CENÍK – PRAHA
platný od 1. 4. 2013
Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb
poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi klienty hrazeny přímou platbou. Kompletní ceník pro pacienty
nepojištěné u českých zdravotních pojišťoven je k dispozici na vyžádání.
SPECIALIZOVANÁ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ
ULTRAZVUKOVÝ SCREENING v I. trimestru dle FMF
PRENASCAN NEINVAZIVNÍ TEST
zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu
plodu z odběru krve matky
1.100,00 Kč
13.950,00 Kč
4D ULTRAZVUK
4D ZOBRAZENÍ
+ jedna fotografie + CD / DVD
4D ZOBRAZENÍ
+ jedna fotografie
900,00 Kč
4D ZOBRAZENÍ
bez fotografie
360,00 Kč
další fotografie CD / DVD
120,00 Kč
1.190,00 Kč
„„ Ceny včetně DPH 21%
4D FERTILITY SCAN
1.000,00 Kč
4D HSG
hysterosonografie
DOPLATEK ZA ZUM – UZ HSG
1.500,00 Kč
1.000,00 Kč
GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ BEZ LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
TĚHOTENSKÝ TEST
materiál + provedení
200,00 Kč
KONZULTACE
o jednorázové postkoitální antikoncepci
500,00 Kč
ANTIKONCEPCE
aplikace depotní antikoncepce
150,00 Kč
CENÍK PRAHA
GENNET, s.r.o. | Na Poříčí 26 | 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 226 205 | Email: [email protected] | www.gennet.eu
strana 1
CENÍK – PRAHA
APLIKACE RISELLE
150,00 Kč
VSTUPNÍ PROHLÍDKA
vstupní prohlídka do zaměstnání
VSTUPNÍ PROHLÍDKA
vstupní prohlídka do zaměstnání včetně UZ
PŘEDPIS LÉKŮ
předpis léků k oddálení menses na vyžádání
300,00 Kč
SEPSÁNÍ ŽÁDOSTI
sepsání žádosti k přerušení těhotenství včetně UZ
750,00 Kč
OSOBNÍ KONSULTACE
mimořádná osobní konsultace mimo ordinační hodiny
800,00 Kč
KOMPLETNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE
300,00 Kč
2.000,00 Kč
18.000,00 Kč
TĚHOTENSKÝ BALÍČEK
7.500,00 Kč
ASISTOVANÁ REPRODUKCE
INSEMINACE
2.000,00 Kč
KOMPLETNÍ IVF CYKLUS
26.000,00 Kč
IVF CYKLUS
bez oplození
IVF CYKLUS
přerušený před odběrem oocytů
NATIVNÍ IVF CYKLUS
13.000,00 Kč
990,00 Kč
10.000,00 Kč
NATIVNÍ IVF CYKLUS
bez oplození
6.000,00 Kč
NATIVNÍ IVF CYKLUS
přerušený před odběrem oocytů
2.500,00 Kč
DOPLATEK ZA IVM
In Vitro Maturace
6.000,00 Kč
ICSI
Intracytoplasmatická injekce spermie
7.000,00 Kč
IMSI
ICSI morfologicky selektovanými spermiemi
CENÍK PRAHA
GENNET, s.r.o. | Na Poříčí 26 | 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 226 205 | Email: [email protected] | www.gennet.eu
18.000,00 Kč
strana 2
CENÍK – PRAHA
PICSI
ICSI pre-selektovanými spermiemi
EMBRYOSCOPE
permanentní monitoring embryí
7.764,00 Kč
EMBRYOGEN
kultivační médium
5.200,00 Kč
ASISTOVANÝ HATCHING
AH u jednoho embrya
2.000,00 Kč
PRODLOUŽENÁ
KULTIVACE EMBRYÍ
4. – 6. den po oplození
2.500,00 Kč
KRYOKONZERVACE
biologického materiálu
3.000,00 Kč
VITRIFIKACE
oocytů a embryií
6.000,00 Kč
ROČNÍ POPLATEK
za uchování biologického mateiálu
1.000,00 Kč
KRYOEMBRYOTRANSFER
KET - transfer zmražených embryí
5.200,00 Kč
SPERMIOGRAM
11.000,00 Kč
1.300,00 Kč
DAROVANÉ OOCYTY NEBO EMBRYA
dle zvláštního ceníku
DÁVKA SPERMIÍ DÁRCE
2.000,00 Kč
NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ
doplatek k cyklu
33.644,00 Kč
MESA/TESE
mikr. získání spermie z nadvarlete /varlete
15.000,00 Kč
PŘEVOZ TKÁNÍ A BUNĚK
dle zvláštního ceníku
UROLOGIE / ANDROLOGIE
VYŠETŘENÍ UROLOGEM
1.000,00 Kč
PROGRAM URO +
CENÍK PRAHA
dle zvláštního ceníku
GENNET, s.r.o. | Na Poříčí 26 | 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 226 205 | Email: [email protected] | www.gennet.eu
strana 3
CENÍK – PRAHA
INTERNÍ VYŠETŘENÍ
VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
1.500,00 Kč
VYŠETŘENÍ EKG
600,00 Kč
ANESTEZIE
KRÁTKODOBÁ CELKOVÁ ANESTEZIE
2.000,00 Kč
DENNÍ STACIONÁŘ
POBYT NA STACIONÁŘI
účtujeme při operačních výkonech mimo IVF a TESE
1.000,00 Kč
URČENÍ OTCOVSTVÍ
URČENÍ OTCOVSTVÍ ZA SOUHLASNÉ ÚČASTI
RODIČŮ I DÍTĚTE
za 1 vzorek
5.000,00 Kč
„„ Cena včetně DPH 21%
PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA
VYŠETŘENÍ A PŘÍPRAVA PGD
dle zvláštního ceníku
CARRIER TEST
TEST NOSIČSTVÍ RECESIVNÍCH MUTACÍ
CENÍK PRAHA
GENNET, s.r.o. | Na Poříčí 26 | 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 226 205 | Email: [email protected] | www.gennet.eu
10.000,00 Kč
strana 4
CENÍK – PRAHA
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
FOTO NA VYŽÁDÁNÍ
obyčejné
ODESLÁNÍ FOTO
zprávy poštou nebo na e-mail v elektronické podobě
ZHOTOVENÍ KOPIE
A4 – barevná
4,80 Kč
ZHOTOVENÍ KOPIE
A3 – barevná
9,60 Kč
ZHOTOVENÍ KOPIE
A4 – černobílá
3,00 Kč
ZHOTOVENÍ KOPIE
A3 – černobílá
6,00 Kč
NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTACE
za každých á 30 minut (platba předem)
150,00 Kč
60,00 Kč
480,00 Kč
NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM
A PŘEDÁNÍM ZDRAV. DOKUMENTACE
1. hodina
480,00 Kč
NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM
A PŘEDÁNÍM ZDRAV. DOKUMENTACE
za každých á 30 minut
240,00 Kč
ZA KAŽDÉ ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY
v rámci ČR (cena za ks)
54,00 Kč
„„ Ceny včetně DPH 21%
CENÍK PRAHA
GENNET, s.r.o. | Na Poříčí 26 | 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 226 205 | Email: [email protected] | www.gennet.eu
strana 5
Download

CENÍK – PRAHA