www.cilichili.cz
4/ 2011
Vybrané
V brané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
Vy
4 2011
Popelnice Evropy
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Sbírka byla ohlášena Magistrátu hl. města Prahy
pod č.j. S-MHMP/292449/2009
Postavme
školu v Africe
Jen polovina dětí v Etiopii chodí do školy. Pomozte nám to změnit:
Přihoďte svou cihlu na WWW.SKOLAVAFRICE.CZ
Dary na účet 222 444 555 / 0300
Pošlete DMS AFRIKA na 87 777
cena DMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží 27Kč.
Rozjezd
fakebook
Vyhledávání
ýesko – nebe muzikantŢ
hudebník/skupina
Fotoalba pŐátel
Zeď
ýesko - nebe muzikantŢ
PŐebíráme:
kultura.ivcera.cz
Koncerty
05 Duben v 16:20 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
Fotky
Toto se líbí Janet Jackson, Abba, Slade, Kosheen
Operace hlasivek
Joe Cocker
První pomoc na pódiu
Rakve
Silikon
autor: Kelly
Reklama
Suzi Quatro poprvé od roku 1973 vyprodala
koncert. V Poþátkách u Kolína.
Peníze
Naši fanoušci v Praze
Ahoj ýeši. Chystám comeback. Po letech sporŢ se dám zase
dohromady a vystoupím spoleþnĚ v LucernĚ, kde odehraju
svoje nejvĚtší hity, aŘ je to co je to.
05 Duben v 16:12 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
VytvoŐ reklamu
PusŘte si to na nohu za 14Kþ
www.hnusy.cz
Kolekce 11 256
CD nejmodernĚjší
svĚtové hudby,
provĚŐené léty
v þeských rádiích.
TváŐiþka jak zadeþek
www.hnusy.cz
ZlevnĚné krátkodobé facelifty
pro hvĚzdy 80.
let! Vydrží pŐesnĚ
na turné po ýR.
Toto se líbí Gloria Estefan, Smokie, Genesis
Zlaté desky
Náhrobní desky
Best of cokoliv!
www.hnusy.cz
Nedávné aktivity:
Pozvánka na událost: Obírání Truppi, co zbylo z Druppi.
10.000.000
PrŢzkum: Mladí ýeši odmítají poslouchat to, co jejich
rodiþe. Poslouchají to, co jejich prarodiþe.
ýechŢm se to líbí
ýesko - nebe muzikantŢ
Správci
PŐebíráme:
Paul Anka na kapaþkách okouzlil þeské publikum.
„Druppi
Chcete prima
muziþku pro svŢj
obchŢdek?
Tematická best
of k pracím
práškŢm, jogurtŢm
i polívkám pro
babku za babku!
kultura.ijindy.cz
ýlenové
9 z 258 þlenŢ
zobrazit všechny
05 Duben v 15:47 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
Toto se líbí Beach Boys, Cat Stevens, Barbra Streisand
Nedávné aktivity:
Lionel
Richie
Stevie
Wonder
Deep
Purple
ýesko je srdce Europe!
Pozvánka na událost: Megakoncert Uriah Heep
na koupališti v Senohrabech.
Pozvánka na událost: Obírání Truppi, co zbylo z Druppi,
i s Chluppi.
Depeche
Mode
Alphaville
DJ Bobo
ýesko - nebe muzikantŢ
PŐebíráme:
Na tŐesení urnou Johna Lennona pŐišlo 120 000 ýechŢ
kultura.buhvikdy.cz
Prodigy
Boy
George
Boney M
Toto se líbí Mark David Chapman
Nedávné aktivity:
Roxette nejprodávanĚjší kapelou v ýR.
ČiliChili | 04 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
3
Rozjezd
LII
ùII
L
CHelnicoívé
Foto: Michael Kratochvíl
Popvydán
Obsah
Co vás čeká a jémine
T
Pomeje publikuje s. 6; Pelíšky slavných s. 8; Buzerace za všechny
prachy s. 10; Placatky v metru s. 12; Čerstvé jídlo je na nic s. 16;
Popelnice Evropy s. 18; Hadry, co přežijí
i na smeťáku s. 34; Chlápek, co má pifku na rozvojovou pomoc s. 40;
Bunkrová země s. 46; Jedem na Tábor s. 52; Bramboračka
s Uhry s. 54; Motorka na všechno s. 56; Berlín není Praha s. 60;
Jak se hraje v rádiu s. 64;
123: Vodafone
T
Zprávy z Vodafonu s. 70; Některé
věci prostě patří k sobě s. 70;
Studentská nabídka s. 72; Připojení
s Vodafonem s. 73; Předplacené
Podobenství
o smetišti
Sakrapes: Hele, představ si týpky, co žijou celej
život na smeťáku. Uprostřed fajruje vatra, která
je totálně oslňuje, takže můžou čučet dycky jenom směrem od ní. Čiže znaji všecky věci i sami
sebe jedině jako stíny mezi odpadkama.
Glaukom: To je hustý! Takže si mysleji, že ty
stíny jsou skutečný věci?
Sakrapes: Přesně! A teď si představ, že by se
jeden z nich vykašlal na teplo tý vatry a vzal
kramle do světa za smeťákem! A najednou
viděl skutečný věci! Že by se pak vrátil a začal
do všech hustit, že bydleji dobrovolně na hnoji.
A že jinde to maji lepší.
Glaukom: Sákryš, to by asi dostal šutrem, co?
<
[email protected]
karty s. 78; S Vodafonem
v zahraničí s. 80; Vymyšleno
pro firmy s. 83; Speciální edice
Tarifů na míru s. 86; Všechno
o telefonech s. 88; Volací jistina
s. 108; Lahůdky z Vodafone live!
s. 109; Prodejny s. 110; Snadná cesta
k Vodafonu s. 112 „
Naklepu ti řízky
Veliko
noce
MMSky pro zajíčky
Na cilichili.cz najdete decentní, T
umírněnou, pozitivní kolekci MMSek
k Velikonočním svátkům.
ČILICHILI – složení
T
ěeditel redakce – Filip ZesilovaÝ chuti Hrubý
Šéfredaktor – Michal Aspartam Schindler
Zástupce šéfredaktora – Štefan Cereální
extrudát Švec
Kreativní Ĝeditel – Simon Extrakt koĜení Brown
&&& Creative – www.andandandcreative.com.
Editor sekce Vodafone – Martin Glukóza Pistulka
Provozní sekce Vodafone – Magda Laktóza
Rückschlossová
EditoĜi aËpsavci – JindĜich Melasa Novák,
FilipËCO2 HoráÝek, Martin Antioxidant Groman,
Jakub Sladový výtažek König, Tomáš SĶl jedlá
Fürstenzeller
DesignéĜi – Petr Sojový hydrolyzát Toman,
Tomáš Palmový olej Trnobranský, LucieË
Citronová šĨáva Steenkamp, Shawn Colouring
Agent Davey
Manažer – Marek Kvasnicový extrakt Slezák
ProdukÝní – Pavel PšeniÝné otruby Matuška
DTP – Aleš Konzervant DuroĎ
Asistenka – Lenka Barvivo Ciznerová
Inzerce – Marek Tokoferol Hammerschmied,
LucieËAroma Mihálová
Obálka – Tim McDonagh,
www.handsomefrank.com „
Tiráž
Stáhněte si do mobilu čtečku
QR kódů z Android Marketu
nebo z Apple Storu a namiřte ji
na čtvereček. Otevře se vám internetová stránka se super obsahem.
4
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r.
o. Uzávçrka vydání 16. 3. 2011 Datum vydání 1. 4. 2011 Distribuce Üeská republika Periodicita mçsíÝník Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: [email protected]
Uzávçrka podkladĶ inzerce 5/2011 14. 4. 2011 MKÜR 15371. Koš naËpoplatky, jinak též poplatkový koš. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby
jsou vyhrazeny. Mladí ležáci, staĜí taky ležáci. E-mail doËredakce: [email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Rozjezd
Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia
Drobky
ky
y
T
Až tě hryzne,
pochopíš
Pokroky vědy a techniky
Rozzuřená polská žena v domácnosti hodila radničnímu úředníkovi na stůl krysu. Byrokrat totiž
odmítal uvěřit, že dotyčná potřebuje
službu deratizátora. Padesátiletá
Zdzislawa Szczerbinská už měla
dost úředních řečí o tom, že si celý
problém s krysami ve svém bytě
v Lodži vymýšlí. „Byla jsem tak
naštvaná, že jsem jednu krysu chytila
sama do pasti a třískla jsem mu s ní
o stůl,“ sdělila lokálním médiím. Ale
ani poté jí úředník nechtěl uvěřit
a uštěpačně se jí zeptal: „Proč je
mrtvá? Jak mám vědět, že jste ji nesebrala na ulici?“ Zoufalá Szczerbinská
nyní podle vlastních slov nemá jinou
možnost, než dát úředníky zajišťující
deratizaci k soudu.
T
Nový neviditelný letoun
Čeští vědci a inženýři z vývojářského oddělení prestižního
leteckého výrobce Aero Vzduchochody vyvinuli nový neviditelný letoun, který nezachytí ani radarový systém Tamara.
<
Duel
Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky
z/vychytavky/ke-stazeni/skladacky
T
<
Bleskové zprávy
Blesko
Rybník
k
Dojdete iËpoËsvých aËzadarmo
Üasto plavete vËcizí moÝce
MĶžete plavat napĜíÝ aËzas zpátky
Sinice vás nesežerou aËkapr leda ožužlá
KoupaÝka vËlétç Ýasto staÝí místo hygieny
Když neplavete uËpĶjÝovny lodçk, je bezpeÝno
:
1:0
0:1
1:0
1:0
1:0
1:0
Moře
ř
Už cesta kËnçmu je peklo aËstojí majlant
Üurá se tam taky, ale je to Ĝedçnçjší
Pokud nejste Venclovský, radši si hlídejte bĜeh
Ježek píchá fest aËmedúza žahá jak ujetá
Bez sprchy brzo chytnete ošklivý ekzém
Bacha naËvlny, proudy iËlodní dopravu
5:1
Takže je to jasné.
Stačí se shodnout, že do rybníka se nečurá, a moře se může jít vycpat.
ČiliChili | 04 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
T
S da
S dalajlámou
přijela do
Pra
Prahy jeho dalajmáma.
Dopis měsíce
T
Vážení přátelé, v čísle 2/2011, strana 9, jste k fotografii Martiny Sáblíkové uvedli text, který v žádném
případě neodpovídá etickým a morálním principům!
Domnívám se, že byste se měli veřejně Martině
Sáblíkové omluvit. S pozdravem Pavla Kallistová
Odpověď: V uvedeném čísle jsme skutečně publikovali text o tom, že Martina Sáblíková změnila pohlaví
na ženu. Omlouváme se za porušení etických
a morálních principů a za mystifikaci, Martinino
pohlaví se nezměnilo. Redakce
<
5
Rozjezd
Drobky
Ilustrace: Eric Sevigny, Foto: David Neff / MF DNES / Proŏmedia
LII
ùII
L
CHelnicoívé
T
Geniální zahrádkář uražen
Britský zahradník dostal zákaz účastnit se pěstitelské soutěže ve své vesnici, protože pořád
vyhrává. Třiasedmdesátiletý David Stirzaker
vyhrál se svou mrkví, petrželí a rajčaty již 12 cen
za poslední 4 roky a letos byl požádán, aby se klání
neúčastnil. Zemědělská asociace v Severním Cadbury mu sdělila, že jeho úspěchy odrazují ostatní
soutěžící od účasti. Pan Stirzaker řekl: „Je to můj
koníček a podporoval jsem tuhle soutěž po celé
čtyři roky. Jejich prosbu považuji za velmi urážlivou – je to soutěž, a tak bych předpokládal, že je to
na ostatních pěstitelích, aby se snažili víc, chtějí-li
mne porazit. Už s nimi nechci mít nic společného.
Řekl jsem jim, že už se tam neukážu a že si mohou
přijít pro své trofeje.“
<
Redakční test
T
Jste gay?
ay?
Řešení:
Bleskové zprávy
T
Popvydán
Pavlač Emila Hakla
Hranice provařenosti
Občas na mě sedne iracionální posedlost. Tuhle to zase přišlo. Sháněl jsem
po celém hlavním městě krámek s muzikou, kde by měli cokoliv od jakési kapely,
kterou jsem si zatoužil poslechnout. Ony ty stažené verze mívají nepřesvědčivé
basy a výšky. Běhal jsem a ptal se. Ani jeden prodavač nevěděl, o co běží, přestože hudební formace, po níž jsem toužil, je docela známá. Pro mnohé na hranici
jsem. Za měsíc jsem se octl v Berlíně a tam mi v prvním
provařenosti. Nesehnal
N
poblíž Samariterstrasse řekli: „Regál číslo 4, police 7
zaplivaném obchůdku
obc
a 8, tam najdete všecko, co vydali.“ Je ovšem hromada
států, kde jsou na tom nesrovnatelně hůř. Mnohé z nich
přímo za humny. Takže nutnost zajet si občas pro
muziku do Berlína nevnímám jako zásadní újmu. Komu
nevadí zvuk v mp3, nemusí ani tam. Já jsem v tomhle
konzerva – chci, aby to tence cinkalo a pořádně dunělo.
Chci slyšet, jak se trumpeťák nadechne, než zavřeští.
Co z toho vyvodit? Nic. Tak to prostě je. Lidi, co
chtějí být v něčem, případně ve všem in, to tu nemají
lehké. V zemi, kde je kilometr dálnice dvakrát dražší
než ve zbytku západní Evropy, přestože je tu pracovní
síla třikrát levnější. Kde je dražší vůbec všecko. Ale to
by člověk i překousl, kdyby to aspoň sehnal…
Příčiny známe, následky prožíváme, z obecného
hlediska je tedy u nás vše v pořádku. Mohlo by být
líp, ale to bychom si to museli vybojovat, a my bojovat
zapomněli. Od konce středověku se tady už jenom
nadává. Jdu tuhle po Smíchově, za mnou mladá matka
s dcerou, matka řičí: „Řikám ti, že tortilla nebude,
dneska bude penne! Tortilla nebude!“
Takže se to snad zlepšuje. Jednou zbytek Evropy
doženeme, a nebude to ani dlouho trvat. Bude to
tu stejné jako jinde. To jest jako všude. Snad kromě
Albánie, tam tu kapelu, co jsem onehdy sháněl, taky
nejspíš neznají.
Jiří Pomeje vydal speciální
číslovanou edici svých faktur.
6
T
,
5
2
Nejlepšíí dárkyy jsou
u pro
o sebe
e. Před
edplaťte si ČI
ed
ČILI
L CH
HILI SMSkkou a ke ka
ažd
ž ému
u
číslu vám
m přijd
de su
uper dáre
ek. A nem
musíte být ani u Vod
daf
a on
nu! S tímhle
e číslem
m
třřeba do
ostali všichn
ni přředpllatite
elé ne
ejd
j esig
gnově
vější igelittku v okolíí. Před
vě
dplaťte
sii nás a uvidíte
e, co bude
e příš
íště!
JAK NA TO?
• Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK) JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC
na telefonní číslo 90211.
• Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí o potvrzení. Potvrdíte ji odesláním „ANO CILI ROK“.
• Krok 3: Protože jsme slušně vychovaní, tak vám poděkujeme, a ještě vám napíšeme, jak případně předplatné zrušit, kdybyste třeba ztratili vkus.
a
k
t
i
l
ige
• Krok 4: Každý měsíc, předtím, než ČILICHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, že jste zaplatili 25 Kč
za nové číslo. Těch 25 korun je poštovné, časopis je zdarma. Nemusíte pak pro časopis nikam chodit
a najdete ho ve schránce. A samozřejmě můžete předplatné kdykoliv zrušit!
• Více se dozvíte www.cilichili.cz/zasilani. Všechny otázky a žádosti směřujte na [email protected]
• ČILICHILI si nyní můžou objednat nejen zákazníci Vodafonu, ale i ti ostatní, aby věděli, jak je u nás fajn.
00
ZE 1
Y
MOT
LÉ H
Mù
%U
edcký př
uměle stu, takže
a je
oigelitk vého pla otní pr
živ
cti
Tato
jako
z po chránit
doma
mět
te
chce te si ji te ji mohli
tli
ys
jes
ch
í, ne usek, ab
střed
m.
ální ko
muze vnoučatů
at
áz
uk
JEŠTĚ PRO POŘÁDEK: Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja. Kdybyste měli s doručením jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00 až 18.00 hod.). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz.
NLChilli Chilli 190x122,5 verze B.indd 1
17.3.11 10:26
Rozjezd
Bydlení slavných
Ilustrace: Nikkarin (humanart.cz), Foto: Proŏmedia
Drobky
T
Světové celebrity a jejich
vyňuňané pelíšky
39 – Na ulici
8
T
T
Před kamerou bývá tma
Rumunská policie
zatkla podvodníka,
který byl na útěku
deset let. Delší dobu
přitom pracoval jako
moderátor oblíbené
televizní show. Pětatřicetiletý Viorel Pleskan
utíkal před zákonem
od roku 2001 a zatčení
se vyhnul tím, že se
v zahraničí oženil,
přijal příjmení své
manželky a stal se z něj
Viorel Andrei. K jeho
dopadení došlo poté,
co rumunská policie
vyšetřovala drobný
dopravní přestupek,
spojila si Andreie
s hledaným Pleskanem
a ke svému překvapení
zjistila, že jde o známou
televizní tvář. Viorel si
teď musí odsedět 8 let,
které vyfasoval za zpronevěru v roce 2001,
a navíc čelí obvinění
z používání falešné
identity.
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
Samsung Galaxy Ace a Samsung Galaxy Mini
Velký a malý brácha
veleúspěšného smartphonu
Samsung Galaxy S jsou na světě
Samsung Galaxy Ace a Samsung
Galaxy Mini jsou novorozené přírůstky rodiny chytrých telefonů
Samsung Galaxy Family. První
z nich má ambice být tím nejchytřejším, nejelegantnějším a
nejprofesionálnějším sourozencem úspěšného modelu Samsung
Galaxy S. Druhý vyniká neobvyklým designem a přátelským
přístupem k novým uživatelům
chytrých telefonů.
Samsung Galaxy Ace je určen pro ty, které
zajímají módní trendy. Jeho sofistikovaný design působí moderně a zároveň
elegantně. Na rozdíl od předchůdce je
Samsung GALAXY Ace vybaven novější
verzí operačního systému platformy
Android, konkrétně Androidem 2.2 (Froyo).
Společně s 800MHz procesorem je
příslibem plynulého výkonu při jakékoliv
činnosti od pracovních úkolů po zábavu.
To vše na velkorysém 3,5palcovém HVGA
displeji, na kterém si můžete například
prohlížet právě vyfocené fotografie
prostřednictví 5Mpix fotoaparátu. Jako
dárek najdete v balení černý a bílý kryt
baterie spolu s 2 GB MicroSD kartou.
Stejně tak Samsung Galaxy Mini používá
technologicky propracovaný a zároveň
uživatelsky přívětivý operační systém
Android 2.2. Design i funkce jsou určeny
především mladým, společenským lidem,
kteří se s funkcemi chytrých telefonů seznamují. Výrazným prvkem Samsung Galaxy
Mini je blýskavý barevný proužek lemující
jeho zaoblený skelet. Společně s 600MHz
procesorem a dotykovým QVGA displejem
o velikosti 3,14 palce je ideálním chytrým
telefonem splňujícím designové i technologické požadavky mladší generace uživatelů
mobilních technologií. S telefonem navíc
obdržíte 2 GB MicroSD kartu zdarma.
Každodenní používání Samsung Galaxy
Ace i Samsung Galaxy Mini značně
usnadňuje jedinečná funkce SWYPE
z dílny Samsung, díky které není při psaní
na dotykové klávesnici nutné vyťukávat
každé písmeno zvlášť, ale stačí prstem
po písmenech plynule přejíždět a text se
sám prediktivně doplňuje. Veškerá
komunikace je se Samsung Galaxy Ace
i Samsung Galaxy Mini maximálně usnadněná
také díky další speciální funkci Social
Hub. Ta sjednocuje všechny dostupné
informace o kontaktech do jediného
místa, takže pak jen stačí si podle dané
situace zvolit hovor, SMS, IM, email nebo
reakci na sociální síti.
Každý smartphone ze Samsung Galaxy
Family lze dodatečně vylepšovat podle
vlastních potřeb díky bezplatnému
přístupu k více než 100 000 aplikací
z Android Market™ a Samsung Apps.
Samsung Galaxy Ace v prodeji již od
března 2011. Samsung Galaxy Mini
bude k dostání v průběhu dubna 2011.
Více informací na www.samsung.cz
Rozjezd
Foto: Proŏmedia
LII
ùII
L
CH nicové
í
el
Popvydán
ČILI news
Boj proti terorismu
T
Bílý dům bude černý
Drobky
T
Buzerace all inclusive
Cestovní kanceláře zařazují do svých nabídek novou destinaci – bývalou vojenskou základnu v Rumunsku, kde staré
tanky předělali na luxusní ložnice. Militantní turisté se mohou
ubytovat také v normálních pokojích vybavených
starými kanony a střílet z nich z oken. Provozovatelé
zeleného resortu v Orastii investovali do základny neuvěřitelných 17 milionů liber a proměnili ji v luxusní
středisko s nádechem vojenského života. Některé pokoje jsou propojeny tajnými podzemními chodbami
a na 80 hektarech přilehlé půdy si hosté mohou vychutnat i nácvik pochodu, tréninkový dril, řízení tanku
a výcvik ve střelbě. Ceník za tuto lampasáckou rekreaci začíná na 1200Kč za noc s plnou penzí nebo 3600Kč
za 6 nocí s polopenzí.
<
mi svÛj
pelíše
k
www
.cilich
ili.cz
te si
do
mobi
lu čtečk
u QR
Nemáš co dělat?
Předplať si ČiliChili.
www.cilichili.cz/předplatné
10
kódů
a nami
řte
T
ji na
čtver
eček.
<
Díra na trhu
Áááá,
ten
píše...
Po úspěchu nealkoholického piva přichází
na trh i nealkoholický
fernet, nealkoholická slivovice a pro
nejtvrdší borce
nealkoholický líh.
UK
AŽ
MI
PEL SVŮJ
ÍŠE
K
táhně
Prubni to
3/ 2
3/
Ukaž
tar
arif
ify
Voda
Vo
dafon
ffo
onu
nu
plu
lus
porc
po
rce
pěkn
pě
kn
něě
ostr
os
tréh
ého
čten
čt
ení
00111
www
ww
w
ww
w
w..c
.ci
ccilillic
icchi
hiliilli.c
h
i.i.ccz
3 2011
Vyybr
V
brran
an
a
n
néé
tteele
leffo
on
ony
nyy
a
CIA nechá z bezpečnostních důvodů přemalovat Bílý dům
ve Washingtonu na černo. „Jak známo, černá barva pohlcuje
světlo. Sídlo prezidenta tak bude prakticky neviditelné,“
prohlásil šéf CIA Leon Panetta, „také prezident sám bude
v budově lépe maskován.“
Uvidí
te věci.
Stoupne do hlavy
a nic tam neudělá! Pozvracej se
střízlivý! Let’s have
a party!
<
Pokud hledáte
pořádný úkol,
my hledáme vás.
Přijměte zajímavou pracovní výzvu
a pojďte s námi postavit novou banku.
Hledáme bankovní asistenty na naše
pobočky. Nemusíte být bankéři, ale měli
byste mít chuť a talent prodávat.
Brusson a.s., člen skupiny PPF / IČ 29045371 / Praha 4, Hráského 2231/25
Zapsaná u Městského soudu v Praze / Spisová značka B 16013 / Brusson a.s.
požádal v roce 2010 o bankovní licenci u ČNB
Cili-Chili 190x245.indd 1
14.3.11 17:06
Čumenda
Čumenda: Michael Wolf
T
TLAČENICE
v detailu
Michael Wolf je úspěšný fotograf, který
má nápadů plnou fotobrašnu. Známá je
třeba jeho série Street Views, v níž pročesal Google Maps a z jejich street view vybral ty nejlepší záběry. A velmi úspěšné
jsou i jeho tlačenice z tokijského metra.
12
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Nick Veasey
13
Čumenda
www.photomichaelwolf.com
V Hongkongu žijící Němec Wolf zachytil každodenní peklo tlačenice v tokijském metru. „V roce 1997
jsem v Tokiu fotil něco pro německý časopis Stern
a ocitl jsem se tam na jedné zvláštní stanici. Má jen
jednu kolej, ale dvě nástupiště, takže když přijel vlak
na opačnou stranu, mohl jsem zblízka pozorovat okna
na druhé straně soupravy. Udělal jsem asi pět snímků,
a když jsem je v Hongkongu vyvolal, ty tváře vyhlížející z oken mě zasáhly. Rozhodl jsem se, že v tom musím
někdy pokračovat. Vrátil jsem se v letech 2008 a 2009
a celkem jsem tam strávil 30 dní. Fotil jsem vždycky
během špičky od půl
osmé do tři čtvrtě na dePomoc
vět od pondělí do pátku.
T
Vlak přijel každých třicet
sekund, udělal jsem fotky
a v 8.45 jsem se vrátil
do hotelu,“ popisuje Wolf,
jak série vznikla. KaždoJaponci se stále
pádně je na první pohled
potýkají s následky
jasné, co Michaela Wolfa
zemětřesení. Pokud
zaujalo. Tváře bezmocjim chcete pomoci,
ných znehybnělých lidí
pošlete na číslo 87 777
namáčknutých na orosedárcovskou SMSku
ná skla vypadají opravdu
ve tvaru podle své
zvláštně. V kontextu
oblíbené charitativní
nedávné katastrofy až
organizace:
hrozivě. Ačkoli vznikly
dávno, dávno před ní...
DMS ARMADASPASY
nebo
DMS CCK
nebo
DMS ADRA
Pomoc
Japonsku
<
Cena DMS je 30Kč,
příjemce vaší pomoci
obdrží 27Kč.
Všem dárcům
děkujeme!
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
15
Kácíme modly
Radši to
nechte uležet
Taky jste zblblí povykem reklam v supermarketech o nezbytné a nenahraditelné čerstvosti?
Ve spoustě případů rovnice „čerstvé = nejlepší“
ale vůbec neplatí.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
1
16
MASO
Jestli vám při pohledu na čerstvoučké, jasně
červené steaky vystavené v supermarketech
kapou z tesáků sliny, tak je klidně spolkněte.
Proč? Hlavně proto, že čerstvé maso obsahuje hodně vody. Hoďte ho na gril, voda se
během pár vteřin vypaří a vám zbude vysušená tuhá podrážka. Když ho budete chtít
zamrazit, zmrzlé krystalky ledu maso potrhají a poničí a po roztátí budete mít na talíři
houbu v louži krvavé vody. Každý řezník vám
potvrdí, že správný proces je vyvěsit maso
do studeného skladu a nechat ho tam pár
týdnů zrát. Dva týdny je nutné minimum, tři
týdny optimální a opravdu kvalitní svíčkové
neuškodí ani pětitýdenní kúra. Zrání uvolní
v mase svalová vlákna, odpaří přebytečnou
vodu a ztratí tím až 30 % své váhy – to je taky
důvod, proč ho musíte hledat u řezníka, a ne
v supermarketu v akci. A ještě jedna věc.
Nenalétněte na specialitu jménem „marinované maso“, pod kterým se prodává flákota
naložená do univerzální hnědé omáčky
a zabalená do igelitu. Neprodyšný obal
v mase spolehlivě zadrží všechno, co z něj
má naopak zmizet.
2
RYBY
Čerstvé rybě, která
putuje ze sítě rovnou
na gril, se máloco
vyrovná. Když ale
žijete v zemi, kde mají
nejbližší moře v Makru,
je jistější sáhnout
po rybě, která byla hned
po chycení bleskově
a hluboko zmrazena.
Moderní způsoby
konzervace ryb hned
na palubách rybářských
lodí je udrží v lepší
kondici, než jakou vám
nabídnou v restauracích, kde servírují rybí
maso sice „čerstvé“,
ale získané z utrápeného zvířete, které se
kodrcalo přes půl světa
v bůhvíjakých podmínkách a čekalo, až ho
konečně někdo majzne
paličkou. U korýšů
a další mořské havěti to
platí dvojnásob.
Nechceme v žádném případě tvrdit, že všechno, co jíme, by mělo
na písknutí samo přiběhnout. Ani že jediné správné recepty jsou
ty eskymácké, začínající slovy: vezměte kus žraloka a zahrabte ho
na týden do hlíny. Existuje samozřejmě spousta věcí, které jsou
čerstvé nejlepší. Jen je potřeba si dávat pozor na chytráky, kteří
používají nálepku „zaručeně čerstvé“ jako záminku pořádně napálit cenu. Od takových je potřeba hezky zčerstva utéct.
5
3
CHLEBA
Podle průzkumu Podnikatelského svazu pekařů
a cukrářů považujeme
čerstvost chleba za jeho
zdaleka nejdůležitější
vlastnost – hlasovalo
pro ni 53 % dotázaných,
až na druhém místě
se ocitla chuť s 28 %.
Ve všech kuchařkách,
které se zabývají
přípravou chleba, se
ale dočtete, že upečený
bochník se má nechat
vychladnout a zabalený do utěrky rozležet
do druhého dne. Potvrzuje to i předseda svazu
pekařů Jaromír Dřízal,
který rovněž upozorňuje
na to, že dobře upečený
chleba nepřipomíná
rozměklou buchtu, ale je
křupavý a při poklepání na spodní kůrku
má „zazvonit“.
ČiliChili | 04 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
6
4
VÍNO
U vína je to s mýty o mládí a stáří
naopak. Zblblí pověstmi o milionech
utracených za stoleté lahve lovíme
z regálu v supermarketu lahev
s nejstarším datem na etiketě. Pro léta
ležení v pavučinách jsou ale vhodná
jen opravdu kvalitní, speciálně šlechtěná, vybíraná a taky patřičně drahá
vína. Jestli si chcete koupit lahvinku
za sto pade, tak uděláte lépe, když
sáhnete po mladém víně a necháte ho
před pitím hezky vydýchat.
ZELENINA
Tady platí přibližně to samé, co
u ovoce. Ideální je kupovat čerstvou
sezonní zeleninu od farmáře na trhu.
V zimě klidně zalovte v mrazáku.
Zajímavý případ jsou saláty. Jestli
považujete polníček v pytlíku za zvrhlost, tak vězte, že vám dá daleko víc
než ovadlá hlávka pět dnů skladovaná
v lednici. Při balení se používají pouze
nejkvalitnější části rostliny a vymakané
technologie zajišťují, že si zachovají
původní chuť a křupavost.
OVOCE
Čerstvé ovoce v únoru patří do pohádky o dvanácti měsíčkách,
a ne na stůl. Možná se to zdá divné, ale mražené a konzervované
ovoce vám v zimě dodá víc vitaminů než čerstvé a bude i líp
chutnat. Ovoce ve sklenicích nebo plechovkách bylo totiž konzervováno v době, kdy dozrálo přirozenou cestou, a nevyháněli ho
urychlovači pod umělým osvětlením. Při zavařování a konzervování
se navíc nemusejí používat žádné konzervanty, éčka ani jiné hnusárny. Ovoce se prostě nacpe do sklenic nebo plechovek a zavaří
nebo zamrazí – tak jako to dělaly naše prababičky. A jestli chcete
namítnout, že se při vysokých teplotách ničí vitaminy, tak nejvíc
vitaminu C se ničí při styku s kyslíkem. V konzervách je ho habakuk.
17
18
AUTOŠROT
Česko je nejzápadnější zemí, kde se ještě prodává
Renault Thalia, auto pro chudáky. Pod jménem
Symbol ho koupíte v Turecku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku a v zemích na severu Afriky. Podobně
se u nás prodává třeba Dacia Logan, která
s přechodem na emisní normy Euro 5 zmizela
z obchodů v Německu. Navíc se u nás rozmohla
jiná specialita – prodávat vedle nových generací
aut ty staré. Na takové auto se dá nalepit zajímavě
nízká cenovka, protože jde o vůz s x let starými
technologiemi i standardy kvality a kultivovanosti.
Chcete příklady? V obchodech na Západě už
KDYŽ TO NEJDE V NĚMECKU,
PRODÁ SE TO U NÁS
Podle serveru iDnes u nás řetězec Penny Market před pár měsíci prodával
elektrickou motorovou pilu Comet CKS 2000, kterou předtím musel v Německu
stáhnout z prodeje, a dokonce nabízel zákazníkům možnost ji vrátit. Pila byla
podle uznávaného německého testu Stiftung Warentest nebezpečná, mohla
způsobit těžká poranění a vytékal z ní olej.
APPLE NA NÁS KAŠLE
Tedy kašlal hodně dlouho. Své
zastoupení u nás má firma až od roku
2009. Do té doby tu předražené
Macy prodávali akorát zprostředkovatelé. A stejně dodnes nefungují
české iTunes, na kterých by se dala
legálně stahovat hudba.
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
19
Fotograf: Michael Kratochvíl, Jakub Kaše, Petr Toman Poděkování: Petr Břuska (befoto.cz)
Autor: Natálie Veselá, Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Eva Srpová (redaktorka časopisu Autocar)
Když jsme v roce 2004 slavnostně vstupovali do EU, libovali jsme si,
že u nás konečně bude všechno jako na Západě. O sedm let později
můžeme už s odstupem zhodnotit, jaké že to zázraky se u nás odehrály.
Nic moc. Naše značkové obchody vypadají jako sekáč, ty neznačkové jako
vetešnictví. V potravinách si do košíku naložíte igeliťák nacpaný sójou
a na pokladně vám ho namarkují jako lahůdkovou klobásu. Na filmy
musíme čekat tak dlouho, že si je radši potupně stahujeme z internetu.
Starý seriál od nového poznáte v televizi jen podle počtu kožních záhybů
herců v hlavních rolích. Muzikanti k nám jezdí, až když je jinde nechtějí
zabookovat ani na dobročinnou estrádu pro opuštěná štěňátka. A v rádiu
nám melou dokola obehrané fláky, ale to je jedno, protože my máme
stejně nejradši ty hezké české písničky.
<
dávno nenarazíte na:
Škodu Octavia Tour. Nekupte oktávku za 270 tisíc.
Byť starou.
Citroën Xsara Picasso. Typ starý třináct let. Výroba
byla oficiálně ukončena loni v září, u nás je jich
v obchodech pořád dost.
Opel Astra Classic III. S příchodem nové Astry se
u nás prodává i starý model jako „dostupnější verze“
za 245 tisíc.
Fiat Punto Actual. Taky u Fiatu mají rádi prodlužování
životů. Současně s faceliftem Punta Evo prodávají
výběhový model Punto Actual, dříve Grande Punto,
staré pět let. Na německých stránkách takové auto
rozhodně neseženete.
Citroen Berlingo First. Berlingo se dá považovat
za zakladatele třídy osobních aut
odvozených z dodávek. Vedle současné generace Berlinga u nás prodávají starší verzi. Nabídku motorů
smrštili raději rovnou na jeden.
Shuanghuan Ceo. V roce 2008
přisla firma Lium-Oris s tím, že začne
do Čech dovážet první čínská auta
značky Shuanghuan, model Ceo.
Mimochodem to je auto, které například v Rakousku zakázali prodávat,
protože jeho výrobce byl obviněn
z plagiátorství – vůz se zezadu až
nápadně podobal předchozí generaci BMW X5.
20
Jestli jste někdy zažili slevové šílenství v Londýně, New Yorku nebo Paříži,
určitě vás musela napadnout otázka: „Co se děje s těmi stovkami tun oblečení,
když do obchodů dorazí nové kolekce?“ Asi byste tipovali, že jdou do outletů.
To je ale jenom půlka pravdy. Protože na západě platí, že „není nic staršího
než včerejší móda”, daleko lepším byznysem je vypravit valnou většinu těchto
oděvů směrem na východ. K nám.
Včerejší móda,
zítřejší ceny
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
>
OUTLET ČESKO
Ale ono zdaleka nejde jen o „levnou“ konfekci. Loňské zboží známých firem, které by se v americkém
outletu prodalo za 10 % původní ceny, se v Česku
a dalších republikách prodá se 150% přirážkou.
I když podle průzkumu agentury Mather Češi už
naštěstí přestali chodit ve značkových teplákových
soupravách i na vlastní svatbu a do divadla, stále se
jejich vnímání „luxusní značky“ dost liší od reality.
Adorujeme značky, které jsou ve světě běžnou či
střední konfekcí, a proto nám je obchodníci prodávají několikanásobně dráž (Lacoste, Hugo Boss,
Replay atd.). Za klasické polo tričko Tommy Hilfiger zaplatí Američan 35 dolarů, tj. asi 650 Kč.
PRODÁM ODPADKY, ZN. DRAZE!
V podstatě se ale retězcům nelze divit. Jejich zboží je už tak levné, že provozovat outlet
s ním se prostě nevyplatí, a než zařizovat a platit ekologickou likvidaci, šup s ním třeba
do Česka. Něco na tom ještě vydělají a likvidovat si to pak budou spotřebitelé sami. V podstatě na stejném principu fungují i naše sekáče. Všechny ty „exkluzivní britské“ a „výběrové
švýcarské“ podniky, kde rádi nakupují nejen šetrnější povahy. Zboží, které tu prodávají,
pochází většinou ze skladů zahraničních charitativních organizací. Těm je zdarma věnovali
občané provádějící pravidelnou čistku svého šatníku. Charita nashromážděné oblečení
prodá po pytlích na kila obchodníkům a za utržené peníze se věnuje svým bohulibým aktivitám. Obchodníci pak pytle s oděvy dopraví do Česka (nebo jinam) a tady je s větší či menší
(ale spíš větší) přirážkou prodávají dál. A Češi, kteří nejsou zvyklí na západní slevy (3–10 eur)
v normálních obchodech, po nich s povděkem skáčou. Právně je tedy vše v pořádku.
Faktem je ale také to, že až se i z tohoto oblečení
stanou odpadky, bude se to řešit zase u nás.
Oděvní řetězce by měly bez nadsázky děkovat
bohu za existenci zemí, kde „víc pruhů znamená
víc Adidas“. Tohle zboží, které na západ od našich
hranic už téměř nikdo nechce, u nás zaplní výlohy
a regály obchodů na hlavních třídách a v obchodních centrech, kde se za „aktuální“ ceny prodává
jako „aktuální“ kolekce. Aby to nebylo tak okaté,
omezené množství zboží ze skutečně aktuálních
kolekcí se pro východní trh prostě promíchá se
svršky loňskými a jede se dál. Což vysvětluje otázky
českých módních bloggerů, proč prodává jejich
oblíbený obchod z Itálie apod. v Česku tak divné zboží. Pro mnohé z nich je pak skutečným
šokem, když svetřík, který v Německu loni koupili ve výprodeji za 5 eur, uvidí letos prodávat
v Praze za 500 Kč (zkušenost z obchodu Tally Weil) nebo sako zakoupené loni ve Francii
za 3 eura letos v Praze za 899 Kč (obchod H&M).
22
1799 Kč
999 Kč
988 Kč
1405 Kč
843 Kč
702 Kč
983 Kč
421 Kč
702 Kč
843 Kč
561 Kč
702 Kč
702 Kč
843 Kč
421 Kč
kabát
blejzr
blejzr
Holky: bolero
pončo
blejzr
bunda
bunda
blejzr
bunda
bunda
pončo
899 Kč
799 Kč
799 Kč
599 Kč
999 Kč
899 Kč
1299 Kč
599 Kč
899 Kč
349 Kč
1999 Kč
1799 Kč
mikina s kapucí 280 Kč
trenčkot
1686 Kč
bunda
1405 Kč
Česko
1299 Kč
1499 Kč
999 Kč
1499 Kč
1299 Kč
Británie
1124 Kč
1499 Kč
843 Kč
983 Kč
843 Kč
bunda
bunda
bunda
Totéž zboží
Kluci: blejzr
blejzr
2011
E-shop H&M
VIRTUÁLNÍ POPELNICE
Ony ty české e-shopy jsou vůbec zajímavou kapitolou. Pokud
se v nich dá koupit něco opravdu levně, pak je to nejméně půl
dekády starý model. A samozřejmě totálně out. Kromě Česka
a Slovenska takové kousky seženete leda tak na eBayi. Obnošené, za pár liber či eur. Například džíny značky Replay model
WV410A nabízí britská dražitelka za 16 liber, v českém e-shopu
jej „mimořádně výhodně“ koupíte za 1990 Kč. A tak bychom
MISS VE STARÝCH HADRECH
Krásnou ilustrací tohoto jevu je jedna z ikon amerického
odívání, a sice značka Abercrombie & Fitch. Ta ze zásady
neposkytuje franšízy a své zboží prodává výhradně ve svých
vlajkových prodejnách. Ty jsou v Evropě celkem tři a z nich ani
jedna v ČR. Když ale v prosinci loňského roku otevřel v Praze
s velkou pompou obchod Freedom & Porridge, mimo jiné se
v jeho nabídce objevila i tato značka. Jak je to
možné? Jednoduše. Majitelé obchodu se nijak
bulvárních fotografů v podstatě navlékala do „starých hadrů“.
netají tím, že z amsterdamského velkoskladu
A jejich ceny? Kolem tisícovky za tričko, dva a půl za džíny.
dováží staré kolekce, kterých se firma potřebuje
V americkém e-shopu firmy stojí ale nejdražší džíny z poslední
nějak zbavit. „Řetězec funguje tak, že se zboží
kolekce 98 dolarů, tedy asi 1850 Kč. Pánové Svoboda a Kaše
vyrobí v Číně, lodí pak putuje do Spojených států,
se navíc museli firmě za to, že jim blahosklonně prodává staré
kde se nasytí stovky A&F obchodů. Druhá část
oděvy, zavázat, že budou pomáhat s bojem proti plagiátorství
putuje do flagship storů v Londýně a Miláně, co
a ilegálnímu prodeji zboží značky. No, nevím, zkuste si sami
se neprodá tam, skončí v Amsterdamu,“ vysvětluje
vygooglovat, kolik českých e-shopů kšeftuje s hadříky A&F.
jeden z majitelů Martin Kaše. A tak se na slavChcete něco z aktuální kolekce? Na netu není problém. Jen vás
nostní otevíračce Taťána Kuchařová před objektivy
to bude stát majlant. Tričko, které stojí v USA 50 dolarů, pořídíte
v ČR za 2490 Kč plus poštovné. A dodání do tří týdnů. Ideální
přivýdělek třeba pro zaměstnance aerolinií nebo pro někoho,
kdo má v Americe tetičku a ta ví, kde je pošta.
V Česku obdobné tričko pod 1500 Kč seženete těžko a ještě bude
nejspíš aspoň dvě sezony staré. Jako by český spotřebitel zamrzl
někde na úrovni Tuzexu. „Vysoká cena vytváří pocit exkluzivity
a neznalost nových kolekcí a nemožnost konfrontace s podobnými výrobky umožňuje v Česku prodávat, co by na sebe člověk
ve stejném postavení v Londýně vzít nemohl,“ vysvětluje tento
„fenomén Boss“ Milan Rozlivka z reklamní agentury Bed.
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
E-shop
česká verze
E-shop
britská verze
<
mohli pokračovat dál. Ale nechceme vás úplně deprimovat. A tak
na závěr pár tipů, jak tento „popelnicový systém“ obejít.
Nakupujte v e-shopech evropských značek. V rámci Evropy
nemají výrobci většinou se zasíláním problém, občas je sice
potíž s Velkou Británií, ale třeba zboží značky Diesel vás i s poštovným z Itálie vyjde levněji než v Česku v kamenném obchodě.
Zaleťte si nakoupit do Londýna nebo New Yorku. Díky obrovskému rozdílu mezi naším a tamním významem slova Sleva
se vám při rodinném nákupu oděvů vrátí náklady za letenku
i ubytování, než byste řekli švec.
Podporujte české návrháře. Jejich dílka jsou naprosto
jedinečné originály, šité na domácí půdě. Koupíte je za polovinu
ceny značkových oděvů obdobné kvality, a ještě uděláte něco
pro budoucnost tohoto národa.
Zajeďte do některého z velkých českých outletů (Praha-Štěrboholy nebo Hatě u Znojma). Ale s tím, že tam najdete ty
nejpopulárnější velikosti, střihy a barvy, raději moc nepočítejte,
ty jsou totiž všechny v českých značkových obchodech.
Zajeďte do některého z evropských outletů. I v tomto
případě se vám náklady na cestu vrátí velmi rychle. Vydáte-li se
nakupovat mimo EU, např. do Švýcarska, můžete si navíc nechat
vrátit DPH.
Vyhlášený pražský prodejce ovoce
a zeleniny Jan Soukup prohlásil
v rozhovoru pro časopis Instinkt, že
pro ovoce a zeleninu jezdí do Drážďan, protože u nás prostě dobré
zboží není k dostání. „Supermarkety
musí platit za odpad. Když tedy
vidí, že něčeho vzali moc a už se jim to kazí, raději to odvezou
zpátky do skladu. Ten to potom prodává za cenu odpadu,
a kdo to tam skupuje? Čeští obchodníci."
Kůže,
sádlo,
voda
a
éčka
24
ZAHUŠTĚNÝ JOGURT A SMETANA Z KOKOSU
Pravý jogurt se vyrábí tak, že se do mléka ve sklenici přidá jogurtová kultura a nechá se zrát. V praxi se tímhle způsobem vyrábí
jen mizivé procento jogurtů. Ty ostatní jsou připraveny v obří
kádi, rozšlehané, a aby to aspoň trochu drželo pohromadě,
zahustí se to škrobem. Podíl sušiny poklesl po zrušení závazných
státních norem počátkem 90. let na polovinu (ze 16 na 8 procent). Ovoce se do jogurtů
nastavuje taky zajímavě. V meruňkovém třeba najdete cukr, kukuřičný škrob, gumu guar,
pektin, paprikový extrakt, betakaroten, kyselinu citronovou, citráty sodné a vápenaté,
želatinu a samotná ovocná dřeň je místo meruněk nahrazená jablky. Přečtěte si informace
na smetanových výrobcích. Podle zákona musí být na prvním místě ta nejvíc zastoupená
ZMRZLÝ MARGARÍN?
V září 2009 se časopis Instinkt pokoušel od firmy Algida zjistit, co je pravdy na tom, že
svou nejluxusnější zmrzlinu Magnum vyrábí v Česku nikoliv ze smetany, ale z rostlinného
tuku. Firma se vyjádřila v tom smyslu, že její zmrzliny jsou „v rámci Evropy harmonizované“. Časopis nicméně zjistil, že španělské Magnum je podle
webu firmy energeticky bohatší, a z toho usoudil, že historky
o tom, jak Algida v Česku šetří, se zřejmě zakládají na pravdě.
Ale pozor, dnes má Magnum stejné energetické hodnoty
na českých, španělských i britských stránkách firmy. Ale třeba
takové Corneto má ve Španělsku a v Británii o 140 kilojoulů
a 2 gramy tuku víc než v ČR.
KŘEHČENÉ MASO
Kdosi nám řekl, že kuřata jsou na rozdíl od bůčku zdravá, takže
jich dnes průměrný Čech spořádá 25 kilogramů za rok. Když
narazíte na maso s etiketou „křehčené“, znamená to, že zhruba
čtvrtinu váhy představuje napumpovaná voda. Termín „křehčené“ patrně pochází z faktu, že po upečení se maso křehce rozpadne na třísky.
CO NÁS NEPÁLÍ
Jak je možné, že máslo z Belgie nebo česnek z Číny vyjde levněji?
Klíč je v kvalitě. Máslo, které leželo v belgických mrazácích dva
roky, a česnek, kterého si můžete do bramboráku nastrouhat
třeba 3 kila, a stejně nebude cítit. Ale je to levné. Pokud čeští
výrobci dělají kvalitní potraviny, nejsou schopni konkurovat
dováženým odpadkům. To je například důvodem smutného
konce českého česneku. Při ceně kolem 25 Kč za kilo, na kolik
vyjde česnek z Číny, ho už skoro nikdo v Česku nepěstuje. Asi
polovina masa, které se k nám dováží, je masový odpad. Laloky,
kůže, odřezky a tuk, který se v Česku dále zpracovává na nekvalitní masné výrobky. Odborníci jsou přesvědčeni, že mezi rakovinou tlustého střeva a nekvalitními potravinami v ČR existuje
přímá úměrnost.
Téma
ČESKÁ REPUBLIKA
Cena: 37 Kč
Složení:
maso strojně oddělené 65%*
voda
kuřecí kůže
bramborový škrob
směs koření
jedlá sůl
sója
stabilizátor E450
konzervant E250
antioxidant E300
zahušťovadlo E412
látka zvýrazňující chuť
a vůni E621
barvivo E120
protispékavá látka E551
* strojně oddělené maso,
jinak též separát, jsou
semleté zbytky, které
zůstávají na kostech
po vykostění – tedy
po oddělení kvalitního
masa
VELKÁ BRITÁNIE
Cena: 28 Kč
Složení:
maso 40% *
voda
těsto
škrob
tuk
pšeničný protein
stabilizátory
dextróza
pšeničná mouka
kvasnicový extrakt
konzervant
antioxidant
koření
sušené byliny
šalvějový extrakt
* skutečné maso
PÁRKY TESCO VALUE
2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
<
MŮŽEME SI ZA TO SAMI
Síť obchodů Levné potraviny, kde je možné s 90% slevou koupit i tři roky starou sójovku
nebo čokoládu, stále rozšiřuje počet svých prodejen. V regálech hypermarketů najdete
za pár korun výkvěty alchymie, kečup, co nepoznal rajčata, nebo
párky, které nevědí, co je prase. Můžeme si za to sami. Nejoblíbenějšími obchody Čechů jsou Lidly, Kauflandy a další diskonty.
Potravináři nejsou charita a jejich prvním cílem je vydělávat.
Za to, že dojídáme odpadky po zbytku Evropy, může vkus
„běžného zákazníka“, kterého supermarkety pravidelně testují.
Až přestaneme mlaskat nad igeliťákem nacpaným sójou (říkáme
tomu párek) a škrobem s jahodovým éčkem ( jogurt), tak se
budou muset výrobci i prodejci zlepšit.
CHLEBA A ROHLÍCI
Hmotnost rohlíků se smrskla z původních
50 gramů na 43 gramů. Obsah tuku, který dodává
rohlíkům křupavost, klesl na polovinu, z osmi
na čtyři procenta. U chleba se začala používat
technologie na rozemílání starého chleba, který se
pekárnám nepodaří prodat, a tato drť se pak přidává do těsta na další chléb. Podle pekařů
jde do tzv. kvasu od 10 do 40 procent strouhanky. Místo osmnácti hodin kynutí se používají
koncentrované kvasy, které vyženou těsto rychleji a koncentrát dodá chlebu i potřebné
aroma, chuť a kyselost, kterou dříve zajišťovala žitná mouka. Té bývalo v konzumním chlebu
až 45 %, dnes je jí s bídou 20 %.
ANALOGOVÝ SÝR
Podle české legislativy je sýr výrobek z mléka a mléčného
tuku. Jenže ty jsou drahé, takže místo toho vyseparujeme
kasein (hlavní protein v kravském mléce), popřípadě sójový
protein, vrzneme do toho rostlinný tuk, sůl a vodu, a místo
sýra máme takzvaný analog. Poznáte ho podle toho, že se
ani po osmažení nerozteče a chutná přibližně jako několik
dní nošené ponožky. Najdete je pod jmény, která znějí sýrovitě, ale nikde se v nich nemluví
o sýru. Například si dávejte bacha na Eidam
alternative. Stejně tak nečekejte mléko v máslíčku,
máslanu nebo šlehačce s rostlinným tukem (ta
pravá šlehačka se jmenuje smetana ke šlehání).
složka, na posledním ta nejméně. Není vám divné, že smetana se pravidelně vyskytuje až za „rostlinnými tuky“? To jen
někdo musel ušetřit a místo krávy podojil kokos nebo sóju.
Kč35.00
¥45.00
€75.99
99000ck
$44.99
ČiliChili | 04 | 2011
25
26
Jessie J (feat. B.o.B.) – Price Tag
Chipmunk (feat. Chris Brown) – Champion
Lady Gaga – Born This Way
Bruno Mars – Grenade
Adele – Rolling In The Deep
CO SE HRAJE V RÁDIU V ANGLII
(singl vyšel v lednu 2011, album ještě nevyšlo)
(únor 2011)
(únor 2011, album ještě nevyšlo)
(listopad 2010)
(leden 2011)
Shakira feat. Dizzee Rascal – Loca
Duck Sauce – Barbra Streisand
Pink – Raise Your Glass
Black Eyed Peas – Time (The Dirty Bit)
B.o.B. feat. Hayley Williams – Airplanes
CO SE HRAJE V RÁDIU V ČECHÁCH
(vyšlo v listopadu 2010)
(červen 2010)
(říjen 2010)
(říjen 2010)
(duben 2010)
<
PROČ U NÁS NEFUNGUJÍ FESTIVALY
V Česku neexistuje jednoznačný „král festivalů“, jako je na Slovensku Pohoda, v Maďarsku
Sziget nebo v Polsku Open’er. Tím pádem se u nás v létě pořádají čtyři festivaly do týdne,
ale na žádný z nich promotéři nenalákají žádnou ze současných superhvězd. Takže zatímco
do Trenčína a Budapešti jezdí kapely jako The XX nebo Crystal Castles, k nám se jezdí rekreovat interpreti, kterým už táhne na hudební důchod (Kosheen), dávno přesluhují (Prodigy)
nebo už umřeli, ale sami si toho nevšimli (Ozzy Osbourne).
Nestojíme o nějaké novátorství z cizákova. Máme spolehlivě fungující sestavu Divokej Bill, Wohnout a Chinaski, občas proloženou progresivními záchvěvy novátorství (Nightwork). Pro intelektuální menšinu se někde v koutě popelí Jiří Schmitzer, ale to je všecko.
Ani taneční festivaly na tom nejsou lépe. Česká
klubová scéna se zasekla v 90. letech a dovézt k nám někoho
jiného než Tiesta je bláhovost a hazard. Tím pádem u nás ovládají parkety provařené DJské ikony, které hledání nové muziky
vyměnily za manýry pophvězd. Přepáleným honorářem počínaje
a playlistem nadiktovaným vydavatelem konče. Sety se valí předmixované z počítače, pouštěč není vidět, ale to nikomu nevadí.
Důležité je jeho PR vymazlené jméno velkými písmeny na plakátě
a schopnost vytáhnout z mladých manažerů pár stovek za lupen
na party v bílém. Zatímco v Bratislavě se střídají hvězdy alternativní klubové scény od acidjazzu po dubstep, u nás aspiruje
na největší událost roku magistrátní šťára v Roxy.
Odpadky nesbíráme jenom v obchodech s jídlem a oblečením.
Spokojíme se s nimi i v kultuře.
Kulturní
popelnice
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
3. Republic of Two –
Prorazili, až když ze své
hudby vypustili elektroniku a všechny ostatní
zbytečnosti, které se
u nás nenosí. Zůstaly
takové ty milé folkové
písničky s kytarou
a videoklipy, kde kluci
hezky vypadají.
3. The Vaccines – Rokec jak
z kalifornského surfového
baru v šedesátých letech
s neuchopitelně
moderním zvukem.
Média jako Clash Music
nebo BBC1 o nich mluví
jako o přelomové kapele,
která nastartovala nový
směr hudby.
1. Embassy – doprovodná
kapela Ewy Farné. Ewa
dostala loni Anděla
k narozeninám a klukům
to bylo líto.
2. Martin Chodúr – Kája už
dlouho nevydrží a bez
romantického tenora by
Češi nemohli žít.
Jelikož jsou naše veřejnoprávní média zahleděná
výhradně směrem
do minulosti, oceňování
progresivních hudebních
projektů zastupuje legrační
spolek jménem Akademie
populární hudby (kde
působí odborníci typu Janis
Sidovský, Vendula
Svobodová a Ilona
Csáková). Ti za skokany
roku letos označili:
ČESKO
2. James Blake – Klasicky
vzdělaný muzikant,
absolvent oboru populární
hudba na Goldsmiths
University, kterému
učaroval dubstep. Buší
stejně suverénně do piana
jako do elektronických
krabiček a z jeho zpěvu
leze mráz po zádech.
(Mimochodem – vyučuje
se populární hudba u nás?
Nevyučuje, což je dobře,
protože by ji vyučoval
František Janeček.)
1. Jessie J – Producentská
megaesa o ní mluví jako
o nejlepší zpěvačce
na světě. Justin Timberlake jí mezi čtyřma očima
doporučil, aby se
vykašlala na skládání
písniček pro Rihannu
a natočila je radši sama.
BBC Sound of 2011 je
anketa, ve které hlasuje 160
předních anglických
hudebních kritiků, vydavatelů a bloggerů. Za jména,
na která si máme letos
dávat pozor, označili:
ANGLIE
ANGLICKÝ TITUL
13th warrior
Angel Eyes
Boat Trip
Butterfly Effect
Cloverfield
Confessions of a Dangerous Mind
Crank
Die Welle
Freaky Friday
Good Shepherd
Keeping the Faith
Lucky Number Slevin
My Boss's Daughter
Taken
The Amityville Horror
The Gift
The Prestige
PŘEKLAD
ČESKÝ TITUL
13. bojovník
Vikingové
Andělské oči
Policajtka
Výlet na lodi
Plnou parou vzad!
Efekt motýlích křídel
Osudový dotek
Jméno území
Monstrum
Zpověď nebezpečné mysli
Milujte svého zabijáka
Cvok
Zastav a nepřežiješ
Vlna
Náš vůdce
Potrhlý pátek
Mezi námi děvčaty
Dobrý pastýř
Kauza: CIA
Držet si víru
Rabín, kněz a krásná blondýna
Klikař Slevin
Nabít a zabít
Dcera mého šéfa
Šílený rande
Unesena
96 hodin
Horor v Amityville
3:15 zemřeš!
Dar
Téměř dokonalý zločin
Prestiž
Dokonalý trik
JAK JE TO TU S NÁZVY FILMŮ
Případ filmu Inception ilustruje, jak si svých českých poboček váží zahraniční distributoři. Bratři
Warneři s filmem dělali takové tajnosti, že nikdo do poslední chvíle netušil, o čem film bude. Češi
se snažili z centrály vytlouct nápovědu, aby mohli vymyslet český název filmu, ale marně. Protože
museli nechat natisknout plakáty, vsadili na slovníkový překlad „Počátek“, který je úplně mimo
mísu. Ve chvíli, kdy se všichni dozvěděli, že správný překlad by byl „Vnuknutí“, bylo už pozdě.
Nakonec na tom ani tak moc nesejde, protože na zprasené překlady filmů už jsme si dávno zvykli:
28
Jednou jsem se
<
FRANCIE – NIKOLA
ŽUPÁNEK
V Čechách se sežene z potravin podle mne všechno, ale
je to často dražší. Nejvíc to
vidím u vína, někdy i o třetinu.
V Paříži je naopak nedostatek
všeho, co se dělá rukama
a kusově. Vozil jsem si tam z Čech hlavně chleba.
Taky někdy lahváče, ale to spíše z recese. S konkrétními značkami moc nevím, Danone v Čechách
je hnusný, a ve Francii ještě dvakrát tak hnusný.
Takže to funguje i obráceně. Francouzský sýry ze
supermarketu jsou podle mě stejná bída – takže
moc rozdíl ne.
Francouzi mají víc stylu v oblékání, jsou zvyklí se
o oblečení starat, vybírat ho. Obchody s oblečením nemají
někdy stejné věci, i když je to řetězec. Celio v Čechách je třeba
dost zbytkový. Jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi Českem
a Francií je péče o veřejný prostor a jeho zabydlenost. Tam se
na ulicích sedí, jsou tam stromy a kytky, terasy kaváren. U nás je
asfalt, kostky a chodníkový program Prahy 6.
Lidi,
co žili
venku
Téma
<
„Jednou
jsem se
zeptala,
proč je ovoce v obchodě plesnivé,
a seřvali
mě“
<
<
ŠPANĚLSKO – VAVŘINEC VESELÝ
Ze Španělska si pamatuju na povzdech, že
kvalitní ovoce a zeleninu vyvážejí do Anglie
a Německa a že jim tam zbývá jen ta nekvalitní.
Ale když jsem tam byl, tak se mi tomu moc
nechtělo věřit. Spíš mi přišlo, že si člověk musí
umět vybrat. Dala se tam koupit rajčata jedno jako druhé,
naleštěná, hezky kulatá, ale uvnitř zelená a bez chuti. Takové
rajče se dá sehnat i tady a podle mne i v Británii. Na druhou
stranu se dalo koupit klasické španělské (taková se tady neprodávají), velké zelené,
které časem dozraje a teprve pak se konzumuje. Tržnice ve Valencii – Mercado
ANGLIE – LUCIE KAMENICKÁ-TÁBOROVÁ
V Anglii mi chyběl náš chleba a vadil mi malý nebo předražený výběr kvalitního Central – byla narvaná rybami, šunkou (sušená šunka prodávaná po kýtách nebo
plátcích, dle libosti), klobásami, sýrem a všechno působilo
masa a uzenin. Hlavně ryb. Pivo je kapitola sama pro sebe. Pivo jako křen
s bohatou pěnou tam nemají. Naopak pokud Angličanovi nalijete pivo s pěnou, krásně čerstvě. Neumím si představit, že něco podobného najdu
tady. To jsou příklady lokálních potravin a lokálních míst, kde se
vrátí ho. Tady mi naopak chybí bohatý výběr biopotravin, který v Anglii
to dá koupit. Fenomén posledních let jsou naše
například nabízí řetězec Tesco. Výběr kvalitních biopotravin tam
farmářské trhy. To jsou kvalitní lokální potraviny.
a tady se nedá srovnat.
Stejně kvalitní a stejně lokální najdete na zmíV Čechách je taky málo
něném Mercadu Central a v tržnici v Budapešti,
odtučněných potravin.
mnohem luxusnější jsem zažil ve Vídni, když
V Anglii seženete odtučjsem z Uher přejel do Rakouska.
něné všechno. Co mě
ještě napadá, jsou třeba
čerstvé čili papričky. Tam
je seženete prakticky
NĚMECKO – JANA POPKOVÁ
v každém obchůdku,
To, že si spoustu věcí vozím
u nás na čerstvé narazíte
z Německa, je tím, že tam už
jen málokdy a musíte hodně hledat. U zeleniny
mám své obchody, zvykla jsem si
a ovoce to platí obecně. Jednou jsem se zeptala,
na určité výrobky, a tak když je to
proč je ovoce v obchodě plesnivé, a seřvali mě.
možné, naložím si auto a přivezu
Další věcí na Anglii je tradice snídaní, kdy tam se
si to, aniž bych tady hledala alterráno nasnídáte téměř na každém kroku. U nás je ráno kromě
nativy. Vozím máslo, hlavně irské.
potravin všude zavřeno. Je jen pár restaurací, kaváren, kde
Je určitě kvalitnější. Jogurty, sýry
vám snídaně nabídnou, a to ještě draho a jako nějaký luxus. Taky jídlo s sebou
(v Německu je větší výběr), víno
je tam levné a výborné. Můžete si vybrat jakoukoliv národní
(daleko levnější při velmi dobré kvalitě), olej (připadá mi lepší), margaríny
kuchyni, je jich tam hodně. Tady všichni jedou na číně,
(lépe mi chutnají), kávu ( je levnější) a další potraviny, protože když už tam
která je všude vesměs stejná a nechutná mi. Myslím, že tam
jsem, vezmu prostě to, co potřebuji. Do Německa vozím naši sekanou a tlavšechno přizpůsobují evropské kuchyni, jídla tam nejsou
čenku. Taky občas vezu brambory, ale jen ty od nás z Čechtic, protože jsou velice dobré.
tolik mastná a přepálená. Stejné je to s výběrem polotoNemyslím si, že by se tu lidé hůř oblékali, ale je to jen otázka dostupnosti. Dobré
varů, kterých je tam obrovská nabídka.
značkové oblečení a boty jsou v Německu cenově dostupnější. Lepší kvalitu si tam může
U oblečení mi výběr u známých modních značek
dovolit víc lidí než v Čechách. Tady jsou dobré značky předražené. Taky výběr a kvalita
přijde srovnatelný. Jen to, co my považujeme za luxus, oni
zboží v obchodních domech, jako jsou C&A nebo Marks & Spencer, je v Německu lepší.
berou jako běžné oblečení. Za luxus tam označují třeba
Je tam víc speciálních obchodů s dostupnými, ale kvalitními botami. V poslední době jsem
Versace, nikoliv Zaru jako u nás.
zjistila, že například součástky pro solární panely na ohřev vody stojí v Německu o polovinu
méně než tady.
„Jednou jsem se
zeptal proč je
ovoce
v supermarketu
plesnivý a seřvali mě”
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
30
KUCHAŘSKÉ SERIÁLY
Tenhle fenomén běží ve světě už
víc než šedesát let. Odstartovala ho
první ženská absolventka pařížského kuchařského institutu Dione
Lucasová s pořadem The Queen’s
Taste v roce 1948. První kuchařskou
hvězdou se pak stala Julia Child (to
je ta z filmu Julia a Julie). Její The
French Chef (Francouzský šéfkuchař)
běžel celých deset let (1963–1973).
V osmdesátých letech už samotné
rozpouštění másla a blanšírování
hovězího nestačilo a do vaření se
začaly plést celebrity. Konkrétně
k tomu došlo v pořadu Celebrity
Cooks (Celebrita vaří). No a netrvalo
dlouho a celebrity se začaly stávat
ze samotných kuchařů – což dává
smysl, protože vyrobit televizní
hvězdu je daleko snazší než se naučit
krájet cibuli a nepodřezat se při tom.
Jamie Oliver, Gordon Ramsey nebo
uřvaný G. Garvin jsou toho živoucím
a nekrvácejícím důkazem. U nás
jsme do toho šli po svém, protože
žabožroutské nesmysly nám nikdo
do hlavy tlačit nebude a všichni víme,
že nejlepší je buřtguláš. V tomhle
duchu se nesly všechny pokusy
nastartovat kuchařské show v českých televizích. Šlápli jsme do toho
s Prima vařečkou s přesně půlstoletím zpoždění oproti světu, pokračovali přes salámové šarády Petra
Novotného Pod pokličkou po Babicovy dobroty. Pokusy najít českého
Jamieho naprosto selhaly, naštěstí
se zadařilo s klonem Gordona Ramseyho v podobě sprosťáka Zdeňka
Pohlreicha. Ramsey přišel roku 2004,
Pohlreich roku 2009. Bez něj bychom
ale kuchtili salámové buřtguláše
s Jiřinkou Bohdalovou dodnes.
Všechny televize
Češi jsou mistři světa v recyklaci odpadu. Nezastavíme se ani u skla a igeliťáků a recyklujeme cokoliv. Třeba televizní pořady, vždycky o pár let později
než vyspělý svět.
Televizní
vykrádačky
VELKÝ BRÁCHA (BIG BROTHER)
Reality show jsou mezi námi už
od čtyřicátých let minulého století. Skrytá kamera začala v roce
1947, talentové show o rok později
a studiové legrácky, kde se vsází
na plnění úkolů, jsou už také víc než
půlstoletí staré. Big Brother se ale
narodil v Nizozemsku v roce 1997,
takže už se nemůžeme vymlouvat, že
to u nás nešlo kvůli komárům. Než
jsme se v Česku pustili do sledování
bandy magorů zavřených ve vile,
trvalo nám to osm let, do roku 2005.
Česká republika byla 33. zemí, která
reality show uvedla. Zajímavé taky je,
že u nás naprosto propadl novácký
pokus s originálním formátem Velkého bratra, kterého převálcoval primácký klon maďarského Való Világ.
Nova, Prima
MAMI, OŽEŇ MĚ
(MOMMA BOYS) PRIMA
Momma Boys je americká televizní
reality show NBC prvně uvedená
na televizní obrazovky v roce 2009.
K nám se dostává na Primě právě
teď. Matky, tety, babičky můžou udat
svoje syny nějaké pěkné nevěstě,
a ještě jim do toho kecat.
Prima
CHŮVA V AKCI (NANNY 911)
Jedná se o unikátní formát, který
na podzim 2004 úspěšně uvedla
americká stanice Fox pod názvem
Nanny 911. Pořad byl a je vysílán
v mnoha zemích na celém světě,
například ve Velké Británii, Švédsku
či Finsku. Chůva v akci se na obrazovkách televize Prima poprvé vysílala
v roce 2006. Ve čtyřicetiminutovém
pořadu diváci sledovali osudy rodin
s enormně zlobivými dítky. Na obrazovky se má v letošním roce vrátit.
Prima
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
VYPRÁVĚJ
V normalizačně-oslavném veledíle
se sešrotovalo leccos. Námětem
odkazuje na španělský seriál se
stejným názvem, dále Ságu rodu
Hamrů, Syny a dcery Jakuba Skláře
nebo jinou komunistickou dietlovinu.
Vyobrazením totalitní mizérie jako
doby milých večírků nad obloženými
chlebíčky těží z popularity valné
většiny polistopadových komedií
dua Jarchovský-Hřebejk. A konečně
hereckým obsazením se nechali
tvůrci inspirovat seriálem Beverly
Hills 90210 (proč by jinak hráli čtyřicátníci vysokoškoláky?).
ČT
FUTURAMA
Futurama je americký animovaný
seriál, který vytvořili Matt Groening
a David X. Cohen (autoři seriálu
Simpsonovi). První sérii vysílala
televizní stanice Fox Network v roce
1999. Z Futuramy se stal po Simpsonech další kultovní seriál. K nám však
na obrazovky přichází až o deset let
později. V roce 2009. Čeští příznivci
seriálu ale vyrobili české titulky
a díky internetu seriál koloval mezi
lidmi už mnohem dřív. Dnes je již
vysílán na stanici Prima Cool. Česká
televize o vysílání seriálu několikrát
uvažovala, ale kvůli nepříznivým
obchodním podmínkám nakonec
seriál nezakoupila.
Prima Cool
ŠÉFKA (THE APPRENTICE)
Šéfka je převzatým americkým
konceptem show The Apprentice
Donalda Trumpa, prvně vysílaným
v americké NBC v roce 2004. V The
Apprentice soutěží čtrnáctka soutěžících o pozici ředitele jedné z mnoha
firem Donalda Trumpa. Nástupní
plat? $ 255 000. Do Česka a na Slovensko přichází Šéfka právě teď.
V česko-slovenské verzi Šéfky budou
moct zájemci získat pozici manažera módní značky Nora Mojsejová
Fashion s garantovaným ročním
kontraktem na 100 tisíc dolarů!
Prima
ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT
(BRITAIN´S GOT TALENT)
A ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR
(POP IDOL)
Televizní pěvecká soutěž s prvky reality show Pop Idol na ITV debutovala
v roce 2001. K nám se prvně dostala
na Nově v roce 2004. Zajímavostí je,
že v roce 2004 v Británii tento formát
skončil a soutěž byla nahrazena X
faktorem, který se u nás prvně objevil
až v roce 2010, a to na televizi Prima.
Televizní show Britain’s Got Talent,
neomezená už na zpěváky, vyběhla
na obrazovky ITV na jaře roku 2007.
Do června ji odvysílalo 27 zemí světa
a nevynechala ani Austrálii, Asii, Jižní
i Střední Ameriku a jih Afriky. Vítěz
britské soutěže dostává 100 000 liber
a má příležitost se ukázat na akci
„Royal Variety Performance“ před královnou. U nás se show vysílala prvně
v roce 2010 o 100 tisíc euro. Náš pan
prezident na audienci vítěze nebral.
Prima, Nova
„Vyrobit televizní
hvězdu je daleko
snazší než se
naučit krájet cibuli
a nepodřezat se při
tom. U nás jsme
do toho šli po svém.”
FARMÁŘ HLEDÁ ŽENU
(FARMER WANTS A WIFE)
Ve Velké Británii debutoval tenhle
pořad v roce 2001. Pilotní díl pro
Českou republiku byl odvysílán koncem roku 2010. V něm se divákům
představilo v krátkých medailoncích
celkem deset farmářů s různými
osudy, ale jedno měli všichni společné – hledají ženu pro společný
život na farmě. Od února 2011 se
tato reality show rozjíždí na Primě
naplno a bude mít nekonečných
13 dílů. Oproti 5–6 ve Velké Británii.
Prima
<
STARDANCE (STRICTLY
COME DANCING)
Jeden z nejúspěšnějších televizních
pořadů ČT1 v roce 2006. Převzali
jsme formát od britské veřejnoprávní BBC s názvem Strictly Come
Dancing roku 2004 a který uspěl
i v USA pod názvem Dancing With
the Stars. Pořad převzalo na 34 zemí
po celém světě.
ČT
VYPADÁŠ SKVĚLE (WOULD
LIKE TO MEET?), NAHÁ JSI
KRÁSNÁ (HOW TO LOOK GOOD
NAKED) A MLADŠÍ O PÁR LET
(10 YEARS YOUNGER)
Pořad Would Like to Meet? v roce
2001 odvysílala britská stanice
BBC. Jde o reality show, kdy se pod
rukama odborníků mění jeden
z diváků z ošklivého káčátka v krásnou labuť. U nás byla prvně uvedena
na ČT v roce 2005. Show How to
Look Good Naked odvysílal prvně
britský Channel 4 v roce 2006. K nám
se dostává v roce 2009. Tady už se
účastnice dostaly nejen do rukou
stylistů a vizážistů, ale prvně se zde
objevily další kosmetické metody.
Liposukce, vyhlazení vrásek atd. Pod
názvem 10 Years Younger pak šli
v Británii ještě dál. Na pomoc přišly
skalpely a plastické operace. Pořad
Mladší o pár let právě vysílá Prima.
Prima, ČT
Sto let
za opicema
32
I-NĚCO: iPody ovládly americké ulice v roce 2001
a epidemie se vzápětí rozšířila do Evropy. Tedy
do její části. U nás začaly rašit bílé drátky
lidem z uší až někdy v roce 2004, což je
ve světě spotřební elektroniky časový rozdíl, během kterého vymírají dinosauři.
A pokračuje to dodnes. Na iPhone jsme
čekali rok, iPad k nám dorazil až po osmi
měsících. Na otevření iTunes čekáme
dodnes. Applové to svádí na fakt, že
neplatíme eurem, ale ve skutečnosti
pro ně prostě nejsme dost lukrativní
trh. Pokud jde o elektroniku a počítače,
nejde jenom o Apple. Stejně zpoždění jsme
byli v rozšíření Facebooku, platebních karet
a vlastně i internetu jako takového.
před pěti lety.
Nejsmutnější je, že
nedokážeme smysluplně podchytit ani věc natolik nám vlastní,
jako je nostalgie po 80. letech, která
od nás vlastně nikdy nezmizela. Ve světě ji
valí Lady Gaga, Duck Sauce a Jessie J., respektive jejich vypráskaní producenti, kteří dokázali
seškrábat blyštivý amalgám osmdesátek a přetavit
ho do chytlavých a profivypiplaných písniček. U nás
stačí, když se partička celebritích potomků obleče
do tepláků.
PROGRESIVNÍ HUDEBNÍ TRENDY: Mashup,
elektroswing, breakfunk, dubstep a další progresivní výkřiky hudebního byznysu nás minuly
docela. Po pravdě řečeno není divu. Představa
mashupu Ewy Farné s Chinaski je přímo
děsivá. Fanoušci alternativních tanečních
scén si vystačí s upirátěnými mp3kami
a občas si zablbnou na koncertech
muzikantů, kteří si svých patnáct minut slávy odbyli
doplněný o tričko s blyštivým nápisem a odpruženými najkami kraluje diskotékám ve velkém stylu.
<
NÍZKOENERGETICKÉ STAVITELSTVÍ: Domy s nízkou spotřebou energií se ve světě staví už od 70.
let, kdy u nás frčela doba vrcholného břízolitu.
Dnes se u nás ročně postaví cca 18 000 domů.
Nízkoenergetických je z tohoto množství
údajně jen několik set a celkově se ve srovnání s novými domy v Německu či
Rakousku v českých novostavbách
spotřebuje dvakrát až třikrát
více tepla.
„Prvních
pět let byly bio
potraviny povaVLASY NA BECKHAMA: Ken Fotbaližovány za výmysta vyběhl na trávník s namelírovaným
sl ekoteroristů,
kohoutem na hlavě v roce 2002. Nosit
něco takového na hlavě se dnes už za hrajako vegetarinicemi Rozvadova považuje za společenánství”
skou sebevraždu. Ne tak u nás, kde bekhem,
B I O P OT R A VINY: V Evropě platí
EU regulace ekologického
zemědělství už skoro dvacet let
a potraviny přímo od pěstitelů si tam
můžete nakoupit už od dob, kdy nějaký
génius vynalezl trh. U nás se potraviny mohly
certifikovat razítkem ekologického zemědělství
teoreticky už od roku 1993, ale v praxi se s tím
začalo až o dvanáct let později, kdy do biobyznysu
naskočily nezávislé kontrolní organizace Biokont
a ABCert a vyrušily tak zemědělskoministerskou agenturu KEZ ze spokojené dřímoty. Prvních pár let navíc byly
biopotraviny považovány za výmysl ekoteroristů,
podobně jako vegetariánství nebo blokáda
Temelína. V supermarketech se začaly objevovat až kolem roku 2007. Dnes je to s nimi
lepší, ale v konkurenci zlevněného gothajského salámu s jemně namletými pařátky
pořád hrají druhé housle.
Téma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
KONTROLOVANÉ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Celoevropská značka pro
potraviny znamená totéž jako
česká zebra (BIO), avšak týká
se rovněž zahraničních
produktů.
ZELENÝ BOD
Značka se vztahuje pouze
k obalu a říká, že výrobce
obalů zaplatil servisní poplatek
do národního systému
za zpětný odběr obalu
k recyklaci na území státu.
BIO
Označuje bioprodukty z ekologického zemědělství
a produkty, které je možné
použít v ekologickém
zemědělství.
ESČ
Označený elektrotechnický
výrobek se shoduje
s normami na elektrickou
bezpečnost.
BEZPEČNÉ HRAČKY
Logo zaručuje bezpečnost
a zdravotní nezávadnost
hraček.
ČESKÁ ZNAČKA SHODY
Označení (CCZ a CE)
znamenají, že výrobek
odpovídá požadavkům všech
norem Evropské unie (nebo
všech nařízení vlády, která
tyto normy zavádějí
do našeho právního řádu),
které se na výrobek vztahují.
Je jich spousta. Co ale znamenají?
Značky
kvality
CG
Značka kvality výrobků pro
plynárenství. Plynárenské
výrobky s trvale garantovanou a ověřovanou kvalitou.
ČESKÝ VÝROBEK
Tato ochranná známka
znamená, že výrobek pochází
z České republiky, jeho
výrobce je vlastněn českým
kapitálem a zaměstnává české
zaměstnance.
APEK – certifikovaný obchod
Značka kvality služeb internetových obchodů, které
vyhovují certifikačním
pravidlům asociace pro elektronickou komerci (APEK)
ZDRAVOTNĚ
NEZÁVADNÁ OBUV
Značka je signálem pro
rodiče, že dětská obuv byla
dobrovolně certifikována a že
je zdravotně nezávadná.
QZ – Zaručená kvalita Textilní, oděvní a kožedělné
výrobky takto označené
odpovídají platným právním
a technickým předpisům, jsou
zdravotně nezávadné
a obsahují správné označení
symboly údržby.
KLASA
Značka kvality českých
potravin nebo zemědělských
produktů. Národní značka
kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší
orientaci při identifikaci
typických regionálních
produktů, prezentaci jejich
kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. FAIR TRADE
„Spravedlivý obchod“ je
obchodní partnerství, jehož
cílem je přímá a účinná
podpora znevýhodněných
výrobců z rozvojových zemí.
CZECH MADE
Značka pro ocenění kvalitních
výrobků a služeb. Garantuje
ověření nezávislým orgánem
a vlastnosti srovnatelné
s nabídkou jiných kvalitních
výrobků na českém trhu.
PEČEŤ KVALITY
Zaručuje zákazníkům, že
palivo do motorových vozidel
je pravidelně testováno
a vyhovuje předepsaným
jakostním normám.
EKOLOGICKY ŠETRNÝ
VÝROBEK Státem garantovaná
informace o provedeném
ekologickém hodnocení
výrobku a jeho vlastností.
Šmrnc
Tyhle
hadry
nevy hodíš
Anglická punková guru Vivienne
Westwoodová tvrdí, že oblečení
budoucnosti bude ekologické
a nezničitelné. Bude skvěle
vypadat i bez praní. Našli jsme
pro vás přesně takové hadry.
Jestli na skládce skončí všechno
ostatní, tak tohle oblečení ne.
Foto: Michael Kratochvíl, Make-up, vlasy, styling: Gábina Horáková,
Produkce: Lenka Ciznerová, Modelové: Studio 91, Lucie Chroustovská
34
kovové náušnice Fifle, Julius 350 Kč
kovový náramek Acid, Julius 890 Kč
kalhoty, Dickies Store 1360 Kč
pásek, Dickies Store 1240 Kč
holinky Paul Frank, Don Gil Dona 1190 Kč
košile Brixton, TRIBO TATTOO &
PIERCING 1590 Kč
bunda Dickies, TRIBO TATTOO &
PIERCING 1990 Kč
35
obal Bagbook GLSH 350 Kč
krabička Wild Cat TRIBO,
TATTOO & PIERCING 160 Kč
boty Chrome-Kursk, TRIBO TATTOO &
PIERCING 1190 Kč
holinky Crocs, Destroy 1190 Kč
kabát Skunk Funk, Julius 3990 Kč
mikina KOKO, Julius 1490 Kč
čepice Brixton, TRIBO TATTOO &
PIERCING 3990 Kč
náušnice Schmucig, Julius 290 Kč
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
Šmrnc
38
ADRESÁŘ: Julius, Voršilská 6, P1, Dickies Store, Navrátilova 7, P1, Don Gil Dona – Arkády
Pankrác, P4, Tribo tattoo Piercing, Lidická 8, P5 , www.tribo.cz, Destroy – Arkády Pankrác, P4
košile, Dickies Store 1000 Kč
pracovni bunda, Dickies Store 2000 Kč
bekovka Brixton,
TRIBO TATTOO & PIERCING 1050 Kč
přívěšek mráček, Julius 350 Kč
náušnice Schmucig, Julius 290 Kč
náramek zelený, Julius 250 Kč
džíska Manne, TRIBO TATTOO &
PIERCING 3700 Kč
39
Pokec
Rozvojová pomoc často víc ubližuje, než pomáhá. Říká to aspoň
pětatřicetiletý antropolog Tomáš Ryška, který na pomezí Thajska,
Laosu a Barmy zkoumá horský kmen Akha.
Text: Tomáš Poláček Foto: Michael Kratochvíl
Tomáš Ryška:
Mezi pomocí a zločinem je tenká hranice
Představte si, že jsem romantický mladík, který se
touží dostat k domorodým kmenům v severothajských horách. Je to dobrý nápad?
Pokud využijete služeb místních cestovních
kanceláří, které nabízejí treky za „primitivními,
tradičními horskými kmeny“, měl byste vědět, že
se podílíte na zábavě, která by nefungovala bez
mocenské nerovnosti.
Na mě musíte mluvit co možná
nejsrozumitelněji...
Pro thajské cestovky budete bohatý farang, ze
kterého je žádoucí vyloudit maximum peněz. Z těch
ovšem horská komunita, bez které by se celá legrace
nemohla odehrát, neuvidí ani baht.
Vůbec nic?
Konkrétní rodina, do které jsou turisté přivedeni,
kde přespí a dostanou najíst, ta představuje
s nejvyšší pravděpodobností vesnickou elitu, která
„v tom umí chodit“, a tak za své služby dostane
zaplaceno. Nicméně ačkoli je pro turistický byznys
tato rodina klíčová, její odměna bude představovat pouhý zlomek z částky, kterou turista zaplatí.
Největší část zůstává thajskému podnikateli, který
40
– podobně jako většina Thajců – vnímá lidi z hor
jako zaostalé primitivy.
Jakým stylem jste vyrazil prvně do Asie vy?
S přítelkyní a kamarády – na standardní turistický
výlet, to bylo roku 2000. A tehdy jsem se také,
ovlivněn knihou Cesty za opiem, vypravil do hor
za kmenem Akha.
Vzpomenete si, jak přesně vypadalo první setkání
s Akhaji?
Pamatuju se na to dobře. Po celodenním pochodu
přes zalesněné kopce jsme přišli do vesnice a první
setkání s Akhaji bylo velmi intenzivní. Necítil jsem se
v tom prostředí pohodlně. Skoro všechno, od pachů
a zvuků až po chůzi a způsob pohybu těch lidí, bylo
nezvyklé. Prožíval jsem klasický kulturní šok.
Co vámi otřáslo?
Například zabití prasete pro mě byl nepříjemný, frustrující zážitek – kluk z města se potkal s přirozeným
řádem... Zvyklý na sterilní prostředí supermarketů,
nabízejících narudlou hmotu, úplně oddělenou
od života a smrti daného zvířete, jsem se musel
vyrovnat s bojem o život a s nářkem umírajícího
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
TOMÁŠ RYŠKA
antropolog
* Narodil se 9. 3. 1976 v Brně
* Maturoval v USA, dokončil
Ekonomicko-právní fakultu
Masarykovy univerzity, nyní je
doktorandem katedry obecné
antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
* Výzkumu v severním Thajsku se
věnuje od roku 2000. Je autorem
knihy Svět bílého boha (Jota
2010) a spoluautorem několika
dokumentárních filmů, z nichž
snímek Zajatci bílého boha
režiséra Steva Lichtaga získal
řadu mezinárodních ocenění.
* Působí jako ředitel organizace
UWIP, která každoročně pořádá
filmový festival o domorodých
národech s názvem NAIFF.
Pokec
zvířete. Nedlouho po opuštění hor mi začala
docházet moje slabost a tehdy jsem přestal
na několik let jíst maso – a zároveň začal studovat, kdo byli ti podivní lidé.
Jak často od té doby do severothajských
hor jezdíte?
Každý rok na několik měsíců. V posledních
letech trávím většinu času ve městě Chiang Rai,
kde žiju ve společné domácnosti se skupinou
mladých Akhajů, kteří jsou bývalými chovanci
křesťanského dětského domova – a já ten domov
prostřednictvím jejich životů zkoumám.
Proč je to pro vás tak důležité?
Ty lidi jsem mohl pozorovat ještě jako děti,
chovance křesťanské rozvojové instituce. Když ji
po letech opustili, byl jsem u toho, jak vstupovali
42
do světa buddhistické nížinné společnosti, kde
očekávali naplnění svých snů o lepším životě.
Toho měli dosáhnout právě díky výchově v křesťanském domově a školnímu vzdělání. Dnes se ale
všechny ty sliby a představy hroutí jako domeček
z karet – thajská společnost po mladých horalech
nemilosrdně šlape.
Kdy přesně to začalo jít s kmenem Akha z kopce?
Nedávno vyšla kniha amerického antropologa
a politologa Jamese Scotta, ve které autor převrací
naruby vnímání horských komunit jako zaostalých
primitivů, kterým ujel vlak modernizace.
Čím argumentuje?
Na historických a statistických datech dokazuje, že
horalé Zadní Indie jsou vlastně anarchisté, kteří se
záměrně izolovali od světa v nížině, definovaného
Poznal jsem
nefunkčnost, marnost
a nesmyslnost
rozvojových projektů
vládci, armádami, válkami či výběry daní, a ukryli
se do nehostinného, zato před nížinným světem
izolovaného prostředí hor. To jim vycházelo až
do přelomu 60. a 70. let, kdy začal stát usilovat
o kontrolu nad hranicemi se sousední Barmou
a Laosem – tedy právě tou oblastí, kam se horalé
před státem ukryli. A tehdy vstoupil do jejich
životů „rozvoj“. Životy horalů se začaly měnit
směrem, který si oni sami nemohli vybrat a který
pro ně nebyl nijak šťastný.
Je zajímavé, že většina z nás obvykle nekriticky
obdivuje různé rozvojové projekty nebo misionáře. Vy to ale bouráte – tvrdíte, že mnoho
podobných organizací spíš ubližuje. Opravdu
je to na místech, která znáte, tak zlé?
Ano. To, co znám, rozbíjí představy o „pomoci“
a zlepšování životní úrovně. Poznal jsem
nefunkčnost, marnost a nesmyslnost rozvojových projektů a zbytečně investovaných či
rozkradených peněz. Rozvojové projekty svojí
povahou nevytvářejí zásadní změny v politických a ekonomických strukturách, jež by mohly
posílit chudé – ony spíše upevňují systém, který
chudobu způsobuje.
ČiliChili | 04 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Tak proč se o jejich neblahém vlivu prakticky
nediskutuje?
Dovolím si odpovědět otázkou. Proč je dárcovství
lidských orgánů obecně přijímáno a vnímáno –
a to dokonce i řadou náboženských a morálních
autorit – jako bohulibá věc? Vždyť veliká část tohoto
neviditelného byznysu je založena na strukturálním
znevýhodnění a utrpení; orgány putují od chudých
k bohatým... Přežívá v nás jakési postkřesťanské
dědictví a potřeba pomáhat druhým v nouzi. Mezi
pomocí a zločinem je ovšem tenká hranice a veřejnost nemá ke skutečným informacím o rozvojových
projektech přístup. Poslat pár korun a žít s pocitem,
že jsem pomohl, je snadné a příjemné.
Upozorňujete dokonce i na skutečnost, že misionáři a rozvojoví pracovníci sexuálně zneužívají
místní děti. Jak je to možné?
Tam, kde jsem byl já, je život misionářů a rozvojových pracovníků nesmírně snadný, mnohdy až
luxusní. Jakožto bílí farangové, navíc fantasticky
finančně podporováni dobrými křesťany ze zámoří,
jsou uctívaní a stávají se téměř nedotknutelnými.
V kombinaci s nedostatečnou odborností a zkušenostmi to způsobuje problémy – například sexuální
zneužívání. Všechny křesťanské domovy pro děti
z hor, které znám, měly nějakou aféru podobného
typu. Předchozí ředitel organizace, kterou studuji
v rámci svého doktorandského projektu, byl před
dvěma roky odvolán za sexuální vztah, který dlouhodobě udržoval s jednou z dívek, o které se měl
starat. Existují ovšem daleko tragičtější případy. Můžete popsat alespoň jeden?
Většina zůstává uzavřena za branami výchovných
institucí, ale před nějakou dobou se například v thajských médiích objevil případ, kdy americký misionář
se svým thajským zaměstnancem dlouhodobě
zneužívali děvčata mladší patnácti let. Nestandardního chování těch holek si všimli učitelé ve škole
a ředitel to tehdy nahlásil policii. Při vyšetřování
se ukázalo, že nedocházelo pouze k sexuálnímu
zneužívání, ale že děti taky trápili hladem a peníze
zahraničních dárců zneužíval misionář pro osobní
potřebu. Policejní vyšetřovatel tehdy řekl, že podle
něj je podobných případů v Chiang Rai mnoho...
Kdysi jsem znal policajta, který se zabýval podobnými kauzami v křesťanských domovech – dnes má
jeho manželka dva domovy pro děti z hor a on už
nepracuje. Sirotčince jsou velmi lukrativní obchod.
Dá se podle vás takové zlo vymýtit?
Thajské úřady nemají ani seznamy institucí, které
ubytovávají děti, a proto nemůžou kontrolovat
43
Z čehož vyplývá...
... že ty obrovské sumy od dárců, se kterými
rozvojové organizace disponují, by lépe dokázaly vyřešit problémy přímo v komunitách.
3
podmínky, ve kterých děti žijí. Jak mi řekla
pracovnice státního úřadu: „Pokud máme
v seznamech padesát takových domovů,
potom jich může být v celé provincii tisíc –
dokud se nám samy neohlásí, nevíme o nich.
Každý kostel může žádat v zahraničí peníze pro
chudé děti z hor a my o tom vůbec nevíme...“
Nároky na rozvojové pracovníky nebo misionáře jsou opravdu nízké; obvykle je žádáno
středoškolské či vysokoškolské vzdělání,
znalost světového jazyka a schopnost pracovat
v náročných podmínkách. Jak je možné, že
nikdo nevyžaduje odbornost? Zkusme poslat
podobně vybavené lidi do sociálně vyloučených komunit v Česku – dokážou vyřešit ty
nesmírně složité problémy?
Pochybuju... Co bych tedy měl dělat, pokud
chci na dálku pomáhat sirotkům?
Opravdu nevím. Nezbývá než věřit informacím, které vám předloží daná organizace.
V případě akhajských dětí žijících v křesťanských domovech jde taky o to, že opravdoví
sirotci jsou jen málokteří z nich – většina dětí
má rodiče, kteří musí za pobyt dětí v domovech platit, což dárci netuší. I děti, které
opravdu sirotci jsou, mají obvykle širší rodinu,
která se o ně postará.
44
Jak se k Akhajům chováte vy osobně? Přizpůsobujete se jim, nebo jste pořád takový
Tomáš, jakého vás znají v Brně?
Jako ke kamarádům v Brně se k Akhajům
nechovám, protože moje postavení je
v tamním prostředí odlišné. Jsem tam vetřelec, přestože vítaný. Jsem prvek, který tam
nepatří – odlišný svým vzezřením, mocenskou
pozicí nebo třeba historií.
Naučil jste se jejich jazyk?
Stále se ho učím.
Chápou Akhajové, proč je natáčíte, zpovídáte a studujete jejich život?
Ne. Jejich životy jsou naplněny potřebou zajistit sebe a své rodiny, a tak je rozmary bohatého cizince moc nezajímají. Jejich kulturní
kapitál jim navíc nedovolí pochopit, čím se
v jejich prostředí zabývám. Jenom mí nejbližší
známí mezi Akhaji mají čas od času zájem
tomu porozumět; snažím se vysvětlovat.
A?
Je frustrující posléze zjistit, že vlastně nevědí,
co tam celou dobu dělám.
Na závěr už jenom malý bulvár: Umíte si
představit, že byste si namluvil ženu z horského kmene?
Umím – dopřávala by mi pocit výjimečnosti
a důležitosti. A to je zároveň i důvod, proč
bych s ní nemohl vydržet.
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Hledáme lidi,
kteří chtějí
změnit svět.
Nikoli ty, kteří
chtějí jen změnit
zaměstnání.
Pojďte s námi vytvořit novou banku
a změnit tak svět českého bankovnictví.
Nemusíte být bankéři, ale měli byste
mít chuť a talent prodávat.
Brusson a.s., člen skupiny PPF / IČ 29045371 / Praha 4, Hráského 2231/25
Zapsaná u Městského soudu v Praze / Spisová značka B 16013 / Brusson a.s.
požádal v roce 2010 o bankovní licenci u ČNB
Cili-Chili 190x245.indd 2
14.3.11 17:06
Simpsonovi po albánsku
46
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Letem světem
Země bunkrů
Albánii pořád tak trochu vidíme jako balkánskou díru, která se sotva
vzpamatovala z nejtužšího stalinistického režimu v Evropě. A přitom
je to země, která musí nadchnout každého romantického dobrodruha.
I strážníci tam jsou prý jako z pohádky. Z té o třech veteránech. A to
všechno skoro za humny.
Text: Jan Drtil Foto: Profimedia, autor
„A nemáš strach?“ zněla nejčastější otázka před
odjezdem. Jako kdybych jel do Somálska, Kolumbie
nebo Afghánistánu. Pravda je, že cestovatelské
vydavatelství Lonely Planet tuhle zemi ještě nedávno
řadilo mezi nejnebezpečnější státy světa. Přitom se
vydávám do míst, která leží v Evropě a od nás jsou
jen zhruba 1700 kilometrů.
V Shqipërii, tedy v Zemi orlů, platí, že chudí lidé
na venkově mají srdce na dlani a bohatší obyvatelé
měst jsou často vyčuraní až hrůza. Albánie se prostě
vybarvuje podle klasického spotřebního vzorce.
V REGIONU ZTRÁT
Na severu leží nedostupné hory, civilizace sem
proniká jen pomalu. Na kraji města Skadaru se
pohádám s řidiči. Chtějí mě odrbat. Naštěstí pak
narazím na džíp, co veze do hor proviant a má volné
místo. Vydávám se do krajiny. Asfaltky skončily, tudy
vedou už jen cesty sypané štěrkem. Právě tady by
mělo začít území krevní msty a sousedských válek,
kde si nikdo není jist životem, jak o tom psal v knize
Krvavý duben romanopisec Ismail Kadare. Ale to
už je hodně dávno. Zanedlouho dorazím do údolí
vesnice Theth. Hned u první hospůdky stojí strážník
jako z pohádky Tři veteráni. Velbloudy nežádá, chce,
abych se zaregistroval. „Pro vaši bezpečnost,“ dodá.
V pozadí téhle žádosti se skrývá velké neštěstí.
V roce 2001 se někde v těchhle místech ztratili tři
čeští študáci a dodnes se o nich nic neví. Verzí, proč
zmizeli, je ale nespočet. Prý se připletli do vyřizování
účtů mezi sousedy. Možná narazili na tréninkový
tábor Kosovské osvobozenecké armády. Nebo je
zavalilo padající kamení. I přes několik záchranných expedic nebyli nikdy nalezeni, stejně jako se
dosud neví, co se jim vlastně stalo. Nicméně dost
lidí v Albánii i u nás věří, že albánská vláda důležité
informace tají.
Jdu od údolí Thethu do vršku po bílé. V lese
potkám chlapce na oslu. V iPodu mu zní metal,
ale jinak vypadá přívětivě. Dál a dál až na vrcholky
hor. Tam dorazím v pozdním odpoledni, smráká
se. Po dlouhých deštích je cesta vymletá až hrůza,
ale dolů na druhou stranu musím. Stan postavím
u prvních potemnělých stavení. Vesnice Valbonë
ráno vypadá jako průrva mezi nohama horské
obryně. Stařenky vedou krávy na pastvu, zevlouni se
poflakují po návsi a blízká řeka šumí po kamenech.
V hospůdce se při snídani dozvím, že horský trek
vytyčili bílými značkami horalé z Kosova teprve
nedávno. Štěstí nováčka. Po třiceti kilácích pak těžko
popadám dech, ale už míjím první chalupy oblastního městečka Bajram Curri.
KRAJINA ÓBRŽAMPIONŮ
Celá země je posetá betonovými bunkry jako
paseka plná žampionů. Jsou všude, i na zahradách
nebo před kostely. Jejich počet se odhaduje na půl
milionu. Souvisejí s novější historií Albánie, potažmo
s jejími rudými eskapádami. V roce 1945 to začalo
milkováním s Jugoslávií, pokračovalo submisivním
vztahem se Sovětským svazem a končilo tanečkem
s Čínou. Ani tenhle vztah ale dlouho nevydržel
a přelétavý stalinista a vládce veškeré Albánie Enver
Hodža zemi úplně zaplomboval. Tehdy začalo Rádio
Tirana nadávat úplně na všechny. Na imperialisty ze
Západu, revizionisty ze SSSR i zrádce z Pekingu.
Jak projíždím různými oblastmi, vidím posloupnost tohohle armabetonového šílenství. Už za druhé
světové války byly postaveny první pevnůstky,
tehdy ještě hranaté. Další se nahňácaly na hranici
47
Letem světem
Tenhle most udělali Otomani nad řekou Mesi
Jeden z mnoha zmatených bunkříků
a bezdomovců, ale i plážové bufety. Většina však
chátrá bez užitku.
Bazar v Gjirokastře – domy širší
nahoře než dole
s Řeckem, kde zuřila občanská válka. Největší
betonáž ale začala v srpnu 1968, kdy se po okupaci
Československa Hodžův režim obával, že teď přijde
řada na něj. Nicméně šlo o dost svéhlavé a neplánované budování. Někde stojí bunkry tak, že z nich
lze ostřelovat jen blankytnou oblohu, jinde jsou
úzké střílny obráceny na moře a na pár místech stojí
dokonce proti sobě. Vtipálci tvrdí, že Albánie se
Dál na moři túrují
tak chránila před útoky
vymazlení frajírci
ze země, ze vzduchu,
z vody a před vnitřním
vodní skútry
nepřítelem.
Dnes jsou bunkry
tak trochu turistickou
atrakcí a ve zmenšené
podobě se prodávají i jako popelníky turistům. Ale
zároveň představují velký problém. Pravděpodobně
nejrozsáhlejší fortifikační systém v Evropě by bylo
třeba rozložit jako dětskou stavebnici a recyklovat.
Celé by to prý přišlo na čtrnáct miliard korun, což je
pro jednu z nejchudších zemí Evropy nadpozemská
částka. Nicméně místní už přišli na spoustu zlepšováků, jak některé betonové žampiony využít. Stala se
z nich plátna sprejerů, stáje pro dobytek, kůlny plné
sena, hodinové pokoje omladiny, byty vandráků
48
OTISKY TURKOBIJCE
Ve městě Lezhë je už od hlavní ulice vidět moderní
sloupový chrám, který ukrývá trosky kostela svatého
Mikuláše. Právě tam je pohřben mytický Skanderbeg.
V patnáctém století se jako nejmladší ze čtyř synů
vlivného albánského feudála stal pážetem a hlavně
rukojmím na dvoře sultána. Tam se naučil válečnické
strategii, konvertoval k islámu a sultánovi dobře sloužil. Když se ale dozvěděl o tureckém útlaku ve své
vlasti, stala se z něj podle hesla – čím zacházíš, tím
též scházíš – obávaná útočná pěst křesťanské Evropy.
Proti přesile osmanských vojsk vedl partyzánskou
válku a vyhrál několik bitev. V roce 1450 a pak ještě
dvakrát uhájil pevnost Krujë. Turci si území zpět
podmanili až poté, co vypustil duši.
Cestou do městečka Krujë několikrát překročím
bludný kámen. Místní mě totiž posílají od čerta
k ďáblu. Jestli tak radili tureckým vojskům, nedivím se, že nad nimi nepočetní Albánci vyhráli.
Vždyť Osmani museli k boji dorazit tak vyčerpaní,
že je stačilo dorážet dřevěnou palicí. Ale to už
procházím mezi krámky narvanými folklorem až
po strop. Ještě pár schodů a vidím Skanderbegovo
muzeum, které bylo podle projektů Hodžovy dcerky
postaveno na troskách staré pevnosti. Uvnitř se
skrývají třeba busta prvního světoznámého Albánce,
prý epirského krále Pyrrha, šlechtické praporce,
důležité dokumenty. Ulítlá Skanderbergova helma
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
TIPY A TRIKY
Kde spát
Drahé i levnější noclehárny
ve městech či apartmány u pláží
skýtají bezpečí. A nudné, leč
bezstarostné sny. Ubytování
v domácnostech je sázkou
do loterie, ale většinou se v ní
vyhrává. Vždyť místní jsou velmi
pohostinní lidé. Kempy lze
spočítat na prstech jedné ruky.
A zbývá už jen interiér vlastního
auta nebo stanu. Pravidlo zní:
usínat za soumraku, vstávat
za úsvitu.
Řeka Drin je z dálky pěkně modrá
s kozlí hlavou je tu jen v kopii, originál mají ve Vídni.
Nicméně jako symbol je turkobijec všudypřítomný.
Kozlí přilbu lze vidět i u benzinových pump. Má ji
totiž v logu firma Kastrati, která v zemi obchoduje
s pohonnými hmotami. V lepších nálevnách se
popíjí výtečný koňak Skanderbeg. Socha vojevůdce
je snad na každém větším náměstí. Jako symbol
ho zprofanoval konzum, před ním nacionalisté,
komunistická diktatura se jím zaštiťovala na každém
rohu a jeho jméno nesla za poslední světové války
dokonce i esesácká divize.
ŠVIHÁKEM PLÁŽOVÝM
Dvousetkilometrové albánské pobřeží je členité.
Od přístavního města Drač, které založili roku 627
před Kristem řečtí osadníci, začíná směrem na jih
území plné pláží. Všude lehátka a křesílka stíněná
slunečníky, okolo korzují mraky lidí, na klidných
vlnách padají surfaři a dál na moři túrují frajírci
vodní skútry. U pláží se ve stínu stromů rozkládají
příjemné venkovní restaurace, kde nabízejí ryby
na tucty různých způsobů. Nicméně Balkán se
nezapře. Tu nabízí cikánka věštění z ruky, támhle
poskakuje cvičený medvěd, onde se hází na pyramidu z plechovek za věcné ceny.
Posouvám se jižněji, a tak zanedlouho dorazím
do Vlory, přístavu zdejších patriotů. Právě v ní byla
na konci roku 1912 vyhlášena nezávislost Albánie
a vztyčena vlajka. Nejvíc se o to zasloužil Ismail
Qemali, kterého mám v peněžence v podobě
bankovky v hodnotě pět set leků. Na hlavním náměstí
Vysedej. Vidím
křena z Čech.
Jak cestovat
Do Země orlů je to z Česka
po různých cestách necestách
něco kolem 1700 kilometrů.
Na místě je nutné zapomenout
na pravidla silničního provozu,
žádná nejsou. Hlavně u pobřeží
je hustá síť autobusových linek
a jedna železniční lajna. Busy
jsou špinavé a staré, vlaky,
většinou české provenience,
taky. Mikrobusy, které staví
na zamávání, se zdají být
nejlepší volbou. Na některých
řekách rozrážejí hladinu
trajekty. V méně dostupných
oblastech se hodí každý
čtyřnožec. Kůň nebo osel je tu
k vašim službám, ale většinou
i s průvodcem. Bez nich
nezbývá nic jiného než kopnout
do vrtule a zapojit vlastní nohy,
samozřejmě patřičně obuté.
Co si dát
Už procházka po tržišti je
bizarním chuťovým zážitkem.
V řadě stánků nabízejí úžasnou
škálu hand made sýrů či domácí
zeleniny, jinde se opékají ovčí
hlavy nebo udí maso. Restaurace nabízejí všechny možné
balkánské dobroty od bureku
(závinu z listového těsta
plněného sýrem či masem) až
po trojici albánských národních
jídel. Hovězí guláš fërges, telecí
na víně a česneku sofrito a qoftë
podobné čevapčiči. Pro
doplnění tekutin a lehkou
motovici třeba pivo Tirana, víno
Shesi e Zi z Beratu nebo koňak
Skanderbeg. Nicméně taková
domácí rakije, pálenka
z vinných hroznů, nad tu
není, to je posvícení. Není
divu, že v zemi popíjejí
i muslimové. Jde o sektu
bektašijů a při jejich dýcháncích
teče kořalka proudem.
Co si přivézt
Popelník ve tvaru vojenských
bunkrů, tradiční bílou čepici
anebo sošku Skanderbega či
Matky Terezy, dvou největších
Albánců. Nebo trika ve stylu
národní vlajky. Černá dvojhlavá
orlice na červeném poli. No
a taky něco přízemnějšího.
Třeba ministerstvu zdravotnictví
natruc rakiji a tabák.
Co nedělat
Nemá se strašit, ale budu.
Pořád koluje řada legend o tom,
že vendeta, čili kanun, mezi
vidláky v zapadlých vískách
stále přežívá. Dost podobné je
to s lidskými orgány, s nimiž
obchodovala Kosovská osvobozenecká armáda. A na každém
šprochu, může být pravdy
trochu. Tak se do ničeho nepřipleťte. Nebuďte moc agresivní,
namyšlení, uštěpační a nepijte
metodou carských důstojníků.
Taky nedávejte hlavně
ve městech na odiv přeplněné
peněženky, fotobrašny či
šperky. Na druhou stranu
neodmítejte pohostinnost,
urazili byste.
Čím místní oslníte
Zvlášť vám budou zobat z ruky,
když jim poděkujete za to, že se
jako jediní v rámci východního
bloku za Čechoslováky
postavili. V roce 1968 k nám
chtěl totiž naštvaný Enver
Hodža proti sovětským vojskům
a jejich pobratimům poslat
stíhačky. Říká se, že měl jen dvě.
Rub věci tkví v tom, že se sám
bál zvůle Kremlu.
49
Letem světem
CO STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Rozafa
Pevnost nad městem Skadar se
rozkládá na celých devíti
hektarech. Podle pověsti je
pojmenována po manželce
nejmladšího ze tří bratrů, kteří ji
postavili. Aby si totiž usmířili
zlého ducha, museli obětovat
jednu z žen. Kvůli lsti starších
bratrů skončila v tamní stěně
zazděna právě Rozafa.
stále vlaje rudá vlajka s dvouhlavou orlicí, kousek
od ní se tyčí proletářské sousoší: partyzán, obrozenec
a s nimi celý pracující lid. Pod ním pospává čistič bot.
Přejedu horský masiv a jako na tobogánu padám
zpět do údolí. Zanedlouho se v zátoce Palermos
objeví opuštěná ponorková základna, jejíž dostavbě
zatnula tipec roztržka s Čínou. Nicméně čtyři
vysloužilé sovětské ponorky Albánie pořád vlastní.
Začínají se objevovat první dvojjazyčné značky.
Nahoře albánsky, vespod řecky. Tenhle region je
totiž zčásti obýván etnickými Řeky, kteří by chtěli
rozhýbat stávající hranice, a místní nálady se proto
občas posunují k bodu varu. Na pobřeží vládne čilý
stavební ruch. Nejtemnějším důkazem je letovisko
Saranda. Vypadá jako betonový a skleněný nádor
v krajině, přičemž kvůli promenádě zbylo na pláž
jen směšných pět metrů písku. Nádor přesto bují
a všude se staví vesele dál.
TIRANA BEZ TYRANA
I Tirana, která byla ještě v roce 1920, kdy se stala
hlavním městem, změtí nízkých a často vepřovicových domků s úzkými uličkami, vyrostla do široka
daleka. Ale ladněji a vábněji, což platí hlavně
kolem centra. Nejlépe se to zhodnotí při pohledu
z nejvyššího kopce v okolí jménem Dajti, kam se
vyšplhám po náročných kličkovacích manévrech.
Nicméně scenérie splašeného života vespod stojí
za to. Megalomanské stavby jako palác kultury,
národní historické muzeum s budovatelskou mozaikou a zchátralá a zašlá pyramida, bývalé muzeum
50
Na náměstí v Tiraně jezdí moderní ekologické vozy
potentáta Hodži jsou skryté v zástavbě. Takže
nekazí celkový dojem. V metropoli je obyvatelstvo
rozděleno na dva tábory. Ti starší často nekriticky
vzývají rudou éru. Argumentují tím, že Hodža
vymýtil negramotnost, zrovnoprávnil ženy a v zemi
za něj vládl řád. Krvavé stranické čistky a nesmyslná
nařízení jako kvóty na chov domácího dobytka jako
by nebyly. Mladší ročníky se radši v kavárnách věnují
flirtování. Zní tu hip hop. „Nemáme vodu, světlo, ale
sklenice jsou plné rakije. Nemáme auta, ale koní je
dost. Nemáme střechu nad hlavou, práci, ale stejně
chceme jen šoustat. Narodili jsme se, abychom si
užívali od rána do večera, tak proč si lámat hlavu?“
zpívá skupina W. S. Family a vyjadřuje názor větší
části mládeže.
Nakonec se jdu podívat na okraj města, kde
v chátrající zástavbě bydlí vdova po Enveru Hodžovi
Nedžmije. Nedávno vydala knihy vzpomínek, kde
zastává tvrdou stranickou linii. Žádná lítost. Ťuky
ťuk, zkouším to. Otevře stařenka a záhy mi dveře
přibouchne před nosem. Novináři jsou prý všichni
jedna ulhaná verbež a ona už nemá na nikoho
náladu. Je to v podstatě dobře, protože všemu
novému se naopak otvírají dveře dokořán. I když
dost skřípou.
Butrint
Křižovatka všech možných
kultur na nejjižnější výspě Země
orlů. Letem etnohistorií ji
nejdřív osídlili Achájové, pak
několik vln dalších náplav, až
sem za druhé makedonské
války dorazili Římané. Město
vzniklo v druhém a třetím století
před Kristem, dodnes zde stojí
zachovalé divadlo, různé
chrámy a brány. Kdo umí
surfovat na vlnách fantazie
a vnímat genia loci starých
památek, může si zde užívat
vhledů do minulosti vrchovatě.
Není divu, že je místo pod
ochranou UNESCO.
Gjirokastra
Nejpohlednější kamenná
zástavba široko daleko.
Rozkládá se na svazích pohoří
Gjera a střechy místních domů
jsou pokryty namísto střešních
tašek lámaným bílým
kamenem. Vypadá to stále
báječně, byť už dost zchátrale.
V jednom z domů se narodil
albánský Stalin Enver Hodža,
ale ten v roce 1997 vypálili protikomunističtí demonstranti.
A skoro jako v každém
„albiměstě“ stojí i tady velká
pevnost s citadelou. V ní byl
dřív žalář pro politické vězně,
dnes je vojenským muzeem
plným válečného šrotu.
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Senior telefon je sociální služba
telefonické krizové pomoci (tkp) – linka
důvěry zaměřená na pomoc a podporu
uživatelů seniorů a osob pečujících o seniory.
Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci
a poradenství v naší zemi pro uživatele
seniory s nonstop provozem. Na Senior
telefon se obracejí uživatelé z celé České
republiky.
Každý měsíc přijme nonstop Senior telefon
na tisíc hovorů. Volají lidé, kteří se ocitli
ve vážné životní situací, nemají se komu
svěřit se svými problémy a hledají radu
nebo pomoc.
Tady ji mohou najít!
Aby tato služba pro seniory mohla i nadále
fungovat bezplatně, vyhlásil její provozovatel,
občanské sdružení ŽIVOT 90, veřejnou
sbírku formou dárcovských sms.
www.zivot90.cz
Nedovolme, aby staří lidé
é zůstali sami se svým trápením, podpořte nás.
Stačí málo, odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ZIVOT90 na telefonní číslo 87 777.
Děkujeme vám, že nejste lhostejní...
Víkendovka
A v Táboře postavíme pionýrský tábor
Městem
revolučních tradic
J
Jednoho
středověkého dne se na jednom kopci v Čechách sešli
náboženští blouznivci a založili město. Do čela se jim postavil
geniální válečník, zemský škůdce a lapka Jan Žižka. Společným
úsilím obrátili království v ruiny, pro což je kdekdo dodnes
oslavuje. Své město pojmenovali Tábor…
Text: Petr Šimáček Foto: Slavomír Kubeš, Ladislav Němec / MF DNES / Profimedia, Infocentrum města Tábor, Zdeněk Prchlík
5522
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Bojíte se otevřít sardinky,
aby na vás nevyskočil husita
Inu, vzdálenou historii lze nahlížet různými úhly
pohledu a vy si klidně vyberte ten svůj. Jedno je ale
jisté: jestli byli tehdy obyvatelé Tábora podle některých zemskými škůdci, dnes tomu tak už v žádném
případě není. Vydáte-li se tedy s námi tento měsíc
navštívit Táborsko, nebudete litovat. Zajímavých
turistických cílů je tu fůra.
„Prožil jsem tady půlku života“, řekl mi hovorný
dědula s bílým strništěm na bradě, kterého jsem se
zeptal na cestu. „Leccos se tady za poslední roky
změnilo. Je tu víc turistů, všechno se opravuje…“
Měl na sobě starou vojenskou „bundokošili“ ještě se
znakem ČSLA. Jak z něho pak vypadlo, sloužil v místních kasárnách a teď je podplukovník ve výslužbě.
A nositelem husitských revolučních a vojenských
tradic se cítil tak trochu stále: „Však bychom ty Amíky
hnali! Jako za husitů!“
Cestu mi ale poradil dobře. Okruh po historických památkách města mi zabral velkou část dne
– většina z nich vznikla již dávno po husitských bouřích – a jsou velmi malebné. Husitů je tu ale stejně
tolik, že se bojíte otevřít sardinky, aby na vás nějaký
nevyskočil: Žižkův pomník na Žižkově náměstí,
Husitské muzeum na radnici – všechny ty hřeby
okované řemdihy, kropáče, cepy, napřímené kosy,
sudlice a palcáty a všudypřítomné obrazy bradatých
a divokých obličejů vůdců rebelie.
Jestli jsou pro vás husité obdivuhodní náboženští
reformátoři, nebo banda zloduchů, vám může být
při návštěvě fuk. Když město a kraj kolem navštívíte,
převládne ve vás pocit radostný a optimistický – vždyť
je jaro, je tu hezky a vy máte super šanci. Totiž šanci
zvolit si svůj úhel pohledu sami!
PRO MILENCE
Vlevo model Tábora,
nahoře Kozí Hrádek, kde
kázal Hus, a dole elektrická
dráha Františka Křižíka,
která občas přejede hus.
PRO PARTU
Pěšky se vydejte po tzv. Příběnické stezce z Tábora
na zříceninu kdysi rozlehlého
hradu Příběnice. Krom rozvalin
tam najdete fajn hospodu. Zpět
se můžete vrátit přes
Dobronice. Dohromady je to
tak 25 km. Nebo vezměte kolo
a jeďte omrknout Borkovická
blata – naučnou stezku
věnovanou místní těžbě
rašeliny. Je to kolem dvaceti km
jižně od Tábora a vrátit se
můžete přes rozhlednu Hýlačka
či památník E. Beneše
v Sezimově Ústí. V případě
nepříznivého počasí se projeďte
vláčkem po elektrické dráze
Františka Křižíka – první to elektrifikované dráze v Rakousku-Uhersku, vedoucí z Tábora
do Bechyně. Křižík o této své
chloubě kdysi řekl: „Výstavbou
bechyňské dráhy chtěl jsem
dokázat, že český člověk umí
tolik, co jiní, a někdy i mnohem
více…“ Tak si to užijte!
Poté, co v klidu vstanete
z pelechu, si prohlédněte historické centrum Tábora. Je to
trasa dlouhá cca 5km a je se
zde opravdu na co koukat
– Žižkovo náměstí, Pražskou
ulici, údolní nádrž Jordán,
hrad Kotnov a Bechyňskou
bránu, Ctiborův mlýn, řeku
Lužnici, Čelkovice, Parkány.
Zajděte k překrásnému
baroknímu kostelu
v Klokotech, místu dávných
nedělních výletů a poutí ctihodných táborských měšťanů.
Chcete-li víkend strávit spíš
v klidu, bez zbytečného
trmácení, navštivte zdejší
botanickou zahradu. Je druhá
nejstarší v Čechách!
V opačném případě sedněte
na kolo – ve městě je několik
půjčoven – a jeďte se pořádně
jarně projet. V regionu je přes
400 km cyklistických tras…
PRO RODINU
Vezměte potomky
na prohlídku tajuplného táborského podzemí. Co na tom, že
jsou to jenom propojené středověké sklepy. Určitě nesmíte
minout Husitské muzeum či
blízkou zříceninu Kozí Hrádek,
tak proslulou častými návštěvami mistra Jana. Víte, že prý
malý, zavalitý a stále veselý
Hus tehdy musel vyjíždět
kopeček na oslíku, neboť nebyl
zrovna nadšeným turistou? No
vy to zkuste po svých. Jsou-li
vaše ratolesti již turisticky
trochu otrkané, vezměte je
na lodičky – vypůjčte si je
v Táboře a doplujte po Lužnici
třeba až do Dobronic mrknout
na zříceninu hradu. Lodě,
bagáž i vás pak dovezou
zaměstnanci půjčovny
nazpět…
53
Já su tak šťastné!
54
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Sporák
Bramboračka
bez patlačky
Bramboračku dělá každý jinak. Shodneme se tak akorát
na tom, že by v té polívce měla být voda a brambory. Máma Iva
nám uvařila bramboračku uherskou. Podle množství věcí, které
do kastrolu postupně vrážela, to vypadalo jako hrozná piplačka.
Ale vlastně je to jednoduché.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
Na řekněme tři litry
polívky potřebujete:
1/3 kostky másla
3 mrkve
3 petržele
černý pepř
nové koření
houby (hřiby, kozáci,
co les dá)
vývar
vodu na dolití
2 lžičky sladké papriky
3–5 brambor, tady
na velikosti záleží
1 cibuli
jíšku
kelímek 30% smetany
sůl, pepř, majoránku,
petrželku
půl hodinky času
1
Máslo rozpustíte v hrnci.
Přihodíte nakrájené petržele a mrkve a pěkně
je orestujete dozlatova.
Přidáte houby – pokud
máte sušené, tak je předem namočte. Čím víc
druhů hub tam dáte, tím
to bude lepší. A restujte
vesele dál.
3
2
Následuje sladká paprika a tu
restujte už jenom chvilku.
Přidejte koupený houbový
vývar – případně můžete dát
domácí hovězí a k němu vodu
z namočených hub. Dolijte
vodou. Vhoďte do toho nakrájené brambory, půlku cibule.
Přidáte pepř a nové koření.
Ideální je naplnit jím takové to
plechové vajíčko na sypaný čaj
a hodit ho do polívky. Aspoň
pak nebudete muset jednotlivé
kuličky lovit. A vařte.
Zatím si na vedlejší
pánvičce připravte jíšku
(máslo a sádlo tak půl
na půl, zpěňte na tom
nakrájenou druhou
půlku cibule, přisypte
trochu hladké mouky).
Když ji máte hotovou,
vlijte do polívky smetanu a za ní jde do hrnce
jíška. Vařte tak dlouho,
aby z jíšky nezbyly
hrudky. Mouka se
musí rozpustit. Kdyby
se vám polívka zdála
hustá, dolévejte vodu.
A teď už jenom dosolit,
dopepřit, majoránka,
petrželka, případně
pažitka a už je toho
v hrnci tak akorát dost.
55
Ventil
Motor:
řadový dvouválec, 1199 ccm
Převodovka:
6stupňová
Max. výkon:
80,9 kW (109 koní)
při 8250 ot./min.
Max. kroutící moment:
114 Nm při 6000 ot./min.
Cestovatel
dobrodruh
Rychlé dálniční přejezdy, okresky, utažené krkonošské
serpentiny, k tomu pár polňaček a písčitých šotolin. Tím vším
jsme protáhli loňskou novinku Yamahu XT1200Z Super
Ténére, abychom zjistili, jestli je hodna jména úspěšné
řady Ténére, která šestkrát vyhrála legendární Rallye Dakar.
Text: Radek Frank Foto: Yamaha
56
Max. rychlost
přes 200 km/h
Hmotnost (pohotovostní):
261 kg
Základní cena testované
verze:
359 990 Kč (teď navíc
s kufry zadarmo)
Robustní stavba motorky působí na první pohled
důvěryhodně. Dojem potvrzuje i kvalitní zpracování a intuitivní ergonomie. Přestože páčky, sedlo
a štítek jsou nastavitelné, není třeba je měnit,
protože po nasednutí je vše, kde má být. První
pohlazení motorkářské duše přichází s probuzením hlubokého, avšak decentně chraplavého
zvuku řadového dvouválce. Motor zabírá jemně
od nejnižších otáček a spolu s dobře odstupňovanou převodovkou dává Ténérce dobrou dynamiku
jízdy. Navíc si můžeme i během jízdy vybírat
ze dvou palivových map. Sportovní mapa má
za důsledek okamžitou odezvu na plyn a nabádá
jezdce k využití celého stáda 109 koní. Turistická
mapa způsobuje jemnější dávkování plynu,
a proto se hodí při jízdě městem nebo pro jízdu
po šotolinách. Pro nepředvídané situace jsou zde
účinné a dobře dávkovatelné brzdy s ABS.
ČTVRTTUNOVÝ MAZEL
Že bude Ténére dobrým společníkem na silnicích
všech tříd, jsme čekali. Nízké těžiště a dobrá ergonomie s tak akorát širokými řídítky dávájí dobrou
kontrolu nad strojem. Bublající motor kolem tří tisíc
otáček protahuje stroj správným tempem okreskami
v Podkrkonoší a přesné řízení sleduje zvolenou
stopu. Díky dobře fungujícímu celku si vychutnávám
nejen jízdu samotnou, ale zbývá i prostor vnímat
atmosféru projížděných vesniček a „vyfotit“ si
do paměti výhledy na kopcovitou krajinu. A přesně
o tom „adventure“ cestování je.
Otázkou bylo, jak nám čtvrttunový mazel dá
zabrat mimo asfalt. Na polňačku sjíždím s velkým
respektem. Váha je znát, ale díky jemnému dávkování plynu a čitelně nastavenému podvozku, který
žehlí nerovnosti lépe než žehlička s napařováním, ze
mě opadá nervozita. Odvahu mi dodává i kontrola
trakce, která jistě zabránila pádu při průjezdu bahnitým úsekem. Sice rozvážným tempem, ale s jistotou
takovou, jako že ráno vyjde slunce, spolu zvládáme
desítky kilometrů dlouhé šotoliny. Přestože mi
při jízdě ve stupačkách trochu zavazí kryt výfuku
a řidítka by se hodilo zvýšit tak o dva centimetry, dá
se říct, že XTZ nezapře svůj dakarský rodokmen.
Náš test potvrzuje, že Ténére je univerzální stroj.
Nicméně díky robustní stavbě, velkému dojezdu,
dobré ochraně proti nepřízni počasí, bezúdržbovému Karbanu a doplňkům v podobě bytelných cestovních kufrů se s ní jezdec bude nejlépe cítit na výletech po našich luzích a hájích a klidně ještě dál…
ČiliChili | 04 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
CO NÁM NESEDLO
Ténére by měla určitě mít vhodnější pneu
do terénu už z výroby. Při březnovém testu
bychom ocenili vyhřívané rukojeti, které jsou
v katalogu příplatkového příslušenství. Asi banalita, ale dokázala nás otrávit – bovden od plynového lanka zakrýval část jinak povedené palubní
desky. Škoda že jsme s ní nemohli na delší výlet…
alespoň po Evropě
Máte prostor
vnímat atmosféru
projížděných
vesniček
CO NÁM SEDLO
Silný, a přitom kultivovaný motor je základem dobře
fungujícího celku. Dobrá ergonomie umožňuje jistou
kontrolu nad strojem, a přitom vás neunaví ani při celodenních etapách. Už v základu vynikající bike si každý
může upravit dle svého gusta díky širokému množství
originálních doplňků od padacích rámů, kufrů pro
cestování, laděných výfuků a dalšího. Na druhou stranu
je pravda, že by některé mohly být už v základní ceně.
Nechtěli jsme si to přiznat, ale ABS, kontrola trakce
a dvě palivové mapy jsou dobrým pomocníkem přispívajícím k lepší kontrole nad strojem.
57
Remix
Doporučujeme, co jsme sami
prubli a dostalo nás do kolen.
Anebo čemu věříme, že se povede
a dostane do kolen vás. Kašleme
na novinky z posledního týdne,
tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek, Katka Šonová, Filip Serranito, Lenka Ciznerová
Foto: Profimedia, Sam Holden
ALTERNA NA ZAČÁTKU JARA
Festival STIMUL má tradici od roku 2005.
S každým začátkem jara prezentuje
hlavně hudbu, která u nás není běžně
dostupná. Progresivní elektroniku, noise,
současný jazz a všechny podoby improvizované hudby, včetně jejich prolnutí a nejrůznějších mezižánrových přesahů. Většina
koncertů uvádí interprety v exkluzivních
českých premiérách. Největší pecka letošního STIMULU je nachystána na 16. dubna,
kdy se na scéně Divadla Archa představí
Blixa Bargeld – frontman legendární
německé skupiny Einstürzende Neubautn –
společně s elektronikem Alvou Notenm
v duu ANBB. Čekáme nářez a nátřesk.
INDIANA V BUBLINÁCH
Filmy s neohroženým archeologem v hlavní roli jsou
notoricky známé, televizní seriál věnovaný mladým
létům budoucího Indiany Jonese na našich televizích
taky už párkrát běžel. Ale Indy si neohroženě troufl
i do počítačových her a komiksu. Právě teď přichází
na náš trh sebrané vydání tří komiksů věnovaných
jeho dobrodružstvím. Komiksové zpracování Indianu
Jonese nikterak nezměnilo, nechybí akce, suché
hlášky ani tajuplné vykopávky a ruiny. Objeví se
pochopitelně také jeho tradiční nepřátelé – vojáci
nacistického Německa, navíc Indy čelí Japoncům
nebo sektě novodobých Inků. Pro fanoušky filmových zpracování čtení bez debat.
www.bbart.cz
58
LEKNĚTE SI NA LEKÁTKO
Od snímku o baletu se čekají zpomalené záběry tance a vyprávění o rozervaných umělcích. V Černé labuti od Darrena Aronofského (Rekviem za sen, Wrestler) je přinejmenším jedna baletka
rozervaná tak, až se jí loupou záda. Kromě trikotů a nařasených
sukýnek vás čekají tři filmy v jednom, nejdřív drama, potom
thriller a nakonec horror. Schizofrenní primabalerína se sklony
k sebepoškozování vám připraví lekací scény, na které nezapomenete. Spoustu dalších spoře oděných dam na pokoukání
dostanou mužští diváci jako bonus.
www.foxsearchlight.com/blackswan/
FINÁLOVÁ PÁSKA PRO FILMAŘE
Finále je tradiční bilanční přehlídka českých filmů.
Během týdne od 17. do 23. dubna tu promítnou všechny
dlouhometrážní české snímky natočené v loňském roce,
včetně dokumentárních. Takže jestli vám něco uniklo
nebo si prostě chcete uspořádat loňský rok, šup do Plzně.
Další součástí programu už čtyřiadvacátého Finále jsou
pocty významným osobnostem. Letos se retrospektivy
zasvětí Ivě Janžurové, firmě Michr (Milota, Chramostová)
a třeba také Trhákům dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk
Svěrák nebo fenoménu folkové hudby festivalu Porta.
Projekce budou doplňovat četné přednášky a workshopy.
Český lev zcela ovládl snímek Pouta, bude stejně úspěšný
i ve Finále? Nebo ocenění konečně dojdou také jiné povedené snímky loňského roku, kdy se po několika chudých
letech v českém filmu zas konečně urodilo?
www.filmfestfinale.cz
Plus
DESTILOVANÝ ANDĚL
Andělé jsou dneska v kurzu, existuje dokonce film Anděl Exit
a ani to není remake Anděla na horách. Jeden další anděl se
teď dostal do knížky jménem Anjel. Najdete ho tam i namalovaného, jde totiž o komiksové stripy, a vedle Anděla v nich
vystupuje Bůh, Kapitán Krysa, Smrťák i bezhlavá jeptiška.
Autor Anjela Jakub König kreslí komiksy už léta, a výbor, který
nakladatelství Plus vydalo k tisku, zdestiloval to nejlepší z jeho
produkce na 135 stránek. A povedlo se. Vzhledem k tomu, že
Jakub je členem redakce ČILICHILI, normálně bychom o něm
nepsali nebo si pomohli nějakým inzertním upozorněním
z povinnosti. Jenže tahle knížka nás dostala do kolen, a proto
vám o ní musíme napsat natvrdo. Najít českého komiksového
tvůrce s vtipem, který funguje jako třaskavina v kulturáku,
a přitom je dokonale svůj, aniž by připomínal kohokoliv jiného,
je malý zázrak. Takový, který občas způsobují andělé.
canny.obribroskev.cz/anjel.php
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
KDYŽ HROZÍ ČERNÝ DYNAMIT
Nové album The Twilight Singers s názvem Dynamite
Steps je vynikající. Greg Dulli se už čtvrtstoletí snaží
adaptovat černý soul a r’n’b do rockové hudby, střídavě
se mu to dařilo a nedařilo a na novinkovém albu to
vyšlo definitivně. Výrazné melodie, lascivní funky rytmy
a klenuté soulové vokály. Dynamite Steps je možná nejlepším Dulliho albem a Twilight Singers jsou dokonalá
barová kapela: saténové propocené košile, výtečná souhra a temná energie. Na sklonku večera se pravidelně
končí se starými známými šlágry. Přesvědčit se o tom
můžete 9. dubna v pražské Meet Factory. Dynamite
Steps ale určitě zkuste už nyní...
www.dsmacku.com
59
Fenomén
Dobití
Berlínem
aneb
Polívka
u slečny
Heckerové
Pokud vám někdo tvrdí, že perfektně zná klubový
život v Berlíně, je to lhář a nevěřte mu. V německé
metropoli se stovkami barů, rockklubů, diskoték,
karaoke, nezávislých doupat, squatů, balkánských
tancovaček, gay kabaretů, galerií pro elektronická
multimédia a striptýzů prostě není možné všechno zmapovat. A pokud by někdo přesto absolvoval většinu toho labyrintu světa, nevěřím, že by si nakonec něco pamatoval.
Text: Pavel Klusák Foto: Profimedia, archiv
60
Takže svědectví můžou být jen dílčí: skoro každý
Klub s božsky nabasovaným multikanálovým soundnáhodný rudiš, se kterým mluvíte, narazil v Berlíně
systémem, který připomíná vojenské ostřelovací
na něco neodolatelného. Když to po něm kontroluvěže, je vyhlášený hédonismem a požitkářstvím.
jete, zjistíte, že měl často recht.
Jako by ho tu zdědili ze zlatých časů diska, kdy
Srovnávat berlínský a pražský klubový život je
Warhol chodil do Studia 54. I na wikipedii najdete,
jako srovnávat Berlín a Prahu: Berlín je evidentní
že není výjimkou zastihnout v Berghainu nějaký pár
XL a Praha úměrné emko. Z toho plynou lecjaké
in flagranti. Pro ty, kdo se chtějí uklidit stranou, je tu
rozdíly, z kterých bychom neměli mít komplex: spíš
dark room: nezašel jsem tam, ale myslím, že se tam
je namístě se radovat, že do jiného světa je to jen
nevyvolávají fotografie.
čtyři a půl hodiny, a ještě vám autobusák dá na cestu Když už jsme u snímkování: když v Berghainu
sodovku a pustí wifi.
vytáhnete mobil a namíříte ho před sebe, přijde
Rozdíl, který není tak úplně nutný, jsme si
místní svalovec, přikryje ho dlaní a tak akorát nepříovšem v Česku zavařili sami: policejní hodinu, kvůli
jemně řekne: „Ty sis nevšim, že nikdo, ale zatraceně
které musí v pražských klubech končit živá hudba
nikdo tady nefotí?!“ V Berghainu můžete leccos,
ale zato se odtamtud nevynášejí žádná svědectví.
ve 21.59, což je fakt odvaz. Berlín žije v jiných
Antipapparazziovská zóna
biorytmech: když do klubu nebo
má jednu výjimku: koncerty
na taneční párty přijdete v devět,
Berlín je evidentní XL
tu smí dokumentovat jediný
jste tam první, barman teprve
fotograf, chlapík z Berliner
vstává a čistí si zuby. Dveře
a Praha úměrné emko
Nafotí hvězdy
otevřené v deset, předskokani
Zeitung.
a vypadne.
v jedenáct a hlavní program
Hudebně Berghain není
o půlnoci je běžná varianta (které
žádné Karlovy Lázně, ale elitní místo, které nelpí
může předcházet důkladná večeře s přáteli i s fází
na technu, zato jde po vysoké kvalitě. Ale i když tu
„předupravíme se doma, proč dát v klubu za pití víc
hraje konžský orchestr Konono No.1, pálí po africké
než je nutno“). To platí hlavně pro páteční a sobotní
tancovačce do publika své beaty dubstepový dýdžej
noc: S-Bahny do Friedrichshainu a Kreuzbergu jsou
Shackleton. To je taky jeden z berlínských zdravých
plné mlaďochů s otevřenými lahvemi (pít v nadrysů: kluby jen pro hardcore nebo ska komunitu tu
a podzemce je tu docela běžné), půl následujícího
najdete taky, ale velká část jich svádí dohromady
dne pak často padne na rekonvalescenci. Je to
různé publikum. Je to multikulturní a zábavné, a asi
něco mezi rituálním dodržováním starého, dobře
je to taky snáz uživí.
vymyšleného řádu týdenního rytmu, a důkladným
konzumováním lákadel, která Berlín nabízí přátelům
intenzivního života.
NAJDI DVEŘE
Jednou z nejživějších zón pro kluby je FriedrichsKLUB I S TEMNOU KOMOROU
hain, čtvrť, která je dnes patrně nejvíc ve fóru,
Pokud má mezi dnešními berlínskými kluby jeden
nejplnější mladých studentů, výtvarníků, experimennaprosto výsadní místo, pak je to Berghain. Byvší
tálních umělců a konzumentů biomrkve. Mimochoelektrárna ( jo, tenhle klub je čtyřpodlažní barák) se
tyčí na rozhraní dvou cool čtvrtí Kreuzbergu a Fried- dem, pro všechny poutníky ze světa, co v Berlíně
dotahují kariéru a utrácejí stipendia, vychází
richsheinu, odtud jeho jméno. Jestli má současné
anglický časopis Exberliner: je to výborný průvodce
techno nějakou mekku, místo míst, královský palác,
pak se ten trůnní sál nachází v Berghainu. Pocítíte
nezávislým životem a kulturou metropole, který pro
to už u vstupu: ochranka zdaleka není tak buransky
vás bude patrně srozumitelnější než německé Zitty
neurvalá jako v Lucerna Music Baru, ale pokud se jí
(takový kulturní přehled kombinovaný s Reflexem)
nezdáte, pak se dovnitř prostě nedostanete. Někdy
a Intro (zadarmo v prodejnách s muzikou či hadry).
se zdá, že je to věc náhody. V Berghainu není žádný
Ve zmíněném Friedrichshainu stojí za návštěvu
VIP vchod a VIP zóna: všichni jedou spolu.
Suicide Circus, jehož neon uvidíte už při výstupu
z S-Bahnu na Warschauer Strasse: hraje tu často
nová elektronika, se kterou se dá pařit i sledovat
čerstvé trendy (nedávno tu třeba křtili album Blixa
Bargeld & Alva Noto). Nedaleko je třípatrový
dýdžejský Matrix nebo Lovelite, který hostí všechno
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
Fenomén
možné od série Club Balkanska přes noci s temnou elektronikou a EBM, což byla masáž nabroušenými kovovými samply oblíbená začátkem
devadesátých let, kterou někteří její přiznivci přežili
a dožadují se jí dodnes.
Zajet do Kreuzbergu znamená zažít Berlín
neučesaný, neidylický, zaflákaný a okopaný, což je
ale nedílnou součástí charakteru tohohle města.
Kolem dveří do klubu West Germany třikrát
projdete bez povšimnutí, až napočtvrté při hledání
zjistíte, že tenhle vchod do skladiště po požárním
schodišti je to pravé. Podobné je to (hned o dům
vedle) s klubem Monarch, kde mají božský lustr
pamatující nejlepší časy východního Německa
a i jinak je to bar, který jako by vypadl z dílu majora
Zemana Bílé linky. Nelekejte se oficiálního názvu
Festsaal Kreuzberg: v tančírně, které se zmocnili
naši lidé (nebo aspoň šikovní promotéři), hrávají
nezávislá esa jako Dirty Projectors, Beirut či
Tujiko Noriko.
Od punkové klasiky SO36 přes úročiště dnešních indies Lido, Madame Claude či Maria
am Ostbahnhof až po zmrtvýchvstalý okázalý
dancechrám Tresor: Berlín je tak pestrý, že vám
zhuntuje časový plán, kreditku i játra dřív, než
byste čekali. Ze všech odstínů pokládám za nutný
zmínit ještě jeden, protože mi v Praze chybí: a to
domácí koncerty.
KULTURA V OBYVÁKU
V oficiálních kulturních přehledech není o bytové
galerii Miss Hecker ani zmínka: přitom je docela
slavná a hlavně otevřená každému, jen musíte kápnout na správný web či maillist. Prostě zazvoníte
na slečnu Heckerovou, jdete do zadního bloku
do druhého patra a tam se před vámi už otevřou
dveře do bytu napěchovaného artefakty, s italským
barmanem a Japonci, kteří to přišli okouknout
stejně zvědavě jako vy. Dáte si skleničku, vyslechnete báječný postjazzový koncert (kde jsou nějací
protestující sousedi?!) a pak barman zachrastí
kasičkou. Zaplatíte, kolik uznáte sami za vhodné.
A polívka je v ceně.
62
BERLÍN
Berlín je (kdybyste to nevěděli) hlavní město
Německa. Od sjednocení NSR a NDR (a tím
i obou částí města) patří Berlín k největším
městům v Evropě. Leží na severovýchodě
Německa, zhruba 70 km západně od Polska.
Žije v něm 3 396 990 obyvatel.
www.berlin.de
ART CENTRUM TACHELESS
Centrum umění Tacheless má
třicet studií, galerií a divadelních
prostor, a představuje zásadní
místo pro prezentaci současného umění v Berlíně. Nachází
se v Oranienburger Strasse.
www.tacheless.de
BERGHEIN
Pokud má mezi dnešními berlínskými
kluby jeden naprosto výsadní místo,
pak je to Berghain. Byvší elektrárna
( jo, tenhle klub je čtyřpodlažní barák)
se tyčí na rozhraní dvou cool čtvrtí
Kreuzbergu a Friedrichsheinu.
www.berghein.de
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
63
Rozhovor
Komerční
rádia
jsou
bizarní
Hudební skladba většiny českých rádií je už léta perverzně zatuchlá.
Chtěli jsme tudíž konečně urazit nějakého odpovědného hudebního
dramaturga. Jenomže se ukázalo, že ve většině velkých rádií u nás
tuhle funkci zastávají roboti a lidskou bytost aby pohledal. Nakonec
jsme ji našli. V rádiu Wave, kde písničky do vysílání vybírá Tomáš
Turek z Radia Wave. Jemu ovšem zase nebylo za co vynadat...
Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl
64
64_66_Kultura_rozhovor_04_11.indd 64
24.3.11 13:42
Existuje nějaká česká škola rozhlasové
dramaturgie?
V Česku se za jakousi učebnici rozhlasové dramaturgie považuje knížka Josefa Vlčka. Pan Vlček
je hudební publicista, který byl při sestavování
hudebního programu mnoha komerčních stanic.
Dalo by se říct, že je odpovědný za to, jak zní velká
část celoplošných rádií.
Co se v ní píše?
Dostal jsem ji do ruky, když jsem na rádiu začínal.
Prolistoval jsem ji a řekl jsem si, že tudy ne. Že se
spíš budu řídit nějakým citem a svědomím v kombinaci se snahou o co největší nadhled. V podstatě
vychází ze dvou předpokladů. Zaprvé: co lidi
neznají, to se jim nelíbí. Zadruhé: lidem se má hrát
pouze to, co se jim líbí.
Jinými slovy – hrajme pořád totéž.
Nechci obsah knihy nijak převracet a bagatelizovat,
jen vím, že neustálé těžení z nostalgie nás nikam
neposune. Ale v podstatě máte pravdu. Výsledkem
téhle filozofie je recyklace a nostalgie po normalizačním popu. K novinkám se přistupuje neskutečně
opatrně a zařazují se, až si je dovolí nasadit třeba
Evropa 2. Abych se přiznal, tak komerční rádia moc
nesleduji – i když bych asi měl – protože ta scéna je
na můj vkus neskutečně bizarní.
RADIO WAVE
Stanice Českého rozhlasu,
určená mladým. Radio Wave
je dnes už šířené pouze přes
internet, digitálně a přes
kabelové televize. Stanice se
proslavila několika kauzami,
např. jako cíl nesmyslného
obvinění z propagace
fašismu po odvysílání antifašistické písně Swastika Eyes
od skupiny Primal Scream.
Obviněním se ztrapnila
Rada Českého rozhlasu.
Jak tedy funguje hudební dramaturg v praxi?
Program stanice se sestavuje v počítači. V softwaru
se nejdřív nastaví rozvržení dne, zadají se časy
živých vstupů, reportáží, zpráv a podobně. Program
si potom sám vyplní prostor mezi těmito bloky
písničkami z databáze, ve které je každá skladba
zařazena podle různých charakteristik: hit, novinka,
starší věc a podobně. Pro dramaturga komerčního
rádia to tím, zdá se, končí. Pro mě práce začíná,
protože výstup z počítače dál upravuji.
Je nějaká nejobvyklejší struktura hodiny vysílání?
Nejobvyklejší schéma je asi hit na začátku, po něm
nějaká relativně nová věc, kterou už ale posluchači
znají, potom živý vstup a novinka. Po ní se dává buď
písnička, která se k novince hodí tematicky, nebo
navazuje další program.
Kdo rozhoduje o tom, které skladby se nasadí
jako novinky?
Běžná praxe je, že se každá skladba testuje. Každá
stanice to má trochu jinak, ale v podstatě jde
ČiliChili | 04 | 2011
65
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
64_66_Kultura_rozhovor_04_11.indd 65
24.3.11 15:32
Rozhovor
o vzorek typických posluchačů, kteří k nim přiřazují
hodnocení od „zesílil bych zvuk“ až po „vypnul bych
rádio“. V praxi to znamená, že je skoro nemožné prosadit nějaký progresivnější zvuk nebo novou kapelu
a hudba v rádiích se přeměnila ve zvukový smog,
který má za účel vytvářet kulisu v hospodách.
Na Wave se taky testuje?
Netestuje. Přijde mi to perverzní.
Kolik písniček rotuje ve vysílání Wave a kolik
v komerčním rádiu?
Měl bych si přece jen něco nechat pro sebe, řeknu
tedy, že v playlistu Radia Wave se pohybujeme
v řádu několika tisíců a komerční rádia v rámci stovek
aktivních songů.
Kde berou rádia hudbu?
Posílají vám ji vydavatelé?
Nebo ji kupujete? Stahujete
z internetu?
Spoustu hudby nakupuji
v zahraničí, taky na koncertech, něco posílají vydavatelé
a pochopitelně internet je
nevyčerpatelná studnice.
Abyste měl přehled, co se děje,
je třeba být neustále ve střehu
a každou chvíli se po nové
hudbě pídit. Zaráží mě třeba,
že spoustu z lidí, kteří o hudbě
píší nebo jsou přímo za hudbu
odpovědní v rádiích, prakticky
nikdy nepotkám na koncertech
a v klubech.
Možná si od muziky chtějí
odpočinout.
Hudbu musíte milovat a nepracovat s ní jen jako se
spotřebním zbožím, jak je s ní nakládáno v drtivé
většině komerčních stanic. V momentě, kdy se hudba
stane jen nutností, prací, pak by měl daný hudební
redaktor odejít. Zvlášť to platí u stanice pro mladě
smýšlející posluchače.
Když mluvíme o zboží – tlačí vydavatelství na nasazování svých písniček?
Z vlastní zkušenosti vím, že tomu tak bývalo a tu
a tam se to ještě přihodí. Párkrát se jistý zástupce
nahrávací firmy rozčileně dožadoval kontaktu
na mého nadřízeného, když jsem odmítnul hrát
věc, kterou mi dohazoval. Nakonec zjistil, že nemá
cenu nám něco cpát, a jelikož vysíláme po internetu
a v digitálních systémech, tak jsme asi přestali být tak
zajímaví. A taky kvůli stavu, ve kterém se nahrávací
průmysl nachází, soudím, že se to stává čím dál
tím méně.
Dala by se položit otázka – proč by vlastně měla
rádia riskovat a experimentovat s novou hudbou,
když jim zavedená strategie funguje? Nebo má
rádio vzdělávat?
Slovo vzdělávat zní v našem kontextu hrozně nafoukaně, předpokládá nějakého hudebního diktátora,
který určuje lidem, co budou poslouchat. Komerční
stanice samozřejmě nemají důvod na fungujícím
modelu něco měnit. U veřejnoprávního rozhlasu je
to ale jiné, ten má ve svém kodexu přímo předepsané, že má plnit vzdělávací funkci.
A proč se tak neděje?
Nechci spekulovat. Jednak v Českém rozhlasu pracuji
a chci být loajální k zaměstnavateli. A pak taky proto,
že když to zkusím, dostávám se někdy až do oblasti
konspiračních teorií.
Proč u nás vlastně neexistuje
celoplošné rádio, které by hrálo
současnou hudbu, jako to třeba
dělá Radio1 na BBC?
Kdybych znal na tuhle otázku
odpověď, tak už ji někam dávno
napíšu. Wave, který byl po dvou
letech zahnán do digitálního undergroundu, se o to snažil, i když ani nás
nebylo možné naladit celoplošně,
ale jen ve středních Čechách. O tom,
proč se to stalo a proč je v nabídce
Českého rozhlasu tím pádem díra,
můžu, jak jsem už řekl, jen spekulovat. Politické zájmy, vliv majitelů
komerčních rádií, ekonomické tlaky...
kdo ví?
Změní to digitalizace?
Změní a už měla měnit. Digitalizace se ale brzdí, jak
to jde, protože díky ní vznikne daleko širší nabídka
stanic, a tím pádem i daleko širší trh s reklamou. Což
samozřejmě nejde do karet současným hráčům, kteří
z omezeného trhu profitují. Mluvím o digitalizaci
rozhlasu, ne o televizi, která je přirozeně víc na očích,
a tudíž si nemůže dovolit s digitalizací tolik otálet.
Ta plně rozhlasová digitalizace je stále v nedohlednu.
Myslíte, že by celoplošná stanice s alternativní
muzikou musela být nutně ztrátovým projektem?
Těžko říct. Určitě by ale šlo o rádio zaměřené
na mladé posluchače a spousta z nich vám řekne,
že jim je nějaké rádio ukradené, protože si muziku
stáhnou z internetu. Což je fakt. Na druhou stranu
si nemyslím, že dostupnost čehokoliv je samospasitelná. V té obrovské nabídce se člověk snadno ztratí.
Kvalitní hudební dramaturg nebo redaktoři v rádiu
by měli být přesně takovým filtrem, přes který by se
neměl dostávat balast.
<
66
64_66_Kultura_rozhovor_04_11.indd 66
24.3.11 15:33
Text: Michal Macura Foto: Profimedi, archiv
Jestli si myslíte, že hollywoodského
herce dělá hlavně hezká tvářička a sexy
tělo, jste na omylu. Peter Elliott udělal
kariéru proto, že vypadá jako opice.
Primát
mezi opicemi
Osobnost
Peter má za sebou nejvíc opičích rolí v historii filmu,
dělal choreografa v Tarzanovi a zahrál si i King
Konga. Dva roky žil v kolonii šimpanzů v Oklahomě,
aby se naučil pohybovat a vřískat jako oni.
„Šimpanzi mají odlišný rytmus dýchání, jiný
tvar páteře a nižší hmotnost. Když cokoli z toho
zanedbáte, nebudete vypadat věrohodně.“
Pohyb v kožichu navíc není žádný med. „Je vám
horko, těžk
těžko se dýchá a na přestávky na záchod
můžete zapomen
můžete zapomenout.“
Hraní opic má ale i v
i výhody. Člověk se toho prý
o lidech hodně naučí. „Př
„Přestanete se přetvařovat
a hrát si na slušňáka
na slušňáka,“ vysvětluje Peter. Když zůstal
na premiéře filmu Tarzan (1984) v převleku, novináři nev
nevěděli, jestli je na pódiu opravdový lidoop
ne
nebo herec v kostýmu. Jisto měli až ve chvíli, kdy
Peter jednomu z nich vytrhl expozimetr a začal
po něm naštvaně skákat a vřeštět.
Peter se jako herec rozhodně necítí nijak druhořadě a opice má rád se vším všudy. V nejnovější roli
se doslova vyžívá. Hraje gorilího samce, který randí
s italskou televizní moderátorkou. „Je to kočka a já si
jako opice můžu dovolit docela dost, jestli rozumíte,” říká.
<
ČiliChili | 04 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
67
ZADÁNO PRO VODAFONE
Café Galerie Vodafone
Asi netušíte, co má Vodafone společného s kávou. Jasně, že tak docela
přirozená kombinace to není. Když si ale představíte prodejnu Vodafonu
spolu s příjemnou kavárnou a zákusky za príma ceny, je to spojení už
trochu jasnější, ne?
KAVÁRNA V PRODEJNĚ
Prodejnu, v níž najdete kromě všech klasických služeb i příjemné posezení u kávy, jsme
na zkoušku otevřeli v Karviné. Chtěli jsme tak
zákazníkům nabídnout to, co v rámci obchodního centra OC KARVINÁ chybělo.
„S myšlenkou otevřít tady kavárnu jsme si
s Vodafonem pohrávali už od prvních jednáních o otevření prodejny v Karviné. Svou roli
sehrálo i to, že prostory byly dostatečně velké, abychom to zkusili,“ popisuje nápad majitel
prodejny Jan Kajzar.
V kavárně je 20 míst. Můžete si tady přečíst
ČILICHILI, dát si kafe a v klidu prostudovat,
co je zrovna v nabídce Vodafonu. A nemusíte
být nutně zákazníkem Vodafonu. Slouží jako
místo, kde si můžete na chvíli odpočinout,
přečíst noviny, absolvovat obchodní jednání
nebo jen surfovat. Je tady i připojení k WIFI
zdarma. Na některých místech jsou k dispozici zásuvky k elektrické síti, takže ani baterka
se vám nevybije.
68
ZA PÁR KAČEK
Fajn je i to, že si sem na kafe můžou zajít jak
byznysmeni, tak studenti nebo maminky
na mateřské. Téhle kavárně nejde o závratné zisky. Je to designové moderní místo, kam
se budete rádi vracet. Nad cenami nemusíte
přemýšlet. Nejběžnější kombinace tu nabízí
jako zvýhodněné menu. I tady s Vodafonem
ušetříte. A když třeba nestíháte posedět, můžete si vzít kafe s sebou. Otevřeno mají každý
den, a to od 9. ráno až do 9. večer.
Navíc, pokud se ukáže, že kavárna je přínosem
taky pro prodejnu, dočkáme se pohodových kaváren i v jiných městech. A zatím se zdá, že to vychází. Ptali jsme se Jana Kajzara, jak se kavárna
rozjela. Odpověděl, že už po prvních pár dnech
c
je vidět, že se do kavárny lidé rádi vracejí. Někteteré zákazníky už tu znají podle tváří a už vědí, čím
ím
z menu jim udělají největší radost. U Vodafonu je
prostě vždycky příjemně. „
TIP MAJITELE PRODEJNY
Rozhodně bych doporučil vyzkoušet
něco z nové nabídky dezertů nebo
vyborné italské zapečené bagety
Panini. Z nabídky Vodafone bych
určitě vyzdvihl novou studentskou
nabídku, která je v tuhle chvíli bezkonkurenčně nejvýhodnější na trhu.
A pak samozřejmě nově spuštěný 3G
internet v Karviné.
Co za co:
káva
čokoláda
čaj
croissant
muffin
čokoládový donut
dortíky 7 druhů
panini
toasty
¼ pizzy
27 – 37 Kč
32 Kč
27 Kč
17 – 27 Kč
34 Kč
17 Kč
27 – 37 Kč
37 Kč
27 Kč
25 Kč
Obsah
68
70
72
73
78
Zprávy z Vodafonu
Některé věci prostě patří k sobě
Studentská nabídka
Připojení s Vodafonem
Předplacené karty
80 S Vodafonem v zahraničí
83 Vymyšleno pro firmy
86 Speciální edice Tarifů na míru
88 Všechno o telefonech
108 Volací jistina
109 Lahůdky z Vodafone live!
110 Prodejny
112 Snadná cesta k Vodafonu
Když si během dubna dobijete svůj kredit
online přes naši Internetovou samoobsluhu,
pomocí platební karty, dostanete od nás jako
bonus neomezené SMSkování na 2 dny zdarma
v síti Vodafone.
Pomáháme
zachraňovat
OneNet válí. Nedávno k nám přešel Pražský
hrad a teď taky Hasičský záchranný sbor. Každý
hasič v České republice bude v ruce třímat naší
SIMku. Celkem to dělá 4000 kousků, a to už je
parádní číslo.
Dobij si kredit
online a SMSkuj
2 dny zdarma
Foto: Profimedia
Hasiči k nám přicházejí od T-Mobile a O2. Nepřilákala je přitom jen červená barva, ale hlavně vidina supr služeb. Ty ostatně
musejí být perfektní už vzhledem k povaze zákazníka. Touhle
akvizicí se stáváme součástí IZS (Integrovaného záchranného
systému). A tak si zkrátka nemůžeme dovolit cokoli zanedbat,
protože jinak bude oheň na střeše nebo voda ve sklepě. HZS
je skutečně velká porce, a proto se k uspokojení jeho potřeb
v rámci Vodafone zapojuje hned několik oddělení.
Hasiči budou mít pro své volání speciální službu: prioritu
v síti. Takže se nestane, že by výpadek části sítě způsobil, že by
se nedovolali a byl tak ohrožen jejich včasný zásah.
Přechod na OneNet Hasičskému záchrannému sboru nepřináší jen skvělé hlasové služby, pevnou linku a data, ale taky
významnou úsporu nákladů oproti O2. Uděláme všechno pro
to, abychom si zasloužili důvěru, kterou nám hasiči projevili. „
1
jdi na – www.vodafone.cz
2
v sekci – Můj Vodafone
3
klikni na – Dobij kredit
4
zadej – telefonní číslo a heslo
Dobijte si minimálně za 250 Kč a my vám do 24 hodin aktivujeme bonus dva dny SMSkování zdarma do sítě Vodafone.
O aktivaci vás budeme informovat pomocí SMS. Pospěšte si,
nabídka platí pouze do konce května! Více informací získáte
v našich obchodech nebo na telefonním čísle *077. „
69
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
NÝkteré vÝci prostÝ patěí k sobÝ
Proč si pořizovat všechno, co potřebujete k připojení, nějak složitě kus po kuse. My vám dáme počítač, připojení, aplikace, péči i další nezbytnosti najednou. Jenom si vyberte, jestli chcete být on-line
s laptopem, netbookem, nebo na tabletu. O zbytek se postaráme.
On-line s netbookem za 787 KÏ
Když chcete být on- line hlavně na cestách, tohle by vám
mělo stačit. Bohatě. Skvělé doplňkové připojení na cesty
s naším startovacím měsíčním tarifem.
Netbook Samsung N150
Předinstalované Windows 7
Rychlé mobilní připojení
Nonstop zákaznická
zá
ákaznická
ká péče
Odkaz rovnou na Facebook
Fac
a ebook
RPSN 18,8 %, roční úroková sazba 17,21 %, celková částka splatná spotřebitelem 9432 Kč: při výši úvěru 7877 Kč, výši splátky 393 Kč, počtu
splátek 24, lhůtě splatnosti 14. 4. 2013 (při poskytnutí úvěru 2. 4. 2011, první splátce 2. 5. 2011 a se splatností dalších splátek k 14. dni
v měsíci počínaje 14. 6. 2011). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit, a.s. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se
do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací, více na www.homecredit.cz, www.solus.cz a na www.llcb.cz
Víc informací na 800 777 777 nebo na www.vodafone.cz/internet
70
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
On-line s notebookem
otebookkem za 957 K
KÏÏ
Stačí platit 957 Kč měsíčně
čně a jednorázově 7 Kč za 3G USB
modem, a máte od nás všechno, co ke
k svému připojení
potřebujete.
Notebook Acer
3G USB modem
Rychlé mobilní připojení
ojení
Software, antivir
Nonstop zákaznická péče
RPSN 18,8 %, roční úroková sazba 17,25 %, celková částka splatná spotřebitelem 13 512 Kč: při výši úvěru 11 280 Kč, výši splátky 563 Kč,
počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 14. 4. 2013 (při poskytnutí úvěru 2. 4. 2011, první splátce 2. 5. 2011 a se splatností dalších splátek k 14. dni
v měsíci počínaje 14. 6. 2011). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit, a.s. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se
do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací, více na www.homecredit.cz, www.solus.cz a na www.llcb.cz
On-line s tabletem
m za 852 KÏ
Žádná novinka vás nepřekvapí? Tak to jste tu správně.
Tenhle mix vás bude bavit.
Tablet Samsung GALAXY
OS Android™ 2.2 s podporou Gmailu a Marketu
Rychlé mobilní připojení
Nonstop zákaznická péče
RPSN 18,8 %, roční úroková sazba 17,23 %, celková částka splatná spotřebitelem 13 632 Kč: při výši úvěru 11 377 Kč, výši splátky 568 Kč,
počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 14. 4. 2013 (při poskytnutí úvěru 1. 4. 2011, první splátce 1. 5. 2011 a se splatností dalších splátek k 14. dni
v měsíci počínaje 14. 6. 2011). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit, a.s. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se
do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací, více na www.homecredit.cz, www.solus.cz a na www.llcb.cz
Pořád málo informací? Tak volejte 800 777 777 nebo skočte na www.vodafone.cz/internet
71
STUDENTSKÁ NABÍDKA
Student na míru
U Vodafonu se teď můžete sami rozhodnout, co chcete. Jestli raději výhodně volat, posílat SMSky, nebo
používat data, a poskládat si vlastní tarif. S novou speciální nabídkou to jde. Stačí, abyste byli student
ve věku 15–26 let. A budete platit jen za to, pro co se rozhodnete. Navíc za opravdu studentské ceny.
ŠUP NA TO:
Výhody Studenta na míru
Tip 1:
Cena za volání i SMS je do všech sítí pořád stejná. A je jedno, jestli budete volat ve všední
dny, přes noc, nebo o svátcích. Nemění se ani po vyčerpání jednotek z tarifu.
Balíček si navíc můžete rušit a znovu aktivovat přesně tak, jak zrovna aktuálně potřebujete.
Balíčky můžete využívat 12 měsíců od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je pořídíte.
A pokud budete další rok nadále splňovat podmínky, můžete si Studenta na míru
aktivovat znovu.
Co za to? aneb Malý ceník
Balíčky
Měsíční paušál
Počet jednotek
Cena za jednotku
Student volání
150 Kč
50 min
3 Kč
Student SMS
100 Kč
200 SMS
0,50 Kč
Student Internet*
89 Kč
* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.
tem
uden
Se St SMS jen
máte
50 KÎ
za 0,
Vyberte a kombinujte si balíčky podle toho,
jestli hodně SMSkujete, voláte, nebo chcete
být výhodně na netu. Anebo všechno
dohromady. Zkrátka přesně na míru.
Tip 2:
Pokud vám to nestačí, mrkněte na
stranu 115. Studentskou nabídku totiž
můžete kombinovat i s Tarify na míru.
Takže záleží jenom na vás.
Tip 3:
Jestli chcete navíc ještě 100 minut zdarma
do všech sítí, doporučte Vodafone svému
známému přes program Doporuč a získej.
Žádné plané sliby
Náklady budete mít opravdu neustále pod kontrolou.
ÚÏtování v reálném Ïase
Vodafone nyní účtuje v reálném čase. To
znamená, že ve Vodafone Samoobsluze
okamžitě uvidíte, kolik jste právě utratili
a kolik volných jednotek vám zbývá.
Více na www.vodafone.cz
72
Kontrola nákladı
Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop
a neutratíte nad vámi nastavený limit
ani korunu navíc. Pravidelné SMSky
vám zase řeknou, kolik už jste provolali.
Škola, základ
života?
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V MOBILU
Internet v mobilu
S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať
máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete přesně takové připojení,
jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete občas, nebo
každý den.
Internet do mobilu
Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet.
Můžete si vybrat připojení napořád, nebo jenom na jeden den.
Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč nebo 315 Kč na měsíc).
Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji.
Vodafone Internet
v mobilu na den
Vodafone Internet v mobilu na den –
ideální pro toho, kdo používá internet
v mobilu jen občas – platíte pouze za dny,
kdy se připojíte
Vodafone Internet
v mobilu
Vodafone Internet v mobilu – pro
každého, kdo používá internet v mobilu
pravidelně – platíte pevný měsíční paušál
Co za to? aneb Malý ceník
Služba
Cena
FUP
Vodafone Internet v mobilu na den
17 Kč
5 MB
Vodafone Internet v mobilu
177 Kč
150 MB
Vodafone Internet v mobilu naplno
315 Kč
600 MB
Vodafone Internet
v mobilu naplno
Vodafone Internet v mobilu naplno
– pro všechny, kteří internet v mobilu
využívají hodně často nebo mají chytrý
telefon (telefony s dotykovým displejem,
s vestavěnými internetovými aplikacemi) –
platíte pevný měsíční paušál
FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí
Kdo si ho mıže užívat
Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem
Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč
(např. Opera Mini) nebo Vodafone live!
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
Více o nabídce Vyzkoušej a kup a službě Po svém najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
73
73_VF_Internet_v_mobilu_04_11.indd 73
23.3.11 10:38
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V MOBILU
Co všechno Internet v mobilu umí
S Internetem v mobilu si užijete nejen zábavu, ale také spoustu dalších věcí. Stačí nastartovat
prohlížeč, který máte v telefonu, a začít brouzdat!
5 dıvodı, proÏ být on-line i v mobilu
ŠUP NA TO
Vyřídíte si cestou praktické věci... stačí mrknout na naše tipy
Když vám ujede autobus a nevíte, jak se nejrychleji dostat domů (m.idos.cz)
Když hledáte hospodu, kde se máte sejít s kamarádem (maps.google.cz)
Když se chcete vyhnout dopravní zácpě (m.tudyne.cz)
Když se chcete u babičky mrknout na Facebook (m.facebook.com)
1 V Internetové samoobsluze
Tipy, co praktického umí internet v kapse
Snadno se kouknu
na svůj Rychlý přehled
ms.vodafone.cz
Vyřídím si nové emaily
mail.google.com
na www.vodafone.cz jděte na Moje
služby – Aktivace a nastavení služeb –
Datové služby – Připojení k internetu,
WAPu a Vodafone live! – Změnit.
Podívám se na
aktuality dne
m.ct24.cz
2 Vyberte si datový tarif, zvolte ho
a počkejte na potvrzovací SMSku.
Vodafone Internet
Opera mini
Vsadím si na svůj
oblíbený tým
ifortuna.cz
Nakoupím si
na Slevomatu
m.slevomat.cz
Přeložím si úkol
do jazykovky
translate.google.cz
Mobilní prohlížeč Vodafone Internet
Opera mini bude váš mobil milovat.
Ještě nikdy nebylo sjíždění webovek
v klasickém mobilu s klávesnicí
taková hračka. Schválně mrkněte
na m.internetdomobilu.cz.
fone
Voda rnet
Inte mini
a
Opere si zadarmo
m
Üt
stáhn .opera.co
m
a
n
74
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V MOBILU
Chytré aplikace pro chytré telefony
Jak může být telefon chytrý? Snadno. Hned umí to nebo ono, a ještě se tím vesele chlubí. Máte iPhone,
telefon s Androidem™ nebo Nokii se Symbianem? Žádný problém! Tipy na aplikace máme pro všechny!
Instalace aplikací pro všechny typy telefonı
Pokud nemáte účet pro daný obchod s aplikacemi, musíte si ho vytvořit. Ale nebojte, není to
nic těžkého, navíc vám pomůže průvodce v daném obchodě
Aplikaci najdete buď v rámci přehledných kategorií, nebo prostřednictvím hledání
Pokud používáte hledání, stačí zadat konkrétní klíčové slovo (např. slovník, spoje, recepty)
Než si aplikaci stáhnete, nezapomeňte si přečíst popis a komentáře ostatních uživatelů
Tentokrát jsme pro vás připravili taky pár sportovních aplikací, jak pro iPhone, tak Android
Telefon s Androidem
obchod s aplikacemi najdete
pod názvem Android Market™
iPhone
obchod s aplikacemi najdete
pod názvem App Store
Vyzkoušejte super
sportovní aplikace
Telefon se Symbianem
obchod s aplikacemi najdete
pod názvem OVI Store
Tipy na aplikace do Androidu
Tipy na aplikace do iPhonu
Tipy na aplikace do Symbianu
Google Sky Map
Aplikace promění váš telefon rázem na noční
hvězdné nebe. Podívejte se, jaké hvězdy
a souhvězdí máte přímo nad hlavou.
Google Translate™
Překladač z 57 jazyků, který se šikne jak na
cesty, tak do školy.
OVI mapy
Najděte svou aktuální polohu nebo adresu
a nechte se doprovázet bezplatnou navigací
pro řidiče a chodce v 78 zemích.
Wooky čtečka
Čtečka, díky níž můžete číst tisíce českých
knížek v telefonu nebo tabletu. A nastavení
vám čtení ještě zpříjemní.
Svátky
Když chcete vědět, kdo kdy slaví, nemusíte
znát kalendář nazpaměť.
Resco Radio
Chcete poslouchat rádio, i když zrovna nejste
doma? Tahle aplikace vám umožní přehrání
rádiových stanic z celého světa.
Nu, pogodi!
Pamatujete si na ty skvělé hry Jen počkej zajíci,
kdy jste donekonečna chytali vajíčka do košíčku?
Tak teď je najdete i ve svém telefonu!
Daily Burn
Ta pravá aplikace pro vaši dietu! Spočítejte si
kalorie a hlídejte si efektivitu svého cvičení!
Mapy.cz
Plnohodnotné mapy, které znáte
z www.mapy.cz, můžete mít díky aplikaci
Mapy.cz jednoduše ve svém mobilu.
Aukro
Obchodujte přímo z kapsy! Díky aplikaci
Aukro můžete prodávat, nakupovat i koukat
na nové nabídky, kdekoliv jste.
mParkování
Ideální aplikace pro frustrované pražské
řidiče: vyhnete se zácpám, a ještě vám snadno
a rychle najde nejbližší volné parkovací místo.
SMS jízdenka
Snadné objednávání SMS jízdenek v českých
městech. Nemusíte si pamatovat čísla, stačí
dvakrát kliknout, a je to!
Zlaté stránky
Více než 2 miliony kontaktů na firmy
a domácnosti v Česku. Restaurace, hotely,
lékaři a mnoho dalších kategorií, včetně
domácností, najdete přímo ve svém telefonu.
TV program
Velmi přehledný televizní program pro váš
dotykový telefon s výběrem až 40 stanic
a možností upozorňování. MTV News
Jste fanouškem MTV? Nejlepší aplikace právě
pro vás! Nejzásadnější novinky ze světa
hudby, celebrit a mnoho dalšího.
Android, Android Market a Google Translate jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
75
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V NOTEBOOKU A PC
Rychlý internet kdekoliv
ŠUP NA TO
S naším připojením můžete na svém počítači surfovat, kdykoliv
potřebujete. A je celkem jedno, jestli zrovna někam cestujete, nebo
jen chcete mít všechny počítače doma on-line.
Internet v mobilu naplno
Skvělé doplňkové připojení na cesty s naším startovacím měsíčním tarifem.
Jmenuje se sice Internet v mobilu naplno,
ale i s notebookem si s ním můžete naplno
číst poštu, chatovat nebo se dozvědět, co je
kde nového.
Plnou rychlostí můžete surfovat až do objemu FUP 600 MB.
To je 600 webových stránek nebo 1000
e-mailů! (Po vyčerpání FUP limitu se vám
připojení jen zpomalí, cena zůstává stejná!)
Pěipojení na stálo
Ideální připojení, pokud stále cestujete
nebo nemáte připojení k internetu.
Nastálo vás připojí ke všem věcem, které
vás na internetu zajímají.
Plnou rychlostí můžete surfovat až
do objemu FUP 3 GB (to je na 3000
webovek, 3000 e-mailů nebo 4 filmy,
po vyčerpání limitu se vám zpomalí
rychlost).
Co za to? aneb Malý ceník
Typ připojení
Internet v mobilu
naplno
Připojení na stálo
Co za to
Technologie
Ideální zařízení
FUP limit
315 Kč/měsíc
3G, EDGE
3G USB modem, notebook
Samsung
600 MB
3G, EDGE, CDMA
3G USB modem, Kombo
modem, notebook
3 GB
525 Kč/měsíc
Cena za tarif Připojení na stálo s Mobilním internetem a notebookem při úvazku na 24 měsíců je 394 Kč měsíčně.
NÝkteré vÝci prostÝ patěí k sobÝ
Mobilní internet
notebook Acer
USB modem nebo Kombo
modem
Windows 7
Microsoft Office
Starter 2010 (obsahuje
funkčně omezený Word
a Excel doprovázený
reklamou)
Antivirus
a další příslušenství
info
Více tr.
a
n s
3
72–7
1 Navštivte www.vodafone.cz/internet,
kde najdete všechny informace o pokrytí
a datových tarifech v místech, kde chcete
internet používat.
2 Datová zařízení i tarify si můžete přes
internet rovnou objednat, nebo pokud
vám není vše jasné, navštivte prodejnu
Vodafone nebo zavolejte na 800 777 777
a rádi vám s výběrem pomůžeme.
3 Surfujte, surfujte a… surfujte.
Kde všude se pěipojíte?
Rychlým mobilním internetem pokrýváme
80 % populace ČR.
Rychlý 3G mobilní internet od Vodafonu
už pokrývá všechna největší města a jejich
okolí, dohromady 40 % obyvatel ČR.
Navíc jsme teď jedničkou v pokrytí 3G
signálu v Čechách.
Naše nová a rychlá síť CDMA nabízí
přístup k internetu pro 70 % obyvatel ČR.
Technologií EDGE, jež umožňuje
surfovat rychlostí až 236 kb za vteřinu,
máme pokryto přes 95 % obyvatel ČR!
A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka
neskončili!
Mrkněte na www.vodafone.cz/internet
na interaktivní mapu, a hned budete
vědět, kde to můžete s daty rozbalit
naplno.
Rychlým mobilním
internetem pokrýváme
80 %
populace ÍR.
76
76_77_VF_Internet v PC_04_11.indd 76
23.3.11 10:38
PęIPOJENÍ S VODAFONEM
INTERNET V NOTEBOOKU A PC
Internet na cesty
MÝstský elegán
Na síti jste s ním co by dup. Stačí vložit
do USB modemu SIM kartu a zasunout
modem do počítače. Nainstaluje už se sám.
Je stejně jednoduché ho používat jako
zaplatit – s tarifem Připojení na stálo stojí
symbolických 77 Kč.
Více informací najdete straně 100.
Opravdový univerzál
Kombo modem umí všechny sítě včetně
CDMA, a tak vás připojí nejvyšší dostupnou
rychlostí všude, kde budete zrovna courat.
S tarifem Připojení na stálo si ho můžete
pořídit už od 977 Kč.
Více informací najdete straně 100.
Dva v jednom
Nejpraktičtější zařízení pro vaše cesty se
jmenuje Samsung N150.
Lehoučký netbook se zabudovaným 3G/
EDGE modemem vydrží až 8 hodin bez šťávy.
Vejde se vám i do chlebníku, a přitom umí
to samé jako jeho větší brácha.
S Připojením na stálo ho dostanete
od 6977 Kč!
Více informací najdete na straně 99.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet a náš průvodce vám pomůže najít nejlepší tarif i zařízení pro vaše potřeby.
Internet na doma
Rychlý internet se hodí i do obýváku
Vysvětlete nám, proč byste měli doma pořád zakopávat o nějaké dráty? Rychlý internet
můžete používat díky 80% pokrytí klidně i u pracovního stolu.
Vyberte si 3G nebo Kombo modem podle úrovně pokrytí ve vašem bydlišti.
Více informací o modemech najdete na straně 100.
BuÑte on-line celá rodina
Praktické zařízení vám z 3G modemu udělá
Wi-Fi po celém bytě. Jednoduše do zařízení
Vodafone Mobile Sharing Dock zasunete
3G modem.
Více informací najdete na straně 101.
77
76_77_VF_Internet v PC_04_11.indd 77
23.3.11 10:38
VODAFONE KARTA
Pěedplacené karty
Naše předplacené karty mají spoustu výhod. Jste-li zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit každý
měsíc pravidelně, ale tak, jak vám zrovna vyhovuje, snadno si vyberete. Dostanete stejné ceny po celý
den a další férové podmínky, jaké se jindy najdou jenom u paušálu.
VÝHODY NAŠICH KARET
Žádný měsíční paušál ani vyúčtování
Stejné ceny za volání po celý den
Po první minutě účtování po vteřinách
novinka
Karta na míru
Divoká karta
Výhodné volání do všech sítí v ČR po celý den
Extra výhodné volání v síti Vodafone
Vodafone divoká karta
Vodafone karta na míru
Volání v síti Vodafone
3,00 Kč/min.
SMS do všech mobilních sítí v ČR
1,50 Kč
Volání do ostatních sítí v ČR
7,20 Kč/min.
MMS do všech mobilních sítí v ČR
4,50 Kč
SMS do všech mobilních sítí v ČR
Volání do všech sítí
6,50 Kč/min.
SUPER NABÍDKA
Pořiďte si úplně novou Kartu na míru a volejte a SMSkujte
o víkendech zdarma!
Provolejte v týdnu 5 minut nebo pošlete 5 SMS a získejte
neomezené volání nebo SMSkování v síti Vodafone o víkendu
zdarma.
2,40 Kč
Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě
Program dvojka
Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti
Vodafone, první nastavení čísel zdarma
Cena volání:
2,38 Kč/min.
Aktuální nabídku předplacených služeb od Vodafonu najdete na www.vodafone.cz
78
78_79_VF_Karta_Migrace_04_11.indd 78
23.3.11 10:39
VODAFONE KARTA
ŠUP NA TO
Pokud se rozhodnete pořídit si některou
z našich předplacených karet, máte několik
možností.
1 Kartu si pořídíte přímo v naší prodejně.
SPECIÁLNÍ NABÍDKY
Jejich kompletní seznam najdete
na str. 110–111.
2 Balíček pro datové nadšence
RoÏní pěedplatné mobilního internetu
Připojte se k internetu, kdekoli chcete, a užívejte si celoroční bezstarostné surfování.
Za 2877 Kč získáte USB modem a připojení k internetu
na 12 měsíců, což je v přepočtu pouhých 240 Kč za měsíc.
S tarifem Internet v mobilu naplno můžete plnou rychlostí
surfovat až do objemu FUP 600 MB.
Mobilní internet dostanete v našich vybraných
prodejnách a v prodejnách našich partnerů.
si pořídíte v našem e-shopu na
www.vodafone.cz/eshop nebo
v prodejnách našich partnerů
3 Nemáte-li zrovna žádnou prodejnu
Vodafonu po ruce, seženete kartu
snadno i u našich partnerů:
BalíÏek pro datové nadšence
Jestli jste tak trochu „závisláci“ na netu, zároveň chcete fajn telefon a ještě pár měsíců ušetřit,
máme pro vás exkluzivní balíček:
Chytrý telefon LG Wink Style
Vodafone předplacenou kartu s kreditem 200 Kč
Předplacený tarif Internet v mobilu na 3 měsíce
Celý balíček vás přijde jen na 2577 Kč.
Chcete mÜ?
79
78_79_VF_Karta_Migrace_04_11.indd 79
25.3.11 12:22
S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ
Chystáte se za hranice?
Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky, nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak,
jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je
jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.
Vodafone Passport – Volání a MMSky ze svÝta
Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za stejné ceny jako doma. A když někdo
volá vám, taky zaplatíte jen spojovací poplatek
Příjemce vašeho hovoru neplatí nic
Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut
Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních
ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu
Zóna
Spojovací poplatek
1
22 Kč
2
50 Kč
3
80 Kč
ŠUP NA TO
Vodafone Passport si můžete aktivovat
od nás i z ciziny.
Nejsnáz rovnou z mobilu:
Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete
SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234
na telefonní číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy)
Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru
MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy)
A dále voláte podle výše svého tarifu.
MMS
Pro kartu i tarif
Posílání MMS ze všech zón
11,40 Kč
A ještÝ nezapomeĊte
Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního
ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma!
Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS
a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen
na přijímání zpráv doma
Aktuální ceníky Vodafone Passportu a Vodafone World Roamingu najdete
na www.vodafone.cz/roaming
Pěehled zón
Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming
zóna
1
zóna
3
zóna
2
Liší se podle výše spojovacího poplatku
a jsou jednotné pro služby Vodafone
Passport, Vodafone World Roaming
i datové služby
Zóna 1: všechny země Evropské unie,
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské země mimo zónu 1,
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína
Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong,
Indonésie, Brazílie
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
80
80_82_VF_Datove_tarify_zahranici_04_11.indd 80
23.3.11 10:40
S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ
Vodafone Passport data
ŠUP NA TO
Abyste na cestách neplatili za připojení zbytečně
Můžete si vybrat Vodafone Passport data na stálo nebo jenom na den
Stačí k tomu mít Vodafone World Roaming nebo Vodafone Passport
Platíte jenom za data, která opravdu stáhnete
Služba
Cena tarifu
FUP
Vodafone Passport data na den
50 Kč za den
Stejný jako domácí tarif
(150 MB v případě Internetu v mobilu či 600 MB
v případě tarifu Internet v mobilu naplno)
Vodafone Passport data na stálo
Stejný jako domácí tarif
(150 MB v případě Internetu v mobilu či 600 MB
v případě tarifu Internet v mobilu naplno)
177 Kč za měsíc
Pěipojení ze zahraniÏí na stálo
Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu
Platí pro tarifní zákazníky
Zóna
Cena tarifu do 200 MB
1
1 Skočte si pro data od nás do libovolné
prodejny Vodafonu nebo se přihlaste
na Internetovou samoobsluhu
na www.vodafone.cz.
2 Klikněte na Moje služby – Aktivace
a nastavení služeb a nastavte si
připojení, jaké chcete.
Tip
Vodafone Passport data si naši nefiremní
zákazníci zatím mohou dopřát v těchto
zemích: Německo, Velká Británie, Irsko,
Portugalsko, Malta, Španělsko, Itálie,
Nizozemsko, Rumunsko, Maďarsko,
Řecko, Rakousko, Francie, Belgie,
Švýcarsko, Polsko a Slovensko.
Jinde se pak na web dostanete s běžným
Připojením ze zahraničí.
1600 Kč
2
3200 Kč
3
Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 200)
Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 Kč/MB
Cestuj pro
zdraví.
Pěipojení ze zahraniÏí
Když chcete platit opravdu jen za stažená data
Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými kartami
Platíte za každý stažený kB (WAP se v zahraničí účtuje v násobcích 10 kB a internet
v násobcích 100 kB za jednotlivé připojení)
Zóna
Internet a WAP/MB
MMS
1
30 Kč
11,40 Kč
2
250 Kč
11,40 Kč
3
300 Kč
11,40 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
81
80_82_VF_Datove_tarify_zahranici_04_11.indd 81
23.3.11 10:40
S VODAFONEM V ZAHRANIÍÍ
Volání do jiných zemí
Voláte často do ciziny a chcete ušetřit? Není nic snazšího než si pořídit některou z našich nových služeb. Se službou My Country voláte výhodně do jedné země, s My EU do celé Evropské unie.
Volejte výhodnÝ do vybraných zemí i s pěedplacenou kartou
Na Slovensko, Ukrajinu a do Ruska, Číny a Vietnamu můžete volat za 5,50 Kč za minutu. Hovory jsou po první provolané minutě
účtovány po vteřinách. Nabídka je platná až do 30. 6. 2011.
My Country –
výhodné volání do jedné zemÝ
Se službou My Country získáte za měsíční poplatek 50 Kč
výhodnější minutové sazby při volání do vámi vybrané země
Výběr země můžete měnit každý měsíc
Hovory jsou po první provolané minutě účtovány po vteřinách
My EU –
výhodné volání do zemí EU
Výhodné pro všechny, kteří často volají do zemí Evropské unie
Se službou My EU získáte za měsíční poplatek 100 Kč výhodnou
minutovou sazbu při volání do zemí Evropské unie
Hovory jsou po první provolané minutě účtovány po vteřinách
Se službou My Country můžete výhodněji volat do jedné z těchto zemí
Se službou My EU můžete výhodně volat do zemí Evropské unie
Země
Země
Cena za minutu volání
Cena za minutu volání
Měsíční poplatek
50 Kč
Měsíční poplatek
Arménie
10 Kč
Ázerbájdžán
10 Kč
Členské státy EU (Rakousko, Belgie,
Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Velká Británie)
Bělorusko
7 Kč
Bosna a Hercegovina
7 Kč
Čína
5 Kč
Chorvatsko
7 Kč
Gruzie
5 Kč
Kazachstán
7 Kč
Makedonie
7 Kč
Moldavsko
5 Kč
Mongolsko
7 Kč
Rusko
5 Kč
Srbsko
7 Kč
Švýcarsko
5 Kč
Tunisko
7 Kč
Turecko
7 Kč
Ukrajina
5 Kč
USA
5 Kč
Vietnam
4 Kč
10 Kč
Kanada
Uzbekistán
100 Kč
Tady orel, tady orel,
pĚepínám.
