ÖN SÖZ
Bilişim Teknolojileri Dersleri her kademede zorunlu olmalı çünkü Türkiye'de
gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeden ve geliştirmeden nasıl teknoloji üreteceğiz?
Yazılım, donanım ve dijital okuryazarlık gibi eğitimi verilmesi gereken çok geniş 3
önemli alan var. Fakat baktığımızda okullarımızda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
dersi sadece 5. ve 6. sınıfta zorunlu ve 2 saat, bunun yetmesi imkansız.. Hangi
sürede, hangi derste konu yetiştirilip uygulama yapılacak bir sürü konu var biz BT
Öğretmenleri olarak eğitim vermeye açız...
Geleneksel eğitim anlayışından çağdaş eğitim anlayışına geçtik fakat ders çizelgeleri hiç
değişmedi. Her konusu proje geliştirmeye, problem çözmeye yönelik olan Bilişim eğitimi ise
hep sistem dışarısında bırakılmaya çalışıldı, 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılacağı tek ders
Bilişim Teknolojileridir bunun bilincinde olarak çizelgeler yeniden düzenlenmelidir.
Bilişim dersleri artık tüm kademelerde zorunlu ve en az 4 saat olmalıdır... Türkiye
ancak böyle teknoloji üretebilir. Saygılar…
BİLİŞİM ÖĞRETMENLERİ
TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA
BİLİŞİM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ
VE ÖNERİLER
Bu rapor, Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta
Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf)
ülkemizin mevcut bilişim eğitimi ile ilgili durumu(Durum Tespitleri) ve çözüm önerileri (Öneriler)
alınarak oluşturulmuştur.
Raporda yer alan bazı önemli ifadeler şöyledir:
Avrupa’da ilköğretim düzeyinde internetin bilinçli kullanımıyla ilgili müfredatı olmayan tek
Avrupa ülkesi Türkiye’dir. Ülkemizde de bilinçli internet kullanımıyla ilgili ders programları
oluşturulup ortaokul düzeyinde mutlaka zorunlu olarak verilmelidir. (Sayfa 536)
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle kaldırılan bilgisayar dersi yerine ortaokul ve liselerde
seçmeli ders olarak okutulan “bilişim teknolojileri ve yazılım” dersi de dikkate alınarak
raporda bilişim okur - yazarlığı kavramı kullanılacaktır. Temel bilişim okur-yazarlığı
yeterliğinin saptanması, bu yeterliliğin kazandırılması ve kazandırılan yeterliliğin ölçülmesi,
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar için ise standartlara gereksinim
duyulmaktadır. (Sayfa 538)
Günümüzde; bilişim teknolojileri ve internetin kullanım alanı düşünüldüğünde, bu
teknolojileri kullanma konusunda kendi kendine yeterli, asgari yeterlilik düzeyini yakalamış
insanlar yetiştirmek, eğitim sisteminin temel görevlerinden birisi olmalıdır. Bu yüzden
okullarda mutlaka bilişim okur-yazarlığı dersi ilkokuldan itibaren zorunlu olarak verilmeli
ve bu dersin içeriği aşağıdaki kriterlere göre hazırlanmalıdır. (Sayfa 538)
BİLİŞİM OKUR YAZARI BECERİLERİ (538 – 539)
Şunları kapsamaktadır: Temel Beceriler – Masaüstü Beceriler – Kişisel Bilgi Yönetimi ve Ofis
Uygulamaları Becerileri – İntetnet Becerileri
1-) Temel beceriler









Monitörü açıp kapayabilir, iyi görüntü için ayarlayabilir.
Güç kablosu takılı mı, güç kaynağı çalışıyor mu kontrol edebilir.
Fare kullanabilir.
Yazıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir.
Tarayıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir.
Bilgisayarın çevresel aygıtlarını söküp yeniden takabilir.
Yapmak istediği iş için hangi uygulamanın gerekli olduğunu seçebilir
Kendisi için gerekli donanımı seçip alabilir.
Disket, CD, DVD, usb disk, usb memory gibi değişik veri saklama ortamlarını
kullanabilir.
 Gerekli uygulamayı kullanıp CD/DVD yazdırabilir.
 Bilgisayar teknolojisi kullanılan diğer teknolojileri de kullanabilir, bilgisayarı ile
bunların iletişimini sağlayabilir (cep telefonu, PDA, dijital fotoğraf makinesi, vb.)
2-) Masaüstü becerileri
 Yazılım kurmayı/güncellemeyi/kaldırmayı bilir.
 Masaüstü ortamının ne olduğunu, neler yapabileceğini, nasıl özelleştirebileceğini bilir.
(duvar kağıdı, saat ayarı, ses ayarı, renkler ve çözünürlük, tema, simgeler, vb.)
Dosyalarınıyönetebilir.
 Yeni dosya/dizin yaratabilir.
 Masaüstünün kopyala/yapıştır/kes özelliklerini kullanabilir.
 Dosya/dizin silebilir.
 Verilerini değişik ortamlara aktarabilir, saklayabilir, yedekleyebilir.
 Bir uygulamadan nasıl çıkacağını bilir
 Arşivlemeyi, sıkıştırmayı ve açmayı bilir.
 Yardım dosyalarının varlığını bilir, yazılımlar ile ilgili sorun yaşadığında yardım
dosyalarını okuyabilir.
 Disk/disket biçimlendirmeyi bilir.
 Ağ üzerinden dosya paylaşımını kullanabilir.
 Çoklu ortam teknolojilerini kullanabilir (ses, video, grafik, radyo/TV, vb.)
3-) Kişisel bilgi yönetimi ve ofis uygulamaları becerileri
 Kelime işlemci, sunumcu, hesap çizelgesi, vb. ofis yazılımlarını kullanabilir.
 Kişisel bilgi yönetimi için ajanda, adres defteri, vb. yazılımları kullanabilir.
4-) İnternet becerileri









İnternete nasıl bağlanacağını bilir.
Web tarayıcı kullanabilir, web sayfalarında gezinebilir, arama motorlarını kullanabilir.
E-posta kullanabilir.
İnterneti sadece bilgi/eğlence için değil hayatı kolaylaştırmak için kullanır.)
Bazı uygulamalar için eklenti (plug-in) gerektiğinde onları kurabilir.
İnternetten dosya indirebilir.
Başka bir bilgisayara bağlanıp kullanabilir.
Dosya paylaşımı yazılımlarını kullanabilir.
Görsel hazırlayıcılar ile kendi web sayfasını hazırlayabilir ve düzenleyebilir.”
Mutlu Çocuklar Derneği Genel Sekreteri Talat Kıymaz ile Danışman Dr. Mehmet Akif Ocak
tarafından yapılan sunumda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. (Sayfa 1092) : İlkokulda
bilgisayar derslerinin zorunlu hale getirilmesi, okullarda bilgisayar derslerinin yeniden
yapılandırılması, internet içeriğini denetlemeyi sağlayan programların kullanılması ve
STK’ların proje ve çözüm üretimi gibi konularda desteklenmesi önerilmektedir. (Sayfa1092)
Öneri29: Toplumun bilişim okuryazarlık düzeyinin artırılabilmesi amacıyla, kullanıcı dostu
uygulamalar ile pozitif içerik desteklenmeli, ortaöğretim seviyesinde, medya okuryazarlığı
dersinin içeriği, bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımıyla
zenginleştirilmeli ya da müfredatta seçmeli olarak bilinçli, güvenli ve etkin internet kullanımı
dersine de yer verilmeli, seçmeli dersler arasında bulunan bilişim sistemleri ve yazılım dersi,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun belirlediği bilişim okuryazarlığı temel
beceri ve kriterleri dikkate alınarak zorunlu hale getirilmelidir. (Sayfa 969)
Download

ÖN SÖZ - Kamu Haber