YDS HAZIRLIK KURSU
ÖSYM’nin tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) hazırlık amaçlı,
öğrencilerin dilbilgisinin, kelime dağarcığının ve okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik
yoğunlaştırılmış bir programdır.
Deneyimli öğretim kadrosu ve kullanılacak uygun materyaller ile YDS’de etkileyici bir başarı
yakalayabilirsiniz.
Yoğunlaştırılmış YDS Hazırlık Kursumuz 11 Ağustos - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Yapılacak seviye tespit sınavında 40 ve daha az puan alan kursiyerler Genel İngilizce Kursu’na
yönlendirilecek, 40 ve üzeri puan alanlar YDS Hazırlık Kursuna kabul edileceklerdir.
Yoğunlaştırılmış YDS Hazırlık Kursu haftada 30 ders saati olmak üzere toplam 120 ders saatlik bir
programdır. Dersler, hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kurs ücreti 2000 TL olup, kursta kullanılacak ders materyalleri Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından temin edilecektir.
Kayıt işlemleri Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılacaktır.
GENEL İNGİLİZCE KURSU
İş, sosyal ve akademik hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan İngilizceyi temel seviyede öğrenmek
isteyenlere yönelik bir kurs programıdır.
Dersler okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir.
Genel İngilizce Kursu 11 Ağustos - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Kursumuz haftada 30 ders saati olmak üzere toplamda 120 ders saatlik bir programdır. Dersler, hafta
içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kurs ücreti 2000 TL olup, kursta kullanılacak ders materyalleri Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından temin edilecektir.
Kurs kayıt işlemleri Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılacaktır.
TOEFL SPEAKING
TOEFL sınavı dört temel dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçen bir sınavdır. Sınava
girecek olanlar diğer üç beceriyi bir şekilde geliştirseler de İngilizcenin kullanımında geliştirilmesi bu
becerilere nispeten daha zor olan konuşma becerisinin geliştirilmesi farklı bir yaklaşım
gerektirmektedir. Bu nedenle adaylar konuşma becerisini geliştirmekte zorlanmaktadırlar.
Düzenletilen kurs programında adayların zorluk çektiği konuşma becerisine odaklanılmakta, bu
becerinin sınavda başarılı bir sonuç elde etmenin önünde bir engel olarak görülmesi yönündeki
kaygılar giderilmektedir.
Dersler sadece konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik olacak olup, diğer beceriler bu konuşma
becerisinin geliştirilmesi için yardımcı olarak kullanılacaktır.
Ders içerikleri TOEFL sınavının konuşma bölümünde ele alınan standart konuları kapsamaktadır.
TOEFL SPEAKING kursumuz 11 Ağustos - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Kursumuz haftada 30 ders saati olmak üzere toplamda 120 ders saatlik bir programdır. Dersler, hafta
içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kurs ücreti 2000 TL olup kursta kullanılacak ders materyalleri Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından temin edilecektir.
Kurs kayıt işlemleri Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılacaktır.
Download

yds hazırlık kursu - Turgut Özal Üniversitesi