10 Kč
5 Kč
SMS můžete do zahraničí posílat jen za 2,50 Kč včetně DPH
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
82
80_82_VF_Datove_tarify_zahranici_04_11.indd 82
23.3.11 10:40
PRO FIRMY
NABÍDKA
Všechno v jednom pro váš byznys
Proč byste měli lítat po všech čertech, abyste měli svůj byznys pěkně on-line?
U nás máte všechno v jednom – notebook, připojení, modem, software a jako dárek ještě navrch
externí harddisk. Zkrátka se staráme, abyste vy měli starostí co nejmíň.
BuÑte on-line jednoduše
Speciální balíÏky
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše? Za jednu cenu od nás ke svému podnikání teď
dostanete mobilní internet s notebookem a dalšími službami v jednom pro váš byznys. K tomu
získáte 3G USB modem za jednorázovou cenu 7 Kč.
Mobilní internet
notebook Acer
USB modem
Windows 7
Microsoft Office Starter 2010 (obsahuje
funkčně omezený Word a Excel
doprovázený reklamou)
Antivirus a další příslušenství
NÝkteré vÝci prostÝ patěí k sobÝ
sk
rní di
Exte
a
m
zdar
Užijte si naše speciální balíčky
tarifů pro firemní zákazníky se vším,
co potřebujete. Nabídka platí do
30. 4. 2011.
BalíÏek pro volání, SMS
a Internet v mobilu
600 MB
internetu
v mobilu
400
volných
minut
100
volných
SMS
KÏ
10vo6dn5í cena
pİ 415 KÎ
1
Ba
B
BalíÏek
líÏe
Ï pro volání, SMS
a ne
n
neomezený
o
om
internet
3 GB
internetu
v mobilu
400
volných
minut
100
volných
SMS
KÏ
12vo7dn5í cena
pİ 625 KÎ
1
RPSN 18,8 %, roční úroková sazba 17,25 %, celková částka splatná spotřebitelem 13 512 Kč: při výši úvěru 11 280 Kč, výši splátky 563 Kč,
počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 14. 4. 2013 (při poskytnutí úvěru 2. 4. 2011, první splátce 2. 5. 2011 a se splatností dalších splátek k 14. dni
v měsíci počínaje 14. 6. 2011). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit, a.s. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se
do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací, více na www.homecredit.cz, www.solus.cz a na www.llcb.cz
P
Pro více
í informací
i f
í volejte
l jt zdarma
d
Vodafone
V d f
firemní
fi
í prodej
d j 800 77 77 00
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz
83
83_VF_Firmy_04_11.indd 83
24.3.11 13:52
PRO FIRMY
NABÍDKA
MÝjte celou firmu pod kontrolou
Stačí si aktivovat některý z našich datových tarifů. Vodafone auto manažer se pak postará, abyste
měli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá firmu před zloději. To všechno
za pár peněz.
Vodafone auto manažer
Vodafone bezpeÏnostní kamera
Kdo by ve firmě neřešil auta! Knihy jízd, hlídání spotřeby, kde zrovna
auta máte. Vodafone auto manažer to hravě ohlídá za vás. Platíte jen
za data nebo SMS. Žádné dodatečné poplatky navíc.
Odteď už se nemusíte o svoji firmu bát. Vodafone bezpečnostní
kamera vaše podnikání bezpečně ochrání. Funguje na principu
přenosu dat, SMS a MMS.
ProÎ mít Vodafone auto manažer
ProÎ si kameru poĚídit a co umí?
Poskytuje komplexní kontrolu vozového parku
Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých
Kontroluje rychlost, polohu, spotřebu atd.
Funkce alarmu (prozvoní vás nebo pošle SMS při neoprávněném
pohybu vozu)
Snadné ovládání přes webovou aplikaci nebo SMS
Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?
Cena vč. DPH
bez DPH
Pořizovací cena měřicí jednotky
4977 Kč
4147,50 Kč
Měsíční paušál za datový provoz
(Internet v mobilu)
177 Kč
147,50 Kč
SMS
dle vašeho tarifu
Měsíční poplatek zahrnuje poplatek za data v ČR a používání aplikace
Má bezpečnostní a monitorovací zařízení a lze ji ovládat i na dálku
Zaznamená pohyb, tělesnou teplotu, zvuk i tříštění skla
Hlášení ve formě SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO
Upozornění až na 10 telefonních čísel nebo e-mailů
Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s počítačovou aplikací
ZDARMA
Co za to?
Cena vč. DPH
bez DPH
Pořizovací cena kamery
6477 Kč
5181,60 Kč
Internet v mobilu
177 Kč
147,50 Kč
MMS balíček – 77 MMS
77 Kč
61,60 Kč
SMS balíček – 50 SMS
60 Kč
48 Kč
Volání
0 Kč
0 Kč
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
84
84_VF_Firmy_nabidka_04_11.indd 84
24.3.11 13:54
PRO FIRMY
PARTNEęI
Dát se na podnikání chce odvahu
A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům
z řad našich zákazníků pomohli.
Profíci pěes hadice
Máte malý stan?
ZaÏínali ve dvou
TUBES International
Celtima s.r.o.
KuchynÝ Katalpa
Super servis a nabídka jako hrom
Co umí
To máte: průmyslové hadice, velké, malé, dlouhé, krátké, koncovky, spojky, objímky, spony,
šroubení... Vůbec by se o sortimentu firmy Tubes International dalo mluvit dlouho. Dodávají
hadice a jejich příslušenství pro všechna odvětví
průmyslu. Centrálu mají v Ostravě, pobočky
v Praze, Brně a dokonce v Žilině. Spolupracují
s renomovanými producenty z celého světa,
takže bez problémů splní nejvyšší požadavky
na technické provedení, bezpečnost práce
a ochranu životního prostředí. Nevěřili byste,
co všechno se kolem takových hadic dá řešit.
Čím jsou výjimeční
Sami o sobě říkají: „Jsme asi jediná firma v naší
branži u nás, která bere svůj obor tak pěkně ze
široka.“ Jestli k podnikání potřebujete nějaké
hadice nebo cokoli k nim, tady to zvládnou.
Kromě pracovní doby od 8 do 16 hodin nabízejí
taky NONSTOP SERVIS. Stačí zavolat, přijede
pracovník a postará se o opravu nebo výměnu
poškozené hadice nebo jiné součástky.
Kde je najdete
V Ostravě-Přívozu, v Praze-Modřanech
a v Brně v části Slatina. Nebo jednoduše
na www.tubes-international.com.
Tak si pıjÏte vÝtší
Co umí
Jsou prostě machři přes stany a skládací haly.
Pronajmou nebo prodají vám kompletní
zastřešení pro menší svatbu i pro velký festival.
Potřebujete prodejní stánek? Pronajmou
vám rozkládací hliníkový stánek jedna báseň.
Nemusí jenom pršet, může klidně i sněžit. Ale
se stany a stanovými halami od Celtimy jste
v suchu.
Čím jsou výjimeční
Vznikli jako ryze česká firma bez cizího
kapitálu v roce 2000. O dva roky později byla
založena dceřiná společnost Celtima SK s.r.o.
ve Slovenské republice. Kladou extrémní důraz na kvalitu dodávaných výrobků i na profesionalitu poskytovaných služeb. Stan od nich
jen tak něco nepoloží.
Kde je najdete
Sídlí v Liberci, více informací objevíte
na www.celtima.cz.
A dneska jedou na plný plyn
Co umí
Začínali ve dvou lidech – montovali kuchyně
z nakoupených dílů, prodávali kuchyně vlastní
výroby a hlavně založili značku Katalpa. Proslavili se fortelnou prací, jejich kuchyně opravdu
vydrží. A tak rostli, rozšiřovali sortiment, výrobu
a dneska prodávají svou vlastní produkci,
mají tři studia a každý den pošlou do světa tři
fungl nové kuchyně. Nenajímají si žádné další
dodavatele, ale všechny činnosti spojené s realizací kuchyně dělají pěkně sami. Takže kvalita
je zaručena a zákazník se baví rovnou s lidmi
z firmy a ne s někým, kdo je najatý třeba jenom
na montování a víc ho nezajímá.
Čím jsou výjimeční
Snad nikdy nedělali dvě stejné kuchyně. Vždycky je přizpůsobí přáním a potřebám zákazníka.
Dobře ví, že v nich nebudou vařit oni, ale jejich
klienti, takže musí skvěle sednout hlavně jim
samotným. Neradi se taky vrací na místo činu
a předělávají po sobě věci. Takže se snaží
odvést super výkon hned na první pokus.
Kde je najdete
Jejich stránky www.kuchyne-katalpa.cz to jistí.
Jinak je najdete nejspíš ve své kuchyni. To je
nejlepší.
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
85
85_VF_Firmy_Partneri_04_11.indd 85
23.3.11 10:43
TARIFY NA MÍRU
Speciální edice Tarifı na míru
Užívejte si naši speciální edici balíčků Tarifů na míru. Získáte tak výhodnější cenu pro volání, SMS a internet na našem trhu. S datovým tarifem teď navíc dostanete telefon se slevou. Zkrátka nepřijdou ani
firemní zákazníci bez smlouvy.
Speciální balíÏky s Internetem
v mobilu pro neȣremní zákazníky
Pořiďte si v balíčku 150 MB Internet v mobilu a sleva 500 Kč
na chytrý telefon je vaše.
sleva se počítá ze standardní ceny při minimálním měsíčním plnění
(MMP) 477 Kč
telefony, na které se nabídka vztahuje, najdete na str. 88–96,
ceny telefonů jsou již uvedeny se slevou 500 Kč
nabídka platí do konce dubna
Ušetěíte 125 KÏ
3v6od2ní,c–ena
pİ
150 MB
internetu
v mobilu
50
volných
minut
487,–
50
volných
SMS
S Internetem v mobilu
máte slevu 500 KÏ na koupi
nového chytrého telefonu
Ušetěíte 225 KÏ
5v5od2ní,c–ena
pİ
150 MB
internetu
v mobilu
125
volných
minut
777,–
100
LG
TĚeba ne za
O
s
u
Optim
,–
32479777,–
volných
SMS
Více informací získáte zdarma na 800 77 77 00
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz
Zvýhodněná cena telefonu LG Optimus One již obsahuje slevu 500 Kč
86
86_87_VF_Specialni_nabidka_04_11.indd 86
23.3.11 10:44
TARIFY NA MÍRU
Na telefony oznaÎené
v nabídce telefonİ dostanete slevu
Speciální balíÏky s Internetem
v mobilu naplno pro neȣremní
zákazníky
Pořiďte si v balíčku 600 MB Internet v mobilu naplno a sleva
1000 Kč na chytrý telefon je vaše.
sleva se počítá ze standardní ceny při minimálním měsíčním plnění
(MMP) 777 Kč
telefony, na které se nabídka vztahuje, najdete na str. 88–96
nabídka platí do konce dubna
Ušetěíte 375 KÏ
7v9od0ní,c–ena
pİ
600 MB
internetu
v mobilu
250
,–
1165
100
volných
minut
volných
SMS
S Internetem v mobilu naplno
máte slevu 1000 KÏ na koupi
nového chytrého telefonu
Ušetěíte 535 KÏ
,–
1İ0vo6dn5í c–ena
p
600 MB
internetu
v mobilu
400
volných
minut
4
,
1600
TĚeba za
03
a C5Noki
,–
19571777,–
kamarádi
v síti
Vodafone
Zvýhodněná cena telefonu Nokia C5-03 již obsahuje slevu 1000 Kč
87
86_87_VF_Specialni_nabidka_04_11.indd 87
23.3.11 10:44
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Apple iPhone 4
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,5" / 8,9 cm
GPS
Samsung I9000 GALAXY S
Baterie
1420 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
4" / 10,2 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1500 mAh
11 577 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
10 077 Kč
od 477 Kč
9077 Kč
od 777 Kč
8477 Kč
od 1177 Kč
7477 Kč
od 2177 Kč
6477 Kč
HTC Desire
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,7" / 9,4 cm
GPS
Baterie
Internet
1400 mAh
Dostupné barvy
BÍLÁ
HNĚDÁ
Standardní cena
16 277 Kč
19 277 Kč
cena telefonu s Internetem
v mobilu, 16GB varianta
cena telefonu s Internetem
v mobilu, 32GB varianta
od 277 Kč
14 777 Kč
17 777 Kč
od 277 Kč
7677 Kč
od 477 Kč
12 777 Kč
15 477 Kč
od 477 Kč
6677 Kč
od 777 Kč
12 077 Kč
14 677 Kč
od 777 Kč
5777 Kč
od 1177 Kč
11 277 Kč
13 777 Kč
od 1177 Kč
4777 Kč
od 2177 Kč
9277 Kč
12 777 Kč
od 2177 Kč
3777 Kč
Minimální
měsíční plnění
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
8977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Podrobné informace najdete na str. 102. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
88
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 88
21.3.11 15:16
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Nokia C6-00
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2" / 8,1 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1200 mAh
6777 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
5077 Kč
od 477 Kč
4277 Kč
od 777 Kč
3877 Kč
od 1177 Kč
2777 Kč
od 2177 Kč
1577 Kč
Sony Ericsson Xperia X8
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
3" / 7,6 cm
GPS
Baterie
1200 mAh
HTC Desire S
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,7" / 9,4 cm
GPS
Baterie
Internet
1450 mAh
Novinka. K dostání v průběhu dubna.
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
4177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
10 777 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
3077 Kč
od 277 Kč
9277 Kč
od 477 Kč
2477 Kč
od 477 Kč
8277 Kč
od 777 Kč
1677 Kč
od 777 Kč
7277 Kč
od 1177 Kč
677 Kč
od 1177 Kč
6477 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
5477 Kč
Podrobné informace najdete na str. 102 a 103. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
89
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 89
21.3.11 15:16
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Nokia C5-03
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2" / 8,1 cm
Sony Ericsson Xperia arc 16GB
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
Barevná varianta bílá/lila bude k dostání během dubna exkluzivně v e-shopu.
Fotoaparát
Displej
8 Mpix
4,2" / 10,7 cm
GPS
Baterie
Internet
1500 mAh
Novinka. K dostání v průběhu dubna.
Dostupné barvy
ČERNO/ZELENÁ
BÍLÁ/LILA
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
5177 Kč
Standardní cena
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
11 177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
4077 Kč
od 277 Kč
10 077 Kč
od 477 Kč
3277 Kč
od 477 Kč
9277 Kč
od 777 Kč
2477 Kč
od 777 Kč
8677 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
7777 Kč
od 2177 Kč
477 Kč
od 2177 Kč
6677 Kč
Nexus S
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
4" / 10,2 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
12 377 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
GPS
Baterie
Internet
Sony Ericsson Xperia X10 mini
Urban Gold
1500 mAh
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,55" / 6,5 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
950 mAh
3977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
11 477 Kč
od 277 Kč
2777 Kč
od 477 Kč
10 477 Kč
od 477 Kč
2077 Kč
od 777 Kč
9477 Kč
od 777 Kč
1377 Kč
od 1177 Kč
8477 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
7477 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 103. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
90
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 90
22.3.11 17:20
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Sony Ericsson Xperia X10 mini pro
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,55" / 6,5 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
970 mAh
4977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
3777 Kč
od 477 Kč
3077 Kč
od 777 Kč
2377 Kč
od 1177 Kč
477 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Nokia C7-00
Fotoaparát
Displej
8 Mpix
3,5" / 8,9 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
9777 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Vodafone 845
GPS
Baterie
1200 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,8" / 7,1 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1200 mAh
2777 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
7877 Kč
od 277 Kč
1977 Kč
od 477 Kč
7077 Kč
od 477 Kč
1477 Kč
od 777 Kč
6277 Kč
od 777 Kč
677 Kč
od 1177 Kč
5277 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
4277 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 103 a 104. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
91
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 91
21.3.11 15:17
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
HTC Desire Z
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,7" / 9,4 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1300 mAh
11 177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
10 077 Kč
od 477 Kč
9277 Kč
od 777 Kč
8677 Kč
od 1177 Kč
7777 Kč
od 2177 Kč
6677 Kč
Samsung GALAXY 550
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8" / 7,1 cm
GPS
Baterie
1200 mAh
HTC Wildfire
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2" / 8,1 cm
GPS
Baterie
Internet
1300 mAh
Dostupné barvy
ČERVENÁ
HNĚDÁ
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
2977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
5577 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
2177 Kč
od 277 Kč
4477 Kč
od 477 Kč
1677 Kč
od 477 Kč
3677 Kč
od 777 Kč
1077 Kč
od 777 Kč
2877 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
1677 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
477 Kč
Podrobné informace najdete na str. 104. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
92
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 92
21.3.11 15:17
TELEFONY
BEZ INTERNETU ANI RÁNU
Vodafone 945
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,2" / 8,1 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
Nokia N8-00
GPS
Baterie
Internet
1500 mAh
4177 Kč
Fotoaparát
Displej
12 Mpix
3,5" / 8,9 cm
Standardní cena
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
3277 Kč
od 277 Kč
9877 Kč
2677 Kč
od 477 Kč
9077 Kč
od 777 Kč
1977 Kč
od 777 Kč
8277 Kč
od 1177 Kč
877 Kč
od 1177 Kč
6677 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
5777 Kč
Displej
3 Mpix
3,2" / 8,1 cm
GPS
Internet
12 177 Kč
od 477 Kč
Fotoaparát
Baterie
1200 mAh
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
LG Optimus One
GPS
Samsung GALAXY Ace
Baterie
1500 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
3,5" / 8,9 cm
GPS
Baterie
Internet
1350 mAh
Dostupné barvy v balení
BÍLÁ
ČERNÁ
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
4977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
7977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
4077 Kč
od 277 Kč
6677 Kč
od 477 Kč
3277 Kč
od 477 Kč
5677 Kč
od 777 Kč
2677 Kč
od 777 Kč
4677 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
3477 Kč
od 2177 Kč
477 Kč
od 2177 Kč
2477 Kč
Podrobné informace najdete na str. 104 a 105. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
93
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 93
21.3.11 15:17
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Sony Ericsson Elm
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,2" / 5,6 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Nokia E52
Baterie
Internet
1000 mAh
3377 Kč
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,4" / 6,1 cm
Standardní cena
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
2277 Kč
od 277 Kč
4677 Kč
1477 Kč
od 477 Kč
3777 Kč
od 777 Kč
877 Kč
od 777 Kč
3077 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
1977 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
577 Kč
Displej
5 Mpix
2,36" / 6 cm
Internet
5977 Kč
od 477 Kč
Fotoaparát
Baterie
1500 mAh
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
Nokia E5-00
GPS
Samsung Xcover 271
GPS
Baterie
1200 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2" / 5,1 cm
GPS
Baterie
Internet
1300 mAh
Dostupný do vyprodání zásob.
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
5177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
3177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
4077 Kč
od 277 Kč
2277 Kč
od 477 Kč
3277 Kč
od 477 Kč
1477 Kč
od 777 Kč
2477 Kč
od 777 Kč
677 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
477 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 105. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
94
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 94
22.3.11 17:21
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Nokia C5-00
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,2" / 5,6 cm
LG GT350 Town
GPS
Baterie
Internet
1050 mAh
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
3" / 7,6 cm
GPS
Baterie
Internet
950 mAh
Dostupný do vyprodání zásob.
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
3977 Kč
Standardní cena
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
1977 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
2877 Kč
od 277 Kč
477 Kč
od 477 Kč
2077 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
1277 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
277 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Nokia 6303i
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2,2" / 5,6 cm
Samsung Star II
GPS
Baterie
1050 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
3" / 7,6 cm
GPS
Dostupný do vyprodání zásob.
Novinka. K dostání v průběhu dubna.
Standardní cena
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
2677 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
1000 mAh
3177 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
1877 Kč
od 277 Kč
1877 Kč
od 477 Kč
1077 Kč
od 477 Kč
1077 Kč
od 777 Kč
277 Kč
od 777 Kč
477 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 105 a 106. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
95
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 95
22.3.11 17:21
TELEFONY
PęÍLEŽITOSTNÉ SURFOVÁNÍ
Nokia C3-01
Fotoaparát
Displej
5 Mpix
2,4" / 6,1 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
LG Wink Style
GPS
Baterie
Internet
1050 mAh
4377 Kč
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8" / 7,1 cm
Standardní cena
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Minimální
měsíční plnění
3277 Kč
od 277 Kč
1477 Kč
2477 Kč
od 477 Kč
677 Kč
od 777 Kč
1677 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
277 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Displej
3 Mpix
3" / 7,6 cm
GPS
Baterie
1000 mAh
Internet
2177 Kč
od 477 Kč
Fotoaparát
Baterie
900 mAh
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
Samsung S5230 Star
GPS
Vodafone 547i
Internet
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,8" / 7,1 cm
GPS
Baterie
Internet
800 mAh
Černá varianta dostupná do vyprodání zásob.
Dostupné barvy
Dostupné barvy
LA FLEUR
BÍLÁ
ČERNÁ
RŮŽOVÁ
ČERVENÁ
ČERNÁ
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
2277 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
1577 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
od 277 Kč
1477 Kč
od 277 Kč
777 Kč
od 477 Kč
477 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 106. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
96
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 96
22.3.11 17:22
TELEFONY
VOLÁNÍ A SMS
Sony Ericsson Spiro
Fotoaparát
Displej
2 Mpix
2,2" / 5,6 cm
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Vodafone 246
Internet
Fotoaparát
1000 mAh
Displej
1777 Kč
Cena
telefonu
Standardní cena
577 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 277 Kč
1477 Kč
od 277 Kč
377 Kč
od 477 Kč
777 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Nokia C2-01
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
2" / 5,1 cm
GPS
Baterie
1,44" / 3,7 cm
Internet
670 mAh
Nokia 2330 classic
GPS
Baterie
1020 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
VGA
1,8" / 4,6 cm
GPS
Baterie
Internet
1020 mAh
Dostupný do vyprodání zásob.
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
2177 Kč
Cena
telefonu
Standardní cena
1377 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 277 Kč
1777 Kč
od 277 Kč
977 Kč
od 477 Kč
977 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
277 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Podrobné informace najdete na str. 106 a 107. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
97
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 97
22.3.11 17:23
TELEFONY
VOLÁNÍ A SMS
ZTE S202
Fotoaparát
Displej
LG GS101
GPS
1,65" / 4,2 cm
Baterie
Internet
Fotoaparát
1000 mAh
Displej
GPS
1,5" / 3,8 cm
Baterie
Internet
950 mAh
Dostupné barvy
STŘÍBRNÁ
ŠEDÁ
Standardní cena
Standardní cena
677 Kč
Minimální
měsíční plnění
1077 Kč
Cena
telefonu
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 277 Kč
877 Kč
od 277 Kč
477 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Nokia 1800
Fotoaparát
Displej
1,8" / 4,6 cm
Nokia C1-01
GPS
Baterie
800 mAh
Internet
Fotoaparát
Displej
VGA
1,8" / 4,6 cm
Standardní cena
877 Kč
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
Minimální
měsíční plnění
od 277 Kč
677 Kč
od 277 Kč
1077 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
GPS
Baterie
Internet
1020 mAh
1377 Kč
Cena
telefonu
Podrobné informace najdete na str. 107. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
98
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 98
21.3.11 15:17
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
Samsung GALAXY Tab
Fotoaparát
Displej
3 Mpix
7" / 17,8 cm
é
Kožen ro
d
pouz ma
zdar
GPS
Baterie
4000 mAh
Samsung N150
Internet
Operační systém
Rozměry
Váha
Displej
Rozlišení
Procesor
Operační paměť
Harddisk
Grafika
USB porty
Webová kamera
Připojení
(LAN, Wi-Fi, Bluetooth)
Připojení GPRS/EDGE/3G
Baterie
Windows 7 Starter edition
26 x 18 x 2,7 cm
1,26 kg
10,1"
1024 x 600
Intel Atom N450 (1,66 GHz)
1 GB
250 GB
Integrovaná
3
1,3 Mpix
Ano/Ano/Ano
Ano/Ano/Ano
6 članků Li-Ion
vložit
StaÎí jste na
a
SIM rnetu
inte
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
11 377 Kč
cena telefonu
s Internetem v mobilu
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
7877 Kč
Cena
zařízení
od 277 Kč
10 477 Kč
od 277 Kč
7877 Kč
od 477 Kč
9577 Kč
od 477 Kč
6977 Kč
od 777 Kč
9277 Kč
od 777 Kč
6277 Kč
od 1177 Kč
8277 Kč
od 1177 Kč
5277 Kč
od 2177 Kč
7277 Kč
od 2177 Kč
3977 Kč
Podrobné informace najdete na str. 102. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
Více informací k speciální nabídce najdete na straně 86 a 87.
99
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 99
21.3.11 15:17
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
Acer 5742
Operační systém
Rozměry
Váha
Displej
Rozlišení
Procesor
Operační paměť
Hardisk
Grafika
USB porty
HDMI out
Webová kamera
Připojení (LAN, Wi-Fi,
Bluetooth)
Připojení (GPRS, EDGE, 3G)
Baterie
Čtečka paměťových karet
Kombo modem
Windows Home Premium 64bit
381 x 253 x 34mm
2,6 Kg
velikost 15,6"
1366 x 768; poměr stran 16:9
Intel Pentium P6200
(dvoujádrový s 3MB interní
vyrovnávací pamětí – L2 cache
s frekvencí 2.13GHz)
3GB DDR3
500GB
Intel HD Graphics
3x USB 2.0
Ano
1.3MPix
Gigabit Ethernet / 802.11 b/g/n/
Ano
Ano/Ano/Ano
6-cell Li-ion
2v1 (SD,MMC)
Vodafone Mobile Connect Kombo
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Notebook, PC
USB
Windows 2000, 7, Vista, XP,
Mac OS 10.4 a vyšší
Samoinstalace
Z počítače
3G/HSDPA
GPRS/EDGE/CDMA
Výbava
Ano / 7,2 Mbps
Ano/Ano/Ano
Externí anténa
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
4577 Kč
4577 Kč
Cena při úvazku Cena při úvazku
na 6 měsíců
na 24 měsíců
od 277 Kč
1477 Kč
977 Kč
od 477 Kč
1477 Kč
977 Kč
od 777 Kč
1477 Kč
977 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
977 Kč
od 2177 Kč
1477 Kč
977 Kč
USB modem
Vodafone Mobile Connect flash
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Volání/SMS
3G/HSDPA
GPRS/EDGE
Čtečka paměťových karet
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
11 280 Kč
Cena
zařízení
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
1977 Kč
Notebook, PC
USB port
Windows Vista, XP, 7
Samoinstalace
Z počítače
70 x 12,5 x 25
50
Ne/Ano
Ano / 7,2 Mbps
Ano/Ano
microSD
1977 Kč
Cena při úvazku Cena při úvazku
na 6 měsíců
na 24 měsíců
od 277 Kč
11 280 Kč
od 277 Kč
77 Kč
7 Kč
od 477 Kč
11 280 Kč
od 477 Kč
77 Kč
7 Kč
od 777 Kč
11 280 Kč
od 777 Kč
77 Kč
7 Kč
od 1177 Kč
11 280 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
7 Kč
od 2177 Kč
11 280 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
7 Kč
100
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 100
21.3.11 15:18
TELEFONY
DATOVÁ ZAęÍZENÍ
Sdílení mobilního internetu
Sdílení mobilního internetu
Vodafone Mobile Wi-Fi
Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock
Využití
Spojení s počítačem
Podporované standardy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Notebook, PC, herní konzole
Wi-Fi
802.11 b/g
Samoinstalace
Baterie
90 x 60 x 12
90
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Podporované standardy
Zabezpečení
Notebook, PC, herní konzole
Wi-Fi
Windows 7, Vista, XP, MacOS
Samoinstalace
Externí
802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK)
/WPA (PSK2)
kové
Doplĉí k USB
n
e
Ěeš demu
mo
Standardní cena
Minimální
měsíční plnění
2377 Kč
Cena
zařízení
Standardní cena
877 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
od 277 Kč
1977 Kč
od 277 Kč
877 Kč
od 477 Kč
1477 Kč
od 477 Kč
877 Kč
od 777 Kč
1477 Kč
od 777 Kč
877 Kč
od 1177 Kč
1477 Kč
od 1177 Kč
877 Kč
od 2177 Kč
1477 Kč
od 2177 Kč
877 Kč
101
88_101_VF_Telefony_04_11.indd 101
21.3.11 15:18
TELEFONY
Samsung
GALAXY Tab
Apple
iPhone 4
Samsung
I9000 GALAXY S
HTC
Desire
Nokia
C6-00
Sony Ericsson
Xperia X8
MMS
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
–
–
–
–
•
–
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
•
3 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
–
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
–
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/–
•/•
•/–
•/•
•/–
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
až 16 GB
až 16 GB/až 32 GB
až 8 GB
až 576 MB
až 200 MB
až 128 MB
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
–/–
microSD/–
microSD/4 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 16 GB/220
až 16 GB/až 32 GB/220
až 8 GB/220
až 576 MB/220
až 200 MB/220
až 128 MB/220
až 16 GB
až 16 GB/až 32 GB
až 500
až 576 MB
až 200 MB
až 128 MB
Frekvence (MHz)
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
188,8x120,3x11,4
115,2x58,6x9,3
122,4x64,2x9,9
119x60x11,9
113x53x16,8
99x54x15
Hmotnost (g)
380
137
119
135
150
104
Kapacita baterie / typ
4000 mAh/Li-ion
1 420 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-ion
1400 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-Pol
Délka hovoru (minut)
až 2280
až 840
až 769
až 400
až 420
až 340
Pohotovostní doba (hodiny)
až 1660
až 300
až 750
až 340
až 400
až 476
Počet barev displeje
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
Rozlišení displeje
600x1024
640x960
480x800
480x800
360x640
320x480
Barevné provedení
bílá
černá
černá metalíza
bílá, hnědá
černá
bílá
Android 2.2
iOS 4
Android 2.2
Android 2.2
Nokia S60
Android 2.1
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Paměť na SMS
Operační systém
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
102
TELEFONY
HTC
Desire S
Nokia
C5-03
Nexus S
Sony Ericsson
Xperia arc 16GB
Sony Ericsson Xperia
X10 mini Urban Gold
Sony Ericsson
Xperia X10 mini pro
Nokia
C7-00
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
–
•
–
–
–
–
•
Výměnné kryty
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
UŽITEČNÉ FUNKCE
–
–
–
•
•
–
5 Mpix
5 Mpix
8 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
8 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
–
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/–
•/•
•/–
•/–
•/–
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•/2.1
•
•/2.1
•/2.1
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 16 GB
až 512 MB
až 128 MB
až 128 MB
až 8 GB
GPRS / EDGE / 3G
Uživatelská paměť telefonu
1,1 GB
až 40 MB
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/8 GB
microSD/2 GB
–/–
microSD/16 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 1,1 GB/220
až 40 MB/220
až 16 GB/220
až 512 MB/220
až 128 MB/220
až 1000/220
až 140 MB/220
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
–
5 Mpix
až 1,1 GB
až 40 MB
až 16 GB
až 512 MB
až 128 MB
až 128 MB
až 140 MB
Frekvence (MHz)
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900/1800
/1900/900/1900/2100
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900/1800
/1900/1700/2100
Rozměry (mm)
115x59,8x11,63
105,8x51x13,8
125x63x12
125x62.5x40796
83x50x16
90x52x17
117,3x56,8x10,5
Hmotnost (g)
130
93
142
117
80
120
130
Kapacita baterie / typ
1450 mAh/Li-Ion
1000 mAh/Li-Ion
1500 mAh/Li-Ion
1500/Li-Pol
950 mAh/Li-ion
970 mAh/Li-Pol
1200 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 590
až 684
až 510
až 420
až 240
až 240
až 567
Pohotovostní doba (hodiny)
až 430
až 600
až 530
až 430
až 360
až 360
až 648
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
360x640
Počet barev displeje
Rozlišení displeje
480x800
360x640
480x800
480x854
240x320
240x320
Barevné provedení
černá
černo-zelená, bílá/lila
černá
půlnoční modrá
zlato-černá
černá
stříbrná
Android 2.3
Nokia S60
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.1
Android 2.1
Symbian^3
Operační systém
103
TELEFONY
Vodafone
845
HTC
Desire Z
Samsung
GALAXY 550
HTC
Wildfire
Vodafone
945
LG
Optimus One
Nokia
N8-00
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
–
•
•
•
•
–
•
Podpora Java
–
–
–
–
–
–
•
Výměnné kryty
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
UŽITEČNÉ FUNKCE
–
–
–
–
–
–
5 Mpix
2 Mpix
5 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
12 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
•
•
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/–
•/–
•/•
•/–
•/•
•/–
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
–
•
•
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 150 MB
512 MB
až 170 MB
až 384 MB
až 150 MB
až 165 MB
až 16 GB
GPRS / EDGE / 3G
TECHNICKÉ PARAMETRY
–
3 Mpix
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
microSD/8 GB
microSD/1 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 150 MB/220
až 512 MB/220
až 170 MB/220
až 384 MB/220
až 150 MB/220
až 166 MB/220
až 140 MB/220
Paměť na SMS
až 150 MB
až 512 MB
až 220
až 384 MB
až 150 MB
až 999
až 140 MB
Frekvence (MHz)
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1700
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
100x56x14
119x60x14
108x56x12,3
106x60x13
109,1x55,9x14,1
113,5x59x13,3
113,5x59x12,9
Hmotnost (g)
110
180
101
118
130
127
135
Kapacita baterie / typ
1200 mAh/Li-ion
1300 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
1300 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 270
až 590
až 570
až 490
až 300
až 360
až 720
Pohotovostní doba (hodiny)
až 270
až 430
až 520
až 690
až 250
až 450
až 400
Počet barev displeje
262 144
16 777 217
16 777 216
65 536
262 144
262 144
16 777 216
Rozlišení displeje
240x320
480x800
240x320
240x320
240x400
320x480
360x640
Barevné provedení
černo-stříbrná
stříbrná
černá
hnědá, červená
stříbrná
černá
zelená
Android 2.1
Android 2.2
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.2
Symbian^3
Operační systém
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
104
TELEFONY
Samsung
Galaxy Ace
Sony Ericsson
Elm
Nokia
E5-00
Nokia
E52
Samsung
Xcover 271
Nokia
C5-00
Nokia
6303i classic
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
–
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
UŽITEČNÉ FUNKCE
–
–
–
–
–
–
5 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
2 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
–
•
•
–
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/–
GPRS / EDGE / 3G
Wi-Fi
•
•
•
•
–
–
–
Modem
•
•
•
•
•
•
•
•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•
•
•
GPS modul
•
•
•
•
•
•
–
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 150 MB
až 280 MB
až 250 MB
až 60 MB
až 15MB
až 50 MB
až 55 MB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/2 GB
microSD/–
microSD/2 GB
microSD/1 GB
microSD/–
microSD/2 GB
microSD/2 GB
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 150 MB/220
až 1000/220
až 200 MB/220
až 60 MB/220
až 2000/220
sdílená/220
až 2000/220
až 150 MB
až 280 MB
až 200 MB
až 60 MB
až 15 MB
až 50 MB
až 55 MB
Frekvence (MHz)
850/900/1800
/1900/900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800/1900
Rozměry (mm)
60,5x113,4x11,50
110x45x14
115x59x12,8
116x49x9,9
121x52x18
112x46x12,3
108,8x46,2x11,7
Paměť na SMS
Hmotnost (g)
TECHNICKÉ PARAMETRY
•
5 Mpix
112
90
126
98
116
89,3
96
Kapacita baterie / typ
1350 mAh/Li-Ion
1000 mAh/Li-Pol
1200 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-Pol
1300 mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 660
až 600
až 450
až 480
až 870
až 720
až 480
Pohotovostní doba (hodiny)
až 640
až 430
až 705
až 672
až 610
až 672
až 504
16 777 216
262 144
262 144
16 777 216
262 144
16 777 216
16 777 216
Rozlišení displeje
320x480
240x320
320x240
240x320
240x320
240x320
240x320
Barevné provedení
černá, bílá
černá
černá
černá
šedo-oranžová
šedá
stříbrná
Operační systém
Android 2.2
Sony Ericsson
Nokia S60
Nokia S60
Samsung
Nokia S60
Nokia S40
Počet barev displeje
105
TELEFONY
LG
GT350 Town
Samsung
Star II
Nokia
C3-01
Samsung
S5230 Star
LG
Wink Style
Vodafone
547i
Sony Ericsson
Spiro
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
•
–
2 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
2 Mpix
2 Mpix
2 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
•
–
•
–
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/–
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/•/–
•/•/–
•/–/•
•/•/–
•/•/–
•/•/–
•/•/–
Wi-Fi
–
•
–
–
–
–
–
Modem
•
•
•
•
•
–
–
Bluetooth
•
•/3.0
•
•
•
•
•
UŽITEČNÉ FUNKCE
GPRS / EDGE / 3G
GPS modul
–
–
–
–
–
–
–
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
–
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 40 MB
až 30 MB
až 30 MB
až 50 MB
až 15 MB
až 20 MB
až 5 MB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 1000/220
až 30 MB/220
až 30 MB/220
až 2000/220
až 1000/220
až 20 MB/220
až 5 MB/220
až 220
až 200
až 500
Paměť na SMS
Frekvence (MHz)
Rozměry (mm)
TECHNICKÉ PARAMETRY
Hmotnost (g)
až 1300 SMS
až 30 MB
až 500
až 500
850/900
/1800/1900
850/900/1800/1900/
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900
900/1800
900/1800
107,5x52,5x15,9
107x53,5x12,4
111x47,5x11
104x53x119,9
102,9x56,9x11,9
102x50x12,5
92x48x16,75
124
94
100
92
86,5
100
90
Kapacita baterie / typ
950 mAh/Li-ion
1000/Li-Ion
1050 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
900 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-Pol
Délka hovoru (minut)
až 300
až 700
až 336
až 600
až 180
až 200
až 270
Pohotovostní doba (hodiny)
až 440
až 80
až 408
až 700
až 350
až 320
až 476
Počet barev displeje
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
Rozlišení displeje
400x240
240x400
320x240
240x400
240x320
240x400
240x320
černá
Sony Ericsson
Barevné provedení
Operační systém
bílo-modrá
bílá
stříbrná
černá, La Fleur
bílá
černá, bílá, červená,
růžová
LG
Samsung
Nokia S40
Samsung
LG
Vodafone
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
106
TELEFONY
Nokia
C2-01
ZÁBAVNÉ FUNKCE
ZTE
S202
Nokia
1800
LG
GS101
Nokia
C1-01
•
–
•
–
–
–
•
Hry
•
•
•
–
•
•
•
Podpora Java
•
–
•
–
–
–
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
–
3 Mpix
–
VGA
–
–
–
VGA
Snímání/přehrávání videa
•/•
–/–
•/•
–/–
–/–
–/–
•/•
FM rádio
•
–
•
•
•
–
•
MP3 zvonění
•
–
•
•
–
–
•
MP3 přehrávač
•
–
–
–
–
–
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
–
–
–
•
–
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Vibrační vyzvánění / Převodník měn
•/•
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
–
•
•
–
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
–
•
–
–
–
•
•/•/•
–/–/–
•/•/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
•/•/–
Wi-Fi
–
–
–
–
–
–
–
Modem
•
–
–
–
–
–
•
Bluetooth
•/2.1
–
•
–
–
–
•
GPS modul
–
–
–
–
–
–
–
Připojení datovým kabelem
•
–
–
–
–
–
•
Synchronizace s PC
•
–
•
–
–
–
•
E-mailový klient
•
–
•
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
až 43 MB
–
až 11 MB
–
–
–
až 64 MB
GPRS / EDGE / 3G
UŽITEČNÉ FUNKCE
Nokia
2330 classic
MMS
Fotoaparát
Hlasité handsfree
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 43 MB/220
až 300/220
až 1000/220
až 300/220
až 500/220
až 300/220
až 10 MB/220
až 43 MB
až 100
až 11 MB
až 200
až 250
až 100
až 10 MB
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vodafone
246
Frekvence (MHz)
900/1800/1900
/900/1900/2100
900/1800
900/1800
900/1800/900
900/1800
900/1800
850/900/1800/1900
Rozměry (mm)
109,8x46,9x15,3
107x46x11
107x46x13,8
108x49,5x15,1
107x45,4x15,4
103,5x43,5x12,9
108x45x14
Hmotnost (g)
89
60
80
82
72,6
65
78,8
Kapacita baterie / typ
1020 mAh/Li-ion
670 mAh/Li-ion
1020 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
950 mAh/Li-ion
1020 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 525
až 240
až 288
až 300
až 780
až 360
až 636
Pohotovostní doba (hodiny)
až 430
až 200
až 528
až 300
až 837
až 420
až 528
Počet barev displeje
262 144
65 536
65 536
černobílý
65 536
65 536
65 536
Rozlišení displeje
320x240
128x128
128x160
3 řádky
160x128
128x128
128x160
Barevné provedení
stříbrná
černá
černá
stříbrná a šedá
stříbrná
bílo-zelená
šedá
Nokia S40
Vodafone
Nokia S40
ZTE
Nokia S30
LG
Nokia S40
Operační systém
107
JISTINA
Volací jistina
Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu
z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme
jistinu. Když tři po sobě jdoucí Vyúčtování včas a řádně uhradíte, zase vám ji automaticky
vrátíme – snížíme vám o ni Vyúčtování. K Volací jistině, kterou nám složíte, Vodafone přidá
virtuálně 3000 Kč. Součet těchto částek tvoří váš Volací limit, což je limit pro čerpání všech
vašich služeb v daném účtovacím období.
Výše volací jistiny
Minimální výše
volací jistiny
bez zvýhodněného
telefonu
Minimální výše
volací jistiny
se zvýhodněným
telefonem
Minimální výše volací
jistiny pro stávající
zákazníky při pořízení
další SIM
0–276,99 Kč
500 Kč
Nenabízíme
zvýhodněný telefon
0 Kč
277–476,99 Kč
500 Kč
500 Kč
0 Kč
477–776,99 Kč
500 Kč
1000 Kč
0 Kč
777–1176,99 Kč
500 Kč
1500 Kč
0 Kč
1177–2176,99 Kč
500 Kč
2000 Kč
0 Kč
2177 Kč a více
500 Kč
3000 Kč
0 Kč
Minimální měsíční plnění
Aby bylo jasno
Co je Minimální měsíční plnění?
Jedná se o Minimální měsíční finanční plnění, ke kterému se zavážete za účelem pořízení
zvýhodněného telefonu nebo zařízení. Do tohoto plnění se započítávají platby za měsíční
paušály i služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, dohodnout se na minimální částce, která určí, jak
vysoké faktury vám v následujícím období budou chodit.
A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony?
Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše Minimální měsíční plnění dělá.
Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň
v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete,
že budete volat v rozmezí 277–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 277 Kč, abyste si
mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze součtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete oné
minimální spodní hranice. Jestli to prostě provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových
služeb apod.
Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu Minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců
od pořízení dotovaného zařízení, Vodafone vám doúčtuje rozdíl mezi útratou za VF služby
a nastaveným Minimálním měsíčním plněním.
Jako když
ji najdu.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
108
108_VF_Jistina_04_11.indd 108
23.3.11 10:45
VODAFONE LIVE
Vyhrajte hraÏku
Hraní her na telefonu je prima, ale herní konzole má taky něco do sebe.
Jenže, když už máte telefon, možná se vám nechce investovat. Nevěšte
sluchátka, na Vodafone live! teď můžete vyhrát parádní Nintendo 3DS.
Nintendo 3DS mıže patěit zrovna vám
Tahle konzole má úžasný 3D displej. A když si do konce dubna stáhnete na portálu Vodafone live!
jakoukoliv hru od společnosti EA, může být vaše.
Hry najdete v sekci Stahuj!, kde si je můžete před stažením prohlédnout.
Pokud chcete o soutěži vědět víc, mrkněte se na portál Vodafone live! přímo ve svém mobilu
a vše se dozvíte.
ŠUP NA TO
Tip
Pokud nemáte na svém
telefonu tlačítko pro přímý
přístup na portál Vodafone
live!, zadejte v prohlížeči
svého mobilu adresu
live.vodafone.com. K tomu
je ale potřeba, abyste byli
připojeni přes Vodafone live!
APN (data.vodafone.cz).
Prohlížení portálu Vodafone
live! i sekce Stahuj! je zcela
zdarma.
To si zase
zamaÎkám!
© 2010 Electronic Arts Inc. All Rights
Righ Reserved. Alll trademarks and copyrights are the
th property of their respective owners.
109
109_VF_Live_04_11.indd 109
23.3.11 10:46
PRODEJNY
Naše prodejny
Praha
Václavské nám. 47, Praha 1
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00,
Ne: 10.00–20.00
Na PĚíkopÜ 8, Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
Národní 28, Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
Palladium, patro -2, market, nám.
Republiky 1, Praha 1
Po–St: 9.00–21.00, Ît–Pá: 9.00–22.00
So: 9.00–22.00, Ne: 9.00–21.00
Po–Ne: 9.00–21.00
dvÜ prodejny
Hypermarket Globus Íakovice,
Kostelecká 823, Praha 9
Po–Ne: 9.00–20.00
OC Letĉany, Veselská 663, Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663,
Praha 9
Po–Ne: 10.00–21.00
NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527,
Praha 10
Po–Ne: 9.00–21.00
Vinohradská 167, Praha 10
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00
Obchodní 111, Praha-Íestlice
Po–Ne: 9.00–21.00
Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80,
Praha 2
Po–Pá: 7.00–20.00, So: 13.00–19.00,
Ne: 13.00–19.00
Benešov
Jugoslávská 11, Praha 2,
u metra I. P. Pavlova
Po–Pá: 8.30–19.30, So: 9.00–13.00
Palackého 31/2
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 8.00–12.00
NC Palác Flóra, 3. patro,
Vinohradská 149, Praha 3
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00
KonÜvova 188/30, Praha 3
(vedle Cizinecké policie)
Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00
OC Arkády, Na Pankráci 86, Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská
2321/19, Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
dvÜ prodejny
Obchodní centrum Novodvorská
Plaza, Novodvorská 136, Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
OC Nový Smíchov, pĚízemí,
Plzeĉská 8, Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
dvÜ prodejny
Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144,
Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Metropole ZliÎín, ęevnická 1, Praha 5
Po–Ne: 10.00–21.00
Dejvická 35/575, Praha 6
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00
PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ,
K Letišti 6/1019, Praha 6
Po–Ne: 7.00–21.00
Galerie Fénix, Freyova 35/945, Praha 9
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 10.00–17.00
Centrum Íerný Most,
Chlumecká 765/6, Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
Tyršova 177
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00
Jak se do Ěáholce volá...
V JiÏínÝ je les Ěáholec a tam ěádí Rumcajs.
A taky je tam Husova ulice a tam ěádí Kuba
Zíta a Petr Cír. Zatímco Rumcajs byl loupežník,
tihle kluci jsou doslova andílci. Nastaví vám
mobil i data v notebooku a pěidají i fajn rady.
Stavte se v naší prodejnÝ a uvidíte sami.
Beroun
Blansko
Rožmitálova 39/8
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Brandýs nad Labem
Masarykovo nám. 33/14
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00
nová prodejna
Brno
NC Královo Pole, Cimburkova 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Olympia, U Dálnice 777, ModĚice
Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00
Tesco, Skandinávská 2
Po–Ne: 9.00–20.00
Masarykova 2
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30
Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00
dvÜ prodejny
Íeská Lípa
JindĚicha z Lipé 119
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Íeské BudÜjovice
Nádražní 1759
Po–Ne: 9.00–20.00
nám. PĚemysla Otakara II. 90
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
IGY centrum, Pražská 1247/24
Po–Ne: 9.00–21.00
Íeský TÜšín
Hlavní tĚída 17
Po–Pá: 9.00–18.30, So: 9.00–12.00
DÜÎín
Prokopa Holého 12
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Frýdek-Místek
Jablonec nad Nisou
nám. Svobody 16
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00
Jugoslávská 543/2
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00
HavíĚov
Jeseník
Fibichova 228/23
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00
Lipovská 69/1
Po–Pá: 8.00–17.30, So: 8.00–11.30
Tesco, ŽelezniÎáĚİ 8/1303
Po–Ne: 9.00–21.00
Jihlava
HavlíÎkİv Brod
Benešova 28
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00
Dolní ulice 149
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
OC City Park, Hradební 1
Po–Ne: 9.00–21.00
Hodonín
JiÎín
Národní tĚída 383/15
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00
Husova 127, JiÎín
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30
Holešov
JindĚichİv Hradec
Palackého 821/1
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 8.00–12.00
Masarykovo námÜstí 106/I
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Hradec Králové
Karlovy Vary
S. K. Neumanna 281
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00
T. G. Masaryka 697/5
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Albert Hypermarket, Kutnohorská 226
Po–Ne: 9.00–20.00
OC Varyáda, Kpt. Jaroše 375/31,
Karlovy Vary – Dvory
Po–Ne: 9.00–21.00
Futurum, BrnÜnská 1825/23a
Po–Ne: 9.00–21.00
Cheb
Svobody 547/19
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00
Karviná,
OC Karviná, Nádražní 1939/4a
Po–Ne: 9.00–21.00
Kladno
OC Dragoun, Dragounská 6/2529
Po–Ne: 9.00–20.00
T. G. Masaryka 772
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Chodov
Klatovy
Karlovarská 1155
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Kpt. Jaroše 107
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Chomutov
Kolín
ul. Palackého 4504
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00
Sokolská 166 (vchod z Pražské ul.)
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Chrudim
Resselovo nám. 80/1
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
110
110_111_VF_Prodejny_04_11.indd 110
24.3.11 9:12
Nový JiÎín
PodÜbrady
Teplice
28. Ěíjna 2092/20
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
JiĚího námÜstí 39
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 8.00–12.00
U Krupské brány 24
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00
Olomouc
Prachatice
Ostružnická 15
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00
Dolní Brána 23
Po–Pá: 8.30–12.30, 13.30–17.30,
So: 8.30–11.30
Olympia Teplice, Srbická 464
Po–Ne: 9.00–20.00
Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín
Po–Ne: 8.30–20.30
Kralupy nad Vltavou
Tesco, Veltruská 815
Po–Pá: 9.00–21.00
nová prodejna
KromÜĚíž
Vodní 88
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
Liberec
Hypermarket Globus, Sousedská 600
Po–Ne: 9.00–20.00
Pražská 147/30
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00
OC Haná, Kafkova 1223/8
Po–Ne: 9.00–21.00
Tesco, KoneÎná 25
Po–Ne: 9.00–21.00
Opava
PĚerov – Hypermarket Albert
Globus, TÜšínská 83
Po–Ne: 8.00–20.00
Denisova 2907/11, 750 02
Po–Ne: 8.30–19.30
Orlová
PĚeštice
Hypermarket Albert,
Masarykova tĚída 1333
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Avion Shopping Park Ostrava,
Rudná 114
Po–Ne: 9.00–21.00
Rakovník
Husovo námÜstí 121
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Zeyerova 347/4
Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00
Rychnov nad KnÜžnou
Futurum, NovináĚská 6a
Po–Ne: 9.00–21.00
Hypermarket Globus, Opavská
236/90, Ostrava-Plesná
Po–Ne: 9.00–21.00
LitomÜĚice
Ostrov
Smetanovo námÜstí 81
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 8.30–11.30
nová prodejna
Litvínov
9. kvÜtna 24
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Louny
Pražská 94
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Most
OC Central Most, RadniÎní 3400
Po–Ne: 9.00–20.00
Tesco Most, Rudolická 1706/4
Po–Ne: 9.00–21.00
Mladá Boleslav
Olympia, JiÎínská 1350/III
Po–Ne: 9.00–21.00
Bondy Centrum,
tĚ. Václava Klementa 1459
Po–Ne: 9.00–20.00
Náchod
Kamenice 143
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.30–11.30
PĚíbram
T. G. Masaryka 157
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Po–Ne: 10.00–20.00
Litomyšl
KCC PĚeštice, Masarykovo námÜstí 311
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Ostrava
OC Nisa, Íeské mládeže 456
Po–Ne: 9.00–21.00
Novobranská 2
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 8.30–12.00
ProstÜjov
Jáchymovská 1460
Po–Ne: 8.00–20.00
Pardubice
Globus, PodÜbradská 293
Po–Ne: 8.30–20.30
nám. Republiky 56
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00
AFI Palace Pardubice
Masarykovo nám. 2799
Po–Pá: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00
Písek
Heydukova 8/1
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Plzeĉ
Globus Plzeĉ, Chotíkov 385
Po–Ne: 9.00–20.00
nám. Republiky 3
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
NC Borská pole,
U LetištÜ 2/1074
Po–Ne: 9.00–20.00
Staré námÜstí 53
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.30
Rumburk
tĚ. 9. kvÜtna 5
Po–Pá: 8.30–17.00
TĚebíÎ
Karlovo námÜstí 25/19
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00
TĚinec
Hypermarket Albert, Lidická 1269
Po–Ne: 8.00–20.00
Trutnov
Horská 1
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Uherské HradištÜ
Masarykovo nám. 37–38
Po–Pá: 8.00–18.00,
So: 9.00–12.00
Ústí nad Labem
Mírové nám. 207
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Vlašim
Komenského
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Vrchlabí
Krkonošská 153
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
nová prodejna
Slaný
Vsetín
Husova 102/16
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Smetanova 1349/11
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Staré MÜsto
Vyškov
Interspar, Východní 1352
Po–Ne: 9.00–20.00
Masarykovo námÜstí 86/2
Po–Pá: 9.00–17.30,
So: 8.00–11.30
Strakonice
Velké námÜstí 144
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Sušice
námÜstí Svobody 168
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Svitavy
námÜstí Míru 79
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 8.30–11.30
Šternberk
Tesco Šternberk, Obchodní 2554/1
Po–Ne: 9.00–21.00
Šumperk
Hlavní tĚída 3
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Tábor
Erbenova 572
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00
Tesco, Rokycanská 1385/130
Po–Ît: 10.00–20.00,
Pá–Ne: 10.00–21.00
NC Interspar, Chýnovská 3049
Po–Ne: 9.00–20.00
OC Olympia, Písecká 972/1, Íernice
Po–Ne: 9.00–21.00
námÜstí Republiky 57
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 8.00–11.30
Tachov
ZábĚeh
Žižkova 240/12
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Zlín
Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ
JABLKO, nám. Míru 174
Po–Ne: 9.00–21.00
Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170,
Malenovice
Po–Ne: 9.00–21.00
Znojmo
Obroková ulice 19
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
Interspar, BrnÜnská 2937/21
Po–Ne: 9.00–20.00
Žatec
Obráncİ Míru 236
Po–Pá: 9.00–17.30, So: 9.00–12.00
Ždár nad Sázavou
námÜstí Republiky 68
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo skočte na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu
V prodejnách označených ikonou najdete servis telefonů
111
110_111_VF_Prodejny_04_11.indd 111
23.3.11 10:46
PRO FIR
PRO
FIRMY
RMY
RM
Všichni podnikatelé o tom mluví
VOLEJTE NEOMEZENĚ V ČR*
VOLEJTE NEOMEZENĚ VE VAŠÍ FIRMĚ
VOLEJTE NEOMEZENĚ SVÝM PARTNERŮM
BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY
VYBERTE SI TARIF NA MÍRU
KONTROLA NÁKLADŮ DLE VAŠICH AKTUÁLNÍCH POTŘEB
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
TELEFONY JIŽ OD 7 KČ
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Neomezené volání a psaní na
vybraná čísla v síti Vodafone
Volání
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
Co mohu získat
1 číslo
175 Kč
0 minut
6,50 Kč/min
0 Kč
2 čísla
225 Kč
20 minut
5,50 Kč/min
110 Kč
0 SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
50 minut
5 Kč/min
250 Kč
50 SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
3 čísla
260 Kč
125 minut
4 Kč/min
500 Kč
100 SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
Vodafone Internet
v mobilu
177 Kč
4 čísla
285 Kč
250 minut
3 Kč/min
750 Kč
250 SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Vodafone Internet
v mobilu naplno
315 Kč
400 minut
2,50 Kč/min
1000 Kč
neomezené
volání
0 Kč/min
2700 Kč
neomezené SMS
0 Kč/SMS
500 Kč
Připojení
na stálo
525 Kč
* Platí s Tarifem na míru 2700
112
112_113_VF_Cesta_byznys_04_11.indd 112
23.3.11 10:48
Speciální edice Tarifů na míru s chytrým telefonem za skvělou cenu
PoěiÑte si na dva roky Internet v mobilu naplno
s Tarifem na míru pro vaše podnikání a získáte
chytrý telefon za skvÝlou cenu.
Napěíklad Tarif na míru za 1275 KÎ
a telefon Samsung GALAXY Ace.
5 KÏ
12vo7dní cena
3 GB
internetu
v mobilu
400
volných
minut
100
volných
SMS
pİ 625 KÎ
1
Chci víc
Shrnutí
Volejte si ve firmě nebo s vybranými obchodními partnery výhodněji,
nebo dokonce zdarma.
Vlastní síť
Zvýhodněné volání a SMS za 1,20 Kč v rámci skupiny
za měsíční poplatek 48 Kč
Vlastní síť neomezeně
Neomezené volání a SMS v rámci skupiny
za měsíční poplatek 240 Kč
ceneavÜ
o
p sl
7d7arKdnÏí
1s9
tan ena
c
KÎ
7977
Měsíční paušální platba
Při pořízení zaplatím
Chci víc!
JISTINA:
CELKEM:
Prodejce
Doplňkové služby
Balíček MMS naplno
77 MMS měsíčně za 77 Kč.
Chytrý přehled
Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal.
Vodafone Passport
Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím
jen spojovací poplatek.
My Country
Výhodnější volání do vybrané země za měsíční poplatek 50 Kč.
My EU
Výhodnější volání za 4 Kč/min do zemí EU
za měsíční poplatek 100 Kč.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
113
112_113_VF_Cesta_byznys_04_11.indd 113
24.3.11 9:13
SNADNÁ CESTA K VODAFONU
ProÏ si vybrat Vodafone?
SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU
STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ
ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY
PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
100% KONTROLA NÁKLADŮ
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Co mohu získat
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla
v síti Vodafone
1 číslo
175 Kč
Volání
0 minut
6,50 Kč/min.
0 Kč
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
2 čísla
225 Kč
20 minut
5,50 Kč/min.
110 Kč
0 SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
50 minut
5 Kč/min.
250 Kč
50 SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
3 čísla
260 Kč
125 minut
4 Kč/min.
500 Kč
100 SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
Vodafone Internet
v mobilu
177 Kč
4 čísla
285 Kč
250 minut
3 Kč/min.
750 Kč
250 SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Vodafone Internet
v mobilu naplno
315 Kč
400 minut
2,50 Kč/min.
1000 Kč
neomezené
volání
0 Kč/min.
2700 Kč
neomezené SMS
0 Kč/SMS
500 Kč
Připojení
na stálo
525 Kč
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
114
114_115_VF_Cesta_04_11.indd 114
23.3.11 10:50
Speciální edice Tarifů na míru s chytrým telefonem za skvělou cenu
PoěiÑte si speciální edici Tarifı na míru
a získáte chytrý telefon za skvÝlou cenu.
Napěíklad Tarif na míru za 552 KÎ
a telefon LG Optimus One.
150 MB
Ï
55od2níKcena
internetu
v mobilu
125
volných
minut
100
volných
SMS
pİv 77 KÎ
7
Studentská nabídka
KÏ
32Üž7ná7cena
b
KÎ
4977
Shrnutí
S nabídkou Student na míru se teď můžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše
výhodně volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu
rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.
Měsíční paušální platba
Já chci
žít nonstop!
Student
volání
Student
SMS
50 minut
3 Kč/min.
150 Kč
Při pořízení zaplatím
200 SMS
0,50 Kč/SMS
100 Kč
JISTINA:
Student
Internet v mobilu
CELKEM:
89 Kč
Prodejce
Tip
Mějte své výdaje ještě více pod kontrolou. Stačí si aktivovat službu Pravidelné SMS,
a o provolané částce budete informováni pravidelně a ZDARMA formou SMS zpráv.
Chci víc
My Country
výhodné volání do vybrané země
za měsíční poplatek 50 Kč
My EU
výhodné volání za 4 Kč/min. do zemí EU
za měsíční poplatek 100 Kč
Vodafone Passport
volání v zahraničí jako doma, navíc se platí
jen spojovací poplatek
115
114_115_VF_Cesta_04_11.indd 115
23.3.11 10:50
Dostali jsme nápad
vytvořit telefon pro ty,
kteří vědí, co chtějí
HTC Desire S
s
HTC Sense
htc.com
Download

2011 - ?iliChili