2015 - 2016 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
2014 - 2015 Akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen
öğrencilerimizin başvuruları 03 Mart – 27 Mart 2015 tarihleri arasında alınacaktır.
Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin “Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu”
ile birlikte başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak Erasmus Koordinatörlüğü’ne
(Esentepe Binası 10. Kat) teslim etmeleri gerekmektedir. 27 Mart 2015 Cuma günü saat 17:00'den sonra
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Erasmus öğrenim hareketliliğine 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında bir veya iki yarıyıl boyunca
yurt dışında öğrenim görmek isteyen birinci sınıf öğrencilerimiz başvurabilir. İkinci sınıf
öğrencilerimizin başvuruları ise yaz stajını yurt dışında gerçekleştirme kapsamında değerlendirilecektir.
Başvuru belgeleri:
1) Öğrenci tarafından imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış “Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği
Başvuru Formu”
2) Transkript
* Başvurularda YDS vb. dil belgeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuran tüm öğrencilerin
Meslek Yüksekokulumuzda yapılacak olan İngilizce dil sınavına katılması zorundadır.
Başvuru Koşulları
1) Erasmus öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan Genel Not Ortalaması 2.20 dir. Bu ortalamanın
altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2) Erasmus öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, Meslek Yüksekokulumuzda yapılacak olan
İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 50 alarak sözlü sınavdan başarılı olması gerekir.
3) Erasmus öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, gidilecek üniversitenin başvuru şartlarına
uyması gerekir.
4) Erasmus öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu uzantılı Email adresi olması zorunludur.
Değerlendirme
"Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği" başvuruları değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve
ağırlıklı puanlar şunlardır:
·
·
Akademik başarı düzeyi (Genel Not Ortalaması) : %50
İngilizce sınavı dil puanı : %50
Meslek Yüksekokulumuzda Yapılacak Olan İngilizce Dil Sınavı*
Yazılı İngilizce Dil Sınavı, gerek birinci öğretimden gerekse ikinci öğrencileri için 03/04/2015
Cuma günü saat 17:00’de Esentepe Binası 6. Kat dersliklerinde yapılacaktır.
Yazılı sınavdan 50 ve üzerinde puan alan öğrenciler duyurulacak olan tarihte sözlü İngilizce
sınavına alınacaklardır. Sözlü İngilizce sınavının yazılı sınava etkisi %25 oranında olacaktır.
*Sınav gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol
ediniz.
Erasmus+ Öğrenci Seçimlerinin Sonuçlandırılması
Erasmus+ öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak
seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Download

2015 - 2016 E - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu