DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2013/2014 AKADEMİK YILI
ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU
Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 2013/2014 Akademik yılı Erasmus Hareketlilik Faaliyetleri Hibe
Sözleşmesi’nde Kurumumuzca ara raporda sunulan bilgilere göre hibe artışı yapılmış olup, Ders Verme (yaklaşık 8
personel için) Hareketliliği hibesi için 24 Mart – 11 Nisan 2014 tarihleri arasında tüm birimlerden başvurular
alınacaktır. Başvuru ve değerlendirme kriterleri ile seçim takviminin ayrıntıları aşağıda açıklanmaktadır.
Bu dökümanda sırasıyla;
 Genel Bilgiler & Şartlar
o Ders Verme Hareketliliği
 Başvuru Tarihleri & Şartları
 Seçim Takvimi
 Değerlendirme Kriterleri
 Hibeler
o Örnek Hibe Hesaplaması
o Seyahat Gideri Ödemeleri
bulunmaktadır.
Genel Bilgiler & Şartlar:
Ders Verme Hareketliliği
1. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak olan akademik personelin, Dumlupınar Üniversitesi’nde resmi
olarak ders verme yükümlülüğü bulunması gerekmektedir. Arş. Gör., Uzman ve idari personeller bu
hareketlilik için başvuru yapamazlar.
2. Hareketlilik gerçekleştirilecek olan ülkenin 28 AB üyesi ülkeden biri olması ve gidilecek olan yükseköğretim
kurumunun ise EÜB – EUC (Erasmus Üniversitesi Beyannamesi – Erasmus University Charter) sahibi olması
gerekmektedir. EÜB sahibi kurumların güncel listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/documents/list_holders/euc-for-the-academic-year-2013-2014.pdf
3. Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Dumlupınar Üniversitesi arasında, başvuru
yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” olması gerekmektedir.
Mevcut ikili anlaşmalara http://erasmus.dpu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
4. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik personelin, gideceği yükseköğretim
kurumunda en az 5 saat ders verme faaliyetinde bulunması gerekir.
5. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “Hibesiz Hareketlilik” faaliyetinden faydalanabilir.
6. Yapılacak hareketlilik faaliyetlerinin 30 Eylül 2014 tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Dumlupınar Üniversitesi | Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
http://erasmus.dpu.edu.tr | [email protected] | 0 274 265 2031 | 1040
Başvuru Tarihleri & Şartları:
1. Ders verme hareketliliği başvuruları 24 Mart 2014 Pazartesi günü başlayacak olup, son başvuru tarihi 11
Nisan 2014 Cuma günüdür.
2. Başvuru yapılmadan önce http://erasmus.dpu.edu.tr adresindeki İkili Anlaşmalar listesi incelenerek,
hareketliliğin planlandığı üniversite ile ikili anlaşma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu süreç sırasında karşı
üniversite ile iletişime geçilerek, planlanan ziyaret hakkında bir ön görüşme yapılmasında fayda vardır.
3. Başvurular, 24 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren http://erasmus.dpu.edu.tr adresinde paylaşılacak
olan link aracılığıyla ulaşılabilecek online bir sistem üzerinden yapılacaktır. Personelin, başvurusunu
tamamlayabilmesi için, bu sistem üzerinden doldurmuş olduğu başvuru formunun çıktısını, gerekli imzaları
tamamlayarak 11 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne bizzat
getirmesi ve imza karşılığında teslim etmesi gerekmektedir.
Seçim Takvimi:
Başvuruların alınmaya başlanması
Başvuruların bitişi
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı
Sonuçlara itiraz süresi
Hibe hakkı kazanan personelin karşı kurumlardan
alacakları davet mektuplarının ve öğretim
programlarının ofise son teslim tarihi
24 Mart 2014 Pazartesi
11 Nisan 2014 Cuma
14 – 18 Nisan 2014
21 – 25 Nisan 2014
16 Mayıs 2014 Cuma
NOT: Seçim Takvimi’nde belirtilen tarihler 2013&2014 Akademik Yılı için gerçekleştirilecek olan hareketliliklerde karşı
kurumlardan alınması gereken belgeler açısından uzun bir süreç olarak değerlendirilebilinir. Ancak; başvurular
değerlendirildikten ve sonuçlar ilan edildikten sonra sonuçlara herhangi bir itirazınızın olmaması durumunda bir an
önce karşı kurumlarla iletişime geçebilir ve gerekli belgeleri almanız durumunda da gitmek için
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO’larda gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.
Dumlupınar Üniversitesi | Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
http://erasmus.dpu.edu.tr | [email protected] | 0 274 265 2031 | 1040
Değerlendirme Kriterleri:
Yapılacak başvurular, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından
değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre
puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan
Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Başvuru
Kriteri
Hareketlilik gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu ile DPÜ arasında, ilgili bölümde ve geçerli bir ikili
anlaşma bulunan ve başvurusu geçerli olan bir akademik veya idari personel ise
+20 puan
1. Kriter
2012/2013 Akademik Yılı’nda Erasmus hibesinden faydalandı ise
-10 puan
2. Kriter
2011/2012 Akademik Yılı’nda Erasmus hibesinden faydalandı ise
-5 puan
3. Kriter
2010/2011 Akademik Yılı’nda Erasmus hibesinden faydalandı ise
-3 puan
4. Kriter
2009/2010 Akademik Yılı’nda Erasmus hibesinden faydalandı ise
-1 puan
5. Kriter
Daha önce ikili anlaşmamız bulunmayan bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını sağladı ise 1
+4 puan
6. Kriter
Daha önce ikili anlaşmamız bulunmayan bir ülkede bulunan yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını
sağladı ise 1
+6 puan
7. Kriter
Fakülte Erasmus Koordinatörü ise
+5 puan
8. Kriter
9. Kriter
10. Kriter
11. Kriter
Bölümünde 2012/2013 Akademik Yılı’nda Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Giden veya Gelen) gerçekleştirilen
Erasmus Koordinatörü ise
Bölümünde 2012/2013 Akademik Yılı’nda Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Giden veya Gelen) gerçekleştirilen
Yardımcı Erasmus Koordinatörü ise 2
Bölümünde 2012/2013 Akademik Yılı’nda Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Giden veya Gelen) gerçekleşmeyen
Erasmus Koordinatörü ise
Bölümünde 2012/2013 Akademik Yılı’nda Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Giden veya Gelen) gerçekleşmeyen
Yardımcı Erasmus Koordinatörü ise 2
+5 puan
+3 puan
+2 puan
+1 puan
12. Kriter
DPÜ Dış İlişkiler Ofisi’nde görev yapmakta olan Erasmus Koordinatörü ise
+1 puan
13. Kriter
İdari Personel ise 3
+1 puan
KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL ve IELTS sınav sonuç belgesi ibraz eden akademik ve idari personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği
şekilde puan verilecektir. 4 5
Tüm Akademik ve İdari personel
için geçerli olacak puan aralıkları
14. Kriter
Yabancı Dil Bölüm Mezunu
Akademik ve İdari Personel
için geçerli olacak puan
aralıkları
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
76 – 80
81 – 85
86 – 90
91 – 95
96 – 100
Verilecek puan
+1 puan
+2 puan
+3 puan
+4 puan
+5 puan
Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hala eşitlik durumu varsa, aşağıdaki öncelikler uygulanır.
1. Öncelik
Son iki Akademik Yıl içerisinde (2011/2012 & 2012/2013) bölümünde, personel ve öğrenci hareketliliği toplamı bakımından daha
az hareketlilik gerçekleşen personel;
2. Öncelik
Dumlupınar Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personel üst sırada yer alır.
1
Bu kriter 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan ve Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ni de kapsayan ikili anlaşmalar için geçerlidir. Yapılacak
olan her iki anlaşmadan yalnızca bir personel puan alabilir ve personelin anlaşma yapılacak olan üniversite ile iletişime geçerek anlaşma için
gerekli görüşmeleri yapması ve ikili anlaşmanın son kısmı olan imza sürecinde DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçmesi
gerekmektedir.
2
Birden fazla koordinatör yardımcısının görev yaptığı birimlerde yalnızca bir koordinatör yardımcısına puan verilecektir.
3
İdari personel yalnızca Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak üzere başvuru yapabilir.
Dumlupınar Üniversitesi | Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
http://erasmus.dpu.edu.tr | [email protected] | 0 274 265 2031 | 1040
4
Yabancı dil belgesi ibraz etmeyen akademik veya idari personel bu kriterden puan alamaz.
5
KPDS, ÜDS veya YDS dışındaki yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav sonuçlarında, ÖSYM’nin 23 Temmuz 2013 tarihinde yayınlamış olduğu
Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri kullanılacaktır.
Hibeler:
Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında
geçirilen döneme ilişkin tüm masrafları karşılamaya yönelik değildir.
Verilecek olan hibe miktarları, gitmeden önce onaylanmış öğretim/eğitim programda belirtilen tarihler
kapsamında gidilecek ülke için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ve aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlar
dikkate alınarak hesaplanır.
Ülkeler
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
Günlük Hibe Miktarı (€)
112
126
119
77
105
161
91
147
140
105
Daha sonra belirlenecek
126
161
133
Ülkeler
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan
Günlük Hibe Miktarı (€)
119
147
133
91
91
119
98
98
91
105
84
98
112
112
Örnek Hibe Hesaplaması
Polonya’da en az 5 saat ders vererek veya en az 5 iş günü eğitim alarak, 5 gün boyunca faaliyet gerçekleştiren ve 2
gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir personel, toplamda 7 günlük hibe hak eder. Ancak, dönüş
seyahati gününde konaklama gerçekleşmeyeceği için en fazla yarım günlük hibe verilecek şekilde hesaplanır:
Polonya için gündelik hibe miktarı: 91 €
6,5 gün için hibe: 91 * 6,5 = 591,50 €
Gitmeden önce bu miktarın %80 lik kısmı (473,20 €), döndükten sonra ise %20 lik kısmı (118,30 €) ödenir.
Seyahat Gideri Ödemeleri
Seyahat giderleri gerçekleşme değerleri üzerinden ve ilgili belgelerin (e-bilet, fatura, vs.) asıllarının Erasmus ofisine
teslim edilmesi şartıyla ödenir. Belgelerin incelenmesi sonucunda uygun bulunan seyahat giderlerinin 400 €’ya kadar
olan bölümü tamamen, 400 €’yu aşan bölümü ise %50 oranında karşılanır. Geri kalan hibenin yararlanıcı tarafından
karşılanması beklenmektedir. Eğer seyahat giderleri 400 €’yu tamamlamaz ise uygun bulunan seyahat tutarı kadar
ödeme yapılır, 400 €’yu tamamlayan kısmı ödenmez. Uygun seyahat giderleri ilgili ayrıntılı bilgilendirme ve kurallar,
hibe hakkı kazanan personele daha sonra bildirilecektir.
Dumlupınar Üniversitesi | Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
http://erasmus.dpu.edu.tr | [email protected] | 0 274 265 2031 | 1040
Download

dumlupınar üniversitesi dış ilişkiler koordinatörlüğü 2013/2014