Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace
Organizace maturitní zkoušky
Školní rok:
2012/2013
Obor vzdělání:
Agropodnikání
KKOV : 41- 41- M/01
zaměření ekonomika a podnikání
Třída:
4. A
Počet žáků:
24
Zkušební období:
jarní
Termíny maturitní zkoušky:
2. 5. – 7. 5. 2013
– společná část maturitní zkoušky
30. 5. 2013
– slavnostní zahájení maturitní zkoušky
– vypracování a obhajoba projektu
31. 5. – 5. 6. 2013
– ústní zkouška společné části + profilová část
13. 6. 2013
– předání maturitního vysvědčení na MěÚ
Zkušební maturitní komise:
Předseda:
Ing. Pavel Plicka
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola
Mělník
Místopředseda: Ing. Martin Hejda
Třídní učitel:
Ing. Sylva Jindřichová
Společná část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Úroveň obtížnosti
Český jazyk a literatura
CJL
základní
Anglický jazyk
ANJ
základní
Německý jazyk
NEJ
základní
Matematika
MAT
základní
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Zkoušející
Přísedící
Český jazyk a literatura
CJL
Anglický jazyk
ANJ
Německý jazyk
NEJ
Mgr. Jitka Floriánová
Mgr. Jana Švecová
Mgr. Vladimíra Koubínová
Mgr. Dagmar Schořová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Alena Vondrová
Profilová část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Vypracování a obhajoba projektu VOP
Ekonomika
EKO
Zemědělské předměty
ZEP
Anglický jazyk
ANJ
Německý jazyk
NEJ
Zkoušející
Přísedící
Ing. Alena Končická
Ing. Radek Šmejkal
Ing. Kateřina Kašparová
Ing. Zdeňka Líšťanská
Ing. Sylva Jindřichová
Ing. Martin Hejda
Mgr. Vladimíra Koubínová
Mgr. Dagmar Schořová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Alena Vondrová
Slavnostní zahájení maturitní zkoušky a obhajoba projektu:
Dne :
30. 5. 2013 (čtvrtek) v 7.15 hodin
Místo:
učebna 4.A
Účast:
zkušební komise
žáci třídy 4.A
Vypracování a obhajoba projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Čejková
Doležalová
Duchoňová
Houšková
Chrpová
Kejval
Kollárová
Koubová
Krepčíková
Matula
Mázlová
Nešněrová
Ortbauer
Pišingerová
Říhová
Skalická
Slabá
Šebová
Šíbalová
Šimáčková
Tichá
Vajdlová
Voldřich
Živná
Marie
Denisa
Zdeňka
Markéta
Věra
Karel
Jana
Ivana
Andrea
Petr
Michaela
Barbora
Jakub
Kamila
Michaela
Veronika
Veronika
Veronika
Veronika
Veronika
Nikola
Alexandra
Zdeněk
Jana
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky
+ profilová část maturitní zkoušky:
Dne :
Žáci :
Dne :
Žáci :
31. 5. 2013 (pátek) od 7.15 hodin
CJL, ANJ / EKO, IKT, ZEP
Čejková Marie
Kejval Karel
Matula Petr
Pišingerová Kamila
Šíbalová Veronika
Živná Jana
Doležalová Denisa
Houšková Markéta
Kollárová Jana
Koubová Ivana
Krepčíková Andrea
Mázlová Michaela
Nešněrová Barbora
4. 6. 2013 (úterý) od 8.15 hodin
CJL / EKO, ZEP, ANJ
Žáci :
Ortbauer Jakub
Říhová Michaela
Skalická Veronika
Slabá Veronika
Šebová Veronika
Šimáčková Veronika
Tichá Nikola
Žáci :
IKT ZEP
ANJ EKO IKT
IKT ZEP
ANJ EKO ZEP
ANJ EKO IKT
EKO IKT
3. 6. 2013 (pondělí) od 8.15 hodin
CJL / ANJ, EKO, ZEP
Dne :
Dne :
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
EKO ANJ
CJL
EKO ANJ
CJL ANJ EKO ZEP
CJL
EKO ZEP
CJL ANJ EKO ZEP
CJL
EKO ANJ
CJL
EKO ANJ
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
ANJ
ANJ
ZEP
ANJ
ANJ
ZEP
ANJ
CJL
EKO
CJL
EKO
CJL NEJ EKO
CJL
EKO
NEJ
NEJ
ZEP
ZEP
5. 6. 2013 (středa) od 8.15 hodin
CJL, NEJ / EKO, ZEP, NEJ
Duchoňová Zdeňka
Chrpová Věra
Vajdlová Alexandra
Voldřich Zdeněk
První žák je přítomen vždy 20 minut před stanoveným začátkem.
Pořadí předmětů při maturitní zkoušce bude každodenně upřesněno
v organizaci a na změnách rozvrhu školy.
S jednotlivými výsledky budou žáci seznámeni vždy po ukončení zkoušení
v den maturitní zkoušky.
O jakýchkoliv změnách bude rozhodovat zkušební maturitní komise.
Slavnostní vyřazení maturantů:
Dne :
13. 6. 2013 ve 13.30 hodin
Místo :
Obřadní síň MěÚ v Roudnici nad Labem
Účast :
maturanti
zkušební maturitní komise a vedení školy
rodiče
pozvaní hosté
Ing. Josef Nehyba
ředitel školy
Vypracovala: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Roudnice nad Labem 25. 4. 2013
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace
Organizace maturitní zkoušky
Školní rok:
2012/2013
Obor vzdělání:
Ekonomické lyceum
Třída:
4. E
Počet žáků:
28
Zkušební období:
jarní
KKOV : 78-42-M/002
Termíny maturitní zkoušky:
2. 5.
– 7. 5. 2013
– společná část maturitní zkoušky
17. 5. 2013
– slavnostní zahájení maturitní zkoušky
– vypracování a obhajoba projektu
20. 5. – 23. 5. 2013
– ústní zkouška společné části + profilová část
13. 6. 2013 v 12.00 hodin – předání maturitního vysvědčení na MěÚ
Zkušební maturitní komise:
Předseda:
Ing. Valerie Čermáková
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola
Mělník
Místopředseda: Ing. Radek Šmejkal
Třídní učitel:
Mgr. Martina Možná
Společná část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Úroveň obtížnosti
Český jazyk a literatura
CJL
základní
Anglický jazyk
ANJ
základní
Německý jazyk
NEJ
základní
Matematika
MAT
základní
Ústní zkouška společné části:
Zkušební předměty:
Zkratka
Český jazyk a literatura
CJL
Anglický jazyk
ANJ
NEJ
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Alena Vondrová
Mgr. Jitka Floriánová
Mgr. Vladimíra Koubínová
Mgr. Dagmar Schořová
Německý jazyk
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Vladimíra Koubínová
Profilová část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Vypracování a obhajoba projektu
VOP
Ekonomika
EKO
Financování
FIN
Účetnictví
UCT
Matematika
MAT
Přírodovědné předměty
PRP
Anglický jazyk
ANJ
Německý jazyk
NEJ
Zkoušející
Přísedící
Ing. Zdeňka Líšťanská
Ing. Radek Šmejkal
Ing. Kateřina Kašparová
Ing. Radek Šmejkal
Ing. Petr Lešek
Ing. Radek Šmejkal
Ing. Zdeňka Líšťanská
Ing. Radek Šmejkal
Mgr. Martina Možná
Ing. Radoslav Procházka
Ing. Martin Hejda
Ing. Alena Končická
Mgr. Vladimíra Koubínová
Mgr. Dagmar Schořová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Vladimíra Koubínová
Slavnostní zahájení maturitní zkoušky a obhajoba projektu:
Dne:
17. 5. 2013 (pátek) v 7.15 hodin
Místo:
učebna 4.A
Účast:
zkušební komise
žáci třídy 4.E
Vypracování a obhajoba projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bartošová
Bártová
Baudisová
Bohuslav
Francová
Galler
Hodek
Holodová
Horáčková
Janečková
Ječná
Klementová
Křivanová
Kříž
Kříž
Machulková
Medáčková
Michajlov
Plassová
Rýdl
Smržová
Sokolová
Svoboda
Šíma
Šíma
Škaloudová
Tomková
Valinová
Tereza
Nikola
Veronika
Martin
Daniela
Michal
Josef
Klára
Anežka
Tina
Denisa
Tereza
Kristýna
Bronislav
Petr
Lucie
Adéla
Martin
Monique
Jan
Veronika
Kateřina
Michal
Jan
Marek
Nikola
Šárka
Nikola
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky
+ profilová část maturitní zkoušky:
Dne:
20. 5. 2013 (pondělí) od 7.15 hodin
CJL, ANJ / EKO, FIN
Žáci :
Dne:
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
EKO
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
21. 5. 2013 (úterý) od 7.15 hodin
CJL, ANJ, NEJ/ EKO, MAT, FIN
Žáci :
Dne:
Bártová Nikola
Francová Daniela
Hodek Josef
Horáčková Anežka
Janečková Tina
Ječná Denisa
Škaloudová Nikola
Bartošová Tereza
Medáčková Adéla
Plassová Monique
Rýdl Jan
Sokolová Kateřina
Svoboda Michal
Valinová Nikola
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
NEJ EKO FIN
EKO FIN
NEJ EKO MAT
ANJ EKO MAT
ANJ EKO MAT
EKO FIN
ANJ EKO FIN
22. 5. 2013 (středa) od 8.15 hodin
CJL / EKO, ANJ, PRP
Žáci:
SPUO-1
Baudisová Veronika
Galler Michal
Holodová Klára
Klementová Tereza
Křivanová Kristýna
Kříž Bronislav
Kříž Petr
Tomková Šárka
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO ANJ
EKO PRP
Dne:
23. 5. 2013 (čtvrtek) od 8.15 hodin
CJL/ EKO, UCT, ANJ, FIN
Žáci :
Bohuslav Martin
Machulková Lucie
Michajlov Martin
Smržová Veronika
Šíma Jan
Šíma Marek
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
EKO UCT
EKO UCT
EKO ANJ
EKO FIN
EKO FIN
EKO ANJ
První žák je přítomen vždy 20 minut před stanoveným začátkem.
Pořadí předmětů při maturitní zkoušce bude každodenně upřesněno
v organizaci a na změnách rozvrhu školy.
S jednotlivými výsledky budou žáci seznámeni vždy po ukončení
zkoušení v den maturitní zkoušky.
O jakýchkoliv změnách bude rozhodovat zkušební komise.
Slavnostní vyřazení maturantů
Dne :
13. 6. 2013 ve 12.00 hodin
Místo :
Obřadní síň MěÚ v Roudnici nad Labem
Účast :
maturanti
zkušební maturitní komise a vedení školy
rodiče
pozvaní hosté
Ing. Josef Nehyba
ředitel školy
Vypracovala: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Roudnice nad Labem 25. 4. 2013
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace
Organizace maturitní zkoušky
Školní rok:
2012/2013
Obor vzdělání:
Dopravní prostředky
Třída:
4. D
Počet žáků:
30
Zkušební období:
jarní
KKOV : 23-45-M/01
Termíny maturitní zkoušky:
2. 5. - 7. 5. 2013
–
společná část maturitní zkoušky
17. 5. 2013
–
–
slavnostní zahájení maturitní zkoušky
vypracování a obhajoba projektu
20. 5. – 23. 5. 2013
–
ústní zkouška společné části + profilová část
13. 6. 2013 v 9.00 hodin
–
předání maturitního vysvědčení na MěÚ
Zkušební maturitní komise:
Předseda:
Ing. František Svoboda
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem
Místopředseda: Mgr. Vladimíra Koubínová
Třídní učitel:
Mgr. Miroslav Havel
Společná část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Úroveň obtížnosti
Český jazyk a literatura
CJL
základní
Anglický jazyk
ANJ
základní
Matematika
MAT
základní
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Český jazyk a literatura
CJL
Anglický jazyk
ANJ
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Ivana Žáková
Mgr. Jana Švecová
Mgr. Marta Jeřábková
Mgr. Jana Štorkánová
Profilová část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Vypracování a obhajoba projektu VOP
Silniční vozidla
SIV
Silniční doprava
SID
Informační a komunikační
technologie
IKT
Anglický jazyk
ANJ
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Iveta Štaubertová
Ivan Hauzr
Ivan Hauzr
Mgr. Iveta Štaubertová
Mgr. Iveta Štaubertová
Ivan Hauzr
Mgr. Luboš Hainc Ph.D.
Mgr. Miroslav Havel
Mgr. Marta Jeřábková
Mgr. Jana Štorkánová
Slavnostní zahájení maturitní zkoušky a obhajoba projektu:
Dne:
17. 5. 2013 (pátek) v 7.15 hodin
Místo:
odborná učebna č. 2
Účast:
zkušební komise
žáci třídy 4.D
Vypracování a obhajoba projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Báchor
Borovička
Čuřík
Denysko
Dlouhý
Doležal
Fafejta
Forro
Gašparik
Hajný
Hejda
Herout
Charamza
Jelínek
Jirásek
Kloz
Kos
Koubek
Kret
Minařík
Patera
Procházka
Razák
Richtr
Rokoš
Stránský
Šafránek
Škobis
Švancar
Vacek
Jan
Miroslav
Ondřej
Andriy
Jan
Darek
Radek
Jan
Tomáš
David
Tomáš
David
Petr
Jiří
Radek
Stanislav
Karel
Jan
Lukáš
Petr
Petr
Martin
Zdeněk
Václav
Milan
Zdeněk
Martin
Michal
Marek
Michal
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky
+ profilová část maturitní zkoušky:
Dne:
20. 5. 2013 (pondělí) od 7:15 hodin
CJL, ANJ / SIV, SID
Žáci :
Borovička Miroslav
Denysko Andriy
Dlouhý Jan
SPUO-1 Doležal Darek
Gašparik Tomáš
Hajný David
Hejda Tomáš
Dne:
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SID
21. 5. 2013 (úterý) od 7:15 hodin
CJL, ANJ / SIV, SID
Žáci:
Charamza Petr
Jirásek Radek
Kos Karel
Patera Petr
SPUO-1 Procházka Martin
Šafránek Martin
Švancar Marek
Dne:
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
IKT
SID
SID
22. 5. 2013 (středa) od 7:15 hodin
CJL / SIV, SID, IKT
Žáci:
Báchor Jan
Čuřík Ondřej
Fafejta Radek
Forro Jan
Herout David
Kloz Stanislav
Koubek Jan
Kret Lukáš
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
Dne:
23. 5. 2013 (čtvrtek) od 7:15 hodin
CJL / SIV, SID
Žáci: SPUO-1 Jelínek Jiří
CJL
Minařík Petr
CJL
Razák Zdeněk CJL
SPUO-1 Richtr Václav
CJL
Rokoš Milan
CJL
Stránský Zdeněk CJL
Škobis Michal CJL
Vacek Michal
CJL
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SID
První žák je přítomen vždy 20 minut před stanoveným začátkem.
Pořadí předmětů při maturitní zkoušce bude každodenně upřesněno
v organizaci a na změnách rozvrhu školy.
S jednotlivými výsledky budou žáci seznámeni vždy po ukončení zkoušení
v den maturitní zkoušky.
O jakýchkoliv změnách bude rozhodovat zkušební maturitní komise.
Slavnostní vyřazení maturantů:
Dne:
13. 6. 2013 ve 9,00 hodin
Místo:
Obřadní síň MěÚ v Roudnici nad Labem
Účast:
maturanti
zkušební maturitní komise a vedení školy
rodiče
pozvaní hosté
Ing. Josef Nehyba
ředitel školy
Vypracovala: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Roudnice nad Labem 25. 4. 2013
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace
Organizace maturitní zkoušky
Školní rok:
2012/2013
Obor vzdělání:
Dopravní prostředky
Třída:
4. DF
Počet:
27
Zkušební období:
jarní
KKOV : 23-45-M/01
Termíny maturitní zkoušky:
2. 5. - 7. 5. 2013
–
společná část maturitní zkoušky
3. 6. 2013
–
–
slavnostní zahájení maturitní zkoušky
vypracování a obhajoba projektu
4. 6. – 7. 6. 2013
–
ústní zkouška společné části + profilová část
13. 6. 2013 v 10.30 hodin
–
předání maturitního vysvědčení na MěÚ
Zkušební maturitní komise:
Předseda:
Ing. František Svoboda
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem
Místopředseda: Mgr. Radoslav Procházka
Třídní učitel:
Mgr. Jana Štorkánová
Společná část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Úroveň obtížnosti
Český jazyk a literatura
CJL
základní
Anglický jazyk
ANJ
základní
Německý jazyk
NEJ
základní
Matematika
MAT
základní
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Český jazyk a literatura
CJL
Anglický jazyk
ANJ
Německý jazyk
NEJ
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Jana Švecová
Mgr. Ivana Žáková
Mgr. Jana Štorkánová
Mgr. Dagmar Schořová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Alena Vondrová
Profilová část maturitní zkoušky:
Zkušební předměty:
Zkratka
Vypracování a obhajoba projektu VOP
Silniční vozidla
SIV
Silniční doprava
SID
Anglický jazyk
ANJ
Německý jazyk
NEJ
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Iveta Štaubertová
Ivan Hauzr
Ivan Hauzr
Mgr. Iveta Štaubertová
Mgr. Iveta Štaubertová
Ivan Hauzr
Mgr. Jana Štorkánová
Mgr. Dagmar Schořová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Alena Vondrová
Slavnostní zahájení maturitní zkoušky a obhajoba projektu:
Dne:
3. 6. 2013 (pondělí) v 7.00 hodin
Místo:
odborná učebna č. 2
Účast:
zkušební komise
žáci třídy 4.DF
Vypracování a obhajoba projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Benda
Brůža
Cogán
Hendrich
Hofman
Kindl
Kladiva
Klail
Krnáč
Kvída
Laštovka
Líbal
Lokšeninec
Lukeš
Nebeský
Podivínský
Přibyl
Sedmera
Shánil
Starý
Svoboda
Štancl
Šubrt
Trnobranský
Vajgl
Vaněk
Zázvorka
Jaroslav
Ondřej
Robin
Kamil
Michal
Roman
Ondřej
Dominik
Marcel
Tomáš
Jiří
Jakub
David
Jan
Karel
Václav
Vojtěch
Patrik
Marek
Jan
Ondřej
Michal
Petr
Vojtěch
Jaroslav
Pavel
Erik
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky
+ profilová část maturitní zkoušky:
Dne:
4. 6. 2013 (úterý) od 7:15 hodin
CJL, ANJ / SIV, SID, ANJ
Žáci :
Dne :
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
SID
ANJ
SID
Cogán Robin
Kladiva Ondřej
Klail Dominik
Krnáč Marcel
Kvída Tomáš
Laštovka Jiří
Starý Jan
Šubrt Petr
CJL NEJ SIV SID
CJL
SIV SID
CJL
SIV SID
CJL
SIV SID
CJL
SIV SID
CJL NEJ SIV SID
CJL
SIV NEJ
CJL NEJ SIV SID
6. 6. 2013 (čtvrtek) od 8.15 hodin
CJL / SIV, SID
Žáci :
Dne :
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
5. 6. 2013 (středa) od 7.15 hodin
CJL, NEJ / SIV, SID, NEJ
Žáci :
Dne :
Benda Jaroslav
Brůža Ondřej
Hendrich Kamil
Hofman Michal
Kindl Roman
Sedmera Patrik
Shánil Marek
Trnobranský Vojtěch
Líbal Jakub
Lokšeninec David
Lukeš Jan
Nebeský Karel
Podivínský Václav
Přibyl Vojtěch
Svoboda Ondřej
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
SID
SID
SID
CJL
CJL
CJL
CJL
SIV
SIV
SIV
SIV
SID
SID
SID
SID
7. 6. 2013 (pátek) od 8.15 hodin
CJL / SIV, SID
Žáci :
Štancl Michal
Vajgl Jaroslav
Vaněk Pavel
Zázvorka Erik
První žák je přítomen vždy 20 minut před stanoveným začátkem.
Pořadí předmětů při maturitní zkoušce bude každodenně upřesněno
v organizaci a na změnách rozvrhu školy.
S jednotlivými výsledky budou žáci seznámeni vždy po ukončení
zkoušení v den maturitní zkoušky.
O jakýchkoliv změnách bude rozhodovat zkušební maturitní komise.
Slavnostní vyřazení maturantů:
Dne:
13. 6. 2013 v 10,30 hodin
Místo:
Obřadní síň MěÚ v Roudnici nad Labem
Účast:
maturanti
zkušební maturitní komise a vedení školy
rodiče
pozvaní hosté
Ing. Josef Nehyba
ředitel školy
Vypracovala: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Roudnice nad Labem 25. 4. 2013
Download

Organizace maturitní zkoušky - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem