(18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN GEÇERLİ)
TÜRK HAVA KURUMU TARAFINDAN AÇILAN …………………………. KURSUNA
KATILMAK İÇİNDOLDURULMASI GEREKEN
MUVAFAKATNAME
Adı Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Tahsili :
Mesleği :
1. Velisi bulunduğum …….....................................…………’nın ………….. uçuş/atlayışının mahiyetini
tamamen idrak ederek, THK tarafından açılan ……………. uçuş/atlayış kurslarına katılmasına muvafakat
ettiğimi,
2. Katıldığı kursta uçuş veya atlayış eğitimi esnasında kurs yöneticilerince kabul edilebilecek makul
sebepler dışında kasıtlı olarak herhangi bir şekilde uçuş/atlayış aracına ve diğer tesislere zarar verdiği
taktirde, ödemeyi taahhüt ederim. ...../....../ 2014
ADRES :
Vasi/Velisinin Adı ve SOYADI: ..............................................
İmzası : ................................................
Tarihi : .................................................
NOT: BU MUVAFAKATNAMEYİ İMZALAYAN, NOTERDEN İMZA BEYANNAMESİ ALARAK BU
BELGEYE EKLEYECEKTİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İZİN BELGESİ
Velisi bulunduğum ...............................................................’nın kampa dahil olduğu tarih ve saatten
itibaren kursu yarım bırakması, kursta başarısız olması veya ihtiyacı halinde Eğitim Merkezinin dışına
yetkililerden izin alarak çıkmasına MÜSAADE EDİYORUM / MÜSAADE ETMİYORUM.
Vasi/Velisinin Adı ve SOYADI: .................................................
İmzası : ................................................
Tarihi : .................................................
NOT: İZİN BELGESİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN VELİ/VASİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Download

indiriniz