5 2010
Zdravé muãení
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
ZDRAVÉ
MUČENÍ
www.cilichili.cz
5/ 2010
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
Vino_fest_CiliChilli_190x245_CZ.indd 1
4/21/10 5:49 PM
monitory slavných
plocha Olgy Šípkové
Boubelka Vilma
Paní Olgo, již léta cviþím ve vašich kurzech,
a pĜesto jsem þím dál tlustší. ýím to je?
HESLO NAŠICH
FITCENTER – TċŽKO
NA CVIýIŠTI, LEHKO
V PENċŽENCE
Olga
PravdČpodobnČ jste tzv. retrográdní osobnost
a všechno ve vás funguje obrácenČ. Sećte nČkolik let
na místČ podle mé videokazety „Kydni sebou pro
zdraví“ a jezte jen þokoládu. Pak zhubnete.
Marie - cviþenka þ. 4589226
Paní Olgo, jak to dČláte, že jste stále, už nČkolik
desítek let, tak mladá a krásná?
UPOUTÁVKA NA WEB - NAHRÁT
Olga
Královna aerobiku znovu zahopsá!
Je to jednoduché, pravidelnČ cviþím a všechny
rozkládající se þásti tČla nahrazuji pružným PVC.
V pĜípadČ zlomeniny mĤj plastický chirurg uvede vše
do poĜádku pomocí titanových trubek.
Mistrynû svûta z roku 1912 Olga
Šípková po dlouhých dvou týdnech
znovu pÿedvede svou mistrovskou
Upoutávka na web - nahrát
sestavu z vítûzného šampionátu
Arnošt
v Sydney.
Zamiloval jsem se do aerobiku, ale jsem muž. Je pro mČ
ten sport vhodný?
AEROBIC DOMÁCÍCH
ROSTLIN
OLGA ŠÍPKOVÁ
Mistrně světa a Evropy v aerobiku 1997
Olga
OLGA ŠÍPKOVÁ
Aerobic je vhodný pro každého. Všichni naši cviþitelé
budou mít z vašeho vypracovaného zadeþku radost.
Mistrně světa a Evropy v aerobiku 1997
REEDICE
REEDICE
ÚSPĚŠNÉ VIDEOKAZETY
ÚSPĚŠNÉ VIDEOKAZETY
DVD
DVD
+ BONUS
+ BONUS
Adélka
AEROBIC VE TěECH
AEROBIC PRO
KOJENCE
VÝMĚNA KLOUBŮ
parchanti.mpg
haksny.mpg
Také bych se chtČla stát mistryní svČta v aerobiku
a být úspČšná jako vy. MĤžu se na vás obrátit?
Olga
MĤžeš. PĜijć k nám do studia a zpĜelámu ti
hnáty.
TOUR DE SP
SPINNING
SPI
Patnáctý roĀník pravidelného etapového závodu startuje už pozítʼní v centru Olga! Promažte
si elasőáky a vyrazte na nezapomenutelnou
tʼnítýdenní štreku na jednom místė.
http://www.sipkova-olinka.sos
Heslo našich cviþitelek:
O mnČ
O mnČ
O mnČ
ANAEROBNÍ AEROBIC
Šlapat! Šlapat! Šlapat!
Výskoky
» NOVÉ POZICE PRO ZAČÁTEČNÍKY
PĜískoky
Odskoky
Náskoky
Násosky
SE ŠÍPKOVOU
SE ZELÍM
Vyberte
si Xpro
zdraví!
Ultra Fit
MegaHealth 14
Vitamin W
SlimGym AC690
Gingko Extract
BĪĀek
Knedlík
Škvarky
Uzené
Halušky
PĜevis rozkroþmo
Levou rukou se zavČsíme na dveĜe.
Zbytkem tČla kymácíme tak dlouho,
až nám dveĜe skĜípnou prsty mezi
futra. Energie výsledného výkĜiku
zvČtší kapacitu našich plic.
BČh zpČt šikmo vpĜed
Otoþíme hlavu o 180 stupĖĤ vzad
a rozbČhneme se vpĜed, dokud nás
nezastaví zeć. Úder o stČnu pĜimČje
naše tČlo stát rovnČ.
NOVÝ PROGRAM - DOPLNIT
FIT PO SMRTI
Pro zdravý životní i mrtvotní styl!
Pÿineste své blízké a nechte je pro-
sypat na zdravém vzduchu. Budou
vám vdûºní celou vûºnost!
S doprovodem dynamické hudby, pÿi
níž se každý bude v hrobû obracet.
07. 04. 2010
Vytoþený kozokĤĖ
Stojíme nohama vpĜed, v pase se
otoþíme vzad a pĜedkloníme se až
na zem. Rázem máme nárok na novou páteĜ, hrazenou ze zdravotního
pojištČní.
AEROBIý BOŽÍ
AEROBIC POD VODOU
3
výkop
Jen do nás
Vážený pane Schindlere,
předně dovolte, abych vás
a všechny z ČILICHILI pozdravil.
Jsem u vás dlouho a vím proč.
Vodafone je skvělý, ČILICHILI
vynikající. Čtu vás podrobně,
včetně proslulých malých písmenek pod řádkou. Pokud mě zveřejníte, tak pro ostatní: tiráž,
str. 4 dole. Vaše hlody v oficiálním textu – 4/2010: „Stál jsem,
lízal jsem, sejmul jsem – Jo a vrhnul jsem“ včetně čísel minulých
– neskutečné! Držím palce!
S pozdravem – Jitka
PRÁZDNÝ KALORIE
„Jak to myslíš, knedlík?“ chytil mě za ruku Boris. Boris
je spolužák, co měl místo holky vždycky činku a místo lístků do kina si kupoval permici do fitka. Věčnost
jsme se neviděli a pak jsem ho najednou potkal v posilovně. Překvapení, že jsme oba v Praze, zastínilo
skutečnost, že jsme si nikdy neměli moc co říct. Šli
jsme spolu na oběd. „Ani při objemovce nemůžeš
zkrmovat knedlíky! Vážíš kolik, pětasedmdesát, takže bys měl denně sežrat asi 150 gramů bílkovin. To je
hromada masa, sejra, čočky… Knedlíky jsou prázdný
kalorie, zapomeň na segedín. Dáme si dvakrát kuřecí
směs se zeleninou,“ nadiktoval číšnici. „Já myslel, že
to vycvičím,“ zamumlal jsem. „Seš spalovna odpadu,
nebo člověk, co má v životě opravdickej cíl?“ uzemnil
mě Boris a začal na tácku počítat, jestli se mu do jídelníčku kaloricky vejde malé pivo. Pak už řeč kapku
vázla a já začal přemýšlet, jestli je magor Boris, že to
cvičení tak žere, nebo já, že ho za ty prachy tak flákám. A tak vzniklo tohle téma.
Dobrý den, děkujeme za pochvalu. Čtete opravdu důkladně. Doufejme, že naši právníci
jsou kapku laxnější než vy, jinak po nás za ty legrácky v tiráži
brzo skočí. Ale než na to přijdou,
budeme toho využívat. :-)
Hezký den!!! – Michal Schindler
Příjemný večer, pane Schindlere,
pěkná krasavice :) to říkala Šárka
občas nás novej článek v novým
ČILICHILI dobře víme jak to na firmě skvěle funguje :). Šárka si ještě
posledního sněhu užila natolik, že
skončila pod Ještědem na sádrovně njn má snowborďačka to má
ještě daleko... :(. Takže aprílové
vydání ČILICHILI jako vždy večer
vyjímečně ze vany číst nebude :/
heč za to já si to hezky užiju! No né
je to škoda, že si nedovolím řící
pojďme někam. A proč ne,
i když druhá strana chce. Odpověď
je jednoduchá už mi párkrát v hospodě do které vedou teda 4 schody zvadla :/... – Taddy
Ahoj Taddy, chce se nám napsat:
„E...?“ Tedy chceme říct, že ti vůbec nerozumíme. Co s tím? No
nic, pozdravuj Šárku a vy všichni
pište dál. Mějte se krásně
– Vaše redakce
Dobrý den,
posíláme vám fotografie naší sedmiměsíční Elinky, která vaše
ČILICHILI prostě zbožňuje!
S pozdravem
– Táňa a Kuba Mádlovi
Máš to obráceně, Elinko
Dobrý den Táňo,
pravda je, že nás zbožňují všechny děti. Nicméně zkušení rodiče
z naší redakce dodávají, že stejně
tak zbožňují ovladače na televizi,
dráty, telefony a nejradši mají nebezpečné předměty zanechané
bez dozoru. Tak mějte radši vždy
po ruce nějaké to ČILICHILI.
[email protected]
Jedeme na zelenou energii
ČILICHILI 05/2010 ročník VI
www.cilichili.cz
Ředitel redakce: Filip Hrubý Šéfredaktor: Michal Schindler Zástupce šéfredaktora: Štefan Švec Kreativní ředitel: Simon Brown, &&& Ltd. Produkce sekce Vodafone:
Martin Pistulka Editoři a psavci: Jindřich Novák, Filip Horáček, Martin Groman, Jakub König, Tomáš Fürstenzeller Designéři: Petr Toman, Tomáš Trnobranský, Shawn Davey
Manažer: Marek Slezák Produkční: Pavel Matuška DTP: Aleš Duroň Asistentka: Lenka Ciznerová Manažer inzerce: Michal Koubek Obálka: Oliver Bland
Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s.
Uzávěrka vydání: 15. 4. 2010 Datum vydání: 1. 5. 2010 Distribuce: Česká republika Periodicita: měsíčník Prodej inzerce: Michal Koubek, e-mail: [email protected]
Uzávěrka podkladů inzerce 05/2010: 14. 5. 2010 MKČR 15371 Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. V zdravém těle zdravý hroch. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou
vyhrazeny. Cvičme v pitve. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.
4
výkop
www.cilichili.cz
5/ 2010
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
ZDRAVÉ
MUČENÍ
Obsah / 05 / 2010
str. 26
6–25 Předek
26–41 Téma
62–67 Kultura
6 Sbalený zloděj a kuchařská elita; 8 Emil Hakl v tréninku a Bedřichova noční četba; 10 Závod
kola s rotopedem; 12 Fackovací panny; 14 Cesta tam a zpátky
taky; 20 Umění na hlavu; 24 Co
škola neprozradí
ZDRAVÉ MUČENÍ Trápíme se na mučidlech
a koupeme se v potu. Zbožňujeme fitness.
62 Malované filmy a comeback
necomeback; 64 Co si čtou národy
str. 62
str. 14
42–60 Zadek
38 Divadlo Letí a šéfuje mu Martina Schlegelová;
48 Na rande v teplákách 55 Za draky vděčíme
Buzicům; 58 Fára s kosočtvercem; 60 Jak na pytlík
str. 20
123: Volá Vodafone
68
70
72
73
74
75
76
77
78
80
82
101
102
104
Zprávy z Vodafonu
Tarify na míru
MMS pro každého
Lahůdky z Vodafone Live!
Internet v mobilu
Internet v PC/notebooku
S Vodafonem po světě
Data ze světa
Kartu, nebo tarif?
Vymyšleno pro firmy
Všechno o telefonech
Volací jistina
Prodejny
Snadná cesta k Vodafonu
5
drobky
foto: metro.co.uk
a po hádce dal tip policii. „Poté jsme si
objednali zvláštní dodávku pro nás,“
konstatovali suše policisté, kteří výtečníka zatkli.
STRAŠÍ DĚTI A BOHATNE
Švýcarský herec objevil zlatý důl. Jako
strašidelně vyhlížející klaun děsí děti
na narozeninových oslavách a kupodivu mu to nese. Dominic Deville dostal
nápad s velkým N při sledování hororu. A vede si tak dobře, že se podle
svých slov chechtá celou cestu do banky. Když je najat, aby strašil oslavence,
nejprve kontaktuje oběť a oznámí jí,
že ji sleduje. Pak začne nešťastníka
bombardovat SMSkami, dopisy s falešnými výbušninami a telefonáty. V nich
varuje dotyčného, že během party
dostane od klauna dortem do obličeje.
„Je to všechno legrace, ale když se děti
opravdu vyděsí nebo rodiče usoudí, že
už toho bylo dost, tak v tu chvíli přestanu,“ vysvětluje Dominic. „Ale většina
dětí absolutně miluje, když se můžou
bát až do bezvědomí.“
ZLODĚJ V BALÍKU
Promyšlenou taktiku zvolil polský
zloděj Stanislaw Muchy. Balil se do velkých balíků a posílal se poštou do různých firem. Když pak v noci v kancelářích nikdo nebyl, tak se z balíku vybalil
a firmu vykradl. Podle britského deníku
Metro se z místa činu dostával obdobně. I se svou kořistí se zase zabalil a adresoval se na místo svého varšavského
bydliště. Vše se provalilo poté, co se
pohádal se svým komplicem. Ten měl
za úkol dopravovat výtečníka na poštu
6
DRAHÁ HADÍ PANIKA
Na sto tisíc eur zřejmě vyjde německého teenagera útěk jeho domácího
mazlíčka, třiceticentimetrové kobry.
Povolaní specialisté podle BBC obrátili
jeho byt vzhůru nohama, obnažili zdi,
vytrhali podlahy a evakuovali budovu. Had byl nakonec nalezen mrtvý
v jedné z pastí, kterou nastražili hasiči.
Devatenáctiletý majitel jedovatého plaza se nyní musí poprat s účtem ve výši
100 000 eur, na něž nakonec celá akce
vyšla. Poté, co kobra utekla z terária,
hasiči uzavřeli budovu a nastražili pasti. Denně prováděli kontroly a nakonec
jeden z nich našel hada ležet na nastražené lepicí pásce. Pravděpodobně
zemřel vysílením. Majitelův byt je
po akci neobyvatelný, ale ostatní obyvatelé domu se podle místního tisku
mohli vrátit domů. „Všechno to dobře
dopadlo. Ne tedy pro hada, ale pro
nás,“ řekl mluvčí radnice v Muelheimu
na západě Německu.
ÚTĚK V OVCI
V kůži beránčí, tedy vlastně ovčí, se vydali na útěk před policií dva argentinští
trestanci. Maximiliano Pereyra a Ariel
Diaz se během útěku oblékli do ovčích
kůží od hlavy až k patě. Pereyra a Diaz
byli odsouzeni za vloupání. Podle listu
The Sun se jim podařilo utéct z vězení
s nejvyšší ostrahou a na blízkém ranči
pak ukradli ovčí kůže. V tomto přestrojení unikali více než týden třem stovkám policistů. Místní policie se musela
cítit dost trapně poté, co obyvatelé
nahlásili, že viděli povedený páreček
utíkat v noci přes pole. „Měli na sobě
šedé oblečení, ale přes ně kompletní
ovčí kůže a na hlavách ovčí hlavy,“ řekl
zemědělec z farmy La Almeda. Policie
nejprve oznámila, že identifikovat dva
výtečníky mezi tisíci místních ovcí je
téměř nemožné. Po jejich dopadení
ale muži zákona triumfovali: „Nemohli
nás vodit za nos donekonečna,“ uvedl
jeden z důstojníků.
Genetická laboratoř
Pohlreich
Babica
Cajthamlová
Pozuráží lidi, vyhází jim jídlo z ledničky a sama umí
uvařit akorát zrní.
Omluva čísla
Omlouváme se Klukům v akci, že jsou trapní.
Jestli si chcete zakřížit sami, skočte do naší genetické
laboratoře na
Designed by us,
personalised by
HTC
H
TC L
Legend
egend
První telefon na světě vyrobený
z jednoho kusu hliníku
htc.cz
pavlač
Emil Hakl
Fit
Poslední dobou je nápadná jedna věc – kdekdo má svého trenéra. A libuje si, jak mu dává do těla. Jak mu nic neodpustí. Jak
o těch svých trenérech vyprávějí, je jasné, že to není stejný trenér, ale mnoho různých. Z čehož vyplývá, že u nás na tři až pět
normálních lidí připadá jeden trenér. Musí jich tu tedy žít spousta. Když čekám na tramvaj na Želivárně a pozoruji z refýže giga
fitness v budově bývalé továrny, říkám si, že je to klidně možné.
Budova supí, bliká, třese se, skřípe. Stovky lidí tam chodí po nekonečných pásech a čtou knihu (pak že čtenářů ubývá), mlátí
tam sebou v nějakých strojích, tahají za páky, zdvihají metráky
železa. Mezi nimi chodí dozorci a dusí je. Celek působí jako robotárna z dob začátků kapitalismu. Což je v pořádku, protože
ten u nás v reálu taky začíná.
Do frasa, říkám si, takhle to nejde dál! Chci taky trenéra! Tak
večer v baru rozhodím sítě. Všichni se můžou přetrhnout, aby
mi dohodili toho svého, protože je nejlepší. Jdu do fitka, stojím
před doporučeným trenérem. Dlouho mlčí a prohlíží si mě, jako
Vyhovuje mi, že k trenérovi jeden
nepřijde jen tak. Toho si musím
napřed zasloužit!
by kupoval koně. „Bolí vás něco?“ ptá se. „Ani ne,“ já na to. A on
povídá: „Heleďte, tohle by bylo na nic. Začíná jaro, choďte běhat, tady máte seznam cvičení, ty mi pravidelně provádějte, dejte se trochu do kupy, pak přijďte a začnem.“
Normálně mě vyhodil. Nepřijal. Chodím tedy běhat do Riegrových sadů (na zahrádce mají hned po ránu otevřeno, cestou
zvládnu kafe a dvě tři plzně), potím se, potkávám známé, zastavujeme se, klábosíme, klepou se mi kolena, píská v plicích, pak
běžím dál. Doma zdvihám činky, cvičím s ručníkem. Ručník se
vší silou napíná a pracuje se s ním jako s činkou. Po čtyřiceti poctivých sériích 4x denně večer necítím ruce. Začínám tomu přicházet na chuť. Vyhovuje mi, že k trenérovi jeden nepřijde jen
tak. Toho si musím napřed zasloužit!
8
duel
kolo X rotoped
Dojedete si pro rohlíky i na Kokořín
Budete zpocení na veřejnosti
Když je venku hnusně, můžete šlapat nejvýš zelí
Soutěživým nabízí třeba Tour de France nebo kolovou
Můžete na něm vozit děti
Krajina je fajn, ale nic jiného neuvidíte
Jsou lidé, kteří ocení, že jste cyklista
1:0
0:1
0:1
1:0
1: 0
0:1
1:0
Nevyjedete ani před barák
Můžete se potit klidně v obýváku
Počasí vám je ukradené
Závody na rotopedech jsou dost nuda
Nikdo se k vám už nevejde
Pustíte si v telce třeba vesmír nebo prasárny
Nedá se nic dělat, sexy na něm není nic
4 : 3
Jsme asi holt tradicionalisté. Kolo bylo v cíli dřív.
Procvičujte mozek s prostorovými vystřihovánkami! Vytiskněte si tyhle
kousky jako 2D placky, pomocí nůžek a lepidla z nich jistě hravě uděláte
3D kousky. Tak šup na
do sekce Vychytávky.
10
SVO_Chilli_190x245.indd 1
4/12/10 14:22 04
Všude jsou. Ve větším
městě se skoro nedostanete
do tramvaje, aby na vás
nezachrastil teenager
nebo teenagerka kasičkou.
„Nechcete přispět na děti,
azylové domy, chráněné dílny,
seniory, osobní asistenty?
Na nemocné, osamělé, chudé,
nešťastné, hranaté, kulaté?“
Nedáš? Dostaneš!
Fackovací
panny
text Lenka Krbcová foto Profimedia, Fotobanka.cz
12
zoom
11.45 Na Muzeu je další vysmátý známý:
„Domluvil jsem se dopředu s rodičema,
všechno se prodalo u nich v práci.“ Sakra.
Co dá mladým tahle žebrací zkušenost do života? Poprosili jsme dvě pražské gymnazistky, Kamilu a Ninu, aby nám svoje charitativní
zážitky převyprávěly natvrdo...
12.15 Před fast foodem na Václavském
náměstí zastavujeme mladou ženu. Vytahuje peněženku a hledá drobné. Z fast foodu,
kde za pětadvacet káčé pořídíte pidiburger
nebo pidilimonádu, vychází dědek. „Co jim
to dáváte?!“ rozhořčí se na paní spravedlivě.
„Mně taky nikdo nic nedá! Proč někdo nevybírá na nás, na důchodce, z čeho my máme
žít?“ Žena vyděšeně prchá. My taky. Důchodce nadává.
14.00 V centru je naštěstí spousta cizinců.
DEN PŘEDEM
Dlouho lovíme kolem Staroměstského náVečer před výpravou jsme ve škole dostaměstí. Cizinci si sice obvykle magnet nekouly pytel magnetek s motivy zvířat. Kdyby to
pí, ale snaží se být milí. „Pardon“, přispíváme
aspoň nebyly takové slaďáky! Pejsánky s kodoma, rádi jsme vás poznali. Je to osvěžení.
čičkami bysme si samy nikam nepřimagnetovaly. Některé spolužačky se
15.30 Na Malé Straně
ale nadšeně culí. Každá z nás
máme docela pech. Je tu sice
dostala visačku se jménem
Senát i sněmovna, ale lidi jsou
Žena vyděšeně
a zapečetěnou látkovou kajako zakletí. „Děvočky, pojďsičku. Následovalo hromadné prchá. My taky.
te si s náma povídat,“ křičí
poučení. „Nesmíte vstupovat
nás Ukrajinci z rekonstrukDůchodce nadává. na
do soukromých budov, choce paláce v Nerudovce. Tak
vejte se slušně, nikomu nic nejdeme. Aspoň oni si pár magvnucujte. Neprodávejte v donetů koupí.
pravních prostředcích.“ Hurá.
Zítra jdeme vybírat na nemocné děti.
17.00 Konečná. Musíme se svým chabým
výsledkem do banky. Deset hodin chůze
7.15 Po sedmé ráno vyrážíme do ulic. Voa otravování lidí má za výsledek sotva půlku
líme odlehlejší místa, nechceme stát spoprodaných magnetů. Za ten čas a námahu
lu s dvaceti dalšími před východem z metra.
to nestálo ani náhodou. Co jsme si z toho odV ulicích Vršovic snad bude větší šance. Jdenesly? Hlavně představu o sociální inteligenme kolem tramvajové zastávky, oslovujeme
ci Čechů – usmát se a říct „Ne, díky“ dokázal
lidi na cestě do práce. Nejobvyklejší odpotak jeden z dvaceti. A pak rozhodnutí se už
vědí je odvrácený pohled. V pěkné sérii nánikdy do žádné podobné dobročinnosti nesleduje „Neotravujte“, „Nemáte nic lepšího
namočit.
na práci?“, „A vy mi něco dáte?“.
8.30 Sbírku zjevně vymýšlel profík. Magnet stojí 25 korun. Když už potkáme někoho
ochotného ke koupi, nastává problém s drobnými. „Nemáte zpátky? Tak se nezlobte.“
Do eráru sahat nemůžeme, kasička je zapečetěná. Do večera nám na to padne půl kapesného.
11.00 Na Vinohradech potkáváme spolužačku. Má namířeno do banky odevzdat
utržené peníze. „Tys vážně všechno udala?“
ptáme se. „Většinou už včera, příbuzným.
A zbytek dneska, stála jsem u metra od půl
sedmý.“
VYPLIVNUTO
Zeptali jsme se pár dalších výběrčích na charitu, co jim tak lidi říkají nejhoršího.
„VY HOVADA!“ ŘVAL NA MĚ
AGRESIVNÍ MUŽ PŘES CELÝ
VESTIBUL METRA.
Jana
Podporuji Horskou službu –
sbírka na podporu dobrovolných
členů Horské služby, magnet
za 90 Kč nebo dobrovolný
příspěvek
„TÁHNI SI S TÍM ZA HAVLEM
NA HRAD!“ – CHUDÁK VÁCLAV,
JEŠTĚ DNESKA ZA VŠECHNO
MŮŽE.
Michaela
Chráněné dílny Znojmo, hand
made svíčky za 30 Kč nebo
dobrovolný příspěvek
„MYSLÍTE SI, ŽE KRADEM?“
ŘÍKAJÍ NÁM LIDI OVĚŠENÍ
TAŠKAMA Z OBCHOĎÁKU.
Róza, Sára
Dětský sen – sbírka pro odd.
dětské hematologie FN Plzeň,
nálepka za 30 Kč nebo
dobrovolný příspěvek
„PROČ RADŠI NEJSTE VE ŠKOLE?
TO VÁM ŘEDITEL DOVOLIL? JÁ
SI TO ZJISTÍM!“ VYHROŽOVAL
MI PRÁVNÍK PŘED BUDOVOU
SOUDU PRAHY 6.
Kája
Život dětem – pomoc nemocným
dětem v rámci celé České
republiky. Magnetky za 25 Kč
nebo dobrovolný příspěvek
„LIDÉ JSOU MILÍ,“ USMÍVÁ SE.
„ZŘEJMĚ JE TO TÍM, ŽE UŽ JSME
HODNĚ ZAVEDENÍ, LIDÉ VĚDÍ,
O CO JDE, A DŮVĚŘUJÍ NÁM.
SNAD JE TO I TÍM, ŽE U TÉHLE
SBÍRKY CHODÍ S DOSPĚLÝMI
ÚPLNĚ MALÉ DĚTI.“
Dospělý doprovod Petr
Tříkrálová sbírka – Charita Česká
republika – pomoc potřebným.
Dobrovolný příspěvek
13
na výzvědách
Kam, Cipísci,
kam jdete?
„V sobotu vstáváme v 6.00, v 6.30 vycházíme z domu,
v 6.45 jsme na náměstí, tam vyfasujeme mapu. Kdo s náma
půjde 50 kilometrů, potřebuje pevné boty, silné ponožky,
nepromokavé oblečení, suché fusekle na výměnu, svačinu
a pláštěnku. Jarda.“
text a foto Tomáš Koloc a další chodci
14
na výzvědách
06.55 Snídaně
První, co se mi vybavilo, když mě kamarádi
tímhle e-mailem pozvali na dálkový pochod,
byl výjev z českého filmu Kam, pánové, kam
jdete? Karel Heřmánek tam kráčí v kvádru
a lakýrkách uprostřed houfu profesionálních
turistů s turistickými hůlkami v rukou. Rozhodl jsem se, že to zkusím taky.
Padesátikilometrový pochod Českým rájem Putování za Rumcajsem, Mankou a Cipískem se už 44 let koná poslední březnovou sobotu a nikdo mu tu neřekne jinak než
Rumcajsova padesátka. Trasa je každý rok
jiná. Jediné, co zůstává stejné, je start a cíl,
kterým je město Jičín.
Náš pětičlenný tým tvoří kromě mě Jarda
a Ruda, kteří jdou Rumcajse už potřinácté,
a holky Maruška a Jitka. Odpoledne před pochodem trávíme nakupováním zásob, které
je už samo o sobě vyčerpávající dost.
Tady je Rumcajsovo!
Jičín
08.56 Brambůrky a čaj
SEDM A PŮL DO KAŽDÝ?
Do snu o mé první lásce najednou zazní
řev jako z amerických válečných filmů: „Budíčééék!“ Je šest hodin.
„Polib mi p…,“ sděluji Rudovi a otáčím se
na bok. Jenže za chvíli z blízké hi-fi věže začne
rámusit rock´n´roll, který mě přiměje vstát.
„Dej si dvoje ponožky a nepromokavou bundu,“ radí mi Jarda, zatímco otevřeným oknem
proniká cvrlikání ranních ptáčat a voní bujně
kvetoucí vegetace. Na moje námitky, že včera
a předevčírem padly stoleté teplotní rekordy,
odvětí, abych ho o Rumcajsovi nepoučoval.
„Včera a zejtra může bejt, jak chce. I kdyby byl
červenec, dneska bude sněžit.“
Na poslední chvíli si tudíž kupuju aspoň láhev hruškovice a s vypětím všech sil sprintuju na start, kde už netrpělivě podupává moje
skupina. Paní u prezenčního stolku, vidouc
moji bohémskou šálku a destilát v ruce, rozšafně zahlaholí: „Jedna patnáctka rekreační,
co? Sedm a půl do každý nohy s přestávkou
v hospodě!“
09.12 Jde to s náma do kopce
10.35 Těžko říct
15
na výzvědách
11.08 Svačina
JAPONCI VERSUS SUDEŤÁCI
Zanechávám prezenční paní, aby se u stolku
divila svému špatnému odhadu, a s mapou
v ruce se vydávám na padesátikilometrovou
štreku. Strach z toho, že zabloudíme, zaháním
pravdou Jiřího Sováka, že v Čechách zabloudit nelze. Můžete jít nejdéle den, a pak vás vrátí od hranic zpátky. Potom si uvědomím, že
jsme v schengenském prostoru. Až začnou zajíci v lese mluvit německy, bude to průšvih.
I když naše pětice vyšla kolem sedmé hodiny, jsme jedni z posledních. Už jen občas kolem nás prosviští některý z opozdilých profíků,
v turistické hantýrce zvaných Sudeťáci (kvůli
vysokým podkolenkám obvykle bílé barvy).
My jdeme pohodlným výletním krokem, který
je co chvíli přerušen tvorbou skupinové fotografie. To je nejspíš důvod, proč Sudeťáci pro
pojmenování druhé, pomalejší skupiny turistů
používají technický termín Japonci.
DÁME SI DVAKRÁT ČERVENOU
Pochodujeme japonským tempem čarokrásným krajem jičínských barokních památek.
Do Valdštejnské aleje začíná pražit jarní slunce a Jičíňák Ruda vykládá o tom, jak pražský
spisovatel Václav Čtvrtek zničil svým prostoduchým loupežníkem pověst hlavního města
Valdštejnova knížectví, které svého času platilo za nejmodernější stát v Evropě.
Během příjemného hovoru spatříme nad
valdickým kriminálem na obloze první mraky.
Za chvíli začíná sněžit.
Docházíme do městečka Železnice, proslulého lázněmi, které nedávno zrušili. Kon-
16
12.28 I když možná jo
12.23 Nejsme v lese jediní ufoni
trolní četa stojící před radnicí nám razítkuje
kartičky a čepuje čaj ze staré školní várnice.
U kontroly stojí trhovec, kterému zkušenost
poradila, že na turistech se dá něco trhnout,
a prodává z velké papundeklové krabice
brambůrky. Kupujeme si dvoje, abychom se
zásobili kaloriemi na převýšení. Před námi se
totiž na strmém kopci (v turistické terminologii se takovému kopci díky jeho katalyzačním
účinkům říká „prďák“) tyčí majestátní zřícenina gotického hradu Bradlec, což je, vzhledem
k tomu, že hrady z té doby mají většinou německá jména, unikátní název.
Když na vrcholu dumám, jak se asi hrad
jmenoval německy, ozve se za mnou němčina, jako by se zhmotnila z mé hlavy. Když
se otočím, uvidím dva opravdové Sudeťáky.
Po chvíli pochopím, že dědové v bílých podkolenkách zabloudili. „Dort ist rot und dort ist
auch rot!“
A skutečně – z kopce vedou dvě červené
stezky, každá na jinou stranu. Ruda na mapě
zjišťuje, že tentýž problém máme i my. Nakonec se s německými kolegy dohodneme
na průzkumu bojem: my půjdeme po jedné
červené, oni po druhé. Skupina, která přežije, vyhrává.
na výzvědách
13.50 Desítku máme i v nohách...
15.22 Přistižen při čem?
17.16 Divočák ze Slavností sněženek (vlevo)
16.50 Konečná
My půjdeme
po jedné červené,
Němci po druhé.
Skupina, která
přežije, vyhrává.
SNĚŽNÉ HOUBY
Už jsme ušli asi dvacet kilometrů a okolnost,
že nevíme, kde jsme, nám kazí náladu. Naši
tlupu nahlodává trudnomyslnost. Stále optimistický Jarda ale najde řešení. Postupem času
posbírá v příkopě pár odhozených věcí, s jejichž pomocí ze mě udělá Krakonoše. Oděvu
vévodí dlouhý děravý a smradlavý plášť z vyhozené deky a široký klobouk ze ztraceného
disku automobilu Ford. V tomto oděvu oslovuji kolemjdoucí a s německým přízvukem
se ptám na cestu. Marně. V hlubokém lese je
lidská noha vzácná, a ty, které tu jsou, bloudí jako my. Zatímco Maruška navrhuje vylézt
na strom, jestli neuvidíme světýlko, sochař Jarda zanechává podél cesty malé hříbky, uplácané z tajícího sněhu. Podle nich máme poznat,
kudy jsme už šli. Tato strategie slaví úspěch,
když vyjdeme z hlubin lesa na rozcestí. U něj
se tyčí mocný hřib satan, který Jarda uplácal
před hodinou.
Rezignovaně se usazujeme na pařezech
kolem rozcestí a vytahujeme zásoby, protože s plným žaludkem se líp přemýšlí. Ve chvíli, kdy do sebe soukám pátou tatranku, Ruda
nachází správný směr.
KDE SKONČIL KANEC ZE SNĚŽENEK
Naše další cesta vede po mýtinách na hřebenech kopců poblíž Prachovských skal. Jak se
blížíme k pověstnému kopci Kozákov, odkud
pocházela část drahokamů na svatováclavskou korunu, geoložka Jitka se každou chvíli
ohýbá a nachází blátem obalené acháty. Jedna z mýtin mi připadá podezřele holá. Pak zjistím, že je to golfové hřiště, a najdu na něm také
svůj úlovek: golfový míček. Jarda běhá po mýtinách a trhá rákos, ze kterého si vyrábí pochodeň pro večerní iluminaci. Západ slunce trávíme na hřebeni, z něhož je nádherná vyhlídka
do údolí. Když vstáváme, objevím u paty pařezu, na kterém sedím, nádhernou snůšku achátů, se kterými si tu nejspíš hrálo nějaké dítě.
U ústí polní cesty na silnici sedí jeden z profesionálních „hůlkařů“ a odpočívá. Po pár
otázkách zjistíme, že nemůže dál, ale už si zavolal pro auto, které ho odveze domů.
Když sejdeme do vesnice Libuň, stojí u cesty pán v montérkách a čistí koryto potoka.
Nakloním se, abych se mu podíval do tváře,
užasnu, a pak se zeptám: „Dobrý den, mohl
bych se s vámi vyfotit? Vy jste totiž strašně podobnej Bohumilu Hrabalovi.“
„Že jsem mu podobnej, to mi ještě nikdo
neřek. Ale byl to můj soused na chatě v Kersku. Dokonce jsem mu na ní dělal střechu. Já
jsem nějakej Fridrich. No tak pojďte dál.“
17
na výzvědách
Zahrada pana Fridricha je plná vyřezávaných strašidel a zvířat, z nichž některá vykukují z malého jezírka uprostřed zahrady. „Já
jsem byl u toho, když tenkrát lovili toho kance, jak potom vo tom natočili ten film Slavnosti sněženek. To bylo v devětašedesátým,
zrovna jsem se vrátil z vojny. Hrabal tenkrát
slavil pětapadesátiny, když se to stalo s tím
kancem – ale to nebylo v Kersku. To prase běželo z Vestce směrem na Přerov nad Labem,
a když přebíhalo silnici, tak ho porazilo auto.
No a vono potom nějak zblblo, vběhlo v Přerově do tý školy, a tam ho ten myslivec zastřelil. A toho kance pak dali Mistrovi na hostinu
k těm narozeninám. Akorát tu kůži nikdo nechtěl, tak jsem si ji vzal já. Mám ji schovanou
tady v kůlně.“
16.55 Je tu krásně. Ale nám už je to fuk
17.15 Myslete na ochranu
Vzhledem k tomu,
že nesvítí měsíc,
nevidíme skoro
vůbec nic. Konečně
vím, jak je na tom
slepec.
18
18.17 Mapa říká skoč
CHŮZE PO PROTÉZÁCH
Padla tma. V tu chvíli za sebou máme dvě třetiny cesty v nezvyklém převýšení, snědli a vypili jsme už všechny zásoby a naše nohy jdou
samy už jen ze setrvačnosti. Postupným střídáním silnice a cest lesem a polem zjišťuji, že
pro nohu je mnohem přirozenější chůze přírodou než po asfaltové silnici. Při delší chůzi po asfaltové silnici dochází ke zvláštnímu
trojfázovému efektu: nejdřív člověka bolí chodidla, potom kolena, až dojde k okamžiku,
kdy chodec přestává cítit nohy od kolen dolů
a zdá se mu, že jde po protézách. I psychika má na konci pochodu své fáze; po euforii
(která v našem případě vyvrcholila návštěvou
u pana Fridricha) nastane období zvýšené
podrážděnosti a hádavosti, které je vystřídáno klidovým stadiem, v němž člověk šetří každým slovem, které by ho mohlo unavit.
Docházíme na nádraží ve vesnici, odkud
jede vlak zpátky do Jičína. Zatímco děvčata
se usazují v nádražní restauraci, my s Jardou
a Rudou bereme mapu a s minimem slov se
domlouváme, že se pokusíme za tmy přejít
skalnatý Prachovský les na silnici, která vede
do Jičína. Nemáme s sebou baterku a já vlast-
18.40 Taky stojí
na výzvědách
EPILOG
Domů přicházíme před půlnocí. Holky už spí.
Nárok na diplom a čaj v cíli měli jen Sudeťáci, kteří dorazili do pěti odpoledne. Ale stejně
se cítíme jako borci. Posledním vzepětím naší
vůle je, že si před spaním vyčistíme zuby.
INZERCE
ním jediný funkční mobil, kterým si svítíme
(Jardovu louč jsme vyplýtvali ještě za světla). Po sejití ze silnice několikrát zapadneme do bahna, které signalizuje blízkost potoka. O jeho existenci se brzy přesvědčíme
taky. Ve tmě nemáme možnost jít po turistické značce, a tak se řídíme Jardovým kompasem, na který svítím já svým mobilem. Jdeme
hustým lesem pořád do kopce. Ruce musíme mít pořád před sebou a jednu z nich držet na obličeji, na který útočí šlehající větve.
Snažíme se držet při sobě, abychom se jeden
druhému neztratili, a tak na sebe co chvíli voláme. Ten, kdo narazí na bahnitý terén, křičí
na ostatní, aby se vyhnuli. Cesta lesem trvá
skoro hodinu. Vzhledem k tomu, že nesvítí měsíc, nevidíme skoro vůbec nic, takže mě
napadne, že konečně vím, jak je na tom slepec. Po několika desítkách metrů se konečně ocitáme na klesající (díky!) silnici, která
vede k Jičínu. Zbývá nám ještě nejméně sedm
kilometrů cesty.
19.56 Tma
Tajemství patentované přírodou
19
čumenda
c Dýhový potrét ze skutečného dřeva vytvořil Levi výjimečně na maketě své hlavy.
e Pidilampy opravdu svítí a ta
bílá barva je ve skutečnosti sušené mléko.
Levi van Veluw
Specialista na hlavu
text Petr Toman foto Levi van Veluw
Jakmile najde Levi van Veluw kus starého koberce, pikslu
sušeného mléka nebo umělou trávu s kravičkou, hned
si to přidělá na hlavu, aby přivedl na svět další fotku ze
série bizarních autoportrétů. A dělá to zatraceně dobře,
dokonce tak dobře, že se tím živí. „Překvapilo mě, že se ty
fotky prodávají, ozývají se mi galerie z celé Evropy,“ říká
pětadvacetiletý Holanďan, podle kterého je v uměleckém
světě ze všeho nejdůležitější originalita.
Jak vznikají vaše fotky? Nechce
se věřit, že se jedná o práci
jednoho člověka.
Sednu si před zrcadlo a zhruba
šest hodin pracuju s vlastní hlavou jako s uměleckým plátnem.
Samozřejmě tomu předchází dost
detailní příprava, skicy atd. Musím mít představu, co a jak chci
vytvořit, a mít pohromadě i materiál. Když mám hlavu hotovou,
vymyslím ještě zarámování a pak
se fotím pomocí dálkové spouště.
Všechno dělám sám, asistenti by
mě zbytečně rozptylovali a já se
potřebuju soustředit. Stejně tak
nepoužívám digitální manipulaci,
takže žádný Photoshop.
A to ani nevyužíváte
jiné modely nebo modelky?
Zkoušel jsem pracovat i s jinými
lidmi, ale nikam to nevedlo.
www.levivanveluw.nl
Proč? Máte se tak rád,
nebo je to jen praktické?
Výsledek byl úplně jinde než
moje původní představa, tak mi
nezbylo než pracovat sám se
20
čumenda
21
čumenda
Jestli vás někdy zajímalo, jak vypadá
lidská hlava polepená levným kobercem, tak asi tak.
sebou. Asi je v tom i trochu narcismu, ale když pracuju s vlastní
hlavou, ty fotky jsou pak osobnější. Navíc mi naprosto vyhovuje
tvar mé hlavy, ve srovnání s ostatními lidmi ji mám dost vyhublou
a kostnatou, líp se mi s ní pracuje.
Někdy ale používám i model svojí
hlavy a nově sochu.
Kolik času vám jedna
taková fotka zabere?
Vymýšlení a příprava trvá několik
týdnů, na realizaci mám jen jeden den. Většinou mi stačí deset
hodin, někdy se to ale protáhne
a nejdu spát. Samotné focení je
otázkou několika minut.
22
Levi se nudil, tak si načmáral na hlavu
mozaiku z kostiček. A na deset hodin
měl o zábavu postaráno.
Kam na svoje nápady chodíte?
Inspirací jsou pro mě většinou
věci z každodenního života. Někdy je to dřevo, někdy oblázky
z řeky nebo obyčejný, levný koberec. Rád pracuju se světlem.
Smyslem mé tvorby je vytváření
nových souvislostí mezi věcmi,
které můžeme najít v denním
životě. Baví mě provokovat.
Umělé stromky nebo kamenné
oblázky nalepené na hlavě člověka jsou na první pohled pro
většinu lidí zvláštní.
Co chystáte teď?
Skoro rok pracuju na projektu
jeskyně vyhloubené do obrovského bloku polystyrenu. Ta krychle
bude 10 x 10 x 10 metrů velká
a budu pracovat jen ručními
nástroji, žádná mechanizace.
Zvládnout to musím za 2 měsíce.
Uvidíme, jestli se to podaří.
čumenda
23
kácíme modly
Víte co?
Nevíte nic!
Kolikrát nám rodiče do hlav vtloukali: Dávej ve škole pozor,
ono se ti to všechno bude v životě hodit. Aniž bychom
chtěli napadat praktickou využitelnost diferenciálních
rovnic a zeměpisu SSSR, při pohledu na dnešní svět se nám
zdají školní osnovy přinejmenším zastaralé. A to se ještě
nedíváme na svět budoucí.
text Jiří Holubec foto Profimedia
24
kácíme modly
V roce 2006 připadl na učitele Karla Fischera
vděčný úkol promluvit ke kantorskému sboru
na začátku školního roku. Pan Fischer je zvyklý přistupovat k úkolům svědomitě, a proto si
k té příležitosti sestavil powerpointovou prezentaci, kterou nazval Shift Happens. V překladu to znamená něco jako Změny se dějí
a jen zcela náhodou to připomíná jedno neslušné rčení, kterým lidé nadávají na nepřízeň
osudu. Karl Fischer chtěl jejím prostřednictvím kolegům ujasnit perspektivy jejich povolání. A připomenout, že víme starou belu
o tom, co se děje v přítomnosti, natož abychom se vážně snažili připravit naše děti na
budoucnost.
NEJISTÁ BUDOUCNOST
Dnes je z pětiminutové prezentace fenomén,
na kterém pracují týmy ověřovačů, každý půlrok se vytváří nová updatovaná verze a vůbec
– mrkněte se na ni na YouTube. Velice zhruba řečeno se v ní ale praví, že dnešní děti se
za pár let budou ucházet o zaměstnání, která
ještě neexistují, používat technologie, které
ještě nikdo ani nepředpověděl, a řešit problémy, o kterých ještě nevíme, že jsou problémy.
A podkládá to velmi ilustrativními argumenty. Věděli jste třeba, že deset nejžádanějších
profesí v roce 2010 ještě v roce 2004 vůbec
neexistovalo? Asi ne, ale nic si z toho nedělejte, protože vyznat se v dnešní záplavě informací nedokáže nikdo. Jen za rok 2008 byly
vyprodukovány 4 exabyty neboli 4 x 1018 bytů
nových, unikátních informací. To je zhruba
množství, které lidstvo nastřádalo během
uplynulých 5000 let. A pozor – před pěti lety
se tvrdilo, že množství informací na světě se
zdvojnásobí každé dva roky.
Letos IBM uveřejnilo statistiku, že množství
digitálních dat na světě se letos zdvojnásobí
každých 11 hodin. Abychom to neuvěřitelné množství informací zpracovali, budujeme
čím dál tím výkonnější počítače. V roce 2013
by měla výpočetní kapacita superpočítačů
přesáhnout kapacitu lidského mozku. V roce
V roce 2050 bude
mít obyčejný laptop
vyšší výpočetní
kapacitu než celé
lidstvo
2050 bude mít obyčejný laptop vyšší výpočetní kapacitu než celé lidstvo a bude nonstop
propojen s tisíci superinteligentními počítači.
Internet, když už jsme na něj narazili, jsme
začali ve velkém používat někdy v roce 1995.
O deset let později se osmina všech novomanželů v USA seznámila on-line. Jen na
YouTube přibude každé dva měsíce tolik videomateriálu, že by k jeho odvysílání potřebovaly tři největší televizní sítě v USA nepřetržitě vysílat 60 let. Facebook má dnes zhruba
350 000 000 uživatelů. Kdyby byl Facebook
země, byl by třetí nejlidnatější na světě, hned
za Indií a Čínou. A nezůstane to tak natrvalo.
Co to všechno znamená? Kdo to má vědět?
JEDNIČKA Z NEVĚDĚNÍ
Sokrates kdysi prohlásil, že ví, že nic neví.
Možná nastal čas, abychom si přiznali, že to
přesně trefil a že tahle moudrost je zhruba
tak všechno, co můžeme děti ve školách učit.
Jasně – měli bychom vědět, co na Zemi páchali naši předkové, je fajn přečíst si staré knihy a tak nějak zhruba se seznámit s tím, jak to
všechno kolem nás funguje. Ale předstírat, že
se díky tomu budeme lépe orientovat v budoucnosti? Dejte pokoj. Nevíme, co se stane
za padesát let. Ani za rok, ani za půl hodiny.
Dokonce nevíme ani, co se stalo před rokem.
Před sto lety se technologie snažily dohnat lidskou fantazii. Dnes už nás technologie daleko
předběhly a my se snažíme aspoň trochu pochopit, kam ta čím dál tím rychlejší spirála nových informací a vynálezů směřuje. Takže jestli
se někdo z nás octne před hromadou capartů
a bude mít chuť jim kázat poučení do budoucnosti, vzpomeňme si na Karla Fischera a jeho
Shift Happens. Anebo aspoň na ty pány, kteří před pětadvaceti lety objížděli školy a lákali
kluky na studia v hornických učilištích. Pokud
si dobře vzpomínám, říkali něco ve smyslu:
„Vite, chlapci, uhli bude vždy třeba a haviři sa
budu miť vždycky dobře.“
Co se v mládí
naučíš, ve stáří
ti bude na nic
MONUMENTÁLNÍ TRAPASY
PŘEDPOVÍDAČŮ BUDOUCNOSTI
1878 – Oxfordský profesor
Erasmus Wilson prohlásil, že jakmile se uzavřou brány světové
výstavy v Paříži, nikdo si po té
legraci jménem „elektřina“
ani nevzdychne.
1936 – Noviny New York Times
přinášejí zasvěcenou analýzu,
která dokazuje, že raketa nikdy
nebude schopna opustit zemskou
atmosféru.
1946 – Filmový producent Darryl
Zanuck tvrdí, že během šesti měsíců lidi omrzí čučet do dřevěné
bedny zvané televize.
1977 – Ken Olson, prezident firmy
Digital Equipment Corp., která
vyrábí velké průmyslové počítače,
nechápe, proč by někdo chtěl mít
počítač doma.
1995 – Časopis Newsweek publikuje článek Clifforda Stolla, ve
kterém se dočtete, že žádná
on-line databáze nenahradí
noviny, CD-ROM nikdy nenahradí
přednášku učitele a žádná počítačová síť nezmění způsob
fungování politiky.
A JEDNA DO BUDOUCNA
V knize 50 let ode dneška se můžete dočíst, že v roce 2058 bude
fungovat globální energetická síť
napájená slunečními a jadernými
elektrárnami. Ovládneme záhady
hmoty, cestování rychlostí světla
a na Měsíci, Marsu a Titanu budou
stát základny. Co myslíte, dá se
tomu věřit?
25
ZDRAVÉ
MUČENÍ
KDYŽ ZAČNOU TROSKY Z KANCELÁŘÍ CHÁTRAT,
NEVYBĚHNOU DO LESA. TEN JE MOC DALEKO. SKOČÍ DO JINÉ
KANCELÁŘE, VE KTERÉ JSOU MÍSTO POČÍTAČŮ ČINKY.
ŘÍKÁ SE TOMU FITNESS A JE TO TREND.
text Václav Dvořák, Jiří Holubec, Michal Šanda, Jakub Němec
foto Michael Kratochvíl, Profimedia. Za zapůjčení fitness vybavení děkujeme OC Letňany a InterSportu
téma
NĚMECKÉ KOLO
Tahle forma
cvičení je oblíbená
hlavně v Německu.
Prostě visíte
v obřím kruhu,
který se různě točí
a kutálí, a vy se
při tom snažíte
předvádět figury.
Něco jako veverka
v kolečku.
27
téma
ekne-li se fitness, představíme si hekající chlapy na posilovacích strojích, běžce na trenažérech a ženy
dovádějící do rytmu hudby. Skutečnost je ovšem mnohem barevnější.
KRÁL AEROBIK
Před listopadem 1989 byl svět fitness podobně neradostný jako celá společnost. Ženy
na tom byly o něco lépe, aerobik si mohly zacvičit po večerech ve školních tělocvičnách či obecních sokolovnách
(a nevědomky si přitom ničit klouby, protože poskakovat v nekvalitních botách není zrovna to pravé ořechové), zatímco muži byli odkázáni
na činky doma a kolektivní sporty. Žádné posilovny, jak je známe, prakticky neexistovaly:
pokud se nějaký muž chtěl dostat na posilovací stroj, musel se stát členem kulturistického oddílu nebo být vrcholovým sportovcem.
V devadesátých letech dostali chlapi svoje posilovny, zatímco ženám dál kraloval aerobik, který mutoval do někdy neuvěřitelných
podob. Postupně tak bylo možné vyzkoušet aerobik s prvky karate, kick boxu, funky stylu, taneční aerobik a snad i jakýsi nudistický. Když jsme na přelomu tisíciletí čekali
zhroucení počítačových systémů, nepozorovaně se místo toho zhroutila vláda aerobiku a první velká fitka začala dovážet novinky z ciziny. Pro ženy nastala doba fitnessová.
FUNÍCÍ MIŠMAŠ
Vyznat se dnes ve fitness aktivitách je těžší než naučit se všechna hesla v Ottově slovníku. Každý nový styl se po čase začne drolit do podstylů, speciálních úprav pro náčiní
či kombinací s jiným cvičením. Všechno už tu
bylo, takže novinky vypadají třeba tak, že zvednete jednu stranu běžeckého pásu – a hle,
hned máte nový stroj pro chůzi do kopce.
Myslíte si, že propojovat jógu s jízdou
na spinningovém kole je absurdní? Kdepak:
v Bostonu to zkusili a výsledek zvaný cy-yo je
28
Typické kuřecí nohy začátečníka
prý velmi oblíbený. Každá fitness aktivita navíc touží po zrovnoprávnění ve světě sportu. V současnosti usiluje o zařazení na letní
olympijské hry pole dance. Co to je? Tanec u tyče: sportovkyně ho vyrvaly striptýzovým barům, aby nudné pohyby gogo tanečnic nahradily cviky jako „hadí seskok“,
„kočka na tyči hlavou dolů“ či „helikoptéra“.
VĚK FIREM
Fitness se stal regulérním průmyslovým odvětvím, z něhož chtějí urvat svůj kousek všichni. Víte, co je kupříkladu breadness? Jedna firma vyrábějící kornspitzy si vymyslela cvičební
program, při kterém se máte cpát chlebem.
Provozovatelé bazénů zase zjistili, že cvičení
jim přitáhne další klienty, a nové styly se začaly jednom hrnout: ve vodě se přece dá nejen
cvičit (aqua aerobik), běhat (aqua jogging),
tancovat (aqua dance), pěstovat bojová umění (aqua kick box), ale i jezdit na kole (aqua
bike). Dokonce existují i břišní tance ve vodě
– vládci Orientu by se divili. Klidně si to vyzkoušejte a vůbec se nebojte, že vás to začne
nudit. Za čtvrt roku přijde jiný výrobce s něčím ještě zajímavějším a neobvyklejším. „
téma
FITNESS
STYLY:
RYCHLE
A JEŠTĚ
RYCHLEJI
Není nic staršího než
včerejší styl fitness
cvičení. Nemine měsíc,
aby nějaký trenér
nepředstavil nový
cvičební plán, po němž
za pár let ani pes
neštěkne. Jsou jen jediné
dvě jistoty v těchto
aktivitách: aerobik pro
ženy a muži posilující
„bicáky a tricáky“.
POWER PLATE
CY-YO
TRX
Hodně velký
robertek. Na vibrační
plošině se na vás
bude klepat úplně
všechno. Samovolným zatínáním svalů
prý posilujete.
Kombinace jógy
a spinningu.
Meditovat vedle
rotopedu ale
dokážou jen fest otrlí
jedinci, kteří už
v životě nějakou tu
drogu zkusili.
Výjimečně se
na větev stromu nepověsíte za krk, ale
uvážete si na ni
speciální závěsný
systém. Pak zkusíte
své tělo zvednout
aspoň pár centimetrů do výšky.
BOB (BODY
OPPONENT BAG)
Nesnášíte tchyni
nebo šéfa? Snadná
pomoc. Místo do
boxovacího pytle
budete bušit
do figuríny, do které
si můžete promítnout kohokoliv.
BIKRAM JÓGA
Cvičení při
42 stupních Celsia.
Pokud chcete chytit
úpal v tělocvičně,
bikram je to pravé.
JUKARI FIT TO FLY
Cviky na speciální
akrobatické hrazdě.
Úspěšně se ztrapníte
ve snaze napodobit
cirkusové umělce.
BALLAST BALL
Normální gymnastický gumový míč,
ve kterém jsou
ovšem dvě kila písku,
takže se nikdy nikam
neodkutálí. Geniální
pro houpací lenochy.
FOAM-ROLLER
V podstatě srolovaná
karimatka, kterou si
různě válíte po těle
při cvicích nazvaných
labuť nebo pila.
BOLLYWOOD
DANCE
Staňte se na hodinu
indickým tanečníkem, ovšem bez
jejich bídy, nemocí
a strádání. Stejně
bezpečná exotika
jako sledování
Milionáře v chatrči.
XCO TRAINER
Naplňte dva válečky
granulemi a běhejte
29
téma
s nimi po zahradě.
Uvidíte, jak báječně
budou šustit.
AQUA KICK BOX
Stojíte v bazénu
a mlátíte vodu, co se
do ní vejde. Voda je
mírná, rány neoplácí.
ANTIGRAVITY JÓGA
Místo abyste
v závěsné síti odpočívali, tak v ní cvičíte.
Časté jsou cviky
hlavou dolů, někomu
bude trochu šoufl.
INTENSATI
Kombinace
aerobiku, bojového
umění, tance a jógy.
Když fitness kočička
s fitness pejskem
vařili dort.
30
VACU SHAPE
Od pasu dolů vás
zavřou do stanu vytvářejícího podtlak,
kde mírnou rychlostí
chodíte. Je to prý
účinné u celulitidy:
podtlak na pár dní
vytáhne pokožku tak,
že je snesitelná
na pohled.
KRANKING
Někdo odmontoval
šlapky od rotopedu
a vrazil je cvičícím
do rukou, takže
šlapou rukama.
Aktivita zvlášť
náročná na IQ.
BOSU
(BOTH SIDES UP)
Na půl přeříznutý
míč s plošinkou.
Pokud je plošinka
dole, balancujete
těžko, pokud je
nahoře, spolehlivě si
rozbijete kokos.
ZUMBA
Kombinace
tanečních latinsko-amerických prvků
s aerobikem. Cvičení
připomíná mejdan
– až na tu maličkost,
že na něm není žádné
pití ani žádní muži.
FORTESS
Český vynález: jde
o kombinaci latinsko-amerických
a moderních tanců
se zumbou. Platí tu
totéž, co u zumby –
juchavá zábava
osamělých žen.
SLIDE
Na speciální
klouzavé podložce
jezdíte jako
na bruslích. Kupte si
buráky a pivo
a sledujte cvičenky,
puknete smíchy. Tip
pro chudé: zkuste to
v kuchyni na linoleu.
TAE-BO
Kombinace karate,
taekwondo, kick
boxu a klasického
boxu s prvky
tanečního aerobiku
a někdy i baletu.
Pokud vás někdo
napadne, utancujete
ho k smrti. „
téma
OPRAVDU
DIVNÉ
MAŠINY
Zdají se vám stroje jako
rotoped nebo veslařský
trenažér fádní? Nejste sami,
někteří výrobci mají na svět
fitness stejný pohled. Bohužel.
NA KONI V OBÝVÁKU
Za pár desítek tisíc si
můžete pořídit
trenažér jízdy na koni
a ( jak uvádí americký
výrobce) „užívat si
aristokratický tréninkový režim v pohodlí
svého obývacího
pokoje“. I cvičebních
režimů existuje
dostatek –
od pomalejší koňské
chůze přes lehký klus
a cval až po zoufalý
úprk. No a když to
„rozpálíte
na maximum“,
budete už jen
křečovitě svírat
držadlo, křičet jak
na horské dráze
a místo „aristokratického tréninku“
zažijete spíš rodeo.
UŠETŘETE
ZA OBRUČE
Na cvičení s různými
posilovacími stroji je
kouzelná jedna
základní věc: ušetříte
díky nim spoustu
peněz. Výrobce
stroje zvaného Hula
Chair vám nabízí alternativu za předražené a zbytečně
velké plastové
obruče na cvičení
hula hop (to je
oficiální název
notoricky známého
točení obručí kolem
těla). Místo nich si
za pár tisíc pořídíte
prapodivnou
stoličku, kterou
zapojíte do zásuvky
– a bez zbytečného
vstávání a snažení se
budete točit, točit
a točit...
KOLEKTIVNÍ GUMA
Pokud rádi cvičíte
doma s kamarády,
máte v zásadě dvě
možnosti – buď si
koupit sedm
rotopedů a otevřít
v obýváku spinningo-
vé centrum, nebo si
pořídit CorePole –
cvičební stroj,
na kterém může
cvičit až dvacet lidí
najednou. Na pohled
je to docela legrace
– těch dvacet lidí totiž
stojí kolem dva metry
vysokého stojanu
a drží se (kupodivu)
dvaceti pružných
gumových lan.
CorePole není jen
běžně „revoluční“,
ale, jak uvádí
výrobce, dokonce
„otevírá nové
dimenze cvičení“.
RÁDIO NA VÁŠ
POHON
Sofistikovaným
mučidlem je věcička
nazvaná EnterTrainer. K hrudi si
připnete bezdrátový
přístroj, který monitoruje vaši srdeční
aktivitu a hraje si
s hlasitostí hudby,
kterou právě posloucháte v rádiu. Když
nebudete pořádně
šlapat na rotopedu,
pádlovat
na trenažéru nebo
běhat na pásu, nic
neuslyšíte. Náš tip:
dejte si pauzu, když
poběží reklamy.
ROVNÁTKA
PODRUHÉ
Cvičit nemusíte jen
svaly rukou a nohou.
Slyšeli jste o obličejové gymnastice? Jde
v ní hlavně o to, co
nejvíc se pitvořit. Čím
šílenější výrazy
obličeje budete praktikovat (před
cvičením varujte
rodinné příslušníky),
tím větší máte šanci
na stárnutí bez
vrásek. Nebyli by to
ale výrobci fitness
pomůcek, kdyby
nám na obličej nevyprodukovali strojek.
31
téma
CABLE CROSSOVER
Tenhle šikula,
potřebuje jen
2,5 metru na výšku
a 4,5 metru na šířku.
Vizuálně připomíná
zmenšený model
těžebního zařízení
nebo branku na robotickou házenou.
Pokud budete citliví,
možná se ani
nezraníte.
„Není už moc
předmětů,
ke kterým
by se fitness
výzkumníci
gumy připnout
nepokusili. Třeba
snowboard...“
Jmenuje se Facial
Flex a zažijete s ním
opravdu zajímavé
věci – a pokud jste
v dětství nosili
rovnátka, i déjà vu.
Přístroj, který se
skládá z pevného
rámu a gumového
pásu, zaklíníte
do koutků úst
a začnete špulit pusu
tam a zase zpátky.
Těžko říct, jestli
tímhle cvičením
zpevníte své obličejové svaly, ale své okolí
pobavíte královsky.
CHŮZE PO VODĚ
Králové fitness
byznysu nemají příliš
v lásce adrenalinové
32
sporty. Vždyť jim odlákávají klienty.
Typickým adrenalinovým sportem, je
zorbing – koulíte se
po svahu v obří
plastové kouli,
aktivní pohyb žádný.
A tak přišel na svět
aquazorbing. Při
něm se v podobné
kouli s průměrem
dva metry procházíte
po vodní hladině,
což, jak vtipně po-
znamenávají instruktoři, „před vámi
zkoušel jen Ježíš“.
Po dvou minutách
toho máte fyzicky
dost. Skvělý způsob
cvičení hlavně pro
exhibicionisty –
dvoumetrovou kouli
ve veřejném bazénu
hned tak někdo nepřehlédne.
GUMA STOKRÁT
JINAK
Samostatnou
kapitolou fitness
byznysu jsou
gumové špagáty. Cvičebních pomůcek
s nimi jsou stovky.
Když už vynálezci
vyčerpají všechny
délky, začnou na ně
zavěšovat udělátka.
Třeba Finové přidali
ke dvěma gumám tyč
a nová pomůcka
gymstick byla
na světě. Není už
moc předmětů,
ke kterým by se
fitness výzkumníci
gumy připnout nepokusili. S úspěchem
se setkalo třeba
spojení s prknem
podobným snowboardu. Přestože
na tom uděláte sotva
krok na každou
stranu a dostáváte se
do dost krkolomných
pozic, jmenuje se
tato pomůcka freestyler. Další z variací
na gumový špagát je
převratný Aquavee
Portable Swim
System. Při koupi
získáte pás na tělo,
z něhož vedou dva
gumové špagáty. Ty
mají na konci úchyty,
které připevníte
k okraji bazénu –
a můžete se pustit
do plavání. Nahradí
to prý protiproud! „
záhlaví
HLAVA
Vlasy jsou nakrátko
ostříhané, největší
borci jsou holohlaví
od strojku nebo
od předávkování
steroidy. Žádnému
z plakátových typů
nerostou vousy.
Výraz se mění
na škále odhodlaný
drsňák – usměvavý
drsňák.
POKOŽKA
BŮH
Z FITKA
Všimli jste si,
že na fotkách
pověšených
na nástěnce
v posilovně
vypadají všichni
chlapi stejně?
Celý povrch
těla je vždy bez
jediného chloupku
a rovnoměrně nasolárkovaný. Je skoro
stejně dokonalý jako
povrch těla umělohmotných hraček.
SVALY
Všechny viditelné
svaly, včetně
krčních, čelistních
a hýžďových, jsou
zatnuté a napjaté
víc než k prasknutí.
Jediné, co je ještě
drží uvnitř těla, je
tenká vrstva bronzového oleje na kůži.
OBLEČENÍ
Textilu je na těle tak
málo, jak je to jen při
zachování slušnosti
možné. Rozměry
kulturistických
slipů se kontinuálně zmenšují už
od sedmdesátých
let, pravděpodobně
v souvislosti
s rozměry toho, co
zakrývají.
k ý jí „
33
téma
téma
NEJČASTĚJŠÍ
CHYBY
V POSILOVNĚ
ZAČÁTEK BEZ
TRENÉRA
Přijít poprvé do fitka
a cvičit na vlastní
pěst je úplně na nic.
Trenér vám vysvětlí,
jaké cviky cvičit
a hlavně jak cvičit
správně. Bez toho si
pravděpodobně
brzy ublížíte.
SKOK Z KLIDU
DO NEJVYŠŠÍ
ZÁTĚŽE
Bezprostředně před
cvičením je veledůležité zahřát tělo
na provozní teplotu.
K tomu slouží
rotopedy, běžecké
trenažery nebo z TV
reklam známý
orbitrek. Následuje
strečink (protáhnutí),
který připraví svaly
na nadcházející
zatížení.
34
téma
CVIČENÍ BEZ
SMYSLU A CÍLE
Určitě jste nesčetněkrát v posilovně
viděli zadýchanou
osobu zuřivě se o sto
šest vlnící na stroji,
lhostejno na jakém.
Cvičení je složitý
komplex, který bez
trenéra laik skutečně
nezvládne. Pro
představu jde
ve zkratce třeba
o správné dýchání.
Technicky správné
provedení cviku.
Tempo posilování.
Záleží, co člověk
od posilovny
očekává, jestli chce
být silný jako býk,
nebo mu jde o to,
udržet se v kondici.
Od toho se odvíjí
tréninkový plán,
„Obrovská
ramena,
překypující
bicepsy, a pod
tím ochablé
pandírko a nožky
jako sirky.“
který trenér sestaví.
Řekne, kolikrát týdně
má cenu cvičit, určí
počty sérií u jednotlivých cviků a spoustu
dalších věcí. Cvik má
být obvykle plynulý,
relativně pomalý
a dotažený. Cviky se
obyčejně provádějí
v sériích. Stejně
důležité jako samo
cvičení jsou správně
časované přestávky
mezi cviky. Optimální
je obvykle minuta až
minuta a půl.
PŘEPÍNÁNÍ
BITVY O STROJE
DOMÁCÍ OBUV
O hmotnosti činek
a naložených závaží
na strojích platí, že
by člověk měl onu
hmotnost ovládat,
ne ona jeho.
V posilovnách se nemachruje, nejsou tu
ani drobné konflikty
jako třeba při nastupování do metra.
Naopak tu panuje
velká ohleduplnost
a tolerance. Všichni
jsou totiž dostatečně
silní na to, aby
případná rvačka
špatně dopadla.
Navíc pro mnohé je
posilovna doplňkem
k bojovým sportům.
Do posilovny
nechoďte bez
vhodného oblečení.
Sportovní triko
a kalhoty se rozumí
samo sebou, občas
jsou ale ke spatření
jedinci obutí na boso
v trepkách.
Do posilovny je
vhodné si opatřit
pevnou a kvalitní
sportovní obuv.
LOUŽE NA LAVICÍCH
Pravidlo nejsvatější
zní, že na strojích
a lavicích pod sebe
pokládáme ručník.
SEBELÁSKA
Zrcadla v posilovně
nejsou kvůli obdivování vlastní figury,
slouží ke kontrole,
jestli cvičíte správně.
Optimální je
do posilovny chodit
ve dvou a sledovat
se navzájem.
BICEPSOVÁNÍ
Občas se v posilovně
PŘEDVÁDĚNÍ
člověk setká
V posilovně se nefuní, s podivně vyhlížejícíneheká ani se při
mi bytostmi.
vrcholném svalovém Obrovská ramena,
vypětí neřve.
překypující bicepsy,
a pod tímhle přediNejhorší je, když
každou chvíli slyšíte,
menzovaným
jak parťák povzbuzu- vrškem ochablé
je kolegu: „Pět! Šest! pandírko a nožky
Jeď! To dáš, vole!
jako sirky. Bicepsům
mnozí věnují
Neser, vole, šest!“
A kolega zvedne
přílišnou pozornost.
pošesté činku a celý
brunátný zařve:
„Ááááááá!“
Skoro při každé
návštěvě posilovny
se najde někdo, kdo
se na začátku ani nerozehřeje
na trenažéru, neprotáhne se a hned
ze šatny upaluje
k lavici a maká
kladiva jednoručkami. To je hloupost.
Základem pro
všechno je zpevnit
jádro těla, trup. „
35
téma
VINETÚ
Ostražitě vykukujeme za strážním
kamenem (míčem)
a tlačíme ho rytmicky
proti břichu.
BEZRUKÝ MILENEC
Základem cvičení je
stimulace podbřišku
zatínáním nadbřišku.
NEJLEPŠÍ
KLIP NA
BĚŽÍCÍM
PÁSU
NĚCO PRO VÁŠ
IPHONE
Chlapi chodí
do posilovny, aby
zírali na běžící
holky. Jestli se kvůli
tomu nechcete
potit, stáhněte si
aplikaci Gym Babes.
Užijete si taky. „
36
Skupina OK GO je proslulá
superpropracovanými
klipy. Jeden z nich vymyslela
i pro tělocvičny. Pusťte si
ho – a schválně, jestli něco
takového zvládnete taky.
www.okgo.net/media/videos „
ROSICKÝ
PO ŠNAPSU
Cílem této aktivity je
posadit se zpět
na židli (míč) bez
použití rukou.
S co největším
nápřahem nakopáváme míč a snažíme se
dát gól do země.
téma
Cvičení odpovídá nejnovějším poznatkům
medicíny
SLOVNÍK
FITNESS
REKLAMŠTINY
Překlad: Možná vám
to zničí klouby, ale to
zjistíte až za pár let.
Zaplatili jsme pár
doktorů, aby řekli, že
je to zdravé. Až jim
jednou zaplatí někdo
jiný, změní svůj
odborný názor.
Horká novinka
Překlad: Tohle
náčiní znaly už vaše
babičky. My jsme ho
natřeli na modro,
opatřili novými
úchytkami a šup
s ním zpátky na trh.
Přece taky nevěříte,
že kostkované sukně
přišly do módy letos
úplně poprvé.
Cvičení hollywoodských hvězd
Překlad: Jennifer
Anistonová viděla
na videu upoutávku
jedné lekce a řekla,
že by to chtěla někdy
zkusit, až zestárne
a nebude vědět, co
s časem.
Opravdová zábava
Překlad: Bude vás to
bavit tři neděle.
Mezitím už bohužel
zaplatíte lekce na půl
roku dopředu
a pozvete všechny
kamarádky,
na kterých vám
opravdu záleží.
Cvičení pro každého
Překlad: Cvičení nevyžaduje žádnou
námahu, a proto
taky nemá žádné
výsledky. Můžou ho
cvičit i staří a tlustí,
pokud se smíří s tím,
že staří a tlustí
zůstanou.
Slavný osobní trenér
Překlad: Osoba,
o které byste se nikdy
nedozvěděli,
kdybyste ve fitku
neviděli reklamu,
kterou si tam
zaplatila. „
37
téma
1
FITNESS
ROZPOČET
LEVNĚ
2
3
4
1. Kecky
Cena: 0 Kč
Určitě je najdete v botníku.
A když ne, tak si je od někoho
natrvalo půjčíte. Parádu s nimi
sice neuděláte, ale zase budou
úplně zadarmo.
2. Ručník
Cena: 0 Kč
Spolu s teniskami asi nejdůležitější část vaší výbavy. Dobrá
zpráva je, že byste ho měli najít
v koupelně.
3. Hřeben
Cena: 15 Kč
Pokud nemáte vlasy nebo se
jich vzdáte, ušetříte. Jinak
musíte do drogerie. Ale ani
tahle položka není nijak
zvlášť závratná.
38
5
6
7
4. Kapesníčky
Cena: 2,50 Kč
Základní věc z kategorie
„nikdy nevíte, kdy se to bude
hodit“. Známe třeba jednoho
sportovce, kterého zachránily
ve sprše, když si zapomněl
ručník.
5. Mýdlo
Cena: 15 Kč
Dříve nebo později pro něj
budete muset do drogerie.
Leda byste o něj okrádali
svého zaměstnavatele
na toaletách v práci.
6. Voda
Cena: 0 Kč
Doplňovat tekutiny, to je to
nejdůležitější. Ale taky se na to
dá vyzrát. V koši ve fitku určitě
najdete nějakou petku a obsah
doplňte z kohoutku.
7. Stará taška z fotbalu
Cena: 0 Kč
Stejný případ jako boty.
Za tašku neplaťte, určitě se vám
někde válí. A když ne vám, tak
někomu z příbuzenstva. „
CELKEM: 32,50 Kč
téma
1
FITNESS
ROZPOČET
DRAHO
2
3
4
1. Tílko Pro Touch
Cena: 349 Kč
Na oblečení nešetřete. Všichni
by měli vidět kvalitu, která
navíc musí efektně obkružovat
vaše rostoucí svaly.
2. Tribulux
Cena: 590 Kč
Jeden z přípravků, po kterém
prý rostou svaly. Říká se jim
zavodňovačky. Podle znalců
ale fungují stejně jen tehdy,
když cvičíte a dodržujete
správnou životosprávu.
2. Cellem TM Avanced
Pump Formula
Cena: 590 Kč
Tenhle přípravek by vám měl
snad rozšířit cévy. Což v praxi
znamená, že neodpadnete po
deseti minutách, a naopak
budete chtít cvičit a zvedat víc
a víc a víc.
5
4. Boty Salomon
Cena: 2699 Kč
Speciální boty na fitness pod
1000 korun neseženete,
pokud tedy nebudete pátrat ve
slevách. A mají-li stát za to,
bude to ještě dražší.
5. Batoh Burton
Cena: 949 Kč
Batoh je vizitka. To neošidíte
nějakou igelitkou. Musí něco
vydržet, ale především musí
dobře vypadat. Tak jako vy.
6. Proteiny
Cena: 890 Kč (balení 2,5 kg)
Po proteinech by vám měla
růst čistá svalová hmota. Ale
bez cvičení to nepůjde.
Proteiny nejsou levná záležitost, protože jich musíte jíst
tolik, že se po nich jen zapráší.
7. Sacharidy
Cena: 1245 Kč (balení 2,5 kg)
Bílkoviny a cukry jsou na
objem. Nafouknete se a podle
některých měřítek pak budete
vypadat dobře před holkama
nebo před klukama. Nebo
před holkoklukama. „
CELKEM: 7312 Kč
39
téma
KDYŽ
NECVIČÍM, Magda Chvalinová si život bez cvičení
neumí představit. Do fitka chodí každý
JSEM den, o víkendech tu tráví několik hodin.
„Zvykla jsem si na endorfiny a pohyb,
NERVÓZNÍ a když je nemám, jsem na ránu,“ říká.
Zkoušíte ráda nové fitness styly?
Který byl nejdivnější?
Zkouším pořád. Nevydržím dlouho u jedné
věci, nebaví mě to, potřebuju změnu. Vždycky mám období, kdy mě něco baví víc: třeCvičíte denně, nebo si dáváte pauzu?
ba jsem intenzivně chodila na squash, pak
Teď skoro denně. Buď na hodinku brzo ráno,
zase na chodicí pás a teď jsem hodně nadnebo na nějakou lekci, když se po práci vrašená z tancování – navštěvuji hodiny port de
cím domů. Ve fitku, kam teď chodím, jsou
bras a zumby. Hodně divné bylo slide. Je to
televize na každém stroji. Běhám na pásu
kluzká podložka rozměru karimatky se zanebo cvičím na orbitreku a kourážkami na konci. Přes boty
kám na film, hodina a půl uplysi navléknete takové punčoš„
Měla
jsem
doma
ne jako voda. O víkendu mám riky, které hodně kloužou, a pak
rotoped a za dva
tuál, že si zajdu na hodinu dvě
děláte na té podložce různé
cvičit a pak se přesunu do relax
cviky a cítíte se jako na brusměsíce
skončil
zóny, kde je vířivka, pára, sauna
lích. Bavilo mě to, ale bylo to
atd., a strávím tam klidně půl dne. jako věšák
opravdu hodně zvláštní.
na oblečení.
Není to moc, trávit
Existuje cvičení,
tolik času na cvičení?
které vás nebaví?
Potřebuju
dav
V pondělí je tancování, v úterý...
Jóga. Mám sedavé zaměstv posilovně .“
Je tam toho prostě tolik... A je to
nání, potřebuji si někde vyi společenská událost, protože
bít energii a na to je jóga
se domluvím s nějakou kamarádmoc pomalá. A úplně nekou, chodíme třeba na pásech a povídáme si.
snáším spinning. Kolo mám přitom ráda,
ale spinning mi přijde divný. Přestava, že jeKde berete chuť? Přece nemůžedete na kole v místnosti, mě moc neláká.
te mít pořád náladu sportovat...
Když mi v šest ráno zazvoní budík, že mám
Změnilo vás nějak cvičení?
vstávat, musím se hodně přemlouvat, abych
Určitě. Začala jsem dělat nové sporty, dřív
vylezla z postele. Stejně tak když jedu z práce
jsem tolik neexperimentovala. Chodím i jia cítím se unavená, mám chuť nikam nejít. Ale
nak oblékaná, sportovněji. A taky posloupak si řeknu: jak to skončí? Přijedu domů, nachám jinou hudbu. Dřív jsem měla ráda
jím se, lehnu si k televizi... Donutím se, a když
rock, teď díky step aerobiku dávám předuž jsem v posilovně a cvičím, cítím se super.
nost disko hudbě. Asi jsem trochu změniMotivuju se taky finančně: dělám si čárky, kola i životní styl: když jsem se dřív chtěla vilikrát jsem si byla zacvičit, a na konci měsíce si
dět s kamarádkou, šly jsme na dvojku vína,
spočítám, zda se mi členství ve fitku vyplácí.
zatímco teď si dáme sraz v posilovně. Snažím se chodit dřív spát, ale nepřeháním
A co si zacvičit doma?
to: mejdan kvůli cvičení nevynechám. „
To vůbec nejde. Měla jsem doma rotoped, vydržela jsem na něm jezdit dva měsíce a skončil jako věšák na oblečení. Pak jsem
si pořídila orbitrek a je to to samé. Potřebuju davovou psychózu v posilovně, kdy vedle
vás někdo běží, vy už nemůžete, ale nechcete to vzdát, protože se vzájemně trumfujete.
ný. Ale kromě tohohle excesu je opravdu super. Strašně záleží na tom, kdo trenér je, jak
vás pro cvičení nadchne a jak dokáže udělat hodinu pestrou. A hlavně jak mu věříte.
Pamatujete si svoji první lekci ve fitku?
Pamatuju. Poprvé je to strašné. Vůbec nerozumíte tomu, co cvičitelka říká. Všichni to zvládají, jenom vy si připadáte jako
idiot, protože nevíte, co máte dělat, a neumíte zkoordinovat pohyby. Navíc ostatní ženy už obvykle cvičí dlouho, takže dobře vypadají. Vy máte o třicet kilo víc a cítíte
se mezi nimi blbě. První hodiny jsou tedy
hodně nepříjemné. Ale pak si zvyknete.
Máte radši menší fitka, nebo velké řetězce?
Hlavně se tam musím cítit dobře. Vyhýbám
se velkým a neútulným prostorám a taky posilovnám, kde se producírují chlapi v tílkách
a pantoflích a strašně u toho hekají. Potom
se prohlížejí v zrcadle, o kolik jim zase narostly svaly – je to hrozně trapné. A přitom ani
moc necvičí: třikrát zvednou činku a dost.
Není lepší speciální ženské fitko?
Taky jsem do jednoho chodila. Některé ženy je vyhledávají, ale mně
nevadí cvičit s chlapama.
Co osobní trenér, vyplatí se?
Já jednoho mám. Dřív jsem za ním dokonce
chodila na druhý konec Prahy, do fitka, které bylo strašné. Protože byl skvělý, tak jsem
to vydržela. Jednou mi ale přišlo, že se chová divně. Nutil mne do takového posilování,
které jsem předtím nedělala, a všechno vyvrcholilo tím, že chtěl, abych zvedala 65kilogramovou činku mrtvým tahem. Třikrát jsem ji
zvedla. Naštvala jsem se, vynadala mu a šla
pryč. Na další hodině přiznal, že byl namete40
téma
té
ém
maa
41
pokec
Domeček pro buzničky u Matky Kapavky, Bazén (bez vody), Usáma
je hrdina a taky Bůh je DJ. Pražské Divadlo Letí přitáhne diváky i bez
Hamleta. „Hrajeme jenom hry v české nebo světové premiéře,“
říká divadelní režisérka Martina Schlegelová, která Letí šéfuje.
text Tereza Šimůnková foto Michael Kratochvíl
Martina Schlegelová
Hodně hustá hra
Staré hry pro vás nejsou dost vášnivé?
Určitě jsou. Teď jsem v divadle v Uherském
Hradišti dělala Emiliu Galotti, což je ultrastará,
osvícenská hra o tom, jak se princ zamiluje
do měšťanské dívky, která má den před svatbou, její otec situaci nezvládne a nakonec ji
zabije. Uvědomila jsem si, jak si těmi novými
hrami zbytečně komplikuju život. Staré hry
za staletí prošly hrozně přísným sítem, ty, co
přežily, jsou prostě špička. Dnešní hry můžou
být taky skvělé, ale musíte se nabídkou prohrabat sama.
Poznáte dobrou hru na první dobrou?
Někdy se vyloupnou až potom, co vidím, jak
mávají s publikem. V Letí děláme scénické
skicy, aby se ukázalo, jestli to bude lidi bavit,
anebo jestli se budou herci ptát naší produkční Madly, kde zas koupila nafukovací diváky.
Mně vždycky přišlo, že svést to na publikum je nejjednodušší výmluva...
V divadle dělá publikum čtyřicet procent. Lidi
představení buď udělají, anebo zůstanou
sedět celý večer kamenní. Ale i u koženého
publika může dojít ke dvěma koncům. Buď
takoví zůstanou, anebo ve finále začnou šíleně tleskat a jedeme deset děkovaček. Jak to
dopadne, se do poslední chvíle neví.
42
Je český divák něčím zvláštní?
Předně je strašně nedůvěřivý vůči novým
hrám. Třeba Britové se na nové hry vyloženě
těší. To nás míjí. I když lidi, co chodí na Letí,
už v sobě tu vášeň pro nové hry objevili. Mě
hrozně baví pozorovat diváky, co k nám přišli
poprvé a zjišťují, že nová hra je úplně nový
typ zážitku, než když jdou na Shakespeara.
Najednou říkají: „Jé, to je o nás!“ Hodně lidí
přijde na jedno představení a pak během
dvou měsíců obrazí všechna ostatní.
Proč?
Současné hry jdou přímo. Hovoří o současném světě, aniž by to člověk musel hrozně
složitě hledat v kontextu. Hlavně mladé
překvapuje, když zjistí, že divadlo s nimi
komunikuje stejně přímo jako nezávislý film.
Zvášť když většinou moc do divadla nechodí,
a když už, mají pocit, že uvidí povinnou školní
četbu na jevišti.
Takže se baví i při dopoledních představeních pro školy?
Žádné žvejkačky po nich ze sedadel neslepujeme. Nezaznamenali jsme ani žádnou
hladinu šumu, kterou jsme čekali. Přitom
pro ně nehrajeme úplně nejpřístupnější hru,
Zazděná/Mauerschau je z historie, a navrch
dvojjazyčně.
MARTINA
SCHLEGELOVÁ
f narozena 16. února
1981 v Praze
f na DAMU studovala
režii a dramaturgii
f třetím rokem řídí
Divadlo Letí
f kromě Letí pracovala
jako režisérka nebo dramaturgyně např.
ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti,
v Klicperově divadle
v Hradci Králové
f na DAMU vyučuje
současné drama
f s Letí chystá velký
projekt Centrum současné dramatiky, které chce
podporovat vznik nových
českých her a vytvořit
prestižní centrum současného divadla
pokec
Jste režisérka drsoňka?
Naopak. Noví herci si o mně na začátku myslí,
že to nedám. Nerozčiluju se, nedělám kolem
sebe vlny, tajemnou auru zásadního umělce,
který jim změní život, ani člověka, který by
je ponížil a pak povýšil. Já mám ráda, když
spolupráce probíhá úplně v klidu. Poprvé
to herce dost vyvede z míry. Tady se neječí?
Tady nejsou žádné nervy? A furt čekají, kdy už
konečně přijde Problém. A když pořád nepřichází a premiéra se blíží, někdy se ho pokusí
vyrobit sami. Třeba mi na druhé veřejné
zkoušce někdo řekne, kdo celou dobu fungoval, že neví, jak to má hrát. Hrozná hysterie,
všechno špatně.
Co děláte? Dáte malou úlitbičku hysterii?
Ne, pokud to tak necítím. Když jsem unavená
před premiérou nebo když se tenhle pokus
o vyvolání hysterie opakuje, zvednu hlas a zarazím to, ale v devadesáti procentech případů si s tím člověkem sednu, dohodneme se,
že se nic neděje, a jedeme dál.
Naposled jste režírovala irskou hru Terminus. Irové vás i jinak dost baví. Čím?
Terminus je na jednu stranu realistický příběh
současného velkoměsta, a zároveň je posunutý do zvláštního fantasy světa, kde vystupují postavy Andělů a Démonů z pekla. Pro Iry
to, není nadpřirozeno, ale regulérní součást
jejich světa. Nikdo neřeší, že do Dublinu přichází Démon.
Démon na Václaváku by nefungoval?
Ne jako u nich. Irové mají benzinku a za ní žije
víla. Obojí je úplně stejně reálné. To je hrozně
lákavé. Terminus má taky úplně jasnou katarzi. Projdete příběhem a na konci nastane
očištění. Tenhle zážitek současné publikum
často postrádá.
Jako že současné hry mívají mlžný konec?
Ano. Autor často neví, jak by to mělo být,
anebo se na to bojí říct svůj názor. To nemám
ráda. Ať mě uvrhne do depresí, ale měl by
mi nabídnout když ne řešení, tak aspoň
odpuštění. Abych nebyla na představení jen
proto, že všechno na světě je špatně. Katarzi
má i Ravenhillův Bazén (bez vody), což je
hodně hustá hra o partě loserů, kteří se mstí
úspěšnější kamarádce. Spousta z nás zažívá,
že jejich kamarádi jsou úspěšnější než oni,
i když třeba ani nejsou lepší, a musíme se
s tím nějak srovnat.
44
pokec
Několikrát se mi udělalo
blbě, tak jsem ležela
na scéně s nohama nahoře
Je to generační problém?
Myslím, že jo, protože jsme se narodili do jiného světa než naši rodiče. Hrozně se hledí
na výkon. Najednou je vám třicet a začíná
bilance. Mám auto? Mám dvě děti? Mám
práci? Koukám, co dělají spolužáci z vejšky,
jestli jsem tedy dobrý, anebo to není úplně
ono. U našich rodičů ta soutěž nebyla tak otevřená. Věděli, že výš je nepustí, a tak se s tím
srovnali. Dneska je to na nás.
Jak se na sebe ve třiceti díváte vy?
Objektivně jsem zřejmě docela úspěšná, subjektivně mám pocit, že jsem mohla dokázat
mnohem víc. A samozřejmě že porovnávání
se spolužáky taky probíhá.
Chtěla jste dělat divadlo odmalička?
Ne! Chodila jsem do divadla od patnácti s kamarády klasicky na Klub mladého diváka, ale
nikdy jsem ho netoužila dělat profesionálně,
nikdy jsem ani nehrála amatérsky. Na DAMU
jsem se přihlásila náhodou, protože to byly
první příjimačky, byly už v lednu, a já si chtěla
vyzkoušet, jak přijímačky vypadají.
Čím jste je přesvědčila,
že vás vzali napoprvé?
Dost za to mohla pohodlnost komise. Chtěli
mladé holky, které nebudou moc odmlouvat,
protože předtím nabrali ročník starších kluků.
Vymstilo se jim to, protože my jsme odmlouvaly hodně. A možná že nějaký ten talent
viděli právě proto, že jsem byla úplně nepolíbená divadlem. Já vůbec nevěděla, o čem to
studium je a jak se mám připravovat. Tak jsem
dál chodila jako vzorná studentka do divadla
a četla hry. Když jsem v září přišla do školy,
byl to šok. Nevěděla jsem, jak se zkouší, že
se nejdřív čte, pak se jde do prostoru a pak
na jeviště. Měla jsem naivní představy, že
aranžmá na jevišti je každý večer jiné, že když
chce herec přijít zprava, přijde zprava, podle
aktuálního pocitu. Okamžitě odhalili, že jsem
úplně mimo. Udělali jedinou správnou věc,
poslali mě do Národního na praxi dělat asistentku asistentovi. Hodili mě do vody, a tak
jsem se začala učit. Ale první roky byly docela
tvrdé. Člověk tušil, že nechce stoprocentně
přebírat, co mu říkají na škole, protože jsme
měli docela konzervativní vedení, ale bez
praktické zkušenosti nevíte, proč s něčím
nesouhlasíte... Trvalo mi několik let, než jsem
se naučila prosadit vlastní názor, aniž bych
musela tlačit na pilu.
Režisér, trenér a maminka mají vždycky
pravdu. To je trénink, nebo přirozená
autorita?
U divadla a zřejmě i u kolektivního sportu
musí být jeden člověk, co to nakonec rozhodne. V určitém bodě končí demokracie.
I když jsou herci starší, zkušenější nebo mají
pochybnosti, nakonec musejí jít a udělat, co
po nich chcete. Režisér si svoji vizi musí umět
obhájit a prosadit.
Prosadit názor jsem vlastně uměla už
na škole, ale nějak jsem se s tím neuměla
srovnat. Přišlo mi, že tím už nebudu ženská.
Že kvůli téhle práci zhrubnu, že budu muset
být agresivní. To je hrozný nesmysl. Člověk
kvůli autoritě fakt nemusí nosit kalhoty. Teď
jsem zkoušela s těhotenským bříškem, bylo
tam devadesát procent chlapů a nebyl vůbec žádný problém ani pro ně, ani pro mě.
Několikrát se mi udělalo blbě, tak jsem ležela
na scéně s nohama nahoře, ale necítila jsem
nejmenší pocit ponížení, ani mě nenapadlo
to překonávat. Prostě jsem těhotná a mám
nějaké limity, vy se opijete a ráno budete mít
taky nějaké limity.
45
pokec
Jste rozhodná i v běžném životě?
Ale jo. Člověka to vychová k jistotě. Umět říct,
jak to bude, aby kolem toho nevznikla zbytečná diskuse, ale taky nikoho neurazit. Akorát
si musím dávat pozor, abych tenhle model
chování nepřenášela i do vlastní rodiny.
Letí vedou tři mladé ženy. Navíc máte mladé překladatelky, dramatičky... Čím to je?
Neděláme programově feministické divadlo,
prostě jsme se potkaly. Ano, je to neobvyklé,
ale funguje to. Větší problém s tím má svět
okolo. V Česku dochází k paradoxní situaci,
že většinu publika tvoří ženy, ale inscenace
většinou dělají muži. Režírují muži, výpravu
dělají muži, dramaturgové bývají poměrně
často muži, i když tam už mají ženy dovoleno.
Přijde mi to malinko nelogické. Kdyby v redakcích sportovních časopisů seděly jenom
ženy a trenérky byly jenom ženy a komentovaly ženy, pánové by se asi taky tvářili, že je
to zvláštní. Tady to paradoxně lidem připadá
normální. Neříkám, že by divadlo mělo mít
kvóty, ale ženy by měly proniknout i do pozic,
které jim nejsou úplně otevřené.
Takové ještě jsou?
Globálně to funguje tak, že v určitých situacích má muž jednodušší situaci. Když se
hledá režisér nebo umělecký šéf, automaticky
se přemýšlí o muži, protože žena to přece
bude mít komplikované s rodinou. Ano, jsou
tady omezení. Režisér na volné noze je každé
dva měsíce jinde a žije na ubytovně, což je
pro muže mnohem snazší než pro ženu. Mít
někde děti a jezdit za nimi na víkendy? To je
limit, na který narazíte. Takže třeba já to částečně řeším stálou prací se svým souborem
v Praze, jsem takzvaný umělecký šéf.
To neříkáte umělecká šéfka?
Mně to zní nějak blbě. Nebo umělecká šéfová? Brr. Režisérka, to už jo.
Jste krátce před porodem, přitom taky hostujete. Jak to chcete skloubit?
Příští rok nebudu zkoušet mimo domov, protože budu doufám kojící matka. Až nebudu
kojící matka, ráda bych jednou za rok odjela
z Prahy. Ono je to zdravé, ve vlastním souboru jste ve skleníkových podmínkách.
46
Ženy by měly proniknout
i do pozic, které jim nejsou
úplně otevřené.
Budete se k dítěti chovat jako maminka,
nebo jako režisérka?
Já bych hlavně byla ráda nezasahující rodič.
I v divadle mám tendenci nechat lidi, ať to co
nejvíc dělají podle svého. Akorát se musejí
soustředit.
Kdy skončí demokracie?
Moje maminka mě od útlého dětství nechala
samotnou zhodnotit situaci, a tak konec
demokracie nastal velmi zřídka. Dítě je od začátku partner, i když mu chybí zkušenosti
a dovednosti, a já jsem od toho, abych ho jistila. Ne od toho, abych ho řídila. K tomu dospívám čím dál víc i v práci. Nechávám herce,
aby realizovali svoji vizi. Vytknu směr, určím,
jestli jdeme lesem, nebo polem, a nechám
lidi ukázat, co to pro ně znamená. A pak se
snažím, aby se mi po tom poli nerozutekli. To
je vlastně všechno.
Emgeton Flexaret Mini
První fotomobil na světě s 12MPix a trojnásobným optickým zoomem
FOŤÁK, CO UMÍ TELEFONOVAT
Emgeton Flexaret Mini nabízí
dosud nevídanou kombinaci
mobilního telefonu s dotykovým
displejem a profesionálního
fotoaparátu vybaveného
12,2Mpx CCD snímačem s trojnásobným optickým zoomem,
stabilizátorem obrazu, detekcí
obličeje, režimem panorama
a dalšími funkcemi.
POHLEDNÝ A VÝKONNÝ
Kompaktní přístroj s rozměry
113 × 52 × 19 mm a hmotností
143 g sází na kombinaci stylových černých a stříbrných designových prvků s matnou povrchovou úpravou. Čelní straně
vévodí rozměrný 3" TFT dotykový odporový displej s rozlišením
400 × 240 bodů a podporou
262 tisíc barev. Nastavení citlivosti ISO je v rozmezí 80–3200.
JEMNÝ NA DOTYK
Dotykový displej se spolu s pětisměrovým ovládacím kolečkem
a dvěma funkčními tlačítky po
jeho stranách, které slouží k pohybu v nabídce telefonu
a k ovládání hovorů, stará o obsluhu většiny funkcí telefonu.
Velký displej poskytuje výrazně
víc prostoru pro zobrazení softwarové klávesnice oproti tradiční
tlačítkové numerické klávesnici.
BATERKA NAVÍC
Aby se budoucí majitelé nemuseli bát nenadálého vybití akumulátoru, Emgeton přidává do
balení telefonu i jeden náhradní.
Vybít ale i jeden z nich dá pořádnou práci, Li-Ion akumulátor
s kapacitou 1 020 mAh dokáže
zajistit až 10 h hovoru, 450 h pohotovostního režimu nebo expozici až 1 320 fotografií.
Autorizovaní distributoři a prodejci
Prodejní sítě: SPACE (Setos), SO EASY (Agora), K+B Elektro Expert, Mobil Pohotovost, 3A.CZ, FOTO ŠKODA,
eProton (HP Tronic Zlín), AARON, ALZA.cz, Internet Mall, SWS, T.S. Bohemia, GLOBUS ČR, ELECTROWORLD, NAY CZ.
Bližší informace o produktu a dalších prodejnách na www.emgeton.cz
KVALITNÍ MULTIMEDIÁLNÍ
PŘEHRÁVAČ
Kromě hrátek s fotografiemi je tu
také vysoce kvalitní přehrávač
multimediálních souborů, s bohatou podporou formátů. Tyto soubory, např. čerstvě pořízené fotografie, video nebo muziku, lze
díky programu Emgeton Flexaret
Mini Media Center rovnou z telefonu nasdílet přátelům na komunitní služby Flickr a YouTube.
NĚCO
NA KAFE
šmrnc
Hledáte oblečení na pokec s kamarádkou?
Zkuste rozehrát hru protikladů
a zkombinujte hiphopový styl s elegantními
doplňky. Nezapomeňte ozdobit své
zápěstí něčím opravdu skvostným. Pokud
nechcete být pozadu, sáhněte po lesklém
materiálu. Nebojte se anarchie.
bíle sako TAILY WEIL,799 Kč
košile ORSAY, 499 Kč
tepláky ADIDAS, 1390 Kč
tenisky ADIDAS, 2200 Kč
RANDE
V TEPLÁKÁCH
NE VŠICHNI SE VE JMÉNU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU CHTĚJÍ POTIT
VE FITKÁCH A NA HŘIŠTÍCH. SPORTOVNÍ MÓDA JE ALE ŠIK NEJENOM V TĚLOCVIČNĚ.
MŮŽETE JI KOMBINOVAT I NA DOKONALE NEPROPOCENÝCH MÍSTECH.
foto verygoodforhollywood.tv lights & production Petr Dobiáš styling Dušan Bebčák
make-up Míša Pohádka models Lucie Zimová, Dušan Bebčák
48
šmrnc
NA NÁKUP I ZA KULTUROU
Na jaře přicházejí ke slovu barvy, s kombinací zeleno-žlutá
určitě zabodujete. Dnes už tvrdé kastovní zákony dávno
neplatí, v našem modelu můžete vyrazit klidně za kulturou.
Nebojte se doplňků, vaši kapsu nezruinují, ale váš vzhled
povýší na jinou úroveň.
bunda Adidas original
store, 2299 Kč
kalhoty ZARA, 1450 Kč
tenisky Adidas, info
o ceně v obchodě
brýle IKONIK STORE,
390 Kč
binární hodinky
01THE ONE, 4260 Kč
49
šmrnc
vesta TAILY WEIL,
669 Kč
tílko, H&M, 250 Kč
kalhoty s volným
sedem
KEBAB, 1770 Kč
tenisky CONVERSE,
1450 Kč
brýle IKONIK STORE,
390 Kč
náramek NEXT, 269 Kč
FESTIVALOVÁ GAZELA
Léto s sebou přinese čas koncertů, bez pořádné výbavy se
neobejdete. Vleťte na to ze široka a zkuste pohodlné turky.
K nim volte upnutější vršky a budete za sportovní gazelu,
i když na cvičištích moc času netrávíte.
50
šmrnc
ŠATY JAKO ŠELMA
Zkuste sebrat odvahu
a povýšit sportovní
bundu na minišaty.
Zdánlivý omyl běžecké
sprinterky smažte
společenskou obuví.
větrovka Puma, info
o ceně v obchodě
lodičky TOP SHOP,
1890 Kč
51
šmrnc
sako F&F, 599 Kč tílko TOP MAN, 250 Kč
tepláky ADIDAS ORIGINAL STORE 1290 Kč
tenisky CONVERSE, info o ceně v obchodě
binární hodinky THE ONE, 1890 Kč
kšilt KEBAB STORE, 150 Kč
NA RANDE
Potřebujete udělat dojem, ale zároveň nechcete působit moc upjatě?
Není nic jednoduššího než namixovat sportovní kalhoty s ležérním
sakem, a neotřelý model je na světě. Stylově pak působí zelené conversky
doplněné originálním kšiltem.
52
šmrnc
sako TAILY WEIL, 699 Kč
košile KEBAB STORE, info o ceně v obchodě
legíny NEXT, 399 Kč
tenisky CONVERSE, 1450 Kč
FRANCIE VE VAŠEM ŠATNÍKU
Francouzský styl vás bezpečně a elegantně provede
nástrahami pracovního týdne. Nebojte se k němu nazout
conversky – dnešní trendy velí obouvat je téměř kamkoliv.
ADRESÁŘ: TAILY WEIL Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4, PALLADIUM , náměstí Republiky 1, Praha 1,
H&M Palladium, náměstí Republiky 1, Praha 1, ORSAY Nový Smíchov, Řevnická 1/121, Praha 5, URBAN STORE
PALLADIUM, náměstí Republiky 1, Praha 1, NEXT Nový Smíchov, Řevnická 1/121, Praha 5, TOP SHOP TOP
MAN PALLADIUM, náměstí Republiky 1, Praha 1, ZARA Nový Smíchov, Řevnická 1/121, Praha 5, ADIDAS
ORIGINAL STORE Jungmannovo náměstí, Praha 1, IKONIK STORE Ostrovní 25 , Praha 1, KEBAB STORE
Dušní 1, Praha 1 , THE ONE, www.theone01.cz, PUMA PALLADIUM , náměstí Republiky 1, Praha1
53
,
5
2
AŽ DO DOMU
SWISS. Zahrajte si
s námi a vychutnejte
si švýcarskou kvalitu.
–
Tento měsíc uděláme něco pro zdraví našich předplatitelů.
Dostanou od nás totiž prima gumu i s návodem, jak s ní
soutěžit ve skákání. Takže buďte fit!
OBJEDNEJTE SI ČILICHILI AŽ DOMŮ.
A VYBERTE SI, JAK NA TO:
→ Zasurfujte na www.cilichili.cz/zasilani a vyplňte zasílací
adresu. Pak už jenom přes mobil potvrdíte objednávku,
a hotovo.
→ Pravidelné zasílání ČILICHILI si můžete objednat i přímo
přes Vodafone live!. Odkaz najdete na titulní straně nebo
na záložce menu, pak už vás to povede. Hračka!
Případné nastavení mobilu pro WAP – Vodafone live! zařídíte snadno na
www.vodafone.cz > Služby a nastavení.
Za zpracování objednávky, balné a poštovné zaplatíte měsíčně ze svého
kreditu nebo tarifu 25 Kč (včetně 20% DPH). Starat se o to nemusíte,
zařídí to systém.
ČILICHILI si můžou objednat jenom zákazníci Vodafonu. Takže jestli
u nás nejste, možná je čas přejít.
INZERCE
→ Zavolejte na Vodafone linku (s předplacenkou vytočte
*77, s tarifem *077) a všechno vyřídíte s operátorem.
SWISS je váš spolehlivý dopravce pro soukromé i služební cesty do Švýcarska, po
Evropï i do mnoha dálkových destinací.
Celý proces rezervace, úhrady letenek i
odbavení se na let vèetnï tisku palubních
vstupenek mđžete uskuteènit online, z
pohodlí vašeho domova èi kanceláće.
Palubní vstupenku si také mđžete nechat
zaslat do mobilního telefonu, se kterým
se na letišti prokážete pći kontrole cestovních dokladđ.
Zapojte se od 3.5. do 16.5.2010 do naší
jarní soutïže a mđžete si cestování se
SWISS sami vychutnat, pokud vyhrajete
nïkterou z hlavních cen: dvï letenky po
Evropï v Business Class anebo dvï letenky
v Economy Class do Švýcarska! Vstup do
hry je na èeských stránkách swiss.com.
Pro více informací o našich službách volejte
234 008 229 anebo nás kontaktujte na
[email protected]
A ještě pro pořádek: Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang
merang
Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7-Troja. Kdybyste
ste měli
s doručením časopisu jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní
pracovní
den 9.00 až 18.00 hod). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti
najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz.
SWISS.COM
023_300_SWA330_63x245_Vodafone 1
19.04.10 13:52
víkendovka
Sláva Buzicům!
Buzicům bychom měli být vděčni. Díky nim jsme v Čechách měli již
od 16. století draka. A co na tom, že vycpaného. I tak to byla jaksepatří
raritka, jakou nikdo široko daleko kolem nevlastnil. A ani nevadilo,
že to byl jen vycpaný krokodýl. Hlavně že strašlivě cenil zuby!
text Petr Šimáček foto Fotobanka.cz, Profimedia
Pojďme se toulat po stopách rodu, který
proslavil kraj kolem dolní Ohře, a to nejen
tím drakem. Dodnes se tu s ním setkáváme
takřka na každém kroku. Ano, řeč je o Buzicích z Valdeka, později zvaných Zajícové
z Házmburka.
Asi největší dominantou kraje je bezesporu sám hrad Házmburk. Krom toho, že byl
ve své době nedobytnou pevností – Zajícové
stáli za husitských válek na straně práva a pořádku a husité hrad nikdy nedobyli –, váže se
k němu ještě jiná zajímavost. Na konci devatenáctého století zde opakovaně došlo k sesuvu půdy, což nemá široko daleko obdoby.
Masa kamení a hlíny, která se sunula rychlostí
asi metr za hodinu, zbořila pod hradem ve vsi
Klapý nejprve 32 domů a po šestnácti letech
dalších dvaapadesát. Radost z toho měli asi
jen školáci – zasvé vzala i školní budova.
Zajícové z Házmburka vlastnili též blízké Libochovice, městečko na břehu Ohře,
kde se kromě zámku nachází i rozsáhlý park
ve francouzském stylu, založený Janem Tulipánem. Žije tu několik desítek pávů a ti se
vám, pakliže se unaveni celodenním putováním rozhodnete přespat v zámecké ubytovně, postarají o nezapomenutelný budíček.
„Ty mrchy řvaly už od čtyř,“ poznamenal před
lety můj známý, který to zažil. Jindy mírumilovný vegetarián pak líčil, kterak jim už už šel
ven zakroutit krky. „A i těm, kdo je tam chovaj,“ cukalo mu při té vzpomínce v oku.
V Budyni nad Ohří, na pěkně zachovaném blatném hradě, se pro tentokrát se Zajíci rozloučíme. Zde sídlili po opuštění Házmburka, právě sem přivezl roku 1518 Jan
Zajíc zmíněného krokodýla. Podivné zvíře vypustili do vodního příkopu. Po krátké
době však uhynulo zimou. Po vycpání nějakou dobu „drak“ visel v průjezdu místní radnice, nakonec skončil v jedné z hradních síní.
Tak se ho nelekněte!
55
víkendovka
Budíííííččččééééék!!!
Erkesreuth
Házmburk
Majdalena
Budyně nad Ohří: Tady bydlí drak
Libochovice: Tady pávi, ti jsou
strašnější
Rodinka
Milenci
Partička
S dětmi jistě pokořte hrad
Házmburk. Cesta k hradu je pozvolná a není problém ji zdolat
třeba i s kočárkem. Z hradu je
ohromný výhled na České středohoří, na Říp. Navíc 8. května
bude hrad vyhrazen hlavně dětem – konají se zde dětské soutěže se sladkými odměnami. A pro
rodiče tu budou rožnit sele.
Stavte se také v libochovickém
zámku, tedy spíš v zámeckém
parku. Vaši malí nezbedové zde
mohou během procházky trochu prohnat ukřičené pávy, lovit
v rybníčku zlaté rybky, a bude-li
zrovna dvaadvacátého, budou
se moci zúčastnit soutěží a užít
atrakcí zdejšího dětského dne.
A určitě je kousek odtud, v Budyni nad Ohří, seznamte s příběhem o místním drakovi.
Tak kam s vámi, milenci mí milovaní. No mrkněte se po interiérech
libochovického zámku. V tomto měsíci se může klidně stát, že
na prohlídce budete jen sami dva
s průvodcem, a tudíž se nebudete muset stydět na leccos zeptat.
Dámy se budou moci juknout
do kouzelného zrcadla, které navrací mládí – kdo se do něj podívá,
zůstane navždy mladý; do doby,
než se podívá do zrcadla jiného...
Stavte se v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Krom docela zajímavé expozice, ve které jsou k vidění i šperky poslední Goethovy
velké lásky Ulriky, si venku můžete
prohlédnout kalouse ušatého –
místní doporučují počkat si na večer, kdy je na lovu myší!!!
Obujte si dobré boty, sbalte si
batohy a nechte se v pátek autobusem odvézt do Budyně nad
Ohří. Omrkněte vodní hrad s krokodýlem a před večerem dojděte do Libochovic, kde přespěte.
Přibalte si ale špunty do uší kvůli
pávům. Druhý den po prohlídce
Libochovic vyrazte na hrad Házmburk a z něho do večera dojděte do Třebenic, kde prožijte
noc druhou. V neděli ráno, budete-li mít ještě chuť, vyšplhejte
na zříceninu hradu Košťálov nad
Třebenicemi. Poměrně strmý výstup vás odmění nádherným výhledem nazpět k Házmburku –
trasu vašeho včerejšího putování
budete mít odtud jak na dlani.
Z Třebenic se pak pohodlně dostanete vláčkem přes Lovosice
kamkoliv dál.
budíííííííííččččččččéééééék!
56
www.fotoskoda.cz
novinka
Digitální zrcadlovka CANON EOS 550D v sobě skrývá tolik nečekaných
možností, že samotné fotografování s ní je malým velkým dobrodružství.
Vysoké rozlišení snímače a videosekvence ve Full HD kvalitě vás přesvědčí
o tom, že jste právě objevili fotoaparát, bez něhož, není možné žít.
+ EF-S 18-55IS + SD 8GB + kurz fotografování - Začínáme s DSLR
19.990,-
body 17.990,- / EF-S18-135IS 24.990,EF-S 18-55IS + EF-S 55-250IS 25.990,-
Fotografie nebo video, zachyťte svůj příběh
Palác Langhans
Vodičkova 37, Praha 1
ventil
Žihadla na okruhu
text a foto Eva Srpová, redaktorka časopisu Autocar
Zkoušet hranice auta i svého řidičského umu na normální silnici není moc dobrý nápad. Jenže
když máte auta, jako jsou Renaultsporty, noha na plynu se prostě cuká a ruka na šaltpáce
svrbí. Letos máte naštěstí super šanci předvést se tam, kde se to patří. Na okruhu.
Hot hatch. Tak se říká nadupaným sportovcům, vyšlechtěným z obyčejných hatchbacků. Jenže nestačí jen nadopovat je trochou
výkonu navíc a sáhnout do regálu pro
svítivou barvu. Musí mít charakter.
U Renaultu na to nezapomněli.
„Renaulty jsou ta auta s (cenzurováno)
na kapotě.“ Takhle se o strojích téhle francouzské značky debatuje v hospodě. No dobře, obyčejné verze vás za srdce moc často
nevezmou, ale když přijde řeč na modely divize Renaultsport, tedy vozy od chlapíků-kou-
58
zelníků, kteří z tuctovky vykouzlí
ostrou hračku s nespoutanou osobností, bráním je do posledního dechu.
MAZLÍCI Z FOTOALBA
Když jsme tři renaultí sportovce postavili
vedle sebe na okruhu v Sosnové, vypadali
přesně jako na rodinné fotce – tři výrostci,
narození s přesným věkovým odstupem, každý o hlavu větší jako schody na půdu.
Benjamín Twingo RS je veselý, pihovatý provokatér v mateřské školce. Zubí se a za zády drží
kámen nebo aspoň šišku, kterou vám
v nepozorovaném okamžiku pinkne do čela.
Prostřední, Clio RS, už má úsměv trochu prořídlý – je přece starší, takže mu mlíčňáky vypadaly a dásně si dospělácké zuby teprve
prořezávají. A stejné je to i s jeho chováním.
Nezkazí žádnou legraci. Je neskutečně mrštný a vynalézavý. Rozkažte mu, čistě z legrace, ať vyšplhá na táááámhleten topol, a než
ventil
RENAULT MÉGANE RS CUP
Cena holátka 749 900 Kč
Cena tohoto konkrétního kusu cca
820 000 Kč
Motor řad. 4válec, 1998 cm3, turbo
Výkon 250 koní v 5500 ot./min
Točivý mom. 340 Nm při 3000 ot.
Nejvyšší rychlost 245 km/h
Spotřeba 8,4 l / 100 km
Převodovka 6stupňová manuální
Zrychlení 6,1 s
Objem kufru 344 litrů
Hmotnost 1462 kg
Twingo dýchá Méganu na zadek
vyslovíte cordon bleu, už se vám bude smát
z jeho vrcholku. Ale nemá už potřebu okatě neposlechnout jako Twingo, vybudovat si
pověst čistě jen na tom, že je drzejší než jeho
vrstevníci. A ten habán Mégane na kraji? Nejstarší brácha – vzor. Ví, že nejen jančení, ale
i kultivované způsoby se cení. Pod sáčkem se
mu rýsují svaly jak Mirkovi Dušínovi. Divná
asociace? Pardon, to dělají ty slámově žluté
vlasy a lak v barvě slunečnice.
Takže tři nadržené hračky. Cenové rozpětí
od 350 do 750 tisíc v základu, výkon od 133
do 250 koní. Dá se tohle vůbec srovnávat?
Jasně že ano!
Můžete si položit otázku, jestli náhodou
nemá větší cenu Twingo, které stojí polovinu
Méganu. Anebo koupit místo Méganu Clio
a ušetřených dvě stě tisíc vypálit v nádrži. Jenže to byste na to šli od špatného konce.
Ať už je řeč o kterémkoli z téhle trojky, věřte, že se za volantem budete bavit. A pilovat
své řidičské schopnosti. Všechny tři (v různém měřítku) zvládnou všechny ty nudné
věci jako reálný život s nekonečnými nákupy a cestami někam, kam se vám ani nechce.
Ale pak se můžete sebrat a jet se třeba projet
na okruh.
Jako jsme to udělali my.
Renaultí zadky
nadšence neuspokojí. Letos se vám ale naskýtá unikátní možnost závodit i bez licence.
V seriálu jménem Amater Cup se jede devět
závodů, přičemž si klidně můžete zaplatit jen
jeden. A věřte, že to ani nestojí moc. Navíc
pokud si nechcete ničit svoje auto, půjčí vám
k tomuto účelu připravenou předokolku, zadokolku anebo čtyřkolku. První závod se jede
už teď v květnu…
RENAULTY TO ZMÁKNOU
Co si odnesete z pár kol na okruhu v našich Renaultsportech? Twingo je nejčistší
esencí hračky na kolech, ale dokáže vás vytrestat, když nebudete na mokrém asfaltu při
ubrání plynu v zatáčce opatrní a rychlí na volantu zároveň (šiška v dlani za zády, pamatujte na to!). V Cliu se stačí podívat do zatáčky,
a už v ní jste („hej, vylez na tááámhleten
topol“). A Mégane? Je to ten nejvyspělejší
Renaultsport všech dob. Prostě vzor. Atlet
na kolech. A nemusí být ani blonďák.
RENAULT CLIO SPORT
Cena holátka 549 900 Kč
Cena tohoto konkrétního
kusu cca 650 000 Kč
Motor řad. 4válec, 1998 cm3
Výkon 203 koní v 7100 ot./min
Točivý mom. 215 Nm při 5400 ot.
Nejvyšší rychlost 225 km/h
Spotřeba 8,2 l / 100 km
Převodovka 6stupňová manuální
Zrychlení 6,9 s
Objem kufru 288 litrů
Hmotnost 1240 kg
RENAULT TWINGO SPORT
Cena holátka 349 900 Kč
Cena tohoto konkrétního kusu cca
365 000 Kč
Motor řad. 4válec, 1548 cm3
Výkon 133 koní v 6750 ot./min
Točivý mom. 160 Nm při 4400 ot.
Nejvyšší rychlost 201 km/h
Spotřeba 7,0 l / 100 km
Převodovka 5stupňová manuální
Zrychlení 8,7 s
Objem kufru 165 litrů
Hmotnost 1049 kg
INZERCE
VEZMĚTE KÁRU A VYRAZTE NA OKRUH
Závodit v běžném provozu není moc dobrý
nápad. Pár dní v roce, které majitelé českých
okruhů obětují na jízdy pro veřejnost, přitom
59
sporák
Jak si vylouhovat čaj
Tentokrát máme bombu pro fajnšmekry.
Tuhle věc totiž opravdu neumí každý. Taky
vždycky váháte, jestli dvě minuty, pět
minut, nebo půl hodiny?
text Štefan Švec foto Profimedia
UVAŘTE VODU.
Málokterý čaj vyžaduje bod
varu, takže poté, co konvice
sama vypne, můžete ještě chvilku
počkat, než vodu do hrnečku nalejete. Ale ne moc dlouho, nejvýš
2–3 minuty!
1
VYJMĚTE ČAJOVÝ
SÁČEK z papírového obalu. Ponořit ho do vody i v papíru
může akorát úplný neumětel. My,
co známe kulinářská tajemství,
dokážeme pytlík vyjmout, protřepat, a přitom neprotrhnout!
2
Tipy pro pokročilé:
1. Použitý sáček uložte na pozdější použití, abyste ušetřili. Druhé
vylouhování vám přinese speciální čaj zvaný Dvojáček.
2. Toužíte-li po lepším, sypaném
čaji, roztrněte sáček a obsah vysypte do vody.
PONOŘTE PYTLÍK do
vody v hrnku. Pozor, pomalu, ať vám horká voda nevycákne
na podlahu!
3
SÁČEK NECHTE PONOŘENÝ 4–5 minut. V pravidelných intervalech ho popusťte
jen mělce pod hladinu (A), spusťte hlouběji dolů (B) a povytáhněte opět více nahoru (C). Po vyjmutí z vody ho nechte odkapat,
případně ho natočte na lžičku.
4
60
A
B
C
mobil měsíce
STYLOVÝ MILÁČEK SE VŠÍM VŠUDY
KRÁSNÝ A VÝKONNÝ
NA FOCENÍ I PRO ZÁBAVU
Samsung Monte je vybaven množstvím multimediálních funkcí. Má elegantní design s důmyslným lesklým vzhledem a za přijatelnou cenu
nabízí styl a výkon telefonů vyšší třídy.
S kontrastním oranžovočerným krytem a intuitivním uživatelským rozhraním TouchWiz 2.0
Plus má všechny předpoklady stát se oblíbeným plně dotykovým přístrojem.
Samsung Monte je vybaven 3.0" WQVGA LCD
s poměrem stran 16:9 a orientací na šířku. Telefon se může pochlubit fotoaparátem s rozlišením 3,2 megapixelu s mnoha funkcemi,
jako je rozpoznání úsměvu, panoramatický
snímek nebo rozpoznání tváře. Kromě toho je
telefon vybaven vestavěnou funkcí Find Music, umožňující vyhledávat a rovnou stahovat
oblíbenou hudbu. Používání přístroje usnadní
také chytré odemykání a zoomování pomocí
jednoho prstu.
VYCHUTNEJTE SI INTERNET
Samsung Monte má co nabídnout také uživatelům, kteří jsou rádi připojeni na sociální
síti. Obsahuje sadu aplikací, jako je Facebook
a MySpace. Společně s pokročilými widgety pro
Twitter a Bebo a schopností využívat více IM
aplikací poskytne uživatelům možnost komunikovat v reálném čase prostřednictvím zvolené
služby. Díky akceleračnímu snímači si jeho uživatelé mohou vychutnat každou internetovou
stránku bez omezení.
KOMU SEDNE
Vyznavačům on-line života – nezmeškáte žádnou on-line diskusi, stránky se telefonu perfektně přizpůsobí, zoomujete pomocí jednoho
prstu, pomocí Wi-Fi budete stále on-line.
Hračičkám – nespočet aplikací a vychytávek udělá radost každému, kdo potřebuje jít s dobou.
S MONTE SE NEZTRATÍTE
Telefon je vybaven GPS modulem podporujícím technologii Google Latitude™, takže vždy
víte, kde se přesně nacházíte, a můžete o své
aktuální poloze průběžně informovat i přátele.
Funkce taky spolupracuje s geotaggingem, který umožňuje uživatelům k fotografiím přidávat
geografické údaje o místě jejich vzniku.
VYHRAJTE TELEFON
SAMSUNG MONTE S5620
STÁLE ON-LINE
K dalším funkcím patří volitelná aplikace zajišťující vždy a všude Wi-Fi připojení a Exchange
ActiveSync pro přístup na e-mailové účty v Outlooku a Google Sync™. Uživatelům umožní zároveň aktualizovat kalendáře na sociálních sítích
s kalendářem v Outlooku, aniž by se namáhali
s přístupem na každou z aplikací samostatně.
Samsung Monte je navíc vybaven správcem
aplikací s podporou multitaskingu, díky kterému telefon snadno a hravě ovládáte.
TĚŽ
U
O
S
Pro účast v soutěži stačí poslat alespoň
jednu SMSku a můžete vyhrát jeden kousek
tohoto úžasného telefonu. Svoje SMS ve
tvaru „SAMSUNG“ posílejte do konce května
na číslo 9001107. Ten z vás, kdo zašle
soutěžní SMSku ve správném formátu, bude
mít štěstí a bude vylosován, získá telefon
Samsung Monte S5620. Výherce uveřejníme
na www.cilichili.cz v červenci.
Soutěž pořádá Vodafone ve spolupráci
s mMarketing.cz, technicky zajišťuje ATS
Praha. Cena 1 SMS je 7 Kč, včetně DPH.
Plné znění soutěžních pravidel najdete na
www.cilichili.cz/soutez.
61
kultura mix
PECKY NA KVĚTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MISTŘI TEMNOTY POPRVÉ U NÁS
Skupina The Black Heart Procession
vznikla v San Diegu v roce 1997 a od samého začátku ji předchází temná pověst, kterou skupina přiživuje tajuplnými
nahrávkami plnými psychedelických
popových skladeb. Za The Black Heart
Procession stojí dvojice Pall Jenkins
a Tobias Nathaniel a moc legrace si
s nimi neužijete. Ale jejich vygradované
opusy se pyšní monumentální ponurou
krásou, což o posledním albu Six platí
dvojnásob. Tato kolekce je jednou z nejlepších nahrávek loňského roku. Už jen
vydržet úvodní epitaf When You
Finished Me dá celkem zabrat, další tucet stop zanechá ve vaší duši hluboké
zářezy. The Black Heart Procession rozhodně nejsou žádná oddychovka, ale
kdo se chytí, je lapen navždy. Pokud si
chcete zatemnit, jejich koncerty jsou
ideální příležitost. V Brně na Skleněné
louce 13. května, v Praze na Dobešce
o den později.
www.silver-rocket.org
www.kyeo.net
62
JAK SE MALUJE FILM
Devátý ročník mezinárodního festivalu
animovaných filmů AniFest 2010 proběhne 18.–23. května v Teplicích. Festival
nese podtitul Slavíme 100. výročí narozenin Karla Zemana. Chybět tak nebude
kompletní retrospektiva tohoto významného režiséra a také projekce tvůrců,
kteří Karla Zemana ovlivnili. Během festivalu pochopitelně uvidíme také snímky
těch, které ovlivnil on, včetně takových
hvězd, jako jsou Terry Gilliam nebo
Robert Zemeckis. V rámci AniFestu probíhá také soutěž dlouhometrážních
i krátkých filmů, velkou část programu
tvoří filmy pro děti a k vidění budou i velké animované hity, jako například Vzhůru
do oblak, Číslo 9, Panika v městečku
nebo vynikající a v běžné distribuci doposud neviděný Fantastic Mr. Fox Wese
Andersona. Bonbonkem bude třeba
Dobrý voják Švejk v ukrajinské produkci
nebo projekce animovaných reklam, a to
i těch, které se nikdy na obrazovkách
neobjevily. Samozřejmostí je bohatý
doprovodný program.
www.anifest.cz
kultura mix
FRIDA V BERLÍNĚ
Obsáhlá výstava mexické malířky Fridy
Kahlo je až do 9. srpna k vidění v berlínském výstavním prostoru Martin-Gropius-Bau. Fridu Kahlo, kterou zpopularizoval snímek se Salmou Hayekovou
v hlavní roli, není třeba představovat,
jedná se o jednu z největších postav latinskoamerického umění minulého století. Její malby a grafiky jsou ukázkou
paradoxů a barevnosti Latinské Ameriky.
V berlínském Martin-Gropius-Bau bude
k vidění víc než 150 jejích obrazů a kreseb. Jedná se o jednu z nejobsáhlejších
výstav této umělkyně, vůbec poprvé
budou její malby a grafiky vystaveny
v takovém množství pohromadě. Na expozici se podílelo 30 mexických a 15
amerických muzeí, mnoho exponátů
pochází také ze soukromých sbírek.
Výstavu doplní část věnovaná autorčinu
bouřlivému životu, včetně mnoha fotografií Fridy, z nichž některé dosud nebyly
zveřejněny. Součástí expozice bude také
promítání filmů a různé besedy.
Retrospektiva Fridy Kahlo začíná symbolicky na čarodějnice.
www.iai.spk-berlin.de
TOHLE NENÍ COMEBACK
Skupina Pavement se v první polovině
devadesátých let zařadila mezi největší
hvězdy alternativního rocku své doby,
jejich příznivci je zbožňovali skoro fanaticky. Všechno kolem Pavement navíc
probíhalo striktně nezávislými kanály,
mainstreamová scéna je naprosto nezajímala. Rozostřený zvuk alba Crooked
Rain nebo Brighten the Corners se stal
synonymem žánru, pro který se vžilo
označení lo-fi. Ten se pyšní neučesaným
garážovým a špinavým zvukem.
Pavement se rozpadli v roce 1999, frontman Stephen Malkmus se poté věnoval
sólové dráze. Když na sklonku loňského
roku ohlásili Pavement nové koncerty,
byla to ve světě alternativní kultury událost. Vstupenky na jejich koncerty
ve Velké Británii se vyprodaly během
několika minut. České publikum má to
štěstí vychutnat si Pavement 20. května
v klubovém prostředí Paláce Akropolis.
Ale pozor, druhá šance nebude. Jak říkají
samotní Pavement – tohle není comeback.
www.charm-music.cz
SALVADOR DALÍ VE FOTOGRAFIÍCH
Bouřlivák, extrovert a bonviván
Salvador Dalí dělal rotyku nejen svými
převratnými a často kontroverzními díly,
ale také nevázaným a konvencemi nespoutaným životem, divokým a arogantním chováním a egoismem. Do posledního květnového dne je v pražské Galerii
MIRO k vidění výstava, která představuje tohohle ikonického surrealistu,
do kterého se zblázní v pubertě snad
každý, ne prostřednictvím jeho díla, ale
tak, jak ho viděl jeho dlouholetý přítel
a společník Robert Descharn. Ten fotografoval slavného umělce více než půlstoletí a výběr z jeho obsáhlého cyklu se
do České republiky dostává vůbec poprvé. Salvadora Dalího ukazuje z mnoha
netušených úhlů a pohledů, k vidění jsou
samozřejmě jeho známé a pyšné artistní
pózy, ale také okamžiky, kdy možná vůbec netušil, že je snímán.
www.galeriemiro.cz
63
kultura fenomén
Řekni mi,
co čteš,
a já ti řeknu,
že to nejsi ty
V BBC nedávno uspořádali hlasování
o nejoblíbenější knížku v Británii. Pořad
The Big Read byl taková bomba, že se
z něj nakonec vyklubal mezinárodní
formát, podobně jako ze SuperStar
nebo z Big Brothera. Knižní vkus toho
o jednotlivých národech prozradil víc
než deset sociologických průzkumů.
text Jiří Holubec foto Profimedia, archiv
64
4
kultura fenomén
Vedle Británie se zatím o knížkách hlasovalo v Německu, Maďarsku, Bulharsku a u nás.
Mrkli jsme se na to, jak výsledky zamávaly xenofobními stereotypy, které o těchhle národech máme.
MUGGEL!
Němci
MUGGLE!
Britové
STEREOTYP
Všichni víme, že Angličani jsou samolibí snobové, co mezi sebe nepustí nikoho jiného než
sebe. Jinak je to praktický, úspěšný národ, co
stojí nohama pevně na zemi a potrpí si na tradice, i kdyby vypadaly jako jejich královna.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKY
1. Pán prstenů, J. R. R. Tolkien (1955)
2. Pýcha a předsudek, Jane Austenová (1813)
3. Zlatý kompas, Philip Pulman (1995)
4. Stopařův průvodce po galaxii, Douglas
Adams (1979)
5. Harry Potter a Ohnivý pohár,
J. K. Rowlingová (2000)
6. Jak zabít ptáčka (To Kill a Mockingbird),
Harper Leeová (1960)
7. Medvídek Pú, A. A. Milne (1926)
8. 1984, George Orwell (1949)
9. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň,
C. S. Lewis (1950)
10. Jana Eyrová, Charlotte Brontëová (1847)
TAKŽE?
Pověst o samolibých snobech se potvrdila.
V britském žebříčku jsou jen samí Britové,
tedy kromě Harper Leeové, která je Američanka. Kromě ní Britové na nikoho jiného
zvědaví nejsou.
Úplně na padrť je ale pověst suchých praktických gentlemanů. Čtvero fantasy, dvoje sci-fi,
dva dřevní romány pro ženy a Medvídek Pú.
Netoužíte se tak trochu vrátit do školky a vyprávět si pohádky, milí lordi?
STEREOTYP
O Němcích se obvykle mluví jako o fanaticích pořádku, kteří nemají smysl pro humor
a odvázat se dovedou nejvýš po osmi tuplácích na mnichovských pivních slavnostech.
Na druhou stranu mají komplex ze 2. světové války, takže se snaží být na každého hodní,
což jim stejně nepomůže.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKY
1. Pán prstenů, J. R. R. Tolkien (1955)
2. Bible
3. Pilíře Země, Ken Follett (1989)
4. Parfém, Patrick Süskind (1985)
5. Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry (1943)
6. Buddenbrookovi, Thomas Mann (1901)
7. Ranhojič, Noah Gordon (1986)
8. Alchymista, Paulo Coelho (1988)
9. Harry Potter a Kámen mudrců,
J. K. Rowlingová (1997)
10. Papežka Jana, Donna Crossová (1997)
TAKŽE?
Hahahá, fanatici pořádku! Němce nezajímají příručky o uklízení, ale Dějiny a Duchovno
s velkým D. Pán prstenů vyhovuje jejich citu
pro starogermánskou mytologii, Pilíře Země
a Ranhojič jsou historické romány, ze kterých
cáká duchovní přesah jak šťáva z bratwurstu, a Coelhův Alchymista je instantní ezoterika v kostce. Doufejme, že až Němce tajemno
a osobní rozvoj zblbnou úplně, někdo jim připomene, že je třeba vyluxovat autobahn.
MUGLI!
Maďaři
STEREOTYP
Maďaři se prý nikdy nesmířili s Trianonskou
smlouvou a dodnes žijí ve Velkých Uhrách,
takže Slovensko, Chorvatsko a Rumunsko považují za historický omyl.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKY
1. Egerské hvězdy, Géza Gárdonyi (1899)
2. Chlapci z Pavelské ulice, Ferenc Molnár
(1906)
3. Pán prstenů, J. R. R. Tolkien (1955)
4. Medvídek Pú, A. A. Milne (1926)
5. Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry (1943)
6. Abigél, Magda Szabó (1970)
7. Harry Potter a Kámen mudrců,
J. K. Rowlingová (1997)
8. Tüskevár, István Fekete (1957)
9. 1984, George Orwell (1949)
10. Mistr a Markétka, Michail Bulgakov (1940)
TAKŽE?
To by bylo, aby si Maďaři to Velkouhersko
neprosadili i v literatuře. Na prvním místě se
jim skví národní bard Géza Gárdonyi a jeho
knížka o počátku Maďarstva. Román Egerské
hvězdy vypráví příběh tureckého obléhání
pevnosti Eger, které Maďaři považují za nejdůležitější okamžik dějin, a nikdo jiný o něm
nikdy neslyšel. I jinde v žebříčku se jejich hrdinský patos činí. No a zbytek je ta nejklasičtější světová klasika, která v maďarštině musí
znít obzvlášť vtipně. Třeba Medvídek Pú se
řekne Micimackó.
65
kultura fenomén
МЪГЬЛ!
MUDLO!
Bulhaři
Češi
STEREOTYP:
Bulhaři mají podle obecných představ ještě
víc vařicí krev než Maďaři. Jelikož celé svoje
dějiny strávili bojem proti Turkům, nakonec
se jim začali docela podobat.
STEREOTYP:
Sami o sobě často říkáme, že jsme malý národ, plný kutilů a šikovných zlatých ručiček.
Rozhodně odmítáme národní patos a jsme
tak trochu švejci.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKY
1. Pod jařmem, Ivan Vazov (1888)
2. Čas zlomu, Anton Dončev
3. Tabák, Dimitar Dimov (1951)
4. Železný kahan, Dimitar Talev (1952)
5. Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry (1943)
6. Mistr a Markétka, Michail Bulgakov (1940)
7. Pán prstenů, J. R. R. Tolkien (1955)
8. Na východ od ráje, John Steinbeck (1952)
9. Odsouzené duše, Dimitar Dimov (1945)
10. Hrabě Monte Cristo, Alexandre Dumas
(1844–1846)
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKY
1. Saturnin, Zdeněk Jirotka (1942)
2. Babička, Božena Němcová (1855)
3. Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry (1943)
4. Stmívání, Stephenie Meyerová (2005)
5. Harry Potter, J. K. Rowlingová (1997)
6. Egypťan Sinuhet, Mika Waltari (1946)
7. Děti z Bullerbynu, Astrid Lindgrenová (1947)
8. Co život dal a vzal, Betty McDonaldová
(1950–1958)
9. Pán prstenů, J. R. R. Tolkien (1955)
10. Osudy dobrého vojáka Švejka, J. Hašek
(1921–1923)
TAKŽE?
Bulhaři svůj stereotyp potvrdili dokonale.
V první desítce mají národních bardů dokonce pět a náměty knih jsou taky mnohoříkající. Pro přehled: Pod jařmem je román o boji
proti Turkům, Čas zlomu je historický román
o turecké nadvládě a Železný kahan je epická
sága o bulharském osvobozeneckém hnutí
(proti Turkům).
BONUS – NEJČTENĚJŠÍ KNIHY
VŠECH DOB:
Bible, Bůh a kolektiv
(300 př. n. l.–95 n. l.): 2,5–6 miliard
výtisků a opisků
Citáty vůdce Maa, Mao Ce-tung
(1964): cca 1 miliarda (údajný celkový počet výtisků se uvádí na 6 miliard, z čehož většina leží někde
ve skladech)
Korán, Alláh, archanděl Gabriel,
Mohamed (610–632): 800 milionů
výtisků
Čínský výkladový slovník, Wei
Jiangong (1957): 400 milionů výtisků
Básně a Sebrané spisy vůdce Maa,
Mao Ce-tung (1966): 400 a 200
milionů výtisků
Příběh dvou měst, Charles Dickens
(1859): 200 milionů výtisků
Kniha o skautingu, příručka dobrého občana, Robert Baden-Powell
(1908): 150 milionů výtisků
Pán prstenů, J. R. R. Tolkien
(1954–1955): 150 milionů výtisků
Kniha Mormon, Bůh, Mormon
a Joseph Smith (1830): 150 milionů
výtisků
Pravda, která vede k věčnému životu, Jehova a kolektiv (1968): 107 milionů výtisků
TAKŽE?
Přinejmenším v literatuře nějakou tu národní hrdost máme, tři záseky v první desítce
jsou domácí. Maďaři a Bulhaři se vidí v hrdinech, u nás to vyhrává ironický sluha. Ještěže
má v zádech nesmrtelně moudrou Babičku,
kterou u čtenářů nezabilo ani sto padesát let
v čítankách. Celé to zavírá další národní hrdina, Švejk.
SOUTĚŽ:
Další na řadě v hlasování o nejoblíbenější knihu je Slovensko. Napište
nám na [email protected], kdo to
podle vás u našich bratov vyhraje,
psát můžete až do konce května. Až
Slováci vyhlásí vítěze, uvidíme, jestli
se někdo trefil. Pokud ano, pošleme
mu ČILI dárek!
66
inzerce
Michal Matys má v hlavě Big Shock
Freestyle
jezdí na Big Shock
e ě
Víctran
as
54
Předplaťte si
a budete žít až do smrti
n
Prodírám se mezi lidmi, všichni křičí, tleskají, duní hudba a napětí je
cítit ve vzduchu. Nejsem na koncertě ani na demonstraci, uprostřed
schrumáže je plocha plná dřevěných U ramp a na nich kluci na
skateboardech, bruslích a horských kolech. Speaker vyzívá ke
skandování Maj -kl, Maj -kl, z rohu se rozjíždí biker v žlutočerné helmě,
můstek ho vystřeluje pět metrů do vzduchu, letí hlavou vzhůru, dech
se tají, dopadá na obě kola a davy šílí... To je Michal Matys!
Jak dlouho trvá naučit se salto na kole?
Kdyby šlo jenom o salto, dá se říct, že to bych
průměrného smrtelníka s odvahou naučil za
tři měsíce. Ale tenhle sport, freestyle na horských kolech, je o spoustě triků, co se na kole
dají udělat. Jezdím dvacátou sezonu. Jsem
třikrát mistrem a dvakrát vicemistrem ČR v biketrialu. Na MS jsem byl čtvrtý a skočil jsem
světový rekord ve vertikálním výskoku na horském kole. Ale jak říkám, tobě na backflip stačí tři měsíce, hehe.
Co na to šéf v práci, že takhle o víkendech
blbneš?
Tak ono je to trošku jinak, kolo, závody
a show totiž moje zaměstnání jsou.
Freestyle je koukavý styl a potřebuje hodně energie. Proto jsem své
umění a jméno spojil se značkou
Big Shock!, která tyto sporty podporuje. Exhibice
mám během víkendů
i pracovního týdne,
a pokud chci předvádět dobré výkony,
musí to pro mě být plnohodnotná práce.
Tvoje kolo asi nebude obyčejný kostitřas ze
supermarketu?
To ne, to by asi nešlo. Jezdím za německou
značku UMF, používám celoodpružený bike
vyrobený pro freestyle a freeride MTB disciplíny. Pod oblečením mám chrániče a na hlavě vždy svoji Big Shock helmu. Moje kolo si
lze koupit v cyklistických prodejnách a začít
pak s freestylem třeba hned.
Jaký nejnebezpečnější okamžik tě během
vystoupení potkal?
Nebezpečných okamžiků je hodně. Nejhorší je vidět padat kámoše, člověk by chtěl v té
chvíli něco udělat, ale nezmůže nic. Důležité
je, aby vše skončilo bez úrazu.
Kde můžeme tvoje show vidět?
Naše skupina adrenalinových sportovců si
říká Freestyle Nadnese. Takže, všude, kde
uslyšíte toto jméno, budu i já. Pro své sponzory však nepracuju jen jako jezdec, ale taky
produkuji reklamní akce pro mladé lidi. Tenhle rok připravujeme s Big Shock! řadu skvělých akcí. Více informací o mojí činnosti a jednotlivých akcích můžete najít na mém webu
michalmatys.com a shockenergy.cz.
ZADÁNO PRO VODAFONE
Kdo je tady normální?
Linda Jablonská je režisérka, kameramanka a producentka dokumentárních filmů. Desítky z nich už odvysílaly české televize. Kromě toho
má za sebou i dva celovečerní dokumentární filmy a letos byla dokonce nominovaná na cenu Českého lva.
Linda je dobrá. A my teď můžeme v rámci
Roku jinak sledovat její práci taky tak trochu
jinak. Coby lektorka učí lidi s mentálním
handicapem točit krátké dokumenty.
CÍL LINDY PRO ROK JINAK
Společně s občanským sdružením
Inventura vytvořit síť kreativních workshopů, kde se lidé s mentálním handicapem
sami stanou reportéry a dokumentaristy.
Budou mít možnost nakouknout do mediální reality jinak než pasivním sledováním televize. Stanou se součástí mediálního procesu. A nám ostatním to zas umožní pochopit
svět lidí s handicapem, jim vlastním a originálním přístupem k tvorbě.
A protože workshopy probíhají v „terénu“, tedy přímo ve městech a vesnicích, kde
lidé s handicapem žijí, vyrážíme za Lindou
do Chotěšic.
68
Rybář. Důchodci na zahrádkách. Paní se
psem na procházce. Dělníci na stavbě. Rodinka na zahradě. Ti všichni se stávají součástí vznikajícího dokumentu. Obchod, úřad,
pošta i hospoda jsou zavřené. Jinak by se rozhodně šlo i tam.
Reakce místních jsou většinou skvělé.
Pečlivě poslouchají, na co se jich štáb ptá.
Na upřímnou otázku následuje většinou
upřímná odpověď. Jenom paní s psíkem
přijde štáb nějaký pomalý. Ale taková je už
naše společnost. Každý vnímá holt handicapované lidi jinak.
Po dvou hodinách se natáčecí parta vrací
na oběd. Odpoledne pak stráví debatou nad
dnešní prací v terénu. Bude se vybírat, diskutovat, stříhat. Už teď má Linda domluveno,
že jeden z výstupů DOKUdílny uvidí i diváci
Obsah
68
70
72
73
74
Zprávy z Vodafonu
Tarify na míru
MMS pro každého
Lahůdky z Vodafone Live!
Internet v mobilu
75
76
77
78
80
Už potřetí
lovíme
byznysmeny
ČT. A nejen to, dokumenty si najdou své místo i jinde. Rozhodně
doporučujeme navštívit stránky
http://www.inventura.org. Tam
se dovíte a uvidíte mnohem víc.
Stojí to fakt za to!
LINDA JABLONSKÁ
Narodila se před 30 lety
v Praze. Mluví plynně anglicky a španělsky, domluví
se francouzsky.
Vystudovala FAMU a byla
na stáži v Barceloně
na Universidad Pompeu
Fabra. Natočila desítky
krátkých dokumentů i pár
celovečeráků. K nejznámějším patří Vítejte v KLDR!
a Kupředu levá, kupředu
pravá.
Vodafone třetím rokem
po sobě podpoří úspěšné
podnikatele a firmy v rámci soutěže Vodafone Firma
roku. I letos bude hledat
podnikatele, kteří úspěšně
rozjeli svůj byznys a rozhodli se nabízet výrobky
a služby za jiných, pro zákazníka příznivějších podmínek, než je na trhu běžné, a udělí jim speciální
ocenění Vodafone Byznys
Rebel. Nově ocení i podnikatele či firmy, které při
svém podnikání myslí také
na společensky odpovědné aktivity, a rozšiřuje soutěž o nové ocenění
Odpovědná firma roku.
Přihlášky najdete
na www.firmaroku.cz
Chytim si Byznys Rebela
Internet v PC/notebooku
S Vodafonem po světě
Data ze světa
Kartu, nebo tarif?
Vymyšleno pro firmy
82
101
102
104
Všechno o telefonech
Volací jistina
Prodejny
Snadná cesta k Vodafonu
V Přerově prvně
nově aneb
rozjíždíme franšízing
Rozhodli jsme se trochu o naše služby podělit
a vám nadělit víc našich prodejen. Tak jsme
rozjeli otevírání těch franšízových.
Díky nim naroste do dvou let jejich počet na dvojnásobek. Ze
současných 63 na 130. Jako první jsme to rozjeli v Přerově.
Zároveň plánujeme otevřít desítky kiosků a prodejních koutků v obchodech. Momentálně můžete naše produkty koupit
na více než 5500 prodejních místech v České republice.
Nové prodejny budou oproti stávajícím obchodům zaměřeny
více i na firemní zákazníky. Součástí obchodů bude rovněž tzv.
„červený telefon“, díky kterému se zákazník může přímo spojit s živým operátorem. V průběhu dubna až srpna letošního
roku začne první navyšování. Měsíčně by tak mělo dojít k otevření 2–3 prodejen. Takže zájemci, hlaste se, ať nás je víc. Zájemci o provozování partnerských prodejen se mohou přihlásit na webových stránkách Vodafonu, kde vyplní dotazník pro
potenciální obchodní partnery. Více informací lze nalézt na
http://www.vodafone.cz/o_vodafonu/dodavatele/partnerske_prodejny/index.htm
69
TARIFY NA MÍRU
Sestavíme vám Tarif na míru
S Vodafonem se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Svůj Tarif na míru můžete změnit
třeba každý měsíc a cena se přizpůsobí vám.
Neplaťte za věci, které nepotřebujete
Taky platíte za minuty, které neprovoláte? Máte tarif s výhodami, které vás
nezajímají?
Pořiďte si Tarif na míru a společně poskládáme přesně to, co opravdu využijete.
Nic víc.
Udělejte si tarifní prázdniny
Jezdíte v létě na dovolenou nebo v zimě na hory? Jste pracovně dva měsíce
v cizině a nechce se vám platit zbytečně za telefon? S Tarify na míru si můžete
tarif zvýšit i snížit podle toho, jak zrovna potřebujete.
Když se rozhodnete, že příští měsíc žádné služby nevyužijete, tak si tarif prostě
nastavíte na 0 Kč. A platíte pouze to, co provoláte, žádný měsíční poplatek.
nější
ýhod
!
Nejv a na trhu
k
d
í
b
na
Volejte a SMSkujte neomezeně až 8 přátelům
Voláte přátelům opravdu často? A mění se vám? Navolte si s Tarifem na míru až
8 kamarádů a volejte i pište jim třeba za jednotný výhodný paušál.
Přátele můžete každý měsíc obměnit klidně všechny najednou.
Plaťte za internet, jen když ho používáte
Nechce se vám objednávat měsíční internetový paušál, protože se připojíte jen
občas? Pak si jednoduše zvolte internet na den.
Zaplatíte jen za ty dny, kdy jste se opravdu připojili, a to pouhých 17 korun denně.
Ale jestli jste na síti častěji, můžete mít samozřejmě i datový tarif na celý měsíc!
Zvolte neomezené volání a SMSky
Mně teda rozhodně
nikdo nic diktovat nebude
Jestli se opravdu nechcete starat vůbec o nic a telefon je váš věrný společník
ve dne v noci, prostě si nastavte neomezené volání do všech sítí za 2700
korun měsíčně a je to. A jestli spíš píšete SMSky jako na běžícím pásu, zaplaťte
350 korun měsíčně a taky už se nemusíte omezovat – víc vám nenaúčtujeme,
ani kdybyste jich poslali milion.
Více informací o Tarifech na míru najdete na straně 106 a 107, na www.vodafone.cz/namiru nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
70
TARIFY NA MÍRU
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Mrkněte se na příklady. Tohle jsou třeba kombinace preferované našimi zákazníky.
JAK TO FUNGUJE
310 Kč
běžná cena
Tak například mamina Jíťa:
279 Kč
cena se službou Po svém
50
50
volných
minut
SMS
Internet
v mobilu
na den
1
V květnu potřebuje dětem zařídit
program na prázdniny a taky chce
s rodinou vyrazit k moři. Ve svém Tarifu
na míru si tak nastaví volání na 250
volných minut a pořídí si Internet
v mobilu. Stihne tak všechno zařídit
a a nepropásne žádnou nabídku
od cestovky.
2 Během června už nebude Internet
v mobilu potřebovat ani volat už tolik
nebude. Sníží si tak Volání na 50 volných
minut a nastaví 100 SMSek na všechna
čísla.
575 Kč
běžná cena
518 Kč
cena se službou Po svém
3 V červenci budou děti pryč a Jíťa
2
50
100
kamarádi
u Vodafonu
volných
minut
SMS
Internet
v mobilu
na den
bude mít pro sebe víc času. Navolí si
v programu Kamarádi 6 čísel. Přesně
tolik má kámošek. A může vesele
plánovat, jak si volno, co nejlépe užít.
Minuty na volání sníží na 20 a SMSky
využije jenom tehdy, když je bude
potřebovat.
4 Skoro celý srpen bude s rodinou a bude
877 Kč
běžná cena
790 Kč
cena se službou Po svém
125
250
volných
minut
SMS
Internet
v mobilu
na měsíc
si ji chtít pořádně užít. Udělá si tarifní
prázdniny a Volání sníží na 0, ale aktivuje
si balíček 77 MMS a zařídí Vodafone
Passport, kdyby bylo potřeba zavolat.
Tarify na míru i jejich cenu si prostě Jíťa
může kdykoliv perfektně přizpůsobit
tomu, co právě potřebuje.
71
MMS PRO KAŽDÉHO
Co dokážete se 77 MMS vy?
77 MMSek měsíčně teď dostanete jen za 77 korun. A 77 MMSek, to už je pořádná kupa obrázků!
Schválně, jak je využijete vy!
Fotit a posílat MMS můžete pořád
ŠUP NA TO
Tip
Když uvidíte něco zajímavého
Věděli jste, že do MMS se
kromě obrázku vejde až 6x více
textu než do klasické SMS?
Pošlete momentku z pikniku,
a ještě peprně popíšete, koho
jste tam klofli. Fotky zkrátka
můžete hravě přeposílat svým
blízkým na mobil nebo třeba
i na e-mail. No není to paráda?
Když vyrazíte s kamarády
Zvládá váš telefon
MMSky?
Většina mobilů si s obrázky
bez zádrhelů poradí. Jestli
ale takového šikulu náhodou
nemáte, nevadí, rádi vám
poradíme s výběrem nového.
Nejste si jistí, jestli máte telefon
vůbec nastavený na MMSky?
Pokud je od nás, tak určitě.
Pokud ne, nechte si ho od nás
nastavit. Stačí, když mrknete
na Internetovou samoobsluhu
na www.vodafone.cz.
Když potkáte pěknou roštěnku
Když budete zamilovaní
Když narazíte na hezkého kluka
Všechno o MMS
se dozvíte
na www.vodafonepark.cz
v našich prodejnách
nebo na 800 777 777
Ceník aneb Opravdu to stojí tak málo?
Opravdu. Tarifní zákazníci můžou mít Balíček MMS naplno. Za 77 Kč
měsíčně získáte 77 MMS. Počítáte správně, MMSka vás pak vyjde
jenom na jednu korunu.
Skvělou zprávu ale máme pro všechny. Snížili jsme cenu za MMSku
z 11,31 Kč na 4,50 Kč.
Služba
Cena s DPH
Balíček MMS naplno pro tarifní zákazníky
77 Kč za měsíc
MMS pro každého
4, 50 Kč za kus
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
72
Raz, dva...
... sedmdesát sedm
VODAFONE LIVE
Nejnovější hry = konec nudy!
Pro objednání pošli SMSku s objednacím kódem na 4444. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a poplatku za datový přenos. Cena objednací SMS je standardní podle vašeho tarifu. Více her najdete na www.vodafonelive.cz.
ŠUP NA TO
1
Nejdřív si vyberte hru.
Ještě víc jich najdete
na www.vodafonelive.cz.
Opravdu parádní výběr,
budete koukat.
2 Každá hra má svůj kód. Ten
pošlete SMSkou na 4444 a hra
je vaše.
3 Cena objednací SMS je
standardní podle vašeho
tarifu.
Kód: 707495
Kód: 707531
Kód: 707492
Worms 2010
Ferrari GT 2: Revolution
Blokus(TM)
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Kód: 707493
Kód: 707533
Kód: 707481
Ridge Racer Drift
4M Křížovky
Disney – Alenka v Říši divů
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Kód: 707483
Kód: 707515
Kód: 707513
EA Sports FIFA Manager 10
Tekken Mobile
Marble Madness
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Cena: 90,– s DPH
Cvičme v rytme!
© 2010 Gameloft. Všechna práva vyhrazena. © Disney © 2010 Mattel, Inc. Všechna práva vyhrazena. Blokus® vychází z původního
konceptu Bernarda Tavitiana. Ridge Racer ©1993–2006 Nbgi © 2009 Electronic Arts Inc. © 2009 Team 17 Software. Worms And
Team 17 Are Registered Or Trademarks Of Team 17 Software Limited. Original Concept Andy Davidson. © 2010 4mobile s.r.o.
73
PŘIPOJENÍ S VODAFONEM
Buďte on-line, kdykoli chcete
S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať máte
kartu, nebo tarif, mobil, nebo PC, u nás si vyberete přesně takové připojení, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete
občas, nebo každý den.
Internet v mobilu je bomba
Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet
Můžete si vybrat připojení napořád nebo jenom na den.
Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč na měsíc)
Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji
Vodafone Internet
v mobilu na den
Vodafone Internet
v mobilu
Vodafone Internet v mobilu na den – ideální pro toho, kdo
používá internet v mobilu jen občas – platíte pouze za dny, kdy se
připojíte
Vodafone Internet v mobilu – pro každého, kdo používá internet
v mobilu pravidelně – platíte pevný měsíční paušál
Co za to? aneb Malý ceník
Služba
Vodafone Internet v mobilu na den
Vodafone Internet v mobilu
Cena s / bez DPH
FUP
17,00 Kč / 14,16 Kč
5 MB
177,00 Kč / 147,50 Kč
100 MB
FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí
Kdo si ho může užívat
Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem
Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč (např. Opera Mini) nebo Vodafone live!
Budu namakanej
jako jejich internet
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz
nebo na 800 777 777
Víc o nabídce Vyzkoušej a kup najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
74
PŘIPOJENÍ S VODAFONEM
ŠUP NA TO
1
Internet pro každého
V Internetové samoobsluze
na www.vodafone.cz jděte na Moje
služby – Aktivace a nastavení služeb –
Datové služby – Připojení k internetu,
WAPu a Vodafone live! – Změnit.
Když potřebujete surfovat každý den
a nechcete se starat o to, kolik dat stahujete
Se službou Po svém navíc ještě ušetříte
Můžete brouzdat v PC i mobilu
Připojení na stálo
do notebooku nebo PC
Natr
zlevnvalo
na 47 ěno
2,50
Kč
2 Vyberte si datový tarif, zvolte ho
a počkejte na potvrzovací SMSku.
Připojení na stálo
Vhodné pro všechny, kteří surfují denně. Za měsíční paušál, který jsme od března
natrvalo zlevnili na 472,50 Kč se službou Po svém, můžete brouzdat v mobilu i v PC,
jak si zamanete.
Co za to? aneb Malý ceník
Služba
Ceny jsou včetně / bez 20% DPH
Připojení na stálo – standardní cena
525,00 Kč / 437,49 Kč
Připojení na stálo – se službou Po svém
472,50 Kč / 393,75 Kč
U Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky
Kde všude se připojíte?
Připojíte se prakticky všude. Technologií
EDGE, jež umožňuje surfovat rychlostí
až 236 kb za vteřinu, máme pokryto přes
95 % obyvatel ČR! A to jsme s rozšiřováním
pokrytí zdaleka neskončili! Od 1. dubna
nabízíme vysokorychlostní mobilní internet
3G pro 15 % populace ČR.
Surfujte s netbookem Dell
Snadno přenosný
Baterka s výdrží až 3 hodiny
S Připojením na stálo máte
USB modem za 77 Kč
Rovnou si ho odnesete
k
tboo v
jte ne
10
Získe iron Mini
sp
Dell In 977 Kč
za 8na splátkyně
nebo Kč měsíč
8
za 89
Mrkněte na www.vodafone.cz
na interaktivní mapu a hned budete
vědět, kde to můžete s daty rozbalit
naplno.
75
S VODAFONEM V ZAHRANIČÍ
Chystáte se za hranice?
Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak,
jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je
jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.
Svět jsme pro lepší přehled rozdělili do tří zón
Liší se podle výše spojovacího poplatku a jsou jednotné pro služby Vodafone Passport,
Vodafone World Roaming i datové služby.
Zóna 1: všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské země mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína
Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong, Indonésie, Brazílie
Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz
Volání a MMSky ze světa
ŠUP NA TO
Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za ceny jako doma. A když někdo volá vám,
taky zaplatíte jen spojovcí poplatek
Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut
Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních
ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu
Zóna
Spojovací poplatek
1
22,18 Kč
2
50,41 Kč
3
80,66 Kč
Vodafone Passport si můžete aktivovat
od nás i z ciziny.
Nejsnáz rovnou z mobilu:
Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete
SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234
na telefonní číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy).
Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru
MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234
napište své heslo do Samoobsluhy).
A dále voláte podle výše vašeho tarifu.
MMS
Posílání MMS ze všech zón
Pro kartu i tarif
11,40 Kč
A ještě nezapomeňte
Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního
ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma!
Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS
a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen
na přijímání zpráv doma.
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
76
S VODAFONEM V ZAHRANIČÍ
zóna
1
zóna
3
zóna
2
Připojení ze zahraničí na den
ŠUP NA TO
Je ideální, když se chcete připojit jenom na skok
Platí pro tarifní zákazníky, s předplacenou kartou zaplatíte podle stažených dat
Díky optimalizaci dat pro mobilní telefony se vám stránky načtou mnohem rychleji
Zóna
1
2 ( + zóna 1)
3
Spotřeba dat
Cena tarifu do 50 MB
do 2 MB
80 Kč
nad 2 MB
350 Kč
do 2 MB
160 Kč
nad 2 MB
700 Kč
Cena jako v zóně 1 + 60 Kč za každý MB (včetně prvních 50 MB)
1
Skočte si pro data od nás do libovolné
prodejny Vodafonu nebo se přihlaste
na Internetovou samoobsluhu na
www.vodafone.cz.
2 Klikněte na Moje služby – Aktivace
a nastavení služeb a nastavte si připojení,
jaké chcete.
Nad 50 MB stažených dat zaplatíte cenu 60 Kč/MB
Připojení ze zahraničí na stálo
Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu
Platí pro tarifní zákazníky, s předplacenou kartou zaplatíte podle stažených dat
Se službou Roamingový datový limit budete mít výdaje v zahraničí zcela pod kontrolou
Zóna
Cena tarifu do 200 MB
1
1600 Kč
2 ( + zóna 1)
3200 Kč
3
Cena jako v zóně 1 + 60 Kč za každý MB (včetně prvních 200 MB)
Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 60 Kč/MB
A fičím za kopečky!
Tip
Datové služby v roamingu můžete nově využívat
také s předplacenou kartou. A platit budete podle
stáhnutých kb.
77
VODAFONE KARTA
Kartu, nebo tarif?
Naše předplacené karty jsou skvělé. Jste-li zvyklí kupovat si kredit a vyhovuje vám to, můžete si vybrat
tu nejlepší a budete nadšení. Pokud ale chcete ještě víc, přejděte na naše Tarify na míru. Přizpůsobí se
dokonale vašim potřebám – třeba každý měsíc jinak! Prostě porostou s vámi. Prubněte to!
VÝHODY NAŠICH KARET
Žádný měsíční paušál a vyúčtování
Stejné ceny za volání po celý den
Po první minutě účtování po vteřinách
Divoká karta
Vol
Vodaání v síti
za 3 Kfone jen
č/min
.
S Programem dvojka voláte dokonce za 2,38 Kč/min.
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 Kč/min.
Volání do ostatních sítí v ČR
7,20 Kč/min.
SMS do všech mobilních sítí v ČR
2,40 Kč
Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě
Program dvojka
Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafone, první nastavení čísel zdarma
Cena volání:
2,38 Kč/min.
Balíček Nonstop víkend
Neomezená víkendová volání v síti Vodafone
na jeden víkend
Cena balíčku:
59,50 Kč
SMS balíček
40 volných SMS do všech mobilních sítí
na 1 týden
Cena balíčku:
59,50 Kč
Nabitá karta
Podle výše dobití můžete volat už od 3,03 Kč/min.
Po aktivaci automaticky voláte za 6,05 Kč/min. Cenu volání určuje částka vašeho
posledního dobití. Cena platí do vašeho dalšího dobití, maximálně ale jeden
měsíc. Pokud během měsíce žádnou částku nedobijete, budete opět volat
za 6,05 Kč/min.
Ceny volání s Vodafone nabitou kartou
Hodnota dobití
349
350–699
a méně
Cena volání za min. v ČR
6,05 Kč 5,04 Kč 4,04 Kč 3,42 Kč 3,03 Kč
Cena SMS do všech
mobilních sítí v ČR
1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč
IMku e
e si S
Kupt 0 Kč – bud
č
za 20 ní 200 K a
na
IMk
S
.
it
kred k vlastně
je ta arma.
zd
Naše karty si snadno pořídíte zde:
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
78
Stej
za voné ceny
l
všechání do
sítí
700–
1149
1150–
2099
2100
a více
Z KARTY NA TARIF
ŠUP NA TO
Abyste mohli se svým číslem přejít z karty
na tarif, stačí splnit jen dvě snadné
podmínky:
1
PŘEJDĚTE NA TARIF
Nestresujte se a nepřizpůsobujte se. Přejděte na Tarify na míru. Ty si
můžete každý měsíc měnit a cena se přizpůsobí vám.
Tarif na míru
Bez písemné smlouvy
Dát za dobu, co jste u Vodafonu,
do kreditu celkem aspoň 1000 Kč.
Započítává se do toho i počáteční kredit
při pořízení Vodafone karty, takže je to
opravdu hračka.
2 Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce,
Nepl
věci, aťte za
nepo které
třebu
jete
je třeba mít při přechodu na tarif kredit
aspoň 500 Kč.
Ten vám pro první 3 měsíce poslouží
jako Volací jistina (limit, který můžete
provolat nebo použít na jiné služby
po vyčerpání svého paušálu). Volací
jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte
řádně a včas tři po sobě jdoucí
vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce
jste, žádnou Volací jistinu potřebovat
nebudete!
Udělejte si tarifní prázdniny – když nepotřebujete, tak neplaťte
Neomezené volání a SMS až na 8 oblíbených čísel
No a dál už stačí jen zavolat na *077.
Neomezené SMS do všech sítí bez dalších poplatků
Neomezené volání do všech sítí za 2700 Kč
S Tarifem na míru
to je lehký jako pírko!
Volání o víkendech zdarma
Pořiďte si Vodafone kartu. Všichni zákazníci s Vodafone
kartou můžou mít nově víkendové volání v síti Vodafone
zdarma. Stačí, když si mezi pondělím a čtvrtkem dobijí
alespoň 300 Kč.
Nabídka platí do 30. 5. 2010
Více na www.vodafone.cz
79
PRO FIRMY
Máte IČO? Dostanete od nás víc!
Stačí mít tarif
s neomezeným
voláním a frnk....
Využijte výhodných cen mobilních telefonů pro podnikatele. Zvolte si Tarif na
míru, který se vám hodí, a telefon za skvělých 7 Kč.
Výhody
Kombinace služeb dle individuálních potřeb zákazníka
Možnost měnit služby každý měsíc podle aktuální potřeby
Individuální nastavení tarifu pro každého zaměstnance
Nokia 6303
Nokia 7230
Pohotovostní výdrž až 456 hodin
3Mpix fotoaparát
GPRS, EDGE
Tarif na míru za 535 Kč
Nokia E52
Vnitřní paměť až 70 MB
Paměťová karta 2 GB v balení
3G, EDGE
Tarif na míru za 777 Kč
2
50
50
125
100
kamarádi
ze všech sítí
volných
minut
SMS
volných
minut
SMS
Internet
v mobilu
na měsíc
č
Kovový design
3Mpix fotoaparát
3G, Wi-Fi, GPS
Tarif na míru za 2877 Kč
Neomezené
volání
Internet
v mobilu
na měsíc
č
7 Kouze
p
Platí 5. 2010
.
do 31
7 Kouze
p
Platí 5. 2010
.
do 31
Elega
a sty ntní
lový
č
7 Kouze
p
Platí 5. 2010
.
do 31
Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firma
80
Zd
získá arma
te
do sadu
Car hauta:
a apl older
ikaci
Ovi M
aps
PRO FIRMY
Dát se na podnikání chce odvahu
A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům
z řad našich zákazníků pomohli.
Ať se kola točí
Belgická kvalita
Mění sny v reality
Hlavně pořádná alu kola
Kousek sebe nechali v každém okně
Najdou i novou ulitu pro šneka
DM COMPANY
DECEUNINCK
MiX Reality
Co umí
Umí to pořádně roztočit. Teda jestli zrovna
hledáte litá kola, super pneu nebo nějaké to
příslušenství k autům. A protože to nejsou
liboví vejtahové, kteří se baví jenom s jinými
automaniaky, nakupují u nich úplně normální
lidé. Sami pak mají pocit, že autům rozumí
a že to není žádná věda. Potkáte tu mladé
kluky, sekretářky ředitelů známých firem,
tunery, majitele autosalonů či pány středních
let, jejich manželky i přítelkyně.
Čím jsou výjimeční
Maníci z www.elektrony.cz přes dva roky fotili
auta, ořezávali a retušovali fotky, utratili za to
hodně peněz a postavili si geniální obrázkový
konfigurátor se zkoušením a nákupem alu
kol i všemožných pneu. Najdete v něm 1 500
typů aut ve 3D pohledu a ve všech barvách
karoserie. Podobně rozsáhlých aplikací je
na světě zatraceně málo.
Kde je najdete
Klikněte na www.elektrony.cz a www.pneu.
cz nebo si udělejte výlet do největší české
prodejny litých kol v Rokycanech, Dukelská
499.
Co umí
Tahle česká dcerka belgické společnosti
Deceuninck se specializuje na to, co všichni
u nás dobře známe – PVC. Deceuninck si
dává záležet hlavně profilech pro plastová
okna a dveře. Umí vyrobit taky úžasné terasy
nebo elegantní parapety. A to všechno v pestrých barvách, různém dekoru, ale zaručeně
kvalitně.
Čím jsou výjimeční
Vědí, že dokonalost není maličkost, ale
z maličkostí se naopak skládá. Takže si na své
práci dávají záležet do všech detailů. Hlavně
jim jde o to, abyste s jejich výrobky byli
dlouho spokojení. A je fuk, jestli se zrovna
za oknem z jejich profilu hřejete u krbu, nebo
ležíte u bazénu na skvělé terase. Tak či tak
můžou být jejich výrobky s vámi.
Kde je najdete
Jak sami říkají, kousek z nich najdete
ve všem, co vyrobí, v každém okně, každé
terase. Největší část na vás ale čeká
v Popůvkách u Brna a na internetové adrese
www.deceuninck.cz.
Co umí
Pořádně zamíchat českým trhem s bydlením.
Tihle borci na to mají, protože jsou v oboru
už nějaký ten pátek a nemovitosti je fakt
baví. Umí proměnit vaše sny v realitu, teda
v reality.
Čím jsou výjimeční
Když jde o prodej nebo nákup nemovistostí,
umí se do toho obout a budou za vás kopat,
co to dá. Klidně prodají i vaši kadibudku,
když budete chtít. A hlavně, mají všechno
pěkně pod jednou střechou – prodej i pronájem, vyřídíte tady financování nákupu svého
bydlení s hypotečním a úvěrovým poradcem
a dokonce raz dva zvládnete všechny možné
i nemožné smlouvy spojené s obchodem
s nemovitostmi. Samozřejmostí je odhad,
pojištění i daňové přiznání pro daň z převodu
nemovitostí. Tady by si prostě i hlemýž'd
vybral svoji novou ulitu.
Kde je najdete
Sídlí v Plzni na adrese Přemyslova 3, kouknout můžete také na www.mixreality.eu.
Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
81
TELEFONY
Vodafone 246
Fotoaparát Provedení
MP3
klasické
GPS
LG GB102
Baterie
Internet
Fotoaparát Provedení
670 mAh
MP3
GPS
klasické
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
800 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Standardní cena
677 Kč
a
lá cen
Skvě
Vodafone 540
Fotoaparát Provedení
2 Mpix
Minimální
měsíční plnění
1177 Kč
577 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
77 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
577 Kč
Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
82
Cena
telefonu
od 477 Kč
Standardní cena
GPS
Baterie
650 mAh
od 177 Kč
od 2177 Kč
Minimální
měsíční plnění
MP3
klasické
77 Kč
1577 Kč
Internet
TELEFONY
Nokia 2330 classic
Samsung C3050
Fotoaparát Provedení
VGA
MP3
GPS
vysouvací
Internet
800 mAh
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
977 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Baterie
Fotoaparát Provedení
VGA
MP3
klasické
GPS
Baterie
Internet
1020 mAh
77 Kč
Standardní cena
1577 Kč
V
osti
duch
jedno krása
je
Samsung S3310
Fotoaparát Provedení
2 Mpix
MP3
klasické
Minimální
měsíční plnění
Internet
Cena
telefonu
1277 Kč
od 477 Kč
777 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
Standardní cena
Baterie
880 mAh
od 177 Kč
od 2177 Kč
GPS
77 Kč
1777 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
977 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
1377 Kč
Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
83
TELEFONY
LG KP501 Cookie
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
dotykové
GPS
Baterie
900 mAh
Samsung B2100V
Internet
Fotoaparát Provedení
1,3 Mpix
MP3
GPS
klasické
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
1000 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
2077 Kč
od 477 Kč
1577 Kč
od 777 Kč
777 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Standardní cena
2577 Kč
kový
Doty on za
f
tele ečnou
výjimenu
c
Nokia 2690
Fotoaparát Provedení
VGA
Minimální
měsíční plnění
1477 Kč
77 Kč
977
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
1777 Kč
od 477 Kč
1277 Kč
od 777 Kč
277 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
2377 Kč
Podrobné informace najdete na str. 96 a 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
84
Cena
telefonu
od 477 Kč
Standardní cena
GPS
Baterie
860 mAh
od 177 Kč
od 2177 Kč
Minimální
měsíční plnění
MP3
klasické
77 Kč
1977
77 Kč
Internet
TELEFONY
Samsung S5230 Star
Nokia 6303 classic
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
GPS
klasické
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
1050 mAh
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
dotykové
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
2777 Kč
od 477 Kč
2277 Kč
od 777 Kč
1577 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Standardní cena
3377 Kč
rte
Vybe vou
d
e
z
i
s
ných
barevbinací
kom
Sony Ericsson W595
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
vysouvací
Minimální
měsíční plnění
3077 Kč
2577 Kč
od 777 Kč
1477 Kč
Standardní cena
Internet
Cena
telefonu
od 477 Kč
od 2177 Kč
Baterie
950 mAh
od 177 Kč
od 1177 Kč
GPS
77 Kč
77 Kč
3577 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
2477 Kč
od 477 Kč
1577 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
2977 Kč
Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
85
TELEFONY
LG GD510 POP
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
dotykové
Nokia 7230
Baterie
900 mAh
í se
ůsob
Přizpždému
a
k
Minimální
měsíční plnění
GPS
Internet
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
vysouvací
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
2777 Kč
od 177 Kč
2577 Kč
od 477 Kč
1777 Kč
od 477 Kč
1977 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 777 Kč
977 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
3577 Kč
Standardní cena
Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
dafone.cz
86
Baterie
860 mAh
ntní
Elegalový
a sty
Cena
telefonu
GPS
77 Kč
3377 Kč
Internet
TELEFONY
Sony Ericsson Elm
Sony Ericsson W715
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
GPS
vysouvací
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
1000 mAh
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
klasické
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
3977 Kč
od 477 Kč
3077 Kč
od 777 Kč
2077 Kč
od 1177 Kč
977 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
Standardní cena
4377 Kč
ý
Šetrn ímu
tn
k živo tředí
pros
Samsung S7070 Diva
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
3977 Kč
od 477 Kč
3277 Kč
od 777 Kč
2577 Kč
od 1177 Kč
1277 Kč
Standardní cena
Internet
Cena
telefonu
od 177 Kč
od 2177 Kč
Baterie
960 mAh
dotykové
Minimální
měsíční plnění
GPS
77 Kč
4577 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
3977 Kč
od 477 Kč
2977 Kč
od 777 Kč
1977 Kč
od 1177 Kč
977 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
77 Kč
4377 Kč
Podrobné informace najdete na str. 97 a 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
87
TELEFONY
Samsung S5620 Monte
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
dotykové
Minimální
měsíční plnění
Internet
Cena
telefonu
3977 Kč
od 477 Kč
3277 Kč
od 777 Kč
2577 Kč
od 1177 Kč
1277 Kč
Standardní cena
Baterie
960 mAh
od 177 Kč
od 2177 Kč
GPS
77 Kč
4577 Kč
Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
88
TELEFONY
Nokia 6730 classic
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
GPS
klasické
Baterie
Internet
1050 mAh
Nokia 5530
XpressMusic
Fotoaparát Provedení
Minimální
měsíční plnění
3 Mpix
Cena
telefonu
od 177 Kč
4777 Kč
od 477 Kč
3977 Kč
od 777 Kč
3077 Kč
od 1177 Kč
1777 Kč
od 2177 Kč
MP3
dotykové
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
777 Kč
Standardní cena
5177 Kč
í
amen
Ve zn dby
hu
LG KM900 Arena
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
dotykové
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1000 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
4977 Kč
od 477 Kč
4077 Kč
od 777 Kč
3377 Kč
od 1177 Kč
2077 Kč
od 2177 Kč
1277 Kč
Standardní cena
5377 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
4977 Kč
od 477 Kč
4277 Kč
od 777 Kč
3077 Kč
od 1177 Kč
1977 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
777 Kč
5377 Kč
Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
89
TELEFONY
Samsung i8000
Omnia II
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
dotykové
GPS
Baterie
1440 mAh
Nokia E66
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
GPS
vysouvací
Baterie
Internet
1000 mAh
Internet
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
5977 Kč
od 477 Kč
4977 Kč
od 777 Kč
4277 Kč
od 1177 Kč
2977 Kč
od 2177 Kč
1977 Kč
Standardní cena
6977 Kč
vdu
Opra trý
y
h
c
n
telefo
Nokia E52
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
Minimální
měsíční plnění
Minimální
měsíční plnění
8077 Kč
od 477 Kč
7777 Kč
od 777 Kč
6777 Kč
od 1177 Kč
5777 Kč
od 2177 Kč
4777 Kč
Standardní cena
8977 Kč
90
Cena
telefonu
5977 Kč
od 477 Kč
5277 Kč
od 777 Kč
4477 Kč
od 1177 Kč
3277 Kč
od 2177 Kč
1977 Kč
Standardní cena
6977 Kč
Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
GPS
Baterie
1500 mAh
od 177 Kč
Cena
telefonu
od 177 Kč
MP3
klasické
Internet
TELEFONY
Nokia E72
HTC Legend
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
GPS
dotykové
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
1300 mAh
MP3
klasické
GPS
Baterie
Internet
1500 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
9777 Kč
od 477 Kč
8977 Kč
od 777 Kč
7777 Kč
od 1177 Kč
6777 Kč
5777 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
10
0 577 Kč
elář
Kanc pse
v ka
HTC Magic
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
dotykové
Minimální
měsíční plnění
GPS
Baterie
Internet
1340 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
8277 Kč
od 477 Kč
7577 Kč
od 777 Kč
6777 Kč
od 1177 Kč
5577 Kč
od 2177 Kč
4777 Kč
Standardní cena
8977 Kč
Minimální
měsíční plnění
Cena
telefonu
od 177 Kč
8577 Kč
od 477 Kč
7577 Kč
od 777 Kč
6577 Kč
od 1177 Kč
5077 Kč
od 2177 Kč
3977 Kč
Standardní cena
9577 Kč
Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
91
TELEFONY
HTC Desire
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
dotykové
Nokia N97 mini
GPS
Baterie
1400 mAh
Internet
Fotoaparát Provedení
5 Mpix
MP3
Minimální
měsíční plnění
Baterie
Internet
1200 mAh
Cena
telefonu
od 177 Kč
11 077 Kč
od 477 Kč
10 077 Kč
od 777 Kč
9077 Kč
od 1177 Kč
7777 Kč
od 2177 Kč
6777 Kč
Standardní cena
ační
Oper ém
t
s
y
s
ás
oid v
Andr chne
d
a
n
GPS
vysouvací
11 977 Kč
árek
Jako džák
r
d
íječka
a nab auta
do
HTC TouchPro2
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
Minimální
měsíční plnění
10 777 Kč
od 477 Kč
9777 Kč
od 777 Kč
8977 Kč
od 1177 Kč
7977 Kč
Standardní cena
Cena
telefonu
od 177 Kč
11 077 Kč
od 477 Kč
10 277 Kč
od 777 Kč
9577 Kč
od 1177 Kč
7977 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
5977 Kč
11 977 Kč
Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
92
Cena
telefonu
od 177 Kč
od 2177 Kč
Minimální
měsíční plnění
MP3
vysouvací
6577 Kč
11 577 Kč
GPS
Baterie
1500 mAh
Internet
TELEFONY
Apple iPhone 3GS
Fotoaparát Provedení
3 Mpix
MP3
GPS
dotykové
Baterie
Internet
1400 mAh
ráci
Pro p avu
b
á
z
i
Minimální
měsíční plnění
Cena telefonu
16GB varianta
Cena telefonu
32GB varianta
od 177 Kč
14 577 Kč
16 977 Kč
od 477 Kč
13 577 Kč
15 977 Kč
od 777 Kč
12 777 Kč
15 177 Kč
od 1177 Kč
11 977 Kč
14 277 Kč
od 2177 Kč
9977 Kč
12 277 Kč
15 577 Kč
17 977 Kč
Standardní cena
Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz
93
DATOVÁ ZAŘÍZENÍ
Dell Inspiron Mini 10v MMS fotorámeček
Operační systém
Rozměry
Váha
Displej
Rozlišení
Procesor
Operační paměť
Harddisk
Grafika
USB porty
Webová kamera
Připojení
(LAN, Wi-Fi, Bluetooth)
Baterie
Windows XP Home Edition
26 x 18 x 2,7 cm
1,2 kg
10,1"
1024 x 576
Intel® AtomTM N270 (1,6 GHz)
1 GB
160 GB
Integrovaná
3
1,3 Mpix
Ano/Ano/Ne
Displej
Rozlišení
Podporované formáty
Interní paměť
Podpora paměťových karet
Podporované úpravy
3 články Li-Ion
vejte
Uchovoje
s
i
s
y
mínk
vzpo
lá
Skvě USB
s
a
k
j
dvo demem
mo
Standardní cena
8977 Kč
Standardní cena
USB modem není součástí netbooku. Více informací najdete na www.vodafone.cz
94
7'' TFT LCD
800 x 480
JPEG, BMP, GIF
384 MB
MMC/SD
otáčení, kopírování, mazání
2977 Kč
DATOVÁ ZAŘÍZENÍ
USB modem
Datová karta
Vodafone Mobile Connect flash
Vodafone Mobile Connect Express karta
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Volání/SMS
3G/HSDPA
GPRS/EDGE
Čtečka paměťových karet
notebook, PC
USB port
Windows Vista, XP, 7
samoinstalace
z počítače
70 x 12,5 x 25
50
Ne/Ano
Ano/7,2 Mbps
Ano/Ano
microSD
Využití
Spojení s počítačem
Podporované systémy
Ovládací software
Napájení
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Volání/SMS
3G/HSDPA
GPRS/EDGE
notebook
ExpressCard slot
Windows Vista, XP, Mac OS
samoinstalace
z počítače
110 x 36 x 15
50
Ne/Ano
Ano/7,2 Mbps
Ano/Ano
aktní
Kompčást
u
so ho
vaše oku
o
noteb
y
e vžd
Buďt -line
on
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
Minimální
měsíční plnění
Cena
zařízení
od 177 Kč
77 Kč
od 177 Kč
1577 Kč
od 477 Kč
77 Kč
od 477 Kč
777 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 777 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 1177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
77 Kč
od 2177 Kč
Standardní cena
1977 Kč
Standardní cena
77 Kč
2577 Kč
Více na www.vodafone.cz
95
TELEFONY
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Vodafone
246
Nokia
2330 classic
Samsung
C3050
Samsung
S3310
LG
KP501 Cookie
Samsung
B2100V
•
MMS
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
–
–
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
–
–
Fotoaparát
–
–
2 Mpix
VGA
VGA
2 Mpix
3 Mpix
1,3 Mpix
•/•
Snímání/přehrávání videa
–/–
–/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
–
–
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
–
–
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
–
–
•
–
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
–
–
•
•
•
•
•
•
•/•/–
GPRS / EDGE / 3G
–/–/–
–/–/–
•/–/–
•/•/–
•/•/–
•/•/–
•/•/–
Wi-Fi
–
–
–
–
–
–
–
–
Modem
–
–
–
–
•
•
•
•
•/–
Bluetooth / Infraport
UŽITEČNÉ FUNKCE
Vodafone
540
Hry
Vibrační vyzvánění/Převodník měn
–/–
–/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
GPS modul
–
–
–
–
–
–
–
–
Připojení datovým kabelem
–
–
•
–
•
•
•
•
Synchronizace s PC
–
–
–
•
•
•
•
•
E-mailový klient
–
–
•
•
–
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
–
•
•
•
Uživatelská paměť telefonu
–
–
až 8 MB
až 11 MB
až 2 MB
až 25 MB
až 49 MB
až 9 MB
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
–/–
–/–
microSD/–
–/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 300/220
až 300/220
až 500/220
až 1000/220
až 1000/220
až 1000/220
až 1000/220
až 1000/220
až 100
až 100
až 100
až 11 MB
až 500
až 200
až 500
až 300
Frekvence (MHz)
900/1800
900/1800
850/1800/1900
900/1800
850/900/1800/1900
850/900/1800/1900
900/850/1800/1900
850/900/1800/1900
Rozměry (mm)
107x46x11
102x45x13,7
109x47x9
107x46x13,8
97x47x14,9
109,9x45,9x10,9
106,5x55,4x11,9
113x49,5x17
Hmotnost (g)
60
70
90
80
86
77
90
102
Kapacita baterie / typ
670 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
650 mAh/Li-ion
1020 mAh/Li-ion
800 mAh/Li-ion
880 mAh/Li-ion
900mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 240
až 360
až 210
až 288
až 420
až 420
až 200
až 540
Pohotovostní doba (hodiny)
až 200
až 420
až 250
až 528
až 340
až 700
až 350
až 600
Počet barev displeje
65 536
65 536
65 536
65 536
65 536
262 144
262 144
262 144
Rozlišení displeje
128x128
128x128
176x220
128x160
128x160
240x320
240x400
128x160
Barevné provedení
černá
černá
černá
černá
černá
stříbrná
bílo-zelená
černo-červená
Vodafone
LG
Vodafone
Nokia Series 40
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
LG
GB102
Operační systém
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
96
ZÁBAVNÉ FUNKCE
TELEFONY
Nokia
2690
Samsung
S5230 Star
Nokia
6303 classic
Sony Ericsson
W595
LG
GD510 POP
Nokia
7230
Sony Ericsson
Elm
Sony Ericsson
W715
MMS
•
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
•
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
–
–
Fotoaparát
VGA
3 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
Snímání/přehrávání videa
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
–
•
–
–
•
–
–
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•
•/•
•/
•/•
•/•
•/•
•/–
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
Vibrační vyzvánění/Převodník měn
•
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•/–
•/•/–
•/•/–
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
GPRS / EDGE / 3G
Wi-Fi
–
–
–
–
–
–
•
Modem
•
•
•
•
•
•
•
•
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
UŽITEČNÉ FUNKCE
Bluetooth / Infraport
GPS modul
–
–
–
–
–
–
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
•
až 15MB
až 50 MB
až 17 MB
až 40 MB
až 42 MB
až 70 MB
až 280 MB
až 120 MB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
microSD/–
microSD/1 GB
MS micro/2 GB
microSD/–
microSD/2 GB
microSD/–
MS micro/4 GB
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 2000/220
až 2000/220
až 2000/220
až 1000/220
až 1000/220
až 2000/220
až 1000/220
až 120 MB/220
až 15MB
až 500
až 500
až 40 MB
až 500
až 70 MB
až 280 MB
až 1000
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
95x47,5x14
Paměť na SMS
850/900/1800/1900
850/900/1800/1900
900/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
107,5x45,5x13,8
104x53 x119,9
108,8x46x11,7
100x47x14
97,8x49,6x11,2
98x48x14,75
110x45x14
Hmotnost (g)
80,7
92
96
104
88
100
90
98
Kapacita baterie / typ
860mAh/Li-ion
1000mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
950 mAh/Li-Pol
900 mAh/Li-ion
860 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-Pol
1000 mAh/Li-Pol
Délka hovoru (minut)
až 270
až 600
až 420
až 540
až 210
až 318
až 600
až 240
Pohotovostní doba (hodiny)
až 336
až 700
až 456
až 385
až 350
až 384
až 430
až 350
Počet barev displeje
262 144
262 144
16 777 216
262 144
262 144
262 144
262 144
262 144
240x320
TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvence (MHz)
Rozlišení displeje
128x160
240x400
240x320
240x320
240x400
240x320
240x320
Barevné provedení
Grafitově černá
černá, Black Gold
stříbrná
Cosmopolitan White
stříbrná
černá
černá
stříbrná
Operační systém
Nokia Series 40
Samsung
Nokia Series 40
Sony Ericsson
LG
Nokia Series 40
Sony Ericsson
Sony Ericsson
97
TELEFONY
Samsung
S7070 Diva
Samsung
S5620 Monte
Nokia
6730 classic
LG
KM900 Arena
Nokia
5530 XpressMusic
Nokia
E66
Nokia
E52
Samsung
i8000 Omnia II
MMS
•
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
•
•
•
•
•
•
•
Výměnné kryty
–
ne
–
–
–
–
–
–
3 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
Snímání/přehrávání videa
•
•
•
•
•
•
•
•
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
–
•
–
•
•
–
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
Vibrační vyzvánění/Převodník měn
•
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•/–
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
–
•
–
•
•
•
•
•
Modem
•
•
•
•
•
•
•
•
•/–
GPRS / EDGE / 3G
Bluetooth / Infraport
UŽITEČNÉ FUNKCE
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/•
•/–
GPS modul
–
•
•
•
–
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
•
•
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
•
až 40 MB
až 200MB
až 50 MB
až 8 GB
až 70 MB
až 110 MB
až 60 MB
až 2 GB
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/–
microSD/–
microSD/1 GB
microSD/–
microSD/4 GB
microSD/–
microSD/1 GB
microSD/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 2000/220
až 2000/220
až 50 MB/220
až 1000/220
až 70 MB/220
až 110 MB/220
až 60 MB/220
až 2 GB/220
až 40 MB
až 1300
až 50 MB
až 500
až 70 MB
až 110 MB
až 60 MB
až 2 GB
Frekvence (MHz)
900/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
101x54,8x13,4
108,8x53,7x12,4
112x46x12,6
105,9x55x12
104x49x13
113,5x57,4x10,5
116x49x9,9
118x59,6x12,3
Hmotnost (g)
93
93,1
83
105
107
127
98
128
Kapacita baterie / typ
960 mAh/Li-ion
960 mAh/Li-ion
1050 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
1000 mAh/Li-ion
1500 mAh/Li-Pol
1440 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 480
až 420
až 600
až 230
až 294
až 630
až 480
až 390
Pohotovostní doba (hodiny)
až 660
až 400
až 504
až 300
až 360
až 264
až 672
až 470
TECHNICKÉ PARAMETRY
Paměť na SMS
Počet barev displeje
16 777 216
262 144
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
16 777 216
Rozlišení displeje
240x320
240x400
240x320
480x800
640x360
320x240
240x320
480x800
Barevné provedení
bílá perleť
černo-oranžová
bílá
stříbrná
černá
ocelově šedá
černá
černá
Operační systém
Samsung
Samsung
Nokia Series 60
LG
Nokia Series 60
Nokia Series 60
Nokia Series 60
Windows Mobile 6.5
Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.
98
TELEFONY
Nokia
E72
HTC
Legend
HTC
Magic
Nokia
N97 mini
HTC
TouchPro2
HTC
Desire
Apple iPhone
3GS 16 GB a 32 GB
MMS
•
•
•
•
•
•
•
Hry
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Java
•
–
•
•
•
–
–
Výměnné kryty
–
–
–
–
–
–
–
5 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
5 Mpix
3 Mpix
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
FM rádio
•
•
–
•
–
•
–
MP3 zvonění
•
•
•
•
•
•
•
MP3 přehrávač
•
•
•
•
•
•
•
Konektor na sluchátka 3,5 mm
•
•
–
•
–
•
•
Kalendář / Budík / Kalkulačka
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/–
•/–
•/•
•/–
•/–
•/–
Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9)
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme pro internet v mobilu
•
•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Modem
•
•
–
•
•
•
•
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
GPS modul
•
•
•
•
•
•
•
Připojení datovým kabelem
•
•
•
•
•
•
•
Synchronizace s PC
•
•
–
•
•
•
•
E-mailový klient
•
•
•
•
•
•
•
Hlasité handsfree
•
•
•
•
•
•
•
až 250 MB
až 384 MB
až 288 MB
až 8 GB
až 288 MB
až 576 MB
až 16 nebo 32 GB
ZÁBAVNÉ FUNKCE
Fotoaparát
Snímání/přehrávání videa
Vibrační vyzvánění/Převodník měn
GPRS / EDGE / 3G
UŽITEČNÉ FUNKCE
Bluetooth / Infraport
Uživatelská paměť telefonu
Paměťová karta /
velikost paměťové karty v balení
microSD/4 GB
microSD/2 GB
microSD/2 GB
microSD/–
microSD/–
microSD/4GB
–/–
Paměť na jména (v telefonu/SIM)
až 250 MB/220
až 384 MB/220
až 288 MB/220
až 8 GB/220
až 288 MB/220
až 576 MB/220
až 16/32 GB
až 250 MB
až 384 MB
až 288 MB
až 8 GB
až 288 MB
až 576 MB
až 16/32 GB
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
Rozměry (mm)
114x58x10
112x56,3x11,5
113x55x13
113x52,5x14,2
116x59x17,3
119x60x11,9
115,5x62x12
Hmotnost (g)
128
126
116
138
187
135
133
Kapacita baterie / typ
1500 mAh/Li-Pol
1300 mAh/Li-ion
1340 mAh/Li-ion
1200 mAh/Li-ion
1500mAh/Li-ion
1400 mAh/Li-ion
1400 mAh/Li-ion
Délka hovoru (minut)
až 780
až 490
až 450
až 456
až 510
až 400
až 600
Pohotovostní doba (hodiny)
až 384
až 440
až 420
až 312
až 500
až 340
až 300
16 777 216
65 536
65 536
16 777 216
65 536
65 536
16 777 216
Rozlišení displeje
320x240
320x480
320x480
640x360
480x800
480x800
320x480
Barevné provedení
černá
černá
černá
Cherry Black
černo-stříbrná
černá
černá, bílá
Nokia Series 60
Android 2.1
Android 1.5
Nokia Series 60
Windows Mobile 6.5
Android 2.1
MacOS X
Paměť na SMS
TECHNICKÉ PARAMETRY
Frekvence (MHz)
Počet barev displeje
Operační systém
99
FINANCOVÁNÍ
Vodafone mobily
za hotové i na splátky
ŠUP NA TO
Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu
jednoduché jako facka.
Nemáte zrovna po kapsách peníze na nový mobil, který chcete?
Nevěšte hlavu! S námi si ho bez problémů pořídíte!
Koukněte, kolik za svůj vysněný telefon měsíčně zaplatíte:
Standardní
splátka
MMP
177 Kč
MMP
477 Kč
MMP
777 Kč
MMP
1177 Kč
MMP
2177 Kč
Nokia 7230
338 Kč
–
–
–
–
–
Nokia 6303 classic
338 Kč
–
–
–
–
–
LG GD510 POP
358 Kč
–
–
–
–
–
Telefon
Sony Ericsson W595
358 Kč
–
–
–
–
–
Sony Ericsson Elm
438 Kč
398 Kč
–
–
–
–
Sony Ericsson W715
438 Kč
398 Kč
–
–
–
–
Samsung S5620 Monte
458 Kč
398 Kč
–
–
–
–
Samsung S7070 Diva
458 Kč
398 Kč
–
–
–
–
Nokia 6730 classic
518 Kč
478 Kč
398 Kč
–
–
–
Nokia 5530 XpressMusic
538 Kč
498 Kč
428 Kč
–
–
–
LG KM900 Arena
538 Kč
498 Kč
408 Kč
338 Kč
–
–
Nokia E66
698 Kč
598 Kč
498 Kč
428 Kč
–
–
Nokia E52
698 Kč
598 Kč
528 Kč
448 Kč
–
–
Samsung Omnia II
898 Kč
808 Kč
778 Kč
678 Kč
578 Kč
478 Kč
Nokia E72
958 Kč
858 Kč
758 Kč
658 Kč
508 Kč
398 Kč
HTC Legend
1058 Kč
978 Kč
898 Kč
778 Kč
678 Kč
578 Kč
HTC Touch Pro 2
1158 Kč
1078 Kč
978 Kč
898 Kč
798 Kč
658 Kč
Nokia N97 mini
1198 Kč
1108 Kč
1008 Kč
908 Kč
778 Kč
678 Kč
HTC Desire
1198 Kč
1108 Kč
1028 Kč
958 Kč
798 Kč
598 Kč
Apple iPhone 3GS 16GB
1558 Kč
1458 Kč
1358 Kč
1278 Kč
1198 Kč
998 Kč
Apple iPhone 3GS 32GB
1798 Kč
1698 Kč
1598 Kč
1518 Kč
1428 Kč
1228 Kč
Stačí udělat tři věci:
Vzít s sebou občanku + další doklad
totožnosti (řidičák, pas, rodný list apod.)
Opsat si v práci telefon a adresu svého
zaměstnavatele
Noví zákazníci si mohou telefon
pořídit spolu s naší SIM kartou v našich
prodejnách nebo na Vodafone prodej
800 777 777
Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon
na *077.
Zatočí vám šiškou
Co se ještě vyplatí vědět
Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu
při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb. Všechny ceny jsou
uvedeny s DPH.
Telefony můžete dokonce zkouknout
ve třech rozměrech (pěkně dokola)
na www.vodafone.cz.
Víc informací najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
100
JISTINA
Volací jistina
Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu
z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme
jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když tři
Vyúčtování za sebou bez problémů zaplatíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni
Vyúčtování.
Výše volací jistiny
Minimální měsíční plnění
Minimální měsíční plnění (Kč)
Minimální výše volací
jistiny / limitu bez
zvýhodněného
telefonu
Minimální výše volací
jistiny / limitu se
zvýhodněným telefonem
Minimální výše volací
jistiny pro stávající
zákazníky při pořízení
další SIM
0–176,99
500 Kč
500 Kč
0 Kč
177–476,99
500 Kč
500 Kč
0 Kč
477–776,99
1000 Kč
1000 Kč
0 Kč
777–1176,99
1000 Kč
1500 Kč
500 Kč
1177–2176,99
1000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
2177 a více
1000 Kč
3000 Kč
2000 Kč
Aby bylo jasno
Co to je minimální měsíční plnění?
Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, za kolik si u Vodafonu poskládáte svůj měsíční
Tarif na míru.
A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony?
Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše minimální měsíční plnění dělá.
Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň
v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete,
že budete volat v rozmezí 177–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 177 Kč, abyste si
mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak z reálně zaplacených měsíčních poplatků dosáhnete oné minimální spodní
hranice. Jestli to prostě provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců od
pořízení dotovaného zařízení, může vám Vodafone doúčtovat rozdíl mezi dotovanou cenou
zařízení a standardní cenou v době pořízení. Prostě pak telefon doplatíte a voláte vesele dál,
jak potřebujete.
Hop hop hop,
nejsem žádnej cvok
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
101
PRODEJNY
Naše prodejny
Praha
Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00,
Ne: 10.00–20.00
Na PĚíkopÜ 8, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
PĚíletová hala Terminálu 2 RuzynÜ,
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Po–Ne: 7.00–21.00
Brno
NC Královo Pole, Cimburkova 4,
612 00
Po–Ne: 9.00–21.00
Národní 28, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00
Olympia, U Dálnice 777,
664 42 ModĚice
Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00
Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80,
120 61 Praha 2
Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00,
Ne: 13.00–19.00
Tesco, Skandinávská 2, 619 00
Po–Ne: 9.00–20.00
Jugoslávská 11, Praha 2,
u metra I. P. Pavlova
Po–Pá: 8.30–19.30, So 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
NC Palác Flóra, 3. patro,
Vinohradská 149, 130 00 Praha 3
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00
OC Nový Smíchov, pĚízemí,
Plzeĉská 8, 150 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
dvÜ prodejny
Tesco ZliÎín, Skandinávská 25/144,
155 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
KonÜvova 188/30, Praha 3
(vedle Cizinecké policie)
Po–Ît: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00
Centrum Íerný Most, Chlumecká
765/6, 109 00 Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00
Tesco Letĉany, 1. patro, Veselská 663,
199 00 Praha 9
Po–Ne: 10.00–21.00
NC EDEN, pĚízemí, U Slavie 1527,
101 00 Praha 10
Po–Ne: 9.00–21.00
Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00,
Ne: zavěeno
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská
2321/19, 148 00 Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Galerie Butovice, Radlická 117,
158 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
Obchodní centrum Novodvorská
Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00
Palladium, patro -2, market, nám.
Republiky 1, 110 00 Praha 1
Po–St: 9.00–21.00, Ît–So: 9.00–22.00,
Ne: 9.00–21.00
102
Masarykova 2, 602 00
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30,
Ne: zavěeno
Galerie Vaĉkovka, Ve Vaĉkovce 1,
602 00
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00
Íeské BudÜjovice
nám. PĚemysla Otakara II. 90, 370 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
IGY centrum, Pražská 1247/24,
370 04
Po–Ne: 9.00–21.00
DÜÎín
Prokopa Holého 12, 405 02
Po–Ît: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00,
So: 9.00–12.00, Ne: zavěeno
Frýdek-Místek
nám. Svobody 16, 738 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00,
Ne: zavěeno
HavíĚov
Fibichova 228/23, 736 01
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Hradec Králové
S. K. Neumanna 281, 500 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Albert Hypermarket,
Kutnohorská 226, 500 04
Po–Ne: 9.00–20.00
Futurum, BrnÜnská 1825/23a, 500 09
Po–Ne: 9.00–21.00
Cheb
Svobody 547/19, 350 02
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Jihlava
Benešova 28, 586 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Karlovy Vary
Olomouc
T. G. Masaryka 697/5, 360 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Ostružnická 15, 771 00
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Kladno
Globus, Pražská ul., v. k. u. ęepÎín,
779 00
Po–Ne: 8.00–20.00
T. G. Masaryka 772, 272 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
KromÜĚíž
Vodní 88, 767 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Liberec
Pražská 147/30, 460 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
OC Nisa, Íeské mládeže 456, 460 03
Po–Ne: 9.00–21.00
Most
OC Central Most, RadniÎní 3400,
434 01
Po–Ne: 9.00–20.00
Mladá Boleslav
Olympia, JiÎínská 1350/III., 293 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Bondy Centrum,
tĚ. Václava Klementa 1459, 239 01
Po–Ne: 9.00–20.00
Opava
Globus, TÜšínská 83, 746 41
Po–Ne: 8.00–20.00
Ostrava
Avion Shopping Park Ostrava,
Rudná 114, 700 30
Po–Ne: 9.00–21.00
Zeyerova 347/4, 702 00
Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Futurum, NovináĚská 6a, 702 00
Po–Ne: 9.00–21.00
Pardubice
Globus, PodÜbradská 293, 530 09
Po–Ne: 8.30–20.30
nám. Republiky 56, 530 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
Písek
Velké námÜstí 7/12, 397 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00
Mobilní obchody
Vodafone turné
Mladá Boleslav, OC Olympia
V kvÝtnu je tak krásnÝ, až z toho Olympionici píší básnÝ. Karel Hynek Mácha
by mÝl radost. V Olympii v malém kiosku vás Ïeká náš velký tým, Zuzka,
EvÏa, Martina, Onděej, Pavel, Honza B., Michal, Petr, Honza S., který se postará o vaši spokojenost. PěijÑte se k nám podívat.
Pokud potěebujete nabít baterku, skoÏte radši do našich
kamenných obchodı, ve Vodafone turné to nejde.
Po–Pá: 9.00–19.00, St: 9.00–17.00, So: 9.00–15.00, Ne: zavěeno
Když nás prošvihnete, nebojte, za mÝsíc jsme tu zas.
Íechy
30. 4.–1. 5.
Náchod, Masarykovo námÝstí
3. 5.–5. 5.
JiÎín, Valdštejnovo námÝstí
6. 5.–7. 5.
Kolín, Karlovo námÝstí
10. 5.–12. 5.
Sokolov, námÝstí Budovatelı
13. 5.–14. 5.
Louny, Mírové námÝstí
15. 5.–16. 5.
LitomÜĚice, pěed Intersparem
17. 5.–20. 5.
Trutnov, Billa, Îsl. armády 906
21. 5.–22. 5.
Náchod, Masarykovo námÝstí
24. 5.–26. 5.
JindĚichİv Hradec, námÝstí T. G. Masaryka
27. 5.–29. 5.
HavlíÎkİv Brod, pěed Kauflandem
Morava
3. 5.–5. 5.
Brno, areál Technologického parku
6. 5.–7. 5.
BĚeclav, parkovištÝ u OC
10. 5.–12. 5.
Valašské MeziĚíÎí, námÝstí
13. 5.–15. 5.
Šumperk, Hl. těída – u spoěitelny
17. 5.–20. 5.
BĚeclav, parkovištÝ u OC
Brno, brnÝnská pěehrada – pěístav
24. 5.–26. 5.
TĚebíÎ, Karlovo námÝstí
Plzeĉ
Uherské HradištÜ
nám. Republiky 3, 301 00
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Masarykovo nám. 37–38, 686 01
Po–Ît: 8.00–19.00, Pá: 8.00–18.00,
So: 8.00–12.00, Ne: zavěeno
21. 5.–23. 5.
NC Borská pole, U LetištÜ 2/1074,
301 00
Po–Ne: 9.00–20.00
27. 5.–29. 5.
Hodonín, Velkomoravská ulice
Ústí nad Labem
31. 5.–2. 6.
BĚeclav, parkovištÝ u OC
Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00
Po–Ît: 10.00–20.00,
Pá–Ne: 10.00–21.00
ProstÜjov
Tesco, KoneÎná 25, 796 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Mírové nám. 207, 401 00
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Zlín
Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ
JABLKO
Zlín, nám. Míru 174, 760 01
Po–Ne: 9.00–21.00
Vodafone na cestách
Další místa, kde mıžete bÝhem kvÝtna poěídit SIM a zakoupit
vybrané telefony od Vodafonu.
Více informací najdete na www.vodafone.cz
Praha
Tržnice SAPA, Libušská 319/126, Praha 4
Denisova 2907/11, 750 02
Po–Ne: 9.00–20.00
Centro Zlín, tĚída 3. kvÜtna 1170,
Malenovice 763 02
Po–Ne: 9.00–21.00
PĚíbram
Znojmo
Ostatní mÜsta
Obroková ulice 19, 669 02
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Tesco, Kojetínská 3133/10, Pěerov
PĚerov – Hypermarket Albert
T. G. Masaryka 157, 261 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Tábor
U Krupské brány 24, 415 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00,
Ne: zavěeno
OC Íepkov, Tyršovo náběeží 5496, Zlín
Tesco Fontána, Chebská 370, Karlovy Vary-Dvory
Tesco Karviná, Těída 17. listopadu 883/2, Karviná
Erbenova 572, 390 02
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00,
Ne: zavěeno
Teplice
Billa Prosek, VysoÏanská 382/20, Praha-Prosek
OC Olympia, Písecká 972/1, PlzeĊ
OC Olympia, Srbická 464, Teplice
OC Cukrovar, Dvoěákova 4115/6, Hodonín
Kontaktujte linku Vodafone
prodej 800 777 777 nebo skoÎte
na www.vodafone.cz, pokud
nenajdete svou prodejnu.
Tesco, Havíěská 17/352, Ústí nad Labem-Všeboěice
HM Tesco, Sjízdná 5554/2, Ostrava-Těebovice
OC Tesco, Netroufalky 14–16, Brno-Bohunice
OC Globus, Hradecká 408/40, Brno-Ivanovice
103
PRO FIRMY
Proč si vybrat Vodafone?
SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU
STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ
ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY
PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla
Volání
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
VPN firma neomezeně
Neomezené volání
a psaní v rámci firmy
Co mohu získat
Ve Vodafonu
1 číslo
175 Kč
2 čísla
225 Kč
3 čísla
260 Kč
4 čísla
285 Kč
Ve všech sítích
1 číslo
375 Kč
2 čísla
425 Kč
3 čísla
460 Kč
4 čísla
485 Kč
0 volných
minut
6,50 Kč/min.
0 Kč
20 volných
minut
5,50 Kč/min.
110 Kč
0 volných SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
50 volných
minut
5 Kč/min.
250 Kč
50 volných SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
Vodafone Internet v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
125 volných
minut
4 Kč/min.
500 Kč
250 volných
minut
3 Kč/min.
750 Kč
100 volných SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
250 volných SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Vodafone Internet v mobilu
177 Kč
Měsíční poplatek
240 Kč / SIM
Něco navíc
Balíček MMS naplno
77 MMS měsíčně za 77 Kč
Business email plus
Neustálý přístup k e-mailům a kontaktům, i když zrovna nesedím u počítače
Chytrý přehled
Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal
Vodafone Passport
Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek
* zaváděcí cena platná do 31. 7. 2010
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/namiru
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
104
400 volných
minut
2,50 Kč/min.
1000 Kč
neomezené
volání
0 Kč/min.
2700 Kč
neomezené SMS *
0 Kč/SMS
350 Kč
Připojení na stálo v PC
525 Kč
Nabídka měsíce
Telefon Samsung S5620 Monte za 7 Kč
s Tarifem na míru za 777 Kč ho máte v kapse za exkluzivní cenu 7 Kč a jako
bonus dostanete Vodafone Internet v mobilu na čtyři měsíce zdarma
Za 777 Kč získáte
125
100
volných
minut
SMS
Internet
v mobilu
na měsíc
č
7 Kouze
p
Platí 5. 2010
.
do 31
Vybral jsem si
Můj Tarif na míru
Měsíční paušální platba
Při pořízení zaplatím
JISTINA:
CELKEM:
Prodejce
105
SNADNÁ CESTA K VODAFONU
Proč si vybrat Vodafone?
SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU
STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ
ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY
PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH
30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla
Volání
na ostatní čísla
SMS
na ostatní čísla
Co mohu získat
Ve Vodafonu
1 číslo
175 Kč
2 čísla
225 Kč
3 čísla
260 Kč
4 čísla
285 Kč
Ve všech sítích
1 číslo
375 Kč
2 čísla
425 Kč
3 čísla
460 Kč
4 čísla
485 Kč
0 volných
minut
6,50 Kč/min.
0 Kč
0 volných SMS
1,50 Kč/SMS
0 Kč
20 volných
minut
5,50 Kč/min.
110 Kč
50 volných
minut
5 Kč/min.
250 Kč
50 volných SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč
125 volných
minut
4 Kč/min.
500 Kč
250 volných
minut
3 Kč/min.
750 Kč
100 volných SMS
1 Kč/SMS
100 Kč
400 volných
minut
2,50 Kč/min.
1000 Kč
250 volných SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete
Vodafone Internet v mobilu na den
17 Kč/den
(platíte, jen když se připojíte)
Po svém
10% sleva na měsíční paušál všech výše vybraných služeb za ovládání účtu přes internet
Internet
Vodafone Internet v mobilu
177 Kč
Něco navíc
Balíček MMS naplno
77 MMS měsíčně za 77 Kč
Chytrý přehled
Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal
Vodafone Passport
Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek
* zaváděcí cena platná do 31. 7. 2010
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/namiru
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
106
neomezené
volání
0 Kč/min.
2700 Kč
neomezené SMS *
0 Kč/SMS
350 Kč
Připojení na stálo v PC
525 Kč
Nabídka měsíce
Pořiďte si telefon Samsung S5620 Monte
a dostanete Vodafone Internet v mobilu
na čtyři měsíce zdarma
říte
Ušet č
K
8
0
7 ka platí
íd
b
na . 5. 2010
do 31
Vybral jsem si
Můj Tarif na míru
Měsíční paušální platba
Při pořízení zaplatím
JISTINA:
CELKEM:
Prodejce
107
Download

ZDRAVÉ MUČENÍ