ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
2014-2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
İÇİNDEKİLER
o Giriş
o İngilizce Hazırlık Programı
o Modül sistemi ve Modüller
o Muafiyet & Yeterlik Sınavları Şartları
o Başarı Değerlendirmesi
o Derslere Devam Durumu
o Akademik Takvim
o Yaz Öğretimi
o İngilizce Hazırlık Sınıfı Temel Kuralları
o Sıkça Sorulan Sorular
o Giriş
Üsküdar Üniversitesine ve eğitiminizin ilk yılını oluşturacak olan İngilizce
Hazırlık Sınıfına hoşgeldiniz.
Üniversitemizin bir çok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizcedir.
Lisans programlarında yer alan dersleri takip edebilecek, notlar alarak derse aktif katılım
sağlayacak seviyede İngilizce bilgisini öğrencilerimize vermek okulumuzun temel
hedefidir. Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için öğrencilerimizin uluslararası geçerliği
tanınan kriterler çerçevesinde, akıcı, doğru bir şekilde konuşma ve yazma, dinlediği ve
okuduklarını iyi derecede anlama becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Hazırlık İngilizce
eğitimi bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir.
Değerli öğrencilerimiz,
İngilizce öğrenimi yoğun ve düzenli bir çalışma ve verilen ödevlerin günü gününe,
titizlikle yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle her gün düzenli olarak ders çalışılmalı,
okulda yapılan çalışmalar tekrar edilmeli ve derslere aktif katılım sağlanmalıdır. Bir
sonraki gün öğreneceklerinizin tek garantisinin bir önceki günün sağlam birikimleri
olduğunu ve rastlantısal başarı diye bir şeyin olmadığını aklınızdan çıkarmayınız.
Başarma azmiyle çalışan öğrencilerimiz her ihtiyaç duyduklarında Hazırlık Okulunun
desteğini yanlarında görecekler ve bu süreçte hiç yalnız kalmayacaklardır.
o İngilizce Hazırlık Programı
Üsküdar Üniversitesi alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosuyla
öğrencilerimize en iyi ve en kaliteli hazırlık programlarından birini sunmaktadır. Mesleki,
akademik ve sosyal işlevleriyle kaliteli bir eğitimin ayrılmaz bir parçası olan yabancı dil
eğitiminde amacımız, öğrencilerimizin kendi lisans programlarını İngilizce olarak
okumalarını sağlamanın yanında ilgili literatürü İngilizce olarak takip etmelerini ve bilgi
çağının vazgeçilmezi olarak alanlarındaki en son gelişmelere ilk elden erişmelerini
mümkün kılmaktır.
Hazırlık programında hedefimiz farklı yabancı dil seviyeleri ile okulumuza katılan
öğrencilerimizi mevcut İngilizce altyapılarını da değerlendirerek, kendilerine en uygun
İngilizce programıyla eğitime başlatarak onları en kısa zamanda yeterlik sınavlarını
başaracak ve kendi lisans programlarına katılabilecek düzeye çıkarmaktır.
Öğrencilerimizin dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin iletişimsel işlevlerini
başarıyla yerine getirmeleri ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmeleri temel
ilkemizdir.
Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (The Common
European Framework of Reference for Languages) göre modüler (A1-A2-B1-B2) bir eğitim
programına tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimlerinin daha iyi
izlenmesi ve gelişimlerine göre değerlendirilmeleri sağlanır.
En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce derslerine ilave olarak, lisans
programlarına yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere aşina olmaları, İngilizce not
tutma becerilerinin geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce akademik sunular
yapabilmeleri maksadıyla özel amaçlı İngilizce programları uygulanır.
Bu programla öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, sınav ve tezlerinde
kullanacakları düzeyde İngilizce öğretmenin yanında, günümüzde birbirine yabancı
dünya insanlarının ortak iletişim dili haline gelmiş İngilizceyi bilen ve aktif olarak
kullanan meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile
öğrencilerimiz çok sayıda avantaja sahip olabiliyor.
Hazırlık programını başarı ile B2 seviyesinde tamamlayan öğrencilerimiz ALFSI tarafından
yapılacak uluslararası Versant sınavına ücretsiz olarak girmeye hak kazanıyor.
Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı, ALFSI ile; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta Çin'de yer alan üniversite, enstitü ve
akademiler ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine hazırlık eğitiminden, yüksek
lisansa kadar imkanlar sunuyor.
ALFSI Akademinin; University of California Los Angeles Extension, London College of
Contemporary Arts, London School of Business and Finance, St Patrick's College,Gisma
Business School - Berlin ve 360 GSP College ile Navitas Amerika kampuslerinden
University of Massachusets Dartmouth, Kanada'dan Simon Fraser University ile İngiltere
kampüslerinden Anglia Ruskin University ve University of Hertfordshire ile anlaşmaları
bulunmakta ve böylece öğrencilerimiz ilgili üniversitelerin hazırlık programlarına 2
sömestrde veya yaz boyunca isteğe bağlı olarak katılabiliyor.
Hazırlık programı sonunda en başarılı 5 öğrencimiz İngiltere’de 4 hafta süreli olarak
dil eğitimi alma şansı kazanacak; öğrencilerimizin ulaşım, eğitim ve konaklama giderleri
Üsküdar Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
o Modül sistemi ve Modüller
Hazırlık Okulu Modülleri:
Okulumuzdaki İngilizce eğitimi modüler bir anlayışla, Avrupa Birliği dil yeterlik ölçütleri
doğrultusunda A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde verilmektedir. Hazırlık Okulunda bir
akademik yıl 8 er haftalık 4 modülden oluşmaktadır. Bu dört modül her birinde iki modül
okutulan 2 sömestr olarak verilir. Seviye Tespit Sınavı neticelerine göre öğrencilerimiz
Foundation (A1), Level 1 (A2) ve Level 2 (B1) seviyelerinden uygun olan seviyeye
yerleştirilmektedir.
Neden Modüler Sistem?
Modüler Sistem değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir. Her modül
başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde
düzenlenmiş öğretim süreçlerinden oluşmaktadır. Modül mantığı öğrencinin kendi
hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak
sağlamaktadır. Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst
seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş
hedeflere ulaşabilmesidir. Bu sistem, öğrenmenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı olan
öğrencilere programı tekrar etme imkânı sağlamakta ve erken öğrenen öğrenciler için
hızlı ilerleme fırsatı vermektedir.
Modüler Sistemle amaçlanan, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri
modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlamak ve öğrencilerin dil
gelişimlerini daha kısa dönemlerde daha yakından takip ederek dil eğitim kalitemizin
artırılmasıdır.
o Muafiyet & Yeterlik Sınavları Şartları
Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları
Kayıt olan ve Hazırlık programına katılacak bütün öğrencilerimiz Seviye Tespit
Sınavına girmek zorundadır. Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına gore öğrenciler dil seviyelerine
gore A1, A2 veya B1 seviyelerinden birine yerleştirilir. Hazırlık sınıfından muaf olmak
amacıyla Yeterlik Sınavına girmek isteğe bağlıdır. Girmek isteyen öğrenciler kayıt işlemleri
esnasında yeterlik sınavına girmek istediklerini belirteceklerdir. Yeterlik Sınavından 60 ve
üzeri not alanlar Hazırlık sınıfından muaf olurlar ve lisans programlarına devam ederler.
Sınav Eşdeğerlikleri
Muafiyet Şartları
İngilizce yeterliliğini aşağıda belirtilen kriterler dahilinde ulusal/uluslararası
(resmî/asıl) sınav sonuç belgeleri ile kanıtlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf
olurlar.
HAZIRLIK
SINIFI
Üsküdar Üni.
Yeterlik Sınavı
TOEFL
(IBT)
İngilizce
programlar için
60
90
Pearson
PTE
YDS
Akademik
75
75
IELTS
Overall
CPE
5.5
C
1. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen
öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini yeni kayıt yaptırdıkları Güz Yarıyılı
başlamadan önce Yabancı Diller Koordinatörlüğü vasıtasıyla Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
teslim edebilirler.
2. Geçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile üniversitemiz
Güz
Yarıyılı
başlama
tarihi
arasındaki
süre
dikkate
alınır.
3. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce bir üniversitede İngilizce
hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili
İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgelerini
değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Eğitim dili Türkçe olan lisans/önlisans programlarında zorunlu İngilizce derslerinden muaf
olmak için gerekli eşdeğer notlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Zorunlu derslerin
muafiyet sınavı ayrıca yapılır.
Türkçe Lisans/
Önlisans
Programları
Üsk.Üni.
Pearson
KPDS/ÜDS TOEFL
IELTS
Muafiyet
PTE
/YDS
Overall
(IBT)
CPE
Sınavı
Akademik
İngilizce 101
70
45
54
38
3
İngilizce 102
80
55
66
50
4
o Başarı Değerlendirmesi
Başarı Değerlendirmesi:
Öğrenciler her kurda 7-8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi
tutulurlar. Öğrencilerin bir modülden başarısı, öğrencinin sınıf içi ders faaliyetleri ve
genel sınavlar olarak iki bölüme ayırdığımız değerlendirme bölümlerinden yüz üzerinden
60 ve üzerinde ortalamaya sahip olmasını gerektirir.
Bu değerlendirme sisteminde öğrencilerin standart sınavlarda olduğu kadar ders içi kısa
sınavlar, ödevler, ders katılımı vb. aktivitelerde de aktif ve başarılı olmaları
öngörülmektedir. Bu sistemden amaçlanan öğrencilerin üretici yeteneklerini de
değerlendirme sürecinde ön plana çıkarmaktır.
Her bir modül haftalık 25 saat ve 8 haftada 200 saatten oluşmaktadır. İki modülden
oluşan her bir dönem 16 haftadan ve 400 ders saatinden oluşur.
Sömestr I
İngilizce’ye en
baştan
başlayanlar
Bir kur ileriden
başlayanlar
İki kur ileriden
başlayanlar
Sömestr II
A1
A2
B1
B2 + Hazırlık Final
A2
B1
B2
C1+ Hazırlık Final
B1
B2 + Hazırlık Final
Başarılı olanlar Bahar döneminde
lisans programlarına kayıt hakkı
kazanırlar.
Tablo 1.
Öğrencilerin bir modülden başarısı dönem içi gelişim sınavları (progress tests)ve modül sonu
final sınavlarına ilave olarak öğrencilerin sınıf içi gayret ve performanslarını ölçen kısa
sınavlar, internet üzerinden ve elden verilen ödevler, portfolyo çalışmaları, sınıf içi yazma,
okuma ve sınıf içi ders katılımlarına verilen notların belirlenen yüzdeleriyle hesaplanır. Bu
süreç içerisinde öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların kur boyunca eksiksiz şekilde
yerine getirilmesinin önemi büyüktür.
Bir öğrencinin Hazırlık Sınıfından başarılı olabilmesi için B2 düzeyini bitirerek Hazırlık Final
sınavına girmeye hak kazanması ve Final ve dönem içi ortalamalarının belirlenen ağırlıklarıyla
hesaplanan geçer nota (60/100) sahip olması gerekir.
Sömestr I
A1
A2
1. A1 ort+A2 ort ≥60/100
veya
2. A2 ort ≥ 60/100
İkinci
sömestreye
Sömestr II
başarıyla
geçebilmek için
Soldaki
iki B1
B2 + Hazırlık
şarttan (1-2) en
Final
az birini yerine A. Hazırlık Final sınavını
getirmek
almaya hak kazanmak ve
gerekir.
B. (B1ort+B2ort)(0.50)+
(Final)(0.50) ≥ 60/100
Hazırlığı
bitirebilmek
için
Soldaki
şartların (AB) ikisinide
yerine
getirmek
gerekir.
Tablo 2.
Yukarıdaki tabloya göre bir sonraki sömestreye başarıyla geçebilmek için gerekli iki şarttan
birini yerine getiremeyen öğrenci bir sonraki sömestreye bir önceki sömestredeki son kurdan
itibaren başlayabilir.
o Derslere Devam Durumu
Devamsızlık
Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden
beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde
hassasiyetle
durulmaktadır.
İngilizce
öğretimi
devamlılık
gerektirdiğinden
öğrencilerimizin çok zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.
Hastalık nedeniyle alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez. Bu raporlardan Üniversite
tarafından kabul görenler ise sadece belirli sınavların telafisi için geçerlidir. Devamsızlık
hesabı sekiz haftalık kur, 16 haftalık dönem ve 32 haftalık akademik yıl olarak ayrı ayrı
yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler kur sonu final sınavlarına, sömestr sonunda
yapılan seviye atlama sınavlarına katılamazlar ve başarısız oldukları seviyeleri tekrar
okumak zorunda kalırlar. Bir öğrenci B2 seviyesini gerekli not ortalaması ile bitirebilse
dahi devamsızlıktan kalması halinde Hazırlık Final Sınavına girme hakkı olmayacağından
başarısız olur.
Hazırlık programından devamsızlık sebebiyle tamamen başarısız olan öğrenciler,
bölümlerine ve eğitim dillerine bakılmaksızın takip eden yılda Hazırlık Sınıfını tekrar
okumak zorunda kalırlar.
o Akademik Takvim (Hazırlık Okulu)
YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAZIRLIK OKULU AKADEMİK TAKVİMİ (2014-2015)
GÜZ DÖNEMİ
Seviye Tespit Sınavı
HAZIRLIK
18 Eylül 2014
10:00-12:00
İngilizce Yeterlik Sınavı (Dinleme-Okuma Yazma
Bölümü)
İngilizce Yeterlik Sınavı (Konuşma Bölümü)
19 Eylül 2014
13:30-
Yeterlik Sınavı Sonuçlarının ve Öğrencilerin Başlama
Seviyelerinin Duyurulması
19 Eylül 2014
Hazırlık Sınıfı (A1-A2-B1) Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
Zorunlu İngilizce I-II Dersi Muafiyet Sınavı ( LisansÖnlisans programları için)
1 Ekim 2014
Hazırlık Sınıfı 1. Çeyrek A1-A2-B1 Düzey Final
Sınavları
Hazırlık Sınıfı 2. Çeyrek Başlama Tarihi (A1-A2-B1B2)
21 Kasım 2014
24 Kasım 2014
Hazırlık Sınıfı 2. Çeyrek A1-A2-B1-B2 Düzey Final
Sınavları
16 Ocak 2015
Hazırlık Final Sınavı (B2 yi bitirenler için)
20 Ocak 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı
21 Ocak 2015
Hazırlık Sınıfı Dönem Arası Tatili
17 Ocak-01 Şubat 2015
BAHAR DÖNEMİ
HAZIRLIK
Hazırlık Sınıfı 3. Çeyrek Başlama Tarihi (A2-B1-B2)
Hazırlık Sınıfı 3. Çeyrek A2-B1-B2 Düzey Final
Sınavları
Hazırlık Sınıfı 3-4 Çeyrek Arası Tatili
09:30-11:30
2 Şubat 2015
27 Mart 2015
28 Mart-05 Nisan 2015
Hazırlık Sınıfı 4. Çeyrek Başlama Tarihi A2-B1-B2-C1
6 Nisan 2015
Hazırlık Sınıfı 4. Çeyrek A2-B1-B2-C1 Düzey Final
Sınavı
29 Mayıs 2015
Hazırlık Final Sınavı (B2 yi bitirenler için)
2 Haziran 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı
4 Haziran 2015
YAZ ÖĞRETİMİ
HAZIRLIK
Yaz Öğretimi Başvuru ve Kayıt Tarihleri
08-112 Haziran 2015
Yaz Öğretimi Derslerinin Başlama Tarihi
15 Haziran 2015
Yaz Öğretimi Sonu
14 Ağustos 2015
Hazırlık Final Sınavı
14 Ağustos 2015
o Yaz Öğretimi
Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu , İngilizce hazırlık programının son modülünün seviyesinde
B2 seviyesinde açılır. Program 7-8 hafta sürelidir. Başarı değerlendirmesi sene içinde
olduğu gibi- Yaz Okulu boyunca yapılan değerlendirmelerin belirlenmiş ortalamaları
alınarak yapılır. Yaz Okulu sonunda genel ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler Hazırlık
Final sınavına girmeye hak kazanırlar ve başarılı olmaları halinde Yaz Okulu’nu ve hazırlık
sınıfını başarıyla tamamlamış olurlar. Yaz Okulunun açılma sebebi ve sadece en üst kur
düzeyinde düzenlenmesinin sebebi ikinci dönem sonunda en son module erişmiş veya
en son modülde başarısız olmuş öğrencilerimize yaz döneminde yeni bir eğitim ve
başarma fırsatı vermek, tek bir modül sebebiyle takip eden yıla yeniden hazırlıkta
başlamak yerine kayıt oldukları lisans programlarına devam edebilme şans ve imkanı
hazırlamaktır.
o İngilizce Hazırlık Sınıfı Temel Kuralları
HAZIRLIK SINIFI TEMEL KURALLARI
İngilizce Hazırlık Bölümü öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine tabidirler. Hazırlık Sınıfı eğitimleri boyunca öğrencilerden beklenen genel
davranışlar bulunmaktadır. Eğitim kurumu olarak ; Öğrencilerin kişisel sorumluluklarını
yerine getirmeleri ve belirlenen kurallar çerçevesinde tutarlı davranışlar göstermeleri
beklenir.
1) Hazırlık Sınıfında derslere devam etmek ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje,
internet tabanlı sınıf kaydı, vb.) katılmak zorunludur.
2) Öğrencilerin derslerin en az % 80 ine katılma mecburiyeti vardır. Sağlık kurumlarından
alınan rapor ve diğer benzeri belgeler bu sınırlar içinde değerlendirilir. Raporlu olan süre
toplam devamsızlık süresinden düşülmez.
Raporlar: Öğrenci, hastalık nedeni ile resmi bir sağlık kuruluşundan aldığı raporu süresinin
bitimini izleyen 5 iş günü içinde teslim etmek zorundadır. Sağlık Raporları derslere
devamsızlığa ve proje çalışmalarını tamamlamaya mazeret oluşturmaz. Ancak alınan rapor
ara sınav (Progress Test) günlerini kapsıyor ise ve rapor geçerli kabul edilirse mazeret
sınavları yapılabilir. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci raporlu olduğu süre içinde
girmediği ara sınavdan "sıfır" notu almış kabul edilir.
3) Her ne sebeple olursa olsun dersin okutmanının bilgisi dışında derse geç kalan (derse
öğretmen kapısını kapattıktan sonra gelen) öğrenciler geç sayılacaklardır. Her üç gecikme
bir ders devamsızlığı olarak hesaplanmaktadır.
4) Derse düzenli olarak gelen öğrenciler gelmeyenlerden daha iyi bir performans sergilerler.
Düzenli katılım her öğrencinin sorumluluğudur; devamsızlık sınırını aşmamış olsa dahi
yüksek devamsızlığı olanların başarılı olma şansı daha düşüktür.
5) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan
başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde düzey gelişim ve düzey
final sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Yabancı Diller Koordinatörlüğü
tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için İngilizce Hazırlık Okulu
tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. Kısa sınavlar,
İngilizce Yeterlik Sınavları, Hazırlık Final Sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.
6) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde, yazılı olarak
Yabancı Diller Koordinatörlüğü ne başvurarak sınav kağıtlarının tekrar incelenmesini
isteyebilirler. Yabancı Diller Koordinatörlüğü , incelemesini yaparak sınav sonucunun
değiştirilip değiştirilmemesine yönelik kararını yedi iş günü içinde verir.
7) Akademik yılın başında Yabancı Diller Koordinatörlüğünce belirlenen ve dersin işlenişi için
gerekli ders materyalleri olmadan derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse
gelen öğrenciler o ders saati için yok sayılırlar ve ancak öğretmenlerinin izin vermesi
halinde derse katılabilirler. Ödevler hergün düzenli olarak yapılmalıdır. Ödevlerin başarı
değerlendirmesinin bir parçası olduğu unutmamalıdır.
8) Öğrenciler Sınıf okutmanlarının gerekli gördüğü her türlü sınıf dışı aktivitelere ve takviye
derslerine katılmak zorundadır.
9) Sınıfta sakız çiğnemek yasaktır. Ders sırasında, dersle doğrudan ilgili olmayan yayınlar
okunmaz.
10. Okul malzemelerine zarar gelmemesi için özen gösterilir. Dersin genel akışını engelleyici
davranışlarda bulunulmaz.
11. Öğrencilerimiz sınıf içinde cep telefonlarını kapalı tutacaktır. Telefonla görüşmek, mesaj
göndermek, elektronik sözlük kullanmak vb. herhangi bir sebeple telefonlarla
oynanmayacaktır. Öğretim elemanları bunu ihlal eden öğrencilerin telefonlarına ders
süresince el koyacaklardır. Tekrarı halinde telefonu Yabancı Diller Koordinatörüne teslim
edilir ve hakkında disiplin işlemi yapılır. Öğretim elemanı ile görüşerek ve daha önceden
izin almak kaydıyla çok acil durumlarda telefon görüşmesi için kısa sureli çıkılabilir.
12. Üsküdar Üniversitesi yönetmeliğine göre sınav, ödev ve projelerde her türlü kopya çekme
girişimi suç teşkil etmektedir. Suç oluştuğunda ilgili öğrenci sınav, ödev veya projeden
“Sıfır” alır.
13. İngilizce eğitim veren Hazırlık sınıfında , öğrenci ile okutman arasındaki iletişim dili
İngilizce’dir.
Disiplin Yönetmeliği ve Süreci
Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
o Sıkça Sorulan Sorular
1. İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi ne kadardır?
2. Hangi öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulurlar?
3. Başka üniversiteden aldığım Hazırlık Başarı belgesi ile hazırlıktan muaf olabilir miyim?
4. Proficiency sınavına hazırlanmak amacıyla ne yapmamız önerilir?
5. Proficiency sınavına katılmak zorunlu mudur?
6. Hazırlık Okulundaki kurlar nelerdir?
7. Hazırlık Okulunda devam mecburiyeti var mı? Devamsızlık sınırını aşarsam ne olur?
8. Kitapları nasıl temin edebilirim?
9. İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanan sınavlar nelerdir?
10. Derslerle ilgili olarak dersler dışında destek alabileceğim birimler nelerdir?
1. İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi ne kadardır?
İngilizce Hazırlık sınıfının süresi bir yıldır ve her biri peşpeşe iki modülden oluşan iki sömestr
halinde uygulanır. Ancak eğitim süresi her öğrencinin hangi modülden Hazırlık Okulunda
başladığına bağlı olarak değişebilmektedir. B2 modülünü bitiren öğrenciler Hazırlık Final sınavını
almaya hak kazanırlar ve 60/100 ortalamasına ulaşanlar başarılı kabul edilir. B2 modülü Güz
(Şubat), Bahar (Haziran) ve Eylül dönemlerinde bitirilebilir.
2. Hangi öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulurlar?
Üsküdar Üniversitesi Yeterlik sınavından 60 puan ve üstü alanlar hazırlık okulundan muaf tutulur
ve lisans programlarına devam ederler. Buna ilave olarak yıllık olarak ilan edilen sınav
eşdeğerlikleri tablosunda verilen eşdeğer notlardan birini aldığını belgeleyen öğrenciler, yeterlik
sınavından muaf tutularak, kayıt oldukları programlarda eğitim-öğretime başlarlar.
3. Başka üniversiteden aldığım Hazırlık Başarı belgesi ile hazırlıktan muaf olabilir miyim?
Alındığı tarihten itibaren bir sene geçmemesi koşuluyla (eğitim dili İngilizce olan bölüm ve okullar
için beş yıl) aslını ibra ettiğiniz belgeniz akademik kurulda değerlendirilir. Okul yönetimi gerekli
gördüğü takdirde öğrencinin tekrar muafiyet sınavına girmesi istenebilir.
4. Proficiency sınavına hazırlanmak amacıyla ne yapmamız önerilir?
Yeterlik sınavı ile İngilizcenin belirli alanlarının sınanmasından ziyade genel dil birikimi ve bu
birikimin kullanıma aktarılması ölçülecektir. Bu sebeple, kısa sureli çalışmalarda örnek
sınavlardan sınav tipi ve içeriği hakkında bilgi edinmek ve o doğrultuda çalışma yapmak daha
faydalı olabilir.
5. Proficiency sınavına katılmak zorunlu mudur?
Zorunlu değildir. Katılmak isteyen öğrencilerimizin kayıt haftasında sınava katılmak üzere listeye
isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Ancak seviye tespit sınavına katılmak bütün öğrenciler
için zorunludur.
6. Hazırlık Okulundaki eğitim modülleri nelerdir?
Hazırlık okulunda A1-A2-B1-B2 modülleri olmak üzere dört modülde eğitim verilmektedir. Seviye
tespit sınavı sonucuna gore öğrencilerimiz eğitime başlarken seviyelerine gore A1-A2-B1
modüllerinden biriyle hazırlık eğitimlerine başlarlar.
7. Hazırlık Okulunda devam mecburiyeti var mı?
Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden
beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde
hassasiyetle durulmaktadır. İngilizce öğretimi devamlılık gerektirdiğinden öğrencilerimizin çok
zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.
Hastalık nedeniyle alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez. Bu raporlardan Üniversite tarafından
kabul görenler ise sadece belirli sınavların telafisi için geçerlidir. Devamsızlık hesabı sekiz haftalık
modül bazında ve sömestr olarak yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler modül sonunda
yapılan sınavlara katılamazlarve başarısız sayılırlar.
Hazırlık programından devamsızlık sebebiyle tamamen başarısız olan öğrenciler,
bölümlerine ve eğitim dillerine bakılmaksızın takip eden yılda Hazırlık Sınıfını tekrar
okumak zorunda kalırlar.
8. Kitapları nasıl temin edebilirim?
Kitapları, seviye tespit sınavı sonuçlarının duyurulması ve başlangıç kurlarının belli olmasını
müteakip okulda ilgili yayınevlerinin açacağı standlardan veya herhangi bir yerden satın
alabilirsiniz.
9. İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanan sınavlar nelerdir?
Her modülde 8 haftalık eğitim boyunca : Ara sınavlar (progress tests), kısa sınavlar, portfolio,
katılım (derse katılım, derse devam, öğrenme yaklaşımı) ve modül sonu sınavı uygulanır.
10. Derslerle ilgili olarak dersler dışında destek alabileceğim birimler nelerdir?
Telafi kursları (Extra help classes):
Derslerde öğretilen konularda zorlanan veya konuları pekiştirmeyi arzu eden öğrencilerin ders
saatleri dışında katılabileceği sınıflardır. Derslerinize giren öğretmenleriniz sınıf performansınızla
ve dil gelişiminizle ilgili olası bir zaafiyeti henüz telafisi mümkün iken ve belki de sizler fark
etmeden tespit edecektir. Sınıf danışmanlarının belirleyeceği öğrenciler belirlenen günlerde söz
konusu eksiklerini tamamlamak üzere takviye derslerine gelmek zorundadır. Telafi dersleri hafta
içi iki gün olarak düzenlenmekle birlikte, ihtiyaç durumunda hafta sonu kursları da programa
dahil edilmektedir.
Ofis Saatleri:
Her öğretim görevlisinin belirli gün ve saatlerde ofis saatleri vardır. Ofis saatleri öğrencilerin
öğretmenlerden akademik ve başarılarını yükseltmek amacıyla danışma ve yardım alacağı
saatlerdir. Öğrenciler bir öğretmen nezaretinde çalışmak istedikleri zaman ilgili gün ve saati
gösteren çizelgeye isimlerini yazmak suretiyle o saatte birebir çalışma ve eksikliklerini
tamamlama imkanı bulurlar.
Download

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Öğrenci El Kitabı