Organizující tabule
PAS s.r.o.
Martina Zacharová
ředitelka společnosti PAS
Komunikace a personál
DIVIZE 2
DIVIZE 3
DIVIZE 4
DIVIZE 5
Vedení
DIVIZE 1
Marketing a obchod
Finance
Logistika a sklad
Kvalita a kvalifikace
Veřejnost
Ředitel divize – Martina Zacharová
Ředitel divize – Martina Zacharová
Ředitel divize – Martina Zacharová
Ředitel divize – Ilona Blaziusová
Ředitel divize – Lucie Veverková
Ředitel divize – Martina Zacharová
Ředitel divize – Martina Zacharová
DIVIZE 7
Odděleni 21
Oddělení Majitelů
Oddělení 20
Oddělení 19
Oddělení zvláštních
záležitostí
Oddělení výkonné
ředitelky
Odděleni 1
organizačně personální
Vedoucí:
Martina Zacharová
Vedoucí:
Martina Zacharová
Vedoucí:
Martina Zacharová
Vedoucí:
Martina Zacharová
Majitel
Martina Zacharová
Ing. Rastislav Zachar
Jednatelka
Výkonná ředitelka
Správce organizující
tabule
Martina Zacharová
Martina Zacharová
Milena Tryznová
Oddělení 2
Oddělení 3
Odděleni 4
Oddělení 5
Oddělení komunikace
Oddělení kontroly
chodu firmy
Oddělení marketingu
Vedoucí:
Milena Tryznová
Vedoucí:
Martina Zacharová
Vedoucí:
Martina Zacharová
Recepční
Inspektor
Marketingový
specialista
Zástupce vedoucího
oddělení
Martina Zacharová
Milena Tryznová
Milena Tryznová
Milena Tryznová
Oddělení 6
Odděleni 7
Oddělení 8
Oddělení 9
Oddělení podpory
obchodu
Oddělení příjmu
objednávek
Oddělení příjmů
Oddělení výdajů
Oddělení evidence
Vedoucí:
Martina Zacharová
Vedoucí:
Simona Pašková
Vedoucí:
Ilona Blaziusová
Vedoucí:
Ilona Blaziusová
Vedoucí:
Ilona Blaziusová
Příjmová pokladní
Správce finančního
plánu
Garant pojištění
majetku
Božena Hodková
Ilona Blaziusová
Milena Tryznová
Operátorka příjmu
objednávek
Helena Tinavská
Iva Pechová
Simona Pašková
Technologie firmy
Právník
Martina Zacharová
JUDr. Andrea Viková
Asistentka výkonné
ředitelky
Personalista
Milena Tryznová
Lucie Veverková
Správce el. zařízení
(mimo HW)
Milena Tryznová
ext. firmy
Statistiky
Milena Tryznová
Sortimentní
zpracování katalogu
Správa databáze
klientů
Kontrolor
příjmového účtu
Ilona Blaziusová
Lucie Veverková
Výdajová pokladní
Božena Hodková
Správce pojistných
smluv a pojistných
událostí
Milena Tryznová
Finanční kontroling
Auditor
Martina Zacharová
Ing. Jiří Šmíd
Koordinační
management
Ilona Blaziusová
Milena Tryznová
Lucie Veverková
Jana Kučerová
Martina Zacharová
Vít Šubrt
Personální agenda
Ilona Blaziusová
Strategické plánování
Správce popisů pozic
Martina Zacharová
Milena Tryznová
Pilotní projekty
Martina Zacharová
Správa majetku
Milena Tryznová
Jan Kamiš
Božena Hodková
Správce potřeb
pracovníků
Milena Tryznová
Správce IT
Milena Tryznová
ext. firmy
Správce kancelářské
techniky
Milena Tryznová
ext. firmy
Etik
Martina Zacharová
Grafika
propagačních
materiálů a tiskovin
Ondřej Šulc
Erik Körmendy
Petr Kotenjatkin
ext. firma
Propagační
materiály a reklama
Milena Tryznová
Produkce katalogu
Lucie Veverková
Webové stránky. eshop, mailingy
Simona Pašková
Obchodní oddělení
sjednávající
samostatně
obchody
s koncovými
zákazníky
Skladník výdeje
zboží
Zdeněk Razák
Jan Kamiš
Milan Bešťák
Milan Schönfeld
Jakub Záruba
Řidič
Jakub Mlčoch
Pavel Sláma
Petr Muška
Správce došlých
nezbožových faktur
Statistické výkazy
Božena Hodková
Ilona Blaziusová
Správce došlých
zbožových faktur
Milena Tryznová
Ilona Blaziusová
Účetní
Ilona Blaziusová
Správce plateb
Mzdová účetní
Ilona Blaziusová
Helena Mitková (ext.)
Odděleni 13
Oddělení 14
Oddělení ověření
kvality
Oddělení růstu
zaměstnanců
Vedoucí:
Martina Zacharová
Referent zjišťování
spokojenosti
zákazníků
Referent plánování
vzdělávání
pracovníků
Oddělení korekcí
Vedoucí:
Milena Tryznová
Referent reklamací
Božena Hodková
Martina Zacharová
Oddělení
kontaktování
potenciálních
zákazníků
Vedoucí:
Martina Zacharová
Milena Tryznová
Lucie Veverková
Správce knihovny
návodů
Milena Tryznová
Ilona Blaziusová
Referent rehabilitace
neaktivních
zákazníků
Legislativa PO
Supervizor interní
akademie
Správce knihovny
vzdělávacích
publikací
Distributor
databázové
propagace
Milena Tryznová
Milena Tryznová
Vít Šubrt
Milena Tryznová
Vedoucí:
Lucie Veverková
Konzultant pro
úvodní optimalizaci
Referent realizace
vzdělávání
Ext. firma
Oddělení 17
Oddělení úvodních
služeb
Správce databáze
potenciálních a
neaktivních
zákazníků
Ext. firma
Realizace školení
pracovníků
Správce odpadového
hospodářství
Vedoucí:
Martina Zacharová
Odděleni 16
Oddělení 15
Legislativa BOZP
Správce vozidel
Milena Tryznová
Daňový poradce
Lucie Veverková
Jan Kamiš
Pohledávky
Mgr. Bohuslav Herout
(ext.)
Referent školení VO
a MO zákazníků
prostřednictvím
dodavatelů
Alena Bujnová
Jaroslav Ševčík
Jana Kučerová
Erik Körmendy
Milena Tryznová
Koordinátor
přepravy zakázek
Ilona Blaziusová
Obchodní zástupce
pro VO
Referent akcí
TOPAS klubu
Skladník příjmu
zboží
Ilona Blaziusová
Ilona Blaziusová
Milena Tryznová
Vedoucí:
Vít Šubrt
Ilona Blaziusová
Archivář účetních
záznamů
Referent akcí pro
zákazníky
Pracovnice
administrativního
příjmu zboží
Vedoucí:
Jana Kučerová
Pracovník výměny
reklamovaného zboží
Erik Körmendy
Obchodní
zastoupení
Lucie Veverková
Renáta Bláhová
Veronika Jirmanová
Michaela Šulcová
Oddělení skladu
Referent evidence a
inventarizace
majetku
Obchodní zástupce
pro MO
Helena Tinavská
Iva Pechová
Simona Pašková
Nákupčí
Oddělení 12
Oddělení dopravy a
servisu
Správce vydaných
nezbožových
objednávek
Václav Horčička
Marcela Pavlová
Marie Marešová
Irena Holejšovská
Martina Tichá
Jarka Štouralová
Milena Tryznová
Jakub Mlčoch
Vedoucí:
Lucie Veverková
Oddělení 11
Kontrolor
příjmového účtu
náhradního plnění
Asistentka
obchodníků
Simona Exnerová
Oddělení nákupu
zboží
Renáta Bláhová
Veronika Jirmanová
Michaela Šulcová
Správce vzorkovny
Obchodníci
Odděleni 10
DIVIZE 6
Distributor
neadresné
propagace
Ondřej Šulc
Oddělení 18
Oddělení PR
Vedoucí:
Martina Zacharová
Referent interního
PR
Martina Zacharová
Správce VIP členů
TOPAS klubu
Martina Zacharová
Správce
sponzorských darů
Martina Zacharová
Referent externího
PR
Milena Tryznová
Referent vzhledu
firmy
Milena Tryznová
Download

Struktura společnosti PAS (> detailní schéma)