NEJLEPŠÍ BANKA A NEJLEPŠÍ POJIŠŤOVNA 2012 VE ZKRATCE
Výzkum oceňuje finanční instituce na základě objektivního hodnocení podle jasně definovaných
kritérií. Hodnotí nominované instituce z 2 úhlů pohledu (klientský a akcionářský), přičemž oběma
úhlům je přidělena 50% váha. Do vyhodnocení v žádném okamžiku nevstupuje subjektivní názor či
hodnocení „odborné poroty“. Jedná se o porovnání čísel, která rozhodují o konečném vítězi.
Ocenění je vyhlašováno v celkem sedmi kategoriích: Nejlepší banka, Nejlepší pojišťovna, Klientsky
nejpřívětivější banka, Klientsky nejpřívětivější pojišťovna, Bankovní inovátor, Pojišťovací inovátor a
Cena novinářů (udělována nejvstřícnějšímu finančnímu odborníkovi a nejoblíbenějšímu tiskovému
mluvčímu).
U klientsky nejpřívětivějších institucí určí vítěze pouze klientský pohled, nesledují se kritéria hodnotící
pohled akcionáře. O vítězích inovátorských kategorií rozhoduje, na rozdíl od hlavních kategorií,
veřejnost prostřednictvím webu www.nejbanka.cz. Do této kategorie přihlašují banky a pojišťovny
nejvíce inovativní produkt/službu ze svého portfolia.
V roce 2011 získala ocenění Nejlepší banka 2011 UniCredit Bank, vítězem kategorie Nejlepší
pojišťovna 2011 byla zvolena Pojišťovna České spořitelny. V kategorii Bankovní inovátor 2011 zvolila
veřejnost Lady Kartu od Komerční banky. AutoHELP od Direct Pojišťovny získal prvenství v
Pojišťovacím inovátoru.
NEJLEPŠÍ BANKA
V kategorii Nejlepší banka se hodnotilo 21 bank nebo poboček zahraničních bank, které působí na
českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2012 a nabízejí v rámci svého portfolia produkty
pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce) a to bez stanovené minimální výše depozit. Tyto banky
musí mít dále aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v
české měně.
Kritéria, která u bank hodnotí klientský
pohled:
• náklady na vedení účtu,
• sankční a mimořádné poplatky,
• sazby,
• poskytované produkty a služby,
• dostupnost,
• komunikace banky s klientem.
Kritéria hodnotící akcionářský pohled:
• rentabilita,
• nákladovost,
• efektivnost,
• tržní podíl v depozitech,
• tržní podíl v úvěrech,
• kvalita aktiv.
Váhy jednotlivým kritériím znovu určují samy banky na základě svých zkušeností a podle vlastního
uvážení.
Hodnocené banky:
Air Bank a.s.
AXA Bank Europe, organizační složka
BRE Bank S.A., organizační složka podniku (mBank)
Citibank Europe plc., organizační složka
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Equa bank a.s.
Evropsko-ruská banka, a.s.
Fio banka, a.s.
GE Money Bank, a.s.
ING Bank N.V.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ a.s.
Oberbank AG pobočka Česká republika
Poštovní spořitelna
Raiffeisenbank a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Volksbank CZ, a.s.
Waldviertel Sparkasse von 1842 AG
Wüstenrot hypoteční banka a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka
NEJLEPŠÍ POJIŠŤOVNA
V kategorii pojišťoven se hodnotily pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na
českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2012. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci
svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž tato nabídka obsahuje
minimálně jeden produkt z tohoto výčtu: kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění,
úrazové pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti a povinné ručení (produkt je obchodován
samostatně, nikoliv jako součást např. bankovních produktů). Pojišťovny musí mít aktivní webové
stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už
vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele). Celkem se sledovalo 25 pojišťoven.
Hodnotící kritéria z pohledu klienta:
• výše pojistného,
• produkty,
• služby,
• dostupnost,
• komunikace.
Ekonomická kritéria:
• rentabilita,
• nákladovost,
• efektivnost,
• tržní podíl životního pojištění –
jednorázově/běžně placené,
• tržní podíl neživotního pojištění,
• solventnost.
Váhy jednotlivým kritériím opět přidělují samy pojišťovny.
Hodnocené pojišťovny:
AEGON Pojišťovna, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Amcico pojišťovna a.s.
Aviva životní pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna a.s.
CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Generali Pojišťovna a.s.
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
ING pojišťovna, a.s.
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Komerční pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Maxima pojišťovna, a.s.
Pojišťovna České spořitelna, a.s., Vienna Insurance Group
Slavia pojišťovna a.s.
Triglav pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Wüstenrot pojišťovna a.s.
Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
Vyhlašovatelem výzkumu Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 jsou Hospodářské noviny.
Partnery jsou společnosti KPMG Česká republika a IBM Česká republika. Zpracovatelem výzkumu je
agentura Datank. Projekt je vyhlašován pod záštitou ministra financí Miroslava Kalouska.
Kontakt pro média:
Petr Lutonský
734 172 332
[email protected]
www.nejbanka.cz
www.nejpojistovna.cz
Download

NEJLEPŠÍ BANKA A NEJLEPŠÍ POJIŠŤOVNA 2012 VE ZKRATCE