BARIŞ ERDOĞAN






Lavella 4 Sit. B.21 Ataşehir / İstanbul
[email protected]
+90 532 671 22 10
Doğum Tarihi; 12.12.1977
Ehliyet; B, A2
Askerlik durumu; tamamlandı - 2012
YAZILIM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
PRINCE2 Practitioner ve ITIL Sertifikalı
Bilişim Teknolojileri Projeleri Yöneticiliği
7 yılı IT ekipleri yöneticiliğini içeren 15 yıllık profesyonel deneyimim içerisinde
temel özelliklerim kararlı, proaktif ve sonuç-odaklı olarak özetlenebilir. Satış
öncesi ilişkileri, kaynak istihdamı ve yönetimi, takım oluşturma, takım
bütünlüğünü sağlama, proje kapsam yönetimi (bütçe, zaman ve teslim tarihi),
durum toplantıları ve müşteri ilişkileri yönetimi konusunda oldukça deneyimliyim.
Kurumunuza değer katabilmek adına Bilişim Teknolojileri alanında geçmiş
tecrübelerimi şu şekilde özetleyebilirim;
 Sanal takım yönetimi ve uluslararası proje deneyimi.
 ITIL v3 2011 Foundation sertifikası (2012-İstanbul)
 PRINCE2 Practitioner sertifikası (2010-Londra)
 OCP 10G Sertifikası (2008-İstanbul)
 Kuruma özel yazılım geliştirme ve mevcut yazılım paketlerinin kurumlara
uyarlanma projelerinin yönetimi.
 Kurumsal teknoloji çözümlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi.
 ITIL temelli BT servis yönetimi yapılanması.
 Web, mobil ve istemci-sunumcu mimarisindeki projelerin geliştirilmesi.
 Programlama Becerileri – Java, JSP, JSF, EJB3.0, Seam, C#, ASP.Net,
MVC3, EF4.0, LINQ, Oracle Forms&Reports. Veritabanı Yönetimi –
Oracle 10/11G, SQL, PL/SQL, MSSQL ve TSQL
Birlikte çalışma fırsatı bulduğum bazı kurumlar şu şekildedir:
Abu Dhabi National Lease, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Ak
Lease, Akbank, Arçelik, Ekinata, Florence Nightingale, Garanti Uçuş Hattı,
Genelkurmay Başkanlığı, Güneş Sigorta, Güven Sigorta, IBM POS, ING Lease,
İstanbul Üniversitesi, İş Bankası, Marks&Spencer, Microsoft, Milli Savunma
Bakanlığı, Oracle, Parexel, PTT, Soysal, Tarsim, Türk Denizcilik İşletmeleri,
Volvo Finans, Xerox, Yurtiçi Kargo, Zara.
Profesyonel Deneyim
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü, Ara. 2010 - …
Yazılım Koordinatörü
İş analizi, sistem destek ve .Net teknolojileri ile yazılım geliştirmeden sorumlu
personelin yönetilmesi. Tıp bilişiminin etkin kullanımını ile İstanbul Üniversitesi
hastanelerinin iş süreçlerinin kalitesini arttırmayı hedefleyen programın yönetimi.
 Yerli ve yabancı firmalarla birlikte kurumun stratejik planlaması ve iş geliştirme
faaliyetlerinde bulunma.
 Kurum dışındakiler de dahil tüm proje paydaşlarının iletişiminin koordine
edilmesi.
 Takımların
koordinasyonu,
iş
paketlerinin
önceliklendirilmesi
ve
takvimlendirilmesi, insan kaynağının yönetilmesi.
 Son kullanıcı taleplerinin gözden geçirilmesi ve uygun taleplerin uygun
versiyonlarla sahaya sunumunun yönetilmesi.
 Uluslararası firmalar ile gerçek zamanlı hasta tespit sisteminin geliştirilmesi.
 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi projesinin yönetilmesi.
Tepum/Sigma Danışmanlık-Istanbul, Eyl. 2009 - Ara. 2010
Proje Yöneticisi
İş analizi, sistem destek ve .Net teknolojileri ile yazılım geliştirmeden sorumlu 1015 civarındaki personelin yönetilmesi. Leasing ERP yazılımının; ING Lease
Türkiye’de ve tüm ING Bank şubelerinde, Volvo Finans ve Abu Dhabi National
Lease şirketlerinde hayata geçirilmesi.







Mevcut müşterilerde ve potansiyel müşterilerde yeni iş fırsatlarının yaratılması.
İç ve dış pazarda satış öncesi faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi.
Kilit müşterilere düzenli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.
Müşteri projelerinin yönetilmesi.
Proje paydaşlarının iletişiminin sağlanması.
Yazılım projesi iş paketlerinin önceliklendirilmesi.
Durum toplantılarının düzenlenmesi ve düzenli müşteri raporlaması.
Filika Bilişim Hiz.-Istanbul, Mar. 2005 to Tem. 2009
Yazılım Geliştirme Müdürü
İş analizi, yazılım kalitesi ve Java/Oracle teknolojileri ile yazılım geliştirmeden
sorumlu 30-40 civarındaki personelin yönetilmesi. Güneş Sigorta Elementer
Sigortacılık projesinin yönetilmesi (Pusula), Güven Sigorta Bütçe Planlama
projesinin yönetilmesi, Kıbrıs Türk Denizcilik Online Bilet projesinin yönetilmesi,
Zara IBM Genius Projesinin yönetilmesi. IBM Perakende Otomasyon Sistemi
projesinin Dinamik Kampanya modülünün geliştirilmesi, Filika Kalite Yönetim,
Doküman Yönetim ve Evrak Yönetim Sistemleri’nin geliştirilmesi.









Yazılım geliştirme departmanı bütçesinin yönetilmesi.
Yazılım geliştirme personelinin performansının değerlendirilmesi.
Müşteri projelerinin yönetilmesi.
Kurum dışındakiler de dahil tüm proje paydaşlarının iletişiminin koordine
edilmesi.
Tamamlanan ürünlerin kalite kontrol süreçlerinin tamamlanmasının sağlanması.
Durum toplantılarının düzenlenmesi ve düzenli müşteri raporlaması.
Proje risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi.
Teknik ekibin yönlendirilmesi, tasarım ve yazılım mimarisi geliştirmede desteğin
sağlanması.
Ar&Ge çalışmaları ve seçilen teknoloji ile örnek prototiplerin geliştirilmesi.
Provus Bilisim Hiz.-Istanbul, Eki. 2003 to Mar. 2005
Yazılım Geliştirme Uzmanı
10-15 kişilik Java/Oracle teknolojileri kullanan yazılım ekibinin üyesi. Kredi kartı
basımı ve şifre üretimi, kampanya modülü ile entegre ekstre basımı projeleri.
 J2EE projeleri tasarımı ve geliştirilmesi.
 SQL ve Oracle sorgu performansı optimizasyonu.
 Oracle veritabanı yönetimi ve Sun Solaris tabanlı shell script geliştirilmesi.
PDI Erkom - Ankara, Tem. 1998 to Eki. 2003
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Oracle ve Java teknolojileri kullanan 15-20 kişilik ekibin bir üyesi. Ülke çapında
yedi bölgedeki askeri birliklerde kullanılan, Türk Silahlı Kuvvetleri Bütçe
Otomasyonu projesinin geliştirilmesi. Milli Savunma Bakanlığı’nda kullanılan
Evrak Yönetim Sistemi ve Finansal Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi. British
School of English için kayıt ve finans yönetimi yapan yazılımın geliştirilmesi.




Bilgisayar sistemlerinin kurulup, yönetilmesi.
Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi.
Teknik konularda danışmanlık.
İş süreçleri analizi.
Tübitak Bilten - Ankara, Eki. 1997 to Nis. 1998
Yarı Zamanlı Araştırmacı
Oracle Teknolojileri kullanan 15 kişilik ekibin üyesi. Anayasa Mahkemesi Projesi
için modül geliştirilmesi. Tübitak-Bilten’deki Yazılım Kalite Merkezi kapsamında
Yazılım Kalite Güvencesi ve Yazılım Testi konularında Ar&Ge çalışmaları.
 Yazılım geliştirme.
 Yazılım Kalitesi Ar&Ge çalışmaları.
Yer Aldığım/Yönettiğim Projeler
 Parexel Uluslararası Klinik Araştırmalar İçin Uygun Hasta Tespit Sistemi
Projesi (Proje Yöneticisi-PY)
 Istanbul Üniversitesi Hastaneleri Otomasyonu Projesi (PY)
 Abu Dhabi National Lease ERP Sistemi (PY)
 ING Lease Türkiye ERP Sistemi (PY)
 Volvo Finans Türkiye ERP Sistemi (PY)
 Güneş Sigorta Elementer Sigortacılık Projesi (PY)
 Güven Sigorta Bütçe Planlama Projesi (PY)
 Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi Online Bilet (PY)
 IBM Perakende Otomasyon Sistemi Dinamik Kampanya Motoru Projesi
(Yazılım Uzmanı-YU)
 Zara Genius Projesi (PY)
 Arçelik Kalite Yönetim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi (YU)
 Tarsim Doküman Yönetim Sistemi (YU)
 Florence Nightingale Doküman Yönetim Sistemi (YU)
 PTT Evrak Yönetim Sistemi (YU)
 İş Bankası Kredi Kartı Ekstresi Kampanya Yönetimi (YU)
 Beymen ve Boyner Sadakat Kartı ve Şifresi Basımı (YU)
 Soysal Fuar Yönetim Sistemi (YU)
 Milli Savunma Bakanlığı ve TSK Bütçe Otomasyonu (YU)
 Milli Savunma Bakanlığı Evrak Yönetim Sistemi (YU)
 British School of English Öğrenme Yönetim Sistemi (YU)
 Garanti Uçuş Hattı Online Uçak Bileti (YU)
 Anayasa Mahkemesi Otomasyonu (YU)
 Yazılım Kalite Güvencesi Standartları (Araştırmacı)
Eğitim
1987 – 1994: Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi
1994 – 1998 (BS): ODTÜ – Bilgisayar Mühendisliği
2000 – 2003 (MS): Ankara Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2003 – 2013 (PhD): Ankara Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yayınlar
Denetim Odağı ve Önbilgi Düzeyinin Öğrencilerin Kontrol Tercihlerine Etkisi. 2003,
Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2, (3), 31-46.
Uzmanlıklar
 ITIL v3 2011 Foundation sertifikası.
 PRINCE2 Practitioner sertifikası.








Oracle 10G DBA sertifikası - OCP.
MS Project, MS Visio, MS Office Tools
ORACLE (7.x/8.0/8i/9i,10G), ORACLE 9iAS /10gAS, SQL, PL/SQL, Apache Tomcat.
Struts, Servlet, JSP, JSF, EJB3.0, Seam.
C, C++, ASP.net, MS SQL Server, MS Access, IIS, MySql
ORACLE Developer Suite, ORACLE Forms & Reports 6i, JDeveloper10g, Eclipse
IBM Mainframe – DB2, Microsoft Reporting Service, Web design tools, HTML, Java Script.
SPSS and istatistiksel analiz.
Katıldığı Eğitimler













PRINCE2 Foundation & Practitioner Sertifikasyonu, Londra.
COBIT Foundation & Implementation, Istanbul.
ITIL v3 2011 Foundation, Istanbul.
OCP DBA 10G, Istanbul.
EMV Chip card kişiselleştirme, Istanbul.
Build J2EE applications, Istanbul.
Oracle SQL Tuning Workshop, Istanbul.
Java Programlama – Javalog, Ankara.
Oracle9i : Create Servlets and JavaServer Pages, Ankara.
Oracle9i : Access the Database with Java and ODBC, Ankara.
Develop Web-Based Applications Using 9iAS, Ankara.
HP-UX System Administration, Ankara.
ASP .Net Technology, Istanbul.
Yabancı Diller
İngilizce; konuşma ve yazma çok iyi seviye.
Fransızca; konuşma ve yazma orta seviye.
Almanca; başlangıç seviyesi.
Hobiler
Scuba diving, kayak, sinema/DVD, futbol, dart, masa tenisi, kitap okuma, seyahat etme, motosiklet
kullanma.
Download

barış erdoğan - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri