T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programına tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan
edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 ncİ maddesi uyarınca 05/02/2015
tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
DUYURU KADRO
DETAYI UNVANI
28834 Öğretim Görevlisi
PROGRAM
ADI
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
BAŞVURAN ADAYIN
ADI VE SOYADI
Aliye Aslı SONSUZ
ALES PUANI
LİSANS MEZUNİYET NOTU
PUAN
35%
PUAN
30%
72,234
25,2819
89,59
26,877
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
GİRİŞ SINAV NOTU
PUAN
35%
65
22,75
DEĞERLENDİRME
NOTU
74,90 BAŞARILI
Download

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama