CENÍK
ASISTOVANÉ REPRODUKCE
Platný od 1. 7. 2014
Tento ceník je platný pro klienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v České republice.
Inseminace a IVF cykly jsou hrazeny klienty, kteří již nemají nárok na úhradu cyklu z veřejného zdravotního
pojištění. Dle § 15 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. se hradí péče v souvislosti
s umělým oplodněním nejvíce třikrát za život, nebo pokud bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních
orgánů ženy pouze 1 lidské embryo čtyřikrát za život. Pokud má klient nárok na úhradu z veřejného zdravotního
pojištění, je cyklus účtován přímo zdravotní pojišťovně.
Speciální laboratorní metody jsou hrazeny přímo klientem, stejně jako doplatky za stimulační léky, nebo léky, které
jsou nad rámec limitu hrazeného ze zdravotního pojištění.
Výkony je možné hradit hotově nebo platební kartou.
INSEMINACE - není-li hrazena ZP
2.000,- Kč
KOMPLETNÍ IVF CYKLUS - není-li hrazen ZP
26.000,- Kč
Úhrada v den OPU
13.000,- Kč
Úhrada v den ET
13.000,- Kč
▓
IVF cyklus bez oplození
13.000,- Kč
▓
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů
990,- Kč
NATIVNÍ IVF CYKLUS - není-li hrazen ZP
10.000,- Kč
Úhrada v den OPU
6.000,- Kč
Úhrada v den ET
4.000,- Kč
▓
NATIVNÍ CYKLUS BEZ OPLOZENÍ
6.000,- Kč
▓
NATIVNÍ CYKLUS PŘERUŠENÝ PŘED ODBĚREM OOCYTŮ
2.500,- Kč
KOMPLETNÍ IVM CYKLUS - není-li hrazen ZP
32.000,- Kč
In Vitro Maturace je metoda asistované reprodukce, při které se pacientce bez stimulační léčby odeberou
nezralé oocyty, které pak dozrávají v laboratorních podmínkách, aby byly schopné oplodnění. Po dozrání
oocytů je postup již identický s postupem IVF/ICSI. Pokud má pacient nárok na úhradu IVF cyklu od zdravotní
pojišťovny, doplácí pouze doplatek 6.000 Kč.
5.200,- Kč
KRYOEMBRYOTRANSFER
Transfer zamražených embryí
SPECIÁLNÍ LABORATORNÍ METODY
▓
PRODLOUŽENÁ KULTIVACE EMBRYÍ
2.500,- Kč
4. – 6. den po oplození
▓
7.000,- Kč
ICSI
Intracytoplasmatická injekce spermie
GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ27080234
V4
[email protected] | www.gennet.cz
1/3
CENÍK
ASISTOVANÉ REPRODUKCE
▓
11.000,- Kč
PICSI
ICSI pre-selektovanými spermiemi
▓
18.000,- Kč
IMSI
ICSI morfologicky selektovanými spermiemi
▓
8.235,- Kč
EMBRYOSCOPE
permanentní monitoring embryí – prosím kontaktujte nás 2 dny před OPU
▓
5.200,- Kč
EMBRYOGEN
kultivační médium
▓
3.000,- Kč
EMBRYOGLUE
médium podporující implantaci – prosím kontaktujte nás 2 dny před ET
▓
ASISTOVANÝ HATCHING
2.000,- Kč
AH u jednoho embrya
MRAŽENÍ A ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
▓
3.000,- Kč
KRYOKONZERVACE
spermií, embryí – pomalé mražení
▓
VITRIFIKACE
Vitrifikace do dvou straw (4 vajíčka/embrya)
Každé další straw (2 vajíčka/embrya)
▓
ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
6.000,- Kč
550,- Kč
1.000,- Kč
roční jednorázový nevratný poplatek
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY
▓
SPERMIOGRAM
1.300,- Kč
▓
DNA FRAGMENTACE SPERMIÍ
2.000,- Kč
▓
MESA/TESE
▓
DÁVKA SPERMIÍ DÁRCE
2.000,- Kč
▓
NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ
35.685,- Kč
15.000,- Kč
doplatek k cyklu
PREIMPLANTAČNÍ GEN. DIAGNOSTIKA – není-li hrazena ZP
U všech typů genetické preimplantační diagnostiky, pokud se cyklus provádí v GENNET, pacient nehradí za
biopsii embrya, asistovaný hatching a vitrifikaci embryí k uchování embryí do transferu v následujícím cyklu
(hradí se však spotřebované straw při vitrifikaci). Další výkony jako např. ICSI nebo prodloužená kultivace jsou
hrazeny dle ceníku.
▓
PGS / PGD METODOU ARRAY CGH
Vyšetření PGS aneuploidií u jednoho embrya
7.000,- Kč
Vyšetření PGD translokací u jednoho embrya
8.000,- Kč
Při tomto postupu dochází k vitrifikaci embryí a k transferu v následujícím cyklu (výsledek analýzy do 30
pracovních dní). Tato metoda je preferována s ohledem na možnost optimální přípravy endometria a menší
riziko při odběru buněk z blastocysty. Současně se vyšetřují již selektovaná embrya.
Metodu je možno použít i v jednom cyklu, ale nejmenší počet vyšetřovaných embryí je 8.
GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ27080234
V4
[email protected] | www.gennet.cz
2/3
CENÍK
ASISTOVANÉ REPRODUKCE
▓
46.665,- Kč
PGD TRANSLOKACÍ METODOU FISH
Pokud je vyšetření hrazeno ZP pacient hradí pouze přípravu 10.000,- Kč u prvního léčebného cyklu.
▓
PGD U MONOGENNÍCH CHOROB (VYŠETŘENÍ RODIČŮ A EMBRYÍ)
64.000,- Kč
Pokud je vyšetření hrazeno ZP pacient hradí pouze přípravu 10.000,- Kč u prvního léčebného cyklu.
▓
KARYOMAPPING - nová metoda PGD
Doplatek za cyklus s Karyomapping (není hrazeno ZP)
30.000,- Kč
Vyšetření u jednoho embrya
10.000,- Kč
Při tomto postupu dochází k vitrifikaci embryí a k transferu v následujícím cyklu (výsledek analýzy do 30
pracovních dní).
PŘEVOZ TKÁNÍ A BUNĚK
Pokud distribuci zajišťuje jiné tkáňové zařízení, platí pacient jen manipulační poplatek. Do naší kliniky z jiné
kliniky ČR a mezi klinikami GENNET je neurgentní distribuce zdarma (do dvou měsíců od objednání).
Distribuci objednávejte pomocí online formuláře na webu www.ctshipper.cz.
▓
MANIPULAČNÍ POPLATEK*
1.800,- Kč
▓
DISTRIBUCE NA ÚZEMÍ ČR
12,- Kč
Cena za 1km
▓
DISTRIBUCE MIMO ÚZEMÍ ČR
dle individuální kalkulace
* Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.
GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ27080234
V4
[email protected] | www.gennet.cz
3/3
Download

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE