www.cilichili.cz
01/ 2011
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
1 2011
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Zkus jinou obálku! Více na straně 4!
Továrna na sex
Dostali jsme nápad
vytvořit Android telefon
s 4.3” displejem pro jedinečný
multimediální zážitek
HTC Desire HD
s
HTC Sense
htc.com
Rozjezd
aneb Co slavní posílají do světa
Foto: Proŏmedia, archiv
Františka Ringo ýecha
Jméno František Ringo ýech
Místo ŏíp
František: Zle, matiþko, zle, tĚžké þasy
zde. Jsem nula. Už ani na Novu mĚ nezvou.
15.00, V depresi
ČILI news
Boj za budoucnost
Další krok
pro lepší
školství
T
Ringo podle jednoho z þlenŢ
Beatles. Herec, hudebník,
režisér, výtvarník, sportovec,
politik, spisovatel, mode-
aby koupil mŢj akvarel ýupŐina Pavla Šporcla. Ale slávy ubývá.
rátor, manažer, kapelník,
15.05, V kompresi
instalatér, ruþník, traþník
a výparník. Renesanþní
František: Mám snad zase zaþít s rokenrolem? Mám se
þlovĚk barokní postavy a rokokové užiteþnosti. UmĚlec
a lidový baviþ, neprávem
15.10, V impresi
<
Bio František ýech, zvaný
František: PenĚz mám dost, Knížák vyprodal z NG 19. století,
pŐevlíknout za Jirku Schelingera a rozbalit to znovu v kempu
v Choceradech, kde jsem skonþil?
OSN razantně odpověděla na celosvětový
propad kvality školní
výuky a rozhodla se
globálně zrušit děti.
„Tento razantní, ale
účinný prostředek
přinese klidný spánek
nám všem,“ komentoval
rozhodnutí generální
tajemník organizace Sun Či Moon.
Děti budou nadále
pokládány za dospělé
nižšího vzrůstu. Budou
jim přidělovány práce
vhodné pro trpaslíky,
např. v hůře dostupných důlních štolách. =
Web www.nejvetsicech.sk
zapomenutý pĚt vteŐin poté,
František: Mám nápad! Už jsem vynikl ve všem, kromĚ
co nĚkde sleze z pódia.
jediného: proniknu do erotických tiskovin!
15.15, V opresi
sleduje
fanouškŢ
zeď
František: Titulek NejvĚtší ýech pŢjde zas zrecyklovat!
pĚt a pŢl
15.20, V represi
František: Volám do Playboye. Paní u telefonu se krásnĚ
a dlouho smĚje. Jsem poŐád ještĚ vtipný.
PostŢ
15.25, V sepsi
Oblíbené
František: Playboy je na tom asi špatnĚ. Prý by mi urþitĚ
2011
Lists
nemohli dost zaplatit. AŘ jsem þástku snižoval jakkoliv, vždycky
to bylo pŐíliš.
@bigbit
@jakbytpritazlivy
15.30, V obci
@nadhrobem
František: Vytáþím þíslo Lea. „ýech,“ Őíkám do telefonu. Hlas
na druhém konci mĚ laškovnĚ vybízí, aŘ se nebojím Őíct aspoŁ
pŐíjmení.
Following
RSS feed
15.35, V kopci
Františka Ringo ýecha
František: Než jsme si to staþili vysvĚtlit, vysrklo mi to kredit
z karty. Nejspíš nešlo o informaþní linku vydavatelství.
15.40, V sobci
František: Volám na recepci ýeských ložnic. Nabízejí mi slevu
na noþní stolek. Konþím. Do porna se nedá dovolat. Proto v nĚm
vystupují tintítka, a ne štramáci jako já.
15.45, V sopce
©2010 Tvytr
Twitter
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
About Us
Contact
Blog
Status
Goodies
API
Business
Help
Jobs
Terms
Privacy
3
Rozjezd
Editorial
T
Za všechno může porno!
Kouzelný čtvereček
T
Viděli jste někdy v posledních letech Grammy? To je taková OtevĜete si v mobilu aplikaci na Ýtení QR
ta cena, co se dřív dávala za hudbu, ale teď ji udělujou za to, kolik kódĶ, namiĜte foĨák na ÝtvereÝek a sledujte,
máte ve videoklipu nahatých holek. Když si pak navíc v přímém co se stane! Nemáte-li aplikaci, mrknçte na
přenosu přijdete pro těžítko jenom ve spoďárách, dostanete hned stranu 109 a dozvíte se, jak si ji poĜídit.
pár dalších kategorií, aby se nakopla sledovanost. To samé filmy.
Když Norman Bates v Hitchcockově Psychu zapíchnul chudáka holku, odehrálo se to sice ve sprše, ale
Soutěž o mobil
T
viděli jste z ní leda kotník. Když se točí film dneska,
Výhercem listopadové soutěže o mobil
o sprchu jít vůbec nemusí, ale bez píchání se to neoSamsung GALAXY 550 se stal pan
bejde. Zkrátka. Přiznejme si, že nám vůbec nevládne
Michna z Kopřivnice. Gratulujeme!
rozum, ale sex. Stačí zapnout televizi, prolistovat pár
Redakce „
časáků nebo mrknout na internet, který ostatně na
pornu stojí. Jak se nám
Věta čísla
to sakra stalo? „
[email protected]
Obsah
T
Naposledy jsem použila
instalatéra Strana 41
Co vás čeká a jémine
ČILICHILI na place
Herec si to rozdal s pornohercem s. 5; Hůlková dieta s. 6; Bedřich a zákon s. 8;
Origami po našem s. 9; Starý mladý s.10 Atlas konspiračních
teorií s. 12; 10 nožiček za hodinu s. 14; Povídání nad
hrobem s. 18; Kára na koleně s. 24; Jak vyrobit
sex s. 27; Převlékači kabátů s. 44;
Pyramidální cesta s. 50; Islandské paření s. 56;
Mámo, usmaž koblížky s. 58; Ušima,
očima s. 60; Jak nás vidí Hollywood s.62
123: Vodafone
Zprávy z Vodafonu s. 68; Máme
dárky
pro všechny s. 70; Speciální nabídka
Tarifů na míru s. 72; Připojení s Vodafonem
s. 74; Připojení PC s. 76; S Vodafonem v zahraničí
s. 78; Kartu, nebo tarif? s. 80; Vymyšleno pro firmy
s. 82; Všechno o telefonech s. 86; Lahůdky
z Vodafone live! s. 108; Volací jistina s. 109; Prodejny s. 110;
Snadná cesta k Vodafonu s. 112. „
4
Tiráž
T
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708,
171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro
Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka
vydání 16. 12. 2010 Datum vydání 1. 1. 2011 Distribuce Üeská republika
Periodicita mçsíÝník Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail:
[email protected] Uzávçrka podkladĶ inzerce 2/2011 13.
1. 2011 MKÜR 15371. Netahej koÝku za ocas. Údaje jsou platné ke dni
uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.
PošĨák vždy voní dvakrát. E-mail do redakce: [email protected]
Kompletní ceník s aktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ a služeb najdete na www.vodafone.cz.
d
ěeditel redakce – Filip „ “ Hrubý
*** “ Schindler
Šéfredaktor – Michal „
******
Zástupce šéfredaktora – Štefan „
*****“ Švec
Kreativní Ĝeditel – Simon „ “ Brown
***
&&& Creative – www.andandandcreative.com.
Editor sekce Vodafone
Martin „
*****“ Pistulka
EditoĜi a psavci – JindĜich „
******““Novák,
Groman,
Filip „ “ HoráÝek , Martin „
*** “ König, Tomáš*****
„ “ Fürstenzeller
Jakub „
******
***
DesignéĜi – Petr „
“ Toman,
******
Tomáš „
*****“ Trnobranský
Shawn „
*******“ Davey “ Slezák
Manažer – Marek „
*******“ Matuška
ProdukÝní – Pavel „
******
DTP – Aleš „
“ DuroĎ
******
Asistenka – Lenka „
******“ Ciznerová
Pes – Pišta „
“ Hufnágl
******
Manažer inzerce – Marek „
******“ Hammerschmied
Obálka – &&& Creative „
Sledujte www.cilichili.cz. V druhé pĶlce ledna tam
naše redakce úplnç zezelená!
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia, archiv
Kdo si vybarvuje, nezlobí
T
Dobré zprávy
T
Konec světa bude až
příští rok!
Z vybarvených obálek vesnického ČILI, které došly do redakce, jsme vybrali tři
nejlepší (zvlášť černobílá verze nás dostala). Autorkami obálek jsou zleva: Barbora Brožová, Simona Ondráková a Šárka Camrdová. Holky, gratulujeme a máte
u nás dárek!
Duel
Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky
2012
T
ČILI news
Sexuální většiny
T
Mezi
homosexuály
jsou 4 procenta
heterosexuálů
Herec
MĶže udçlat kariéru u ŏlmu i na divadle
Dostat se pod povrch umí jen ti nejlepší
Na vrcholu kariéry vydrží i roky
Vada ĜeÝi je vážná indispozice
Lidé na ulici ho poznávají
:
1:0
0:1
1:0
0:1
1:0
Pornoherec
Drží se ŏlmu, pĜed diváky Ýasto nestojí
Jít do hloubky je základ profese
Po pár vteĜinách není na co koukat
Üím míĎ toho namluví, tím líp
Lidé na ulici dçlají, že ho neznají
3:2
Herci vyhráli jenom o chlup, ale to je tím, že nepřišla řeč na intelekt. Ve všeobecném rozhledu by určitě natrhli pornohercům… No však víte co.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Každý pětadvacátý homosexuál před
okolím skrývá, že touží po ženách. Vyplývá to z výzkumu spolku skeptiků Sisyfos, který homosexualitu považuje za pavědu. „Heterosexualita
je nechutná, nepřijatelná zvrácenost,“ komentoval výzkum mluvčí českých homosexuálů Jiří Kupa.
Oprava čísla
T
V minulém čísle jsme na stránkách
Módy uvedli špatné údaje o tvůrcích.
Omlouváme se fotografovi Lukáši
Ceterovi (www.lukascetera.com) a Café
Mistral (www.mistralcafe.cz) a děkujeme jim za skvělou práci a pomoc! „
5
Rozjezd
Optická iluze
T
Který čtverec je větší?
Drobky
Kafe ti na karbid?
T
Kam až může kafe zajít
Kavárna v New Yorku nabízí hostům kromě
obyčejné a dvojité kávy i espresso, které obsahuje
rovnou deset dávek kávy. Oficiální název vysoce
energetického nápoje je Dieci, což je italsky deset,
ale všichni mu přezdívají „Porno v hrnku“. Kavárna
se však zařekla, že tento vysoce energetický nápoj
nepodá nikomu nad 40 let. Majitel
kavárny Tony Fisher řekl, že se nová
Drobky
káva prodává moc dobře, protože
Činaní Číňani
„nikdy nikdo neměl dost kuráže na to,
aby něco takového nabídl“. O půllitrovém hrnku kávy dále poznamenal:
„Tohle je pro lidi, kteří chtějí vyzkoušet,
kam až může káva a espresso zajít.“
A jak na originální nápad přišel?
Čínští novomanželé podlehli nové módě. Na svatebních foto- „Někdy si dám dvojité espresso a řeknu
grafiích pózují nazí a tamním úřadům se to vůbec nelíbí. V Číně si, že by to chtělo ještě jedno. Pak si
se svatební fotky pořizují i několik měsíců před samotným obřa- dám další a ještě jedno dvojité. A tak
dem a dlouhá léta bylo „in“ pózovat na nich v „západním“ oděvu. mě napadlo, proč to nevypít všechno
Nyní musela státní Asociace čínských fotografů přistoupit k zá- najednou,“ vysvětluje. =
kazu nejnovějšího trendu – svlékání se před objektivem. Velmi
populárními tématy jsou andělé, obrázky Adama a Evy, řečtí bohové, a dokonce stylizace zjevně odkoukané z pornografických
materiálů. „Takové fotky odporují duchu instituce manželství,“
řekl mluvčí fotografické asociace He Lin. „Manželství má být posvátné a my chceme, aby to bylo respektováno.“
Větší je ten velký. Další iluze najdete na www.cilichili.cz
Svatební naháči štvou
čínské úřady
ČILI news
T
Hůlka
ostrouhal
Daniel Hůlka shodil
pomocí plážové diety
32 kilo a stalo se z něj
párátko.=
<
6
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto:Proŏmedia, archiv
Drobky
Kuku, kuku!
T
Ptáci na výstavě sexu
Britská Královská společnost pro ochranu ptáků se účastnila
erotického veletrhu a poněkud si tím pošramotila pověst. Charita, jejíž patronkou je britská královna, získávala nové členy mezi
návštěvníky veletrhu Erotica 2010, kterého se účastní hlavně
striptérky, prodejci erotických pomůcek, spodního prádla a pornografie. Ochránci překvapili návštěvníky burleskním tanečním
vystoupením v kostýmech z peří. Lechtivé slogany na stánku pak
potenciální nové členy vyzývaly: „Přijďte a zaskotačte si v našich
mokřinách,“ zatímco reklamní trička
byla opatřena nápisy jako „Skvělé
kozy“ a „Chlupáč“. Celý stánek zastřešovalo heslo: „Jestli jste na ptáky, přidejte se k nám.“ Nick Shelton, mluvčí
organizace, řekl: „Víme, že naši členové jsou velmi svobodomyslní lidé a jejich životní cesty jsou velmi rozmanité.
Dostalo se nám tu mnoho pozornosti
a máme už i několik nových členů.“
Díra na trhu
T
Homeopatická
viagra
0,00006 promile viagry na
1l vody
Bez vedlejších účinků!
Za příznivých podmínek
zaručený účinek*
Drobky
Hiromyšima
T
Hon na radioaktivní myš
Americké úřady hledají radioaktivní myš, která žije v základech budovy, kde se v minulosti vyráběly nukleární zbraně.
Kontaminovaná myší hovínka se objevila ve staré továrně v Hanfordu ve státě Washington. Podle deníku Tri-City Herald se kauza
objevila pouhé dva týdne poté, co na tom samém místě chytili radioaktivního králíka. V továrně umístili deratizátoři 60 pastiček
na myši, ale ani jedna ze dvou doposud chycených myší nevykazovala známky radioaktivity. Ministerstvo zdravotnictví vydalo prohlášení,
že si nemyslí, že by myš ohrožovala
veřejné zdraví. Reaktory v Hanfordu
vyráběly plutonium pro americké
jaderné zbraně mezi lety 1944 a 1987
a první atomová bomba světa i legendární „Tlouštík“, shozený na Nagasaki,
pocházely právě odsud.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
*Příznivé podmínky: krásná žena, soukromí, sexuální
vzrušení.
Bahamy
T
Kdo krade, skončí v pekle.
7
ČiliChili odpovídá
T
Dobrý den, mohu se na vás obrátit
s prosbou o pomoc v důležité soukromé
záležitosti? [email protected]
Ne. Redakce „
Milé ČILI, všechny holky už mají
kluka, jenom já jsem pořád sama. Proč?
Hanka, 16
Milá Hanko, chlapci oceňují na dívkách
v tvém věku především vzhled. Asi
budeš hnusná. Redakce „
Pavlač Emila Hakla
T
www.EricSevigny.com
Rozjezd
Zlatá sedmdesátá
Poslední léta mě už tolik netrápí, že zmizela obrazotvornost. Koneckonců pro
všední den by byla spíš na škodu, zostřit si ten mátoživý binec ještě nějakými
představami, co bude, jak bude. A není ani důležitá při oslavách svátků, tam by
taky vysloveně vadila – svátky se dodávají na klíč. Vydesignované, blikající, vonící. Ale jsou odvětví, kde to bez fantazie prostě nejde. Například film. Áčkový ani
ne, ten je v řiti až po uši a lepší to s ním nebude, bohužel však jde dolů i ten maloVážená redakce, dlouhá léta pracuji
nákladový. Nějak nám odešla fantazie či co. Dokonce i ta původní péčka ze 70. let
jako novinář, editor, korektor a šéfreměla svoje grády. Přijde kníráč do domácnosti, říká: „Jdu vám opravit komín.“
daktor prestižních médií. V současné
Hospodyně: „Pojďte dál, jsem ráda, že máte s sebou tak veliký štětec.“ Opravář:
době sháním zajímavou a inspirativní
„Bez štětce to nejde, máte
práci. Nechcete mě do svého týmu?
roztomilé pejsky, aha, to Po asfaltce k ní sjíždějí v citroënku označeném italskou značkou
Libor, 42
nejsou pejsci.“ „Ach, ach, dva homosexuální katoličtí kněží. Uměle nasamplovaný smích. JeLibore, kdybychom přijímali profesioach.“ Odehrává se v ty- den říká: „Tamhle se kouří z komína, zastavíme a poprosíme o jídnály, kdo by platil nás? Redakce „
rolské roubence. Střih. lo.“ Zastaví, otevřou kufr, ukáže se, že v něm s nimi cestuje jeptiška.
Všichni tři vejdou a s bez ptaní se připojí k taškařici. Hlavní kouzlo
věci je samozřejmě sólový simultánní překlad.
Z kultury Takhle osvěžující věci se už netočí. Občas sleduji současnou
Začal lednový výprodej koncertů Hany Zagorové produkci s neteří, když máma není doma. Zívá u toho, přijímá
a odesílá textovky, lhostejně žvýká. A má proč – osmnáctiletí hell Jan Kraus už čtrnáct dní nepodepsal žádnou petici boyové si nechávají propichovat prsa jehlicemi, hemží se tam samé
Pirátské kopie Kaplického chobotnice rostou hadice, pumpy, infantilní starci v převinovačkách. Neteř to sjíždí
v desítkách českých měst jako rodinné domky čistě proto, aby nebyla za trapku, kdyby se spolužáci ptali. Jinak
ji to míjí. Mě též. V těch původních se taky nic nedělo, ale člověk
Milan Knížák se stal ředitelem České filharmonie aspoň žasl. Tady to nechává citově inertním jak mě, tak sedmnác Z Havlova Odcházení odcházejí diváci tiletou skejťačku, čili to nejde svádět na generační rozdíly. Nudíme
se oba. Raději to vypneme a jdeme si zahrát Člověče, nezlob se.=
<
35 – Občanka
8
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia, archiv
ORIGAMI
1
1. Vezměte si čistý list
papíru. Začátečníci si
na něj můžou načrtnout
schéma budoucího
skládání.
2. Stiskněte papír mezi
dlaněmi. Opakujte
z různých stran.
3. Po chvíli filigránské
práce je papírová koule
hotova.
Staré japonské umění vám
zajistí hodiny kvalitní zábavy.
Připravili jsme pro vás návod
na skládačku Papírová koule.
2
Foto: Michael Kjúšú Kratochvíl
3
Stane-li se vám origami koníčkem na celý život, m
můžete ze svých výrobků uspořádat doma výstavku
9
Čumenda
Natalya 10 let / Karin 38 let
Walter 84 let / Andy 50 let
Newyorčan Bobby Neel Adams si říká fotochirurg. Vezme fotku rodiče a přifaří ho k jeho dítěti.
Oba zjistí, jak moc se liší, a zároveň, jak jsou stejní.
Podobné dvojportréty dělá Bobby třeba partnerům nebo jednomu člověku v různém věku.
John 41 let / Ronald 69 let
Čumenda: Bobby Neel Adams
T
Z oka mi vypadni
www.bobbyneeladams.com
10
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Bobby Neel Adams
Sarah 45 let / Isabelle 11 let
11
Kácíme modly
í
n
l
á
e
b
c
o
a
l
r
i
G nsp u
ko slevo
se
é,
jasn iě
n
l
ř
p
je ú e a pok
e
ž
,
c
lád
cete
ený
tvoř emný v m nech
o
p
t
z
á
tak
elký
ce n
ás je stojí v ky. Pře
n
i!
ou
lem
rát
t ko a opon á za d me sam
ě
v
h
S
e
iz
a
des ařáty t to můž
že k
p
a
i
z
si
ým
ven uvit, že fimedia
l
Pro
nam olubec Foto:
H
: Jiří
Text
Podle průzkumů věří 49,3 % Newyorčanů, že americká vláda věděla
předem o útocích z 11. září. Antropologové Todd Sanders a Harry G. West
v knize Transparence a konspirace
tvrdí, že takřka každý Američan
pokládá za opodstatněnou minimálně
jednu konspirační teorii. A nemusíme
zůstávat jen za oceánem. Není to tak
dávno, co se hysterické titulky o účasti
Karla Schwarzenberga na setkání
skupiny, která údajně hýbe světovou
politikou, dostaly i do celostátních
deníků. Konspirace je prostě in.
12
„ONI“ A „MY“
Konspirační teorie je víra, že
„my obyčejní lidé“ jsme skrytě
manipulováni neznámou
skupinou s nekalými úmysly
a touhou po světovládě.
Za tu neznámou skupinu si
můžete dosadit, v podstatě
koho chcete, ale obecně se jim říká
„oni“. „Oni“ bývají povětšinou potomci
zednářů, templářů, sionistů a dalších
tajemných řádů.
Ponechejme stranou různé
konspirační čudly a zaměřme se na
zlatý grál všech spiklenců – světovládu. O novém světovém řádu už se
napsalo leccos, ale nikdo vlastně neví,
co si pod ním má představit, kromě
toho, že „my obyčejní lidé“ na tom
budeme špatně. Stejně tak panuje trochu chaos v dohadech, kdo o něj usiluje. Třeba ještě nedávno byla hlavním
podezřelým Trilaterální komise – tedy
setkávání zástupců USA, západní
Evropy a Japonska. Dnes po komisi ani
pes neštěkne a pozornost samozvaných ochránců svobody „nás lidí“ se
upírá na Bilderberskou skupinu. Ta
je Trilaterální komisi velmi podobná,
akorát v ní má sedět zmíněný Karel
Schwarzenberg a naopak do ní
nezvou Japonce. Normálně by si
člověk řekl, že se jedná o další plod
oblíbené manažerské teorie: „Jakýkoliv
problém se dá vyřešit, když se sejde
hromada lidí a povídají si spolu.“
Co nás nutí k tomu, abychom věřili
bláznům, kteří tvrdí, že tohle jednoduché vysvětlení je zástěrkou snahy
iluminátů (sionistů, komunistů, zednářů, ještírků – doplňte podle libosti)
k ovládnutí světa? Jodi Deanová,
profesorka politologie a autorka publikace Teorie konspiračních teorií, tvrdí:
„Lidé jsou tak zahlceni informacemi,
že se jim podvědomě začínají bránit
a hledají za nimi skryté významy.“ Na
tom není nic špatného. Je v pořádku
být skeptický, ale nesmíme zapomínat,
že pravý skeptik vyžaduje, aby vysvětlení byla podpořena argumenty. Což
v případě konspiračních teorií nebývá
zvykem.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Pokud by na konspiračních teoriích bylo něco pravdy, dalo by se
předpokládat, že se autoři obsáhlých
publikací budou dopracovávat ke stejnému odhalení nebo minimálně ke
SPIKNUTÍ SPIKLENCŮ
stejným viníkům. Opak je ovšem
V jednom mají zastánci konspiračních
pravdou. Třeba hned praotec
teorií pravdu – mocní tohoto světa se
všech konspirantů Myron
opravdu navzájem znají, scházejí se
Fagan tvrdí, že za všechno
a plánují rozšířit svůj vliv ještě dál, než
mohou ilumináti a pomáhají
doposud sahá. A stejně tak je pravda,
jim komunističtí agenti,
že z podobných
kteří mimo jiné
setkání občas vzejde
infiltrovali hollywoodObvinil všechny
pěkná lumpárna.
ská studia a natáčejí
za tím nějaké
filmy mající uspíšit
od Egypťanů přes Hledat
mystické, nedejbože
nástup vlády Nového
mimozemšťany
mimozemské spiknutí
světového řádu. Fritz
je ale omyl. Stejně
Springmeier vám na
a ilumináty
jako je omyl tvrzení,
šesti stech stranách
v létajících talířích že za všechen marast
knihy Krevní linie
kolem nás mohou
iluminátů odhalí, že
„oni“. Za stav světa je
za všechno můžou
svým dílem zodpoDuPontové, Onassivědný každý z nás a každý z nás může
sové, Rothschildové a Kennedyové
svou troškou přispět k jeho zlepšení.
(i když těm zabili toho Johna, že
Vymyslet si neviditelného nepřítele
jo). Kolega David Icke označuje ve
a všechno na něj svést je ale daleko
své knize Největší tajemství: Kniha,
snazší. A protože je spousta poslukterá změní svět za hlavní usilovatele
chačů, najdou se i spousty vypravěčů.
o světovládu jakési mimozemské ješMimochodem – nepřipadá vám
těry. Jim Keith to vzal hezky z gruntu
divné, že se informace tutlané pod
a v devíti knihách obvinil šmahem
hrozbou smrti po tisíciletí prodávají
všechny od Egypťanů přes mimozemv knihkupectvích se slevou? Víte
šťany, ilumináty v létajících talířích až
co? Pošlete peníze nám, a my vám
po démony. Mohli bychom pokračonapíšeme knihu odhalující spiknutí
vat ještě dlouho, ale záplava šíleností
tajné skupiny autorů knih o globálním
nakonec začne nudit. Na stránce
spiknutí. Jejich cílem je vysát z peněžetakového Miltona „Billa“ Coopera už
nek důvěřivých paranoiků co nejvíce
je nejzajímavější jeho životopis, který
peněz a potom ovládnout svět.
končí větou: Žije a pracuje sám se
dvěma psy, kohoutem a kuřetem.
<
Světu vládnu já.
13
Reportáž
Jak jsem se
užral
Mám rád jídlo a je to na mně vidět. Takže
když u nás v Lubně vyhlásili soutěž
s názvem Jedlík, neváhal jsem ani vteřinu.
Text: Lukáš Vaníček Foto: Michael Kratochvíl
Soutěže v jedení mi vždycky přišly romantické. I když
člověk odejde poražený, vždycky si příjemně naducá
nácka. Nikdy jsem ještě nic podobného nezkusil,
takže jsem se nachystal na premiéru.
V den Dlab a hodinu Ham jsem spořádaně
v klubovně Klubu přátel Lubna a zjišťuju podrobnosti soutěže. Jíst se budou párky. Výborně. Akce
začne do půl hodiny a je časově neomezená. Nejí
se tedy na čas, ale na výdrž. V té chvíli mi to připadá
sympatické.
Objednávám si pivo a těším se na začátek.
Postupně přicházejí další soutěžící. Všichni jsou
členy klubu a zastoupeny jsou ženy (3) i muži (zbytek). Všichni jsme ve slavnostní náladě. Vtipkuje se,
kdo přestal jíst dřív, aby mu na podvečerní soutěž
vytrávilo. Já osobně nejím od oběda a už na cestě
do klubu mi v útrobách kručí jako pod černobylským sarkofágem.
Klubovna měří tak pět krát deset metrů, vejde se
sem jeden stůl pro dvanáct a dva pro šest lidí. Moje
prostorově výrazná postava mne okamžitě pasuje
na jednoho z favoritů. Soutěž startuje. Je nás tu
přihlášených dvacet. Dělám si naděje na vítězství.
14
0 NOŽIČEK
Pouštím se do díla. První chod,
přede mnou leží párky, celkem
pět nožiček, k tomu hořčice
a dva krajíčky chleba. V duchu si
říkám, že nemá cenu vycpávat
potřebný žaludeční prostor
chlebem, ale po chvilce zjišťuji,
že párek, byť s hořčicí, je bez
přílohy nepoživatelný. OK,
chlebe, beru tě na milost.
V útrobách mi kručí
jako pod černobylským
sarkofágem
15
Reportáž
4 NOŽI
NOŽIČKY
OŽ
Ž ČKY
Dostávám
m se do tempa. Čtvrt
rtý
tý ppárek
á k do mě
áre
Čtvrtý
padá jak Str
romo
o vka do tu
unelu Blanka
Stromovka
tunelu
Blanka. Mlsně
se olizuju. Plný elánu si nechávám přinést
další čtyři kousky, uzenina je chutná a pivo
osvěžující. Naděje, že bych mohl vyhrát, sílí.
8 NOŽIČEK
Mám trochu dost. Žaludek hlásí, že jsem
naplnil svou běžnou míru. Skutečně, víc párků
jsem do sebe nikdy předtím nedostal. Taky
nebylo proč. Statečně funím a nechávám si
přinést další chod. Řada průměrných soutěžících právě teď odpadla a vděčně přijala roli
diváků.
12 NOŽIČEK
Žeru na setrvačník, odpadávají první
přemožení. Vedoucí klubu Smetana se nás
snaží šokovat faktem, že dětský rekord
v párcích pojídaných na počet je dvacet šest
nožiček. Všichni, co jsme zbyli, nevěřícně
kroutíme hlavou. Smetana útočí dalším
číslem – rekord u dospělých je šedesát šest!
Tuhle hranici atakovat nebudu. Snad doženu
aspoň to děcko.
16
16 N
NOŽIČEK
20 NOŽIČEK
Sil ub
b
ubývá.
Od začátku už uplynuly dvě hodiny.
JJestli
Je
Jes
tli jsem si myslel, že po osmi nožičkách
mám celkem dost, tak teď mám jasno.
Nejm
Nejméně deset soupeřů jí ale pořád ještě
s verv
vervou, a zdá se, že chtějí atakovat mé prozzatímní
zat
ím vedení. Abych jim utekl, objednávám
si v rrychlém
y
sledu dvě porce a láduju je
d se
do
sebe. Chleba už přikusuju jen ve stopovém
množ
množství. Do mého nadšení se začínají
vkrád
vkrádat pochyby. Soutěžící se dostávají
do varu,
va Smetana nestíhá ohřívat párky.
Všich
Všichni jedí a povolují si opasky u kalhot. Před
kkaždým
žd z nás leží talíř už prázdný, anebo plný
párků. Párky jsou prostě všude.
Abych nemusel myslet na plný žaludek,
přidávám se do hry v karty, kterou rozjeli ti
moudří, kteří využili účasti v soutěži, aby
dosyta pojedli, ale do bojů o vítězství
zasahovat nechtějí. Nevnímám. Celý můj svět
se smrštil do koule kolem žaludku. Jen těžko
udržím v rukou karty, prakticky nepiju. Sice
mám obrovskou žízeň, ale další věc, byť
kapalina, by v mém trávicím traktu způsobila
nevyhnutelnou katastrofu. Zjišťuju, že krom
karet držím v ruce i cigaretu, kterou si hodlám
už půl hodiny zapálit. Zapaluju. Potvrzuje se
mi, že cigareta skutečně sytí. Po další
půlhodině pekla překonávám největší krizi.
18 NOŽIČEK
22 NOŽIČEK
Natahuje se mi triko. Ten pocit je neuvěřitelný.
Když jsem se chystal na soutěž, natáhl jsem
na sebe triko, které mi pěkně sedělo a nijak
mě extra neobepínalo. Teď k mému břichu lne
jako amazonská anakonda. Mám pocit, jako
bych měl porodit slůňata, minimálně dvě.
Jestli jsem si původně myslel, že sníst dvacet
nožiček je hračka, byl jsem šílený. Nastává
chvíle, kdy mám prakticky okno. Ano, piju už
páté pivo, ale alkohol s tím nemá co do činění.
Na veškerý zkonzumovaný etanol číhá
v žaludku půl kila tučných párků, které ho
na sebe okamžitě navážou a do krevního
oběhu nepustí.
Statistika lže! Žádné dítě nemohlo sežrat
dvacet šest nožiček! Problémy mi dělá i sezení.
Hlava se točí a zbytek orgánů v útrobách
marně bojuje o prostor. Proklínám sám sebe,
proklínám chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že
u vedlejšího stolu někdo dojídá dvacátou
čtvrtou nožičku! Proklínám pitomou, nepochopitelnou touhu po vítězství, která mě
donutila objednat další dva párky.
Připadá mi, že cítím, jak se mi v žilách sráží
cholesterol. Špatně se mi dýchá a v žaludku
tančí sloní dvojčata mazurku. Je mi skutečně
zle. Trávicí kyseliny jedou naplno a uvolněný
plyn ze mě jde vrchem spodem. V tomto stavu
pozapomínám na základy slušného chování
a začínám se blížit i k osudné hranici ztráty
lidství.
24 NOŽIČEK
Je mi zle. Při dvacáté třetí nožičce se s plnou
silou vrací krize a já zjišťuju, že nemůžu dál.
Silou vůle a předříkáváním magické formule:
za maminku, za tatínka cpu do sebe tenké
válce a bojuju s dávicím reflexem při každém
polknutí. Nedá se jíst pomalu, začínají mi
stávkovat polykací svaly. Obratně se je naučím
oblafnout tím, že párek pojídám natřikrát.
Mezi jednotlivými sousty tak je mezera
a krátce po ukousnutí polykám, abych své
vlastní tělo oklamal. Nevěřím sám sobě, že
tohle dělám.
Slibuju si, že si už
u stánků budu zásadně
objednávat jen hot dogy
bez dogů
KONEC
Nenávidím všechny soutěže jedlíků a v hlavě si
neustále promítám povídku od Šimka a Grossmanna o pojídání švestkových knedlíků. V úvodu
soutěže jsem citáty obveseloval sebe i společnost,
teď ale cítím já, sloni i nově se objevivší hroch
v žaludku, že oba autoři měli šílenou pravdu. Nevím
jak, ale dojídám dvacátou pátou nožičku a jako
horolezec pod vrcholem osmitisícovky se vzdávám.
Cítím, vím, a snad dokonce i slyším, že vystoupit
na vrchol, sníst magickou dvacátou šestou nožičku
a vyrovnat se tak mytickému dítěti by byla moje
smrt. Odmítám poslední párek a doufám, že konkurence bude mít dost rozumu a vzdá to taky.
Nemá. Asi milion let poté, co jsem přestal jíst
a na poslední párek začal jen tupě zírat, se vyhlašují
výsledky. Jsem druhý. Prohrávám o jedinou nožičku!
Mám sotva dost sil se doplazit pro diplom. Nenávidím párky. Slibuju si, že si už u stánků budu zásadně
objednávat jen hot dogy bez dogů.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
DOUFÁM, ŽE TO NEBUDE
MÍT ŽÁDNOU DOHRU
Má. Dvakrát to v noci sotva stíhám na záchod.
Mastné párky dělají svou práci a přes celkové fyzické
zubožení běhám po domě jako srnec v říji. Ráno
nesnídám. Pocit úplné plnosti ve mně trvá i v době
oběda. Teprve k večeru se můj žaludek začíná
probouzet z bezvědomí. Cítím v břiše neznámé
pnutí, které teprve po čase s notnou dávkou fantazie
prohlašuji za hlad. Ano, hlad! Dal bych si párek.
<
Chcete vidět šampiona v akci? Běžte
na www.cilichili.cz do sekce Video.
17
Pokec
18
Možná se na hrobníky díváte trochu přezíravě, ale neříkejte, že by vás leccos o jejich
práci nezajímalo. Třeba jak často jim někdo uteče z lopaty, jestli se hrobnictví učí nebo
zda občas najdou v hrobě něco zajímavého. Hrobařský buditel David Stejskal si s námi
dal sraz rovnou v márnici, takže předem upozorňujeme, že jestli rádi čtete u jídla,
tentokrát radši nejdřív odstrčte talíř.
Text: Jan Drtil Foto: Michael Kratochvíl
David Stejskal:
Mým vzorem je kat Mydlář
DAVID STEJSKAL
hrobník na Schüttelsbergu
Narodil se 23. března 1962
v Novém Jičíně. Žil na Šumavě.
Posléze se s rodinou přestěhoval do středočeských Říčan.
Když radnice vyhlásila konkurz
na pozici hrobníka a nabízela
i byt, přihlásil se a byl přijat.
Hrobníkem je sedmnáct let.
K tomuto řemeslu má blízko
celá jeho rodina. S manželkou,
vedoucí odboru správy
hřbitovů v Říčanech, se stará
o čtyři hřbitovy. Jeden mají
v soukromém vlastnictví. Jde
o bývalé šlechtické pohřebiště,
a proto se může titulovat jako
hrobník na Schüttelsbergu.
Jeho dcera je také kvalifikovaným hrobníkem.
Když nastanou těžké mrazy, to musí být sakra
dřina kopat hrob. Máte na to nějaký zlepšovák?
Dřív jen s krumpáčem a lopatou byla obrovská.
Teď už je to o trochu lepší. Podle podmínek se dá
použít bagr – při exhumaci ne – nebo sbíječka. Když
je půda hodně umrzlá, odkopu ji jen tak hluboko,
kam mě to pustí, a druhý den pokračuju. Kdysi se
mi osvědčila vychytávka, kterou teď často používám. Odkopal jsem hlínu do půl metru, pak na dno
rozestavil osm malých svíček a přikryl to plechem.
Ráno bylo dno jámy v pohodě a mohl jsem kopat
dál. Záleží dost na druhu půdy. Jíl téměř odlamujete, suchá zemina jde líp. Některá pohřebiště mají
proto různé ceny v létě a v zimě. Tohle neuznávám.
Přece někdo nebude platit víc jen kvůli tomu, že mu
zemřel třeba dědeček po Vánocích. Vyšší náklady
s hloubením hrobů v zimě zahrnuju do průměrné
celoroční ceny. To je spravedlivé. V třeskutých
mrazech jsou i jiné svízele. Kamenné desky se stávají
křehčími a člověk musí dávat velký pozor, aby mu
nepraskly v ruce. Jinak mně osobně zima nevadí. Jelikož jsem strávil polovinu života na Šumavě, mrazy
snáším mnohem líp než vedra.
Jak reagujete, když někdo začne láteřit, že hrobníci okrádají pozůstalé, nebo dokonce zesnulé?
Na to je jednoduchá odpověď. Ošidit pozůstalé
nemůžu, protože si pohřeb sjednávají u pohřební
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
služby. Ta je může odrbat, já ne. U mě si pronajmou
hrobové místo a zaplatí za vykopání hrobu a uložení
zemřelého. Ceny ale stanovuje provozovatel, tedy
město. Okrádání mrtvol se týkalo v minulosti převážně zlatých zubů, což je dnes, v době porcelánových implantátů, pasé.
O hrobnících se také traduje, že pijí jako
duhy. Co vy na to?
Jasně. Prý chlastáme, abychom tu depresivní práci
s mrtvými těly zvládli. Další pitomost. Když si dá
někdo dva panáky na kuráž, protože na tu práci
nemá žaludek, tak mu to stejně nepomůže. A když
se zleje jako motyka, tak nic neudělá. Tyhle pomluvy
mají kořeny v minulém režimu. Na hřbitovní práce
byli dosazováni lidé za trest. Většinou šlo o zoufalce,
recidivisty a notoriky, navíc fasovali rum. Prý aby
otupěli. Podle toho to i vypadalo. Ožralové sváželi
těla na patologii a zacházeli s nimi jako s dřívím.
I když ani tohle nejde zobecnit, protože z vlastní zkušenosti vím, že třeba pražští šéfhrobníci byli i tenkrát
velmi kvalitní.
Máte ve své profesi nějaký vzor?
Zní to samolibě, ale nemám. Některých hrobníků si
vážím za přístup. Třeba za to, jak dokážou vyzdobit pohřební místo, ale to je jen část hrobníkovy
práce. Budete se divit, ale mým velkým historickým
vzorem je popravčí mistr Starého Města pražského
19
Pokec
Jan Mydlář. Dokázal opovrhovaný stav kata
přístupem k práci a vlastní inteligencí povznést.
Měl svatbu v kostele, za svědka mu šel starosta,
což byla do té doby věc neslýchaná. Snažím se
o to samé. Hrobníci jsou považováni za kopáče
nevalné pověsti, ale vždycky to tak nebylo.
Stal se první akreditovanou
osobou v Česku, která zkouší
zájemce o profesi hrobníka.
Spoluzaložil Cech hrobnický,
jenž má na svých stránkách
motto: Náš svět je za branou.
Znamená to, že hrobník
obstarává všechny práce kolem
rakve či urny až poté, co se
dostanou na území hřbitova.
Jak to? Podle mě byli hrobníci vždycky
na okraji společnosti…
Ve třináctém až patnáctém století museli mít
hrobníci, jelikož pracovali pro katolickou církev,
svěcení na úrovni jáhna. Za první republiky byli
veřejnými činiteli s definitivou a penzí. Jejich
urážka se tehdy trestala pokutou nebo měsícem
vězení. Ve společnosti stáli stejně vysoko jako
ředitelé škol, faráři anebo velkostatkáři. Špatná
pověst hrobníků vznikla až za socialismu.
Jde dobrého hrobníka poznat na první pohled?
Tak jednoduché to není. Když ale zkouším zájemce
o profesi hrobníka, poznám ho zpravidla do patnácti minut. Uchazeči se v podstatě dělí do dvou
skupin. Jedni zvládají skvěle manuální práci
a za léta praxe mají všechno skvěle zmáknuté.
Ostatní, těch je méně, jsou zase studijní typy a umí
nazpaměť všechny zákony a předpisy. Ideální
hrobník by měl být dobrý v obojím.
kteří mají nemajetné příbuzné či vůbec žádné, pak
je to na náklady státu. V pohřebnictví neplatí zákonitosti běžného byznysu. Auto si třeba vyberete
a pak sháníte, kde mají nejlepší cenu. Ale lidé se
pohřbívají tam, kde žili celý život a kde žije rodina.
Jak vlastně vypadají zkoušky na tuhle profesi?
Zájemce musí zvládnout, jak už jsem říkal, teoretickou i praktickou část. V teorii dostává otázky
ohledně provozu a správy hřbitova, stávající legisSpolupracuje na hrobnické
lativy a tak dále. Praktická část obsahuje otevření
učebnici a usiluje o zřízení
V letáku o vašich zkouškách se píše, že osvěda zavření hrobky, což není tak jednoduché, jak by
učebního oboru pro hrobníky
čení posílí pracovní mobilitu
se mohlo zdát. Vždyť některé
na pražském odborném učilišti
v rámci Evropské unie. Opravdu
desky váží i osm set kilo
Zelený pruh. V Česku je totiž
se pak každý může stát
a mají ostré hrany. Dále je
5500 obcí s vlastním pohřebiš... slangově se tomu říká
eurohrobníkem?
třeba vykopat hrob, připravit
těm, ale kvalifikovaných
Neznám hrobníka, který by jel
mrtvá
mrtvola
místo na pohřeb, spustit
hrobníků zatím jen kolem třiceti.
za prací do zahraničí. Kvalifikace
zasypat to a upravit.
rakev,
eurohrobníka je po složení zkouNejradši dělám zkoušku
šek teoreticky platná. Nicméně
na hřbitově při skutečném
každá země má ještě upravující předpisy. Takže
pohřbu. Poslední část zkoušky je exhumace. Při
kdyby chtěl někdo dělat třeba na hřbitově Père
ní požaduji, aby uchazeč vybral z hrobu veškeré
Lachaise v Paříži, musel by mít certifikát včetně
ostatky včetně malých kostí. Při tom se pozná,
standardu přeložený do francouzštiny a projít
jestli na to má člověk žaludek. Všechno by se mělo
tamním schvalovacím řízením.
zvládnout během jednoho dne.
Stává se, že by k nám jezdili cizinci
za levnějším pohřebnictvím?
Německé pohřebky vozí běžně těla do českých
příhraničních krematorií, protože je to tu levnější.
Urny se ale vrací do německých hrobů. U nás jsou
asi nejčastěji pohřbíváni gastarbajtři z východu,
20
S profesí hrobníka máte ale mnohem větší
plány. Chcete založit učební obor. V jaké fázi
to teď je?
S pár lidmi jsme založili sdružení Cech hrobnický,
protože se tak líp jedná s úřady. Na učební obor je
třeba vyřídit spousty akreditací, hrozná papírová
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
jiného by vedle sebe nesnesl. Pak se
staré ostatky uloží na takzvané společné
pohřbívací místo, tedy do kostnice
neboli osária. To by mělo být na každém hřbitově. Pro urny je k tomuhle
účelu určen zase společný žárový hrob.
Často se ale staré ostatky odvezou
do krematoria, kde se spálí a urna je
také uložena do společného hrobu.
Nepovažuji to za správné, protože
každý si má právo zvolit způsob pohřbu
a ten by měl být navždy respektován.
Našel jste někdy v hrobě nějaký
poklad?
Poklad zrovna ne, ale zachovalé plnicí
pero z druhé světové války, které stále
psalo. Inkoust nevyschl. V mokrém jílu
se vše perfektně zakonzervovalo.
válka. A k tomu vytváříme studijní oporu. Seznam
naučné literatury neexistuje, takže si učebnici píšeme
s několika odborníky sami. Pojali jsme ji široce, ať to
stojí za to. Takže od Adama, což je pro nás toleranční
patent Josefa II., který umožnil pohřbívání i jiným
subjektům než jen katolické církvi.
Nezvedl se vám někdy při exhumaci těla žaludek?
Nikdy. Nicméně exhumovat tělo po dvou letech je dost
nepříjemné. Jde o vlezlý pach, kterého se pak hrobník
špatně zbavuje. Kdysi jsme pohřbili oběšence bez
totožnosti. Kremace byla vyloučena, protože státní
zástupce po jeho totožnosti stále pátral. Nakonec ji
zjistil. Rodina nebožtíka ze Slovenska se rozhodla pro
kremaci ostatků a převoz urny domů. Proto to znám.
Co se dělá s kostmi ze starého hrobu?
Správných je několik možností. Ostatky ze starého
hrobu, jehož místo si pronajal někdo nový, se mohou
uložit do zářezu ve stejném hrobě. Občas nastane
situace, že si to nový nájemce nepřeje, protože třeba
pohřbívá dědečka, který byl konfliktní typ a nikoho
Prý se může v dobrých podmínkách
řadu let zachovat celé tělo?
Přesně tak. Ale není to mumifikace. Když bude tělo
pohřbeno v kvalitním a pořád mokrém jílu, takže
se k němu nedostane vzduch, dojde k jevu, kdy
zvoskovatí a vnitřní tkáně zmýdelnatí. Odborně
adipocere, slangově se tomu říká mrtvá mrtvola.
Tělo až tak moc neubere na váze a skončí v něm
bakteriální život. Proces rozkladu je ukončen. Mumifikace je proces, při němž tělo naopak vyschne. Trvá
to v ideálním případě zhruba tři měsíce. K tomu
pomáhá optimální vlhkost a proudění vzduchu.
Když tedy někdo zemře opřený třeba o topení,
najdou ho po několika týdnech z jedné strany mumifikovaného a z druhé v rozkladu.
Může být práce hrobníka něčím nebezpečná?
A jak. Ale většinou ne tak, jak si lidé myslí. Že třeba
vykopeme moc hluboký hrob, a protože jsme
si nevzali štafle, tak tam zařveme. To je blbost.
Opravdu nebezpečné jsou viry, plyny a plísně.
21
Pokec
22
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
na hony vzdálená. Nedaleko odtud mají vodu v jednom metru, před pohřbem ji odčerpají a vesele
pohřbívají. Obec prý nemá peníze na odvodnění
hřbitova. Fotbalistům ale nový trávník udělala. Mrtví
jsou až na posledním místě.
Už vám někdo utekl z lopaty?
V přeneseném slova smyslu nám každým dnem utíká
z lopaty spousta lidí, což kvituju s povděkem. Slyšel
jsem ale historku o zdejším hrobníkovi, že se mu
chlapík, co byl po nehodě lékařem prohlášen za mrtvého, dobýval z márnice. Dnes by se to podle mě
stát nemohlo. Těla se ukládají
do chladicích boxů a pochybuju,
Prý bychom museli
že by se odtamtud někdo dostal.
mrtvé ochutnávat
Co si myslíte o hřbitovech
domácích mazlíčků?
Nic dobrého. Je to jedna
z podivností dnešního světa.
Lidé jsou schopni vysolit za kremaci pejska dvacet
tisíc, ale za kremaci vlastní maminky je jim najednou
deset tisíc moc. Na zvířecích hřbitovech jsou
náhrobky s podobami psů a andulek vytesanými
do kamene a na těch lidských často vidíte rozpadající se hroby.
Nikdo tuhle problematiku dosud nepopsal, takže
jsme skoro na zelené louce. Třeba viry eboly, moru
nebo španělské chřipky jsou schopné přežívat
poměrně dlouho. Podobné je to i se salmonelózou a tuberkulózou. Ostatně tuberu jsem dostal,
ale nevím, jestli kvůli exhumaci. Naopak viry HIV
nemocného AIDS anebo vztekliny v mrtvém těle
dlouho nepřežijí. Ale botulotoxin, to je oříšek.
Bohatí sedláci se dřív nechávali pohřbívat v zinkových rakvích, kde probíhá anaerobní proces,
něco jako ve zkažené konzervě. A zkažený lančmít,
asi dvě stě padesát gramů botulotoxinu, může
vyhubit celou rodinu. Patrně proto se říkalo, že
sáhnout na zinkovou rakev přivodí okamžitou smrt.
Doktorka, která nám na tohle téma píše kapitolu
do učebnice, se tomu ale smála. Prý bychom museli
mrtvolu ochutnávat, protože botulotoxin je jedovatý jen při požití. Všechny tyhle překážky chceme
sepsat, aby hrobníci znali skutečná rizika své práce.
Co když se najde na hřbitově spodní voda?
Kvůli spodní vodě se hloubí studně a je pitná. Vy
ale máte na mysli podzemní vodu. Ta musí být
půl metru pod dnem hrobu. Při standardním
pohřbu vykopete jámu do metru padesáti a hladina
podzemní vody může sahat nejvýš do dvou metrů
pod zem. Podle zákona musí být na každém
hřbitově proveden hydrogeologický průzkum, který
stanoví hladinu podzemní vody a ze skladby půdy
i tlecí dobu. Kde je hladina vody vysoká, tam by
se nemělo pohřbívat v rakvích. Praxe je tomu ale
Kdy máte na hřbitově nejvíc práce?
Na přelomu února a března. Mnoho starých
a nemocných lidí jen tak tak přežije zimu a oslabený
organismus příchod jara už neudýchá. Na Slovensku
na to existuje přísloví: Marec, odíde starec. Na konci
léta zase přicházejí infarkty. Vyšší frekvence pohřbů je
i kolem Vánoc. Dnes ale žádné návaly díky kremacím
nepociťujeme. Krematoria mají pro nás zdržovací
neboli retenční funkci. Ve zmíněných obdobích jedou
na plný výkon. Není divu, vždyť kremace v Česku převažují devadesáti procenty nad rakvovými pohřby.
Vytvořil jste si nějakou typologii pozůstalých?
Dvakrát moc jsem se tím nezabýval, ale zpravidla
existují dva typy. Lidé, co se se smrtí vyrovnali
a berou ji jako součást života. Další smrt odmítají
a nechtějí se s ní smířit. Takoví pak mohou mít problém a může to skončit i na psychiatrii. Zažil jsem
třeba mámu, která chtěla skočit za synem do hrobu
a tak. Se smrtí ale nikdo nic nenadělá.
Poděkují pozůstalí, nebo berou vaše služby jako
samozřejmost?
U hrobu stojím až do konce, protože musím
dohlédnout na průběh obřadu, ale i na to, aby se
pozůstalým nic nestalo. Někdo by mohl uklouznout, jiný omdlít. Ještě se mi ale nestalo, že by
někdo odcházel a neřekl ani muk. Většinou se otočí
a poděkují.
<
23
Ventil
Postavte si
hot rod
Dotáhněte svou vášeň k autům k dokonalosti
a postavte si svoje vlastní. A třeba rovnou i závodní!
Text a foto: Eva Srpová, redaktorka časopisu Autocar
Hot rod není klasické auto. Je to životní styl –
zhmotnění Ameriky padesátých let. Tahle auta totiž
zažila největší rozmach ve chvíli, kdy se američtí
kluci vrátili z války. Na nové auto jen tak někdo
neměl, ale v bazarech a na vrakovištích se to jen
hemžilo starými fordy a náhradními díly. Tak si kluci
začali auta stavět podomácku a často výkonem
i rychlostí dávali tehdejším voňavkám na frak. Velké
automobilky se toho brzy chytily a začaly stavět
vlastní silná a levná auta, tzv. muscle cars (např.
Ford Mustang, Chevrolet Camaro…), které hot
rody kapku vytlačily. Ty nicméně v Americe hluboce
zakořenily a staví se doteď.
HOT ROD PO ČESKU
Naše legislativa bohužel není stavbě vlastního auta
nakloněná, takže u nás se auto od píky pokouší
stavět jen hrstka zapálených bláznů.
Honza takový zapálený blázen je. A taky je majitelem hot rodu Nash. Měl před ním hromadu „amerik“,
takže mu nechyběly bohaté zkušenosti se sháněním
dílů a různorodými úpravami. Jenže pořád hledal
něco víc. A postavit auto, to je výzva. V garáži u známého našel vůz Nash z roku 1929. „No, vůz… rám
a boudu, ovšem rám s výdřevou, kterou bylo potřeba
vyměnit. Stavba trvala dva roky a spolkla dvakrát
víc peněz, než jsem čekal. Střecha s koženkou se
prostě rozpadla před očima,“ vzpomíná Honza.
Dřevo vyměnil za železo a plech, boudu snížil
ve stylu hot rodů, namontoval motor o objemu
6,2 litru (240 až 300 koní), brzdy na předku jsou
z Dodge Charger (1968) a vzadu z Chevy Monte
Carlo...
NIKDY NENÍ HOTOVO
„Chtěl jsem klasiku, syrovost, proto moje auto
nemá ani lak.“ Spoustu dílů Honza našel u kamarádů v garážích, ale třeba řazení Locar tady
neseženete a je potřeba vrhnout se na internet
a podobné díly si nechat poslat z Ameriky
od specializovaných firem.
A když už jste na webu, určitě se vyplatí
okouknout, jak se staví v USA. Existuje dost
stránek hot rodových nadšenců. Nikdy ovšem
nemáte záruku, že váš hot rod bude fungovat,
jak má. Největší oříšek bývá často zrovna řízení
a brzdění. Honzův Nash nemá s ovladatelností
výraznější problém.
„Hot rod ale nikdy není dokončený. Teď přes
zimu zase řeším řízení, ladím zadní nápravu,
pořád je co zlepšovat,“ říká Honza.
Prozatím je ale jeho hot rod jediný provozuschopný kousek v republice. Vykašlete se
na prasátka od chromu a buranské samolepky
s plameny. Nechte se inspirovat a postavte si
vlastní burácející nestvůru, která pokoří kdejaké
naleštěné žihadlo!
Jediný pojízdný
hot rod v republice
<
24
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
JAK POSTAVIT HOT ROD
V SEDMI BODECH
Sežeňte si rám podvozku
a důkladně ho proměřte
a vyztužte, myslete na to,
aby se mezi výztuhy vešel
motor a převodovka.
Pokud se nedá použít
původní zavěšení, kupte ho
na specializovaných webech.
Často jde ale použít zavěšení
s listovými péry a diferenciálem z nějakého ranějšího
auta (chevrolety, fordy…).
Výrobci dílů na hot rody
myslí do detailu, a tak kola
mají tzv. desetidíry, abyste je
pouhým pootočením
nasadili na různé typy
rozteče.
S karoserií si pořádně
vyhrajte. Fantazii se meze
nekladou, ale useklá záď
a snížená střecha vypadají
asi nejlíp.
Motor se musí vejít do rámu,
chce to něco stylového
a charakterního. Co nějaký
pěkný klasický osmiválec
hemi?
Teď už zbývá se jen stylově
vymódit, udělat z přítelkyně
pěknou pin-upku a vyrazit
přes půl Evropy na sraz.
Nádrž – rozhodně si dejte
práci s jejím bezpečným
umístěním. Může být
plastová, ale nemusí.
Co nejprostší interiér vypadá
krásně. Ale i tady všechno
záleží jen na vašem vkusu.
300 koní bez chromové koncovky výfuku!
25
vanoce inz 190x245.indd 1
17.12.2010 11:01:40
Téma
Tajné
Chceš
dovnitř?
Továrna
na sex
Český pornoprůmysl má obrat 690 milionů
korun ročně. Řadíme se na 13. místo na
světě, před Rusko. Jsme v oboru velmoc.
Jak to funguje?
Text: Jiří Holubec, Daniel Kalandra, Natálie Veselá Foto: Profimedia, archiv
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
27
27
pornu hrají už sto let prim
pohyblivé obrázky. Hlavní
natáčecí slovo mezi tuzemskými
filmaři mají v oboru dvě firmy – páně
Rosenbergova Rebel Company a Bohem
Production. Hlavně Rebel se činí a točí každý
den. Obecně ale na natáčení dolehla krize, silná
koruna tlačí na honoráře a navíc už nejsme pro
zahraniční produkce levným rájem se spoustou
krásných holek a kluků. Průměrný honorář nahatého herce je u nás nějakých 3–5000 Kč za natáčení pro pány, holky dostávají kolem 10–15 000.
O kus dál na východ jsou dámy i pánové ochotni
točit za polovic.
28
PLACATÉ A STRNULÉ
Specializovaných časopisů u nás vychází asi
šedesát. Branži vládne
zavedená společnost
PK62 ovládaná českým
Larrym Flyntem a praotcem českého erotického průmyslu Pavlem
Kvoriakem (PK62
jsou jeho iniciály a rok
narození, původně se
prý společnost měla
jmenovat Adnuk).
PK62 zahájilo své
tažení za otevřenější
svět v červnu 1990, když začalo vydávat první
soft časopis Leo a do pěti měsíců s ním dosáhlo
neskutečného nákladu 407 tisíc výtisků. Dnes PK62
vydává osmnáct magazínů v Česku, třináct v Polsku
a další v Maďarsku, na Slovensku, v Kanadě,
Rakousku, Ukrajině, Norsku a Francii. Kromě toho
provozuje několik desítek webových adres, vlastní
síť prodejen Erotic Store XXX a také vydavatelství
RF Hobby, kde vycházejí vcelku seriózní tituly jako
21. století, History Revue nebo Epocha.
Vydavatel pánských
magazínů Paul Raymond se
s dcerou Debbie kochá
náhledy nových stránek
Téma
KLIKNI A SVLÍKNI
Český hanbatý internet je rozdělen mezi PK62,
které ho používá jako podporu pro své časopisy,
a dalším silným hráčem, jímž je freefoto.cz. To se
zaměřilo na zdarma přístupné galerie generující
vysokou návštěvnost a tím pádem zisky z reklam.
Nesvatou trojici uzavírá společnost Escort Online,
která ale o sobě tvrdí, že působí v oblasti reklamy
a propagace. Provozuje hlavně seznamovací servery a online katalogy erotických služeb.
ZEMĚPIS PODLE CHOUTEK
Jen málo se ví o tom, že jednotlivé národnosti se
liší směřováním svého chtíče. Američanka Sally
Tisdaleová zkoumá v knize, která u nás vyšla pod
ultrakomerčním názvem Povídej mi prasečinky,
rozdíly v pornopreferencích jednotlivých národů.
Přišla na to, že Američané obdivují adolescentní
nezřízenost, tedy nekonečnou erekci a rychlý
orgasmus, Britové si libují v sexu překračujícím
třídní hranice, Němci v blondýnkách, nejlépe
dominantně oděných v černé kůži. Italové preferují
zženštilost, Francouzi luxusní spodní prádlo
a Japonci nevinnost představovanou školačkami,
jeptiškami či nevěstami. I v Česku našli sexuologové národní rys. Sex se špetkou humoru a žertovné nadsázky. No a právě tohle by mohlo také
hrát určitou roli ve směrování celého průmyslu.
Vždyť náš zákazník, naše domina.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
1. Woody Harrelson v roli
Larryho Flynta, tiskového
magnáta, který posunul
hranice vkusu hodně
daleko a vydělal na tom.
Všimněte si zlatého kolečkového křesla
KAM TEN SVĚT SPĚJE?
Kdo zaspí, v byznysu končí. I proto jdou velcí
hráči na internetu do všeho po hlavě a zkoušejí
stále nové fígle. Přes všechny možné virtuální
sliby budoucnosti, jako bezdotykový sex pomocí
stimulace mozku či přehrávače playbacků, s nimiž
si může každý zkusit být třeba v poloze 69 ve vaně
a vnímat pocity obou partnerů, jde stále jen o vize.
Asi nejdiskutovanější reálnou atrakcí je dnes 3D.
Zatímco se ale běžné trojrozměrné filmy vyrábějí
jako na běžícím páse, lechtivý pionýr na sebe
nechal celkem dlouho čekat. Prvním hitem 3D erotiky je americký film Toto není Avatar XXX, který
vznikl v dílně společnosti Hustler. Jde o namodralou parodii na Avatara. Lidé a modráci v ní souloží
jako o závod a netřeba k tomu děje.
2. Ani James Bond si neodpustil pohled na pěkně
vytištěné děvče. Záběr je
z bondovky Ve službách
Jejího Veličenstva z roku
1969
3. Ron Jeremy je jedním
z nejslavnějších herců
v oboru. Je rekordmanem
v počtu natočených filmů.
Proslulým se stal svou
schopností sám se
uspokojit ústy
<
29
Téma
Bylo těžké začít s focením bez šatů?
Já jsem se s k tomu dostala někdy v osmnácti nebo devatenácti. Chodila jsem
tancovat do jedné vyhlášené diskotéky
a tam se pořád točili skauti a sháněli holky
na focení a natáčení.
To k vám někdo přišel a řekl vám:
„Hele, nechceš natáčet sex?“
Ne. Nebo ne úplně. My jsme se s kamarádkou prostě seznámily s takovou partičkou, co
tam chodila kalit. Měli spoustu peněz, na stole
pořád šáňo, jezdili všude taxíkama nebo limuzínou. A navíc to byli fakt fajn lidi. S každým se znali,
všude je pouštěli. Krásní mladí chlapi, holky úplné
supermodelky, všichni super oblíkaní. A nám bylo
osmnáct. Chtěly jsme si užívat jako oni. Že si vydělávali jako pornoherci? O.K., já to chci dělat taky...
Takže vás nemusel nikdo přemlouvat?
Hele, já nevím, jak to probíhá v jiných případech,
ale jak říkám, já všechny ty lidi znala. Od herců
až po fotografy. My to braly prostě jako zábavu.
Na focení jsme chodily jako na další kalbu.
To jste od začátku točila naostro všechno?
Já jsem dlouho fotila akty. To byl konec devadesátek, tenkrát byly všechny zahraniční produkce
poblázněné z českých holek. Mně bylo pod dvacet,
tmavé vlasy, modré oči a metr přes prsa. Takže
jsem nestačila fotit všechny ty zakázky na akty.
A byly to krásné fotky. Luxusní ateliéry, zámky,
všichni kolem mě skákali. Do sexu mě nikdo netlačil. To přišlo až později.
Někdo vám teda nadhodil, jestli byste nechtěla
zkusit něco víc?
Asi tak. Ale to bylo všechno pořád v té naší partičce, takže mi to přišlo normálka.
30
r
á
p
Zaí na to
dn n e š
v
j
e
k
,
hlapů
ých c
h
a
n
a
k
ila víc
Dnes
rá zaž sprchách.
čeu, kte
e
n
e s to
v
č
ž
l
le
o
ě
s
t
id
o
e
r
v
p
m
d
,
Zná
éno
edvě
t furt.
avel N ádí svoje jm ůžete děla
P
ž
e
n
v
m
ši neu i jen to ne
už rad
Přec
.
la
k
e
ním s
bec
ří Holu
Text: Ji
PODLE
zemí
OBRAT EROTICKÉHO
PRŮMYSLU (V MILIARDÁCH $)
Všichni lidi,
co ty herce
odsuzujou, se
na ně dívají
28
Jižní Korea
26
Japonsko
20
USA
14
Austrálie
2
UK
1,9
Itálie
1,4
Kanada
1
Filipíny
1
Tchaj-wan
1
Německo
0,65
Finsko
0,6
Česká republika 0,36
Rusko
0,25
Nizozemsko
0,2
Brazílie
0,1
Čína
, že
proto
la jen
k
e
s
u
ck
.
Něme tit k mámě
v tom
vrá
ím
u
t
ž
s
ů
m
Já jsem ěla, že se
,
věd
jsem
anclu
?
e do k
c
ď
á
e
r
t
p
e
lát
do
Co dě normálně
ím
d
o
?
h
l
.
C
jiný
ariéře
si hrá
aždý
valé k mcem, co
ý
i
b
s
jako k
í
š
n
pito
o va
li a o
gové
dním
nesed fotky
le
je
i
o
s
s
k
t
e
í
ik
Av
oje
u jsm
konfl
ačátk
abal m
jsem
. Od z rnetu vyhr o ale nějak
Měla
a
f
é
š
te
ho
h
ec t
na mé áci, že na in at. Nakon
učkác
h přír legyni,
pr
yžr
íc
v
u
n
t
ě
l
m
n
a
e
o
d
it k
pěk
e fir
mi to
vyhod stejně
ašel v
Takhle, jak to popisujete,
a dal
si nen možňoval
m
A
.
e
js
lo
ě
mu u . Nakonec
tak to zní docela jako pohoda.
vyšum
co by
á
h
f,
a
a
r
n
g
Ne pořád. Ono to vypadá jako super kšeft, ale
para
la fotit
necha
ši
ani nevíte jak, a semele vás to. Kejvnete tady
co se
.
na va é mít?
sama
y, co
d
k
jak
ě
ě
odešla
na to, za pár dní už kejvnete na další věc, pak
ete n
jste n
když je .
ž bud
adají,
ýšlela
a
p
m
a
i,
dostanete nabídku jet natáčet za hranice. Najedt
e
n
nešla
ř
ě
i
ud
věc
Nep
toho
řekno ás takové
ch do Mám si
u
nou jsem byla v Německu někde v penzionu, skoro
y
r
b
ié
v
r
ž
že
ka
at:
eď u
yslíte,
dě řík
bez peněz, den co den na place a někdo do mě
e, že t
e opil
To si m cet? To vít
hospo kdybych s iče
v
i
s
o
a
o
k
v
pořád hučel, jestli bych si ještě bokem nechtěla
od
d
C
ja
r
,
?
li
m
vá
amé
náka
u řek
je to s
ího pa Co by tom
přivydělat jako „společnice“. A nebyla jsem v tom
ujete,
lš
b
a
y
d
h
Ale to
ži po
toho
iděl?
n
ě
v
a
t
r
š
ko
m
b
sama. Naštěstí jsem si dokázala říct, že tohle mi
je
ja
o
é
dát
erou
ě při t když se v t
o to b tě herci.
do m
,
c
k
za to nestojí, a prostě jsem s tím sekla.
ě
íc
i,
v
n
d
a
a
N
pros
řád li
děti...
ří
ou to
be po
nebo
ání. Js čení, někte
lem te
Ví o tom rodiče?
n
o
t
s
k
ě
u
á
m
o
t
a
js
baví,
a
z
n
k
í
o
ta
Jsem jen s mámou. A nikdy jsme se o tom nebavily.
dí na
teré t
rmáln
k
o
o
ě
h
n
c
e
N
,
ě
ingy
atní.
úpln
peníz
Nevím, jestli o tom ví. Tak trochu tuším, že asi jo,
a cast
kové
teří šp
n
a
k
t
í
ě
i
d
s
n
o
e
i,
Ch
erc
jind
ale ona mě má ráda a bude mě mít ráda. Proč by
obří h
nikde
jsou d i myslí, že
neměla?
s
ří
nde?
někte
to
kde ji
ělají.
íze ně yslela, že je mi
n
e
Spousta rodičů by to nezkousla...
p
nevyd
é
m
y
v
i
b
o
s
k
e
,ž
em
i ta
A proč? Copak je na tom něco špatnýho? Všichni
ula
ělají s
, tak js
i říkám
A vyd m začínala ě. Teď už s nějakej mo
t
lidi, co pornoherce odsuzujou, se na ně dívají.
e
y
ě
js
de
v
d
s
k
k
ž
ě
y
a
i,
Kd
ce n
tarost se uvidím n
ší prá
čné s
ě
já
v
a
y
To je fakt, ale asi nikdo z nich by nebyl rád,
t
nejlep
a
fotkám
tálo z
to nes áva k mým
kdyby v tom filmu viděl svoje děti.
r
p
koupí na obálce.
Tak jsou to pokrytci a mají se dívat na kreslený
ce
v trafi
filmy. Rodiče jsou od toho, aby svoje děti podrželi.
<
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
31
Téma
Porno
je motor
pokroku
Nahotinky na síti znamenaly konec
potupného rudnutí ve videopůjčovně
a stepování kolem trafiky při čekání
na moment, kdy kolem nepůjde nikdo
známý. Všechno jde pěkně v pohodě
do soukromí, anonymně a v nekonečném výběru.
Lechtivé obrázky jsou jedna
z mála věcí, za kterou byli lidé
od samého počátku ochotni
na internetu platit. Není tedy
divu, že stály (kromě 3D) takřka
za každým důležitým pokrokem,
který se na světové síti udál.
ONLINE PLATBY
Jak zajistit, aby se virtuální love přestěhovaly z kreditních karet na ty správné účty a neuvázly v sítích
internetových pirátů? Tuhle zásadní
otázku rozlousknul jako první
Richard Gordon, jehož Electronic
Card Systems zprostředkovávaly
online platby například pro pánský
server Club Love. Dodnes se díky
šikovnosti pana Gordona přelévají
internetem stamiliardy.
a pak zjistit, že se mu ta slečna nelíbí. Jestli nevěříte,
tak vězte, že v 90. letech dokonce časopis Penthouse rozdával svým předplatitelům vysokorychlostní modemy, aby se snáz dostali na jeho web.
MOBILNÍ SLUŽBY
Mobily jsou dnes pole stejně neorané jako internet
před deseti lety. A to se musí rychle změnit. První
iPhone archiv nahotin byl spuštěn v roce 2007
a podle marketingových koumesů dosáhne světový trh s mobilní erotikou v roce 2012 pět miliard
dolarů. Proto se vyplatí tlačit na 3G pilu.
CHAT
Jestli má internetový sex nějakou nevýhodu, tak
proto, že radost z něj není
lehké sdílet s blízkými (pokud
o to tedy stojíme). Naštěstí
i na tomhle programátoři
zapracovali už dřív a přišli
s chatovacími servery, webkamerami a videochaty. Až
budete příště vést videokonfe
STREAMOVANÁ VIDEA
renci s nadnárodními šéfy, tak si
Jestli nejste zběhlí v internetové
vzpomeňte, že v původní verzi
terminologii, tak streamovaná videa rovná se
téhle zábavy by pánové na sobě neměli obleky.
YouTube (Jestli neznáte YouTube, tak vám není
PRUDA A INFEKCE
pomoci.) Dávno před tím, než se videotrouba
Nic na světě není zadarmo. K balíku příjemných
rozběhla, frčela sítí videa poněkud méně nevinná.
vychytávek jsme dostali nadělenou také dávku virů,
A to navzdory faktu, že přenosová kapacita
pop-up oken, všudypřítomné vlezlé reklamy a tuny
telefonních drátů byla proti dnešním optickým
spamů. Možná si myslíte, že se s tím dá žít a stačí
kabelům směšná. Kde nestačily linky, tam musela
jednou za čas projet harddisk antivirem. Občas jde
nastoupit vynalézavost programátorů. Nebýt
ale do tuhého. Vyprávět by mohla Julie Amerová,
nutnosti protlačit přes vytáčecí modemy lechtivá
učitelka z Connecticutu, která čelila obvinění
videa, CNN by pravděpodobně nevysílala své
z ohrožování mravnosti mládeže. Její počítač prozprávy na internetu dodnes.
pojený s obrazovkami žáků byl nakažen spywarem
a během výuky na něm začaly vyskakovat obnaVYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
žené dívky. Učitelce hrozilo až 40 let vězení. Poté,
A když už jsme u těch kapacit a přenosových rychco se za ni veřejně postavili profesoři výpočetní
lostí, proč se asi tak tlačilo na zavedení optických
techniky, bylo obvinění staženo a Julie vyvázla jen
linek a vysokorychlostních modemů? Přeci aby
s pokutou 100 dolarů.
člověk nemusel čekat pět minut na načtení obrázku
Žákům začaly
na monitorech
vyskakovat
obnažené dívky
<
32
Ro
bje
ns
eo
vil
v ce
750
m1
lke
.
ech
film
Intern
sled
o
.
o
ny.
průměrnou
e
s
e
t
ě
n
k
s
j
Ble
v knajpě
“ záp
u, „grafia
prostitutk
znamená
„Porné“
tedy děv
kopis.
ografie je
ní. Porn
is, kresle
33
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
u.
eto
vá
dí
jíž
ys
nk
trá
és
tiv
ch
Le
43
en
pr
oc
sahuje
tu
ek ob
živ
strán
ate
ových
lů
t web
we
bu
.
12 pr
ocen
Největšími konzumenty porna jsou Jižní Korejci.
ČiliChili | 01 | 2011
erotik
.
un
or
0k
00
-15
10
lem
ko
my
dá
0,
00
3-5
ělá
yd
si v
ga
ole
ýk
esk
hč
jic
. Je
ilm
af
nz
ru
ko
00
80
9-1
je
SA
vU
.
rce
řit věk
he
up ově
no
o příst
or
hce pr
ap
nich c
15 minut a
6
v
ěn
tina z
o bu
teř
Jen tře
in
cí d
dm
va
áo
ěrn
ům
.
y
Pr
m
e
SD.
ůU
Jer
ilion
on
3m
je R
ojí 1
rii
m st
isto
x.co
vh
a se
m
mén
rce
. Do
he
ncci
rno
kistá
po
íc Pá
ím
nejv
ějš
sex"
an
vo "
ov
í slo
saz
ávaj
job
zad
Ne
glu
Goo
Do
Světový pornoprůmysl má obrat 1,44 bilionu korun ročně. To je víc, než obrat Microsoftu, Googlu, Amazonu, eBaye, Yahoo!, Applu, Netfixu a EarthLinku dohromady. Taky přispíváte?
ou že
elů js
živat
hto u
z těc
až
ený
o
orn
ch z
internetu je p
gra
35 p
má
tika
o
r
e
Třeti
na
t
lů s
rocent. materiá
o
f ie .
1
Téma
4
3
2
Všichni
se
díváte
Rádi předstíráme, že porno je něco hnusného v temném koutě. Že se nás netýká. Jenže
ve skutečnosti je přímo v centru naší kultury
a všichni se podle něj řídíme.
34
xxx
5
3. „Převtělování je na nic,
žijte teď,“ říká veselá
zoofilní reklama
na hudební televizi TMF
4
Nahotinky na zdech
pompejských domů nejspíš
4. Servítky si ve svých
sloužily k pobavení hostů.
reklamách neberou
V 18. století se jim ale nikdo
1. Nahotiny prodávají
výrobci kondomů.
nesmál. Kvůli věhlasu
i obálky seriózních
Třeba Durex
objevu nemohli archeohudebních časopisů.
logové věc zatlouct, takže
5. Klip Láska je láska byl
Třeba Rolling Stonu
aspoň malby nevyčíslitelné
erotikou prodchnutý
hodnoty na pohoršujících
2. Podobné pózy uvidíte
až na dřeň
místech osekali a co mohli
buď na placených interodnesli a zamkli do nepřínetových serverech, nebo
stupné části muzea v Neapoli. Přístup do ní měli
v reklamě na kosmetiku
jen vzdělaní, vážení a bohatí pánové, kteří byli
Yves Saint Laurent
silou své osobnosti schopni odolávat špatnému
vlivu těch hrůz.
Stejná tajná místnost vznikla o něco později
i v Anglickém muzeu. Viktoriánské teorie tvrdily, že čuňačinky
vedou k chronickému a návykovému sebeuspokojování, které
z muže učiní zženštilé stvoření,
Erotický průmysl je šeredný
což následně ústí v pád civilizace.
a laciný, kýčovitý, nudný a nenáV roce 1857 proto parlament
paditý. A něčím přitažlivý. Jeho
schválil Obscene Publication Act,
estetika už dneska není fuj, ale
který zakazoval prodej pohoršliprostě sexy. Ve svých klipech
vých obrázků a knih.
i kostýmech se jím nechávají inspirovat hvězdy,
Kouzlo zakázaného ovoce zapůsobilo. Spousta
hvězdičky i šmíry show businessu. Možná jste se
fotografů na něm slušně vydělávala. Když se
kdysi taky báli superšpičatých podprsenek (téměř
rozjel filmařský byznys, melouchařily štáby, které
pornoherečky) Madonny. Dnešní klipy Lady Gaga
vytvářely zlatý fond světové kinematografie,
nemají k XXX filmům dál než centimetrový prouna natáčení černobílých, ilegálně distribuovaných
žek kalhotek...
lechtivých snímků. Ty vládly světu až do roku 1970,
kdy se staly dvě věci. Jednak vypršel patentový
Odkud to vylezlo?
monopol firmy Kodak na zpracování barevného
Když italští dělníci narazili v roce 1752 na trosky
filmu. (Kodak erotické materiály odmítal vyvolávat
Pompejí, netušili, co všechno jejich objev způsobí.
a v laboratořích je ničil.) A v tom samém roce
Abyste chápali – Římani a Řekové byli pro tehdejší
v Dánsku pornografii legalizovali a udělali z ní
společnost něco jako polobozi. Vzdělané, moudré
hlavní vývozní artikl svého hospodářství.
a čisté bytosti. Najednou měli ale všichni možnost
Dánský komerční zázrak nemohl uniknout
nahlédnout, jak žili. Doslova v každém domě
hollywoodským filmovým producentům. Ti nejdřív
pompejských měšťanů totiž našli místnost se zdmi
zkoušeli maskovat pánské filmy jako dokumenty
pokrytými prasárnami. A nešlo o žádné romano nudistech a pak to vzali z gruntu, dodali
tické Venuše vystupující z lázně. Holky s klukama,
do snímků dialog a udělali z nich regulérní žánr.
kluci s klukama, holky s klukama a holkama
Na klasiky jako Devil in Miss Jones nebo Deep
a všechno pěkně v detailech. A uprostřed toho
Throat chodily manželské páry do kin jako na norvšeho trůnila mramorová socha boha Pana, který
mální filmy. Pak přišlo video.
si to rozdává s kozou.
Maskovali
nahaté filmy
jako dokumenty
o nudistech
>
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
35
Téma
To udělalo producenta erotických filmů z každého
joudy, který udrží kameru. A to ještě nebyl internet.
Všechno, co potřebujete dnes, je webkamera
a ušmudlaný ajťák, který vám napíše zabezpečenou stránku. A pak samozřejmě dost lidí, kteří
se nespokojí s tunami „obyčejné“ erotiky, o niž
na netu zakopáváte na každém kliknutí, a jsou
ochotni zaplatit za přístup k něčemu speciálnímu.
Jestli internet přinesl něco pozitivního, tak to, že
holky můžou vydělávat samy na sebe, a že lidi
přesycení hardcorem se raději dívají na „děvče
V Cannes se nekoná jen
festival nejlepších
světových velkofilmů, ale
i přehlídka snímků o něco
méně umělecky ambiciózních. Jak je vidět, fotografové se zajímají i o herecké
hvězdy této kategorie
36
od vedle“, co si sundává podprsenku před
sprchováním.
Hrajeme si v ložnici na natáčení?
Jak působí pornografie na psychiku, zkoumal profesor Simon L. Lajeunesse z Montrealské univerzity na skupině dvacetiletých studentů. Původně
měly být výsledky ověřeny na kontrolní skupině
testovaných, kteří se na podobný obsah nedívají,
ale výzkumný tým nikoho takového nenašel.
Všichni dotazovaní zhlédli první erotický klip
někdy kolem deseti let. Už v tom věku si vybrali
své zvláštní záliby a ty jim zůstaly už napořád.
Nikdo z nich se přesto podle svých tajných filmíků
nechová. Praktiky, které prožívají v soukromí, jsou
dost konvenční. Sledování erotiky ve dvojicích je
vzácnou výjimkou. Všichni testovaní odmítli, že by
jejich tajné chvíle před počítačem jakkoliv narušily
vnímání jejich partnerů. Všichni se rovněž shodli,
že by si nepřáli, aby jejich partner vypadal nebo se
choval jako pornoherečka nebo pornoherec.
Ověřit výsledky
na skupině,
která se na porno
nedívá, nešlo
Holíme se podle nahotin?
Feministka profesorka Bridget Crawfordová si
v jednom svém článku posteskla nad šovinistickými reklamami na dámské holicí
strojky. Prý vnucují ženám představu,
že úprava na určitých místech je
nezbytnost, a že to je důkaz toho, jak
„pornokultura přerostla do našeho
každodenního života“. Kolegyně paní
Crawfordové, feministka a fotografka
Tatiana von Tauber, oproti tomu tvrdí,
že to je celé naopak. Že péče o intimní partie
je výrazem svobodné ženské sexuality. Ve skutečnosti se holíme už odpradávna. Ve středověku
si dokonce dámy vytrhávaly obočí a řasy. To, že
holící mánie postupovala směrem od obličeje dolů,
nemá nic společného s ulepenými snímky, ale
s tím, že běžně odhalujeme čím dál tím víc kůže.
Na druhé straně je fakt, že progresivní tělesněestetické trendy prorážejí odhalené herečky, které
prostě ukazují víc tělesných partií než my ostatní.
Třeba dnes běžně nabízenou proceduru bělení
konečníku prý začali nabízet v salónech v kalifornském San Fernando Valley, odkud proudí do USA
90 % sexuálně explicitního obsahu. Na veřejnost
ale tahle vychytávka pronikla až tehdy, kdy ji probíraly čtyři grácie v Sexu ve městě. Spíš než obrázky
dvojic v nejlepším propagují radikální péči o naše
tělesno kosmetické firmy, které na tom slušně
vydělávají.
<
e
s
ž
a
Uk
lidi
e se m si
a
r, kd
e
,
v
r
m k
e
idee telů...
itní s
v
n
,
i
u
am
om
iva
ou k
i fotk 000 už
cz js otickým
0
.
i
5
ř
5
é
t
á
r
Ama svými e erver m
bí
.S
chlu povídat
í
chod
w,
f Vie
int o lastně
o
P
v
=
OV
bylo h lidí
V (P Porno
c
O
ě
t
P
.
