Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U lomu 638
760 01 Zlín
Tel. 577 005 911 Fax:577 005 924
e-mail: [email protected]
CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN
PLATNÝ OD 27. 11. 2012
Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve
Zlíně. Ceník je platný pro pacienty - pojištěnce, jejichž pojišťovna některý z uvedených výkonů
našemu zařízení nenasmlouvala a taková péče je přesto pacientem po upozornění na tuto skutečnost
vyžádána za přímou úhradu, nebo kdy stanoví ceny za nadstandardní výkony, které žádná ze
zdravotních pojišťoven nehradí a pacient je hradí samostatně. Ceník dále platí pro nepojištěnce samoplátce, tj. klienty nepojištěné u zdravotních pojišťoven.
Legenda: A – hrazeno pojišťovnou, N – nehrazeno pojišťovnou, D – doplatek k úhradě pojišťovnou, A/I –
k úhradě zdravotní pojišťovnou je nutná indikace lékaře
Asistovaná reprodukce
IVF cyklus s embryotransferem
IVF cyklus bez oplození, tj.bez embryotransferu a mražení
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů
26.000,- Kč
12.660,- Kč
00.990,- Kč
A
A
A
Kompletní IVF cyklus – balíček se slevou
40.000,- Kč
(zahrnuje IVF, nadstandardní kultivaci a AH, nebo prodlouženou kultivaci,
ICSI do 10 oocytů); sleva 3.000,- Kč
N
IVF cyklus s darovanými oocyty – pacienti pojištění u ZP, kteří nesplňují 79.500,- Kč
podmínky pro úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou
N
Včetně: konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni do výše úhrady ZP,
monitorování IVF cyklu, odběr vajíček, oplodnění vajíček metodou ICSI, PK, AH, ET,
léky nutné k synchronizaci dárkyně a příjemkyně, náhrada výdajů dárkyni)
Cena nezahrnuje: doplatek za stimulační léky (gonadotropiny) nad úhradu ZP,
aGnRH, darované spermie, kryokonzervace embryí, PGD, MESA/TESE
IVF cyklus s darovanými oocyty – pacienti, kteří splňují podmínky pro 54.000,- Kč
úhradu 4. IVF cyklu zdravotní pojišťovnou – možnost schválení léků revizním
lékařem
N
Včetně: konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni do výše úhrady ZP,
monitorování IVF cyklu, odběr vajíček, oplodnění vajíček metodou ICSI, PK, AH, ET,
léky nutné k synchronizaci dárkyně a příjemkyně, náhrada výdajů dárkyni)
Cena nezahrnuje: doplatek za stimulační léky (gonadotropiny) nad úhradu ZP,
aGnRH, darované spermie, kryokonzervace embryí, PGD, MESA/TESE
IVF cyklus s darovanými oocyty – pacienti, kteří splňují podmínky pro 38.000,- Kč
úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou
N
Včetně: konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni do výše úhrady ZP,
monitorování IVF cyklu, odběr vajíček, oplodnění vajíček metodou ICSI, PK, AH, ET,
léky nutné k synchronizaci dárkyně a příjemkyně, náhrada výdajů dárkyni)
Cena nezahrnuje: doplatek za stimulační léky (gonadotropiny) nad úhradu ZP,
aGnRH, darované spermie, kryokonzervace embryí, PGD, MESA/TESE
Konzultace IVF pro samoplátce (1 hodina; včetně UZ)
Cenik_27.11.2012_AMB/rev00
02.500,- Kč
N
Stránka 1 z 4
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U lomu 638
760 01 Zlín
Tel. 577 005 911 Fax:577 005 924
e-mail: [email protected]
Pokud se pacient rozhodne pro IVF léčbu, bude mu tato částka odečtena z ceny IVF
léčby.
IUI – intrauterinní inseminace - doplatek pro pojištěnce
IUI - intrauterinní inseminace - samoplátci
IFI – intrafolikulární inseminace
Minimální stimulace (ev.nativní cyklus) bez ICSI s embryotransferem
Každý oplozený oocyt v rámci minimální stimulace (ev. nativního cyklu)
Minimální stimulace (ev.nativní cyklus) bez embryotransferu
Minimální stimulace (ev. nativní cyklus) přerušený před odběrem
01.500,- Kč
02.600,- Kč
03.700,- Kč
13.000,- Kč
01.000,- Kč
06.000,- Kč
02.500,- Kč
D
N
N
N
N
N
N
Kryoembryotransfer (KET) – transfer zamražených vlastních embryí
05.000,- Kč
N
KET – DE – transfer zamražených darovaných embryí
(1-3 embrya dobré kvality)
25.000,- Kč
N
ICSI – (intracytoplasmatická injekce spermie) do 2 oocytů
ICSI – 3-10 oocytů
ICSI – každý další oocyt nad 10
PICSI – do 10 oocytů
PICSI – každý další oocyt
03.000,- Kč
08.000,- Kč
01.000,- Kč
11.000,- Kč
01.500,- Kč
N
N
N
N
N
AH – asistovaný hatching
Kultivace embryí do stadia blastocysty
Nadstandardní kultivace
Kryokonzervace embryí a spermií vč. poplatku za roční uchování
– první 2 pejety
Kryokonzervace embryí a spermií
– každá další pejeta
Kryokonzervace spermií bez STD testů (příp. s pozitivními STD testy)
vč. ročního poplatku za uchování
03.000,- Kč
09.000,- Kč
06.000,- Kč
05.000,- Kč
N
N
N
N
01.000,-Kč
N
08.200,- Kč
N
Vitrifikace oocytů vč. poplatku za roční uchování
– první dvě pejety
Vitrifikace oocytů
– každá další pejeta
13.000,- Kč
N
01.000,- Kč
N
Spermie dárce
04.000,- Kč
N
Vyšetření spermiogramu – pojištěnci
Vyšetření spermiogramu – samoplátci
Vyšetření integrity akrozomu
DNA fragmentace spermií
Hotelový pokoj**** pro odběr spermatu
00.150,- Kč
00.800,- Kč
00.800,- Kč
02.000,- Kč
01.000,- Kč
D
N
N
N
N
Prodloužení uchování zmražených embryí/oocytů/spermií na jeden rok
01.200,- Kč
N
Uchování zmražených embryí/oocytů/spermií s pozitivními STD testy
nebo bez STD testů (na jeden rok)
04.000,- Kč
N
Cenik_27.11.2012_AMB/rev00
Stránka 2 z 4
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U lomu 638
760 01 Zlín
Tel. 577 005 911 Fax:577 005 924
e-mail: [email protected]
Import vzorků na naši kliniku v rámci ČR vč. ročního uchování
do 300 ujetých km
Import vzorků na naši kliniku v rámci ČR vč. ročního uchování
nad 300 ujetých km
03.000,- Kč
N
04.000,- Kč
N
Výpis ze zdravotnické dokumentace
00.150,- Kč
N
Odběr blastomery
09.000,- Kč
N
PGD – FISH (cena pro samoplátce, včetně odběru blastomery)
Vyšetření 7 chromozomů
Vyšetření 5 chromozomů
34.000,- Kč
27.000,- Kč
A
A
PGD – TRANSLOKACE (cena pro samoplátce, včetně odběru blastomery)
35.000,- Kč
A
Hysteroskopie (cena nezahrnuje poplatek za narkózu)
Kyretáž
Fetoredukce – pacienti Kliniky, pojištěnci (vč. narkózy a stacionáře)
Punkce cysty pod kontrolou UTZ
MESA/TESE – mikrochirurgický zisk spermií z nadvarlete/ varlete
Propofol 1%
Anestezie – samoplátci
10.000,- Kč
01.500,- Kč
02.500,- Kč
00.950,- Kč
15.000,- Kč
00.400,- Kč
02.000,- Kč
A
A
D
A
N
D
A
Pobyt na denním stacionáři (při výkonech jiných než IUI, IFI, IVF či MESA/TESE)
00.500,- Kč
N
00.500,- Kč
01.000,- Kč
00.400,- Kč
00.200,- Kč
00.450,- Kč
01.000,- Kč
01.000,- Kč
00.300,- Kč
00.150,- Kč
00.300,- Kč
00.030,- Kč
00.050,- Kč
00.100,- Kč
01.000,- Kč
A
A
A
A
A
A/I
A/I
N
N
N
N
N
N
N
Preimplantační genetická diagnostika
Operační sál
Gynekologie – ambulantní výkony
Gynekologické vyšetření
Mimořádná konzultace s gynekologem /1 hodina
UTZ na žádost pacientky
Kolposkopie
Kolposkopická expertíza
Zavedení nitroděložního tělíska
Extrakce nitroděložního tělíska
Konzultace o jednorázové postkoitální antikoncepci
Aplikace depotní antikoncepce
Předpis léků k oddálení menses na vyžádání
Jednorázové gynekologické zrcadlo
UTZ fotografie
Vakcinace
Sepsání žádosti k přerušení těhotenství vč. UZ
Cenik_27.11.2012_AMB/rev00
Stránka 3 z 4
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U lomu 638
760 01 Zlín
Tel. 577 005 911 Fax:577 005 924
e-mail: [email protected]
Vstupní prohlídka do zaměstnání
Vstupní prohlídka do zaměstnání vč. UTZ
Aplikace intralipidové infuze
Mammograf
00.500,- Kč
00.800,- Kč
01.000,- Kč
00.550,- Kč
N
N
N
A/I
00.350,- Kč
00.250,- Kč
00.320,- Kč
N
N
N
02.000,- Kč
01.200,- Kč
00.750,- Kč
00.550,- Kč
00.550,- Kč
00.550,- Kč
00.300,- Kč
00.500,- Kč
00.550,- Kč
02.000,- Kč
01.320,- Kč
01.369,- Kč
01.123,- Kč
00.500,- Kč
00.500,- Kč
00.250,- Kč
00.250,- Kč
00.500,- Kč
00.250,- Kč
00.550,- Kč
00.550,- Kč
00.550,- Kč
01.650,- Kč
01.125,- Kč
00.825,- Kč
00.150,- Kč
00.900,- Kč
04.100,- Kč
05.900,- Kč
03.300,- Kč
06.628,- Kč
02.823,- Kč
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
N
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
A/I
Urologická vyšetření
Komplexní vyšetření urologem bez UTZ
Cíleně zaměřené vyšetření urologem
UTZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách
Laboratorní vyšetření
STD (testy na pohlavně přenosné choroby)
Kompletní hormonální vyšetření (LH, FSH, E2, PRL, PRG, T3, T4, TSH)
Hormonální vyšetření: FSH, LH, E2, Pg, Prl, Testosteron
Hormonální vyšetření štítné žlázy: T3, T4, TSH
Hormonální vyšetření během stimulace: LH, E2, Pg
Těhotenský test: E2, hCG, Pg
Těhotenský test z krve
AMH (Anti-Mullerian hormon)
Krevní skupina + Rh faktor + I. Protilátky
Imuologie – protilátková
NK buňky (buněčná imunologie)
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis – vyšetření z krve PCR metodou
Jaterní testy
Koagulace
Moč chemicky a mikroskopicky
Krevní obraz bez diff.
Krevní obraz + diff.
CRP
CA 125, HE 4
CA 19-9
CEA
Toxoplasmosa
Kultivace chlamydie
Kultivace mykoplasmata, ureoplasmata
Onkologická cytologie
Histologické vyšetření vzorku při HSK (2 vzorky)
Trombofilní mutace (Faktor V Leiden, Faktor II Protrombin, MTHFR (C677T)
Stanovení karyotypu
Cystická fibróza – 19 mutací
Cystická fibróza – 36 mutací + Tn
Mikrodelece Y
Cenik_27.11.2012_AMB/rev00
Stránka 4 z 4
Download

Ceník výkonů - Klinika reprodukční medicíny Zlín