OVB Journal
LISTOPAD 2010
Počítáme s odpovědností
Pomáháme formovat společnost
Michal Knapp
Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku
Hana Slezáková
Společenská odpovědnost je mnohonásobkem naší vlastní
40. jubileum OVB
V Německu, na domácím trhu, má OVB již 40 let zkušeností v oblasti zákaznicky orientovaného finančního
poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti pojištění, ochrany, vybudování a rozvoje majetku, zajištění
budoucnosti a získávání nemovitostí.
editorial
Čtyřicet let budoucnosti
Milí vedoucí pracovníci a spolupracovníci,
čtyřicet let, to už je z hlediska jednoho
lidského života malá věčnost. Podíváme-li
se však na lidi a svět kolem nás komplexně,
nejsou čtyři desetiletí nic jiného než krátký
okamžik v evoluci a dějinách lidstva.
Mluvíme-li ale o roce 1970, pak není
správným pojmem „evoluce“, ale „revoluce“. Jednoho pamětihodného dne, právě
před čtyřiceti lety, se potkali tři zakladatelé
OVB, Otto Wittschier, Bruno Tönnes a Bert
Schwarz, aby zásadním způsobem změnili
finanční poradenství v Německu. Měli odpovídající obchodní model, měli sny a vize.
Především ale už brzy nalezli spolehlivé
a snaživé společníky, které též myšlenka
OVB fascinovala.
Co se od tohoto významného roku 1970
z naší OVB stalo, všichni víme. Jsme jedním
z vedoucích poskytovatelů služeb finančního poradenství v Evropě se zastoupením
ve čtrnácti zemích. Máme skoro 4600
spolupracovníků na plný úvazek a zhruba
pět set zaměstnanců centrál v jednotlivých
zemích. Stali jsme se vysoce respektovaným
partnerem milionů lidí, kteří nám důvěřují,
a v rámci tohoto odvětví nabízíme všem,
kteří o to mají zájem, jedinečné možnosti
kariéry a vývoje.
Dávno již není svět takový, jako býval tenkrát. Pád berlínské zdi byl ve východoevropských zemích začátkem pokojné revoluce,
která od konce 80. let skoro pro každého
přinesla do té doby netušené možnosti, šance a svobody. Symbolem a jasným důkazem
právě těchto svobod je nadmíru úspěšný
a fascinující rozvoj společnosti OVB v České
republice. Již dávno je tato firma nosným
pilířem našeho evropského holdingu OVB.
Čtyřicet let OVB – to je také čtyřicet let
budoucnosti. Před čtyřmi desítkami let tři
lidé a hrstka spolupracovníků položili základ
pro všechno, co dnes máme a čím dnes jsme.
I v následujících letech máme jedinečnou
šanci sami utvářet svoji osobní a profesní
budoucnost. V rámci OVB nemohou být
perspektivy a prostředí pro nás a všechny ty,
kteří k nám ještě naleznou cestu, lepší.
Naše firma má díky vaší výkonnosti a díky
vašim kompetencím mimořádnou pověst.
V České republice a v ostatních zemích
Evropy potřebují lidé spolehlivého a silného
partnera, neboť státní systémy zabezpečení erodují. Není proto překvapující, že
v prvních šesti měsících tohoto roku naše
společnosti v jednotlivých zemích střední
a východní Evropy pracovaly obzvláště úspěšně.
Zaznamenaly značný nárůst provizních příjmů.
Tento potěšující vývoj je především zásluhou
silného výkonu OVB v České republice.
Pouhé poděkování za to všechno by nebylo
dostatečným oceněním vaší práce. Proto vás
vyzývám: Využijte svých šancí, chopte se
příležitostí. Lidé ve vaší zemi vás potřebují více
než kdy předtím, lidé v Evropě potřebují nás,
společnost OVB.
Se srdečnými pozdravy
Wilfried Kempchen,
předseda představenstva
OVB Holding AG
3
2|10
obsah
OVB INFO
OVB INFO
OVB TÝM
6
20
26
48
8
22
32
51
Rekapitulujeme čtyřicet let
fungování společnosti OVB
Allfinanz.
Předseda představenstva
a generální ředitel české OVB
Michal Knapp má své plány
a vize.
Jednotný vizuální styl a jednotné
vystupování jsou základem
marketingové komunikace.
Vytváříme OVB komunitu
na nejvýznamnějších sociálních
sítích na webu.
Cesta vzhůru: blahopřejeme
manažerům povýšeným
za poslední půlrok.
Aplaus: přinášíme názory našich
úspěšných spolupracovníků.
36
Oblastní ředitel Jan Hamr
vlastníma očima.
38
Den s oblastní vedoucí Hanou
Horkou.
4
2|10
TÉMA
12
Analytický web OVB je efektivní
základnou pro každého poradce
OVB.
14
Připravili jsme unikátní projekt
finančního vzdělávání žáků
základních škol.
16
Ředitelka PR a marketingu
Jaroslava Matoušková
představuje změny v komunikaci
firmy.
18
Kniha procesů OVB CZ se
změnila k lepšímu.
23
Kreditní karta OVB Exclusive
– výsledek spolupráce
s Raiffeisenbank.
24
SSLD Hana Slezáková vnímá
změny v OVB jako pozitivní.
68
Nápady, zkušenosti a pracovní
zásady vybraných oblastních
a obchodních vedoucích.
70
Názory vybraných kolegů
na nové projekty společenské
odpovědnosti.
Termín společenská
odpovědnost se v poslední době
objevuje čím dál častěji.
OVB spustila hned několik
projektů hlásících se k ideji
společenské odpovědnosti.
54
Díky podpoře koncernu UNIQA
se v Národním muzeu v Praze
konala svatováclavská výstava.
ANALÝZY
56
Problematiku důchodové
reformy rozebírá člověk
nejpovolanější, Vladimír Bezděk.
OVB V AKCI
60
Na Evropský den se do Kolína
nad Rýnem sjelo na osm tisíc
OVBáků.
PARTNEŘI
25
O aktuálním dění na hypotečním
trhu s produktovým manažerem
Raiffeisenbank Janem Burešem.
ROZHOVORY
44
LD Dita Slezáková má firmu
plnou vrstevníků a ráda by je
dovedla do vyšších pozic.
96
Oboustranně výhodnou
spolupráci s OVB hodnotí
generální ředitel a člen
představenstva Amcico
pojišťovny Daniel Martínek.
74
Desítky společenských akcí
pořádaných jednotlivými
zemskými ředitelstvími.
5
2|10
98
Změny v oboru penzijního
připojištění nám přiblížil nový
Key Account Manager Penzijního
fondu České pojišťovny Jiří
Kostka.
99
S Evou Király Tomanovou,
ředitelkou Externích obchodních
cest společnosti Wüstenrot,
o sedmnáctiletém partnerství
s OVB.
100
Ing. Jiří Tesař, ředitel úseku
Alternativní distribuční kanály
v Allianz pojišťovně, představuje
servis zaměřený na externí
poradce.
OVB JOURNAL 2/2010
Vyšlo: 1. 11. 2010 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo: MK ČR E 17468
Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4–Michle
Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: [email protected]
Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7
Osvit a tisk: DRJ Tiskárna Resl, s. r. o.
Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.
OVB info
TEXT: Převzato z německého originálu Success 1/2010
40 let OVB
Skutečný důvod k oslavě!
OVB začala před čtyřmi desítkami let jako Organizace pro zprostředkování smluv o stavebním spoření
(Organisation zur Vermittlung von Bausparverträgen). Tento rok tedy slavíme čtyřicáté narozeniny.
Dostatečný důvod k tomu, abychom se ohlédli za působivou historií úspěchu a důležitými milníky
posledních čtyř dekád.
kád.
6
2|10
Skupinové
foto ze
začátků OVB
Willi Keth, Otto Wittschier, Wilfried Kempchen
Management a vedoucí
pracovníci v devadesátých letech
Rok narození OVB – 1970
Angažovanost, důvěra, vize
i
a pionýrský duch, to jsou hesla,
která se hodí k Ottu Wittschierovi,
jednomu ze tří otců zakladatelů.
Společně s Brunem Tönnesem
a Bertem Schwarzem uvedl v roce
1970 OVB do života jako Organizaci pro zprostředkování smluv o stavebním spoření. Původní název
společnosti odkazuje na dobu, kdy
jedna z prvních státních podpor
vůbec byla určena pro účastníky
stavebního spoření. A i když byla
nabídka již brzy rozšířena, zůstali
jsme věrni zkratce OVB.
Začalo to tedy v roce 1970
na Ursulaplatzu v Kolíně, než se
OVB v roce 1981 přestěhovala
na Heumarkt. Mužem první hodiny byl Willi Keth, který byl v září
1970 činný v prodejní síti a dodnes
hrdě stojí na palubě OVB – jako
zemský ředitel pro Wiesbaden.
Asi po roce od založení firmy,
v červenci 1971, přibyl na palubu Wilfried Kempchen, který je
ztělesněním ducha a filozofie OVB.
Fi
č í poradenství
d
í se naučil
čil
Finanční
od píky a dnes je předsedou představenstva OVB Holding AG a také
OVB Vermögensberatung AG.
Může být lepší příklad skvělé
kariéry u nás? Z jeho zkušeností již
léta profitují nejen mladí spolupracovníci, ale také zkušení vedoucí
pracovníci. Wilfried Kempchen je
motivátor! Dlouho jím byl pro spolupracovníky svých struktur, nyní
je jím pro všechny OVBáky a vždy
také sám pro sebe.
Kladný ohlas v celé Evropě
mluví za vše
OVB začala již záhy rozšiřovat
úspěšný německý model na další
země. Při pohledu zpět se zdá být
tento krok logický, ale na začátku
90. let bylo třeba hodně odvahy
k dobývání nových trhů – zejména
pak v zemích střední a východní
Evropy po pádu „železné opony“.
Také otevření německých hranic
mělo pro OVB důležité důsledky.
Tehdy jsme byli v n
nových německý
h zemích
í h velice
li úspěšní. Jako
kých
první zahraniční dcera byla v roce
1991 založena OVB Rakousko,
v roce 1992 následovaly společnosti
v Polsku, na Slovensku, v Česku
a Maďarsku. Organickým růstem
se v následujících letech opakovaně
dařilo dobývat nové trhy. Dnes je
OVB etablovanou a aktivní značkou ve 14 zemích Evropy.
Stejně jako předtím je zahraniční obchod ústředním motorem růstu. OVB vidí všude, kde již působí,
další šanci pro hlubší proniknutí
na trh. O tom je přesvědčen také
super senior zemský ředitel Gerd
Fink, který je v řadách OVB důsledným zastáncem expanze do zahraničí. Gerd Fink zahájil svou kariéru
u OVB v roce 1988.
Práce se vyplácí: včera, dnes
a zítra
Obchodní model OVB nabízí
od začátku mnoho možností,
které nám naši konkurenti na trhu
finančních služeb skutečně závidí.
Sem patří mimo jiné možnost stát
se samostatným podnikatelem.
S OVB jako férovým partnerem
po boku si spolupracovníci vlastními výkony určují vzestup do vedoucích pozic a další kariérní vývoj.
Celoevropská síť OVB mimo to
nabízí poptávce odpovídající a konkurenceschopnou paletu produktů,
rozsáhlý a výjimečný koncept
vzdělávání, stejně jako efektivní
a výkonné zázemí. Procento fluktuace u vedoucích pracovníků OVB,
které je v rámci daného oboru
nízké, je důkazem úspěchu našeho
partnerského konceptu.
Stejně jako dříve platí: Kdo
využije své osobní šance u OVB
a angažuje se, vzdělává se a rozvíjí
se, má předpoklady pro skvělou
kariéru a vynikající výdělek. Heslo
značky OVB „Užívat si bez starostí“
tak platí nejen pro naše klienty, ale
také pro nás všechny, kteří patříme
do velké rodiny OVB. A přesně to
jsme vždy byli: velká rodina, ve kte-
Otcové zakladatelé
Bert Schwarz
a Otto Wittschier
7
2|10
Muži v zadní řadě:
Gerd Fink, Wilfried Kempchen
a Bruno Tönnes
ré se člověk cítí dobře, kde vzájemná důvěra a pochopení napomáhají
tomu, abychom byli úspěšní.
Dobročinnost neodmyslitelně
patří k naší firemní kultuře
V roce 1983 zaměstnanci, spolupracovníci a vedoucí pracovníci
založili dobročinnou organizaci
Menschen in Not, e. V., a začali naplňovat hodnotu sociální
odpovědnosti. To, co bylo původně
omezeno na kolínský region, se
v průběhu let rozvinulo do stále
větších rozměrů. Od té doby jsme
na dobročinné účely poskytli více
než 3,5 milionu eur. Finanční
prostředky dobročinné organizace
OVB pocházejí přitom výhradně
od spolupracovníků OVB. Stejně
jako předtím jsou obchodní úspěch
a sociální odpovědnost pro OVB
neoddělitelně spojeny, a tak bude
sociální odpovědnost OVB i v příštích desetiletích pevnou součástí
naší firemní kultury a žebříčku
hodnot.
Razantní vzestup byl nezadržitelný
V roce 2004 byla ve firmě vytvořena dnešní koncernová struktura
s mateřskou společností OVB Holding AG, která vlastní 100 % podílů
každé ze 14 dceřiných společností.
V červenci 2006 se OVB úspěšně
podařilo vstoupit na burzu. Známost značky OVB byla vstupem
na burzy v celé Evropě ještě posílena a akcie OVB získávají výrazně
na hodnotě. Tento potěšitelný, příznivý vývoj dokumentuje osvědčený a úspěšný obchodní model OVB
a v očích našich akcionářů se
OVB jeví jako investice zaručující
vysoké výnosy.
Jaká je společnost dnes a kam
se bude vyvíjet
OVB prošla celosvětovou ekonomickou krizí ve srovnání s ostatními společnostmi dobře. „Jsme
přesvědčeni, že v tomto roce opět
zaznamenáme pozitivní výsledky
a vrátíme se k naší tradici růstu se
ziskem,“ je přesvědčen Wilfried
Kempchen. Obchodní model jako
rozhraní mezi zákazníky a trhem
pro finanční investice a pojištění bude nadále žádaný, protože
potřeba kompetentního finančního
poradenství neustále roste.
Právem se můžeme s hrdostí
ohlédnout za dosavadními čtyřiceti
lety, s optimismem se dívat vpřed.
Ve dnech 12. a 13. září 2010 jsme
společně v Kolíně nad Rýnem v Lanxess
aréně, jedné z největších a nejmodernějších v Evropě, oslavili v rekordním
počtu téměř 8000 členů rodiny OVB
naše výročí. Toto unikátní prostředí
s ohromující show plnou světel a ohňostrojů, s bohatým kulturním programem
a zajímavými vystoupeními řečníků
nám všem přineslo hluboký zážitek
a na společnou oslavu 40 let OVB
budeme dlouho a rádi vzpomínat.
Věděli jste vůbec…
že Jürgen Pape, generální
zmocněnec OVB, tehdy
ředitel prodeje u HeimbauBausparkasse, byl spolu
s Deutscher Ringem, než
přišel do OVB, jedním z našich prvních produktových
partnerů?
Další napínavé historky jsme
si schovali pro příští Success.
Těšte se tedy již dnes na některé z příštích vydání!
OVB info
Děláme si věci
po svém aneb
Sto dní, které
otřásly konkurencí
TEXT: Zdeněk Soudný, Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: archiv OVB
Michal Knapp po více než
sto dnech v pozici generálního ředitele a předsedy
představenstva tvrdí, že
jednou z největších hodnot naší firmy je lidský
potenciál. Emoce, energie
a schopnosti nás všech,
spolupracovníků i zaměstnanců, přetavené do společného vnímání růstu.
V posledních letech je zvykem pojmenovávat každou vládu nějakým
přívlastkem. Ta současná sama
sebe zve vládou rozpočtové odpovědnosti. Kdybyste měl podobným
přívlastkem pojmenovat svých
prvních sto dní v čele české OVB,
jaký by to byl a proč?
Já bych v mém případě určitě
nemluvil o vládě, snad o vedení.
Ale pokud by šlo o to, jaký přívlastek bych dal svému stylu, zůstal
bych u klidné síly a hodnotového
managementu. Styl, který jsme si
s mým příchodem nastavili a který
se snažíme každodenní prací
vytvářet a dodržovat, je především
o hodnotách, které jsme si stanovili, vzali za své a které společně
sdílíme. A myslím, že v tomto ohledu jsme úspěšní všichni dohromady – já, moji kolegové na Centrále
i spolupracovníci.
Takže vaším největším úspěchem
ve funkci je definice a sdílení
hodnot? Žádná čísla, statistiky,
obchodní úspěchy, ale abstraktní
hodnoty?
Hodnoty jsou něčím, co prostupuje naši činnost, ale samy o sobě
nemohou být měřítkem úspěchu,
to bychom na tom byli vlastně
špatně. Pomáhají nám ale stmelovat se, cítit sounáležitost, a tím být
úspěšnějšími. Já jsem velmi rád,
že se nám daří v oblasti komunikace, že si jasně pojmenováváme
hodnoty, které jsou pro náš byznys
důležité, a řídíme se jimi. Každá
naše aktivita, každý z projektů,
který uvádíme v život, naplňuje
naše hodnoty. Vždycky všechny,
některou však dominantně. A tím
jsme vlastně vytvořili takový speciální hodnotový navigátor, který nás
bude na každém kroku provázet
týmovým firemním životem. A pokud se týká faktických úspěchů
například na Centrále, v onom
nenápadném, ale o to důležitějším
back officu, pak to je asi úspěšná
implementace systému myOVB.
Udělali jsme obrovský kus práce
na Analytickém webu, který naši
analytici vyprojektovali, naplnili,
rozjeli a vyvíjejí. Především díky
lidem z marketingu a PR jsme
udělali obrovský kus práce v oblasti
komunikace a marketingu. Rozjeli
jsme řadu projektů, například Finanční gramotnost, OVB Vstřícnou
banku, prohlubujeme spolupráci
se Zlatou korunou, s CFA Czech
Society, s Vysokou školou finanční
a správní, budujeme sociální sítě…
To je přesně případ, kdy více a více
roztahujeme deštník společenské
odpovědnosti OVB pokaždé o další dílek pomyslného šestnáctiúhelníku, přičemž
přidáváme věci,
o kterých jsme
přesvědčeni, že
dávají smysl.
A upřímně
řečeno, odezva
je velice pozitivní. Když
pak konkurence skřípe
zuby nad tím,
co děláme, tak
je to prostě
proto, že se
nám nejen daří
tyto projekty
realizovat, ale
také je umíme
komunikovat.
Když jste před
sto dny přicházel, určitě jste
měl svou představu o tom,
co a jak bude
fungovat.
Mnohé se povedlo, ale jsou také
věci, u kterých jste čekal,
že to bude snazší, a nakonec
jste byl nemile překvapen?
Jsem rád, že mohu říci,
že nápady, které posledních
několik měsíců realizujeme, nejsou příliš vzdálené
od představ, se kterými
jsem přicházel. Nemyslím
ani tak konkrétní jednotlivosti, mluvím spíše
v obecné rovině. S čím
jsem sice počítal, ale přesto
mě to překvapilo, nebo
možná spíš to předčilo mé
představy, je čas potřebný
k tomu, aby se vše prodiskutovalo, vykomunikovalo
a vlastně i spustilo. V tom
jsem se asi ve své původní
představě mýlil. Už jsem ale
tomu tempu navykl, i když
se přiznám, že se nevzdávám
myšlenky celý tento proces
přece jen trochu zrychlit.
Do jisté míry byla pro vás
nová i ta hierarchie, systém,
jakým společnost funguje.
Onen strukturální způsob práce.
Jak vám to sedí?
Ověřil jsem si, že je to velmi
efektivní nástroj, jak vlastně řídit
jakoukoli obchodní organizaci. Bez
ohledu na to, co prodáváte. Z tohoto
pohledu je to absolutně efektivní.
I z hlediska vaší každodenní činnosti? Kdybyste to porovnal se svými
zkušenostmi z minulých let, není to
třeba náročnější?
Náročnější to je, ale nikoli proto,
že je zde struktura nějak členěná,
ale proto, že všichni naši spolupracovníci jsou vlastně samostatní
podnikatelé. Každý podniká samostatně v rámci skupiny, a přitom
podnikání jednoho může ohrozit
toho druhého. Takže k práci
s nimi není možné přistupovat s nějakým imperativem,
myslet si, že něco řeknu a tak
to bude. Harmonizace dvanácti zemských ředitelství
a jejich emocí a energií
přetavených do výkonu
není jednoduchá. Je to
ale na druhé straně
velká výzva, a tady se
vracíme opět k hodnotám – všichni
9
2|10
společně jisté
hodnoty sdílíme, pečujeme
o ně a všichni naši spolupracovníci
se musejí chovat tak, aby s nimi
byli v souladu. A musejí udělat
také něco pro to, aby tyto hodnoty
byly živé. Myslím, že je správné, že
právě hodnoty jsou tím, co pozitivně
ovlivňuje naši činnost a napomáhá
naší jednotě.
A funguje to tak?
Musí. Protože všichni podnikáme
pod značkou OVB a jakákoli špatná
věc, která se stane, ovlivní podnikání nás všech, naši perspektivu. Tam,
kde začíná právo druhého, končí
svoboda prvního. A samozřejmě
také naopak. A všichni to musíme
respektovat, a přitom vědět, že
ve všeobecném konsenzu spočívá
naše síla a perspektiva.
A nemáte někdy těžkou hlavu ze
všech těch samostatných podnikatelů, kteří za vámi přicházejí se svými
nápady a myšlenkami a chtějí je
realizovat?
Je těžké to ukočírovat, když vám
deset, třicet, padesát lidí přijde
s nápadem, někdy dobrým, někdy
výborným, někdy lepším, někdy
horším, někdy mimo. Mnohé by
stálo za to realizovat, a přitom vy
musíte být ten, kdo nakonec zvolí
prioritu v činnostech, které musí
probíhat centrálně. Ale není to
OVB info
úplně tak, že bychom byli zavaleni
nápady a projekty, které po nás někdo chce, abychom udělali. Protože
od počátku mého působení jsme
vytyčili strategii v oblasti komunikace a marketingových aktivit, kterou
chceme postupně naplňovat, a určité směry, hodnoty, které chceme
naší prací zdůraznit. Jsem moc rád,
že myšlenky, se kterými se v rámci
sítě setkávám, jsou právě v souladu s těmito námi deklarovanými
hodnotami. A také jsem rád, že
všichni víme, že nejde dělat všechno
najednou.
10
A jak tedy nakonec volíte správnou
cestu, jak kočírujete to dvanáctispřeží nápadů, aby běželo ke společnému cíli? Neříkejte, že stačilo
nastavit hodnoty, a ono to teď
funguje tak trochu samo?
To určitě ne. Já jen říkám, že jsme
sjednotili pod společné hodnoty
všechnu aktivitu, iniciativu, znalost
trhu a konkurence, zkušenosti,
know-how a vědomostní i lidský
potenciál našich pracovníků z centrály i ze struktur. A tak se zrodila
nová marketingová rada složená ze
zástupců všech zemských ředitelství
a efektivně vedená šéfkou marketingu a PR, která velmi dobře funguje
oproti tomu, jak to bylo v minulosti.
máme více času na nápady a vlastní
iniciativu. To nám hodně odlehčilo.
Můžeme si dělat věci po svém, baví
nás to.
Pojďme od filozofie zpět k praxi.
Nedávno se potvrdilo, že i přes ekonomickou krizi se OVB v loňském
roce dařilo dobře. Vše nasvědčuje
tomu, že výsledky budou dobré
i v letošním roce. Čím si vysvětlujete, že v době, kdy všichni ostatní
hlásili minimálně zbrzdění, tak
OVB mělo pořád tak dobře našlápnuto?
Paradoxně sektoru finančního poradenství krize rozhodně
prospěla. Je to zcela logické, protože
ve chvíli, kdy se reálná spotřeba
snižuje, lidé více rozvažují. Uvědomují si nutnost odložené spotřeby
a potom přemýšlejí, jak s finančními prostředky naložit. A OVB
si za sedmnáct let svého působení
na českém trhu finančního poradenství získala prestiž a důvěru, není
proto překvapivé, že za námi lidé
přicházejí. Aktivita široké veřejnosti
v nakládání s financemi se rozhodně
zvýšila, a finanční poradenství proto
získává, ostatně nedaří se jen nám,
ale také celému sektoru. I když
konkurenci bychom to všemi našimi
aktivitami chtěli trochu ztížit.
Myslím, že ano, protože jsme se
tomu opravdu intenzivně věnovali.
Upřímně řečeno neočekávám, že
všichni teď najednou prozřou a budou velmi uvědomělí a svědomití
či zodpovědní. Myslím, že takhle
úplně to nebude, ale určitý trend byl
krizí nastartován, myslím tím především trend k větší zodpovědnosti,
k úvaze o vlastních úsporách. Je
třeba ale neustále v této vzdělávací
práci pokračovat a varovat všechny
před návratem zpět. Odložená spotřeba, respektive finanční eliminace
pojistných rizik nejsou jen prázdnými termíny. A kdo si to neuvědomil
ani nyní, může na to při další krizi
opět doplatit. A možná více než
po té současné.
Takže bojovým plánem vaším
a OVB pro nadcházející období je?
Určitě bych tomu neříkal bojový
plán. Je to spíše klíč k úspěchu.
A je to to, co děláme již několik
měsíců. I nadále se musíme snažit
komunikovat o významu finančního
poradenství, o hodnotách, které
OVB má, podporovat projekty, které
jdou vstříc spotřebitelům a obecně
zvedají povědomí o finanční gramotnosti či produktech. Na druhé
straně se musíme soustředit také
na podporu našich spolupracov-
22|10
|09
Styl, který jsme si s mým příchodem nastavili a který
se snažíme každodenní prací vytvářet a dodržovat, je
především o hodnotách, které jsme si stanovili.
Vytváříme různé strategie v různých oblastech, jsme jejich nositeli,
diskutujeme, pracujeme, přicházíme
s nápady, řešíme, nesouhlasíme,
protestujeme, přinášíme argumenty,
hádáme se, hledáme kompromisy,
řešení a cesty, vytváříme pracovní
skupiny a uvádíme projekty do života. A baví nás to. Jak se ukazuje,
je investice do PR a marketingu
dobrou cestou. Jako paralela může
posloužit tvorba filmu – námět
spolupracovníci, scénář pracovní
skupiny, režie Centrála, produkce
OVB. Máme výsledky, a to mě těší,
jsme tým.
Lze tedy říci, že se podařilo celý ten
pomyslný vlak rozjet a…
… a všichni víme, proč a kam
jedeme, proč tu pracujeme a podnikáme. Takže je snadné se rozhodnout nejen do toho vlaku nastoupit,
ale také v něm zůstat. Opět je to
o tom hodnotovém managementu,
o kterém se od počátku bavíme. My
už dnes nemusíme ztrácet čas diskusemi o tom, kdo jsme a co je naším
posláním, kam jdeme, proč nebo
jaké máme hodnoty. Od toho máme
náš hodnotový navigátor. A tak
Platí-li tato logika, neobáváte se
potom, že když nyní ekonomika startuje, může to znamenat
naopak přibrzdění trhu finančního
poradenství? Nevrhnou se lidé opět
do okamžité spotřeby?
Nastane-li takový okamžik, byť
já jsem dosud nenabyl přesvědčení,
že již nastal, povede to samozřejmě
k jistému upřednostnění konzumu
nad uvědomělostí, že může přijít
méně světlý zítřek, a že je tedy
třeba se proti případným rizikům
pojistit. Také se ale zároveň ukáže,
jak se lidé poučili a co pro jejich
vzdělávání udělaly samy společnosti, které se finančnímu poradenství
věnují. Nemyslím si ale, že by se
situace vrátila zpět před ekonomickou krizi. Jistý vývoj tam vždy
bude znát.
Znamená to, že OVB využila dobu
krize k tomu, čemu se říká osvěta?
Tedy aby lidé správně pochopili
význam peněz a jejich fungování,
aby znali pojmy, jako je odložená
spotřeba, aby mysleli na budoucnost, a tu si vhodně pojistili. Proto
věříte, že se výsledky budou i nadále zlepšovat?
níků. I nadále musíme pracovat
na lepším a pružnějším systému,
na lepším prostředí, které by lépe
podporovalo efektivitu jejich práce
při finančním poradenství. Naším
plánem je neustrnout, ale naopak
se i nadále dynamicky rozvíjet. Je to
o systematické a systémové práci,
která prostě musí pokračovat. To je
dle mého názoru ta nejlepší cesta,
která vede k úspěchu.
Je jedním z těchto systémových
kroků také vstup OVB do USF,
ke kterému nedávno došlo?
Určitě. Jednou z hodnot, ke kterým se hlásíme, je společenská
odpovědnost. A v jejím rámci nejen
já, ale většina z nás cítí, že by OVB
měla hrát větší roli při designování
či připomínkování legislativy finančního poradenství. Ale nejedná se jen
o legislativu, ale také o zkvalitnění
trhu jako takového. Od vstupu
do USF si slibujeme především
možnost vést diskusi o změnách
a příležitost pozitivně tyto změny
ovlivňovat. Ale není to jen o tom.
Chceme se pokusit změnit náladu,
která panuje mezi společnostmi,
jež na poli finančního poradenství
v České republice působí. Chceme
se pokusit otupit hroty, zmírnit
onu konfrontační kampaň, která
zde již léta probíhá a která ve svém
důsledku ubližuje především trhu
jako takovému, tedy nám všem. A to
nejen v očích našich klientů a široké
veřejnosti, ale také u našich produktových partnerů a v neposlední řadě
u regulátorů. Je nám jasné, že to
nebude procházka růžovým sadem,
ale musíme se o to snažit.
Zmínil jste společenskou odpovědnost, jež je jednou z hodnot OVB,
které sdílíte. Co ale pro vás i pro
OVB tato společenská odpovědnost
znamená, proč je pro vás osobně
tak důležitá? Nešlo by to bez ní
a nebylo by to nakonec lacinější?
Čím je společenská odpovědnost
pro mě osobně? Pověst má každý
z nás jen jednu a na dlouhou dobu
je dána tím, jak se chováme. A já
sám chci mít svědomí, byť to zní
možná starosvětsky, vždy čisté.
Patří to k jisté profesionalitě práce
každého z nás. Musíme se chovat
ve prospěch klienta, podle pravidel,
která jsou závazná. Protože pak
to, co děláme, dává smysl v delším
časovém horizontu, ne jen teď
a tady. Potom se nemusíte ve své
kariéře bát ohlédnout zpět, protože
se nemáte za co stydět. To je pro mě
má osobní společenská odpovědnost. A vlastně velmi podobné je to
s celou společností. Alespoň tak to
já chápu.
Setkáváte se s podobným přístupem i u svých nejbližších spolupracovníků?
Až mě mnohdy překvapuje, jak
hodně a jak často. To, že jsem v tomto ohledu našel jistou harmonii, je
pro mě strašně důležité, protože
nikdo není úspěšný, pakliže je sám
voják v poli. Je vlastně velmi důležité pro stejnou myšlenku, pro stejný
myšlenkový proud či stejný postoj
získat i celý váš tým. A tady v OVB
jsem našel spřízněné prostředí
a spřízněné duše.
Jste v každodenním kontaktu se
spoustou lidí napříč strukturami,
od Prahy po Uherský Brod, od Karlových Varů po Ostravu. Když to
řeknu nepěkně, z kanceláře v Praze
se o sociální odpovědnosti hovoří
pěkně. Jakou ale máte zpětnou
vazbu z terénu?
My tady v kancelářích nesedíme
a neurčujeme, co kdo má dělat. Tak
to není, nechápejte to špatně. Při
své každodenní práci v Centrále
společně s mými kolegy investujeme čas a také finanční prostředky
této společnosti do různých oblastí,
mimo jiné také do již několikrát
zmiňovaného hodnotového managementu. Nakonec jde tedy o to,
zda lidé v regionech definovanou
vizi hodnot přijali za svou. A zpětná
vazba, kterou mám, ukazuje, že se
to podařilo. Ve své podstatě se tento
přístup projevuje pozitivně také
na obchodní síti – protože když přijdete ke klientovi, je mnohem snazší
získat si jeho důvěru, když ví, že se
věnujeme také něčemu jinému než
jen vydělávání peněz, že máme své
hodnoty, za kterými stojíme.
Jedním z takových konkrétních
projektů je finanční vzdělávání pro
žáky základních škol, do kterého se
právě zapojují jednotliví spolupracovníci v regionech. Projekt je
úspěšný a je o něj zájem. Je o něj ale
zájem také mezi spolupracovníky?
Chtěli by lidé v regionech do něj
vstoupit?
Neříkám, že by volali přímo mně,
i když i se mnou se o něm baví. Ale
vím, že volají kolegům z marketingu
a PR nebo vzdělávání. Jsem tomu
rád, ale zároveň mám tak trochu
obavy, aby byl celý projekt správně
uchopen. On totiž není primárně
určen k otvírání nových dveří, i když
samozřejmě i to jako vedlejší efekt
přinese, ale primárně je určen skutečně k finančnímu vzdělávání žáků
a přiznávám, že také k pozitivní
propagaci naší značky. Je tedy mimo
jiné součástí našich PR a marketingových aktivit.
Celým naším rozhovorem se jako
pomyslná nit nese marketing
a komunikace. Očividně se těmto
oblastem výrazně věnujete.
Od počátku se snažím být
v této oblasti otevřený, naslouchat
potřebám a také spolupracovníkům a kolegům, kteří říkají, jak
na ně reagovat. Z toho, co jsem
za dobu svého působení ve firmě
vypozoroval, mnoho dobrých věcí
dříve nebylo vyslyšeno. Nechci
udělat stejnou chybu. Proto jsem
ve spolupráci s kolegy přišel s novým uspořádáním, a především
jsme přišli s něčím, čemu se říká
strategický marketing. Myslím, že
toto nové uspořádání lépe reflektuje nové výzvy, které na trhu jsou,
obzvláště na tak dynamickém trhu,
jakým je finanční poradenství.
Oddělení PR a marketingu spolu
s oddělením Product managementu
a vzdělávání tak naplňují oblast
strategického marketingu. Tímto
moderním organizačním uspořádáním vycházíme vstříc potřebám
a výzvám, které přicházejí z trhu.
Firma, která si naplňováním svých
vizí a cílů nevytváří strategie založené na znalostech trhu, svých klientů
a aktivního marketingu, nemá
šanci na trhu dlouhodobě úspěšně
fungovat a růst. Od našich snah očekávám především zjednodušenou,
ucelenější a efektivnější komunikaci potřeb mezi našimi spolupracovníky, námi a trhem. Jakákoli
organizační struktura ale nedokáže
nic bez dobrých lidí a já jsem rád,
že v těchto oblastech máme lidi
na svém místě, bez nich bych sám
nic nedokázal a musím říci, že mě
v mnohém inspirují.
Zůstaňme ale ještě chvíli u pojmu
strategický marketing. Mnoho spolupracovníků jej asi slyší poprvé.
Kdybyste ho měl jednoduchým způsobem vysvětlit, co to tedy vlastně
znamená a jak ho mohou využít?
Především – na konci by to vše
mělo vyústit ve snazší práci v terénu. To by mělo být výslednicí těchto
aktivit, ale samozřejmě před tím je
celý řetězec procesů, kroků, konkrétních věcí, které je třeba udělat.
A právě strategický marketing, nebo
obecně marketing v tom dnešním
pojetí je alespoň tak, jak ho vnímám
já, oblastí, která má identifikovat
příležitosti a strategii, kterou je možné „zúročit“ na dnešním trhu.
Je to tedy vlastně něco, co vám
dává zase trošku větší náskok před
konkurencí?
Nechtěl bych se tady chvástat,
ale upřímně musím říci, že ano.
Já do detailu neznám organizační
struktury, práci a strategii naší
konkurence. A možná trochu fanfarónsky řeknu, že my víme, co a jak
máme dělat, a budeme to i nadále
dělat po svém. Samozřejmě někdo
může říci, že sedm měsíců a v nich
mých sto dní v pozici nejvyšší je
krátká doba na to, vysledovat nějaký
trend, ale když se podíváte na naše
výsledky, což je jakási nezpochybnitelná výslednice veškeré naší
činnosti i vzájemné komunikace se
spolupracovníky, tak je výsledek
jednoznačně pozitivní. Nejedná
se přitom o náhodu, jde o zřetelný
trend.
Když jste nastoupil, probíhaly
ve společnosti interní změny, které
za vašeho vedení ještě posílily.
Mnohé z nich již přinášejí první výsledky. Například Analytický web,
myOVB a mnohé další. Jak se to vše
tedy rozběhlo?
Co se podpory našich spolupracovníků týká, pokud srovnáme
stav dnes a před rokem, tak je to
opravdu velký rozdíl. Dnes máme
v podstatě téměř hotový Analytický
web, to, co představuje, je ojedinělé, velmi uchopitelné, použitelné
a zároveň sofistikované. Všechny
tyto změny, na kterých ještě stále
pracujeme, jsou velkou podporou
pro všechny naše spolupracovníky.
A funkcionalita? Naučili se ho
spolupracovníci používat?
Dnes jsme ve fázi, kdy jsou tito
„pomocníci“ hotoví a uvádíme je
v život. Mimo jiné tím, že s nimi
seznamujeme naše spolupracovníky.
Naším dalším úkolem je propojit například náš analytický web s běžnou
činností našich finančních poradců.
Řešíme třeba, jak efektivně, rychle
a uchopitelně vyexportovat do sítě
našich spolupracovníků data, která
při našich analýzách získáme. Když
to opět zjednoduším, je to jedna
z cest, jak ulehčit práci finančním
poradcům v terénu, jak jim dát
do ruky silný nástroj, se kterým se
oni teď budou učit efektivně pracovat. Ale ten nástroj už připravený
je, bude se do budoucna dynamicky
rozvíjet a bude jim poskytovat další
služby.
Přejděme k další oblasti, a tou je trh
obecně. Ten i za těch vašich sto dní
prošel poměrně výrazným vývojem.
Kdybyste měl shrnout, z vašeho pohledu, je ten vývoj pro finanční trh
pozitivní, nebo negativní, a jakým
směrem teď vlastně jde?
Myslím, že vývoj jde dobrým směrem, ale to berte jako můj osobní
pohled na věc. Jsem rád, že trh sám
o sobě je méně konfrontační, myslím, a nechci, aby to znělo nabubřele, že tomu pomohl i fakt, že se
největší hráč na trhu vrátil do jedné
ze samoregulujících organizací. Je
to i určitý signál odborné veřejnosti.
Trh jako celek je nyní schopen lépe
připomínkovat určité legislativní
návrhy na úpravu, která je pro nás
relevantní, a to je moc dobře. Máme
tedy více klidu na práci. Daří se
nám posilovat postavení finančního
poradenství ve společnosti, a to je
hlavní.
A prosím nechtějte po mně komentovat některé výroky našich konkurentů v médiích. Podle mě se jedná
již o lékařsky diagnostikovatelný
stav. (v koutcích úst mu hraje
ironický úsměv)
Teď trochu osobně. Jak se za těch
sto dní změnil život Michalu Knappovi jako člověku?
Chtěl bych říci, že nijak, a částečně by to byla pravda. Ale upřímně
musím říci, že pro můj život je
důležité, aby byly v rovnováze
práce, rodina a můj osobní pocit
uspokojení. V poslední době
je tento vztah nevyvážený
ve prospěch práce. Ale to si
nestěžuji, to jen konstatuji. Paradoxně mě to
velmi naplňuje a baví,
energii čerpám z těch
nejbližších v práci
kolem sebe, kteří
jí překypují.
A to je
důvod, proč
mám svou
práci rád.
A jaké jsou vaše plány na dalších
sto dní? Myslím ty pracovní.
V plánu máme řadu činností
a projektů, a to jak směrem dovnitř,
do sítě, tak také v oblasti externí
komunikace. Těším se například
na výsledky marketingových rad,
na jedné jsem se byl podívat a bylo
to fantastické, když vidíte, jako to
její členové berou za své, jak se tam
lidé věcně přou a pak přicházejí
s návrhy a plány. Velmi pozitivní
ohlas na tento „orgán“ mám také
z regionů. Chtěl bych udržet toto dynamické tempo ve všech oblastech
naší činnosti.
V minulém čísle Journalu jste
na mou otázku, zda se nebojíte,
že OVB ujede rozjetý vlak trhu,
odpověděl, že se už díky opatřením,
která jste učinili, nebojíte. Jak se
na to díváte dnes?
Současný vývoj v OVB jasně
potvrzuje, že jsem měl pravdu.
11
2|10
OVB info
TEXT: Ing. Eva Poláchová | FOTO: archiv OVB
Analytický web žije!
OVB Allfinanz, a. s., se v rámci své společenské odpovědnosti hlásí k tomu, že základní
charakteristikou profesionálního finančního poradce je jeho nezávislost a objektivita vůči
klientovi. Mimo jiné to tedy znamená kvalitní Finanční analýzu potřeb klienta a nezávislý
a objektivní výběr finančních nástrojů. Analytický web OVB je efektivní základnou pro
každého poradce OVB.
V dubnovém čísle OVB Journalu
jsme přinesli článek o aktivitách
nově zřízeného Analytického centra OVB a představili jsme nástroje
pro usnadnění práce našich poradců. Od té doby se webové stránky
centra ještě více zaplnily novými
informacemi a pomůckami, a to
nejen z oblasti produktové. Naším
cílem je, aby se Analytický web stal
informační platformou ve všech
základních oblastech činnosti všech
našich spolupracovníků.
12
22|10
|09
Hypotéky a pojištění
Na Analytickém webu jsou dnes
v produktové oblasti dostupné
vedle hypoték i další moduly.
V oblasti Hypotéky a úvěry pro
fyzické osoby tedy naleznete
kalkulačku a srovnávač úvěrů
s aktuálním přehledem sazeb,
jednotlivé produktové listy (celkem
64 listů) a aktuální informace
a návody vztahující se k této oblasti
(např. jak refinancovat hypotéku,
zelené hypotéky, družstevní byt
na hypotéku apod.). V oblasti Pojištění osob je publikován přehled
produktů, produktové listy, obecné
definice produktů, právní pojmy
a informace o aktuálních nových
produktech či produktových změnách v této oblasti, přičemž stěžejní
a dominantní součástí je Srovnávač
pojištění osob. V této pomůcce pro
výběr produktů z oblasti pojištění
osob naleznete charakteristiky
veškerých produktů týkajících
se pojištění osob, nejen životní
pojištění, ale také rizikové životní
pojištění a jiné. Je zde přes osmdesát produktových listů jednotlivých
produktů, které obsahují detailní
parametry daného pojištění.
Produkty lze mezi sebou srovnávat
podle více než dvou set parametrů
seskupených do logických skupin
nebo lze zobrazovat a tisknout
jednotlivé produktové listy.
Penze a stavební spoření
Další aktivní součástí Analytického webu je modul Penzijní připojištění, kde opět nechybí Srovnávač
produktů našeho portfolia v této
oblasti, dále je zde přehled produktů a produktových listů, obecné
definice a právní předpisy. Užitečný
je rovněž modul Stavební spoření
(a to včetně meziúvěrů), kde je
znovu zcela funkční Srovnávač
produktů, produktové listy, přehled
probíhajících akcí v rámci stavebního spoření, obecné definice, a navíc
i aktuální komentář k plánovaným
vládním změnám v oblasti stavebního spoření.
Srovnávací kalkulačka penzijního připojištění
Srovnávací kalkulačka pojištění osob
Srovnávací kalkulačka stavebního spoření
Produktový list pojištění osob
Naším cílem je, aby se Analytický
web stal informační platformou
všech našich spolupracovníků.
Pomoc s papírováním
Vedle těchto parametrických
produktových srovnávačů, kalkulaček a přehledů jsou nedílnou
součástí Analytického webu i podpůrné nástroje, které vám výrazně
zjednoduší administrativní činnosti. Jedná se zejména o Seznam produktů, partnerů, jejich kontaktů,
portálů a hypotečních specialistů,
který slouží pro snadnější práci
při vyhledávání produktů v rámci
nabídky každého našeho partnera
nebo v rámci dané produktové skupiny (soubor „Partneři – kontakty,
produkty, informace“). Mimo produktů v něm naleznete pravidelně
aktualizované kontakty na naše
partnery, na jejich hypoteční specialisty nebo adresy partnerských
portálů, u jednotlivých partnerů
pak i identifikační čísla, která jsou
nedílnou součástí každé partnerské
smlouvy a která jsou mimo jiné
i jednou z podmínek pro správné
zaslání provize. Navíc jsme do základního menu Analytického webu
přidali i Přehled týdenních reportů
tak, aby byly dostupné i historické
verze těchto týdenních aktualit.
Základní předností Analytického
webu je jeho aktuálnost v čase
a interaktivnost. Jinými slovy: jste
to vy, kteří na základě výstupů
z Finanční analýzy volíte
vhodný produkt pro klienta, a právě Analytický web
je tím nástrojem, který
vám umožní objektivní,
nezávislý, výhodný a férový
výběr produktu pro krytí
individuálních potřeb konkrétního klienta v rámci
portfolia OVB. To je to, co
nás výrazně odlišuje od konkurence, co je zárukou
kvality našeho obchodu a co
naplňuje naši společenskou
odpovědnost.
Přehled p
produktů a p
partnerů
13
Žhavé novinky
Naprostými novinkami jsou
moduly Kniha procesů (pojednává
o ní samostatný článek v tomto
čísle) a modul Finanční gramotnost, který poskytuje základní
informace o projektu OVB, který
si již dnes získal velkou pozornost
veřejnosti. Pro kompletní aktuální
výčet funkčních modulů je třeba
uvést ještě OVBwiki, což je slovníček základních pojmů z oblasti
finančních služeb a navigátor pro
zákony vztahující se k této oblasti.
Zapomenout bychom neměli
ani na možnost hlasování v OVB
Vstřícná banka. Aby byl v základních rysech Analytický web hotov,
je v plánu ještě modul Pojištění
majetku a motorových vozidel,
dále modul Investice a modul
Katalog vzdělávání, který poskytne
kompletní katalog jednotlivých
seminářů s prezentacemi a metodikou objednávání těchto vzdělávacích aktivit. Aktuálně nyní
bude činnost analytiků mimo výše
uvedené směřována na tvorbu nástroje s pracovním názvem Osobní
finanční plán, jehož definice
vznikla v rámci marketingové rady.
Jedná se o nástroj, který logicky
navazuje na Analýzu potřeb a definuje doporučené portfolio klienta.
Tento projekt je nesmírně důležitý
a náročný a v dalších měsících
bude prioritní.
Analytický web je nesmírně živý
organismus, každý den jej naši analytici v Brně aktualizují a doplňují,
takže je docela možné, že dnes,
když čtete tyto řádky, je některý
z plánovaných modulů již funkční.
2|10
Statistická data trhu
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: archiv OVB
Finanční vzdělávání
dorazilo díky OVB
na základní školy
Myslíte si, že nejhorší, co by vás mohlo potkat, je učit na základní škole, a proto jste se rozhodli pro
kariéru finančních poradců? Co když se vám to ale ani tak nevyhne? A co když byste měli školáky učit
finanční gramotnosti? Poradíte si s tím? OVB Allfinanz, a. s., připravila projekt, na jehož konci budou
třídy finančně vzdělaných žáků. Pojďme se nyní podívat pod pokličku tohoto projektu, na to, jak začal
a s čím se v prvních měsících svého života potýká…
Jak už to bývá, vše se odehrálo
vlastně úplně náhodou. Diskutovali
14 jsme o aktivitách v rámci sociální
odpovědnosti naší společnosti
2|10 a projekt finančního vzdělávání
najednou začal nabývat reálných
obrysů. Původně jsme vlastně
ani nevěděli, jak ho uchopit, jen
jsme cítili, že bychom měli přispět
k tomu, aby široká česká veřejnost
věděla o financích víc než dnes.
Zatímco pro starší děti a studenty
některých středních škol podobné
modely existují, velmi záhy jsme
zjistili, že základní školy jsou nedotčenou půdou, a ačkoli se vyskytují osnovy pro výuku základních
pojmů z oblasti financí, rozsah
a kvalita výuky samotné jsou
značně rozdílné. A tak se zrodil
projekt Finanční vzdělávání žáků
základních škol. Tým, který na projektu pracoval, postupně přicházel
s nápady, jak jej pojmout. Od první
myšlenky přípravy podkladů pro
výuku se nakonec zrodil komplexní
projekt, který nejenže poskytuje
školám možnost zúčastnit se jej,
ale také zábavnou a netradiční
formou umožňuje prozkoušet žáky,
jak na tom jsou. A třeba je také
oznámkovat.
První výkop v Liberci
Že se jde správnou cestou,
dokázala také podpora statutárního
města Liberce v čele s primátorem
Jiřím Kittnerem, který odstartoval
pilotní projekt právě ve městě pod
Ještědem. Sám studovaný ekonom
byl nápadem od počátku nadšen
a pomohl při oslovení základních
škol v katastru města. „Jsem rád, že
se pilotní projekt finančního vzdělávání žáků základních škol v této
formě představuje právě v Liberci.
Jak věřím, ekonomicky a finančně
vzdělaní obyvatelé města jsou jeho
budoucností a je potřeba předávat
jim základy tohoto vzdělání již
od základní školy. Tento projekt
svou interaktivitou a moderním
přístupem zároveň splňuje požadavky současných žáků, a proto,
Kromě toho se ale projekt rozšířil
také za hranice naší republiky.
Bylo to pro nás překvapení,
ale o náš projekt je zájem také
v zahraničí. Slovensko asi není až
takovým překvapením, ale oslovili
nás také naši kolegové z Ukrajiny,
kteří by se chtěli k jeho realizaci
přidat. Zájem nás potěšil a zcela
určitě najdeme ten správný formát,
jak se o celý projekt podělit
a rozšířit ho.
jak věřím, bude úspěšný nejen
na území našeho města, ale v celé
České republice,“ řekl při této příležitosti primátor. A nepletl se.
Tisková konference, která se
u příležitosti představení projektu
v Liberci uskutečnila, přilákala
překvapivě velké množství novinářů a následující dny vyšly články
nejen v regionálním tisku, ale také
v novinách po celé České republice. Jasný důkaz, že se podařilo najít
projekt, který svým významem
přesahuje původní záměry. A hned
vzápětí se ve velkém začaly ozývat
Manuál k projektu
▪ Filozofie projektu
▪ Doporučený postup při
realizaci projektu (komentovaný timing)
▪ Manuál pro jednání s místní samosprávou (vzorové
dopisy pro představitele
města a ředitele základních
škol)
▪ Jak na projektu spolupracovat s médii – návod
na přípravu plánu komunikačních aktivit, přípravu
tiskové konference, prezentace pro využití na tiskové
konferenci s představením
projektu
▪ Vzor prezentace k využití
na tiskové konferenci
▪ FAQ – základní otázky a odpovědi k projektu
▪ Výukové materiály I – sylabus přednášek
▪ Výukové materiály II – výuková prezentace
▪ Návod pro práci s internetovou hrou – zapojení
do interaktivní on-line hry
▪ Návod pro práci s komiksovým testem, který je
součástí internetové hry
▪ Mediální výstupy o projektu
školy s žádostmi o připojení k projektu. Finanční vzdělávání žáků
základních škol bylo spuštěno více
než úspěšně.
Hlavně být interaktivní
a nenudit
A v čem je vlastně celý projekt
tak unikátní? Předně v tom, že si
školy mohou samy vybrat formát,
ve kterém se k němu připojí.
Mohou získat třeba jen materiály,
které jim pomohou při výuce, mohou se připojit k on-line aplikacím
nebo si mohou „objednat“ odborné
lektory, kteří jim připraví výuku
doslova na klíč. Tak dlouhou, jak
chtějí, a v takovém rozsahu, jaký
potřebují.
Při přípravě struktury projektu
se z velké míry vycházelo z podkladů ministerstva školství a ministerstva financí, která se podobnými
projekty také zabývala a jsou
jakýmisi jejich odbornými garanty.
Přesto jsme si stále lámali hlavy,
jak nenudit, jak udělat výuku poutavou, jak do ní dostat interaktivit
a hravost. Nakonec se nejlepším řešením ukázalo propojit stacionární
projekt s interaktivní formou výuky
prostřednictvím on-line hry. Dnes
víme, že to byla sázka na jistotu.
A do přípravy celého projektu,
včetně internetových aplikací, se
zapojili další – kreativci, programátoři a především Analytické
centrum společnosti OVB Allfinanz, a. s., které se stalo garantem
faktické správnosti a odbornosti.
Přesně v duchu odkazu Jana Amose Komenského vznikla nakonec
na podporu finančního vzdělávání také hra Moje familie. Žák
v roli manažera rodiny rozhoduje
o výdajích za potraviny, ošacení
i za zájmy jednotlivých členů.
Musí se vypořádat s řadou fixních
nákladů, jako je třeba provoz
domu. Hospodaří s příjmem matky a otce tak, aby udržel domácnost v chodu a faktor štěstí členů
rodiny na optimální úrovni s cílem
Projekt finančního vzdělávání žáků základních škol
Náplní unikátního projektu jsou nejen přednášky, výukové podklady
a materiály, následné testy, ale také internetové aplikace, které vhodnou formou doplňují a motivují posluchače. Především jde o interaktivní hru založenou na principu oblíbených strategických simulátorů.
Hráč je v roli rodinného „manažera“ a řídí čtyřčlennou rodinu v jejich
domečku tak, aby ekonomicky vyšla s platem a zároveň byli všichni
šťastní. Cílem je uspořit během šesti měsíců na jednu ze tří dovolených.
Součástí on-line aplikací projektu je také znalostní test ve formě
komiksu, který může učitelům pomoci v hodnocení toho, jak žák
v projektu uspěl. Na tvorbě projektu finančního vzdělávání žáků základních škol participovali nejen praktici z řad společnosti OVB, ale
i odborníci z dalších společností a pedagogičtí pracovníci. Uvědomění si společenské odpovědnosti na trhu v České republice je pro
společnost OVB Allfinanz, a. s., velmi silné, chápe ji jako jednu ze
svých nejdůležitějších hodnot a také závazek chovat se v rámci podnikání odpovědně. Proto se aktivně zapojila do zvyšování finanční
gramotnosti obyvatel, jejíž součástí je i projekt finančního vzdělávání žáků základních škol.
ušetřit během hry na letní dovolenou. Hra je rozdělena do šesti
herních měsíců. Každý měsíc se
projde jedním kolem, které trvá
pět až sedm minut. Aplikace má
za cíl, aby si žáci zapamatovali,
že mají odpovědnost za svůj
život, za svá rozhodnutí a hlavně
za vlastní finanční situaci.
A jak už to bývá, je právě o tuto
hru největší zájem, a to nejen mezi
školami a žáky, ale také u dospělých. Obracejí se na nás s tím, zda
je možné zahrát si tuto hru někde
alespoň nanečisto. Zřejmě se
podařilo zapůsobit také na generaci
dnešních rodičů, kteří si, mimo
jiné také díky odeznívající krizi,
nutnost orientace v oblasti financí
silně uvědomují. Stále si říkáme,
zda hru nerozšířit také na dospělé,
neudělat různé úrovně a nezpřístupnit ji on-line také pro mimoškolní aktivity.
Teprve jsme odstartovali
Projekt je přesto pořád ještě
na začátku. Stále se soustředíme
na pilotní projekt v Liberci, který
po prázdninách pokračuje, ale
samozřejmě již reagujeme na zájem z ostatních regionů. Zájem
projevili například z Karlových
Varů, z jižní Moravy a třeba také
z Ostravska. Cílem společnosti
je poskytnout možnost zapojit
se do projektu maximální možné
15
šíři škol. Záleží samozřejmě také
na našich možnostech. Ačkoli
2|10
lektoři jsou vybíráni z našich
řad, je nutné jejich proškolení,
a ne každý finanční poradce
může být lektorem. Přesto OVB
očekává, že projekt bude na další
školy na území České republiky
vstupovat postupně také v celém
dalším školním roce. I z tohoto
důvodu byl připraven kompletní
manuál pro zemská ředitelství,
který sice není vyčerpávajícím
návodem, který s celým projektem
od jeho plánování až po realizaci
pomůže sám, je ale jistě dobrým
pomocníkem, který může proces
implementace projektu finančního
vzdělávání žáků v daném regionu
ulehčit, a tím také urychlit. Kromě
samotné filozofie a popisu projektu se v manuálu nacházejí také
praktické ukázky a šablony, které
je možné v rámci projektu finančního vzdělávání žáků použít.
OVB info
TEXT: Zdeněk Soudný| FOTO: archiv OVB
I v komunikaci je třeba
zachovávat klid a systém
V posledních měsících
nasadilo OVB Allfinanz
hbité tempo nejen
v získávání nových
ovýých
klientů a smluv,
uv, ale také
v komunikaci svých
úspěchů a projektů.
ojektů. Větší
prostor dostall rozvoj
komunikačních
ch aktivit,
které, stejně jako
ako dalšíí
oblasti marketingu,
tingu,
získaly nový rozměr,
ozměr,
především díky
ky novému
16
uspořádání a naplnění
2|10
oblasti strategického
gického
marketingu. A úspěchy
na sebe nenechaly
chaly dlouho
čekat. Povídalii jsme si
o nich s ředitelkou
elkou PR
a marketingu Jaroslavou
Matouškovou..
Když se díváte do různých tabulek
a monitoringů, je změna v komunikaci OVB patrná také v nich?
Nemyslím si, že změny lze
porovnávat čísly. I když ta hodně
vysoká čísla mne samozřejmě velmi těší, vývoj v letech je růstový,
a to významně. Podstatnější ale je,
co a jak se o nás píše. A i v tomto
ohledu se nemáme za co stydět –
výrazně vzrostl počet pozitivních
ohlasů na naši práci. A to je dobře.
Stejně jako to, že téměř vymizely
články, které pro nás příznivé
a příjemné nebyly.
A kdybyste to měla
kvantifikovat.
Pochlubit se
nějakým tím
číslem?
Jen údaj
za první
polovinu
roku 2010
říká, že proti
celému roku
2009 jsme
navýšili naše
mediální aktivity o 310 %
a ve srovnání
s rokem 2007 je to o 600 %. A to
jsou, podotýkám, údaje za prvních
sedm měsíců 2010. Ale další čísla
po mně nechtějte. Čísla mohou
svádět. Vypadají dobře, ale co takové číslo vlastně může říci. Počet
článků je jen jedním z faktorů,
stejně jako to, jak vyzněly, zda
jsme v nich byli zmíněni více či
méně. Mnohem podstatnější je,
zda změnu vidí naši spolupracovníci v celé České republice, zda
jim pomáhá při jejich práci. Zda si
jí všímají naši klienti.
klienti. Jedině
Jedině
tak lze hodnotit úspěch
toho, co tady děláme.
A když byste
neměla kvantifikovat, ale
zastavili bychom se spíše
u kvality?
Daří se nám komunikovat projekty, které obvykle leží tak trochu
stranou zájmu médií. Alespoň
těch českých, která nerada píší
o sociálních projektech, o něčem
pozitivním. N
Nám se podařilo uspět
i v tomto. A ttoho si velmi cením.
Jakou podobu bude mít komunikace OVB v nás
následujícím období?
Stejnou, ja
jakou měla v tom
uplynulém, p
protože není důvod
měnit něco, cco funguje. Předpokládám, že se nám podaří
ještě více rozb
rozběhnout komunikaci
s médii v jedn
jednotlivých regionech.
Postupně bud
budeme rozvíjet projekt
finančního vz
vzdělávání pro žáky
základních šk
škol a to bude jistě šance vyzkoušet si, jak práce s médii
funguje v reg
regionech.
Přece jen, nep
neplánujete nějaké novinky? Třeba v oblasti moderních
komunikační
komunikačních prostředků?
My už mno
mnohé z toho používáme dlouho. A samozřejmě jak jde
doba, budou přibývat nové komunikační kanál
kanály, různé sociální sítě
a podobně. O
OVB rozhodně nebude
pozadu v mod
moderních způsobech
komunikace a se všemi, kdo
s námi komu
komunikovat chtějí a kdo
se zajímají, bu
budeme udržovat čilou
diskusi. Nelze ale čekat nějaká
revoluční a př
převratná řešení. Je
potřeba prac
pracovat systematicky
a s klidem. Pravidlo, které platí
pro obcho
obchod, platí jednoznačně
i pro nás
nás.
nemo
A nemohla
byste jedno
takové p
překvapení poodhalit
už dnes
dnes?
Nem
Nemohla. Protože pak už
by to p
přece nebylo překvapení. A v komunikaci více
než kd
kde jinde je potřeba
dávat si opravdu dobrý
pozor, kdy co řeknete. Vše
má sv
svůj čas. Myslím ale,
že pok
pokud se nám plány
vydař budou mít výsledvydaří,
gra naší komunikace
né grafy
stále sstoupající tendence.
I kdy
když, a to je také třeba
si říc
říci, to není jen o nás,
ta o všech v terénu,
ale také
těc kdo nám svou
o těch,
prací dávají šanci komunikovat to pozitivní.
TEXT: JUDr. Bronislava Wlasáková | FOTO: Profimedia
Nová pravidla přinášejí
větší nároky na všechny
Finanční poradenství
začíná svazovat čím dál
tím více pravidel, protože
zákony jsou stále přísnější
a také snaha oddělit
profesionální finanční
poradce od těch méně
profesionálních prodejců
s sebou přináší daleko
větší nároky na chování
každého z nás. Nejen
z tohoto důvodu byl
v květnu letošního roku
završen proces tvorby
nového znění smlouvy
o obchodním zastoupení
a počínaje červnem
jsou jeho výsledky již
distribuovány mezi vás,
naše spolupracovníky
v OVB.
Tato obsahově zcela nová
smlouva, navíc vybavena moderním designem, reaguje nejen
na potřeby legislativy, neustále
se měnícího trhu na poli zprostředkovatelském, ale zejména
plně zapadá do fi lozofie vedení
společnosti OVB, které si zcela
jasně uvědomuje postavení OVB
na českém trhu. Vedoucí pozice
mezi našimi konkurenty nás totiž
nesmírně zavazuje a toto vědomí
společenské odpovědnosti se jako
mnoho dalších aktivit překlopilo
i do znění nové smlouvy o obchodním zastoupení.
Co nám smlouva zaručuje
Obsahově tento dokument jasně
a transparentně upravuje vzájemný
smluvní vztah mezi spolupracovníky a Centrálou společnosti
OVB, plně zohledňuje obchodní
praxi a současnou soudní praxi,
které bylo třeba se přizpůsobit.
nové smlouvy oproti té původní.
Při výpovědi smlouvy ze strany
OVB smlouva jasně deklaruje také
nárok na odškodné.
Jak je koncipována a co přináší nového
Formálně je nová smlouva rozdělena do tištěného právního dokumentu v tvrdých deskách, který
je v jednom originálu evidován
a spravován na Centrále společnosti, ve druhém je pak vlastnictvím každého našeho spolupracovníka. Tento právní dokument
obsahuje všechny legislativou
dané a požadované části, v právní
řeči jsou to preambule, definiční
oddíly, práva a povinnosti obou
smluvních stran, definice plánu
kariéry a způsoby provizního odměňování, pojištění odpovědnosti
za škodu, povinnosti mlčenlivosti,
zákaz konkurence, konsekvence
plynoucí z nedodržení smlouvy
Smlouva si klade za cíl
íl ochranu
a vymahatelnost relevantních
vantních
nároků každého z vás.
s.
Právě prostřednictvím systému
vnitřních předpisů, které odráží
zákonné povinnosti vztahující se
na nás na všechny, došlo k jasnému smluvnímu zakotvení těchto
základních principů. Smlouva
o obchodním zastoupení samozřejmě reflektuje zejména zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v jeho aktuálním a platném znění.
Je zcela logické, že nová
smlouva o obchodním zastoupení
si stanovením práv a povinností
obou smluvních stran klade za cíl
ochranu a vymahatelnost relevantních nároků každého z vás,
zaručuje vám mimo jiné výplatu
provize za sjednaný obchod, deklaruje postup v souladu s kritérii
dle plánu kariéry a nárok na uzavření dodatkové smlouvy, která
deklaruje další benefity a provize.
Co se týče veškerých nároků, tyto
jsou přeneseny z původní smlouvy, čímž jsme zajistili, aby nedošlo
k poškození žádného z našich
stávajících spolupracovníků a aby
nedošlo k jakémukoli zvýhodnění
eča konečlánky
ně i články
ující dobu
popisující
trváníí a účinnost
uvy. Nedílnou
smlouvy.
stí smlouvy jsou
součástí
lektronické vnitřní
pak elektronické
pisy – jednoduše řečeno
předpisy
ňky smlouvy, které jsou
doplňky
vždy v aktuální verzi
pozici v interním
k dispozici
ronickém systéelektronickém
OVB Portál). Jsou
mu (OVB
avidla odměňoto: pravidla
vání – ceník provizí,
bsahují veškerá
jež obsahují
zní schémata pro
provizní
ukty v rámci portfolia
produkty
OVB a způsob výplaty, a vnitřní předpis
n kariéry,
– plán
erém jsou
ve kterém
ena postupová
uvedena
upová kritéria
a sestupová
dnotlivé pozice
pro jednotlivé
vidla v rámci sysa pravidla
tému povyšování. Dále pak
ní předpis – kritéria přijetí
vnitřní
návrhu, ve kterém jsou uvedena
závazná pravidla pro kontrolu,
obsahový rámec a odpovědnosti
při uzavírání, správě a odevzdávání produktových smluv či návrhů.
Součástí vnitřních pravidel je
i systém vnitřních zásad odrážející
povahu strukturálního prodeje
v rámci OVB a pravidla jednání se
zákazníky, která směřují k etice obchodu samotného, včetně
pravidel pro uchovávání osobních
údajů.
Etický kodex shrnuje pak to
základní, co by měl každý finanční
poradce (nejen OVB) nebo manažer znát a v praxi uplatňovat. V zájmu nás všech je kvalitní poradenství, které vychází z objektivních
potřeb a skutečností, reflektuje
tržní souvislosti, odráží možnosti
klienta, a tím jej chrání.
Proces „přesmlouvání“ celé ob- 17
chodní sítě právě vrcholí. Novou
smlouvu o obchodním zastoupení 2|10
je třeba chápat jako kvalitní základ
smluvního vztahu, který chrání
nejen obě smluvní strany, primár
primárně pak naše spolupracovníky, ale
formou vnitřních předpisů splňuje
všechny nároky profesionálního
a etického chování finančních
poradců OVB vůči klientovi.
OVB info
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
Nová podoba
Knihy procesů OVB CZ
V minulém OVB Journalu
jsme si vysvětlili, proč je
nutné mít znalost administrativních procesů,
a následně jste se mohli
dočíst o Knize procesů
OVB CZ jako o metodické
příručce procesů, které
přímo souvisí s činností
18 spolupracovníka ve vztahu
2|10 k Centrále OVB.
Nyní vám přinášíme novou formu výstupu této příručky pro další využití. Knihu procesů OVB CZ
naleznete na OVB portálu a nově
také na webových stránkách Analytického centra v ucelené formě.
Tato forma má podobu prezentací
rozdělených podle tří hlavních
procesů: Správa MA, Zpracování
smluv, Provize. Hlavní procesy
jsou následně doplněny o popis
Podpůrných procesů pro obchodní síť, kde máte možnost získat
informace o dalších oblastech
a procesech, které jsou vázány
na vaši každodenní činnost
spolupracovníka společnosti OVB
Allfinanz.
V každém hlavním procesu
naleznete podkapitoly, pod
kterými se skrývá prezentace daného procesu, kterou jednoduše
spustíte, prohlédnete a případně
vytisknete. K dispozici budete
mít i možnost tisku celé Knihy
procesů OVB CZ.
Toto zpracování bylo připraveno zejména s cílem usnadnit
vám orientaci v celém dokumentu
a vyhledávání konkrétních témat,
ale také by vám mělo poskytnout
rychlé a aktualizované informace
o procesech, které můžete okamžitě využít v každodenní práci.
Má-li být Kniha procesů
OVB CZ efektivně využívána
a má-li mít smysl, je nutná zpětná
vazba od vás. Při průběžné aktualizaci jsme připraveni reagovat
na vaše připomínky či požadavky
na doplnění tak, aby se tento
materiál stal nedílnou součástí
vaší práce pro OVB, podobně jako
standardně využíváte pracovní
sešity „10 minut“, „2 hodiny týdně“ či „Analýzu potřeb klienta“.
Naším cílem je, abyste měli zájem
Knihu procesů OVB CZ využívat
při denním kontaktu a komunikaci s vašimi spolupracovníky a aby
se stala nástrojem pro kvalitnější
a hodnotnější spolupráci mezi
vámi a Centrálou OVB.
V rámci Knihy procesů OVB CZ
jsme pro vás připravili také krátký popis jednotlivých procesů
v souvislosti s jednotlivými úseky
Centrály OVB a jejich odpovědnostmi za dané procesy. Tento popis je vytvořen v podobě virtuální
prohlídky budovy Centrály OVB
a bude volně ke stažení také
na Analytickém webu. Atraktivním způsobem vás provedeme
Centrálou OVB, krok po kroku
projdeme jednotlivé procesy
a poradíme, jak správně webovou
stránku používat.
Co říci závěrem? Snad jen
vyslovit přání, aby myšlenka, se
kterou jsme do přípravy a tvorby
Knihy procesů OVB CZ v oddělení
ADS před několika měsíci
vstupovali, došla naplnění.
Ta myšlenka měla jediný základ
– ukázat, že spolupráce vás,
spolupracovníků, a OVB má
své zákonitosti, a stejně tak
jako vaším cílem je spokojený
klient, cílem Centrály OVB je
profesionální spolupracovník,
který zná nastavené procesy
a respektuje je. To pak Centrále
OVB umožní realizovat
spolupracovníkům takovou
podporu, jaká je z jejich strany
očekávána. Kniha procesů
OVB CZ a její obsah se staly
v komunikaci se spolupracovníky
oficiálním dokumentem
společnosti OVB Allfinanz.
19
2|10
Má-li být Kniha procesů OVB CZ efektivně využívána
a má-li mít smysl, je nutná zpětná vazba od vás.
OVB info
20
2|10
Jednotný vizuální
styl je o sdílení
firemních hodnot
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
Jednotný vizuální styl a jednotné vystupování jsou v dnešní vyspělé marketingové komunikaci
základem, bez kterého se již neobejde ani menší společnost. Nejenže jednotná podoba pomáhá
zvýšit povědomí o značce, ale také říká, jaká tato značka vlastně je. Některé příručky o korporátní
identitě se stále omezují na to, že se jedná o komplex jednotné grafi
cké podoby společnosti, skutečností ale je, že portfolio spadající do této kategorie je mnohem širší a zahrnuje například také to, jak
se zaměstnanci či představitelé společnosti na veřejnosti chovají a jaké hodnoty vyznávají. Obecně
vzato je jednotný vizuální styl hlavní vizitkou společnosti. Je tím, co o nás vytváří první dojem.
Zastřešování všech našich aktivit
pod jeden vizuální deštník
pomáhá nejen obchodu, ale také
naplňuje naši filozofii spolupráce
a partnerství.
organizace a respektovaných hodnot. Je přitom nezbytné, aby všechna tato opatření měla nejen vnější
projevy, ale aby stejně silně působila
také dovnitř společnosti. Teprve
propojením interní a externí vizuální
podoby vzniká harmonický stav.
Korporátní identita vychází ze
základní filozofie společnosti. Proto
při přípravě a plánování jednotného
vizuálního stylu musíme především
správně definovat naše pojetí společnosti. To musí reflektovat nejen její
minulost, ale musí obsahovat také
přítomnost a zřetelně odrážet plány
do budoucna. Právě to je klíčový moment v procesu budování vizuálního
stylu a navazujících kroků. Korporátní identita je primárně složena ze tří
částí – z jednotné vizuální podoby,
firemní komunikace a z chování
společnosti, tedy z hodnot, které
společnost vyznává navenek i uvnitř.
Všechny tyto tři elementy musí
být pro konečný úspěch v souladu.
A všechny musí vycházet z toho,
kým jsme a chceme být.
Zásadní a primární hodnotou
vizualizace společnosti je být viděn.
Kromě toho ale vizuální podoba také
symbolizuje organizaci pro všechny
externí zúčastněné strany, a díky
tomu přispívá ke zvýšení image
a reputace firmy. Vizuální identita
společnosti hraje téměř zásadní
roli při zakládání firemní reputace
a udržování dobrého obrazu firmy.
Vizuální podoba společnosti pomáhá
jejímu propojení, ať již s mateřskou
společností, nebo s jinou institucí, či
dokonce místní komunitou. Jednotný vizuální styl má také neuvěřitelně
silnou úlohu v interní komunikaci
– týká se totiž také zaměstnanců
i spolupracovníků, kteří se s ní identifikují, jsou na ni hrdí a pracují
„pod jednou barvou, značkou
a symbolem“.
Firemní bible prozradí,
co a jak
Začalo to vlastně jednoduše –
první součástí toho, čemu se dnes
říká jednotný vizuální styl, bylo logo.
Nebo vlastně značka, protože logo
jako takové se objevilo až mnohem
později. Značku znali již ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě, a co je
podstatné, její existence byla od počátku založena na záruce kvality. To
je fenomén, který přetrval dodnes.
Známé logo přece především podvědomě determinuje, o jaký produkt
se jedná. A tak například starověké papyry nejlepší kvality měly
faraonskou značku – důkaz toho, že
máte královskou kvalitu. Podobně
to funguje dodnes. Nemůžeme
ale nezmínit, že nejstarší dochovaná forma „vizuální identity“ byl
nápis v hliněném džbánku odkudsi
z oblasti Transylvánie. Jeho stáří se
odhaduje na sedm tisíc let.
Začněme od píky, tedy od filozofie naší společnosti
Firemní identita, jejíž součástí
je také jednotný vizuální styl, je
vyjádřena celou řadou symbolů,
které slouží k rychlé identifikaci,
kdo jsme, jaké máme hodnoty a co
nabízíme. Dobře zvolený komplex
symbolů je také vyjádřením stability
Vyznat se v jednotné vizuální podobě střední nebo velké
společnosti není nic jednoduchého
a k chybě není nikdy daleko. Proto
existuje manuál jednotné grafické
podoby, tedy jakási pomyslná bible,
ve které se dozvíte vše. Od toho, jak
je vyjádřena firemní barva, až po to,
jak má vypadat například náborová
inzerce. I s tímto manuálem je třeba
naučit se pracovat, ale pokud to
zvládnete, stane se práce výrazně
jednodušší a vyhnete se mnoha zbytečným chybám. Mezi základní body
grafického manuálu patří firemní
logo a práce s ním, ale také firemní
písmo, barvy a možnosti jejich
využití a další grafické prvky. Kromě
toho se v manuálu vyskytuje také
základ použití firemní grafiky v jednotných merkantiliích. Připravujeme
další rozšíření o webové prezentace,
a také pravidla pro elektronickou komunikaci a elektronické prezentační
materiály, sociální sítě. Zlatým pravidlem ale i nadále zůstává, že pokud
nevím nebo si nejsem jistý, raději si
vše ověřím tam, kde pravidla jednot-
ného vizuálního stylu dobře znají,
tedy na marketingu.
Jednotná vizuální OVB je
ještě silnější spolu s ASP Net
konfigurátorem tiskovin
I v OVB neustále dochází k dalšímu posilování jednotné vizuální
podoby společnosti. Zatímco
základní prvky jako logo, barevnost
nebo fonty jsou již tradičně dány,
objevují se před námi další výzvy
a potřeby. V posledních měsících
je to například příprava jednotné
vizuální podoby v sociálních sítích
na internetu nebo nutnost moderní
internetové prezentace. Naším hlavním cílem je i nadále klást na první
místo hodnoty, které sdílíme a ze
kterých vychází vše, co děláme.
Jsme přesvědčeni, že zastřešování
všech našich aktivit pod jeden
vizuální deštník pomáhá nejen
obchodu, ale také naplňuje naši
filozofii spolupráce a partnerství.
Při přípravě jakýchkoliv materiálů
pod značkou OVB je proto potřeba
daná pravidla dodržovat. A tak jsme
připravili nové pomůcky – tou nejdůležitější je ASP Net konfigurátor
tiskovin, internetová aplikace, která
vás jednoduše provede procesem
zpracování náborového inzerátu
či ankety, jejichž výsledkem bude
jednotná forma s individuálním
obsahem zpracovaným dle zásad
korporátní komunikace.
21
2|10
Odbornost, komplexnost,
nezávislost a důvěryhodnost
naplňuje Osobní finanční plán
Osobní finanční plán je logickým
pokračováním Finanční analýzy
a jedná se o webovou aplikaci,
nástroj, který definuje doporučené
portfolio klienta s možností tiskových výstupů s logem OVB ve formě
pdf. Cílem je vytvořit ucelenou nabídku produktů včetně komentáře
pod logem OVB namísto předkládání jednotlivých modelací od partnerů s různou mírou kreativity ze
strany našich spolupracovníků,
a tím přispět nejen k jednotnému
vizuálnímu poradenství, ale i k ještě
větší profesionalitě nabídky. ▪
A PROČ TO VŠECHNO
DĚLÁME?
▪ zjednodušujeme identifikaci
společnosti v mediálním
prostředí
▪ zvyšujeme povědomí o existenci společnosti
▪ vzbuzujeme pocit sounáležitosti s firmou a jejím posláním
▪ zvyšujeme image společnosti
▪ demonstrujeme stabilitu
společnosti
▪ vyvoláváme důvěru v solidnost
▪ upevňujeme postavení firmy
na trhu
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
Jsme otevření
a budujeme
OVB sociální síť
Komunitní síť pro „sdílení
zážitků s přáteli”
OVB stránka na síti Facebook
přináší možnost přímé komunikace s klienty, spolupracovníky,
kteří se stávají fanoušky, a značka
OVB se tak dostává i mezi jejich
přátele a známé. Budujeme aktivní
komunitu, komunikujeme mezi
sebou, informujeme o připravovaných projektech a akcích – Jsme
propojení.
Mikroblogging
Sofistikovaná a úzce profilová
služba, vhodná pro publikaci
konkrétních potřeb klientů, spolupracovníků, týkajících se změn
produktů, zákonů, finančního trhu
a podobně.
Twitter OVB může být brán jako
kvalitní zdroj informací na profesionální úrovni. Přínos, síla je
v efektivitě a dostupnosti služby –
Jsme efektivní.
22
2|10
Co mě na on-line marketingu fascinuje již od začátku, je samotná jeho povaha.
Nenahrazuje klasický ATL a BTL marketing v „kamenném“ světě, ale vhodně ho
doplňuje a oslovuje ty, které bychom klasickým marketingem nezasáhli. Někteří
na sociální sítě nadávají a v jejich souvislosti zmiňují pojmy jako Big Brother,
ztráta soukromí či exhibicionismus, ale já jako marketér jejich existenci jen
kvituji. Díky nim se mohu relativně přesně dozvědět, jací lidé opravdu jsou, jaké
názory zastávají a jaké hodnoty vyznávají. Mnohdy stačí posbírat střípky z několika různých sítí a během chvilky se o člověku dozvíte mnohem více informací,
než by vám pověděl on sám za celé odpoledne…
Žijeme ve 21. století – sociální
sítě nemůžeme a nechceme
ignorovat
Naším cílem je využít naše sociální sítě prostřednictvím příběhů k budování loajality, zvyšování
pozitivního vnímání značky i zvýšení její znalosti.
Propojíme dislokované kanceláře do jedné sítě,
budeme navzájem komunikovat, a díky tomu, že
jsme v našem segmentu první, kdo takto komplexně sociální sítě využívá, budeme stanovovat trendy
v rámci našeho oboru.
Vytváříme OVB komunitu na nejvýznamnějších
sítích, hovoříme ke spolupracovníkům, protože
je zajímají věci z dění uvnitř firmy a odborné
materiály, poskytujeme jim možnost dávat managementu zpětnou vazbu. Hovoříme s klienty, kteří
se zajímají o velmi jednoduše pojaté informace ze
světa financí, laicky, čtivě, prakticky podáváme tipy
a rady a hovoříme také k potenciálním spolupracovníkům, které zajímá vnitřní klima ve firmě, pracovní možnosti, otázky ohledně způsobu spolupráce.
Otevíráme dialog a dáváme informace, které cílová
skupina bude považovat za zábavné a hodnotné.
OVB je připravena s vámi i klienty hovořit o všem,
co vás i klienty ve financích zajímá.
Náš vstup na sociální sítě není náhodný, byl
pečlivě zvažován a připravován a má samozřejmě
i své důležité podmínky a pravidla. Všude tam
najdeme místa, kde lidé mohou veřejně vyjádřit
svůj pohled na svět. A pokud použijeme správných
nástrojů, pokud budeme otevření, profesionální,
slušní a vlídní, můžeme je všechny dostat na svou
stranu a udělat z nich svoje zákazníky nebo fanoušky. Dokud jsou sociální sítě mladé (a věřte, že
zatím jsou), je zde spousta prostoru, jak můžeme
jednoduše a efektivně najít a oslovit lidi se stejným
názorem. ▪
Komunitní profesní síť
Jednou z nejsnazších cest, jak
podpořit mínění uživatelů o naší
profesionalitě, je prezentace našich
vlastních schopností, odborného
vzdělání či zájmů na serveru
LinkedIn. On-line profil firmy a vedoucích pracovníků může následně
přinést i nové spolupracovníky využívající tuto službu ke komunikaci
či hledání pracovních příležitostí –
Jsme odborníci a profesionálové.
Sdílení videí
Sdílení fotografií
Díky prezentaci fotografií a videa z událostí, partnerských akcí,
sponzorských aktivit působíme
na případné klienty a především
spolupracovníky i touto mediální
formou. Sdílíme zážitky z FKT,
z incentivních cest, společných
formálních i neformálních akcí.
Upevňujeme tak vztah k firmě –
Jsme otevření.
OVB info
Kreditní karta
Raiffeisenbank s logem
OVB do vaší peněženky
Ve spolupráci s partnerskou společností Raiffeisenbank, a. s., byl završen
projekt společné co-brandované kreditní karty jako součást Benefitního
programu OVB pro spolupracovníky OVB a pro možnost přímé
distribuce klientům.
Co nabízí „karta OVB Exclusive“?
Jedná se o mezinárodní kreditní platební kartu
s věrnostním programem Exclusive, kterou
OVB společně vydává s Raiffeisenbank. Touto
kartou můžete hradit své nákupy v obchodech
Kolik mohu utratit?
Raiffeisenbank vám poskytne úvěrový limit,
do jehož výše budete moci čerpat při nákupech
nebo výběru hotovosti. Standardně se jedná
o dvojnásobek vašeho čistého příjmu. Limit je
Prostřednictvím programu Exclusive lze získat
zpět až 37 % utracených prostředků.
nebo na internetu v ČR i v zahraničí a prostřednictvím programu Exclusive získat zpět
až 37 % utracených prostředků, které můžete
využít např. v podobě poukázek při dalších
nákupech, anebo získat mnoho jiných benefitů
– příspěvky na penzijní připojištění, stavební
spoření, životní pojištění a mnoho dalších.
Kartu můžete použít i pro výběr z bankomatů.
Co je to „Program Exclusive“?
Program Exclusive je věrnostní partnerský
program, ve kterém klient sbírá body za veškeré
bezhotovostní transakce. Tyto body pak mění
za odměny dle svého výběru z katalogu odměn
(finanční poukázky, převody na finanční produkty našich partnerů a mnoho dalších).
Jak funguje bodový systém?
Od banky klienti obdrží body vždy (1 bod/Kč).
Partneři zapojení do programu poskytují klientům další body navíc. Své body mohou klienti
vyměnit za hodnotné benefity, které je možno
získat na internetových stránkách programu
(www.exclusiveprogram.cz), kde si vždy konkrétní odměnu objednají; elektronické vouchery
a finanční bonusy jsou realizovány elektronicky,
na ostatní produkty jsou vystavovány papírové
vouchery, které klient uplatní v provozovnách
partnerů.
Jaké jsou poplatky za „OVB Exclusive kartu“?
Poplatek za vedení karty a zasílání výpisů je
zdarma v případě, že kartou měsíčně utratíte
alespoň 3000 Kč. Pokud tuto částku neutratíte,
bude účtován poplatek 35 Kč měsíčně.
zaokrouhlován na celé tisíce. Utratit můžete
jakoukoliv částku bez omezení, a to až do výše
disponibilního zůstatku. Pokud by vám tento
zůstatek nestačil (např. v případě vysoké platby),
můžete si na kartu předem poslat vlastní peníze
a disponibilní částku tak navýšit dle svých aktuálních potřeb.
Jakým způsobem kartu splácím a jaké je úročení
dlužné částky?
Dlužnou částku můžete zaplatit inkasem,
úhradou z účtu na účet, případně prostřednictvím poštovní poukázky. Když budete kartu
používat jen na placení zboží a služeb, můžete
využívat bezúročné období – tedy v případě, že
budete hradit celkovou dlužnou
částku uvedenou
na výpisu. Jinými slovy, můžete mít kartu zcela
zdarma – bez poplatků a bez úroků.
Pokud se rozhodnete platit méně než 100 % dlužné částky, pamatujte si, že musíte zaplatit alespoň
3,5 % z čerpaného úvěru, minimálně však 300 Kč.
Účtovaná úroková sazba z dlužné částky je v tomto případě 2,07 % měsíčně. Výběry v bankomatu
jsou úročeny okamžitě, na hotovostní transakce
se nevztahuje bezúročné období.
Do kdy je nutné splatit dlužnou částku?
Splacení celkové dlužné částky nebo povinné
minimální splátky do data splatnosti uvedeného
na výpisu z kartového účtu. Bezúročné období až
45 dní.
Pro koho je „karta OVB Exclusive“ určena?
Zejména pro spolupracovníky OVB, ale také pro
klienty OVB, občany ČR ve věku 21–65 let s čistým měsíčním příjmem alespoň 15 000 Kč.
Jak „kartu OVB Exclusive“ mohu získat?
Proces získání karty je popsán na našem
Analytickém webu, včetně metodiky, smluvních
dokumentů a procesu proškolení. ▪
23
2|10
2|10
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: archiv OVB
Oceňuji inovovaný přístup
Ačkoli SSLD Hana Slezáková sídlí v krásných prostorách uprostřed vinařského kraje v Uherském Brodě, o dění v centrále
v Praze a na trhu má velmi dobrý přehled. Jak jinak by mohla patřit mezi nejúspěšnější zemské ředitele OVB. Zajímalo
nás, jaký byl uplynulý rok z jejího pohledu, jak se vyvíjí situace na trhu i v OVB a kam míří ona sama se svou společností.
Jaký tedy byl uplynulý rok
SSLD Hany Slezákové?
Rok od srpna do srpna byl
mimořádně nabitý událostmi kolem
našeho podnikání, krize nekrize,
zaznamenali jsme nárůst v celém
našem SSLD. Opět důkaz, že nezáleží na skutečnosti, ale na tom, jak
skutečnost bereme. Zvýšená dávka
motivace potřela v podvědomí myšlenky na finanční a ekonomickou
krizi, recruiting a servis klientům
neustal.
24
2|10
Dovedla jste si na konci srpna 2009
představit, že přinese tolik změn?
Ano. Změny jsem si představovala, očekávala jsem je, počítala jsem
s nimi, neboť v dané situaci nebylo
jiného východiska. Po 15 letech
ve firmě už vám nezbytnost změn
naskakuje v hlavě jako prognóza.
Ocitli jsme se na křižovatce a bylo
jasné, že změny přijdou a bude jich
hodně.
A když ty změny dnes hodnotíte,
splnily vaše očekávání?
Všechny změny, ať už personální – na Centrále v Praze, nebo
v holdingu v Kolíně nad Rýnem,
provizní, IT, marketingové, PR,
produktové, Analytického centra,
hodnotím velmi pozitivně. Ovšem
zdravá míra nespokojenosti mne
nutí říci, že v mnohých směrech
lze ještě vylepšovat a pozměňovat,
neboť u firmy, která je na špici
ve svém oboru, se kvalita a kvantita
změn jaksi automaticky předpokládá.
Při pohledu z Uherského
Brodu, a tedy z dostatečně velké vzdálenosti
od Centrály v Praze, jaké
nejvýznamnější kroky
a projekty se podle vás
podařilo uskutečnit?
Touto otázkou se vám
podařilo mne rozesmát.
Dálkově se dá studovat
vysoká škola, ale nikoliv
podnikat v našem
byznysu. Sídlo LD je sice
v Uherském Brodě, ale
minimálně deset dnů
v měsíci pracujeme oba
zemští ředitelé v Praze.
Na Centrále oceňuji
inovovaný přístup
ke strukturám a systematické rozdělení
kompetencí. Zřetelně
cítím, která oddělení, řízená konkrétními lidmi, neustále
zlepšují svou činnost.
A je naopak něco, co
byste ještě ráda, aby
se stalo?
Mám na odpověď
alespoň dvě stránky?
Stručný a neúplný výčet
– co nejrychlejší provize
do struktury, minimum reklamací,
zrychlení administrativních procesů,
zrychlení a rozšíření myOVB o další
segmenty atd.
Výrazné změny proběhly uvnitř
společnosti. Nová pravidla a směrnice měly vycházet vstříc především spolupracovníkům. Podařilo
se?
Určitě. Naše společnost nabrala
dobrý směr v utváření se v moderní společnost. Změn si začali
všímat i spolupracovníci a berou je
pozitivně.
Nově se také více rozproudil život
a fungování Analytického centra.
Pomáhají vám jeho data při zpracování nabídek klientům?
Už samotné založení AC v OVB
ČR je opět krok kupředu. Týdenní
informace o finančním trhu pomáhají spolupracovníkům orientovat
se v záplavě informací. Kalkulátory
a srovnávače na Analytickém webu
jsou tím, co nás opět posunulo
oproti konkurenci dopředu.
Uplynulý rok byl také změnou v komunikaci OVB. Začala být výrazně
proaktivnější, společnost se zapojila
do velkého množství projektů, včetně mnoha projektů v rámci sociální
odpovědnosti. Jak to vnímáte?
Tento krok vnímám velice pozitivně. Vždyť sociální odpovědnost je
tématem doby a ne každá společnost našeho typu se k této otázce
umí postavit právě tak jako OVB.
Jedním z nejvýraznějších počinů je
asi finanční vzdělávání žáků základních škol. Předpokládáte participaci
na tomto projektu, a co si od něj vy
sama slibujete?
Zpočátku jsem tento projekt
brala s rezervou, ale po důkladném
seznámení jsem zjistila, že je to
projekt přesně zacílený na potřeby
trhu. Finanční gramotnost je prostě
velmi důležité téma současnosti.
Velký zájem podílet se na tomto
projektu je i ze všech struktur našeho zemského ředitelství.
Dalším projektem je OVB Vstřícná
banka. Nakolik její výsledky využíváte v rámci činnosti finančních
poradců?
Činnost finančního poradce
směrem ke klientovi je různoro-
dá. Díky OVB Vstřícné bance má
možnost laické a odborné veřejnosti
prezentovat to, že OVB pracuje
ve prospěch klienta, což dotváří
pohled na celé OVB.
Hlasujete vy sama? Hodnotíte
banky a jejich přístup ke klientům,
nebo se raději z profesionálního
hlediska držíte stranou?
Na tuto záležitost upozorňuji
na pracovních poradách managementu našeho ředitelství a každý
manažer pak hlasuje a jedná
individuálně. Já sama se hlasování
nezúčastňuji.
Máte nějakou zpětnou vazbu
od vašich finančních poradců, nebo
dokonce od klientů o využívání
tohoto nového „nástroje“?
Vím, že moji firemní kolegové
s touto možností pracují. Klienti
jsou finančními poradci našeho
ředitelství upozorňováni na možnost navštívit stránky OVB Vstřícná
banka. Je užitečné, aby věděli, jaké
jsou možnosti v bankovním sektoru
a současně, že k tomuto poznání
byli přivedeni právě svým rodinným
poradcem z OVB.
Jaké máte plány do dalšího roku?
Co je vaším snem, o kterém bychom si zde mohli povídat za rok?
V současné době má naše SSLD
firma přes 2000 aktivních spolupracovníků a skládá se ze tří zemských
ředitelství. V plánu je jmenování
dalšího LD a několika RD a BD.
Realizace těchto kroků je ve firmě
závislá na neustálém recruitingu, našem kvalitním vzdělávání
a předávání filozofie OVB jednotlivým vedoucím. Je to koloběh, je
to běh na dlouhou trať, ale neznám
pestřejší, zajímavější podnikání,
kde se rozumová a emoční stránka
tak dobře doplňují. Nedávno jsme
oslavili patnácté výročí založení
našeho SSLD, které začínalo, tak
jako všichni, od pozice R1.
Jedním z mých snů je smysluplně
rozdělit svůj čas mezi podnikání,
rodinný život a koníčky, neboť sílu,
energii a chuť lze neustále čerpat
z těchto jednotlivých tří „nádob“
ve prospěch té další. Prostě nezískat
si klaustrofobii dlouhodobým
setrváním jen v jedné z nich.
Tak přijďte za rok a řekneme si. ▪
partneři
TEXT: Tomáš Kofroň | FOTO: archiv Raiffeisenbank
Zájem o hypotéky začíná růst
Jak to letos vypadá na trhu s hypotékami? Zdá
se, že alespoň některé banky už začínají zaznamenávat oživení…
Před rokem jsme s trochou nadsázky říkali,
že hypotéku si bere jen ten, kdo má těhotnou
manželku. Klienti se chovali obezřetně a brali si
hypotéku skutečně jen v těch případech, kdy ji
nezbytně potřebovali. V letošním roce už vidíme
určité oživení poptávky po rezidenčním bydlení,
je vidět, že lidé potřebují bydlet a začínají se o hypotéky opět zajímat. Konkrétně v našem případě
to vyústilo v pololetní nárůst produkce o čtvrtinu.
O aktuálním dění na hypotečním
trhu jsme hovořili s produktovým
manažerem Raiffeisenbank
Janem Burešem.
Co za tímto nárůstem je?
Hlavní vlna propouštění je snad už za námi –
kdo nepřišel o práci doposud, má velkou šanci,
že o ni v nejbližší době nepřijde. Proto se začíná
oživovat i poptávka po úvěrech, lidé v loňském
roce vyčkávali, jak se jejich situace vyvine,
a nyní už je jejich výhled do budoucna přece
jen optimističtější. K nárůstu zájmu přispělo
i několikeré snížení úrokových sazeb či zvýšení
dostupnosti úvěrů, zesílila i poptávka po některých nových typech úvěrů, jako jsou hypotéky
s variabilní sazbou.
Zmínil jste úrokové sazby, jak se podle vás
budou vyvíjet nadále?
V tuto chvíli nevidíme žádný ekonomický
důvod k dalšímu snižování sazeb. Samo-
zřejmě se ale může stát, že některá banka
ukrojí ze svých marží a hypotéky sníží v rámci
konkurenčního boje. Tyto poklesy však budou
pouze marketingovou podporou prodeje,
nemyslíme si, že by byl jakýkoliv důvod k poklesu sazeb.
Jak chcete na tyto marketingové aktivity reagovat vy?
Pravidelně dvakrát do roka připravujeme hypoteční dny, kdy nabízíme klientům různé výhody
a slevy. I letos na podzim jsou již hypoteční dny
naplánovány, bližší detaily ale představíme až
později.
Jak se podle vás budou vyvíjet nesplácené hypotéky a jak se k nim postavíte?
Nesplácené úvěry domácností samozřejmě
kopírují s několikaměsíčním zpožděním vývoj
nezaměstnanosti. Počítáme tedy s tím, že
objem těchto úvěrů bude kulminovat spíše až
v příštím roce. Jsme na to připraveni. Samozřejmě se vždy budeme snažit s klientem dohodnout, ale pokud klient nebude spolupracovat,
budeme postupovat rázně. V zásadě máme
několik možností, jak postupovat: prodej úvěru 25
externí firmě, vlastní vymáhání nebo dražba
nemovitosti, vždy se budeme rozhodovat podle 2|10
toho, která forma pro nás bude v daném případě nejvýhodnější.
Rizika zmenšit
neumíme,
jejich dopady
však ano…
Životní a úrazové pojištění
www.amcico.cz
cesta vzhůru
Nově povýšení
manažeři v OVB
Povýšení v období 1. 3.–10. 8. 2010
26
2|10
Ing. Slezáková Dita
regionální ředitelka RD ▶ zemská ředitelka LD
(SLD Pavel Slezák)
Němeček Martin
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Pavel Horák)
Valeš Justin
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Dita Slezáková)
Šubrt Aleš
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Dana Benáčková)
Macalík Karel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Hana Slezáková)
Ing. Hlousek Miroslav
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
27
2|10
Ing. Karasz Ondřej
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Miloslav Horký)
Faifer Michal
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Ing. Gášpar Ivan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dana Benáčková)
cesta vzhůru
Hajduchová Dana
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Pavel Slezák)
N ák á Hana
H
Nováková
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Miloslav Horký)
28
2|10
Nováková Naděžda
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Oliver Weber)
Mgr. Staňková Eva
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Pavel Horák)
Lichtenberk Lukáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Minář Zdeněk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Hana Slezáková)
Ing. Brůžková Edita
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
29
2|10
Fiala Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Gaňa Michal
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Hana Slezáková)
Ing. Hák Jiří
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Klimentová Štěpánka
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dana Benáčková)
cesta vzhůru
Bc. Černochová Martina
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Voňka Daniel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Pavel Horák)
30
2|10
Ing. Otto Martin
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Pavel Horák)
Hegenbarthová Nelly
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Miloslav Horký)
Rampas Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dita Slezáková)
Nově povýšení spolupracovníci
na pozici GST
LD DITA SLEZÁKOVÁ
Povýšení v období 1. 3. 2010–10. 8. 2010
Dvořáková Pavla
SSLD HANA SLEZÁKOVÁ
reprezentant
!
GST
Fried Tomáš
reprezentant
!
GST
Gaži Jan
reprezentant
!
GST
Bc. Krejčíř Daniel
reprezentant
!
GST
Mílová Petra
reprezentant
!
GST
Mgr. Gaňová Alena
reprezentant
!
GST
Šašek Jakub
reprezentant
!
GST
Pola Pavel
reprezentant
!
GST
Konšťáková Lucie
reprezentant
!
GST
Peprníček Tomáš
reprezentant
!
GST
Kříž Pavel
reprezentant
!
GST
Ing. Černek Jan
reprezentant
!
GST
Seifert Aleš
reprezentant
!
GST
Bartušek Jan
reprezentant
!
GST
Hrdlička Michael
reprezentant
!
GST
Kruber Tomáš
reprezentant
!
GST
Šopov Tervel
reprezentant
!
GST
Hanuš Michal
reprezentant
!
GST
Hájková Eliška
reprezentant
!
GST
Janošová Tereza
reprezentant
!
GST
Keller Antonín
reprezentant
!
GST
Křemenák Petr
reprezentant
!
GST
Malák Karel
reprezentant
!
GST
31
2|10
SSLD PETR MUCHA
Čutka Petr
reprezentant
!
GST
SLD MIROSLAV ŠAFR
Bc. Nádvorník Petr
reprezentant
!
GST
LD DANA BENÁČKOVÁ
Stodůlková Barbora
reprezentant
!
GST
Hoblová Ivana
reprezentant
!
GST
Štverák David
reprezentant
!
GST
Jílek Václav
reprezentant
!
GST
Vondrová Martina
reprezentant
!
GST
Mgr. Blochová Petra
reprezentant
!
GST
Babor František
reprezentant
!
GST
Špinar Václav
reprezentant
!
GST
Hlousková Petra
reprezentant
!
GST
Šváchová Veronika
reprezentant
!
GST
Hybšmanová Pavla
reprezentant
!
GST
Uhlík Jan
reprezentant
!
GST
Kučera Jan
reprezentant
!
GST
Bc. Mrkvicová Gabriela
reprezentant
!
GST
Bc. Pulkert Petr
reprezentant
!
GST
Šindelář Michal
reprezentant
!
GST
Urbanovský Karel
reprezentant
!
GST
Polánský Lukáš
reprezentant
!
GST
Mařas Petr
reprezentant
!
GST
Čermák Martin
reprezentant
!
GST
Janovský Pavel
reprezentant
!
GST
Kocourek Martin
reprezentant
!
GST
Táborský Lukáš
reprezentant
!
GST
Valášková Šárka
reprezentant
!
GST
Váňa Tomáš
reprezentant
!
GST
Mgr. Vlasák Petr
reprezentant
!
GST
Bc. Wittnerová Mirka
reprezentant
!
GST
LD PAVEL HORÁK
Emrová Kamila
reprezentant
!"
GST
Mgr. Charvát Petr
reprezentant
!
GST
Kadlec Radek
reprezentant
!"
GST
Vybíral Tomáš
reprezentant
!"
GST
Zdražil Pavel
reprezentant
!"
GST
LD MILOSLAV HORKÝ
Vetríková Alena
reprezentant
!
GST
Čabrák Josef
reprezentant
!
GST
Nedvídek Michal
reprezentant
!
GST
aplaus
Představujeme spolupracovníky
PAVEL BEZOUŠKA
oblastní ředitel (LD Petr Havel)
32
2|10
Datum narození: 10. 10. 1969
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Váhy. Říká se, že
váhy jsou nejvyrovnanější znamení zvěrokruhu, ale spíše bych řekl, že pro mě život
představoval houpačku. Teprve v posledních
letech žiji dle svých představ.
Stav: rozvedený
Děti: Markétka, 11 let, Vašík, 13 let
Původní povolání: obchodní manažer
v Pepsi Cola, a. s.
V OVB od: září 2000
Proč pracujete pro OVB: Vždy jsem toužil
především po svobodě. Být sám sobě zaměstnavatelem je velice obtížné především
z hlediska odpovědnosti k sobě samému, ale
na druhé straně není nad pocit, že o všem
ve svém životě rozhodujete sami...
První klient: Můj tehdy velice dobrý kamarád… Dostal jsem sodu jako blázen.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Jak
už jsem říkal, především zkrotit sám sebe…
A bylo to pěkných pár let...
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Myslím, že každý úspěch je důležitý.
Vždy nás posune o kousek dál, ale nejvíc
jsem asi slavil BL.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: No, byly nám naděleny dvě uši a jedna
pusa, tak se podle toho snažím řídit.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Asi nejvíce se těším, až budu povyšovat svého prvního zemského ředitele... no a potom
dalšího a dalšího a... etc.
Koníčky: moje loď, tenis, ryby a lenošení
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Nikdy neodmítnu plzeňské pivo a kachnu…
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Všude je krásně, když jste s opravdovými přáteli, takže kamkoliv.
Oblíbená historická postava: Asi Mikuláš
Dačický z Heslova. Byl velice rozporuplný
a nadevše miloval život.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: V dětsví
určitě rodiče, no a v podnikání „svatá trojice“
Petr Havel, Petr Křen, Gerd Fink... a také
Pavel Horák, pořád mi je dobrým rádcem
a kamarádem. Díky, kluci. V soukromém životě pak určitě Petra Matějíčková, má přítelkyně
a oblastní vedoucí zároveň.
Životní krédo: Tam, kde neúspěšní končí,
tam ti úspěšní teprve začínají… a samozřejmě, všechno na světě se děje správně.
VĚRA DAŇKOVÁ
oblastní ředitelka (SLD Pavel Slezák)
TOMÁŠ FIALA
oblastní vedoucí (LD Dita Slezáková)
Datum narození: 19. 11., rok nerozhoduje,
důležité je pozitivní myšlení
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Štír – nevzdávám
se
Stav: vdaná, manžel Jaromír GST
Děti: Markéta BL, Pavel – zatím „ovbák“
v záloze
Původní povolání: ředitelka Základní umělecké školy
V OVB od: února 1998
Proč pracujete pro OVB: Do OVB mě pozvali SSLD Hana a SLD Pavel Slezákovi, kterým věřím a vím, že by nedělali nic špatného
a nezajímavého. Šla jsem za nimi a vyplatilo
se mi to.
První klient: sestra Mirka, dnes GST
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Vyrovnání se s odmítnutím, ať už to byli klienti, či
potenciální spolupracovníci.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Cením si každého úspěchu, nejvíce však
pracovního nasazení týmových spolupracovníků v povyšovacích měsících na pozici BD.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: férové jednání, vytrvalost, loajalita
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: LD – s týmem profesionálních, dynamických a loajálních spolupracovníků
Koníčky: Nakupování, koupání v moři,
cyklistika… od všeho trochu, mimo lyžování.
V současné době mě nejvíc baví hraní na klavír a housle s vnučkou Anitkou.
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
do Paříže na dobré jídlo, víno a nákupy
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: na Mauricius
Oblíbená historická postava: nemám
žádnou
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Stále častěji si uvědomuji, že nejdůležitější hodnoty
do života mi dali rodiče, a jsem jim za to
vděčná. A následně je to manžel. Spolu jsme
studovali, byli jsme kolegové učitelé, nyní
jsme partneři v podnikání, takže je to samozřejmě i on, který mě ovlivňuje.
Životní krédo: Nikdy neříkej nikdy.
Datum narození: 5. 2. 1986
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Vodnář. Myslím, že
toto znamení přesně vystihuje moji povahu.
Stav: svobodný
Děti: žádné
Původní povolání: stavební technik
V OVB od: listopadu 2007
Proč pracujete pro OVB: Protože tato
práce mi dává možnost splnit si všechny mé
cíle a navíc obrovské možnosti růstu. Dále:
kde jinde může člověk pracovat s tak super
týmem lidí jako tady.
První klient: spolužák ze základní školy
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Jelikož
jsem měl ještě jedno zaměstnání a spoustu dalších povinností, nejtěžší bylo najít si
na OVB čas a vše skloubit tak, aby mě to
posouvalo dopředu.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Myslím, že ty největší úspěchy mě ještě
čekají. Dosud si nejvíce cením toho, že můžu
pomáhat klientům, ale předvším spolupracovníkům v dosažení jejich snů.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Cílevědomost, pracovitost a vytrvalost.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Dovést co nejvíce spolupracovníků na pozici
LD a stát se tak jedním z nejúspěšnějších
SSLD v Evropě.
Koníčky: Kromě OVB? Sport, například
fotbal, tenis, squash, fitness a další.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na sjezd divoké řeky na Aljašce
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Aljaška
Oblíbená historická postava: nemám
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodiče
Životní krédo: Kdo nic nedělá, nic nezkazí,
ale také ničeho nedosáhne.
ŠTĚPÁNKA KLIMENTOVÁ
oblastní vedoucí (LD Dana Benáčková)
Datum narození: 19. 5. 1966
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Býk – pomalejší
rozjezd, o to větší setrvačnost a výdrž
Stav: vdaná
Děti: Veronika a Kateřina
Původní povolání: účetní
V OVB od: 6. 12. 2004
Proč pracujete pro OVB: Protože jsem zde
našla seberealizaci v zajímavém oboru. Protože práce s lidmi mne baví. Protože se mohu
mít tak, jak si to zařídím.
První klient: Příznám se, že už nevím.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: telefonické kontaktování
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Cením si každého výsledku. I toho
dílčího. Všechny vedou k úspěchu.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Když se hýbu já, dá se do pohybu vše
kolem mě.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Určitě se nebráním té nejvyšší pozici.
Vím, že dělám, co mám, dosáhnu toho.
Koníčky: vnučka Natálka, rodina, četba
a cestování
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na jakékoliv dobré jídlo v příjemné společnosti
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Vzhledem k tomu, že mým snem
je cestovat, nevím, které jmenovat dříve…
Oblíbená historická postava: tři mušktetýři
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: … život
sám
Životní krédo: Co mne nezabije, to mne
posílí.
ING. MARTIN OTTO
oblastní vedoucí (LD Pavel Horák)
Datum narození: 18. 2. 1985
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Vodnář. O vodnářích se říká, že jsou velmi oduševnělí,
mají dobrou intuici a dokážou realizovat
své myšlenky. Jejich povaha je nutí si vybírat
svobodná povolání, jsou přátelští a někdy
netrpěliví. V mé povaze se asi od každého
trochu projevuje. No, nicméně to musí spíš
posoudit mé okolí.
Stav: zadaný
Děti: žádné
Původní povolání: Již na VŠ jsem začal
pracovat u OVB, takže je tohle mé jediné
povolání.
V OVB od: 2007
Proč pracujete pro OVB: Jsem pánem
svého času a mám možnost vybudovat si
svou samofungující firmu. Aniž by měl člověk
nějaký kapitál, může se z něho stát velmi
úspěšný podnikatel.
První klient: rodiče a samozřejmě, jako snad
u všech, to byli asi nejhorší klienti
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Podpora okolí. Většina mých známých nevěřila
tomu, co dělám. Bylo těžké získat jejich důvěru a objasnit jim, jak systém OVB funguje.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: pozice BL a vychování GST
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nebýt líný, dělat svou práci kvalitně.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Chci dosáhnout té nejvyšší pozice a aby se
všichni z mého týmu stali úspěšnými manažery.
Koníčky: přítelkyně, automobily, filmy,
cestování
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Asi na luxusní dovolenou, třeba na Bali, do
Polynésie, nebo někam podobně.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: velmi mě láká Nový Zéland
Oblíbená historická postava: Jsou to především vynálezci a lidé, kteří dokázali z nuly
udělat něco obrovského, jako byl Henry Ford.
Dále určitě Einstein, Edison, Škoda...
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: úspěšní
podnikatelé v mém okolí, rodina, nadřízení
a kolegové z OVB
Životní krédo: Není čas ztrácet čas. Každý je
svého štěstí strůjcem.
JOSEF ČABRÁK
obchodní vedoucí (LD Miloslav Horký)
Datum narození: 9. 2. 1980
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Vidím se jako typický
Vodnář. Jsem plný života a nadšený pro věc.
Zároveň má mé znamení slabou stránku, a to
je lenost. Vím, že jí nesmím propadnout, jinak
se nedostanu nikam.
Stav: svobodný
Děti: žádné
Původní povolání:obchodní zástupce
V OVB od: 27. 1. 2009
Proč pracujete pro OVB:První důvod je
pomoci sám sobě, dokazovat si, že mohu snít
a plnit si svá přání, touha po úspěchu a uznání
je velká. Snem je vybudovat firmu, která bude
fungovat i beze mě. Tím nejdůležitějším, jsou
moji spolupracovníci, je příjemné, když si v mé
firmě vydělávají, dosahují svých dílčích úspěchů
a cílů.
První klient: bývalá přítelkyně
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Ve společnosti jsem začal dělat ve svém volnu,
neboť jsem byl ještě zaměstnaný. Postupem
času jsem stále více zjišťoval, že nemohu sedět
na dvou židlích. Dnes jsem stoprocentní Ovbák
a za své rozhnodnutí jsem na sebe pyšný. Je
lepší pracovat 12 hodin denně pro sebe než
8 hodin pro někoho jiného.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Naučil jsem se, že OVB je mým koníčkem.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Neřeš to – spláchni to a s úsměvem jde
všechno líp.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Ze začátku jsem netušil, kam mě mé kroky
povedou. Dnes se s úsměvem a odhodláním
držím své vize, kterou máme se spolupracovníky společnou. Nechci jen titul SLD, LD,
vidím velkou firmu, kde se o naše služby budou
ucházet lidé, kteří ocení naši práci nejen u nás,
ale i za hranicemi. Vidím ambiciózní spolupracovníky, kteří prahnou po úspěchu, uznání
a kteří chtějí dostat tu životní šanci, jakou jsem
dostal já.
Koníčky: Jsem společenský typ, četba, sport.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na horké maliny s čokoládou a šampaňské
s jahodami
Na které místo na světě byste se rád
podíval:
Rio de Janeiro. A vím, s kým tam poletím.
Oblíbená historická postava: Mistr Jan Hus,
Martin Luther King
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil:zemský ředitel pan Horký, oblastní ředitelka Hana Horká,
má oblastní vedoucí Hanka Horká ml. Oni mají
tu pochodeň, kterou jsem převzal.
Životní krédo: Závist si musíš zasloužit.
33
2|10
aplaus
LEOPOLD NOVÁČEK
obchodní vedoucí
(SSLD Miroslav Žemlička)
BC. KAROLINA KUCHAŘOVÁ
obchodní vedoucí (SLD Miroslav Šafr)
34
2|10
Datum narození: 27. 10. 1987
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Štír
Stav: svobodná
Děti: zatím nemám
Původní povolání: je zároveň současné,
studentka VŠ.
V OVB od: října 2008
Proč pracujete pro OVB: Mám ráda svobodu, možnost určovat si své vlastní hranice
a baví mě se potkávat s přáteli i na pracovišti.
První klient: tatínek
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Uvědomit si, že pro práci na kariéře není nikdy
brzy.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Cením si toho, že mám okolo sebe tým
lidí, se kterými mne baví pracovat, na který je
spolehnutí a který má chuť jít dál.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Zatím se mi osvědčil osobní přístup jak
ke klientům, tak ke spolupracovníkům.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: I přes neustálou nespokojenost, která
mě žene kupředu, usiluji o dlouhodobou
spokojenost pro sebe i své spolupracovníky.
Koníčky: odpočinek, prodloužené víkendy,
squash a z dětství navrácená záliba v jízdě
na koni
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na cestu rychločlunem z Miami na Kubu
na mojito
Na které místo na světě byste se ráda podívala: ponorkou do hlubin Tichého oceánu
Oblíbená historická postava: Medvídek Pú,
protože „pokud to či ono není tady, musí to
být někde jinde“
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: nejbližší
rodina, obzvlášť maminka a tatínek, blízcí
přátelé
Životní krédo: Nejdále dojde ten, kdo nejvíc
zápasí sám se sebou.
MARCELA MÍKOVÁ
obchodní vedoucí (SLD Petr Křen)
Datum narození: 10. 3. 1974
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Ryba. Podle čínského horoskopu Tygr. Jako správná Ryba umím
snít, ale jako Tygr zase přesně vím, kudy vede
cesta k mému cíli. Takže taková směsice.
Stav: šťastně rozvedená
Děti: Filip, 7 let a Daniel, 5 let
Původní povolání: osobní bankéř pro VIP
klienty
V OVB od: certifikace 7. 12. 2006 v zemském
ředitelství Petra Křena
Proč pracujete pro OVB: pro mě je spokojený klient důležitá zpětná vazba. OVB mi
umožnilo smysluplně pokračovat v mé práci,
dalo mi možnost využít svých zkušeností
v oboru a spokojených klientů mám docela
dost.
První klient: Bratr. Strašná zkušenost. Mým
klientem se stal až o rok později.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: S OVB
jsem začala spolupracovat na mateřské
dovolené, abych si něco přivydělala. Systém
práce mě nadchl natolik, že jsem se rozhodla
šlápnout pořádně na plyn. V té době bylo
mým synům 3 a 1,5 roku a byla jsem na ně
sama. Nebylo vůbec jednoduché vše skloubit
a za OVB jezdit 120 km do Prahy. Touto
cestou moc děkuji své mamince za podporu
a pomoc.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Na začátku jsem si vůbec nedokázala představit, že někdy budu mít tým
spolupracovníků. Klientská práce byla pro
mě na prvním místě. No vidíte a dnes jich je
okolo 30 a recruiting je momentálně to, co
mě baví nejvíce.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Na trhu je spousta lidí, kteří se nazývají
finančními poradci. Za práci některých z nich
se stydím. Není jednoduché u klientů, kteří
jejich rukama prošli, obnovit důvěru. Snažím
se dělat maximum proto, abychom k nim já
a členové mého týmu nikdy nepatřili.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Dnes už si troufnu tvrdit, že jednou
rozšířím řadu zemských ředitelů.
Koníčky: OVB, historie, cestování, věci mezi
nebem a zemí, psychologie
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na večeři s dalajlámou
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: do Mexika, po stopách Mayů
a dále Aztéků
Oblíbená historická postava: Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Každý
člověk, kterého v životě potkáte, vám něco
přinese. Ať už dobrého nebo špatného.
Životní krédo: Co mě nezabije, to mě posílí.
Datum narození: 23. 10. 1982
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Dle všeho Váhy,
ale některé zdroje uvádějí i Štír, protože je
to na pomezí těchto dvou znamení – takže
někdy i Štíro-Váha.
Stav: svobodný
Děti: o žádných nevím
Původní povolání: student VŠ ekonomické
v Brně
V OVB od: S OVB spolupracuji od září
2003, profesionálně a naplno však podnikám
od roku 2007.
Proč pracujete pro OVB: Podnikání s OVB
se pro mne stalo životním stylem. Jsem rád,
že mohu pomoci lidem s jejich financemi,
a také, že mohu skrze naši činnost ukázat
lidem, že pokud si chtějí v životě splnit své
cíle a přání a potřebují k tomu peníze – že
spolupráce s OVB může být ten způsob
a prostředek, jak toho dosáhnout.
První klient: jeden z mých kamarádů, spolupracujeme dodneška.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Asi
nepochopení mého okolí, když jsem se jim
snažil vysvětlit, co přesně dělám. Zadostiučinění se mi dostalo, když řada lidí, kteří nejprve odmítli vzájemnou spolupráci, po čase
zjistila, jak moc je služba, kterou nabízím,
prospěšná a ozvala se mi sama.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Nejvíce si cením změny mé osobnosti, která, věřím, bude dále pokračovat. Je
to dle mého názoru jedna z nejdůležitějších
věcí v našem podnikání. Bez změny myšlení
a osobnosti můžete jen těžko v naší branži
dosáhnout dlouhodobého a trvalého úspěchu.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nejdříve práce a potom zábava. Nemám
rád nedokončené úkoly a povinnosti, takže se
snažím vše dotáhnout do konce. Snažím se
být precizní v tom, co dělám.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Chci dosáhnout růstové, ale zároveň stabilní
a samostatně fungující struktury, spokojených
spolupracovníků v ní a samozřejmě také
spokojených klientů – kariérní pozice přijde
automaticky s tím.
Koníčky: sport, film, věda, sci-fi, počítačové
hry, cestování
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na natáčení některého z mých oblíbených
seriálů
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Procestoval jsem východní pobřeží
USA, teď je na řadě to západní, lákají mne
také Seychely či Maledivy.
Oblíbená historická postava: Albert
Einstein
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: určitě
moje maminka, pracovně pak moje vedoucí
paní Michaela Bálintová a náš zemský ředitel
pan Miroslav Žemlička
Životní krédo: Být bez peněz je dočasné,
chudoba je věčná.
MARTIN SKOVAJSA
obchodní vedoucí
(SSLD Hana Slezáková)
Datum narození: 6. 2. 1981
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Vodnář, na projevy
v povaze se musíte zeptat někoho jiného.
Mohu říci jen to, že jsem vznětlivý.
Stav: čerstvě ženatý
Děti: zatím žádné
Původní povolání: barman, provozní restaurace
V OVB od: 27. 11. 2007
Proč pracujete pro OVB: Pozval mě dlouholetý kamarád, věřím mu, tak asi proto.
První klient: rodinný kamarád s manželkou
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Těžko
říct, nevnímám své začátky jako těžké.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Nedá se specifikovat jeden pracovní
úspěch, se svými kolegy jsme úspěšní, máme
měsíční nárůsty nových spolupracovníků a samozřejmě Eh.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Být spolehlivý a loajální, pro klienta hledám vždy to nejlepší řešení dle jeho
možností. Co bych nepoužil u sebe, nedám
klientovi.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Samozřejmě stupně vítězů
Koníčky: cestování, rybaření, houbaření,
sport, zahrada, dům
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Myslíte zmrzlinu, nebo dovolenou?
Na které místo na světě byste se rád
podíval: láká mě Indonésie
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: manželka
Životní krédo: Kdo chce pracovat, hledá
možnosti, kdo nechce, hledá důvody.
GABRIELA RÝDLOVÁ
reprezentantka (SSLD Josef Čihák)
Datum narození: 19. 3. 1976
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Ryba má ve své
povaze již dán smysl pro spravedlnost,
ochotu pomáhat druhým. Potřebuje povolání,
které vyhovuje její povaze. Pak jsou nesmírně
pracovité a úspěšné. Ráda získává zkušenosti
a setkává se s významnými lidmi.
Stav: vdaná
Děti: syn, 6 let, a dcera, 3 roky
Původní povolání: zdravotní sestra
V OVB od: 1. 7. 2008
Proč pracujete pro OVB: Při mateřské dovolené jsem začala pracovat jako asistentka
pana zemského ředitele. Spolupráce s OVB je
zajímavá, nezávislá a s možností kariérního
postupu.
První klient: kamarádka s rodinou
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Začít
a naučit se komunikovat. Na cestě k úspěchu
potřebujete píli, vydržet a projít si i neúspěchy.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Skutečné úspěchy přijdou, ale musí
se pevně jít za daným cílem.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: S klienty jednat na rovinu, získat jejich
důvěru a vybudovat si s nimi dlouhodobý
vztah.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Početný tým a spokojení klienti.
Koníčky: cestování, plavání, hudba
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na skleničku dobrého vína
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: na nejvyšší horu světa
Oblíbená historická postava: dobrý voják
Švejk
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodina,
firma
Životní krédo: Pozitivně žít a pracovat.
S úsměvem jde všechno lépe.
PETR ČUTKA
reprezentant (SSLD Petr Mucha)
Datum narození: 27. 3. 1969
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Beran
Stav: zadaný s přítelkyní
Děti: Zuzka, 13 let, Eliška, 9 let, od přítelkyně
kluk, vlastně spíš už chlap, Fanda 18 let
Původní povolání: mechanik opravář pro
stroje a zařízení
V OVB od: září 2009
Proč pracujete pro OVB: Chtěl jsem
pomáhat lidem a přitom se stát úspěšným
podnikatelem. OVB je skvělá podnikatelská
příležitost, která všechno toto splňuje.
První klient: Samozřejmě jako asi u všech
rodina.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Vzhledem k tomu, že jsem byl doposud
zaměstnancem, bylo nejtěžší začít přemýšlet
jako podnikatel.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Aktuálně postupu na pozici obchodního
vedoucího, a za to samozřejmě patří velký dík
všem mým kolegům, kteří se na tom podíleli.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Být prospěšný jak klientům, tak našemu
týmu.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Našemu zemskému řediteli panu Muchovi
jsem slíbil, že budu jedním z jeho dalších
zemských ředitelů, a mimo to bych rád pomohl do této pozice i svým kolegům.
Koníčky: Moje srdce patří motorkám, a hlavně těm rychlým. Musím se pochlubit, sám
jsem majitelem Aprilie Mile 1000 R, ale teď je
můj hlavní koníček OVB, a motorka bohužel
musela stranou.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na jízdu ve formuli 1!
Na které místo na světě byste se rád
podíval: S přítelkyní na Maledivy.
Oblíbená historická postava: Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: určitě
rodiče
Životní krédo: Žít na plný plyn, a hlavně
čestně!!!
35
2|10
představuje se
Ing. Jan Hamr
Mám tuhle
práci rád
TEXT: Jan Hamr, oblastní ředitel| FOTO: archiv autora
Na přelomu let 2002 a 2003 jsem se rozhodl
ukončit aktivní hokejovou kariéru v Táboře a věnovat se naplno vysoké škole v Praze. Jak se později ukázalo, byl to krok pro můj život mnohem
důležitější, než jsem si původně myslel. Velké
množství nově získaného volného času jsem se
rozhodl z části věnovat brigádám. I proto jsem
pak v metru na cestě do školy apeloval na spolužačku Ditu Slezákovou, aby mi domluvila pohovor u ředitele společnosti, ve které pracuje. Tak
jsem jako student druhého ročníku Vysoké školy
36 ekonomické odstartoval svou kariéru v OVB.
To, že jsem hrál čtrnáct let hokej, resp. návyky,
2|10 které jsem při tom získal, se mi v OVB až překvapivě hodily. Soutěživost, ochota na sobě pracovat, vytrvalost, ale třeba i schopnost po prohře
v sobě najít znovu motivaci do dalšího boje jsou
jedny z nejdůležitějších vlastností pro dosažení
úspěchu v naší práci.
Přestože jsem studoval ekonomickou školu
(VŠE), informací použitelných v naší praxi jsem
si ze školních lavic moc neodnesl. Vše potřebné
jsem se naučil od zkušenějších kolegů, na seminářích, a hlavně vlastní prací. Naopak musím
říct, že prezentační a komunikační dovednosti
získané v OVB mi usnadnily úspěšné dokončení vysoké školy. Získání titulu Ing. považuji
za velmi cenné. Někteří lidé totiž stále přisuzují
vysokoškolskému titulu velkou váhu a to vám
mnohdy pomůže při různých typech jednání
včetně např. recruiétingu.
Od začátku spolupráce se mi líbila zejména
služba, kterou OVB poskytuje svým klientům.
Věřil jsem a stále věřím, že obor osobních financí
má velkou perspektivu. Na trhu je velká propast
mezi finančními institucemi, které vytvářejí stále
dokonalejší produkty na straně jedné, a klienty,
kteří mají jen malé povědomí o možnostech finančního trhu, na straně druhé. Poskytovat službu finančního poradenství je tak v této situaci
velmi logické, potřebné a lukrativní pro všechny
strany (klient, poradce, finanční instituce).
Postupem času se mi začal čím dál více líbit
i kariérní plán OVB. Fantastické na něm je to, že
vůbec nějaký plán kariéry existuje. Schválně se
zkuste zeptat svých známých mimo OVB, kam se
chtějí posunout v kariéře třeba za tři roky a zda
vědí, co musí pro ten postup udělat? Až si poslechnete pár odpovědí, tak si teprve uvědomíte
hodnotu kariérního plánu. Stejně jako mnozí jiní
v OVB jsem ani já neměl žádnou delší pracovní
zkušenost před OVB, a proto jsem některé jeho
zákonitosti docenil až časem. Dnes už můžu
potvrdit, že v ČR neexistuje snazší cesta, jak
svůj příjem dostat rychle z dvaceti tisíc měsíčně
na dvě stě tisíc měsíčně. Zvláště teď po přidání
1 eura do kariérního plánu!
Tak jako mnozí jiní jsem i já při své cestě vzhůru
zažíval úspěšnější a méně úspěšná období.
Jedna z nejtěžších věcí je znovu a znovu v sobě
nacházet motivaci do další práce. Za to, že se mi
to daří a že jsem došel (zatím) na BD, vděčím
podpoře mnoha lidí, kteří sehráli při mém
postupu významné role. Rád bych tak poděkoval
nejen rodině zemských ředitelů Slezákových,
Ditě, Pavlovi a Haně, ale i oběma svým rodičům,
sestře a samozřejmě i své dlouholeté přítelkyni
Kátě. A určitě i kamarádovi a kolegovi Honzovi
Hlouskovi.
Postupně se mi v OVB podařilo poskládat silný
tým mladých, inteligentních, pracovitých a motivovaných lidí a rád bych jmenovitě poděkoval
za spolupráci alespoň těm, se kterými dnes spo-
lupracuji přímo. První skupinou jsou „mazáci“,
s nimiž spolupracuji již delší dobu, mezi ně patří
Václav Bláha, Edita Brůžková, Lukáš Klus a Jan
Radovský. A také „nový nastupující management“, kam patří Gabriela Mrkvicová, Vojtěch
Duffek, Petr Trieb a Václav Svoboda. Těším se
na mnoho dalších let vzájemné spolupráce.
Na závěr bych rád řekl, že OVB je o vydělávání
peněz, kupování si vlastních bytů, sportovních aut
a o životě v luxusu. Ale zdaleka ne jenom o tom!
Je to o radosti z dobře odvedené práce, např. když
vás klient pozve do domu, který jste mu pomohli
financovat, o radosti z úspěchu vašich spolupracovníků, když jim přijdou první parádní provize,
o uznání, které vám projeví kolegové, o vašem
osobnostním růstu, o sebevědomí, které vám tohle všechno přinese, o pokoře, které vás to naučí,
a nakonec o vizích, které před vás OVB neustále
klade. A proto mám tuhle práci rád. ▪
den s
Hana Horká
TEXT: Roman Peterka, FOTO: Jan Zavřel
K
PRÁCI pro OVB Hana Horká do slova
a do písmene vyrostla. Napřed se práci pro
OVB začali věnovat oba její rodiče, posléze bratr
a další členové rodiny. „Jsme skutečně do slova
a do písmene rodinná firma,“ směje se Hana
Horká. Podle její zkušenosti se společné podnikání a dobré rodinné vztahy nevylučují. „Klape
nám to výborně, určitě bychom neměnili,“ říká.
Někdy ve čtrnácti letech začala s rodiči jezdit
na první semináře a školení pořádaná OVB. Ne
že by poslouchala, co se tam říkalo, ale bavilo ji
setkávat se s lidmi kolem OVB. O své budoucnosti měla jasno už zhruba od patnácti, tedy ve věku,
kdy si mnozí ještě vůbec nedovedou představit,
co budou dělat. „Věděla jsem, že po střední škole
chci jít na vysokou, pak ještě na chvíli vyrazit
na zkušenou do zahraničí, ale pak že se zapojím
do práce v OVB,“ vypráví Hana.
Její představy se nakonec splnily – i když
trochu jinak, než měla původně naplánováno.
38 Po střední škole zamířila na Vysokou školu
ekonomickou, tam ale vydržela jen první rok.
2|10 „Nevyhovovalo mi, že je to škola zaměřená
především na teorii a mnohem méně už na obchodní praxi,“ vysvětluje. Studium původně
9.00
jen na rok přerušila a odjela si splnit druhou
část svého snu – pracovala ve Spojených státech
jako au-pair. Po návratu z Ameriky věděla, že se
na „ekonomku“ už nevrátí, a nastoupila na plný
úvazek v rodinné firmě. Na vysokoškolské vzdělání ale nerezignovala – jen místo prezenčního
studia zvolila dálkové. „Absolvovala jsem jako
bakalář na právech, teď si dodělávám magisterské studium andragogiky,“ říká Hana Horká.
Dnes je oblastní vedoucí, spolu s bratrem
vedou kanceláře v Karlových Varech, které spadají do zemského ředitelství Horkých. „Tatínek
je zemský ředitel, maminka oblastní ředitelka,
pod ni spadá ve struktuře i má skupina. Bratr
spadá přímo pod otce. Tatínek je zkrátka hlava
rodiny a maminka krk, který s ní hýbe,“ říká
s úsměvem Hana Horká. I ona však ve struktuře
chce postupovat dál. „Do dvou měsíců plánujeme otevřít pobočku v Mostě, kde už dnes máme
skupinu spolupracovníků, do roka bychom chtěli se skupinou povýšit na oblastní ředitelství,“
dodává. Pomáhá také rodičům s rozjezdem
podnikání na Ukrajině. „Už jsem si našla přes
Facebook pár tamních spolupracovníků, takže
teď budu dojíždět občas i tam.“
„Do kanceláře obvykle
dorážím až na devátou.“
10.00
Začátky v OVB však nebyly jednoduché.
„Potenciální klientela v podobě našich příbuzných a rodinných známých už byla notně
prosetá rodiči a bratrem, takže jsem musela
hledat jinde,“ vzpomíná. Prvním potenciálním
klientem, kterého oslovila, tak byl její dávný
kamarád ze skauta, kam jako dítě chodila. Ten
ale na první pokus zklamal. „Měl k tomu velkou
nedůvěru, vyslechl si mě sice, ale vůbec nic
neuzavřel a přistupoval k tomu hodně skepticky,“ vypráví Hana Horká. Za dva roky ale přišel
sám. „Moje zkušenost, kterou se snažím předat
i svým spolupracovníkům, je taková, že lidé
jsou často k naší práci zpočátku skeptičtí – ale
nakonec si dokážeme získat jejich důvěru,“ říká
Hana. Protože kamarádi ze skauta nebyli zrovna
ideální cílová skupina, většina z nich při vyslovení termínu „finanční poradenství“ zpočátku
jen mávala odmítavě rukou, zkoušela Hana
Horká prorazit jinak. „Začínala jsem přes různá
doporučení, hodně jsem sháněla úplně cizí lidi
– zkoušela jsem všechno možné, a nakonec se
to vyplatilo. I v tak prosetém kraji, jako byl pro
mě ten náš, se mi podařilo vybudovat si základ
své klientely,“ říká. „Byl to boj, ale hrozně ráda
na to vzpomínám. Pokud se pro něco rozhodnu,
jdu do toho naplno a překážky mě nemají šanci
odradit. Naopak mě pobízejí k tomu, abych je
překonala,“ dodává. Práci v OVB věnuje většinu
svého času, a jak sama říká, není to pro ni práce,
ale spíš styl života. ▪
„Na mé práci mě baví hlavně komunikace
s lidmi, bez papírování to ale nejde.“
Třikrát v týdnu si Hana ráno, než vyrazí do práce, jde ještě zacvičit. V devět dorazí
do kanceláře i její spolupracovníci.
Po ránu řeší Hana Horká nějakou chvíli administrativu spojenou s chodem kanceláře.
„Čas na oběd si najdu vždycky, obvykle ho spojím s pracovním jednáním.“
13.00
11.00
„Na práci s klienty už nemám moc
času, věnuji ho hlavně rozvoji svých
spolupracovníků.“
Pro své kolegy je k dispozici neustále – pracovní záležitosti s nimi probere třeba i při
náhodném setkání na ulici cestou z oběda.
Většinu dne tráví především konzultacemi se spolupracovníky, kteří se věnují práci
finančního poradce na plný úvazek.
39
2|10
19.00
16.30
„Z práce se nedostanu před
šestou, někdy i později.“
„Velkou pozornost zaměřuji
na semináře a školení.“
Kromě individuálních konzultací pořádá Hana pro své spolupracovníky také pravidelná školení a workshopy. Jednou týdně je na pořadu dne obsáhlý seminář, kde kolegy seznámí s novinkami na trhu a aktuálními informacemi
důležitými pro jejich práci.
V práci se někdy zdrží dlouho – konzultacím s kolegy, kteří mají finanční
poradenství zatím jen jako přivýdělek, či se spolupracovníky ze skupiny
v Mostě se věnuje ve večerních hodinách.
blahopřejeme
Gratulujeme našim
jubilantům k narozeninám
KVĚTEN
40
2|10
slava, Mertová Dagmar, Ing. Mrázek
Mgr. Basel Libor, Berka Miroslav, Bičan
Karel, Müller Jiří, Naniašová Katarína,
Richard, Bínová Monika, Biskupová
Antolovics Karel, Ing. Baklíková Janka,
Ing. Nitková Ivona, Nováková Hana,
Irena, Ing. Brázdil Jaromír, Březinová
Mgr. Benák Jan, Benák Zdeněk, Blažek
Novotná Libuše, Odehnalová Rybo-
Pavla, Bulín Jaroslav, Časárová Jana,
Lubomír, Buryška Jan, Cubrová Roma-
vá Daniela, Ondřej Stanislav, Osoba
Mgr. Černík Michal, Ing. Devendra
na, Cvikrová Marie, Cvrčková Věra,
Tomáš, Ozaňáková Margita, Pavlíková
Upul, Drohobecká Danuše, Drvotová
Čevela Petr, Ing. Dobnerová Dagmar,
Blanka, Pečenková Vlasta, Penzes
Anna, Dubaciu Iosif, Ing. Dvořák Ivo,
Dolanský Tomáš, Došková Jana, Drah-
Petr, Ing. Peprník Martin, Pevná Eva,
Ing. Fadin Alexandr, Fazekaš Petr,
ná Jiřina, Dudková Jindra, Ing. Dürro-
Pfeiferová Lucie, Pícha Petr, Ing. Píšová
Fialková Ivana, Mgr. Gajdošíková
vá Eva, Ing. Englmaier Miloš, Ertlová
Nina, Podolák Martin, Pojslová Marta,
Alena, Gálová Lenka, Ing. Garzinová
Eva, Fábri Otto, Fischerová Zdeňka,
Bc. Pokorná Lucie, Pokorná Olga,
Běla, Gomzyk Andriy, Grundová Ji-
Ing. Galatík Karel, Galíková Katarína,
Ing. Pospíšilová Yvona, Bc. Remutová
řina, Gubaniová Lenka, Hájek Mar-
Ing. Golovneva Yelena, Gothová Mi-
Kateřina, Ing. Rolečková Lenka, Rozto-
tin, Hájková Hana, Ing. Harant Jiří,
roslava, Mgr. Gřešek Jan, Hamouzová
čil Miroslav, Říha Petr, Schneider Dan,
Ing. Herbrík František, Heribanová
Květa, Ing. Hanák Zdeněk, Hanušo-
Schöpp Jiří, Spanyo Robert, Ing. Srba
Marie, Heřmanský Jiří, Hirtová Marie,
vá Libuše, Harsa Jaroslav, Heřman
Pavel, Ing. Stahl Martin, Stejskalová
Hladíková Marie, Hladíková Růžena,
Michal, Hladíková Zdeňka, Hlusičková
Hana, Mgr. Stejskalová Hana, Suchán-
Hlaváčová Jindřiška, Hlavatý Lubomír,
Martina, Hofman Jiří, Holečková Iva,
ková Marcela, Svoboda Josef, Ing. Svo-
Hodek Zdeněk, Holík Karel, Horák
Horáček Ladislav, Mgr. Hösl Petr,
bodová Marie, Šafářová Jana, Šárková
Libor, Horníková Helena, Ing. Hřeblo
Hrabinová Jana, Mgr. Hráček Michal,
Milena, Ing. Ščuková Zuzana, Šeďo
Milan, Hykyš Radek, Hynek Antonín,
Hrdá Silvie, Hruza Alois, Hu Michal,
Ján, Šenkapoul Jan, Šesták Rudolf,
Ing. Chalupa Bohuslav, Ilková Jitka,
Hulinková Hana, Hušková Jarmila,
Šišláková Irena, Škvárová Monika, Šor-
Jašková Věra, Jiráková Stanislava, Jiří-
Charvát Antonín, Chlíbcová Jaroslava,
číková Eva, Šplíchal Pavel, Šulc Štěpán,
ková Taťána, Kaša Martin, Kemr Petr,
Chmelová Kateřina, Jahodová Hana,
Šusterová Alena, Mgr. Šustrová Lucie,
Kinda Karel, Klička Josef, Klugová
Janoštíková Pavlína, Mgr. Janoušková
Švec Miloslav, Švejstilová Otakara,
Petra, Košátková Dana, Košinová Ko-
Eva, Mgr. Jarešová Gabriela, Jebavá Ji-
Tichý Josef, Tomečka Jiří, Toušek Milo-
vaříková Věra, Koubková Eva, Králová
řina, Ing. Jedlička Vít, Ing. Jonák Pavel,
slav, Vengřinovič Jan, Ing. Vít Jaroslav,
Jana, Kratochvíl Ladislav, Krausová
JUDr. Jordán Alexander, Kalousová
Vlk Miroslav, Vobořil Dušan, Votoček
Věra, Ing. Kravtsov Sergiy, Krejčová
Petra, Kavalírová Renáta, Klementová
Jaroslav, Vráblová Dana, Vrobel Ond-
Milena, Kristen Pavel, Krivanková
Ivana, Knížek Miloslav, Ing. Kolářová
řej, Všetečková Monika, Wagnerová
Milada, Kučera Ondřej, Kuthan Josef,
Šárka, Konečná Božena, Kopejska Vla-
Nicole, Zahradníková Petra, Zeman
Mgr. Lachout Jaroslav, Lárová Ma-
dimír, Ing. Koreš Milan, Kosnar Josef,
Jan, Ing. Zemánková Jana, Zimrmano-
rie, Levíček Luděk, Lízalová Dana,
Košák Miloslav, Kotačka Ivan, Kožel-
vá Olga, Mgr. Žák Bohuslav,
Ing. Loudová Květoslava, Ing. Marti-
ský Martin, Krčová Alice, Křiváková
Pavlína, Ing. Lempera David, Lesa To-
ČERVEN
nek Hynek, Matějka David, Matějková
Marcela, Ing. Meluzín Tomáš, Meyer
Michal, Müllerová Hana, Muzikantová
máš, Linhart Milan, Lupačová Vlasta,
Macharová Ivana, Machová Martina,
Abrla Jiří, Alfery Miroslav, Ing. Au-
Růžena, Ing. Nedvědová Marie, Ne-
Malenová Monika, Mandíková Eva,
gustín Josef, Baniunynská Heidi,
umannová Miroslava, Ing. Niklasová
Marešová Daniela, Mayerová Milo-
Bartončíková Ludmila, Bártová Šárka,
Zdeňka, Novák Pavel, Oliva Tomáš,
Pavlíková Petra, Pelech Ludvík, Pete-
Eva, Halda Petr, Hamříková Eva, Ha-
Lenka, Ing. Terfler Josef, Ing. Tesařo-
říková Dana, Petrovický Martin, Pilch
talová Michaela, Ing. Hejlová Blanka,
vá Jitka, Tlach Zdeněk, Trefil Taťána,
Bronislaw, Plohák Luděk, Plzáková
Hlaváček Jaroslav, Holík Václav, Honys
Ing. Tribula Martin, Tůma Luboš,
Božena, Podolková Jana, Ing. Pohano-
Martin, Ing. Horáková Vlasta, Horny-
Turek Tomáš, Urbanová Eva, Vaculík
vá Jaroslava, Poloprutský Petr, Popelka
chová Dagmar, Hrubá Jana, Chaikou
Jiří, Valková Kateřina, Ing. Videnka
Jan, Bc. Pospíšil Jan, Ing. Pospíšilová
Dzianis, Ing. Jaroš Radim, Jirotková
Dalibor, Vodová Emílie, Vorel Zdeněk,
Jana, Pribulová Nikulina, Procházko-
Ilona, Mgr. Kačunková Helena, Karta-
Vránová Marcela, Ing. Vrbická Lenka,
vá Zuzana, Mgr. Přibylová Danuše,
rik Žaneta, Kolařík Petr, Končal Lumír,
Weiserová Vlasta, Zvonková Jana,
Pszczolková Vladimíra, Rabovská
Kondýsek Petr, Ing. Kopřivová Eva,
Zýková Marie, Ing. Žwak Zdislav,
Michaela, Rusek Tomáš, Mgr. Řeháko-
Košvanec Svatopluk, Koukol Ondřej,
vá Blanka, Semerák Jaroslav, Semrád
Ing. Kovář Michal, Král Libor, Krejčová
Lukáš, Ing. Slunečko Miloslav, Sobla-
Pavlína, Kroupová Petra, Křivák Pavel,
hovský Ivan, Středa Jan, Svobodová
Kučera Zdeněk, Kurzweilová Eva, Kva-
Mgr. Al Hakimová Nada, Babička Petr,
41
Dana, Šodková Gabriela, Štysová
pil Jiří, Kyslingerová Markéta,
Baierová Pavlína, Bartíková Jarmila,
2|10
Zdeňka, Ing. Tměj Jaroslav, Tobolíková
Bc. Langmajer Martin, Leitnerová Jaro-
Baudyšová Marie, Biňovcová Soňa,
Hana, Trčálek Milan, Týmová Milena,
slava Zuzana, Ing. Liebscher Vilibald,
Blechová Iveta, Ing. Böhm Michal,
Uhlířová Monika, Velehradská Hana,
Lisičenko-Dlouhá Marie, Malinová
Boledovič František, Brabcová Jana,
Viktořík Tomáš, Ing. Vogl Luboš,
Hana, Málková Šárka, Markvartová
Brychtová Naděžda, Ing. Bürgl Jan,
Vojtěch Pavel, Ing. Vondrová Lenka,
Lenka, Ing. Matvija Štefan, Mecl Vác-
Ing. Čapková Marie, Čejková Anna,
Vrbický Libor, Ing. Vrhel Ivo, Mgr. Vtí-
lav, Melšová Jana, Mičiaková Alena,
Čermák Ladislav, Černá Soňa,
pilová Jana, Ing. Vyhnánek Petr, Vyoral
Najman Pavel, Novák Pavel, Novák
Ing. Černek Jan, Ing. Černý Filip,
Vlastimil, Weinzettlová Miroslava,
Martin, Nýdl Jiří, Pamula Dušan, Pa-
Ing. Čížková Irina, Diviš Přemysl,
Ing. Zajíček Miroslav, Zavřelová Gab-
pež Bedřich, Mgr. Pavlasová Dagmar,
Dohnalová Helena, Dohnalová Ivana,
riela, Zientková Anna, Zitová Pavlína,
Pertlíček Michal, Ing. Pešek Jiří, Peši-
Doubková Alena, Bc. Dufek Ondřej,
Zouhar Jakub, Železná Monika,
nová Tereza, Petrová Jana, Pikl Robert,
Duchoň Jiří, Ďukičová Dana, Ing. Fa-
Pitro Vladimír, Pitrof Jiří, MUDr. Po-
binger Jan, Fohlová Zuzana, Foltýnová
korná Eva, Potůčková Libuše, Pouč
Žaneta, Freimanová Luďa, Fričová He-
Pavel, Prokop Petr, Przywarová Alena,
lena, Fuska Peter, Gajda Vojtěch, Gre-
Bachanová Miroslava, Baláková Dag-
Přeslička David, Ptáčníková Alena, Ra-
beňová Marie, Halačka Aleš, Havlátko
mar, Ing. Bednařík Jaroslav, Bechyňák
mešová Hana, Ryšánová Libuše, Řehá-
Michal, Havránek Pavel, Hlavnička
Vlastislav, Bechyňáková Helena, Bíbo-
ková Monika, Sedlák Petr, Ing. Schie-
Marek, Horyna Miroslav, Ing. Hošková
vá Lucie, Bilíčková Romana, Bc. Bro-
menz Jana, Silberová Jana, Sláma Jan,
Šárka, Hrubá Pavla, Husák Štěpán,
klová Martina, Brož Radek, Březinová
Smolík Miloš, Spáčilová Sylva, Sprat-
Chlad Martin, Chýle Jiří, Janouš Karel,
Zdeňka, Bydžovská Ilona, Cimrman
ková Drahomíra, Stašáková Helena,
Janů Vladimír, Ježková Lenka, Jonášo-
Zdeněk, Cvrkalová Jitka, Černý Petr,
Steidl Tomáš, Strych Dalibor, Stuchlík
vá Markéta, Juklíček Jaroslav, Bc. Junek
Davídek Petr, Ing. Dobrovolská Marie,
Pavel, Sucháňová Simona, Šanda
Libor, Juračák Petr, Kaksch Rudolf,
Dospělová Hana, Dvořáková Marie,
Dalibor, Šeda Jiří, Šťastný Ladislav,
Kaleta Lukáš, Karmasinová Radoslava,
Mgr. Ernst Kokotek Lukasz, Fechtero-
Štěpánková Olga, Mgr. Štěpničková
Klíma Oldřich, Mgr. Korecký Petr,
vá Karla, Freisler Jiří, Mgr. Gorčíková
Helena, Štíplová Markéta, Šturmová
Korešová Petra, Koudelka Patrik,
ČERVENEC
SRPEN
blahopřejeme
42
2|10
Ing. Král Michal, Krausová Alena,
Valeriy, Bolkovcová Lenka, Borecká
la, Růžička Zdeněk, Ing. Řehoř Miro-
Bc. Kremr Pavel, Kučera Antonín,
Hana, Borovec Jiří, Mgr. Bostlová
slav, Salzerová Květoslava, Simoněn-
Kuchař Pavel, Mgr. Lovasová Eva,
Věra, Bozděchová Božena, Brejžková
ková Iva, Skála Jaroslav, Sochůrková
Lukášová Jana, Machaczka David,
Eva, Burešová Alena, Bursa Vladimír,
Věra, JUDr. Soural Karel, Spodniako-
Mališka František, Matějka Pavel,
Cablk Martin, Císař Milan, Čermá-
vá Dana, Svobodová Romana, Swier-
Matějka Jan, Mejstřík Jiří, Melichar
ková Jana, Ing. Černý Bronislav,
sovič Zdeněk, Šádková Dagmar, Mgr.
Zdeněk, Ing. Míka Štěpán, Miklíčko-
Čtvrtníček Jaroslav, Dlabajová Hana,
Šácha Dominik, Šalomoun David,
vá Jana, Mojdlová Jana, Moravcová
Dolejšková Ladislava, Doležel Leo-
Šesták Jiří, Šimčáková Monika, Šíp
Daniela, Mgr. Musil Ondřej, Na-
nard, Ing. Drahotský Martin, Dro-
Jaroslav, Špeta Petr, Špetlík Zdeněk,
gyová Jana, Bc. Nechanická Lenka,
pinski Pavel, Dujka Martin, Foster
Špryngl Karel, Mgr. Šrámková Anna,
Němečková Monika, Omelková
Petr, Foubík Michal, Fuxová Jitka,
Tmejová Alena, Tomešová Zuzana,
Dagmar, Ing. Ort Jan, Ing. Palmi
Goncharova Olga, Mgr. Gregorová
Dr. Tomko Anton, Trávníček Martin,
Petr, Pavlovská Hana, JUDr. Pecivál
Marie, Ing. Grudl Lubomír, Mgr.
Ing. Truxa Michael, Typltová Eva,
Stanislav, Peštová Blanka, Peterka
Hartmanová Monika, Hlahůlková
Valentová Lucie, Vápeník Tomáš,
Michal, Petržílek Tomáš, Pohanko-
Kateřina, Hnídek Jaroslav, Honsová
Ing. Vápeníková Jana, Vaverka Ví-
vá Věra, Polášek Pavel, Procházka
Dagmar, Ing. Hric Jaroslav, Hruška
tězslav, Vojáček Karel, PhDr. Vojáč-
Jindřich, Ing. Procházková Lenka,
Miroslav, Huleja Martin, Huzincová
ková Raduca, Volná Lenka, Vosecký
Prokešová Vlasta, Ptáčková Renata,
Jitka, Ivančák Petr, Ing. Jaklová Libu-
Jaromír, Ing. Wittner Petr, Zajíčková
Ing. Pubalová Eva, Pučejdlová Marie,
še, Jakubičková Věra, Ing. Jakwerth
Ilona, Zborníková Alena, Žabová
Ryvola Robin, Ryvti Silviya, Ing.
Daniel, Jelínková Martina, Ing. Jurá-
Dana, Žačíková Alena,
Sahulová Radka, Ing. Salvet Zde-
nek Radim, Ing. Kaasová Džamila,
něk, Ing. Samková Jana, Mgr. Secká
Kačer Filip, Kisý Aleš, Knaf Helmut,
ŘÍJEN
Jana, Schnaid Ludvík, Schneiderová
Kněžourová Monika, Kohutová
Adamec Jakub, Adamová Vladimíra,
Miroslava, Siegler Karel, Skačan
Dagmar, Košanová Renata, Krbcová
Barsch Alfred, Bartošová Lenka, Baxa
Milan, Ing. Sloboda Josef, Smola
Helena, Kropáčková Libuše, Kroužil
Václav, Blažková Mária, Bobok Vik-
Josef, Ing. Smutný Igor, Souček Leoš,
Milan, Kühnová Libuše, Ing. Kylsán
tor, Ing. Bočková Ivana, Mgr. Brabco-
Soukupová Zdeňka, Mgr. Staňková
Oldřich, Ing. Lehký Michael, Lenický
vá Petra, Ing. Brandejsová Marcela,
Eva, Staňková Monika, Stuchlíková
Karel, Lenkvík Milan, Lexa Zdeněk,
Brožíková Barbara, Bubeník Tomáš,
Marie, Suchý Bohumír, Svobodová
Ličáková Daniela, Ing. Macková
Ing. Burysz Jiří, Cimburová Dagmar,
Lenka, Sýkorová Miroslava, Ing. Še-
Soňa, Málek Ivan, Malíček Milan,
Červená Danuše, Červenka Radek,
včík Václav, Šikolová Dagmar, Šinsky
Ing. Mansfeldová Jitka, Mareš
Čumová Diana, Děkanová Petra,
Ján, Šlingr David, Šperlová Jana,
Přemysl, Ing. Marko Milan JUDr.,
Dobřichovská Ladislava, Ing. Dolejš
Štáfová Ivana, Ing. Štibrányiová Ma-
Marushko Ruslana, Ing. Matějka
Jan, Ing. Dušek Milan, Dvořáková
rie, Tomanová Eva, Traxlerová Věra,
Petr, Matocha Tomáš, Matura Josef,
Bronislava, Ing. Fikejzová Alena,
Tvrdík Jaroslav, Urbánek Ladislav,
Maxa Miloš, Mazanec František,
Fínová Pavlína, Fišerová Mirosla-
Vaculová Iveta, Valvodová Zdeňka,
Mitkov Petr, Molík Rudolf, Mühlhan-
va, Florianová Pavla, Frič Jaroslav,
Mgr. Včalová Simona, Ing. Zatloukal
dl David, Mucha Petr, Neitzel Albert,
Gederová Maria, Ing. Hanák Zdeněk,
Petr, Ing. Zeman Radim, Zeman Mi-
Ing. Nejdl Jaroslav, Ing. Netolický
Ing. Havlíčková Aneta, Havrda Jiří,
lan, Zemanová Naďa, Zítková Šárka,
František, Nguyenová Jitka, Ing. No-
Hellerová Alena, Hnízdil Miroslav,
Žišková Jana,
vák Vladimír, Novotná Eva, Novotná
Hodáková Kateřina, Holdová Renáta,
Jaroslava, Novotný Václav, Nývlt Jiří,
Holub Josef, Horečný Karel, Horký
ZÁŘÍ
Ornstová Renata, Pech Lubomír,
Filip, Hozová Jana, Hrazdírová Jana,
Ing. Babulík Václav, Mgr. Báčová
Píša Bronislav, Plachý Josef, Pokorný
Husáková Jaroslava, Huspeková
Magda, Bauerová Julie, Bernard
Libor, Porembský Petr, Praislerová
Jitka, Mgr. Chmelíček František,
Martin, Bezděková Lenka, Blazhyn
Jitka, Radil Antonín, Rezková Marce-
Bc. Chromý Jan, Ivanová Jana,
* Publikována pouze kulatá jubilea počínaje
třicátinami.
Jaklová Jana, Jeřábek Jiří, Ježorková
Pavlína, Pinkas Vladislav, Plášil Jan,
Mgr. Švaniga Radek, Trunec Pavel,
Tereza, Jiránková Jana, Juříček Jan,
Pokluda Igor, Pokorná Milena, Postl
Uhlíř Jan, Urban Roman, Valová
Káčerek Pavel, Karásková Irena, Keš-
Aleš, Pražáková Jana, Procházková
Vlasta, Váňová Věra, Vaverka Josef,
ner Radek, Klíma Zdeněk, Knap Jiří,
Alena, Roučová Veronika, Rula Vla-
Vavřičková Irena, Velesz Daniel, Mgr.
Kočová Eva, Kolihová Olga, Konopás-
dimír, Růžička Roman, Mgr. Řezáčo-
Višňáková Valerie, Vocilková Eva,
ková Helena, Kopřiva Bohumil, Krej-
vá Helena, Salajková Iveta, Sandtner
Vondráček Martin, Dr. Vondráčková
čí Alena, Krejčík Petr, Kružík Ludvík,
Pavel, Sedláčková Vilma, Schatzová
Alena, Ing. Weber Vlastimil, Weinli-
Křesina Milan, Křížová Lucie, Kubík
Marie, Ing. Skřivanová Květuše,
chová Irena, Zahradníčková Renata,
Jindřich, Ing. Kuchar Iryna, Kuchtová
Slaběňáková Božena, Smrčková Jana,
Zilcher Ladislav, Zmrhalová Hana,
Jana, Kujan Daniel, Kulhavá Rena-
Stará Michaela, Starostová Alena,
Zoubek Antonín, Zrcková Božena,
ta, Laštůvková Jitka, Leonova Lea,
Starý Petr, Ing. Suchánek Bohumil,
Zyková Eva, Žďánská Dita, Ženatý
Macková Bohuslava, Ing. Mackovíko-
Suchý Vladimír, Sukupová Vlasta,
Roman
vá Růžena, Mácová Petra, Mareček
Susová Lenka, Svobodová Roma-
Tomáš, Marko Ivana, Maxová Lada,
na, Svobodová Marie, Šafránková
Miková Ivana, Mysliveček Miroslav,
Kateřina, Šedivá Irena, Mgr. Šimsová
Nováková Ludmila, Oškerová Jana,
Hana, Šístek Ivo, Škultétyová Eva,
Ing. Pakostová Marcela, Pastýříková
Špínová Jana, Štádler Jaroslav, Štěbra
Jitka, Pavelka Jiří, Ing. Peterková
Václav, Štollová Eliška, Šuhajová Eva,
* Publikována pouze kulatá jubilea
počínaje třicátinami.
43
2|10
44
2|10
rozhovor
Dita Slezáková
Když neschází
nadšení a chuť do práce,
jde všechno
TEXT: Jana Bohutínská | FOTO: Michael Kratochvíl
45
2|10
Usměvavá zemská
ředitelka Ing. Dita
Slezáková je důkazem
přísloví, že jablko nepadá
daleko od stromu. Oba
její rodiče, Hana a Pavel
Slezákovi, dosáhli stejně
jako ona v OVB Allfinanz
nejvyšších pozic. Dita
Slezáková svou osobností
a podnikatelským stylem
okamžitě vyvrací názor,
že je finanční poradenství
konzervativní obor.
46
2|10
Na vaší kariéře u OVB je zajímavé,
že jste ji zahájila už v osmnácti
letech. Jak jste postupně dosáhla
až na pozici zemské ředitelky?
Spolupráci, tzn. Dotazník
a Smlouvu s OVB, jsem dostala
od rodičů jako dárek k osmnáctým narozeninám. To bylo
v březnu 2000, s OVB tedy spolupracuji už deset let. Začátky byly
pozvolnější, brala jsem tuhle
práci jako brigádu při studiu. Až
později jsem ji začala brát o něco
vážněji. Když jsem pak končila
Vysokou školu ekonomickou,
získala jsem titul Ing. a byla zároveň povýšena na post oblastní
ředitelky. Rok nato jsem se stala
regionální ředitelkou a za další
dva roky zemskou ředitelkou.
Jak jste zvládla skloubit náročné
studium a zároveň náročnou práci?
Rychle jsem se naučila dobře
organizovat svůj čas. Mít systém.
Obklopit se dobrými spolupracovníky, kteří mě podrží,
delegovat na ně úkoly, předávat
kompetence.
Vaše rodina je s OVB úzce propojená. Byla tedy vaše cesta jasnou volbou, nebo vás rodiče přemlouvali?
Nepřemlouvali, nebo to dělali
tak nenápadně, že jsem si toho
ani nevšimla. Ale jasná volba
to také nebyla. Ještě tak první
dva nebo tři roky spolupráce
s OVB jsem si myslela, že se
vydám úplně jinou cestou.
Chtěla jsem se věnovat
marketingu a PR.
Postupně jsem
se pak ztotožnila
s tím,
že OVB
opravdu
bude moje
cesta.
Pak už jste nikdy
nezapochybovala,
zda jste si vybrala
správně?
Ze začátku
jsem chtěla končit
každý druhý
den, když se mi
něco nedařilo.
Měla jsem takové
sinusoidy, nahoru
dolů. Ale nikdy se
mi nestalo, že bych
chtěla opravdu
vážně skončit.
OVB byla zároveň vaše první pracovní zkušenost?
Ne, ne. O prázdninách na vysoké škole jsem pracovala tři
měsíce v Americe. Dělala jsem
servírku ve zmrzlinárně, připravovala poháry, uklízela jsem. Vyzkoušela jsem si manuální práci
a dobře jsem věděla, že chci
své spolupracovníky neřídím nijak autoritativně a dominantně,
spíše pracujeme na partnerské
bázi. Pořádáme i různé společné
relaxační akce – jedeme na hory,
na víkend k moři, jdeme do divadla nebo na večeři. Zároveň je to
motivační, soutěžní záležitost.
Důležitá je trpělivost. „Ne velcí
spolknou malé, ne rychlí dohoní
pomalé, ale ti, co vydrží, ti
vyhrávají.“
dělat kariéru, chci se rozvíjet
a mít kreativní práci, která mě
naplní a bude mít smysl.
Svou kariéru u OVB jste tedy
opravdu nastartovala kolem dvacítky. Byl pro vás nízký věk výhodou,
nebo vám situaci komplikoval?
Potýkala jsem se hlavně sama
se sebou. Mozek osmnácti-, dvacetileté dívky není na podnikání
tak připravený, jako v pozdějším
věku. Alespoň u mě to tak bylo.
Neměla jsem ale žádný problém
s klienty nebo se spolupracovníky v tom, že by mě nebrali dost
vážně kvůli věku. Spíš já sama
jsem měla ve dvaceti jiné starosti
než dělat velkou kariéru. To přišlo skutečně až později. Samozřejmě silnou motivací pro mě
byla i vize finanční nezávislosti.
Musela jste kvůli kariéře něco
obětovat?
Neobětovala jsem přátele, protože řada z nich šla do podnikání
se mnou, naopak jsem získala
přátele nové. Neměla jsem ani
žádný časově náročný koníček,
který bych musela upozadit. Nevnímám to tak, že bych musela
něco obětovat.
V OVB známé příjmení vám pomohlo, nebo vám start ztížilo?
Výhoda byla, že jsem měla
u rodičů psychickou podporu.
Kdykoli jsem si k nim mohla
přijít pro radu. Nevýhodou snad
je, že vaše úspěchy občas okolí
přičítá tomu, že máte rodiče
ve stejném oboru.
Jak jste si budovala svůj tým?
Firmu mám plnou vrstevníků.
Věkový průměr ve firmě je nízký,
kolem čtyřiadvaceti let. Když
jsem studovala vysokou, začala
jsem si vybírat spolupracovníky
mezi svými spolužáky, lidmi,
kteří mi byli blízcí. Proto také
Jak velký váš tým dnes je a kam ho
chcete posunout dál?
Je to téměř tisíc spolupracovníků. Neřeknu konkrétní číslo,
to se proměňuje. Ráda bych své
spolupracovníky především dovedla do vyšších pozic. Sama už
nemám kam stoupat, chtěla bych
se tedy teď více soustředit na jejich kariérní postup. To je pro
mě velkou motivací. Chtěla bych
jmenovat co nejvíce zemských
ředitelů, dovést je na pozici,
na níž jsem teď já, a zažít s nimi
znovu úspěch, který jsem sama
zažila.
Plánujete expanzi na Slovensko
a na Ukrajinu. Jak jsou tyto plány
daleko?
Prostřednictvím svých vedoucích spolupracovníků skutečně
rozšiřuji aktivity na Slovensko
a Ukrajinu. Ukrajina je však
teprve vize budoucnosti v horizontu několika let. Na Slovensku už mám spolupracovníka
na stupni R3, který tam otevřel
svou kancelář. Ale jsme opravdu
v začátcích.
Příběh o tom, jak jste oslovila prvního klienta, už je v OVB známý,
přesto, zopakujte ho, prosím.
Šli jsme s kolegou motivovaní
ze semináře. Říkali jsme si, že
potřebujeme klienty a žádné
nemáme. Šli jsme tedy na sídliště, protože bylo vedle kolejí.
Za chvíli šel starší pán se psem.
Řekli jsme mu, že budeme mít
průšvih v práci, protože nebudeme mít analýzu. Slyšel, že jsme
z Moravy, on byl také původem
Moravák, tak se mu nás zželelo.
Vzal nás k sobě domů a tam
s námi analýzu udělal. Dostali
jsme od něj další doporučení,
a tak jsme získali první klienty.
A co dnes radíte svým nováčkům,
když jim máte říci, jak na klienty?
Nesmírně důležitá je i trpělivost,
a to nejen v začátcích. Četla
jsem na „ovbáckých“ plakátech,
a je to velká pravda, že „ne velcí
spolknou malé, ne rychlí dohoní
pomalé, ale ti, co vydrží, ti
vyhrávají“.
Je nadšení také jedno z kritérií,
podle kterých si vybíráte své nové
spolupracovníky?
Je to jistě důležité. Ale musím
říci, že dodneška, i s desetiletou
praxí, nedokážu při přijímacím pohovoru odhadnout, zda
z člověka bude ředitel, nebo
jestli nevydrží ani dva měsíce.
To ukáže čas. Přijde třeba sebevědomý člověk, který dokáže
dobře mluvit a zapůsobí na mě,
ale za dva měsíce odejde, protože neunese první odmítnutí
od klienta. Naproti tomu přijde
naprosto nevýrazný člověk,
nikdy bych to do něj neřekla,
ale pak zazáří.
Myslím, že opravdu nejdůležitější je nadšení. Ověřila jsem
si sama na sobě, že s ním se
nejlépe pracuje, nejlépe se něco
nového vymýšlí, ale také se tak
nejlépe zvládají neúspěchy. Je
nutné věřit tomu, co člověk dělá,
být odhodlaný a nadšený. Protože můžete mít na začátku stovky
kontaktů, stovky potenciálních
klientů, ale pokud chybí přesvědčení o tom, že právě tohle
chcete dělat, nemáte nadšení,
Jak jste se vy sama učila
zvládat neúspěchy?
Neúspěchy
prostě k naší práci
patří. Čím dříve se
člověk naučí zvládat
neúspěch, soustředit
se na pozitivní věci
a jít dál, tím lépe. Protože
neúspěchy nás potkávají pořád.
I teď, po deseti letech, kdy už
nemám vlastní klienty a jsem
s nimi v kontaktu spíše prostřednictvím svých spolupracovníků,
mám zase drobné neúspěchy
v něčem jiném. Přicházejí těžší
okamžiky. Ale tak je to v každém
podnikání.
Máte nějaký recept na to, jak rozjet v nízkém věku velkou kariéru
a zároveň zůstat nohama na zemi?
Každý si asi prožije určitou
manažerskou pubertu, kdy mu
to trochu stoupne do hlavy.
Každý, kdo zažije raketový vzestup, se s tím popere lépe či hůř.
Když mi přišla ve třetím ročníku
Líbí se mi heslo: Kdo chce, hledá
způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
stejně s kontakty nic neuděláte.
Naproti tomu nadšený člověk má
mnohem větší šanci na úspěch,
i když nemá k dispozici kontakty
a je třeba i v lokalitě, kde nikoho
nezná. Když neschází chuť
do práce, jde všechno. Je potřeba
se také naučit poslouchat druhého, vnímat ho, být empatický,
vcítit se do jeho potřeb a přání.
na vysoké škole velká výplata,
měla jsem pocit, že mi patří svět.
Ale pak mě zase něco „sundalo“ dolů. OVB je pro mladé lidi
velmi atraktivní v tom, že jeho
prostřednictvím mohou začít
podnikat a vydělávat peníze
bez počátečního kapitálu. Dáte
všanc jenom svůj čas a energii.
Nahoru jsem se dostala díky své-
mu týmu, ve kterém mám řadu
úspěšných mladých lidí. Mám
také mladší sestru Lindu, kterou
OVB neláká. A když se doma
všichni sejdeme, je to ona, kdo
nás od práce vrací k normálním
rodinným tématům. Takže i moje
sestra mě drží nohama na zemi.
Je ale fakt, že jsem cíleně pracovala na tom, aby mě peníze „nezblbly“, nemám nutkání žádným
způsobem jakkoli předvádět svůj
příjem.
Co vás ve vaší práci inspiruje –
máte oblíbenou manažerskou
literaturu nebo motto?
Manažerskou literaturu sice
čtu, ale mám zkušenost, že to
rychle vyprchá a stejně se zase
vrátím ke své vnitřní filozofii,
která se těžko pojmenovává. Líbí
se mi heslo: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Jednou jste řekla, že práce pro
OVB je životní styl. V čem spočívá?
Není to zaměstnání, kdy
přijdete na osm hodin do práce a pak zase všechno hodíte
za hlavu. „Ovbákem“ jste
čtyřiadvacet hodin denně,
hodně o své práci přemýšlíte.
Když si půjdu o půlnoci někam
sednout na drink a uvidím tam
zajímavého člověka, hned o něm
budu přemýšlet jako o možném
klientovi či spolupracovníkovi, okamžitě začnu přemýšlet
o podnikání. Na své práci mám
nejradši její různorodost. Hodně
záleží na komunikaci s lidmi,
to je pro mě zajímavé. Každá
pozice je také úplně jiná, takže
ani za deset let rozhodně nemám
pocit stereotypu nebo nudy.
Podnikání s OVB má tak široké
mantinely, že v něm může být
úspěšný jak člověk konzervativní, tak progresivnější, introvert
i extrovert. Každý si své podnikání zařídí podle svého. Důležité
je, aby poradce klientovi „sedl“,
aby si rozuměli a aby služby byly
kvalitní. Znovu opakuji – nechci
ale působit jako kazatel: Je třeba
mít chuť do práce, nadšení, vizi,
je nutné mít rád svou práci a být
trpělivý.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Pořídila jsem si dva psy, dogy.
Mám obrovskou výhodu, že
v domě, kde bydlím, mám také
kanceláře. Takže v době mezi
dvěma schůzkami vyjedu nahoru, vezmu pejsky, jdu se s nimi
projít a zase se vrátím do kanceláře. V soukromí si teď nejraději
užívám klidu a pohody. Teď jsem
si koupila nádherný dům, tak
se těším na nové aktivity s ním
spojené. Jinak zajdeme na dobrou večeři, nebo něco uvařím...
V soukromí, na rozdíl od podnikání, moc neplánuji.
Práce manažera je podobná
vrcholovému sportu, musíte mít
fyzickou a psychickou kondici. Jak
si ji udržujete?
Koupila jsem si domů běhací
pás. Běhám téměř denně. A hlavu si vyčistím na procházce se
psy.
Považujete se za úspěšnou?
Ano. Nechci, aby to znělo
nabubřele a ješitně, ale cítím se
příjemně úspěšně. ▪
Ing. DITA SLEZÁKOVÁ
pochází z Uherského Brodu. Její rodiče Hana a Pavel
Slezákovi dosáhli v OVB pozic
zemských ředitelů. Vystudovala
Vysokou školu ekonomickou
v Praze. Od svých osmnácti
let (2000) podniká s OVB
Allfinanz – spolupráci dostala
od rodičů k osmnáctým narozeninám. Po deseti letech práce
u OVB letos povýšila na pozici
zemské ředitelky. Na pozici
oblastní ředitelky byla povýšena
v roce 2007, kdy zároveň končila vysokou školu. V roce 2008
se stala regionální ředitelkou.
A v roce 2010 ředitelkou zemskou. Dita Slezáková má mladší
sestru Lindu, je svobodná a žije
v Praze.
téma
48
2|10
Společenská
odpovědnost firem
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
V posledních letech se zkratka CSR objevuje stále častěji, aniž by mnoho
lidí vědělo, co vlastně znamená. A ti, kteří její význam znají, zase mnohdy
neví, jak tento pojem vysvětlit. Zkratka přitom pochází z anglického pojmu
Corporate Social Responsibility, tedy sociální odpovědnost společnosti.
A není pravda, že zahrnuje charitativní aktivity daného podniku nebo „něco
podobného“. Jedná se totiž o integrování sociálních a environmentálních
hledisek do běžného fungování firem. Jak se tedy pozná vyspělá
CSR společnost? A jak rozlišit mezi CSR aktivitami, běžnou charitou
a marketingovými projekty?
V široké české společnosti panuje o sociální odpovědnosti společností (neboli CSR)
stále spíše naprosté nevědomí. Pokud už se
společnost něčím takovým chlubí, zaměňuje
to mnohdy ona sama za charitativní činnost,
kterou dělá. CSR je přitom souhrn aktivit,
které nejenže reálně pomáhají tam, kde je
to třeba, ale jsou také výbornou cestou pro
vnitřní jednotu společnosti a pro sdílení jejích
hodnot nejen uvnitř, ale také vně.
Systém 3P dobývá svět
Koncept CSR se zrodil přibližně v 70. letech
ve Spojených státech amerických. Dlouhou
dobu pro něj ale neexistovalo ani přesné
označení, ani přesná definice. Tento koncept
vznikl vlastně na základě tlaku na další zapojení společností do místních komunit. Klasická charitativní činnost nebo stále populárnější
filantropie již nebyly dostatečné a hledal se
nový způsob, jak se „ukotvit“. Postupně se
tak začal prosazovat systém, v němž společenskou odpovědnost prokazovali nejen majitelé
společnosti nebo její vedení, ale také všichni
zaměstnanci prostřednictvím své každodenní
činnosti. Společnost jako taková již nebyla
soustředěna na maximální zisk, ale na takzva-
důvod: hodnocení činnosti firmy jejím okolím
a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční úspěšnost firmy. Záleží tedy na tom,
jak mě mé okolí vnímá, protože podle toho
budu úspěšný.
Dodnes se vedou velké diskuse o tom,
co CSR je a co již nikoli, a všichni se v zásadě obávají stanovit přesné hranice této
bohulibé činnosti. I zde je důvod prozaický.
Předně – explicitní definice by znamenala
explicitní dodržování těchto hodnot, což by je
jednak devalvovalo a jednak do značné míry
omezilo. Stejně jako v jiných oborech platí
totiž i v CSR pravidlo konkurenčního boje
a společnosti se dnes do jisté míry předhánějí
v tom, kdo přijde s větším unikátem. Což je
pro komunitu, ve které působí, jen dobře.
A ostatně i pro zaměstnance společnosti (kteří
se na tomto dění většinou podílejí). Nově se
tak začala sociální odpovědnost společnosti
rozlišovat také podle toho, zda je externí,
nebo interní. Někteří teoretici ovšem dodnes
tvrdí, že toto dělení je zcela mylné, protože
pravé CSR vychází zevnitř (interní) a směřuje
ven (externí), a že tedy jedno bez druhého ani
být nemůže.
CSR je souhrn aktivit, které reálně pomáhají
tam, kde je to třeba, a jsou výbornou cestou
pro sdílení hodnot firmy.
ný zisk optimální – tedy takový, který vzniká
po zohlednění potřeb vnitřního i vnějšího
prostředí. Nová filozofie firem zněla: musíte
být transparentní a vaším cílem nesmí být
pouze komerční působení (tedy zisk), ale také
udržitelný rozvoj. V kapitalismu se tak zrodila
revolučně socialistická myšlenka, která nejenže si postupně získávala další a další příznivce, ale nakonec se v americké společnosti
usadila jako jakýsi standard, který se spolu
s americkými fi rmami šířil do celého světa.
A časem se k němu přidala ještě ekologie,
respektive takzvaný environmentální aspekt.
Zatímco úplně původní kapitalistický
koncept předpokládal v byznysu takzvané
jedno „P“ (tedy profit, zisk), v době velké
ekonomické krize ve třicátých letech dvacátého století se k němu přidalo, nebo spíše bylo
přidáno, druhé „P“ (people = lidé). Rozmach
ekonomiky po druhé světové válce, především v 80. letech, zakotvil koncept třetího „P“
(planet = planeta). Firmy byly nuceny, nejprve
jen společensko-politickým tlakem, následně
i regulativy a normativy, do takzvané triple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen
na ekonomický růst, ale i na environmentální
a sociální aspekty své činnosti. Jak říkají
teoretici tohoto oboru, společnosti nefungují
izolovaně od okolního světa, ale jsou jeho
přímou součástí, a přebírají tak za něj svůj díl
odpovědnosti. Pouhá filozofie a teorie by však
společnosti přijmout tento koncept nedonutily – za tím stál a stojí mnohem prozaičtější
CSR se dnes vyplatí
Mnoho majitelů středních a velkých společností napadne, zda je třeba chovat se dle
zásad CSR. Vyplatí se mi to? Když to šlo bez
nich dříve, nešlo by to i dnes? V zásadě mají
pravdu – dříve fungoval byznys stejně dobře
bez jakýchsi pravidel jakési sociální odpovědnosti a zisky byly rozhodně vyšší. Jenže také
společnost byla jiná a jiné byly podmínky
fungování na trhu, ať už se jedná o prodej
uhlí, vzdělávací projekty, nebo třeba finanční poradenství. Především dnešní, vysoce
vyspělá a také specializovaná doba klade
na společnosti důraz na vlastnictví takzvaných nehmotných aktiv, mezi nimiž hlavní
roli zaujímá lidský faktor. Vyškolení a vysoce
profesionalizovaní zaměstnanci jsou mnohdy podstatnější než finanční zásoby nebo
vlastnictví nemovitostí. Stejně tak klíčovými
hodnotami jsou hodnota značky, reputace,
vztah důvěry a partnerství v rámci fungující
komunity. Do toho všeho se vyplatí investovat. A CSR se nakonec ukazuje jako vysoce
efektivní forma právě takové investice.
Navíc se akceptace těchto principů
v dnešní společnosti může opravdu vyplatit,
jak ukazuje příklad KPMG ve Velké Británii. V roce 2002 se tato společnost rozhodla
pro certifikaci systémem ISO 14001, v rámci
něhož přistoupila také na zavedení komplexní
ekologické firemní politiky v pěti oblastech:
v úspoře vody, papíru, energie, transportu
a v systematickém nakládání s odpadem. Díky
tomu během jednoho roku ušetřila
250 000 liber, tedy více než 7,5 milionu
korun. Pro všechny obhájce CSR další důkaz
fungujícího systému, který je prospěšný
pro všechny. Právě příklad KPMG ve Velké
Británii totiž ukazuje onen model zapojení
zaměstnanců do procesu CSR – byli to oni,
kdo každý den musel „šetřit“ životní prostředí
(a tím také peníze) v rámci běžného fungování. Prospěch z toho měla nakonec celá komunita, která v tomto případě zastupuje onu
planetu. Jediné, o čem se tak tento úspěch
nezmiňuje, je osud oněch uspořených liber.
Byly dány na charitu? Nebo snad rozdány
mezi spořivé zaměstnance?
Kdo jsou stakeholdeři?
Ještě jeden pojem je třeba si v souvislosti
s CSR objasnit. Tím jsou stakeholdeři. Jedná
se o osoby nebo instituce klíčové ve vztahu
ke zdravému fungování společnosti. Patří sem
proto především klienti, majitelé společností,
akcionáři, ale také zaměstnanci, zástupci státní správy, médií, mezinárodních organizací
a mnohých jiných. Nejvyšší hodnotou CSR je
přitom spolupráce mezi těmito jednotlivými
stakeholdery v cestě za společným cílem. Vůči
společnosti mají jakási očekávání a jejich míra
49
aktivního zapojení v úspěchu společnosti je
dána právě tím, jak jsou tato očekávání ze
2|10
strany společnosti plněna. Jedním z prvních
kroků při plánování CSR aktivit proto musí
být analýza toho, kdo jsou vlastně stakeholdeři a jaká očekávání mají. Soustavná činnost
ve vztahu ke stakeholderům vede k dialogu, na jehož konci by měl být oboustranně
uspokojivý stav, takzvaná win-win situace.
Zatímco naši stakeholdeři jsou spokojeni
s naší sociální odpovědností a pomáhají nám
uspět, my optimalizujeme zisk a fungování
společnosti v komunitě. Velký význam má
tento vztah také vzhledem k řešení potenciálních problémů a krizí. Právě v okamžiku, kdy je společnost před rozhodujícím
okamžikem své existence, může být dobrý
vztah ke stakeholderům tím, co rozhodne
o její budoucnosti. Vrátí jí důvěru, získanou
mimo jiné díky CSR aktivitám, nebo byli
zklamáni a tuto svou frustraci dají najevo, což
povede k úpadku? I nad tím by se měl každý
zamyslet, pokud uvažuje o tom, zda jsou tyto
aktivity nezbytné. Konkrétním příkladem,
kdy lze neblaze doplatit na špatný vztah se
stakeholdery, jsou media relations. Především
pokud jsou média dlouhodobě přesvědčena
o nízké úrovni CSR v rámci společnosti, často
podpořené negativními informacemi ze stran
zaměstnanců, mohou v klíčových okamžicích
sehrát roli takzvaných hrobníků – tedy těch,
kdo pomohou „firemní mrtvolu“ definitivně
pohřbít. Nedůvěra, kterou mohou takové společnosti veřejně projevit, se pak stává oním
příslovečným posledním hřebíčkem do rakve.
Těžko poté tyto škody napravovat. Stejně tak
nelze na poslední chvíli zachraňovat situaci.
CSR aktivity je nutno plánovat dlouhodobě,
a své ovoce přinášejí také až v dlouhodobém
horizontu.
Dalším pozitivním výsledkem dialogu se
stakeholdery je šíření dobrých praktik, vzájemná inspirace a motivace. Velmi zřetelně se
tento aspekt projevuje na příkladu dodavatel-
téma
sko-odběratelských vztahů. Je-li odběratelem
firma s vysokým profilem společenské odpovědnosti a bude-li stejné vyžadovat od svých
dodavatelů, je to přímá a velice účinná cesta
k šíření principů CSR. Na tomto principu je
mimo jiné založen například obchodní model
řetězce McDonald’s. Společnost sama si zakládá na vysoké úrovni svých CSR aktivit a toto
vyžaduje i od všech svých dodavatelů. Dalším
příkladem CSR aktivity, tentokrát v globálním měřítku, může být takzvaný projekt
„fair trade“. Tento systém vychází z principu
nákupu jen u ověřených zdrojů, u kterých je
prokázáno, že daný výrobek nevznikl díky
otrocké práci nebo že na něj nebyly použity
nezákonné prostředky. Stále více společností
dnes trvá na tom, že jejich produkty budou
vyrobeny jen z takových materiálů, případně
že jiné nebudou prodávat. A mnoho společností se dnes chlubí tím, že objednávají zboží
právě jen s tímto symbolem. CSR v tomto
ohledu přesahuje společnost samotnou a také
zemi jejího původu. Je to jedna z možností,
jak ovlivnit dění daleko za hranicemi naší
působnosti a zároveň jak dát hlasitě najevo
svůj přístup.
Nestyďme se CSR aktivitami chlubit,
bez toho by neměly svou sílu
Aktivity CSR nejsou primárně určeny pro
mediální využití, na druhé straně velmi často
právě bez toho nemohou dosáhnout požado50 vaných výsledků. Proto je potřeba při jejich
plánování nezapomenout ani na jejich zvidi2|10 telnění. Dnešní média a také čtenáři přitom
informace o obecně prospěšných aktivitách
rádi přijímají – je to jakýsi všeobecný důkaz
toho, že to s českou společností (nebo společností obecně) není tak zlé.
Navíc může mediální pozornost pomoci
projektu třeba tím, že se otevřou nové mož-
myslel projekt, který spočíval v tom, že každý
člověk by měl nezištně pomoci třem lidem
ve svém okolí. Ti mu to poté nesmí oplácet,
ale onu štafetu pomoci pošlou dál, k dalším
třem lidem. Tím vznikne geometricky se šířící
síť dobrých skutků, která pomůže zlepšit
svět. Dobrý školní nápad, kterého se naštěstí
chytl jeden místní novinář a natočil o něm
reportáž. Bohužel ji nestihl odvysílat předtím,
než byl autor nápadu zabit při školní rvačce.
O to silněji ale reportáž zapůsobila a v prvních týdnech poté, kdy se dostala do celostátního vysílání, vzbudila silnou vlnu emocí.
Projekt „Pošli to dál“ začal fungovat. A to jen
díky tomu, že se o něm vědělo. Samozřejmě
se nejedná o klasický CSR projekt, nicméně
ve své podstatě je to ukázkový příklad zapojení společnosti do zlepšení komunity, ve které
žijeme či působíme. Velmi podobné to přitom
je s většinou CSR projektů.
Když se rozhodneme do CSR praštit…
Existují mnohé poučky, jak se do plánování
CSR aktivit pustit. K některým metodám se
ještě dostaneme, ale na počátku je třeba si říci
jedno – k jejich plánování je nutné přistupovat se zdravým rozumem. Všechny poučky
a pravidla jsou dobré pro implementaci jednotlivých kroků, ale neodpoví nám na to, co
daná komunita opravdu potřebuje. Bez znalosti prostředí, v němž pracujeme, nemůžeme
při zavádění CSR aktivit nikdy uspět.
Na počátku plánování je třeba stanovit
již zmíněné stakeholdery, kteří naši činnost
nejvíce ovlivňují. Jednoduchým návodem, jak
přijít na to, kteří lidé to jsou, je odpovědět si
na otázku, kdo nám může nejvíce uškodit.
Tedy čí zásah do naší činnosti může být fatální? Skupiny, u kterých je odpověď výrazně
pozitivní, jsou těmi, na které se musíme
zaměřit. Následně nás zajímá, čeho chceme
Bez znalosti prostředí, v němž pracujeme,
nemůžeme při zavádění CSR aktivit nikdy
uspět.
nosti, k projektu se budou chtít přidat další
společnosti či jednotlivci nebo jej budou chtít
podpořit finančně či jakkoli jinak. A samozřejmě jsou mediální výstupy CSR projektu
důležitým hnacím motorem pro ty, kdo jej
každý den uvnitř společnosti realizují – pro
zaměstnance. V neposlední řadě pak také pro
ty, kdo by o nich měli vědět určitě, tedy pro
stakeholdery.
I v tomto případě lze uvést jeden příklad
velmi nezvyklé CSR aktivity, která by bez
mediální pozornosti pravděpodobně skončila
jako malý školní projekt v Las Vegas. Dnes
je ale projekt všeobecně známý, mimo jiné
i díky stejnojmennému filmu. Říká vám něco
„Pošli to dál“? Snad právě díky tomu filmu
ano. Málokdo ale ví, že byl natočen na základě reálného příběhu. V rámci výuky sociální
výchovy v americké škole malý chlapec vy-
vzhledem k jednotlivým skupinám dosáhnout. Tedy například co způsobí změnu jejich
vnímání našich aktivit, co vybudí jejich loajalitu a čemu budou oni sami ochotni pomoci?
Na základě toho všeho lze popsat základní
hodnoty CSR aktivit firmy. Ty by neměly být
nijak složité a naopak by měly být napsány
tak, aby se s nimi všichni naši stakeholdeři
mohli bez problému ztotožnit. Z toho může
následně vzniknout ucelená strategie CSR
aktivit, na kterou navazuje diskuse. Ta by měla
vést nejen k rozšíření povědomí o firemních
CSR aktivitách, ale také k dalšímu rozšiřování
a zlepšování toho, co již děláme nebo máme
v plánu dělat. Tedy v tomto případě přicházejí
na řadu média a další komunikační prostředky.
Ačkoliv mnohdy míváme pocit, že ve vztahu
k CSR můžeme být velkorysí, je dobré jít raději
pomalu a krok za krokem.
Pokud se firma začne chlubit tím, co vše
„chce“, a nakonec nenajde sílu k realizaci, může
to způsobit ztrátu důvěry. Naopak – začne-li
skromně a nakonec své aktivity roztáhne do šíře
i do hloubky, může v pozitivním slova smyslu
překvapit a získat další důležité body k dobru.
CSR aktivity by neměly být něčím nudným,
právě naopak. Kreativitě se v tomto případě
meze nekladou, a pokud se podaří dobře odhadnout stakeholdery a jejich představy, lze
je zaujmout netradičními nápady, což je první
krok k úspěchu. Protože pouze když zaujmeme, můžeme vzbudit aktivní přístup, který je
pro úspěch CSR aktivit nezbytný.
Pokud se již CSR aktivitám věnujeme, neměli bychom zapomínat na jejich vyhodnocování. Pokud možno pravidelné. Nejde přitom
ani tak o vyhodnocování z hlediska finančního (tedy zda se nám to vyplácí), jako z hlediska obsahového, tedy zda to nám, společnosti
i místní komunitě, něco přináší. A upřímně
řečeno, vždy bychom se měli zamyslet také
nad tím, zda nás to baví – protože bez toho
se z CSR aktivit stane pouhý stereotyp, který
dlouhodobě nemůže uspět. ▪
CSR V EKONOMICKÉ OBLASTI
• kodex podnikatelského chování firmy (příp.
etický kodex)
• transparentnost
• uplatňování principů dobrého řízení
• odmítnutí korupce
• vztahy s akcionáři
• chování k zákazníkům/spotřebitelům
• chování k dodavatelům
• chování k investorům
• ochrana duševního vlastnictví
CSR V SOCIÁLNÍ OBLASTI
• firemní filantropie
• dialog s tzv. stakeholdery
• zdraví a bezpečnost zaměstnanců
• rozvoj lidského kapitálu
• dodržování pracovních standardů, zákaz
dětské práce
• vyváženost pracovního a osobního života
zaměstnanců (work-life balance)
• rovné příležitosti (pro ženy a muže a ostatní
znevýhodněné skupiny obecně)
• rozmanitost na pracovišti (etnické minority,
handicapovaní a starší lidé)
• zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění
• jistota zaměstnání
• lidská práva
CSR V ENVIRONMENTÁLNÍ
OBLASTI
• ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO 14000 a EMAS)
• ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů)
• snižování dopadů na životní prostředí
• ochrana přírodních zdrojů
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková
Společenská
odpovědnost pro nás
není jen prázdný pojem
Jsou společnosti, pro
které je společenská
odpovědnost něco, co
prostě musí být, a proto
se jí věnují v míře
tomu odpovídající. Pro
OVB Allfinanz to ale
neplatí. Společenská
odpovědnost se jednak
projevuje v různých
speciálních projektech,
které realizujeme, ale
zároveň prostupuje
celou činností
společnosti a všech
našich spolupracovníků
na všech úrovních.
Společenskou odpovědnost
bereme nejen jako povinnou
součást naší firemní kultury, ale
především jako příležitost zapojit
se do života komunity, ve které
působíme. Je příležitostí pro nás
všechny obohatit naši práci o další rozměr, který sice nemá přímý
dopad na náš byznys, ale přesto
má svůj nezastupitelný a nezpochybnitelný význam.
Již od počátku působení společnosti OVB v České republice se
v různých formách setkáváme se
sociálně odpovědným chováním.
Tyto činnosti jsou přitom více
méně decentralizované, soustředí
se do regionů či mikroregionů
a jsou velkou měrou založeny
na práci zemských ředitelů
a jejich spolupracovníků. Kromě
této velmi podstatné aktivity
se ale OVB věnuje také větším
projektům centrálně. Všechny je
přitom spojuje snaha o zodpovědné působení na poli finančního
poradenství a financí obecně.
školy je nabídka nekomerčního
projektu, který nejenže je nic
nestojí, ale ještě jim pomáhá tam,
kde dosud nejsou příliš silné
v kramflecích, skvělou šancí.
Stejně tak silnou podporu nalezl
projekt u představitelů měst. Ti
oceňují především skutečnost,
že filozofie projektu je založena jen na snaze pomoci, aniž
by společnost přímo očekávala
nějaké výhody, zisk či propagaci.
Velkou diskusi vyvolal projekt
také u našich spolupracovníků,
kteří se do něj chtějí od samého
počátku zapojit a zároveň dávají
mnoho návrhů na jeho další
rozšíření a vývoj. Podařilo se tak
jedinečným způsobem aktivizovat
všechny tyto skupiny za jediným
účelem – vychovat finančně vzdělané děti. Tytéž děti, které jednou
budou rozhodovat o financích
svých, svých rodin a mnohdy také
měst, krajů či celé země. Díky
finanční vzdělanosti budou mít
dobrý základ.
Finanční vzdělávání pro
nejmladší
USF jako součást naší společenské odpovědnosti
Relativně novým projektem
na tomto poli je Finanční vzdělávání žáků základních škol. Byl
představen před několika měsíci
pilotní částí v Liberci a od té doby
si získává stále větší podporu nejen uvnitř společnosti tím, že se
do něj zcela dobrovolně zapojují
naši spolupracovníci na všech
úrovních, ale také mezi školami, městy a regiony. Pro ně jde
o jedinečnou příležitost podpořit
vzdělávání žáků tam, kde se tomu
dosud nikdo příliš nevěnoval –
tedy na poli financí. Došlo tak
k několika synergickým efektům,
které pomohly úspěchu celého
projektu. Předně – pro základní
Také náš vstup do Unie společností finančního zprostředkování a poradenství bereme jako
součást naší komplexní strategie
společenské odpovědnosti.
Nevstupovali jsme do ní totiž jen
proto, abychom byli součástí větší
skupiny – OVB sama o sobě je
dostatečně velkou silou. Naší motivací bylo zapojit se do aktivit,
které směřují k široké veřejnosti
nebo také ke specifickým cílovým
skupinám a které pomáhají
tam, kde působíme. Postavení
OVB na trhu v České republice
jasně definuje naši společenskou
odpovědnost. Chápeme ji nejen
jako základní faktor konkuren-
SSLD HANA SLEZÁKOVÁ
Společenskou odpovědnost
chápu jako mnohonásobek
odpovědnosti k sobě samému.
Je to jako bumerang – cokoli
profesně správného, čestného
(nebo naopak krátkozrace
sobeckého) vyšleme do svého
okolí, do společnosti, vše se
časem vrátí jako míra kvality
prostředí, ve kterém žijeme
svůj život.
SSLD JOSEF ČIHÁK
Při spolupráci s OVB Allfinanz
na jejich projektech si může
každý z nás tu svou cestu
vybrat sám a život si zařídit
více méně podle svých rozhodnutí. Rozhodující v našem
podnikání není až tak talent,
ba ani snaha – ale touha,
rozhodnutí a víra udělat
úspěšné druhé a tím se stávat
úspěšným i sám.
SSLD PETR MUCHA
OVB je prospěšné tam, kde je
užitečné.
SLD PAVEL SLEZÁK
Společenskou odpovědnost
pociťuji jako vůli a schopnost být kvalitním, pevným,
užitečným, solidním článkem
společenského řetězu… Řetěz,
jak známo, se v náročných situacích trhá v místě nejslabšího článku. V naší profesi by to
bylo vidět nezadržitelně brzy.
51
2|10
téma
Naším závazkem ke klientům je
být dobře připraven.
ceschopnosti, ale zejména jako
závazek chovat se v rámci svého
podnikání odpovědně. Chceme
daleko intenzivněji kooperovat
v tlaku na kultivaci trhu nejenom
z pohledu klientské finanční
gramotnosti, ale zejména v definování kvality a profesionality finančních poradců, s čímž souvisí
i participace na tvorbě a zavádění
legislativních opatření, na něž má
pozitivní vliv právě USF.
Vstřícná banka jako maják
pro klienty a motivátor pro
banky
52
2|10
Naším závazkem ke klientům je
být dobře připraven, mít znalosti
a vědomosti, na základě kterých
můžeme kvalifikovaně sestavit
finanční plán. K tomu je možné
využívat různých zdrojů. Přesto
oněch vstupních dat není nikdy
dost. Kromě odborných hledisek
se totiž vyskytují další, která
mnohdy nelze zcela explicitně
změřit či spočítat. Zároveň je třeba, aby široká veřejnost chápala
důležitost znalosti základních
finančních pojmů a byla také
schopna udělat si vlastní názor
na to, co je dobré, a co je méně
dobré. Jedním z prostředků,
jak u spotřebitelů finančních
produktů vyvolat proaktivní
zájem, jsou projekty jako OVB
Vstřícná banka. Úkolem OVB je
totiž mimo jiné pracovat na kontinuálním zvyšování povědomí
veřejnosti o problematice financí
a finančních produktů. K tomu
právě OVB napomáhá – lidé, kteří
chtějí hlasovat, musí totiž získat
alespoň základní znalost trhu.
Tedy musí proaktivně věnovat
nějaký čas na to, aby mohli
hlasovat. Bankovní vzdělanost má
v České republice stále stoupající
tendenci, paradoxně jí výrazně
pomohla krize, protože klienti se
Riziko !íhá na každém kroku
Stát se m"že cokoliv. Každý ví, že život p#ináší leckdy
nep#edvídatelné události. Naší odpov$dí je rizikové
životní pojišt$ní PRO život, kvalitní a nad!asový produkt,
který získal ocen$ní v sout$ži Hospodá#ských novin
v kategorii Pojiš%ovací inovátor roku 2010.
www.allianz.cz
Allianz – stojíme p!i Vás
začali více zajímat o to, jaký
produkt vlastně mají a jak jejich
banka funguje. Přesto je ještě
hodně práce před námi. I to je
důvod, proč se OVB se Vstřícnou
bankou spojila, protože společnost se aktivně zapojila do procesu finančního vzdělávání.
Vzdělaný klient vytváří tlak, který
vede ke zlepšení. To jde napříč
trhem, ten bankovní nevyjímaje.
Není potřeba, aby každý byl vystudovaný ekonom, ale zlepšení
základní ekonomické vzdělanosti
v české společnosti rozhodně
pomůže zlepšit celkovou kvalitu
nabízených služeb, a tak i přístup
bank ke svým klientům. Banky
by o informované klienty stát
rozhodně měly – protože ti jsou
ideálními klienty. Vzdělaný klient
vyžaduje sofistikované služby,
na kterých obvykle banka i klient
mohou více vydělat. Tedy dokonalá symbióza. OVB Vstřícná banka
je potom skvělým prostředkem
na cestě za tímto cílem.
Zlatá koruna
Zatímco OVB Vstřícná banka
umožňuje lidem vyjádřit vlastní názor na finanční prostředí
v České republice, Zlatá koruna,
jíž je OVB generálním partnerem,
pravidelně poskytuje názory odborníků na aktuální dění v tomto
sektoru a na nabídku, ze které si
mohou obyvatelé České republiky
vybírat. Kromě toho je součástí
ocenění Zlatá koruna rovněž série
odborných přednášek a také fórum, které pomáhá zprostředkovat styk mezi odborníky, politiky
a médii. Tedy mezi třemi základními skupinami, které trh financí
ovlivňují zásadním způsobem.
OVB Allfinanz se vždy hlásila
k dlouhodobé podpoře projektů,
které svým významem a smyslem
výrazně přesahují hranice pouhého ocenění či hodnocení. Zlatá
koruna právě takovým projektem
je – stala se široce uznávaným indikátorem kvality. Je prostředkem
pro běžné uživatele, který jim
ulehčuje život. A vlastně ulehčuje tak trochu i práci finančním
poradcům. Zárukou kvality je
absolvování Finanční akademie.
Znalosti a zkušenosti jejích členů
jsou jedinečnou přidanou hodnotou, kterou díky Zlaté koruně
mohou využívat všichni ti, kteří
o svých penězích přemýšlejí.
S podobnou informační hodnotou
se nesetkáte u žádných jiných
projektů. Stejně jako s tím, že
v případě Zlaté koruny není
hodnoceno vnímání společnosti,
její image, ale produkty, které
nabízí, a to z mnoha odborných
úhlů pohledu. To je právě důvod,
proč se ocenění Zlatá koruna
stalo všeobecně respektovaným,
uznávaným a sledovaným. ▪
SLD MIROSLAV ŠAFR
OVB jako přední poradenská
společnost v oblasti finančních služeb a investic přispívá
významnou měrou k vyšší
kvalitě života svých milionů
klientů a svým spolupracovníkům pomáhá plnit si své sny.
Práce poradců OVB významně
přispívá k lepšímu fungování
14 ekonomik v Evropě.
LD DANA BENÁČKOVÁ
Společenskou odpovědnost
OVB chápu především jako
kvalitní službu. Nikoli jako
prodej finančních produktů, ale jako rozvoj finanční
gramotnosti našich klientů.
Finanční gramotnost je postavená na osobní odpovědnosti
nakládání s penězi. Tím tak
vytváří tolik potřebný stav klidu
a jistoty ve finanční oblasti
rodiny. Být bohatý totiž není
o výši konta. To je stav mysli.
A tato země potřebuje více lidí
s tímto stavem mysli. Naší
společenskou odpovědností
je ukazovat lidem cestu a pomáhat učinit jednotlivé kroky
k tomuto cíli.
LD DITA SLEZÁKOVÁ
Společenskou odpovědnost
vnímám jako chování se ke
společnosti, lidem a okolí
tak, jak by mi bylo příjemné,
aby se společnost v daných
situacích chovala ke mně
samotné.
LD PETR HAVEL
Minulost nezměníme, ale
budoucnost ovlivníme.
Aktivně utváříme perspektivní
budoucnost našich klientů.
Práce dnes je ziskem zítřka.
LD PAVEL HORÁK
Osobně považuji „společenskou odpovědnost“ za klíčový
faktor stabilního dlouhodobého úspěchu firmy.
LD MILOSLAV HORKÝ
Máme společenskou odpovědnost vůči klientům, OVB
a svým spolupracovníkům
za poskytování kvalitního
poradenství a šíření finanční
gramotnosti. Pokud toto
dokážeme, splnili jsme svoji
odpovědnost ke všem třem
subjektům.
Novinky
z PROFI Investu
TEXT: Bc. Vítězslav Havliš | FOTO: archiv ČP
Česká pojišťovna znovu ukázala,
že umí splnit očekávání. Od 1.
dubna 2010 totiž přichází
v životním pojištění PROFI Invest
hned s mnoha vylepšeními. První
reakce z dosud uskutečněných
školení poradců OVB jsou plné
nadšení. A co nového tedy PROFI
Invest od 1. dubna 2010 přináší?
Jsem v pohodě.
Mám PROFI Invest.
Prvním výrazným vylepšením je oddělení pojistné částky pro případ smrti od pojistné částky
závažných onemocnění (ZO). Závažná onemocnění tak mají nově svoji vlastní volitelnou
pojistnou částku. „Také druhá novinka se týká
závažných onemocnění. Výrazně jsme navýšili
počet onemocnění, která jsou tímto připojištěním kryta. Už jich je 33 a za stejně příznivou
cenu,“ dodává manažer České pojišťovny Vítek
Havliš.
Revoluční novinkou na českém pojistném
trhu je připojištění, které je velmi úspěšné např.
ve Velké Británii. Jedná se o pojištění KRITICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (KO), které kryje
několik velmi těžkých onemocnění v posledních
stádiích. Pojistná částka pak klientovi garantuje
prožití posledních dní života v luxusu.
Další inovací je ZDRAVOTNÍ A ÚRAZOVÁ
ASISTENCE, kterou od 1. dubna 2010 může
klient pořídit hned ve dvou úrovních. „MEDIK
klientům nabízí za 1 Kč měsíčně asistenci po telefonu, MEDIK Plus stojí 30 Kč, a navíc zajišťuje
rozsáhlou asistenci, včetně dopravy do/z nemocnice nebo úklid a vyřízení nákupu pro imobilní
klienty nebo klienty se změněnou pracovní
schopností,“ vyjmenovává výhody Miloš Loudil,
který také stál u úprav PROFI Investu.
Den 1. dubna 2010 přináší do PROFI Investu
také nové připojištění INVALIDNÍ RENTY v případě plného invalidního důchodu. Renta může
být v rozmezí 500–10 000 Kč měsíčně, a to bez
zkoumání příjmu klienta.
A aby novinek nebylo málo, rozšiřujeme také
možnosti pojištění denní dávky při pracovní
neschopnosti. Kromě dnešních 150 a 300 korun
denní dávky si nově klienti mohou pojistit
i denní dávku 500 Kč. A stále bez zkoumání
příjmu. PROFI Invest od 1. dubna 2010 klientům
nabídne i zcela nové Pojištění splátek úvěru při
ztrátě příjmu. A to nejen pro zaměstnance, ale
i pro OSVČ.
841 114 114
Inzerce_PROFI_Invest_A4.indd 1
www.ceskapojistovna.cz
22.3.2010 17:46:47
téma
TEXT: Zdeněk Soudný | FOTO: UNIQA a www.vojtechvlk.com
54
2|10
Svatý Václav
v Národním muzeu díky
podpoře koncernu UNIQA
Společenská odpovědnost firem
stále častěji proniká i do oblastí,
kde bychom aktivní participaci
komerčních společností nečekali.
Příkladem může být unikátní
svatováclavská výstava v Praze,
která se od března do května
2010 uskutečnila především
díky iniciativě a podpoře ze
strany koncernu UNIQA Group
a její české společnosti UNIQA
pojišťovna v pražském Národním
muzeu. O jejím významu svědčí
také to, že výstavu slavnostně
otevřel prezident republiky,
pan Václav Klaus.
Dne 23. března byla slavnostně zahájena výstava Kníže Václav – světec a panovník. Národní
muzeum ve spolupráci s Rakouskou národní
knihovnou, koncernem UNIQA Group a díky
finanční podpoře UNIQA pojišťovny představilo iluminované rukopisy a další výtvarná díla,
která reflektují pro českou státnost zcela zásadní
osobnost – knížete Václava.
Středobodem výstavy byl iluminovaný
rukopis Život a utrpení sv. Václava zapůjčený
z vlastnictví koncernu UNIQA Group, návštěvník měl ale také možnost seznámit se s dalšími
cennými díly se svatováclavskou tematikou. „Jednalo se o naprosto jedinečnou událost, jistý zlatý
hřeb mezi výstavami, které Národní muzeum
pro veřejnost připravilo v první půlce letošního
roku. Výstava nebyla velká svým rozsahem, ale
naprosto unikátní svým obsahem. Tolik vzácných rukopisů společně na jedné výstavě bylo
mimořádnou příležitostí seznámit se s nejcennějšími skvosty se svatováclavskou tematikou, která
se jen tak nebude opakovat,“ hodnotil Michal
Lukeš, generální ředitel Národního muzea.
Jedinečnost výstavy spočívala ve spojení
skvostů z několika zdrojů v jednom okamžiku na jednom místě. Historickou vzájemnost
podtrhoval i fakt, že výstavu mohli zhlédnout
obyvatelé jak v Praze, tak i ve Vídni. Poprvé se
do Prahy podívaly rukopisy zapůjčené z Rakouské národní knihovny, jejíž sbírky ukrývají řadu
cenných knih pocházejících z českých zemí.
Nejcennější exponát, iluminovaný kodex Život
a utrpení sv. Václava, pochází z konce 16. století.
Jedná se o jeden z nejkrásněji iluminovaných
svatováclavských rukopisů, který byl s největší pravděpodobností určen císaři Rudolfu II.
„V Národním muzeu je tento rukopis představen
české veřejnosti poprvé,“ upozorňuje Lukeš.
Rukopis zakoupil před několika lety rakouský
pojišťovací koncern UNIQA Group. Dlouhá léta
byl považován za nenávratně ztracený, teprve
před několika lety se objevil na dražbě v Hamburku. Vedení koncernu UNIQA se rozhodlo
tuto mimořádnou památku zakoupit s ohledem
na hodnotu, jakou pro český národ má. I proto
iniciovalo tuto výstavu, která je dokladem, že
úspěšná ekonomická uskupení nenesou odpovědnost jen v ryze ekonomickém slova smyslu,
nýbrž i ve smyslu ochrany nenahraditelných
hodnot a upevňování kulturní společnosti vážící
si odkazu svých předků. ▪
Výstava
byla
jedinečná
Na naše otázky odpovídal
Ing. Martin Žáček, CSc.,
předseda představenstva
a generální ředitel UNIQA
pojišťovny.
55
2|10
Proč se společnost UNIQA rozhodla podpořit
právě tento specifický projekt?
Rukopis byl vedením koncernu zakoupen již
s myšlenkou na vhodnou formu, jak památku
představit těm, pro které má největší hodnotu.
Proto byla výstava iniciována a je přirozené,
že součástí tohoto projektu byla i její finanční
podpora.
Jaké další projekty společnost UNIQA podporuje?
Je třeba říci, že letošní výstava byla naší hlavní
aktivitou v oblasti umění. Jinak podporujeme
spíše handicapované spoluobčany a možnosti
jejich návratu do života, popřípadě možnosti, jak
jejich život aktivizovat, například ve sportu nebo
v podpoře jejich mobility.
Jak byl úspěšný? Máte nějaké zprávy o návštěvnosti apod.
Výstava byla jedinečná – nedá se předpokládat,
že by se v budoucnu sešly znovu podobně cenné
exponáty. Proto se setkala s nebývalým zájmem
jak v Praze (za šest týdnů ji zhlédlo na 120 000
lidí), tak i ve Vídni, kde ji navštívilo na 40 000
hostů. Význam výstavy podrthly i osobnosti,
které se zahájení zúčastnily – u nás to byl
prezident Václav Klaus a řada ministrů vlády,
v Rakousku spolkový prezident Heinz Fischer
a náš současný ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg.
Společenská odpovědnost se dnes stává důležitou součástí každé firmy. Jakou strategii volí
společnost UNIQA?
Naší hlavní strategií je podpora několika projektů, nedrobit naše prostředky a kapacity na příliš
mnoho směrů, a současně tyto projekty profilovat formou dlouhodobé spolupráce.
Jak se vlastně vaše mateřská společnosti dostala
ke koupi originálního dokumentu, který na výstavě také byl?
Předmětem našeho podnikání je pojištění, mimo
jiné i pojištění uměleckých sbírek a výstav. UNIQA
je jedničkou v tomto odvětví na rakouském trhu
a i ostatní země se o její zkušenosti a know-how
mohou opřít. Proto jsou u nás zastoupeni odborníci na umění a historii. A ti dlouhodobě sledují
různé zdroje a aukce týkající se uměleckých
předmětů a památek souvisejících se zeměmi,
kde náš koncern vyvíjí své aktivity. V současné
době je to celkem 21 států.
Jaké další projekty připravujete nebo právě
běží?
V současné době zatím neplánujeme rozšíření
našich lokálních aktivit. Na koncernové úrovni
nyní běží diskuse, jakým směrem postupovat
společně, jaký segment vybrat, abychom mohli
využít mezinárodních synergií, podobně jako
v případě letošní výstavy.
Máte nějaký sen, který byste v rámci své podpory podobným projektům chtěli realizovat?
V rámci mezinárodních úvah se snažíme podpořit směr naší širší participace na vzdělávacích
a tréninkových programech pro děti, mládež, ale
i dospělé v rámci doplňování kvalifikace. Činíme
tak vědomě i s ohledem na naši internacionální
dimenzi, která by umožňovala širší výměnné
možnosti v Evropě. ▪
analýzy
TEXT: Vladimír Bezděk | FOTO: archiv autora, Profimedia, archiv OVB
Důchodová reforma
v ČR – teď, anebo
nikdy?!
56
2|10
O penzijní reformě se v České republice hovoří již alespoň patnáct
let. Za tu dobu došlo v důchodovém systému k řadě úprav. Zvyšuje se
postupně věk pro odchod do důchodu, omezila se finanční atraktivnost
předčasných důchodů, zpřísnily se podmínky pro invalidní penze atd.,
avšak na skutečnou reformu povinného penzijního systému v ČR stále
ještě čekáme.
Povinný důchodový systém v Česku stojí
na jediné noze v podobě státem provozovaného, průběžně financovaného a mimořádně
solidárního pilíře. Tento pilíř je financován
jednou z nejvyšších pojistných sazeb ve vyspělých zemích. Každý měsíc zaplatíme 28 % našich
mezd na důchody stávajících penzistů. Stropy
pro placení tohoto pojistného v ČR prakticky
neexistují, protože jejich stávající úroveň ve výši
šestinásobku průměrné mzdy v ekonomice (cca
150 tis. Kč) je na hony vzdálena úrovním kolem
dvojnásobku průměrné mzdy, které jsou obvyklé ve většině civilizovaných zemí. Vazba mezi
pojistným, které desítky let platíme do důchodového systému, a dávkou, kterou dle dnešních
podmínek dostaneme, je velmi slabá. Systém je
tudíž mimořádně příjmově redistributivní, resp.
solidární. Pojistné na důchody tak v ekonomickém smyslu slova má charakter spíše čisté důchodové daně nežli typického pojištění. Avšak
ani takto vysoká daň ze mzdy již nestačí hradit
veškeré výdaje systému, což se jasně ukázalo
v nynější ekonomické recesi. Deficit důchodového účtu v roce 2009 přesáhl 30 mld. Kč a ani
letos nebude situace lepší.
Všechna vejce v jednom košíku
Vladimír Bezděk,
generální ředitel společnosti Generali Slovensko
Je s podivem, že se o tom u nás vůbec nehovoří,
ale stát nás všechny zákonem nutí spekulovat, neboť preferuje důchodový systém stojící
na jediné noze – průběžně financované a dávkově definované. Dokonce bych řekl, že tato
„spekulace ze zákona“ připadne drtivé většině
lidí jako jediná správná volba a cokoliv jiného
je divné. Přitom již odpradávna platí okřídlené heslo „nedávej všechna vejce do jednoho
košíku“. Vztaženo k problematice důchodového
systému, resp. jeho povinné – tj. ze zákona
k účasti nutící – části, je v zájmu společnosti
jako celku i jednotlivců mít takový důchodový
systém, který je:
• Diverzifikovaný
ně bagatelizovat a vytvářet v dalších generacích
občanů falešný pocit, že „stát se postará“.
Kdo to zaplatí?
Mezigenerační nespravedlnost hrozí nabýt
obřích rozměrů, pokud opravdu necháme
v systému dojít k deficitům dvoj-či trojnásobným oproti dnešní úrovni. Pak totiž budou tak
vysoké (a to nemluvíme o problémech s financováním zdravotnictví a dalších oblastí, kde se
bude projevovat tlak stárnoucí společnosti), že
nám na jejich profinancování již nikdo nepůjčí.
Anebo jen za nekřesťansky vysoký úrok. Ať tak
či onak, řešení bude jediné – drastické škrty
výdajů sociálního i nesociálního charakteru.
Jestliže dnes někomu přijde nedostatečné, že
se důchody valorizují jen o trošku více, než je
tempo inflace, co teprve bude říkat v situaci,
kdy se – již v minulosti přiznané důchody –
budou krátit o třeba 20 %?! Že to není možné?
Ale kdeže – stalo se například loni v Lotyšsku…
Škrtat však nepůjde donekonečna, takže by
pravděpodobně muselo dojít i na výrazné
zvýšení daňové zátěže. Jelikož však za 30 let
bude – kvůli nízkému počtu dětí narozených
po roce 1989 dodnes – pracovat v Česku podstatně méně osob, než je tomu dnes, budeme
jim muset zvednout daně opravdu výrazně,
aby financovali důchody výrazně většího počtu
penzistů, než který na systému závisí nyní.
Raději ani nepřemýšlejme, kdo by skutečně tyto
daně v Česku platil, kdyby třeba lidé – v rámci
již prakticky dnes existujícího volného pohybu
osob na pracovním trhu zemí EU – odešli
za prací do těch zemí, kde by daně z práce byly
57
nižší (a platy možná i vyšší)…
A jak je to s tou o něco vyššít zásluhovostí
2|10
důchodového systému? Dnes máme jeden
z nejrovnostářštějších povinných důchodových
40–49 let
systémů ve vyspělých zemích.
Bez ohledu
na to, zda jste celý život vydělávali a platili
na pojistném hodně nebo málo, dostaneme
všichni důchod téměř stejně
vysoký.
50 a více
let Pro člověka
• Finančně udržitelný
15–19 let
• Co nejméně mezigeneračně nespravedlivý
• Celkově alespoň mírně zásluhovější než dnes.
Přesně k takto definovaným cílům v tomto
pořadí jsme jednomyslně došli v tzv. druhé
Bezděkově komisi, která na žádost ministra
financí a ministra práce a sociálních věcí z ledna
tohoto roku pracovala na návrhu obrysů reformy důchodového systému v ČR. Pojďme si nyní
tyto čtyři body stručně probrat. S diverzifikací
se již moc zdržovat nemusíme, neboť jsme se
jí – snad dostatečně – věnovali v úvodu tohoto
článku.
Finanční udržitelnost: důchodový systém
v dnešních parametrech je dlouhodobě z jedné
třetiny nesolventní. Pokud nic oproti dnešku
nezměníme, povede za 30–40 let k výdajům
ve výši 13 % HDP ročně, přičemž systém bude
dosahovat cca 4 % HDP ročně deficitu. Třetina
budoucích výdajů tak nebude kryta příjmy.
Kdyby se taková situace stala soukromé právnické osobě, musela by na sebe vyhlásit konkurz.
Stát ovšem, byť odpovídá za téměř polovinu
HDP v ekonomice, nemusí vést podvojné účetnictví, které by díru v bilanci ihned odhalilo.
A proto část politického spektra může potřebu
reformy důchodového systému celkem beztrest-
Důchodový20–29 let
systém v dnešních
parametrech je
dlouhodobě z jedné
třetiny nesolventní.
s podprůměrnou mzdou to představuje docela
vysoký náhradový poměr (podíl důchodu k jeho
předdůchodové mzdě), naopak pro lidi s nadprůměrným příjmem je propad jejich příjmu
po odchodu do penze obrovský. Toto koneckonců letos v dubnu napadl ve svém výroku
i Ústavní soud a příslušné redistributivní pasáže
zákona s účinností od října 2011 zrušil.
Řešení je na stole
Na základě těchto cílů a úvah jsme v červnu
2010 v důchodové komisi zformulovali většinový
analýzy
návrh takové reformy, která vede ke zlepšení
ve všech čtyřech vytyčených cílech. Diverzifikace by byla zajištěna „odkrojením“ 3 %
příspěvkové sazby z průběžného pilíře a jejím
povinném spoření na vlastní důchod. Povinné
spoření bývá občas kritizováno jako „nepřijatelné“. Neexistuje však jiný způsob, jak zajistit
diverzifikaci důchodového portfolia příjmů
u osob s podprůměrnou mzdou. Ty si totiž
dobrovolně na penzi spořit nebudou vůbec,
anebo jen ve zcela nedostatečné míře. Dnešní
situace, kdy 94 % příjmů dnešních penzistů
závisí na státu (přičemž u prvních
4 příjmových kvintilů jde téměř o 100 %, a dokonce i u nejbohatší pětiny důchodců se jedná
o stále ohromujících 80 % příjmu), je výmluvným, leč smutným dokladem tohoto rizika.
opatření v dostatečně dlouhém období se sníží
výrazně riziko vzniku mezigeneračních nespravedlností.
Mírně vyšší zásluhovost důchodového
systému je dosažena zejména existencí povinné
3% spořicí komponenty zabezpečení na stáří. Ve stejném směru pomáhá taktéž návrh
na snížení povinné pojistné sazby z dnešních
28 % mzdy pouze na 23 %, přičemž chybějící
příjmy by byly získány sjednocením sazeb DPH
na úrovni 19 %. Došlo by tak ke snížení zdanění
práce v ekonomice výměnou za zvýšení zdanění
konečné spotřeby. A v neposlední řadě k mírně
vyšší zásluhovosti napomáhá i navržené snížení
stropu pro placení pojistného z dnešní úrovně
šestinásobku průměrné mzdy na polovinu –
tedy trojnásobek průměrného platu.
Jaký bude další osud důchodové reformy
v Česku? Na tahu je jednoznačně politická
reprezentace.
Finanční udržitelnost systému je zajištěna
sérií tzv. parametrických úprav průběžného
pilíře. Nejdůležitější vliv má bezesporu další
58 postupné zvyšování věkové hranice pro odchod
do důchodu spolu s tím, jak poroste naděje
2|10 dožití příštích generací penzistů. Navrhuje se
však také postupný přechod na pouze cenovou
valorizaci vyplácených penzí, úpravy v nově
přiznávaných vdovských a vdoveckých důchodech a řada dalších kroků. Důležitým závěrem
je skutečnost, že i když z prvního pilíře budou
„odkrojena“ 3 % příspěvkové sazby na povinné
spoření, reforma je ufinancovatelná a nezatěžuje státní rozpočet více, než tomu je dnes.
Dlouhodobě naopak vede k finanční vyrovnanosti důchodového účtu. V důsledku finanční
stabilizace systému a rozložení reformních
15–19 let
20–29 let
30–39 let
Jaký bude další osud důchodové reformy
v Česku?
Na tahu je jednoznačně politická reprezentace.
Rámcový návrh cílů, principů a prvků důchodové reformy existuje. Jistě – závěrečná zpráva
a doporučení tzv. druhé Bezděkovy komise nešly
a ani nemohly jít do nejmenších detailů. Některé
prvky se tak mohou ještě doplnit či pozměnit.
A třeba v tomto směru vymyslí něco užitečného
i znovuobnovený NERV, resp. Národní ekonomická rada vlády. Politická scéna však musí říct,
pokud myslí důchodovou reformu opravdu vážně, jak se chce vyrovnat s výše identifikovanými
cíli, kam by měla důchodová reforma směřovat.
Po jasném politickém zadání se může rozběhnout úřední mašinérie příslušných ministerstev,
a pokud bude celý reformní proces dobře řízený
40–49 let 50 a více let
a bude mu dána dostatečně vysoká priorita, lze
mít reformu spuštěnou ještě v roce 2012. Proč
takový spěch? Jednak proto, že bližší cíl je motivační, kdežto vzdálený cíl vede jen k odkladům.
Důležitý je však i druhý důvod – čas jsou peníze.
Každý rok odkladu důchodové reformy vede
ke zmenšování manévrovacího prostoru pro
příští politické reprezentace a zhoršuje důchodově-příjmovou perspektivu dnešních čtyřicátníků
a mladších generací.
Úplně na závěr mi dovolte zmínit otázku
prostoru pro finanční poradce v důchodové reformě. Jde o jedno z témat, které dosti polarizuje
odborné reprezentanty. Mohu tak na těchto
stránkách prezentovat spíše jen svůj osobní názor nežli nějaký široký konsenzus. Osobně jsem
přesvědčen, že kvalitní finanční poradce nelze
z důchodové reformy vynechat. Miliony spoluobčanů budou potřebovat důchodovou reformu
podrobně vysvětlit, zdaleka ne každý je v tomto
směru dostatečně finančně gramotný, aby vše pochopil pouze na základě informací z médií. Toto
jsem si znovu ověřil, když jsem sledoval zjevnou
dezinterpretaci výsledků a doporučení tzv. druhé
Bezděkovy komise, které se dopouštějí nejen
média, ale i mnozí politici a renomovaní ekonomové, ačkoliv všechny materiály a závěry jsou
volně dostupné na internetu… Na druhé straně
není rozumné očekávat, že odměna za tuto
osvětovou činnost bude fungovat na stejném
principu, jako jsme viděli třeba před pěti lety
na Slovensku – tedy předplacená provize se všemi negativními konsekvencemi pro poradenský
trh, dlouhodobé zájmy klientů a politické riziko
budoucích výrazných změn reformy. Řešením
může být průběžně vyplácená provize, založená
na objemu spravovaných prostředků, přičemž
správce penzijních prostředků klienta by si za své
služby mohl účtovat poplatky nejvýš do zákonem
stanoveného stropu. Tímto způsobem by dle
mého názoru byla nejlépe zajištěna dlouhodobá
rovnováha mezi zájmy společnosti jako celku
(zabránit chudobě a nadměrné závislosti na státu
v důchodovém věku), lidí – budoucích penzistů
(slušný a diverzifikovaný důchod), správců penzijních prostředků (přiměřený zisk) a finančních
poradců (stabilní dlouhodobá odměna za poradenství a spokojený klient). ▪
Ring úrazové pojištì ní „all inclusive“
aktivní ochrana pro aktivní život
•
•
•
•
•
•
Pojištì ní až pro dvì dospì lé osoby a tøi dì ti na jedné poj. smlouvì
Minimální roèní pojistné 150 Kè
Jen dvì rizikové skupiny
Pojištì ní trvalých následkù úrazu již od 1 %
Trvalé následky úrazu s progresí až do výše 500 %
Pøipojištì ní: smrt následkem úrazu, okamžité plnì ní, denní
odškodné po úrazu, denní odškodné pøi pobytu v nemocnici po
úrazu, denní odškodné pøi doèasné prac. neschopnosti zpì tnì od
1. dne nemoci
• Pojištì ní pro pøípad závažných onemocnì ní také pro dì ti
• Sleva 5 % na úrazovém pojistném pøi souèasném uzavøení
investièního životního pojištì ní
Partner
již od roku 1973
Bezplatná infolinka : 800 700 088
www.deutscherring.cz
OVB OVB
v zahraničí
v akci
60
2|10
Mistři světa se vrátili
na místo, kde získali titul
Mezi osmi tisíci účastníky Evropského dne 2010
v Lanxess areně v Kolíně nad Rýnem byli
nepřehlédnutelní. Pro nedělní party „Get together“
vybrali Ovbáci z České republiky příznačný
převlek. A tak se 1100 lidí vměstnalo mezi ostatní
spolupracovníky v hokejových dresech českého
reprezentačního týmu a symbolicky tak připomnělo
všem účastníkům, že právě tady naše republika
na jaře 2010 získala titul Mistrů světa. A že se
dresy opravdu líbily, o tom svědčí fakt, že někteří
spolupracovníci neodolali škemrání evropských
kolegů a dresy vyměnili.
To hlavní ale přišlo v pondělí
13. září. Přesně ve 12.00 hodin byl
zahájen hlavní program konference
OVB. Spolupracovníci ze všech
14 zemí Evropy vyslechli zásadní
projev předsedy představenstva
OVB Holding AG pana Wilfrieda
Kempchena a také projev jednoho
ze zakladatelů OVB pana Bruna
Tönnese. Pan Kempchen osobně
poděkoval OVB Česká republika za
historicky nejlepší výsledek v měsíci srpnu ve výši 501 483 BJ. Následovala bouřlivá reakce spolupra-
covníků a záplava českých vlajek.
Mezi oceněnými na Evropském dni
byl SSLD Miroslav Žemlička, který
převzal z rukou pana Kempchena
vyznamenání OVB Holding AG za
mimořádné zásluhy o rozvoj OVB.
Bohatým a dynamickým programem, který se nesl v duchu stabilita, rovnováha a týmová spolupráce,
byl jen umocněn dokonalý zážitek
sounáležitosti k OVB. Evropské dny
OVB jsou za námi, ale vzpomínky
zůstávají. A tak můžeme jen očekávat, co přinesou příští setkání.
„Get Together”
motto Karneval
12. 9. 2010
OVB OVB
v zahraničí
v akci
62
2|10
63
2|10
OVB OVB
v zahraničí
v akci
Evropský den
13. 9. 2010
64
2|10
OVB OVB
v zahraničí
v akci
66
2|10
Poděkování partnerům:
Rozhodnutí, které vynáší
Připravte se...
Svět investic čeká na Vás
Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
Tel.: +420 225 988 222, 800 900 905, Fax: +420 225 988 285, www.conseq.cz
zaostřeno na
Bc. HANA HORKÁ
oblastní vedoucí (LD Miloslav Horký)
PAVEL MOLNÁR
oblastní vedoucí (LD Dita Slezáková)
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
Růst
a kvalita
Alfou a omegou naší činnosti
zdaleka není pouhý objem
produkce, ale u mnohých z vás
i kvalita a růst. Proto jsme se
zeptali právě tří vybraných GST
a BL z nejpočetnější skupiny,
neboť tyto manažerské pozice
kariérového plánu reprezentují
svým počtem páteř naší firmy.
Položili jsme jim následující
otázky:
1. Dosáhli jste mimořádných
výkonů, které jste si možná
68 na začátku své kariéry vytyčili jako
2|10 cíl. Jak odpovídá realita původní
představě o vaší kariéře při vstupu
do OVB? (pro obchodní vedoucí)
V rámci vaší skupiny jste dosáhli
mimořádného skupinového
růstu a přitom zvyšujete kvalitu
poradenství. Jak motivujete své
týmové spoluhráče, že dosahujete
takového růstu? (pro oblastní
vedoucí)
2. Jakým způsobem řídíte kvalitu
v rámci poradenství vaší skupiny?
3. Odrážejí se dosud realizované
změny v OVB (navýšení provizí,
analytický web, kniha procesů, PR
a marketingové projekty…) ve vaší
činnosti?
4. Základními hodnotami OVB
jsou nezávislost, etika poradenství,
odbornost, otevřenost, důvěra,
komplexnost a společenská
odpovědnost. Provázejí vás
naše hodnoty ve vaší činnosti
a budování týmu?
1.
Způsoby motivace, kterých ve své firmě využívám, se neustále mění dle toho, jak to zrovna
cítím. Někdy cítím, že je zapotřebí podpořit tým
jako celek, a to tak, aby mí spolupracovníci chtěli
dosáhnout skvělých výsledků a podpořili tím celé
naše budoucí ředitelství. Někdy zase cítím, že
je potřeba motivovat každého spolupracovníka
individuálně. Je důležité vědět, jak kdo na co
reaguje, a u každého najít jeho silnou stránku a tu
podpořit. Motivuji pak nejrůznějšími soutěžemi
mezi spolupracovníky navzájem nebo si například
najdeme jiné podobné oblastní vedoucí v ranglistech a ty se snažíme překonat. Důležité však je,
aby spolupracovníky jejich práce naplňovala a aby
v ní spatřovali svou budoucnost. Jejich vnitřní
uspokojení je pro ně pak tou nejlepší motivací.
2.
Na kvalitě poradenství si dávám obzvlášť záležet.
Je důležité, aby klienti měli značku OVB spojenou
s kvalitou a seriózností. Není možné, abych
ovlivnila veškeré poradenství, které se skrze mé
spolupracovníky dostává ke klientům. Proto se
zaměřuji na pravidelné konzultace s vedoucími
týmů, se kterými probírám především způsob,
jakým učí nové poradce vytvářet programy pro
klienty, na samotné zvládání obchodních dovedností a na formu prezentace vybraného portfolia
u cílového klienta.
3.
Určitě ano, a to velmi pozitivním způsobem.
Já osobně jsem nikdy neměla pocit, že by mi
jakákoliv jiná společnost nabídla lepší podmínky
než OVB. Někdy se ale může stát, že noví spolupracovníci toto cítění z počátku nemají, a proto
po všech změnách a vylepšeních je nyní mohu
s naprostým klidem ujistit, že OVB je skutečně
jedničkou na trhu, a to ve všech oblastech. Jak
v rámci počítačových aplikací, které nám OVB
nabízí, v zázemí, kterého se nám díky centrále
dostává, a samozřejmě v navýšení finančního
ohodnocení naší práce. Všechny tyto změny jsou
více než příjemné.
4.
Provázejí a to neustále. Není školení, abych některou z těchto hodnot nezmínila. A jsem si jistá, že
moji poradci budou ve stejném duchu předávat
tyto symboly dál. Jedině tím totiž zajistíme, aby
OVB bylo v povědomí klientů zakotveno jako
záruka prvotřídní kvality.
1.
Nejprve chci poděkovat celému svému týmu
za výsledky uplynulého období, které, soudě
podle vašich otázek, měly rostoucí tendenci.
Tým, který za těmito nárůsty stojí, je složen
z celé řady úspěšných manažerů a vedoucích,
kteří pouze dělají svou práci. Pracují dnem
i nocí na tom, aby byli schopni obstát v tomto
konkurenčním prostředí, kterým trh finančního
poradenství jistě je. Jejich i mojí hlavní motivací
je být nejlepší. A to hned ve dvou rovinách. V té
první jde určitě o kvalitu námi poskytovaných
služeb klientovi, v té druhé o zvyšování objemu
poskytovaných služeb.
2.
V naší struktuře máme zavedený propracovaný
vzdělávací systém pro nové i stávající spolupracovníky. Základem je soustředit se na kvalitu
poradenství ihned od počátku spolupráce. Tím
rozhodně nemám na mysli nejdříve vychovat finančního odborníka, naučit ho všem znalostem
a až poté ho vypustit do reálného světa financí.
U mne v týmu se jedná o kompromis, kdy již
začínající poradce po základním kurzu má
možnost si své poznatky vyzkoušet u reálného
klienta v praxi. Samozřejmě toto vše probíhá
za asistence nebo doprovodu jeho konzultanta
či vedoucího pracovníka, aby byla vždy zaručena kvalita poskytovaného poradenství. Tímto
způsobem dochází ke střetu teoretických znalostí s těmi praktickými a to vede k rychlejšímu
a efektivnějšímu zapracování nového poradce.
A pokud naučíme nového spolupracovníka
dělat svou práci dobře a zodpovědně, bude ji
s největší pravděpodobností takto dělat i nadále!
3.
Ano, odrážejí! I můj tým již zaznamenal pozitivní změny napříč celým OVB. Od zlepšení
komunikace s Centrálou přes řešení intervencí
smluv klientů až po příjemné navýšení provizí
hlavně pro první manažerské pozice. Stále je ale
co zlepšovat, tudíž věřím, že Centrála bude i nadále ještě otevřenější našim dalším námětům.
4.
Dle mého názoru by tyto hodnoty měly provázet celou naši společnost. Víme ale, že ne vždy
tomu tak je. Bez nadsázky ale mohu říci, že
právě tyto hodnoty patří v mém týmu na první
místo!
Mgr. ALEŠ TLAČBABA
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
1.
Už od počátku mého působení
ve firmě OVB jsem neměl žádný
problém s vlastní vnitřní motivací.
Tato práce mě ihned nadchla a věděl jsem, že je pro mě ohromnou
životní šancí. A přestože se mi zpočátku ne vždy zcela dařilo, touha
postupovat dopředu mě hnala jako
motor. Velmi důležité pro mě vždy
bylo, že jsem se v každé situaci
mohl spolehnout na podporu ze
strany svého vedení. Stejně tak
se snažím přistupovat i ke svým
spolupracovníkům a jsem rád, že
si při jejich motivaci mohu pomoci
různými soutěžemi, odměnami
a benefity jak ze strany centrály,
tak ze strany svých vedoucích.
2.
Podle mého názoru je jednou
z nejdůležitějších částí kvalitního
poradenství vypracování přesné
a podrobné FSA, bez níž nelze
připravit kvalitní finanční plán.
Dalšími aspekty jsou včas doložené doklady o zaplacení, kontrola
smluv, pravidelné konzultace se
spolupracovníky, školení, tréninky,
analytický web, servisy. Velký důraz klademe na objektivnost a poctivost při práci s klientem. To vše
je častým tématem i při poradách
vedení našeho LD pana Horáka.
Myslím si, že velmi důležité je
také zapracování a pomoc novým
spolupracovníkům.
3.
Od mého nástupu do OVB ještě nikdy nedošlo k tak velkým změnám,
které by nás tak pozitivně motivovaly a podporovaly práci poradců
i vedoucích. Jsem velmi rád, že
místo ve vedení přijal pan Wilfried
Kempchen, kterého si velmi vážím
a který je mým velkým vzorem.
4.
Morálka, etické chování, zodpovědnost a solidnost jsou hodnoty,
kterými jsem se řídil i ve svém
minulém povolání učitele a zcela
automaticky jsem na ně navázal
i při práci v OVB. Rád bych vždy
usínal s čistým svědomím. Snažím
se do svého týmu hledat lidi, kteří
jsou stejně naladěni jako já.
Bc. ADAM ZASADIL
oblastní vedoucí (do 1. 10. 2010 GST)
(LD Dita Slezáková)
1.
S OVB jsem začal spolupracovat
s tím, že jsem hledal zajímavou
brigádu při studiu na vysoké škole.
Rozhodně mě nenapadlo, že bych
za tak krátkou dobu dosáhl takového výsledku. Co se týče mnou
vytyčených cílů, je to věc, kterou
od začátku spolupráce s OVB
posouvám kupředu a věřím, že
i nadále posouvat budu.
2.
Kvalita našeho poradenství je spojena hlavně se zavedením 100 % dokladovosti ke smlouvám a pravidelným
servisem našim klientům tak, aby
rady byly opravdu komplexní, nezávislé a individuální. Samozřejmě také
hodně záleží i na controllingu těchto
zavedených pravidel.
3.
Navýšení provizí vidím jako opravdový převrat v OVB ČR. Mimo jiné
díky tomu žádná naše konkurence
nemůže spekulovat nad tím, že je
lépe placená, což znamená, že věci
jako přetahování spolupracovníků z důvodu lepších provizí nyní
fungují jako silný argument spíše
pro OVB, která má možnost tuto
výhodu opravdu zajímavě využít.
Další věci jako analytický web,
knihu procesů, PR a marketingové
projekty vnímám jako věci sice
ne tak zásadní, ale samozřejmě
velice potřebné. V každém případě
analytický web, kniha procesů, PR
a marketingové projekty znatelně
zlepšují kvalitu poradenství a komunikaci s naší klientelou.
4.
Bez těchto hodnot by kvalitní
finanční poradenství ani fungovat nemohlo. Jsou to zásady,
které podle mého názoru úspěšný finanční poradce musí vždy
přijmout za své. Především díky
těmto hodnotám může být člověk
v naší branži dlouhodobě úspěšný,
protože pokud bychom nedělali
kvalitní a korektní obchody, naše
práce by do budoucna postrádala
jakýkoliv význam. Co se týče mě
osobně, v práci bez těchto principů
bych ani nechtěl pracovat, protože
právě v nich vidím naši obrovskou
výhodu ve srovnání s ostatními
poradenskými společnostmi.
PETR BERNADIČ
obchodní vedoucí
(LD Dita Slezáková)
1.
Finanční či kariérní stav se extrémně
pozitivně vymyká původním představám studenta vysoké školy. Avšak
plně souhlasím s filozofií úspěšných
podnikatelů, tedy i svých vedoucích
pracovníků, a jsem neustále s výsledky nespokojen, protože potenciál
našeho týmu je mnohem výše než
realita.
2.
Vůbec první kapitolou vzdělávání
na našich školeních je tematika
dlouhodobého vydělávání společně s klientem. Celkově vzdělávací
systémy jsou naší největší devízou
a přispívají tak ke zvyšování kvality
služeb zákazníkům.
3.
Kniha procesů a analytický web
ušetří spoustu času vedoucím pracovníkům a mohou se tak soustředit
na činnosti, které jejich tým posouvají kupředu. Mezi ně patří i recruiting,
který hodně usnadnilo navýšení provizí. Kde jinde vám nabídnou v době
propouštění zaměstnanců po půl
roce pozici obchodního vedoucího
s několikanásobkem průměrné
mzdy v ČR?
4.
V poradenské činnosti určitě, ale
prioritně v budování týmu. Podle
mého názoru pouze struktura založená na důvěře a přátelských vztazích
má dlouhodobou šanci na úspěch.
Bc. JANA KADLECOVÁ
obchodní vedoucí
(LD Dita Slezáková)
1.
Ve společnosti OVB jsem začínala
jako studentka navazujícího magisterského studia ekonomie a viděla
jsem v této práci pouze přivýdělek
a praxi. Zpočátku mě nenapadlo,
že bych se mohla této práci věnovat
dlouhodobě a ještě k tomu úspěšně. Brzy jsem však objevila krásy
podnikání a již vím, že OVB je to
nejlepší, co mě mohlo v profesním
životě potkat.
2.
Vycházíme z kvalitní analýzy
individuálních požadavků klientů.
K poradenství přistupujeme nezávisle a komplexně. Důležitým prvkem je vybudování výjimečného
vztahu s klientem, který je založen
na přátelství, důvěře a pravidelné
komunikaci. Poradenství jsou
zpracovávána zkušenými spolupracovníky, ovšem i nováčci jsou
intenzivně školeni, aby jejich práce
s klientem byla v co nejkratším
čase na vysoké úrovni.
3.
Ano, navýšení provizí se projevilo
v motivaci celého týmu a v celkovém nárůstu produkce i příchodu
nových spolupracovníků. Analytický web je nám velkou oporou,
velmi oceňujeme nezávislá porovnání parametrů různých produktů. Kniha procesů nám pomohla
pochopit fungování centrály. Každé
zlepšení a změny jsou vždy krokem
kupředu.
4.
Shrnula bych to takto: jsem
šťastná, že mám skvělý tým, který
má výborné reference u klientů.
A ocenění právě od klientů je asi
to nejcennější hodnocení vůbec.
Někdy mám pocit, že nejsme pracovní skupina, ale parta kamarádů
– nadšenců do podnikání v OVB.
69
2|10
otázky pro
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
Otázky pro ...
Coby lídr na trhu finančního poradenství cítí OVB Allfinanz společenskou zodpovědnost, a hodlá se proto
co nejvíce podílet na projektech, které pozitivně ovlivňují životy lidí všude tam, kde firma působí. Vedle
zavedených akcí typu Zlaté koruny přišla společnost OVB v poslední době s několika novými, společensky
prospěšnými projekty, které by měly u veřejnosti ještě zvýšit prestiž značky OVB. Zajímalo nás proto, jak tuto
naši aktivitu hodnotí vybraní spolupracovníci. Položili jsme jim následující dvě otázky:
1. Jak vnímáte projekty společenské odpovědnosti, které OVB Allfinanz zastřešuje?
(program finančního vzdělávání žáků základních škol, OVB Vstřícná banka, Zlatá koruna)
2. Zaznamenali jste při práci s klienty jejich pozitivní ohlasy? Cítíte v této souvislosti změnu vnímání naší
značky na finančním trhu?
LEOŠ HEGENBARTH
oblastní ředitel
(LD Miroslav Horký)
70
2|10
1.
Tyto projekty vnímám velmi pozitivně, jsou dalším důležitým krokem
ke zvyšování finanční gramotnosti
a osobní finanční odpovědnosti celé
naší populace. Jako základní přidanou hodnotu to vidím ve finančním
vzdělání mladé generace, a to dětí,
které budou mít velkou možnost
změnit nastavené generační myšlení
a tím si zajistit vlastní volbou svá
finanční a jiná přání. Tímto krokem
naše společnost jasně ukázala,
kdo je na českém trhu tím velkým
hráčem, který dokáže převzít odpovědnost za budoucnost naší mladé
generace a který se nebojí a neschovává se za populismus jiných
rádoby uvědomělých firem. V tomto
projektu se mi velmi líbí forma
vzdělání, která nenásilnou metodou
hry ukazuje nejmladším, jak by měli
začít přemýšlet nad svými financemi, a přitom je pouze suše nepoučuje. Vstřícná banka je velmi zajímavý
projekt, jak nezávisle a uceleně informovat o stavu finančních institucí
veřejnost. Nestandardní, ale velmi
zajímavé jsou tři hodnotící skupiny,
které naprosto nezávisle hodnotí
jasná kritéria – poplatky, poskytované služby a své vnitřní pocity z dané
společnosti. Což vede finanční
ústavy k určitému postoji, jak jsou
vnímány veřejností. Toto konfrontační prostředí v tom dobrém slova
smyslu vede společnosti k ještě
většímu zkvalitnění péče o klienty.
Na druhé straně to je pro bankovní
instituce velmi rychlá a zajímavá
zpětná vazba od veřejnosti na jejich
marketingové a produktové akce.
Dalším zajímavým a prestižním
projektem je Zlatá koruna, která si
vydobyla vysoké renomé u veřejnosti. Zájem o tuto soutěž je velmi dobrým znamením toho, že obyvatelé
ČR se začínají intenzivněji zajímat
o své finance a přemýšlet nad nimi.
Dále si myslím, že nás tato prestižní
soutěž, jíž jsme generálním partnerem, dál posouvá k pozitivnímu
vnímání naší společnosti OVB.
2.
Při následné péči u našich klientů
velmi často slyším velice pozitivní
ohlasy na naši společnost a na jednotlivé konkrétní kroky, které
hlavně ovlivňují naši spolupracovníci usilovnou péčí o své klienty. Již
vícekrát jsem se setkal s klientem,
který byl rád, že ho zastupuje poradce a společnost OVB, která realizuje projekt finanční gramotnosti
ve školách a která je generálním
partnerem v soutěži Zlatá koruna.
Tyto benefity bychom si měli
uvědomovat při každodenní činnosti, kdy my, fianční konzultanti,
jsme jedni z mála, kteří pomáhají
budovat a vytvářet společenskou
odpovědnost v ČR.
LIBĚNA SCHODLYOVÁ
oblastní ředitelka
(SSLD Miroslav Žemlička)
a v rodinách, kde jsou ovlivňovány
výukou a vzory svých rodičů.
A pokud chybí finanční gramotnost
rodičům, jak v nich vypěstovat
správný přístup k jejich penězům?
Z tohoto pohledu, je finanční vzdělání dobrým základem pro úspěšný
start do života.
2.
1.
Z projektů je patrné, že naše
společnost OVB pociťuje zodpovědnost nejen za zprostředkovatelskou činnost, ale i za společnost,
v níž podniká. Angažovanost
na poli společenské odpovědnosti
vypovídá o našem způsobu myšlení
a chování a o našem celkovém
přístupu k podnikání. Všechny tyto
projekty na sebe nejen navazují, ale
vzájemně se i doplňují.
Společnost, v níž žijeme, vytváří
spousty systémů, které se automaticky učíme, pokud je chceme využívat. Například taková autoškola.
Chceš jezdit autem? Tak se to běž
naučit. Bez testů nedostaneme
oprávnění. A co takový finanční trh
z pohledu samotného účastníka?
Zvláště pak pokud jde o projekt
finanční gramotnost žáků základních škol. Děti vyrůstají ve společnosti, kde jsou v zajetí reklam,
Pro tuto odpověď bychom měli
zajít přímo za klienty. Snad
vyhodnocení průzkumu spokojenosti klientů hovoří samo za sebe.
Plných 92 % zákazníků se domnívá,
že jim poradce poskytl dostatek
informací o produktu, 85 % respondentů považuje frekvenci kontaktu
s poradcem za optimální, 86 %
klientů by svého poradce na vyzvání doporučilo a 75 % respondentů
to již udělalo. Pokud se podíváme na velikost a kvalitu našeho
portfolia, můžeme konstatovat, že
naše služby jsou velmi konkurenceschopné. I přes ekonomickou krizi
zaznamenala společnost OVB zvýšený zájem o finanční poradenství,
a to v meziročním nárůstu o 18 %,
to je za rok 2009 více než 50 tisíc
nových klientů. Rosteme a to je
naše nejlepší zpětná vazba z trhu.
ALEŠ ŠUBRT
oblastní ředitel
(LD Dana Benáčková)
1.
Vnímám je velmi pozitivně. Především v současné době je pro každého z nás důležité umět
hospodařit s vlastními penězi, umět vytvářet
prostředky pro budoucnost a zajistit svůj
majetek. Finanční gramotnost patří k základnímu vzdělání. Je důležité, aby současní žáci
a studenti měli alespoň základy finančního
vzdělání a věděli, co jsou aktiva a pasiva.
V současné době je společnost spíše zaměřena
na pasiva. V médiích se každodenně setkáváme
s reklamou motivující nás k půjčkám na cokoliv,
a to především na věci, které vlastně nepotřebujeme, a tak si vytváříme stále větší objem pasiv
místo toho, abychom tyto prostředky směřovali
tak, aby nám vytvářely další hodnoty.
Pozitivně vnímám i aktivitu OVB Vstřícná
banka. Pro klienty všech bank je důležité, aby
věděli, jak se „jejich“ banka chová ve srovnání
s ostatními, a banky to zase motivuje k zlepšování podmínek pro svoje klienty. Každá banka
chce přeci mít co nejvíce spokojených klientů
a toto je měřítko, které je čitelné a srozumitelné. A skutečnost, že k hodnocení dochází
pravidelně a hodnotícími jsou klienti a současně odborníci, je pro banky výzvou, aby se
snažily být lepší a lepší. Zlatá koruna je jistě též
pozitivním počinem. Dobré věci je třeba ocenit,
a tak si i nejlepší finanční produkty zaslouží
svoje ocenění. Ze své práce však víme, že pro
každého klienta je nejlepší produkt ten, který je
mu „ušit přímo na míru“, což je zase naše práce.
Jen na základě finanční analýzy a znalosti životní situace klienta mu můžeme najít ty nejlepší
produkty právě pro něho.
2.
Myslím, že se za poslední roky vnímaní společnosti OVB Allfinanz změnilo k lepšímu.
Výše uvedené projekty dostávají společnost do povědomí širší veřejnosti a i moji stávající klienti
vznímají tyto aktivity pozitivně.
Ing. RICHARD BALOGH
oblastní vedoucí
(LD Petr Havel)
1.
Tyto projekty vnímám velmi pozitivně. Zlatá koruna již není pouze pro lidi z branže, ale čím dál
více ji vnímají běžní občané. Z mého pohledu
je přímo nezbytné, aby jednička ve finančním
poradenství v ČR podporovala takovéto soutěže.
OVB Vstřícná banka je z mého pohledu užitečná zejména proto, že hodnotí banky v průběhu
celého roku. Navíc je internetová stránka
www.vstricnabanka.cz velmi zajímavě graficky
zpracována. Program finančního vzdělávání
žáků nejen základních škol považuji za dlouhodobou misi, která své efekty ukáže třeba až
za několik let. Každopádně i tato v tuto chvíli
neviditelná práce se zcela jistě odrazí v úrovni
finanční gramotnosti následujících generací.
V praxi se setkáváme s mnoha lidmi, kteří se
stanou oběťmi reklamy různých finančních společností a této gramotnosti se učí až svými činy,
což je pro ně většinou velmi finančně nákladné.
2.
Ano. Právě výše zmiňovaná Zlatá koruna,
jejímž generálním partnerem je OVB, je širokou
veřejností vnímána čím dál více a tím pádem
zejména díky Zlaté koruně značka OVB stoupá
více ve známost. Je třeba ale zmínit i jiné
marketingové aktivity, na které byl ohlas nejen
mezi našimi klienty, např. reklamní kampaň
před nákupními centry (obří hypercuby) nebo
vánoční „výzdoba“ Legerovy ulice v Praze.
Mgr. LUKÁŠ BENDA
oblastní vedoucí
(SLD Pavel Slezák)
1.
Dle mého názoru se jedná o velký krok kupředu
v prezentaci naší společnosti vůči odborné i laické veřejnosti. Primárním efektem těchto akcí
je, že „OVB je vidět“, a to je dobře. Sekundární
dopad těchto akcí je v dlouhodobém vzdělávání
naší společnosti. Mnoho klientů si uvědomuje,
že současný stav ekonomiky byl způsobem
nehospodárným nakládáním s financemi, nedostatečným krytím úvěrů apod. Díky programům
71
finančního vzdělávání můžeme již od počátku
naučit žáky a mladé lidi zacházet s penězi,
2|10
ukážeme jim rizika předlužování a naučíme je
tvořit si rezervu.
2.
Ke změně vnímání značky jistě došlo. Přehlédnout reklamní kampaně okolo centrály OVB,
v centru Prahy, v ostatních městech a na dálnici
D1 je skoro nemožné. S rozdílem několika let
vidím rovněž rozdíl ve vnímání OVB mezi novými spolupracovníky. Dříve jsme firmu museli
představovat, fakticky prokazovat, že OVB je
„jednička na trhu”. A nyní? Díky všeobecné
známosti loga OVB, finančního poradenství
a množství klientů, které obhospodařujeme,
toto pouze konstatujeme…
otázky pro
MARTIN HÁJEK
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
1.
Vzdělávání žáků od útlého věku je velice
dobrým signálem pro naše budoucí generace
z důvodu jejich lepší orientace na celém finančním trhu, popř. rozšíření jejich znalostí v daném
oboru. My jako studenti jsme tuto možnost
neměli, a proto to vidím jako obrovskou příležitost, naučit takto mladé lidi pracovat s penězi,
a předcházet tak zbytečným ztrátám v jejich
budoucím rozpočtu.
72 Projekty OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna,
které naše společnost sponzoruje, dávají ori2|10 entační možnost klientům porovnat jednotlivé, ať už bankovní či jiné, finanční produkty
na trhu. Tyto přehledy a porovnání pomáhají
k tomu, aby se jednotlivé finanční instituce dále
zabývaly nabídkou svých produktů a snažily se
vylepšovat jejich parametry, aby jejich případný
klient mohl být spokojenější. Proto jsem velice
rád, že OVB Allfinanz je jakýmsi garantem pro
klienty při jejich případném rozhodování a výběru dané společnosti.
2.
Rozhodně ano, jelikož spokojený klient se k vám
rád obrátí s jakoukoli žádostí o radu či pomoc. Je
hezké slyšet v telefonu: „Dobrý den, potřebovali
bychom se s vámi poradit…“ To pak člověku tak
říkajíc osladí život a zahřeje ho u srdce, že jeho
práce může pomoci jiným lidem, že je člověk
potřebným článkem k úspěchu jiných.
Myslím si, že celkově pozitivní vnímání nezávislého finančního poradenství má vzrůstající tendenci. Jde o to, že lidé postupně přicházejí na to,
že finančních nabídek, možností, produktů atd.
je zde na trhu nesčetné množství. Proto vybrat
si mezi nimi, a přitom mít někoho, komu mohu
důvěřovat a na koho se mohu spolehnout jako
na odborníka, je v dnešní době velice pozitivním
vodítkem. Je otázkou času, kdy osobní poradce
rodiny bude u všech lidí naprostým standardem
stejně jako lékař.
Bc. PAVEL KREMR
oblastní vedoucí
(SSLD Hana Slezáková)
1.
Jsem přesvědčen, že společnost s takovou historií, výsledky, postavením na trhu a jménem,
jako je OVB Allfinanz, by jednoznačně měla
významnou měrou přispívat ke zkvalitňování
finančních produktů na českém trhu. Je třeba si
uvědomit, že díky detailním znalostem produktů a každodenní práci s klienty jsou finanční
poradci OVB schopni konzultovat informace
o jejich potřebách s našimi finančními partnery a přispívat tak nemalou měrou k vytváření
kvalitních, na míru šitých produktů.
Nápad finančního vzdělávání žáků základních škol je projekt, který mě velmi mile
překvapil. Bohužel, ani na vysokých školách
ekonomického zaměření se studenti o reálném
světě peněz mnoho nedozví. Což je velká škoda,
protože finanční gramotnost je jeden z velmi
důležitých předpokladů pro úspěšný a spokojený život. O to důležitější je, že přicházíme
s nabídkou finančního vzdělávání už pro žáky
základních škol. I když je jasné, že tento projekt
přinese své ovoce spíše v dlouhodobém horizontu, je skutečně skvělé, že s ním OVB přichází.
2.
Všechny tyto projekty jsou spojeny s významnou marketingovou podporou, která jednoznačně velmi zvyšuje už tak dobré jméno naší firmy
a finančním poradcům usnadňuje práci při
budování vztahu s klienty i při náboru nových
spolupracovníků. Spojení značky OVB Allfinanz
s těmito projekty funguje bezvadně!
JAN KUČERA
oblastní vedoucí
(SSLD Petr Mucha)
1.
Myslím, že tyto projekty jsou dlouhodobě přínosné pro vnímání značky na trhu. Každopádně
to pomáhá v prezentaci společnosti novým
spolupracovníkům a posiluje to image firmy.
V dnešní době je už běžné, že každá významná
společnost do těchto oblastí investuje a je velmi
pozitivní, že vedení OVB se po relativně dlouhé
době rozhodlo jít správným směrem. Každý
takový počin může zvyšovat prestiž našeho
konání.
2.
Vzhledem k tomu, že se tyto ohlasy projevují až
po delší době, jsem zatím žádnou velkou změnu
nezaznamenal. Na druhé straně si myslím, že
největší vliv na vnímání klientů mají samotní
finanční poradci, kde ve většině případů dnes
již klient preferuje osobu a práci finančního
poradce a společnost je až na druhém místě.
MUDr. ANTONÍN PAŽOUREK
oblastní vedoucí
(SLD Petr Křen)
1.
Osobně je vnímám velmi pozitivně. Vzhledem
k tomu, že společnost OVB je jedničkou na trhu
a i nadále chce svoje postavení upevňovat,
je třeba udávat směr a tento mi připadá ten
správný. Každý lídr trhu musí být ten, kdo jde
příkladem, kdo kultivuje trh a vytváří tak pozitivní povědomí o dané oblasti činnosti v celé
společnosti, protože je to v zájmu jeho samotného i ostatních, chcete-li konkurentů. Napadá
mě v té souvislosti, že je nyní po „finanční
krizi“ v celé společnosti cítit intenzivnější zájem
o finanční otázky, je větší hlad po správných
informacích, na jejichž základě mohou lidé
činit ta správná rozhodnutí, která je povedou
ke splnění jejich cílů. Vždyť i nová vláda má
v podtitulku Vláda rozpočtové odpovědnosti –
a není tak náhodou každý z nás takovou malou
vládou, která musí umět odpovědně nakládat
se svým rozpočtem? A právě výše uvedené projekty pomáhají našim současným i budoucím
klientům v orientaci v informacemi zahlceném
finančním světě a v získávání potřebných znalostí tak, aby se zvyšovala finanční gramotnost
celé společnosti.
2.
V tomto směru bohužel ještě nemám mnoho
ohlasů. Možná je to tím, že kromě Zlaté koruny
jsou ostatní projekty na začátku a nebyl ještě
dostatek času dostat je lidem tak říkajíc pod kůži.
Vysvětluji si to tak, že máme informační věk, jsme
zahlceni nepřeberným množstvím informací,
bohužel většinou ne zcela využitelných, a proto
chvíli trvá, než si ty správné najdou své místo
na slunci. V této souvislosti bych rád vyslovil názor, že nejdříve je třeba začít u sebe, každý z nás
by se s těmito projekty měl dopodrobna seznámit,
a při každém kontaktu s klientem na ně upozornit. Naše, dle mého názoru zdařilé, propagační
materiály i internetové odkazy při elektronické
komunikaci mohou být vhodným nástrojem, jak
zvýšit povědomí o těchto projektech a tím pozitivně ovlivňovat vnímaní naší značky na trhu.
PETR VAŇKÁT
oblastní vedoucí
(LD Dita Slezáková)
1.
Myslím si, že OVB tímto posiluje své aktivity
v rámci trendu upevňování pozice lídra trhu
finančního poradenství a dává jasný signál
o tom, že se nezabývá jen zvyšováním objemu
obchodu, ale zároveň se podílí na celkové kultivaci trhu. Obecně tyto projekty vnímám veskrze
pozitivně a vím, že konkurence vytváří tlak,
který nutí OVB na nich participovat, což je jen
dobře. Mně samotnému se pracuje lépe a s větší
hrdostí, když vím, že značka OVB znamená
mnohem víc než jen samotný obchod.
2.
Já osobně se dnes již věnuji především manažerské práci, a ohlasy tak vnímám především
ze strany spolupracovníků, jejichž názory jsou
často v porovnání s postojem klientů velmi otevřené a kritické. V této rovině pozoruji značný
posun a je znát, že OVB si dělá největší laskavost právě participací na uvedených projektech
stejně jako každodenními změnami a zvýšenou
proaktivitou fungování centrály.
Ing. MARTIN KOCOUR
obchodní vedoucí
(SLD Miroslav Šafr)
1.
Tyto dlouhodobé projekty, které OVB Allfinanz
zastřešuje, vnímám ve dvou základních rovinách. V té první jako otázku spoluodpovědnosti
za finanční gramotnost ve společnosti. Vždyť
především otázka finanční gramotnosti, o které
se dnes stále více píše a hovoří, se týká celé naší
veřejnosti, žáky základních škol nevyjímaje.
Z tohoto pohledu jsou právě takovéto osvětové
programy, do kterých je zapojeno co nejširší
73
spektrum lidí, výraznou pomocí, ne-li již nutností, pro celou společnost. Ve druhé rovině je
vnímám jako výbornou reklamu a zároveň i po- 2|10
můcku pro práci poradců OVB s klienty a pro
spolupráci s našimi obchodními partnery.
2.
Vzhledem k tomu, že k naší práci patří mimo
jiné i informovanost našich klientů o dění
na finančním trhu, moji klienti projekty OVB
znají. Ale nejsou to pouze klienti, se kterými
o těchto programech diskutuji. Určitou změnu
jsem zaznamenal i u přijímacích pohovorů,
kdy mi v posledních měsících i potenciální
budoucí spolupracovníci občas sami sdělují, že
značku OVB již v médiích přes naše projekty
zaznamenali, což se mi v minulosti nestávalo.
Samozřejmě že takovéto pozitivní zviditelnění
naší značky na finančním trhu potom přispívá
i k samotnému rozvoji a růstu celého vedení
či ředitelství a pro nové spolupracovníky je
rozhodně lehčí začínat spolupráci v prestižní
společnosti, o které se ví, že opravdu pomáhá…
OVB v akci
Mezinárodní
výměna zkušeností
9.–10. 4. 2010, Luhačovice
Velmi užitečná mezinárodní výměna zkušeností
mezi firmami ze Slovenska LD Janošíka
a RD Švihry, z ČR SSLD H. Slezáková,
SLD P. Slezák a LD D. Slezáková proběhla
na dvoudenním MSS – Moravsko-slovenském
semináři v Luhačovicích.
Tříbarevná
party
p
1. 5. 2010, Radějov
Tr
Tradiční
firemní akci pro
spolupracovníky uspořádal
sp
BD Martin Gajda tentokrát
v barvách bílá – modrá – stříbrná.
Party proběhla za účasti Centrály
Pa
OVB a za skvělé atmosféry.
O
74
2|10
LD rozdávali
motivační
náboje
3. 5. 2010, Uherský Brod
Firma BL Lukáše Bendy si přijela pro
motivační náboj do kanceláře svých
zemských ředitelů SLD Pavla Slezáka
a SSLD Hany Slezákové.
Motivační
setkání
4. 5. 2010, Uherský Brod
Motivační setkání
SLD Pavla Slezáka a týmu
BL Martina Chalupeckého.
Otevření nové kanceláře
10. 5. 2010, Uherský Brod
Nové podnikatelské prostory byly slavnostně otevřeny
GST Dušanem Machálkem a jeho týmem
za účasti zemských ředitelů.
Povýšení na BL
2. 12. 2009, Uherský Brod
Slavnostní povýšení na pozice
oblastní vedoucí v týmu
SSLD Hany Slezákové.
GST
Lyceum
28.–29. 5. 2010,
Luhačovice
Dlouhodobě
osvědčený seminář
pro nastupující GST
ukončený slavnostní
certifikací absolventů.
Ředitelská grilovačka
5. 6. 2010, LD Kancelář
Uherský Brod
Manažerský tým BD Jana Hamra na party svého SLD Slezáka
s grilováním a degustací vín.
Etiketa se
Špačkem
28. 12. 2009
a 13. 1. 2010, Praha,
Uherský Brod
Každoročně organizované setkání
s mistry etikety L. Špačkem
a P. Studenovským pro více než
sto spolupracovníků z firmy
SSLD Hany Slezákové.
75
2|10
OVB v akci
Všechnopárty
pokolikáté?
7. 6. 2010, Praha
Jedinými hosty divadla
Semafor byli opět exkluzivně
spolupracovníci firmy
SSLD Hany Slezákové
a SLD Pavla Slezáka.
Turnusový
relax
Červen 2010, Rakousko
Ve dvou „turnusech“
si užili welness služeb,
golfu a naprosté relaxace
nejúspěšnější ředitelé,
vedoucí i reprezentanti firmy
SSLD Hana Slezáková.
76
2|10
S
Steaky
od
zzemského
řředitele
30. 7. 2010, Uherský Brod
30
M
Motivační
porada, steaky
osobně připravované
o
SLD Pavlem Slezákem,
S
pěstování dobrého vztahu
p
k vínu – to byl program pro
tým BD Dimy Esíčka.
tý
Léto
ve znamení
grilování s LD
4. 8. 2010, Uherský Brod
… zdá se, že byla zahrada
zemské kanceláře v letošním létě
řádně využita – tentokrát pro
firemní spolupracovníky BD Jana
Hlouska.
Konzultační
hodiny
5. 8. 2010, Uherský Brod
BD Roman Kozubík a jeho
manažeři při motivační
odpolední konzultaci
v LD Kanceláři se svými
zemskými řediteli.
St t d
Start
do d
druhé
hé
poloviny roku
77
16. 8. 2010, Uherský Brod
2|10
Na LD poradě se svými manažery
SSLD Hana Slezáková
a SLD Pavel Slezák společně
odstartovali zbývající podnikatelské
měsíce roku 2010.
Oslava
povýšení
18. 6. 2010, Zlín
BL Karel Macalík
společně s týmem
a svými řediteli oslavil
své povýšení.
Grilování s LD
28. 7. 2010, Uherský Brod
BD Petr Saic a SLD Pavel Slezák
společně zorganizovali na zahradě
zemského ředitelství grilovačku
spojenou s ochutnávkou vín
i doutníků.
OVB v akci
Návštěva kanceláře
SSLD Wilfrieda Kempchena
19.–20. 8. 2010, Duren
Na pozvání SSLD Kempchena absolvovalo 40 spolupracovníků
SSLD Hany Slezákové a SLD Pavla Slezáka návštěvu kanceláře,
úžasné pohoštění, motivační odpoledne a závody v motokárách
na Schumacherově okruhu.
78
2|10
K
Konzultace
po italsku
p
222.–26. 8. 2010, Sardinie
S
Skvělý
pobyt – konzultace, moře, italská
kkuchyně a příjemný čas s dětmi – to vše
absolvovali ředitelé a nejlepší oblastní
vedoucí SSLD Hany Slezákové.
Etiketa
podruhé
13. 7. 2010, Top Hotel Praha
V OVB velmi oblíbené školení
etikety uspořádal pro své
spolupracovníky i zemský ředitel
tel
Pavel Horák. Do tajů etikety je
uváděli, kdo jiný, než Ladislav
Špaček a Petr Studenovský.
Den ve znamení
sportu
7. 8. 2010, Melchiorova Huť (Uněšov)
Týmoví spolupracovníci BD Karla Synka
(LD Pavel Horák) se setkali na sportovním
dni, který pro ně uspořádal jejich ředitel.
A ten nejmenší si už plánoval, jak
nejrychleji zapadnout do týmu.
Od pétanque až
po fotbálek
13. 8. 2010, Macháč u Pardubic
Sportovní den BD Filipa Kohla
a BD Martina Němečka ze zemského
ředitelství Pavla Horáka si rozhodně užili
všichni z týmu. Pro dobrou náladu a chuť
soutěžit si nemuseli nikam chodit, sami je
měli na rozdávání.
Královská porada
ředitelů
8.–11. 7. 2010, Birdlandgolf and Spa
Resort, Maďarsko
79
2|10
Že se dá efektivně radit a strategicky
plánovat i v exkluzivním wellness
centru, si ověřili ředitelé z týmu
zemského ředitele Pavla Horáka
na své poradě v Maďarsku. Navíc
s královskými korunami a hrou králů
si poradu královsky užili. A jak dopadl
Pavel Horák po výzvě malého Ondry
Synka? Že by nový OVBák?
Oslava bronzu
na parníku
3. 8. 2010, Praha
Třetí n
nejlepší pozici mezi zemskými řediteli
vČ
České republice oslavil Pavel Horák se
svými spolupracovníky netradičně na parníku
Hamburk. Sice je až do Hamburku nedovezl,
ale kdyby, zábava by rozhodně trvala dál.
OVB v akci
Povýšení
na oslavu
40. výročí OVB
22. 7. 2010, Praha
Na setkání oblastního ředitelství
Tomáše Grece (LD Petr Havel) bylo
předáno mnoho nových povýšení
do pozice R2, R3, oceněni byli
nejlepší GST, BL a spolupracovníci
s nejlepší proplaceností BJ a také
byla rozdělena místa na oslavu
40 let OVB v Kolíně nad Rýnem.
Žebra party
Ž
10. 6. 2010, Praha
80
2|10
Training
of Trainers
Pracovní setkání struktury
BD Tomáše Grece s SLD
Petrem Křenem a LD Petrem
Havlem bylo doprovázeno
odpoledním telefonováním
klientům, party pro
sspolupracovníky a povýšením
nové GST Ing. Marcely
Pakostové. Zlikvidováno
bylo 15 kg uzených pečených
žeber, víno a pivo tekly
proudem.
8.–9. 8. 2009,
Říčany u Prahy
Spolupracovníci z týmu
regionálního ředitelství
Pavla Milana Černého
(SLD Petr Křen) na
TT semináři.
Manažerská
akademie
Relaxace
ve sklípku
Červenec 2010
Červen 2009, Mutěnice
I manažeři musí někdy
odpočívat po náročném
semináři, který pro svůj tým
uspořádal BD Pavel Bezouška.
Spolupracovníci BL Lubomíra
Krajíčka pojali společné školení
na Moravě skutečně stylově.
V moravském kroji a v moravském
sklípku, kde relaxovali
po náročném školení.
Testovací jízdy
Srpen 2010, Praha
S
Spolupracovníci
BD Pavla Bezoušky byli
před zahájením ostrých testovacích jízd
ještě rozesmátí. Vzhledem k tomu, že
nebyla hlášena žádná škodní událost,
odhadujeme, že uspěli.
A zase
Grilparty
Týmoví spolupracovníci
BD Pavla Bezoušky
(LD Petr Havel) se několikrát
ročně setkávají, předávají
si zkušenosti a baví se
na Grilparty.
81
2|10
Pohádkový
Family Day
Srpen 2010
Přátelé, spolupracovníci, partneři
a klienti zemského ředitelství
Petra Havla a hlavně jejich děti
se opět setkali za velké pohody
na zámku v Lešanech. Všichni se
ocitli v pohádkovém světě a také
se tak cítili.
OVB v akci
Sjížděli jsme
Moravu
M
1
19.–21.
srpna 2010,
Strážnice, Morava
S
S
Skupině
BD Hana Horká
a BD Leoš Hegenbarth
(LD Miloslav Horký) patřil tento
úžasný víkend, kdy sjížděli
ú
vvinnou stezku i řeku Moravu.
Návštěva vinných sklípků
N
na Moravě byla působivou
n
ttečkou za dny plnými zábavy
a relaxace.
Motivační
seminář BL
Horká
a BL Horký
31. 7. 2010, Bečov
Sourozenci Horcí spojili své síly
na společném semináři v polovině
léta, aby podpořili prázdninové
měsíce motivací svých týmů.
82
2|10
O
Oslava
zzdolání první
osmitisícovky
o
Květen 2010, Karlovy Vary
K
N zdolání první osmitisícovky
Na
BJ se podílel celý tým
B
BL Hany Horké, a tak pro něj
B
zza odměnu uspořádala oslavu
jjako poděkování za jejich
sspolečnou práci a úsilí.
OVBácká svatba
24. 7. 2010, Zámeček Karlovy Vary
Dlouhodobá spolupráce LD Horký
a RD Rajgl vyvrcholila spojením jejich
dětí na Zámečku v Doubí v Karlových
Varech. Zde si své ano řekli Petr Horký
a Jana Rajglová za účasti svých rodin
a nejbližších spolupracovníků.
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí!
Oslava
na golfu
30. 6. 2010, Golf Resort
Olšová Vrata
Úplně netradičně pojal oslavu
svého povýšení zemský ředitel
Miloslav Horký. Jím pořádaného
ho
golfového turnaje v předvečer
filmového festivalu v Karlových
h
Varech se účastnil nejen
prezident festivalu a další známé
mé
osobnosti, ale dokonce
i CEO OVB Holding AG pan
Wilfried Kempchen, ředitel
pro zahraničí pan Mario Freis
i CEO OVB ČR Michal Knapp.
Mezi hosty byli spolupracovníci,
ci,
zástupci partnerských
společností i centrály. Den
na golfu končil v neméně
příjemné atmosféře party.
83
2|10
Povyšování
reprezentantů
Únor 2010, Kazdův Dvůr
Podnikatelský seminář
BD Leoše Hegenbartha byl
zaměřen na komunikaci a rozvoj
firmy. Součástí semináře bylo
slavnostní povýšení obchodníků
a nových GST.
OVB v akci
Outdoorová
anketa
19. 7. 2010, Kralovice
Tým GST Hany Mariany Zelníčkové
(SLD Miroslav Šafr) uspořádal na náměstí
v Kralovicích (severní Plzeňsko) klientskou
anketu. Vyvrcholením bylo slosování
o VIP pojištění automobilu a projížďku firemním
smartem.
Bowling
ve mlýně
226. 3. 2010 Plzeň, Kalikovský mlýn
Tým spolupracovníků SLD Miroslava
T
Šafra se setkal na slavnostním aktu
oceňování
spolupracovníků v netradičním
oceňo
prostředí Kalikovského mlýna. Součástí
pro
akce byl turnaj v bowlingu, něco dobrého
na zub a koncert skupiny Švajneraj.
84
2|10
Poradenská
akademie
Červen 2010, Říčany u Prahy
Vzdělávací akci pro své
spolupracovníky zaměřenou
na prodejní dovednosti uspořádal
BD Aleš Pixa (SLD Miroslav Šafr).
Na programu bylo také povýšení
a ocenění těch nejlepších
za 1. pololetí.
Charitativní koncert na podporu
Dětského centra
Září 2010, Strakonice
Spolupracovníci z týmu BD Aleše Pixy (SLD Miroslav Šafr) se organizačně a finančně
podíleli na uspořádání koncertu, navíc zde hrála i kapela BL Jiřího Kováře. Řediteli
Dětského centra byl předán šek – finanční prostředky byly věnovány na dovybavení centra.
Krkonošská
olympiáda
Srpen 2010, Špindlerův Mlýn
Sportovní den pro všechny své
týmové hráče uspořádal
BD Aleš Pixa. A že nebyla o soutěžení,
relaxaci nouze.
adrenalin, zábavu i relaxac
Vyhodnocovací
seminář
Březen 2010, Bažantnice
Za účasti milé návštěvy z centrály
získali týmoví spolupracovníci
BD Viktora Jeřábka
(SSLD Miroslav Žemlička) v rámci
vyhodnocovacího semináře nejen
nové informace, ale i dobrý pocit
z dobře odvedené práce. A také
něco mohli vyhrát, i když někteří
byli ze svých výher překvapeni.
Nechyběla ani soutěž o nejlepší
taneční pár.
85
2|10
OVB v akci
Sjíždění
Vltavy
Červenec 2010
Tentokrát se spolupracovníci
ze struktury BD Viktora Jeřábka
vydali za adrenalinem na Vltavu.
Skály vyměnili za vodu. A jak
obstáli?
Motivační
seminář Řeka
Květen 2010
Společně s partnerskými
ředitelstvími získávali
spolupracovníci BD Viktora Jeřábka
nové zkušenosti a motivační
náboje.
86
2|10
Týmové
setkání
Duben 2010, Příbram
Týmové setkání svých
spolupracovníků spojené s účastí
zástupců některých partnerských
společností uspořádala
BD Věra Bábíčková
(SSLD Miroslav Žemlička).
Test
odvahy
Červen 2010,
Žďárské vrchy
I adrenalinové sporty
jsou zdravou součástí
životního stylu. A jak je
zvládají spolupracovníci
ze struktury BD Viktora
Jeřábka?
Masters Club Turecko
aneb Mistři na pohádkové dovolené
10.–14. 5. 2010, Belek
Jako každý rok i letos se spolupracovníci všech evropských zemských společností, kteří splnili kritéria řádného členství Masters Clubu,
zúčastnili Evropské incentivní cesty, která je zavedla do oblíbeného a malebného městečka Belek na jihu Turecka, které se již tradičně
po několik let stává Mekkou mistrů OVB.
Úžasnou dovolenou prožili v komfortním hotelu Papilla Zeugma. Bohatý doprovodný kulturní program, exotický turecký bufet,
venkovní i vnitřní bazény, turecké lázně HAMAH s širokou nabídkou masáží, nejrůznější obchůdky, to vše si mohli spolupracovníci
užívat od prvního dne svého pobytu. A nebyl to pobyt jen tak ledajaký. Žádné lenošení, ale fotbalový turnaj, plážový volejbal, jízda
na vodních skútrech, obří tobogán a spousta dalších aktivit, z nichž adrenalin jen tryskal. A kdo nechtěl, mohl fandit nebo také lenošit.
Celý pobyt vyvrcholil galavečerem, který nabídl lahodné pokrmy, živou hudbu a zábavný program zakončený ohňostrojem!
87
22|10
10
OVB v akci
88
2|10
OVB v akci
Další ročník
Zlaté koruny se vydařil
OVB Allfinanz a Zlatá koruna dnes neodmyslitelně patří k sobě. V rámci společenské odpovědnosti
se naše společnost v tomto ročníku stala nejen partnerem ocenění Zlatá koruna, ale také obou
ekonomických fór. Zatímco o projektu samém jste mohli po celý rok číst v novinách či jej sledovat
v televizi a rozhlasu, nyní přinášíme několik fotografií, které jej představí pohledem účastníků, jež
jsou dokresleny postřehy některých z nich.
„Naše dlouhodobá podpora Zlaté koruny
se ukázala oboustranně hodnotnou a prospěšnou. Pro finanční poradce OVB představuje ocenění jeden z dalších důležitých
indikátorů při výběru finančních produktů
a pro Zlatou korunu jsme důležitým
odborným partnerem. Společně tvoříme
90 tým, který spotřebitelům usnadňuje pohyb
na poli finančních produktů a služeb.
2|10 Náš celoevropsky ověřený koncept Allfinanz, jeho filozofie a idea, je perspektivní
a odpovědný. Vnímáme proto naši pozici
jedničky na trhu komplexního finančního
poradenství jako závazek vůči klientům
a naši odpovědnost přispět k dalšímu vývoji
finančního sektoru v České republice. To
je podstata spojení OVB a Zlaté koruny.
Zlatá koruna totiž může svým odborným
pohledem na finanční produkty výrazným způsobem reálně ovlivnit trh. Také
Mezinárodní fóra Zlaté koruny se stala
diskusní platformou špičkových ekonomů a svou ojedinělostí zvyšují význam
tohoto ocenění.
Sociální odpovědnost nevnímáme jen
jako postoj člověka k člověku, ale hlavně
jako odpovědnost ke společnosti, v níž
žijeme a podnikáme. Jsem přesvědčen,
že naše partnerství se Zlatou korunou
naši vizi sociální zodpovědnosti pomáhá naplňovat, stejně jako další projekty,
které podporujeme.“
Michal Knapp
předseda představenstva a generální
ředitel OVB Allfinanz, a. s.
Řekli o Zlaté koruně
MARTINA KLAPKOVÁ
BOHUMÍR HANÁK
A GABRIELA RÝDLOVÁ
Reprezentanti pro OVB
Obchodní vedoucí pro OVB
„Byla jsem velice potěšena,
nejen hodnotnými informacemi,
kterých se mi dostalo, ale i organizací Zlaté koruny. Příspěvky
některých řečníků byly velice
zajímavé a daly mi spoustu užitečných informací, které určitě
využiji pro své klienty.“
„Naše účast na Zlaté koruně byla
pro nás velkým přínosem zvláště
v oblasti postojů populace ČR
k ekonomické krizi, z čehož
vyplývá i současná změna v chování spotřebitelů. Je dobré vědět,
že lidé důvěřují bankám a že
s nástupem roku 2010 je patrný
trend omezování výdajů. Vzhledem k tomu, že v období krize
lidé více šetří, naskýtá se velká
příležitost pro práci finančního
poradce na všech finančních
trzích.
Nezbývá než vám moc poděkovat za umožnění účasti na tomto
stěžejním ekonomickém Fóru
y
Zlaté koruny.“
Dovolujeme si Vás upozornit
na NOVINKY v produktu DOMOV 2010
ČSOB Pojišťovny.
V oblasti pojištění nemovitosti, domácnosti
a odpovědnosti za škodu nabízíme nyní i:
•
Možnost doplňkového pojištění
zahradní architektury
•
Pojištění proti zkratu a přepětí již
v základním pojištění
•
•
Zahrnutí sprejerství do pojistných rizik
Pojištění odpovědnosti = odpovědnost
z držby všech nemovitostí pojištěného
a odpovědnost za škody z běžného
občanského života
Pojištění nemovitosti
domácnosti a odpovědnosti
www.csobpoj.cz
Infolinka 800 100 777
OVB v akci
anka
!ícná b
OVB Vtrsticnabanka.cz
www.vs
C e r t i! k á
TEXT: Miroslav Zeman | FOTO: archiv OVB
II. "
OVB Vstřícná banka
pokračuje
t
2010
tvrt le tí
Raif feis
K
en BAN
%
64.3
NÁ
VST#ÍC
BA NK A
První klientský rating OVB Vstřícná banka vstoupil již do třetího čtvrtletí hodnocení bank.
Od svého startu v březnu roku 2010 se OVB Vstřícná banka stala respektovaným, uznávaným
a vyhledávaným hodnocením našich bank.
OVB Vstřícná banka je projekt, který zaplnil
volné místo na trhu svou originalitou a jedinečností. Do doby nástupu Vstřícné banky totiž
neexistoval žádný projekt hodnotící banky, který by sledoval průběžně vývoj politiky a chování
jednotlivých bank v oblasti retailu. Svou přidanou hodnotu proto takto jedinečně nastavené
průběžné hodnocení nepřináší pouze veřejnosti
92 či klientům bank, ale také bankám samým. OVB
Vstřícná banka totiž monitoruje v průběhu času
2|10 jednotlivé kroky a opatření bank a průběžně
je vyhodnocuje. Banky tak mají velmi kvalitní
zpětnou vazbu, které kroky jsou hodnoceny
pozitivně, které negativně nebo neutrálně, jak
na jejich opatření reaguje veřejnost a jak si banka vede v porovnání s aktivitami konkurence.
Pozornost, kterou banky hodnocení OVB
Vstřícná banka věnují, lze sledovat například
v případě aktivního využívání značky „Nejvstřícnější banka“ v reklamách, tiskových
zprávách bank či marketingových kampaních.
Banky také aktivně komunikují s organizátory
projektu OVB Vstřícná banka a prezentují jim
své kroky a opatření.
Relevantnost hodnocení OVB Vstřícné banky
potvrzují i výsledky projektu Zlatá koruna,
který hodnotí mimo jiné také produkty bank,
kdy se nejúspěšnější banky ve Zlaté koruně
umístily na nejlepším místě i v hodnocení OVB
Vstřícná banka, aniž se mohly oba projekty
jakkoliv ovlivnit.
Velký zájem o hodnocení OVB Vstřícná banka projevují i média. Silné zázemí mediálních
partnerů projektu a široká citovanost a publikovanost ve významných tuzemských médiích činí
z OVB Vstřícné banky nejcitovanější projekt
hodnocení bank na našem trhu.
Zájem, který o průběh i výsledky hodnocení
OVB Vstřícná banka projevuje veřejnost, média
i banky prokazuje potřebnost takto komplexního, plně veřejného, odborného a průběžného
hodnocení bank na našem trhu.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
HODNOCENÍ OVB VSTŘÍCNÁ
BANKA
Veřejnost a otevřenost hodnocení
– veškeré komentáře, příspěvky i hodnocení
porotců, serveru bankovnipoplatky.com a veřejnosti jsou plně veřejné a každý si je může
vyhledat
Konzervativnost a konzistentnost hodnocení
– hodnocení je konzervativní a sleduje vývoj
konkrétních kroků bank v jednotlivých čtvrtletích. Hodnocení je tak konzistentní a vždy
navazuje na předchozí čtvrtletní hodnocení.
Vyváženost
– hodnocení stojí na třech pilířích, kterými
jsou hodnocení odborné poroty, hodnocení
serveru www.bankovnipoplatky.com a hodnocení široké veřejnosti
Odbornost a kvalita
– hlavním článkem hodnocení je hodnocení
odborné jedenáctičlenné poroty. Porotci
pocházejí ze světa financí, ekonomiky, práva,
vysokého školství a médií.
OVB v akci
Penzijní
reforma,
to je to,
oč tu běží
Myslíte si, že jsme mistři světa v délce diskuse o důchodové reformě? Nevíte, jaké jsou aktuální návrhy?
Potřebujete poradit v argumentaci u klienta, který je přesvědčen o tom, že stát se o něho musí postarat?
Jaká by mohla být role finančního poradce a co by v podstatě již dnes mělo být nedílnou součástí každého
rozhovoru s klientem?
Tyto otázky si jistě klade každý správný
finanční poradce, ale jen spolupracovníci OVB
měli a mají tu možnost slyšet odpovědi na tyto
94 otázky z úst toho možná nejpovolanějšího – otce
důchodové reformy Vladimíra Bezděka, který
2|10 byl vládou ČR jmenován koordinátorem přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Vláda na svém zasedání v srpnu letošního
roku schválila i obnovení Národní ekonomické
rady vlády (NERV) s tím, že: „Vláda si uvědomuje, že nemá patent na rozum a že potřebuje
silnou kvalifikovanou a kompetentní zpětnou
vazbu.“ Je pro nás velkou ctí, že právě pan
Vladimír Bezděk, uznávaný odborník na pojišťovnictví a penzijní systém, který je navíc od
září letošního roku v rámci skupiny Generali
PPF Holding i obchodním partnerem OVB, nám
nabídl možnost účasti na svém semináři, který
se věnuje právě těmto otázkám. V září letošního
roku proběhly již první dvě prezentace a plánují
se další tak, aby tuto možnost účasti mělo co
nejširší spektrum spolupracovníků OVB.
Život
je plný náhod
14 ocenění za 2 roky
mezi ně ale nepatří
! 841 105 105 www.koop.cz
partneři
TEXT: Eva Drábová | FOTO: archiv Amcico
OVB je jediná firma,
která nám smí mluvit
do personálních záležitostí
96
2|10
Amcico pojišťovna působí
na českém trhu již osmnáct let,
byla dokonce po změně režimu
jednou z prvních zahraničních
pojišťoven u nás. Prakticky
okamžitě po vstupu Amcico
pojišťovny na zdejší trh začala
také její oboustranně výhodná
spolupráce s OVB. Již pět let
je u tohoto pozitivního vývoje
současný generální ředitel a člen
představenstva Daniel Martínek,
se kterým jsme si povídali
o minulosti, současnosti a hlavně
budoucnosti vzájemné kooperace
Amcica a OVB.
Ekonomická krize se jistě projevila také na trhu
pojištění. Jak byla tato změna významná?
Nejvýraznější změnou je to, že krize odstartovala první větší nadechnutí banko-pojišťoven
v Čechách. Od zániku prodeje kapitálových smluv
a přechodu na investiční pojištění považuji tento
vzestup za asi nejvýraznější událost posledních
deseti let. Některé banko-pojišťovny se probudily a začaly vykazovat velmi působivé nárůsty
pojistného. Myslím, že je to velká výzva pro ostatní
distribuční kanály.
Říká se, že banky jen konvertují své existující
termínované vklady do pojistných smluv a mnozí
finanční poradci se shodují na tom, že se jedná
o velmi nekvalitní životní pojištění...
Možná, ale nejsou to náhodou jen kyselé
hrozny? Vím, že řada mých spolupracovníků se
k tomuto trendu vyjadřuje s opovržením, a to
z různých úhlů. Banky prý například kazí marži
v odvětví, že to pro ně musí být ztrátová záležitost,
nebo že vzbuzují u klienta pouhou iluzi, že je pojištěný. Já říkám, nechme je být a dělejme si svou
práci. Při změnách se někde vedle vás vždy vyrojí
řada kritiků, ale pro mě je důležité všechny změny
včetně téhle vnímat v první řadě s úctou, vzít si
z ní poučení pro svůj obchod a soustředit se na dosažení vlastních cílů. To, že někdo údajně vzbuzuje
klamavý dojem u klienta, je pro mě tak maximálně
zajímavý drb, víc pojistného mi to do Amcica
nepřinese, a tudíž to nechávám stranou. Jde o úhel
pohledu a o přístup k věci.
Došlo například k posílení některých druhů
pojištění? Vyvolala krize mezi lidmi obavu, třeba
co bude v případě, že se s nimi něco stane, a proto
více vyhledávali životní pojištění? Nebo se naopak
projevila snaha ušetřit i v této oblasti?
Ano, na trhu se prodalo víc jednorázových
investičních produktů. Tím pokračuje trvalý a již
mnoho let před krizí nastartovaný pokles pojistné
hodnoty obyvatelstva. Celkově se prostě na trhu
méně pojišťuje. Výraz „pojistná hodnota obyvatelstva“ pochází z mé soukromé terminologie. Označuji tím celkovou prémii, kterou by klienti mohli
získat od pojišťoven v případě pojistných událostí
nad to, co naspořili. Představte si čistě teoreticky
situaci, kdyby zítra všichni Češi, kteří mají životní
pojistku, zahynuli v dopravních nehodách. Kolik
peněz by životní pojišťovny musely vyplatit na pojistných událostech navíc nad všechny naspořené
a investované peníze, které si u nich tito klienti
do dnešního dne uložili? Tento rozdíl je pojistná
hodnota obyvatel. Tato veličina u nás podle mého
mínění od roku zhruba 2003 nebo 2004 klesá.
I když oficiální statistiky o celkové situaci na trhu
chybí, tvrdím, že obyvatelé ČR měli v roce 2004
zakoupenu vyšší celkovou pojistnou hodnotu, než
mají v roce 2010, a to i přesto, že celkový předpis vzrostl. Neodvažuji se tento trend v žádném
případě hodnotit, jenom upozorňuji na docela
zajímavé téma, o kterém šikovný poradce může,
když chce, s klientem tváří v tvář hovořit. Stočte
rozhovor se zákazníkem na to, jak se za posledních
deset let vyvíjela pojistná životní hodnota, kterou
vlastnil. Ve většině případů klesla a klient si to ani
neuvědomil.
Amcico (respektive mateřská společnost Alico)
působí po celém světě, lze tedy porovnat současný
přístup k pojištění českého spotřebitele s jednáním lidí v ostatních zemích EU nebo třeba
v Americe?
Češi víc spoléhají na pečovatelský stát, který jim
vládne. Žijí více v tom sladkém otroctví státu, a to
už si dovolím hodnotit jako nešťastné. Myslím, že
to cítí stejně každý, kdo pobýval, byť jen na krátké
návštěvě, na západ od našich hranic. V Čechách je
péče o zdraví a stáří téměř dokonale pod kontrolou
státu. Takže osobní zodpovědnost obyvatel je nižší.
O Češích se obecně říká, že jsou v pojištění velmi
lehkomyslní. Že například auto mají zajištěné
výrazně lépe než svůj život. Je to pravda?
Naprosto máte pravdu. Na auto jste musel dlouho šetřit, tak si ho vážíte. Svůj život a zdraví jste
od rodičů získal zadarmo, státní zdravotnictví vám
ho udržuje opticky taky zadarmo, státní sociální
politika vám slibuje, že když se něco stane, tak se
o vás stát zadarmo postará. Co je zadarmo, k tomu
vztah nemáte a netušíte, proč byste měli platit
něco navíc. To chápu a sám nakonec asi nejsem
jiný. Dokud z nás stát nesejme tu děsivě tíživou
„ochrannou“ ruku, tak se moc nezměníme.
Vzhledem k délce působení Amcico pojišťovny
na zdejším trhu může více než kdo jiný srovnávat
vývoj v chování českých spotřebitelů. Jak byste jej
hodnotil?
Vztah Čechů k osobní odpovědnosti byl reálným
socialismem naprosto zdevastován. V devadesátých
letech zde nastalo mírné zlepšení, ale nový stát
EU je také velmi pečovatelský, a tak míra vnímání
osobní odpovědnosti za život a zdraví směřuje spíš
zpět tam, kde jsme byli před dvaceti lety. Ptáte-li se
na vývoj chování spotřebitele u nás, pak je třeba
říci, že vliv koncových spotřebitelů tu sice je, ale
nehraje ještě ani dnes nějakou významnější roli.
O tom, co se bude ve finále nabízet jako životní pojištění, rozhodují čtyři klíčoví hráči. V první řadě je
to stát, ten si diktuje nejvíc, protože hraje dominantní roli. Pak trochu pojišťovna, distributor a teprve
nakonec má nějaký malý vliv i klient. Rozhodně
nežijeme na trhu ani ve společnosti, kde by si klient
– spotřebitel – mohl diktovat. To poslední říkám
s lítostí, neboť jsem také pouhým spotřebitelem.
Když se ohlédnu do minulosti a čtu staré články
o tom, jak některý manažer pojišťovny prohlašuje,
že připravují nový produkt „šitý na míru“ klientovi,
nebo že „potřeby klientů jsou na prvním místě“, tak
se musím spíš pousmát.
Kromě toho se také říká, že Češi jsou v oblasti
financí velmi konzervativní. Jak se to projevuje
v oblasti pojišťovnictví?
Prozatím jako Češi nemůžeme aspirovat na dobrou známku. Nedávno si toho všimli i v centrální
bance. V první řadě se spoléháme na stát, jsme
naivní, často finančně negramotní a snadno se
spálíme. Pak mnozí hledají pomoc u silné ruky
státu. Vzpomeňte si na příběh o kampeličkách. Ten
vystavil české spotřebitelské inteligenci a povaze
výstižné vysvědčení.
Máte vypracovanou nějakou předpověď do budoucnosti – jak se český trh bude měnit v následujících
obdobích? Lze očekávat například zvýšení zájmu
o některé specifické pojišťovací produkty?
Jen prostý fakt, že stát v mnoha svých sektorech
na „ochranu“ brzy nebude mít ve státní kase dost
peněz, otevírá možnost alespoň částečné privatizace zdravotní péče a penzí. Ale ta naděje je zatím
velmi mlhavá. Vše záleží na státu, který je, jako
každý stát, nevypočitatelný. Očekávám však, že
v příštích dvou letech budeme jako odvětví dělat
zhruba to, co jsme dělali doposud, tedy životní
a úrazové pojištění, jen s určitými změnami flexibility, připojištění a ceny.
Spolupráce Amcico pojišťovny se společností OVB
si drží takový jeden malý rekord – byla to jedna
z nejrychleji nasmlouvaných spoluprací. Amcico
je také více než dlouholetým produktovým partnerem OVB. Jak hodnotíte tu již sedmnáctiletou
spolupráci?
Spolupráce s OVB byla během těch uplynulých
let velmi produktivní a věřím, že oboustranně
výhodná. V Amcicu vládne dlouhodobý respekt
k práci OVB. Když je svobodná směna postavena
na vzájemné důvěře a respektu, musí být úspěšná.
Mohu-li se ohlédnout za uplynulými dvěma lety
krize, pak musím vysoko ocenit, jak poradci OVB
zareagovali na události okolo AIG. Oceňuji jejich
míru odbornosti a porozumění tomu, jak funguje
finanční trh a velké nadnárodní konglomeráty
firem. Pro nás to bylo velice těžké období, neboť
Amcico bylo, je a bude velmi silná a konzervativní pojišťovna, ale naše reputace byla ohrožena.
V okamžiku, kdy došlo ke kolapsu AIG, existovalo
v Čechách jen málo profesionálů, kteří si zřetelně
uvědomovali, že na Amcico a jeho klienty tyto
události nemohou mít přímý negativní dopad.
OVB mezi těmi profesionály bylo. Za vaši pomoc,
uklidnění klientů, za odborný vhled do situace,
ve které jste se zachovali maximálně racionálně
a nepodlehli falešným emocím, za to vše chci lidem
v OVB poděkovat.
To už je však za námi. Dnes bude mít naše matka nového silného akcionáře, pojišťovnu MetLife
a na vaší straně zase velmi pozitivně hodnotím
konsolidaci managementu OVB. Máte nové, dynamické vedení a zdá se mi, že jste v dobrých rukou.
Kromě toho osobně už dlouhou dobu obdivuji vaše
dojde mezi pojišťovnou a poradenskou firmou
ke konfliktu. Za ta léta jsme se proto naučili více
rozumět vašim potřebám, vytvořili jsme pro vás
celou platformu podpory, počínaje výběrem lidí,
kteří se o vás starají, přes produkty, technologie až
po pracovní postupy. S trochou nadsázky řečeno:
OVB je jediná firma, která nám smí mluvit a také
mluví do personálních záležitostí pojišťovny. A to
nepovažuji za slabost, ale za logický a racionální
výsledek dlouhodobé spolupráce. Kromě konkurenceschopných provizí tak lidé z OVB kdykoliv
najdou na svoji žádost v Amcicu protistranu, která
jim rozumí a je schopna poskytnout ochotnou
a odbornou pomoc.
Trh finančních poradců prožívá v této době jakousi renesanci, díky ekonomické krizi si občané
uvědomili nutnost odborné správy financí. Nechystá proto pojišťovna Amcico posílení prodeje
prostřednictvím této distribuční sítě? Například
formou zvýhodnění některých produktů, nebo
naopak uvedením produktů zcela nových?
Sektor finančních poradců se rozvíjí překotným tempem. My chceme posilovat prodej přes
zkušené a spolehlivé partnery, jako je OVB. Opatrnější než v minulosti budeme naopak k menším
a začínajícím. Kvalita pojistného od některých
z nich je problematická a Amcico se už několikrát
v minulosti spálilo. Takže nějaké zkušenosti máme
a chtěli bychom se z nich poučit. Co se týká zvýhodňování produktů, tak naší filozofií vždy bylo,
že stejný produkt se stejnými rysy se musí koncovému spotřebiteli prodávat za stejných podmínek,
včetně ceny. To bude platit i v budoucnu. Invence
typu: „stejný produkt, ale přes makléře o trochu
dražší“ neodpovídá naší dlouhodobé strategii.
2|10
Není asi překvapením, že z hlediska finančních
poradců je nejlepším produktem životní pojištění.
Nechystají se v této produktové řadě nějaké
změny?
Produktových změn, komunikovaných
bombastickou reklamou, najdete na trhu celou
řadu. Ovšem, zkoumáte-li blíže životaschopnost
takzvaných moderních pojistných produktů,
je zřejmé, že čím víc se odchýlily od klasického
životního pojištění, tedy krytí rizika, tím jsou ná-
Chceme posilovat prodej přes zkušené
a spolehlivé partnery, jako je OVB.
výsledky v oblasti náboru nových spolupracovníků.
Jen když se ohlédnu za minulými dvěma roky, jak
jste se dokázali po určitých ztrátách struktur rychle
vypracovat na stejnou, ne-li lepší úroveň! Jinou
firmu by to porazilo, ale OVB má výborný vnitřní
motor. Pokud mohu hodnotit výsledky, tak OVB
patří v portfoliu partnerů Amcica ke společnostem
s nejvyšší kvalitou pojistného. Míra tzv. přetrvání
smluv se léta pohybuje na vysoké úrovni. Kromě
toho je pro nás spolupráce s OVB inspirující a nutí
nás k invencím v produktovém portfoliu. Důkazem
toho bylo nakonec i uvedení Amcico Investu
na trh.
Jakou má společnost Amcico zkušenost s prodejem svých produktů prostřednictvím finančních
poradců?
V Amcicu věříme poradenskému modelu prodeje a péče o klienta. Sítě finančních poradců jsou
obecně velmi dobrým zdrojem nových smluv. Jeho
nevýhodou na druhé straně může být vyšší náchylnost k erozi následného pojistného, zvlášť pokud
97
chylnější k nemocem způsobeným ekonomickými
vlivy. V podstatě se z produktu, který by vás měl
provázet celý život, stává spotřební materiál, který
velmi rychle morálně zastarává, jako například
mobilní telefon. V Amcicu chceme dbát na to, aby
naše produkty odolaly trendům, které se vynoří
a zase zmizí jak pára nad hrncem, tedy jako např.
státní podpora.
Jsem si jist, že Amcico čekají brzy změny
produktové řady životního pojištění. Jak jsem již
zmínil, naši mateřskou skupinu koupila aktuálně
největší životní pojišťovna ve Spojených státech,
pojišťovna MetLife. Díky tomu se Amcico a její sesterské společnosti zařadí zpět to elitní světové komunity, která zcela nepochybně přinese do Čech
kvalitu i produktovou vyspělost rozvinutých trhů.
Z toho budou moci profitovat i naši distribuční
partneři jako OVB. To, co vím o společnosti MetLife, mi dává naprostou jistotu, že těch pozitivních
změn se dočkáme v dohledné době. Transakce
finišuje, takže si ještě nějakou chvíli počkáme, ale
rozhodně se máme na co těšit.
partneři
Penzijní připojištění:
Kostky jsou vrženy!
TEXT: Filip Horáček | FOTO: archiv PFČP
Náš významný partner Penzijní
fond České pojišťovny jmenoval
nového key account managera
Jiřího Kostku. Hovořili jsme s ním
na téma závislosti seniorů na
státním důchodovém systému,
změn v oboru penzijního
připojištění a jeho dosavadní
spolupráce s OVB. Při rozhovoru
došlo samozřejmě také na
důchodovou reformu.
98
2|10
Jak se podle vás změnila situace v penzijních
fondech za minulý rok?
Minulý rok se touto dobou řešilo zavedení
poplatků za přestup mezi penzijními fondy
a diskuse o budoucnosti důchodové reformy
nabyla na intenzitě. Novela vedla k zamezení
„fondové turistiky“, což považuji za podstatnou
změnu. Jedna věc však zůstala ve srovnání
s minulým rokem stejná, a to vedoucí pozice
PF České pojišťovny na českém trhu. Stejně tak
penzijní připojištění zůstává stabilizačním prvkem ve finančním portfoliu každého zodpovědného klienta. Jedná se v podstatě o garantovaný
výnos pohybující se okolo 3–4 % při třicetiletém
horizontu spoření. Při dvacetiletém horizontu se
výnosy pohybují okolo 4 %. Všichni, kdo si chtějí
zajistit klidné stáří, by si je měli pořídit, protože
důle
důležitost penzijního připojištění nadále narůstá.
Nar
Narážíte tím na důchodovou reformu?
A
Ano i ne. V současné době se mění podmínky n
na trhu – stavební spoření zřejmě přijde
o st
státní podporu a penzijní připojištění se stane
ješt
ještě výhodnějším produktem. Do toho určitě
zasá
zasáhne provedení důchodové reformy, takže
si d
dovolím tvrdit, že spolupráce s PFČP jakožto
lídr
lídrem na trhu má budoucnost i přes turbulentní zzměny, které nyní probíhají v českém finančním sektoru. Důchodová reforma také zahýbe
zave
zavedenými pořádky, ale s klidným svědomím
moh
mohu prohlásit, že v PFČP jsme na její realizaci
přip
připraveni. Kostky již byly vrženy, tak doufám,
že p
proběhne co nejdříve a stane se velkou
obc
obchodní výzvou.
Ozý
Ozývají se hlasy, že reforma vůbec není potřeba,
prů
průběžný systém prý zcela dostačuje. Souhlasíte
s těm
těmito argumenty?
S tímto tvrzením si dovolím polemizovat.
Na d
důchodovém účtu chybělo jen v prvním
čtvr
čtvrtletí tohoto roku přes 19,2 miliardy korun,
což značí dost zoufalou situaci. Od státu občan
dos
dostane peníze, které mu stěží pokryjí životní
ná
náklady. Z čeho bude financovat své zájmy a koní
níčky? Kdo mu zaplatí léky a ostatní důležité
vvýdaje? Státní kasa to jistě nebude. V současné
d
době
pochází 94 % příjmů českých seniorů
z průběžného důchodového systému, a to je
činí závislé na státu. Je to špatně nastavený
systém a musí se změnit. Ze strany státu mi
přijde neetické nechávat na sobě člověka
viset od kolébky po hrob. To si musí klienti
uvědomit a začít diverzifikovat své finance,
které si chtějí uspořit na důchod. Zde hrají
důležitou roli také finanční poradci, jejichž
z
zájmem
je vzdělávat klienty a napomáhat jim
dě
dělat správná rozhodnutí.
Něk
Někteří klienti občas namítnou, že v penzijním
přip
připojištění nevidí hodnotu ve srovnání s rizikovějš
vějšími produkty, jako jsou investice do podílových fondů…
P
Podobné námitky jsme také zaznamenali, ale
vyp
vyplývají především z nesprávného pochopení
úloh
úlohy penzijního připojištění. Srovnávání pen-
zijního připojištění s podílovými fondy je, jako
kdybyste srovnával jednorožce a slony – tyto
věci nemají nic společného. Nejdůležitější funkcí penzijního připojištění není vydělat co nejvíce
peněz, ale akumulovat kapitál na pozdější
využití s bezpečným výnosem. Je tu především
proto, aby vyrovnalo klientům finanční propad
při odchodu do penze. Klient si schovává peníze
sám před sebou, aby je při odchodu do důchodu
znovu objevil a pomohly mu k lépe prožitému
podzimu života.
Máte zkušenosti z oblasti hypotečního trhu.
Jak se vám spolupracuje s finančními poradci,
kteří mají v portfoliu více než čtyřicet finančních
produktů?
S OVB se mi pracuje velice dobře, protože
moji partneři jsou vzdělaní a vědí, jak tento
obor funguje. Zkušenosti načerpané během
řízení sítě hypotečních poradců mi pomáhají
lépe se vžít do kůže kolegů z OVB a být lepším
obchodním partnerem, na kterého se budou
s důvěrou obracet. Naším cílem v PFČP je
minimalizovat administrativu pro každého
poradce a dokázat, že prodej „penzijka“ není
nijak komplikovaný. Právě proto za našimi
partnery přicházíme s heslem „S námi je to
snazší“. Minulý rok jsme zjednodušili formuláře
a podařilo se nám tak zvýšit počet klientů. Dle
ohlasů zvenčí nejvíce tento krok potěšil poradce
z OVB. Jsem zastáncem jednoduchosti, a ta by
se měla projevit všude, i v byznysu.
Kde se s vámi mohou naši poradci setkat?
S poradci z OVB se rád uvidím na vzdělávacích akcích a odborných seminářích. Pokud
však bude potřeba cokoli naléhavě řešit, jsem
pro ně kdykoli k dispozici. V zimě se můžeme
potkat v Krkonoších na běžeckých tratích, když
zbude volný čas, rád se věnuji běhu na lyžích.
Do roku 2001 jsem reprezentoval družstvo Vela
ski team Trutnov, ale kvůli studijním povinnostem jsem aktivní sport opustil. To však
neznamená, že jsem zanevřel na pohyb – kromě
relaxačních vyjížděk zimní krajinou se rád projedu na in-line bruslích okolo trojské zoo nebo
v časných ranních hodinách na kole po staré
Praze. ▪
Jiří Kostka v kostce:
Světlo světa poprvé spatřil v roce 1977 v podhůří Krkonoš, ve městě Trutnově. Je ženatý,
v současné době žije v Praze. Vystudoval
pedagogickou fakultu Univerzity Hradec
Králové. Po krátké zkušenosti učitele na
základní škole začal pracovat pro nadnárodní farmaceutickou společnost. V roce 2007
odjel objevovat svět. Po dvou letech našel
uplatnění u renomované makléřské hypoteční
společnosti. V současné době ho budete
potkávat na školeních, seminářích a i jiných
akcích spojených s Penzijním fondem České
pojišťovny.
partneři
TEXT: Ing. Helena Dušková | FOTO: archiv Wüstenrot
OVB je pro nás
významným partnerem
„Úspěšná spolupráce je vždy
založena na nabídce kvalitních
produktů, servisu a dobrých
vzájemných vztazích,“ říká paní
Ing. Eva Király Tomanová, která je
od ledna letošního roku ředitelkou
Externích obchodních cest
společnosti Wüstenrot.
Spolupráci Wüstenrotu s OVB Allfinanz, která
trvá již sedmnáct let, lze jistě hodnotit jako
úspěšnou.
Bezesporu, ale obě strany pro to také mnoho
udělaly. Doby, kdy OVB mohlo zprostředkovávat jen naše stavební spoření, jsou dávno pryč.
Finanční poradci OVB svým klientům dnes
mohou nabídnout ucelený soubor fi nančních
produktů Wüstenrotu. Od zmiňovaného
stavebního spoření přes úvěry a hypotéky až
po všechny nejdůležitější druhy pojištění osob
a majetku.
V poslední době se hodně diskutuje právě
o změnách týkajících se stavebního spoření.
Jak vidíte jeho budoucnost?
Jako profesionála s bohatými zkušenostmi
z makléřské společnosti mě především těší, že
poradci OVB své klienty korektně informují
o změnách, umí jim vše vysvětlit a na základě
fundovaných argumentů je i přesvědčit, že
stavební spoření zůstane jedním z nejvýhodnějších spořicích produktů. A to i přes navrhované
snížení státní podpory na 2000 korun ročně*.
Ve Wüstenrotu všechny návrhy na změny
pečlivě sledujeme a posuzujeme a současně
rozpracováváme různé varianty úpravy stavebního spoření. Tu nejlepší pak uvedeme na trh
v říjnu.
Jsem přesvědčena, že stavební spoření
budoucnost má. I když se vyskytly i názory, že
je to přežitý produkt, právě stavební spoření
naučilo Čechy více šetřit a umožňuje jim získávat za velmi výhodných podmínek úvěry nejen
na nové byty a domy, ale také na menší rekonstrukce a modernizace stávajícího bydlení.
Hovoříme-li o možnostech získání potřebných
prostředků na financování bydlení, nelze se
nezmínit o hypotékách. Jak se projevila opatření přijatá hypoteční bankou Wüstenrot na jaře
letošního roku?
Finanční poradci OVB uzavřeli pro Wüstenrot za prvních osm měsíců tohoto roku
o 15 % více hypoték než v loňském roce.
K tomu přispělo nejen mírné oživení trhu,
ale hlavně snížení úrokových sazeb a úprava
podmínek, za kterých mohou poradci hypotéky
společnosti Wüstenrot nabízet. Z dalších výhod
naší nabídky bych připomněla vyřízení některých druhů hypoték zdarma a extra úrokové
sazby pro bonitní klienty.
Třetí rozsáhlou oblastí spolupráce Wüstenrotu
a OVB tvoří pojištění.
Když přijde řeč na téma pojištění, každému
se asi nejdříve vybaví povinné ručení, pak
havarijní pojištění a možná nějaké to pojištění
majetku – bytu, nemovitostí a domácnosti. Lidé
trochu zapomínají sami na sebe a na životní
pojištění, i když pro ty, kteří financují bydlení
na úvěr, je právě takové pojištění velmi důležité. Z letošních novinek v oblasti pojištění osob
bych vyzdvihla pojištění Wüstenrot EveryBody,
které představuje levnou, ale kvalitní pojistnou
ochranu v případě úrazu i nemoci. Za účelem
zkvalitnění nabídky jsme v poslední době
inovovali rizikové pojištění, které nese název
99
Wüstenrot ProSichr, dále životní pojištění
Wüstenrot Profesional a investiční životní pojištění Wüstenrot ProInvest. Myslíme i na malé 2|10
a střední podnikatele, pro něž jsme rozšířili
a upravili naše pojištění ProByznys.
Jaké změny chystáte po nástupu do funkce
ve vztahu k OVB? Někteří noví šéfové zastávají názor, že úspěch se dostaví pouze tehdy,
když se všechno změní. Co vy na to?
OVB patří dlouhá léta k nejvýznamnějším
obchodním partnerům Wüstenrotu. Velmi
solidní a stabilní základ tedy existuje a mým
hlavním úkolem je tyto vztahy dále upevňovat
a rozšiřovat. A to není jen o tom, nabídnout
dobré produkty, ostatně spolupracovníci OVB
se již několikrát aktivně podíleli na úpravách a tvorbě produktů Wüstenrotu, ale také
zajistit pracovníkům OVB co nejlepší servis
a podporu. Pro mne jsou také důležité osobní
mezilidské vztahy a musím říci, že všechna
dosavadní pracovní i společenská setkání
s pracovníky centrály, zemskými a oblastními
řediteli i dalšími spolupracovníky OVB byla pro
mě pracovně velmi přínosná a jako pro člověka
příjemná. Takže žádné radikální změny ode mě
nečekejte.
* V době uzávěrky časopisu nebylo známo
konečné znění novely zákona o stavebním
spoření.
Ing. Eva Király Tomanová
absolventka VŠE Praha
obor finance se specializací na pojišťovnictví
od 1993 ve vedení pojišťovací makléřské
společnosti STACH
od 2006 jednatelkou společnosti Aon Stach
od 2010 Wüstenrot – ředitelka Externích
odbytových cest
partneři
TEXT: Ing. Jiří Tesař | FOTO: archiv Allianz
Finanční poradci
potřebují mít kvalitní,
rychlý a spolehlivý servis
Vytvořili jsme tým spolupracovníků, který
denně od 8.00 do 18.00 bude obsluhovat infolinku na telefonním čísle 224 405 240 a samozřejmě bude vyřizovat a zodpovídat vaše dotazy
na mailové adrese [email protected] Očekáváme od toho zrychlení a zkvalitnění péče pro vás,
našeho významného finančního partnera.
Další zkvalitnění služeb očekávejte ve druhé polovině října. Začneme vám zpracovávat
nabídky od vašich klientů, které se budou týkat
pojištění podnikatelů a flotilového autopojištění.
S těmito požadavky se obracejte prostřednictvím
nového servisu na našeho specialistu Karla Doležala, který se bude věnovat vypracování těchto
nabídek. Pokud má být spokojený váš klient,
musí být nejdříve spokojený náš klient, a to jste
vy všichni, poradci OVB.
Zavedením servisu si uvolníme ruce a hlavně
vytvoříme časový prostor pro mé kolegy Petru
Svobodovou a Františka Hudáka. Budou tak
mít možnost se s vámi daleko častěji setkávat,
ať už při školeních, nebo při stále oblíbenějších
workshopech.
S nástupem podzimu vám představíme novou
a velice atraktivní úpravu povinného ručení.
100
2|10
Budeme cenově velmi zajímaví. Věřím, že
i obchodně vás zaujme jednostránkový formulář
a samotné uzavírání smlouvy pomocí interaktivní SMS. Prostě to je jednoduché, rychlé a levné.
Více se brzy dozvíte na školení mých kolegů
Petry a Františka.
Pokud máte pocit, že jsem zapomněl na životní pojištění, musím vás ubezpečit, že tomu tak
není. Připravujeme úpravy, předpokládám, že
vám budou představeny začátkem roku 2011.
Podle prestižního žebříčku nejsilnějších
značek světa Interbrand letos obsadila Allianz
67 pozici mezi stovkou největších světových
společností. V loňském roce byla ještě na 81
místě. Hodnota značky Allianz, která působí
od roku 1993 také v České republice, nyní podle
Interbrandu dosahuje 4,9 miliardy eur, tedy přes
127 miliard korun. O pořadí v tomto žebříčku
rozhoduje význam značky, její celosvětový tržní
podíl a přitažlivost pro zákazníky.
Přeji Vám všem úspěšný závěr roku
a Allianz pojišťovnu, jméno, na které se můžete
spolehnout.
Ing. Jiří Tesař, ředitel úseku Alternativní distribuční kanály
Allianz pojišťovna, a. s., si s OVB
za dva roky spolupráce v České
republice vybudovala velmi
kvalitní vztahy. Své produkty také
postupně zkvalitňuje a vylepšuje.
Ještě jí chyběl poslední článek
řetězu – servis, a to servis
zaměřený pouze na naše
významné externí poradce, mezi
nimiž je OVB na prvním místě.
Petra Svobodová a František Hudák, manažeři pro klíčové zákazníky
partneři
101
2|10
diář
Akce Marketing a Public Relations
102
2|10
Září
Říjen
Zahájení podzimní části projektu Finanční vzdělávání škol
5. 10. 2010
VIII. Fórum Zlaté koruny – Penzijní reforma: Budeme chudí důchodci?
VIII
7. 10. 2010
Golfový turnaj Zlatá koruna – ukončení ročníku Zlaté koruny 2010
– OVB generálním partnerem
– OVB generálním partnerem
15.–31. 10. 2010
Regionální deníky – rozhovory se zemskými řediteli
– Seminá!e s Ing. Vladimírem Bezd"kem – Pr#b"žn"
Listopad
6.–12. 11. 2010
Velká cesta OVB Holding AG – Mauritius
EUROREGION – regionální setkání zástupců státní správy s představiteli významných
regionálních firem (majitelé a generální ředitelé) – Plzeň, termín bude upřesněn
– OVB generálním partnerem
Prosinec
18. 12. 2010
Evropský ples OVB – Mnichov
Víme, že je důležité podporovat
finanční gramotnost
OVB zašti!uje a iniciuje projekty vedoucí ke kultivaci "nan#ního trhu.
Vzd$láváme mládež v projektu MojeFamilie, jsme generálním partnerem
Zlaté koruny a generálním partnerem ratingového projektu OVB Vst%ícná banka.
w w w.ovb.cz, w w w.chciuspech.cz
Finanční poradenství pro Evropu
Download

OVB Journal 2/2010 (listopad)