(18 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN GEÇERLİ)
TÜRK HAVA KURUMU BAŞKENT SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ
TARAFINDAN AÇILAN YAMAÇPARAŞÜT BAŞLANGIÇ KURSUNA
KATILMAK İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN
TAAHHÜTNAME
Adı Soyadı
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Tahsili
:
Mesleği
:
1. THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından açılan amatör yamaçparaşüt
eğitim kursuna katılmak istiyorum. Kulüp öğretmenlerince yapılan program dahilinde
uçuş/atlayış ve diğer eğitimleri tamamlamayı; uçuş ve atlayış hakkında verilen emir ve
talimatlara harfiyen uymayı; araç, gereç ve malzemelere kasıtlı olarak zarar vermeyeceğimi
kabul ediyorum.
2. Yamaçparaşütü eğitimi esnasında bir kaza geçirilmesi durumunda, bütün sorumluluğun
tarafımda olduğunu, hiçbir şekilde THK’ nu, kulüp başkanı ve kulüp öğretmenini sorumlu
tutmayacağımı, malzemelerin zarar görmesi durumunda, tarafımca zararın tazmin edileceğini
taahhüt ediyorum……/………./20......
ADRES :
..............................................
İsteklinin Adı ve SOYADI:
İmzası :
................................................
Tarihi :
.................................................
NOT : BU TAAHHÜTNAMEYİ İMZALAYANIN NOTERDEN İMZA BEYANNAMESİ ALMASINA
İHTİYAÇ YOKTUR.
(18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN GEÇERLİ)
TÜRK HAVA KURUMU BAŞKENT SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ
TARAFINDAN AÇILAN YAMAÇPARAŞÜT BAŞLANGIÇ KURSU
KATILMAK İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN
MUVAFAKATNAME
Adı Soyadı
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Tahsili
:
Mesleği
:
1. Velisi bulunduğum ……………..........................……'ın yamaçparaşüt uçuş/atlayış
mahiyetini tamamen müdrik olarak THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından
açılan kurslara katılmasına muvafakat ettiğimi,
2. Yamaçparaşütü eğitimi esnasında bir kaza geçirilmesi durumunda, bütün sorumluluğun
tarafımızda olduğunu, hiçbir şekilde THK’ nu, kulüp başkanı ve kulüp öğretmenini sorumlu
tutmayacağımı, malzemelerin zarar görmesi durumunda, tarafımca zararın tazmin edileceğini
taahhüt ediyorum. ……/……../2010
ADRES :
..............................................
Vasi/Velisinin Adı ve SOYADI:
İmzası :
................................................
Tarihi :
.................................................
NOT: BU MUVAFAKATNAMEYİ İMZALAYAN, NOTERDEN İMZA BEYANNAMESİ ALARAK BU
BELGEYE EKLEYECEKTİR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------İZİN BELGESİ
Velisi bulunduğum ...............................................................’nın kampa dahil olduğu tarih ve
saatten itibaren kursu yarım bırakması, kursta başarısız olması veya ihtiyacı halinde Eğitim Merkezinin
dışına yetkililerden izin alarak çıkmasına MÜSAADE EDİYORUM / MÜSAADE ETMİYORUM.
Vasi/Velisinin Adı ve SOYADI:
.............................................
İmzası :
................................................
Tarihi :
.................................................
NOT: İZİN BELGESİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN VELİ/VASİSİ TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.
Download

indiriniz - THK Başkent Sportif Havacılık Kulübü