úterý, 3. června 2014
Pojišťovací inovátor
17
Speciální příloha projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2014
Úterý
3. června 2014
POJIŠŤOVACÍ
INOVÁTOR 2014
Představujeme
16 produktů
a služeb, které
soutěží v kategorii
Pojišťovací inovátor.
Veřejné hlasování
o nejlepší pojišťovací
novinku roku 2014
začíná dnes.
Vybrat nejlepší pojišťovací novinku
můžete ode dneška do 23. června
Anketa
Odborníků působících v oblasti
pojišťovnictví jsme se zeptali, který
z nominovaných pojistných produktů
je tentokrát zaujal a proč.
POJIŠŤOVNY ZVÝHODŇUJÍ KLIENTY, KTEŘÍ ŽIJÍ ZDRAVĚJI. NĚKTERÉ
NABÍZEJÍ I NOVINKY REAGUJÍCÍ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
František Mašek
[email protected]
P
ojišťovací ústavy kladou stále větší důraz
na pojistky, které si může klient sestavit
díky moderním technologiím sám. Rozšiřuje se také nabídka nových a inovovaných produktů pro vybrané skupiny klientů. Při uzavírání životní pojistky zvýhodňují pojišťovny klienty žijící zdravě.
Nově se objevují i pojistky reagující na nový občanský
zákoník, zejména u pojištění odpovědnosti.
Přehled těchto a dalších novinek přináší šestý ročník soutěže Pojišťovací inovátor. Jako součást výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2014 ji
vyhlašují Hospodářské noviny ve spolupráci s odbornými partnery, společnostmi KPMG a IBM. Produkty
do soutěže vybírají samy pojišťovny. Ty do ní přihlašují
nejen převratné inovace, ale také nové produkty, které
považují za nejzajímavější či nejvíce užitečné pro klienty. O vítězích rozhodne hlasování veřejnosti, které
probíhá ode dneška do 23. června na webu www.nejpojistovna.cz. Které ze 16 přihlášených novinek získaly
nejvíce hlasů, bude oznámeno 16. září, kdy budou vyhlášeny i celkové výsledky ceny Hospodářských novin
Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2014.
„Český pojistný trh je velmi vyspělý a nabídka pojišťoven je zcela srovnatelná se zahraničím. Důvodem pro
inovace a rozšiřování produktů o nové trendy je i poměrně vysoké nasycení trhu, které úzce souvisí s konkurencí a snahou odlišit se. Zájem o pojištění je ale ve
srovnání s vyspělými evropskými státy menší, čemuž
odpovídá i malý rozsah pojistné ochrany,“ míní výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.
Další oslovení experti oceňují přidanou hodnotu,
kterou se snaží pojišťovny klientům díky inovacím
nabídnout. Poukazují hlavně na širší krytí rizik, vyšší
limity pojistného plnění či jejich garanci.
Odborníka technologické společnosti IBM na finanční
sektor Jaroslava Peyerla zaujalo pojištění právní ochrany kybernetických rizik nebo praktická aplikace pro
Osobně považuji
za atraktivní
pojištění zahraniční
specializované
léčby závažných
onemocnění nebo
motivační životní
pojištění.
Jaroslav Peyerl
odborník společnosti IBM
na finanční sektor
motoristy vlastnící chytrý telefon. „Osobně považuji
za atraktivní pojištění zahraniční specializované léčby
závažných onemocnění nebo motivační životní pojištění. V oblasti technologií očekávám, že se pojišťovny
budou čím dál více zaměřovat na trendy mobility, využívání sociálních sítí a pokročilé analytiky, do jejichž řešení mimochodem IBM mohutně investuje,“ říká Peyerl.
Rogera Gascoigne, partnera společnosti KPMG ČR
odpovědného za služby pro bankovnictví, letos překvapily zejména investice do poskytování nadstandardní zdravotní péče a rostoucí krytí v případě pojištění invalidity či vážných onemocnění. Věří, že komerční pojišťovny budou hrát klíčovou roli při doplnění zákonného zdravotního pojištění a jeho inovacích.
Slevy za zdravý životní styl
Příkladem takové inovace je pojistka Aegon Fit pro
klienty s nadváhou měřenou podle indexu BMI, který vychází z jejich výšky a váhy. První dva roky platí
tito klienti méně, než odpovídá jejich BMI. Aby si udrželi tuto výhodu, musí během těchto dvou let snížit
svou váhu o dva body indexu BMI, v průměru o šest
až sedm kilogramů. Vedle hodnoty BMI hraje roli také
věk pojištěného a rizikové faktory – například zda
kouří a jaké prodělal nemoci.
V pojišťovně Allianz mají zase nekuřáci chodící
na preventivní prohlídky pojistku o desítky procent
levnější než lidé, kteří o své zdraví nedbají.
K užitečným novinkám patří i připojištění právní
ochrany ve spotřebitelských vztazích, které nabízí
v rámci pojištění domácnosti Kooperativa. Reaguje na
změny, které přinesl nový občanský zákoník u reklamací zboží a služeb. Slavia pojišťovna zase nabízí autopojištění s odpovědností – kombinaci povinného ručení a pojištění občanské odpovědnosti. Vztahuje se tedy
na škody způsobené za volantem i v běžném životě.
