David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1
Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1
Imalab s.r.o. Zlín 2
Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř, Lékařská fakulta
a Fakultní nemocnice, Plzeň 3

3 největší boom v IVF
Laboratorní:
AMH
Embryologická: Embryoscope
Cytogenetická: PGD /arrey CGH…karyomapping…
AMH – základní charakteristika
AMH patří do skupiny růstových faktorů TGF-β.
Název Řetězec
AMH
AMH-N
AMH-C
Poločas
(h)
48
AA
Molek.
hmotnost
(kDa)
Fyziologická
funkce
prenatální
Fyziologická funkce
postnatální
560
72
Diferenciace
pohlaví plodu
Muži: pohlavní zrání
Ženy: zrání folikulocytů
(TGF-β)
AMH glykoproteinový-dimer
AMH-N
AMH-C
II
I
AMH prostorová struktura→
AMH – produkce
Řez varletem
Řez a exprese AMH v ovariálním
folikulu
Produkce AMH probíhá v Sertoliho buňkách varlat v prenatálním i postnatálním období u
mužů a v granulózových buňkách preantr. a malých antr. fol. do 4 mm vaječníků u žen.
Diferenciace reprodukčního ústrojí
Johannes Müller (1801–1858)
německý anatom
Caspar F. Wolff (1733–1794)
německý anatom
Alfred Jost (1947, 1953)
testikulární fragmenty samčích králičích
embryí implantoval samičím králičím
embryím – došlo k maskulinizaci
AMH – Fyziologická funkce - muži
Hladiny AMH a testosteronu u mužů
AMH – Fyziologická funkce - ženy
Model působení AMH ve vaječníku
primordiální
Visser J.A. et al., Reproduction, 2006
primární
preantrální / antrální
ovulační
AMH – Klinické využití
AMH serum levels
Stanovení ovariální rezervy
•Stabilní molekula
•Relativně stabilní v průběhu cyklu
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
•Stabilní mezi cykly
>45
Age (years)
•Hormonální antikoncepce nemá vliv
AMH concentration course
•Validovaná závislost AMH na věku
•Významná korelace s množstvím oocytů
•Predikuje slabou odezvu
•Predikuje nadměrnou odezvu
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Days
Follicular phase
Ovulatory peak (day 14)
Luteal phase
28
AMH - normální hodnoty
Příklad normálních hodnot používaných v ČR v ng/mL
/jiné jednotky pmol/l/
Odpověď na hormonální
stimulaci
Koncentrace AMH
AMH Gen II kit (A79765/A79766)
Nedostatečná
< 0.2 ng/mL
Snížená
0.2 ng/mL – 1 ng/mL
Normální
1 ng/mL – 5 ng/mL
Zvýšená (riziko OHSS)
> 5 ng/mL
AMH – koncentrace u žen
AMH a IVF
• Nižší hodnoty AMH korelují s vyšší spotřebou
gonadotropinů
• Vyšší hodnoty AMH korelují s vyšším ziskem M2
oocytů
• Při hodnotách AMH nad 1 ng/ml je 17x vyšší
pravděpodobnost klinické gravidity, než při
hodnotách nižších
AMH a dárkyně oocytů
• Stanovení hladiny AMH je dobrým prediktorem očekávaného
počtu oocytů u dárkyně
• Vyšší hodnoty AMH korelují s vyšším ziskem M2 oocytů
• Dle hladiny AMH lze vyloučit dárkyně, u nichž je předpoklad
velké spotřeby gonadotropinů a malého zisku oocytů
• Hladiny FSH a AMH jsou hlavními markery pro zařazení event.
vyloučení dárkyně z programu OD
AMH vs. AFC
• Poskytují podobnou nikoliv stejnou informaci
• AMH se produkuje v rozsahu od preantrálních
folikulů po folikulocyty do velikosti cca 6-8 mm
• Na UZ jsou viditelné folikulocyty od cca 2 mm
Frank J. Broekmans, Lille 2012
AMH a PCOS
• Zvýšení hladin AMH u žen s PCOS (2x – 4x)
• AMH produkce je mnohem vyšší v granulózových buňkách
polycystických ovarií
FSH 2
FSH
• Neovulující ovaria
2
produkují mnohem více
AMH
AMH
1
AMH než ovulující
• AMH hraje důležitou roli v mechanizmu zastavení ovulace při
PCOS a následné neplodnosti
• Snížení hladiny AMH při podávání metforminu o 20 – 60%
AMH a ovariální nádory
• Hladiny AMH zvýšené při nádorech granulózových
buněk (2x i více)
• AMH je extrémně citlivý a specifický marker pro
sledování žen po ovariektomii
• AMH je marker časné detekce recidivy
• Recidiva se může objevit až 10 let po odstranění
primárního nádoru
AMH a cytostatika nebo radioterapie
• V poslední době řada studií na toto téma
• Hladiny AMH se v průběhu chemoterapie nebo
radioterapie snižují
• Vysoké riziko poškození oocytů – alkylující látky
(mechlorethamine, cyclosporamide)
• Míra poškozená závisí na dávce a počtu
chemoterapeutických cyklů
• V některých případech bylo pozorováno obnovení
(opětovné zvýšení) hladin AMH 1 – 2 roky po
ukončení terapie
AMH a poruchy sexuálního vývoje u dětí
• Hladiny AMH odráží funkčnost Sertoliho buněk u chlapců
• Hladiny AMH odráží stav ovariálních granulózových buněk u dívek
• Stanovení AMH se často používá v kombinaci s jinými parametry
(LH, FSH, Testosterone, Estradiol, 17-OH Progesterone atd.)
• AMH je významný marker pro stanovení
ovariální rezervy
• Využití při IVF společně s FSH a AFC
• Diagnostika, sledování, mechanizmus PCOS
• AMH jako nádorový marker při nádorech
granulózových buněk
• Monitorace ovariální rezervy v průběhu
onkologické léčby u žen
• První studie a indikace AMH byly provedeny v
souvislosti s diagnostikou poruch pohlavního
vývoje u dětí – dnes opět aktuální
www.ivfzlin.cz
Download

AMH otázky a trendy klinického využití