1/2013
január – február
Bulletin informacnej a celostnej medicíny
Pohyb je
základným
prejavom
života
Pangasius alebo,
ked ryba nie je rybou
Detoxikácia mozgu
nikdy nekoncí...
datum
úvodník
18. 3. 2013
čas
9.30–15.30
název akce
lektor
místo konání
obsah
Seminář III
Vladimír Jelínek
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
19. 3. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Vladimíra Málová
20. 3. 2013
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
distributor
20. 3.
2013
Milí
čtenáři,
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
Pohybový aparátECC,
je Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
nesmírně složitý
600 Kč
mechanismus plný
distributor
online
0 Kč
součástek,
Vladimír
Jelínek které musí
ECC, Na Výhledech 1234/8,
bezpodmínečně
Praha 10
600 Kč
je27.
mi3.velkou
že vás mohu Zkouška
přivítat 1. stupně
2013 ctí,17.00–18.00
v28.
novém
roce. Věřím,
že jste vánoční
3. 2013
9.30–15.30
Detoxikační taktika
svátky oslavili v poklidné atmosféře se
svými blízkými. Mnoho z vás si jistě také dalo celou řadu
2. 4. 2013 přestože
9.30–15.30
Seminář
předsevzetí,
už teď tuší,
že jeIV
opět nesplní…
ECC, Na Výhledech 1234/8,
1000 Kč
600 Kč
Pohyb Praha
je základním
projevem
10
online
0 Kč
života
4
fungovat. V opačném případě nastupují obtíže, které
Mgr. Marie
ECC, Na
Výhledech
1234/8,medicína
600 Kčzná
se Vilánková
nevyhýbají žádné
generaci.
Klasická
několik metod,Praha
jimiž 10
lze osobám s omezenou funkcí
V9.naší
rodině bývá
zvykem objevovat
pohybového
aparátu
pomoci.
V praxi
se však1000
ukazuje,
4. 2013
9.30–15.30
Seminářna
III Štědrý den krásy venkovaVladimíra
Málová
ECC, Na
Výhledech
1234/8,
Kč
a jeho bezprostředního okolí. Co na tom, že je naše pouť
že léky tišící bolest
nejsou
Praha
10 ideálním řešením, podpůrné
pravidelně zakončována v místním hostinci, čímž s úspěchem
prostředky na obnovu kloubů mohou paradoxně
10. 4. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
porušujeme sváteční půst. Hlavně, že je rodina pohromadě. Naše
nadělat víc škody
než užitku, dokonce ani výměna
Praha 10
poslední procházka však měla do harmonie daleko. Po několika
kloubu není bez rizik. MUDr. Josef Jonáš ve svém
17. 4. kilometrech
2013 10.00–12.00
Zkouška
stupně
ECC,
Na Výhledech
1234/8,
299 Kč
ušlých
se kroky mé
i mých 2.
rodičů
značně zpomalily. distributor
článku nahlíží na
pohybový
aparát
očima zkušeného
Praha 10
Situace by se dobře dala vystihnout slovy básníka Čelakovského:
detoxikačního terapeuta.
„Je
tom světě, kam
se noha
Sotva přejdeš jedny
17.to
4. chůze
2013 po13.00–15.00
Zkouška
2. šine.
stupně
hory – hned se najdou jiné…“. Po procházce jsme se, znaveni
a znechuceni svou tělesnou zchátralostí, jali mazat namožené
17. 4. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
svaly a klouby kafrovou mastí.
23. 4. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Je vám tento scénář povědomý? Potom vám jistě bude blízké
i 24.
hlavní
téma novoročního
aparát. Jeho
4. 2013
9.30–15.30 bulletinu;
Seminářpohybový
III
spletitost odhaluje MUDr. Josef Jonáš hned v úvodním článku.
Máte-li potíže s pohybem, možná byste některá svá předsevzetí
7. 5. 2013
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
měli přeci jen zvážit. Není přece nutné hopsat třikrát v týdnu na
15. 5. 2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
hodinách
aerobiku.
V nové rubrice
s názvem
Rozcvička vám
prozradíme, které sporty jsou pro osoby s omezenou funkcí
pohybového
vhodné.Zkouška 1. stupně
22. 5. 2013 aparátu
17.00–18.00
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8,
299 Kč
Pangasius
aneb
Praha 10
online
0 Kč
Když ryba není rybou
distributor
Vladimíra Málová
ECC,proč
Na Výhledech
1234/8,
Víte,
si pangasia
oblíbili 600 Kč
Praha 10 odpůrci ryb? Protože jako
i zapřisáhlí
ryba
nechutná.
Nedávné
Marie Dolejšová
ECC,vůbec
Na Výhledech
1234/8,
1000 Kč
průzkumy
Praha 10 sdružení dTest navíc
odhalily, že pangasius má do
distributor
online
0 Kč
opravdové ryby daleko nejen chutí, ale
Marietaké
Dolejšová
ECC, jsme
Na Výhledech
1234/8,
600 Kč
kvalitou. A proto
se tomuto
vodnímu
Praha 10 je především řeka
živočichovi, jehož domovem
Mekong, podívali na
zoubek. A zjistili jsme celou
distributor
online
0 Kčřadu
zajímavostí. Všem odvážlivcům přejeme dobrou chuť!
14
4. 6.byste
2013 holdovali
9.30–15.30
Seminář
IV
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Rádi
rybám, ale
máte strach,
aby se vám v krku
Praha 10
náhodou neusadila nějaká ta kost? Možná by bylo nasnadě říci:
„Dejte
si pangasia
a nic se vám
nestane!“,
ale nebyla by to tak
19. 6. 2013
10.00–12.00
Zkouška
2. stupně
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
10
docela pravda. Kost by vám sice nezaskočila, nicméně o kvalitním
Možná nás Praha
čeká velká
rybím
masu
byste
si
mohli
nechat
jenom
zdát.
Přečtěte
si
rubriku
událost,
překvapení,
které
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected] nebo přímo na www.eccklub.cz
coVzdělávání
jíte? a dozvíte se víc.
přepíše světové dějiny.
vVíte,
sekci
Co nastane po roce 2012?
16
Anebo se snad vyplní
Že už vám ten příval novinek lidově řečeno „hlava nebere“? Až se
katastrofické scénáře
začtete do úvodního dílu seriálu o detoxikaci mozku, který si pro
a nastane období temna? A
v Brněco když se nezmění vůbec nic a svět zůstane zcela
vás připravil Ing. Vladimír Jelínek, pochopíte, jak mocPřednášky
jste se ve
svém
tvrzení mýlili.
dokáže
nepoznamenán?
Vladimír Jelínek secena
ve svém
datum
čas Mozek totiž
název
akcepojmout daleko, daleko lektor
místo Ing.
konání
víc
by se mohloSeminář
zdát. Proto
je tak důležité jej
článku zabývá nejen
problematikou
16.informací,
1. 2013 než
9.00–15.30
I
Pavel Jakeš,
bude upřesněno
na apokalyptických
600 Kč
pravidelně čistit.
vizí konce světa,
ale zároveň prozrazuje, co jej vedlo
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
k napsání nové knihy o emocích. Jak klikatá byla cesta,
30. 1. 2013 9.00–15.30
Seminář II
Pavel Jakeš,
bude upřesněno na
600 Kč
Nezbývá mi, než se s vámi rozloučit a popřát vám příjemné chvíle
na jejímž konci kniha konečně spatřila světlo světa?
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
při čtení. Věřím, že si na stránkách nového bulletinu každý najde
6. své.
2. 2013
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
online
0 Kč
to
A na závěr
přeci jen jedno
novoroční
předsevzetí: I když se distributor
2. 2013
9.00–15.30
Seminář
III
Pavel Jakeš,
bude upřesněno na
1000 Kč
s13.
námi
život leckdy
nemazlí, jsme
vystavováni
křivdám
www.bodycentrum.cz
a nespravedlnosti, zkusme si nestěžovat a neobviňovat ze zrady
Tento článek
hned
svět.17.00–18.00
V závěru zjistíme,
že jsme
tím pouze okrádali sami distributor
pravděpodobně zklame
13. 2.celý
2013
Zkouška
1. stupně
online
0 Kč
sebe o pěkné chvíle.
všechny milovníky 600 Kč
27. 2. 2013 9.00–15.30
Seminář I
Pavel Jakeš,
bude upřesněno na
masových pochoutek.
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
„A krom toho – až své pouti přejedem a přejdem, v jedné
Konzumace masa, které
6. 3. 2013
17.00–18.00
1. stupně
distributor
online
hospodě
na nocleh
pán nepánZkouška
se sejdem.“.
tvoří základ mnoha0 Kč
13. 3. 2013 9.00–15.30
Seminář II
Pavel jídelníčků
Jakeš,
bude
upřesněno
600 Kč
českých domácností, mána
však svá rizika,
Bc. Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
o nichž
bychom neměli
mlčet. Hrůza, kterou zvířata
Maso
12
zažívají před porážkou,
distributor
onlinechemické prostředky, jimiž
0 Kč je
20. 3. 2013
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
27. 3. 2013
9.00–15.30
Seminář III
Mgr. Alena Rašková
jejich bude
růst, upřesněno
to všechnona
jsou aspekty,
které
Pavel podporován
Jakeš,
1000
Kč
se Šmehlík
značně podepisují
na kvalitě masa. Všichni
Bc. Petr
www.bodycentrum.cz
3. 4. 2013
9.00–15.00
Seminář IV
Mgr. Marie Vilánková
10. 4. 2013
9.00–15.30
Detoxikační taktika Slova
konzumenti by proto měli dbát na správný výběr
bude upřesněno na
600 Kč
a dopřávat si skutečně pouze „košer“ kousky…
www.bodycentrum.cz
2
30
Pavel *
Jakeš,
označená
najdete
Bc. Petr Šmehlík
ve
bude upřesněno
na na
Slovníčku
pojmů
www.bodycentrum.cz
600 Kč
straně
25.
januárleden–únor
– február 2013
úvodník
datum
čas
název akce
lektor
úvodník
24.
4.
2013
9.00–15.30
Seminář
I
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .Pavel
. . . .Jakeš,
. . . . . . .2. .2
místo konání
cena
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
600 Kč
15. 5. 2013
9.00–15.30
Seminář
II
Pavel Jakeš,
téma
měsíce:
pohybový
aparát
téma
měsíce:
pohybový
aparát
Bc. Petr Šmehlík
Pohyb je
je základním
základním projevem
projevem života
života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .4
Pohyb
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
600 Kč
29. 5. 2013 9.00–15.30
rozcvička
rozcvička
Bc. Petr Šmehlík
22. 5. 2013
17.00–18.00
distributor
online
Seminář III
Pavel Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
a celostnej
medicíny
bude upřesněno
na
1000 Kč
Bulletin informační
www.bodycentrum.cz
a celostní medicíny
bude upřesněno na1 / 2013 600 Kč
január
1/2013– február
www.bodycentrum.cz
leden–únor
•
bude upřesněno na
300 Kč
• spracované
Èíslo bolo
www.bodycentrum.cz
s využitím
textov rada
z èeského vydania
Redakční
bude upřesněno
na
600 Kč
bulletin
JoalisJonáš
info 1/2013
MUDr.
Josef
www.bodycentrum.cz
Ing. Vladimír •Jelínek
Aby klouby
klouby nebolely
nebolely…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .7
Aby
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 6. 2013
9.00–15.00
Seminář IV
Mgr. Marie Vilánková
galerie preparátů
preparátů
galerie
5. 6. 2013
16.00–18.00 Seminář EAMset
Mgr. Marie Vilánková
Detoxikační
preparáty pohybového
pohybového ústrojí
ústrojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. .8
Detoxikační preparáty
12. 6. 2013
9.00–15.30
Bulletin informacnej
0 Kč
Zkouška 1. stupně
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš,
orgány čínského
čínského pentagramu
pentagramu
orgány
Bc. Petr Šmehlík
Detoxikace
mozku nikdy
nikdy
nekončí…
. .Vodní
. . . . .16,
. . Brno,
. . . . tel.:
. . . .545
. . 241
. . . 303,
. . . .e-mail:
.9. .9 [email protected]
pre SR
Detoxikace
mozku
nekončí
Informace a přihlášky:
Body Centrum
s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r. o.,
přímo
na
Mgr. Spracovanie
Marienebo
Vilánková
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
Ing. Lýdia Eliášová
•
[email protected]
Redakční zpracování
•
Mgr.
Alenaúprava
Rašková
Grafická
pre SR
Přednášky v Ostravě
[email protected]
Sokolský | ywan graphics s.r.o.
tel. 602
694 295 cena
www.ywan.sk
datum &
čas
název akce
lektor
místo konání
strava
& metabolismus
metabolismus
strava
• •
Maso
. . . . .9.30–15.30
. . . . . . . . . .Seminář
. . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jana
. . . Schwarzová
. . . . . . . . .12
9. 1. 2013
Havlíčkovo nábř. 2728,
600 Kč
Tlac
v SR
Grafická
úprava
Ostrava
Maso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tlaèiareò
P+M s.r.o.
Martina
Hovorková
30. 1. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
nábř. 2728,1, 038 53600
Kč
víte,
co jíte?
Budovate¾ská
Turany
•
Ostrava
•
Pangasius
aneb Když ryba není rybou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
víte,
co jíte?
Vydavatel
6. 2. 2013
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
Distribúcia v SR
Joalis s. r. o.
Pangasius aneb Když ryba není rybou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MAN-SR
s.r.o.
20. 2. 2013 9.30–15.30
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.
2728,
vědomostní
okénko Seminář III
Orlická
2176/9 1000 Kč
è.49, 040 11 Košice
Ostrava Plzenská
130 00 Praha
Jak dobře znáte
své tělo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
vědomostní
okénko
• 3
13. 3. 2013 9:30–15:30
Detoxikační taktika
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.
2728, rada600 Kč
IČORedakcní
25408534
Jak dobře znáte své tělo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ostrava
www.joalis.eu
MUDr. Josef Jonáš
umění emocí
3. 4. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.
600 Kč
•
Ing.2728,
Vladimír
Jelínek
Co
nastane
po
roce
2012?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
umění emocí
Ostrava
Mgr. Tisk
Marie Vilánková
Co
roce 2012?Seminář
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
KR print
s.•r. o. 600 Kč
24.nastane
4. 2013 po
9.30–15.30
II
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.
2728,
aktuálně
Redakcní 1336/97
zpracování
Ostrava Vinohradská
Mgr.
Petra
Kotková
Nové
testovací
ampule
urychlí
zjišťování
zátěží
EAV
přístrojem
.
.
.
.
.
.18
120
00
Praha
2 0 Kč
aktuálně
7. 5. 2013
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
[email protected]
•
15. 5. testovací
2013 9.30–15.30
Seminář
III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.tel.
2728,
Nové
ampule urychlí
zjišťování
zátěží EAV přístrojem
. . . . 18
602 681 4951000 Kč
Distribuce v ČR
mikrobiologie
Ostrava
Mgr. Alena Rašková
Economy Class
Company s. r. o.
Bakterie
část . .Detoxikační
. . . . . . . . .taktika
. . . . . . . . . . . . . . . . .Jana
. . . Schwarzová
. . . . . . . . .19
[email protected]
12. 6. 2013– druhá
9:30–15:30
Havlíčkovo nábř.
2728,
600 Kč
mikrobiologie
Na Výhledech
1234/8
tel. 602 694
295
Ostrava
Bakterie – druhá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
100 00 Praha
• 10
zdravé bydlení
Účastníkům
vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne 4. 4. 2013 nebo 5.www.eccklub.cz
6. 2013
Grafická úprava
ze světa detoxikace
aktuálne
Vliv emocí
na pohybový
aparát aneb V Brně se přednášelo . . . . . . . .11
. 11
akcia
MAN-SR
s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koupelnaapodle
feng-šuej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Martina
Hovorková
[email protected]
zdravé
Informacebydlení
přihlášky: Jana Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava
– Moravská
Ostrava,
• 415
tel.:
775
312
766
tel.:
274
781
Koupelna podle feng-šuej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vydavatel
za zdravím na zahrádku
Joalis
s.r.o.
Seminář
I – úvod do detoxikace.
Seznámení
čínský
pentagram
a jeho
Bříza bradavičnatá,
vavřín pravý
. . . .s .rozdělením
. . . . . . . . toxinů
. . . . . v. lidském
. . . . . . organismu
. . . . . .24 a jejich působením,
Expediční
centrum
za
zdravím
na zahrádku
Orlická
2176/9,vztahů
130 00vPraha
3
souvislosti.
V rámci
semináře je provedeno ukázkové měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným
vysvětlením
čínském
U Řepické
zastávky 1293
IÈO 25408534
pentagramu.
Bříza
bradavičnatá, vavřín pravý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
386 01 Strakonice
slovníček pojmů
Seminář II – navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni
s www.joalis.eu
logickou diagnostikou.
[email protected]
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Seminář III –pojmů
účastníci se naučí prakticky diagnostikovat pomocí přístroje Salvia. Je vysvětleno a předvedeno
správné
slovníček
tel.:
383
741ÈRnastavení
Evidován pod321
è. MK
E 14928
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým programem EAM pro diagnostiku.
•
Foto na titulní strane a na str. 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
zachyceno
v síti
Seminář
IV – teorie
fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář
vede Mgr.
Marie
Evidován
pod
č. MKVilánková.
ČR E 14928
www.samphotostock.sk
ZáludnáVBechtěrevova
nemoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Seminář
– tematické semináře
•
•
zachyceno v síti
Spoleènost
Joalis
s.r.o.
Detoxikační taktika – praxe v poradně, etika terapeuta, přístup ke klientovi, jak klást dotazy, využití
(EAM
set,
Foto natechniky
titulní
straně
a naSalvia,
str. 32…).
Záludná
Bechtěrevova
nemoc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
má certifikovaný systém øízení
Účastníci
musí
absolvovat
S2 a S3.
www.samphotostock.cz
MUDr. Jonáš
radí S1,
Bechtěrevova choroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
MUDr. Jonáš radí
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně s
Bechtěrevova
letní škola choroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kvality dle• normy ISO 9001.
Společnost Joalis s. r. o.
Mgr. má
Marií
Vilánkovou
certifikovaný
systém řízení
kvality dle normy ISO 9001.
Přihláška na letní školu . .a
. . Ing.
. . . . . Vladimírem
. . . . . . . . . . . . . . . Jelínkem
. . . . . . . . . . . .–. .23.
.27 3. 2013
MUDr. Jonáš
Kongresový
den detoxikační medicíny
Miniškola
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
zdravě & detoxikácie
chutně
v Praze
s Mgr.. . Marií
Jelínkem – 27. 4. 2013
Pečený pstruh
. . . . . . . .Vilánkovou
. . . . . . . . . . . . . .a
. . Ing.
. . . . . .Vladimírem
. . . . . . . . . . . . . .29
kalendář akcí
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
Připravované
akceTémata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
kalendář akcí
kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz.
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
září–říjen
leden–únor
2012
20132013
január
– február
3
31
Poplatek
za pobyt
téma měsíce:
pohybový aparát
Viditelně označte, jakou možnost si přejete – tato částka vám bude fakturována:
1. plný pobyt jedné osoby v JEDNOLŮŽKOVÉM pokoji: 10.400 Kč
Onemocnění a problémy
2. plný pobyt jedné osoby ve DVOULŮŽKOVÉM pokoji: 8.800 Kč
s pohybovým ústrojím patří
k nejčastějším
zdravotním
Možnost
č. 1 a 2 – plný pobyt
zahrnuje ubytování (5 nocí) včetně snídaní, obědů, večeří a účastnického poplatku za
konferenční
služby.
V
ceně
je
také
slavnostní večeře. Stravování začíná večeří v neděli 21. 7. a končí obědem 26. 7. 2013.
potížím v civilizovaném
Kategorie ubytování: 3*
světě. Nevyhýbá se žádné
věkové poplatek:
kategorii.
3. účastnický
5.000 Kč
Možnost
č. 3 − účastnický
poplatek
se vztahuje pouze na ty účastníky, kteří budou na přednášky docházet/dojíždět,
Onemocnět
mohou
malé
případně zvolí bydlení v jiném hotelu nebo penzionu. V ceně je i slavnostní večeře.
děti a mladí lidé stejně tak
jako4. dospělí
starší
účastnickýnebo
poplatek
+ strava: 6.500 Kč
Možnostjedinci.
č. 4 – viz č.Častější
3 + strava (obědy
a večeře).
výskyt
problémů
s
pohybovým
Pokud vyplňujete jednu přihlášku pro více osob, označte to vedle poplatku za pobyt (např. 8.800 Kč x 2 osoby).
ústrojím souvisí
samozřejmě se starším
Spolubydlící
věkem. Zde
je téměř
V případě dvoulůžkových
pokojů
vyplňte jméno svého spolubydlícího, jinak vám bude přiřazen:
pravidlem. Pro onemocnění
...........................................................................................
pohybového ústrojí je
typická bolest, která
Stravování
v hotelu
znemožňuje normální
Snídaně se podává formou bufetu, obědy a večeře jsou servírované. Prosím, vyberte si možnost stravování.
pohyb. Onemocnění se však
1) Normální strava
může projevit až
2) Vegetariánská
nehybností strava
neboli
Tyto fascie a šlachy někdy přecházejí v sil- chod imunitního systému. Ještě silněji
3) Bezmléčná,
bezlepková
ochrnutím,
a to hlavně
při strava
né vazivové blány, kterým se říká aponeu- ovlivňují imunitní systém imunosupresirózy.
Vidíme, že pohybové
vážnějších
chorobách
4) Vegetariánská,
bezmléčná,
bezlepková
strava ústrojí je velice va*. Ta se rovněž často používají, protože
složité a komplexní, a představíme-li si, že existují kloubní nemoci, které mají úzký
ústrojí, které souvisí jeho nervová složka váže pohybové ústro- vztah k imunitnímu systému. Prudký rozs pohybovým aparátem. jí na mozek, pak můžeme usoudit, že voj zažívá také biologická léčba, která vyDoprava
Pečený pstruh
Pohyb
28
4
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
✂
Priessnitzovy léčebné lázně
Přihlášky a kontakty
projevem života
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY (osobní účast)
datum
Z
Platební údaje
je základním
Přednášky v Praze
poruchy pohybového
ústrojífirma
mohou
užívá součásti
našeho
imunitního
systému,
Lázně Jeseník jsou velmi dobře dopravně dostupné,
a proto nebude
ECCbýt
zajišťovat
odvoz do
hotelu.
Nejvhodnější
velice různého charakteru. Můžeme se po- respektive jeho látkové složky. Pokud jsou
dopravní spojení budou uvedena v květnovém
Infodopisu.
kusit je postupně zařadit do detoxikační- postiženy kloubní chrupavky, využívá meho programu, ale pro tuto chvíli je důleži- dicína aplikaci kyseliny hyaluronové*, aneuměliinformace,
diagnostikovat
tkáně, cestovat
bo chrupavkových
výživových látek, jako
ákladem
pohybového
aparátu
je té, abychom
Z důvodu
rezervace
parkovacích
míst prosíme
o poskytnutí
zda budete
vlastním autem.
kloub. Ten se skládá z kloubní chru- které jsou toxiny poškozeny, protože pre- je chondroitinsulfát a glukosamin. K výžiNE
paráty pro detoxikaci pohybového ústrojí vě chrupavek rovněž slouží některé vitapavky, ANO
kloubní výstelky (synovie)
miny, především vitamin C, z jehož nedosa kloubního pouzdra. Přes kloub však pro- jsou značně specifické.
tatku vznikají degenerativní chrupavkové
bíhají šlachy, které pokračují v příčně pruJeště
situacerodákovi
nastáváVinpři
hované svaly.léčebné
Nedílnou
součástí
pohyboKlasickálázně
léčba
potíží
Priessnitzovy
lázně
jsou nejstarší
vodoléčebné
nakloubních
světě. Za svou
existenci a změny.
proslulost
vděčíhorší
geniálnímu
onemocnění
svalu, nervu
při onevého Priessnitzovi
ústrojí člověka
také
Pohybové
ústrojí
navíc symbolizuje
samotcenci
(1799 jsou
– 1851).
Tenkosti.
v roce 1822
založil
na Gräfenbergu
skromný
vodoléčebný
ústav, burzy,
čímž položil
základanové
lémocnění
kostní
spongiózy,
nejčastěji
Kloubymetodě
tvoří pochopitelně
spojnice
mezi
nýpovolení
život, a proto
se do jeho
poruch velice ústavu
čebné
– vodoléčbě. V
roce 1837
získal
k provozování
vodoléčebného
a zavedl
novou
formu léčení
ve zceosteoporózou
(řídnutím
dvěma
mezi obratli.
Kostmiléčil
zásadním
la
jinémkostmi,
vztahuanebo
k nemocnému.
Priessnitz
člověka vzpůsobem
souladu sepromítá
zákonypsychika.
přírody a Je
navracel
mu ztracené
zdraví.kostí). V takových
se rovněž
můžeRychlebských
použít řada
pohybují
příčně
pruhované
svaly,
které dokonce
pravděpodobné,
silněji
Priessnitzovy
léčebné
lázně leží
v překrásném,
magickou
silou nabitémžemístě,
ve než
svahupřípadech
nejvýchodnějšího
výběžku
léků,
které
zlepšují vzdušné
metabolismus
jsoucca
inervované
nervového
systému
skukamkoliv
jinam.
Pohybové
ústrojípodnebí,
umož- od
hor,
2 km od změsta
Jeseník.
Přírodní
podmínky
nabízí
mimořádně
příznivé
severu
přicházejí
proudy kosti,
Baltjako jsoupohořím
vitamin Hrubého
D, vápník,Jeseníku,
případněRychléky
pinoumoře
spinálních
neboakraniálních
ňuje člověku
utíkat
stresové
situace,
aleexhalacemi
ského
plné jodu
mořské soli.periferOd jihu, západu
a východu
jeze
místo
chráněné
před
hormonálního
Velmi
se v současních nervů.
taképoloze
s ní bojovat.
Je-li člověk
v pohybu
lebských
hor a Zlatohorské vrchoviny. Díky této
leží Priessnitzovy
lázně
v nejčistějším
prostředí vpůvodu.
rámci celé
Evropy.
O pohybu však rozhoduje mozková ků- omezen, pak trpí velkou nesvobodou, což né době rozšiřují náhrady devastovaných
ra, která zastává vědomé pohyby, neboť vyvolává velmi silný emocionální stres. kloubů, které jsou obvykle vyrobené z kepříčně pruhovanými svaly je možné vědo- Z tohoto důvodu se také pohybové ústro- ramické hmoty a inertních kovů.
Platby
zasílejte Tím
na účet
205 511 314/0300
(ČSOB)
mě pohybovat.
se lišíčíslo:
od hladkých
sva- jí špatně
léčí a medicína má pro jeho léčbu
Variabilní
symbol:
registrační
číslo ECCbez
+ 888jen
(XXXXXX888)
lů a srdečního
svalu,
které se pohybují
omezené možnosti. Protože léčba me- Kde hledat příčinu?
Pobyt
prosím
uhraďte
nejpozději
dopohy31. 5. 2013.
možnosti
ovlivnit
je vůlí.
Po celém
dikamenty, případně operace nejsou před- Žádná léčba však neřeší to nejdůležitější,
bovém aparátu
najdeme
ještě další
mětem
našeho článku,
můžeme
jen budou
vy- tedy
příčiny
onemocnění
pohybového
Kapacita
letní školy
je omezena
naorgány
80 účastníků
a přednost
bude dána
těm, sikteří
řádně
přihlášeni
a budou mít
pobyt
a tkáně, vnapříklad
burzy, což za
jsou
váčky jmenovat některé nejčastější léky. Jsou to aparátu. My samozřejmě zastáváme názor,
uhrazen
termínu. Děkujeme
pochopení.
vyplněné gelem, které slouží jako kladky, analgetika a antiflogistika, tedy léky, kte- že hlavní příčinou jsou toxiny, které půsopřes něž přecházejí šlachy. Hmota, která ré tlumí bolest a zánět. Dále se používají bí v kloubním, svalovém, šlachovém a fasburzu vyplňuje, spadá pod vazivový sys- myorelaxancia, léky uvolňující svalové ciálním systému, ale také na místech vzdáVyplněné
přihlášky
zasílejte
na adresu:
s. r. o., Na
Výhledechsilnějších
1234/8,léků
100 patří
00 Praha
10 – jako
Strašnice,
a to nejpozději
do
tém. Skupiny
svalů jsou
pokryty
fasciemiECC
ztuhnutí.
Do kategorie
lených,
je mozek.
Výjimkou nejsou
30.
4.
2013.
Případné
dotazy
vám
rádi
zodpovíme
na
tel.
733
196
377
(Marika
Kocurová),
e-mail:
[email protected]
(povázkami), tuhými vazivovými blánami. kortikoidy, které tlumí zánět a ovlivňují ani orgány, v nichž se nachází toxická lo-
zdravě
& orgánů.
chutně
robiální ložiska, anorganické toxiny, vylučovány ložisky
vzdálených
Taorganické toxiny, metabolické toxiny a ja- kovým typickým toxinem je streptokokokou roli zde hraje emocionální zátěž. Jest- vý toxin, ale mohou to být i jiné toxiny, naliže tohle všechno dokážeme, můžeme příklad salmonelové nebo boreliové.
Dnes s Mgr. Evou Jonášovou
přistoupit k velmi sofistikované detoxika- Někdy může být velmi obtížné vyhledat
ci, která má neuvěřitelné možnosti v ovliv- orgán, z něhož se tyto toxiny uvolňují.
nění problému pohybového ústrojí. Jestli- Opět pomocí EAV přístroje můžeme staže neumíme diagnostikovat porušené novit, zda se v krvi nachází mikrobiální totkáně a nacházet ty správné druhy toxi- xiny. Pokud je odpověď pozitivní a ručička
nů, pracujeme s detoxikací pohybovéhopstruh,
přístroje
na heslo
mikrobiální
toxiny poolivový
olej, mořská
sůl, cibule,
ústrojí jen naslepo. V takovém případěmléko
klesne,
pak ksójové),
těmto koření
toxinům
(nejlépe
na přidáváme
ryby,
však máme jen velmi malou možnost cíle-citronová
jednotlivé
potenciálně pozitivní orgány –
šťáva
ně do těchto problémů zasáhnout.
mandle, vedlejší nosní dutiny, žlučník, střevo, lymfatický
systém, podkoží
aj. Jestliže
Pstruha
krátce namočíme
do mléka,
při měřenívodou,
pozitivního
orgánu ručička
opláchneme
jemně osušíme
Mikrobiální ložiska – problém
stoupne kubrousky,
osmdesátce,
vychází
mikrobiálpapírovými
osolíme,
potřeme
číslo jedna
ní toxiny šťávou
z tohoto
orgánu. My
se tedy
mua olivovým
olejem.
Takto
Nejčastějším toxinem jsou mikrobiální lo-citronovou
síme soustředit
na odstranění
ložipstruha
rozkrojíme,těchto
naplníme
žiska. V kloubní chrupavce, synovii, ve va-připraveného
sek, což
je pochopitelně
další kapitola,
cibule,
okořeníme a pečeme
zivových pouzdrech, fasciích, aponeuró-kolečky
protože bychom se museli rozepisovat, jazách a burzách se mohou nacházet různédozlatova.
typy mikroorganismů, mezi něž patří veli- kou strategií se odstraňují ložiska ve střeVědomostní okénko – správná odpověď:
otázka
č. 1: odpověď
B; otázka č.
2: odpověď
D.
vech, žlučníku,
v mandlích a dalších orgáce často
borelie,
ale také streptokoky,
stafylokoky, bakterie z rodu Neisseria, virové nech. Nezapomínejme, že každý z těchto
periferních orgánů má také svůj mateřský
orgán, který musíme bezpodmínečně zbakalendář akcí
vit ložisek.
čas
název akce
lektor
9. 1. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
žiska, která ovlivňují celý kloubní systém. zátěže, chlamydie aj. Jak už víme z praviPrávě použití pojmu kloubní systém je pro del detoxikace, na druhu mikroorganismu
16. 1. 2013
10.00–12.00
Zkouška
2. stupně
distributor
nezáleží. Záleží na tom,
jak funguje náš
pohybový
aparát
typické. Pokud
totiž dojde k onemocnění tohoto systému, jen vý- imunitní systém a jak se napadené tkáně
22. 1. 2013
9.30–15.30
Seminář
I
Vladimíra
Málovápodokážou toxinů zbavit.
Potřebujeme-li
jimečně
se omezí
pouze na jeden
kloub.
Spíše postihuje všechny klouby, následkem hybový systém zbavit mikrobiálních ložikteré
mateřské
čehož
střídání IIob- sek, musíme stanovit,
23. 1. vzniká
2013 charakteristické
9.30–15.30
Seminář
Marie
Dolejšová
tíží. Nejzatíženějšími klouby v lidském tě- orgány tvoří základ tohoto problému. Nejle jsou kyčle a kolena. Tyto klouby překo- častěji to bývají játra, která ovládají vazi30. 1. 2013
17.00–18.00
1. stupně
distributor
vový systém. Při poruchách
kloubní výstelnávají
gravitaci,
a protože Zkouška
velmi často
trpíme nadváhou, jsou zatíženy více, než ky jsou to ledviny, při poruchách svalové
složky zase slezina. Je-li
zasažena
rovněž
je5.nutné.
2. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Vladimíra
Málová
nervová tkáň, základ problému tvoří opět
játra, která fungují jako
orgán
mateřský.
Pravidlo
toxinů
6. 2. 2013 pěti9.30–15.30
Seminář III
Marie
Dolejšová
Z tkání pohybového aparátu převažují va- Proto na začátku využijeme dreny mateřzivové tkáně, především kolagenní vazivo, ských orgánů, tedy LiverDren; v případě
13.můžeme
2. 2013 se9.30–15.30
Seminář
I
Ing.poznáme
Vladimír tak,
Jelínek
postižené synovie (což
že
ale
setkat i s dalšími
tkáněmi,
například s epitelem v podobě kloubní vý- kloub otéká a produkuje výpotek) použijeme UrinoDren. Je-li
postižena svalová
stelky,
tkání nebo nervovou
13. 2. svalovou
2013 17.00–18.00
Zkouška tká1. stupně
distributor
ní. Z tkáňové složitosti pak také vychází tkáň, použijeme VelienDren. Na tyto pre19. 2. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Vladimíra Málová
složitost detoxikačních procedur. Jestliže paráty se pak mohou vázat další dreny,
chceme detoxikovat pohybový systém, mu- které zasahují v tkáních příslušících pohy1, ArtiDren,
20. 2.
2013 9.30–15.30
Demonstrační
Marie Dolejšová
bovému aparátu – FasciDren
síme
jednoznačně
stanovit, které
z orgá- měření
nů jsou postiženy toxiny. Subjektivně se MuscuDren, NeuroDren.
jednotlivé
nedají rozlišit,
ke stano27. 2. 2013tkáně
9.30–15.30
Seminář
II
Ing. Vladimír Jelínek
vení toxické zátěže musíme použít diag- Nezapomínejme na vzdálené
nostických možností přístrojů EAV (Salvia, orgány
5. 3. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Vladimíra Málová
Acucomb). Samozřejmě je velmi důležité Velký problém při detoxikaci pohybového
stanovit konkrétní typy toxinů, které se ústrojí představuje vliv vzdálených orgánů.
3. 2013
17.00–18.00
1. stupně
distributor
v6.
pohybovém
ústrojí
vyskytují.Zkouška
JednoznačV medicíně je již řadu
století známo, že
ně
platí
pravidlo
pěti
toxinů
a
my
musíme
tkáně
pohybového
systému
reagují
na ně12. 3. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra
Málová
hledat, zda jsou v pohybovém ústrojí mik- které toxiny mikroorganismů, které jsou
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
místo konání
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Mozek
Praha řídí
10 vše – i náš pohyb
Velice zásadní vliv na pohybový systém má
ECC, Na
1234/8,
299 Kčpomozek.
Při Výhledech
určitém typu
pohybových
Praha
10 se především nazývají jako poruch,
které
ECC,revmatické,
Na Výhledech
600v Kč
ruchy
jsou1234/8,
právě toxiny
moz10 změny imunitní reakce. Tato
kuPraha
příčinou
imunitní
má svou
specifickou
chaECC, Nareakce
Výhledech
1234/8,
600 Kč
rakteristiku
Praha 10 a můžeme ji vzdáleně připodobnit k alergii nebo atopii. Proto má deECC, Na
Výhledech
1234/8, problémech
0 Kč
toxikace
mozku
při kloubních
Praha
10
vždy své důležité místo. Imunitní systém
však
může
na klouby 1234/8,
reagovat 600
jinakKčnež
ECC,
Na Výhledech
Praha 10 reakcí, může reagovat autorevmatoidní
imunitní
ECC, Naporuchou.
Výhledech Imunitní
1234/8, systém
1000 Kčse
obrátí
proti
tkáním
pohybového
systému,
Praha 10
a proto musíme nad touto eventualitou
ECC,
Na Výhledech
1234/8, 600
vždy
uvažovat.
Velmi jednoduché
je Kč
diagPraha 10 zmíněnou poruchu pomocí
nostikovat
preparátu
online Autoimun, protože 0při
Kčautoimunitních poruchách nám testování toECC, Na Výhledech 1234/8, 1000 Kč
hoto preparátu vychází pozitivně. V takoPraha 10
vém případě musíme otevřít kapitolu
ECC,
Na Výhledech
1234/8,
600strateKč
autoimunitních
poruch
a aplikovat
Praha
10
gii detoxikace u těchto poruch. Role mozkuECC,
všakNa
tímto
nekončí.
Část mozku,
v níž
Výhledech
1234/8,
600 Kč
se Praha
nachází
10centra řídící různé typy imunity
(a tato centra jsou toxicky často poškozeECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
na), budeme detoxikovat preparátem CraPraha 10
nium. Další část mozku ovládá mimo jiné
online
0 Kč
metabolismus,
vegetativní nervový
systém
a řadu
dalších
fyziologických
pochodů,
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
které
neumíme
ani dobře specifikovat. TaPraha
10
29
5
letní
škola
rozcvička
zachyceno v síti
čové, které působí typické potíže.
Metabolismus masa je však daleko
složitější proces než jen metabolismus kyseliny močové, a proto je metabolitů se vztahem k pohybovému
ústrojí podstatně více. Detoxikace
poruch metabolismu tedy může sehrát zásadní roli při detoxikaci podispozice,
mnohdy tato diagnóza
sytému.
Každý z nás alespoň jednou tíže s klouby? Právě vinou podceňování po- dědičnéhybového
čátečních příznaků se však stává, že většina nenapadne ani samotného lékaře. Bechtěv životě zažil, jaké to je, takto postižených lidí má jen malou šanci revovaZávěrem…
choroba je sama o sobě nepříjemná.
když ho bolí klouby. na úspěšnou léčbu. Jenže ono se řekne Navíc seZ může
spojit sorientačního
některými komplikauvedeného
nástinu,
cemi,
jako
je
rozšíření
zánětu
na
vnitřní
„podcenit
příznaky“.
K
prvotním
projevům
který
nám
má
pomoci
pochopit
poPřílišná fyzická námaha,
a také ústrojí
nepříjemné
vedlejší
účinky,
Bechtěrevovy choroby patří například bo- orgányhybové
a pochopit
logiku
denetradiční pohyb,
objevujívidíme,
při dlouhodobém
užívání
lest zad, únava, ztuhlost které se
toxikace,
že detoxikace
pobolest.
kloubů, horečka, mírné léků nahybového
ústrojí skutečně patří
nastupující chřipka – z toho
zarudnutí nad kloupouze do rukou velmi erudovaných
všeho nás mohou klouby
bem apod. Přesně Prevence
a přemýšlivých
terapeutů. Jen ti moneexistuje
tyto příznaky se Prevence
houproti
míttomuto
reálnouonemocnění
šanci na to,
aby
podle
bolet. Je tu ale ještě další
váží k dlouhé řa- všeho neexistuje.
pomohli lidem
těmito častými
Lékaři sdoporučují
provámožnost. Choroba, která
dě dalších zdravot- dět pravidelné
a mnohdy
vážnými problémy.
zarehabilitace,
cvičení veV voo sobě ze začátku nedává
ních problémů, dě, posilování
čátcích detoxikace
mne napadalo,
břišních a zádových
svalů
a pokud člověk a v neposlední
že by bylo
dobré
řadě
takévytvořit
správnéatraktivní
dýchání.
příliš vědět. O to rázněji
nemá k nemoci Bechtěrevova
preparát,
který bude
lidi
choroba
může zbavovat
totiž postihvšak udeří. Bechtěrevova
potíží s pohybovým
aparátem.
Teprnout například
i chrupavčité
připojení
žepozdějikosti,
jsem pochopil,
proč vlastber k vehrudní
což postiženému
nemoc může
ně dosud
neexistuje
smysluplná
a cívýrazně
znemožňuje
hluboké
dýchání.
postihnout muže
lená léčba
poruchsi však
pohybového
S nemocí
jako takovou
klasická
ústrojí.
vině je
jehorady,
složitost,
těžléčba Na
zatím
neví
dokáže
i ženy, štíhlé
ká pochopitelnost
fakt,její
že
pouze zmírnit aa také
zpomalit
i obézní, zdravé
nikdy průběh.
nebyly vytvořeny
Částečnýmpotřebné
řešením
prognostické
nástroje, které
byktejasje tzv. biologická
léčba*,
i nemocné,
ně označily
typpoměrně
postižené
tkáně
rá je však
nákladná
mladé
a typ toxinů.
My však
takový
a v České
republice
napřístroj
ni čei staré,
v rukách
a zástupy
záleží nažadatelů.
nás, zda
kajímáme
dlouhé
se hoDoplňkovými
naučíme správně
používat.
praktikami,
ktejednoduše
Různé
preparáty
slibující
lidem
ré pomáhají
zmírnit
příznaky
nekohokoli.
uzdravení
pohybového
moci,
jsou jejich
kryoterapie
(léčbaaparáchlatuajsou
ekonomicky
lukrativní
dem)
tzv.velice
rázová
vlna.
a reklamy na ně vidíme všude kolem
Vesměs je však medicína?
třeba říci, že jde
Co nanás.
to detoxikační
sliby a choroba
dávání falešných
echtěrevova nemoc neboAčkoli oje plané
Bechtěrevova
onemocnadějí. Preparáty
glukosaminem
li ankylozující spondylitida je
nění převážně
dědičnéhosrázu,
detoxikača chondroitinem
jednu
obrovskou
výchronické
onemocnění
medicína jistémají
řešení
problému
zná.
to část
mozkuzánětlivé
je detoxikována
rovněž potřebuje své nervové zásobení. Bez něj ní
hodu. Při pokusech
došloJonáše
zřetelně
zesíkloubů,
které Cranium.
vůbec nemusí
být výsadou
podle MUDr.
lzek průpreparátem
Rozhodně
na něj chátrá a degeneruje. Obecně si také mů- Detoxikací
lení chrupavky,
k její
zdánlivé
regeneraci.
žeme představit, že po nervech k buňkám běh
starší
generace. Naopak.
poonemocnění
zcela
zastavit.
Ztuhlé
nezapomínáme,
protožeNejčastěji
už jen samotný
však o klouby
regeneraci
opravduobnovit
pouze
stihuje
muženervový
ve věkusystém
mezi patnáctým
postižené
však funkčně
vegetativní
má velmi vý- probíhají nejen elektrické impulzy, jak je aJde
zdánlivou. Chrupavka
vlivem těchto
uvedeno v každé učebnici fyziologie, ale nedokáže.
aznamnou
třicátým rokem.
Zjednodušeně
řečeno
Ve spojení pod
s cílenými
cviky
úlohu při
poruchách pohybovépreparátů
vodu, čímž
že prostřednictvím těchto impulzů se však
se
o tuhnutí
kloubů,
které jepoužívat
způmůže totiž
být váže
detoxikace
veliceopticky
účinhojedná
ústrojí.
V budoucnu
budeme
zesílí,pomocníkem
a člověk může
zaznamenat
i jistou
sobeno
úbytkem měkkých
a přibý- na k buňce dostávají i informace z centra ce- ným
v boji
s tímto onemocještě preparát
zaměřenýtkání
specificky
úlevu. O to křehčí se však chrupavka stává
lého našeho života, tedy z mozku.
váním
tkáněkůru,
tuhé ale
(kostní).
její vznik
něním.
mozkovou
o tétoZaproblematice
a o to rychlejší je její následné poškození.
může
většinou
dědičnost
spojená
s invím zatím
jen málo.
Takový
preparát
navíc
menší část
fekcí.
z mladýchalidí
projevům
dosudMálokdo
není k dispozici,
proto
se o tom Poruchy metabolismu a jejich vliv Mimo to artrózy tvoří
Zdroj:pouze
www.vitalion.cz
poruch pohybovéhowww.ceskatelevize.cz
systému. Je potřeba
této
choroby
přikládá
význam –Vzhledem
vždyť
nebudu
podrobně
rozšiřovat.
na pohybové ústrojí
s foto:
toutowww.samphotostock.cz
problematikou v dujak
by mohl
mít mladý,
zdravý
člověk
pok tomu,
že kloubní
systém
je úzce
napojen
Ilustrační
Samostatnou kapitolou poruch pohybové- pracovat
na systém nervový, bude se zcela jistě ho ústrojí je ovšem i metabolismus. Přede- chu celostní medicíny, tedy uvědomit si
jednat o preparát, který bude hrát vý- vším poruchy metabolismu masa vedou součinnost mozku, nervového systému,
znamnou úlohu v nápravě pohybového k usazování solí v kloubech, což má za psychiky a dalších faktorů, a to z toho důústrojí.
následek vznik zánětů a jiných patologic- vodu, abychom mohli na kloubních probMUDr. Jonáš radí
kých pochodů v pohybovém systému. Po- lémech pracovat. Sice v dlouhodobém horizontu,
ale zato
účinně.a jaké
chopitelně, že známemožné
celou preventivně
řadu poruchsynovi
pomoci
detoxikací
Když se nervy „pocuchají“
MUDr. Josef Jonáš
pohybového
preparáty
k tomu použít.
Častěji, než bychom si dokázali představit, metabolismu, ale z hlediska
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
systému
můžeme
že poruchy metaDěkuji.
je součástí poruch Mám
pohybového
syna (17systému
let), rozborem
krve
byla uvést,
masa jsou pro pohybový systém
porucha periferníhouspinálního
nervového
něj zjištěna
přítomnostbolismu
antigenu
nejzávažnější.
poruchou
to-dispozici, která vůbec nemusí znamenat
Antigen
HLA značí
systému. Spinální nervy
z míchy
HLAvycházející
- B27, který
je dáván
do souvislostiNejznámější
1 Preparát
hotoZatím
metabolismu
jerozvoj
dna, onemocnění,
Bechtěrevovy choroby.
Vlastní
onemocnění
je podmíjsou onou motorickou
jednotkou, která
s Bechtěrevovou
chorobou.
potíže
FasciDren
je novinkou
se může
jako autoimunitní
uratická artri-poruchou.
Chlapci
bychVíce
doporučil
užívat
pohybuje svaly. Také
zajišťuje
inervaci
nemá,
občas bolesti
zad.které
Manžel,
otec projevitněno
v sortimentu
Joalis.
informací
Jedná
se o
přiCortex,
němž ase
preparát
to opakovaně
cca čtyřikrát
ročně . v rubrice
kloubů,
například
z hlediska
syna, důležitou
Bechtěrevovou
chorobou
trpí.poChci tida.
se zeptat,
jestli
je postižení,
o tomto preparátu
naleznete
lohocitu. Každá buňka našeho organismu v kloubech ukládají krystalky kyseliny moGalerie preparátů.
Aby
LETNÍklouby
ŠKOLA 2013
nebolely…
Záludná Bechtěrevova nemoc
Problémy
klouby mohou
s Mgr. sMarií
Vilánkovou
postihnout kohokoliv
a Ing. Vladimírem
a prakticky vždy člověku
zkomplikují
život. Každý
Jelínkem
ve dnech
náší, tlumí nárazy a prokazuje našemu tě- (dokáže naši skutečnou hmotnost srazit až
pohyb bolí, ranní vstávání je lu mnohé příjemné služby. Provozování o devadesát procent), a proto nejsou klousportů navíc posilní kondici, zdo- by vystaveny zátěži. To se týká i tzv. nos21. 7.představa
– 26. 7.vodních
2013
téměř nemožné,
konalí koordinaci pohybů, prohloubí dech ných kloubů. Odpor vody navíc sportovpříjemné procházky se mění a podpoří kardiovaskulární systém. Hodí cům zabraňuje dělat prudké pohyby,
takže nehrozí žádný úraz. Plavání se dov noční můru… Navzdory se také pro osoby trpící nadváhou.
konce doporučuje také jako rehabilitační
všem těmto neduhům by Aerobik, zumba, splývání i prsa
praktika po některých kloubních zraněPriessnitzovy léčebné lázně, Jeseník
lidé trpící onemocněním Možná se ptáte, který druh cvičení ve vo- ních. Voda totiž při cvičení postižené místo
nenápadně,
ale důkladně
promasíruje.
dě je nejefektivnější.
Odpověď
je jedno- kteří
Letní škola
je určena
zájemcům
o detoxikační
medicínu,
si chtějí
prohloubit
své
kloubů
na pohyb
rozhodně
duchá – kterýkoliv. Při vodních sportech
znalosti.
Přednášky
budou
členěny
úrovně znalostí
účastníků.
totiž
musí tělo
překonat dle
až devětsetkrát
neměli zanevřít.
Ba naopak.
Ideální teplota
vody
větší odpor, než
jaký by překonávalo
při rodinných
Teplota vody sehrává
poměrně včetně
významVšem
účastníkům
letní
školy
nabízíme
možnost
ubytování
příslušníků
Čím méně aktivity pohybový
tomtéž cvičení prováděném na souši. nou roli. Ideální teplota by se měla pohyzvýhodněných
cenových podmínek.
aparát vykazuje, tímdětí
většíza Pokud
se budete pravidelně věnovat kla- bovat v rozmezí 20–24 ˚C. Teplota vody by
Dáleabude
možnost
15% slevu
na všechny
procedury.
sickému plavání,
zlepšíte svou
výdrž a pro- lázeňské
měla být při cvičení
rozhodně nižší než nazatuhlost
bolesti
hrozí. využít
hloubíte si dech. Vodní aerobik zase roz- še tělesná teplota. Zkraje se cévy stáhnou
S nedostatkem pohybu proudí krevní oběh, posílí cévy a vytvaruje chladem a během cvičení se postupně rozZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA
Ani obyčejné
pochodování ve vo- táhnou, což je skvělý trénink pro srdečněnavíc úzce souvisí riziko postavu.
dě není na škodu, posilní svaly horních cévní systém. Aby se tělo přizpůsobilo povzniku obezity, vysokého a dolních končetin a zpevní také břišní bytu v chladné vodě, musí ze sebe vydat
cholesterolu a potíží svalstvo. Toto však nejsou zdaleka jediné několikrát více tepla než na souši. Tento
Poštovní
adresa:
spojených s cévami možnosti, jak se ve vodě zdravě vyřádit. proces nastartuje látkovou výměnu, díky
Nabídka bazénů je skutečně široká – posi- níž tělo začne rychleji a snadněji spalovat
srdcem.
jméno, příjmení, atitul:
. . .lování
. . . za
. .pomoci
. . . .pěnových
. . . . . válců
. . . a. činek,
. . . . kalorie.
. . . . .Aby
. .šok
. . z. chladnější
. . . . . .vody
. . .nebyl
..
vodní zumba, box, vodní cyklistika, … Sta-
B
Bechtěrevova choroba
26
6
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
tak silný, doporučuje se před cvičením ve
ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . .čí.si. jen
. .vybrat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . vodě
. . .provést
. . . . klasickou
. . . . . krátkou
. . . . rozcvičku.
.....
Sport šitý na míru
časopis Zdravie, august 2012
v bavlnce
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Klouby
. . . .pozitivem
.jako
. .město:
. . . . cvi. . . . .Ilustrační
. .Zdroj:
. . .foto:
. . www.samphotostock.cz
............
Velkým
je fakt, že. všechna
Samozřejmě, že některé sporty jsou pro
osoby s postižením kloubů tabu. Například
běh, aerobik, skákání na trampolíně a celá řada dalších aktivit je velice zátěžová
i pro zdravé klouby. Existují však sporty,
které jsou velice pohodlné, šetrné a přitom efektivní. Společným jmenovatelem
všech takových aktivit je voda. Voda nad-
čení prováděná ve vodě jsou še-
a mohou. je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: . . . . . . . . . . . . . . .trná
. . .ke. kloubům,
. . .e-mail:
tedy bez obav provozovat i oso-
registrační číslo ECC: . . . . .by
. s. onemocněním
. . . . . . . .pohybového
.................................
aparátu. Při klasickém cvičení
trpí zejména kolenní klouby
a bedra. Voda ale nadlehčuje
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✂
Náš tip
Cvičení ve vodě ocení nejen lidé s bolavými klouby,
ale také ti, kteří tráví dlouhé hodiny před
Fakturační
adresa:
počítačem,
a osoby vystavené nadměrnému stresu.
Právě tito lidé mívají velké problémy s hrudníkem –
jméno
/ firma:
. . .stahují
. . . . se
. .jim
. . mezižeberní
. . . . . . . .svaly
..............................
dýchají totiž
příliš mělce,
a mozek nedostává dostatek kyslíku. Díky vodnímu cvičení
však mohou
ulice:
. . . tyto
. . .potíže
. . . .zmizet.
. . . . .Stačí
. . .spojit
. . . klasické
. . . . . .plavání
. . . . s. potápěním.
. . . . . . . Až
. . uplavete
. . . . . .pár
. . bazénů,
........
stoupněte si na mělké místo, anebo se opřete rukama o okraj bazénu. Zklidněte se, párkrát zhluboka
vydechněte
hladinou, co
PSČ:
. . . .a .ponořte
. . . . .tvář
. . .pod
. . vodu.
. . . .Vydržte
. . . . .pod
.město:
. .nejdéle
. . . . .to. půjde,
. . . . vždy
. . . však
. . . pouze
. . . . do
. . té. .
doby, dokud vám to bude příjemné. Pro lepší pocit si můžete stopovat čas. Toto opakujte několikrát za
sebou..Uvidíte,
IČO:
. . . . .jak
. .se. .váš
. .dech
. . . postupně
. . . . . . prohloubí!
. . . .DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
...
...
...
...
27
7
Vavřín pravý
galeriezrcadla.
preparátů
za zdravím na zahrádku
použijeme
Ta by
neměla stát proti sobě
a žádným způsobem rozdělovat
obraz. Neměla by být ani
Abychom se mohli seznámit s dnešními
ná“. Tyto bolesti jsou způsobeny záněty,
napevno přichycena ke zdi, lepší
mají příčinu právě v mikrobiálních
volbou je nechat zrcadlo od
bylinkovými poklady, nestačí vydat které
se na
ložiscích. Protože mnozí terapeuti „se zastěny trochu odstávat. A pozor –
zahrádku, ale spíše do lesa. Budeme
muset
sekli“ pouze na drenech, je hodno říci, že
velké koupelny v člověku
také zajet do teplejších koutů Evropy.
se můžeme setkat i s pohybovým systévyvolávají pocit marnivosti
mem, který je poškozený metabolity.
a posedlosti čistotou, extrémně
Ti, kdo nechtějí cestovat, mohou
Především metabolity masa jsou specificmalé nebo přeplněné koupelny
zvolit druhou, jednodušší
kým toxinem pro pohybový systém. V tomjsou zase
symbolem omezení
Preparátům
pro detoxikaci
to případě můžeme předpokládat za prea nesvobody.
Je
proto
dobré
variantu
–
zamířit
do
pohybového ústrojí vévodí
paráty pohybového systému rovněž
tyto prostory vždy vhodně
obchodu. V dnešním
ArtiDren. Patří pochopitelně
preparáty Cortex, Metabol a Metabex,
vyvážit.
které tvoří sestavu v detoxikaci metabolicdo skupiny drenů, dílu
což se nám představí
kých poruch. Je ovšem známo, že u takto
Jakznamená,
z koupelnyže
vykouzlit
bříza, elegantní
od něj můžeme
metabolicky poškozených tkání se vždy vyrelaxační koutek?
očekávat
ozdoba lesů v našich
tvářejí mikrobiální ložiska, a proto tyto
• Důležité je použít
relaxačnídetoxikaci
mikrobiálních
ložisek,
kterénížinách
se informuje,
v jaké poloze se nachází naše tě- preparáty nebudou k detoxikaci pohybobarvy, tedy modrou,
která
i výšinách,
lo, eventuálně jeho část). Podobných ner- vého ústrojí stačit. Musíme využít i někteuklidňuje
a podporuje
nacházejí
ve strukturách
a vavřín
pravý, který
vových buněk je v kloubu celá řada. Sbírají ré další preparáty. Samotný Cortex je
rozjímání, anebo zelenou,
kloubů.
Říkám-li
ve
většina
z nás
zná
pod které jsou ne- zvláštní preparát s úzkým vztahem k povelice
důležité
informace,
která tiší nervy a navozuje
strukturách
na zbytné
hybovému ústrojí, jelikož řídí výživu chrupro složitý list.
systém pohybu.
pocit
vyrovnanosti.kloubů, mámnázvem
bobkový
pavky. A tak přestože je chrupavka tkáň,
Dalším
drenem,
který
detoxikuje
tkáň
pomysli jak kloubní chrupavku,
hybového ústrojí, je nový preparát Fasci- kterou lze jen těžko regenerovat, může
• Světlo v koupelně by mělo být
tak
synovii a kloubní pouzdro. Dren. Fascie (povázka) je vazivová blána, především preventivní využití Cortexu zateplé a tlumené, takové, které
však
klouby
byProtože
připomínalo
západ
nebo patří do která pokrývá sval. V této bláně se rovněž bránit vzniku artróz a s nimi spojených devýchod
slunce a změkčovalo
podřízených
orgánů, musíme nachází celá řada nervových buněk, a pro- strukcí kloubní chrupavky.
Úspěšná detoxikace pohybového ústrojí
tože samotný sval je orgán pro pohyb nezrysy. Člověk se v takovém
pro preparát ArtiDren hledat bytný, fascie neodmyslitelně tvoří součást za pomoci preparátů Joalis je možná,
světle cítí příjemně
a vorgán
bezpečí.mateřský. Obvykle jej tohoto svalově-fasciálního systému. V do- avšak musíme umět preparáty vhodně
nacházíme v játrech (to bách, kdy jsme řešili otázky klíčů, bylo řeče- kombinovat, a to ve správném pořadí. Bez
že mikrobiální ložiska si pro svou exis- povšimnutí nesmí zůstat ani preparát Cra• Do koupelny neodmyslitelně
znamená preparát LiverDren), no,
tenci ráda vybírají tkáně, které jsou tužší, nium, jelikož revmatické choroby jsou zapatří aromatické oleje. Stačí
ale vdopřípadě
synovie jsou to méně pohyblivé, hutnější. Proto častěji bu- loženy na jistém druhu imunitní poruchy,
přidat
koupele nebo
aromalampy
kapek
ledviny a několik
preparát
UrinoDren. deme nacházet ložiska ve fasciích než na- tedy revmatoidní poruchy, která vychází
příklad
veje
svalové
levandule, pelargonie nebo
který
typic-tkáni. Rovněž fascie patří z toxického zatížení mozku. Můžeme se
Klouby jako celek patří dotrom,
okruhu jater,
a proto budeme FasciDren setkat s autoimunitními chorobami pohyjasmínu a rázem z vás opadne
ký do
především
krásledvin,
a tak ačkolinouv tomto
kombinovat s ArtiDrenem. bového ústrojí. Někteří lidé vykazují také
velkýokruhu
stres. Heřmánek
a jasmín
kůroupřípadě
připomítlumíbudeme
nervovou podrážděnost,
nající Jen
srst v málokterých
dalmatina, případech bude Fasci- toxické zatížení anorganickými toxiny,
preparát ArtiDren
Drencelé
stát jako
samostatný preparát, který především toxickými kovy. Postiženy bývacitronová tráva a zelený čaj
roste po
Evropě.
nejčastěji kombinovat
by siháje
všímal
pouze fascií, protože klouby jí obvykle malé klouby, hlavně ramena
pomohou navrátit zpět
Zdobí lesy,
a lemuje
s preparátem
LiverDren,
nejsou
toxiny. Alespoň jsem se a prsty rukou. Jako příklad mohu uvést
ztracenou
energii.
četná pole
a zasaženy
louky nejen
dva stomatology, u nichž jsou tyto kloubs takovým
případem
ještě nesetkal.
v nížinách,
ale také
ve vyšších
přidáním preparátu UrinoDren
Jelikož
struktur pohybového ní potíže zapříčiněny toxickou rtutí, s níž
• Koupelna
by rozhodně
neměla Ovšem
polohách.
Daří je
se většina
mu zejména
neuděláme
chybu.
se pracovně po celý život setkávají.
tkání,
být místem, v němž nebude
v suššíchsystému
půdách.tvořena
V dubnuvazivovou
a květnu se
břízabude
obalí sampouze
v případě,
Detoxikace zdravotních problémů spojedůležitýmkvěty,
preparátem
pro detoxikaci
prostor
pro zeleň.
Správně že se nám
čími a samičími
které vytvářejí
typicképoválcovité
ných s pohybovým ústrojím je jednou z nejhybového
také
Conectid.
Ten sjekřídlatýrozmístěné
rostliny se
stanou zachytit
jehnědy.
Plody majíústrojí
podobu
nažky
a opadávají
EAV
přístrojem
podaří
prospěšný právě pro vazivovou tkáň, a tu- dražších detoxikací, protože obvykle
skvělým doplňkem
při relaxaci
mi obrubami.
ložiska
v ledvinách.
díž jej
rovněž
budeme
kombinovat
s Li- potřebujeme
a cirkulaci pozitivní energie.
Bylinkáře
budou
zajímat
především
listy (Folium
betulae) celou řadu preparátů. K tomu,do
aby
byla úspěšná, potřebujeme i delší
verDrenem.
tomto jejichž
preparátu
a pupeny
(Gemmae V
betulae),
silicebudou
se přidává
známé
čas.
Pokud jara,
se však na věc podíváme z druvazy je
a například
také kar• Zbavte se veškerých
březovéuloženy
vody nai šlachy,
vlasy. Listy
vhodné sbírat
v době
časného
hé stránky, všimneme
si, že medicína nenatunel*po(překlenuje
napříč
zbytečností,
na které
dva měsíce
rozvití. Mladé
lístkyvnitřní
jsou charakteristicky
lepro pohybové
ústrojísedá
však s touto ideálně
kom- pální
bízíúčel,
žádné
smysluplné řešení, a tak mají listranou
zápěstí).
Syndrom
karpálního
tu- svůj
prach
a které
přitahují
kavé a mají
nejvyšší
účinnost.
K tomu,
aby splnily
je zapotřebinací
preparátů
obvykle nevystačíme.
dé s tímto
obvykle zaděláno na
nelu patří
mezi
časté
poruchy
vazi- menší
špatnou
magnet.
bí listy řádně
usušit,
a tovelmi
v tenké
vrstvě
při teplotě
než problémem
40 ˚C.
Veliceenergii
často jejako
třeba
použít i preparát
chronické
obtíže,bylikteré je budou provázet
druhu.
Právěpohled
preparát
Conectidstromu,
Jsou to například
plné
To, co vového
dělá z břízy,
na první
obyčejného
ojedinělou
NeuroDren
pro detoxikaci
mikrobiálních
celý C
život
– a většinou
mívají progres preparátem
LiverDren
budou
odpadkové
koše, prázdné
tuby
nu,
jsouspolečně
především
saponiny a silice,
pryskyřice,
vitamin
a například
takénavíc
fytonložisek
z periferního
nervstva.
V tomto
přívhodnými
kandidáty
od zubních
past, ložisky
prasknuté
cidy, které
spadají
pod na detoxikaci mikro- sivní průběh. Myslím, že lidé, kteří za mnou
padě
bude častěji
postiženo spinálVíte,
biálních antibiotika.
ložisek. Také aponeurózy,
silnéže…
va- s kloubními potížemi chodí, si tuto skuteča držáky
mýdlo,nebude taktzv.
nímisky
nervstvo
a jehona
význam
leh-rostlinná
nost uvědomují,
proto nemívám ve své
na dlaních …
rukou
či chodidzrcadla,
prošlé lékysi však,
Všechny
látkyblány
obsažené
ceznečištěná
pochopitelný.
Představme
že zivové
účinky
březového
čaje ještěa posilníte
lech,
budou
detoxikovány preparátem praxi problém s tím, když lidem oznámím,
a kosmetika,
zavlhlé
v listech
břízy
podporují
všechny
struktury
kloubu, tak jako každá
přidáním jedlé sody? Použijte malé
že detoxikace bude dlouhodobá, postupná
Conectid.
ručníky,
…
vylučování
moči a nedráždí
buňka
v lidském
těle, musí mít své nervomnožství
(na ašpičku
nože) do každého
nákladnější.
Lidé, kteří
mají
ložiska ve faspřitom ledviny.
Jedná
semikrobiální
tevé zásobení, a tudíž i všechny kloubní strukMUDr. Josef Jonáš
ciíchšetrné
a ostatních
vazivových blánách
pohyHalleová
Praktická
o velice
a účinné
turyZdroj:
mají své
nervovéG.:
zásobení,
které zdyvětnálevu.
bového
ústrojí,břízy
citlivě reagují na stisk,
příručka
diuretikum.
Na účinky
ší
části feng-šuej.
přichází Svojtka&Co.,
právě z periferního
eventuálně
stěžují
Praha 2000
by se měli
zaměřit si
také
rev- na silné bolesti při Preparát FasciDren je k dostání
nervového systému. Uveďme
si jako příklad
nohou po nerovném
terénu.
Ilustrační foto:
matici
lidé bosou
trpící onemocněním
zvaným
dna*. Březový
čaj totiž
působí
samotná nervová zakončení,
která patří
do achůzi
v distribuční
síti ECC
nebotaké
na jako mírné
systému www.samphotostock.cz
polohocitu (systém, kterýantirevmatikum.
nás Uvádějí, že mají chodidla „jako podebra- www.eccklub.cz.
ento honosný název patří
rostlince se skutečně dlouholetou tradicí. Její blahodárné účinky
na lidský organismus znali již
starověcí Řekové a Římané. Urozený vavřín, jak zní název latinského překladu, byl zasvěcen bohu Apollónovi. Podle jedné
Detoxikace mozku je nikdy
z řeckých bájí je také spjat se jménem Dafné. DívDNA – neboli uratická artritida je onemocnění vyvolané
nekončícím
procesem
ka, již Apollón miloval, jeho city odmítla a utíkala
poruchou metabolismu
a vylučováním
kyseliny–močové.
před zlatým šípem lásky, který k ní seslal sám
Ta se ve formě
malých krystalků
ukládá dose
kloubů i něsnahou
o přiblížení
Erós. Vyčerpaná potom prosila svého otce,
kterých vnitřních orgánů, čímž dochází k následnému
ideálu.
Proto
jsme
seje tzv. dnový
aby ji raději proměnil ve vavřín. Tak se tapoškození. Jedním
z častých
projevů
dny
ké stalo. Apollón poté prohlásil vavřín za
záchvat, při němž
dochází kže
zarudnutí
postiženého
rozhodli,
zařadíme
do míssvůj strom a na počest své nešťastné
ta a silné bolesti, která trvá obvykle celou noc, někdy
bulletinu informační
lásky začal nosit na hlavě vavřínový věi více dnů.
medicíny podrobný seriál
nec.
Vavřín ke svému růstu potřebuje
IMUNOSUPRESIVA
– jsou lékymozku
potlačujícíaimunitní
o anatomii
jeho reakpředevším teplo, a proto se s ním
ce. Nejčastěji se užívají v rámci tzv. imunosupresivní léčpostupné
a důkladné
u nás téměř nesetkáme. Strom doby. Tuto léčbu
používá klasická
medicína především
růstá do výšky pět až osmnáct meu autoimunitních
onemocnění
a
po transplantacích.
detoxikaci.
trů a zdobí povětšinou středomořLéčba zahrnuje kortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid
ské listnaté háje. Stále zelenou barvu mu zajišťují listy, které je možné
a cyklosporin.
sbírat kdykoli během roku. Stačí z nich odstranit řapíky, dobře slisovat,
do z –mých
se, pokud
uložit do sklenic a během vaření pro ně kdykoli sáhnout. Tato rostlinKARPÁLNÍ TUNEL
jinakspolužáků
také karpální
kanál. vím,
Jednámise
kroelektronice
nevěnuje.
Proto
já naaškolka má však kromě výrazného aromatu také řadu léčivých vlastností.
o prostor v zápěstí,
jímž procházejí
do ruky
šlachy
nervšem s určitou
nadsázkou
(ale
Bobkový list pomůže strávit těžké a masité pokrmy, proto se s oblibou
vy. Nejčastějiních
je s srazech
tímto místem
spojován
tzv. syndrom
vlastněk popravdě)
tvrdím,
že stlačení
jsem jediný
přidává do jídel tohoto typu.
karpálního tunelu,
němuž dochází
vinou
nerze studijního
kruhu,
kdo seněkdy
mikroelektroSušené listy se báječně hodí pro doplnění detoxikační kúry, pomáhavů. Ty pak způsobují
citlivost,
bolest,
dokonce
v České
konkrétně
tedy
jí totiž odstraňovat z těla toxiny a také přebytečnou sůl. Díky této
i atrofie svalůnikou
v oblasti
ruky.republice
Klasická –léčba
tento probmikroelektronikou
tělanervu.
– zabývá.
schopnosti jej ocení zejména lidé, které trápí revmatické problémy. Talém řeší přetětím
tuhého vazu a lidského
uvolněním
A skutečně. Chceme-li pochopit pocity
ké vavřínové koupele mohou revmatikům přinést značnou úlevu. Exisčlověka, který přichází
do ordinace
s kontují dokonce tzv. vavřínové kúry, které slouží k odsolení organismu. JedKYSELINA HYALURONOVÁ
– je přirozeně
se vyskytující
krétním problémem
a bolestmi
v určité
nu takovou jsme vyzkoušeli a musíme uznat, že bobkový list má
viskózní mukopolysacharid.
Najdeme
jej v oční sklovině,
části
těla,
je zcela
ideální
představit
si
skutečně něco do sebe. Ovšem tak jako u všech bylin i pro vavřín platí,
pupeční šňůře,
jako
pojivo
v podkožní
tkáni,
případně
„elektrické
lidského
tělatkáních.
a přijít
že bychom s ním v případě vnitřního užití měli co nejvíce šetřit. Vysojako želatinózní
materiálobvody“
v některých
dalších
to, odkud
bolest, virů
která
je vždy k
signáké dávky bobkového listu mohou vyvolat nevolnost, zvracení a zrychVáže na sebena
vodu,
brání průniku
a bakterií
buňlem
problému,
vychází.se
Pak
se stačí
na dalený tep.
ce, podporuje
hojení
ran. Používá
nejen
v klasické
lavní a velmi zásadní problém pooblast ale
zaměřit,
použít
„vysavač
nečisMilovníci
list použít také k čarování. Lidé
a veterinární nou
medicíně,
například
také
v kosmetice.
znánítajemna
lidskéhomohou
mozkubobkový
tkví právě
kdysi věřili,
napíšou
na vavřínový
své přání,
poté měli
jej spáčasemajsme
se spolužáky sraz tot“ v podobě detoxikačního preparátu
v tom,žežepokud
mozek
zkoumáme
pouze listPřed
vyčistit
konkrétní
oblast mozku
nelí, prosba
se jim
vyplní. Ženy,
které
si chtěly
zase
OMEGA-3
jednáa se
o typ
nenasycených
mastných
vysokélásku,
školyu sebe
elektrotechnické
ČVUT – Joalis
svým
vlastním
(lidským)
mozkem,
který
už zpřivolat
bo jiné
struktury
nervového
systému.
Nernosily
váček má
napěchovaný
vavřínovými
listy.v Praze. Studovali jsme zde těsně
kyselin.
Zdrojem
těchto
kyselin
jsou především
mořské
před
jako
takový
svá omezení.
Všichni muvovývlašské
systémořechy
člověka
třeba
zdokonaZdroje:
Korbelář,
J., Endris,patologoZ., Krejča, J.:
Naše rostliny
v lékařství.
ryby,
lněný olej,
aj. není
Zvýšený
příjem
omerevolucí
obor mikroelektronika.
Mikroedrci, vědci,
lékaři,
anatomové,
sám o sobě
zcela
dokonalý. Stačí
Avicenum,
Prahatechnologií
1974
ga-3
nenasycených
mastných
kyselin
se doporučuje
zejse zabývá
výroby
in- lovat, je
vé, kteří se zabývali podrobnou anatomií, lektronika
pouze
postupně, systematicky
s velkou
Lavenderová,
S., Franklinová,
A.: mohli
Magickétegrovaných
rostliny. Volvox
Globator,
ména kpaprevenci
kardiovaskulárních
chorob,apomáhají
obvodů,
mikroprocesorů,
fyziologií
a fungováním
mozku,
dávkou
pečlivosti
odstraňovat
překážky,
1999
udržovat
hladinu
cholesterolu,
snižovat
tlak.
miniaturních
součástek,dobrou
k jeho poznávání používat svůj nejdoko- mětí a jiných Praha
které
nervovému
systému
v jeho ideální
Ilustrační
www.samphotostock.cz
Podporují také
správný
vývoj CNS
a sítnice.
které
dnes používáme zcela samozřejmě
nalejší nástroj poznání – opět svůj
vlastnífoto:
mozek. A v tom tkví právě ten největší v počítačích, mobilních telefonech, televi- funkci brání.
zích. Po revoluci se odvětví mikroelektroPTOMAINY – tyto mrtvolné jedy jsou v podstatě aminy
problém omezenosti poznání.
vyzkoušeli jsme
pro-na základě hnilobných procesů bílkovin, nejvznikající
Pro každého terapeuta je zcela nezbyt- niky v České republice zcela rozpadlo,
častěji v těle mrtvých živočichů. Na lidský organismus
ná detoxikace vlastního mozku. Platí zde tože zdaleka nemohlo stačit světovému
Odsolující kúra z bobkového listu
si na druhou
událost
z vysoo mnoho
podobné Vzpomínám
účinky jako atropin
(alkaloid
z rulíku
zlozlaté pravidlo, že terapeut nemůže klien- vývoji, který už v tu dobu bylmají
5 gramů
(jeden
listu
ké školy…
Tentokrát
v souvislet svaříme
dopředu. Pokračovat
v mi- Mohou
mocného).
vyvolávat
otravu,
která se projevuje
tovi pomoci více
než sám
sobě.sáček)
Pokud bobkového
te- a mnoho
3 dcl vody
necháme
15 minut
louhovat.
Poté
losti s bušením
radioaktivními
kroelektronice
znamenalo
přesídlit
napřísuchem
v ústech,
srdce,látporuchami močení,
rapeut měří vklientovi
naa Salvii
toxiny
scedíme.
nalijeme do
termosky
a po
kami a
Černobylem.
klad
do USA do
Silicon Valley av nechat
krajnímsepřípadě
může
dojít k poruchám nervové činv mozku,nálev
přichází
nutně Odvar
do konfrontace
Před několika lety jsme
zaměstnat
velkými
nosti. Až
se svým
vlastním
mozkem,
jej zapomalých
doušcích
jej neboť
popíjíme
v průběhu
celého
dne. vývojovými firmami.
takovou
lásku
k mikroelektronice jsme zdokonalovali preparát
juje do
procesu
analýzy
výsledků tři
měření.
Stejný
postup
opakujeme
dny. Během
kúry
se mohou
Ionyx a zabývali
však v tu dobu
nepociťovali. VTETRACYKLIN
nás všech Joalis
– širokospektré
antibiotikum, které se
S touto
problematikou
souvisí pravdivé
objevit
různé detoxikační
projevy, například
červeně
jsme
se
pečlivě
radioaknakonec
zvítězila
touha
zůstat
ve
svobodpoužívá
například
také
k
hubení
chlamydií a mykoplastvrzení,
že
toxiny,
které
terapeut
neodhazbarvená moč. Kúra se nesmí vypít naráz, hrozily by
tivním
prvkem
zvanýma zubech a může je
polistopadové
České republice.
mat. Chtěli
Tetracyklin
se ukládá
v kostech
lí ve nevolnosti
svém vlastním
mozku,krevního
se mu těžko
a zvýšení
tlaku!néTřídenní
odsolovací
cesium 137, které je doa touvýrazně
poškozovat.
objevují také v případě měření jeho klien- jsme, tenkrát ještě plni optimismu
kúru je možné opakovat, nejdříve však za týden.
hy, vybudovat něco nového – a doma. Nik- dnes rozšířeno v přírotů.
24
8
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
Detoxikační preparáty
pohybového ústrojí
Bříza
bradavičnatá
(Betula verrucosa)
S
P
?
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
(Laurus nobilis)
Detoxikace
T
orgány čínského
pentagramu
slovníček
pojmů
BIOLOGICKÁ LÉČBA – jinak také cílená léčba. Využívá se
především v boji s rakovinou a některými autoimunitními chorobami. Plně pracuje s obranyschopností organismu. Na základě zevrubného zkoumání povrchu
buněk a jejich chování nacházejí vědci ty molekuly a pochody, které jsou vlastní pouze buňkám vyskytujícím se
u nádorového bujení nebo autoimunitních onemocnění. Po tomto zjištění jsou pacientovi podávána taková
léčiva, která působí pouze na tyto molekuly a pochody.
Biologická léčba
je velice
nákladná.
Ano,
čtete
zcela správně…
mozku
nikdy nekončí…
H
25
9
septum tesnoulobus
toho,
proč tak často při lékařských
frontalis
pellucidum
tech, které
pro(čelní zjišťují
lalok) množství protilátek
(průsvitná
ti borelii, není problém odhalen,
přestože
přepážka)
příznaky odpovídají probíhající
infekci.
Může však být zjištěna pomocí Salvie
aMozková
Acucombu.
polokoule
Jedna skupina borelií způsobuje onemocnění zvané lymeská borelióza. Jedná
se o skupinu zvanou B. burgdorferi group,
kam patří například také B afzelii, garini,
americana, valaisiana, japonica... Toto
onemocnění se někdy (přibližně u poloviny případů) nejprve projevuje na kůži, a to
typickou, pomalu se šířící červenou
corpus callosum
lobus parietalis
tertius
genní jeventriculus
druh přenosný
pouze z člověka
normálně
vyvinutéhofornix
orgánu) a degene(vazník/svalek)
(klenba)
(temenní
lalok)
(třetí
komora)
raci podkoží, projevuje se celou škálou na člověka, Treponema pallidum. Tento
(pokožních problémů. Velmi často vznikají lo- druh se ještě rozděluje na poddruhysulcus
parietooccipitalis
nemoc zvanou
žiska v nervovém systému, která se proje- dle patogenity). Způsobuje
(temenotýlní
rýha)
se přenáší
vují celou řadou příznaků a problémů – od syfilis (lues, příjice). Nejčastěji
poruch periferního nervového sytému pohlavním stykem, někdy i kontaktem
(může imitovat příznaky roztroušené skle- s vředy na kůži, napadenou krví a sekrety,
rózy) přes poruchy spánku, soustředění, možný je i přenos z matky na dítě. Nemoc
chronický únavový syndrom, až k psychic- probíhá v několika vlnách. V prvním stákým poruchám, jako jsou deprese, haluci- diu (přibližně za tři týdny od nákazy) dolobus
occipitalis
infekce,
nejnace, poruchy příjmu potravy, poruchy ná- chází k tvorbě vředů v místě
(týlníuzliny,
lalok)
lad, psychózy,… Druh potíží se odvíjí od častěji na genitálu. Zvětší se mízní
toho, ve kterých mozkových centrech jsou záhy dochází ke zhojení. Později (za němikrobiální ložiska. Nervový systém je ale kolik týdnů) dochází k průniku bakterií do
celého těla a jsou napadeny orgány. Projevuje se to horečkou, celkovou slabostí,
Syfilis – ll. stadium
bolestí hlavy, dochází k lézím a vyrážkám
na kůži a na sliznicích. V tomto stadiu příznaky opět ustupují, ale podobně jako
u borelie vytvoří infekce v těle velké
množství mikrobiálních ložisek
různých
sulcusvcalcarinus
tkáních a orgánech. Treponemy
majírýha)
na
(ostruhová
sobě slizový obal, který je chrání proti imunitním buňkám. Když Treponemu fagocytuje (pozře) imunitní buňka, nedokáže
aqueductus
bakterii zničit; naopak se stává jejím úkrymesencephali Sylvii
tem, vzniká tzv. intracelulární ložisko. Dáchiasima opticum
(středomozkový
le vznikají ložiska v pojivové a kosterní
(zrakové křížení)
mokovod)
corpus mammillare
adhesio
tkáni, játrech, nervovém systému. Z těchto
(brdečkové/
interthalamica
ložisek se po letech (i po desítkách let)
hypophysis; glandula pituitaria
bradavkové
těleso)
(mezihrbolový
znovu
postupně aktivuje a způsobuje ce(podvěsek/mozkový podvěsek)
pedunculus
cerebri
srůst)
lobus temporalis lou řadu intenzivních
infundibulum
problémů
– jedním
(mozková
stopka)
(spánkový lalok)
hypophysis
z projevů je gumma
(měkké
útvary po(podvěsková stopka)
dobné nádoru) vznikající nejčastěji v játrech, mozku, srdci, pokožce, kostech. Nádochází
k postižení
Nebo vznikl
evolucí,
vyvinul senervového
postupně
dě. I v roce 2013 je stále aktivní z více než s černobylským cesiem. Moje babička ko- sledně
projevujícího
se slepotou,
dez nižších vývojových
stupňů
tak, jak to hlá60 %. Cesium unikalo na konci dubna ro- řenářka mi poradila, ať si vlasy umývám systému,
třesem, paralýzou (typická kohousal Darwin?
tkáních,
prov odvarui zložisky
kopřivvaostatních
břízy. Poctivě
jsem
te- mencí,
skvrnou
vnitřkemreaktoru
(erythema
mi- ovlivněn
ku 1986 szbledým
černobylského
a rychchůze),
obrnou,
to bylo
tak, či poruchami
tak, lze bezhybnosti,
nadsázkyřeříborelie
produkují
specifický
dy každý
večer
uvařil odvar
z bylin atoxin,
pod- tí Ať
grans).
Občas
dochází zejména
k příznakům
po- tože
le se šířilo
po Evropě,
v prvních
postupným
rozvratem
ci, že
KAŽDÝ člověk
zažil v metabolismu,
těle matky do
je jsem
velmituto
podobný
jedu či,
stoupil
kúru. nervovému
Ani po několika
dobným
bolestem
svalů, kloubů,
dnech pochřipce,
tragédii.
V komunistickém
Čes- který
V tropech
a subtropech
je běžný
svého narození
určitý
vývoj (evoluci)
naTento
toxin blokuje
přenos epilepsií.
týdnech se však
nedostavil
žádný výsledek.
únavě.
V napadené
oblasti
se může
objevit botulotoxinu.
koslovensku
se o tom
v roce
1986 mlčelo,
Treponema
subs. zendepříč živočišnou
říší. pallidum
Člověk vznikl
myšvzruchu
a způsobuje celou řa- podruh
Vlasy vypadávaly
dál.
zvětšení
uzlin. dokonalost
Pokud imunitsnad abylymfatických
nebyla pošpiněna
So- nervového
který způsobuje
léze naotec
ústní
slizlenky. Nejdříve
o dítěti hovořili
a matnervových
svalových
problémů.
Další micum,
předašesti
lety jsme
odvedli mnoní
systém infekci
do- duZhruba
větského
svazu. vAtéto
tak fázi
jsmenezvládne,
vyšli na prvníT. subs.
pertenue
způsobuje
kožní
léka. Poté
se spojily
jejich
genetické
výbavy
borelií práce
způsobuje
návratné horečho teoretické
na zdokonalení
pre- nici,
chází
k jejímu
rozšíření
celém
organisho máje
do ulic,
jako by po
se nic
nedělo.
Ten- skupina
Podobné
kůži způsobuje
– spermie
a problémy
vajíčka – anarýhováním
začal
neboli
typhus
recurrens.
Způsobují
ho ze.
parátu
Joalis
Ionyx.
Jako správný
výzkummu
může
týž arok
se semiprojevovat
podařilo lymfocytomem
rychle udělat ky
T. carateum.
Nebuněk.
všechny
druhy
způvznikat
první shluk
Pak
se člověk
B. si
reccurentis,
B. hermsii,
B. dutto- také
ník jsem
každý jednotlivý
zdokonalený
(kožní
provázené
typickou
zkouškyonemocnění
po prvním ročníku
vysoké
školy; hlavně
závažná
onemocnění, některé drustal rybou,
plazem…
B. parkeri.prvek
Přenáší
se pomocídetoxikaci
vší a klíš- sobují
radioaktivní
(respektive
tmavě
nebolestivou
už na červenou
konci května
jsem mělbouličkou),
prázdniny. ni,
Treponem
se vyskytují
na sliznicích
analogický
vývoj můžeme
sledoTyto borelie
jsousobě.
rozšířeny
hlavně hyStejně
od něho)
zkoušel na
Při detoxikaci
nejčastěji
uších, prsu.
Dochází
ke ťat.
A tak jsemna
senose,
svou tehdejší
přítelkyní
hned
T. refringens)
vat naTreponema
postupnémdenticola,
vývoji nervového
systérozvojových
zemích,
některé Ionyxu)
druhy (např.
Ionyx
Cs (součást
stěhovavým
bolestem
kloubů,
k zánětům
na začátku června
vyrazil
k jedinému
mo- vpreparátem
jsou
jednoudítěte.
z příčinNechť
vzniku
a mozku
separadontózy
ty části mozv USA
a Kanadě.
Onemocnění
zažil
překvapení.
Zhoršila sesemiprojekůže amu
pohybového
aparátu,
nervovým
ři, k němuž jsme
tehdy
svobodněpříznamohli ijsem
dalších
v ústní
dutině.s nižšími
kteréproblémů
jsou člověku
společné
vysokými
horečkami
a zimnicí,
v obličeji,
zejména
v oblasti
spánků,za
a něcítil aku,
kům,
jakokjsou
bolesti hlavy,
ztuhlost
šíje, vuje
cestovat;
Baltskému
moři do
tehdejšího
Spirochaetaceae
– zahrnuje
vývojovými stupni
u zvířat, nazvou
staršími
dnů vymizíněco,
a opět
se vrací,
jsem významně
co by
se daloprotože
nazvat Unclassified
poruchy
citlivosti
a hybnosti,mládí
obrna jsme,
(zej- kolik
NDR. Plni
nespoutaného
druhymozku.
jako human,
swine
strukturami
Obecně
pakintestinal
platí, že
naOkamžitě
vzniklé protilátky
mě- hlavně
„bolestíreagují
vlasů“.
jsem si avzpoména
nervu),a objevují
bolesti
pouze lícního
se spacákem
igelitem, se
spali,
kde borelie
Tyto druhy
způsobují
zažívací
první se u člověka
vyvíjejí
právě tyto
„nejsvůj
neumí
proti spirochetes.
mněl
na povrch.
události zImunita
roku 1986.
Uvědomil
zad
a končetin.
srdečním
po- ní
se dalo.
V trávě Může
blízko dojít
kolejíkpod
Berlínem,
podobně
jako Brachyspira,
ale
starší“ vývojové
struktury
mozku, které
boreliím
zasáhnout,
ty pro- problémy
jsem si také, že
se mi od
té doby zhoršily
tížím,
například
poruchám
rytmu, pláži
dále pozměněným
u rybníka
blízko kVýmaru,
na písečné
rodu
jsou odlišné.
Mohou
vyjsoutohoto
nezbytně
důležité
pro přežití
jednotopět výsledky,
mají šanci
množit
se apro
dochází
studijní
učit
se nebylo
mě již od
ku zánětům
a očí. Velmi
často léje to
Baltskéhospojivek
moře. Nádherný
začátek
mikrobiální
ložiska funkcí,
ve sliznicích
livce a zajištění
základních
jako je
návratu
Takto ročníku.
může proběhsnadnéhoreček.
jako v prvním
V psy- tvářet
přítomna
velká únava. Pokud vzniknou ktak
ta…
podslizničních
Tato
ložiska
srdečnívrstvách.
činnost, …
V době
přimonaněkolik
vln horeček.
Většinou
dochá- adýchání,
chických
pocitech
po detoxikaci
Ionyxem
mikrobiální
letech
se začnou
Když jsme ložiska,
se za třipotýdny
vrátili,
začal nout
přispět
k různým
střevním
zánětům
rození
jsou již
tyto části
nervového
systéke vzniku
ložisek
v játrech
slezině.
jsem
se vrátil
do doby
před arokem
1986. hou
projevovat
chronickými
podle zí
jsem na sobě
pozorovatproblémy
zdravotní–změny.
jako borelie
bývajísejednou
zralé, zatímco
další součásti
budou
Sphaerochaeta
– druh spirochet
na-si amupodobně
A došlo
mi, že ony psychické
změny jsem
typu
tkání,
nichžv se
usadily.
Různé druhy
Zhnědla
mivkůže
oblasti
lymfatických
uz- Rod
příčin
autoimunitních
procesů
ve tkáni.
v průběhu
růstu dítěte
v dospělého
hlavně
mravence
vlastně ani
nemohl
uvědomit, jelikož můj zještě
borelií
napadají
různé tkáně
afzelii padající
lin, například
v tříslech.
Začaly –miB.vypadástřevní
ložiska tak mohou přispívat
člověka
vyvíjet.
Spirochaeta
– volně
žijícítoxiny…
vodní bakmozek
byl tak moc
zatížený
Te- Tato
napadá
spíše
pojivové
tkáně,
B. ráno,
gari- Rod
vat vlasy,
a tokůži,
ve značné
míře.
Každé
autoimunitním
procesům
střevě,
struktury
mozku ve
jsou
tedy jaty,
patogenní
vzác- k Nejstarší
prve vnejsou
okamžiku,
kdy se(kromě
mozek velmi
kompletně
ni
především
nervový sytém,
B. na
burgdorkdyž
jsem se probudil,
měl jsem
polštá- terie,
například
Crohnova
choroba.
kteréjezajišťují
základní
instinkty
a fungují
přenosů
u imunosuprimovaných
lidí). kým
vyčistil,
všechno
do sebe zapadlo.
feri
senzustovky
strictovlasů.
hlavně
klouby
a srdce.
ři doslova
Rozhodl
jsem
se, že ných
Mgr. Marie
PrávěVilánková
tyto mozPostupně
napadají
i dalšíjsem
tkáně.
s tím něcoale
udělám.
Zavolal
své Nejtetě Rod Spironema – obsahuje jediný druh pod vědomím jednotlivce.
Ilustrační
foto:jsou
www.samphotostock.cz
struktury
místy, kde infekce
častěji
ložiska
projevují
postižením Spironema culicis, byl izolován z komárů. kové
lékařce se
a svěřil
jsem
se jí s problémem.
www.google.cz
ložisek
kloubů,
v nichž
záněty
a bolesti.
Sdělila mi,
že se vznikají
s tím nedá
nic dělat,
že se Jeho patogenita zatím není úplně známa. v převlečené podobě infekčních
Nieder,útočí.
R.: Kožní
choroby. tím
Triton
s.r.o.,
Manipulují
nervový
– obsahuje
přes tak,
dvacet
JakTreponema
vlastně vznikl
člověk? Vznikl
jak nejraději
Postupně
klouby
mohou
ničit.
Ložiska
to zkrátkaseněkdy
stává.
Nikdo
z nás
netu- Rod
2005
člověka
ke
druhůnaTreponem.
Nejvíce bible?
pato- systém a potažmo i celého Praha
je to popsáno
prvních stránkách
všil,
kůži
jejínějakou
atrofii (zmenšení
že zase
by tozpůsobují
mohlo mít
souvislost různých
svým vlastním potřebám. Malý tvor z živé říše ovládne velkého tvora; člověka. Samotný člověk si to často
není schopen uvědomit, protože soudí realitu právě
svým vlastním mozkem…
V novém seriálu o složení a detoxikaci mozku se budeme nejprve zabývat těmi částmi mozku, které vznikaly nejdříve. Až nakonec si necháme mozkovou kůru, tu strukturu, která nám sice zajišťuje rozumové
hodnocení situace, ale na druhé straně brzdí spontaneitu a instinktivní jednání člověka. Z tohoto rozporu,
tedy rozporu mezi instinkty živočišné říše, základními
pudy a potřebami na jedné straně a mezi vysoce
kultivovaným projevem jedince žijícího ve vyspělé
společnosti s celou řadou pravidel a pouček, vzniká
obvykle rozpor, který se záhy stane příčinou tenzí
v organismu člověka a postupně s věkem se obvykle
vyvíjí v závažnější zdravotní problém.
22
10
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
akcia
ze světa detoxikace
Koupelna
Nový podrobný seriál o stavbě, fyziologii
a detoxikaci mozku bude mít následující
kapitoly:
1. Detoxikace jednotlivých struktur neuronů
a gliových buněk. Detoxikace od
chemických látek, toxických
a radioaktivních kovů
2. Detoxikace míchy a mozkového kmene
3. Detoxikace periferního nervového systému
4. Detoxikace vegetativního nervového
systému
5. Detoxikace hlavových nervů
6. Význam bolesti – receptory pro vnímání
bolesti a jejich detoxikace
7. Detoxikace mezimozku a autonomní
funkce
8. Detoxikace
hypofýzy,
thalamu každý si
Když
se řekne
koupelna,
a hypotalamu
ihned
představí
činnost
9. Bazální
ganglia,
řízení polohy
těla s ní
a detoxikace
mozečku
spojenou
– relaxační koupel,
10. Detoxikace mozkové kůry a asociační
osvěžující sprchu, čištění zubů,
schopnosti mozkové kůry
Vliv emocí
na pohybový aparát
Preparáty sú vytvorené podľa originálnej metódy riadenej
a kontrolovanej detoxikácie MUDr. Josefa Jonáša.
aneb V Brně se přednášelo
Detské oleje Joalis
Bambi oleje pomáhajú riešiť najčastejšie
otíže s pohybovým aparátem trápí mnohé z nás. Špatná funkce todetské problémy. Na prvom mieste stojí imuhoto
aparátu
přitom
už dávno
není
pouze záležitostí starších lidí.
nita
a s ňou
súvisiaca
kvalita
dýchacích
ciest
Naopak. Velmi
často seĎalej
s ní setkávají
i osoby z řad teenagerů. Porua tráviaceho
ústrojenstva.
je to nervová
chysústava,
pohybového
aparátu
jsouprejavovať
navíc tématem, které je opředeno celou
jej porucha
sa môže
řadou
zvláštností
a otazníků.kolikami,
Proto senechufirma BODY CENTRUM, s.r.o. a UNInepokojom,
nespavosťou,
či zvracaním. Dôležitá
tiež zná- uspořádat v Brně seminář
FYtenstvom,
(Unie fyzioterapeutů
v Brně)jerozhodly
šanlivosťVliv
očkovania,
kvalita
kože a eliminácia
s názvem
emocí na
pohybový
aparát. Celá akce, která se uskutečnineprimeranej
úzkosti alebo
Pre s Českou lékařskou komorou
la 27.
11. 2012, proběhla
takéagresivity.
ve spolupráci
optimálny
účinok
stiedame
oleje ČLK i ČAS měly tuto akci za(ČLK)
a Českou
asociací
sestervšetky
(ČAS).triUNIFY,
v poradí
řazenu
do 1,2,3.
svých kreditových systémů.
P
Oba přednášející, konkrétně prim. MUDr. Kateřina Moráňová, vedoucí
Vitamíny a minerály
lékařka oddělení neurologie Soukromé kliniky LOGO, s.r.o v Brně a PaVitavite, Vitatone a Minemax, nemajú
vel Jakeš, fyzioterapeut a lektor pro zatiaľ
detoxikaci
organismu,
se svých úloh
obdobu
v celom výrobnom
detozhostili s velkou dávkou zodxikačnom programe firmy Joalis. Tvoria
povědnosti a zájmu.
ucelenú sadu zásobujúcu organizmus
Hlavní téma provázela celá
vitamínmi, minerálnymi látkami a stopořada příspěvků na další témavými prvkami. Preparáty obsahujú kľúč pre
správne vstrebávanie a využitie.
ta:
• Stres a postura
• Emoční oslabení neurologického systému
Bambi harmoni
• Psychosomatika
– 13. komSada piatich detoxikačných preparátov
nata
určených deťom od troch rokov. Bambi
• Možnosti spolupráce klasicharmoni 1 na alergiu , pomáha očistiť
ké
a alternativní
centrálny
nervovýmedicíny
systém a odstrániť cudzošuej
tyto společné prostory
Utajený
rodékoutek
bielkoviny i blokované emočné
záťaže.
nezakazuje, ale navrhuje místo toho
Situovat
koupelnu
tak, 2,
aby
Bambi
harmoni
pomáha obnovovať
vyhovovala
všem
zásadám
správne
funkcie
dýchacieho ústrojenstva určitá opatření, která mají do
místnosti soukromí vrátit.
feng-šuej,
je skutečně
taktiež
v prípade chronických ochorení.
Toaleta by v koupelně
složité.Bambi
Pokudharmoni
k tomu 3, pozitívne ovplyvňuje
funkciu
kože a podporuje jej očistu. Bambi
Díkybýt
dlouhodobé
měla
umístěna spotak,
nemáte
vhodné
harmoni
4, rieši zažívacie poruchy, intolelupráci
výšetéměř
zmíněnýaby se sstala
dispozice,
pokuste
ranciu
lepku, kazeínu, je zameraný na optimineviditelnou.
organizacemi a takse splnit
alespoň
malizáciu metabolizmu a podporuje lepšie
též
díky vysoké
úrovni
Výklenky,
zástěny,
některé ze
vstrebávanie vitamínov a minerálov. Bambi harmoni 5, sa zaoberá imunitným
dosud
příčky –uskutečněných
tyto prvky
základních
systémom, jeho poruchy sa u detí prejavujú častými infekciami, angínami,
akcí,
byly
jsou které
v koupelnách
podmínek.
chrípkami a celkovo malou odolnosťou organizmu.Odstraňuje
aj pořádápsychické
ny nebo
spolupořádávítány.
A jedna
perlička
Koupelna
by se
toxíny,
ktoré blokujú prirodzené fungovanie organizmu.
naší firmou,
se i tato
nany
závěr:
na toaletě
neměla nacházet
přednáška
s velnesmí
zůstávat setkala
zvednuté
v bezprostřední blízkosti
Joalis
Bambi
kým
zájmem.
záchodové
prkénko,
baJiž někokuchyně, jídelny a prostoru
Použitie preparátov
dní Joalis
před
termínem
dokonce celé lik
sedátko
musíBambi
být vždy
určenému k sezení. Hosté totiž
spolu
akce
jsme
museli
zastazakryto, aby se
žádnému
pociťují rozpaky, kdykoli se do
s ďalšími
zdravotnými
vit příjem
přihlášek
bohužel odmítnout.
Standardní
ka- ova obyvateli
domova
takové
koupelny
vydají. aJeřadu
to zájemcůnávštěvníkovi
postupmi
pozitívne
pacitu
sálu pro má
cca zajišťovat
66 osob ve školním
uspořádání
pak bylo
navýnenaskytl
při příchodu
nanutno
tato
místa
logické
– koupelna
plyvní
priebeh
ťažkostí
u vašich
detí, pretošitsoukromí,
na rekordních
95 míst, přičemž
pohodlí pohled.
účastníků
i prostor
na
neestetický
určité
což v blízkosti
že môže zasiahnúť
občerstvení
o přestávce
byly
dostatečné.
těchto
rušných míst
není dost
dobře
podstatu
množstva
Přednášky
přednášejícími
kvalitně připraveny
a provázeny
možné.
Umístěníbyly
koupelny
poblíž velmi
Koupelnový
nábytek
veľmi rozšírených
názornými
prezentacemi.
Přednášená
vzbudila zdrakuchyně
je navícobrazovými
vnímáno jako
Nábytek
a doplňkytematika
volíme
podle
votných
problémov.
u posluchačů
velký
zájem a stala setoho,
inspirací
celou
řadu
otázek,
ktevysoce
nehygienické.
Koupelnu
jak pro
velkou
máme
místnost.
Základným produktom
ré mohli
účastníci stále
během přestávky
sepsat a přednášejícím
předložit.
bychom
měli nechávat
Koupelnové
skříňky vybíráme
skupiny Joalis Bambi je Joalis Bambi Imun, ktorým začíname každú očistnú
Vzhledem
k velkému
počtu dotazů
bylo
možno
zodpovědět
pouze
zavřenou,
si
naši ho
hosté
vvšak
přirozených,
přírodních
barvách
kúru.aby
Následne
môžeme
kombinovať
s ďalšími
preparátmi
a to
podľa
druhu
některé,
především
ty,
které
přímo
souvisely
s
přednesenou
problematis sebou
z
návštěvy
neodnášeli
její
a
materiálech.
Na
barevnosti
zdravotných ťažkostí. Uvedieme si príklad. Imunitné ťažkosti: Bambi Imun. Alerkou.
Posluchači
ocenili
plakáty
páteře,
které jim
byly dí-Imun
obraz.
můžeme
koupelně
přidat
třeba
gické
ťažkosti:rovněž
Bambi Imun
+ názorné
Bambi
Analerg.
Kožné problémy:
Bambi
ky +přispění
firmy ECC
poskytnuty.
ručníků. Je to
decentní
Bambi Cutis.
Tráviace
ťažkosti apomocí
brušný dyskomfort:
Bambi
Imun + Bambi
Závěrem
nezbývá
nicproblém
jiného,
než způsob,
vyslovit
přání,
aby
přednájímžImun
lze
vyzrát
na Bronchi.
Toaleta
a WC
– věčný
Digest.
Zápaly
dýchacieho
ústrojenstva:
Bambi
+ takových
Bambi
Jelidí
možné
kombinovať
a viac
produktov
Bambi.
Angíny:odnesou
Bambi Anšek,
jež
oslovují
širší odbornou
aJoalis
z nichž
siaúčastníci
rovnováhu
barev
materiálů
Mnoho
se
koupelnám,
v tri
nichž
jeveřejnost
gin.
Hyperaktivita:
Bambi
Nočné
pomočovanie:
Bambi
Enurex.
kromě
užitečných
informací
také dobrý
dojem,
bylo co
nejvíce.
a zvýšit
proudění
energie.
Pro
zároveň
umístěna
toaleta,
brání Hyperaktív.
Zápal
stredného
ucha: Bambi
Žalúdočné
Estomag.
Bc. Bambi
Petr
Šmehlík
navození
dojmuťažkosti:
většího
prostoru
z důvodu
pocitu
nesoukromí.
Feng-Auricul.
podle feng-šuej
líčení, … Symbolem koupelny
Seriál
je určen
všem čtenářům,
kteří se která
chtějí více
podle
feng-šuej
je voda,
jeponořit do souvislostí detoxikační medicíny C. I. C. a povnímána jako odraz
chopitodjakživa
její zákonitosti.
Úvod
do
detoxikace
mozku zakončeme
výčtem prelidského bohatství.
Její plýtvání
parátů, které v průběhu vývoje detoxikační medicíny
nevypovídá
ničem
dobrém.
postupně
vznikaly. Každý o
z těchto
preparátů
má nějaký
smysl, bude postupně
probírán
seriálu o detoPravidlem
číslo jedna
v vkoupelně
xikaci mozku a budou vysvětlena jeho specifika.
podle feng-šuej proto je: Šetřit
Níže uvedené preparáty lze také užívat jeden po
druhém
a postupně
nechat
projít
mozek očistou
vodou!
Předtím,
než
sesvůj
pustíte
do
od všech toxinů, které byly doposud při tvorbě prezdokonalování této téměř
parátů Joalis sesbírány.
posvátné
dejte do
Joalis Cortex
Joalis MindHelp místnosti,
Joalis
PEESDren
Joalis MindDren
pořádku kapající kohoutky
Joalis EviDren
Joalis NeuroDren
a pročistěte
vodní Joalis
odpad
– tyto
Mezeg
Joalis
Cranium
Joalis
Antimetal
Joalis neduhy
Vegeton
vás obírají o peníze
Joalis Antichemik
Joalis Enternal
(kapající
kohoutek
dokáže
Joalis Ionyxzvýšit
Joalis EmoDren
Joalis
Hypotal
roční
spotřebu vody až o tisíc
litrů) a jsou také zdrojem
špatné
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrace:energie.
Vigué, J. (ed):
Atlas lidského těla v obrazech. Rebo Productons CZ,
Dobřejovice 2008
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Dýchavičnosť: Bambi Laryng. Nádcha: Bambi Nasal. Črevné problémy: Bambi Symbiflor.
Akcia trvá do konca februára 2013.
11
23
Dostanete v distribučnej sieti MAN-SR s.r.o., alebo na www.joalis.sk.
strava
metabolismus
ký
program,&který
je přizpůsoben tvorbě kých kulturách v Číně a Indii se pracuje to mikrobiálních ložisek, je třeba dát do
různých druhů mikrobiálních ložisek. Bak- s pojmem miasma (řecky znečištění). pořádku a špičkové formy celý imunitní
terie tato mikrobiální ložiska vytváří ve V určitém smyslu se jednalo o prodělané systém. Borelie je bakterie, takže by se
velkém množství v různých tkáních těla, nemoci předků, které ovlivňují několik ná- mohlo zdát, že bude stačit, zlepšíme-li
Dříve
se objevovalo
naBohužel
protibakteriální
imunity.
především v nervové, pojivové a svalové sledujících generací, a mají vliv na řadu práci
této infekce
to
není
tak
jednoduché.
tkáni. Také vytváří intracelulární (vnitro- chronických zdravotních problémů. Jed- utalířích
jednou, dvakrát Bobuněčná) ložiska. Jedná se o přežívající bo- ním ze základních miasmat byl i syfilis. Ze relie dokáží vytvářet mikrobiální ložiska
týdně.
Lidé
sibuněk,
jím je tedy potřerůzných
typů
relie (například uvnitř imunitních, nervo- současného hlediska nemůžeme tento po- uvnitř
zlepšit
také
práci
buněčné
neboli prových, ale i pojivových buněk). Na tato hled na příčiny nemocí odsuzovat, naopak ba
zpestřovali jídelníček,
mikrobiální ložiska nepůsobí antibiotická je třeba se zamyslet nad tím, co lékaři a te- tivirové imunity. Než se pustíme do saaneborozbíjení
jej konzumovali
při je
boreliových ložisek,
léčba. Ta naopak velmi často vede ke zvý- rapeuti z praxe vysledovali a jaký to má motného
důležité příležitostech,
detoxikovat orgánový
šení počtu mikrobiálních ložisek v orga- reálný základ. Když vzniká nový život, ne- velmi
zvláštních
nismu. Z hlediska přírody je to logický dochází pouze k převzetí genetického kó- okruh sleziny pomocí preparátů Velienjakými byly například
a běžný jev. Pokud v prostředí nastanou du otce a matky. Nový organismus vzniká Dren a VelienHelp, které mají vliv na busvatby,
posvícení
nebo
imunitu.
Dále je bezpodmínečně
nepříznivé změny pro růst a rozmnožová- z tkání matky (vajíčko) a otce (spermie). něčnou
věnovat se detoxikaci mozku, proní, mikroorganismy se snaží ukrýt do bez- Dochází tedy i k převzetí mikrobiálních lo- nutné
pohoštění panstva. Dnešní
pečných míst, například dovnitř buněk, do žisek a dalších toxinů. Dále vývoj probíhá tože borelie vytváří celou řadu ložisek na
doba která
plodí
zhýčkanou
mají
vliv na řízení imunittkání, kam antibiotika těžko pronikají, v těle matky a je ovlivňován jejími mikro- místech,
funkcí.
Strategie
detoxikace
anebo vytváří ochranný biofilm a čekají, až biálními ložisky a toxiny z celého těla. ních
společnost, která
má mozku je
nepříznivé podmínky ustanou a ony bu- V průběhu těhotenství se v plodu tvoří však nad rámec tohoto článku.
přesně
načk si
Velmi častoto,
dochází
tomu, že imunita si
dou mít opět šanci se dále rozmnožovat. unikátní imunitní systém, vzniká obrovské
šablonu
pro
Nasazení antibiotik má smysl v akutní fázi množství rozličných šablon imunitních jako
vzpomene. tvorbu
Masoprotilátek
už provybere
infekce, kdy se v těle vyskytuje velké buněk, které budou jednou bojovat s růz- nevhodnou část bakterie, a sice bičík tvomnohé z nás není
množství jednotlivých bakterií, které je nými infekcemi a toxiny, s nimiž se orga- řený proteinem flagelinem. Protože tento
je velmi kterou
podobný proteinům
lidtřeba pozabíjet, a imunitní systém to (na- nismus může někdy potkat. Aby se přede- protein
lahůdkou,
si
příklad z důvodu oslabení) těžko zvlá- šlo poškození vlastního organismu, jsou ského těla, dochází k tzv. zkřížené imunitdopřáváme za odměnu, ale
ty šablony,
které „pasují“ na ní reakci. Vzniklé protilátky proti bakterii
dá.
Je nám
však třeba
počítat
s tím, že dojde vyřazovány
Proč
chutná
maso?
Hrůza jménem
porážka
každodenním
reagují s lidskýmichlebem.
nervovými vlákny,
tkáně,
a mohlo by vůči
kProč
vytvoření
ložisek.
máme mikrobiálních
na maso čím dál
většíProto
chuť, lidské
Zeptáte-li
se vegetariána,
proč těmto
se vzdaltkáta- pak
a
klouby
a
dochází
k autoimunitním
k imunitní
již svaly
je
nutné,
abyvíce
se posléze
tělo
těchto
mi- ním
když
se stále
prosazuje
zdravá
strava?
kovédojít
lahůdky,
jako jereakci.
maso, Pokud
odpovísevám
Někteří lidé dokonce
tvrdí,
organismu,
je ve Zbyněk
vývoji, nacházejí
krobiálních
ložisekměstě
zbavilo,
jejich vmožná
Proč se v jednom
uživíjinak
jen hrstka
stejněkterý
jako lékař
Luňáček: reakcím, během nichž imunita nelikviduje
že
je
nic
kromě
masa
další většinou
toxiny, jsou
přítomnost
v budoucnu
celé řa- mikrobiální
prodejen zdravé
výživy,povede
ale nakřeznictví
„Vegetariányložiska
se lidé astávají
pro- bakterie, ale ničí lidské tkáně. V tomto příje třeba řešit
emoční příčiny
vzniku
těchto
šablon také
vyřazeny,
protože
dě
různorodých
například
k bo- zto,
můžeme
narazitproblémů,
na každém
rohu a máme
že odmítají
zabíjení.
Nechtějí,
aby je
se padě
nedokáže
pořádně
zasytit.
považuje za tělu
Vznilestem
kožním
zánětům,
neurolojistotu,kloubů,
že nebude
nikdy
prázdné?
Odpo- organismus
jejich jídlo připravovalo
z tělvlastní.
zabitých
zví- autoimunity v organismu. Zde přichází řaJaký
omyl…
na okruh
jater, který řešíme preparáty
problém,
jelikož
jsou při
vývojisivygickým
a psychickým
potížím.
věď je nasnadě
– maso
je fenomén. Když ká
řat.tak
Chtějí
mít své
jídlo čisté“.
Možná
ří- da
řazeny
imunitní
buňky,
Zajímavou
se
pozorně souvislostí
podíváme je,
kolem sebe na to káte, o jaké nečisté
praktiky
jde? Vždyť
na LiverDren, LiverHelp, emočními preparáty
které tak
umírychle,
bojovat
proti
že
ačkoli nejrůznějších
je mnoho lidíakcí, ať už v ob- porážce jde všechno
množství
že to
zví- (například Nodegen) a znovu je důležitý
těmto
infekcím.
promořeno
boreliemi,
bychodech nebo
restauracích,
téměř nikdy řata ani nemohou
vnímat.
To je všakNově
hoř- také mozek a emoce. Jakmile dojde k deorgánů
ovlivvzniklý
organismus
má toxikaci
la
tato bakterie
poprvé
okamžitětěchto
odrazímateřských
na kvalitě masa.
Těla
zvíneodoláme.
K tomu
se ještě přidávají člán- ký omyl. Dokážete
si v mysli
vybavit traimunitu,
je třeba
trpělivěprudké
vyhlesníženou imunitu
proti
in- ňujících
popsána
až vkteré
roce povětšinou
1982.
řat zaplaví
adrenalin
a nastávají
ky v médiích,
pějí na ma- diční českou zabijačku,
při níž se
prase
mikrobiální
ložiska
v organismu
fekcím,
které přebral
od dávat
Ve
archiv-má pocit, že když podřízne a ihned
biochemické
změny.
To vede
zejména
so skutečnosti
oslavné ódy,ale
a člověk
se začne
pumpovat
postupně je
za pomoci
detoxikačních
svých
rodičů,
a snáze
mů- ak vysokému
ní
záznamy
dokazují,
žeani nebyl člověk. krev? I to je pro
nárůstu
toxických
látek v ormaso
nejí, jako
by snad
mnohé
citlivější
jedince
vlastní
rozbíjet.
Až
že Abýt
i podobse
v Evropě
vyskytovala
již
ganismu. Tyto
jedyimunitou
v těle mrtvého
zvířete
Možná
proto
je na vegetariány
v naší ze- drastický pohled.
conapaden
teprve když
přišla preparátů
tuto chvíli
je vhodné
podávat
preparát
nými typy
mikroorganisokolo
roku
1880. PosledIhned
po porážce
se bílkoviny
mi stále
nahlíženo
s povážlivou zdrženli- na řadu vlna domácích
pušek?
K smrti vy- vzůstávají.
který
v sobě
holografické
Mikrobiální
ložiska
ních
staletí Jsou
byladivní…
v těle srážejí
a začne
se nese
vytvářet
látka zvavostí.několik
Nejedí maso?
děšené prasátkomů.
zmateně
pobíhá po
dvor- Spirobor,
spirochet
jejich toxinů,
konkrétních
mikroorgavšak
evropská
populace
ná ptomain*,
tzv.a mrtvolný
jed. a pomůže
Vědci
z Německého
institutu pro výživu ku, střelec nervózně
čeká na okamžik,
kdy obrazy
nismů
většinou
projepromořena
bakteriípro gerontologii se mu zvíře dostane
v Postupimijinou
a Institutu
doserány,
a všichni
ko- k rychlejšímu navedení imunity proti uvolse infekci.
Je třeba si uvědomit, že
vujís napětím
podobnými,
typickýzv tohoto
řádu,ještě
TreponeKyjevě přišli
s jedním vysvětlením lem tu podívanou
pozorují.
Ne- ňující
Daň za
čerstvost
musíme
řešit mateřské
orgány
přímou,
kteránám
způsobuje
toho, proč
maso tolik chutná. Něko- pěkný pohled. Amito problémy.
jsme si vzaliMiasmatu
na paškál také
Ve většině
obchodů
se setkáváme
s balíčky
v nichž
se ložiska
nachází,
syfilis býváJakou
přiřazena
ho- slušných
onemocnění
syfilis.jim dalo jasnou pouze domácí zabijačku.
lik pokusů zvané
s krmením
hrůzuv murůžového,míst,
lesklého
masa,
které působí
domeopatii vlastnost deTato
bakterie
napadá bílkoviny
poodpověď.
Živočišné
obsažené
Víte, že…
strukce. Zaměříme-li se na
dobné
jakonaborelie,
v masutkáně
působí
náš mozek jako cukr.
– ll. stadium
organismus,
průběh
je Borelióza
Zaplavujíonemocnění
tělo serotoninem,
hormonem
… nejvíce jedlíků
masa seprojevem
nachází dev Severní Americe? V těsném závěsu za ní
rovněž
podobný,
avšak
o může stát dodobré nálady!
Maso
se tak
je Evropa. strukce a sebedestrukce
býta autoimunitní
Typický-důvodů nejedí vepřové maso?
dost
agresivnější.
Tuto nemoc se z velké mohou
konce
drogou.
… židé
muslimové z procesy.
náboženských
které
způsobují
boreliová
lo- hovězí. A žádnému z nich to na
části podařilo z populace vymýtit hlavně mi problémy,
Hinduisté zase odmítají konzumovat
jsou autoimunitní
pochody,
napřídíky
antibiotik.
Důležitou vlast- žiska,zdraví
Jez používání
maso, nebo
nevyrosteš!
neubírá. Zvířata chovají pro mléko, skot je navíc schopnou pracovní
kloubů,
roztroušená
skleróza,v zemědělství.
ností
schopnost
přizpůsobit
se klad bolesti
Jako pro
dětiživot
jsmeje
slýchávali
varování,
že nesilou silou,
která
se hojně využívá
změněným
Protože
budeme-li životním
jíst maso,podmínkám.
nevyrosteme.
Naše dermatitida. Proto můžeme miasma syfilis
… v severní
Guineji žije
primitivní
kmen s názvem Reddy Cai Cai,
jako vrozenou
sníženou
imunitu
bakterie
rozmnožují
(během
jed- chápat
maminkysedobře
věděly,rychle
že maso
obsahukterý
nejí
žádné
maso?
Zato
se
živí
noho
roku sebílkovin,
vytvoří cca
20 000
ge- proti spirochetovým infekcím a musíme zvířecí krví. Příslušníci tohoto
je spoustu
které
jsounových
nezbytné
kmene prý
nařezávajídostatečně
žíly hospodářským
zvířatům, aby mohli
v organismu
vynerací),
dokážou
se velmi
přizpůsopro správný
vývoj.
Jenže hbitě
zapomněly,
že tuto imunitu
odebrat
trochu
krve aznalosti
vypít ji. Zvířata sice ztratí trochu krve,
Praxe,
ale jejich
i současné
bovat
Důsledkem
společnězměnám.
s bílkovinami
se do tělatohoto
dostá- budovat.
ale zůstanou
systémuživá.
ukazují, že je to možpřizpůsobení
může dojít
nahrazení
urči- imunitního
vají také živočišné
tuky,k jejichž
přemíra
né.
Podávání
informačních preparátů
tého
rodu
bakterií
(Treponema)
velmi
ponemá s naším zdravým vývojem nic spotom
může velmi
zásadně
pomoci.
dobnými
(rod
Borrelia)
ze stej- vsejí
zažívat
zvířata,
která jsou
odváděna jmem čerstvé a šťavnaté potraviny. Velice
lečného. bakteriemi
Když si maso
budeme
dopřávat
Pokud
tedy nemůže
zjistíme klientovi
větší
né
čeledi,dvakrát
které lépe
odolávají
změněným
porážku,
nikdo z nás
animnožtušit. často se pod touto maskou skrývá hodně
jednou,
za týden
a spíše
nežli po na
boreliových
ložisek
v organismu,
je odleželé maso, jehož přirozená barva má
podmínkám.
Pomineme-li
toto
morální
hledisko, s povepřovém sáhneme po rybě, rozhodně ství
že problém
nedá vyřešit
během
Významnou
také
rážkou souvisí
i dalšísenegativa.
Zvířecí
zou- do růžové hodně daleko. Je typicky šedonám
tím žádnároli
vadahraje
na těle
ani imunita
duši ne- zřejmé,
Aby došlo
odstranění
těchavznikne.
dědičnost. V homeopatii a ve starově- krátké
falství doby.
a obrovský
stres kpřed
porážkou
se zelená a vzniká v souvislosti s přirozenou
Rizikové potraviny
Maso
?
20
12
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
degradací
protože právě
masa.
tyto
Výrobci
orgány
a dovolily,
prodejci aby
se tase
kovému
spirochety
zbarvení
v podřízených
zuby nehty
orgánech
brání ausadidělajíly.vše
To pro
vysvětluje,
to, abyproč
maso
je působilo
u někohočerstvým
třeba tadojmem.
ké řešit okruh
Vděčným
ledvin,
pomocníkem
který dovolil
jsou
průnik
jim
nejrůznější
borelií do konzervanty,
kloubů. Pro doplnění
například problenitráty,
které
matiky
dodávají
boreliímasu
a bolestí
krásnou
kloubů
růžovou
je třeba
barvu.
uvést,
O vůni
že někdy
a chuť se
může
postarají
užívání
další
výživy
chemicpro
ké
klouby
výdobytky.
při boreliové infekci vést k větší aktivizaci a rozmnožování infekce a paradoxně vyvolat zhoršení
Antibiotika,
kam se kloubních
podíváš problémů.
Největší
hrozbu představují látky, které se
do těl zvířat dostávají během chovu. Chovatelé,
kteří dávají zvířatům
absolutní svoŘád Spirochetales
– skupina
bodu,
prostor
a nechají je přirozeně
růst, si
bakterií
spirálovitého
tvaru
jsou
vědomi toho,bakterie,
že mohou
nabídJsoudobře
to gramnegativní
většinou
nout
maso (k
velice
kvalitní, za
což si spotřeanaerobní
metabolismu
nepotřebují
kysbitel
většinou
připlatí.
Peněz
všakohebná,
litovat
lík). Jejich
buňka
je dlouhá,
tenká,
nemusí.
Jen málokterý
velkochov dokáže
s charakteristickým
šroubovitým
tvarem.
nabídnout takovou kvalitu. Chovatelé
Leptospira
kvůli co nejlepšímu
zisku zvířata přikrmují nejrůznějšími hormony, antibiotiky,
vnější
látkami podporujícími chuť k jídlubičík
a cheVnitřní
membrány
mickými
směsmi.
Zvířata
rostou
rychle
a
na
Průřez
bičíky
oko působí velice zdravě. Opak je však
Borrelia
pravdou. V posledních
letech vzrost-spirálovitý
válec
lo zejména používání antibiotik.
Spirillum
Infekce
by dokázala
ohrozit
Vnější
bičíky
Jsou 5–500 µm dlouhé a 0,1–0,6 µm široké.
Vykazují značnou pohyblivost, protože na
svém těle mají bičíky a dokáží se vývrtkovitým pohybem „prošroubovat“ i skrz velmi tuhé prostředí, například klouby, hematoencefalickou bariéru (chrání mozek)
nebo placentu. Ve svém genetickém programu mají tvorbu mikrobiálních infekčních ložisek, která tvoří v obrovské míře,
rozličných formách a na různých místech
organismu. Tvorba ložisek se zvyšuje při
podávání antibiotik. Spirochety se totiž
snaží přežít a přeměňují se v různé cystické útvary bez buněčné stěny, na něž antibiotika nepůsobí.
chod
celého
podniČeleď
Brachyspiraceae
– žijí v poku,
proto někteří
vrchových
vodáchchovatelé
a půdě, tvoří běžnou
přidávají
zvířatům
do krmení
antisoučást půdní
mikroflóry.
Jsou
kataláza
biotika
pravidelně,
z preventivních
důvopozitivní,
neutralizují
antibakteriální
endů.
těší dobrému
zdraví a chozymZvířata
a snázeseodolávají
imunitě.
vatelé
září štěstím,
protože
díkyBakteantiRod Brachyspira
– dříve
Serpulina.
biotikům
zvířata
snadněji přibírají
na spivárie způsobují
tzv. intestinální
(zažívací)
ze.
Odhaduje
se dokonce,
40 %
rochetózu.
Jedním
koncem že
se až
zavěsí
na
antibiotik
se zvířatům
kvůli
tivýstelku střeva
a vznikánepodává
tzv. falešný
kartášení
ale právě
pro snadnější
vyčovýnemoci,
lem. Většinou
dochází
k chronickým
krmení.
Zbytky
antibiotik
v masubolestem
sice neprůjmům,
krvácení
z konečníku,
zůstávají,
mohou Vyvolává
se ale shromažďovat
břicha a hubnutí.
podobné přívznaky
kostech.
O tom
se přesvědčil
Stephan
jako
rakovina
střev a dr.
konečníku.
Wegmann
z úřadurodu
hygieny
masa vvyskytují
BorkeBakterie tohoto
se běžně
nu,
když prováděl
test často
na více
než
dvacev rozvojových
zemích,
jsou
nacházeti
kusech vepřového.
kunytisících
u homosexuálů.
Některé Poražené
druhy způsosy
dalonemocnění
jednoduše pod
UV nebo
lampu.
Některé
bují
prasat
psů
a mokosti
zazářily
žlutoui na
barvou.
Byly to ty koshou být
přenosné
člověka.
ti, v nichž se našly zbytky antibiotik, konkrétně
Že se z– kostí
nevaří?
Čeleďtetracyklinu*.
Leptospiraceae
tyto bakterie
A
co patogenní
třeba oblíbené
vývary,
žebírkaale
se mozejsou
hlavně
pro zvířata,
lím
třeba želatina?
Drcená
kostní
hounebo
být přeneseny
i na člověka
(tzv.
zoodřeň
se navíc
hojnědochází
užívá při
výroběmočí
levnákaza).
Nejčastěji
k nákaze
ných
uzenin. zvířete. Nejvíce bývají infikonakaženého
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
váni hlodavci,
ale pohroma
často i domácí
Riziko
pro lidi,
pro zvířata dochází k poškození jater a nedostatečné(prasata, skot, koně). K nákaze často do- mu odbourávání bilirubinu. Tato bakterie
přírodu
chází běhemkterá
koupání
při pitíodvody
Antibiotika,
zvířenebo
nevstřebá,
z přírodních
zdrojů,
těla
dostává
cházejí
společně
s močídoven
tzv.semopřes sliznice,
případně
čůvkou
a ocitají
se na spojivkami.
polích a lu-Nákaza
hrozí na
také
při styku
kůže a bahkách,
nichž
roste poraněné
obilí a rostliny
na, vlhké
půdy infikované
močí.
Leptospiurčené
k dalšímu
zužitkování.
Takry se
mohou
vlhkém
prostředí
přežívat
že
nám ve
všechny
látky
nakonec
i několik
Nebezpečí
tohoto
opět
vrátí měsíců.
na talíř…
Kdo si myslí,
že onemocnění
stoupá
například
při prevenzáplavách.
je
výhodné
dostávat
do sebe
Rod Leptonema
– rod
vyřazenýmá
z leptotivně
malinkou dávku
antibiotik,
vespirů
na základě
klasifikace
podle
Je
lice
zkreslené
představy
o tom,
jak DNA.
vypadá
pojmenován
podle
státu Illinois,
nejlidnazdraví.
Občasné
a nárazové
užívání
antějšího státu
USA. poradit
Právě zde
byl tento rod
tibiotik
si dokáže
s akutní
bakterií nalezen
poprvé. Běžně se vyskychorobou,
dlouhodobé
tuje u zvířat
(krysy, namyši, morčata), nezpůužívání
antibiotik
sobujesnižuje
jim problémy.
opak
obrany- Vzácně byl popsán
přenos na organisčlověka, příznaky onemocnění
schopnost
jsou podobné
mu,
který sejako u leptospirů.
Rod Leptospira
– zahrnuje celou řadu jedstává
vůči
notlivých druhů. Způsobuje horečnaté
infekonemocnění zvané leptospiróza
cím neboli
a dalkrysí žloutenka. Toto onemocnění
je rozším nástrahám
šířené po celém světě,imunní.
u nás se také někdy
nazývá polní, žňová či blaťácká horečka.
Existují různé
druhy leptospirů,
více patoČervené,
nebo bílé?
genní Guláš
jsou bez
L.interrogans.
Onemocnění
hovězího masa
si asi dozpočátku
připomíná
chřipku,
inkubační
káže představit
málokdo.
Zastánci
čerdoba od
nákazy
je cca
1–2
Podle
veného
masa
tvrdí,
žetýdny.
je mnohem
stavu imunity
skončínež
nákaza
chutnější
maso buď
bílé.lehkým
Výrazná chuť se mu skutečně
odepřít nedá. Jenže tak
jako u všech potravin
také u masa by neměla chuť hrát hlavní
roli. Vědci z Harvardovy univerzity provedli výzkum, který
trval celých 28 let.
Výzkumu se zúčastnilo 121 300
lidí, mužů i žen
všech věkových
kategorií.
Jejich
úkolem bylo podávat podrobné zprávy
o konzumaci červeného
masa. V období výzkumu
zemřelo 29 300 osob, z toho
téměř 15 500 na srdeční choroby
a rakovinu. Prokázalo se, že jedním z hlav-
Zjistili jsme
Náš tip
netvoří mikrobiální ložiska příliš často. Pokud všakChcete-li
jsou přítomna,
nejčastěji
mít jistotu,
že je nalézáme v kupujete
játrech, srdci,
cévách,
slezině,
CNS.
opravdu
dobré
maso,
vybírejte jej u osvědčených
Čeleďřezníků.
Spirochaetaceae
– zahrnuje
Maso se má prodávat
nejdůležitější
z celého
řádu
Spirolehce rody
odleželé,
má být
měkké
chetales. aJsou
to bakterie,
vytváří
voňavé.
Maso odkteré
řezníka
obrovské
množství
infekčních
mikrobiálnavíc
není baleno
do fólií,
ních ložisek
v celé řadě
tkání, zvláště
která podobu
potraviny
hodněpak
v tkáních
pojivových
a
nervových
buňkách.
zkresluje, takže si jej budete
Při neřešených
problémech
se stav orgamoci důkladně
prohlédnout.
nismu
vede k jeho deUpostupně
balenéhozhoršuje
masa jea dobré
vastaci.
podívat se na etiketu, na níž
Rod musí
Borrelia
je tooskupina
bakterií
velibýt–údaj
tom, kdy
byl kus
kostiporažený
0,2 x 3–30 µm,
obsahující
přibližně dea dokdy
je vhodné
set bičíků. Běžně žije v různých zvířatech,
maso spotřebovat. Řezník vám
jako jsou hlodavci, dobytek, srnčí zvěř, ptátakové informace musí také
ci… Přenáší se hlavně klíšťaty. Průměrná
poskytnout, vyžádejte si je.
promořenost klíšťat v ČR se pohybuje kolem 10 %, liší se podle oblastí. Nejvíce
infekční formu klíštěte představují malá,
huje
tolik živočišných
tuků. Může
tedy
průhledná
klíšťata – nymfy.
Přenosseprobína
objevovat
há jídelním
skrz slinystole
klíštěte,
je ale častěji
třeba, než
aby masání
so
červené.
trvalo
dostatečně dlouhou dobu, alespoň
24 hodin. K nákaze může dojít i z trusu
klíštěte
(velká infekční
dávka). Klíště je třeČím
nahradit
maso?
ba i u zvířat odstraňovat
opatrně,
neSamozřejmě,
že není maso
jako aby
maso.
došlo k ipotřísnění
kůže. Je možné,
že boExistuje
mnoho chovatelů,
jejichž zvířata
jsou doslova hýčkána, což se na chuti
a kvalitě masa stoprocentně odrazí. Poněkud problematické je takový chov najít,
ale s trochou trpělivosti se to nakonec
podaří. Kdo maso z šetrného chovu jednou ochutnal, bude tvrdit, že už nikdy nechce jiné. Před masem se tedy schovávat
nemusíme. Důležité je konzumovat jej
v rozumném množství a nenechat se zlákat akcemi, které slibují kvalitu za levný
peníz. Za dobré jídlo se zkrátka platí, ale
své finance vždy investujeme do toho nejcennějšího, co máme – do svého zdraví.
Kdo přeci jen masu příliš neholduje a jí ho
pouze z povinnosti, nemusí zoufat. Maso
lze nahradit jinými potravinami. Oříšky zasytí a pomohou snížit riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Tu samou službu
prokáže zelenina a celozrnné výrobky, jejichž konzumace údajně snižuje riziko
předčasného úmrtí až o 14 %.
!
Maso k životu nepotřebujeme. Vegetariánská strava je i bez masa dostatečně
pestrá a výživná. Hůře jsou na tom vegani, kteří odmítají konzumovat
veškeré produkty živočišného původu, tedy i ryby, vejce, med aj.
Těmto lidem, a zejména dětem, se doporučuje dodávat do těla pravidelně
vitamin B12, který pomáhá bránit vzniku těžkých vývojových vad.
Treponema pallidum
horečnatým onemocněním, anebo se bakterie může v těle šířit a napadat další tkáně a viníků
orgány,
nejčastěji
játra, ledviny,
srd- relie přenášejí
ních
byla
právě nadměrná
konzuZdroj:
Pollmer,
U.,krevsajícího
Schmelzeri jiné
druhy
ce, plíce.
Může dojít
k poškození
mace
červeného
masa
(hovězího,endotelu
zvěřiny, Sandtnerová,
B.: Šokující
o výrobě
hmyzu. Buněčná
stěnapravda
je polotekutá
a vzniku zánětlivých
ložisek
v cévách.
Na- a umožňuje
vepřového).
Je-li červené
maso
každodenpotravin.
Praha velmi
2001
rychlé Fontána,
změny, takže
paden
bývájídelníčku,
i nervovýspolehlivě
systém, dochází
ní
součástí
dokáže snadno dokáže změnitwww.zvirevtisni.cz
svou vnější podok meningitidě
(zápal
mozkových
blan), bu. To je matoucí pro
zvýšit
riziko úmrtí
až o pětinu.
Konzumawww.ceskenoviny.cz
imunitní systém,
nejčastěji
se projevuje
zvracením, tuhnuce
červeného
masa se nedoporučuje
ani li- protože pokud dojde k její
www.czech.cri.cn
proměně, přetím šíje
a různými
změnami
v psychice.
Ně- stávají na ni působit protilátky,
dem,
kteří
mají potíže
s klouby.
Bílé maso
www.zaria.cz
které prokdy
můžestravitelné
být přítomna
i žloutenka,
při níž dukuje imunitní systém.
je
lehce
a především
neobsawww.life.ihned.cz
To je také příči-
21
13
kdo chce udělat něco
pro své zdraví a zlepšit
svůj životní styl,
většinou začne právě
aktuálně
změnou jídelníčku.
A za jednu z prvních
změn zvolí častější
konzumaci ryb.
dělá, anebo přiznává, že nedokáže nic dělat.
Zbavit se těchto toxinů znamená odstranit příčiny dráždění vlastního nervového systému
cizími podněty, tedy toxiny
z vnějšího světa. Pokud takové
toxiny člověk neodstraní, bude
jimi při své snaze o soustředění
neustále „vyrušován“. Jakmile
se zdrojů dráždění zbaví, půjdou mu všechny mentální aktivity, například také umění učit se, daleko lépe.
S živlovou výbavou se člověk rodí, o tom
jsem plně přesvědčen. Emocionalita člověka je jako míchaný nápoj – již při narození
sestává z několika ingrediencí, živlů, které
jsou zastoupeny ve větší či menší míře. Tento pomyslný nápoj lze někdy mírně, někdy
značně pozměnit výchovou, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Představme si dvě děti, které žijí ve stejné rodině
a narodily se stejným rodičům. Rodiče vědí,
že je mají obě stejně rádi. Pocit dětí může
být přesto naprosto odlišný. Jedno z dětí si
například z výtek rodiče příliš nedělá hlavu,
za chvilku na ně zapomene, druhé však
o nich neustále přemýšlí a rozebírá je, a to
dokonce tak moc, až může ve své mysli přijít k různým vykonstruovaným závěrům,
například k tomu, že ho jeden z rodičů má
méně rád. Kniha Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů je návodem na to, jak chybějící a slabé živly doplnit a posílit tak, aby
„ukáznily“ a usměrnily živly již existující.
Tím pádem už nebude žádný živel převládat, ale zůstanou v nás všechny zakořeněny
v určité harmonii.
Tu knihu vlastně nebylo vůbec nutné napsat… Přitahujeme totiž to, na co myslíme
a jaké pocity při tom zažíváme. Kdybychom
nebyli sužováni žádnými strachy, obavami,
lítostmi, napětím a neustálým přemýšlením, náš život by se ubíral jiným směrem.
Pak by nebylo zapotřebí ani psát, ani číst
tuto knihu. Pokud bychom měli na počátku
života dostatek všech živlů, pravděpodobně by neexistovaly ani žádné nemoci.
Přeji všem čtenářům všechno nejlepší
v roce 2013, ať se ve vašich srdcích pevně
usídlí radost a láska, po níž všichni toužíme, a nenechá se ničím nepodstatným vyrušit.
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
www.google.com
Pangasius
aneb Když ryba
Nové testovací ampule
není
rybou
urychlí zjišťování zátěží EAV přístrojem
Češi a ryby
Obliba ryb v České republice je vysoká. RaTato zpráva jistě potěší
ději než na talíři je však Češi vidí v sítích.
všechny
terapeuty,
O tom,
že rybaření
je skutečně kteří
velkým
koníčkem,
svědčí
Český
rybářský
svaz. Za
denně pracují
s klienty.
loňský rok čítal téměř 250 000 členů! TřeV sortimentu
firmy…Joalis
boňský
kapr, štika, sumec,
Takové se
pochoutky
plavou
v
našich
řekách
a rybníobjevila novinka v podobě
cích. A bezpochyby se mají čím pyšnit.
sady
5siměřicích
Dobrý
rybář
tak může ze ampulí
svého lovu ve
odnést
velice testovacích
delikátní a zdravou
pochutinu.
formě
lahviček.
A má jistotu, že to, co jí, je skutečně stoAmpule slouží
procentní ryba. Ten, kdo si na talíř položí
k jednoduchému
zjištění,
pangasia,
tuto jistotu velice záhy
ztrácí.
zda se v organismu nachází
Pangasisus – černá ovce mezi
nějaká zátěž toxiny z dané
rybami
Sumeček žraločí neboli
pangasius
se mezi
skupiny
toxinů.
obchodníky i spotřebiteli těší velké oblibě.
Není to tak dávno, co se objevil na pultech
obchodů pod označením „exkluzivní“.
V té době jím skutečně byl. Zejména díky
bílé barvě, neutrálnímu
zápachu
a vlastně
Základní
skupiny toxinů
jsou:
i neutrální chuti
si jej
brzy zamilovali
doMikrobiální
ložisko
– Microbial
focus,i Zásavadní
odpůrci rybího
Od
všech
těž
anorganickými
toxinymasa.
– Body
burden
těchto
„superlativů“
odvíjela
také jeho
of
anorganic
toxins, se
Zátěž
organickými
cena. Za
kilogram
filetofz organic
pangasiatoxins,
si obtoxiny
– Body
burden
chodymetabolity
účtovaly i více
nežburden
150 Kč. of
A spotřeZátěž
– Body
meta-
18
14
bitelé žili v domnění, že jedí něco extra,
něco se spoustou výživných látek a blahodárného jódu… Teprve nedávno vyšlo najevo, že pangasius zase takový zázrak není a že je velice diskutabilní, zda vůbec
stojí za to si na něj vystát frontu, když se
náhodou objeví ve slevě.
Daleko od moře
Název sumeček žraločí svádí k myšlenkám,
že pangasius je mořská ryba. Navzdory honosnému jménu se však jedná o rybu sladkovodní, která navíc obsahuje pouze minimální množství jódu. Také procenta
omega-3Emocionální
nenasycených
mastných
kyselin*
bolites,
toxiny
– Suppressed
jsou oproti mořským rybám poměrně zaemotions.
nedbatelná.
Pangasius
je chovánvýrazně
v sádNové ampule
terapeutům
kách v USA
a deltě
Mekongu,
odkud
se
usnadní
postup
při práci
s přístroji
SALVIA
nám také hojně
dováží.
Mekong, toxicjedna
ak ACUCOMB
a urychlí
vyhledávání
z největších
řek na
prokazuje
kých
zátěží. Než
se světě,
terapeut
pustí doVietvynamu mnohé
služby. Díky
usazeninám
se
hledávání
konkrétních
zátěží,
může si jeddelta Mekongu
neustále
což
noduchým
způsobem
zjistit,zvětšuje,
zda se daná
mnohýmtoxinů
tamním
obyvatelům
zajišťuje
skupina
v organismu
nachází.
Pouobživu. V
těchto
místech
se nachází
tolik
žíváním
těchto
skupin
toxinů
se významrýže,
že seajízpřehlední
může spolehlivě
celý
ně
urychlí
proces zásobit
vyhledáváVietnam.
se tuvýběr
také pangasius.
ní
toxinů Aanachází
následný
vhodných
Je to ale výhra?
Kdo někdy měl možnost
detoxikačních
preparátů.
vidět
na vlastní
oči,
zjistil,podobě
že stejSaduMekong
nových ampulí
si ve
fyzické
ně jako většina veletoků je i on gigantický,
mocný – a špinavý. Právě sem totiž vedou
odpadní vody mnoha vietnamských továren. A těch rozhodně není málo.
Trnitá cesta pangasia
Jestliže jste někdy narazili na pojem
„čerstvý pangasius“, můžete se od plic zasmát. Čerstvě chyceného pangasia u nás
totiž nenajdete. Do České republiky se dováží výhradně mražený. Co se však na
první pohled jeví jako kvalitní, zdravá
a šťavnatá rybí pochoutka, je ve skutečnosti jen uměle vylepšená ryba druhé kamůžete
distritegorie. objednat
Pangasiusprostřednictvím
není škodlivý. Ale
při
buční
sítě ECC
jako zatavený
komplet za
pomyšlení,
že kromě
hezky vypadajícího
cenu
Všechny
tytodostáváme
ampule jsou
již
masa600
doKč.
svých
útrob
také
také
součástí
programu
set, k jejich
kvanta
nasolené
vody EAM
a stabilizátorů,
získání
EAM
set aktualizovat.
mnohé stačí
z náspouze
na tuto
rybku,
odchovanou
Bližší
informace ogranulích,
programu EAM
setchuť.
vám
na speciálních
přejde
rádi
poskytnou
pracovníci
společnosti
ECC.
Někdo
by mohl
namítnout,
že každá
Pro
aktualizace
EAM obsahuje
setu se obracejte
zmrazená
ryba přeci
vodu. Tona
je
paní
Pavlovičovou
pravda.
Každá ryba je([email protected] zmrazením polis.cz,
tel.:
734 751
814). pitné vody, tvotažena
tenkým
povlakem
Věříme,
se nové ampule
vítařícím
tzv. že
ochrannou
glazuru.stanou
Jenže čeho
nou
pomůckou
ve vašich
terapeutických
je moc,
toho je příliš.
V některých
balíčcích
praxích.
s pangasiem dosahují procenta vody více
Mgr.
Marie
Vilánková
než padesáti procent.
Zbylá
procenta
tvo-
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
mikrobiologie
robek od Nowaca (glazované filé z pangase dolnookého), který si odnesl uspokojivé hodnocení. Z dalších balení se
však na spotřebitele kromě nekvalitního
masa vyvalilo také nadlimitní množství
vody, soli a chemických látek. Méně než
50 % masa obsahovaly tyto výrobky: AgKrutá pravda dTestu
ro-CB Pangas dolnooký, Frionor Treska –
Sdružení dTest v nedávné době zaměřilo
filety z tresky pestré, Spar S-Budget Pansvou pozornost právě na pangasia. A aby
gasius – filet a Animalco Pangas doltoho nebylo málo, přidalo do svého hlenooký filety. Zbylá procenta tvořila vodáčku ještě filety a filé z tresky. Výsledky
da.
testu, jemuž bylo podrobeno dvaadvacet
balení zmrazených filet a filé, odhalily dal- • Pod názvem Kimbex Pangasius filé se
skrývaly filety, které navíc obsahovaly zaší výrobky, které ve zdravém a výživném jídelníčku nemají co dělat. Byly totiž plné
vody, soli, emulgátorů a u některých
Víte, že…
z nich se dokonce druh masa nedal ani od… najít ve Vietnamu restauraci
hadnout. DTest zároveň také potvrdil znáa domácnost, v níž by vám připravili
mé heslo Tomáše Bati: „Nejsem tak bohapangasia, je téměř nemožné? Tato
tý, abych si kupoval levné věci“. U většiny
ryba je určena výhradně pro vývoz. Proč asi?
testovaných výrobků totiž spotřebitel pla… pokud si chcete dopřát kvalitnější mraženou rybu, měli byste sáhnout po
tí kromě masa z velké části také za obyté, na jejímž obalu je napsáno „Sea Frozen“ nebo „Zamrazeno na moři“?
čejnou slanou vodu. Výrobky pocházely
Tyto ryby jsou zpracovávány v továrnách a konzervárnách plujících po
z Číny, Vietnamu a Peru.
moři. Zde se zpracovávají čerstvé ryby, kterým k zachování kvality
většinou stačí pouze tenká vrstva vody. Naproti tomu označení „Double
Jak dopadl test?
Frozen“ neboli „Dvakrát zamrazeno“ naznačuje, že kvalita takového
• Treska vyšla z testu jako vítěz. Osm bavýrobku nebude tak vysoká. Proč? Zřejmě proto, že v tomto
lení dostalo velmi dobrou známku, dalpřípadě se ryby pouze zamrazí, na pevnině jsou rozmrazeny,
ší dva se mohou pyšnit pomyslnou trojDnes budeme
pokračovat v upraveny
našemaseriálu
popisujícím
opět zamrazeny.
Ona „úprava“ v sobě zahrnuje
kou. Změřený
podíl deklarovaného
naložení
do
lázně
z
pitné
vody,
fosfátů, soli a dalších dobrot.
rybíhojednotlivé
masa se pohyboval
v
rozmezí
od
mikrobiální patogeny. Procházíme postupně
77–100 %. Kladné hodnocení si odnesly
poslední
říší, různorodou, širokou skupinou
tyto výrobky: Albert Quality
/ Filé z mořmlčenou
kyselinuTato
citronovou.
se v utaských
ryb, Tesco filety / Alaska
Pollack
jednobuněčných
organismů
– bakterií.
říše Ta
zahrnuje
jení skrývala také ve výrobku Agro-CB tří! Byla totiž prokázána přítomnost nadFillets, Nowaco Filety, Tesco Value Alasmnožství
bakterií,
které
sefilety
přizpůsobily
různým
glazované
z pangase. A aby
toho limitního množství fosfátů.
kaohromné
Pollack portions
a Billa clever
filety
nebylo
málo, totopoužívat
balení navícrozličné
obsahoz treskovitých
ryb.životního prostředí.
typům
Dokážou
Zdroj: www.dtest.cz
valo chlorid sodný, což výrobce také na
• Nejhůře dopadl pangasius. Většina výdruhy
metabolismů podle toho,
zda mají k dispozici kyslík,
www. bio-life.cz
obalu pozapomněl uvést.
robků, které byly testu podrobeny, nejako zdroj
energie• umí
zpracovávat
různé
druhy
www.rybsvaz.cz
Glazované
filety z pangase
(Spar s-Buduspěla, a to zejména
kvůli falšování
get)sloučenin,
dokonce do obchodů
vůbec
a klamání
spotřebitele. Výjimku
tvořil výorganických
i anorganický
některé
senepazase Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
ří maso. Vezmeme-li v úvahu, že cena takových ryb se pohybuje okolo 130 Kč za jeden
kilogram, dojde nám, že si v mnohých případech kupujeme levné maso a opravdu velice, velice drahou vodu.
Bakterie
a legendy
zmýty
racionálního
myšlení naosil-zdraví
nější vnímání srdcem, to jak se
člověk postupně bude zbavovat emocionálního balastu.
Nemohl jsem v úvodu knihy
vynechat kapitolu o detoxikaci
organismu, konkrétně o tom,
jak důležitou ji shledávám coby
předstupeň pro zvládnutí předložených vizualizačních technik.
Abychom s touto technikou doSchází
vám jejód?
kázali
pracovat,
totiž Jezte
potřeba umět se
koncentrovat,
tedy podržet
víc ryb. Nemáte
rádi dostatečně
dlouhou dobu (alespoň několik desítek setypickou pachuť
kund) ve své mysli obraz, myšlenku. To znakaprů?
Dejte
tresku.
mená
nenechat
se si
vyrušit
podnětem přicházejícím
z
vnějšího
světa,
nebo vnitřní
Bolí vás klouby?
asociací na nějakou konkrétně prožívanou
Obohaťte
svůj
starost.
Ze své letité
praxe terapeuta vím, že
tuto
schopnost
nemá
většina klientů, kteří
jídelníček o rybí
do mé poradny přicházejí, avšak mnozí
Tato
zspeciality.
nich si to nechtějí
připustit.
zkušenosti
víme, tvrzení
že těmto lidem doaZemnohá
další
kážeme výrazně pomoci, budeme-li je sysse neodmyslitelně
tematicky očišťovat od toxinů, které zná
do paměti
azapsala
s velkou důkladností
popisuje toxikologická
literatura
klasická
medicína, která
mnohým
z anás.
Ten,
však s nimi v konečném důsledku nic ne-
(část druhá)
Spirochetales –
Spirobor
?
přizpůsobily životnímu prostředí svým tvarem. Dnes se
budeme zabývat skupinou bakterií, které jsou
charakteristické
vzhledem. Tvoří dlouhou štíhlou
vědomostnísvým
okénko
spirálu a vypadají jako tenký šroubek. Podle této vlastnosti
Jak spirochety.
dobře znáte
své
tělo?dávají tomuto
se jmenují
Zmíněné
vlastnosti
druhu
bakterií
konkurenční
výhodu
oproti jiným
bakteriím.
V dnešním
dílu jsme
si pro vás připravili
dvě pikantnosti
o lidském
těle.
Ověřte
si,
jaké
jsou
vaše
znalosti
o
pohybovém
aparátu
a
mozku,
Dovedou se totiž pohybovat velmi rychle v různých tkáních,
hlavním orgánu nervové soustavy. Správnou odpověď naleznete na
dokážou
vyvinout až stonásobně vyšší rychlost než jiné
straně
29.
bakterie
a buňky
Díky
svému
tvaru jsou
1. Při chůzi
je do pohybu
zapojeno organismu.
velké množství svalů
– nejen
na nohou.
Zapojují
se
svaly
zádové,
břišní,
hýžďové,
svaly
ramen
a
paží.
Kolik
svalů je
schopny (na rozdíl od jiných mikroorganismů) pronikat
do
zapotřebí zapojit do jednoho kroku?
pojivové
a) 65 tkáně, hlavně do chrupavek a kloubů, tudíž
b) 200 celou řadu problémů v pohybovém ústrojí.
způsobují
c) 100
d) 180je z hlediska detoxi- infekci dokážou snadno a rychle pronikento řád bakterií
noutjejdo
centrálního
nervového
systému
kace
velmi
důležitý,
protože
2. Mozek je neuvěřitelně
složitý skupina
orgán. Přesto
z velké
části tvoří
voda.
a obsadit
důležitá nervová centra pro řízebakterií
zvaná vody
Borrelia,
do něhohmotu
Kolik procent
tvoříkterá
rosolovitou
mozku?
patří, tvoří zřejměa)nejčastěji
nacházená mi- ní imunity. Podílí se také přímo na rozvratu
40 %
krobiální ložiskab) v60 organismu
člověka. imunity, protože vnikají do imunitních bu%
O tom, proč tomuc)tak
70 je,
% můžeme spekulo- něk, kde přežívají, a mění jejich funkci, nevat. Jednou z velmi
příčin je však bo dokonce imunitní buňky přímo zabíjí.
d) důležitých
80 %
to, že tyto bakterie výrazně zasahují do Tím je zabráněno důkladné likvidaci infekZdroj:
čas.řízení.
21. století,
zima
– jaro 2012,
příloha
Mozkovna
Zároveň
mají tyto
bakterie
svůj geneticimunitního sytému a mění
jeho
Při ce.
T
leden–únor
leden–únor
2013
január
november
– február
- 2013
december
2013 2012
15
19
umění emocí
Superbouře Sandy v říjnu loňského
roku pustošila Spojené státy.
Nejvíce obětí na životech
zaznamenal New York.
Máme se bát
podobných pohrom
i v letošním roce?
Je pondělí 3. prosince 2012,
svátek má Svatoslav.
Hodiny ukazují půl šesté
ráno a já začínám pomalu
a poněkud ospale
rozepisovat článek do
nového bulletinu, prvního
čísla roku 2013.
?
Co nastane
po roce 2012
B
líží se magické datum 21. 12. 2012,
tedy bájný konec mayského kalendáře, který je u mnoha lidí spojen s velkým očekáváním, u některých jedinců naopak s velikou úzkostí. Minulý měsíc mi
několikrát přišla do mailové pošty tato
zpráva: „NASA oznámila, že Země bude
procházet přes galaktické nulové pásmo.“
21. 12. 2012 okolo deseti hodin ráno moskevského času prý na Zemi nastane úplná
temnota a absolutní ticho. Celý tento stav
bude trvat skoro čtyři dny. Nebude elektřina, selže komunikační spojení, nebudeme slyšet ani žádné zvuky. Přestane
fungovat elektromagnetické pole. Dle pisatele upozornění by se všichni měli připravit na tuto změnu, měli by do daného
data dokončit veškeré povinnosti a splatit
staré dluhy. Lidé by si měli připravit svíčky
na svícení a dřevo na zatopení. Tato událost prý změní lidstvo natolik, že se poté
všichni stanou více duchovními a budou
uvažovat v rámci nové hierarchie hodnot.
Naléhavost zprávy je navíc umocněna tím,
že sdělení, ač přeloženo do českého jazyka, obsahuje navíc také originální ruskou
verzi (do mailové schránky mi došla také
jedna slovenská verze).
Co si o tom má obyčejný člověk myslet?
Záleží jistě na míře důvěřivosti čtenáře
16
a jeho schopnosti uvěřit fantastickým
věcem. A také na míře vzdělání v oblasti
psychologie a fyziky. Pisatel nemůže disponovat základními znalostmi elektromagnetického pole. Pokud by totiž neexistovalo žádné elektromagnetické pole,
nemělo by smysl kupovat svíčky. Světlo
z nich bychom jednoduše nemohli vidět,
protože zrak je založen na specifické vlastnosti, kterou mají tyčinky na sítnici, a tou
je vnímat určité vlnové délky elektromagnetického pole, které nazýváme světlem.
Pokud chce člověk s manipulativními
sklony dosáhnout toho, aby ho někdo poslouchal a byl mu bezmezně oddán, stačí
ho postrašit nějakou „zaručenou“ zprávou, jakou ta výše uvedená bezesporu je.
Zmanipulovaný člověk je pak „poctivější“,
všem hned vyhoví na úkor vlastních potřeb
a jde rychle splatit své dluhy a závazky.
Bankéři a věřitelé si mnou ruce, zvláště
v době, kdy veliká část populace v celé
Evropě má problém platit své závazky
vzniklé z neuvážených půjček v podobě
spotřebitelských úvěrů a hypoték – připomeňme například současnou hypoteční
krizi ve Španělsku…
Zpráva útočí na srdce čtenáře a znásobuje jeho touhu po lepším a spravedlivějším
světě. Bylo by to přeci tak krásné… Po čty-
řech dnech temna, počínaje 21. prosincem,
se všem lidem „vymění mozek“ a budeme
žít už pouze v míru, dokonalosti a harmonii. Výborná skupinová pozitivní terapie.
Bohužel po čtyřech dnech temna by se
pravděpodobně opak stal pravdou, jak
jsme to již mnohokrát zažili v historii. Takové převratné události, revoluce, výpadky sítí a komunikačních prostředků, kdy
přestanou fungovat bezpečnostní složky
státu, byly vždy spojeny s rabováním a rozsáhlými krádežemi, naposledy letos na
podzim ve vichřicí sužovaném New Yorku
či v muzeích starobylých památek v revolučním Egyptě. Míra rabování je přímo
úměrná míře prožívané agresivity ve společnosti a s ní související míře kulturní vyspělosti. Ten, kdo má v sobě sklony ke krádežím a podvodům, nezastaví se před
ničím. Nic mu není a nikdy nebude svaté.
Když už tedy nastane konec světa, tak si
ho pořádně užijme… Myslet si opak je ryzí utopie.
Alespoň byl bych rád, aby se pisatel článku
mýlil, neboť si takové bezvládí osobně nepřeji. Ostatně tento bulletin vyjde až po
onom osudném datu. V tu dobu už bude
zcela jisté, jak to vlastně bylo. Pokud by měl
pisatel pravdu, už teď je jasné, že bulletin
informační medicíny se k vám jen tak ne-
januárleden–únor
– február 2013
ginálního hudebníka, spisovatele a šiřitele
svérázné slovanské duchovní kultury.
Žiarislav, obklopen na pódiu řadou hudebních nástrojů, na něž v průběhu večera hrál, se po tomto dotazu na chvíli odmlčel, pousmál se a pomalu slovensky
promluvil: „Nu, čo by bolo. Bude to isté,
čo tu bolo doteraz. Bude voda, oheň, vietor… a vzduch.“
Hloubka jeho bystré odpovědi mě zasáhla a plně jsem se s ní v tu chvíli ztotožnil.
Přítomným v sále Tyršova domu v Praze se
jeho slova také moc líbila, alespoň tak soudím dle zřetelného zašumění v obecenstvu.
Když jsem začal před čtyřmi roky psát do
bulletinu informační medicíny své články
o spojení emocí a základních živlů podle
čínského pentagramu, zcela zřetelně jsem
zaznamenal, že se řada lidí v mém okolí
významně ušklíbala. Slýchal jsem poznámky jako: „On se snad zbláznil, vždyť to
jsme slyšeli již tisíckrát“ nebo: „To přece
není nic nového, to každý ví.“
Byl jsem tenkrát vybuzen k sepsání takových článků zejména díky své čerstvé zkušenosti s používáním vizualizovaných živlových obrazů a novému poznání, že
základní lidské pocity a živly jsou jedním
a tímtéž. Tak začala vznikat kniha, jejíž půdostane (pokud vůbec), a psát tento článek vodní název zněl Umění Emocí. Po roce
by tedy nemělo velký smysl. A vlastně jsem psaní jednotlivých článků jsem si náhodou
dnes ani nemusel vstávat tak přehnaně brzy v knihkupectví koupil film Jaro, léto, poda mohl jsem si klidně pospat – dopoledne zim, zima… a jaro tvůrce a režiséra Kima
mám totiž jen jediný úkol – napsat právě Ki-duka. Smysl a sdělení filmu jsou ukryty
v duchovním vývoji mladého mnicha, který
tento článek kvůli uzávěrce bulletinu…
je v dřevěném domku, nacházejícím se
uprostřed jezera a obsahujícím feng-šuej
Letos na podzim jsem se účastnil celé řa- prvky, vychováván starým mnichem. V určidy setkání a večerů s duchovní tematikou. té části filmu, zhruba ve třech čtvrtinách
Nebylo ani jedno setkání, na němž by ne- děje, se odehraje scéna, v níž musí mladý
byl přednášejícímu zcela vážně položen mnich zvládnout svou vlastní emocionalitento dotaz: Co tedy nastane toho 21. 12. tu. Starý mnich jeho emocionalitu „léčí“
2012? Naléhavost, s jakou někteří svůj do- tím, že ho přivádí do situací spojení živlotaz vyslovili, budila v sále u druhých po- vých prvků (filmových obrazů a scén) s jesluchačů až pobavení. Nejoriginálnější mi ho právě prožívanými emocemi. Zvláště
přišla odpověď slovenského vedomce („ša- působivá je scéna, kdy je mladý mnich pln
mana“) Žiarislava (vlastním jménem Miro- své vlastní agresivity, což velmi dobře znáslav Švický), původně geologa, později ori- zorňují hercovy mistrné grimasy. Starý
Žiarislav
leden–únor
20132013
január
– február
mnich mu uloží úkol vyřezat ocelovým nožem do prkenné podlahy nápisy, které mu
předem předkreslí. Mladý mnich, pln vnitřního napětí, vyřezává nápisy a skončí až
k ránu. Z kontextu filmu je již zřejmé, že
agrese v podobě vnitřního pnutí zmizela,
a emoce je vyléčena. Prvek dřeva byl překonán prvkem kovu, tak jak to naznačuje
nauka o překonávání prvků v čínském
pentagramu.
Tento film tenkrát ještě posílil mé sebevědomí a úsilí dokončit seriál Umění Emocí. Film Jaro, léto, podzim, zima… a jaro
jsme si promítali i s výkladem na letní škole detoxikační medicíny ve Frymburku
v roce 2010. Domnívám se, že se prezentace a promítání filmu dotkly srdcí mnoha
posluchačů, kteří pochopili, o čem vlastně
Umění Emocí je.
Takto postupně vznikala kniha, která konečně vyšla v listopadu roku 2012 v nakladatelství Grada. Je v ní obsaženo čtyřleté
úsilí o vyjádření hlubokých zákonů lidské
emocionality, to vše pomocí slov a původních obrazů, vzniklých právě pro potřeby
knihy. Pokud čtenáři nedojde, že je pro
pochopení této prastaré a prapůvodní
techniky nutné správné načasování vlastních emocí, pravděpodobně knihu velice
rychle odloží se slovy: „To už jsem slyšel
mnohokrát, to už znám“. Pokud však čtenář pochopí spojení vlastních emocí a příslušných živlových obrazů, právě v tom
okamžiku objevil šém k oživení Golema.
Pochopil tím tajemství ciferníku, kterým
lze otevřít pevnou, masivní skálu a objevit
tajný vchod do komnaty s pokladem. Stačí jím správně otočit.
Kniha se původně měla nazývat Umění
Emocí. To proto, že pracovat se svými emocemi skutečně vyžaduje jistý druh umění.
A především také proto, že pomocí vizualizace živlů (přírodních obrazů – voda, oheň,
kov, země, dřevo) lze se svými emocemi
pracovat na nejhlubší úrovni lidské duše.
Vydavatel mi hned na začátku vzájemné
spolupráce sdělil, že tento název není pro
knihu vhodný. Není z něj totiž jasné, o čem
kniha vlastně je… Měl pravdu. Knihu jsme
tedy přejmenovali a dostala název Jak
zvládat emoce pomocí živlových obrazů.
Na poradě vydavatelství položil vysoký
manažer šéfredaktorce, která knihu navrhovala na zařazení do edičního plánu,
dotaz, zda je obsah knihy návodem, jak se
zachovat a co dělat, když člověk kupříkladu vyhoří nebo ho zaplaví velká voda. Takže jsme museli vymýšlet další název...
Kniha se nakonec jmenuje Jak zvládat
emoce pomocí obrazů živlů s podtitulem
Praktický návod na dosažení emoční rovnováhy. Spojení slov „umění emocí“ však
knihu přesto provází; objevuje se v textu
mnohokrát. Uměním je myšlena technika
představit si správný obraz s živlovými
prvky právě v tom okamžiku, kdy člověk
prožívá nepříjemnou nebo nechtěnou
emoci, a chce se jí zbavit. Kniha má být
metou, která pomůže člověku přepnout se
17
mýty
a legendy
zdraví
z racionálního
myšlení naosil-
kdo chce udělat něco
pro své zdraví a zlepšit
svůj životní styl,
většinou
aktuálnězačne právě
změnou jídelníčku.
A za jednu z prvních
změn zvolí častější
konzumaci ryb.
dělá, anebo přiznává, že nedokáže nic dělat.
Zbavit se těchto toxinů znamená odstranit příčiny dráždění vlastního nervového systému
cizími podněty, tedy toxiny
z vnějšího světa. Pokud takové
toxiny člověk neodstraní, bude
jimi při své snaze o soustředění
neustále „vyrušován“. Jakmile
se zdrojů dráždění zbaví, půjdou mu všechny mentální aktivity, například také umění učit se, daleko lépe.
S živlovou výbavou se člověk rodí, o tom
jsem plně přesvědčen. Emocionalita člověka je jako míchaný nápoj – již při narození
sestává z několika ingrediencí, živlů, které
jsou zastoupeny ve větší či menší míře. Tento pomyslný nápoj lze někdy mírně, někdy
značně pozměnit výchovou, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Představme si dvě děti, které žijí ve stejné rodině
a narodily se stejným rodičům. Rodiče vědí,
že je mají obě stejně rádi. Pocit dětí může
být přesto naprosto odlišný. Jedno z dětí si
například z výtek rodiče příliš nedělá hlavu,
za chvilku na ně zapomene, druhé však
o nich neustále přemýšlí a rozebírá je, a to
dokonce tak moc, až může ve své mysli přijít k různým vykonstruovaným závěrům,
například k tomu, že ho jeden z rodičů má
méně rád. Kniha Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů je návodem na to, jak chybějící a slabé živly doplnit a posílit tak, aby
„ukáznily“ a usměrnily živly již existující.
Tím pádem už nebude žádný živel převládat, ale zůstanou v nás všechny zakořeněny
v určité harmonii.
Tu knihu vlastně nebylo vůbec nutné napsat… Přitahujeme totiž to, na co myslíme
a jaké pocity při tom zažíváme. Kdybychom
nebyli sužováni žádnými strachy, obavami,
lítostmi, napětím a neustálým přemýšlením, náš život by se ubíral jiným směrem.
Pak by nebylo zapotřebí ani psát, ani číst
tuto knihu. Pokud bychom měli na počátku
života dostatek všech živlů, pravděpodobně by neexistovaly ani žádné nemoci.
Přeji všem čtenářům všechno nejlepší
v roce 2013, ať se ve vašich srdcích pevně
usídlí radost a láska, po níž všichni toužíme, a nenechá se ničím nepodstatným vyrušit.
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
www.google.com
Pangasius
aneb Když ryba
Nové meracie
testovacípreparáty
ampule
není rybou
urýchlia
zistenie zátaží
urychlí zjišťování
zátěžíEAV
EAVprístrojom
přístrojem
Češi a ryby
Obliba
rybspráva
v České republice
je vysoká.
RaTáto
určitejistě
poteší
všetTato
zpráva
potěší
ději než
na
talíři
je
však
Češi
vidí
v
sítích.
kých terapeutov, ktorí denne
terapeuty,
kteří
O pracujú
tom,všechny
že rybaření
je skutečně
velkým
s klientmi.
V sortimenkoníčkem,
svědčí
Český
rybářský
svaz.
Za
denně
pracují
s klienty.
te firmy
Joalis
sa objavila
noloňský rok čítal téměř 250 000 členů! Třevinka
v podobe
sady …
5 Joalis
meracích
V sortimentu
firmy
se
boňský
kapr,
štika, sumec,
Takové popreparátov
v 25
ml
baleniach.
choutky
plavou
v
našich
řekách
a
rybníobjevila novinka v podobě
Meracie
preparáty
slúžia
cích.
A bezpochyby
se mají
čím k jedpyšnit.
sady
ampulí
ve
Dobrý
rybář5si měřicích
tak může
ze svého
lovu
odnoduchému
zisteniu,
či sa
v ornést
velice delikátní
a zdravou
pochutinu.
formě
testovacích
lahviček.
ganizme
nachádza
záťaž
toxínA má jistotu,
že
to,
co
jí,
je
skutečně
stomi z danej skupiny
Ampuletoxínov.
slouží
procentní ryba. Ten, kdo si na talíř položí
k jednoduchému
zjištění,
pangasia,
tuto jistotu velice záhy
ztrácí.
zda se v organismu nachází
Pangasisus – černá ovce mezi
Základné
skupiny
toxínov
sú: z dané
nějaká
zátěž
toxiny
rybami
Mikrobiálne ložisko- Microbial focus, ZáSumeček
žraločí neboli
pangasius
se mezi
skupiny
toxinů.
ťaž
anorganickými
toxínmi
– Body
burden
obchodníky
i
spotřebiteli
těší
velké
oblibě.
of anorganic toxins, Záťaž organickými
Není
to
tak
dávno,
co
se
objevil
na
pultech
toxínmi – Body burden of organic toobchodů
označením
„exkluzivní“.
xins,
Záťaž pod
metabolitmi
– Body
burden of
V
té
době
jím
skutečně
byl.
Zejména
díky
metabolites, Emocionálne toxíny – Supbílé
barvě,
neutrálnímu
zápachu
a prepavlastně
Základní
skupiny
toxinů
jsou:
pressed
emotions.
Nové
meracie
iMikrobiální
neutrální
chuti
sivýrazne
jej– brzy
zamilovali
i doložisko
Microbial
focus,
Záráty
terapeutom
uľahčia
postup
savadní
odpůrci
rybího
masa.
Odburden
všech
těž práci
anorganickými
toxiny
– Body
pri
s prístrojom
Salvia
a Acucomb
těchto
„superlativů“
odvíjela
také
jeho
ofurýchlia
anorganic
toxins,seZátěž
organickými
a vyhľadávanie
toxických
záťaží.
cena.
Za– kilogram
filet
z pangasia
si obtoxiny
Body
burden
of
organic
toxins,
Skôr,
ako
sa terapeut
pustí
do vyhľadávachody
účtovaly i více
nežmôže
150
Kč.
A
Zátěž
metabolity
– Body
burden
ofspotřemetania
konkrétnych
záťaží
si jednodu-
14
18
bitelé žili v domnění, že jedí něco extra,
něco se spoustou výživných látek a blahodárného jódu… Teprve nedávno vyšlo najevo, že pangasius zase takový zázrak není a že je velice diskutabilní, zda vůbec
stojí za to si na něj vystát frontu, když se
náhodou objeví ve slevě.
Daleko od moře
Název sumeček žraločí svádí k myšlenkám,
že pangasius je mořská ryba. Navzdory honosnému jménu se však jedná o rybu sladkovodní, která navíc obsahuje pouze minimální množství jódu. Také procenta
omega-3
nenasycených
mastných
kyselin*
bolites, Emocionální
toxiny
– Suppressed
chým spôsobom zistiť, či sa daná skupina
jsou
oproti mořským rybám poměrně zaemotions.
toxínov v organizme nachádza. Používanedbatelná.
Pangasius
je chovánvýrazně
v sádNové ampule
terapeutům
ním týchto skupín toxínov sa významne
kách
v USA
a deltě
Mekongu,
odkud
se
usnadní
při práci
s přístroji
SALVIA
urýchli
a postup
sprehľadní
proces
vyhľadávania
ka
nám
také
hojně
dováží.
Mekong,
jedna
ACUCOMB
a
urychlí
vyhledávání
toxictoxínov a následný výber vhodných testozkých
největších
řek
světě,
prokazuje
Vietzátěží.
Nežna
seSadu
terapeut
pustí
do
vyvacích
preparátov.
nových
meracích
namu
mnohé
služby. Díky
usazeninám
se
hledávání
konkrétních
zátěží,
může
si jedpreparátov
si môžete
objednať
prostreddelta
Mekongu
neustále
zvětšuje,
což
noduchým
způsobem
zjistit,
zda
se
daná
níctvom distribučnej siete MAN-SR s.r.o.
mnohým
tamním
obyvatelům
zajišťuje
skupina
toxinů
v organismu
nachází.
Pouako komplet
, za
vašu
odberateľskú
cenu
obživu.
těchtoskupin
místech
se tieto
nachází
tolik
žíváním
těchto
toxinů
se testovavýznamza 25 mlVpreparát
x5. Všetky
rýže,
že se ají zpřehlední
může
spolehlivě
celý
ně
proceszásobit
vyhledávácie urychlí
preparáty
sú tiež
súčasťou
programu
Vietnam.
se tu
také
pangasius.
ní
toxinů
anachází
následný
výběr
vhodných
EAM
set, A
k ich
získaniu
stačí
EAM
set akJe
to ale výhra?
Kdo
někdy měl
možnost
detoxikačních
preparátů.
tualizovať.
Bližšie
informácie
o programe
vidět
Mekong
vlastní
oči,
zjistil, podobě
žefirmy
stejSadu
nových
ampulí
si ve
fyzické
EAM
set
Vám na
poskytnú
pracovníci
ně jako většina veletoků je i on gigantický,
mocný – a špinavý. Právě sem totiž vedou
odpadní vody mnoha vietnamských továren. A těch rozhodně není málo.
Trnitá cesta pangasia
Jestliže jste někdy narazili na pojem
„čerstvý pangasius“, můžete se od plic zasmát. Čerstvě chyceného pangasia u nás
totiž nenajdete. Do České republiky se dováží výhradně mražený. Co se však na
první pohled jeví jako kvalitní, zdravá
a šťavnatá rybí pochoutka, je ve skutečnosti jen uměle vylepšená ryba druhé kamůžete Pangasius
objednat prostřednictvím
distritegorie.
není škodlivý. Ale
při
MAN-SR s.r.o. Pre aktualizáciu EAM setu
buční sítě ECC
jako zatavený
komplet za
pomyšlení,
že kromě
hezky vypadajícího
sa obracajte na Ing. Kurucovú (kurucova@
cenu 600
Všechny
ampule jsou
již
masa
do Kč.
svých
útrobtyto
dostáváme
také
man-sr.sk), tel. 0904 734 418.
také součástí
programu
set, k jejich
kvanta
nasolené
vody s EAM
aMUDr.
stabilizátorů,
Na jesennom
seminári
Jonášom
získání
EAM
set
aktualizovat.
mnohé
zstačí
náspouze
na meracími
tuto
rybku,
odchovanou
ste sa s novými
preparátmi
naBližší
informace
o
programu
EAM
setchuť.
vám
na
speciálních
granulích,
přejde
učili pracovať. Tí, ktorí sa seminára
nerádi
poskytnou
pracovníci
společnosti
ECC.
Někdo
by majú
mohl
namítnout,
že každá
zúčastnili
možnosť
sa prihlásiť
na
Pro
aktualizace
EAM
setu
se
obracejte
na
zmrazená
ryba
přeci
obsahuje
vodu.
To
je
„Praktiká so Salviou a EAM programom“.
paní
Pavlovičovou
([email protected]
Každá ryba je
před
zmrazením
poViď. harmonogram
akcií
Joalis
info ,alebo
lis.cz,
tel.:
734 751
814). pitné harmonotažena
tenkým
povlakem
vody, tvona www.joalis.sk,
vzdelávanie,
Věříme,
že Veríme
se nové, glazuru.
ampule
stanou
vítařícím
tzv.
ochrannou
Jenže
čeho
gram
akcií.
že sa nové
meracie
nou
pomůckou
vevítanou
vašich
terapeutických
je
moc,
tohostanú
je příliš.
V některých
balíčcích
preparáty
pomôckou
vo
spraxích.
pangasiem
dosahují
procenta vody více
Vašej
terapeutickej
praxi.
Mgr.
Marie
Vilánková
než padesáti procent.
Zbylá
procenta
tvoIng.
Lýdia
Eliášová
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
mikrobiologie
robek od Nowaca (glazované filé z pangase dolnookého), který si odnesl uspokojivé hodnocení. Z dalších balení se
však na spotřebitele kromě nekvalitního
masa vyvalilo také nadlimitní množství
vody, soli a chemických látek. Méně než
50 % masa obsahovaly tyto výrobky: AgKrutá pravda dTestu
ro-CB Pangas dolnooký, Frionor Treska –
Sdružení dTest v nedávné době zaměřilo
filety z tresky pestré, Spar S-Budget Pansvou pozornost právě na pangasia. A aby
gasius – filet a Animalco Pangas doltoho nebylo málo, přidalo do svého hlenooký filety. Zbylá procenta tvořila vodáčku ještě filety a filé z tresky. Výsledky
da.
testu, jemuž bylo podrobeno dvaadvacet
balení zmrazených filet a filé, odhalily dal- • Pod názvem Kimbex Pangasius filé se
skrývaly filety, které navíc obsahovaly zaší výrobky, které ve zdravém a výživném jídelníčku nemají co dělat. Byly totiž plné
vody, soli, emulgátorů a u některých
Víte, že…
z nich se dokonce druh masa nedal ani od… najít ve Vietnamu restauraci
hadnout. DTest zároveň také potvrdil znáa domácnost, v níž by vám připravili
mé heslo Tomáše Bati: „Nejsem tak bohapangasia, je téměř nemožné? Tato
tý, abych si kupoval levné věci“. U většiny
ryba je určena výhradně pro vývoz. Proč asi?
testovaných výrobků totiž spotřebitel pla… pokud si chcete dopřát kvalitnější mraženou rybu, měli byste sáhnout po
tí kromě masa z velké části také za obyté, na jejímž obalu je napsáno „Sea Frozen“ nebo „Zamrazeno na moři“?
čejnou slanou vodu. Výrobky pocházely
Tyto ryby jsou zpracovávány v továrnách a konzervárnách plujících po
z Číny, Vietnamu a Peru.
moři. Zde se zpracovávají čerstvé ryby, kterým k zachování kvality
většinou stačí pouze tenká vrstva vody. Naproti tomu označení „Double
Jak dopadl test?
Frozen“ neboli „Dvakrát zamrazeno“ naznačuje, že kvalita takového
• Treska vyšla z testu jako vítěz. Osm bavýrobku nebude tak vysoká. Proč? Zřejmě proto, že v tomto
lení dostalo velmi dobrou známku, dalpřípadě se ryby pouze zamrazí, na pevnině jsou rozmrazeny,
ší dva se mohou pyšnit pomyslnou trojpokračovat v našem
popisujícím
upraveny aseriálu
opět zamrazeny.
Ona „úprava“ v sobě zahrnuje
kou. Dnes
Změřenýbudeme
podíl deklarovaného
naložení
do
lázně
z
pitné
vody,
fosfátů, soli a dalších dobrot.
rybího
masa
se
pohyboval
v
rozmezí
od
jednotlivé mikrobiální patogeny. Procházíme postupně
77–100 %. Kladné hodnocení si odnesly
poslední
tyto výrobky: Albert Quality
/ Filé zříší,
moř- různorodou, širokou skupinou
kyselinu
citronovou.
Ta se v utaských
ryb, Tesco filety / Alaska
Pollack
jednobuněčných
organismů
–mlčenou
bakterií.
Tato
říše zahrnuje
jení skrývala také ve výrobku Agro-CB tří! Byla totiž prokázána přítomnost nadFillets, Nowaco Filety, Tesco Value Alasohromné
množství
bakterií,
se filety
přizpůsobily
glazované
z pangase. A různým
aby toho limitního množství fosfátů.
ka
Pollack portions
a Billa clever
filety které
nebylo
málo, toto
balení navícrozličné
obsahoz treskovitých
typůmryb.
životního prostředí.
Dokážou
používat
Zdroj: www.dtest.cz
valo chlorid sodný, což výrobce také na
• Nejhůře dopadl pangasius. Většina výdruhy
metabolismů podle toho,obalu
zdapozapomněl
mají k dispozici
kyslík,
www. bio-life.cz
uvést.
robků, které byly testu podrobeny, nejako zdroj
energie •umí
zpracovávat
různé
www.rybsvaz.cz
Glazované
filety z pangase
(Spar druhy
s-Buduspěla, a to zejména
kvůli falšování
get)sloučenin,
dokonce do obchodů
vůbec
a klamání
spotřebitele. Výjimku
tvořil výorganických
i anorganický
některé
senepazase Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
ří maso. Vezmeme-li v úvahu, že cena takových ryb se pohybuje okolo 130 Kč za jeden
kilogram, dojde nám, že si v mnohých případech kupujeme levné maso a opravdu velice, velice drahou vodu.
Bakterie
nější vnímání srdcem, to jak se
člověk postupně bude zbavovat emocionálního balastu.
Nemohl jsem v úvodu knihy
vynechat kapitolu o detoxikaci
organismu, konkrétně o tom,
jak důležitou ji shledávám coby
předstupeň pro zvládnutí předložených vizualizačních technik.
Abychom s touto technikou doSchází
vám je
jód?
kázali pracovat,
totižJezte
potřeba umět se
koncentrovat,
tedy podržet
víc
ryb. Nemáte
rádi dostatečně
dlouhou dobu (alespoň několik desítek setypickou
pachuť
kund) ve své mysli obraz, myšlenku. To znakaprů?
Dejte
tresku.
mená nenechat se si
vyrušit
podnětem přicházejícím
z
vnějšího
Bolí vás klouby?světa, nebo vnitřní
asociací na nějakou konkrétně prožívanou
Obohaťte
svůjpraxe terapeuta vím, že
starost. Ze své letité
tuto
schopnost
většina klientů, kteří
jídelníček onemá
rybí
do mé poradny přicházejí, avšak mnozí
speciality.
Tato
z nich si to nechtějí
připustit.
zkušenosti
víme,tvrzení
že těmto lidem doaZe
mnohá
další
kážeme výrazně pomoci, budeme-li je sysse
neodmyslitelně
tematicky očišťovat od toxinů, které zná
zapsala
do paměti
a s velkou důkladností
popisuje toxikologická literatura
a klasická
medicína, která
mnohým
z nás.
Ten,
však s nimi v konečném důsledku nic ne-
(část druhá)
Spirochetales –
Spirobor
?
přizpůsobily životnímu prostředí svým tvarem. Dnes se
budeme zabývat skupinou bakterií, které jsou
charakteristické
vzhledem. Tvoří dlouhou štíhlou
vědomostnísvým
okénko
spirálu a vypadají jako tenký šroubek. Podle této vlastnosti
Jak spirochety.
dobře znáte
tělo?dávají tomuto
se jmenují
Zmíněnésvé
vlastnosti
druhu
bakterií
konkurenční
výhodu
oproti jiným
bakteriím.
V dnešním
dílu jsme
si pro vás připravili
dvě pikantnosti
o lidském
těle.
Ověřte
si,
jaké
jsou
vaše
znalosti
o
pohybovém
aparátu
a
mozku,
Dovedou se totiž pohybovat velmi rychle v různých tkáních,
hlavním orgánu nervové soustavy. Správnou odpověď naleznete na
dokážou
vyvinout až stonásobně vyšší rychlost než jiné
straně
29.
bakterie
a buňky
Díky– nejen
svému
tvaru jsou
1. Při chůzi
je do pohybu
zapojenoorganismu.
velké množství svalů
na nohou.
Zapojují
se
svaly
zádové,
břišní,
hýžďové,
svaly
ramen
a
paží.
Kolik
svalů je do
schopny (na rozdíl od jiných mikroorganismů) pronikat
zapotřebí zapojit do jednoho kroku?
pojivové
a) 65 tkáně, hlavně do chrupavek a kloubů, tudíž
b) 200 celou řadu problémů v pohybovém ústrojí.
způsobují
c) 100
d) 180
ento řád bakterií
je z hlediska detoxi- infekci dokážou snadno a rychle proniknout jej
doz velké
centrálního
nervového
kace
velmi
důležitý,
protože
2. Mozek je neuvěřitelně
složitýskupina
orgán. Přesto
části tvoří
voda. systému
a obsadit
důležitá nervová centra pro řízebakterií
zvaná Borrelia,
která
do něhohmotu
Kolik procent
vody tvoří
rosolovitou
mozku?
patří, tvoří zřejměa)
nejčastěji
40 % nacházená mi- ní imunity. Podílí se také přímo na rozvratu
krobiální ložiskab)v60organismu
člověka. imunity, protože vnikají do imunitních bu%
O tom, proč tomuc)tak
70je,
% můžeme spekulo- něk, kde přežívají, a mění jejich funkci, nevat. Jednou z velmi
příčin je však bo dokonce imunitní buňky přímo zabíjí.
d)důležitých
80 %
to, že tyto bakterie výrazně zasahují do Tím je zabráněno důkladné likvidaci infekZdroj:
čas.
21. století,
zima
– jaromají
2012,
příloha
Mozkovna
Zároveň
tyto
bakterie
svůj geneticimunitního sytému a mění
jeho
řízení.
Při ce.
T
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
19
15
strava
& který
metabolismus
ký program,
je přizpůsoben tvorbě
kých kulturách v Číně a Indii se pracuje to mikrobiálních ložisek, je třeba dát do
různých druhů mikrobiálních ložisek. Bak- s pojmem miasma (řecky znečištění). pořádku a špičkové formy celý imunitní
terie tato mikrobiální ložiska vytváří ve V určitém smyslu se jednalo o prodělané systém. Borelie je bakterie, takže by se
velkém množství v různých tkáních těla, nemoci předků, které ovlivňují několik ná- mohlo zdát, že bude stačit, zlepšíme-li
Dříve
se objevovalo
naBohužel
protibakteriální
imunity.
především v nervové, pojivové a svalové sledujících generací, a mají vliv na řadu práci
této infekce
to
není
tak
jednoduché.
tkáni. Také vytváří intracelulární (vnitro- chronických zdravotních problémů. Jed- utalířích
jednou, dvakrát Bobuněčná) ložiska. Jedná se o přežívající bo- ním ze základních miasmat byl i syfilis. Ze relie dokáží vytvářet mikrobiální ložiska
týdně.
Lidétypů
si buněk,
jím je tedy potřerůzných
relie (například uvnitř imunitních, nervo- současného hlediska nemůžeme tento po- uvnitř
zlepšit
také
práci
buněčné neboli prových, ale i pojivových buněk). Na tato hled na příčiny nemocí odsuzovat, naopak ba
zpestřovali jídelníček,
mikrobiální ložiska nepůsobí antibiotická je třeba se zamyslet nad tím, co lékaři a te- tivirové imunity. Než se pustíme do saanebo rozbíjení
jej konzumovali
při je
boreliových ložisek,
léčba. Ta naopak velmi často vede ke zvý- rapeuti z praxe vysledovali a jaký to má motného
důležité příležitostech,
detoxikovat orgánový
šení počtu mikrobiálních ložisek v orga- reálný základ. Když vzniká nový život, ne- velmi
zvláštních
nismu. Z hlediska přírody je to logický dochází pouze k převzetí genetického kó- okruh sleziny pomocí preparátů Velienjakými byly například
a běžný jev. Pokud v prostředí nastanou du otce a matky. Nový organismus vzniká Dren a VelienHelp, které mají vliv na busvatby,
posvícení
nebo
imunitu.
Dále je bezpodmínečně
nepříznivé změny pro růst a rozmnožová- z tkání matky (vajíčko) a otce (spermie). něčnou
věnovat se detoxikaci mozku, proní, mikroorganismy se snaží ukrýt do bez- Dochází tedy i k převzetí mikrobiálních lo- nutné
pohoštění panstva. Dnešní
pečných míst, například dovnitř buněk, do žisek a dalších toxinů. Dále vývoj probíhá tože borelie vytváří celou řadu ložisek na
doba plodí
zhýčkanou
která mají
vliv na řízení imunittkání, kam antibiotika těžko pronikají, v těle matky a je ovlivňován jejími mikro- místech,
funkcí.
Strategie
detoxikace
anebo vytváří ochranný biofilm a čekají, až biálními ložisky a toxiny z celého těla. ních
společnost, která
má mozku je
nepříznivé podmínky ustanou a ony bu- V průběhu těhotenství se v plodu tvoří však nad rámec tohoto článku.
to,
nač ksi
Velmi často
dochází
tomu, že imunita si
dou mít opět šanci se dále rozmnožovat. unikátní imunitní systém, vzniká obrovské přesně
šablonu
pro
tvorbu protilátek
Nasazení antibiotik má smysl v akutní fázi množství rozličných šablon imunitních jako
vzpomene. Maso
už provybere
infekce, kdy se v těle vyskytuje velké buněk, které budou jednou bojovat s růz- nevhodnou část bakterie, a sice bičík tvomnohé z nás není
množství jednotlivých bakterií, které je nými infekcemi a toxiny, s nimiž se orga- řený proteinem flagelinem. Protože tento
je velmikterou
podobný si
proteinům lidtřeba pozabíjet, a imunitní systém to (na- nismus může někdy potkat. Aby se přede- protein
lahůdkou,
příklad z důvodu oslabení) těžko zvlá- šlo poškození vlastního organismu, jsou ského těla, dochází k tzv. zkřížené imunitdopřáváme za odměnu, ale
vyřazovány
ty šablony,
které „pasují“ na ní reakci. Vzniklé protilátky proti bakterii
dá. Jenám
však třeba
počítat
s tím, že dojde Hrůza
Proč
chutná
maso?
jménem
porážka
každodenním
chlebem.
reagují s lidskými
nervovými vlákny,
lidské tkáně,
a mohlo byproč
vůči se
těmto
k vytvoření
mikrobiálních
ložisek.
Proč
máme na
maso čím dál
větší Proto
chuť, Zeptáte-li
se vegetariána,
vzdaltkáta- pak
a
klouby
a
dochází
k autoimunitním
ním dojít
k imunitní
Pokud se
již svaly
je nutné,
aby
se prosazuje
posléze tělo
těchto
mi- kové
když
se stále
více
zdravá
strava?
lahůdky,
jako jereakci.
maso, odpoví
vám
Někteří lidé dokonce
tvrdí,
v organismu,
je veZbyněk
vývoji, nacházejí
krobiálních
ložisek
zbavilo,
jejich možná
Proč
se v jednom
městě
uživíjinak
jen hrstka
stejně který
jako lékař
Luňáček: reakcím, během nichž imunita nelikviduje
že
je
nic
kromě
masa
mikrobiální ložiska
a dalšívětšinou
toxiny, projsou bakterie, ale ničí lidské tkáně. V tomto přípřítomnostzdravé
v budoucnu
celé řa- „Vegetariány
prodejen
výživy,povede
ale na křeznictví
se lidé stávají
je třeba řešit
emoční příčiny
vzniku
z těchto
šablon zabíjení.
také vyřazeny,
protože
je padě
dě různorodých
k bo- to,
můžeme
narazitproblémů,
na každémnapříklad
rohu a máme
že odmítají
Nechtějí,
aby se
nedokáže
pořádně
zasytit.
organismus
považuje zaztělu
vlastní. Vznilestem kloubů,
kožním
zánětům,
neurolojistotu,
že nebude
nikdy
prázdné?
Odpo- jejich
jídlo připravovalo
těl zabitých
zví- autoimunity v organismu. Zde přichází řaJaký
omyl…
na okruh
jater, který řešíme preparáty
ká tak
problém,
jsou při
vývojisi vygickým
a psychickým
potížím.
věď
je nasnadě
– maso
je fenomén. Když řat.
Chtějí
mít svéjelikož
jídlo čisté“.
Možná
ří- da
řazeny
imunitní
buňky,
souvislostí je,
seZajímavou
pozorně podíváme
kolem sebe na to káte, o jaké nečisté
praktiky
jde? Vždyť
na LiverDren, LiverHelp, emočními preparáty
kterétak
umí
bojovat
že ačkoli nejrůznějších
je mnoho lidí
množství
akcí, ať už v ob- porážce jde všechno
rychle,
že toproti
zví- (například Nodegen) a znovu je důležitý
těmto
infekcím.
promořeno
boreliemi,
bychodech
nebo
restauracích,
téměř nikdy řata ani nemohou
vnímat.
To je však Nově
hoř- také mozek a emoce. Jakmile dojde k detoxikaci těchto
orgánů
vzniklý
organismus
má okamžitě
la tato bakterie
poprvé
odrazí mateřských
na kvalitě masa.
Tělaovlivzvíneodoláme.
K tomu
se ještě přidávají člán- ký omyl. Dokážete
si v mysli
vybavit traňujících
imunitu,
je třeba
trpělivěprudké
vyhlesníženoupři
imunitu
in- řat
popsána
až vkteré
rocepovětšinou
1982.
zaplaví
adrenalin
a nastávají
ky
v médiích,
pějí na ma- diční českou zabijačku,
níž seproti
prase
dávat mikrobiální
v organismu
fekcím,
které přebral
od biochemické
Veoslavné
skutečnosti
archivzměny.ložiska
To vede
zejména
so
ódy, ale
a člověk
má pocit, že když podřízne a ihned
se začne
pumpovat
postupně nárůstu
je za pomoci
detoxikačních
rodičů,
a snáze
mů- ka vysokému
ní záznamy
dokazují,
toxických
látek v ormaso
nejí, jako
by snadžeani nebyl člověk. krev? I to je prosvých
mnohé
citlivější
jedince
preparátůTyto
vlastní
rozbíjet.
Až
žeAbýt
i podobse v Evropě
vyskytovala
již
jedy imunitou
v těle mrtvého
zvířete
Možná
proto
je na vegetariány
v naší ze- drastický pohled.
co napaden
teprve když
přišla ganismu.
v tuto chvíli
je vhodné
podávat
preparát
nými typy
mikroorganisokolo
roku
1880. PosledIhned
po porážce
se bílkoviny
mi
stále
nahlíženo
s povážlivou zdrženli- na řadu vlna domácích
pušek?
K smrti vy- zůstávají.
který
v sobě
nese holografické
Mikrobiální
ních několik
staletíJsou
byladivní…
těle srážejí
a začne
se vytvářet
látka zvavostí.
Nejedí maso?
děšené prasátko mů.
zmateně
pobíhá položiska
dvor- vSpirobor,
obrazy
spirochet
jejich toxinů,
konkrétních
mikroorgavšak
populace
ptomain*,
tzv.amrtvolný
jed. a pomůže
Vědcievropská
z Německého
institutu pro výživu ku, střelec nervózně
čeká na okamžik,
kdy ná
nismů
většinou
projebakterií
vpromořena
Postupimijinou
a Institutu
pro gerontologii se mu zvíře dostane
do se
rány,
a všichni
ko- k rychlejšímu navedení imunity proti uvolňujícíza
se čerstvost
infekci. Je třeba si uvědomit, že
vují
podobnými,
typickýtohotopřišli
řádu,ještě
Treponevz Kyjevě
s jedním vysvětlením lem tu podívanou
s napětím
pozorují.
Ne- Daň
také
musíme
řešit se
mateřské
orgány
příproblémy.
mou, proč
která
toho,
námzpůsobuje
maso tolik chutná. Něko- pěkný pohled. Ami
to jsme
si vzali Miasmatu
na paškál Ve
většině
obchodů
setkáváme
s balíčky
slušných míst,
v nichž
sekteré
ložiska
nachází,
syfilis bývá
přiřazena
ho- růžového,
onemocnění
syfilis.jim dalo jasnou pouze domácí zabijačku.
lik
pokusů szvané
krmením
Jakou
hrůzuvmulesklého
masa,
působí
domeopatii vlastnost deTato bakterie
napadábílkoviny
poodpověď.
Živočišné
obsažené
Víte, že…
strukce. Zaměříme-li se na
jako
vdobné
masutkáně
působí
naborelie,
náš mozek jako cukr.
– ll. stadium
organismus,
průběh onemocnění
je Borelióza
Zaplavují
tělo serotoninem,
hormonem
… nejvíce jedlíků
masa seprojevem
nachází vdeSeverní Americe? V těsném závěsu za ní
rovněžnálady!
podobný,
avšak
o může stát dodobré
Maso
se tak
je Evropa. strukce a sebedestrukce
být
autoimunitní
procesy. Typickýdost agresivnější.
Tuto nemoc se z velké mohou
konce
drogou.
… židé
a muslimové
z náboženských
důvodů nejedí vepřové maso?
které
způsobují
lo- hovězí. A žádnému z nich to na
části podařilo z populace vymýtit hlavně mi problémy,
Hinduisté zase odmítajíboreliová
konzumovat
jsou autoimunitní
pochody,
díky maso,
používání
antibiotik.
Důležitou vlast- žiska,
Jez
nebo
nevyrosteš!
zdraví
neubírá. Zvířata
chovajínapřípro mléko, skot je navíc schopnou pracovní
bolesti
kloubů,
roztroušená
skleróza,
ností děti
pro život
je schopnost
přizpůsobit
se klad silou
Jako
jsme slýchávali
varování,
že nesilou, která se hojně využívá
v zemědělství.
změněnýmjíst
životním
Protože
budeme-li
maso,podmínkám.
nevyrosteme.
Naše dermatitida. Proto můžeme miasma syfilis
…
v
severní
Guineji
žije
primitivní
kmen
bakterie se
rozmnožují
(během
jed- chápat jako vrozenou sníženou imunitu s názvem Reddy Cai Cai,
maminky
dobře
věděly,rychle
že maso
obsahunejí žádné infekcím
maso? Zato
se živí zvířecí krví. Příslušníci tohoto
spirochetovým
a musíme
noho
roku se
vytvoří cca
20 jsou
000 nových
ge- protikterý
je
spoustu
bílkovin,
které
nezbytné
kmene
prý
nařezávají
žíly
hospodářským
zvířatům, aby mohli
nerací),
dokážou
seJenže
velmi zapomněly,
hbitě přizpůsopro
správný
vývoj.
že tuto imunitu v organismu dostatečně vyodebrat
trochu
krve a znalosti
vypít ji. Zvířata sice ztratí trochu krve,
Praxe,
alejejich
i současné
bovat změnám.
Důsledkem
tohoto budovat.
společně
s bílkovinami
se do těla dostáale zůstanou
živá.
systému
ukazují, že je to možpřizpůsobení
může dojít
nahrazení
urči- imunitního
vají
také živočišné
tuky, kjejichž
přemíra
né.
Podávání
informačních
preparátů
tého
rodu
bakterií
(Treponema)
velmi
ponemá s naším zdravým vývojem nic spov tom
můžezvířata,
velmi zásadně
pomoci.
dobnými Když
bakteriemi
(rod
Borrelia)
ze stej- sejí
zažívat
která jsou
odváděna jmem čerstvé a šťavnaté potraviny. Velice
lečného.
si maso
budeme
dopřávat
tedynemůže
zjistímenikdo
klientovi
větší
né čeledi,
které lépe
odolávají
změněným
porážku,
z nás
animnožtušit. často se pod touto maskou skrývá hodně
jednou,
dvakrát
za týden
a spíše
nežli po naPokud
boreliových
ložisek
v hledisko,
organismu,
je odleželé maso, jehož přirozená barva má
podmínkám.
Pomineme-li
toto
morální
s povepřovém
sáhneme po rybě, rozhodně ství
zřejmé,souvisí
že problém
nedá vyřešit
během
Významnou
také
imunita
i dalšíse
negativa.
Zvířecí
zou- do růžové hodně daleko. Je typicky šedonám
tím žádnároli
vadahraje
na těle
ani duši
ne- rážkou
krátkéadoby.
Aby došlo
k odstranění
těcha dědičnost. V homeopatii a ve starově- falství
obrovský
stres před
porážkou
se zelená a vzniká v souvislosti s přirozenou
vznikne.
váni
hlodavci,
ale pohroma
často i domácí
Riziko
pro lidi,
prozvířata dochází k poškození jater a nedostatečné(prasata,
příroduskot, koně). K nákaze často do- mu odbourávání bilirubinu. Tato bakterie
chází
během která
koupání
nebo
při pití odvody netvoří mikrobiální ložiska příliš často. PoAntibiotika,
zvíře
nevstřebá,
jsou přítomna,
nejčastěji
zcházejí
přírodních
zdrojů,
doven
tělatzv.
se modostává kud všakChcete-li
společně
s močí
mít jistotu,
že je nalésrdci,
cévách,dobré
slezině,
CNS.
přes
sliznice,
případně
Nákaza záme v játrech,
čůvkou
a ocitají
se naspojivkami.
polích a lukupujete
opravdu
maso,
hrozí
při styku
kůže a bahkách, také
na nichž
rosteporaněné
obilí a rostliny
vybírejte jej u osvědčených
na,
vlhké
infikované
močí.TakLeptospi- Čeleď řezníků.
určené
k půdy
dalšímu
zužitkování.
Spirochaetaceae
– zahrnuje
Maso se má prodávat
ry
vlhkém
prostředí
přežívat nejdůležitější
že mohou
se nám ve
všechny
látky
nakonec
z celého
řáduměkké
Spirolehcerody
odleželé,
má být
iopět
několik
Nebezpečí
tohoto
vrátíměsíců.
na talíř…
Kdo si myslí,
že one- chetales. a
Jsou
to bakterie,
které
vytváří
voňavé.
Maso od
řezníka
mocnění
stoupá
například
při záplavách.
je výhodné
dostávat
do sebe
prevenobrovské
množství
infekčních
mikrobiálnavíc
není baleno
do fólií,
Rod
– rodantibiotik,
vyřazený má
z leptotivněLeptonema
malinkou dávku
veních ložisek
v celé řadě
tkání, zvláště
která podobu
potraviny
hodněpak
spirů
na základě
klasifikace
podle
Je v tkáních
lice zkreslené
představy
o tom,
jakDNA.
vypadá
pojivových
a
nervových
buňkách.
zkresluje, takže si jej budete
pojmenován
podle
státu Illinois,
nejlidnazdraví. Občasné
a nárazové
užívání
anPři neřešených
problémech
se stav orgamoci důkladně
prohlédnout.
tějšího
USA. Právě
zdes byl
tento rod nismuUpostupně
tibiotikstátu
si dokáže
poradit
akutní
zhoršuje
a vede
k jeho debaleného
masa je
dobré
bakterií
nalezen
poprvé. Běžně se vysky- vastaci.
chorobou,
dlouhodobé
podívat se na etiketu, na níž
tuje
u zvířat
(krysy, myši,
užívání
antibiotik
na- morčata), nezpů- Rod Borrelia
– údaj
je to o
skupina
bakterií
velimusí být
tom, kdy
byl kus
sobuje
jim problémy.
opak snižuje
obrany-Vzácně byl popsán kosti 0,2
x 3–30 µm,
obsahující
přibližně deporažený
a dokdy
je vhodné
přenos
na člověka,
schopnost
organis- příznaky onemocnění set bičíků. Běžně žije v různých zvířatech,
maso spotřebovat. Řezník vám
jsou
mu, podobné
který sejako u leptospirů.
jako jsou hlodavci, dobytek, srnčí zvěř, ptátakové informace musí také
Rod
– zahrnuje celou řadu jed- ci… Přenáší se hlavně klíšťaty. Průměrná
stáváLeptospira
vůči
poskytnout, vyžádejte si je.
notlivých druhů. Způsobuje horečnaté
infek- promořenost klíšťat v ČR se pohybuje koonemocnění zvané leptospiróza
címneboli
a dal- lem 10 %, liší se podle oblastí. Nejvíce
krysí žloutenka. Toto onemocnění
je roz- infekční formu klíštěte představují malá,
ším nástrahám
huje tolik živočišných
tuků. Přenos
Může se
tedy
šířené po celém světě,imunní.
u nás se také někdy průhledná
klíšťata – nymfy.
probína skrz
jídelním
objevovat
častějiaby
nežsání
manazývá polní, žňová či blaťácká horečka. há
slinystole
klíštěte,
je ale třeba,
so červené.
Existují různéČervené,
druhy leptospirů,
více pato- trvalo
dostatečně dlouhou dobu, alespoň
nebo bílé?
genní Guláš
jsou bez
L.interrogans.
Onemocnění
hovězího masa
si asi do- 24 hodin. K nákaze může dojít i z trusu
bičíky
zpočátku
připomíná
chřipku,
inkubační
(velká infekční
dávka). Klíště je třekáže představit
málokdo.
Zastánci
čer- klíštěte
Čím nahradit
maso?
doba od
nákazy
je cca
1–2žetýdny.
Podle ba
i u zvířat odstraňovat
opatrně,
neveného
masa
tvrdí,
je mnohem
Samozřejmě,
že není maso
jakoaby
maso.
skončínež
nákaza
k potřísnění
kůže. Je možné,
že boJsou 5–500 µm dlouhé a 0,1–0,6 µm široké. stavu imunity
chutnější
masobuď
bílé.lehkým
Výraz- došlo
Existuje
i mnoho chovatelů,
jejichž zvířata
Vykazují značnou pohyblivost, protože na
ná chuť se mu skutečně jsou doslova hýčkána, což se na chuti
svém těle mají bičíky a dokáží se vývrtkoodepřít nedá. Jenže tak a kvalitě masa stoprocentně odrazí. Poněvitým pohybem „prošroubovat“ i skrz veljako u všech potravin kud problematické je takový chov najít,
mi tuhé prostředí, například klouby, hetaké u masa by nemě- ale s trochou trpělivosti se to nakonec
matoencefalickou bariéru (chrání mozek)
la chuť hrát hlavní podaří. Kdo maso z šetrného chovu jednebo placentu. Ve svém genetickém proroli. Vědci z Harvar- nou ochutnal, bude tvrdit, že už nikdy negramu mají tvorbu mikrobiálních infekdovy univerzity pro- chce jiné. Před masem se tedy schovávat
čních ložisek, která tvoří v obrovské míře,
vedli výzkum, který nemusíme. Důležité je konzumovat jej
rozličných formách a na různých místech
trval celých 28 let. v rozumném množství a nenechat se zláorganismu. Tvorba ložisek se zvyšuje při
Výzkumu se zú- kat akcemi, které slibují kvalitu za levný
podávání antibiotik. Spirochety se totiž
častnilo 121 300 peníz. Za dobré jídlo se zkrátka platí, ale
snaží přežít a přeměňují se v různé cysticlidí, mužů i žen své finance vždy investujeme do toho nejké útvary bez buněčné stěny, na něž antivšech věkových cennějšího, co máme – do svého zdraví.
biotika nepůsobí.
kategorií.
Jejich Kdo přeci jen masu příliš neholduje a jí ho
úkolem bylo podá- pouze z povinnosti, nemusí zoufat. Maso
vat podrobné zprávy lze nahradit jinými potravinami. Oříšky zachod celého
podniČeleď
Brachyspiraceae
– žijí v poo konzumaci červeného sytí a pomohou snížit riziko vzniku karku, proto někteří
vrchových
vodách chovatelé
a půdě, tvoří běžnou
masa. V období výzkumu diovaskulárních chorob. Tu samou službu
přidávajípůdní
zvířatům
do krmení
součást
mikroflóry.
Jsouantikataláza
zemřelo 29 300 osob, z toho prokáže zelenina a celozrnné výrobky, jebiotika pravidelně,
z preventivních
důvopozitivní,
neutralizují
antibakteriální
entéměř 15 500 na srdeční choroby jichž konzumace údajně snižuje riziko
dů. Zvířata
těší dobrému
zdraví a chozym
a snázese
odolávají
imunitě.
vatelé
září štěstím,
protože
díkyBakteanti- a rakovinu. Prokázalo se, že jedním z hlav- předčasného úmrtí až o 14 %.
Rod
Brachyspira
– dříve
Serpulina.
biotikům
zvířata
snadněji přibírají
naspivárie
způsobují
tzv. intestinální
(zažívací)
ze. Odhaduje
se dokonce,
že zavěsí
až 40 na
%
rochetózu.
Jedním
koncem se
Zjistili jsme
antibiotik
se zvířatům
kvůli
tivýstelku
střeva
a vznikánepodává
tzv. falešný
kartáMaso k životu nepotřebujeme. Vegetariánská strava je i bez masa dostatečně
šení nemoci,
ale právě
pro ksnadnější
vyčový
lem. Většinou
dochází
chronickým
pestrá a výživná. Hůře jsou na tom vegani, kteří odmítají konzumovat
krmení. Zbytky
antibiotik
v masubolestem
sice neprůjmům,
krvácení
z konečníku,
veškeré produkty živočišného původu, tedy i ryby, vejce, med aj.
zůstávají,
mohou Vyvolává
se ale shromažďovat
břicha
a hubnutí.
podobné příTěmto lidem, a zejména dětem, se doporučuje dodávat do těla pravidelně
v kostech.
tom se přesvědčil
Stephan
znaky
jakoOrakovina
střev a dr.
konečníku.
Wegmann
z úřadu
hygieny
masavyskytují
v BorkeBakterie
tohoto
rodu
se běžně
vitamin B12, který pomáhá bránit vzniku těžkých vývojových vad.
Treponema pallidum
když prováděl
testčasto
na více
než
dvace- horečnatým onemocněním, anebo se bakvnu,
rozvojových
zemích,
jsou
nacházeti tisících
kusech vepřového.
Poražené
ku- terie může v těle šířit a napadat další tkány
u homosexuálů.
Některé druhy
způsoa orgány,
nejčastěji
ledviny,
srd- relie přenášejí
sy dal
jednoduše pod
UVnebo
lampu.
ních
viníků byla
právě játra,
nadměrná
konzuZdroj:
Pollmer,
Schmelzerbují
onemocnění
prasat
psůNěkteré
a mo- ně
i jiné
druhyU.,krevsajícího
plíce.
Může dojít
k poškození
endotelu
kostibýt
zazářily
žlutou
barvou.
Byly to ty kos- ce,
mace
červeného
masa
(hovězího,
zvěřiny, hmyzu.
Sandtnerová,
B.: Šokující
o výrobě
hou
přenosné
i na
člověka.
Buněčná
stěna pravda
je polotekutá
vzniku zánětlivých
ložisek
v cévách.
Na- a umožňujepotravin.
ti, v nichž se našly zbytky antibiotik, kon- avepřového).
Je-li červené
maso
každodenFontána,takže
Prahavelmi
2001
rychlé změny,
bývájídelníčku,
i nervovýspolehlivě
systém, dochází
krétně tetracyklinu*.
Že se–ztyto
kostíbakterie
nevaří? paden
ní součástí
dokáže snadno dokáže změnit www.zvirevtisni.cz
svou vnější podoČeleď
Leptospiraceae
meningitidě
(zápal
blan), bu. To je matoucí pro
A copatogenní
třeba oblíbené
vývary,
žebírka
ze- kzvýšit
riziko úmrtí
až omozkových
pětinu. Konzumawww.ceskenoviny.cz
imunitní systém,
jsou
hlavně
pro zvířata,
alesemose projevuje
zvracením, tuhnulím nebo
třeba želatina?
Drcená
ce červeného
masa se nedoporučuje
ani li- protože pokud dojde k její
www.czech.cri.cn
proměně, přehou
být přeneseny
i na člověka
(tzv.kostní
zoo- nejčastěji
šíjekteří
a různými
změnami
v psychice.
Ně- stávají na ni působit protilátky,
dřeň se navíc
hojně
užívá při
výroběmočí
lev- tím
dem,
mají potíže
s klouby.
Bílé maso
www.zaria.cz
které pronákaza).
Nejčastěji
dochází
k nákaze
můžestravitelné
být přítomna
i žloutenka,neobsapři níž dukuje imunitní systém.www.life.ihned.cz
ných uzenin.zvířete. Nejvíce bývají infiko- kdy
je lehce
a především
To je také příčinakaženého
12
20
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
Rizikové potraviny
Maso
?
leden–únor
2013
leden–únor
január
– február 2013
protože
degradací
právě
masa.
tyto
Výrobci
orgányadovolily,
prodejciaby
se tase
spirochety
kovému zbarvení
v podřízených
zuby nehty
orgánech
brání ausadidělaly.
jí vše
To vysvětluje,
pro to, aby
proč
maso
je upůsobilo
někoho třeba
čerstvým
také
dojmem.
řešit okruh
Vděčným
ledvin,
pomocníkem
který dovoliljsou
průnik
jim
borelií
nejrůznější
do kloubů.
konzervanty,
Pro doplnění
napříkladproblenitráty,
matiky
které dodávají
borelií masu
a bolestí
krásnou
kloubů
růžovou
je třeba
baruvést,
vu. O vůni
že někdy
a chuťmůže
se postarají
užívání
další
výživy
chemicpro
klouby
ké výdobytky.
při boreliové infekci vést k větší aktivizaci a rozmnožování infekce a paradoxně
vyvolat zhoršení
Antibiotika,
kam sekloubních
podívášproblémů.
Největší hrozbu představují látky, které se
do těl zvířat dostávají během chovu. Chovatelé,Spirochetales
kteří dávají zvířatům
absolutní svoŘád
– skupina
bodu, prostor
a nechají je přirozeně
bakterií
spirálovitého
tvarurůst, si
jsou dobře
vědomi toho,
že mohou
nabídJsou
to gramnegativní
bakterie,
většinou
nout maso(kvelice
kvalitní, nepotřebují
za což si spotřeanaerobní
metabolismu
kysbitelJejich
většinou
připlatí.
Peněz
však
litovat
lík).
buňka
je dlouhá,
tenká,
ohebná,
Jen málokterý
velkochov tvarem.
dokáže
snemusí.
charakteristickým
šroubovitým
nabídnout takovou kvalitu. Chovatelé
Leptospira
kvůli co nejlepšímu
zisku zvířata přikrmují nejrůznějšími hormony, antibiotiky,
bičík
látkami podporujícími chuť k jídlu
a vnější
cheVnitřní
membrány
mickými
směsmi.
Zvířata
rostou
rychle
a
na
Průřez
bičíky
oko působí velice zdravě. Opak je však
Borrelia
spirálovitý
pravdou. V posledních
letech vzrostválec
lo zejména používání antibiotik.
Spirillum
Infekce by dokázala
ohrozit
Vnější
Náš tip
!
21
13
ze světa detoxikace
corpus callosum
lobus parietalis
tertiuspouze z člověka
genní jeventriculus
druh přenosný
normálně
vyvinutéhofornix
orgánu) a degene(vazník/svalek)
(klenba)
(temenní
lalok)
(třetí
komora)
raci podkoží, projevuje se celou škálou na člověka, Treponema pallidum. Tento
sulcus
(pokožních problémů. Velmi často vznikají lo- druh se ještě rozděluje na poddruhy
parietooccipitalis
nemoc zvanou
žiska v nervovém systému, která se proje- dle patogenity). Způsobuje
(temenotýlní
rýha)
se přenáší
vují celou řadou příznaků a problémů – od syfilis (lues, příjice). Nejčastěji
poruch periferního nervového sytému pohlavním stykem, někdy i kontaktem
(může imitovat příznaky roztroušené skle- s vředy na kůži, napadenou krví a sekrety,
rózy) přes poruchy spánku, soustředění, možný je i přenos z matky na dítě. Nemoc
chronický únavový syndrom, až k psychic- probíhá v několika vlnách. V prvním stákým poruchám, jako jsou deprese, haluci- diu (přibližně za tři týdny od nákazy) dolobus
occipitalis
infekce,
nejnace, poruchy příjmu potravy, poruchy ná- chází k tvorbě vředů v místě
(týlní uzliny,
lalok)
lad, psychózy,… Druh potíží se odvíjí od častěji na genitálu. Zvětší se mízní
toho, ve kterých mozkových centrech jsou záhy dochází ke zhojení. Později (za němikrobiální ložiska. Nervový systém je ale kolik týdnů) dochází k průniku bakterií do
celého těla a jsou napadeny orgány. Projevuje se to horečkou, celkovou slabostí,
Syfilis – ll. stadium
bolestí hlavy, dochází k lézím a vyrážkám
na kůži a na sliznicích. V tomto stadiu příznaky opět ustupují, ale podobně jako
u borelie vytvoří infekce v těle velké
množství mikrobiálních ložisek
v různých
sulcus calcarinus
tkáních a orgánech. Treponemy
mají
na
(ostruhová
rýha)
sobě slizový obal, který je chrání proti imunitním buňkám. Když Treponemu fagocytuje (pozře) imunitní buňka, nedokáže
aqueductus
bakterii zničit; naopak se stává jejím úkrymesencephali Sylvii
tem, vzniká tzv. intracelulární ložisko. Dáchiasima opticum
(středomozkový
le vznikají ložiska v pojivové a kosterní
(zrakové křížení)
mokovod)
corpus mammillare
adhesio
tkáni, játrech, nervovém systému. Z těchto
(brdečkové/
interthalamica
ložisek se po letech (i po desítkách let)
hypophysis; glandula pituitaria
bradavkovéznovu
těleso)
(mezihrbolový
postupně aktivuje a způsobuje ce(podvěsek/mozkový podvěsek)
pedunculus
cerebri
srůst)
lobus temporalis
infundibulum
lou řadu intenzivních
problémů
– jedním
(mozková
stopka)
(spánkový lalok)
hypophysis
z projevů je gumma
(měkké
útvary po(podvěsková stopka)
dobné nádoru) vznikající nejčastěji v játrech, mozku, srdci, pokožce, kostech. Následněvznikl
dochází
k postižení
evolucí,
vyvinul senervového
postupně
dě. I v roce 2013 je stále aktivní z více než s černobylským cesiem. Moje babička ko- Nebo
projevujícího
se tak,
slepotou,
denižších vývojových
stupňů
jak to hlá60 %. Cesium unikalo na konci dubna ro- řenářka mi poradila, ať si vlasy umývám zsystému,
mencí,
třesem, paralýzou (typická kohouDarwin?
tkáních,
odvaru zi ložisky
kopřiv va ostatních
břízy. Poctivě
jsemprote- sal
skvrnou
vnitřkem
(erythema
mi- vovlivněn
ku
1986 zs bledým
černobylského
reaktoru
a rychchůze),
obrnou,
poruchami
to bylo
tak, či tak,
lze bez hybnosti,
nadsázky řeřítože
borelie
specifický
každý
večerprodukují
uvařil odvar
z bylin atoxin,
pod- tíAť
grans).
Občas
docházízejména
k příznakům
po- dy
le
se šířilo
po Evropě,
v prvních
či, že
postupným
rozvratem
metabolismu,
KAŽDÝ člověk
zažil v těle
matky do
který jejsem
velmi
podobný
nervovému
jedu ci,
tuto
kúru. Ani
po několika
dobným
svalů, kloubů,
dnech
pochřipce,
tragédii.bolestem
V komunistickém
Čes- stoupil
epilepsií.
V tropech
a subtropech
je běžný
narození
určitý
vývoj (evoluci)
nabotulotoxinu.
toxinžádný
blokuje
přenos svého
se všakTento
nedostavil
výsledek.
únavě. V napadené
oblasti
se 1986
můžemlčelo,
objevit týdnech
koslovensku
se o tom
v roce
podruh
Treponema
pallidum
subs.z endeživočišnou
říší. Člověk
vznikl
myšnervového
vzruchu
vypadávaly
dál.a způsobuje celou řa- příč
zvětšení
uzlin.dokonalost
Pokud imunitsnad
aby lymfatických
nebyla pošpiněna
So- Vlasy
micum,
který způsobuje
léze na
ústní
slizNejdříve
o dítěti hovořili
otec
a matnervových
a svalových
problémů.
Další lenky.
Zhruba
před šesti
lety jsme
odvedli mnoní systém svazu.
infekciAv této
fázi nezvládne,
do- du
větského
tak jsme
vyšli na prvnínici,Poté
T. subs.
pertenue
způsobuje
lése spojily
jejich
genetickékožní
výbavy
skupina
boreliípráce
způsobuje
návratné horečteoretické
na zdokonalení
pre- ka.
chází
k jejímu
ponic
celém
organisho
máje
do ulic,rozšíření
jako by se
nedělo.
Ten- ho
Podobné
problémy
kůži způsobuje
spermie
a vajíčka
– ana
rýhováním
začal
ky neboli
typhus
recurrens.
Způsobují
ho –ze.
Joalis
Ionyx.
Jako správný
výzkummu arok
může
týž
se se
miprojevovat
podařilo lymfocytomem
rychle udělat parátu
také T. carateum.
všechny
způprvní shlukNe
buněk.
Pakdruhy
se člověk
hlavně
B. hermsii,
B. dutto- vznikat
jsemB.sireccurentis,
každý jednotlivý
zdokonalený
(kožní onemocnění
provázené
typickou
zkoušky
po prvním ročníku
vysoké
školy; ník
sobují
závažná
onemocnění, některé drurybou,
plazem…
ni, B. parkeri.prvek
Přenáší
se pomocí
vší a klíš- stal
(respektive
detoxikaci
tmavě
červenou
nebolestivou
už
na konci
května
jsem měl bouličkou),
prázdniny. radioaktivní
Treponem
se vyskytují
na sliznicích
Stejně
analogický
vývoj můžeme
sledoťat.něho)
Tyto zkoušel
borelie na
jsou
rozšířeny
hlavně hy
sobě.
Při detoxikaci
nejčastěji
nose,tehdejší
uších, prsu.
Dochází
ke od
A
tak jsemna
se svou
přítelkyní
hned
(např.
T. refringens)
na Treponema
postupném denticola,
vývoji nervového
systév rozvojových
zemích,
některéIonyxu)
druhy vat
Ionyx
Cs (součást
stěhovavým
bolestem
kloubů,
k zánětům
na
začátku června
vyrazil
k jedinému
mo- preparátem
a jsou
jednoudítěte.
z příčin
vzniku
paradontózy
a mozku
Nechť
se ty
části mozi v USA
a překvapení.
Kanadě. Onemocnění
zažil
Zhoršila sese
miprojekůže mu
pohybového
aparátu,
ři,
k němuž jsme
tehdynervovým
svobodněpříznamohli jsem
a dalších
v ústní
dutině.
které problémů
jsou člověku
společné
s nižšími
vysokými
horečkami
a zimnicí,
ně- ku,
obličeji,
zejména
v oblasti
spánků, za
a cítil
kům, jakok jsou
bolesti moři
hlavy,doztuhlost
šíje, vvuje
cestovat;
Baltskému
tehdejšího
Unclassified
Spirochaetaceae
– zahrnuje
stupni
u zvířat, nazvou
staršími
kolikvýznamně
dnů vymizí
a opět
se se
vrací,
něco,
co by
daloprotože
nazvat vývojovými
poruchy
citlivosti
a hybnosti,mládí
obrnajsme,
(zej- jsem
NDR.
Plni
nespoutaného
hlavně druhymozku.
jako human,
swine
Obecně
pakintestinal
platí, že
borelie reagují
vzniklé protilátky
a mě- strukturami
vlasů“.naOkamžitě
jsem si vzpoména se
lícního
nervu),
objevují spali,
se bolesti
pouze
spacákem
a igelitem,
kde „bolestí
spirochetes.
Tyto druhy
způsobují
zažívací
se u člověka
vyvíjejí
právě tyto
„nejní svůj
povrch. zImunita
neumí
proti první
na události
roku 1986.
Uvědomil
zad
a končetin.
Může kolejí
dojít kpod
srdečním
po- mněl
se
dalo.
V trávě blízko
Berlínem,
problémy
podobně
jako Brachyspira,
ale
vývojové
struktury
mozku, které
pozměněným
zasáhnout,
ty pro- starší“
si také, žeboreliím
se mi od
té doby zhoršily
například
k poruchám
rytmu,pláži
dále jsem
utížím,
rybníka
blízko Výmaru,
na písečné
od tohoto
rodu
jsou odlišné.
Mohou
vynezbytně
důležité
pro přežití
jednotto opětvýsledky,
mají šanci
se pro
a dochází
učitmnožit
se nebylo
mě již jsou
zánětům spojivek
a očí. Velmi
častoléje studijní
uk Baltského
moře. Nádherný
začátek
tvářet
mikrobiální
ložiskafunkcí,
ve sliznicích
a zajištění
základních
jako je
k návratu
Takto ročníku.
může proběhsnadnéhoreček.
jako v prvním
V psy- livce
přítomna velká únava. Pokud vzniknou tak
ta…
a podslizničních
vrstvách.…Tato
ložiska
srdeční činnost,
V době
při monanout několik
vln horeček.
Většinou
dochá- dýchání,
pocitech
po detoxikaci
Ionyxem
mikrobiální
letech
se začnou
Když jsme ložiska,
se za třipo
týdny
vrátili,
začal chických
hou přispět
k tyto
různým
zánětům
jsou již
částistřevním
nervového
systézí ke se
vzniku
v játrech
a slezině.
vrátilložisek
do doby
před rokem
1986. rození
projevovat
chronickými
podle jsem
jsem
na sobě
pozorovat problémy
zdravotní –změny.
a podobně
jako další
borelie
bývají
zralé, zatímco
součásti
se jednou
budou
Rod
Sphaerochaeta
– druh změny
spirochet
došlo
mi, že ony psychické
jsemnasi mu
typu tkání,
v nichž
se usadily.
Různé druhy
Zhnědla
mi kůže
v oblasti
lymfatických
uz- A
z příčin
autoimunitních
procesů
ve tkáni.
v průběhu
růstu dítěte
v dospělého
padajícíani
hlavně
mravence
nemohl
uvědomit, jelikož můj ještě
borelií
napadají
různé Začaly
tkáně mi
– B.
afzelii vlastně
lin,
například
v tříslech.
vypadáTato střevní
ložiska tak mohou přispívat
vyvíjet.
Rod Spirochaeta
– volně
žijící
vodní bakbyl tak moc
zatížený
toxiny…
Te- člověka
napadá
kůži,
pojivové
tkáně,
gari- mozek
vat
vlasy,spíše
a to ve
značné
míře.
KaždéB.ráno,
autoimunitním
procesům
ve střevě,
jastruktury
mozku jsou
tedy ty,
terie,v nejsou
patogenní
velmi vzác- kNejstarší
okamžiku,
kdy se (kromě
mozek kompletně
ni především
nervový měl
sytém,
burgdorkdyž
jsem se probudil,
jsemB.na
polštá- prve
kým jezajišťují
například
Crohnova
choroba.
základní
instinkty
a fungují
ných přenosů
u imunosuprimovaných
lidí). které
všechno
do sebe zapadlo.
senzustovky
stricto
hlavně
klouby
a srdce.
řiferi
doslova
vlasů.
Rozhodl
jsem
se, že vyčistil,
Mgr. Marie
Právě Vilánková
tyto moznapadají
i další
tkáně.
Nej- Rod Spironema – obsahuje jediný druh pod vědomím jednotlivce.
sPostupně
tím něcoale
udělám.
Zavolal
jsem
své tetě
Ilustrační
foto:jsou
www.samphotostock.cz
struktury
místy, kde infekce
častěji se
ložiska
postižením Spironema culicis, byl izolován z komárů. kové
lékařce
a svěřil
jsemprojevují
se jí s problémem.
www.google.cz
ložisek
kloubů,mi,
v nichž
záněty
a bolesti.
Sdělila
že se svznikají
tím nedá
nic dělat,
že se Jeho patogenita zatím není úplně známa. v převlečené podobě infekčních
Nieder,útočí.
R.: Kožní
choroby.tím
Triton
s.r.o.,
Manipulují
nervový
Treponema
obsahuje
přestak,
dvacet
Jak vlastně
vznikl– člověk?
Vznikl
jak nejraději
Postupně
klouby
mohou
to
zkrátka se
někdy
stává.
Nikdoničit.
z násLožiska
netu- Rod
Praha 2005
ke
různých
druhů
Nejvícebible?
pato- systém a potažmo i celého člověka
to popsáno
naTreponem.
prvních stránkách
v kůži
zase
atrofii (zmenšení
šil,
že by
tozpůsobují
mohlo mítjejí
nějakou
souvislost je
otíže s pohybovým aparátem trápí mnohé z nás. Špatná funkce tohoto aparátu přitom už dávno není pouze záležitostí starších lidí.
Naopak. Velmi často se s ní setkávají i osoby z řad teenagerů. Poruchy pohybového aparátu jsou navíc tématem, které je opředeno celou
řadou zvláštností a otazníků. Proto se firma BODY CENTRUM, s.r.o. a UNIFY (Unie fyzioterapeutů v Brně) rozhodly uspořádat v Brně seminář
s názvem Vliv emocí na pohybový aparát. Celá akce, která se uskutečnila 27. 11. 2012, proběhla také ve spolupráci s Českou lékařskou komorou
(ČLK) a Českou asociací sester (ČAS). UNIFY, ČLK i ČAS měly tuto akci zařazenu do svých kreditových systémů.
Nový podrobný seriál o stavbě, fyziologii
Oba přednášející, konkrétně prim. MUDr. Kateřina Moráňová, vedoucí
a detoxikaci mozku bude mít následující
lékařka oddělení neurologie Soukromé kliniky LOGO, s.r.o v Brně a Pakapitoly:
vel Jakeš, fyzioterapeut a lektor pro detoxikaci organismu, se svých úloh
1. Detoxikace jednotlivých struktur neuronů
zhostili s velkou dávkou zoda gliových buněk. Detoxikace od
povědnosti a zájmu.
chemických látek, toxických
Hlavní téma provázela celá
a radioaktivních kovů
řada příspěvků na další téma2. Detoxikace míchy a mozkového kmene
ta:
3. Detoxikace periferního nervového systému
• Stres a postura
4. Detoxikace vegetativního nervového
• Emoční oslabení neurologicsystému
kého systému
5. Detoxikace hlavových nervů
• Psychosomatika – 13. kom6. Význam bolesti – receptory pro vnímání
nata
bolesti a jejich detoxikace
• Možnosti spolupráce klasic7. Detoxikace mezimozku a autonomní
ké a alternativní medicíny
funkce
šuej tyto společné prostory
Utajený koutek
8. Detoxikace
hypofýzy,
thalamu každý si
Když
se řekne
koupelna,
nezakazuje, ale navrhuje místo toho
Situovat koupelnu tak, aby
a hypotalamu
ihned
představí
činnost
určitá opatření, která mají do
vyhovovala všem zásadám
9. Bazální
ganglia,
řízení polohy
těla s ní
místnosti soukromí vrátit.
a detoxikace
mozečku
spojenou
– relaxační koupel, feng-šuej, je skutečně
Toaleta by v koupelně
složité. Pokud k tomu
10. Detoxikace mozkové kůry a asociační
osvěžující
sprchu, čištění zubů, nemáte vhodné
Díkybýt
dlouhodobé
spoměla
umístěna tak,
schopnosti mozkové kůry
líčení, … Symbolem koupelny dispozice, pokuste
lupráci
s výšetéměř
zmíněnýaby se stala
mi
organizacemi a takneviditelnou.
Seriál
je určen
všem čtenářům,
kteří sekterá
chtějí více
podle
feng-šuej
je voda,
jepo- se splnit alespoň
též
díky vysoké
úrovni
Výklenky,
zástěny,
nořit do souvislostí detoxikační medicíny C. I. C. a po- některé ze
vnímána jako odraz základních
dosud
příčky –uskutečněných
tyto prvky
chopitodjakživa
její zákonitosti.
akcí,
byly pořádájsou vkteré
koupelnách
Úvod
do detoxikace
mozku zakončeme
výčtem pre- podmínek.
lidského
bohatství.
Její plýtvání
ny nebo
spolupořádávítány.
A jedna
perlička
parátů, které v průběhu vývoje detoxikační medicíny Koupelna by se
nevypovídá
dobrém.
naší na
firmou,
se i tato
nany
závěr:
toaletě
postupně
vznikaly. Každýoz ničem
těchto preparátů
má ně- neměla nacházet
setkala s velnesmípřednáška
zůstávat zvednuté
jaký
smysl, bude číslo
postupně
probírán
v seriálu o deto- v bezprostřední blízkosti
Pravidlem
jedna
v koupelně
kým
zájmem.
záchodové
prkénko,
baJiž někokuchyně, jídelny a prostoru
xikaci mozku a budou vysvětlena jeho specifika.
podle feng-šuej proto je: Šetřit
lik dní před
dokonce celé sedátko
musí termínem
být vždy
Níže uvedené preparáty lze také užívat jeden po určenému k sezení. Hosté totiž
jsme museli zastazakryto, aby seakce
žádnému
druhém
a postupně
nechat
projít
mozek očistou
vodou!
Předtím,
než
se svůj
pustíte
do pociťují rozpaky, kdykoli se do
vitkoupelny
příjem přihlášek
a řadu
bohužel odmítnout.
Standardní
návštěvníkovi
a obyvateli
domova kavydají. Je
to zájemců
od všech toxinů, které byly doposud při tvorbě pre- takové
zdokonalování této téměř logické
pacitu
sálu promá
ccazajišťovat
66 osob ve školním
uspořádání
pak bylo
navýnenaskytl
při příchodu
nanutno
tato místa
– koupelna
parátů Joalis sesbírány.
posvátné
dejte do určitéšitsoukromí,
na rekordních
95 míst, přičemž
pohodlípohled.
účastníků i prostor na
Joalis Cortex
neestetický
což v blízkosti
Joalis
MindHelp místnosti,
občerstvení
o přestávce
dostatečné.
Joaliskohoutky
PEESDren
těchto
rušných míst
není dostbyly
dobře
Joalis MindDren
pořádku kapající
přednášejícími
velmi
kvalitně připraveny
Joalis EviDren
možné.Přednášky
Umístění byly
koupelny
poblíž
Joalis NeuroDren
Koupelnový
nábyteka provázeny
a
pročistěte
vodní odpad
– tyto kuchyně
názornými
prezentacemi.
Přednášená
vzbudila
Joalis Mezeg
je navíc obrazovými
vnímáno jako
Joalis
Cranium
Nábytek
a doplňkytematika
volíme podle
u
posluchačů
velký
zájem
a
stala
se
inspirací
pro
celou
řadu
otázek,
kteJoalis Antimetal
vysoce
nehygienické.
Koupelnu
Joalisneduhy
Vegeton vás obírají
toho,
jak
velkou
máme
místnost.
o peníze
ré mohli
účastnícistále
během přestávky
sepsat a přednášejícím
předložit.
Joalis Antichemik
bychom
měli nechávat
Joalis Enternal
Koupelnové
skříňky vybíráme
(kapající
kohoutek dokáže
zvýšit zavřenou,
Vzhledem
velkému
bylo možno
zodpovědět
pouze
Joalis Ionyx
aby siknaši
hostépočtu dotazův však
Joalis EmoDren
přirozených,
přírodních
barvách
některé,
především
ty, které
s přednesenou
problematiz návštěvy
neodnášeli
její přímoasouvisely
Joalis
Hypotal
materiálech.
Na barevnosti
roční
spotřebu vody až o tisíc s sebou
Posluchači rovněž ocenili názorné
plakáty
páteře,přidat
které třeba
jim byly dímůžeme
koupelně
litrů) a jsou také zdrojem
špatné obraz.kou.
ky přispění firmy ECC poskytnuty. pomocí ručníků. Je to decentní
Ing. Vladimír Jelínek
Závěrem
jiného, nežzpůsob,
vyslovit jímž
přání,
takových
přednáIlustrace:energie.
Vigué, J. (ed): Toaleta
lzeaby
vyzrát
na
a WCnezbývá
– věčnýnicproblém
šek,lidí
ježseoslovují
širší odbornou
a z nichž
Atlas lidského těla v obrazech. Rebo Productons CZ, Mnoho
rovnováhu
barev sia účastníci
materiálůodnesou
koupelnám,
v nichž je veřejnost
kromě
užitečných
informací
dojem,
bylo energie.
co nejvíce.
Dobřejovice 2008 zároveň
a zvýšit
proudění
Pro
umístěna
toaleta,
brání také dobrý
Bc. prostoru
Petr Šmehlík
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz z důvodu pocitu nesoukromí. Fengnavození dojmu většího
10
22
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
septum tesnou
toho,
proč tak často při lékařských
lobus
frontalis
pellucidum
tech,(čelní
kterélalok)
zjišťují množství protilátek pro(průsvitná
ti borelii, není problém odhalen,
přestože
přepážka)
příznaky odpovídají probíhající
infekci.
Může však být zjištěna pomocí Salvie
Mozková
a Acucombu.
polokoule
Jedna skupina borelií způsobuje onemocnění zvané lymeská borelióza. Jedná
se o skupinu zvanou B. burgdorferi group,
kam patří například také B afzelii, garini,
americana, valaisiana, japonica... Toto
onemocnění se někdy (přibližně u poloviny případů) nejprve projevuje na kůži, a to
typickou, pomalu se šířící červenou
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
svým vlastním potřebám. Malý tvor z živé říše ovládne velkého tvora; člověka. Samotný člověk si to často
není schopen uvědomit, protože soudí realitu právě
svým vlastním mozkem…
V novém seriálu o složení a detoxikaci mozku se budeme nejprve zabývat těmi částmi mozku, které vznikaly nejdříve. Až nakonec si necháme mozkovou kůru, tu strukturu, která nám sice zajišťuje rozumové
hodnocení situace, ale na druhé straně brzdí spontaneitu a instinktivní jednání člověka. Z tohoto rozporu,
tedy rozporu mezi instinkty živočišné říše, základními
pudy a potřebami na jedné straně a mezi vysoce
kultivovaným projevem jedince žijícího ve vyspělé
společnosti s celou řadou pravidel a pouček, vzniká
obvykle rozpor, který se záhy stane příčinou tenzí
v organismu člověka a postupně s věkem se obvykle
vyvíjí v závažnější zdravotní problém.
Koupelna
Vliv emocí
na pohybový aparát
P
aneb V Brně se přednášelo
podle feng-šuej
23
11
galerie
preparátů
použijeme zrcadla.
Ta by
za zdravím na zahrádku
neměla stát proti sobě
a žádným způsobem rozdělovat
obraz. Neměla by být ani
Abychom se mohli seznámit s dnešními
ná“. Tyto bolesti jsou způsobeny záněty,
napevno přichycena ke zdi, lepší
mají příčinu právě v mikrobiálních
volbou je nechat zrcadlo od
bylinkovými poklady, nestačí vydatkteré
se na
ložiscích. Protože mnozí terapeuti „se zastěny trochu odstávat. A pozor –
zahrádku, ale spíše do lesa. Budeme
muset
sekli“ pouze na drenech, je hodno říci, že
velké koupelny v člověku
také zajet do teplejších koutů Evropy.
se můžeme setkat i s pohybovým systévyvolávají pocit marnivosti
a posedlosti čistotou, extrémně
Ti, kdo nechtějí cestovat, mohou mem, který je poškozený metabolity.
Především metabolity masa jsou specificmalé nebo přeplněné koupelny
zvolit druhou, jednodušší
kým toxinem pro pohybový systém. V tomjsou zase
symbolem omezení
Preparátům
pro detoxikaci
to případě můžeme předpokládat za prea nesvobody.
Je
proto
dobré
variantu
–
zamířit
do
pohybového ústrojí vévodí
paráty pohybového systému rovněž
tyto prostory vždy vhodně
obchodu. V dnešním
ArtiDren. Patří pochopitelně
preparáty Cortex, Metabol a Metabex,
vyvážit.
dílu se nám představí
které tvoří sestavu v detoxikaci metabolicdo skupiny drenů, což
kých poruch. Je ovšem známo, že u takto
Jakznamená,
z koupelnyževykouzlit
bříza, elegantní
od něj můžeme
metabolicky poškozených tkání se vždy vyrelaxační koutek?
očekávat
detoxikaci
ozdoba lesů v našich
tvářejí mikrobiální ložiska, a proto tyto
• Důležité je použít
relaxační
mikrobiálních
ložisek,
se informuje,
v jaké poloze se nachází naše tě- preparáty nebudou k detoxikaci pohybobarvy, tedy modrou,
která kterénížinách
i výšinách,
lo, eventuálně jeho část). Podobných ner- vého ústrojí stačit. Musíme využít i někteuklidňuje
a podporuje
nacházejí
ve strukturách
a vavřín
pravý, který
vových buněk je v kloubu celá řada. Sbírají ré další preparáty. Samotný Cortex je
rozjímání, anebo zelenou,
kloubů.
Říkám-li
ve
většina
nás zná
pod které jsou ne- zvláštní preparát s úzkým vztahem k povelicez důležité
informace,
která tiší nervy a navozuje
strukturách
kloubů, mámnázvem
na zbytnébobkový
hybovému ústrojí, jelikož řídí výživu chrupro složitý systém
pocit
vyrovnanosti.
list. pohybu.
pavky. A tak přestože je chrupavka tkáň,
Dalším
drenem,
který
detoxikuje
tkáň
pomysli jak kloubní chrupavku,
hybového ústrojí, je nový preparát Fasci- kterou lze jen těžko regenerovat, může
• Světlo v koupelně by mělo být
tak
synovii a kloubní pouzdro. Dren. Fascie (povázka) je vazivová blána, především preventivní využití Cortexu zateplé a tlumené, takové, které
Protože
však
klouby
by
připomínalo
západ
nebo patří do která pokrývá sval. V této bláně se rovněž bránit vzniku artróz a s nimi spojených devýchod
slunce a změkčovalo
podřízených
orgánů, musíme nachází celá řada nervových buněk, a pro- strukcí kloubní chrupavky.
Úspěšná detoxikace pohybového ústrojí
tože samotný sval je orgán pro pohyb nezrysy. Člověk se v takovém
pro preparát ArtiDren hledat bytný, fascie neodmyslitelně tvoří součást za pomoci preparátů Joalis je možná,
světle cítí příjemně
a vorgán
bezpečí.mateřský. Obvykle jej tohoto svalově-fasciálního systému. V do- avšak musíme umět preparáty vhodně
nacházíme v játrech (to bách, kdy jsme řešili otázky klíčů, bylo řeče- kombinovat, a to ve správném pořadí. Bez
že mikrobiální ložiska si pro svou exis- povšimnutí nesmí zůstat ani preparát Cra• Do koupelny neodmyslitelně
znamená
preparát LiverDren), no,
tenci ráda vybírají tkáně, které jsou tužší, nium, jelikož revmatické choroby jsou zapatří aromatické oleje. Stačí
ale vdopřípadě
synovie jsou to méně pohyblivé, hutnější. Proto častěji bu- loženy na jistém druhu imunitní poruchy,
přidat
koupele nebo
aromalampy
několik kapek
ledviny
a preparát
UrinoDren. deme nacházet ložiska ve fasciích než na- tedy revmatoidní poruchy, která vychází
příklad
ve svalové
levandule, pelargonie nebo
který
je typic-tkáni. Rovněž fascie patří z toxického zatížení mozku. Můžeme se
Klouby jako celek patří do trom,
okruhu jater,
a proto budeme FasciDren setkat s autoimunitními chorobami pohyjasmínu a rázem z vás opadne
kýdopředevším
krásokruhu
ledvin,a a
tak ačkoli nou
v tomto
kombinovat s ArtiDrenem. bového ústrojí. Někteří lidé vykazují také
velký
stres. Heřmánek
jasmín
kůroupřípadě
připomítlumí
nervovou preparát
podrážděnost,
nající Jen
srstv málokterých
dalmatina, případech bude Fasci- toxické zatížení anorganickými toxiny,
budeme
ArtiDren
stát jako
samostatný preparát, který především toxickými kovy. Postiženy bývacitronová tráva a zelený čaj
roste Dren
po celé
Evropě.
nejčastěji kombinovat
by si háje
všímal
pouze fascií, protože klouby jí obvykle malé klouby, hlavně ramena
pomohou navrátit zpět
Zdobí lesy,
a lemuje
s preparátem
LiverDren,
toxiny. Alespoň jsem se a prsty rukou. Jako příklad mohu uvést
ztracenou
energii.
četná nejsou
pole a zasaženy
louky nejen
dva stomatology, u nichž jsou tyto kloubs takovým
případem
ještě nesetkal.
v nížinách,
ale také
ve vyšších
přidáním preparátu UrinoDren
Jelikož
struktur pohybového ní potíže zapříčiněny toxickou rtutí, s níž
• Koupelna
by rozhodně
nemělaOvšem
polohách.
Daří jesevětšina
mu zejména
neuděláme
chybu.
se pracovně po celý život setkávají.
systému
tvořena
vazivovou
být místem, v němž nebude
v sušších
půdách.
V dubnu
a květnu tkání,
se břízabude
obalí sampouze
případě,
Detoxikace zdravotních problémů spojepreparátem
pro detoxikaci
prostor
pro v
zeleň.
Správněže se nám
čími a důležitým
samičími květy,
které vytvářejí
typicképoválcovité
ných s pohybovým ústrojím je jednou z nejhybového
ústrojí
také
Conectid.
Ten je
rozmístěné
rostliny podaří
se stanouzachytit
jehnědy.
Plody mají
podobu
nažky
a opadávají
s křídlatýEAV
přístrojem
prospěšný právě pro vazivovou tkáň, a tu- dražších detoxikací, protože obvykle
skvělým doplňkem
při relaxaci
mi obrubami.
ložiska
v ledvinách.
díž jej
rovněž
budeme
kombinovat
Li- potřebujeme
a cirkulaci pozitivní energie.
Bylinkáře
budou
zajímat
především
listy s(Folium
betulae) celou řadu preparátů. K tomu,do
abyznámé
byla úspěšná, potřebujeme i delší
verDrenem.
tomto preparátu
a pupeny
(GemmaeVbetulae),
jejichž silicebudou
se přidává
čas.časného
Pokud se
však na věc podíváme z druuloženy
i šlachy,
také kar• Zbavte se veškerých
březové
vody na
vlasy. vazy
Listy ajenapříklad
vhodné sbírat
v době
jara,
hé stránky, všimneme
si, že medicína nenatunel*po
(překlenuje
napříč
zbytečností,
na ústrojí
které sedá
ideálněpální
dva měsíce
rozvití. Mladé
lístkyvnitřní
jsou charakteristicky
lepro pohybové
však s touto kombízíúčel,
žádné
zápěstí).
Syndrom
karpálního
tu- svůj
prach
a které
přitahují
kavé a stranou
mají nejvyšší
účinnost.
K tomu,
aby splnily
je smysluplné
zapotře- řešení, a tak mají libinací
preparátů
obvykle nevystačíme.
s tímto
obvykle zaděláno na
patří
mezi
velmi
častévrstvě
poruchy
vazi- dé
špatnou
bí listy nelu
řádně
usušit,
a to
v tenké
při teplotě
menší
nežproblémem
40 ˚C.
Velice energii
často jejako
třebamagnet.
použít i preparát
chronické
obtíže, které
druhu.
preparát
Conectid stromu,
Jsou to například
plné
To, covového
dělá z břízy,
na Právě
první pohled
obyčejného
ojedinělou
byli- je budou provázet
NeuroDren
pro detoxikaci
mikrobiálních
celý život
– a většinou
navíc
mívají progrespolečně
s preparátem
LiverDren
budouvitamin
odpadkové
koše, prázdné
především
saponiny a silice,
pryskyřice,
C a například
také
fytonložisek
z periferního
nervstva.tuby
V tomtonu,
pří-jsou
vhodnými
kandidáty
od zubních
past,ložisky
prasknuté
cidy, které
spadají
pod na detoxikaci mikro- sivní průběh. Myslím, že lidé, kteří za mnou
padě
bude častěji
postiženo spinálVíte,
biálních ložisek.
Také aponeurózy,
silné že…
va- s kloubními potížemi chodí, si tuto skuteča držáky
mýdlo,
antibiotika.
ní misky
nervstvo
a jehona
význam
nebude taktzv.
leh- rostlinná
nost uvědomují,
a proto
nemívám ve své
blány
na dlaních rukou
či chodidzrcadla,
prošlé léky
látky
obsažené
ceznečištěná
pochopitelný.
Představme
si však,Všechny
že zivové
… účinky
březového
čaje ještě
posilníte
lech,břízy
budou
detoxikovány preparátem praxi problém s tím, když lidem oznámím,
a kosmetika,
zavlhlé
v listech
podporují
všechny
struktury
kloubu, tak jako každá
přidáním jedlé sody? Použijte malé
že detoxikace bude dlouhodobá, postupná
Conectid.
ručníky,
…
vylučování
moči a nedráždí
buňka
v lidském
těle, musí mít své nervomnožství
(naašpičku
nože) do každého
nákladnější.
Lidé, kteří
majísemikrobiální
ložiska
ve faspřitom ledviny.
Jedná
tevé zásobení, a tudíž i všechny kloubní strukMUDr. Josef Jonáš
ciích a
ostatních
vazivových blánách
pohyZdroj:
Halleová
Praktická
o velice
šetrné
a účinné
tury mají
své
nervovéG.:
zásobení,
které zdy
větnálevu.
bového
ústrojí,břízy
citlivě reagují na stisk,
Svojtka&Co.,
diuretikum.
Na účinky
šípříručka
části feng-šuej.
přichází právě
z periferního
eventuálně
stěžují
Praha 2000
by se měli
zaměřitsitaké
rev-na silné bolesti při Preparát FasciDren je k dostání
nervového systému. Uveďme
si jako příklad
v distribuční
síti ECC
nebotaké
na jako mírné
po nerovném
terénu.
Ilustrační foto:
matici
a lidébosou
trpící nohou
onemocněním
zvaným
dna*. Březový
čaj totiž
působí
samotná nervová zakončení,
která patří
do chůzi
systému www.samphotostock.cz
polohocitu (systém, který antirevmatikum.
nás Uvádějí, že mají chodidla „jako podebra- www.eccklub.cz.
Detoxikační preparáty
pohybového ústrojí
Bříza
bradavičnatá
(Betula verrucosa)
S
P
?
824
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
Vavřín pravý
(Laurus nobilis)
TDetoxikace
orgány čínského
pentagramu
slovníček
pojmů
BIOLOGICKÁ LÉČBA – jinak také cílená léčba. Využívá se
především v boji s rakovinou a některými autoimunitními chorobami. Plně pracuje s obranyschopností organismu. Na základě zevrubného zkoumání povrchu
buněk a jejich chování nacházejí vědci ty molekuly a pochody, které jsou vlastní pouze buňkám vyskytujícím se
u nádorového bujení nebo autoimunitních onemocnění. Po tomto zjištění jsou pacientovi podávána taková
léčiva, která působí pouze na tyto molekuly a pochody.
Biologická léčba
je velice
nákladná.
Ano,
čtete
zcela správně…
ento honosný název patří
rostlince se skutečně dlouholetou tradicí. Její blahodárné účinky
na lidský organismus znali již
starověcí Řekové a Římané. Urozený vavřín, jak zní název latinského překladu, byl zasvěcen bohu Apollónovi. Podle jedné
Detoxikace mozku je nikdy
z řeckých bájí je také spjat se jménem Dafné. DívDNA – neboli uratická artritida je onemocnění vyvolané
nekončícím
procesem
ka, již Apollón miloval, jeho city odmítla a utíkala
poruchou metabolismu
a vylučováním
kyseliny–močové.
před zlatým šípem lásky, který k ní seslal sám
Ta se ve forměsnahou
malých krystalků
ukládá do se
kloubů i něo přiblížení
Erós. Vyčerpaná potom prosila svého otce,
kterých vnitřních orgánů, čímž dochází k následnému
ideálu.
Proto
jsme
aby ji raději proměnil ve vavřín. Tak se tapoškození. Jedním
z častých
projevů
dnyse
je tzv. dnový
ké stalo. Apollón poté prohlásil vavřín za
záchvat, při němž
dochází kže
zarudnutí
postiženého
rozhodli,
zařadíme
do míssvůj strom a na počest své nešťastné
ta a silné bolesti, která trvá obvykle celou noc, někdy
bulletinu informační
lásky začal nosit na hlavě vavřínový věi více dnů.
medicíny podrobný seriál
nec.
Vavřín ke svému růstu potřebuje
IMUNOSUPRESIVA
– jsou léky potlačující
imunitní
o anatomii
mozku a
jeho reakpředevším teplo, a proto se s ním
ce. Nejčastěji se užívají v rámci tzv. imunosupresivní léčpostupné
a důkladné
u nás téměř nesetkáme. Strom doby. Tuto léčbu
používá klasická
medicína především
růstá do výšky pět až osmnáct meu autoimunitních
onemocnění
a
po transplantacích.
detoxikaci.
trů a zdobí povětšinou středomořLéčba zahrnuje kortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid
ské listnaté háje. Stále zelenou barvu mu zajišťují listy, které je možné
a cyklosporin.
sbírat kdykoli během roku. Stačí z nich odstranit řapíky, dobře slisovat,
do z–mých
se, kanál.
pokud Jedná
vím, miuložit do sklenic a během vaření pro ně kdykoli sáhnout. Tato rostlinKARPÁLNÍ TUNEL
jinak spolužáků
také karpální
se
kroelektronice
nevěnuje.
Proto
já naa školka má však kromě výrazného aromatu také řadu léčivých vlastností.
o prostor v zápěstí,
jímž procházejí
do ruky
šlachy
nersrazech
všem sspojován
určitou nadsázkou
(ale
Bobkový list pomůže strávit těžké a masité pokrmy, proto se s oblibou
vy. Nejčastěji ních
je s tímto
místem
tzv. syndrom
vlastně
popravdě)
tvrdím,
žestlačení
jsem jediný
přidává do jídel tohoto typu.
karpálního tunelu,
k němuž
dochází
vinou
nerze studijního
kruhu,
kdo se
mikroelektroSušené listy se báječně hodí pro doplnění detoxikační kúry, pomáhavů. Ty pak způsobují
citlivost,
bolest,
někdy
dokonce
v České
– konkrétně
tedy
jí totiž odstraňovat z těla toxiny a také přebytečnou sůl. Díky této
i atrofie svalůnikou
v oblasti
ruky.republice
Klasická léčba
tento probmikroelektronikou
lidského těla
– zabývá.
schopnosti jej ocení zejména lidé, které trápí revmatické problémy. Talém řeší přetětím
tuhého vazu a uvolněním
nervu.
A skutečně. Chceme-li pochopit pocity
ké vavřínové koupele mohou revmatikům přinést značnou úlevu. Exisčlověka, který–přichází
do ordinace
s kontují dokonce tzv. vavřínové kúry, které slouží k odsolení organismu. JedKYSELINA HYALURONOVÁ
je přirozeně
se vyskytující
krétním problémem
a jej
bolestmi
v určité
nu takovou jsme vyzkoušeli a musíme uznat, že bobkový list má
viskózní mukopolysacharid.
Najdeme
v oční sklovině,
části
je vzcela
ideální
představit
si
skutečně něco do sebe. Ovšem tak jako u všech bylin i pro vavřín platí,
pupeční šňůře,
jakotěla,
pojivo
podkožní
tkáni,
případně
„elektrické
lidského
tělatkáních.
a přijít
že bychom s ním v případě vnitřního užití měli co nejvíce šetřit. Vysojako želatinózní
materiálobvody“
v některých
dalších
na to,brání
odkud
bolest,virů
která
je vždyksignáké dávky bobkového listu mohou vyvolat nevolnost, zvracení a zrychVáže na sebe vodu,
průniku
a bakterií
buňproblému,
vychází.sePak
se stačí
na dalený tep.
ce, podporujelem
hojení
ran. Používá
nejen
v klasické
lavní a velmi zásadní problém ponou oblastale
zaměřit,
použít
„vysavač
nečisMilovníci
mohou
bobkový
list použít také k čarování. Lidé
a veterinární medicíně,
například
také
v kosmetice.
znánítajemna
lidského
mozku
tkví právě
kdysi věřili,
žeže
pokud
napíšou
na vavřínový
své přání,
a poté
spáčasem
jsme jej
měli
se spolužáky sraz tot“ v podobě detoxikačního preparátu
v tom,
mozek
zkoumáme
pouze list Před
Joalis ase
vyčistit
oblast mozku
nelí,
prosba
se jim(lidským)
vyplní. Ženy,
kterékterý
si chtěly
lásku,
u sebe
zase
OMEGA-3
o typkonkrétní
nenasycených
mastných
z vysoké
školy
elektrotechnické
ČVUT– jedná
svým
vlastním
mozkem,
už přivolat
bo jiné
struktury
systému.
Nernosily
váček napěchovaný
vavřínovými
listy. v Praze. Studovali jsme zde kyselin.
Zdrojem
těchto
kyselinnervového
jsou především
mořské
těsně před
jako takový
má svá omezení.
Všichni muvový
systém
člověka
není třeba
zdokonaZdroje:lékaři,
Korbelář,
J., Endris,patologoZ., Krejča, J.:revolucí
Naše rostliny
v lékařství.
ryby,
lněný olej,
vlašské
ořechy
aj. Zvýšený
příjem
omeobor mikroelektronika.
Mikroedrci, vědci,
anatomové,
je sám o sobě
zcela
dokonalý. Stačí
Avicenum,
Praha technologií
1974
ga-3
nenasycených
kyselin
se doporučuje
zejse zabývá
výroby
in- lovat,mastných
vé, kteří se zabývali podrobnou anatomií, lektronika
pouze
postupně, systematicky
s velkou
Lavenderová,
S., Franklinová,
A.: Magické
rostliny. Volvox
Globator,
ména k paprevenci
kardiovaskulárních
chorob, apomáhají
obvodů,
mikroprocesorů,
fyziologií
a fungováním
mozku,
mohli tegrovaných
dávkou
pečlivosti
odstraňovat
překážky,
1999
udržovat
dobrou
hladinu
cholesterolu,
snižovat
tlak.
miniaturních
součástek,
k jeho poznávání používat svůj nejdoko- mětí a jinýchPraha
které
nervovému
systému
v jeho ideální
foto:
www.samphotostock.cz
Podporují také
správný
vývoj CNS
a sítnice.
které
dnes používáme zcela samozřejmě
nalejší nástroj poznání – opět Ilustrační
svůj vlastní
mozek. A v tom tkví právě ten největší v počítačích, mobilních telefonech, televi- funkci brání.
zích. Po revoluci se odvětví mikroelektroPTOMAINY – tyto mrtvolné jedy jsou v podstatě aminy
problém omezenosti poznání.
vyzkoušeli jsme
provznikající
na základě hnilobných procesů bílkovin, nejPro každého terapeuta je zcela nezbyt- niky v České republice zcela rozpadlo,
světovému
v těle mrtvých živočichů. Na lidský organismus
ná detoxikace vlastního mozku. Platí zde tože zdaleka nemohlo stačit častěji
Odsolující kúra z bobkového listu
Vzpomínám
si na druhou
událost
z vysoo mnoho
podobné účinky
jako atropin
(alkaloid
z rulíku
zlozlaté pravidlo, že terapeut nemůže klien- vývoji, který už v tu dobu bylmají
5 gramů
(jeden
sáček)
listu
ké školy…
Tentokrát
souvisletsvaříme
dopředu. Pokračovat
v mi-Mohou
mocného).
vyvolávat
otravu,v která
se projevuje
tovi pomoci více
než sám
sobě.
Pokudbobkového
te- a mnoho
3 dcl vody
15 minut
louhovat.znamenalo
Poté
losti sbušením
radioaktivními
kroelektronice
přesídlit
napřísuchem
v ústech,
srdce, látporuchami močení,
rapeut měřív klientovi
naa necháme
Salvii toxiny
nálev
scedíme.
nalijeme doklad
termosky
kamimůže
a Černobylem.
do USA adopo
Silicon Valley va krajním
nechat se
případě
dojít k poruchám nervové činv mozku,
přichází
nutněOdvar
do konfrontace
Před několika lety jsme
zaměstnat
velkými
firmami. Až
se svým
vlastním
mozkem,
neboť jej zapomalých
doušcích
jej popíjíme
v průběhu
celého
dne. vývojovými nosti.
takovou
k mikroelektronice jsme zdokonalovali preparát
juje Stejný
do procesu
analýzy
výsledkůtři
měření.
postup
opakujeme
dny. Během
kúrylásku
se mohou
Ionyx a zabývali
však v tu červeně
dobu nepociťovali. V
nás všech Joalis
TETRACYKLIN
– širokospektré
antibiotikum, které se
S touto
problematikou
souvisí projevy,
pravdivé například
objevit
různé detoxikační
jsme
se
pečlivě
radioaknakonec
zvítězila
touha
zůstat
ve
svobodpoužívá
například
také
k
hubení
chlamydií a mykoplastvrzení,
že
toxiny,
které
terapeut
neodhazbarvená moč. Kúra se nesmí vypít naráz, hrozily by
prvkem
zvaným
polistopadové
České republice.
Chtěli tivním
mat. Tetracyklin
se ukládá
v kostech
a zubech a může je
lí venevolnosti
svém vlastním
mozku,krevního
se mu těžko
a zvýšení
tlaku!né
Třídenní
odsolovací
cesium 137, které je doa touvýrazně
poškozovat.
objevují také v případě měření jeho klien- jsme, tenkrát ještě plni optimismu
kúru je možné opakovat, nejdříve však za týden.
hy, vybudovat něco nového – a doma. Nik- dnes rozšířeno v přírotů.
mozku
nikdy nekončí…
H
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
259
letní
škola
rozcvička
zachyceno v síti
čové, které působí typické potíže.
Metabolismus masa je však daleko
složitější proces než jen metabolismus kyseliny močové, a proto je metabolitů se vztahem k pohybovému
ústrojí podstatně více. Detoxikace
poruch metabolismu tedy může sehrát zásadní roli při detoxikaci podispozice,
mnohdy tato diagnóza
hybového
sytému.
Každý z nás alespoň jednou tíže s klouby? Právě vinou podceňování po- dědičné
čátečních příznaků se však stává, že většina nenapadne ani samotného lékaře. Bechtěv životě zažil, jaké to je, takto postižených lidí má jen malou šanci revovaZávěrem…
choroba je sama o sobě nepříjemná.
když ho bolí klouby. na úspěšnou léčbu. Jenže ono se řekne Navíc se
může spojit orientačního
s některými komplikaZ uvedeného
nástinu,
cemi,
jako
je
rozšíření
zánětu
na
vnitřní
„podcenit
příznaky“.
K
prvotním
projevům
který
nám
má
pomoci
pochopit
poPřílišná fyzická námaha,
a takéústrojí
nepříjemné
vedlejší
účinky,
Bechtěrevovy choroby patří například bo- orgány
hybové
a pochopit
logiku
denetradiční pohyb,
objevujívidíme,
při dlouhodobém
užívání
lest zad, únava, ztuhlost které se
toxikace,
že detoxikace
pobolest. ústrojí skutečně patří
kloubů, horečka, mírné léků na
hybového
nastupující chřipka – z toho
zarudnutí nad kloupouze do rukou velmi erudovaných
všeho nás mohou klouby
bem apod. Přesně Prevence
a přemýšlivých
terapeutů. Jen ti moneexistuje
tyto příznaky se Prevence
houproti
mít tomuto
reálnouonemocnění
šanci na to,podle
aby
bolet. Je tu ale ještě další
váží k dlouhé řa- všehopomohli
lidem
těmito častými
neexistuje.
Lékařis doporučují
provámožnost. Choroba, která
dě dalších zdravot- dět pravidelné
a mnohdyrehabilitace,
vážnými problémy.
V zacvičení ve
voo sobě ze začátku nedává
ních problémů, dě, posilování
čátcích detoxikace
napadalo,
břišních a mne
zádových
svalů
a pokud člověk a v neposlední
že by bylo
dobré
vytvořit
atraktivní
řadě
také
správné
dýchání.
příliš vědět. O to rázněji
nemá k nemoci Bechtěrevova
preparát,choroba
který bude
lidi
můžezbavovat
totiž postihvšak udeří. Bechtěrevova
potíží s pohybovým
aparátem.
Teprnout například
i chrupavčité
připojení
ževe
později
jsem
pochopil,
proč
vlastber
k
hrudní
kosti,
což
postiženému
nemoc může
ně dosud
neexistuje
smysluplná
a cívýrazně
znemožňuje
hluboké
dýchání.
postihnout muže
lená léčba
poruch sipohybového
S nemocí
jako takovou
však klasická
ústrojí.
vině jeneví
jehorady,
složitost,
těžléčba Na
zatím
dokáže
i ženy, štíhlé
ká pochopitelnost
fakt, její
že
pouze zmírnitaataké
zpomalit
i obézní, zdravé
nikdy nebyly
průběh.vytvořeny
Částečnýmpotřebné
řešením
prognostické
nástroje, které
by ktejasje tzv. biologická
léčba*,
i nemocné,
ně označily
typ poměrně
postižené
tkáně
rá je však
nákladná
mladé
a typ toxinů.
My však
takovýna
přístroj
a v České
republice
ni čei staré,
v rukách
máme
a záleží
nažadatelů.
nás, zda
kají
dlouhé
zástupy
se ho Doplňkovými
naučíme správně
používat.ktepraktikami,
jednoduše
Různé
preparáty
slibující
lidem
ré pomáhají
zmírnit
příznaky
nekohokoli.
uzdravení
pohybového
moci,
jsoujejich
kryoterapie
(léčbaaparáchlatu jsou
ekonomicky
lukrativní
dem)
a tzv.velice
rázová
vlna.
a reklamy na ně vidíme všude kolem
je však třeba
říci, že jde
Co nanás.
to Vesměs
detoxikační
medicína?
sliby a dávání
echtěrevova nemoc neboAčkoliojeplané
Bechtěrevova
chorobafalešných
onemocnadějí. Preparáty
glukosaminem
li ankylozující spondylitida je
nění převážně
dědičnéhos rázu,
detoxikačmají
jednuproblému
obrovskouzná.
výchronické
onemocnění
medicína jisté
řešení
to část
mozku zánětlivé
je detoxikována
rovněž potřebuje své nervové zásobení. Bez něj aníchondroitinem
Při pokusech
došlo Jonáše
zřetelnělze
k zesíkloubů, kteréCranium.
vůbec nemusí
být výsadou
Detoxikací
podle MUDr.
průpreparátem
Rozhodně
na něj chátrá a degeneruje. Obecně si také mů- hodu.
k její
zdánlivé
regeneraci.
žeme představit, že po nervech k buňkám lení
starší generace. Naopak.
poběh chrupavky,
onemocnění
zcela
zastavit.
Ztuhlé
nezapomínáme,
protože Nejčastěji
už jen samotný
však o klouby
regeneraci
opravdu obnovit
pouze
stihuje muže
ve věkusystém
mezi patnáctým
a postižené
však funkčně
vegetativní
nervový
má velmi vý- probíhají nejen elektrické impulzy, jak je Jde
vlivem těchto
uvedeno v každé učebnici fyziologie, ale zdánlivou.
a třicátýmúlohu
rokem.při
Zjednodušeně
řečeno
nedokáže. Chrupavka
Ve spojenípod
s cílenými
cviky
znamnou
poruchách pohybovévodu, čímž
opticky
že prostřednictvím těchto impulzů se preparátů
se jedná
o tuhnutí
kloubů,
které je
způvšak můžetotiž
být váže
detoxikace
velice
účinho
ústrojí.
V budoucnu
budeme
používat
a člověk může
zaznamenat
i jistou
sobeno
úbytkemzaměřený
měkkých tkání
a přibý-na k buňce dostávají i informace z centra ce- zesílí,
ným pomocníkem
v boji
s tímto onemocještě
preparát
specificky
úlevu.
lého našeho života, tedy z mozku.
váním tkáně
tuhéale
(kostní).
její vznik
něním.O to křehčí se však chrupavka stává
mozkovou
kůru,
o tétoZa
problematice
a o to rychlejší je její následné poškození.
může
většinou
dědičnost
s invím
zatím
jen málo.
Takovýspojená
preparát
navíc
pouze
menší část
fekcí. Málokdo
z mladých
projevům
dosud
není k dispozici,
a lidí
proto
se o tom Poruchy metabolismu a jejich vliv Mimo to artrózy tvoří
Zdroj:
www.vitalion.cz
poruch pohybovéhowww.ceskatelevize.cz
systému. Je potřeba
této choroby
přikládá
význam Vzhledem
– vždyť
nebudu
podrobně
rozšiřovat.
na pohybové ústrojí
s touto
problematikou v duby mohl
mít mladý,
zdravý
člověk
pokjak
tomu,
že kloubní
systém
je úzce
napojen
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
Samostatnou kapitolou poruch pohybové- pracovat
na systém nervový, bude se zcela jistě ho ústrojí je ovšem i metabolismus. Přede- chu celostní medicíny, tedy uvědomit si
jednat o preparát, který bude hrát vý- vším poruchy metabolismu masa vedou součinnost mozku, nervového systému,
znamnou úlohu v nápravě pohybového k usazování solí v kloubech, což má za psychiky a dalších faktorů, a to z toho důústrojí.
následek vznik zánětů a jiných patologic- vodu, abychom mohli na kloubních probMUDr. Jonáš radí
kých pochodů v pohybovém systému. Po- lémech pracovat. Sice v dlouhodobém horizontu,
ale zato
účinně. a jaké
chopitelně, že známe možné
celou řadu
poruch synovi
preventivně
pomoci
detoxikací
Když se nervy „pocuchají“
MUDr. Josef Jonáš
pohybového
preparáty
k tomu použít.
Častěji, než bychom si dokázali představit, metabolismu, ale z hlediska
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
systému
můžeme
že poruchy metaDěkuji.
je součástí poruch pohybového
Mám syna (17systému
let), rozborem
krve
byla uvést,
bolismu
masa jsou pro pohybový systém
porucha periferního u
spinálního
nervového
něj zjištěna
přítomnost
antigenu
nejzávažnější.
Nejznámější
poruchou
to- dispozici, která vůbec nemusí znamenat
Antigen
HLA značí
systému. Spinální nervy
vycházející
z míchy
HLA
- B27, který
je dáván
do souvislosti
1 Preparát
hotoZatím
metabolismu
dna, onemocnění,
Bechtěrevovy choroby.
Vlastní
onemocnění
je podmíjsou onou motorickou
jednotkou, která
s Bechtěrevovou
chorobou.
potíže je rozvoj
FasciDren
je novinkou
které
se může
jako uratická
artri- poruchou.
autoimunitní
Chlapci
bychVíce
doporučil
užívat
pohybuje svaly. Také
zajišťuje
inervacizad.
nemá,
občas bolesti
Manžel,
otecprojevitněno
v sortimentu
Joalis.
informací
Jednájestli
se ojepostižení,
přiCortex,
němž a
seto opakovaně
preparát
cca čtyřikrát
ročně .v rubrice
kloubů,
například
z hlediska
syna,důležitou
Bechtěrevovou
chorobou
trpí.poChcitida.
se zeptat,
o tomto preparátu
naleznete
lohocitu. Každá buňka našeho organismu v kloubech ukládají krystalky kyseliny moGalerie preparátů.
MUDr. Josef Jonáš
Aby
klouby
LETNÍ ŠKOLA 2013
nebolely…
Záludná Bechtěrevova nemoc
s klouby Vilánkovou
mohou
sProblémy
Mgr. Marií
postihnout kohokoliv
a Ing. Vladimírem
a prakticky vždy člověku
zkomplikují
život. Každý
Jelínkem
ve dnech
náší, tlumí nárazy a prokazuje našemu těpohyb bolí, ranní vstávání je lu mnohé příjemné služby. Provozování
sportů navíc posilní kondici, zdo21. 7.představa
– 26. 7.vodních
2013
téměř nemožné,
MINIŠKOLA
DETOXIKACE
(dokáže naši skutečnou hmotnost srazit až
o devadesát procent), a proto nejsou klouby vystaveny zátěži. To se týká i tzv. noskonalí koordinaci pohybů, prohloubí dech ných kloubů. Odpor vody navíc sportovpříjemné procházky se mění a podpoří kardiovaskulární systém. Hodí cům zabraňuje dělat prudké pohyby,
takže nehrozí žádný úraz. Plavání se dov noční můru… Navzdory se také pro osoby trpící nadváhou.
konce doporučuje také jako rehabilitační
všem těmto neduhům by Aerobik, zumba, splývání i prsa
praktika po některých kloubních zranělidé trpící onemocněním Možná se ptáte, který druh cvičení ve vo- ních. Voda totiž při cvičení postižené místo
nenápadně,
ale důkladně
promasíruje.
dě je o
nejefektivnější.
Odpověď
je jedno-kteří
Letní
škola
je určena
zájemcům
detoxikační
medicínu,
si chtějí
prohloubit
své
kloubů
na pohyb
rozhodně
duchá – kterýkoliv. Při vodních sportech
znalosti.
budou
členěny
úrovně znalostí
účastníků.
musí tělo
překonatdle
až devětsetkrát
neměli zanevřít.
Ba Přednášky
naopak. totiž
Ideální teplota
vody
větší odpor, než
jaký by překonávalo
při rodinných
Teplota vody příslušníků
sehrává poměrněvčetně
významVšem
účastníkům
letní
školy
nabízíme
možnost
ubytování
Čím méně aktivity pohybový
se postupy,
jak se
Fungování
lidského
organismu negativně
Pochybuje snad někdo o poškozujícím
tomtéž
cvičení
prováděném
na souši. nou roli.Naučme
Ideální
teplota
byzbavit
se těchto
mělatoxinů
pohypomocí preparátů Joalis.
za zvýhodněných
cenových
podmínek.
ovlivňuje pravidelně
5 skupin
toxinů.
aparát
vykazuje,
tímdětí
větší
vlivu
toxinů na
náš organismus?
Pokud se budete
věnovat kla- bovat v rozmezí
20–24
˚C. Teplota
vody by
Každá skupina
vyžaduje
přesný postup.
Dáleabude
možnost
15% slevu
sickému plavání,
zlepšíte na
svouvšechny
výdrž a pro- lázeňské
měla být připrocedury.
cvičení rozhodně nižší než nazatuhlost
bolesti
hrozí. využít
hloubíte si dech. ZDRAVÍ
Vodní aerobik zase roz- še tělesná teplota. Zkraje se cévy stáhnou
S nedostatkem pohybu proudí krevní oběh, posílí cévy a vytvaruje chladem a během cvičení se postupně rozorganické
emoce
1
ZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA
toxiny
Ani obyčejné
pochodování
ve vo- táhnou, což je skvělý trénink pro srdečněnavíc úzce souvisí riziko postavu.
dě není na škodu, posilní svaly horních cévní systém. Aby se tělo přizpůsobilo povzniku obezity, vysokého a dolních
mikrobiální
metabolické
končetin a zpevní
také břišní bytu v chladné vodě, musí ze sebe vydat
toxiny
anorganické
cholesterolu a potíží svalstvo.ložiska
vám než
umožní
Toto však
nejsou zdaleka jediné několikrát Výsledek
více tepla
navzlétnout!
souši. Tento
toxiny
Rybníček ozdravíte tím, že ho vyčistíte a zbavíte toxinů.
možnosti, jak se ve vodě zdravě vyřádit. proces nastartuje látkovou výměnu, díky
Stejné je tospojených
s vaším organismem. s cévami
Nabídka bazénů je skutečně široká – posi- níž tělo začne rychleji a snadněji spalovat
a srdcem. lování za pomoci pěnových válců a činek, kalorie. Aby šok z chladnější vody nebyl
vodní zumba, box, vodní cyklistika, … Sta- tak silný, doporučuje se před cvičením ve
čí si jen vybrat.
vodě provést klasickou krátkou rozcvičku.
Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník
Poštovní adresa:
jméno, příjmení, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
B
Bechtěrevova choroba
626
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
3
4
ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Preparáty Joalis se užívají v přesném pořadí.
šitý
na míru
• Sport
Jejich vnitřní
struktura
umožňuje sestavit
smysluplnou stavbu.
Samozřejmě,
že některé sporty jsou pro
• osoby
Jsou jako
stavebnice. kloubů tabu. Například
s postižením
čení prováděná ve vodě jsou šepostupovat
lá řada dalších aktivit je velice zátěžová
i pro zdravé klouby. Existují však sporty,
které jsou velice pohodlné, šetrné a přitom efektivní. Společným jmenovatelem
všech takových aktivit je voda. Voda nad-
tedy bez obav provozovat i osoby s onemocněním pohybového
aparátu. Při klasickém cvičení
Jsouzejména
však otázky,
které nám
detoxikační
trpí
kolenní
klouby
kuchařka nezodpoví.
a bedra. Voda ale nadlehčuje
časopis Zdravie, august 2012
v bavlnce
V detoxikaci JOALIS
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klouby
. . . . pozitivem
.jako
. .město:
. všechna
. . .míry
. .cvi. . . .Ilustrační
. . Zdroj:
. . .foto:
. . .www.samphotostock.cz
...........
Velkým
je
fakt, že
můžeme
do určité
běh, aerobik, skákání
a mohou
telefon:
. . . . na
. .trampolíně
. . . . . .a .ce-. . trná
. . .ke. .kloubům,
. .e-mail:
. je. návodu.
. . . . . . . . . . . . . . . . .Kapitola
..........
podle
I.
ANORGANICKÉ TOXINY
registrační číslo ECC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
✂
Náš tip
Cvičení ve vodě ocení nejen lidé s bolavými klouby,
Tato skupina látek se odstraňuje
dlouhé hodiny před
preparátem
Jak je to možné?
Fakturační
adresa:
a osoby vystavené nadměrnému stresu.
že anorganicképočítačem,
toxiny
jsou například:
Právě tito lidé mívají velké problémy s hrudníkem –
jméno
/ firma:
. . látky
. stahují
. . . . .se. jim
. . .mezižeberní
. . . . . . . svaly
.................................
dýchají
mělce,
toxické
kovy totiž příliš
radioaktivní
MINDDREN
a mozek
nedostává
průmyslová
chemie
léky dostatek kyslíku. Díky vodnímu cvičení
však mohou
zmizet.
ulice:
. . . .tyto
. syntetické
. potíže
. . . .drogy
. . . . .Stačí
. . . spojit
. . . .klasické
. . . . .plavání
. . . . .s .potápěním.
. . . . . . .Až. .uplavete
. . . . . pár
. . bazénů,
...........
zemědělská
chemie
Toxiny z organismu je schopen odstranit
stoupněte
si nakosmetická
mělké místo,
zhluboka
chemie anebo se opřete rukama o okraj bazénu. Zklidněte se, párkrát
potravinářská
chemie
jedině imunitní systém,
vydechněte
ponořte
hladinou, .co. nejdéle
PSČ:
. .a.další
. a.podobné
. . . . . tvář
. . .pod
. . .vodu.
. . . Vydržte
. . . . .pod
.město:
. . . . .to. .půjde,
. . .který
.vždy
.je.dopraví
.však
. . .kpouze
. . . .do. .téorgánům.
....
vylučovacím
doby, dokud vám to bude příjemné. Pro lepší pocit si můžete stopovat čas. Toto opakujte několikrát za
sebou.. Uvidíte,
IČO:
. . . . . jak
. . se
. .váš
. . dech
. . . .postupně
. . . . . prohloubí!
. . . .DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ale taképubliku
ti, kteří
Na vědomí se velectěnému
dává,tráví
8
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
9
277
10
Poplatek
za pobyt
téma
měsíce:
pohybový aparát
Kdyby si krokodýl
Proč to tedy nedělá?
Viditelně označte, jakou možnost si přejetenasadil
– tato hlavu
částka
vám bude fakturována:
člověka...
?1. plný pobyt jedné osoby v JEDNOLŮŽKOVÉM pokoji: 10.400 Kč
Člověk svou komplikovanou psychikou
sám brání tělu, aby se zbavovalo toxinů.
?? ?
Onemocnění
a problémy
?2. plný pobyt
jedné osoby ve DVOULŮŽKOVÉM pokoji: 8.800 Kč
s pohybovým ústrojím patří
k nejčastějším
Možnost
č. 1 a 2 – plný zdravotním
pobyt zahrnuje ubytování (5 nocí) včetně snídaní, obědů, večeří a účastnického poplatku za
konferenční
služby.
V
ceně
je také slavnostní
večeře. Stravování začíná večeří v neděli 21. 7. a končí obědem 26. 7. 2013.
potížím
v civilizovaném
...nepřežil by ve své nehygienické bažině
Bráníme
mu v tom my
Kategorie
ubytování:
3*sami!
na mršinách ani tři dny.
světě. Nevyhýbá se žádné
věkové kategorii.
3. účastnický
poplatek: 5.000 Kč
Možnost
č. 3 − účastnický
poplatek
se vztahuje pouze na ty účastníky, kteří budou na přednášky docházet/dojíždět,
Onemocnět
mohou
malé
případně zvolí bydlení v jiném hotelu nebo penzionu. V ceně je i slavnostní večeře.
děti a mladí lidé stejně tak
Anorganické toxiny se pak po řadu týdnů
K preparátu MindDren můžeme přidat:
vylučují, a to přes:
jako4.dospělí
nebo
starší
účastnický poplatek + strava: 6.500 Kč
ANTIMETAL
Možnost
č.
4 – viz JOALIS
č.
3 + stravavýskyt
(obědy a večeře).
Preparáty
jedinci.
Častější
ledviny
pracují s psychikou člověka
problémů
s pohybovým
ANTICHEMIK
a pomocí informace
Pokud vyplňujete
jednu přihlášku pro více osob, označte to vedle
poplatku za pobyt (např. 8.800 Kč xtlusté
2 osoby).
střevo
dávají organismu
možnost souvisí
+
ústrojím
IONYX
se toxinů zbavit.
dýchací cesty
samozřejmě se starším
Spolubydlící
ANTIDROG
kůži
věkem. Zdepokojů
je téměř
V případě dvoulůžkových
vyplňte jméno svého spolubydlícího, jinak vám bude přiřazen:
pravidlem. Pro onemocnění
...........................................................................................
pohybového ústrojí je
typická bolest, která
Stravování
v hotelu
Dávali
jste pozor? normální
znemožňuje
Snídaně
se
podává
formou bufetu, obědy a večeře jsou servírované. Prosím, vyberte si možnost stravování.
Zkuste tedy zodpovědět otázku.
pohyb. Onemocnění se však
1) Normální strava
Toxiny ze skupiny anorganických
látek
může projevit
až
budeme detoxikovat preparáty:
Kdo vybral možnost 3, má na to,
Kapitola
2) Vegetariánská
strava
nehybností neboli
aby se zbavil třeba migrény.
II.
Tyto fascie a šlachy někdy přecházejí v sil- chod imunitního systému.
Ještě silněji
1.
MUNDDREN
Má na to zkrátka hlavu!
3) Bezmléčná,
bezlepková
strava
ORGANICKÉ
TOXINY
ochrnutím,
a
to
hlavně
při
né
vazivové
blány,
kterým
se
říká
aponeuovlivňují
imunitní
systém
imunosupresi2.
MALIDREN
rózy.
Vidíme, že pohybové
vážnějších
chorobách
4) Vegetariánská,
bezmléčná,
bezlepková
strava ústrojí je velice va*. Ta se rovněž často používají, protože
3.
MINDDREN
složité a komplexní, a představíme-li si, že existují kloubní nemoci, které mají úzký
ústrojí,
4.
MELIDREN které souvisí jeho nervová složka váže pohybové ústro- vztah k imunitnímu systému. Prudký rozs pohybovým aparátem. jí na mozek, pak můžeme usoudit, že voj zažívá také biologická léčba, která vyDoprava
11
14
17
12
Pečený pstruh
13
Pohyb
15
16
18
pohybového
ústrojífirma
mohou
užívá součásti
imunitního
systému,
Lázně Jeseník jsou velmi dobře dopravně poruchy
dostupné,
a proto nebude
ECCbýt
zajišťovat
odvoz našeho
do hotelu.
Nejvhodnější
velice různého charakteru. Můžeme se po- respektive jeho látkové složky. Pokud jsou
dopravní spojení budou uvedena v květnovém
Infodopisu.
23
24
25
Platební údaje
Přihlášky a kontakty
428
leden–únor
2013
leden–únor
január
– február 2013
✂
22
28
29
30
31
je základním
Nebýt genetického šlechtění skotu, nebyl by
v současném mléce A1 beta kasein,
osmý – nepůvodní typ kaseinu.
Nejnebezpečnější je kravský kasein
Gliadin, bílkovina konzumní pšenice,
se následkem šlechtění stal také
nebezpečným.
projevem života
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY (osobní účast)
datum
Priessnitzovy léčebné lázně
21
27
2
3
4
5
6
7
!8!
Přednášky v Praze
Z
20
26
1
19
kusit je postupně zařadit do detoxikační- postiženy kloubní chrupavky, využívá meho programu,
ale pro
tutopatří
chvíli
K organickým
toxinům
také je důleži- dicína aplikaci kyseliny hyaluronové*, anenedefinovatelné
sloučeniny
vyskytující
té, abychom
uměli
diagnostikovat
chrupavkových
látek, jako
ákladem
pohybového
Velectěné
publikum
už tuší... aparátu
Z důvodu
rezervace
parkovacích
míst je
prosíme
o poskytnutí
informace,
zdasetkáně,
budete bo
cestovat
vlastním výživových
autem.
v životním prostředí.
kloub. Ten se skládá z kloubní chru- které jsou toxiny poškozeny, protože pre- je chondroitinsulfát a glukosamin. K výžiEVIDREN
ANO
NE paráty pro detoxikaci pohybového ústrojí vě chrupavek
rovněž slouží některé vitapavky,
kloubnítoxické
výstelky
... že
to jsou především
bílkoviny(synovie)
miny, především vitamin C, z jehož nedosa kloubního
pouzdra. Přes kloub však pro- jsou značně specifické.
mikroorganismů.
tatku vznikají degenerativní chrupavkové
bíhají
šlachy,
které
pokračují
v příčně
Svou
toxicitou
vynikají
především
toxiny
plísní pruJeště
horší
situace rodákovi
nastává Vinpři
hované
svaly. léčebné
Nedílnou
součástí
pohybo-vodoléčebné
Klasická lázně
léčbanakloubních
potíží
Priessnitzovy
lázně
jsou nejstarší
světě. Za svou
existenci azměny.
proslulost
vděčí
geniálnímu
PEESDREN
onemocnění
svalu, nervu
a při
onevého
ústrojí člověka
takéTenkosti.
ústrojí
navíc symbolizuje
samotcenci Priessnitzovi
(1799jsou
– 1851).
v roce Pohybové
1822 založil
na Gräfenbergu
skromný
vodoléčebný
ústav,burzy,
čímž položil
základ
nové
léMYKOTOXINY
mocnění
kostní
spongiózy,
nejčastěji
Klouby
tvoří
pochopitelně
mezizískal
ný povolení
život, a proto
se do jehovodoléčebného
poruch velice ústavu
čebné metodě
– vodoléčbě.spojnice
V roce 1837
k provozování
a zavedl
novou
formu léčení
ve zceosteoporózou
(řídnutím
kostí). V takových
dvěma
kostmi,
mezi obratli.
Kostmiléčil
zásadním
promítá
la jiném
vztahuanebo
k nemocnému.
Priessnitz
člověka způsobem
v souladu se
zákonypsychika.
přírody aJenavracel
mu ztracené
zdraví.
případech
se rovněž
může Rychlebských
použít řada
pohybují
příčně
pruhované
svaly,
které dokonce
pravděpodobné,
žemístě,
silnějivenež
Priessnitzovy
léčebné
lázně leží
v překrásném,
magickou
silou nabitém
svahu
nejvýchodnějšího
výběžku
kterépřicházejí
zlepšují vzdušné
metabolismus
jsou
nervového
systému
skukamkoliv
jinam.
Pohybovépříznivé
ústrojí podnebí,
umož- léků,
hor, inervované
cca 2 km odzměsta
Jeseník.
Přírodní
podmínky
nabízí
mimořádně
od severu
proudykosti,
Baltjako jsou pohořím
vitamin D,
vápník,Jeseníku,
případněRychléky
pinou
periferčlověku
utíkatjezemísto
stresové
situace,
aleexhalacemi
ského spinálních
moře plné nebo
jodu akraniálních
mořské soli.
Od jihu, ňuje
západu
a východu
chráněné
před
Hrubého
hormonálního
Velmi
se v současních
nervů.
taképoloze
s ní bojovat.
Je-li člověk
v pohybu
lebských
hor a Zlatohorské vrchoviny. Díky této
leží Priessnitzovy
lázně
v nejčistějším
prostředí vpůvodu.
rámci celé
Evropy.
náhrady
devastovaných
O pohybu však rozhoduje mozková ků- omezen,
pak trpí velkou nesvobodou, což né době rozšiřují
A teď
další otázka.
Následovat mohou např. preparáty:
Proč dva preparáty?
ra, která zastává vědomé pohyby, neboť vyvolává velmi silný emocionální stres. kloubů, které jsou obvykle vyrobené z kehmoty
a inertních
příčně pruhovanými svaly je možné vědo- Z tohoto důvodu se také pohybové ústro- ramické
Myslíte,
že trocha
plísně na kovů.
jídle neškodí?
Platby
zasílejteTím
na účet
205 511sva314/0300
(ČSOB)
Budete raději jíst čerstvé potraviny z domácí
mě
pohybovat.
se lišíčíslo:
od hladkých
jí špatně
léčí a medicína má pro jeho léčbu
zlevněné oříšky s aflatoxinem a
Variabilní
symbol:
číslo ECC
+ 888
lů
a srdečního
svalu,registrační
které se pohybují
bez
jen(XXXXXX888)
omezené možnosti.
Protože léčba me- Kdeprodukce
hledat– nebo
příčinu?
MYKOTOX
zapíjet je EviDrenem?
Pobyt prosím
uhraďte
nejpozději
31. 5. dikamenty,
2013.
možnosti
ovlivnit
je vůlí.
Po celémdo
pohypřípadně operace nejsou před- Žádná léčba však neřeší to nejdůležitější,
bovém
aparátu
najdeme
ještě další
mětem
našeho článku,
můžeme
jen vytedy
příčiny
onemocnění
pohybového
Kapacita
letní školy
je omezena
naorgány
80 účastníků
a přednost
bude dána
těm,sikteří
budou
řádně
přihlášeni
a budou
mít
Ano,
čerstvé
= IQ nad
115pobyt
MIKROTOX
auhrazen
tkáně, například
což jsou
váčky jmenovat některé nejčastější léky. Jsou to aparátu. My samozřejmě zastáváme názor,
v termínu.burzy,
Děkujeme
za pochopení.
První je postaven na bázi poškozujících emocí.
plesnivé
= onkologický
pacient
vyplněné gelem, které slouží jako kladky, analgetika a antiflogistika, tedy léky, kte- že hlavníAno,
příčinou
jsou
toxiny, které
půsopřes
něž
přecházejí
šlachy.
Hmota,
která
ré
tlumí
bolest
a
zánět.
Dále
se
používají
bí
v
kloubním,
svalovém,
šlachovém
a fasDruhý je postaven na bázi poškozujícího stresu.
burzu vyplňuje, spadá pod vazivový sys- myorelaxancia, léky uvolňující svalové ciálním systému, ale také na místech vzdáVyplněné
přihlášky
zasílejte
na fasciemi
adresu: ECC
s. r. o.,Do
Nakategorie
Výhledech
1234/8,léků
100patří
00 Praha
10 –jako
Strašnice,
a to nejpozději
do
tém.
Skupiny
svalů jsou
pokryty
ztuhnutí.
silnějších
lených,
je mozek.
Výjimkou nejsou
30.
4.
2013.
Případné
dotazy
vám
rádi
zodpovíme
na
tel.
733
196
377
(Marika
Kocurová),
e-mail:
[email protected]
(povázkami), tuhými vazivovými blánami. kortikoidy, které tlumí zánět a ovlivňují ani orgány, v nichž se nachází toxická lo-
zdravě
& chutně
robiální ložiska, anorganické toxiny, vylučovány ložisky
vzdálených
orgánů. TaVelectěné publikum se posadí ke skříni na
organické toxiny, metabolické toxiny a ja- kovým typickým toxinem je streptokokopotraviny, chladničce, spižírně,
kou supermarketu
roli zde hraje
emocionální zátěž. Jest- vý toxin, ale mohou
to potravina
být i jiné toxiny, naKaždá
nebo jinému zdroji a bude
liže tohle všechno
dokážeme,
můžeme
příklad
salmonelové
nebo
boreliové.
pokračovat v četbě.
organismem
zpracována,
Dnes s Mgr. je
Evou
Jonášovou
Kapitola
přistoupit k velmi sofistikované detoxika- Někdy může být velmi obtížné vyhledat
využita
potřeby
organismu
III.
ci, která má neuvěřitelné možnosti v ovliv- orgán,zčásti
z něhož
se pro
tyto
toxiny
uvolňují.
METABOLICKÉ TOXINY
nění problému pohybového ústrojí. Jestli- Opět pomocía zčásti
EAV přístroje
můžeme stametabolizována
že neumíme diagnostikovat porušené novit, zda se vna
krvi
nachází
mikrobiální toodpadní
produkty.
tkáně a nacházet ty správné druhy toxi- xiny. Pokud je odpověď pozitivní a ručička
nů, pracujeme s detoxikací pohybového
přístroje
na olej,
heslo
mikrobiální
toxiny popstruh,
olivový
mořská
sůl, cibule,
ústrojí jen naslepo. V takovém případě
klesne,
pak sójové),
k těmtokoření
toxinům
přidáváme
mléko
(nejlépe
na ryby,
však máme jen velmi malou možnost cílejednotlivé
citronová
šťávapotenciálně pozitivní orgány –
ně do těchto problémů zasáhnout.
mandle, vedlejší nosní dutiny, žlučník, střevo, lymfatický
systém, do
podkoží
aj. Jestliže
Pstruha
krátce namočíme
mléka,
při měření
pozitivního
orgánu
ručička
vodou,
osušíme
Mikrobiální ložiska – problém opláchneme
Z organismu je vyloučen jen
Dispozice
k jemně
metabolickým
problémům
stoupne ubrousky,
k osmdesátce,
vychází
mikrobiálpapírovými
potřeme
číslo jedna
jeosolíme,
individuální
finální metabolit.
Všechny potraviny
kromě
zeleniny
a ovoce lozávisí
také
na životním
ní toxinyšťávou
zatohoto
orgánu.
My
se stylu.
tedy
mucitronovou
a olivovým
olejem.
Takto
Nejčastějším
toxinem
jsou
mikrobiální
Jakékoliv narušení metabolického
mohou být špatně metabolizovány,
síme soustředit
na odstranění
ložipřipraveného
pstruha
rozkrojíme,těchto
naplníme
žiska.
V kloubní
synovii,
ve vařetězce produkuje vznik
a mohou
tedy být chrupavce,
příčinou zdravotních
obtíží.
sek, cibule,
což je okořeníme
pochopitelně
další kapitola,
kolečky
a pečeme
zivových pouzdrech, fasciích, aponeurómetabolického toxinu.
Ale všechny potraviny mohou být také
protože
bychom
se
museli
rozepisovat,
jadozlatova.
zách a burzách
se
mohou
nacházet
různé
metabolizovány dobře
kou
strategií
se
odstraňují
ložiska
ve
střetypy
mikroorganismů,
mezi
něž
patří
velia nemusí dělat žádné
problémy.
JED
Vědomostní okénko – správná odpověď:
č. 1: odpověď
B; otázka č.sta2: odpověď
D.
vech, žlučníku,
v mandlích a dalších orgáceotázka
často borelie,
ale také streptokoky,
fylokoky, bakterie z rodu Neisseria, virové nech. Nezapomínejme, že každý z těchto
periferních orgánů má také svůj mateřský
orgán, který musíme bezpodmínečně zbakalendář akcí
vit ložisek.
čas
název akce
Tak by v lidském lektor
organismu
místo
konání
Taková
špalda,
9. 1. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
nevznikal
ani
chlamydie
aj. Jak už víme z pravižiska, která ovlivňují celý kloubní systém. zátěže,
Právě použití pojmu kloubní systém je pro del detoxikace, na druhu mikroorganismu
16. 1. 2013aparát
10.00–12.00
Zkouška
stupně
distributor
nezáleží. Záleží na tom,
jak funguje náš
pohybový
typické. Pokud
totiž2.
dojde k onemocnění tohoto systému, jen vý- imunitní systém a jak se napadené tkáně
22. 1. 2013
9.30–15.30
I
Vladimíra
Málová podokážou toxinů zbavit.
Potřebujeme-li
jimečně
se omezí
pouze na Seminář
jeden kloub.
zbavit
mikrobiálních
ložiSpíše postihuje všechny klouby, následkem hybový systém
Myslete na
metabolické
toxiny!
Pro další lidi může být nebezpečné maso,
Jsou častější
a nebezpečnější,
sek,
musíme
stanovit,
které
mateřské
čehož
vzniká
charakteristické
střídání
ob23. 1. 2013
Marie Dolejšová
pro jiné9.30–15.30
živočišný tuk. Seminář II
než si myslíte.
tohoto problému. Nejtíží. Nejzatíženějšími klouby v lidském tě- orgány tvoří základ
le jsou kyčle a kolena. Tyto klouby překo- častěji to bývají játra, která ovládají vazi30. 1. 2013
17.00–18.00
1. stupně
distributor
vový systém. Při poruchách
kloubní výstelnávají
gravitaci,
a protožeZkouška
velmi často
trpíme nadváhou, jsou zatíženy více, než ky jsou to ledviny, při poruchách svalové
složky zase slezina. Je-li
zasažena
rovněž
je
5. nutné.
2. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Vladimíra
Málová
nervová tkáň, základ problému tvoří opět
játra, která fungují jako
mateřský.
Pravidlo
toxinů
6. 2. 2013 pěti
9.30–15.30
Seminář III
Marieorgán
Dolejšová
Z tkání pohybového aparátu převažují va- Proto na začátku využijeme dreny mateřzivové tkáně, především kolagenní vazivo, ských orgánů, tedy LiverDren; v případě
13. můžeme
2. 2013 se9.30–15.30
Seminář
I
Ing.poznáme
Vladimír Jelínek
postižené synovie (což
tak, že
ale
setkat i s dalšími
tkáněmi,
například s epitelem v podobě kloubní vý- kloub otéká a produkuje výpotek) použijeme UrinoDren. Je-li
postižena svalová
stelky,
svalovou
tkání nebo nervovou
tká13. 2. 2013
17.00–18.00
Zkouška 1.
stupně
distributor
ní. Z tkáňové složitosti pak také vychází tkáň, použijeme VelienDren. Na tyto prepřinesou preparáty
19.Dokonalý
2. 2013 efekt
9.30–15.30
Seminář III
Vladimíra Málová
složitost
detoxikačních
procedur. Jestliže paráty se pak mohou vázat další dreny,
LiverDren
a VelienDren,
chceme
detoxikovat
pohybový
systém, mu- které zasahují v tkáních příslušících pohynasazené
před velkou
trojkombinací
1, ArtiDren,
20. 2.jednoznačně
2013 9.30–15.30
Demonstrační
Marie Dolejšová
bovému aparátu – FasciDren
síme
stanovit, které
z orgá- měření
Kapitola
nů jsou postiženy toxiny. Subjektivně se MuscuDren, NeuroDren.
IV.
jednotlivé
nedají rozlišit,
ke stano27. 2. 2013tkáně
9.30–15.30
Seminář
II
Ing. Vladimír Jelínek
MIKROORGANISMY
vení toxické zátěže musíme použít diag- Nezapomínejme na vzdálené
A MIKROBIÁLNÍ LOŽISKA
nostických možností přístrojů EAV (Salvia, orgány
5. 3. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Vladimíra Málová
Acucomb).
Samozřejmě
je velmi důležité Velký problém při detoxikaci pohybového
LIVERDREN
VELIENDREN
stanovit konkrétní typy toxinů, které se ústrojí představuje vliv vzdálených orgánů.
3. 2013
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
distributor
v6.pohybovém
ústrojí
vyskytují.
JednoznačV medicíně je již řadu
století známo, že
ně
platí
pravidlo
pěti
toxinů
a
my
musíme
tkáně
pohybového
systému
reagují
na ně12. 3. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra
Málová
hledat, zda jsou v pohybovém ústrojí mik- které toxiny mikroorganismů, které jsou
leden–únor
leden–únor
2013
20132013
január
– február
32
33
35
36
38
39
to je něco úplně jiného.
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Mozek
řídí vše – i náš pohyb
Praha 10
Velice zásadní vliv na pohybový systém má
ECC, Na
1234/8,
299 Kč pomozek.
PřiVýhledech
určitém typu
pohybových
Praha
10 se především nazývají jako poruch,
které
ECC,revmatické,
Na Výhledech
600vKč
ruchy
jsou1234/8,
právě toxiny
moz10 změny
kuPraha
příčinou
reakce. Tato
Kroměimunitní
diety nasaďte
imunitní
má svou
specifickou
metabolickou
trojkombinaci:
ECC,základní
Nareakce
Výhledech
1234/8,
600 Kčcharakteristiku
Praha 10 a můžeme ji vzdáleně připodobnit k alergii nebo atopii. Proto má deECC, Namozku
Výhledech
1234/8, problémech
0 Kč
toxikace
při kloubních
CORTEX
Praha
10
vždy své důležité místo. Imunitní systém
však
může
na klouby1234/8,
reagovat600
jinak
ECC,
Na Výhledech
Kčnež
METABEX
Praha 10 reakcí, může reagovat autorevmatoidní
METABOLse
imunitní
Imunitní 1000
systém
ECC, Na poruchou.
Výhledech 1234/8,
Kč
obrátí
proti
tkáním
pohybového
systému,
Praha 10
a proto musíme nad touto eventualitou
ECC,uvažovat.
Na Výhledech
600jeKč
vždy
Velmi1234/8,
jednoduché
diagPraha 10 zmíněnou poruchu pomocí
nostikovat
preparátu
online Autoimun, protože 0při
Kč autoimunitních poruchách nám testování toECC, Na
Výhledech
1234/8,
1000
Kč
Velectěné publikum už tuší, že to bude
hoto preparátu vychází pozitivně. V takoPraha 10
největší „ořech“
vém případě musíme otevřít kapitolu
ECC, Na Výhledech
1234/8,
600 strateKč
autoimunitních
poruch
a aplikovat
Praha
10
gii detoxikace u těchto poruch. Role mozkuECC,
všakNa
tímto
nekončí.
Část mozku,
v níž
Výhledech
1234/8,
600 Kč
sePraha
nachází
10 centra řídící různé typy imunity
(a tato centra jsou toxicky často poškozeECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
na), budeme detoxikovat preparátem CraPraha 10
nium. Další část mozku ovládá mimo jiné
online
0 Kčsystém
metabolismus,
vegetativní nervový
a ECC,
řaduNa
dalších
fyziologických
pochodů,
Výhledech 1234/8, 600
Kč
které
neumíme
ani dobře specifikovat. TaPraha
10
34
37
40
295
datum
čas
název akce
lektor
úvodník
Streptokoky,
chlamydie, viry, paraziti,
18. 3. 2013
9.30–15.30
Seminář III
salmonela,
borelie
atd, atd.
místo konání
obsah
cena
osrdečník,
žíly,
dvanácterník
Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Prahažlučník,
10
vazivo, oči,
kožní žlázy,
telencefalon
19. 3. 2013
9.30–15.30
tvoří mikrobiální
ložiskaSeminář II
datum
čas
název akce
lektor
úvodník
Mikrobiální ložiska poškozují funkce mozku
...i ze vzdáleného zdroje, jako jsou např.
24.
4.
2013
9.00–15.30
Seminář
I
a
mozek
způsobuje
. . . . .lymfatický
. . . . . . systém,
. . . . .žlučník
. . . . nebo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel
. .poruchy,
. . Jakeš,
. . .např.:
. . . . . . .2
mandle,
1000 Kč
15. 5. 2013
9.00–15.30
Seminář
II
téma
měsíce:
pohybový
aparát
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Chceme-li pochopit
jejich existenci,
Pohyb je
základním
projevem
Praha
10
musíme se vrátit
osidlují buňky tkání i krevní
20. 3. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
0 Kč
o mnoho století
zpět...
života
elementy
20. čtenáři,
3. 2013
Milí
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
Na Výhledech 1234/8,
Pohybový aparátECC,
je kosti,
klouby,
Praha 10
vlasy,
nesmírně složitý
600 Kč
diencefalon
mechanismus plný
distributor
online
0 Kč
vnitřní ucho,
Zkrátka
masakr!
je27.
mi3.
velkou
ctí,17.00–18.00
že– vás
mohu přivítat
2013
Zkouška 1. stupně
v28.
novém
roce.
Věřím,
že jste vánoční
3. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
svátky oslavili v poklidné atmosféře se
svými blízkými. Mnoho z vás si jistě také dalo celou řadu
2. 4. 2013 přestože
9.30–15.30
Seminář
předsevzetí,
už teď tuší,
že je IV
opět nesplní…
součástek,
Vladimír
Jelínek které musí
ECC, Na Výhledech 1234/8,
bezpodmínečně
Praha 10
41
42
4
22. 5. 2013
5. 6. 2013
43
Špatné emoce = špatná energie
44
v dalších orgánech dotyčného okruhu.
ECC, Na Výhledech 1234/8,
distributor
45
46
ECC,proč
Na Výhledech
Víte,
si pangasia1234/8,
oblíbili 600 Kč
Praha 10 odpůrci ryb? Protože jako
i zapřisáhlí
ryba
vůbec
nechutná.
Nedávné1000 Kč
Marie Dolejšová
ECC,
Na Výhledech
1234/8,
Odtud vystřelují
otrávené šípy
průzkumy
navíc
Praha 10 sdružení dTest
mikrobiálních
toxinů
odhalily, že pangasius má do
distributor
online
0 Kč
opravdové ryby daleko nejen chutí, ale
Marietaké
Dolejšová
ECC,jsme
Na Výhledech
1234/8,
kvalitou. A proto
se tomuto
vodnímu600 Kč
Praha 10 je především řeka
živočichovi, jehož domovem
Mekong, podívali na
zoubek. A zjistili jsme celou
řadu
distributor
online
0 Kč
zajímavostí. Všem odvážlivcům přejeme dobrou chuť!
14
4. 6.byste
2013holdovali
9.30–15.30
Seminář
IV
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
Rádi
rybám, ale
máte strach,
aby se vám v krku
Praha 10
náhodou neusadila nějaká ta kost? Možná by bylo nasnadě říci:
„Dejte
pangasia
a nic se vám
nestane!“,
ale nebyla by to tak
19. 6. si
2013
10.00–12.00
Zkouška
2. stupně
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
Prahavelká
10
docela pravda. Kost by vám sice nezaskočila, nicméně o kvalitním
Možná nás čeká
rybím
masu
byste
si
mohli
nechat
jenom
zdát.
Přečtěte
si
rubriku
událost,
překvapení,
které
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected] nebo přímo na www.eccklub.cz
Víte,
co Vzdělávání
jíte? a dozvíte se víc.
přepíše světové dějiny.
v sekci
Co nastane po roce 2012?
48
49
Pokračujeme drenem podřízeného orgánuAnebo
Strategie detoxikace je následující:
se snad vyplní
ústa
OroDren
16
Že už1. vám
ten příval novinek lidově řečeno „hlava nebere“? Až se
katastrofické scénáře
preparát je DREN mateřského orgánu
kosti A
OsteoDren
začtete do úvodního dílu seriálu o detoxikaci mozku,
a
nastane
období temna?
mozek který si pro
Craniumv Brně
Přednášky
vás připravil
Ing.
Vladimír
Jelínek,
pochopíte,
jak
moc
jste
se
ve
co
když
se
nezmění
vůbec
nic
a svět zůstane zcela
= LIVERDREN
svaly
MuscuDren
mozek
svém
tvrzení mýlili.
dokáže
dalekoCortex
nepoznamenán?
Vladimír Jelínek secena
ve svém
datum
čas Mozek totiž
název
akcepojmout daleko,
lektor
místo Ing.
konání
kouby
CORDREN
=
ArtiDren
víc
by se mohlo
zdát. Proto
jej TonsilaDren
článku zabývá nejen
mandle
16.informací,
1. 2013 než
9.00–15.30
Seminář
I je tak důležité
Pavel Jakeš,
bude problematikou
upřesněno na apokalyptických
600 Kč
pravidelně= čistit.
vizí konce světa,www.bodycentrum.cz
ale zároveň prozrazuje,
co jejperiferní
vedlo
VELIENDREN
nervy
Bc. Petr Šmehlík
NeuroDren
ThyreoDren
štítná žláza
k napsání nové knihy o emocích. Jak klikatá byla cesta,
30. 1. 2013 RESPIDREN
9.00–15.30 = Seminář II
Pavel Jakeš,
bude upřesněno na
600ženské
Kč pohl.
GynoDrensvětlo světa?
oko
Nezbývá mi, než
se s vámi rozloučit a popřát vám příjemné chvíle
na jejímž
konci kniha konečně spatřila
OkulaDren
orgány
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
při čtení. Věřím,
že si na stránkách nového bulletinu každý najde
mužské pohl.
= URINODREN
TesteDren
ucho
AuriDren
2. 2013
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
online
0 Kč orgány
to6.své.
A na závěr
přeci jen jedno
novoroční
předsevzetí: I když se distributor
2. život
2013 leckdy
9.00–15.30
Seminář
III
Pavel Jakeš,
bude upřesněno na
1000 Kč
s 13.
námi
nemazlí, jsme
vystavováni
křivdám
www.bodycentrum.cz
a nespravedlnosti, zkusme si nestěžovat a neobviňovat ze zrady
Tento článek
hned
svět. 17.00–18.00
V závěru zjistíme,
že jsme
tím pouze okrádali sami distributor
13. 2.celý
2013
Zkouška
1. stupně
online pravděpodobně zklame
0 Kč
sebe o pěkné chvíle.
všechnynamilovníky 600 Kč
27.
2.
2013
9.00–15.30
Seminář
I
Pavel
Jakeš,
bude
upřesněno
lymfa
prsa
Lymfatex
MamaDren
masových
pochoutek.
Mikrobiální
toxiny poškozují
tkáň lokálně...
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
„A krom toho – až své pouti přejedem a přejdem, v jedné
Konzumace masa, které
UnquiDren
Hypotal
6.nehty
3. 2013
17.00–18.00
1. stupněhypotalamus
distributor
online tvoří základ mnoha0 Kč
hospodě
na nocleh
pán nepánZkouška
se sejdem.“.
13.
3.
2013
9.00–15.30
Seminář
II
Pavel
Jakeš,
bude upřesněno na
600 Kč
kůže
nadledviny
CutiDren
Supraren jídelníčků českých domácností, má však svá rizika,
Bc. Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
o nichž
bychom neměli
mlčet. Hrůza, kterou zvířata
50
Maso
51
52
12
slinivka
PankreaDren
zažívají
před
distributor
20. 3. 2013
CapiliDren
17.00–18.00
vlasy
Zkouška
1. stupně
27. 3. 2013
9.00–15.30
Vegeton
Seminář
vegetativní nervyIII
Mgr. Alena Rašková
3. 4. 2013
Enternal
9.00–15.00
střevní nervy
Seminář
IV
53
10. 4. 2013
230
9.00–15.30
Detoxikační taktika Slova
porážkou,
onlinechemické prostředky, jimiž
0 Kč je
jejich bude
růst, to
všechno na
jsou aspekty,
které
Pavel podporován
Jakeš,žaludek
upřesněno
1000
Kč
Gastedren
se Šmehlík
značně podepisují
na kvalitě masa. Všichni
Bc. Petr
www.bodycentrum.cz
BiliDren
Mgr.
konzumenti by proto měli dbát na správný výběr
bude upřesněno na
600 Kč
a dopřávat si skutečně pouze „košer“ kousky…
žlučník
Marie Vilánková
54
www.bodycentrum.cz
Pavel*Jakeš,
bude upřesněno
na na straně
600 Kč
označená
najdete ve Slovníčku
pojmů
25.
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
leden–únor
leden–únor
2013
január
– február 2013
deprese
9.00–15.00
Seminář IV
koky,na
chlamydie, viry,
plísně,
bude bakterie,
upřesněno
600
Kč
paraziti –
www.bodycentrum.cz
ovšem netvoří jen ložiska.
distributor
online
Pavel Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno
na antivirotika)
1000 Kč
(antibiotika,
Bulletin
informační
www.bodycentrum.cz
či infekcí chronických.
0 Kč
Jsou také příčinou akutních infekcí
Mgr. Marie Vilánková
a celostní medicíny
bude upřesněno na
600 Kč
1/2013
www.bodycentrum.cz
leden–únor
galerie preparátů
5. 6. 2013
16.00–18.00 Seminář EAMset
Mgr. Marie Vilánková
bude upřesněno na
300 Kč
•
Detoxikační preparáty pohybového ústrojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
www.bodycentrum.cz
Redakční rada
12. 6. 2013 9.00–15.30
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš,
bude upřesněno
MUDr.na
Josef Jonáš 600 Kč
orgány čínského pentagramu
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Ing.
Vladimír
Detoxikace
mozku
DetoxikaceJelínek
mozku
Ponořme se
tedy do
hlubin
Detoxikace
mozku
nikdy
nekončí…
. .Vodní
. . . . 16,
. . .Brno,
. . . . tel.:
. . . 545
. . . 241
. . . 303,
. . . .e-mail:
. . .9 [email protected]
Informace a přihlášky:
Body Centrum
s. r. o.,
nebo
přímo na
Mgr.
Marie
Vilánková
lidské imunity...
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
od mikrobiálních ložisek
od anorganických toxinů•
hladina cholesterolu
hormony
56
57
58
Redakční zpracování
Mgr. Alena Rašková
URINODREN
Přednášky v Ostravě
[email protected]
VELIENDREN
datum & metabolismus
čas
název akce
lektor
místo konánítel. 602 694 295 cena
strava
•
Maso
. . . . 9.30–15.30
. . . . . . . . . . .Seminář
. . . . . .I . . . . . . . . RESPIDREN
. . . . . . . . . . . Jana
. . . .Schwarzová
. . CRANIUM
. . . . . . .12
9. 1. 2013
Havlíčkovo nábř. 2728,
600 Kč
Grafická
úprava
MINDDREN
Ostrava
CORTEX
CORDREN
Martina Hovorková
30. 1. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
600 Kč
víte,
co jíte?
•
Ostrava
Pangasius aneb Když ryba není rybou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Vydavatel
6. 2. 2013
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
Joalis s. r. o.
20. 2. 2013 9.30–15.30
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř.
2728,
vědomostní
okénko Seminář III
Orlická
2176/9 1000 Kč
Detoxikace mozku
Detoxikace mozku
Detoxikace
mozku
Ostrava
130 00 Praha 3
Jak dobře znáte své tělo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
13.
3.
2013
9:30–15:30
Detoxikační
taktika
Jana
Schwarzová
Havlíčkovo
nábř.
2728,
600 Kč
IČO
25408534
od organických toxinů
od metabolických toxinů
Ostrava
www.joalis.eu
umění emocí
Upravínábř.
řízení2728,
imunitního
systému.
3. 4. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
600 Kč
•
Co nastane po roce 2012? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Ostrava
Tisk
KR print
s. r. o. 600 Kč/
24. 4. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
nábř.
2728,
To obvykle
postačí ke kontrole
aktuálně
Vinohradská
1336/97
Ostrava likvidaci
chronické
infekce.
Nové
testovací
ampule
urychlí
zjišťování
zátěží
EAV
přístrojem
.
.
.
.
.
.18
120
00
Praha
2 0 Kč
7. 5. 2013
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
PEESDREN
EVIDREN
•
15. 5. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
1000 Kč
CORTEX
METABEX
METABOL
Distribuce v ČR
mikrobiologie
Ostrava
Economy Class Company s. r. o.
Bakterie
část . .Detoxikační
. . . . . . . . .taktika
. . . . . . . . . . . . . . . . Jana
. . . .Schwarzová
. . . . . . . . .19
12. 6. 2013– druhá
9:30–15:30
Havlíčkovo nábř. 2728,
600 Kč
Na Výhledech 1234/8
Ostrava
100 00 Praha 10
zdravé
bydlení
Účastníkům
vzdělávání
v Ostravě
doporučujeme Seminář
IV absolvovat
v Brně dne 4. 4. 2013 nebo Máme
5. www.eccklub.cz
6. 2013
Nesmysl
je podávat
bez podpory
imunity
dvě možnosti:
Jak vyčenichat
toxiny?
+
Vladimíra Málová
47
Seminář III
úzkost
cena
ze světa detoxikace
LIVERDREN
Vliv emocí na pohybový aparát aneb V Brně se přednášelo . . . . . . . . . 11
299 Kč
Pangasius
aneb
Praha 10
online
0 Kč
Když ryba není rybou
Zkouška 1. stupně
Aby klouby nebolely… . . . . . . . . . . . . . . . .autoimunita
. . . . . . . . noční
. . . pomočování
. . . . . . . . . . . . .7
krásy venkova Vladimíra
pohybového
aparátu
V praxi
se však 1000
ukazuje,
Málová
ECC, pomoci.
Na Výhledech
1234/8,
Kč
pouť
že léky tišící bolestPraha
nejsou
10 ideálním řešením, podpůrné
Energie orgánů
pravidelně zakončována v místním hostinci, čímž s úspěchem
prostředky na obnovu kloubů mohou paradoxně
10. 4. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 600 Kč
je především
porušujeme sváteční půst. Hlavně, že je rodina pohromadě.
Našecharakterizována
nadělat víc škody
než užitku, dokonce ani výměna
Praha 10
emocemi
poslední procházka však měla do harmonie daleko. Po několika
kloubu není bez rizik. MUDr. Josef Jonáš ve svém
17. 4. kilometrech
2013 10.00–12.00
Zkouška
stupně
distributor
ECC,
Na Výhledech
299 Kč
příslušnými
k jednotlivým
orgánům.
ušlých
se kroky mé
i mých 2.
rodičů
značně
zpomalily.
článku nahlíží na
pohybový
aparát1234/8,
očima zkušeného
Praha 10
Situace by se dobře dala vystihnout slovy básníka Čelakovského:
detoxikačního terapeuta.
distributor
17.00–18.00
29. 5. 2013 9.00–15.30
rozcvička
fungovat. V opačném případě nastupují obtíže, které
„Je
tom světě, kam
se noha
Sotva přejdeš jedny
17.to
4.chůze
2013 po13.00–15.00
Zkouška
2.šine.
stupně
hory – hned se najdou jiné…“. Po procházce jsme se, znaveni
a znechuceni svou tělesnou zchátralostí, jali mazat namožené
17. 4. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
svaly a klouby kafrovou mastí.
23. 4. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Je vám tento scénář povědomý? Potom vám jistě bude blízké
i 24.
hlavní
téma novoročního
aparát. Jeho
4. 2013
9.30–15.30 bulletinu;
Seminářpohybový
III
V prostředí
špatných
energií
spletitost
odhaluje
MUDr.
Josef Jonáš hned v úvodním článku.
se daří vzniku mikrobiální ložisek,
Máte-li
potíže s pohybem,
možná
využívají
tohotobyste některá svá předsevzetí
7.respektive
5. 2013mikroorganismy
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
prostředí
invazi doNení
organismu
měli přeci
jen kzvážit.
přece nutné hopsat třikrát v týdnu na
a aerobiku.
k vybudování
15. 5. 2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
hodinách
Vopevnění.
nové rubrice
s názvem
Rozcvička vám
prozradíme, které sporty jsou pro osoby s omezenou funkcí
pohybového
aparátu
vhodné.
vytvářejí
metastázy
ložisek
22. Odtud
5. 2013
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
Pavel Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
Pohyb je základním projevem života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Mgr. Marie
ECC, Na
Výhledech
1234/8,
600 Kčzná
se Vilánková
nevyhýbají žádné
generaci.
Klasická
medicína
několik metod,Praha
jimiž 10
lze osobám s omezenou funkcí
Energie v organismu, vznikající ze vzduchu, potravy
a kosmu, se modeluje v jednotlivých mateřských
V9.naší
rodině
zvykem
objevovat
na
4. a2013
9.30–15.30
Seminář
III Štědrý den
orgánech
šíří se do bývá
okruhů
podřízených
orgánů
a
tkání.
a jeho bezprostředního okolí. Co na tom, že je naše
alergie
atopie
tlusté střevo,
kůže, průdušky,
dutiny,
diencefalon
600 Kč
Bc. Petr Šmehlík
střeva.
žaludek,
slinivka,
štítná žláza,
lymfa
místo konání
bude upřesněno na
600 Kč
www.bodycentrum.cz
Mikroorganismy –
55
59
60
61
62
63
64
Koupelna podle feng-šuej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
antimikrobiální
preparáty,
[email protected]
Informace
a přihlášky:
Janajako:
Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava,
tel.: 775 312 766
tel.: 274 781
415 se pracovat
1. Naučíme
s EAV přístrojem
za PARA-PARA
zdravím na zahrádku
CHLAMYDI
Seminář
I – úvod do detoxikace.
Seznámení
čínskýcentrum
pentagram a jeho
Bříza
bradavičnatá,
vavřín pravý
. . . s. rozdělením
. . . . . . . . .toxinů
. . . . .v.lidském
. . . . . .organismu
. . . . . .24a jejich působením,
Expediční
souvislosti.
vztahů
v čínském
ANTIVIR V rámci semináře je provedeno ukázkové měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným
U vysvětlením
Řepické zastávky
1293
pentagramu.
386
01
Strakonice
NOBACTER
2. Postupujeme systematicky
slovníček pojmů
Seminář II – navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni
s bez
logickou
diagnostikou.
krok za krokem,
EAV přístroje
[email protected]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
SPIROBOR
Seminář III – účastníci se naučí prakticky diagnostikovat pomocí přístroje Salvia. Je vysvětleno a předvedeno
správné
tel.: 383 321
741 nastavení
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým programem EAM pro diagnostiku.
•
zachyceno
v síti
Seminář
IV – teorie
fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. SeminářEvidován
vede Mgr.
Marie
Vilánková.
pod
č. MK
ČR E 14928
ZáludnáV Bechtěrevova
nemoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Seminář
– tematické semináře
•
Detoxikační taktika – praxe v poradně, etika terapeuta, přístup ke klientovi, jak klást dotazy, využití
techniky
(EAM set,
Foto na
titulní straně
a naSalvia,
str. 32…).
Účastníci
absolvovat
S1, S2 a S3.
www.samphotostock.cz
MUDr. musí
Jonáš
radí
Do EAV přístroje vkládáme
S EAV přístrojem
•
Bechtěrevova
choroba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . testovací
. . . . . . . preparáty,
. . . . . . . . . . . . .26
se naučíte pracovat
na kurzu
Společnost Joalis s. r. o.
které reprezentují
má certifikovaný systém řízení
letní škola
Kapitola
kvality dle normy
ISO 9001.
65
66
67
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně s Mgr. Marií Vilánkovou
Přihláška na letní školu . .a. .Ing.
. . . . . Vladimírem
. . . . . . . . . . . .5
. . toxinů
. Jelínkem
. . . . . . . . . . . .–. .23.
.27 3. 2013
V.
EMOCIONÁLNÍ TOXINY
zdravě & chutně Kongresový den detoxikační medicíny v Praze
s Mgr.. . Marií
Jelínkem – 27. 4. 2013
Pečený pstruh
. . . . . . . Vilánkovou
. . . . . . . . . . . . . . .a. .Ing.
. . . . . Vladimírem
. . . . . . . . . . . . . . .29
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
kalendář akcí Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz.
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
68
září–říjen
leden–únor
2012
20132013
január
– február
69
70
313
Emocionální toxiny představují základní kámen
detoxikace preparáty Joalis.
Jsme přesvědčeni, že důvodem hromadění
toxinův lidském organismu jsou
emocionální problémy člověka.
Emocionální problémy vznikají a přenášejí se
řadou generací.
Těhotenství, porod,
partnerské a mezilidské
vztahy, to vše je pro člověka
mentálně velmi obtížné.
toxiny
Spočívá na nich celá stavba
svobody těla i ducha.
fyziol.
pochody
EMOCE
Jejich odstranění je nejsložitější.
Jde totiž o setkání dvou živých organismů:
makroorganismu
pocity
72
• POŠKOZENÍ STRESEM
Určit mateřský orgán postižené tkáně
• BLOKOVANÝ EMOCIONÁLNÍ KONFLIKT
pojivo
JÁTRA
svalová tkáň
SLEZINA
epitel
LEDVINY
SLEZINA
PLÍCE
nervová tkáň
JÁTRA
STRACH
• POTLAČENÉ EMOCE
• CITOVÁ DEPRIVACE
a především...
75
mateřský orgán = slezina
postižena je vazivová složka = játra
VelienDren
LiverDren
Samostatné podávání
preparátů s mikrobiálním zaměřením
(Spirobor, Chlamydi, HPV atd.)
nemá při odstraňování mikrobiálních
ložisek
naprosto žádný efekt!
ThyreoDren
„Detoxikace mikrobiálních ložisek
se řídí podle pravidel vyjádřených čínským
pentagramem.
Zátěž anorganickými toxiny
Body burden of anorganic toxins
Zátěž organickými toxiny
Body burden of organic toxins
matka moudrosti
PŘÍKLAD – detoxikace štítné žlázy
Metabolické toxiny
PREPARÁTY
Metabolické toxiny
Mikrobiální ložisko
Microbial focus
Opakování -
Nejprve odstranit ložisko
v základních orgánech.
76
Pět hlavních skupin toxinů
A teď ještě jednou,
v kostce...
Určit mateřský orgán postiženého orgánu
Pak teprve v orgánech patřících
k jednotlivým okruhům.
• POŠKOZENÍ PATOLOGICKÝMI EMOCEMI
74
mikroorganismu
Mikrobiální ložiska
detoxikujeme podle zásad pentagramu
73
... především emoci ze všech
nejškodlivější, a přece všudypřítomnou:
• EMOCIONÁLNÍ STRES
Emocionální složka má různé podoby:
X
Mnoho přemýšlí a pracně
hledá štěstí, nejkrásnější
emocionální prožitek
člověka.
chování
71
• Aby došlo k uvolnění a odplavení toxinů
fyzických, musí předcházet změna toxinů
emocionálních.
• Proto každý detoxikační preparát
obsahuje emocionální složku.
Mikrobiální ložiska
vepřový tuk
maso
Cortex
Základem úspěchu
jsou správné kombinace preparátů – drenů.“
Zátěž metabolity
Body burden of metabolites
Metabex
Emocionální toxiny
Suppressed emotions
mléko (kasein)
Metabol
pšenice (gluten)
78
1. Stanovit druh toxinu
Anorganické toxiny
2. Identifikovat orgány a systémy,
ve kterých se toxiny nacházejí
Typy toxinů
nemůžeme bez EAV
detekovat vůbec.
?
60
80
toxické kovy
léky
průmyslová chemie
syntetické drogy
zemědělská chemie
potravinářská chemie
radioaktivní látky
Anorganické toxiny
PREPARÁTY
Organické toxiny
mykotoxiny
další mikrobiální toxiny
MindDren
hnilobné toxiny ve střevě
a další podobné
a další toxiny organické chemie
81
3. Hledat souvislosti
Například nález na:
= intolerance glutenu
Další příklad: nález v nervovém systému
lobus parietalis = poruchy imunity
4. Stanovit postup odstranění toxinu
Postup závisí na typu toxinu:
každá skupina má svůj postup a preparáty.
lobus occipitalis = poruchy řeči
MIKROBIÁLNÍ LOŽISKA
METABOLICKÉ TOXINY
Organické toxiny
PREPARÁTY
32
a tak dále
PEESDren
poškození stresem
EMOCIONÁLNÍ TOXINY
január – február 2013
citová deprivace
Emoce
potlačené emoce
blokované emoce
ORGANICKÉ TOXINY
pons = poruchy metabolismu
Emocionální toxiny
PREPARÁTY
emocionální stres
EviDren
ANORGANICKÉ TOXINY
= zatížení celého okruhu plic
Emocionální toxiny
vznikají jako následek patologických emocionálních pochodů.
poškození emocemi
január – február 2013
Streson
33
kalendár akcií
BA
Plánované akcie
BA
BB
KE
KE
BA
21.01.2013
(09:00-16:00)
22.01.2013
(13:00-16:00)
26.01.2013
(10:00-16:00)
27.01.2013
(10:00-16:00)
09.02.2013
(10:00-16:00)
BA
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
KE
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
KE
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
KE
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
BA+KK+BB 28.05.
Skúška 2.stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
osobne, poplatok 10 EUR, po absolvovaní skúšky 1.stupňa, III. a IV seminárov
BA+KK+BB 15.02.
Skúška 1. stupňa Hlavné centrá, Čečinová , Vodárenská a Kapitulská
BB
osobne, alebo on-line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
KE
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
BA
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
BB
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
KE
BA
BB
KE
KE
BA
BA
BA
BB
KE
18.02.2013
(13:00-16:00)
21.02.2013
(09:00-16:00)
22.02.2013
(13:00-16:00)
09.03.2013
(10:00-16:00)
10.03.2013
(10:00-16:00)
23.03.2013
(10:00-16:00)
24.03.2013
(10:00-16:00)
25.03.2013
(09:00-16:00)
26.03.2013
(13:00-16:00)
29.03.2013
(13:00-16:00)
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
KE
BA
34
(10:00-17:00)
20.04.2013
(10:00-17:00)
27.04.2013
(10:00-16:00)
18.05.2013
(10:00-16:00)
19.05.2013
(10:00-16:00)
(14:00-15:00)
30.05.2013
(09:00-16:00)
31.05.2013
(13:00-16:00)
12.06.2013
(13:00-16:00)
27.06.2013
(09:00-16:00)
28.06.2013
(13:00-16:00)
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
Seminár IV osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 40 EUR, tematický seminár
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
*seminár I – úvod do problematiky detoxikácie. Zoznámenie sa s rozdelením toxínov v ľudskom organizme a ich pôsobením.
V rámci seminára je vykonané ukážkové meranie. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 25 eur + 25 eur registrácia.
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
**seminár II – nadväzuje na seminár I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení s logickou
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 40 eur.
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
***seminár III – seminár III. A – teória (preberieme postupne teóriu merania na prístroji Salvia ), seminár III. B – praktické meranie
na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných problémov so
Salviou a EAM. Cena: 50 eur.
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
****seminár IV – nadväzuje na semináre III. – tematický seminár a praktické postupy riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 eur.
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
*****praktiká s EAV a Salviou a EAM programom – sú určené záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty pri práci s prístrojom
Acucomb a Salvia a EAM programom a absolvovali semináre. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s.r.o.. Cena: 10 eur.
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
osobne, alebo on-line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
(13:00-16:00)
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
13.04.2013
15.05.2013
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
Zmena plánovaných termínov seminárov je vyhradená !!!!
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
Skúška 1. stupňa Hlavné centrá, Čečinová , Vodárenská a Kapitulská
BA
(13:00-16:00)
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
BA+KK+BB 08.04.
(14:00-15:00)
30.04.2013
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
BB
BA
(14:00-15:00)
(09:00-16:00)
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
10.02.2013
(10:00-16:00)
29.04.2013
poplatok 40 EUR, tematický seminár
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
(10:00-16:00)
Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
BA
28.04.2013
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, miesto konania Vám bude včas oznámené !
osobne, poplatok 60 EUR, novinky v detoxikácii
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, miesto konania Vám bude včas oznámené !
osobne, poplatok 60 EUR, novinky v detoxikácii
Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
január – február 2013
Pozývame Vás na
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, v Bratislave: 13.4.2013
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, v Košiciach: 20.4.2013
Miesto konania Vám včas oznámime !
Na uvedené akcie sa prihlasujte:
Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055 / 799 6881, 0904 734 418
Centrum Bratislava: Čečinová 3, tel./fax: 02 / 43 42 59 39, 0903 311 063
Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048 / 415 6 186, 0911 758 008
e-mail: [email protected], internetové stránky: www.man-sr.sk, www.joalis.sk
január – február 2013
35
Joalis FasciDren
Novink
a
Keď sa povie „kĺb“ väčšina z nás si predstaví
problémy spojené s pohybovým aparátom. Barly,
ortézy, kĺbové náhrady a vysoký vek – to sú naše
predstavy spojené s kĺbmi. Ale spojitosť kĺbových
problémov s vysokým vekom je už dávno
minulosťou. Problémy s kĺbmi a pohybovým
aparátom dnes trápia nie len seniorov, ale
jednoznačne tiež osoby mladších generácií.
Výnimkou nie sú ani deti. Málo pohybu, nadváha,
dedičnosť, prekonané infekcie – to všetko je
dôsledok nepríjemných problémov. K tomu môžu
významnou mierou prispieť tiež toxíny. Ich
prítomnosť v organizme narušuje správny chod
jednotlivých orgánov, záleží na tom, kde sa toxíny
usadili. Niekedy je to pečeň, niekedy obličky a inokedy samotné kĺby. V nich sa postupne začnú
tvoriť mikrobiálne ložiská, ktoré obsahujú veľmi veľa
škodlivých mikroorganizmov. Kĺbový systém
postupne stráca na vitalite, kĺby sa deformujú a človeka čaká neúnavný kolotoč bolesti a zníženej
pohyblivosti. Dôsledná detoxikácia navracia
pohybovému ústrojenstvu stratenú silu a značne
prispieva k obnove normálnej funkcie kĺbového
systému. Nový preparát FasciDren je ideálnym
pomocníkom pri komplexnej detoxikácii
pohybového ústrojenstva. Fascie, väzivová blana,
ktorá kryje sval, zostávala
detoxikačným technikám doposiaľ
skrytá, ale práve tu sa tiež nachádza
množstvo nebezpečných toxínov.
Preparát FasciDren tak odomyká
novú bránu k tajomstvu dôslednej
a efektívnej detoxikácie.
Náš tip
Fascie tvoria iba zlomok z velikána menom pohybový aparát. Toxicky zaťažené
bývajú však i ïalšie èasti pohybového ústrojenstva. S preparátom FasciDren
by sme preto mali užívať súèasne preparáty urèené na detoxikáciu pohybového aparátu.
Viac informácii nájdete v rubrike Galéria preparátov.
Dostanete v distribuènej sieti MAN-SR s.r.o. alebo na www.joalis.sk
Download

Pohyb - Joalis