KURS 1
TIBBİ İSTATİSTİK TEMEL UYGULAMALARI KURSU
( TEORİK )
Eğitici
: Prof. Dr. Hanefi Özbek, İstanbul Medipol Üniversitesi
Tarih
: 30 Nisan 2015
Saat
: 10:00 – 16:00
Kontenjan
: 150 kişi
Süre
: 6 saat
Amacı ve Öğrenme Hedefleri :
Bilimsel Araştırmalarda Kullanılacak İstatistik Analiz yöntemlerinin Pratik Olarak Nasıl Tespit
Edileceği, Bu Testlerin Örneklerle Ve Spss üzerinde Uygulamalı Olarak Sunumu
Hedef Kitle: Yüksek lisans öğrencilerinden, Öğretim Üyelerine kadar tüm Akademisyenler.
Önceden Sahip Olunması Gereken Bilgi/Beceri:
Bilimsel Bir Araştırmayı Sunmuş veya Böyle Bir Araştırmaya Katılmış Olmak
Kurs Özeti :
Amaç: bilimsel araştırmalarda hangi istatistik yöntemlerinin kullanılacağının pratik olarak
saptanması ve bu testlerin Spss üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi.
Kursta sunulacak konu başlıkları:
•
İstatistikle ilgili tanımlar
•
Ölçme ve ölçekler
•
Popülasyondan örneklem seçilmesi
•
Örneklem büyüklüğünün tespiti
•
Spss’in tanıtılması
•
Parametrik testler
•
Non-parametrik testler
•
Korelasyon analizi
•
Regresyon analizi
Download

kurs 1 tıbbi istatistik temel uygulamaları kursu