ČTRNÁCTIDENÍK
!
!
!
!
ČÍSLO 1
ROČNÍK XXIII
10. LEDNA 2013
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Adventní koncerty ZUŠ Rožnov – strana 3
O vánočních svátcích lyžařské areály i parkoviště praskaly ve švech – strana 6
Socha svatého Felixe z Valois zdobí průčelí kostela – strana 8
Rožnovským stolním tenistům se daří – strana 12
Novoroční zdravice
starostky města
K dobrým tradicím našich novin, respektive prvního čísla je vždy pozdravení starosty/starostky města rožnovským
občanům. Nejinak tomu je i v tomto vydání.
aktuální zdravici starostky města Markéty Blinkové:
Krásný den, vážené dámy, pánové, přátelé, milí Rožnované.
Dovolte mi, abych Vás upřímně přivítala
na samém začátku nového roku 2013.
Naštěstí se nenaplnily věštby a poselství
o konci světa v roce 2012, nicméně věřím,
že jste se mnozí z Vás právě kvůli této
hrozbě více zamýšleli nad svým životem,
možná jste i zodpovědněji hodnotili, co
se Vám podařilo a co naopak neskončilo
úspěchem. Mnoha věcem a událostem
můžeme bohužel jen trpně přihlížet, bez
možnosti je ovlivnit. To nezměníme.
Co však můžeme všichni? Udělat si pořádek ve svých vztazích a žebříčcích hodnot.
Věřím, že když se společně vrátíme k nenahraditelným rodinným tradicím a vztahům, začneme znovu uznávat význam slov
– slušnost, pracovitost, poctivost – tak nás
to přece musí posunout dál.
Tradiční lidovou divadelní hrou Živý betlém byl jako každý rok zakončen vánoční program ve Valašském muzeu v přírodě. Více
se o něm dočtete na straně 2.
Foto: Lukáš Perutka
Místostarosta Vychodil rezignoval na svou funkci
Překvapivá zpráva dorazila těsně po
začátku nového roku. Místostarosta města Rožnova Alois Vychodil rezignoval na
všechny své veřejné funkce. Učinil tak ze
zdravotních důvodů.
K rezignaci se odhodlal Alois Vychodil po dlouhém uvažování ve čtvrtek 3. ledna. Alois Vychodil skončil
nejen jako místostarosta Rožnova pod
Radhoštěm, ale také jako zastupitel
a v důsledku toho i jako radní města.
Rezignoval tak na všechny své veřejné
funkce.
Podle jeho vyjádření je pouze jediný
důvod jeho odchodu a tím jsou přetrvávající zdravotní problémy. Nejde tak
o ústupek politickému tlaku, který na
něj vyvíjela opozice. Ta se na říjnovém
zasedání zastupitelstva snažila do jednání prosadit bod, kde by se jednalo
o místostarostově odvolání. Nakonec
ale tento bod do programu zařazen
nebyl.
Alois Vychodil byl ve vedení města
(vždy jako místostarosta) Rožnova
druhé volební období, celkem šest
let. Na starost měl v uplynulých dvou
letech například investice, správu
majetku nebo životní prostředí. Během
své veřejné dráhy se zasadil o realizaci
řady projektů. Mezi ně patří například
chodník Tylovice – Hážovice, obnovení
historického Hudebního altánu v parku
v roce 2009 a v loňském roce výstavba
Jurkovičovy rozhledny.
Alois Vychodil rezignoval na své veřejné
funkce, ale nadále zůstává v ODS. Ta teď
za něj bude muset vybrat do zastupitelstva města náhradu. Podle výsledků voleb
by mohl mezi zastupitele zasednout některý z náhradníků z komunálních voleb
2010. Nabízí se první náhradník Václav
Majkus, druhá Monika Procházková
nebo třetí Vojtěch Rýznar. Jasno ale není
ani v tom, kdo nakonec obsadí místo
v radě města a v jeho vedení. Definitivní
rozhodnutí padne až na zasedání zastupitelů 5. března, ti totiž musí místostarostu
ve funkci potvrdit.
Kompletní text prohlášení, které Alois
Vychodil vydal při svém odchodu, si
můžete přečíst na následující straně.
-lup-
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! PROSTŘEDNÍ BEČVA
! ZUBŘÍ
Rožnované poprvé vyberou
prezidenta republiky
Kultura nezamrzne
Hasiči hodnotili
Talentovaná šperkařka
První měsíc bývá, co do kultury, vždy
krapet slabší. Jako by se kulturní organizace pomalu probouzely po náročném
vánočním programu. Přesto kultura
nezamrzne a její kola se točí dál. Fanoušky cestování jistě potěší Sváťa Božák,
který dokončil cyklistický ultramaraton
přes USA. Představí se v T klubu ve čtvrtek 17. ledna v 19 hodin. Tamtéž vystoupí i písničkářka Dagmar Andrtová - Voňková v sobotu 19. ledna. Knihomoly
zase potěší literární večer s Metodějem
Jahnem v městské knihovně v úterý
22. ledna od 17.30 hodin. Pořad uvede
Milan Hambálek, editor Jahnovy knihy
Kraj můj milovaný.
Za uplynulou sportovní sezonou se
mohou s hrdostí ohlédnout dobrovolní
hasiči z Prostřední Bečvy. Dobrých
výsledků dosáhli v kolektivních soutěžích i v jednotlivcích. Loni se jim
podařilo vytvořit soutěžní týmy ve všech
kategoriích. Mladší žáci dokonce postoupili z okresní ligy do výběrové soutěže
o Pohár ředitelky HZS Zlínského kraje,
kde skončili na 4. místě, druhé místo
obsadili v oblastním kole celostátní hry
Plamen. Zahanbit se nedalo ani zcela
nově vytvořené družstvo žen, které získalo šest umístění na prvních příčkách.
Největším úspěchem je pak nominace
Michala Lejsky do reprezentace ČR.
Akademie designu České republiky, kterou tvoří 51 našich i zahraničních kurátorů, teoretiků a publicistů, nominovala
zuberskou rodačku Kristýnu Španihelovou na cenu Czech Grand Design za rok
2012 v kategorii Designér šperku. Mladá
umělkyně z Valašska, která v současné
době působí zejména v Bratislavě, si
tohoto ocenění velmi váží. Už to, že byla
za svou kolekci šperků Hemocity na cenu
nominována, považuje za velký úspěch.
Zda postoupí do užšího finále, o tom se
rozhodne 17. ledna v Letenském zámečku v Praze. Všichni nominovaní umělci
své práce prezentují do konce března
v Národním technickém muzeu v Praze.
Tradice novoročních přání starostů
Rožnova pod Radhoštěm je dlouhá
téměř jako tradice těchto novin. Začal
s ní starosta Jaroslav Kubín a navázali
na ni během svého starostování i Václav Mikušek a v posledních dvou letech
starostka Markéta Blinková. Starostové
psali svá přání vždy okolo Vánoc, někdy
před nimi, jindy až v novoročním čísle
Spektra Rožnovska. Od roku 2008 ale
mají své pevné místo vždy na titulní
straně prvního Spektra Rožnovska
v novém roce. Naopak poslední předvánoční přání patří rožnovskému panu
faráři. Jsme rádi, že v této nastavené tradici můžeme a také hodláme pokračovat
i do budoucna, proto vám přinášíme
V následujících dvou dnech, tedy 11.
a 12. ledna budou moci občané v České republice poprvé v historii rozhodnout o tom, kdo se stane hlavou státu.
Prezidenta republiky samozřejmě vyberou i Rožnované. Tak jako každé volby,
i tyto provázejí některé důležité otázky,
na které se budeme snažit odpovědět
v článku na následující stránce. Kdo
z devíti kandidátů, kteří se přímé volby
prezidenta zúčastní, nakonec vyhraje
v prvním kole a jak volili Rožnované,
to se dozvíte v příštím čísle Spektra
Rožnovska.
"
Strana 2
„Co však můžeme
všichni?
Udělat si pořádek
ve svých vztazích
a žebříčcích hodnot.“
Markéta Blinková
Přeji nám, aby ten novoroční úklid
dopadl všem co nejlépe. Přeji Vám pevné
zdraví, lásku a štěstí.
Markéta Blinková
" Strana
11
"
Strana 5
"
Strana 7
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 2
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
Volba prezidenta České republiky v Rožnově
Přímé prezidentské volby jsou v republice historickou novinkou. Čeho se při nich vyvarovat, naleznete
v našem přehledu.
Protože jde o historicky první volby,
sestavili jsme přehled otázek, které by
mohly voliče trápit. Chceme jim tak
ulehčit od následných problémů při hlasování. Vždyť nejde o nikterak malé procento lidí, kteří se k volbám hlavy státu
chystají. Podle předběžných předpovědí
se prvního kola zúčastní až 69 % občanů.
! Kdy a kde volit?
První kolo prezidentské volby proběhne v pátek 11. ledna od 14 do 22
hodin a v sobotu 12. ledna od 8 do 14.00
hodin. Místo volby by se mělo ve většině
případů shodovat s vaším tradičním. Pro
jistotu si to ale ještě můžete ověřit na
stránkách městského úřadu nebo v předchozím čísle Spektra Rožnovska, kde na
straně č. 10 naleznete kompletní přehled.
Pokud jej nemáte, můžete nahlédnout
do našeho digitálního archivu na http://
www.tka.cz/Archiv/archiv_sr.php.
! Kdo může volit?
Volit mohou všichni občané ČR, kteří
nejpozději v den voleb dosáhnou věku 18
let. Před volbou se musí u komise legitimovat a předložit doklad o totožnosti –
nejčastěji občanský průkaz cestovní pas.
! Jak volit?
Všem voličům by měly být dodány
nejpozději tři dny před volbami hlasovací lístky. Pokud se tak nestalo, netřeba
panikařit. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Každý volič se musí před
hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků (za
plentu), jinak mu volební komise hlasování neumožní. Do obálky můžete vložit
pouze jeden hlasovací lístek, jinak bude
váš hlas neplatný.
! Kdy budou známy výsledky?
První volební okrsky mohou být
sečteny již v sobotu okolo půl třetí,
tyto výsledky ale mohou být značně
zkreslené. Většina okrsků by měla být
sečtena okolo šesté hodiny odpoledne
a o hodinu později již snad budou zpracovaná čísla z 99 % okrsků.
! Budou volby platit?
V souvislosti s ústavními stížnostmi si
mnoho lidí klade otázku, zdali má cenu
k volbám jít, zdali bude jejich výsledek
platit. Ústavní soud se sice ještě bude
zabývat zákonem o přímé volbě prezi-
Ilustrační foto.
denta a možná jej nějakým způsobem
upraví, ale na aktuální volbu to mít vliv
nebude. Zvolený prezident tak bude
v úřadu příštích pět let.
! Druhé kolo?
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
více než 50 % hlasů, a to je skutečně málo
Foto: Archiv SR
pravděpodobné, bude se konat druhé
kolo voleb. Tentokráte již mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola.
Volby se budou případně konat v pátek
25. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu
26. ledna od 8 do 14 hodin. Voliči obdrží
hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební
místnosti.
-red-
Město zateplí poslední budovu mateřské školy
Poslední z řady základních a mateřských
škol (kromě ZŠ Videčská, která je historickou budovou) zateplí v nejbližších
týdnech město Rožnov. Na projekt
Snížení energetické náročnosti budov
MŠ 1. máje 1153 město Rožnov pod Radhoštěm získalo dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.
Komplexní zateplení obvodového pláště
dvou dvoupodlažních budov a jedné jednopodlažní budovy mateřské školy, včetně
spojovací chodby, do nízkoenergetického
standardu. To je obsah projektu „Snížení
energetické náročnosti budov MŠ 1. máje
1153 Rožnov pod Radhoštěm“, na jehož
financování nyní město Rožnov získalo
finanční prostředky z Fondu soudržnosti EU a ze státního fondu životního
prostředí. „V rámci projektu bude dále
provedeno zateplení střech a výměna stávajících, již nevyhovujících výplní otvorů.
Realizací projektu bude dosaženo snížení
spotřeby energií, emisí CO2 a zlepšení
tepelné pohody dětí a personálu mateřské
školy,“ uvedla projektová manažerka rožnovského MěÚ Jana Konečná.
Celkové náklady projektu jsou spočítány na 5,76 milionu korun, uznatelné
náklady z této částky činí 4,1 milionu
korun.
„Projekt bude financován z Fondu
soudržnosti EU a to ve výši 85 % uznatelných nákladů (3,5 milonu korun)
a ze Státního fondu životního prostředí
ve výši 5 % uznatelných nákladů (206,7
tisíc korun. Spolufinancování z rozpočtu města činí 413 505 korun (10 %
uznatelných nákladů) a 1,625 milionu
korun neuznatelných nákladů, což je
vypočítaná pětiletá úspora energie,“
doplnila starostka Rožnova Markéta
Blinková.
Dotačním titulem, ze kterého město
získalo finanční podporu, je Operační
program Životní prostředí - XXXV.
výzva, prioritní osa 3 Udržitelné
využívání zdrojů energie (FS), oblast
podpory 3.2 - Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).
Projekt zateplení MŠ 1. máje 1153
byl měl být realizován v období červen
2013 - říjen 2013.
Tomáš Gross
Vánoce ve Valašském muzeu v přírodě
Vánoce jsou již definitivně za námi, přesto nezaškodí malá rekapitulace toho, co
vše se událo ve Valašském muzeu v přírodě, jehož program k místním hlavním
křesťanským svátkům bezpochyby patří.
Advent začal v muzeu Mikulášským
podvečerem, který byl určen především
dětem. Ve středu 5. prosince tak v Dřevěném městečku obcházel Mikuláš
s čerty a anděly.
Tradicí se také pomalu stává setkání
v Janíkově stodole, to proběhlo ve čtvrtek 13. prosince. Na něm se za doprovodu nejrůznějších hudebníků setkávají
významné osobnosti regionu. Letos to
byl Karel Loprais nebo třeba spisovatelka Zuzana Maléřová.
Sobota 15. prosince patřila tradičnímu
Vánočnímu jarmarku. Kromě možnosti
nakoupit si vánoční dárky z dílen lidových tvůrců nabídl jarmark i kulturní
program. Během dne vystoupily nejrůznější soubory, ať už mezi diváky na prostranstvích Dřevěného městečka nebo
v Janíkově stodole. Program byl také
doplněn o možnost prohlídky Valašské dědiny, kde se konal tradiční pořad
Vánoce na dědině. Počasí sice jarmarku
moc nepřálo, i přesto na program dorazily tisíce lidí.
Závěrečnou akcí byl Živý betlém,
o víkendu těsně před Štědrým dnem.
Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše, která se od loňského
roku hraje v novém kabátku, vychází
z tradice tzv. vánočních pastýřských her.
Vánoční atmosféra ale ve Valašském
muzeu dále přetrvává. Ve velkém výstavním sále v Sušáku je totiž až do soboty
2. února přístupná vánoční výstava
betlémů. Toho dne také začne v muzeu
nový rok první větší akcí, masopustem.
-lup-
O víkendu nás čeká první kolo prezidentských voleb, teď už je to jisté.
Ústavní soud totiž zamítl návrh Tomia
Okamury na odložení voleb, nicméně
ani to nás asi nezachrání od jeho dalšího komentáře. V mediálním prostoru
je v této době silně přeprezidentováno,
ať už jde o debaty, názory kandidátů
nebo zevrubné propírání prezidentské
amnestie. Každý si jistě udělá obrázek
sám, netřeba se o tomto nějak rozepisovat.
Spíše mne zaujalo očekávání velké
volební účasti. Na první pohled se zdá,
že se potvrzují slova jednoho z kandidátů, který při jedné z diskusí mluvil
o tom, že prezidentské volby zažehly
oheň společenské aktivity. Skutečně se
čeká velká volební účast – okolo 69 %.
To je myslím v posledním desetiletí velké
unikum. Jen pro srovnání – do krajů je
účast okolo 40 %, do senátu 30 % (ale
druhé kolo slabých 20 %), poslanecká
sněmovna lehce přes 60 %. Komunální
volby v Rožnově něco mezi 40 a 50 %,
záleží zřejmě na sezoně.
I když se tak zdá, že prezidentská
volba se skutečně stane jakýmsi společenským budíčkem, jsem v tomto
ohledu spíše skeptický. Předně víme,
jak to dopadlo s průzkumy u krajských
voleb. Dále známe i syndrom anonymní internetové společenské aktivity. To
se pochopitelně netýká jen prezidentských voleb. Tzv. internetový bzukot
(Internet buzz) se v mnoha ohledech
ukázal špatným vodítkem – možná se
situace zlepší, až se zavedou volby online, jinak peciválům bude dělat vždy
problém vyrazit do volební místnosti.
Také jsem zvědavý na účast ve druhém kole, ta bývá tradičně mnohem
nižší a vzhledem k počtu odpadlých
kandidátů je možné, že jejich voliči už
nepřijdou. Výjimku by snad jen tvořil
ve druhém kole souboj všichni proti
jednomu – jako se to na Slovensku
stalo Vladimíru Mečiarovi. A konečně,
vše nové lidi láká, asi jako dítě láká
nová hračka. Jakmile si novinku osahají, už o ni ztratí takový zájem.
Pakliže tedy prezidentské volby skutečně zažehly oheň společenské aktivity,
mělo by se to projevit i v ostatních volbách, ve veřejném diskusním prostoru,
na zasedáních zastupitelstev a nejen
v podepisování poloanonymních petic
a anonymních internetových diskusích.
Každopádně by tito společenští a
měli mít na
ti Masar
slova o to
že rozhoř
čení není
politický
program.
! BLESKOVKY
! Právní odbor jinde
Ilustrační foto.
Foto: Archiv SR
Prohlášení místostarosty Aloise Vychodila
TVOŘIVÉ HRÁTKY
S PAMĚTÍ POPÁTÉ
Charita v Rožnově p. R. zve seniory a lidi se zdravotním postižením
na kurz trénování paměti. Kurz bude
probíhat každé pondělí odpoledne od
15.00 do 17.00 hodin v nové budově
Charity vedle kostela.
Zahajovací lekce se uskuteční již
v pondělí 14. ledna v 15.00 hodin.
Srdečně zveme všechny zájemce. Přihlaste se prosím do pátku 11. ledna u
Zlaty Lušovské, tel. 603 549 642, kde
také obdržíte podrobnější informace.
Vážení Rožnované, po delším zvažování jsem se rozhodl k datu 3. ledna
2013 rezignovat na funkci místostarosty a současně na člena zastupitelstva
města Rožnova pod Radhoštěm.
Jediným a zásadním důvodem k rezignaci jsou poúrazové zdravotní potíže,
které komplikují mou práci v posledním půlroce. Jsem si vědom závazku,
který u mne vznikl po komunálních
volbách v roce 2010, kdy jsem od Vás
obdržel výraznou podporu. Za tuto
důvěru velmi děkuji a vážím si jí.
Po zrealizovaném Hudebním altánu,
pěší komunikaci Tylovice-Hážovice,
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
ZAHÁJILO PROVOZ
Od začátku ledna poskytuje Charita v Rožnově p. R. novou službu
s názvem „Centrum denních služeb“.
Jedná se o obdobu denního staci-
Společenská aktivita
Lukáš Perutka, šéfredaktor
Program rožnovské charity na začátku roku
onáře. Služba je určena seniorům
a lidem se zdravotním postižením,
kteří mají sníženou soběstačnost.
Našim klientům nabízíme během dne
pobyt v příjemném prostředí, kontakt s vrstevníky, zajištění základních
životních potřeb a aktivní činnosti
zaměřené na udržení jejich dosavadních schopností.
Služba je poskytována pouze ve
všedních dnech od 7.00 do 15.00
hodin, v pátek pouze do 14.00 hodin.
Výše úhrady se řídí platným ceníkem,
který je k dispozici v sídle Charity
v Rožnově.
Zájemci o službu se mohou přihlásit telefonicky na č. 603 549 642
nebo osobně v nové budově, kde si
také mohou prohlédnout prostory
centra. Těšíme se na Vás!
Pracovníci Charity
! ŠPANĚLSKÁ VESNICE
rekonstrukcích školských zařízení, Jurkovičově rozhledně, vodovodu Dolní
Paseky a dalších stavbách, jsou připraveny nové projekty. Jejich realizace
vyžaduje plné pracovní nasazení, které
mi můj zdravotní stav nedovoluje.
Nadále zůstávám členem Občanské
demokratické strany. Pevně věřím, že další
rozvoj našeho krásného města, na kterém
jsem se jako místostarosta v posledních
šesti letech podílel, povede k naplňování
spokojenosti Vás, jeho občanů.
Přeji Vám všem hodně zdraví a pohody
do nového roku 2013.
Alois Vychodil
Nepříjemná událost se stala v budově
městského úřadu zvané Štefanium. Ve
středu 2. ledna zde spadla část stropu.
Naštěstí se nikomu nic nestalo, protože
kancelář byla v té době prázdná. Nicméně došlo k poškození kancelářské techniky. Budovu již prohlédl statik a k dalším
problémům by nemělo dojít. V důsledku
situace ale musel být dočasně přestěhován právní odbor včetně agendy přestupků na ulici Čechova do kanceláří, kde
dříve fungoval odbor dopravy. V budově
sídlí i městská policie.
-red-
! Sochaři na Pustevnách
Od středy probíhá na Pustevnách 15.
ročník Mezinárodního sochařského
sympozia Sněhové království 2013, které
pořádá občanské sdružení Art centrum
Dagi z Rožnova. V neděli 13. ledna bude
umělecká díla hodnotit odborná porota
a ty pak budou vystaveny celý následující týden na místě. Více se o akci dočtete
na straně 5 Spektra Rožnovska v sekci
Prostřední Bečvy.
-red-
! Termíny zastupitelstev
Na začátku letošního roku byly radnicí
stanoveny termíny zasedání rožnovských
zastupitelů, my vám přinášíme jejich
přehled. Jde o následující dny: 5. března;
30. dubna; 18. června; 10. září a 10. prosince. Všechna jednání probíhají v úterý
obvykle od 14 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu na Masarykově náměstí.
-red-
KULTURA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
STRANA 3
Adventní koncerty ZUŠ Rožnov
Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm a Sdružení přátel ZUŠ uspořádali letos již po šestnácté v kostele
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
čtyři adventní koncerty.
Na prvním z nich vystoupili žáci
hudebního oboru. Posluchače okouzlily tóny akordeonu, varhan, zobcových fléten i nástroje nejkrásnějšího
– lidského hlasu. Vystoupila zde
i Alžběta Hlavicová, držitelka dvou
ocenění z celostátních soutěží ve hře
na dechové nástroje. Na závěr zahrál
žesťový kvintet z pobočky ZUŠ Horní
Bečva pod vedením Josefa Blinky. Koncert navodil příjemnou adventní atmosféru a výtěžek 11 186 Kč byl věnován
ve prospěch Domova Kamarád z Rožnova p. R.
Druhá adventní neděle proběhla
v duchu povídek a poezie. Básně a příběhy v podání žáků literárně-dramatického oboru byly proloženy skladbami
cimbálové muziky Kotula, písněmi
pěveckého tria a hrou na akordeon
sólistky Marty Tiché. Výtěžek sbírky 10
756 Kč byl věnován Sociálnímu centru
denních aktivit Iskérka.
Třetí adventní koncert letos patřil
Beskydskému orchestru a smíšenému
pěveckému sboru Basové G z Valašského Meziříčí. Zazněly skladby různých stylových období od středověku
po současnost. Největší potlesk sklidila již obecenstvu známá Carmina
Burana od Carla Orffa a skladba Petra
I. Čajkovského Svjatyj Bože. Jako host
vystoupilo na koncertě saxofonové
kvarteto Crazysax a klarinetové kvinteto. Štědrost dárců byla opět velkolepá.Výtěžek koncertu 27 069 Kč byl
předán Speciální třídě pro děti s kombinovanými vadami „Kuřátka“.
Datum posledního adventního koncertu - 23. prosince – bývá datem
posledních příprav, nákupů a spěchu.
Ač jsme se obávali, že v tento den již
lidé nebudou mít čas na chvíli se zastavit, velmi jsme se mýlili. Kostel se opět
Drahomíra Klimková s dcerou Danielou při svém vystoupení na čtvrtém adventním
koncertě.
Foto: Archiv ZUŠ
zaplnil. Na koncertě účinkovali učitelé
ZUŠ. Drahomíra Klimková s dcerou
Danielou přednesly 2. větu houslového
dvojkoncertu d moll od J. S. Bacha.
Violoncellistka Zdeňka Pimková s dcerou Markétou a synem Daliborem se
taktéž rozhodli pro skladby barokní.
Jejich komorní obsazení doplnily hrou
na flétnu Jarmila Fabiánová a na cembalo Martina Šrámková. Z kůru kostela
několikrát zazněl hlas přímo andělský,
patřící Marii Křenkové, kterou doprovodila na varhany Pavla Mikešková.
Hrou na trubku koncert uzavřela Petra
Chromická. Výtěžek sbírky 9 571 Kč
byl předán Charitě Valašské Meziříčí,
pobočka Rožnov p. R.
Koncertů se zúčastnilo asi 100 účinkujících. Za podpory učitelů a farníků
přispěli na velmi dobrou věc. Díky
jejich píli, ochotě a Vaší štědrosti se
nám podařilo částkou 58 582 Kč podpořit v činnosti místní neziskové organizace, zpříjemnit si nedělní odpoledne
a navodit vánoční atmosféru.
Bronislava Dočkalová
Kessel podruhé ve Freešku
Legendy rožnovské hudební scény – Černí Berani.
Foto: Lukáš Perutka
Tradiční vánoční akce Ein Kessel Buntes se v Rožnově konala, stejně jako
loni, v klubu Freeško. Akci pořádal
v sobotu 29. prosince T klub – kulturní
agentura a vystoupily zde celkem čtyři
kapely.
Večer zahájila zuberská kapela Koridor, která na Valašsku působí už od 80.
let minulého století. Na ně navázalo
uskupení Airshit, které na Kesselu hrálo
již v minulosti pod názvem S.H.I.T.
Třetí v pořadí rozezněli své nástroje
umělci z Černých Beranů, další stálice
Kesselu a legendy rožnovské hudební
scény. Program uzavřelo řízně-melodické trio Stern, charakterizující svůj
styl jako ani punk, ani folk, ani bigbít,
ani country.
-lup-
Zima a jaro v rožnovském filmovém klubu
Vzhledem k záplavě kvalitní filmové podívané jsme se ve filmovém klubu rozhodli
k malým úpravám programu na letošní
rok, aby nezapadly výborné snímky, na
které by se jinak nedostalo.
Filmový klub
24. ledna
• Kuře na švestkách
(Poulet aux prunes)
21. února • Mistr
(The Master)
21. března • Láska
(Amour)
25. března • Terapie Láskou
(Silver Linings Playbook)
První změnou je to, že jsme rozdělili
program filmového klubu na čtyřměsíční časová období s tím, že se bude
hrát po celý rok. Proto je aktuální
nabídka naplánována pouze do dubna.
Své opodstatnění to má i z toho důvodu,
že připravovat něco v našich kinech půl
roku dopředu je velmi svízelné, neboť
plány české distribuce se mění více než
aprílové počasí.
Od ledna do dubna je vždy těžké
vybírat filmy, protože česká distribuce
FK nejen pro středoškoláky
17. ledna • Dům
14. února • Rozchod Nadera a Simin
14. března • Lollipop Monster
18. dubna • Jmenuji se Oliver Tate
zařazuje do svého programu adepty na
filmové ceny, především ty nejslavnější
z nich - Oscary. Na druhou stranu nám
tento systém poskytuje klíč k tomu,
jaké snímky zvolit.
V lednu nás čeká Kuře na švestkách,
což je trochu pozapomenutá adaptace
druhého komiksu od íránské autorky
Marjane Satrapiové, která v našich kinech bodovala se svým předchozím
počinem Persepolis a o níž se dozvíte
více na 9. straně.
Únor bude patřit svéráznému americkému režisérovi Paulu Thomasi Andersonovi a jeho Mistrovi. Po Magnolii
a Až na krev bude i s Mistrem tento
americký režisér jistě útočit na Oscara.
To Michael Haneke se svou Láskou
už má splněno, film od svého uvedení
získává v Evropě jedno ocenění za druhým a velmi pravděpodobný Oscar pro
neanglicky mluvený snímek bude třešničkou na dortu.
V dubnu zase představíme Terapii láskou (Silver Linings Playbook), drama/
komedii, která aktuálně boduje v zámoří
a zcela jistě se zúčastní i oscarového klání.
Ostatně už ohlášené nominace na Zlaté
glóby (považované za jakousi předehru
k Oscarům) tento fakt jen potvrzují.
Nemělo by se také zapomínat, že
kvalitní snímky je možné také v rožnovském kině Panorama nalézt pod
hlavičkou Filmového klubu nejen pro
středoškoláky.
V lednu uvádí slovenské drama Dům,
v němž exceluje Miroslav Krobot.
O měsíc později se (tuším) v rožnovské
premiéře představí oscarový snímek
z loňska – íránský Rozchod Nadera
a Simin. Březen nabídne pohled na
německou filmografii, konkrétně film
Lollipop Monster autorky komiksů
Zisky Riemannové. Cyklus nám uzavře britská hořká komedie (možná
spíše drama) Jmenuji se Oliver Tate od
Richarda Ayoadeho (jinak též Mosse
z IT Crowdu). Přejeme vám tímto
skvělé filmové zážitky.
Lukáš Perutka
Hon
V kině Panorama od pondělí 21. do
středy 23. 1. ve 20.00 hodin.
Dánský režisér Thomas Vinterberg
bezpochyby patří ke špičce evropské
kinematografie. Mimo to, že se stal spoluzakladatelem kultovního manifestu
Dogma 95, pravidelně zásobuje filmovou scénu svými díly, která získávají
jedno ocenění za druhým. Naštěstí to
reflektuje také česká distribuce, která
jeho filmy neopomíjela a snad ani opomíjet nebude, vždy je totiž na co koukat.
Hon vypráví příběh učitele Lucase,
nedávno rozvedeného čtyřicátníka,
který začíná nový život. Minulost se
na něm ale nepodepsala a Lucas má
přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah s dospívajícím synem. Jenže
vše se začne měnit v momentě, kdy jej
jedna dívka obviní ze zneužívání. Ačkoli
si celou záležitost vymyslela, začíná
v komunitě ... inu, hon na Lucase.
Už ze synopse je patrné, že se Vinterberg vrací k tématu rodinných či mezilidských vztahů. Ve filmu ukazuje
společnost, která zdánlivě funguje
zcela v pořádku, přesto pod naleštěnou fasádou víří problémy, které na
povrch vytanou právě v momentě,
kdy je Lucas obviněn. Film se na
první pohled zabývá tématy, jako jsou
pomluvy, obtížnost prokázat svou
nevinu a podobně.
Vinterberg ve své novince exceluje především hutnou atmosférou, kterou je
film protkán. Tu ještě umocňuje fakt,
že vyprávěný příběh (svým způsobem
banální) se může přihodit komukoliv z nás. Ve finále tak předvádí další
výbornou emotivní podívanou.
Celý film také provázejí vynikající herecké
výkony, především exceluje známá tvář
Madse Mikkelsena, který se dokázal prosadit v Hollywoodu a účinkoval například
v bondovce Casino Royale.
Úspěch filmu na evropské filmové
scéně dokazují četná ocenění, která si
film odnesl z různých festivalů. Nutno
dodat, že nebýt konkurence Hanekeho
Lásky, asi by těch ocenění bylo více.
Mezi nejvýznamnější jistě patří výhry
v Cannes, kde získal cenu právě Mads
Mikkelsen za nejlepší herecký výkon
a film obdržel i Cenu ekumenické
poroty.
Hon je po všech stránkách vyvedený
film, který se do našich kin dostal především díky věhlasu svého režiséra.
Zaplať Pán Bůh za to.
Hodnocení: 95 %
Lukáš Perutka
Nový rok, nový knír
Vítáme Vás v novém roce. Název článku
může být zavádějící. Nebude o doporučeních lazebníka pro nadcházející sezonu.
Bude se jako obvykle týkat knihovny.
Lidé, kteří využívají služeb městské
knihovny, se pak asi dovtípí lépe. Řeč
bude o webových stránkách knihovny,
které se nacházejí na adrese www.knir.cz.
V sobotu 5. ledna byla spuštěna jejich
nová podoba a každý máte možnost
posoudit sám, zda jde o změnu k lepšímu,
na nich najdete také katalog knih (tzv.
OPAC), jehož prostřednictvím získáte
přehled o všech dokumentech, které
knihovna má ve svém fondu. Můžete
také využít možnosti prodloužit si
výpůjční dobu Vámi již vypůjčených
dokumentů, či naopak si můžete
dokument rezervovat, je-li aktuálně
vypůjčen. Doufáme, že se vám nové
stránky budou líbit, a budeme rádi za
jakékoliv reakce či připomínky na mailové adrese [email protected] - nebo
či horšímu. Nový design se od původního
výrazně liší. Přináší s sebou další novinky,
jako je částečně změněná struktura
celého webu, přehlednější kalendář akcí,
galerie pro prohlížení obrázků nebo propojení s facebookem. Pro čtenáře neviditelnou změnou je nové administrační rozhraní, které knihovníkům umožňuje lepší
a pohotovější správu celého webu.
A k čemu, kromě propagace činnosti
knihovny, můžou být webové stránky
dobré? Vězte, že kromě vyčerpávajících informací o činnosti knihovny
na facebooku či googlu+. V současnosti ještě nemusí fungovat všechny
stránky, na které jste byli zvyklí, prosíme proto o shovívavost.
Technickou realizaci provedla firma Web
From Pixels Group a grafický návrh
Matěj Petříček – Fanfare.
Stará podoba stránek je stále dostupná
a plně funkční na adrese http://puvodni.
knir.cz, bohužel však již nebude aktualizována o nejnovější informace. A na
závěr pamatujte, do knihovny můžete vejít i virtuálně.
Pavel Zajíc
88 %
83 %
Placená inzerce
Přivítejte nový rok
s námi a přijďte
si vychutnat
šťavnatost a jemnost
steaků dle osobní chuti...
STRANA 4
TÉMA: STUDENTI PÍŠÍ, PUBLICISTIKA
Jak budu žít za dvacet let?
Irma Doskočilová, redakce Plesk!
„Výzkum se chýlí ke konci!“
MUDr. Petr Suchý podal tisku nejnovější zprávy. Vakcína na záchranu lidí
trpící rakovinou je v poslední fázi vývoje.
„Zbývá nám dokončit jen pár experimentů, abychom se ujistili, že vakcína je
spolehlivá a bez vedlejších účinků. Jakmile si budeme na sto procent jistí, pustíme ji do oběhu.“ Na tuto větu netrpělivě
čeká národ už patnáct let. MUDr. Suchý
věří, že tento lék lze nasadit ihned po zjištění zhoubných nádorů.
Konečně ti doktoři dělají něco užitečného. Jsem ale ráda. V životě by mě
nenapadlo, že přijde taková pomoc.
Před dvaceti lety, když mi bylo patnáct,
jsem jen zoufale přihlížela, jak spousta
lidí, které jsem znala, trpí rakovinou.
A nikdo jim neuměl pomoci. Možná
jen ulehčit od bolesti, toť vše. Na tomto
světě už ale žiju nějaký ten pátek a nevěřím, že pomoc bude jen tak zadarmo.
Bude to něco stát. A nemalý peníz.
Takže si to opět budou moci dovolit jen
politici, celebrity a… A prostě ti bohatí.
Ti ostatní zůstanou v povzdálí.
„Už zase čteš ty žvásty?“ manžel,
držící naši dvouletou dcerku, mě vyrušil z mého dumání „Ale výjimečně, je
tam něco zajímavého.“ Podala jsem
mu noviny. Už měl volné ruce. Naše
Terezka si to cupitala za svojí o osm let
starší sestrou Nikolou. „Máš pravdu.
Konečně něco, co stojí za pozornost.“
A usedl ke stolu. Já naopak vstala.
Musela jsem jít zkontrolovat kuře do
trouby, jestli nám náhodou neuteklo.
A ne, bylo tam. Nikdy jsem nebyla
skvělá kuchařka, ale jíst se to dalo.
Stručně vám to všechno objasním. Se
svou rodinkou, s jejímiž členy jsem vás
už obeznámila, žiji v Praze. A to jsem
jako mladá říkala, že tam nikdy bydlet
nebudu. Těch nikdy bylo hodně: Nikdy
nebudu žít v Praze, nikdy se nebudu
vdávat, nikdy nebudu mít děti a tak dále.
A stejně jsem to udělala. Už se řídím
slovy „nikdy neříkej nikdy“. Mí rodiče
pořád žijí na Moravě. Aspoň se na své
vnučky těší. No, a taky jsem přežila už asi
čtyři konce světa, osm smrtelných pádů
meteoritů a pár prohibicí. A abych nezapomněla, i Měsíc je rozprodán. Vůbec
nechápu, na co jim to je. Asi jen, aby
dokázali, že o peníze nemají nouzi. Věk,
ve kterém chodí lidé do důchodu, zůstal
na hranici sedmdesáti pěti let. To je moc.
Můj názor ale stejně nikoho nezajímá.
Taky ceny všeho se zvyšují. Ale hlavně,
že platy, důchody i sociální dávky jdou
dolů. Tohle téma je ale zbytečné řešit.
Tak jdeme dál. Mé sny se také nevyplnily. Chtěla jsem hodně cestovat. Ale do
zahraničí se dostanu tak jednou za čtyři
roky, když si našetříme na krátkou dovolenou. I když jsem vystudovala skvělou
školu, bylo mi to prakticky k ničemu. Pár
let jsem sice pracovala, ale skončila jsem
u pokojské. A to jsem si určitě nepředstavovala. Pak jsem se zamilovala, vdala,
pořídila si jedno dítě, byla na mateřské,
pak zase pokojská. Nakonec výpověď.
Chvíli nezaměstnaná, pak další dítě a teď
mateřská. A co potom? Úřad práce. Kde
by mě taky vzali s dvěma malými dětmi?
Asi nikde. Ale snažím se. Naděje umírá
poslední.
„Mamí,“ zatahala mě Terezka za
zástěru.
„Copak, zlatíčko?“ a vzala ji na ruce.
Stejně mi nic neřekla. Jen si strčila
palec do pusy.
„Ty se mnou nemluvíš?“ usmála jsem
se a políbila ji do vlasů. Odpovědi jsem
se zase nedočkala. Terezka si jen schovala obličej do dlaní. Tak jsem ji postavila zpět na zem. Doufám, že mé děti
nikdy nebudou strádat. Doufám, že se
jim splní, co si budou přát. Doufám,
že nikdy nebudou nemocné. Že někdy
taky napíšou, jak to vypadá za dvacet let
a jak si myslí, že to bude vypadat za těch
dalších dvacet let. Protože nikdy není
jisté, co bude na druhý den, co bude za
týden, za měsíc, za rok. A už vůbec ne
za dvacet let. Můžeme jen doufat a přát
si. Je možné, že tu už nebudu. Že už tu
nebude nikdo. Kdo ví...
Kristýna Hadamová,
SŠCR a JŠ Rožnov
Absolutní vítězství na Mistrovství ČR
aneb auto plné medailí
Ve dnech 6. – 8. prosince 2012 se na olomoucké Obchodní akademii konal již 20.
ročník Mistrovství České republiky Open
ve zpracování textů. Soutěž byla zahalena
nervozitou, ale také i předvánoční atmosférou a jubileem této soutěže. Ve čtvrtek
jsme se my – soutěžící – poprali nejprve
s Word processingem a poté se soutěží
nazvanou korespondence a protokolování, v pátek jsme potom zažili diktátový
maraton a u počítačů strávili vlastně celý
den. Večer si pro nás organizátoři soutěže
připravili příjemný večer s hudbou, kde si
mohli soutěžící vyměnit své zkušenosti či
jen postřehy ze soutěže.
Sobotní ráno započalo soutěžemi pro
všechny asi nejvýznamnějšími - korekturou textu a třicetiminutovým opisem.
I přes větší (mnoho z nás si stáhlo do
počítače vir) či menší (počítače nestíhaly naši rychlost) problémy jsme nakonec soutěž jakž takž zvládli. Ve volném
čase jsme vyrazili do mrazivého prosincového odpoledne a prohlédli jsme si
malebnou Olomouc a vánoční trhy.
Kolem třetí hodiny odpoledne jsme
byli svoláni na vyhlášení výsledků pojaté
v trochu slavnostnějším duchu nežli
obvykle. Naše rožnovská skupinka měla
zastoupení jak v kategorii žáků, tak
i juniorů, a musím sobecky říct, že jsme
doopravdy uspěli: v juniorské, starší
kategorii, vyhrála Barbora Stejskalová,
následovaná pátou Anetou Urbanovou.
V kategorii žáků skončila Alexandra
Pavelová na druhém místě, a já – Karolína Foukalová – na prvním, se všemi
(až na jednu bronzovou) – sedmi zlatými medailemi. Domů jsme si tedy autem vezli celkem přes dvacet medailí :)
Náš úspěch není jen naší zásluhou
– myslím si, že velké poděkování si
zaslouží pan Vladimír Kolář, který s námi
(celkem) ochotně a obětavě „vymetá“
všechny možné soutěže, zařizuje organizaci se soutěžemi spojenou a připravuje
nás na soutěž – konkrétně jemu vděčím
za svou zlatou medaili z asi nejtěžší soutěže – Word processingu. Dále děkuji
našemu gymnáziu a paní ředitelce, která
nám poskytla na tuto významnou soutěž
velkou část finančních prostředků.
Ač ostatními soutěžícími trochu
nenáviděni, přesto šťastni jsme se vrátili domů a myslím, že mohu za všechny
říci, že se už moc těšíme na mistrovství
světa, které se bude konat v belgickém
Absolutní vítězka mistrovství Karolína Foukalová a cenu jí předává ředitelka OA Olomouc Romana Novotníková.
Foto: Gymnázium R. p. R.
Otevřeno:
říjen – duben
PO – PÁ 8.30 – 16.00 hodin
SO 9.00 – 12.00 hodin
NE – ZAVŘENO
Zapojte se do diskuze na našem novém blogu.
http://spektrumroznovska.
blogspot.com/
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
24. ledna 2013!
Gentu už v červenci 2013 a kde určitě
zúročíme všechny zkušenosti nabrané
v této soutěži. Za družstvo Gymnázia
v Rožnově pod Radhoštěm...
Karolína Foukalová
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 131
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 652 444
e-mail: [email protected]
www.roznov.cz
skype: ic-roznov
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
Filatelistická burza
s výtvarnou soutěží pro mládež
(Pokračování z čísla 25/2012)
Celou soutěž dobře zorganizoval
DiS. Jan Trlica ze SVČ, který také na
schodišti rožnovské radnice instaloval malou výstavku zaslaných prací.
Všechny práce nebylo možno na
výstavce představit, protože jich do
soutěže došlo 181 a na vystavení bylo
místo jen asi pro polovinu nejlepších.
Vyhlášení výsledků a předání cen
nejlepším účastníkům soutěže se opět
konalo ve vestibulu rožnovské radnice,
protože se jej zúčastnil větší počet soutěžících a jejich rodičů a velká zasedací
místnost byla zcela zaplněna návštěvníky burzy. Ceny předali vítězům v jednotlivých kategoriích DiS. Jan Trlica za
SVČ a Vladimír Vystavěl za Klub filatelistů při SVČ.
Návštěvníkům burzy se vystavené
výtvarné práce mladých velice líbily
a pochvalovali jejich velmi dobrou úroveň, kterou kladně hodnotila i komise
složená ze zástupců SVČ a Klubu filatelistů, která vybrala nejlepší práce.
Přehled vítězů této soutěže neuvádíme,
protože byl uveden v minulém čísle
SR. Je třeba popřát samotným mladým
tvůrcům hezkých návrhů poštovních
známek hodně dalších úspěchů v jejich
další kreslířské činnosti a poděkovat také
jejich učitelkám ve školách, které rozvíjí
talent našich dětí.
Také 43. sběratelská burza velmi
dobře navázala na předcházející burzy,
které Klub filatelistů pořádá již od roku
1986, pravidelně na jaře a na podzim.
Návštěvnost na burze byla sice menší
než posledně (pravděpodobně kvůli
zimnímu počasí), ale jako všechny
minulé burzy přispěla k obohacení sbírek našich sběratelů a k rozvoji organizované filatelie a sběratelství v Rožnově
p. R. nejen mezi dospělými, ale také
mezi školáky a studenty. Chybu udě-
lali ti, kdo na burzu nepřišli. Nabídka
sběratelského materiálu byla totiž opět
velmi dobrá!
Za pomoc při organizování burzy
patří poděkování především vedení
městského úřadu našeho města, který
umožňuje Klubu filatelistů při SVČ
uspořádat burzu v hezkém prostředí
velké zasedací místnosti MěÚ. Byla to
již dvacátá devátá burza pořádaná na
městském úřadu. Jmenovitě děkujeme
místostarostovi p. Aloisi Vychodilovi,
který zajistil dozor při přípravě a vlastní
burze. Poděkování patří také reklamní
firmě MIGER, která poskytla pomoc
při propagaci burzy, a také T klubu – kulturní agentuře a všem členům výboru
Klubu filatelistů a ostatním sběratelům,
kteří se na přípravě a vlastní organizaci
burzy podíleli.
Další 44. sběratelskou burzu chce
Klub filatelistů při SVČ uspořádat
v dubnu 2013. Sběratelé se mohou
těšit opět na bohatou nabídku sběratelského materiálu a školní mládež a studenti na další 15. pokračování výtvarné
soutěže na filatelistické téma.
Všechny zájemce o filatelii a sběratelství pohlednic, mincí a dalších oborů
přivítáme rádi na pravidelných výměnných schůzkách Klubu filatelistů ve Středisku volného času v pavilonu B před ZŠ
Pod Skalkou. V roce 2013 se výměnné
schůzky uskuteční vždy ve čtvrtek od 18
hodin, každý sudý týden v měsíci v těchto
termínech: 10. a 24. ledna, 7. a 21. února,
7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16.
a 30. května, 13. a 20. června 2013. Termíny schůzek najdete ve SR, v měsíčníku KAM a ve skříňce Klubu filatelistů
na rožnovské poště. Najdete je také
spolu s bližšími podrobnostmi o činnosti
Klubu filatelistů na webové stránce KF
http://valachnet.cz/kf.roznov.
Vladimír Vystavěl
DOLNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
Tři králové ani letos nevynechali žádnou domácnost
Přes čtyři desítky tříkrálových koledníků
se vydaly 5. ledna po všech údolích Dolní
Bečvy, aby vykoledovaly finanční dary pro
potřebné. „Území je v naší obci rozlišné
– v centru ujdou skupiny méně kilometrů,
ale navštíví více domácností, v údolích jsou
zase chalupy někde hodně od sebe vzdálené. Nevynecháme však ani jedinou,“ řekl
Spektru Rožnovska dolnobečvanský koordinátor sbírky Miloslav Sezima.
Sám chodí od samotného počátku, to
znamená od roku 2001, kdy Tříkrálová
sbírka začala. Zpočátku obcházeli obce
jednotlivci, takže někdy skutečně začínali
v osm hodin ráno a skončili po desáté
večer. „Loni už do terénu vyrazilo jedenáct
skupin, které získaly pro Charitu přes 78
tisíc korun, letos je to dvanáct skupin. Pro
naše území jde o ideální počet. Některé
si už totiž tak na svoje úseky zvykly, že se
jich nechtějí vzdát. Většinou je již v jednotlivých domech očekávají,“ doplnil Miloslav Sezima. Podle faráře Petra Dujky se
všechny farnosti snaží získat v této sbírce
co nejvyšší obnos. „Peníze jdou zcela na
konkrétní účely. Navíc bez jakýchkoliv
takzvaných mandatorních výdajů. Co se
Dolnobečvanské Kašpary, Melichary a Baltazary neodradil ani hustý déšť.
vybere, to se v plné výši na dobročinné
účely použije,“ dodal Petr Dujka.
Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky je
určen především na další splátkuodkupu
budovy ČD pro osoby bez přístřeší ve
Valašském Meziříčí, dovybavení Centra
služeb v Rožnově a zajištění kompenzačních pomůcek pro pečovatelské služby,
které Charita poskytuje.
Text a foto: Táňa Arťušenková
STRANA 5
Zaujalo nás
! Nejstarší vyobrazení Dolní Bečvy je
zřejmě zachyceno na obraze Panny Marie
Bolestné, který byl od roku 1858 umístěn
ve zděné kapličce v Horním Rozpitém.
V letošním roce to bude 155 let od doby,
kdy ho namaloval malíř, jehož jméno se
nedochovalo. Dílo zobrazuje valašskou
krajinu s Černou horou a Radhoštěm, na
jehož vrcholu se tyčí kříž. Ten zde nechal
postavit v roce 1808 rožnovský měšťan
Michal Janík. V údolí v blízkosti potoka
je kaplička. Nad krajinou pak drží ochrannou ruku Panna Marie v doprovodu tří
cherubínů.
Kaplička v Horním Rozpitém byla postavena v roce 1848. Letos od jejího vybudování
uplyne 165 let. Obrazu si před jedenácti lety
všiml tehdejší farář Vladimír Tethal, renovován byl na podnět dalšího duchovního
správce Dolní Bečvy faráře Jiřího Poláška
v roce 2003 v ateliéru manželů Roberta
a Ludmily Zálešákových. Originál je od té
doby umístěn v kostele sv. Antonína Paduánského a v kapli se nachází jeho kopie.
ta, foto: Archiv farnosti DB
Pozvánky
! Hasičský ples pořádá 12. ledna již
potřetí v hale základní školy místní Sbor
dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu
zahraje skupina Sympaťáci z Karlových
Varů, která se svou světelnou laserovou
a akustickou show už roztančila všechny
na prvním halovém plesu. Připravena
bude tradičně bohatá tombola, soutěže
a také překvapení! Začátek je v 19 hodin.
! Dětský maškarní karneval se uskuteční v základní škole 23. února. Princezny, kovbojové, indiáni a další maskované bytosti jsou zváni komisí školskou,
kulturní a sportu od 15 hodin.
Vánoční koncert seniorského pěveckého sboru Rosénka (foto vpravo) pod vedením Marie Grygarové se uskutečnil 29. prosince
v kostele sv. Antonína Paduánského. Koledy a další melodie zazněly rovněž v podání valašského souboru Troják s cimbálovou
muzikou. Jeho členové představili také skladby ze svého nového CD.
ta, foto: Archiv farnosti DB
! Týden ledového království se uskuteční během měsíce ledna nebo února.
Jakmile napadne kvalitní sníh k lepení
soch a staveb, začne se náměstí Dolní
Bečvy rychle proměňovat. Už během
týdne může každý tým i jednotlivec
postavit na prostranství před kavárnou
svou zajímavou stavbu, prolézačku,
skluzavku, hrad či zámek – inspiraci
se meze nekladou, ale témata budou
určena podle parcel. Nejlepší práce
budou oceněny. Zájemci se mohou přihlásit v místní základní škole u Pavly
Feberové nebo u předsedkyně komise
školské, kulturní a sportu Evy Lažové.
! Soutěž Hudební talent obce Dolní
Bečva se bude konat 20. února. Zájemci
se mohou hlásit u Pavly Feberové. Věk
přihlášených soutěžících není omezen.
Zúčastnit se mohou malé děti i dospělí.
Organizátoři přivítají jakoukoliv finanční
pomoc sponzorů na zakoupení plaket pro
vítěze. Jako malý bonbónek a dárek pro
hudební nadšence zahraje vlastní skladby
Anetka Krištofová, žákyně 9. třídy.
-ta-
$ 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Hasiči sportovci měli mimořádně úspěšnou sezonu
Spokojeni s výsledky dosaženými v minulé sezoně mohou být členové Sboru dobrovolných
hasičů - střed. Na svém kontě mají 3. místo v lize mladých hasičů okresu Vsetín, 4. místo na
krajské soutěži o Pohár ředitelky HZS ZLK a několik skvělých umístění v individuálních soutěžích. Největším úspěchem je pak nominace Michala Lejsky do reprezentace ČR.
Závodníci z Prostřední Bečvy nechyběli ani na Moravsko-beskydské šedesátce v Ostravě.
Mladí hasiči se v letošním roce zúčastnili
v rámci celostátní hry Plamen, okresní
ligy a soutěže jednotlivců devatenácti
soutěží. Na přípravě tří družstev v kategoriích mladší a starší žáci a dorostenky se
podíleli vedoucí Jan Mikulenka, Martin
Stodůlka a Radim Kuběna. V oblastním
kole hry Plamen starší žáci v konkurenci
11 družstev skončili na 7. místě. Mladší
žáci jarní kolo vyhráli, ale do celkového
hodnocení se započítávají body z podzimní části, což tým odsunulo na konečné
2. místo se ztrátou pouze jednoho bodu.
V září se konalo v Oznici podzimní kolo
hry Plamen pro sezonu 2013. Závodu se
zúčastnila z každé kategorie jedna hlídka.
Mladší žáci skončili na 10. místě z 22
zúčastněných hlídek. Starší žáci skončili
na 16. místě z 31 zúčastněných hlídek.
V okresní lize mladých hasičů je během
sezony pořádáno 10 soutěží a v celkovém vyhodnocení se započítá pět nejlepších výsledků. Mladší žáci skončili na 3.
místě, starší na 9. místě. Umístění mladších žáků znamenalo postup do výběrové
soutěže o Pohár ředitelky HZS Zlín-
ského kraje, která se konala 16. září 2012
v Doubravách, okres Zlín. Soutěžilo se
v požárním útoku a štafetě dvojic. Ve štafetě dvojic čas 65,47 s znamenal 3. místo.
V požárním útoku nepřálo štěstí. Nezdařené prostřiky na druhém proudu připravily tým Prostřední Bečvy o celkové
1. místo a titul nejlepších mladších žáků
ve Zlínském kraji. V celkovém součtu
obsadili konečné 4. místo z 13 zúčastněných družstev. Přesto mladší žáci potvrdili celoroční výsledky v lize a ukázali, že
v letošním roce patřili ke špičce ve Zlínském kraji.
V kategorii dospělých absolvovala tři
družstva - mužů, žen a družstvo mužů nad
35 let - dvě postupové a osm pohárových
soutěží. Bilance 28 umístění na stupních
vítězů z 29 soutěží znamená opravdu
velmi vydařenou sportovní sezonu 2012.
Dařilo se zejména týmu žen, který získal
šest umístění. Chtěl bych poděkovat všem,
kdo se podíleli na reprezentaci i na výcviku
družstev. A rovněž obci Prostřední Bečva
a všem sponzorům, kteří přispěli jak
finančně, tak věcně ke sportovní činnosti
našeho sboru. Této pomoci si nesmírně
vážíme a budeme rádi, pokud nám přízeň
zachováte i v příštích letech.
Jan Mikulenka
SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Sochařské sympozium Sněhové království na Pustevnách se letos bude konat od 10. do 20. ledna. „Počítáme s vytvořením tří sněhových a osmi ledových soch, jejich autory budou profesionální výtvarníci,“ sdělil jeden z organizátorů Miroslav Hrabal. Díky velkokapacitnímu stanu a výrobě
ledu v mrazírnách je sympozium nezávislé na počasí. „Sněhové sochy budou
vytvářet až čtyřčlenné týmy ze sněhových válců o průměru tři metry, tři metry
budou měřit i na výšku, vážit budou 11 tun. Ledové sochy se budou tvořit z 20
kusů ledových bloků o celkové hmotnosti až 1 000 kilogramů. Pracovat s nimi
budou dvoučlenné týmy,“ prozradila Dagmar Hrabalová z Art centra DAGI.
Sochy budou v rámci sympozia vytvářet také žáci přihlášených základních a uměleckých škol. Jejich týmy vytvoří celkem šest soch. O obou víkendech bude kromě soch
k vidění i program na pódiu se soutěžemi pro děti. Pro návštěvníky bude připraveno
občerstvení. Na snímku vítězná socha z minulého ročníku s názvem Zvíře.
ta, foto: Archiv AC DAGI
Plesová sezona
! Ples sportovců pořádá v sobotu 12.
ledna TJ Sokol, oddíl kopaná. Od 19
hodin bude ve Valašském šenku Zavadilka
hrát skupina Duo Cadillac, připraveno je
občestvení i kolo štěstí.
Mladší žáci se předvedli domácímu publiku na soutěži o Pohár starosty.
Foto: Táňa Arťušenková
! Sbor dobrovolných hasičů – střed zve
v sobotu 19. ledna na tradiční ples. Ve
Valašském šenku Zavadilka začne v 19.30
hodin. Hrát bude skupina Dušana Čapláka,
připravena je bohatá tombola i občerstvení.
! Hasičský ples se koná v sobotu 19.
ledna v hasičském domě v Kněhyních.
Začátek je v 19 hodin, k tanci i poslechu hraje skupina Univerzal.
-ta-
$ 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
STRANA 6
HORNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
O vánočních svátcích lyžařské areály i parkoviště praskaly ve švech
Lyžaři si u Sachovy studánky užívali pohyb na sněhu i slunečné počasí.
Těm nejmenším sloužil kolotoč s nafukovacími čluny.
Volejbalisté se pravidelně na Štěpána setkávají v tělocvičně
Na snímku jsou zachyceny vítězné týmy.
Jedenáct smíšených družstev se zúčastnilo na Štěpána 26. prosince tradičního
Vánočního volejbalového turnaje v hale
základní školy. Oslavit svátky pohybem
přijeli sportovci ze Vsetína, Valašského
Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm,
Dolní, Prostřední i Horní Bečvy. Věk
nebyl rozhodující, v týmech bojovali
žáci 9. tříd, středoškoláci, vysokoškoláci,
střední i starší generace.
Volejbalisté se utkali ve dvou skupinách systémem každý s každým, ve dvou
setech do 20 bodů. Na dvou hřištích bylo
odehráno 30 zápasů, které odpískala
volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová
spolu s rozhodčími z řad hráčů. Z každé
skupiny postupovaly do dalších bojů tři
nejlepší týmy. O 5.–6. místo se utkalo
družstvo Avex s týmem Rrrrr. Avex zvítězil a obsadil 5. místo, Rrrrr byli šestí.
V dalších zápasech Besťáci porazili Coolturisty 2:0 a stejným poměrem zvítězili
Vlčáci nad týmem Do počtu. V semifinále vyhráli Coolturisti nad mužstvem
Do počtu a obsadili 3. místo, Do počtu
byli čtvrtí.
Velmi dramatické bylo finálové utkání.
Nakonec Besťáci porazili Vlčáky 2:1
a stali se vítězi Vánočního volejbalového
turnaje. První tři družstva obdržela
medaile, diplomy a dárkové koše, týmy na
4.–11. místě si odvezly dárkové balíčky.
Na ceny přispěly místní obecní úřad,
Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy.
Text a foto: Marie Němcová
Stovky lyžařů, zejména rodiny s dětmi,
se vydaly mezi svátky užít si volno na
horách, a tak parkoviště i hotely a chaty
praskaly ve švech. Do posledního místečka bylo 30. prosince obsazeno parkoviště Ski areálu u Sachovy studánky. Pro
milovníky dřevěných prkének téměř bez
přestávky jezdily dva skibusy.
„Je to tu moc fajn. Pěliletou Karolinku jsme dali do lyžařské školy a se
staršími dětmi si můžeme pořádně
zalyžovat,“ chválil si Kamil Čermák
z Prostějova. Spokojen byl také mladý
pár snowboardistů. „Příjemné je posezení u krbu ve zdejší Valašské kolibě
s výhledem na sjezdovku. Chutnal nám
grog a domácí brynzové halušky,“ řekli
Spektru Rožnovska Michal a Natálie
Maděrovi z Ostravy.
Areál je v provozu denně od 9-16
a 18-21 hodin. Vedle asi deseticentimetrové pokrývky přírodního sněhu bylo
40 až 100 cm technického. Novinkou
pro bezpečnější a kvalitnější lyžování
je širší sjezdovka.
Od 25. prosince je v provozu denně
od 9 do 16.30 a od 18 do 21 hodin
sedačková lanovka v Lyžařském areálu
Rališka. Na sjezdovkách je od 20 do
100 cm převážně technického sněhu.
Letos zde poprvé nabízí zakoupení
celosezonních přenosných skipasů.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Pozvánka
! Tradiční ples sportovců se koná
v pátek 18. ledna od 19 hodin v motorestu Bečvan. Hraje skupina Duo
Cadillac, připravená je bohatá tombola.
Vstupné 50 korun.
-PR--
$ 571 645 105
www.hornibecva.cz
HUTISKO-SOLANEC
Zázemí malým návštěvníkům hor nabízí medvídek Soli
ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK. Tradiční setkání malých i velkých zpěváků u jesliček
ve slavnostně vyzdobeném kostele sv. Josefa se konalo 30. prosince. Koledy
a písně s vánoční tematikou zazpívali členové Velké scholy se svým uměleckým
vedoucím Martinem Kovářem. Zpěváčci z Malé scholy si připravili vystoupení pod vedením Hedviky Fiuráškové. Kromě hudby na přítomná děvčátka
a chlapce čekalo rovněž povídání a plnění nejrůznějších úkolů, za které získali
sladkou odměnu.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Ačkoli letošní paní Zima stále váhá být
štědrá na sníh, podařilo se vlekařům
v lyžařském areálu Soláň-sedlo zahájit sezonu 25. prosince. V provozu byl
severní svah, dětské lano a pojízdný
koberec. Služby nabízela lyžařská škola
a půjčovna lyží. V chatě U medvěda
Soliho u krbu chutnal párek v rohlíku,
grog nebo horká čokoláda se šlehačkou.
Čtyřletému Vítkovi Pokornému se však
nejvíce líbilo v novince letošní sezony
– velkém indiánském stanu.
Areál Soláň-sedlo je zaměřený především na rodiny s dětmi, výuku lyžařů
a rekreační lyžaře. Sjezdovky o délce
300 m a 400 m jsou vybavené moderním systémem umělého zasněžování.
Součástí areálu jsou tři lyžařská hřiště
a jeden odpočinkový kout pro děti od
tří let. Každé hřiště je specificky zaměřeno na určitou věkovou skupinu dětí
nebo na způsob výuky. Lyžuje se od 9 do
16 hodin, večerní lyžování je v pátek od
18 do 21 hodin. Navíc je zde povoleno
sáňkování i bobování. Lyžaře dopravuje
do areálu Soláň-sedlo skibus kyvadlovou
dopravou z parkoviště U Valů. Celodenní permanentka stojí 260 korun,
pro děti pak 240 korun, rodinné jízdné
2 dospělí a 2 děti stojí 800 korun.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Severní sjezdovku pokrýval především technický sníh, ale i tak si tu všichni dobře
zalyžovali.
Stosedmiletá jubilantka
Své 107. narozeniny oslavila 22. prosince
nejstarší občanka Hutiska-Solance paní
Marie Ondryášová. Od roku 2003 se
o ni starají její příbuzní ve Valašské Bystřici. Proto ani tentokrát mezi gratulanty
nechyběli starostové obou obcí – Vladimír Petružela a Miroslav Martínek,
kteří jí přáli hodně zdraví. S oslavenkyní
si připili šampaňským.
-MC-
Pozvánka
! Školní ples se uskuteční v tělocvičně
místní základní školy v sobotu 19. ledna.
Začátek je v 19 hodin a na parket jsou
zváni nejen pedagogové a rodiče žáků, ale
všichni, kdo se chtějí dobře pobavit. -ta-
Pojízdný koberec je v areálu určeném
nejmenším vyznavačům bílého sportu.
A když už je lyžování nebavilo, mohli
využít průlezky na hřišti nebo se ohřát
v indiánském stanu.
$ 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
STRANA 7
Svět deskových her poskytuje relax, zábavu i vzrušení
Snad nejznámější deskovou hrou v České republice je Člověče, nezlob se. Na našem
trhu jsou však stovky jiných her, jejichž popularita je stále na vzestupu. O jejich
významu jsme si povídali s Ivanem Dostálem z Valašské Bystřice, který je velkým
propagátorem této společenské zábavy v našem regionu.
! Kdy jste se s deskovými hrami skamarádil?
Na akci Hravý zámek pořádané v roce
2001 členy TOM Zlaté Šípy. Interaktivní výstava měla velký úspěch a svět
kolem „deskovek“ mě opravdu chytl.
O dva roky později jsme uspořádali
s oddílem další ročník a o rok později
jsme ve Valašském Meziříčí založili klub
deskových her Vrtule, který funguje do
dnešních dnů. Nejvíce ho navštěvují děti
a mládež.
! NOE
Jednoduchá karetní hra s nádhernou
grafikou. Vaším úkolem je nalodit
všechna vaše zvířátka na připravené
lodě a zbavit se tak svých karet. Háček
je v tom, že každá z lodí má přesně
danou nosnost a vy si nemůžete
tak úplně vybírat, na které plavidlo
budete nakládat. Pokud nedodržíte
nosnost lodi, berete si všechny karty
na ní umístěné zpět do ruky.
z něj mají radost. Nejvíce si oblíbily
Černé historky, v nichž hráč přečte
z karty konec příběhu a ostatní musí
uhodnout, co mu předcházelo.
! O které hry je obecně největší
zájem?
V posledních letech zejména o kooperační, například o „Záchranáře“ nebo
„Stanici Paranoia“, kdy všichni účastníci hrají proti samotné hře. Neméně
oblíbený je tzv. deckbuilding, jehož
nejznámějším představitelem je Dominion. U něj si stále vylepšujete balíčky
karet, s nimiž hrajete.
! Kolik taková zábava stojí?
Od 250 do 900 korun. Na první
pohled se může takováto investice zdát
vysoká, ale když ji porovnáte s rodinným vstupným do kina čtyřčlenné
rodiny, tak to vypadá hned docela jinak.
K dobré deskové hře se totiž můžete
vrátit nesčetněkrát. U nás doma se
třeba nedíváme na televizi, zato máme
200 deskových her, u nichž aktivně
relaxujeme a zažijeme hodně zábavy.
! Jak se daří tomuto typu zábavy ve
Valašské Bystřici?
Jedno odpoledne v týdnu se deskovým hrám věnujeme ve školním klubu.
Od českého vydavatelství Mindok jsme
dostali hodnotný dar – sadu her do
začátku. Velmi si toho ceníme a děti
Tipy na hry
! Je to jistě i vhodný tip pro vyžití seniorů.
Starší generace si ráda hraje. Sám
jsem se o tom přesvědčil, když jsem
před dvěma lety spolu s rožnovskou
Charitou organizoval jednou měsíčně
mobilní deskoherní klub pro starší
a pokročilé. Scházelo se nás kolem
desíti. Dědečkové a babičky to brali
jako společenskou událost a zároveň
velice dobrou příležitost, jak si procvičit paměť a logické myšlení.
! Věnujete se i hlavolamům?
Ano. Jsou to trošku propojené světy,
i když hlavolam je sólo hra. Dnes je na
! DUCH
Postřehová hra, při níž hledáte schovaného ducha. Vaším úkolem je najít
shodu, případně rozdíl mezi obrázkem na kartách a věcmi položenými
na stole. Skoro s jistotou je možno
garantovat, že v této hře vás vaše
ratolesti určitě rozdrtí.
! KALEIDOSKOP
Elegantní a velice přístupná abstraktní hra pro dva až čtyři hráče.
Na plán přikládáte dílky s barevnými symboly a získáváte tak body
pro určitou barvu.
Deskové hry jsou oblíbeny i ve valašskobystřickém školním klubu.
Foto: Ivan Dostál
trhu opravdu velký výběr od klasického
ježka v kleci, dřevěných skládaček až
po ultra moderní a zábavné umělohmotné rébusové hádanky.
! Do jaké míry ovlivňují svět deskových
her počítače, tablety a mobily?
Dokáží zaujmout i ty největší počítačové maniaky. Například na brněn-
ském veletrhu Invex se nestává, že by
v herně deskových her bylo prázdno.
Na druhou stranu je pravda, že ty nejoblíbenější deskovky jsou i v počítačové
podobě. Je to praktické v případech,
kdy má hra hodně komponentů nebo
hráče od sebe dělí velká vzdálenost.
Ale deska a pinčlíci jsou něco jiného
než vyblikaný monitor.
-MTA-
Internetový obchod s deskovými hrami je například na www.planetaher.cz. Názorové recenze najdete na www.hrajeme.cz nebo na www.spolocenskehry.sk. Inspirující je blog Jakuba Dobala na adrese http://deskovehry.blogspot.cz. Angličtinářům doporučujeme jednu z největších databází www.boardgamegeek.com.
! BYLO, NEBYLO
Vyprávěcí karetní hra s pohádkovou
tematikou. Zkuste vymyslet příběh,
do něhož začleníte pohádkové atributy, které máte na kartách.
! VLÁDCE TOKIA
Jednoduchá kostková hra, kdy se
snažíte ovládnout město pomocí
hodu kostkami.
$ 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Kristýnu Španihelovou inspiruje příroda
Loňská zářijová výstava konaná u příležitosti 10. výročí města Zubří v Muzeu Na
Petrohradě mimo jiné představila významné osobnosti města. Patří mezi ně i třicetiletá umělkyně Kristýna Španihelová, šperkařka, která své umělecké práce prezentuje na řadě výstav.
frontace s vlastní tělesností. Hemocity
představují souboj kontrastu, v němž
se krása spojuje s odporem, sochařské
vyjádření s tradičním šperkařským přístupem, intuice s promyšleným vkládáním
obsahu a existencionální zpytování s hravým experimentem.
Hledání ukryté duše
Kristýna Španihelová se snaží porozumět
materiálu, s nímž pracuje a skrz který se
Nedávno se například představila
v pražské Galerii U Kunštátu, v ostravské
Galerii Industrial, na výstavách v Litvě
a Lotyšsku. Nyní jsou šperky zuberské
rodačky k vidění ve Slovenské národní
galerii, kde je v Esterházyho paláci v Bratislavě instalována výstava Krev. Kristýna Španihelová zde prezentuje některé
šperky z její kolekce Hemocity, která
měla premiéru loni na podzim v bratislavské Galerii Eggplant. Jak uvedla pro
Spektrum Rožnovska, Hemocity jsou
experiment, který vyvolává silné emoce.
Mladá umělkyně vytváří z krve krystaly
a drúzy, imituje kameny s fasetovými
brusy, které dále kombinuje se starým
rezavým železem, patinovaným stříbrem,
ale i se solí, moukou a cukrem. Pohrává
si s vnímáním materiálu, s jeho obsahem,
který se k němu váže. Za touto hrou se
skrývají existencionální myšlenky a kon-
snaží vyjádřit své myšlenky a pocity. Fascinují ji například kosti, vlasy, kůže, asfalt,
mýdlo, cukr, sůl, krev nebo vosk v kombinaci se zlatem, stříbrem, korálem, perlami
atd. „Právě volba organických materiálů
v dnešní době působí odpuzujícím dojmem,
avšak vyvolává úvahy o životě a smrti. Aby
se tyto přírodní materiály mohly přeměnit
ve šperky, musely nejdříve zemřít a pak
znovu ožít. Není divu, že ve mně vyvolávají hluboké, temné, někdy i krásné, občas
i děsivé emoce. Kladou otázky o životě
a smrti a poukazují na nekonečný cyklus
života a smrti. V materii se snažím nalézt
ukrytou duši. Fascinuje mě pomíjivost
všeho, i uvědomění si toho, že nic netrvá
Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. vystudovala obor Výtvarné zpracování kovu
a drahých kamenů na Střední soukromé umělecké škole v Ostravě. Poté byla přijata na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Studium ukončila v roce 2011
obhajobou doktorandské teoretické práce „Lidský příběh materiálu: Ikonologie
organických materiálů v současném šperku“ a praktické části nazvané „Materialita bytí“. Dvanáct let působí v bratislavském ateliéru kov a šperk S+M+L+XL
u profesora Karola Weisslechnera. Během studií pobývala v roce 2003 na stáži
ve slovinské Ljubljani na ALU v ateliéru Průmyslový design, v roce 2004 studovala na pražské VŠUP v ateliéru Kov a šperk u profesora V. K. Nováka. Zúčastnila
se mezinárodních sympozií ve švýcarském Braunwaldu (r. 2005), v maďarském
Fertörakos (r. 2006), v Turnově (r. 2008), v Kremnici (r. 2008, 2009, 2011), ve
Španělsku (Tarragona, 2010) a Bratislavě (r. 2012).
věčně. Recykluji mrtvé, jak rostlinné, tak
i živočišné materiály, kterým dávám nový
život a transformuji je do média šperku.
Poeticky temné, ale opravdové materiály
užívám k vyjádření idejí a pocitů. Materialitu považuji za skutečnou podstatu našeho
fyzického já. Snažím se odkrýt skutečnou
tělesnost bytí. Ve své práci se inspiruji přírodou, jejími neutichajícími procesy, které
v ní pulzují,“ uvedla zuberská rodačka.
MTA, foto: Archiv Kristýny Španihelové
$ 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
Tříkrálová sbírka pro českou Charitu
Netradiční nákup zajišťovali v sobotu
dopoledne rodiče Kristýny Pernické,
žákyně sedmé třídy videčské základní
školy. V rožnovské drogerii koupili své
dceři černé oční stíny. Proč si přála
zrovna černé? Kristýnka je použila
nejen na víčka, ale na celou tvář, aby se
proměnila v opáleného Baltazara. Na
tmavý teplý rolák si oblékla bílé šaty
a na hlavu nasadila sněhově bílou papírovou čepici s velkým písmenem B.
Sympatický a usměvavý Baltazar doprovázel v průběhu sobotní tříkrálové videčské sbírky sourozence Kopecké – vysokoškoláky z Univerzity Palackého v Olomouci. Zatímco Simona studuje prvním
rokem pedagogiku, Petr je v druhém
ročníku filozofické fakulty, kde se věnuje
odborné historii. O lednovém víkendu
kolem svátku Tří králů se bratr se sestrou
již tradičně v rodném Vidči obléknou
do slušivých bílých kostýmů s kožešinovými límci, které pro ně rodiče připraví.
Sourozenci koledují již dvanáct let. Ve
svém rajonu v sobotu obešli zhruba sedm
desítek domů. Jak uvedli pro Spektrum
Rožnovska, lidé se na koledníky vždy těší
a rádi přispějí. Často se najde i něco na
zub, třeba pomeranč nebo jablíčko.
Ze sbírky se stala pěkná tradice,
která neodmyslitelně patří k zimnímu
období. V ojedinělých případech však
skončila návštěva tří králů před uzamčenou brankou rodinného domku. To
když jeho obyvatelé nebyli doma anebo
se třeba do obce nově přistěhovali
a ještě se s místními tradicemi nestačili
seznámit. Pro ty, kteří by se chtěli dodatečně Tříkrálové sbírky zúčastnit, připojujeme bankovní účet Charity České
republiky: 66008822/0800.
Text a foto: MTA
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ. Na dlouhou pouť vypustili děti, rodiče i prarodiče téměř tři sta fialových balonků
s přáníčkem Ježíškovi. Stalo se tak
v pátek 14. prosince na prostranství
před videčským kostelem přesně
v 15.15 hodin, kdy balonky vzlétly
k nebi v celé republice na jednorázový
pokyn moderátora Rádia Impuls.
Ve Vidči vánoční akci, kterou uspořádala kulturní komise Rady obce,
sice trošku zkomplikoval silný vítr,
ale nakonec byli spokojeni všichni její
účastníci, kterým zazpívaly koledy
i vánoční písničky děti z místní mateřské a také základní školy.
Text a foto: Marcela Švajdová
Sólo bratrů Borovičkových.
Sváteční koncert chrámového sboru
Poslední nedělní odpoledne loňského
roku uspořádala kulturní komise Rady
obce Vidče v místním kostele sv. Cyrila
a Metoděje koncert chrámového sboru
ze Zašové. Přítomné diváky, bylo jich
kolem stovky, příjemně překvapil. Představil nejen známé koledy a některé
i v nové úpravě sbormistra Petra Borovičky, ale také staré duchovní písně
zpívané v latině. Jak však poznamenal
sbormistr, repertoár netvoří jen koledy či
písně vánoční, ale také spirituály, gospely
a nově složené písně k určitým příležitostem. Srdečné vystoupení zašovského
sboru spokojení posluchači ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Na dobrovolném
vstupném vybrali přes 12 tisíc korun.
Budou využity na opravu vitrážových
oken kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Text a foto: Marcela Švajdová
Simona Kopecká (vlevo) s bratrem Petrem a sestřenicí Kristýnou Pernickou. Letos
tvořili jednu z devíti videčských skupinek, které se do Tříkrálové sbírky zapojily.
$ 571 655 010
www.vidce.cz
VIGANTICE
Tenisové ohlédnutí za rokem 2012
Jaký byl sportovní loňský rok pro čtrnáctiletou vigantickou tenistku Annu Slovákovou z TK Agrofert Prostějov?
Především přešla z kategorie mladších
žákyň mezi starší a hned v únoru zvítězila společně s Denisou Cichovou z TK
Agrofert Prostějov ve čtyřhře na halovém
mistrovství České republiky v Plzni.
Na letním republikovém klání ve
Frýdlantu nad Ostravicí pak Anna Slováková s Terezou Koplovou z TK Agrofert Prostějov vybojovala druhé místo
ve čtyřhře. Dařilo se jí také ve dvouhře
na áčkovém turnaji v Plzni, kde dosáhla
na stříbro. To získala i ve čtyřhře - společně se Sárou Vančurovou z TK Deza
Valašské Meziříčí.
Anna si otestovala své tenisové
dovednosti i v kategorii B mezi ženami
v Orlové. I když vigantická tenistka byla
nejmladší hráčkou, obsadila třetí místo
ve dvouhře.
V prosinci se pak zúčastnila meziná-
rodního turnaje hráček ve věku do 14
let v Milovicích, kde vyhrála společně
s Markétou Vondroušovou z 1. ČTK
Praha ve čtyřhře a druhá skončila ve
dvouhře. V příštích dnech se vigantická
tenistka vydá do Milovic znovu, tentokrát si změří síly na mezinárodním turnaji hráček ve věku do 16 let.
Při svém pravidelném pobytu na kurtech v Prostějově se Anna Slováková
ve hře zdokonaluje pod vedením Pavla
Jaloviece a Ivo Šilhánka. V rožnovské
hale Josefa Kramoliše piluje tenisovou
hru společně s trenéry Arnoštem Vaškem a Martinem Komínkem. -MTA-
$ 571 654 848
www.vigantice.cz
Mladou tenisovou hráčku Annu Slovákovou z Vigantic (na snímku) sponzorsky podporují firmy Maxis a Izolting Moravia.
Foto: Lukáš Březina, www.protenis.cz
ZAŠOVÁ
Socha svatého Felixe z Valois
zdobí průčelí kostela
Zaujalo nás
! Z historických pramenů je známo,
že sv. Felix se narodil roku 1127 ve
starém francouzském šlechtickém
rodu. Dostalo se mu velice dobré
výchovy. Jinoch měl od mládí soucitné srdce a rozhodl se pro kněžské
povolání. Nešel však na žádnou farnost, dlouhou dobu žil o samotě jako
poustevník. Kolem roku 1194 se setkal
se sv. Janem z Mathy, s nímž založil
řád trinitářů zaměřený na vykupování
křesťanských otroků ze saracénského
zajetí. Felix se stal prvním představeným trinitářského kláštera Gerfroi ve
Francii a úspěšně se staral o rozvoj
řádu. Zemřel roku 1212 a svatořečen
byl roku 1666.
(Zdroj: Wikipedia.cz)
Do zašovského kostela Navštívení Panny Marie zavítala o Vánocích a na Nový rok
spousta věřících, kteří si mimo jiné s obdivem prohlédli nově instalovanou dvoumetrovou sochu sv. Felixe z Valois. Nachází se v průčelí kostela, takže ji není možné přehlédnout. Její originál pochází z poloviny 18. století a je uchován v chodbě zašovské fary.
Jak Spektrum Rožnovska informoval zašovský farář Jiří Polášek, jedná se
o poslední dokončené dílo, které chybělo
do kompletní finální úpravy fasády. Vedle
sv. Jana z Mathy, sv. Michaela je zde od
14. prosince 2012 vystaven i sv. Felix.
Sochu vytesal z pískovce opavský sochař
Milan Dlabaja ve spolupráci s kamenosochařem Janem Ševčíkem. Celková hodnota nového díla byla odhadnuta na 195
tisíc korun, přičemž obec Zašová přispěla
150 tisíci korunami, Nadace Synotu Děti,
kultura a sport věnovala 30 tisíc korun
a zbývající částka byla uhrazena z darů
místních věřících.
Renovace pokračují
„Lidé často říkají, že mají práce jak na
kostele,“ uvedl farář Jiří Polášek. „Je pravdou, že i my máme stále co opravovat.
První rekonstrukci, kterou chceme letos
zrealizovat, bude uskutečnění druhé etapy
zabezpečení fasády kostela proti holubům.
Niky se sochami necháme zasíťovat a římsy
osadíme bodci. Kostel také potřebuje vymalovat jak uvnitř, tak zvenčí. Dokončena má
být i renovace procesní korouhve, na níž
jsou dvě olejomalby. Na všechno je třeba
spousta peněz, jsme proto vděčni za každý
dar,“ dodal zašovský farář.
-MTA-
$ 571 634 041
www.zasova.cz
Slavnostní instalace sochy sv. Felixe.
Foto: Svatopluk Nepala
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
ŠKOLY, SPOLKY
STRANA 9
Co se dělo na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm ZŠ a MŠ na Koryčanských Pasekách
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2012
se na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnily Dny otevřených dveří,
při kterých si mohli zájemci o studium
na naší škole prohlédnout výuku „v akci“
a získat odpovědi na všechny své otázky,
kterých jistě nebylo málo. Dny se těší
velké oblibě jak mezi studenty, tak mezi
návštěvníky - jejich účelem je především
pomoci se správně rozhodnout při výběru
školy k dalšímu studiu.
Možnosti seznámit se s výukou, kantory a vybavením využilo opravdu velké
množství žáků devátých a pátých tříd
z širokého rožnovského okolí; někteří
přijeli s celou třídou, jiní si prohlédli
školu v doprovodu svých rodičů, kteří
byli v roli poradců či nostalgicky vzpomínali na svá studentská léta. Také
letos se škola otevřela i v sobotu, čehož
využili zejména pracovně vytíženější
rodiče a dojíždějící. A jak byla celá akce
organizována?
Při vstupu si každá skupinka či jednotlivý
student vybrali průvodce z řad studentů
školy, který volil vhodnou cestu „labyrintem“ dle projevených zájmů a dotazů návštěvníka a přitom celou dobu zodpovídal
všechny kladené dotazy – některé velmi
fundovaně, jiné zcela subjektivně, podle
vlastní úvahy, přesvědčení, zkušeností či
typu otázky.
V průběhu obou dní bylo možno nahlédnout do výuky či se zúčastnit zajímavých
studentských aktivit.
A bylo z čeho vybírat, posuďte sami:
- Po celé dva dny si mohli návštěvníci
odpočinout při šálku kávy ve francouzské
kavárničce, ochutnávali dezerty vlastnoručně připravené našimi studentkami,
mohli se zaposlouchat do francouzského
šansonu doprovázeného cimbálem.
- Jazykově nadaní a zaměření jedinci se
naučili formou kvízů mnoho slovíček
aktivní slovní zásoby školou nabízených
cizích jazyků - němčiny, španělštiny,
francouzštiny, ruštiny či dokonce latiny
prostřednictvím aktivních mluvčích.
- Po chodbách se procházel středověký
rytíř se svou krásnou hudebnicí, jež
hrála na šalmaj a na památku se s vámi
nechali vyfotit.
- Matematici vás naučili násobit starověkým způsobem a společně s „ajťáky“
okupovali počítačové učebny a všechny
dosažitelné servery. Také zde byly naše
mistryně světa v rychlostním a bezchyb-
Rytíř s hudebnicí procházeli po chodbách gymnázia. Foto: Gymnázium R. p. R.
ném psaní všemi deseti, které okouzlovaly
svou elegantní technikou úhozů.
- V laboratořích se prováděly zajímavé
pokusy: např. v chemii se vyráběla sloní
pasta či jiskřivé chemikálie, ve fyzice
vám stály vlasy ne hrůzou, ale nadměrným výskytem elektrostatických výbojů
a v biologii se směl každý na chvíli stát
vědeckým odborníkem - biologem a udělat si pomocí speciálních mikroskopů svůj
vlastní preparát, který si nechal dle zájmu
vytisknout a odnesl si ho na památku.
- Ve výchovných učebnách se aktivně
hrálo - zpívalo - tvořilo. V hudebně vrcholila příprava ke slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu a také generálka
k adventnímu koncertu, který proběhl
21. prosince v rožnovském evangelickém kostele; mohli jste také poznávat
hudební nástroje nebo jste si vyzkoušeli
svou aktivní znalost světové i české populární scény. Ve výtvarné třídě se vyráběla
přáníčka a malovalo se na sklo. Studenti
se zde také pochlubili svými uměleckými
díly - obrázky či keramikou v malé galerii.
- Již tradičně se hrálo amatérské, a přitom vrcholně profesionální divadlo,
takže kdo se nestyděl, mohl si vyzkoušet své herecké, dramatické i rétorické
schopnosti před velkým publikem,
dokonce v německy mluvené hře.
- V tělocvičně se sehrály „nelítostné“ sportovní turnaje o 1. místa.
Zkrátka, škola žila a dýchala jako živý
organismus. Všechny své návštěvníky přijímala se zvědavostí a hádala, kdo se do ní
asi vrátí a přijde příští školní rok studovat.
I my – studenti a učitelé – doufáme,
že se vám u nás líbilo a návštěva naší
školy vám pomohla zodpovědět všechny
vaše otázky, které souvisí s rozhodováním o vašem studiu a budoucnosti. Teď
nezbývá než popřát úspěšné dokončení
studia, jasnou mysl u přijímacích zkoušek
a snad za rok: NA SHLEDANOU !!!
Tereza Hoferková, Kateřina Turzová
Na Podskalce se pořád píše…
Žáci ZŠ Pod Skalkou se již několik let věnují
psaní na počítači všemi deseti.
Většina Rožnováků určitě slyšela a zná
jména našich bývalých žáků – mistrů světa.
Jsou to Tomáš a David Křenkovi, Hanka
Belicová, Bára Stejskalová, Aneta Urbanová. Naši současní žáci v této úspěšné tradici pokračují a dělají škole i městu skvělou
reklamu.
V letošním roce máme spoustu nadaných
talentů v 5., 6. i 7. třídách, kteří se účastní
především talentových soutěží. Na talen-
tové zkoušce ve Zlíně nás reprezentovalo 16
žáků, z nichž nejlépe se umístil Pavel Černota z 8. B – 2. místo a Míša Chudějová z 8.
A – 5. místo. Ale největším želízkem v ohni
jsou naši žáci 8. tříd – Michal Rak, Lenka
Vašenková a Zuzka Reichlová. Tito tři žáci
již zahájili aktivní přípravu na mistrovství
světa, které se bude konat v červenci 2013
v belgickém Gentu. Od září už absolvovali
soutěž Šenovský datel, ZAV Hodonín a
7. – 8. prosince startovali na Mistrovství
republiky OPEN Olomouc, kde v silné
konkurenci písařů z celé republiky obstáli
velmi slušně. V Olomouci se účastnili hned
několika soutěží. V korekturách textu obsadila Lenka Vašenková 8. místo, v opisu 30
minut byla na 12. místě, Zuzka Reichlová
na 16. místě a Michal Rak na místě 17. Soutěžili v kategorii žáků do 16 let, takže konkurence žáků 1. ročníků středních škol byla
opravdu veliká.
Našim žákům blahopřejeme a přejeme
hodně úspěchů v Belgii na mistrovství
světa.
Vlasta Martináková
Literární beseda spřízněných duší
Koncem prosince proběhla na ZŠ
praktická Rožnov p. R. tradiční literární beseda. Její tematické zaměření
nazvané „Adventní čas“ přilákalo
nejen žáky prvního stupně a speciálních tříd, pro něž byla akce připravena
přednostně, ale i příznivce z druhého
stupně.
Již název všem předznamenal, že zimní
literární setkání bude námětem souviset
s blížícími se Vánocemi a s adventem.
V první části besedy děti myslely především na sebe a na formulování svých
přání. Avšak větší část společně stráveného času žáci věnovali především vzpomínce na své blízké. Učili se formulovat
a psát vánoční pozdravy, nakupovat
v improvizovaném Andělském knihkupectví a bez ostychu vystupovat před
publikem. Učili se, že potěšit a zaujmout
své nejbližší mohou i dobře zvolenou
knihou.
Proto v kouzelném krámku s knižními novinkami žáci 8. a 9. ročníku
v podobě krásných andělů nabízeli
a představovali mladším spolužákům
knižní novinky a pomáhali jim vybrat
vhodný knižní dárek pro své nejdražší.
Nakoupená překvapení pak děti společně balily a ukládaly pod vánoční
stromeček.
Všechny překvapilo, kolik zajímavých, nápaditých a krásně ilustrovaných knih improvizované knihkupectví
nabízelo. Jestli se podařilo děti motivo-
Přednes dětem opravdu šel.
vat k četbě, ukáže teprve čas, ale četba
poutavých úryvků a představování knih
se dětem zcela jistě líbily.
K našim literárním besedám již neodmyslitelně patří divadelní ztvárnění
nejrůznějších příběhů nebo pohádek
z knih. Letos dostala za úkol každá
z pěti skupin zahrát jeden z vánočních
zvyků. Žáci si nejdříve v literatuře nebo
na internetu o tradicích nastudovali
podrobnosti a pak je ostatním představili. Nejlépe se úkolu zhostil 8. a 9.
Foto: ZŠ praktická
ročník s tradiční úpravou slavnostního
štědrovečerního stolu.
Závěrem čekalo na děti sladké překvapení v podobě vánočního cukroví,
které si každá třída pro ostatní napekla.
Všechny děti, a tedy i děti naší školy
spojuje vášeň pro sladkosti. Proto se
na sladkou tečku všechny bez rozdílu
těšily. Slavnostní náladou a ochutnávkou kulinářských výrobků se poslední
literární beseda roku 2012 definitivně
ukončila.
Bronislava Pleváková
V loňském školním roce jsme navázali na tradiční akce, při kterých se
setkávají předškoláci z mateřské školy
a jejich bývalí kamarádi, nyní prvňáci
ze Základní školy na Koryčanských
Pasekách v Rožnově.
Na podzim jsme se sešli v naší ZŠ na
akci „Babí léto“ – závodě družstev
v přírodě.
Další společnou akcí byl „Zápis na
nečisto“ – ukázka práce prvňáčků,
možnost pro předškoláky vyzkoušet si
různé aktivity v 1. třídě, seznámit se
s prostředím školy.
Týden před Vánocemi jsme s prvňáčky navštívili na oplátku MŠ, kde
nám děti předvedly svou Vánoční
besídku, děti si spolu mohly hrát
v prostředí MŠ s hračkami, které ve
škole již vyměnily za učebnice.
Už se těšíme na další společně prožité chvíle, které nás čekají ve druhém
pololetí.
Zdeňka Bařáková
Foto: ZŠ Koryčanské Paseky
Kuře na švestkách
Když se před pěti lety dostal do kina
film Persepolis, byly toho doslova plné
noviny. Když měl loni premiéru film
Kuře na švestkách, neštěkl po něm
u nás ani pes a do distribuce se snímek
dostal teprve na konci loňského roku.
Je to zajímavý paradox, protože oba
byly natočeny podle komiksové předlohy populární a oblíbené Marjane
Satrapiové. Jak se jí novinka povedla,
se budete moci přesvědčit v rožnovském filmovém klubu ve čtvrtek 24.
ledna v 18 hodin.
V roce 1958 žije v Teheránu slavný
iránský houslista Nasser Ali Khan,
kterému manželka právě rozbila
housle. Problém je v tom, že je musí
nahradit, ale žádné z nich nehrají tak
dobře. Díky tomu Nasser ztratí veškerou chuť do života a rozhodne se
umřít. Film si tak všímá posledních
několika dnů, během nichž Nasser
přemítá o svém životě.
Kuře na švestkách je především film
plný protikladů. Na jednu stranu je
tu nádherná, pohádková, výtvarná
stránka, která se mění podle toho, co
se právě odehrává na plátně – animo-
vaná legenda, přeslazený americký
sitcom atd. Na druhou stranu tento
odkaz na komiksovou předlohu hodně
kontrastuje s melancholickým tónem
příběhu. Film tak vytváří hodně zajímavou ambivalentní atmosféru, kterou
ještě zpestřuje výborně zvolená hudba.
Ačkoliv je komiksová předloha
o něco slabší než u Persepole, Satrapiové se podařilo vytvořit mnohem zajímavější film a dokázala, že režisérsky
vyzrála. Asi to bude i tím, že tentokrát
nemusela ve své předloze tolik škrtat,
ba právě naopak mohla i přidávat.
Výhodu měla i v tom, že se jí podařilo
film vhodně obsadit známými tvářemi
evropské kinematografie, jako je Isabella Rossellini, Jamel Debouze nebo
Edouard Baer. Kapitolou samou pro
sebe je pak nepřekonatelný Mathieu
Amalric v hlavní roli.
Kuře na švestkách jednoznačně
nepřitáhlo tolik pozornosti jako Persepolis, to ovšem neznamená, že by
to byl horší film. Podle mého názoru,
je tomu právě naopak a „kuře“ by si
zasloužilo mnohem větší ohlas.
Lukáš Perutka
INFORMACE, INZERCE
STRANA 10
Usnesení z 54. řádného zasedání rady města
Rožnova pod Radhoštěm konaného dne 17. 12. 2012
Rada města schválila Pravidla pro
odpisování dlouhodobého majetku
v příspěvkových organizacích zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm
a uložila těmto příspěvkovým organizacím schválenými pravidly se řídit.
Rada města schválila smlouvu o dílo
na zakázku „Údržba zeleně křižovatka
u Janíků“ mezi městem Rožnov pod
Radhoštěm a Střední školou zemědělskou a přírodovědnou.
Rada města schválila dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací mezi Úřadem práce České republiky a městem
Rožnov pod Radhoštěm.
Rada města vyhlásila záměr na prodej
části pozemku p. č. 215/4 o výměře 24
m2 v k. ú. Dolní Bečva, odměřený geometrickým plánem č. 1351-81/2010 pořízeným panem P. R. a nově označený
jako p. č. 215/5, ve vlastnictví města
Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch
obce Dolní Bečva, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy
a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod
Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru
na úřední desce a následně připravit
k projednání zastupitelstvem města.
Rada města schválila dohodu o předčasném užívání sjezdu na silnici III.
třídy v rámci stavby „Revitalizace území
mezi ulicí Nádražní a jihozápadním
obchvatem“ se společností KÁMENBAU, s. r. o., Vidče 581, 756 53 Vidče,
IČ: 28659261, dle důvodové zprávy.
Rada města ukládá starostce města tuto
dohodu podepsat.
Rada města schválila vítězného uchazeče veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení (DSP), rozšířené
v obsahu o dokumentaci pro zadání a
provádění stavby (DZS+DPS) „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená, Rožnov p. R.“, kterým je společnost A-VITAL - Ing. Z.M., spol. s r. o.
Rada města schválila darovací smlouvu
se společností Kaufland Česká republika, v. o. s., na přijetí nepeněžitého
daru určeného pro charitativní účely,
jímž jsou movité věci uvedené v příloze
darovací smlouvy v celkové hodnotě
48 435,98 Kč bez DPH.
Rada města vzala na vědomí informaci vedoucího odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního
ruchu o plnění usnesení RM č. 886/51
– vnitřní směrnice příspěvkových organizací o zadávání zakázek malého rozsahu a schvaluje nový termín pro jejich
zpracování do 31. 1. 2013.
Rada města uložila úkoly:
1) odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit na jednání rady města
v lednu 2013 text darovací smlouvy
mezi městem a Charitou Valašské
Meziříčí na poskytnutí nepeněžitého
daru pro charitativní účely,
2) finančnímu odboru zpracovat v ter-
Více informací v T klubu
nebo na tel.: 571 651 233
Plesy v roce 2013 ve
Společenském domě
26.
1.
8.
15.
16.
17.
23.
1.
9.
10.
ledna
února
února
února
února
února
února
března
března
března
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valašský bál
Gymnázium
Charita Val. Meziříčí
SŠZePř
Retroples
Maškarní ZŠ Videčská
Ples Javořiny
Maškarní Domova Kamarád
Sedmikráska
Maškarní
ZŠ Záhumení
23. března % Black & White
Placená inzerce
Placená inzerce
mínu do 31. 3. 2013 metodiku pro stanovení konečné ceny zboží prodávaného městem (včetně DPH),
3) finančnímu odboru a odboru rozvoje zpracovat v termínu do 31. 3. 2013
metodiku pro realizaci investic ve vazbě
na tvorbu zdrojů (odpisy majetku, rozpočet města),
4) odboru rozvoje zpracovat v termínu
do 31. 3. 2013 zprávu o ekonomickém
dopadu z realizovaných investic v roce
2013,
5) odboru rozvoje zpracovat na jednání rady města v lednu 2013 zprávu
o plnění závazků města z mandátní
smlouvy č. 159/2012/OSM/MAN na
výkon technického dozoru města Rožnov pod Radhoštěm na stavbě technické a dopravní infrastruktury – Dubková, Rožnov pod Radhoštěm,
6) odboru rozvoje a odboru správy
majetku zpracovat zprávu o ekonomickém dopadu nákupu movitých věcí pro
odpadové hospodářství v termínu do
31. 3. 2013,
7) právnímu odboru zpracovat návrh
obchodních podmínek a vzorového textu
smlouvy o dílo v termínu do 31. 1. 2013.
Rada města doporučila uzavření
nájemní smlouvy mezi Seniorským
centrem v Rožnově pod Radhoštěm a
společností Mézl – Janíček, s. r. o. na
dobu určitou do 30. 6. 2013 v nebytových prostorech prodejny Albert vedle
průmyslového areálu TESLA.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
Město ocení nejlepší sportovce
Tradiční anketa o nejlepšího sportovce se
v Rožnově koná již popáté. Město na začátku každého roku ocení sportovce úspěšné v
roce předchozím. Právě nyní nastává opět
čas, kdy se mohou úspěšní sportovci nominovat.
Město Rožnov, které tuto anketu vyhlašuje, vyzvalo na konci listopadu k předkládání nominací nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za
dosažené sportovní výsledky v roce 2012.
Pro rok 2012 je možno nominovat sportovce do několika kategorií. První z nich
je individuální ocenění, které se ještě dělí
podle věku na mládež do 15 let, dorostence a juniory do 21 let a seniory. Druhou
kategorií jsou kolektivy, které se dále dělí
na žákovská družstva, týmy; dorostenecká
a juniorská družstva, týmy a seniorská
družstva, týmy. Za sportovní kolektiv je
považováno družstvo, tým sportovců definovaný pravidly příslušných sportovních
svazů. Třetí kategorii pak tvoří hendikepovaní sportovci a čtvrtou jsou trenéři nebo
cvičitelé.
Návrh na ocenění nejlepších sportovců,
sportovních kolektivů a trenérů za rok
Placená inzerce
2012 může podat kterákoliv fyzická nebo
právnická osoba (např. sportovní oddíl,
rodiče mladých sportovců, trenéři, občané
města a další).
Bližší informace k ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů
a trenérů za rok 2012 včetně předepsaných nominačních formulářů naleznete na
webových stránkách města, pod odkazem
www.roznov.cz/sportovec-roku. Zájemci
o podání návrhů na ocenění sportovců,
sportovních kolektivů a trenérů roku 2012
si mohou také tyto formuláře vyzvednout
osobně na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu.
Návrhy je nutno zaslat písemně na
adresu: Městský úřad, Odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm nebo osobně doručit na
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, a to nejpozději 15. ledna
2013.
Slavnostní ceremoniál V. ročníku vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů roku proběhne dne
13. února 2013 v obřadní síni na radnici
města, Masarykovo náměstí 128.
-red-
VOLNÝ ČAS 10. 1. - 24. 1. 2013
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STÁLÁ EXPOZICE
9.00 – 12.00 hodin – 1. skupina - SVČ
14.00 – 18.00 hodin – 2. skupina - SVČ
PONDĚLÍ 14. 1.
18.00 hodin
Kino Panorama
Tel. 571 654 727
www.disdata.cz, www.tka.cz
KURZ – PLETENÍ NA PLASTOVÝCH HRABLÍCH
15.00 hodin - SVČ
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
PONDĚLÍ 14. 1.
DO ÚTERÝ 15. 1.
PÁTEK 18. 1.
VÝSTAVA - KRÁSA HOR V PANORAMATECH
Fotografie Pavla Krupy.
– Galerie Na Radnici
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
IV. ZASEDÁNÍ ROŽNOVSKÉHO PARLAMENTU
9.00 – 11.00 hodin - SVČ
OD 17. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin - SVČ
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
17.00 hodin - ZŠ Hutisko-Solanec
PONDĚLÍ 21. 1.
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
17.30 hodin
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I.
Kurz.
17.00 hodin
BÍDNÍCI
20.00 hodin
NEDĚLE 13. 1.
PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE PODRUHÉ
– Galerie Na Radnici
KINO PRO DĚTI – VĚNEČEK POHÁDEK 1.
16.00 hodin
PONDĚLÍ 14. - STŘEDA 16. 1.
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
18.00 hodin
ČTVRTEK 17. 1.
SEBEVĚDOMÁ ŽENA
Beseda.
18.00 hodin
ČTVRTEK 10. - NEDĚLE 13. 1.
ČTVRTEK 10. - NEDĚLE 13. 1.
ČTVRTEK 24. 1.
PÁTEK 18. 1.
ÚTERÝ 22. 1.
POVÍDÁNÍ S LIBUŠÍ
Povídání, meditace.
17.30 hodin
STŘEDA 23. 1.
DIKŠA-DEEKSHA
Meditace.
17.30 hodin
3000 MIL NONSTOP
Klub cestovatelů
19.00 hodin - T klub
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
SOBOTA 19. 1.
PONDĚLÍ 14. 1.
ČTVRTEK 17. 1.
DAGMAR ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ
19.00 hodin – T klub
KURZ PLETENÍ ŠÁL Z VOLÁNKOVÉ VLNY
– SVČ
STŘEDA 23. A ČTVRTEK 24. 1.
ÚTERÝ 15. 1.
FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY
– DŮM
18.00 hodin
RUKOJMÍ
Ochotnické divadlo Chaos
19.00 hodin – Společenský dům
CHŮZÍ PROTI POVÁNOČNÍ OBEZITĚ
Zdravotní turistická vycházka. Trasa: Hradisko - po
hřebeni na Vápenku - Zubří - po cyklostezce do R. p.
R. Asi 8 km.
9.00 hodin – sraz u dolního mostu u světelné křižovatky
PÁTEK 18. - NEDĚLE 20. 1.
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
18.00 hodin
DO 28. 2.
STŘEDA 16. 1.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
20.00 hodin
NÁVRAT K LIDSKOSTI
Fotografický cyklus o minulosti i budoucnosti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové.
– chodby MěK
PONDĚLÍ 21. - STŘEDA 23. 1.
OD 11. 1. DO 28. 2.
FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK
18.00 hodin
ZRCADLENÍ
Výstava obrazů a grafik rožnovské výtvarnice
Hany Děcké.
Pátek 11. 1. - 17.00 hodin - vernisáž v podkroví MěK
Základní umělecká škola
Tel. 571 751 455
www.zusroznov.cz
PONDĚLÍ 14. - STŘEDA 16. 1.
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ
20.00 hodin
BESEDA S POLICIÍ – CYKLISTÉ A CHODCI
V SILNIČNÍM PROVOZU
15.00 hodin - klubovna KS
PÁTEK 18. - NEDĚLE 20. 1.
20. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
ČTVRTEK 17. 1.
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba,
grafika a keramika.
Po – pá - 12.00 – 18.00 hodin (mimo školní
prázdniny)
PROBUDÍM SE VČERA
Kino pro seniory – český film.
15.00 hodin – kino Panorama
PONDĚLÍ 21. - STŘEDA 23. 1.
ÚTERÝ 22. 1.
ČTVRTEK 24. 1.
ZIMNÍ JAVORNÍK
Zdravotní turistická vycházka. Trasa: točna Dolní
Paseky - U dubu - V. Javorník a zpět do R. p. R.
Asi 14 km.
9.00 nebo 9.20 hodin – sraz u kina respektive
na autobusovém nádraží, nást. č. 2
FILMOVÝ KLUB – KUŘE NA ŠVESTKÁCH
18.00 hodin
PONDĚLÍ 21. 1.
3. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov p. R.
17.30 hodin – sál ZUŠ
ČTVRTEK 24. 1.
HUDEBNÍ POKOJÍČEK … tentokráte houslový
s hostem
17.00 hodin – podkroví MěK
ÚTERÝ 22. 1.
BALADA PRO BANDITU
Zájezd do divadla v Ostravě na muzikál.
16.30 hodin – odjezd z autobusového nádraží
STŘEDA 23. 1.
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
KAMENY MOHOU NEJEN LÉČIT
Pátá přednáška vzdělávání V3V.
15.00 hodin – zasedací místnost MěÚ Rožnov
VÍKENDOVÉ KURZY LYŽOVÁNÍ NA SOLÁNI
Pro začátečníky
Sobota 12. 1. - 12.00 – 14.00 hodin
Neděle 13. 1. - 13.00 – 16.00 hodin
Pro pokročilé
Sobota 12. 1. - 9.00 – 11.00 hodin
Neděle 13. 1. – 9.00 – 12.00 hodin
NEDĚLE 13. 1.
SOUSTŘEDĚNÍ SOUBORU PODSKALÁČEK
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
HON
20.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
V souladu s otevírací dobou VMP - velký výstavní
sál Sušák - 1. patro.
CO VÁS ZAJÍMÁ
Beseda.
17.00 hodin
ÚTERÝ 15. 1.
NÁVRAT K LIDSKOSTI
Beseda k výstavě na chodbách knihovny s vedoucím zařízení Lukášem Bednaříkem, autorkou
fotografií a bývalými obyvateli zařízení.
17.30 hodin – podkroví MěK
ČTVRTEK 17. 1.
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
JAKÝ BUDE ROK 2013
Beseda s astrologem, numerologem a kartářem
Jiřím Kubjákem.
17.30 hodin – podkroví MěK
PONDĚLÍ 14. 1.
ÚTERÝ 22. 1.
LÉČBA CHŮZÍ V BOTÁCH J. HANÁK R®
Beseda, ukázka.
17.30 hodin
METODĚJ JAHN
Literární večer se vzpomínkou na Metoděje
Jahna.
17.30 hodin – podkroví MěK
ÚTERÝ 15. 1.
ARTETERAPIE: Malování mandal
Workshop.
17.30 hodin
ČTVRTEK 24. 1.
HUDEBNÍ POKOJÍČEK … tentokráte houslový
17.00 hodin – podkroví MěK
STŘEDA 16. 1.
ČTVRTEK 17. 1.
Galerie Crears
Tel. 739 403 486
www.galeriecrears.cz
TANTRA JÓGA PRO ŽENY – MOHENDŽODÁRO
Ochutnávka.
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 13.00 a 14.30
– 17.30, so 9.30 – 12.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ – BÍLKOVINY
18.00 hodin
DO 2. 2.
ČTVRTEK 24. 1.
Tipy pro příští dny
PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE
PODRUHÉ
Čtvrtek 17. ledna
– Galerie Na Radnici
T klub – kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R. a spolkem
Přátel Fotografie zvou na výstavu do
Galerie Na Radnici.
Po roce se představují členové o. s.
Přátelé Fotografie již podruhé svými
fotografiemi, tentokrát v Galerii Na
Radnici. I v tomto případě předvádějí
autoři to nejlepší, co vytvořili – bez
námětového vymezení. Tím je opět
zajištěna velká žánrová pestrost prakticky přes celou oblast fotografie. Přátelé Fotografie jsou na prahu pátého
roku své existence. Vedle technických
konzultací nad zpracováním fotografií
se jejich činnost rozvíjela k besedám
s vynikajícími fotografy, např. Evou
Fukovou, Jindřichem Štreitem, Jiřím
Sedláčkem. Populární se staly i společné vycházky s fotografováním např.
na Hradisko, ve VMP i jinde.
Čtyřiadvacet aktivních členů, vystavujících své snímky, jsou vesměs občané Rožnova pod Radhoštěm, většinou ve zralém
věku, pro které je amatérská fotografie víc
než jen zachycení rodinných událostí. Spojuje je aktivní zájem o fotografii se snahou
dokázat víc než jen dokumentovat rodinné
události.
Výstava začíná ve čtvrtek 17. ledna. Dernisáž za účasti autorů proběhne v pondělí
25. února od 17.00 hodin v Galerii Na
Radnici v budově MěÚ na Masarykově
náměstí. Je otevřena pondělí, středa od 8
hodin do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek
od 8 hodin do 13 hodin.
DAGMAR ANDRTOVÁ -VOŇKOVÁ
Sobota 19. ledna – 19.00 hodin
– T klub
Nezaměnitelná písničkářka, kytaristka
a skladatelka.
Po gymnáziu studovala Pedagogickou
fakultu, vystřídala řadu sezonních profesí.
Veřejně vystupuje od roku 1971, později
jako členka volného sdružení písničkářů
Šafrán. Proslavila se skvělou technikou
hry na kytaru plnou experimentů. Vydala
sedm řadových alb (Dagmar AndrtováVoňková; Živá voda; Golden Gate: The
Magician of Guitar from Prague I; Dagmar
Andrtová; Birdcage/Voliéra; Milí moji;
Slunci ležím v rukou), účinkuje i na albech
jiných písničkářů. Vystupovala téměř po
celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů a nahrála rovněž hudbu
pro představení Rok na vsi bratří Mrštíků
(Národní divadlo 1993, režie Miroslav
Krobot). V roce 2010 vydala knihu písňových textů, básní a kreseb LISTÍ. 16. listo-
padu 2010 jí byla udělena pamětní medaile
Ústavu pro studium totalitních režimů „Za
svobodu a demokracii“.
Vstupné v předprodeji: 130 Kč, na místě:
150 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v T klubu a v IC.
RUKOJMÍ
Středa 23. ledna a čtvrtek 24. ledna
– 19.00 hodin – Společenský dům
Ochotnické divadlo Chaos Valašská
Bystřice.
Marc Besson je spisovatel. Jeho náplní
práce je psát stále nové a nové díly
nekonečného seriálu z kategorie Červené knihovny. Znechucen pokleslostí
žánru, který ho však dobře živí, a vnitřní
prázdnotou, rozhodne se skoncovat se
svým stereotypním životem a spáchat
sebevraždu. V okamžiku, kdy přiloží
revolver ke spánku, ozve se zvonek a přichází starý kamarád Luc. Ten se chtěl
kdysi také zabít, když mu utekla žena, a
teď chce učinit to samé, protože se mu
vrátila. Takže společná sebevražda se
jeví jako ideální řešení. Plány jim však
překazí trojice prchajících lupičů, která
oba vyrušené sebevrahy vezme jako
své rukojmí. Absurdní situace, kdy je
sebevrahům vyhrožováno zabitím, nese
řadu komických situací a překvapivých
zvratů. Tato situační komedie se s úspěchem hraje v mnoha zemích. A věříme,
že diváky pobaví i u nás.
Hrají: MUDr. Jaromír Veith, Miroslav
Cáb, Bohumila Bitalová, Petra Pšenicová, Jan Závorka, Josef Šturma.
Autor: Alain Reynaud-Fourton. Překlad: Jaromír Janeček. Režie: Bohumila Bitalová.
Vstupné s místenkou, první polovina
sálu: 110 Kč, druhá polovina sálu: 90
Kč. Předprodej vstupenek probíhá v T
klubu a v IC. Vstupenky je možné si předem rezervovat telefonicky na čísle 571
651 233 nebo na e-mailu: ekonomicke@
tka.cz.
STRANA 11
Malý oznamovatel
PRODÁM
! Prodám králičí maso z domácího
chovu, cena 130 Kč/kg. Tel.: 777
692 345.
! Prodám harmoniku Delicia Lignatone, vzhledově i zvukově velmi dobrá,
2,5 oktávy, s kufrem, 4 000 Kč. Tel.:
736 293 532.
! Prodám el. motor 3 kW; 2895 ot/
min., zánovní bundu+kalhoty vel. 152.
Vhodné pro zimní sporty. Dále prodám
jablka na kvas. Tel.: 605 319 504.
! Prodám včelařské potřeby. Dvě
kukly, medomet na 3 plásty, příslušenství na roztápění plástů aj. Tel.:
776 554 499.
! Prodám lyžařské oblečení dívčí
závodnícké a pánské. Seznam na
požádání zašlu. [email protected]
cz, tel.: 733 790 182.
! Prodám nesestavené kity letadel.
Seznam na požádání zašlu. paulik.
[email protected], tel.: 733 790 182.
! Prodám vyčiněné kožešiny i výrobky
– límce, čepice, kožichy. Hlavně z nutrie různých barev. Také lišky, polární
lišky, kuny, bizam a další. Levně. Tel.:
571 625 869; 605 906 703.
! Prodám kamna na piliny – řeziňák.
Levně. Tel.: 736 175 537.
! Prodám starší nábytek z důvodu
stěhování do menšího bytu. Stěnu do
obýváku – 1 000 Kč; rozkládací gauč
s křeslem (ušákem) a konferenčním
stolkem – vše za 600 Kč; nábytek do
dětského pokoje – 300 Kč; manželské
postele – 300 Kč. Tel.: 728 993 777.
NEMOVITOSTI
! Dlouhodobě pronajmu byt 1+1
v klidné části Koryčanských Pasek.
Zařízený, 2. patro, balkon. Tel.: 777
103 806.
! Pronajmu zař. byt 3+1 v RD na
Prostř. Bečvě pohodovým a solventním lidem. 7 500 Kč/měs. Tel.: 606
221 211.
! Nabízím pronájem pokoje v RD
v Rožnově pro ženu. Kuchyň a soc.
zařízení společné. Cena 3 000 Kč/
měs. Tel.: 777 850 980.
! Pronajmu garáž v Rožnově. Tel.:
603 504 516.
! Hledáme k dlouhodobému pronájmu byt nebo rodinný domek v Rožnově a okolí. Tel.: 605 484 570.
! Pronajmu byt 1+1 bez balkonu na
Koryčanských Pasekách. Tel.: 604
344 216.
! Prodám stavební pozemek v Tylovicích 2 350 m2, příjezd asfaltová
obecní cesta, elektřina, plyn, vodovod i kanalizace na hranici, oplocený,
výhled na Radhošť. Cena k jednání
850 Kč/m2. Tel.: 776 666 563.
! Prodám dům 4+1 v Perné-Lešné.
Tel.: 733 790 182.
DARUJI
! Daruji elektrická akumulační kamna 3 kW, 4 kW a 5 kW. Plně funkční.
Lze je připojit i na 220 i 380 V. Tel.:
571 625 869; 605 906 703.
! Daruji zachovalou obývací stěnu za
odvoz. Ulice Družstevní 1266, Rožnov.
Tel.: 777 090 582 nebo 776 554 499.
! Daruji za odvoz zařízení z rodinného domu - nábytek z masivu, pohovky,
kuchyňská linka. Tel.: 603 892 574.
! Daruji smrkovou štěpku za odvoz.
Vhodná na topení. Tel.: 608 259 522.
RŮZNÉ
! Soukr. výuka AJ všech úrovní
včetně konverzace v R. p. R. Možnost
dopol. i odpol. Tel.: 724 758 194.
! Doučování českého jazyka 4. – 9.
třída základní školy a příprava k přijímacím zkouškám. Tel.: 608 887 208.
KOUPÍM
! Koupím sportovní kočárek kombinovaný a koupací kyblík pro miminko.
Tel.: 777 090 514.
! Koupím chutná jablka na uskladnění z vaší zahrady. Tel.: 602 883
828.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2013
SPORT
STRANA 12
Hokejisté se po Novém roce zlepšili
SK Karviná – HC Rožnov p.
R. A 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)
Další nepovedený zápas
našeho „áčka“ ve 14. kole
krajské hokejové ligy se předehrával ve
středu 19. 12. A to ještě mnohé zachránil brankář Dohnálek. Domácí skórovali v pěti případech z přesilovky, dva
góly dali dokonce ve vlastním oslabení.
Čestný úspěch hostů zaznamenal až
v 56. minutě Kroupa za stavu 7:0.
A jak padaly branky? 7. min. - Vaštík 1:0, 17. min. - Malík 2:0, 20. min.Niedoba 3:0, 25. min. - Bartošák 4:0,
33. min. - Foltýn 5:0, 34. min. - Vaštík
6:0, 45. min. - Mareček 7:0, 56. min. Kroupa 7:1, 60. min.- Malík 8:1.
HC Rožnov p. R. B – HC RT Torax
Bohumín 3:4 sn (1:0, 0:0, 2:3)
V předvánočním zápase 14. kola uteklo
našemu „béčku“ vítězství v samotném
závěru.
Na domácím ledě začali s šestým Bohumínem výborně a už v 5. minutě je Fiala
poslal do vedení. Stav 1:0 vydržel také
celou 2. třetinu, kdy střeleckou aktivitu
našich držel na uzdě výborný brankář
hostů Pavlíček. O konečném výsledku
se tak rozhodovalo až v posledním
dějství. Nejprve ve 41. minutě Hradil
vyrovnal, ale 2 minuty nato obránce
Lyčka zajistil rožnovským barvám
opět jednobrankový náskok. A když
Fiala svým druhým gólem zvýšil na
3:1, vypadalo to 8 minut před koncem
pro domácí velmi nadějně. Bohužel
v 57. minutě, v oslabení, vstřelil kapitán
Bohumína Heidler kontaktní branku
a v 59. minutě Maček vyrovnal na 3:3.
Pětiminutové prodloužení rozhodnutí
nepřineslo a také v trestných stříleních
byl dlouho nerozhodný stav. A tak
o dvou bodech pro hosty rozhodl až
v sedmé sérii Spusta.
HC Rožnov p. R. A – TJ Horní Benešov
5: 4 (4:3, 1:1, 0:0)
Zápasy Rožnova s Horním Benešovem bývají vždy prestižní a většinou na
ostří nože. Stejné to bylo také minulou
sobotu v 15. kole na rožnovském ledě.
Nejbohatší na branky byla úvodní třetina. Než se soupeř pořádně rozkoukal,
už prohrával 2:0. Postarali se o to ve
3. minutě Duda a ve 4. z přesilovky Vaculín. Za další minutu však přišla školácká
chyba brankáře Hnilici, který neudržel
skákavý kotouč, a Zigmund do prázdné
branky snížil. V 9. minutě Babiš v brejku
neuspěl, ale z dalšího přečíslení už Dan
Mičulka po spolupráci s Černým gól
dal. 3:1. Na ledě se stále jiskřilo, na což
doplatili Benešovští Palinčák trestem
ve hře a brankář Vlašánek deseti minutami, oba za nesportovní chování. Hosté
přesto znovu kontrovali, když v oslabení
ujel Bensch, a bylo to znovu o branku.
Vzápětí však Duda, po dorážce, posunul skóre na 4:2. V 16. minutě nevyužili
domácí dvojnásobnou početní převahu
a minutu před koncem třetiny rozebral
Benešov celou naši obranu a Mičola blafákem upravil na 4:3. Ve 2. třetině přišla
další nevyužitá přesilovka Rožnova 5 na
3, ale ve 25. minutě se před obránce
šikovně natlačil Holý, byl faulován
a s přehledem trestné střílení proměnil.
5:3. Ve 29. minutě ujel Pavlíček a znovu
vstřelil kontaktní gól na 5:4. To už byl
v naší brance Dohnálek, který vystřídal
zraněného Hnilicu. Od poloviny zápasu
získávali hosté postupnou převahu, která
byla v poslední třetině místy až drtivá.
Hráči „áčka“ však podali srdnatý výkon
a také Dohnálek se v brance překonával,
a nakonec soupeři zbyly oči pro pláč.
Výborným výkonem, především v prvních dvou třetinách na sebe upozornil
rožnovský obránce Kunčický.
HC Nový Jičín B – HC Rožnov p. R. B
5:6 pp (3:2, 2:1, 0:2 – 0:1)
V 15. kole krajské ligy bylo rovněž
úspěšné rožnovské „béčko“, když po
zlepšeném výkonu v závěru střetnutí
přivezli dva body z Nového Jičína.
Domácí, především díky hattricku
M. Tomana, totiž vedli po dvou třetinách
5:3. Naši hokejisté se však v poslední části
hry zvedli a brankami Slováka, Mamuly
a Golasovského srovnali na 5:5. A hned
v 1. minutě prodloužení se trefil Lyčka
a zajistil svému týmu vítězství. Hosté
využili 3x početní výhodu, 1x v přesilovce
inkasovali. Poměr střel 28:33 pro Rožnov
B také o mnohém vypovídá.
Jiří Piska
Rožnovským stolním tenistům se daří
V současné době jsou mistrovské soutěže ve stolním
tenise ve své polovině. Pohled
do tabulek je pro rožnovské
hráče velmi příjemný!
Družstvo mužů A je po polovině soutěže ve Zlínské divizi suverénně první,
bez jakékoliv bodové ztráty a začíná
tak naplňovat svůj cíl, postup do III.
ligy! Opírá se o hráče Stanislava Pustějovského, Jaroslava Doška, Jaroslava
Škrlu a Jiřího Konečného.
V družstvu mužů B, jež startuje v krajské soutěži II. tř., se tento rok nejvíce
daří Petru Míčkovi, který má druhou
nejlepší úspěšnost v soutěži a to téměř
88 %! Dále hrají Josef Šenkeřík, Ivan
Ryl, Karel Baroš a Zdeněk Křenek.
„Béčko“ je na pěkném druhém místě
a také toto umístění garantuje postup
do vyšší soutěže.
Družstvo C má za cíl postup z okresního přeboru do krajské soutěže. Opírá
se zejména o výkony Miroslava Kokinopulose (96 % úspěšnost), Radomíra
Křenka, Petra Baroše, Ivana Ryla a své
zkušenosti sbírá i nejlepší rožnovský
dorostenec Daniel Joch (43 %). V této
chvíli je C tým na 2. místě tabulky a pravděpodobně se o postupu rozhodne až
v úplně posledním utkání soutěže se
zatím vedoucím družstvem Vidče B.
Mládež rožnovského stolního tenisu. Přední řada zleva: Markéta Černochová, Erik
Gomola, Martin Škývara, Kryštof Burda, Kryštof Nesvadba, Aleš Solanský, Michal Děcký. Zadní řada zleva: trenér Josef Šenkeřík, trenér Jiří Konečný, Pavel Černota, trenér
Petr Míček, Jan Trojek, Denis Hanák, trenér Ivan Ryl, Daniel Joch. Foto: TJ Rožnov
Při oddíle stolního tenisu pracuje i přípravka mládeže, ve které je momentálně
13 žáků. Vedoucím přípravky je Petr
Míček, kterému velmi obětavě pomáhají
hráči, hlavně Josef Šenkeřík a Ivan Ryl.
V závěru roku uspořádal oddíl stolního
tenisu Vánoční oddílový mládežnický
turnaj, v němž potvrdil svoje postavení
nejlepšího dorostence oddílu a jednoho
z nejlepších dorostenců v okrese Daniel
Joch, který ve finále porazil Denise
Hanáka 3:2. Na třetím místě skončil
Pavel Černota, jenž porazil Jana Trojka
3:1. Na pátém místě skončil nadějný
Kryštof Nesvadba, který dle trenérů udělal v poslední době největší pokrok. 6.
místo vybojoval pak Aleš Solanský, 7. byl
Erik Gomola a 8. Martin Škývara. Dále
pak Terezka Škývarová, Michal Děcký
a Vojtěch Křištof.
Petr Míček
Vítězi Grand Prix v badmintonu Blaník a Benišová
V neděli 6. ledna uspořádal
oddíl badmintonu TJ Rožnov p. R. žákovský turnaj
Grand Prix Severomoravské
oblasti v kategorii U 13. V rožnovské
Synot Tip hale bojovalo o body do žebříčku celkem 63 závodníků ze 7 klubů.
Ve dvouhře chlapců zvítězil poměrně
suverénně nasazený hráč č. 1 Adam
Blaník z Orlové, který ve finále zdolal
nasazenou dvojku Toma Kúra z Českého Těšína 21:12 a 21:10. Zatímco vítěz
přešel v semifinále přes přerovského
Adama Skývu hladce 21:4 a 21:5, Kúr
musel o finálovou účast bojovat s Janem Hrabicou z Č. Těšína, když vyhrál
dvakrát 21:17. Z rožnovských hráčů se
nejvíce dařilo Kopřivovi a Bojdovi. Oba
postoupili do 2. kola. Ostatní Chmelař,
Divín, Hlavica, Žváček a Štorek prohráli už v 1. kole.
Ve dvouhře dívek byla nejlepší nasa-
zená jednička Anna Benišová z Kopřivnice, když ve finále porazila svoji
oddílovou kolegyni Ivetu Dobiášovou
23:21 a 21:11. Obě finalistky narazily
v semifinále na hráčky Přerova. Benišová zdolala Janu Hrudíkovou ve dvou
setech 21:14, 21:18 a Dobiášová Terezu
Mrázkovou po třísetové bitvě 12:21,
21:12 a 21:18. Z hráček Rožnova se nejdále dostala Lucie Polášková, která ve
čtvrtfinále prohrála s Mrázkovou 9:21,
21:16 a 15:21. Dostálová se probojovala
do 2. kola, Špačková, Cábová a Kahánková nepřešly přes 1. kolo.
Čtyřhru chlapců vyhráli Kúr s Hrabicou. Ve finále zůstali na jejich raketách
orlovští Blaník s Ondřejem Franekem
po setech 22:20, 15:21, 21:19. Rožnovští Hlavica, Chmelař a Bojda se Štorkem prošli až do čtvrtfinále, pro Žváčka s Divínem a Kopřivu s Lukášem
Franekem byla konečná v 1. kole.
Ve finále čtyřhry děvčat zvítězily
Orlovanky Nela Němcová s Van Coppenolle Scharleen Tullulah nad favorizovaným párem Benišová, Dobiášová
21:17, 21:10. Rožnovská dvojice Polášková, Dostálová skončily v 1. kole,
orlovsko-rožnovský pár Rulíšková,
Špačková se dostal do čtvrtfinále.
Smíšená čtyřhra se stala kořistí hráčů
Orlové Blaníka s Němcovou. Ve finále
porazili přerovský pár Skýva, Studená
21:17, 10:21 a 21:12. Z rožnovských
párů dosáhli nejlepšího výsledku Bojda
s Poláškovou, kterým uteklo finále po
třísetovém boji, když se Skývou a Studenou prohráli 17:21, 21:10 a 12:21. Kopřiva se Zemánkovou a Žváček se Špačkovou skončili ve 2. kole, páry Hlavica
s Kahánkovou, Chmelař s Cábovou,
Štorek s Dostálovou a Divín s Jastrzembskou prohráli své úvodní zápasy.
Jiří Piska
KAM ZA SPORTEM
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 1. zimní stadion Bučiska
17.00 muži HC Rožnov p. R. B – HC
Kopřivnice, krajská liga – 16. kolo.
Sobota 19. 1. zimní stadion Bučiska
9.00 st. přípravka HC Rožnov p. R.
– HC Oceláři Třinec, krajská liga 4.
tříd – 4. kolo.
17.00 muži HC Rožnov p. R. A – HC
Uničov, krajská liga – 17. kolo.
VOLEJBAL
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 19. 1. tělocvična ZŠ
Pod Skalkou
10.00 a 14.00 juniorky TJ Rožnov p. R.
– TJ Nový Jičín, 1. liga – 19. a 20. kolo.
Sobota 19. 1. hala SŠZePř
10.00 a 13,00 ženy TJ Rožnov p. R.
– VŠSK Univerzita Zlín, krajský přebor – 17. a 18. kolo.
STOLNÍ TENIS
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 1. Sokolovna
17.00 muži TJ Rožnov p. R. A – Jiskra
Otrokovice B, divize – 12. kolo.
TENISOVÝ KLUB
RADEGAST
Sobota 12. – pondělí 14. 1.
Synot Tip hala
9.00 Oblastní přebor ml. žákyň.
Neděle 20. 1. Synot Tip hala
9.00 2. turnaj seriálu YONEX BAUER
Baby tenis chlapců a dívek do 9 let.
Na závěr sezony titul
vícemistryně Evropy a další medaile
Rožnovský oddíl bojových sportů ASIA GYM SPORT zaznamenal další sportovní úspěchy
a medailová umístění. Zejména reprezentantka ČR Veronika Kohutová,
která se účastnila v listopadu ještě dvou mistrovství EVROPY světové asociace WAKO
v turecké Ankaře a rumunské Bukurešti.
Na obou těchto evropských šampionátech startovalo celkem 2 970 závodníků. Veronika zde zápasila nově již
mezi seniorkami a z Turecka přivezla
pěkné 5. místo v light-contactu, kde
těsně ve čtvrtfinále prohrála s italskou
závodnicí, která celý turnaj pak nakonec vyhrála. O dva týdny později se
však probojovala do finále v Rumusku
a zde opět prohrála jen těsně o 1 bod
s polskou závodnicí a stala se tak vícemistryní Evropy v další disciplíně kickboxing low kick.
Na dalších mezinárodních závodech
pořádaných čínskou federaci CHAN
WU - WUSHU v madarské Budapešti
pak získali Rožnované v disciplíně čínský
kickboxing SANDA dvě zlaté medaile
a jednu stříbrnou. Tohoto prestižního
mezinárodního turnaje se účastnilo celkem 16 států včetně sportovců z Číny,
Nového Zélandu a Kanady. Rovněž
významní představitelé města Budapešti,
členové madarské vlády i čínský ambasador spolu s originálním mnichem ze světově proslulého kláštera SHAOLIN. Zlatou medaili zde vybojovala letošní juniorská vícemistryně světa WAKO Taťána
Jurčíčková, která porazila své o tři roky
starší švýcarské soupeřky rozdílem třídy
a předvedla opravdu skvělý reprezentační
výkon v této plno-kontaktní disciplíně.
Další zlatou medaili pak získal Tomáš
Ostřanský, který svého soupeře porazil
před limitem, a reprezentant ČR Jiří
Kulišťák bojující na finálovém galavečeru
seniorů pak těsně prohrál ve finále a získal tak cenné stříbro.
O víkendech 8. a 15. prosince pak
získali na MČR v klasickém boxu titul
MČR 2012 Ing. Ester Konečná ve
váze 57 kg a reprezentant ČR Jakub
Bambuch, který vyboxoval v Rakovníku pěkné 4. místo v doslova silném
konkurenčním přetlaku ve váze 69 kg,
kde startoval i účastník letošních londýnských OH Zdeněk Chládek. No
a v polském Radlinu na mezinárodním
mistrovství WUSHU opět v čínském
kickboxingu SANDA mezi 180 zápasníky získali stříbro reprezentanti ČR
Pavel Majer, Jiří Kulišťák a velmi talentovaná Lucie Fojtášková. Bronz pak
přidal opět bojovný a nadějný Tomáš
Ostřanský.
Rožnované tak těmito výsledky jen
potvrdili, že dnes patří mezi absolutní
elitu v ČR. V roce 2012 totiž získali
celkem 94 medailí, z toho 46 zlatých,
33 stříbrných a 15 bronzových. Dále
získali 11 titulů mistr ČR, 7 titulů vícemistr ČR, dále titul mistr Evropy i vícemistr Evropy, 5. místo na ME, vícemistr
světa a další tři 5. místa na MS.
Zdeněk Tobola
Vybojuje Zubří šesté místo?
Cement Hranice – HC
Gumárny Zubří 34:19
(16:8)
Jako den a noc se střídají
výkony zuberských házenkářů v extralize. Nejprve skvělá hra v Lovosicích,
týden na to, den před Štědrým dnem,
propadák v Hranicích. Rozdíl patnácti
branek ve skóre je pro házenkářské příznivce Zubří příliš „silná káva“. Zuberští
střelci si tentokrát vylámali zuby na brankářském veteránovi Kučerkovi. Neuspěl
proti němu ani vyhlášený kanonýr Jurka,
který dal ze hry jen jeden gól. Navíc po
Novém roce bude týmu chybět, protože
odchází na hostování do Hlohovce.
Zkrátka zápas 15. kola se hostům vůbec
nepovedl a musí na něj co nejdříve zapomenout. Zubří drželo vyrovnaný stav
pouze do 12. minuty, kdy ještě prohrávalo o branku 4:3. V dalším průběhu už
byli domácí jasně lepší a soupeři uštědřili nejhorší porážku v historii vzájemných zápasů. Před měsíční extraligovou
přestávkou se nabízí otázka. Podaří se
Zubřanům (bez Jurky) dostat alespoň
na 6. příčku tabulky, která zajišťuje boj
o titul?
Jiří Piska
Placená inzerce
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Mgr. Lukáš Perutka,
Ph.D. - tel.: 603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktoři pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktoři pro
Vigantice, Vidče, Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti
a stánky s tiskem a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00
- 15.00 hodin. Bližší informace najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 9. 1. 2013. Uzávěrka příštího čísla SR je 18. 1. 2013 do 12.00 hodin.
Download

1 10. ledna 2013 1.29 MB