Tyto a další inovace povedou podle ředitele kompliance a produktového managementu společnosti
Broker Consulting Vladislava Herouta ke změnám
v tržních podílech pojišťoven. Jak přitom dodává, tento trend dosud nezachytily především větší ústavy.
Více na stranách 18 a 19
Roger Gascoigne
partner odpovědný
za služby pro
pojišťovnictví KPMG ČR
Tento rok mě zvláště překvapily investice
do poskytování nadstandardní péče ve zdravotnictví a rostoucí krytí v případě pojištění
invalidity nebo vážných onemocnění. Věřím, že
pojišťovny budou hrát klíčovou roli v doplnění
standardního zdravotního pojištění, a očekávám, že budeme svědky jejich větší inovativnosti v této oblasti.
Jaroslav Daňhel
VŠE, profesor
katedry bankovnictví
a pojišťovnictví
Hlasuji pro u nás zatím unikátní připojištění
právní ochrany při spotřebitelských vztazích
pojišťovny Kooperativa. Reaguje na nový
občanský zákoník, který může zvýšit počet
spotřebitelských sporů. Připojištění lze sjednat
za rozumnou cenu při pojištění domácnosti pro
všechny její členy. Zahrnuje právní rady, úhradu
nákladů na právního zástupce a další výdaje.
Vladislav Herout
ředitel kompliance
a produktového
managementu Broker
Consulting
V oblasti životního pojištění se běžně využívá
segmentace klientů. Umožnit klientům z dražšího segmentu pojistit se levněji s podmínkou,
že zlepší svůj životní styl, považuji za inovaci
vyššího řádu a nový způsob myšlení. Právě inovace přinesou změny tržních podílů pojišťoven.
Hlavně ty větší tento trend dosud nezachytily.
Inzerce
Každoročně se v České republice
stane více než jeden milion úrazů – od
drobných, až po ty vážné s trvalými
následky, nebo dokonce invaliditou.
V případě, že jsou zranění pojištěni,
získají od své pojišťovny finanční
odškodnění. Ale pozor – to se může
podle typu smlouvy, ale i pojistitele
lišit. Takže za stejný úraz mohou dostat
dva zranění různou finanční částku.
„Úrazové garance však tento rozdíl pro
naše pojištěné jednou provždy smažou,“
uvedl na úvod rozhovoru Martin Podávka,
vedoucí produktových inovací Allianz
pojišťovny.
Jak je možné, že rozdíly ve vyplacených
částkách za stejné úrazy mohou být tak
vysoké?
Za prvé pojišťovny na českém trhu
HN_inzerce_Rytmus_285x109.indd 1
pracují s různými
oceňovacími tabulkami. Druhý rozdíl
vzniká tím, že pojišťovny u vážnějších
úrazů zvyšují pojistné plnění pomocí tzv. progresivního
plnění a opět každá jinak. Není tak vůbec
výjimečné, že za stejné zranění vyplatí
jedna pojišťovna 100 tisíc a jiná dvakrát
tolik.
Obyčejný laik se ale neumí vyznat
v tabulkách, tak jak má zjistit, které
pojištění má výhodnější plnění?
To je pravda, proto jsme se rozhodli, že
porovnání uděláme za pojištěné sami.
Pravidelně, nejméně dvakrát ročně,
srovnáváme výši plnění u závažných
úrazů u pěti největších pojišťoven. Pokud
u závažných úrazů zjistíme, že naše
Allianz Rytmus
Jak tato garance zvýší cenu úrazového
pojištění?
Nijak, za garanci, která je od dubna 2014
součástí všech nových smluv úrazového
pojištění nejen dospělých, ale i dětí, se
žádné peníze navíc neplatí.
Na které typy úrazů, nebo odškodnění
za ně se tato záruka vztahuje?
Garance nejvyššího plnění se vztahuje
jak na úrazy bez následků, takzvané
denní odškodné z důvodu úrazu, tak na
úrazy, které poškození zanechají, tedy
trvalé následky. Seznam úrazů, kterých se
garance nejvyššího plnění týkají, najdou
zájemci na www.allianz.cz, stejně jako
postup, jakým způsobem bude k výplatě
za závažný úraz docházet. Jsme si vědomi,
že vážné úrazy jsou citelným zásahem
do života i finanční situace zraněných,
garancemi jim chceme nepříjemnou
situaci ulehčit.
životní pojištění s garancí
a dalšími výhodami
Více informací
na www.allianz.cz
S vámi od A do Z
HN046186
Úrazová garance nic nestojí
a zajistí nejvíc peněz
finanční odškodnění za úraz není nejvyšší,
navýšíme je na maximální hodnotu na
trhu. A tak budeme postupovat nejméně
po dobu následujících 10 let.
28.5.2014 10:40:12
18
Pojišťovací inovátor
úterý, 3. června 2014
AEGON
Pojištovna
L
idé s nadváhou mají obvykle
životní pojistku dražší. Uše­
třit mohou díky pojištění Ae­
gon fit, určenému pro klienty
do 65 let věku. Hodnota jejich in­
dexu BMI musí ovšem za dva roky
klesnout o dva body. Ředitel pro­
duktového útvaru Aegonu Michal
Korejs označil za ideální BMI 19–29.
Čech měřící 180 centimetrů o váze
105 kilogramů s BMI 32,4 tak musí
shodit sedm kilogramů. Žena o výš­
ce 169 centimetrů, hmotnosti 90
kilogramů a BMI 31,51 o kilo méně.
Roli hraje i věk klienta, pojišťova­
ná rizika a rizikové faktory, zejmé­
na vyšší krevní tlak či to, zda klient
kouří a jaké choroby prodělal. Jest­
li lze člověka zařadit do programu
podle BMI, kolik ušetří a kolik má
zhubnout, napoví speciální kalku­
lačka. Pojistka klienta s velmi vyso­
kým BMI se posuzuje individuálně.
AGA
International SA
Aegon Fit
▶ Pojištění má motivovat klienta,
aby během dvou let získal optimální
hmotnost. „Netrestá“ ho tedy
za aktuálně vyšší váhu, kterou má
podle tzv. indexu BMI.
▶ Cílem není drastické, ale zdravé
hubnutí. Za zmíněné dva roky je
obvykle třeba shodit kolem šesti až
sedmi kilogramů.
Snížení BMI prokáže prohlídka
u lékaře. Když klient za dva roky
zhubnout nedokáže, platí vyš­
ší pojistné, ale až od druhého vý­
ročí smlouvy. Průměrný pokles
váhy o šest až sedm kilo není velký
a svědčí o klientově vůli ke změně.
Při pojištění základních rizik na mi­
lion korun na 35 let lze ušetřit v op­
timálním případě až půl milionu.
Allianz
pojišťovna
P
ojištění proti úrazu patří
takřka mezi nezbytné život­
ní výdaje. Pro klienta je však
často velice složité vyznat se
v sazebnících pojišťoven, které se
navíc v čase mění, a vybrat si sazbu
s nejvyšším plněním. Přitom kaž­
dá pojišťovna posuzuje závažnost
stejného úrazu jinak.
Proto přišla Allianz pojišťovna
v letošním roce s produktem, kte­
rý klientům starosti a čas se srov­
náváním jednotlivých nabídek po­
jišťoven ušetří. Allianz nejméně
dvakrát ročně zkontroluje sazeb­
níky pěti největších pojišťovacích
ústavů na trhu, a pokud zjistí, že
některý nabízí vyšší sazbu plně­
ní za stejný úraz, tak ji minimálně
dorovná.
Pojistka se vztahuje na závažné
úrazy. Pokrývá celkem 161 polo­
žek pro takzvané denní odškodné
Č
Pojištění nábytku
▶ Zákonná dvouletá záruční lhůta
se prodlužuje o rok. Pojistka se
vztahuje na konstrukční vady
pojištěného výrobku.
▶ Umožňuje pojistit zakoupený
nábytek proti náhodnému
poškození na tři roky.
Pojistka obsahuje i zmíněné po­
jištění náhodného poškození ná­
bytku, které se sjednává na tři roky
od nákupu výrobku. Netýká se ale
barevných změn (zažloutnutí) po­
tahového materiálu, způsobených
například kontaktem se zdrojem
tepla, korozí, kontaktem s léky, kli­
matickými a jinými vnějšími vlivy,
vandalismem a odcizením.
Česká podnikatelská
pojišťovna
Garance
nejvyššího plnění
▶ Úrazové pojištění, které
klientům vyplácí přinejmenším
stejné pojistné plnění, jako je
nejvyšší sazba v některé z pěti
největších pojišťoven na trhu.
úrazů, jako je například zlomenina
ruky. Pokud jde o náhradu trvalých
následků úrazu, v současné době
kryje pojistka od Allianz 87 růz­
ných typů poškození, jako je tře­
ba ztráta sluchu nebo končetiny.
Pojišťovna se bude snažit udržet
tuto garanci co nejdéle, minimálně
ale má platit deset let od začátku
pojištění.
Česká
pojišťovna
eská pojišťovna přichází
na trh s novinkou v apli­
kaci Pojišťovna, která je
určena pro chytré mobilní
telefony. Díky technologii OCR
(Optical Character Recognition)
umí načíst a rozpoznat jednotlivá
písmena a číslice, a umožňuje tak
uživatelům načtení dat z technic­
kého, občanského nebo řidičského
průkazu.
Funkce zprostředkuje uživateli
rychle informaci o ceně povinné­
ho ručení a ten si pak toto pojiště­
ní může sjednat prostřednictvím
aplikace přímo ze svého mobilní­
ho telefonu. Proces zjištění ceny
povinného ručení a jeho následné
sjednání se tak významně urychlí.
Stačí jenom vyplnit několik málo
údajů a o zbytek se postará foto­
aparát mobilního telefonu a sa­
motná aplikace.
P
ojištění nábytku od společnos­
ti AGA International ze sku­
piny Allianz umožňuje pro­
dloužit záruku po jeho nákupu
o rok. Pojistka navíc nábytek tři roky
chrání před náhodným poškozením.
Podle specialistky market mar­
ketingu Venduly Plechaté z Alli­
anz‑Assistance kryje pojistka kon­
strukční vady, jako je deformace
a oddělení části kostry nábytku,
ztrátu pružnosti molitanového
čalounění či zlomení a ohnutí ko­
vových součástek. Prodloužená
záruka tedy platí rok od sjednání
pojistky nad zákonnou záruku vý­
robku, obvykle dvouletou. Nevzta­
huje se na nesprávnou či nedosta­
tečnou údržbu, přetěžování výrob­
ku, jeho užití v rozporu s pokyny
výrobce a na vady vzniklé běžným
opotřebením, úmyslně a hrubou
nedbalostí.
A
utopojištění Combi Plus III
umožňuje klientům uza­
vřít produkt, který v sobě
kombinuje povinné ruče­
ní, havarijní pojištění a řadu do­
plňkových pojištění a výhod. Roz­
sah krytí je možné upravit přesně
podle potřeb klienta včetně jeho
finančních představ. Klient navíc
zdarma získá asistenční služby
s nadstandardními limity nejen
v případě nehody, ale i poruchy
vozidla.
Produkt odráží legislativní změ­
ny, které přinesl nový občanský
zákoník, a zohledňuje nově spolu
s objemem motoru i jeho výkon.
Současně byly v produktu povin­
ného ručení Superpov posíleny li­
mity plnění na 111 milionů korun
a výrazné změny zaznamenalo i do­
plňkové připojištění. Nově je sesta­
vena nabídka úrazového pojištění
Autopojištění
Combi Plus III
▶ Zohlednění výkonu motoru v kW
oproti dosavadnímu objemu.
▶ Nová nabídka úrazového pojištění
osob na předních sedadlech, posílení
limitu plnění na 111 milionů korun
povinného ručení Superpov.
osob na předních sedadlech vozidla
a další novinkou je pojištění GAP,
které v případě odcizení nebo to­
tální škody dorovná klesající ob­
vyklou cenu vozidla do původní
pořizovací ceny. Zároveň je mimo
jiné možné sjednat připojištění pro
případ odcizení celého vozidla sa­
mostatně nebo v kombinaci s po­
jištěním přírodních rizik.
ČSOB
Pojišťovna
Nový způsob
sjednání povinného
ručení za pomoci
technologie OCR
▶ Díky technologii OCR nabízí
aplikace sjednání pojištění přímo
přes software mobilního telefonu.
Takto získané informace jsou
­ utomaticky vloženy do formuláře,
a
případně si je uživatel může uložit
pro využití v budoucnu.
Aplikace Pojišťovna je k dispo­
zici zdarma pro všechny uživate­
le chytrých telefonů s operačním
systémem Android a iOS (včetně
optimalizace pro verzi operačního
systému iOS 7.0).
P
ojištění s názvem Best
Doctors vstoupilo v říjnu
2013 díky ČSOB Pojišťovně
i do Česka. Unikátní pro­
dukt, který pojišťovna nabízí stá­
le jako jediná na trhu, zahrnuje
léčebnou péči v zahraničí, druhý
lékařský názor světové kapacity
v oboru, asistenci v češtině a pojist­
né krytí ve výši 50 milionů korun.
Pojistka se vztahuje na v součas­
nosti už běžné diagnózy i nejzá­
važnější onemocnění. Jde napří­
klad o bypass koronárních arterií,
náhradu srdeční chlopně i o léčbu
všech zhoubných nádorů, včetně
leukemie, dále o zákroky na moz­
ku či o transplantaci orgánů. Podle
šéfa ČSOB Pojišťovny Jeroena van
Leeuwena pojištění Best Doctors
reaguje na stále větší zájem lidí zís­
kat druhý názor na nejzávažnější
nemoci a co nejlepší zdravotní péči.
AIG Europe
Limited
P
ro společnost, která spravuje
cizí osobní data, je doslova
noční můrou představa, že
někdo citlivé údaje odcizí.
Kromě poškození dobré pověsti ta­
ková událost často přináší i soudní
výlohy, kdy se klient domáhá ná­
hrady škody. Právě pojištění odpo­
vědnosti v takovéto situaci řeší po­
jistný produkt CyberEdge od spo­
lečnosti AIG Europe Limited.
Kromě odpovědnosti kryje sjed­
naná pojistka i případnou vlastní
majetkovou škodu pojištěného.
Například pokud by obdržel sank­
ce od dozorových orgánů v oblasti
ochrany osobních údajů.
„Pojištění CyberEdge kryje i situ­
ace, kdy například provozovateli
e‑shopu spadne jeho IT systém,“
říká Marko Antič, zástupce AIG Eu­
rope. V tomto případě obdrží pojiš­
těná firma náhradu ušlého zisku.
CyberEdge –
pojištění
kybernetických rizik
▶ Produkt pro firmy, které spravují
cizí citlivá osobní data.
▶ Kombinuje pojištění odpovědnosti,
majetkové škody a škody z přerušení
provozu.
O pojištění může požádat jaká­
koliv společnost, sjednává se
individuálně. Výše pojistného kry­
tí není nijak omezena. U malých
a středních firem existuje možnost
uzavřít pojistku zrychleně, kdy si
zájemce vybere z připravených va­
riant pojištění. Pojišťovna dokáže
vyplatit pojistné plnění během
několika dnů.
Česká pojišťovna
ZDRAVÍ
P
obyt v nemocnici, obzvláš­
tě v zahraničí, může kromě
pokažené dovolené přinést
i nemalé finanční starosti.
I tuto situaci lze řešit pomocí po­
jistného produktu Pyramida zdra­
ví, se kterým přišla v loňském roce
Česká pojišťovna ZDRAVÍ.
Za každý den, který klient strá­
ví na nemocničním lůžku, je mu
vyplacena sjednaná částka po ne­
omezeně dlouhou dobu nutnou
k léčení. A to nejenom v zařízeních
v Česku, ale i v evropských zemích.
Děti tak mohou každý den obdržet
až tisíc korun, dospělí až tři tisíce.
V rámci tohoto pojistného pro­
duktu si může klient pojistit i mož­
nost poúrazové péče. V tom pří­
padě pak může využívat nadstan­
dardní zdravotnické služby, které
nejsou hrazeny z veřejného zdra­
votního pojištění, jako jsou reha­
Pyramida zdraví
▶ Pojištění kryje pobyt
ve zdravotnickém zařízení,
jako jsou nemocnice, lázně či
rehabilitační ústavy. Pobyt je hrazen
po neomezenou dobu nutnou
k léčení po celém území Evropy.
▶ Lze pojistit i vážnou operaci
a poúrazovou péči.
bilitace, fyzioterapie či plastická
chirurgie. Klient si může vybrat
ze dvou variant – poúrazové péče
a její speciální verze při dopravních
nehodách.
Pojišťovna nabízí i pojištění váž­
né operace. Klient může vyplace­
nou částku použít podle svého uvá­
žení, například na pomoc v domác­
nosti či nákup léků.
ING Životní
pojišťovna
Best Doctors
▶ V Česku unikátní produkt, který
nabízí dostupnou lékařskou péči
v zahraničí až do 50 milionů korun.
▶ Součástí je druhý lékařský
názor respektovaného odborníka
v zahraničním specializovaném
zařízení a asistence v českém jazyce.
„Mezi středně příjmovou vrstvou
Čechů je o nadstandardní péči zá­
jem, ale nemají dost peněz, aby si
ji mohli do budoucna zajistit. Ten­
to produkt nabízí možnost, jak lze
na nadstandardní zdravotní péči
v zahraničí dosáhnout,“ říká Leeu­
wen. Další výhodou je krytí nákla­
dů na cestu a ubytování, včetně do­
provázející osoby.
B
ořit bariéry v přístupu han­
dicapovaných k pojišťova­
cím službám se snaží nové
webové stránky ING Život­
ní pojišťovny. Verzi pro slabozra­
ké společnost spustila loni v září.
Na portálu životního pojištění je
k ní vstup u symbolu chodce s holí
hned v záhlaví.
„Úprava speciální textové verze
pro slabozraké spočívá ve zvětšení
písma a ve vypuštění speciálních
grafických prvků. Díky zjedno­
dušení textové verze může dojít
k rychlejšímu načítání informací
a lepší orientaci zrakově postiže­
ných na našem webu,“ říká Helena
Lazosová z ING Životní pojišťov­
ny. Novinka funguje od září 2013
a je optimalizovaná i pro slepecké
čtečky.
Inovace, kterou chce pojišťovna
zabodovat v soutěži, míří na komu­
Webové stránky
pro slabozraké
▶ Díky této nové verzi webu
je pojišťovna dostupnější pro
slabozraké.
▶ Klíčovým prvkem je
zjednodušená struktura a větší
písmo. Web je optimalizovaný
i pro použití slepecké čtečky.
nitu čítající v Česku až 100 tisíc lidí,
z nichž je až 12 tisíc nevidomých.
„Kromě běžných obchodních ak­
tivit se záměrně snažíme pomáhat
různým segmentům klientů i jinak.
Snažíme se zkrátka při našich ino­
vacích tvořit produkty i pro ty,
na které se v marketingových od­
děleních zapomíná,“ říká Lazosová
k dosud ojedinělé službě v Česku.
O provizi za sjednání pojistky by měl spolurozhodovat klient
Olga Skalková
[email protected]
P
rodej životního pojištění
v Česku klesá. Mimo jiné
i proto, že pojistky, které
zprostředkovatelé lidem
prodávají, neodpovídají jejich po­
třebám. Navíc je prodražují pro­
vize, které tvoří průměrně 200
procent ročního pojistného. Po­
dle Jaroslava Peyerla, odborníka
na finanční sektor společnosti IBM
ČR, by trhu prospělo, kdyby o výši
odměny za sjednání pojistky mohl
spolurozhodovat klient.
HN: Jaké trendy na pojišťovacím trhu
v posledním roce zaznamenáváte?
Statistiky ukázaly nepatrný nárůst
předepsaného pojistného v letoš­
ním prvním čtvrtletí. Celkově se
trh nejspíš bude nadále potýkat se
stagnací. Dolů ho potáhne propad
prodeje životního pojištění, pro­
blémy s jeho distribucí i nejisto­
ta ohledně dalších regulatorních
opatření. Pojišťovny se také budou
čím dál více zabývat trendy mobi­
lity, využívání sociálních sítí a po­
kročilé analytiky, do jejichž řešení
IBM mohutně investuje.
HN: Poslední dobou utichly informace o zdražování povinného ručení.
Zastavilo se už zvyšování sazeb?
Trh pojištění odpovědnosti z pro­
vozu vozidel se po letech snižová­
ní sazeb povinného ručení pohy­
Jaroslav Peyerl. Expert
na technologie, především
ve spolupráci s bankami
a pojišťovnami. V IBM
působí celkem 14 let. Foto:
HN – Martin Svozílek
boval ve ztrátě. Pojišťovny proto
loni plošně zdražily. Očekávám, že
předchozí propad budou dál kom­
penzovat a i letos sazby porostou.
HN: Na veřejnost pronikají informace, jak jsou životní pojistky kvůli vysokým provizím zprostředkovatelů
a jejich snaze o časté přepojišťování
k jiné pojišťovně nevýhodné. Nastává posun v řešení situace?
Pojišťovny nepochybně hleda­
jí cestu, jak zamezit přeplácení
zprostředkovatelů a zvyšují nároky
na jejich fungování. To může vést
k určité korekci. Zásadní změnu
ovšem přinese až potřebná kom­
petence klientů a jejich finanční
gramotnost. Dnešní průměrný
klient nemá na volbu konkrétní­
ho produktu, o provizi za něj ne­
mluvě, dostatečný vliv.
o tom, kdo, kým, za co a jak bude
odměňován.
HN: Jak by se měl změnit způsob
prodeje životního pojištění? Vidíte
cestu v regulaci a zastropování, jako
je to u penzijního připojištění?
Rozhodně ne v masivní regulaci,
nakonec možná ani v zastropová­
ní provizí. Nechal bych fungovat
trh. Pokud by byla cena produk­
tů včetně odměn zprostředkova­
telům zcela průhledná a na trhu
proti sobě stáli vyvážení partne­
ři, tedy navzájem si konkurující
pojišťovny, racionální zprostřed­
kovatelé a kompetentní klient,
poměry na něm by se postupně
srovnaly. Považuji za důležité,
aby mohl klient spolurozhodovat
HN: Jdou tou cestou v jiných zemích?
V Německu probíhá diskuse o za­
stropování výše provize z prodeje
životního pojištění na 50 procent
ročního pojistného. Jiné země,
například Velká Británie, Dánsko
a Finsko, zakázaly pojišťovnám
vyplácet provize za prodej život­
ního pojištění nezávislým zpro­
středkovatelům a poradcům. Tam
nyní mohou být placeni pouze kli­
entem.
HN: Jak vysoká provize by měla být
v Česku?
Ideálně taková, jakou na fungují­
cím trhu klient akceptuje.
úterý, 3. června 2014
Komerční
pojišťovna
K
omerční pojišťovna nabízí
flexibilní rizikové životní
pojištění MojeJistota, kte­
ré lze přizpůsobovat aktu­
álním potřebám. Rozsah pojistné
ochrany je možné měnit a je také
možné podle požadavků zákazníka
nastavit pojistnou částku.
Libovolně tak lze kombinovat
životní, úrazové i nemocenské
pojištění. Celkově produkt nabí­
zí 12 druhů pojištění. Variabilně je
možné také volit konstantní nebo
klesající pojistnou částku včetně
jejich kombinace u pojištění smrti
nebo invalidity. Zároveň také na­
bízí dvojnásobnou výplatu pojist­
ného plnění při úmrtí následkem
dopravní nehody a jednorázovou
rychlou výplatu u plnění pojištění
pro případ invalidity.
Pojištění lze sestavit i prostřed­
nictvím aplikace na webových
Kooperativa
pojišťovna
MojeJistota
▶ Flexibilní možnost měnit
rozsah pojištění.
▶ Vhodné sestavení pojistky
za pomoci diagnostického
nástroje.
stránkách nebo v internetovém
bankovnictví Komerční banky.
Konkrétní podobu pojištění po­
může klientovi sestavit diagnos­
tický nástroj. Ten podle odpovědí
na otázky, jako je věk, příjem, po­
volání nebo rodinný stav, sestaví
pojištění tak, aby co nejvíce odpo­
vídalo aktuální finanční a životní
situaci klienta.
QBE Insurance
Europe Limited
P
ojištění TruckGAP kryje
rozdíl mezi pořizovací ce­
nou vozidla a jeho hodno­
tou v době vzniku pojistné
události, kterou může být krádež
nebo totální škoda v důsledku ha­
várie či živelní události. Pokud má
majitel vozu sjednané pouze sa­
motné havarijní pojištění, vyplatí
mu pojišťovna běžně při vzniku po­
jistné události částku odpovídající
aktuální tržní hodnotě vozidla. Ta
ovšem může být po letech užívání
na zlomku původní ceny vozidla.
Pojištění TruckGAP zajistí majite­
li doplacení rozdílu mezi aktuální
tržní hodnotou vozu a jeho původ­
ní pořizovací cenou. Pojištění lze
uzavřít na tři, čtyři nebo pět let.
Pojištění TruckGAP vychází z po­
jistného produktu EuroGAP, který
je možné sjednat jako doplněk ha­
varijního pojištění pouze pro osob­
TruckGAP – pojištění
pro nákladní
vozy a autobusy
▶ Pojištění rozdílu mezi pořizovací
cenou vozidla a jeho hodnotou
v době vzniku pojistné události.
▶ Nově dostupné i pro nákladní auta
a autobusy do hmotnosti 32 tun.
ní automobily. Majitelé nákladních
vozů a autobusů tedy jistotu až
100% návratnosti investice do vo­
zidla dosud neměli. Díky Truck GAP
lze pojistit vozy do hmotnosti 32
tun, včetně vozů přepravujících ne­
bezpečné materiály. TruckGAP je
nabízen pro nová i ojetá nákladní
vozidla a autobusy až do šesti let
od data první registrace.
Wüstenrot,
životní pojišťovna
P
ojišťovna Wüstenrot připra­
vila speciální životní pojištění
pro celou rodinu. Pomocí jed­
né smlouvy je možné pojistit
až šest osob. V rámci pojištění lze
sjednat řadu variant pojistné ochra­
ny s rozšířenou nabídkou investič­
ních fondů včetně jednoho s garan­
tovaným výnosem. U každého po­
jištěného je možné navíc stanovit
dobu pojištění individuálně.
V případě uzavření smlouvy po­
jišťovna také nabízí slevový pro­
gram v závislosti na typu pojištění
a výši pojistného. Součástí progra­
mu jsou i věrnostní prémie – jako
odměnu za každých pět let trvání
smlouvy získá klient nárok na pět
procent z částky hrazeného rizi­
kového pojistného. Navíc je mož­
né získat slevu až deset procent,
pokud již má klient sjednané další
produkty od Wüstenrotu.
Investiční životní
pojištění Wüstenrot
ProRodinu
▶ Pojištění až šesti osob v rámci
jedné smlouvy.
▶ Slevový a věrnostní program.
Pojištění ProRodinu zahrnuje
rizika, jako je připojištění pro pří­
pad invalidního důchodu formou
výplaty důchodu nebo jednorázové
částky, připojištění závažných one­
mocnění či úrazová a nemocenská
připojištění. Dvojnásobek plnění je
navíc poskytován v případě doprav­
ní nehody a trvalé následky úrazu
jde připojistit i s doživotní rentou.
M
nohé firmy stále zkou­
šejí svalit závady zboží
nebo provedené práce
na zákazníka. Nový ob­
čanský zákoník přináší větší ochra­
nu spotřebitelů, ale zároveň se oče­
kává i nárůst spotřebitelských spo­
rů. Z tohoto důvodu připravila Ko­
operativa nové připojištění právní
ochrany ve spotřebitelských vzta­
zích, které je možné sjednat v rám­
ci pojištění domácnosti.
Připojištění zahrnuje právní
poradenství a úhradu nákladů
na právního zástupce, soudní po­
platky nebo znalecké posudky, a to
až do výše 200 000 korun. Jedná se
o případy, ve kterých klient vystu­
puje jako spotřebitel a jejichž před­
mětem je movitá nebo nemovitá
hmotná věc nebo služba.
Pojištění tedy klient může vy­užít
například ve sporu souvisejícím
S
19
Pojišťovna
České spořitelny
Ochrana
spotřebitele
▶ Nové, na trhu unikátní
připojištění, které reaguje
na nový občanský zákoník.
▶ Služba nabízí ochranu
před očekávaným růstem
spotřebitelských sporů.
s reklamací vadného zboží nebo
vadně provedených služeb. Výho­
dou připojištění právní ochrany
je, že se vztahuje na všechny členy
domácnosti. Další výhodou je cena
390 korun ročně. Klient se může
bránit a nemusí mít tisíce až dese­
titisíce korun na právníka, znalec­
ký posudek a soudní poplatky, aby
do sporu mohl jít.
Slavia
pojišťovna
lavia pojišťovna připravi­
la na českém trhu unikátní
produkt, který v sobě kombi­
nuje povinné ručení a pojiš­
tění občanské odpovědnosti. Další
výhodou tohoto balíčku s názvem
Autopojištění s odpovědností je, že
klient získá také cestovní Europo­
jištění a pojištění pokut. Produkt
nabízí krytí škod způsobených do­
pravním prostředkem a zároveň
škod zaviněných v běžném životě.
Od července 2014 bude navíc možné
sjednat toto pojištění na webu Sla­
via pojišťovny pomocí interaktiv­
ního poradce, který simuluje setká­
ní klienta a pojišťovacího poradce.
Odstraňuje tak poslední nevýhody
sjednání pojištění on‑line.
Klient si sjednává pojištění
ve videopřenosu s operátorem, který
zákazníka navádí, může mu zobrazo­
vat parametry pojištění a komuniko­
Pojišťovací inovátor
P
ojistně‑investiční program
FLEXI životní pojištění,
který nabízí Pojišťovna Čes­
ké spořitelny, prošel dal­
šími inovacemi. Jedna z nich se
týká dětí. Každé může mít nyní
ve smlouvě jiný rozsah pojištění,
tedy kryta rozdílná rizika a na růz­
né pojistné částky. Podle ředitele
úseku řízení produktů Pojišťovny
ČS Petra Procházky jsou děti po­
jistitelné za dětské sazby do 18 let
věku. Pojistné krytí za tyto sazby
mají do doby, kdy dovrší 25 let.
Dospělým nyní vyplácí pojišťovna
u denního odškodného při
dlouhodobém léčení úrazu od 85.
dne dvojnásobek a od 183. dne troj­
násobek pojistné částky. Pojišťovna
nově nabízí i možnost kombinovat
v jedné smlouvě dvě alternativy, jak
si pojistit trvalé následky úrazu, a to
od 0,5 procenta trvalého poškození
FLEXI
životní pojištění
▶ Různý rozsah pojištění pro děti.
▶ Denní odškodné s progresí
u dlouhodobého léčení úrazu
dospělých.
▶ Možnost sjednat dvě varianty
pojištění trvalého následku úrazu
v jedné smlouvě.
a od 10 procent. V každé si lze nasta­
vit jinou pojistnou částku, celkem
na čtyři miliony korun s progresí
na 16 milionů. Mění se i pravidla pro
pojištění invalidity a dlouhodobé
péče či pracovní neschopnosti.
Klienti také mohou snáze získat pe­
níze z mimořádného vkladu. Pokud
mají starší smlouvu, mohou si ji ak­
tualizovat v programu InSpiral.
Uniqa
pojišťovna
Autopojištění
s odpovědností
▶ Slavia pojišťovna nabízí nový
produkt, který zahrnuje mimo jiné
pojištění občanské odpovědnosti.
▶ Zavádí novou technologii
interaktivního poradce, který
odstraňuje i poslední nevýhody
sjednávání pojištění on‑line.
vat kromě kamery i pomocí kláves­
nice a mikrofonu. Operátor zákaz­
níkovi též pomáhá s vyplňováním
interaktivních formulářů. Povinné
ručení ve variantě PREMIUM má
limit pojistného plnění pro újmu
na zdraví, škodu na věcech a ušlém
zisku 100 milionů korun a zahrnuje
kromě výše uvedených připojištění
i asistenční službu.
P
od názvem Top exclusive
nabízí Uniqa pojišťovna
ochranu domácnosti či sta­
veb s nejširší škálou krytí,
a to již v základní variantě pojist­
ky. V jedné smlouvě lze pojistit do­
mácnost, stavby, ale i garáže na jiné
adrese či náhrobek, včetně hrobo­
vého příslušenství. Zahrnuje i po­
jištění „rizik na zahradě“ – bazénů,
sošek, zídek, dětských hřišť a tram­
polín a solárních zařízení na objek­
tu. K pojistce je zdarma pojištění
odpovědnosti platné v celé Evropě
a asistenční služby.
Podle mluvčí Uniqy Evy Svobo­
dové vychází pojišťovna při vý­
počtu pojistné částky ze správně
stanovené vnitřní plochy budovy
nebo bytu. Zjistí se vynásobením
počtu metrů čtverečních s ohle­
dem na stavební provedení budo­
vy, u domácností s přihlédnutím
Pojištění domácnosti
a staveb Top
exclusive
▶ Asistenční služby umožní
v případě havárie pomoc
odborníka včetně právníků.
▶ Pojištění rizik „bydlení na zahradě“
i solárních zařízení.
k hodnotě vybavení domácnosti.
Výpočet vychází z průměrné hod­
noty vybavení domácností. Pojiš­
ťovna nabízí i varianty pro luxusně
či kvalitně vybavené domácnosti
nebo ty o výměře přes 100 metrů
čtverečních. Takto se určí minimál­
ní pojistná částka, kterou pojišťov­
na klientovi garantuje. Její zvýšení
je možné, snížení nikoliv.
VÍTĚZOVÉ LOŇSKÉHO ROČNÍKU
1. MÍSTO: UNIQA POJIŠŤOVNA
UNIQA SafeLine Rent+
Moderní technologie, která zajišťuje nepřetržitý dohled nad vozidlem. Umožňuje řešit nouzové situace při provozu automobilu v celé Evropě.
Klienta tedy chrání před krádeží a pomáhá mu rovněž v případě nehody nebo nevolnosti řidiče. Dokáže regulovat výši pojistného, kterou klient
za využívání produktu zaplatí.
2. MÍSTO: ALLIANZ POJIŠŤOVNA
Pojištění Allianz iAuto
Klient si sám sestaví pojistku a zaplatí pouze za produkty a služby, které skutečně potřebuje. Pojištění si může sestavit on-line, a to na základě
velkého množství nápověd a doporučených částek. Pojistné je možné platit měsíčně, aniž by za to byl penalizován. Produkt umožňuje, aby si
zákazník sjednal na míru i havarijní pojištění.
3. MÍSTO: AEGON POJIŠŤOVNA
Aegon eChange
Produkt umožnil on-line změnit životní pojištění pomocí interaktivního průvodce. Takzvané intuitivní menu nabízí klientovi pojišťovny pouze
takové produktové změny, které jsou pro jeho stávající smlouvu relevantní.
DVOUSTRANU PŘIPRAVILI: RADEK BEDNAŘÍK, DAGMAR KLIMOVIČOVÁ, MICHAL KOPŘIVA, FRANTIŠEK MAŠEK, OLGA SKALKOVÁ
Download

Pojišťovací inovátor 2014 - Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna