Ceník výkonů s úhradou zdravotní
pojišťovny
Platný od 2. 3. 2015
VÝKON:
CENA V CZK
IUl (inseminace) spermatem partnera
IUl (inseminace) spermatem dárce
Nativní cyklus / Minimální stimulace
Nativní cyklus bez zisku oocytů
Nativní cyklus přerušený před odběrem oocytů
IVF cyklus s embryotransferem
IVM cyklus
Oplození spermatem dárce
Užití oocytů dárkyně
Použití darovaných embryí včetně ET
1 000,00
7 000,00
12 000,00
6 000,00
2 000,00
0,00
14 000,00
6 000,00
40 000,00
55 000,00
ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) - do 10 oocytů
ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) každý oocyt nad 10
PICSI (ICSI preselektované spermie) – příplatek k ICSI do 10 oocytů
PICSI (ICSI preselektované spermie) – příplatek k ICSI za každý o. nad 10
Umělá aktivace oplození oocytů ionoforem
Komplexní péče o embryo
10 000,00
1 000,00
5 000,00
500,00
4 500,00
7 700,00
PGS aneuploidií metodou a-CGH do 8 vzorků
PGS aneuploidií metodou a-CGH – každý další vzorek nad 8
PGD translokací metodou a-CGH do 8 embryí
PGD translokací metodou a-CGH – každé další embryo nad 8
PGD vzácných dědičných onemocnění (monogenních chorob) metodou
Karyomapping
PGD vzácných dědičných onemocnění (monogenních chorob) metodou
Karyomapping – každý další vzorek nad 8
0,00*
7 000,00*
0 000,00*
9 000,00*
0,00*
10 000,00*
VÝKONY
Kryoembryotransfer
Kryokonzervace - vitrifikace embryí na 1 rok - první 2 pejety (každé embryo
zvlášť)
Kryokonzervace - vitrifikace embryí na 1 rok - každá další pejeta
Kryokonzervace - vitrifikace spermatu na 1 rok vč. sérologie
Kryokonzervace - vitrifikace oocytů na 1 rok - do 9 oocytů
Kryokonzervace - vitrifikace oocytů na 1 rok - každá další sada (3 oocyty)
Odběr a kryokonzervace - vitrifikace oocytů z preventivních důvodů
balíček do 9 oocytů na 1 rok
Uchovávání kryokonzervovaného materiálu - 1 rok
Zpracování kryokonzervovaného materiálu po TESE, MESA
Individuální skladování kryokonzervovaného materiálu – 1 měsíc
Individuální skladování kryokonzervovaného materiálu – 1 rok
CENA V CZK
7 500,00
5 000,00
1 000,00
3 800,00
13 500,00
4 500,00
26 160,00
2 000,00
6 000,00
2 900,00
34 000,00
*Uvedené ceny PGD vyšetření platí při absolvování IVF cyklu v Sanatoriu Repromeda.
Download

Ceník pro pacienty s úhradou ZP na území ČR