Migrační platforma
DEJTE VAŠIM DATŮM SMYSL
Vaše data jsou tím nejcennějším, co máte.
Dejte jim správný smysl.
Zvažujete migraci dat mezi Vašimi IT
systémy?
Máte nový IT systém a chcete bezpečně
přenést stávající data?
Nebo si jen udělat pořádek?
DEJTE VAŠIM
DATŮM SMYSL
Máme pro Vás řešení, které Vám pomůže
tyto náročné operace úspěšně zvládnout.
Řešení Vám dodáme formou jednorázového projektu, po jehož dokončení budou
Vaše data konsistentní, validní a uspořádána dle Vašich požadavků.
Telefon: +420 773 494 994
E-mail: [email protected]
Nezávislost na technologii
Vašeho řešení
Úprava řešení
na míru
Realizace formou
dodávky projektu
umožňuje provádět migraci mezi různými
dokážeme přesně popsat a naplnit
s certifikovaným projektovým
systémy, službami a platformami
Vaše požadavky
řízením
Možnost vytváření
„setů“ dat
Možnost napojení
služeb třetích stran
pro externí vizualizační
pro provádění validací, doplňování
Zákazník neplatí za
licence k Migrační
platformě
a dashboard nástroje
nebo transformaci dat
Přínosy řešení

Ušetříte náklady na migraci
i dlouhodobé náklady na
správu dat a specializované
SW

Budete mít pořádek ve Vašich
datech

Prokazatelně zvýšíte výkonnost Vaší práce

Dostanete řešení na míru

Budeme se Vám věnovat
Bezpečnost dat
 Migrace a případné vyčištění a oprava dat probíhá
výhradně v interní infrastruktuře zákazníka
 Příprava migračního předpisu probíhá na pilotním vzorku
dat poskytnutých zákazníkem
 Realizace migrace probíhá po schválení migračního
předpisu ze strany zákazníka bez nutnosti přístupu
dodavatele k produkčním datům
 Dodržujeme interní bezpečností předpisy zákazníka
 Navrhneme migrační scénář včetně osvědčených
postupů zálohování či obnovy dat
Zdrojové databáze
RUIAN
ARES
???
DB1
Cílová
databáze
DBX
Migrační platforma
Uživatel
Migrační předpis
Uživatel
Migrační platforma je inovativní specializované SW řešení, které Vám umožní jednorázově migrovat,
uspořádat, vyčistit a opravit Vaše data. Nedílnou funkcionalitou Migrační platformy je možnost napojování služeb třetích stran pro provádění validací, doplňování nebo transformaci dat.
Naše řešení není závislé na zákazníkem používaných technologiích a umožňuje tak provádět migraci dat
mezi různými databázemi, systémy a platformami. Řešení je plně upravitelné dle potřeb každého
zákazníka a standardně umožňuje připojování přímo do požadovaných databází nebo do požadovaných
rozhraní.
Specializovanou službu migrace dat dodáváme jako SW řešení formou projektů “na klíč”.
Naše projekty řídíme dle mezinárodně uznávaných metodik PRINCE2 a ISO10006.
Naši zákazníci platí v rámci projektu pouze za čas našich specialistů, kteří migraci realizují. SW Migrační
platformy poskytujeme v rámci realizace projektu zdarma.
DEJTE VAŠIM
DATŮM SMYSL
Telefon: +420 773 494 994
E-mail: [email protected]
Download

Produktový list - Migrační platforma