í
z
térn
“)
ulár ohledu že jeden íte ama to
p
o
p
b
p
,
o
ě
o
o
r
vy
vy. A
ozn
níh
na t
když pravdu ně
je hr i „z vlast hu hra
A
.
o
ol
sám
troc
e na
e to
neb
y tak u jste vy l, tak jst , když s sta lidí
e
u
á
dyck
o
r
i
r
ž
r
e
e
v
p
is o
tam
Am
íc b
am
tose
até
ed k nebo fo o ještě v ě je tam elé jsou
ř
p
r
t
v ro
y za
h
a
m
j
m
v
o
l
i
e
k
ř
ž
fi
c
l
ský
A ně Samoz šnější u
Vte e 200 ožili
ere.
ě
ý.
3
le
lidi b ěkdo jin i nejúsp
Dvo nský a Pavel
et
l
án
řák
D
A
v
loví
í
.
í
a
d
i
. Dn
40vid
vat? , co tam píšou
aler .
o
75
g
z
e
z
a
000 s sem
pů
be
pro
rity
it a
í uk
chla
li
v
eleb
hod
chot t?“
za c
idi c oc je tam ží se vli
a ja oz ma dí den chodí
l
ida
ř
m
z
jí
n
ta
m
Sna
se p
kslov ykové 4 TB z ě, dat
že se Hrozně dstírají.
ych
ta oš
k
b
s
a
l
o
u
mu
T
h
enš
.
a
o
v
e
h
o
ř
m
p
ý
m
s
p
M
o
e
t
r
ang
tině
!
n
ace
o
ěsíc
é c
l
Neje , nebo t „Krásný ké. Je tam a amat dnou
,
ý
n
.
(př ičtině, polšti v češti
i
s
e
k
i
j
a
n
r
s
a
n
ip
n
c
žen dé gale ovat že e zrovn rso a n
z ch ravuje horva ě, něm ě,
ž
d
p
al
jí, že
tštin
ato
čině
ke ka vé je sle co jsou a chatu jim říka
s
e
vac
řeč
o zá
a
ě
,
n
o
,
h
c
m
u
a
í
c
t
ích
r
ký
kuli
pů,
Zaj
ážo
mís ina). S umun
žens
sí:
chla
. Uk
prá
tno
štin
Pro
vých rhvězdy poustu ě.
i
l
v
s
ě
s
tí si
č
c
e
pe
vět
hat.
Pro jsou
s ná e jedn
za su lem seb ejší na s
na c
am
n
č je
é
zi
e
m
o
j
l
k
a
até
i pr
vit
sam
, me
xu?
p
mají ejdokon
om
li se
dí ba serveru
é, a opulá ři tak
ů
o
v
h
n
l
k
c
u
Má
rní
vil
kor
pop
en
am
jsou
kém
te
F
á
lidi j
í se t
rotic
vide tam p t se ta acebo ulárn
í tam odně lid ejí na e
d
í?
ok?
mt
o
oga
rofi
Ch
.H
oč
ház
A
l
leri
tě ne
se sc ý vztah.
Co
e, h , sezna í všec matéř
Urči ž to, že
k
se t
h
laso
i
m
j
n
j
ě
s
n a
u
ou
am
Kdy
y
ván kama o kol
st
to
Ono astavuje
fotk láři?
s
e
e do
b
í, b
jich
n
e
log rádů, m sex
pře ych ř chází
e. Al k, jak
e
i
j
c
j
e
n
m
y
i
č
i
t
a
l
y
z
n
e
fo
d
u
k
e
, se
b
če
po stavil kl, že e a lidi?
zna togale .
se, ž vylepí v akryté o íte páre e, tak
p
c
bojí
mk
x
a
id
nn
v
kz
e
a
y
j
u,
u... rie,
m
a
A ne kolega
to o arku. hlapa hibic
ě
án
ion
yž ta rsche C za vodo u
Ve
vp
m
e
d
mo
í
d
i
K
j
r
.
s
i
a
l
o
k
sti,
le
ášti
o
i
e
kut
n
l
P
l
ž
c ši
a
š
o
ů
g
t
a
m
ta
eč
,
na
vý
rší.
ěk
ym
ina
Dn nosti co běh k byst
Větš to prost plně no , že jsou pomluv ..
esk
ú
e
i
j
e
a
á
é
e
v
si
paž
a
knet e nějak
lidí n si užívá
si ře
ž
mít v
<
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
37
Téma
Magazín pro homosexuály
se blíže věnuje jedné části
těla. Schválně, jestli
uhodnete, které
38
x
x
x
Na bonusy na porno DVD se někdo dívá?
Divil byste se, ale existuje regulérní žánr, kde se
nejede hlavní materiál, ale jen nepovedené scény,
záběry ze zákulisí, rozhovory s herci. Je to osobnější, autentičtější. Autenticita dneska prodává.
Scenáristu
nepotRˇ ebujete
x
x
x
Dave je Američan, který ví o hanbatých filmech pro
dospělé všechno. Pracuje totiž ve firmě, která je
vyrábí. Specializuje se na ty, které si vystačí s mužským obsazením. „Jak vznikají scénáře?“ ptali jsme
se mimo jiné. „Jaké scénáře?“ odpověděl Dave.
PÁR DAVEOVÝCH RAD
PRO DOMÁCÍ PORNO:
1. Nejdřív si fakt rozmyslete, jestli se „při tom“
chcete vidět. Občas je to
rána pro sebevědomí.
2. Pravděpodobně budete
točit na jeden záběr a ze
stativu, takže věnujte
péči prostředí. Saténové
prostěradlo vypadá líp
než deka se zmuchlanými
ponožkami.
3. Pokud nemáte profivybavení a maskérku, tak
míň světla je lepší.
4. Existují zhruba dva styly
natáčení porna. Buď se
herci dívají do kamery,
nebo dělají, že tam není.
Zvolte jeden z nich
a držte se ho.
5. Nenechte se strhnout
svým výkonem. Když
nebudete mít neustále
na paměti, kde je
kamera, tak nebude
výsledek stát za nic. Platí
pravidlo, že čím víc si
natáčení budete užívat,
tím horší výsledek z něj
dostanete.
Liší se štáb normálního filmu a pornofilmu?
No jistě, asi jako se liší normální film a pornofilm.
V podstatě jsou to stejné věci, ale chovají se
trochu jinak. Spousta profesí je stejných. Máme
lokačního, který vyhledává a domlouvá místa,
samozřejmě maskéry, kameramany, zvukaře,
produkční... Náš štáb je ale neporovnatelně menší
a efektivnější. Jestli je na natáčení normálního
filmu sto lidí, tak se jich 80 fláká. Porno se natáčí
dejme tomu v pěti lidech a všichni makají.
To je kvůli šetření nákadů?
Taky. Ale hlavně kvůli tomu, že hercům není dvakrát příjemné, když se na ně při tom dívá moc lidí.
A nejhorší, co se může při natáčení takového filmu
přihodit, je nervózní herec.
Říkal jste, že dneska už není potřeba scénář.
Je to fakt?
Scénáře už jsou kromě speciálek, jako je BDSM,
pasé dost dlouho. Režisér teď pracuje s nějakým
konceptem. Co se před kamerou má odehrát
a jakým způsobem to natočí. O předstírání příběhu už se nikdo nesnaží.
Takže ty oslí můstky: „Dobrý den, přinesl jsem
vám pizzu a vůbec mi není divný, že jste nahá.“
To už neplatí?
Sem tam, ale na tohle fakt nepotřebujete scenáristu. Hlavně se dneska točí skoro výhradně pro
internet a podle průzkumů je doba jedné divácké
seance kolem patnácti minut. Když diváka nezaujmete během prvních pár vteřin, tak se bude
dívat na něco jiného. Na koktání pitomých dialogů
není čas. Nanejvýš se to natočí jako materiál
do bonusů na DVD.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Takže trend je „aby to vypadalo jako ze života“?
Jo. Točí se záměrně v takovém pseudoamatérském
provedení. Divák by měl mít dojem, že kameru
drží v ruce on. Proto třeba z našich filmů zmizela
hudba. Lidi to ruší.
Netlačí na vás tedy amatéři? Neberou vám zisky?
Trošku. Ale natočit film, aby vypadal amatérsky, je
ve skutečnosti hodně složité.
Jak ten vztah filmař-divák funguje? Diktují si
diváci, co chtějí vidět, nebo filmaři vymyslí
něco nového a divák se na to naučí?
Vymyslet cokoliv nového je skoro nemožné. Spíš
se můžeme bavit o módě nebo trendech, ale
všechno už tu bylo. Jinak to ale funguje oběma
směry. Sledujeme ohlasy a řídíme se podle nich,
ale zároveň se snažíme držet se o krok před nimi
a před konkurencí.
Co je teda nejnovější věc, kterou se snažíte
zavést?
Asi 3D. Ale technologie je ještě trochu nedokonalá
a drahá. Hustler nedávno vydal pornoverzi Avatara
jako první kompletně 3D film. To je ale velkoprodukce, která je spíš výjimkou.
Sexverze Avatara přece musí mít úspěch, ne?
To točí velká studia víceméně jako reklamu. První
film, který měl rozpočet přes milion dolarů, byl
remake Pirátů z Karibiku. Studio by ale nikdy tolik
peněz neinvestovalo, kdyby před tím nevydělalo
stokrát tolik natáčením videoklipů na internet.
Netočí to kvůli oskarům?
Pornooskarů je spousta. V hetero nevím přesně,
ale v gay pornu je asi šest asociací, co rozdělujou
ceny. Je to spíš taková legrace.
Když o tom mluvíme, jaké jsou vztahy mezi
hetero a gay pornofilmaři?
Žádné. Aspoň tady v Praze jsou to oddělené světy.
Vlastně žádného kolegu z hetero branže neznám.
Když to neděláte pro slávu, tak zbývají peníze.
Kolik si vydělá váš herec?
To se nedá moc přesně říct. Záleží na tom, co dělá,
jaké má jméno, jak vypadá... Obecně řečeno se tím
dá docela dobře uživit, když člověk natočí dejme
tomu dva, tři filmy do měsíce. U hetero herců je to
asi náročnější.
A produkce, filmaři?
Jestli se uživíme? Samozřejmě, jinak bychom to
nedělali.
<
39
XXX R
Slast
na prodej
Proč jste založily takový
obchod?
Jana: Z praktických
důvodů. Samy jsme si
chtěly koupit nějaké erotické hračky. Ale návštěva
klasického sexshopu je
Lucie a Jana se rozhodly změnit obraz sexshopu jako
pro mě nechutný zážitek.
nevkusného místa pro perverzáky. Na stránkách
Všude ty umělé kozy
www.sexshopprozeny.cz provozují obchod s erotickým
a předstírané orgasmy....
zbožím jen pro ženy. „Žena se musí cítit jako bohyně,“
Chtěla bych si koupit
shrnují svoji filozofii.
vibrátor, aniž bych musela
tímhle projít. Je to vlastně
urážka ženství, nutí vás
to srovnávat se s těmi vystavenými plastikovými
superženami. A tak jsem chtěla nabídnout nějakou
alternativu k tomuhle ideálu ženy jako hračky
na sex.
Lucie: Návštěva sexshopu není nic, čím by se obyčejně lidi chlubili. Ale když jim vytvoříte prostor,
který je, řekněme, důstojný, tak se to mění. Někteří
lidé se třeba oficiálně stávají našimi fanoušky
na Facebooku, protože neprovozujeme nic, za co
by se museli stydět.
Jak vypadá vaše ideální zákaznice?
Jana: Ten ideál ženy jako hračky na sex, o kterém
jsem mluvila, se nám podsouvá už tak dlouho,
že ho spousty žen přijaly za svůj. Tím pádem si
nemají možnost vlastní sexualitu užít, protože
pořád něco předstírají. A nespokojené ženy pak
dělají mužům takové to psycho – hlídají je, žárlí
a „miluješ mě ještě?“ A pak jsou ve stresu oba.
Lucie: Zkrátka se postupně ukazuje, že žena má
taky nějaké potřeby. A že jsou jiné než ty, které
nám muži, společnost a média podsouvají. Vlastně
je to čistě o osvobození od jakéhokoliv obrazu.
Náš ideál je žena, která ví a umí říct, co chce.
Nespokojené
ženy dělají
mužům takové
to psycho...
Nakupují u vás i muži?
Lucie: Docela mě to překvapilo, ale
spousta. Tak 50 % zhruba. Přijde mi,
že to jsou chlapi, kteří si ženských
váží. Samozřejmě to taky musí být
muž, který si věří, když koupí svojí
ženě něco takového. Jako že se nebojí
konkurence.
Prý jsou teď hit pornofilmy pro ženy.
Co si o nich myslíte?
Jana: Já zatím viděla pár uměleckých
pornofilmů a musím říct, že nic moc.
Lucie: U ženy jsou spouštěcím
mechanismem erotické fantazie,
představy. Ty dokážou hodně. Myslím, že ze stejného důvodu nemůže
fungovat ani pornočasopis pro ženy.
Ženská sexualita obsahuje hodně tajemství.
A zase, když se žena cítí jako bohyně, ráda muži
kousek toho tajemství odhalí. A to je pak pro obě
strany naprosto fascinující zážitek.
40
RATED
Po výprasku
neumRˇ eš
Dost mě zaujalo, že jsem na vašich stránkách
objevila nafukovacího panáka Juliana...
Lucie: Juliana jsme použily jako raritu pro
zasmání. Neumím si představit, že by si ho
někdo objednal. Možná jako vtipný dárek pro
kamarádku. Zatím ho nikdo nechtěl.
A prozradíte mi, které zboží
se prodává nejlíp?
Jana: Každou chvíli je to něco jiného. Asi je to
spojené i s tím, když se něco objeví v médiích,
vyjde nějaký článek... Třeba vibrátor pro
dva. A teď novinka – vibrátor, který zapojíš
do iPodu nebo do iPhonu, a on vibruje podle
hudby. Taky ale jde připojit i na elektrickou
kytaru a kytarista tě může hudbou přivést
k orgasmu.
Jak se k vašemu podnikání staví vaši
partneři?
Jana: Já momentálně partnera nemám, ale jo,
bral to v pohodě.
Lucie: Totéž, nejdřív mu to přišlo vtipný,
trochu se smál, ale jak mám doma furt ty
hromady krabic a furt to rozbaluju, tak musel
uznat, že je to fakt hezké a začal mě absolutně
podporovat.
<
Maria Tyrn je scenáristka sadomasochistických
filmů. Umělecký pseudonym téhle čtyřicetileté
gymnaziální učitelky stojí za více než dvaceti
realizovanými scénáři plnými sexu, výprasků,
svazování a ponižování.
Čím jsou vaše scénáře jiné než ty pro normální
erotické filmy?
U nás jde víc o příběh. Snažíme se, aby tam alespoň malé bezvýznamné „aha“ na konci bylo. Jinak
je samozřejmě dost náročné pořád vymýšlet ty
záminky pro výprask a následný sex. Nebo opačně.
Mají vaše filmy nějaká pravidla? Jaká?
Hlavním pravidlem u dobré produkce je, že se
nikomu nesmí nic stát, takže drastické scény se buď
neužívají, nebo falšují, a samozřejmě se všechno
musí dít se souhlasem zúčastněných. No a naše
interní pravidlo je, že holka, co dostane na zadek,
nikdy nesmí zemřít. To by bylo divákům líto.
Výpraskové filmy
mají zas jiné „konstanty“, přísného
strýčka, pana
učitele, školačku,
šéfovou a tak
podobně.
Nebere vám psaní
chuť na sex?
Ne, chuť na sex
ne, ale fascinaci
sadomasochismem určitě ano,
což považuju
za pozitivní.
Koukáte se
na svou práci?
Kontrolujete si,
Jsou tam třeba klasické postavy jako z normáljestli herci dobře
ního porna: poslíček s pizzou, instalatér, komizreprodukovali
ník, zvrhlé školačky?
vaše dialogy?
Tuším, že jsem zatím použila jen instalatéra.
Vzhledem k tomu,
že míváme dotočnou a premiéru
spojenou s rautem, tak tam občas zajdu. Na naplnění svých představ nemůžu mít velké požadavky.
Naši herci většinou neaspirují na Oscara.
Za jak dlouho napíšete jeden film a za kolik?
Od první scenáristické schůzky do dokončení to
trvá asi měsíc, ale opravdu intenzivně píšu tak dva,
tři dny. Peníze jsou podle rozsahu, průměrně tak
patnáct tisíc.
Lákalo vás někdy si v nějakém filmu
zahrát?
Nijak zvlášť, ale pár rolí jsem si zahrála.
Neakčních, samozřejmě. Zastřelenou
matku, hororovou milostpaní...
<
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
41
Téma
Najdi
zajdu
Na každé obálce časopisu
Playboy je od 60. let hlava
zajíčka, kterého všichni
známe. Někdy je ale tak
dovedně skrytá, že ji těžko
nacházejí i redaktoři
časopisu. Od půlky sedmdesátých let začali editoři
dostávat takové množství
zoufalých čtenářských
proseb, které se dožadovaly odhalení pozice
zajíčka, že začali tajemství
prozrazovat na stránce
s obsahem. „Playboy
bunny“, jak se ušákovi
s motýlkem říká, je dodnes
tak populární, že redakci
časopisu docházejí i dopisy,
na kterých je místo adresy
nakreslený jen on.
Jestli na některých obálkách
nemůžete zajíčka najít,
soustřeďte se na detaily,
jako jsou knoflíčky, sponky
a náhrdelníky. Jindy si
časopis můžete třeba otočit,
a nebo si všimnout linie,
kterou obkresluje výstřih
modelky na obálce.
42
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
-
ČILICHILI si teď můžete
objednat až domů,
i když nejste u Vodafonu!
Nejlepší dárky jsou pro sebe! Předplaťte si ČILICHILI
SMSkou a ke každému číslu vám přijde super dárek.
Tentokrát dostanete parádní krajinku, z které si
můžete vyloupnout magnetky na ledničku. Třeba
kozy, bobra a lachtana.
25,
JAK NA TO?
• Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK)
JMENO PRIJMENI ULICE
CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211.
• Krok 2: Přijde vám od nás
SMS se žádostí o potvrzení.
Potvrdíte ji odesláním „ANO
CILI ROK“.
• Krok 3: Protože jsme slušně
vychovaní, tak vám poděkujeme a ještě vám napíšeme,
jak případně předplatné
zrušit, kdybyste třeba ztratili
vkus.
• Krok 4: Každý měsíc, předtím, než ČILICHILI vyjde,
vám přijde zpráva o tom, že
jste zaplatili 25 Kč za nové
číslo. Těch 25 korun je poštovné, časopis je zdarma.
Nemusíte pak pro časopis
nikam chodit a najdete ho
ve schránce. A samozřejmě
můžete předplatné kdykoliv
zrušit!
• Více se dozvíte
www.cilichili.cz/zasilani
• ČILICHILI si nyní můžou
objednat nejen zákazníci
Vodafonu,
ale i ti ostatní, aby věděli, jak
je u nás fajn.
A JEŠTĚ PRO POŘÁDEK:
Distribuci pro Vodafone CZ
zajišťuje Boomerang Publishing,
s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00
Praha 7-Troja. Kdybyste měli s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214
(pracovní dny 9.00 až 18.00
hod.). Pozor, je to obyčejná linka,
ne bezplatná. Podrobnosti
najdete na www.cilichili.cz nebo
www.vodafone.cz.
Šmrnc
Kuk
na strejdu
Kabát patří k zimě asi jako
pivo ke Kabátu. Naše modelky
a modelové si myslí, že je dokonce
tak zásadní, že si vystačí jen s ním.
Nám to přijde trochu... jak to
říct... uchylné, ale vy se aspoň
můžete soustředit na ty parádní
kabátové kousky.
Foto: Michael Kratochvíl, make-up a vlasy: Pavla Kratochvílová
produkce a styling: Lenka Ciznerová
modelové: Ondřej Zátka, Michael a Pavla Kratochvílovi
44
Kabát
200 dolarů, Banana
Republic, New York
Červený kabát
4700 Kč, Pepe Jeans
45
Šmrnc
Kožíšek
400 Kč, second hand
Brýle
299 Kč, 66 GALLERY
46
Barevný kabát
7900 Kč, Desigual
47
Šmrnc
Barevný kabát
7900 Kč, Desigual
48
Barevný kabátek
1900 Kč, SMASH
ADRESÁŘ
66 GALLERY, Konviktská 30, Praha 1
ATIPICO, Týnská ulička 4, Praha 1
DIFFERENT, Rooseveltova 13, Plzeň
www.desigual.cz
www.differentfashion.cz
PEPE JEANS, Arkády Pankrác,
Na Pankráci 86, Praha 4
49
Letem světem
50
U faraonů
na záchodě
Něco jiného je vidět Egypt na obrázcích s pískem zářícím jak žloutek
ve vajíčku, něco jiného tu zemi doopravdy navštívit. V prvním případě se
v duchu opalujete na faraonově dvoře, ve druhém naživo kuckáte v káhirské
zácpě a všemi končetinami odháníte pouliční dealery příšerných suvenýrů.
Text: Jan Drtil Foto: Profimedia
Skrz obří muzeum, které si říká Egypt, vede v podstatě jen jedna cesta. Po Nilu nebo aspoň po jeho
břehu. Když po něm plujete, je to jako jízda pouťovým strašidelným hradem. Jen místo strašidel na vás
co chvíli vybafne nějaká památka. Řeka v některých
místech připomíná obří přeplněný záchod, jindy
odkladiště mazutu nebo alespoň parádní bažinu,
takže mýt se v něm je o zdraví. Ale nebojte, někde
je zas hezký. S Egypťany má Nil trochu rozporuplný
vztah. Místní mu vděčí za tuny úrodné půdy, kterou
vyplavuje na břehy a dělá tak z Egypta krajinu k žití.
V době záplav ale zase smete všechno, co mu přijde
do cesty.
OPATRNĚ NA PYRAMIDY
V hotelu staré Káhiry se nechám výtahem vynést
do posledního patra. Diskotéku tam ještě zrána okupují hloučky tanečníků a muslim nemuslim, všichni
jsou nalití, jak korán nekáže. Prokličkuju na balkón
a tam vidím kýč jako z disneyovky. Vepředu časem
pokousaná koloniální zástavba, za ní tři nejzprofanovanější hrobky na světě, pyramidy v Gíze, a nad
tím vším vychází slunce. Než se do Gízy dostanu,
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
proskáču se pár desítek minut parádní dopravní
zácpou. Po kvádrech, ze kterých jsou pyramidy
postavené, radši nelezu. Hlavně kvůli všudypřítomným odrazujícím cedulím „Nelezte na pyramidy!“
A tak čučím na divy světa pěkně v celkové perspektivě a opakuju si. Největší pyramidu, vysokou
146 metrů, nechal postavit faraon Chufu, řecky
Cheops. Menší jeho syn Rachev alias Chefren. Podle
některých tyrani, kteří tu pohřbili tisíce dělníků,
podle jiných blahosklonní lidumilové.
Pod nimi se v písku opaluje lvice s lidskou tváří,
sfinga. Obličej má bohužel zrichtovaný, jako by
trpěla leprou. Ve čtrnáctém století jí tuhle plastickou operaci udělali zdarma Arabové, jako ostatně
na všech svých územích, protože na ni aplikovali
Mohamedův zákaz zobrazovat obličej. Zkázu pak
dokonali Mamelukové, kteří monument používali
jako cvičný terč pro dělostřelectvo.
HROB JE PRIMA BEJVÁK
Chcete poznat vůni Orientu? Smíchejte zápach
lidského potu, zvířecích výkalů a výfukových zplodin
a do toho mrskněte pár kapek aroma orientálního
51
Letem světem
Nechcete novou hadici?
52
a přejdem, v jedné hospodě na nocleh pán nepán
se sejdem.“
koření anebo odér z kšeftů s voňavkami. Výsledek
by se dal popsat jako prd Egypťana Sinuheta. Vonné POZVÁNÍ NA OBĚD
přípravky prý ve voňavkárnách vyrábějí podle
Přestože má Egypt kolem osmasedmdesáti milionů
pradávných receptů. Jejich součástí bývají žraločí
živých obyvatel (čímž se s převahou vejde do první
játra, gazelí rohy nebo santalové dřevo. „Voní vám
dvacítky zemí na světě), poznávací zájezd se vyvíjí
Tajemství pouště? No, to je místní viagra,“ chválí flajako prohlídka nekonečného hřbitova. Na káhirském
konek prodavač a chce za něj
nádraží nastupuji do luxusního
bezmála čtyři tisíce korun.
a jedu několik stovek
Ukáže na kluka, který mi vlaku
Smlouvat nehodlá.
kilometrů na jih na jedno
Zaplaťpánbůh, v okolních
nabízí tučnou krysu
z nejvyhlášenějších pohřebišť
bazarech si vybere i chuďas.
do Údolí králů. Cestou se
světa,
Asi nejznámějším je bazar
ještě zastavím u Memnonových
Chán al-chalíli a povyk v něm je nejbezpečnější
kolosů. Jde sice o sochy vysoké až hrůza, ale vítr
sledovat z vyvýšené citadely s Alabastrovou mešitou. na ně hraje jako na píšťalky z vrby. „Nemáš hlad?“
Obrovská stavba připomíná, že se od roku 641
stará se jeden ze spolucestujících v kupé a ukáže
v Egyptě začali zabydlovat Arabové a země se rychle na kluka, který na stanici v jedné z projížděných
islamizovala. Nedaleko odtud leží obrovský městský
vesnic nabízí tučnou krysu. Nemám!
hřbitov, kde stojí jednopatrové hrobky boháčů.
Když přišli do Údolí králů první archeologové,
Truchlící v nich někdy zmoženi modlitbou přespávypadala většina hrobek jako vykradené krámy.
vají, ale jinak jsou prázdné. Toho využívá chudina,
Proto si vědci ťukali na čelo, když tady začal
která se na hřbitově zabydlela. Nečekané naplnění
neúnavný Brit Howard Carter hledat hrob vládce
smyslu Čelakovského veršů: „Až své pouti přejedem
Tutanchamona. A pěkně jim to natřel. V roce 1922
totiž našel, co hledal. „Když moje oči přivykly
na nedostatek světla, brzy se z mlhy počaly vynořovat jednotlivé podrobnosti, neobyčejná zvířata,
sochy a zlato všude zářící,“ okomentoval to tehdy.
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
TIPY A TRIKY
Kde spát
V letoviscích podél Rudého
moře to přes sezónu může
být bez rezervace problém,
ale většina našinců tam
stejně jezdí s cestovkami.
Ve větších městech podél
Nilu nebo u Středozemního
moře je dostatek luxusních
hotelů i ubytoven
s pryčnami. Rada pro
sebevrahy: hrobka
na káhirském hřbitově jako
ložnice. V menších oázách je
situace horší. Nicméně
každý si rád přivydělá ubytováním cizince.
Na Nilu to žije
Poklad z hrobky celkem bezvýznamného panovníka
Nové říše, který vládl jen chvilku, je k vidění v muzeu
v Káhiře. Jde o jeho největší lákadlo. Před chrámem
královny Hatšepsovet stojí kontrolní voják a šacuje
nás. Místní bezpečnostní opatření mají svůj důvod.
V roce 1997 sem totiž z pouště přiběhla skupina
chlapců, postřílela desítky turistů a následovalo
několik ( jak to říct jinak?) mrtvých sezón. A takové by
už Egypt nechtěl zažít.
Jedeme dál. Na obrovském Nilu vypadá i hotelový parník jako pramice. Stavíme nedaleko chrámu
Kóm Ombo, a zanedlouho poté plavba po řece
najednou končí. Jsme nedaleko
Asuánské přehrady, kterou
tvoří dvě hráze. Větší zbudovali
Rusové v roce 1971 v době
prosovětské vlády prezidenta
Násira. Pak přišla proamerická etapa a současná hlava
pomazaná Husní Mubarak volí
zlatou střední cestu. V drožkách
po skupinách se dostáváme
k molu za přehradou, odkud
nás malá loďka přibližuje
k místnímu legolandu.
STAVEBNICE Z KOSTIČEK
Vystoupíme na ostrově Agílkia,
kde se vypíná chrám bohyně
Eset. Kdysi byl rozřezán
na malé kvádry a uprostřed
umělého ostrova všehoschopnými architekty opět
poskládán. Celé to stálo třicet
milionů dolarů. Egypťané to
nicméně výjimečně nedělali pro
Jak cestovat
S cestovní kanceláří snadno,
sednete a jedete. Na vlastní
pěst je to menší komfort
a větší dobrodružství.
Ve městech vás taxíky
poměrně levně dopraví, kam
potřebujete. Cenu záhodno
domluvit předem. Stejné je
to s rikšami. Podél Nilu vede
železnice až do Asuánu, ale
někdy je nutné lístky dopředu
rezervovat. Autobusy nebo
menší dodávky jezdí
v podstatě kamkoliv, tlačenka
a pot zaručeny. Stopování
jen na vlastní rejstřík zážitků.
I na Nilu může být způsob
cestování rozdílný. Můžete si
najmout loď i s lodivodem
anebo plout na parníku
s muzikou a plnými stoly.
Co si přivézt
Na kila dárků a kupodivu ne
až tak globalizovaných.
Orientální koberce, obrázky
na papyru, vodní dýmky,
šperky, sošky z nefritu nebo
levnějších náhrad či
omamné parfémy. Vyplatí se
smlouvat až do krve a nebrat
nejlevnější zboží
od naháněčů na ulici. Avšak
u určitých nákupů nebo
nálezů je dobré promyslet
postup převozu. Mušle či
korály by mohly zavdat
příčinu k dohadům s celníky.
Co si dát
Kulinářské menu mezi pyramidami by mělo obsahovat
fúl medames, což je fazolová
polévka, koftu, tedy koriandrem kořeněné jehněčí
kuličky s egyptským
chlebem, a jako sladkou
tečku nakonec umm ali,
v řeči kuchtíků teplý
rozinkový koláč namočený
v mléku.
Co nedělat
V ortodoxnějších enklávách
choďte v dlouhých kalhotách
a sukních. Hoďte za hlavu
mesiášské zanícení pro
pomoc bližnímu. Dáte
drobné jednomu žebrákovi
a vcukuletu se jich kolem vás
vyrojí dalších deset.
Ve vesnicích a oázách
u středního toku Nilu může
být nebezpečno, ale vše je
nutno považovat za relativní.
Z Egypta pochází pěkná
řádka teroristů. Stále v živé
paměti jsou luxorský masakr
z roku 1997 nebo bombový
atentát v Šarm aš-Šajch léta
páně 2005. Proto moc nenadávejte na policajty
a prohlídky. Vědí, proč to
dělají.
Čím místní oslníte
Stačí slušné chování, znát
alespoň arabské „salam
alejkum“, trochu o fotbale,
faraonské a muslimské
historii. Popít a pořečnit
v čajovně není na závadu,
umění dlouze smlouvat zcela
vítáno. Na knížku Egypťan
Sinuhet zapomeňte,
místních, co ji znají, moc
nenajdete. Sluší se pochválit,
jak se starají o památky,
i když to bude se zkříženými
prsty za zády.
53
Letem světem
Na jejím úpatí je v místě, kde
prý Mojžíš spatřil hořící keř,
Klášter svaté Kateřiny. Tento
řecký ortodoxní klášter byl
založen v šestém století a je
jedním z nejstarších na světě.
Kupodivu je uvnitř i mešita.
Takže zastav se poutníku
a pohlédni na dílo boží.
CO JEŠTĚ STOJÍ
ZA VIDĚNÍ
peníze. Chrám, jakož i mnoho dalších památek,
tím zachránili od zaplavení vodou po stavbě
přehrady. Pod vodou zůstalo dost rozsáhlé území
a jen pro záchranu opravdových skvostů pomocí
lego efektu dostali archeologové ze všech koutů
světa zelenou.
Obdobnou stavebnicí jsou i chrámy v Abú
Simbelu. Čelní stěnu toho většího
zdobí čtyři sochy Ramesse II. Vládl
V některých troskách ještě
v letech 1279–1213 před Kristem,
žijí lidé
a protože byl obratným diplomatem, pilným stavitelem a ener
gickým vládcem, je označován
za největšího panovníka egyptských dějin vůbec. Menší chrám je zasvěcen jeho
nejmilovanější manželce (měl kolem 250 dětí,
takže těch manželek bylo víc) Nefertari. Do něj je
zakázán vstup, ale je známo, že na jeho stěnách
stojí vytesáno: „Tyto chrámy tady stojí pro tebe,
má nejdražší Nefertari, a navždy budou připomínat tvou krásu a přívětivost.“
Koukám do země, ani nedutám. Taky bych
chtěl někomu postavit chrám. Naštěstí zase
začínají útočit pouliční prodavači. Pár ponorů
do Rudého moře melancholii spraví úplně. I ta
rozzuřená muréna, co proti mně vyrazí, působí
přívětivě. A s klidem přichází uvědomění si vlastních mezí. Egypt je prima, když se smíříte s tím, že
najdete místo faraonů roztomilý bordel.
Mámo, už nevim. Louvre?
<
54
Suezský průplav
Mělká tenká linie mezi Asií
a Afrikou. Jde o sto šedesát
tři kilometrů dlouhý průplav
bez zdymadel, přes nějž si
lodě zkracují cestu, aby
nemusely obeplouvat celý
černý kontinent. Jeho stavba
trvala jedenáct let a byl
otevřen v roce 1869. Kvůli
mnoha válkám a krizím byl
ale pak často uzavřen. Teď se
plánuje jeho rozšíření, takže
se jím budou moci plavit
i lodě s větším ponorem.
Cesta přes něj trvá až
šestnáct hodin, takže obdivovatelé zámořských lodí
všeho druhu se mohou
kochat jak libo.
Sinajská poušť
Trojúhelníkový poloostrov
plný písku. Nachází se tam
však biblická hora Sinaj, kde
dal Bůh Mojžíšovi desatero
přikázání. O její polohu se
ale pořád vedou spory.
Místní cestovky za ni
vydávají horu Jabal Musa.
Alexandrie
Nejdůležitější egyptský
přístav na břehu Středozemního moře. Je pojmenován
po zakladateli Alexandru
Velikém. Zažil několik zemětřesení a mnoho antických
památek kvůli tomu pohltilo
moře. Sídlila v něm kdysi
největší knihovna na světě,
ale byla zničena několika
požáry. Shořel v ní třeba
cestopis jednoho z prvních
mořeplavců Pýtheáse
z Massalie, jenž doplul
nejspíš až na Island nebo
do Norska. Na místě antické
knihovny dnes stojí nová.
Oáza Síwa
Opuštěná v Libyjské poušti
leží na staré karavanní cestě.
Poutníkům se zjevovala jako
přelud. Nemluví se tam
arabsky, ale berbersky,
protože už jde o kus nefalšované Afriky. Staré město,
které připomíná zbořeniště,
prý zničil čas, ale hlavně
třídenní prudký déšť roku
1926. Domky z hliněných
cihel se postupně rozpadají,
v některých troskách ještě
bydlí lidé. Nicméně za připomínku starých dobrých
časů uprostřed megatun
písku to stojí.
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Ondřej Brzobohatý
Máš koule?
Máš koule? Tak se o ně starej! Nádory varlat patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců
a mladých mužů mezi 15. a 40. rokem věku. Jejich výskyt narůstá a následky mohou být vážné. Pokud ale znáš projevy
tohoto onemocnění a vyhledáš pomoc včas, lze jej úspěšně vyléčit. Příznaky poznáš snadno – jednoduchým samovyšetřením, které sice vyžaduje jistý cvik, ale bez problémů ho zvládneš i ty. Nauč se mít rád svoje koule!
cili_inzerce.indd 1
15.11.10 13:58
Víkendovka
Uvařte se
v horkém hrnci
Islandský Reykjavík je dnes skvělým cílem pro kratší průzkumné výpravy, a to
z mnoha důvodů. Reklamy cestovek vypichují jen jeden z nich: bary, večírky
a divoké víkendy. Ne že by neměly pravdu. Ale ve skutečnosti je to ještě lepší.
Text: Pavel Klusák Foto: GettyImages, Profimedia
56
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
„Na Islandu není nejlepší, že geotermální voda
vyhřívá zespodu chodníky. Nejlepší je, že premiéra
vlády najdete v telefonním seznamu.“ Podobná
hesla vám promítají už v letadle, které vás přenáší z Evropy. Záhy vytušíte, že tahle země bude
speciální.
A taky je: my Češi se pokládáme za malý národ,
ale Islanďanů je třiatřicetkrát míň. V praxi to znamená, že když chodíte třetí den centrem Reykjavíku
(myslím ty tři příjemně úzké ulice), už poznáváte lidi.
Osobní rozměr tu funguje všude: lidé jsou si blízko,
Baej – u tohohle kiosku se kdysi pokecali
a tak není prostor pro faleš a přehrávání. Muži, ženy,
hořčicí Ronald a Michail
kapely a zjevy, na které tu narazíte, vám můžou přijít
svérázní – ale nikdy neosobní. Nekoná se tu nápodoba hvězdných manýr: tohle je země, kde nemají
v pátek večer. Centrální třída Laugavegur se zaplní
Chinaski a Leoše Mareše. Nezní to jako ráj?
auty, která se sunou pomalu vpřed, hospody, bary
Jistě: turistický průmysl ostrov drží nad vodou,
a kavárny oblehne mládež všech generací. Víkendoale kdo není líný a nekonzumuje to první, co se mu
vým programem tu je zásadně se zdunit, což divopodstrčí, vyvázne se super zážitky. Rozlišujícím
kým způsobem naplňují i zdejší dědečkové nebo
signálem budiž vikinská rohatá přilba: přátelé,
sotva zletilé studentky. Jiná kultura. Porozumíte jí
vikingové na přilbě ve skutečnosti nikdy žádné
nejlépe po několika pivech značky Viking. Největší
rohy neměli, a i když se vám v dětství líbily ilustrace
klub ve městě NASA má reklamní heslo „Čekejte
k První knize Vikinga Vika, tady
kocovinu!“, což je na propatu iluzi opusťte, nebo vám
gační slogan nadprůměrně
hrozí, že splynete s partičkami
Víkendovým programem pravdivé sdělení.
rozjařených německých turistů,
Na Islandu je pro našince
tu je zásadně se zdunit
kteří rohatou přilbu ze suvednes už levněji než před
nýrshopu nakonec zapomenou bankovní krizí, ale půllitr pod
na baru.
stovku najdete pořád jen máloSpousta věcí, které se zdají z Čech neuvěřitelné,
kde. Pokud byste se chtěli samostatně předpřipravit,
jsou na Islandu banální každodenní praxí. Je to
pamatujte, že všechna piva ve všech obchodech
země kreditek: i za espresso piccolo se běžně platí
jsou nealko: jen jediný státní krám v centru smí
plastem. Nepochopitelně populární je (svato)stánek prodávat skutečný alkohol. Jojo, jiný mrav!
s hot dogy, u kterého si před lety dali buřta Reagan
P.S. A pokud se ptáte, zda se smějí do Čech vozit
s Gorbačovem. Jistá roztomilá bílá stodola je sídlo
ti fantastičtí lososi, líni, tresky a mořští sumci, co je
vlády. Spousta Islanďanů denně využívá perprodávají na víkendovém trhu, tak říkám: nevím,
manentku do bazénů: jestli chcete být jako oni,
a neptejte se mě. Prostě jsem to zabalil do ručníků
vstaňte třeba na šest třicet a mazejte do vody pod
a provezl!
širým nebem. Zásadní jsou takzvané hrnce: jámy
s horkou vodou, kam se vejde nějakých osm lidí.
Reykjavík
Faerské
V zimě je velmi malebné pozorovat na jejich vlasech
ostrovy
houstnoucí jinovatku, zatímco se vám společně
vyvářejí těla. Kdo vydrží i hrnec o 44 stupních Celsia,
KDE TO SAFRA JE?
je drsnější než autor tohoto textu, který z něj vyletěl
2349 km z Prahy
po dvaceti vteřinách.
Londýn
Oč odměřenější a zamlklejší jsou Islanďané
ráno v hrnci, o to razantnější proměna nastává
<
ISLANDSKÁ PŘÍSLOVÍ,
BEZ KTERÝCH
NEPŘEŽIJETE
1/ Když přijdou zlý časy,
tak je všechno seno.
Aneb: Protože bez ovcí (vlny,
masa, sýra) bychom bídně
zašli, jejich krmení je zásadní
věc a nic, co se dá spotřebovat, se nesmí vyhodit.
2/ Vlna nepřichází sama.
K tomuhle přísloví se váže
poznámka „pověstný
islandský pesimismus“.
Prostě: Stejně jako v moři
nikdy neexistuje jedna
osamocená vlna, i průsery
přicházejí v bohatých
sériích...
3/ Co vědí tři, ví celý národ.
Aneb: Chceš-li uchovat
tajemství, tak drž klapačku.
Co řekneš víc než dvěma
lidem, doví se přes noc
zbytek ostrova a dobře ti tak!
Praha
57
Sporák
Tohle není z prasete
58
ČiliChili | 01 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Vykutálené
koblížky
Není protivnější pečivo než kobliha. Kousnete a nos máte
od cukru. Na košili, kalhotách i botech navíc marmeládu, která
vystřelila ven druhou stranou. Takže si umíte představit, jak
jsme se asi ksichtili, když máma Iva řekla, že nám udělá koblížky.
A pak už jsme jenom zírali, že to jde taky jinak.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
1
CO POTŘEBUJETE
1 tučný tvaroh
1 vanilkový cukr
4 celá vejce
1 kypřicí prášek do pečiva
asi tak hrnek a půl hladké
mouky
olej na smažení
30% a 35% smetanu
něco na ozdobení
(moučkový cukr,
marmeládu, ovoce,
čokoládu...)
Tvaroh kydněte do mísy
a přisypte vanilkový
cukr. Vražte do toho
vejce a všechno to metličkou našlehejte do parádně hladké hmoty.
Teď do toho přisypte
tak hrnek a půl hladké
mouky a kypřicí prášek
do pečiva. Smíchejte
a nechte chvilku kynout.
Hmota v míse by se vám
měla lepit na prsty, ale
ne moc.
3
2
Do kastrolu nalijte tolik
oleje, aby v něm koblížky plavaly, a rozpalte ho.
Ale nebojte, fígl je v tom,
že prášek do pečiva se
postárá, aby koblížky
olej nevyzunkly. Zatím si
pomoučete vál trochou
hladké mouky a dělejte
na něm z těsta malé
kuličky, které pak stlačte
na placičky. Měly by být
tlusté kolem centimetru.
Koblížky smažte dozlatova. Jakmile je máte
na talíři, smíchejte obě
smetany a ušlehejte je.
Na šlehačky ve spreji
zapomeňte, ty jsou
na houby. A teď už
jenom koblížky pocukrujte, přidejte nějaké
ovoce, třeba jahodu,
trochu marmelády,
šlehačku, nastrouhanou
čokoládu, karamel...
Prostě, co kdo snese.
59
Remix
ČERNÁ MÁ V SOBĚ SPOUSTU BAREV
Hudba ohně je prvním knižním titulem českého nezávislého hiphopového labelu Bigg Boss. A je také fundovaným průvodcem po černošské
hudbě od jazzu po poslední hiphopové variace. Naučíte se spoustu
nových termínů a objevíte dosud netušené kouty černé galaxie. Autor,
hudební publicista Karel Veselý, se nevěnuje zdaleka jen hudbě, v příbězích slavných muzikantů hrají často hlavní role také slavní stand-up
komici, politici nebo filmoví tvůrci. Prostě vše, co jste o Jamesi Brownovi, Michaelu Jacksonovi, Public Enemy, Princovi a dalších dosud
nevěděli, se dozvíte tady.
www.biggboss.cz
Doporučujeme, co jsme sami prubli
a dostalo nás do kolen. Anebo čemu
věříme, že se povede a dostane do
kolen vás. Kašleme na novinky
z posledního týdne, tohle prostě
bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv
60
SOUNDPOOL – DUP DUP DUP
Vydali dvě alba a nikdo po nich ani neštěkl. Na tom třetím,
nazvaném Mirrors In Your Eyes, přimíchali ke kytarám stroboskopy a výsledkem je dokonalé vesmírné disko. Trochu
zasněný popík, trochu funky a na pozadí pořád basovky.
Jenom úplný ignorant by si pod stolem nepodupával.
www.myspace.com/soundpool
FILMAŘSKÁ DIVOČINA
DRTIVÝ ROCK
Z KANADSKÝCH LESŮ
Přestože Godspeed You!
Black Emperor formálně
existovali jen osm let a od
roku 2003 mlčí, stihli si za
tu krátkou dobu vybudovat slušnou pověst. Jejich
skladby jsou jako přírodní
živly. Někdy halasně burácí
a rovnají krajinu se zemí,
jindy zase blízce a přátelsky
pobrukují jako vlčí štěně.
Jméno si tihle kluci vybrali
podle japonského černobílého filmu a filmová nálada je
z jejich skladeb cítit. Ostatně
projekce jsou nedílnou
součástí jejich koncertů.
Právě ony prý dosazují jejich
instrumentální hudbu do
správného kontextu. Godspeed You! Black Emperor
se před pár měsíci dali znovu
dohromady a jejich pražský
koncert 23. ledna je součástí
už skoro vyprodaného
evropského turné. Tak si je
nenechte ujít.
www.silver-rocket.org
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Cenami ověnčený snímek režisérky Debry Granikové Winter's Bone se do českých kin nejspíše
zatím nechystá, ale to rozhodně neznamená, že
bychom o něm neměli mluvit. Vítězný film festivalu
Sundance je totiž už teď obtěžkán tolika vavříny,
že ho nějaká ta nominace na Oscara rozhodně
nemine. Drásavým dramatem ze současné americké divočiny, kde jsou lidé možná nebezpečnější
než divá zvěř, nás provází sedmnáctiletá Ree,
hledající svého zmizelého otce, lokálního gaunera.
Záchrana rodiny teď leží na jejích bedrech,
příbuzní jsou jako supi a dva mladší sourozenci
mohou spoléhat jen na ni. Vygradovaná atmosféra vás vtáhne a Jennifer Lawrenceová v hlavní
roli hraje jako o život. Deprese a totální deziluze
z mezilidských vztahů je v břitkém kontrastu s nádhernou přírodou Ozark Mountains, která je ale na
rozdíl od lidské populace alespoň fér.
www.wintersbonemovie.com
NA ZADNÍM SEDADLE KOZEL
Stará dáma střílející brokovnicí na veverky, slečna Agáta v kabrioletu
s kozlem na zadním sedadle, filozofující čistič škarp, nahý generál nebo
taky vyprávění Vyšklebené štiky. Tohle všechno najdete v knize povídek
Louise de Bernièrese Generálova šťastná smrt – Příběhy z anglického
venkova. Děj se odehrává v poklidné vesnici Notwithstanding nedaleko
Londýna, kam se autor Mandolíny kapitána Corelliho ve vzpomínkách
syrově a zároveň humorně po letech vrací. Tradiční venkov se na přelomu
20. století mění. Začíná být lukrativním bydlením pro mladé zbohatlíky
a najednou proti sobě stojí ti, co mají peníze, s těmi, kteří mají tradice.
Oddychové historky psané s typickým britským humorem někdy ale
i dojmou. A slečna Agáta řítící se v kabrioletu kolem kláštera s kozlem na
zadním sedadle je prostě dokonalá.
61
Fenomén
Češi
podle
Hollywoodu
Pokud Amíci vůbec vědí, že existujeme, mají o nás
jasno. Znají nás přeci ze svých filmů. Není proč se jim
divit. I my sami díky hollywoodské produkci správně
tušíme, že v Japonsku žijí samurajové a roboti, že
životní náplní Australanů je honění dobytka plus lov
krokodýlů a že v Rusku se chlastá vodka a šmelí
s jadernými hlavicemi. Obrázek, který z multikin
vylézá o nás, je nicméně ještě zvláštnější.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
Mafiánům s východním přízvukem kraluje Karel Roden
62
Vezmeme to od začátku. Náhled do naší prehistorie
přinesl předloni nízkorozpočtový americký velkofilm
Kněžna Libuše (Pagan Queen). Jeden kritik ho
výstižně popsal jako béčkový snímek natočený
za céčkové náklady s déčkovými hereckými výkony
a scénářem psaným na éčku. Tenhle trip do starých
českých bájí přináší zajímavou myšlenku, že jsme se
kdysi měli nechat vést ekologicky cítícími lesbičkami
a dnes by s námi byla daleko větší legrace. Chodili
bychom po lesích, jedli muchomůrky a bylo by
nám fajn. Bohužel to chlapi celé zvrtali, takže jsme
dopadli úplně jinak.
KRIMINÁLNÍCI S NEVYMÁCHANOU KUŠNOU
Jak všichni vědí, v Hollywoodu se od nás chytli
jenom Marek Vašut a Karel Roden. Třeba Vašut
řekne ve druhém pokračování snímku Blade celá
dvě slova, a dokonce obě česky. Jsou to „k***a“
a „p**a“. Stejně dlaždičský slovník je slyšet od poloviny českých kaskadérů v Titaniku. Jediný slušňák
je ten pán, co v podpalubí česky zařve:
„Nechte moje dítě!“ a rozběhne se se
Prezident
synkem v náručí vstříc smrtící vlně.
Kdo mluví sprostě, ten celkem jistě
Hindenburg
skončí na šikmé ploše (nemyslíme tím
nadává na Adolfa palubu Titaniku). Proto jsou další Češi
v amerických filmech obvykle zločinci.
jako na kaprála
Mafiánům s východním přízvukem
z Čech
kraluje Karel Roden coby český zabiják
Emil Slovak v thrilleru 15 minut. Taky šéf
novodobých otrokářů ve filmu nápaditě
nazvaném Obchodníci s bílým masem
(Human Trafficking) je bůhvíproč Čech.
Pyšní můžeme být na to, že to podle Amíků umíme
se zbraněmi. Výbušná plastelína Semtex si zahrála
v každém druhém filmu o záškodnících z Východu.
V bondovce Zítřek nikdy neumírá (Tomorrow
Never Dies) se šmelí s českými minami a nezapomenutelná je hláška z Čety (Platoon), kde americký
voják hlásí z vietnamského bunkru: „Máme tu
jeden, dva, tři, čtyři československý kulomety.“
Česko je vůbec plné zbraní. Scéna z Casino
Royale, kdy si James Bond vyslouží své dvě nuly, se
odehrává v office parku na kraji Prahy. Bouchačky
v zásuvkách ředitelských stolů jsou tam evidentně
úplně běžnou záležitostí.
>
Vašut řekne v pokračování filmu Blade celá dvě slova, a dokonce obě česky.
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
63
Fenomén
PITOMCI A PAROHÁČI
Vedle zločinců jsme podle Hollywoodu taky
aky
vemena. V osmdesátkové komedii Lampasy
pasy
(Stripes) vymete banda zmatených amerických
merických
vojáků v náklaďáku s celou českou pohraniční stráží.
V patnácté bondovce Dech života
a (Living Daylight)
pronásleduje agenta 007 půl české
ské policie ve žlutobílých volhách. Marně. Ještě že
e se to aspoň natáčelo
ve Vídni. No a Ingrid Bergmanová
anová má ve slavné
Casablance za manžela Čechoslováka
echoslováka (s typickým
českým jménem Viktor Laszlo), což by bylo pěkné.
Bohužel mu zahýbá s Humphreym Bogartem.
UMĚLCI, BOJOVNÍCI A ŠŤABAJZNY
To málo, co jsou hollywoodští scenáristé ochotni
Čechům přiznat k dobru, je kultura, atentát
na Heydricha a hezké holky. Kultivovaný Morgan
Freeman coby Řidič slečny Daisy poslouchá v autě
Rusalku. Cate Blanchettová vzpomíná v Podivuhodném případu Benjamina Buttona na to, jak za mlada
tančila v Praze. Salma Ježková (Björk), hrdinka
Tance v temnotách, je taky tanečnice původem
z Čech. Navíc má ledacos společného se záhadným
hercem a tanečníkem jménem Ouldrič Nouvy – vy si
ho možná na rozdíl od ní pamatujete z Kristiána.
Tvůrci akčních filmů vyvážili své předchozí útoky
aspoň několika pochvalami. Zasloužilý režisér Lewis
Gilbert složil v bondovce Operace úsvit (Operation
Daybreak) hlubokou poklonu atentátu na Heydricha. To samé učinil Fritz Lang ve filmu I kati umírají
(Hangmen Also Die), Douglas Sirk v Hitlerově
šílenci (Hitler’s Madman) a nakonec i Quentin Tarrantino v Inglourious Basterds. Pokazil nám to jen
Christian Duguay v televizním filmu Hitler: Vzestup
zla, kde prezident Hindenburg nadává na Adolfa
jako na kaprála z Čech.
V Praze je draze. Pro zahraniční produkce to neplatí…
Můžeme být
aspoň rádi, že
o nás nikdo
nenatočil Borata
Bylo by divné, kdyby někdo nezužitkoval krásu
Češek, ale stejně je divné, že naše krasavice obvykle
hrají Američanky. Shannon Elizabethová si na roli
sexuálně uvolněné Češky Nadi v Prci prci prcičky
1+2 dokonce vybudovala kariéru. Poklonu našim
děvčatům složili i v seriálu Jak jsem poznal vaši
matku (How I Met Your Mother). Kanec Barney
Stinson plánuje uskutečnit naplnění svého snu
(vyspat se s 200 slečnami) i s českou supermodelkou jménem Petra Petrova. Nakonec mu to nevyjde
a Petra (ať je to kdokoliv) se na obrazovce ani
neobjeví. Ale snaha se počítá.
Takže. Nedá se říct, že by obrázek o naší
velkoleposti byl v anglosaské kinematografii úplný.
Můžeme být ale aspoň rádi, že o nás v Americe ani
ve Velké Británii nikdo nenatočil Borata.
<
64
Praha je mezi filmaři v kurzu.
Možná to nevíte, ale najdete
v ní všechny hlavní
architektonické styly, takže
není problém namarkýrovat
naši matičku v podstatě
za jakékoliv město, které si
scenáristé usmyslí, a přitom
nevytáhnout paty pět
kilometrů od Barrandova.
Třeba v komedii Eurotrip
byla Praha postupně
Londýnem, Paříží,
Amsterodamem, Berlínem
a Římem (hrdinové téhle
debility ještě navštívili
Bratislavu, ale ta se natáčela
v Milovicích). Kromě toho si
Praha zahrála:
Curych ve filmu Agent bez
minulosti (The Bourne
Identity)
New York – Hellboy
Narnii – Letopisy Narnie
Vídeň – Amadeus,
Iluzionista
Drážďany – Jatka č. 5
(Slaughterhouse-Five)
Budapešť – Van Helsing
Nějaké město v Rusku –
Babylon A.D.
Petrohrad – Bratři Bloomovi
(Bloom Brothers)
Washington D.C. – Echelon
Conspiracy
Londýn – Z pekla (From
Hell), Mission Impossible,
Příběh rytíře
(A Knight’s Tale), Rytíři ze
Šanghaje (Shanghai
Knights)
Lublaň – Yentl
Všechny děti chtějí mít domov
Pomozte nám pomáhat
Víte o Domě tří přání?
Pomáháme ohroženým dětem.
Pomáháme hlavně:
dětem, které právě nemají kam jít
rodinám v nesnázích
dětem v krizi
Kde?
V Domě P. Pittra pro děti
v Praze 6-Ruzyni, Karlovarská 18, najdou
děti útočiště na dlouho i na krátko.
V Ambulantně terénním centru v Praze 6,
Svatovítská 7, hledáme řešení pro vytvoření
stabilní a zdravé rodiny, snažíme se předcházet
umístění dítěte do ústavního zařízení.
www.dumtriprani.cz
Rozhodnete-li se nás podpořit – náš účet je: 170285379/0800
Zaříznuto
Ta kniha je skvělá: čtivá, dojemná, aktuální, srozumitelná… Musí se líbit každému, kdo má rád
televizní seriály. Konec punku v Helsinkách od Jaroslava Rudiše je totiž opravdu spíš sentimentální
vyprávěnka než současné literární dílo.
Text: Jaromír Trpký Foto: archiv
66
Zhruba čtyřicetiletý Ole vlastní bar Helsinki (podle
všeho v Lipsku), zanevřel na holky a vzpomíná
na minulost své punkové kapely. Mezi jeho hosty je
spousta divných existencí, jako třeba chlápek zvaný
„Udělej si sám“, který dokáže všechno smontovat
a spravit a proslavil se pořádáním zabijačky ve svém
třípokojovém bytě. Zdá se vám ten motiv povědomý? Ano, pochází ze Šimka a Grossmanna. Jiný
člověk zvaný Zátopek se zase za komunismu bavil
tím, že srážel policajtům zezadu čepice na zem
a utekl. Nehledě na fakt, že v té době by to udělal
jednou a pak by ho chytili a zmlátili jako psa, tento
nápad nebezpečně připomíná „hru“ známého
aktivistického umělce Romana Týce nazvanou Seber
policajtovi čepici. V Konci punku v Helsinkách se
vám prostě bude zdát povědomé leccos. Rudiš je
nasávačka motivů z filmů, seriálů, reklam atd. Žene
jimi text rychle dopředu jako punkovou skladbu, aby
tím zakryl, že se v knize vlastně nic moc neděje.
Druhou dějovou linií je vedle Oleho baru deník
sedmnáctileté punkerky z Jeseníku z konce 80. let.
Povídání je to opět svižné a rychlé a hlavně
stravitelné – trošku podobné slavnému …a bude
hůř od Jana Pelce. Jen šokující popisy jsou předělány do verze stravitelné pro televizní publikum.
Punkerka popisuje svůj život s ostatními vyděděnci
Není divu, že Ole po tak osudových zážitcích sotva
v Jeseníku, je po předcích Němka a umí dobře
německy, a to jenom proto, aby si na slavném plzeň- proplouvá životem. Sice ho trochu sebere, že mu
zavřou bar kvůli tomu, že se hroutí dům, není však
ském festivalu z roku 1987, kde diváci házeli štěrk
po Michalu Davidovi, mohla povídat s Olem a prožít rozrušen až tolik. V Rudišově městě se totiž jaksi
hroutí všechno – v divokém kapitalismu zanikají
s ním třídenní tragickou lásku.
staré dobré věci, což umožní v případném seriálu
Ole na punkerku vzpomíná, jejich setkání je pro
periodicky opakovat různé motivy zmaru. Oleho
něj osudové. Po koncertě se tenkrát vydali i s Oleho
přátelé naštěstí uspořádají dobročinný koncert
kamarádem Frankem směrem k hranicím s Němecv opuštěném skladu (ten umí to a ten zas tohle
kem odhodláni utéct, ale zatímco Oleho a Franka
a všichni dohromady udělají moc), čímž seženou
zadrželi pohraničníci, punkerka z obklíčení prchá:
peníze na nový pronájem. A aby Rudiš zakryl už
„Viděl její oči, i když se stále vzdalovaly (…) Cítil, jak
vážně trochu příliš sladkobolnosti, tak ještě zrychlí
zrychleně dýchá. I v tom větru to slyšel. (…) A pak
a uvede do děje Oleho dceru, respektive její maniuviděl, jak se po silnici valí velké nákladní auto
fest, který o překot deklaruje, jak je
naložené dřevem. Ještě jednou se
třeba ubližovat všem kapitalistickým
po něm ohlédla, jestli běží. Jestli
V té knížce se
lidem. Proto dcera nejprve sází po ulijí pomůže. Auto začalo prudce
vám prostě bude cích květiny, pak čmárá po domech
brzdit. Ticho.“ Ta scéna se v přía nakonec vyhazuje do vzduchu auta
padném televizním seriálu bude
zdát povědomé
(logika není silnou stránkou Rudišovy
vyjímat moc pěkně, musí se ovšem
ledacos
telenovely: jeho policisté například
natočit zpomaleně, jako ve všech
hned vědí, že kdo sází květiny, ten také
sto osmdesáti ostatních natoče
ničí auta). Následuje trochu odbytý
ných zpracováních téhož motivu.
závěr (Rudiš nechá Oleho z města
odejít za novým životem) v duchu smíření
se vším a všemi včetně
udavačů a je hotovo.
Jaroslav Rudiš
je zručný vypravěč,
schopný svou naivitou
oslovit hlavně publikum
do 22 let. Pokud váš
mentální věk překračuje
tuto hranici, doporučujeme svazky s menšími
písmenky a vyšším
obsahem literatury,
která neuráží smysl pro
složitost světa.
<
ČiliChili | 01 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
JAROSLAV
RUDIŠ
Narodil se roku 1972
v Turnově. Potom žil
v Lomnici nad Popelkou,
v Curychu a v Praze. V letech
2001–2002 byl v Německu
a od té doby o tom píše.
67
ZADÁNO PRO VODAFONE
Šest statečných srdcařů
startuje svůj Rok jinak 2011
Minule jsme se pomalu rozloučili s těmi, kteří už to mají „za sebou“.
Dočetli jste se, co všechno zvládli i jaké z toho mají po roce pocity.
Teď je už ale potřeba otevřít kapitolu novou. Třetí řada projektu
Nadace Vodafone Prožij Rok jinak právě odstartovala.
Simona Votyová
Jan Rybář
Arnošt Marks
Eva Bělinová
Tereza Hrušková
Martin Klicnar
ARNOŠT MARKS
Ze senior manažera v Deloitte poradcem
a analytikem Člověka v tísni.
Arnošt Marks se rozhodl pomoci romským
dětem a dopřát jim kvalitní studium. Světová
banka ve své studii totiž nedávno uvedla, že
investice do vzdělání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se státnímu rozpočtu
prostě mnohonásobně vyplatí! Je přesvědčen, že romské děti je potřeba aktivně podporovat a vytvořit tak lepší podmínky pro
jejich lepší uplatnění na trhu práce. Rád by
je vymotal z bludného kruhu sociálních dávek, které je většinou kvůli absenci kvalitního
vzdělání čekají.
68
SIMONA VOTYOVÁ
Z redaktorky, moderátorky a scénáristky
PR manažerkou organizace APLA.
Je redaktorka. Píše články a zároveň už několik let pracuje v televizi. V Divadle Kalich hrají
její muzikál pro děti, Bílý dalmatin, režírovaný
Mirjam Landovou. Za rok bude Simoně 40,
a tak začala rekapitulovat a ptát se, co od života ještě chce. Když se setkala s ředitelkou
nadace APLA, která pomáhá lidem s autismem, Magdalenou Čáslavskou, padly si hned
do noty. Dřív, když slyšela slovo autismus, jediné, co si dokázala představit, byl film Rain
Man. Jenže autisté žijí mezi námi a ne jenom
ve filmu. Bohužel neznalost autismu znamená pro mnoho dětí stanovení chybné diagnózy. A s tím se rozhodla bojovat.
JAN RYBÁŘ
Z šéfredaktora časopisu Travel Digest šéfeditorem serveru Ekolist.cz.
„Jako zahraniční zpravodaj MF DNES jsem za
více než 12 let projel celý svět, napsal dvě reportážní knihy, vyhrál soutěž Czech Press Photo, nedávno vyšla moje beletristická prvotina
Čtvrtá kostka. Chci pomoct serveru Ekolist.cz
naplno využít jeho obrovský potenciál a tím
alespoň částečně pozměnit mediální scénu
v ČR. To považuji za obrovskou výzvu.“ Honza je přesvědčen o tom, že nezisková média si
zaslouží silnější hlas. Podle Honzy je neziskový server Ekolist plný informací, neobyčejných
odhalení i burcujících témat. Málokdy se ale
dostanou k dostatečnému počtu čtenářů. Do
Roku jinak šel s tím, že pokud dostane šanci
Rok jinak prožít, tuhle skutečnost změní.
Obsah
68
70
72
74
76
Zprávy z Vodafonu
Máme dárky pro všechny
Speciální nabídka Tarifů na míru
Připojení s Vodafonem
Připojení PC
EVA BĚLINOVÁ
Z projektové manažerky společnosti GAC, s. r. o.,
výkonnou manažerkou Nové školy, o. p. s.
Když se dívá do budoucna, vidí leden roku 2012.
V zadním traktu budovy Na Poříčí 30 perfektně
funguje „NOVÁ Nová škola“. „Děti, které potřebují doučování, hledají radu s výběrem střední
školy nebo nemají doma klid k přípravě na vyučování, se v ní potkávají s týmem nadšených profesionálů. Hlásím se do Roku jinak, protože chci
po Vánocích 2011 za sebou zavřít dveře Nové
školy s pocitem, že jsem se na této vizi mohla podílet a že se nám ji společně s kolegy a kolegyněmi z GAC a díky podpoře Nadace Vodafone podařilo naplnit.“
MARTIN KLICNAR
Z manažera strategických projektů vedoucím
projektu výstavby a zajištění provozu Centra
neziskových nevládních organizací a Otevřené
vzdělávací zahrady.
Martin pracoval jako projektový manažer na
národní i mezinárodní úrovni. Poznal život nejen v zemích „západního“ světa, ale i v zemích
se zcela odlišnými životními podmínkami. Tohle srovnání mu pomohlo uspořádat si životní
priority a prohloubilo jeho zájem o problematiku udržitelného rozvoje, jehož principy sám
uplatňuje ve svém domě i v rodině. Je přesvědčen, že nejdůležitější je vzdělávání a osvěta. Na
začátku loňského roku začal spolupracovat na
novém projektu brněnské Nadace Partnerství.
Ta má v plánu vybudovat do roku 2012 moderní
ekologické centrum a hravou vzdělávací zahradu pro školy a veřejnost. Rok jinak mu umožní se
projektu od ledna věnovat naplno.
TEREZA HRUŠKOVÁ
Z PR do neziskové organizace LATA, zaměřující se na pomoc dospívajícím s problémy
v rodině.
„Mým hlavním působištěm byl do teď svět mediální komunikace a PR projektů. Latě a všem potenciálním partnerům nabízím to, co umím nejlépe,
představení jejich dobročinného záměru široké
veřejnosti, a tedy nový zdroj finančních prostředků.“ Lata pomáhá ohroženým dětem, mladým
lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském
kraji. Jako většina dobročinných organizací trpí
nedostatkem financí. Terezin projekt LATA Café
má ambice splnit to, co si předsevzala. „
78
80
82
86
108
S Vodafonem v zahraničí
Kartu, nebo tarif?
Vymyšleno pro firmy
Všechno o telefonech
Volací jistina
109 Lahůdky z Vodafone live
110 Prodejny
112 Snadná cesta k Vodafonu
Máme první
zelenou síť v ČR
Možná jste si už všimli, že děláme všechno pro to, abychom matičce Zemi vrátili to, co jí bereme. Proto je od
nového roku naše síť zelená.
NA CO VŠECHNO VODAFONE
ENERGII POTŘEBUJE
Bez energie by se těžko obešly naše
vysílače signálu, ale taky technologická
centra v Říčanech, Brně nebo Středoklukách, protože jinak byste se nedovolali, nemohli poslat MMSku nebo se
připojit k mobilnímu internetu.
Zajistit všude přímý odběr obnovitelné energie není zase tak jednoduché.
Dokážeme ho zaručit na 70 %. Do téhle
míry můžeme s klidným svědomím garantovat díky smlouvě s dodavatelem
E.ON energii vyrobenou vodou, větrem, sluncem, biomasou i dalšími obnovitelnými zdroji.
Některé naše vysílače nebo antény
jsou ale na místech, jako jsou obchodní centra nebo základnové stanice naší
konkurence, a tam bohužel za dodavatele, a tedy ani zdroj energie ručit nemůžeme. Ale nahradíme to jinak. Za
těch 30 % odběrů, které ovlivnit nemůžeme, jsme se rozhodli ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR každoročně vysadit 20 tisíc stromů,
které za dobu svého růstu pohltí škodlivé emise vzniklé při výrobě elektřiny.
A všechno dohromady to znamená, že
naše síť je jako první zelená!
CO PŘINESE ZELENÁ SÍŤ LIDEM
A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ?
• při výrobě energie, která napájí naši
síť, nevzniknou téměř žádné emise
• kvůli nám se nemusí bourat vesnice,
těžit uhlí nebo stavět další bloky Temelína
• nepřispíváme ke smogovým situacím na Ostravsku nebo v severních
Čechách
• hlásíme se ke své spoluzodpovědnosti v ochraně stabilního klimatu,
lidsky řečeno chráníme naši přírodu
• věříme, že v horizontu 20–40 let
bude náš přístup zcela běžný pro
všechny
• vysíláme důležitý signál veřejnosti,
firmám i politikům. Nikdo v ČR takhle
daleko ještě nešel
PROČ JSME DO TOHO ŠLI?
Pomáháme tím naplnit závazek, který
jsme si dali: snížit do deseti let emise
CO2 o 50 %. Ale hlavně chceme být ten
nejzelenější operátor pod sluncem.
Pokud vás téma zajímá, mrkněte na:
www.vodafone.cz/prvnizelenasit. „
Sledujte v druhé půlce ledna www.cilichili.cz.
Naše redakce tam zezelená po svém.
69
NABÍDKA PRO VŠECHNY
Rozdáváme dárky dál
Vánoce jsou za námi, ale dárků si můžete užívat i v lednu. A je fuk, jestli máte předplacenou kartu,
nebo tarif, u kterého mobilního operátora jste, nebo jestli radši voláte, surfujete či SMSkujete.
Máme pro každého něco. Rozhodně na to mrkněte na www.vodafone.cz.
KÏ
19297777 KÎ
Sleva 1000 KÏ na koupi nového
chytrého telefonu navíc z dotované ceny
Pokud rádi surfujete na internetu, máme pro vás skvělou nabídku.
abídku.
Stačí si aktivovat tarif Internet v mobilu naplno a dosáhnoutt
minimálního měsíčního plnění 477 Kč a získáte 1000 Kč slevu
vu
na nový chytrý telefon navíc z dotované ceny.
Tak třeba Sony Ericsson Xperia X8 nebo
LG Optimus One.
KÏ
17277777 KÎ
Android Market™
Přístup na Android Market™ je volný pro každého, kdo má telefon
s Androidem.
SMS jízdenka
Angry birds
Google translate™
Pubtran
Najdete tu stovky aplikací, placených i volných.
Všechno, od skvělých her až po užitečné aplikace, jako je slovník nebo
jízdní řády, si stáhnete snadno a okamžitě přímo do mobilu.
Víc informací najdete na www.vodafone.cz
Android Market™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
70
NABÍDKA PRO VŠECHNY
ŠUP NA TO
500 SMS a MMS na Vodafone Parku
zdarma
1 Jestli chcete naše skvělé dárky, skočte
si do naší prodejny, kde vám se vším
ochotně poradí.
Na Vodafone Parku máme pro zákazníky všech operátorů připraveno
500 SMS a MMS zdarma do všech sítí na 3 měsíce.
2 Věříte-li si, prubněte to sami na www.
Pokud rádi posíláte zprávy, pak jediné, co je potřeba udělat,
je zaregistrovat se na www.vodafonepark.cz.
Pokud na Vodafone Parku už zaregistrováni jste, dárek vám aktivujeme
automaticky, takže hned můžete začít posílat.
vodafone.cz a naše služby či telefony si
objednejte. Dárek vás taky nemine.
5MS0a M0MS
S
a
zdarmh sítí
ec
š
v
o
d
3 A samozřejmě můžete zavolat i našim
operátorům na 800 777 777. Se vším
vám poradí a dárky sami zařídí.
Îím víc dobijete,
e tí
tím
ím ví
víc
íc d
dostanete
osttanette
Dobijte si kredit a navrch dostanete dárek. Jaký? To záleží na tom,
kolik si dobijete.
Dárkİ jako ...PÍP..
300 Kč – 399 Kč dáme vám neomezené SMSky v naší síti na týden
400 Kč – 499 Kč budete moci v naší síti volat celý týden neomezeně
podle svého gusta
500 Kč a víc dostanete v naší síti týdenní
neomezené volání a SMSky
Pro víc informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Víc informací ke všem nabídkám najdete na www.vodafone.cz
71
TARIFY NA MÍRU
Speciální edice Tarifı na míru
Užijte si speciální edici tarifů Internetu v mobilu a získejte fůru dalších výhod.
K tomu si můžete vybrat ještě parádní chytrý telefon. Platnost do 31. 1. 2011.
např. s HTC Wildfire
BalíÏek pro volání
a internet
se službou Po svém
9v5od9ní ,c-ena
pİ
Internet
v mobilu
naplno
400
,1315
volných
minut
např. s LG Wink Style
BalíÏek pro volání
a internet
se službou Po svém
Internet
v mobilu
50
volných
minut
Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz
72
3v2od8ní ,c-ena
pİ
427,-
TARIFY NA MÍRU
např. se Sony Ericsson Xperia X8
BalíÎky rozbalíme, tááák...
BalíÏek pro neomezené volání
kamarádım a internet
se službou Po svém
Internet
v mobilu
50
volných
minut
4
5v1od3ní ,c-ena
pİ
712,-
kamarádi
v síti
Vodafone
např. s LG Optimus One
BalíÏek pro neomezené volání
kamarádım a internet
se službou Po svém
Internet
v mobilu
4
125 kamarádi
volných
minut
7v3od8ní ,c-ena
pİ
962,-
v síti
Vodafone
73
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V MOBILU
Internet v mobilu
S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať
máte kartu nebo tarif, u nás si vyberete přesně takové připojení,
jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete občas, nebo
každý den.
Internet do mobilu
Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet.
Můžete si vybrat připojení napořád, nebo jenom na jeden den.
Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč nebo 315 Kč na měsíc).
Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji.
Vodafone Internet
v mobilu na den
Vodafone Internet v mobilu na den –
ideální pro toho, kdo používá internet
v mobilu jen občas – platíte pouze za dny,
kdy se připojíte
Vodafone Internet
v mobilu
Vodafone Internet v mobilu – pro
každého, kdo používá internet v mobilu
pravidelně – platíte pevný měsíční paušál
Co za to? aneb Malý ceník
Služba
Cena s / bez DPH
FUP
17,00 Kč / 14,16 Kč
5 MB
Vodafone Internet v mobilu
177,00 Kč / 147,50 Kč
100 MB
Vodafone Internet v mobilu naplno
315,00 Kč / 262,50 Kč
500 MB
Vodafone Internet v mobilu na den
FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí
Kdo si ho mıže užívat
Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem
Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč
(např. Opera Mini) nebo Vodafone live!
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
Více o nabídce Vyzkoušej a kup a službě Po svém najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
74
Vodafone Internet
v mobilu naplno
Vodafone Internet v mobilu naplno
– pro všechny, kteří internet v mobilu
využívají hodně často nebo mají chytrý
telefon (telefony s dotykovým displejem,
s vestavěnými internetovými aplikacemi) –
platíte pevný měsíční paušál
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V MOBILU
ŠUP NA TO
S Internetem v mobilu si užijete zábavu a spoustu dalších
vÝcí, prubnÝte to na m.internetdomobilu.cz
Když potřebujete něco rychle zjistit nebo přeložit (Wikipedia, Google).
Můžete číst e-maily, kdykoliv potřebujete.
1 V Internetové samoobsluze
na www.vodafone.cz jděte na Moje
služby – Aktivace a nastavení služeb –
Datové služby – Připojení k internetu,
WAPu a Vodafone live! – Změnit.
Budete neustále v kontaktu s kamarády na sociálních sítích (Facebook, Twitter...).
Dokážete najít dopravní spojení nebo přečíst zprávy.
Tipy na leden s internetem v kapse
2 Vyberte si datový tarif, zvolte ho
a počkejte na potvrzovací SMSku.
Povánoční slevy
m.slevomat.cz
Jízdní řády
m.idos.cz
Sněhové zpravodajství
m.pocasi.cz
Kam na výlet
m.kudyznudy.cz
Čtení na cesty
m.cilichili.cz
Pohoda u televize
prepni.cz
i
a Min
Operrnetový
Inte Î zdarma
líže
proh tažení na
e
k s era.com
p
mini.o
Opera Mini – internetový prohlížeÏ do vašeho mobilu
S OPEROU MINI si můžete oblíbené webovky pohodlně užívat i v klasickém
telefonu s klávesnicí.
75
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V NOTEBOOKU
Rychlý internet kdekoliv
ŠUP NA TO
S Vodafone internetem v PC můžete na svém počítači surfovat,
kdykoliv potřebujete. A je celkem jedno, jestli zrovna někam cestujete, nebo jen chcete mít všechny počítače doma on-line.
Jaké ěešení vám padne?
Ták si to pÜknÜ projdeme!
1 Navštivte www.vodafone.cz/internet,
Internet v mobilu naplno
Skvělé doplňkové připojení na cesty s naším startovacím měsíčním tarifem.
Jmenuje se sice Internet v mobilu naplno,
ale i s notebookem si s ním můžete naplno
číst poštu, chatovat nebo se dozvědět, co je
kde nového.
Plnou rychlostí můžete surfovat až do objemu FUP 600 MB.
To je 600 webových stránek nebo 1000
e-mailů! (Po vyčerpání FUP limitu se vám
připojení jen zpomalí, cena zůstává stejná!)
kde najdete všechny informace o pokrytí
a datových tarifech v místech, kde chcete
internet používat.
Pěipojení na stálo
2 Datová zařízení i tarify si můžete přes
Ideální připojení, pokud stále cestujete
nebo nemáte připojení k internetu.
Nastálo vás připojí ke všem věcem, které
vás na internetu zajímají.
Plnou rychlostí můžete surfovat až
do objemu FUP 3 GB (to je na 3000
webovek, 3000 e-mailů nebo 4 filmy,
po vyčerpání limitu se vám zpomalí
rychlost).
3 Surfujte, surfujte a… surfujte.
Kde všude se pěipojíte?
Co za to? aneb Malý ceník
Typ připojení
internet rovnou objednat, nebo pokud
vám není vše jasné, navštivte prodejnu
Vodafone nebo zavolejte na 800 777 777
a rádi vám s výběrem pomůžeme.
Co za to
Technologie
Ideální zařízení
FUP limit
Internet v mobilu
naplno
315 Kč/měsíc
3G, EDGE
3G USB modem, netbook
Samsung
600 MB
Připojení na stálo
525 Kč/měsíc
3G, EDGE, CDMA
3G USB modem, Kombo
Modem, netbook
3 GB
Rychlým mobilním internetem pokrýváme
80 % populace ČR.
Rychlý 3G mobilní internet od Vodafonu
už pokrývá všechna největší města a jejich
okolí, dohromady 40 % obyvatel ČR.
Naše nová a rychlá síť CDMA nabízí
přístup k internetu pro 70 % obyvatel ČR.
Technologií EDGE, jež umožňuje
surfovat rychlostí až 236 kb za vteřinu,
máme pokryto přes 95 % obyvatel ČR!
A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka
neskončili!
Mrkněte na www.vodafone.cz/internet
na interaktivní mapu a hned budete
vědět, kde to můžete s daty rozbalit
naplno.
76
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V NOTEBOOKU
Internet na cesty
MÝstský elegán
Na síti jste s ním cobydup. Stačí vložit
do USB modemu SIM kartu a zasunout
modem do počítače. Nainstaluje už se sám.
Je stejně jednoduché ho používat jako
zaplatit – s tarifem Připojení na stálo stojí
symbolických 77 Kč.
Více informací najdete straně 100.
Opravdový univerzál
Kombo modem umí všechny sítě včetně
CDMA, a tak vás připojí nejvyšší dostupnou
rychlostí všude, kde budete zrovna courat.
S tarifem Připojení na stálo si ho můžete
pořídit už od 77 Kč.
Více informací najdete straně 100.
Dva v jednom
Nejpraktičtější zařízení pro vaše cesty se
jmenuje Samsung N150.
Lehoučký netbook se zabudovaným 3G/
EDGE modemem vydrží až 8 hodin bez šťávy.
Vejde se vám i do chlebníku a přitom umí to
samé jako jeho větší brácha.
S Připojením na stálo ho dostanete
od 6 977 Kč!
Více informací najdete na straně 99.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet a náš průvodce vám pomůže najít nejlepší tarif i zařízení pro vaše potřeby.
Internet na doma
Rychlý internet se hodí i do obýváku
Vysvětlete nám, proč byste měli doma pořád zakopávat o nějaké dráty? Rychlý internet
můžete používat díky 80% pokrytí klidně i u pracovního stolu.
Vyberte si 3G nebo Kombo modem podle úrovně pokrytí ve vašem bydlišti.
Více informací o modemech najdete na straně 100.
BuÑte on-line celá rodina
Praktické zařízení vám z 3G modemu udělá
Wi-Fi po celém bytě. Jednoduše do zařízení
Vodafone Mobile Sharing Dock zasunete
3G modem.
Více informací najdete na straně 101.
77
S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ
Chystáte se za hranice?
Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak,
jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je
jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.
Vodafone Passport – Volání a MMSky ze svÝta
Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za stejné ceny jako doma. A když někdo
volá vám, taky zaplatíte jen spojovací poplatek
Příjemce vašeho hovoru neplatí nic
Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut
Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních
ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu
Zóna
Spojovací poplatek
1
22 Kč
2
50 Kč
3
80 Kč
A dále voláte podle výše svého tarifu.
MMS
Pro kartu i tarif
Posílání MMS ze všech zón
11,40 Kč
A ještÝ nezapomeĊte
Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního
ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma!
Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS
a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen
na přijímání zpráv doma
Aktuální ceníky Vodafone Passportu a Vodafone World Roamingu najdete na
www.vodafone.cz/roaming
ŠUP NA TO
Vodafone Passport si můžete aktivovat
od nás i z ciziny.
Nejsnáz rovnou z mobilu:
Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete
SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234
na telefonní číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy)
Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru
MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy)
Volejte výhodnÝ
do vybraných zemí
Na Slovensko, Ukrajinu a do
Ruska, Číny a Vietnamu můžete
s předplacenou kartou volat za
5,50 Kč / 4,58 Kč (včetně/bez 20%
DPH) za minutu. Hovory jsou po
první provolané minutě účtovány
po vteřinách. Nabídka platí až do
31. 1. 2011.
Pěehled zón
Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming
zóna
1
zóna
2
zóna
3
Liší se podle výše spojovacího poplatku
a jsou jednotné pro služby Vodafone
Passport, Vodafone World Roaming
i datové služby
Zóna 1: všechny země Evropské unie,
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské země mimo zónu 1,
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína
Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong,
Indonésie, Brazílie
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
78
S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ
Pěipojení ze zahraniÏí na den
ŠUP NA TO
Je ideální, když se chcete připojit jenom na skok
Platí pro tarifní zákazníky
Díky optimalizaci dat pro mobilní telefony se vám stránky načtou mnohem rychleji
Zóna
do 5 MB
od 5 do 50 MB
1
80 Kč
350 Kč
30 Kč/MB
2 ( + zóna 1)
160 Kč
700 Kč
30 Kč/MB
3
za každý MB nad 50 MB
Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 50)
1 Skočte si pro data od nás do libovolné
prodejny Vodafonu nebo se přihlaste
na Internetovou samoobsluhu na
www.vodafone.cz.
2 Klikněte na Moje služby – Aktivace
a nastavení služeb a nastavte si
připojení, jaké chcete.
Pěipojení ze zahraniÏí na stálo
Tip
Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu
Platí pro tarifní zákazníky
Zóna
Cena tarifu do 200 MB
1
1600 Kč
2
3200 Kč
3
Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 200)
Datové služby v roamingu můžete nově
využívat také s předplacenou kartou.
Pohlídáme vaše data ze zahraničí! Výdaje
za internet, maily a další datové přenosy
ze zahraničí můžete mít dokonale pod
kontrolou s Roamingovým datovým
limitem.
Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 Kč/MB
Pěipojení ze zahraniÏí
Když chcete platit opravdu jen za stažená data
Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými kartami
Platíte za každý stažený kB (WAP se v zahraničí účtuje v násobcích 10 kB a internet
v násobcích 100 kB za jednotlivé připojení)
Zóna
Internet a WAP/MB
MMS
1
30 Kč
11,40 Kč
2
250 Kč
11,40 Kč
3
300 Kč
11,40 Kč
Láska bez hranic
79
VODAFONE KARTA
Kartu, nebo tarif?
Naše předplacené karty jsou skvělé. Jste-li zvyklí dobíjet si kredit a vyhovuje vám to, můžete si vybrat
tu nejlepší a budete nadšení. Pokud ale chcete ještě víc, přejděte na naše Tarify na míru. Přizpůsobí se
dokonale vašim potřebám – třeba každý měsíc jinak! Prostě porostou s vámi. Prubněte to!
VÝHODY NAŠICH KARET
Žádný měsíční paušál ani vyúčtování
Stejné ceny za volání po celý den
Po první minutě účtování po vteřinách
novinka
Karta na míru
Divoká karta
Výhodné volání do všech sítí v ČR po celý den
Extra výhodné volání v síti Vodafone
Vodafone divoká karta
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 Kč/min.
SMS do všech mobilních sítí v ČR
1,50 Kč
Volání do ostatních sítí v ČR
7,20 Kč/min.
MMS do všech mobilních sítí v ČR
4,50 Kč
SMS do všech mobilních sítí v ČR
Volání do všech sítí
6,50 Kč/min.
SUPER NABÍDKA
Volejte a SMSkujte do 31. 12. 2011 o víkendech zdarma.
Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě
Program dvojka
Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti
Vodafone, první nastavení čísel zdarma
Pokud s naší předplacenkou provoláte v pracovním týdnu aspoň
5 minut, celý víkend pak voláte v naší síti zdarma. Když pošlete
5 SMS, budete o víkendu zadarmo posílat SMSky. Anebo obojí.
Aktuální nabídku předplacených služeb od Vodafonu najdete na www.vodafone.cz
Naše karty si snadno pořídíte zde:
80
2,40 Kč
Cena volání:
2,38 Kč/min.
Z KARTY NA TARIF
ŠUP NA TO
Abyste mohli se svým číslem přejít z karty
na tarif, stačí splnit jen dvě jednoduché
podmínky:
I S KARTOU MİŽETE BÝT ON-LINE
Můžete surfovat jak v mobilu, tak v počítači.
Je jen na vás, jaké připojení si vyberete.
Všechno o tom, jak si internet pořídit, najdete na str. 74, 75, 76, 77.
1 Dát za dobu, co jste u Vodafonu,
do kreditu celkem aspoň 1000 Kč.
Započítává se do toho i počáteční kredit
při pořízení Vodafone karty, takže je to
opravdu hračka.
2 Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce,
Internet v mobilu
Vodafone Internet v mobilu na den
Ideální pro toho, kdo používá internet
jen občas. Platíte jenom za dny, kdy se
připojíte. Cena 17 Kč za den.
Vodafone Internet v mobilu
Pro každého, kdo surfuje pravidelně. Platíte
pevnou měsíční cenu 177 Kč na měsíc.
Rychlý internet kdekoliv
Připojení na stálo
Pro všechny, kdo chtějí na svém počítači
surfovat, kdykoliv potřebují. Ať doma, na
cestách nebo na samotě u lesa. S našimi
USB modemy nebo Kombo modemem se
jednoduše připojíte všude.
Za cenu 525 Kč měsíčně.
Vodafone Internet v mobilu naplno
Pro všechny, kteří surfují v mobilu opravdu
často, stahují větší objemy dat nebo mají
chytrý telefon s vestavěnými aplikacemi.
Měsíčně zaplatíte 315 Kč.
PěejdÝte na tarif
je potřeba mít při přechodu na tarif
kredit aspoň 500 Kč.
Ten vám pro první 3 měsíce poslouží
jako Volací jistina (limit, který můžete
provolat nebo použít na jiné služby
po vyčerpání svého paušálu). Volací
jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte
řádně a včas tři po sobě jdoucí
vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce
jste, žádnou Volací jistinu potřebovat
nebudete!
No a dál už stačí jen zavolat na *077.
Žádná cenzura. Vyberu
si prostÜ tu, která mÜ
uspokojí nejvíc.
Nestresujte se stálým počítáním, kolik utratíte. Naše tarify mají nepřekonatelné ceny.
Nemusíte řešit, kam voláte, budete mít stejně výhodné volání do všech sítí u nás.
Paušál využijete i na SMSky, podobně jako s předplacenou kartou.
Nepotřebujete žádnou smlouvu.
Zůstane vám vaše číslo.
Plus fůra dalších výhod.
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na
www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
81
PRO FIRMY
NABÍDKA
I podnikatelé si zaslouží dárek
Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte, my máme dárek pro každého. I v lednu pro vás máme
vychytaný smartphone za lákavou cenu.
SkvÝlá nabídka
Pořiďte si smartphone HTC Desire za neuvěřitelnou cenu.
S Internetem v mobilu a minimálním měsíčním plnění ve výši 777 Kč ho získáte
pouze za 3577 Kč (standardní cena 9977 Kč).
Telefon HTC Desire
e
Operační systém Android
d 2.1
21
GPS, Wi-Fi, 3G
Dotykový SLCD displej 3,7
,7 palce
pal
Internet v mobilu
Neomezené surfování v mobilu
mobilu
u podle
pod
o e
libosti za skvělou cenu
Zprávy, mapy, Facebook,
kk, YouTube
Y Tube
a jiné aplikace
Neomezené přenosy datt
až do výše 500MB/měsícc
Pro všechny s Internetem v mobilu
a minimálním mÝsíÏním plnÝním 777 KÏ
Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firemni
82
Pİvodní cena
9 977 KÏ
a
Jen z
KÏ
3577
PRO FIRMY
PARTNEęI
Dát se na podnikání chce odvahu
A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům
z řad našich zákazníků pomohli.
Internet fakt fofrem
Nechte na hlavÝ!
Machěi pěes mobily
FOFRNET s. r. o.
Avenue Group
Mobil Pohotovost
IT odborníci na slovo vzatí
Kadeěníci s fantazií
Co umí
Poskytují jak internet, tak veškeré IT služby.
Ale také exkluzivní televizi (IPTV) ve full HD
i 3D. A abyste měli na co koukat, provozují
i online videopůjčovnu. Postarají se o vaši firemní počítačovou síť, poradí, vysvětlí, zařídí.
Co umí
Pokud chcete, aby se o vaše vlasy a pleť někdo
postaral opravdu profesionálně, rozhodně
vyhledejte brněnský či pražský salon Avenue.
Nejen, že pak budete krásní, ale ještě se
budete cítit skvěle.
Čím jsou výjimeční
Nabízí naprosto nadstandardní služby,
excelují osobním přístupem, a navíc vám
připraví individuální řešení. Tým jejich
kmenových pracovníků dokáže profesionálně
řešit všechny zapeklité situace. Všichni navíc
neustále pracují na vylepšení stávajících technologií. Vybudovali třeba už desítky kilometrů
optických tras. Jak ve velkých městech, tak
na vesnicích.
Čím jsou výjimeční
Pracují s tou nejkvalitnější profesionální
kosmetikou a zaměřují se i na přírodní a spa
péči o vlasy a pleť. Navíc objevili v Thajsku
autentickou přírodní kosmetiku Pañpuri, již
přivezli do České republiky, kde ji nyní i distribuují. Ta vám při relaxačním Rituálu nejen
výrazně spraví kvalitu vašich vlasů, ale díky
svému vzácnému přírodnímu složení a čistě
přírodním vůním pomůže očistit vaše smysly.
Kde je najdete
V Olomouci v ulici Hamerská 314/30 a pochopitelně na internetu na www.fofrnet.cz.
Kde je najdete
V Praze na Senovážném náměstí 29,
v průchodu ze zahrady Slovanského domu,
a v Brně na Šilingrově náměstí 2 v hotelu
Comsa Brno Palace. A samosebou i na
www.avenuegroup.cz.
Když je telefonu zle, volejte je
Co umí
Už deset let se starají o kompletní servis
mobilních telefonů. Od nákupu přes opravu až
po odkup použitých kousků. Nabízí autorizovaný servis telefonů Nokia a neautorizovaný
servis všech ostatních. A pokud si přinesete
starý mobil, jsou schopni vám nový nabídnout
za vyloženě přátelskou cenu.
Čím jsou výjimeční
Mají opravdu obrovský výběr telefonů.
Od absolutních novinek v zářivých barvách
až po starší a použité kousky. Vybere si u nich
opravdu každý.
Kde je najdete
Na internetových stránkách www.mp.cz, kde
jsou i kontakty na všechny kamenné prodejny.
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
83
PRO FIRMY
NABÍDKA
MÝjte celou firmu pod kontrolou
Stačí si aktivovat některý z našich datových tarifů. Vodafone auto manažer se pak postará, abyste
měli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá firmu před zloději. To všechno
za pár peněz.
Vodafone auto manažer
ŠUP NA TO
Kdo by ve firmě neřešil auta! Knihy jízd, hlídání spotřeby, kde zrovna auta máte. Vodafone auto
manažer to hravě ohlídá za vás. Platíte jen za data nebo SMS. Žádné dodatečné poplatky navíc.
1 Jediné, co potřebujete, je datový tarif
od Vodafonu.
2 Pak už stačí nainstalovat měřicí jednotku
ProÎ mít Vodafone auto manažer
Poskytuje komplexní kontrolu vozového parku
Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých
Kontroluje rychlost, polohu, spotřebu atd.
Funkce alarmu (prozvoní vás nebo pošle SMS při neoprávněném pohybu vozu)
Snadná instalace měřicí jednotky buď do zásuvky zapalovače, nebo skrytě
Snadné ovládání přes webovou aplikaci nebo SMS
nebo kameru a službu aktivovat.
3 Pro přenos aktuálních informací
Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?
Cena vč. DPH
bez DPH
Pořizovací cena měřicí jednotky
4977 Kč
4147,50 Kč
Měsíční paušál za datový provoz (Internet v mobilu)
177 Kč
147,50 Kč
SMS
dle vašeho tarifu
Měsíční poplatek zahrnuje poplatek za data v ČR a používání aplikace
Snadné ovládání pěes
web aplikaci nebo SMS
Poskytuje komplexní
kontrolu vozového parku
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
84
o provozu auta je v každém z nich
Vodafone SIM karta s hlasovým
a datovým tarifem, kterou si sami nejdřív
vyberete. Pak už jen on-line sledujete, co
se s firemními vozy děje.
PRO FIRMY
NABÍDKA
Vodafone bezpeÏnostní kamera
ŠUP NA TO
Od teď už se nemusíte o svoji firmu bát. Vodafone bezpečnostní kamera vaše podnikání
bezpečně ochrání. Funguje na principu přenosu dat, SMS a MMS.
1 Stačí si vybrat některý z datových
tarifů spolu s MMS a SMS balíčkem.
ProÎ si kameru poĚídit a co umí?
2 Nainstalovat kameru a přes mobilní
Malé rozměry a relativně nízká pořizovací cena
Má bezpečnostní a monitorovací zařízení
Zaznamená pohyb, tělesnou teplotu, zvuk i tříštění skla
Lze ji ovládat na dálku
Hlášení ve formě SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO
Upozornění až na 10 telefonních čísel nebo e-mailů
Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s počítačovou aplikací ZDARMA
telefon nebo webovou aplikaci,
která je zdarma, už jen sledovat,
co se s firmou děje.
Co za to?
Cena vč. DPH
bez DPH
Pořizovací cena kamery
6477 Kč
5181,60 Kč
Internet v mobilu
177 Kč
147,50 Kč
MMS balíček – 77 MMS
77 Kč
61,60 Kč
SMS balíček – 50 SMS
60 Kč
48 Kč
Volání
0 Kč
0 Kč
Více informacíí ke
k službě
l žbě na 800 777 700 nebo
b na www.vodafone.cz/firemni
d f
/fi
i
85
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Apple iPhone 4
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,5"
GPS
Samsung I9000 GALAXY S
Baterie
1420 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
4"
Minimální
měsíční plnění
10 577 Kč
od 477 Kč
9577 Kč
od 777 Kč
8977 Kč
od 1177 Kč
7977 Kč
Standardní cena
Baterie
Internet
1500 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
od 2177 Kč
GPS
6977 Kč
11 577 Kč
HTC Desire
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,7"
Minimální
měsíční plnění
Minimální
měsíční plnění
Cena telefonu
16GB varianta
Cena telefonu
32GB varianta
od 177 Kč
15 277 Kč
18 277 Kč
od 477 Kč
13 277 Kč
15 977 Kč
od 777 Kč
12 577 Kč
15 177 Kč
od 1177 Kč
11 777 Kč
14 277 Kč
od 2177 Kč
9777 Kč
12 277 Kč
16 277 Kč
19 277 Kč
Standardní cena
Cena
telefonu
od 177 Kč
9177 Kč
od 477 Kč
8377 Kč
od 777 Kč
7877 Kč
od 1177 Kč
6777 Kč
od 2177 Kč
5677 Kč
Standardní cena
9577 Kč
Podrobné informace najdete na str. 102. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
86
GPS
Baterie
1400 mAh
Internet
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
HTC Desire HD
Fotoaparát
Displej
8 Mpix
4,3"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
Nokia C6-00
Baterie
1230 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2"
Minimální
měsíční plnění
12 577 Kč
od 177 Kč
5577 Kč
od 477 Kč
11 277 Kč
od 477 Kč
4777 Kč
od 777 Kč
10 577 Kč
od 777 Kč
4377 Kč
od 1177 Kč
9577 Kč
od 1177 Kč
3277 Kč
od 2177 Kč
8577 Kč
od 2177 Kč
2077 Kč
Standardní cena
6777 Kč
13 577 Kč
Baterie
Internet
1200 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
Standardní cena
GPS
Podrobné informace najdete na str. 102. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
dafone cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
87
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Sony Ericsson Xperia
X10 mini pro
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,55"
GPS
Baterie
Internet
Sony Ericsson Xperia
X10 mini
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,55"
GPS
Baterie
Internet
950 mAh
970 mAh
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
4877 Kč
od 477 Kč
4177 Kč
od 777 Kč
3177 Kč
od 1177 Kč
1577 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
577 Kč
5377 Kč
Sony Ericsson Xperia
X10 mini Urban Gold
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,55"
Minimální
měsíční plnění
od 177 Kč
4877 Kč
od 477 Kč
4177 Kč
od 777 Kč
3177 Kč
od 1177 Kč
1577 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
577 Kč
5377 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
4977 Kč
od 477 Kč
4377 Kč
od 777 Kč
3377 Kč
od 1177 Kč
2377 Kč
od 2177 Kč
1377 Kč
Standardní cena
5577 Kč
Podrobné informace najdete na str. 103. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
88
GPS
Baterie
950 mAh
Internet
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
HTC Desire Z
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,7"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
Nokia C7-00
Baterie
1300 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
8 Mpix
3,5"
Minimální
měsíční plnění
11 977 Kč
od 177 Kč
8377 Kč
od 477 Kč
10 577 Kč
od 477 Kč
7577 Kč
od 777 Kč
9777 Kč
od 777 Kč
6777 Kč
od 1177 Kč
8777 Kč
od 1177 Kč
5777 Kč
od 2177 Kč
7777 Kč
od 2177 Kč
4777 Kč
Standardní cena
9777 Kč
13 177 Kč
Baterie
Internet
1200 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
Standardní cena
GPS
Podrobné informace najdete na str. 103. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
89
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Nokia N8-00
Fotoaparát
Displej
12 Mpix
3,5"
GPS
Samsung GALAXY 550
Baterie
1200 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8"
Minimální
měsíční plnění
3377 Kč
od 477 Kč
2777 Kč
od 777 Kč
1977 Kč
od 1177 Kč
1177 Kč
Standardní cena
Baterie
Internet
1200 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
od 2177 Kč
GPS
77 Kč
3777 Kč
HTC Wildfire
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2"
Minimální
měsíční plnění
od 177 Kč
5177 Kč
od 477 Kč
4377 Kč
od 777 Kč
3577 Kč
od 1177 Kč
2177 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
10 377 Kč
od 477 Kč
9577 Kč
od 777 Kč
8777 Kč
od 1177 Kč
7777 Kč
Standardní cena
977 Kč
5777 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
od 2177 Kč
Cena
telefonu
6777 Kč
12 177 Kč
Podrobné informace najdete na str. 103 a 104. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
90
GPS
Baterie
1300 mAh
Internet
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
LG Optimus One
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
3,2"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
Baterie
1500 mAh
Internet
Sony Ericsson
Xperia X8
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
3"
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1200 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
4577 Kč
od 177 Kč
3577 Kč
od 477 Kč
3777 Kč
od 477 Kč
2977 Kč
od 777 Kč
3177 Kč
od 777 Kč
2177 Kč
od 1177 Kč
2177 Kč
od 1177 Kč
1177 Kč
od 2177 Kč
1077 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
4977 Kč
Standardní cena
77 Kč
4177 Kč
Podrobné informace najdete na str. 104. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací
informa o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
91
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Vodafone 945
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
Vodafone 845
Baterie
1500 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,8"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
3977 Kč
od 177 Kč
2777 Kč
od 477 Kč
3177 Kč
od 477 Kč
1977 Kč
od 777 Kč
2477 Kč
od 777 Kč
1277 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
277 Kč
od 2177 Kč
577 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
4377 Kč
Standardní cena
77 Kč
3377 Kč
Podrobné informace najdete na str. 104. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 70 a 71.
92
GPS
Baterie
1200 mAh
Internet
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Nokia E5-00
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,36"
Nokia E52
GPS
Baterie
1200 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,4"
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1500 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
5177 Kč
od 477 Kč
4277 Kč
od 777 Kč
3577 Kč
od 1177 Kč
2477 Kč
od 2177 Kč
1077 Kč
Standardní cena
5977 Kč
LG GD880 mini
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2"
Minimální
měsíční plnění
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
900 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
5577 Kč
od 477 Kč
4977 Kč
od 777 Kč
4177 Kč
od 1177 Kč
3577 Kč
od 2177 Kč
2277 Kč
Standardní cena
5977 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
4977 Kč
od 477 Kč
4077 Kč
od 777 Kč
3277 Kč
od 1177 Kč
2277 Kč
od 2177 Kč
1277 Kč
Standardní cena
5777 Kč
Podrobné informace najdete na str. 105. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
93
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Samsung Xcover 271
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
Baterie
1300 mAh
Internet
Nokia C5-00
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,2"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
2777 Kč
od 177 Kč
3377 Kč
od 477 Kč
1977 Kč
od 477 Kč
2577 Kč
od 777 Kč
1177 Kč
od 777 Kč
1777 Kč
777 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
3177 Kč
Standardní cena
Podrobné informace najdete na str. 105. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
94
77 Kč
3977 Kč
GPS
Baterie
1050 mAh
Internet
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Sony Ericsson Elm
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,2"
Minimální
měsíční plnění
GPS
LG GT350 Town
Baterie
Internet
1000 mAh
Cena
telefonu
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
3"
Minimální
měsíční plnění
2777 Kč
od 177 Kč
2577 Kč
od 477 Kč
1977 Kč
od 477 Kč
1777 Kč
od 777 Kč
1377 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 1177 Kč
477 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
3377 Kč
Standardní cena
Nokia 6303i classic
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,2"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
77 Kč
Nokia 7230
Baterie
1050 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,4"
Minimální
měsíční plnění
2577 Kč
od 177 Kč
2577 Kč
1777 Kč
od 477 Kč
1777 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
GPS
Baterie
Internet
860 mAh
Cena
telefonu
od 477 Kč
2977 Kč
Internet
2977 Kč
od 177 Kč
Standardní cena
Baterie
950 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
Standardní cena
GPS
77 Kč
2977 Kč
Podrobné informace najdete na str. 105 a 106. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
95
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Nokia C3-01
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,4"
Minimální
měsíční plnění
LG Wink Style
GPS
Baterie
Internet
1050 mAh
Cena
telefonu
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8"
Minimální
měsíční plnění
3777 Kč
od 177 Kč
1977 Kč
od 477 Kč
2977 Kč
od 477 Kč
1177 Kč
od 777 Kč
2177 Kč
od 777 Kč
477 Kč
od 1177 Kč
777 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
4377 Kč
Standardní cena
Samsung S5230 Star
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
3"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
GPS
77 Kč
Vodafone 547i
Baterie
1000 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
2377 Kč
od 177 Kč
1277 Kč
od 477 Kč
1577 Kč
od 477 Kč
477 Kč
od 777 Kč
777 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
2577 Kč
Standardní cena
Podrobné informace najdete na str. 106. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
96
Internet
2377 Kč
od 177 Kč
Standardní cena
Baterie
900 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
Standardní cena
GPS
77 Kč
1577 Kč
GPS
Baterie
800 mAh
Internet
TELEFONY
VOLÁNÍ A SMS
Sony Ericsson Spiro
Vodafone 246
Fotoaparát
Displej
GPS
1,44"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
377 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
Baterie
Internet
670 mAh
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,2"
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
77 Kč
577 Kč
Nokia 2330 classic
Fotoaparát
Displej
VGA
1,8"
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
977 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
GPS
Baterie
Internet
1020 mAh
77 Kč
1377 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
1477 Kč
od 477 Kč
777 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
1777 Kč
Podrobné informace najdete na str. 107. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
97
TELEFONY
VOLÁNÍ A SMS
ZTE S202
Fotoaparát
LG GS101
Displej
GPS
1,65"
Baterie
Internet
Fotoaparát
1000 mAh
Displej
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
877 Kč
od 177 Kč
477 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
1077 Kč
Standardní cena
Nokia 1800
Fotoaparát
Displej
1,8"
Nokia C1-01
GPS
Baterie
Internet
Fotoaparát
Displej
VGA
1,8"
800 mAh
Minimální
měsíční plnění
od 177 Kč
677 Kč
od 177 Kč
1077 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Standardní cena
Podrobné informace najdete na str. 107. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
98
Internet
77 Kč
Cena
telefonu
877 Kč
Baterie
950 mAh
677 Kč
Minimální
měsíční plnění
Standardní cena
GPS
1,5"
Cena
telefonu
1377 Kč
GPS
Baterie
1020 mAh
Internet
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
Samsung GALAXY Tab Samsung N150
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
7"
GPS
Baterie
4000 mAh
Internet
Operační systém
Rozměry
Váha
Displej
Rozlišení
Procesor
Operační paměť
Harddisk
Grafika
USB porty
Webová kamera
Připojení
(LAN, Wi-Fi, Bluetooth)
Připojení GPRS/EDGE/3G
Baterie
Windows 7 Starter edition
26 x 18 x 2,7 cm
1,26 kg
10,1"
1024 x 600
Intel Atom N450 (1,66 GHz)
1 GB
250 GB
Integrovaná
3
1,3 Mpix
Ano/Ano/Ano
Ano/Ano/Ano
6 članků Li-Ion
vložit
StaÎí jste na
a
SIM rnetu
inte
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
od 177 Kč
15 577 Kč
od 177 Kč
7777 Kč
od 477 Kč
13 977 Kč
od 477 Kč
6977 Kč
od 777 Kč
12 977 Kč
od 777 Kč
6277 Kč
od 1177 Kč
11 777 Kč
od 1177 Kč
5277 Kč
od 2177 Kč
10 777 Kč
od 2177 Kč
3977 Kč
Standardní cena
16 577 Kč
Standardní cena
8777 Kč
Na tyto telefony se vztahuje dárková sleva 1000 Kč. Více informací o této nabídce najdete na str. 72 a 73.
99
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
USB modem
Kombo modem
Vodafone Mobile Connect flash
Vodafone Mobile Connect Kombo
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Volání/SMS
3G/HSDPA
GPRS/EDGE
Čtečka paměťových karet
Notebook, PC
USB port
Windows Vista, XP, 7
Samoinstalace
Z počítače
70 x 12,5 x 25
50
Ne/Ano
Ano/7,2 Mbps
Ano/Ano
microSD
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Notebook, PC
USB
Windows 2000, 7, Vista, XP,
Mac OS 10.4 a vyšší
Samoinstalace
Z počítače
3G/HSDPA
GPRS/EDGE/CDMA
Výbava
Ano/7,2 Mbps
Ano/Ano/Ano
Externí anténa
lý
Rych et
n
r
e
t
in o 3G
i mim lity
loka
lý
Rych ve 3G
t
e
n
r
inte astech
obl
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
Minimální
měsíční plnění
Cena při úvazku
na 6 měsíců
Cena při úvazku
na 12 měsíců
od 177 Kč
77 Kč
od 177 Kč
977 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
977 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
977 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
977 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
977 Kč
77 Kč
4577 Kč
4577 Kč
Standardní cena
100
1977 Kč
Standardní cena
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
Sdílení mobilního internetu
Sdílení mobilního internetu
Vodafone Mobile Wi-Fi
Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock
Využití
Spojení s počítačem
Podporované standardy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Notebook, PC, herní konzole
Wi-Fi
802.11 b/g
Samoinstalace
Baterie
90 x 60 x 12
90
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Podporované standardy
Zabezpečení
Notebook, PC, herní konzole
Wi-Fi
Windows 7, Vista, XP, MacOS
Samoinstalace
Externí
802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK)
/WPA (PSK2)
kové
Doplĉí k USB
n
e
Ěeš demu
mo
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
od 177 Kč
1977 Kč
od 477 Kč
1477 Kč
od 777 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 2177 Kč
1477 Kč
Standardní cena
2377 Kč
Standardní cena
877 Kč
101
TELEFONY
Samsung
GALAXY Tab
Apple
iPhone 4
Samsung
I9000 GALAXY S
HTC
Desire
HTC
Desire HD
Nokia
C6-00
MMS
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
–
–
–
–
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
3 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
8 Mpix
5 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
Snímání/přehrávání videa
•
–
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
–
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/–
•/•
•/–
•/–
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
až 16 GB
až 16 GB/až 32 GB
až 8 GB
až 576 MB
až 768 MB
až 200 MB
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
–/–
microSD/–
microSD/4 GB
microSD/8 GB
microSD/2 GB
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 16 GB/220
až 16 GB/až 32 GB/220
až 8 GB/220
až 576 MB/220
až 768 MB/220
až 200 MB/220
až 16 GB
až 16 GB/až 32 GB
až 500
až 576 MB
až 768 MB
až 200 MB
Frekvence (MHz)
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
188,8x120,3x11,4
115,2x58,6x9,3
122,4x64,2x9,9
119x60x11,9
123x68x11,5
113x53x16,8
Hmotnost (g)
380
137
119
135
164
150
Kapacita baterie / typ
4000 mAh/Li-ion
1 420 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-ion
1400 mAh/Li-ion
1230 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 2280
až 840
až 769
až 400
až 320
až 420
Pohotovostní doba (hodiny)
až 1660
až 300
až 750
až 340
až 490
až 400
Počet barev displeje
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
Rozlišení displeje
600x1024
640x960
480x800
480x800
480x800
360x640
Barevné provedení
bílá
černá
černá metalíza
černá
hnědá
černá
Android 2.2
iOS 4
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.2
Nokia S60
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Paměť na SMS
Operační systém
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
102
TELEFONY
Sony Ericsson
Xperia X10 mini pro
Sony Ericsson
Xperia X10 mini
Sony Ericsson Xperia
X10 mini Urban Gold
HTC
Desire Z
Nokia
C7-00
Nokia
N8-00
MMS
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
–
–
•
•
•
Výměnné kryty
•
•
•
–
–
–
5 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
8 Mpix
12 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
Snímání/přehrávání videa
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/–
•/–
•/–
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
až 128 MB
až 128 MB
až 128 MB
512 MB
až 8 GB
až 16 GB
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/8 GB
microSD/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 1000/220
až 128 MB/220
až 128 MB/220
až 512 MB/220
až 140 MB/220
až 140 MB/220
až 128 MB
Paměť na SMS
až 128 MB
až 128 MB
až 512 MB
až 140 MB
až 140 MB
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900/1800
/1900/1700/2100
850/900/1700
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
90x52x17
83x50x16
83x50x16
119x60x14
117,3x56,8x10,5
113,5x59x12,9
Hmotnost (g)
120
80
80
180
130
135
Kapacita baterie / typ
970 mAh/Li-Pol
950 mAh/Li-ion
950 mAh/Li-ion
1300 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 240
až 240
až 240
až 590
až 567
až 720
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 360
až 360
až 430
až 648
až 400
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 217
16 777 216
16 777 216
360x640
TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvence (MHz)
Počet barev displeje
Rozlišení displeje
240x320
240x320
240x320
480x800
360x640
Barevné provedení
černá
černá a limetková
zlatočerná
stříbrná
stříbrná
zelená
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.2
Symbian^3
Symbian^3
Operační systém
103
TELEFONY
Samsung
GALAXY 550
HTC
Wildfire
LG
Optimus One
Sony Ericsson
Xperia X8
Vodafone
945
Vodafone
845
MMS
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
–
•
•
–
Podpora Java
–
–
–
–
–
–
Výměnné kryty
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
UŽITEČNÉ FUNKCE
–
–
•
–
–
5 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/–
•/–
•/–
•/•
•/–
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/–/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
–
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
až 170 MB
až 384 MB
až 165 MB
až 128 MB
až 150 MB
až 150 MB
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/1 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 170 MB/220
až 384 MB/220
až 166 MB/220
až 128 MB/220
až 150 MB/220
až 150 MB/220
až 220
Paměť na SMS
až 384 MB
až 999
až 128 MB
až 150 MB
až 150 MB
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800/2100
900/1800
/1900/2100
Rozměry (mm)
108x56x12,3
106x60x13
113,5x59x13,3
99x54x15
109,1x55,9x14,1
100x56x14
Hmotnost (g)
101
118
127
104
130
110
Kapacita baterie / typ
1200 mAh/Li-ion
1300 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-Pol
1500 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 570
až 490
až 360
až 340
až 300
až 270
Pohotovostní doba (hodiny)
až 520
až 690
až 450
až 476
až 250
až 270
16 777 216
65 536
262 144
16 777 216
262 144
262 144
Frekvence (MHz)
TECHNICKÉ PARAMETRY
–
2 Mpix
Počet barev displeje
Rozlišení displeje
240x320
240x320
320x480
320x480
240x400
240x320
Barevné provedení
černá
šedo-černá, červená
černá
bílá a bílo-stříbrná
stříbrná
černo-stříbrná
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.2
Android 1.6
Android 2.1
Android 2.1
Operační systém
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
104
TELEFONY
Nokia
E5-00
Nokia
E52
LG
GD880 mini
Samsung
Xcover 271
Nokia
C5-00
Sony Ericsson
Elm
MMS
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
5 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
2 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
Snímání/přehrávání videa
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
–
•
–
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
–
–
•
Modem
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
až 250 MB
až 60 MB
až 80 MB
až 15MB
až 50 MB
až 280 MB
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/2 GB
microSD/1 GB
microSD/–
microSD/–
microSD/2 GB
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 200 MB/220
až 60 MB/220
až 1000/220
až 2000/220
sdílená/220
až 1000/220
až 200 MB
až 60 MB
až 1000
až 15 MB
až 50 MB
až 280 MB
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
115x59x12,8
116x49x9,9
102x47,6x10,6
121x52x18
112x46x12,3
110x45x14
Hmotnost (g)
126
98
99
116
89,3
90
Kapacita baterie / typ
1200 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-Pol
900 mAh/Li-ion
1300 mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-Pol
Délka hovoru (minut)
až 450
až 480
až 240
až 870
až 720
až 600
Pohotovostní doba (hodiny)
až 705
až 672
až 300
až 610
až 672
až 430
Počet barev displeje
262 144
16 777 216
16 777 216
262 144
16 777 216
262 144
Rozlišení displeje
320x240
240x320
854x480
240x320
240x320
240x320
Barevné provedení
černá
černá
černá
šedá
šedá
černá
Nokia S60
Nokia S60
LG
Samsung
Nokia S60
Sony Ericsson
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvence (MHz)
Operační systém
105
TELEFONY
Nokia
6303i classic
LG
GT350 Town
Nokia
7230
Nokia
C3-01
Samsung
S5230 Star
LG
Wink Style
Vodafone
547i
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
•
3 Mpix
2 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
2 Mpix
2 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
–
•
–
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/•/–
•/•/–
•/•/•
•/–/•
•/•/–
•/•/–
•/•/–
–
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
Wi-Fi
–
–
–
–
–
–
Modem
•
•
•
•
•
•
–
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
•
GPS modul
–
–
–
–
–
–
–
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 55 MB
až 40 MB
až 70 MB
až 30 MB
až 50 MB
až 15 MB
až 20 MB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/2 GB
microSD/–
microSD/2 GB
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 2000/220
až 1000/220
až 2000/220
až 30 MB/220
až 2000/220
až 1000/220
až 20 MB/220
až 55 MB
až 220
až 70 MB
až 30 MB
až 500
až 500
až 200
Frekvence (MHz)
900/1800/1900
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900
900/1800
Rozměry (mm)
108,8x46,2x11,7
107,5x52,5x15,9
98x48x14,75
111x47,5x11
104x53x119,9
102,9x56,9x11,9
102x50x12,5
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
Hmotnost (g)
96
124
100
100
92
86,5
100
Kapacita baterie / typ
1050 mAh/Li-ion
950 mAh/Li-ion
860 mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
900 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 480
až 300
až 318
až 336
až 600
až 180
až 200
Pohotovostní doba (hodiny)
až 504
až 440
až 384
až 408
až 700
až 350
až 320
16 777 216
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
240x320
400x240
240x320
320x240
240x400
240x320
240x400
Počet barev displeje
Rozlišení displeje
Barevné provedení
Operační systém
stříbrná
bílo-modrá
černá
stříbrná
černá, La Fleur
bílá
černá, bílá, červená,
růžová
Nokia S40
LG
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
LG
Vodafone
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
106
TELEFONY
Sony Ericsson
Spiro
ZÁBAVNÉ FUNKCE
ZTE
S202
Nokia
1800
LG
GS101
Nokia
C1-01
•
–
•
–
–
–
•
Hry
•
•
•
–
•
•
•
Podpora Java
•
–
•
–
–
–
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
–
2 Mpix
–
VGA
–
–
–
VGA
Snímání/přehrávání videa
•/•
–/–
•/•
–/–
–/–
–/–
•/•
FM rádio
•
–
•
•
•
–
•
MP3 zvonění
•
–
•
•
–
–
•
MP3 přehrávač
•
–
–
–
–
–
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
–
–
–
•
–
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/–
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
–
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
–
•
–
–
–
•
•/•/–
–/–/–
•/•/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
•/•/–
Wi-Fi
–
–
–
–
–
–
–
Modem
–
–
–
–
–
–
•
GPRS / EDGE / 3G
UŽITEČNÉ FUNKCE
Nokia
2330 classic
MMS
Fotoaparát
Bluetooth
•
–
•
–
–
–
•
GPS modul
–
–
–
–
–
–
ne
Připojení datovým kabelem
•
–
–
–
–
–
•
Synchronizace s PC
•
–
•
–
–
–
•
E-mailový klient
ne
–
•
–
–
–
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 5 MB
–
až 11 MB
–
–
–
až 64 MB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 5 MB/220
až 300/220
až 1000/220
až 300/220
až 500/220
až 300/220
až 10 MB/220
Paměť na SMS
až 500
až 100
až 11 MB
až 200
až 250
až 100
až 10 MB
900/1800
900/1800
900/1800
900/1800/900
900/1800
900/1800
850/900/1800/1900
Rozměry (mm)
92x48x16,75
107x46x11
107x46x13,8
108x49,5x15,1
107x45,4x15,4
103,5x43,5x12,9
108x45x14
Hmotnost (g)
90
60
80
82
72,6
65
78,8
Kapacita baterie / typ
1000 mAh/Li-Pol
670 mAh/Li-ion
1020 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
950 mAh/Li-ion
1020 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 270
až 240
až 288
až 300
až 780
až 360
až 636
Pohotovostní doba (hodiny)
až 476
až 200
až 528
až 300
až 837
až 420
až 528
Počet barev displeje
262 144
65 536
65 536
černobílý
65 536
65 536
65 536
Rozlišení displeje
240x320
128x128
128x160
3 řádky
160x128
128x128
128x160
Barevné provedení
černá
černá
černá
stříbrná a šedá
stříbrná
bílo-zelená
šedá
Sony Ericsson
Vodafone
Nokia S40
ZTE
Nokia S30
LG
Nokia S40
Frekvence (MHz)
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vodafone
246
Operační systém
107
JISTINA
Volací jistina
Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu
z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme
jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když
tři po sobě jdoucí Vyúčtování včas a řádně uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme
vám o ni Vyúčtování.
Výše volací jistiny
Minimální měsíční plnění
Minimální měsíční plnění (Kč)
0–176,99
Minimální výše volací
jistiny / limitu bez
zvýhodněného
telefonu
Minimální výše volací
jistiny / limitu se
zvýhodněným
telefonem
Minimální výše volací
jistiny pro stávající
zákazníky při pořízení
další SIM
500 Kč
Nenabízíme
zvýhodněný telefon
0 Kč
177–476,99
500 Kč
500 Kč
0 Kč
477–776,99
1000 Kč
1000 Kč
0 Kč
777–1176,99
1000 Kč
1500 Kč
0 Kč
1177–2176,99
1000 Kč
2000 Kč
0 Kč
2177 a více
1000 Kč
3000 Kč
0 Kč
Aby bylo jasno
Co je minimální měsíční plnění?
Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, za kolik si u Vodafonu poskládáte svůj měsíční
Tarif na míru.
A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony?
Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše minimální měsíční plnění dělá.
Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň
v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete,
že budete volat v rozmezí 177–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 177 Kč, abyste si
mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak z reálně zaplacených měsíčních poplatků dosáhnete oné minimální spodní
hranice. Jestli to prostě provoláte nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců
od pořízení dotovaného zařízení, může vám Vodafone doúčtovat rozdíl mezi dotovanou
cenou zařízení a standardní cenou v době pořízení. Prostě pak telefon doplatíte a voláte vesele
dál, jak potřebujete.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
108
Píšou, že mi
všechno vrátí
VODAFONE LIVE
Kdo si hraje, nezlobí
Padla vám do oka některá z našich her? Všechny tyto a mnohem více najdete
v sekci Stahuj! na portálu Vodafone live! přímo ve svém mobilu.
ŠUP NA TO
Pokud ve svém mobilu nemáte
čtečku QR kódů, můžete si ji
stáhnout zdarma například
zadáním adresy m.seznam.cz/qr
ve svém mobilním telefonu.
StáhnÝte si do mobilu ty nejlepší hry roku 2010!
Zažeňte nudu s hrami v mobilu! Připravili jsme pro vás výběr těch nejlepších her za minulý
rok od předních světových vydavatelů a navíc jsme je pro vás zlevnili na příjemných 60 Kč.
Ale pospěšte si, akce trvá jen do konce měsíce!
Na výběr her se můžete podívat v sekci Stahuj! na Vodafone live! (live.vodafone.com) nebo
přímo načtením QR kódu vpravo. Prohlížení katalogu na Stahuj! i Vodafone live! je zdarma.
Pokud nemáte na svém
telefonu tlačítko pro přímý
přístup na Vodafone live!, stačí
do prohlížeče svého telefonu
zadat adresu live.vodafone.
com. K tomu je ale potřeba,
abyste byli připojeni přes
Vodafone live APN.
Ze zásady Stahuji
všechno.
© 2010 Electronic Arts Inc. All Rights Reserved. © 2010 Gameloft. Všechna práva vyhrazena. Gameloft a logo Gameloft jsou ochranné
známky společnosti Gameloft v USA a/nebo jiných zemích.
109
PRODEJNY
Naše prodejny
Praha
Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00,
Ne: 10.00–20.00
Na PĚíkopÜ 8, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
Národní 28, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
Palladium, patro -2, market, nám.
Republiky 1, 110 00 Praha 1
Po–St: 9.00–21.00, Ît–So: 9.00–22.00,
Ne: 9.00–21.00
Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80,
120 61 Praha 2
Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00,
Ne: 13.00–19.00
Jugoslávská 11, Praha 2,
u metra I. P. Pavlova
Po–Pá: 8.30–19.30, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
NC Palác Flóra, 3. patro,
Vinohradská 149, 130 00 Praha 3
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00
Centrum Íerný Most,
Chlumecká 765/6, 109 00 Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
Hypermarket Globus, Kostelecká 823,
196 00 Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
OC Letĉany, Veselská 663, 199 00
Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663,
199 00 Praha 9
Po–Ne: 10.00–21.00
NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527,
101 00 Praha 10
Po–Ne: 9.00–21.00
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Obchodní 111, Praha Íestlice, 251 01
Po–Ne: 9.00–21.00
nová prodejna
Benešov
Tyršova 177, 256 01
Po–Pá: 8.00–17.30, So: 9.00–12.00
nová prodejna
KonÜvova 188/30, Praha 3
(vedle Cizinecké policie)
Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00
Beroun
OC Arkády, Na Pankráci 86, 140 00
Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Brno
Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská
2321/19, 148 00 Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Obchodní centrum Novodvorská
Plaza, Novodvorská 136, 142 00
Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Palackého 31/2, 266 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00
NC Královo Pole, Cimburkova 4,
612 00
Po–Ne: 9.00–21.00
Olympia, U Dálnice 777,
664 42 ModĚice
Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00
Tesco, Skandinávská 2, 619 00
Po–Ne: 9.00–20.00
OC Nový Smíchov, pĚízemí,
Plzeĉská 8, 150 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Masarykova 2, 602 00
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30,
Ne: zavěeno
Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144,
155 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1,
602 00
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00
Galerie Butovice, Radlická 117,
158 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Íeská Lípa
Metropole ZliÎín, ęevnická 1, 155 21
Praha 5
Po–Ne: 10.00–21.00
Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00,
Ne: zavěeno
PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ,
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Po–Ne: 7.00–21.00
Galerie Fénix, Freyova 35/945, Praha 9
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 10.00–17.00
110
JindĚicha z Lipé 119, 470 01
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Íeské BudÜjovice
nám. PĚemysla Otakara II. 90, 370 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04
Po–Ne: 9.00–21.00
Íeský TÜšín
Hlavní tĚída 17, 737 01
Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–12.00
DÜÎín
Chodov
Prokopa Holého 12, 405 02
Po–Ît: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00,
So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno
Karlovarská 1155, 357 35
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Frýdek-Místek
Ul.Palackého 4504, 430 01
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00
nám. Svobody 16, 738 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00,
Ne: zavěeno
HavíĚov
Fibichova 228/23, 736 01
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Tesco, ŽelezniÎáĚİ 8/1303, 736 01
Po–Ne: 9.00–21.00
HavlíÎkİv Brod
Dolní ulice 149, 580 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Chomutov
Chrudim
Resselovo nám. 80/1, 537 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Jablonec nad Nisou
Jugoslávská 543/2, 466 01
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00
Jeseník
Lipovská 69/1, 790 01
Po–Pá: 8.00–17.30, So: 8.00–11.30
Jihlava
Hodonín
Benešova 28, 586 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Národní tĚída 383/15, 695 01
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00
OC City Park, Hradební 1, 586 01
Po–Ne: 9.00–21.00
nová prodejna
Hradec Králové
S. K. Neumanna 281, 500 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Albert Hypermarket,
Kutnohorská 226, 500 04
Po–Ne: 9.00–20.00
Futurum, BrnÜnská 1825/23a, 500 09
Po–Ne: 9.00–21.00
Cheb
Svobody 547/19, 350 02
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
nová prodejna
JiÎín
Husova 127, JiÎín 506 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30
JindĚichİv Hradec
Masarykovo námÜstí 106/I, 377 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Karlovy Vary
T. G. Masaryka 697/5, 360 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
OC Varyáda, kpt. Jaroše 375/31,
Karlovy Vary-Dvory, 360 06,
Po–Ne: 9.00–21.00
Rakovník
Ahoj všem, ve mÝstÝ Rakovník vyrostla nová prodejna. TÝšíme se na
vás, tak neváhejte a pěijÑte se na nás podívat! Jakub, ZbynÝk a Radek.
Vaši prodejci.
Karviná,
Nový JiÎín
Prachatice
Tachov
OC Karviná, Nádražní 1939/4a, 733 01,
Po–Ne: 9.00–21.00
28. Ěíjna 2092/20, 741 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Dolní Brána 23, 383 01
Po–Pá: 8.30–12.30, 13.30–17.30,
So: 8.30–11.30
NámÜstí Republiky 57, 347 01
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 8.00–11.30
Kladno
nová prodejna
T. G. Masaryka 772, 272 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Olomouc
Kolín
Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín,
779 00
Po–Ne: 8.30–20.30
Sokolská 166, 280 02
(vchod z Pražské ul.)
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Ostružnická 15, 771 00
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00
nová prodejna
ProstÜjov
Tesco, KoneÎná 25, 796 01
Po–Ne: 9.00–21.00
PĚerov – Hypermarket Albert
Denisova 2907/11, 750 02
Po–Ne: 8.30–19.30
Teplice
U Krupské brány 24, 415 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Olympia Teplice, Srbická 464, 415 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–20.00
TĚinec
KromÜĚíž
OC Haná, Kafkova 1223/8, 779 00
Po–Ne: 9.00–21.00
Vodní 88, 767 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Opava
Globus, TÜšínská 83, 746 41
Po–Ne: 8.00–20.00
T. G. Masaryka 157, 261 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Trutnov
Liberec
Ostrava
Rakovník
Uherské HradištÜ
Hypermarket Globus, Sousedská 600,
460 11
Po–Ne: 9.00–20.00
PĚíbram
Avion Shopping Park Ostrava,
Rudná 114, 700 30
Po–Ne: 9.00–21.00
Husovo námÜstí 121, 269 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Pražská 147/30, 460 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Zeyerova 347/4, 702 00
Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Staré námÜstí 53, 516 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30
OC Nisa, Íeské mládeže 456, 460 03
Po–Ne: 9.00–21.00
Futurum, NovináĚská 6a, 702 00
Po–Ne: 9.00–21.00
LitomÜĚice
Novobranská 2, 412 01
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00
Hypermarket Globus, Opavská
236/90, Ostrava-Plesná
Po–Ne: 9.00–21.00
Litvínov
OC Galerie, Sjízdná 5554/2, 722 00
Po-Ne: 10.00–20.00
9. kvÜtna 24, 436 01
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00
Louny
Pražská 94, 440 01
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Most
OC Central Most, RadniÎní 3400,
434 01
Po–Ne: 9.00–20.00
Tesco Most, Rudolická 1706/4, 434 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Mladá Boleslav
Olympia, JiÎínská 1350/III, 293 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Bondy Centrum, tĚ. Václava Klementa
1459, 239 01
Po–Ne: 9.00–20.00
Náchod
Kamenice 143, 547 01
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.30–11.30
Rychnov nad KnÜžnou
Rumburk
tĚ. 9. kvÜtna 5, 408 01
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00
Slaný
Husova 102/16, 274 01
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Hypermarket Albert, Lidická 1269, 739 61
Po–Ne: 8.00–20.00
Horská 1, 541 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Masarykovo nám. 37–38, 686 01
Po–Pá: 8.00–18.00,
So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno
Ústí nad Labem
Mírové nám. 207, 401 00
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Vyškov
Masarykovo námÜstí 86/2, 682 01
Po–Pá: 9.00–17.30,
So: 8.00–11.30
nová prodejna
Zlín
Pardubice
Strakonice
Globus, PodÜbradská 293, 530 09
Po–Ne: 8.30–20.30
Velké námÜstí 144, 386 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
nám. Republiky 56, 530 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Svitavy
námÜstí Míru 79, 568 02
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 8.30–11.30
Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170,
Malenovice 763 02
Po–Ne: 9.00–21.00
AFI Palace Pardubice
Masarykovo nám. 2799, 530 02
Po–Pá: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00
Šumperk
Znojmo
nová prodejna
Plzeĉ
Hlavní tĚída 3, 787 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Tábor
nám. Republiky 3, 301 00
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Erbenova 572, 390 02
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
NC Borská pole,
U LetištÜ 2/1074, 301 00
Po–Ne: 9.00–20.00
NC Interspar, Chýnovská 3049, 390 01
Po–Ne: 9.00–20.00
Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ
JABLKO, nám. Míru 174, 760 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Obroková ulice 19, 669 02
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Žatec
Obráncİ Míru 236, 438 01
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Ždár nad Sázavou
námÜstí Republiky 68, 591 01
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00
Po–Ît: 10.00–20.00,
Pá–Ne: 10.00–21.00
OC Olympia, Písecká 972/1,
326 00 Íernice
Po–Ne: 9.00–21.00
Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skočte
na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu
V prodejnách označených ikonou najdete servis telefonů
111
PRO FIR
PRO
FIRMY
RMY
RM
Všichni podnikatelé o tom mluví
VOLEJTE NEOMEZENĚ V ČR*
VOLEJTE NEOMEZENĚ VE VAŠÍ FIRMĚ
VOLEJTE NEOMEZENĚ SVÝM PARTNERŮM
BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY
VYBERTE SI TARIF NA MÍRU
KONTROLA NÁKLADŮ DLE VAŠICH AKTUÁLNÍCH POTŘEB
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
TELEFONY JIŽ OD 7 KČ
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Neomezené volání a psaní na
vybraná čísla v síti Vodafone
Volání
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
VPN firma neomezeně
Neomezené volání
a psaní v rámci firmy
Co mohu získat
1 číslo
175 Kč
2 čísla
225 Kč
0 minut
6,50 Kč/min
0 Kč
20 minut
5,50 Kč/min
110 Kč
0 SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
50 minut
5 Kč/min
250 Kč
50 SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
3 čísla
260 Kč
125 minut
4 Kč/min
500 Kč
100 SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
Vodafone Internet
v mobilu
177 Kč
4 čísla
285 Kč
250 minut
3 Kč/min
750 Kč
250 SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Vodafone Internet
v mobilu naplno
315 Kč
Měsíční poplatek
240 Kč/SIM
Něco navíc
Balíček MMS naplno
77 MMS měsíčně za 77 Kč
Business e-mail plus
Neustálý přístup k e-mailům a kontaktům, i když zrovna nesedím u počítače
Chytrý přehled
Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal
Vodafone Passport
Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek
*Platí s Tarifem na míru 2700
112
400 minut
2,50 Kč/min
1000 Kč
neomezené
volání
0 Kč/min
2700 Kč
neomezené SMS
0 Kč/SMS
500 Kč
Připojení
na stálo
525 Kč
Nabídka měsíce
PoěiÑte si smartphone HTC Desire
za neuvÝěitelnou cenu!
KÏ
3s5In7te7rnentaepmlno
S Internetem v mobilu naplno a minimálním mÝsíÏním plnÝním
ve výši 777 KÏ po dobu 9 mÝsícı ho získáte jen za 3577 KÎ
(standardní cena 9977 KÏ).
bilu
v mo
Vybral jsem si
Můj Tarif na míru
Měsíční paušální platba
Při pořízení zaplatím
JISTINA:
CELKEM:
Prodejce
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/firemni
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
113
SNADNÁ CESTA K VODAFONU
ProÏ si vybrat Vodafone?
SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU
STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ
ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY
PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Co mohu získat
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla v síti
Vodafone
1 číslo
175 Kč
Volání
0 minut
6,50 Kč/min
0 Kč
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
2 čísla
225 Kč
20 minut
5,50 Kč/min
110 Kč
0 SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
50 minut
5 Kč/min
250 Kč
50 SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
3 čísla
260 Kč
125 minut
4 Kč/min
500 Kč
100 SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
Vodafone Internet
v mobilu
177 Kč
Vodafone Internet
v mobilu naplno
315 Kč
Balíček MMS naplno
77 MMS měsíčně za 77 Kč
Chytrý přehled
Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal
Vodafone Passport
Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek
114
250 minut
3 Kč/min
750 Kč
250 SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Něco navíc
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
4 čísla
285 Kč
400 minut
2,50 Kč/min
1000 Kč
neomezené
volání
0 Kč/min
2700 Kč
neomezené SMS
0 Kč/SMS
500 Kč
Připojení
na stálo v PC
525 Kč
Nabídka měsíce
Sleva 1000 KÏ na chytré telefony
StaÏí si poěídit Tarif na míru v hodnotÜ 477 KÎ s Internetem
v mobilu naplno a získáte chytré telefony za super ceny.
Tak těeba LG Optimus One nebo Sony Ericsson Xperia X8.
KÏ
27377777 KÎ
KÏ
19297777 KÎ
Vybral jsem si
Můj Tarif na míru
Měsíční paušální platba
Při pořízení zaplatím
JISTINA:
CELKEM:
Prodejce
115
Více možností pro Váš mobilní život
7“ Tablet
Web Browsing
with Flash
SAMS1066.indd 1
eReader
Augmented
Reality
Video
Conferencing
Multimedia
13.10.10 9:52
Download

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně