son
Sibe
rınd r risk
an k
lerin
oru
nma
uçla
AIG
’DE
NC
YBE
RED
GE
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
Siber riskler nelerdir?
Siber riskler, bilgi ve bilgi sistemleri
dünyasının bir gerçeğidir. İster mobil
cihazlarında, bilgisayarlarında isterse
sunucularında veya internette elektronik
veri kullanan herhangi bir şirket bu risklerle
karşı karşıyadır.
GERİ
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
Riskler, bir dizüstü bilgisayar üzerinde
bilgi kaybından, internet bilişiminin
yarattığı tehditlere kadar geniş bir yelpaze
oluşturmaktadır. İşletmeler, hizmet reddi ile
ilgili sorunlarla veya internetteki varlıklarının
silinmesi veya kesintiye uğratılmasıyla karşı
karşıya kalmaktadırlar.
Riskler sürekli olarak değişmekte ve daha
da komplike hale gelmektedir. Kuruluşlar
eskiden, fiziksel varlıklarını koruma amaçlı
yatırım yaparken, artık dikkatlerin ve
kaynakların ağ ve sistem korumalarına
odaklanması gerekmektedir.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Şirketlerin bunu yapabilmelerine
yardımcı olmak için, AIG –
veri sızıntıları ve ihlallerinin
potansiyel olarak geniş kapsamlı
sonuçlarından bazılarına
hazırlıklı olmak için tasarlanan
yenilikçi bir koruma paketi ‘CyberEdge’i geliştirdi.
AIG, bilgi güvenliği
uzmanları, halkla ilişkiler
danışmanları ve hukuk
uzmanları ile işbirliği
içinde, sigorta
korumasına ek olarak
bir dizi katma
değerli hizmet
sunabilmektedir.
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
Siber riskler neden bu
kadar önemli?
1 Veri Sızıntısı
2 Bilgi İşlem Krizi 3 Halkla lişkiler
Dijital veriler, şirketin
sisteminden kaybolur veya
sızdırılır. Bu kayıp bir kişisel
bilgisayar, dizüstü bilgisayar,
mobil cihaz veya tablet
üzerinden gerçekleşebilir.
Kişisel bilgilerin çalınması;
müşteri bilgilerinin gizliliğinin
ihlali veya dış kaynaklardan
veya çalışanlardan veri
varlıklarına erişmek üzere
gerçekleştirilen tam kapsamlı
bir siber saldırı şeklinde
olabilir.
Bilgi işlem departmanının,
bir yandan sorunla başa
çıkarken diğer yandan
da olağan akışında işi
yönetmesi gerekmektedir.
Bu bir sızıntı mı, yoksa kayıp
mı, yoksa şirket hacklendi
mi? Veriler nasıl kayboldu
veya çalındı? Veriler şu
anda nerede? Bilgi işlem
ekibi güvenlik ihlalleri ve
büyük hackleme vakalarında
deneyimli mi? Sızıntıyı
ortadan kaldırabilirler mi?
Sunucunun kapatılması
gerekecek mi? Yedek sunucu
yazılımına ihtiyaç var mı? Bir
yıkım onarım planı var mı ve
nasıl uygulanacak?
Sızıntı haberleri, özellikle
de bu sosyal medya çağında
hızla yayılmaktadır. Şirkete
olan güven, olayın üzerinden
daha saatler geçmeden
azalabilir. Durum, medya,
müşteriler, personel ve
paydaşların dikkatle
yönetilmesini ve dikkate
alınmasını gerektirir.
Müşterilere verilerinin
çalındığı söylenmeli mi?
Başka kime bilgi verilmeli?
Bunu yapmanın en iyi yolu
ne? Güveni geri kazanmak
ve şirketin itibarını korumak,
hızlı harekete geçmeyi ve
özenle yönetilen bir Halkla
İlişkiler müdahalesini
gerektirir.
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Siber risklerin teşkil ettiği tehdit, artık bir
şirketin varlıklarına yönelik fiziksel tehditler
kadar somuttur ve ciddi artçı etkilere sahiptir.
CyberEdge de işte bu zincir reaksiyonlara
karşı hazırlıklı olunmasına yardımcı olmak için
tasarlanmıştır:
4 Finansal Kriz
Finansal etkilerin uzantıları
oluşmaya başlamıştır. Veri
ihlalleri için düzenleyici cezalar
söz konusu olabilir. Verileri
kaybolan kişiler dava açacak
mı? Şirketinizdeki sızıntı
yüzünden, veri kaybı nedeniyle
kendi müşterilerine tazminat
ödemek zorunda kalan üçüncü
şahıslar, bu tazminatı sizden
talep edebilirler. Bunlara, kayıp
veya ihlal kaynağını belirleme,
ağları yeniden konfigüre etme,
güvenliği yeniden sağlama ile
verileri ve sistemleri kurtarma
masrafları da eklenir. Ve işletme
potansiyel olarak işleyemeyecek
durumda olduğundan, kar kaybı
da söz konusu olabilecektir.
5 Yönetim Krizi
Bir siber kriz, hisse fiyatını
önemli ölçüde etkileyebilir.
Yönetimin ve şirketin itibarı
ciddi şekilde tehlikeye girebilir.
Tek bir siber ihlal veya veri sızıntısı büyük ölçüde
dallanıp budaklanabilir.
Tabi şirketin potansiyel finansal sonuçlardan
bazılarını alt edecek ‘CyberEdge’i yoksa…
GERİ
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Cyberedge neden bu
kadar etkili?
CyberEdge, siber risklerin belirgin ve
daha az belirgin sonuçlarını teminat
altına alarak şirketlerin, domino
etkisinin bir parçası olarak her şeyin
‘devrilmeyeceğini’ bilerek, günlük
işlerine devam edebilmesini sağlar.
CyberEdge AIG’nin işletme
riski ve sigorta güvencesindeki
uzmanlığını, siber olay müdahale
hizmetlerine erişim, veri ihlali
yönetimi ve seçilen çözüm
ortaklarından Halkla İlişkiler
hizmetini birleştirmektedir.
CyberEdge diğer pek çok
sorumluluk ürününün kapsamında
yer almayan çeşitli siber risklere
maruz kalınmasına yanıt vermek
için tasarlanmıştır.
GERİ
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
CyberEdge neleri
kapsar?
CyberEdge; verinin sızıntısı, kaybı veya
ihlalinin sadece olası finansal etkisini değil
aynı zamanda geleneksel sigorta teminatı
ile profesyonel danışmanlığı birleştirerek;
itibara ve bilgi işleme etkisini de azaltmaya
yardımcı olmaktadır.
GERİ
İhtiyaç duyduğunuzda ek
olarak sunulan bilgi işlem
uzmanlığı
Bir yardım eli
Elektronik Veriler
Siber risk uzmanlarımızın
sağladığı siber olay müdahale
hizmetlerinin masraflarını
karşılar.
Elektronik verilerin kurtarılıp
kurtarılamayacağını, yeniden
toplanıp toplanamayacağını
veya yeniden oluşturulup
oluşturulamayacağını
belirlerken yapılan
profesyonel hizmet
masraflarını karşılar.
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
CyberEdge neleri
kapsar?
İtibar kaybını yönetmeye
yardımcı olur
Finansal etkilerin
hafifletilmesi
Kriz Yönetimi
Veri Sorumluluğu Ağ Güvenliği
Çözüm ortaklarımızın sağladığı kriz yönetimi, bir şirketin
itibarını korumasına ve bir siber ihlal sonrasında onarmasına
yardımcı olabilir. Hizmetler şunları kapsamaktadır:
İster sigortalı ister
sigortalının dış kaynak
firması (outsource) neden
olmuş olsun, kişisel veya
kurumsal verilerin ihlali
ile bağlantılı zararları ve
savunma masraflarını
karşılar.
Şirketin İtibarının Onarılması
Haber değeri taşıyan bir siber olayın potansiyel olumsuz
etkilerini önleyebilecek veya hafifletebilecek, bağımsız
danışmanların profesyonel hizmet ücretlerini ve masraflarını
karşılar.
Kişisel İtibarı Onarma
Herhangi bir kişinin şirketteki itibarına gelecek potansiyel
zararın hafifletilmesine yönelik hizmetlere ilişkin profesyonel
ücretleri ve masrafları karşılar.
Bildirim ve İzleme
Müşterilere (veya herhangi bir düzenleme makamına)
bilgilerinin bir ihlalden etkilendiğini bildirmeye ilişkin yapılan
masrafları karşılar. Etkilenen kişilerin kimlik hırsızlığı eğitimi
ve kredi dosyası izlemesi ile bağlantılı makul masraf ve
harcamalar da tarafımızdan ödenecektir.
GERİ
Ağ Kesintisi
(opsiyonel)
Bir güvenlik ihlali nedeniyle
sigortalının ağının ciddi
bir kesintiye uğraması
sonucunda ortaya çıkan net
kar kaybını karşılar.
Aşağıdakilerle bağlantılı
zararları ve savunma
masraflarını karşılar:
• Bir üçüncü şahsın
verilerine virüs bulaşması
• Sigortalının yetkisi
dışında bir üçüncü şahsın
verilerine erişmesiyle
sonuçlanan bir fiili veya
ihmali
• Bir sistem kodunun
elektronik olmayan
yöntemlerle çalınması
• Kişisel bilgiler içeren
donanımın çalınması
• Bir çalışanın fiilleri
nedeniyle verilerin ifşa
olması
İdari
Yükümlülükler
Aşağıdaki masrafları karşılar:
• Bir veri koruma
soruşturması ile bağlantılı
hukuki danışmanlık ve
temsile ilişkin makul
profesyonel hizmet
ücretleri
• Bir veri koruma
düzenleme makamının
uyguladığı sigorta
edilebilir para cezaları
Multimedya
Sorumluluğu
(opsiyonel)
Bir üçüncü şahıs fikri
mülkiyeti ihlali veya
elektronik içerik ile
bağlantılı ihmal ile ilgili
olarak uğranılan zarar
ve yapılan savunma
masraflarını karşılar.
Siber Şantaj/
Gizlilik Bağlantılı
Şantaj (opsiyonel)
Bir güvenlik tehdidinin
sona erdirilmesi için üçüncü
şahıslara yapılan fidye
ödemelerini (şantaj zararı)
karşılar.
İLERİ
AIG’DEN CYBEREDGE
SİBER RİSKLER NELERDİR?
SİBER RİSKLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? CYBEREDGE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
CYBEREDGE NELERİ KAPSAR?
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Çözüm
Ortaklarımız
GERİ
Bilgi güvence çözümlerimizin sağladıkları:
Halkla İlişkiler ve Hukuki çözüm ortakları
• Hacklendiklerine inanan teminat sahiplerine yardımcı
olmak için siber olay müdahale ekibi
• Bir veri ihlalinden sonra, teminat sahiplerinin
sistemlerini ve koruma duvarlarını onarmalarına ve
işlerini normale döndürmelerini sağlamaya yardımcı
olma
Teknik ve hukuki konuları ele almaya ve itibar kaybını
hafifletmeye yönelik entegre kriz yönetimi yetisi sağlar.
İLERİ
İşletmelerin dijital olarak korunmasını sağlayın.
CyberEdge güvencesi ile tanışın.
TÜRKİYE
AIG Sigorta A.Ş.
Emirhan Cad. Atakule A Blok
No:109 Kat: 1-7-8-13 34349
Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul
E-posta : [email protected]
AIG, dünyanın önde gelen yangın, sorumluluk ve diğer elementer sigortacılık kuruluşlarından biri olup
dünya genelinde 70 milyondan fazla müşteriye hizmet vermektedir. Güçlü finansal yapısı, uluslararası
bilgi birikimi, risk değerlendirmedeki tecrübesi, üstün hizmet kalitesi ve hızlı hasar ödeme süreçleriyle
AIG Sigorta, müşterilerine ticari ve bireysel sigortacılık alanında güvenli çözümler sunmaktadır.
GERİ
Download

veri güvenliği sigortası