rozhovor
Mgr. Kateřina Konrádová
věřím na klidný dialog, spolupráci,
intelektuální poctivost a hledání řešení
Koncem října 2013 na Setkání terapeutů s veřejností
vystoupila se svým projevem Odkovit, odkyselit a odčervit
naturopatka Mgr. Kateřina Konrádová, CI, Dip. MH. Její
projev zaznamenal obrovský ohlas a zájem publika.
t e x t : Pav l a Vo j í ř o vá f o to : a r c h iv K a t e ř i n y Ko n r á d o v é
P
aní Kateřina již po mnoho let představuje
jednoho z hlavních leadrů české naturopatie
a věnuje se velmi rozsáhlé výukové činnosti v několika oborech jakými jsou světová
komprehensívní iridologie, darkfield mikroskopie,
elektroherbalismus, medicinální termografie, diagnostika podle tělních symptomů, biorezonance
a naturopatické detoxikační techniky – viz www.
elektroherbalismus.cz.
Je také zakladatelkou a předsedkyní Asociace českých iridologů a naturopatických konzultantů a vede
jeden z největších týmů naturopatů v České a Slovenské republice www.naturopatickaporadna.cz.
Poradny, které kopírují postupy Kateřiny Konrádové,
mají propůjčenou ochrannou známku.
Říkáte, že jste naturopat tělem i duší, jak se to
člověku stane?
Kdysi jsem byla velmi nemocná a dlouho jsem nechápala proč. Navštěvovala jsem s plnou důvěrou
jednoho lékaře za druhým a prosila jsem je o pomoc. Bohužel mi nedokázali vysvětlit ani to, proč
mám v osmnácti chronickou rýmu, křečové žíly
a letitý ekzém, natož co způsobuje další desítky
mých problémů. Po několika letech obíhání ambulancí a podstupování nepříjemných vyšetření, kdy
se na staré problémy nabalovaly další nové, se moje
důvěra vytratila a řekla jsem DOST a rozhodla jsem
se, že si pomohu sama. Začala jsem navštěvovat
údajné „šarlatány“ a dělala jsem si vlastní obrázek
o tom, co funguje a co nefunguje. Naslouchala jsem,
učila jsem se, četla jsem, studovala a všechno jsem
zkoušela na sobě. V té době také umíral na následky špatných lékařských rozhodnutí můj táta, zažila
jsem jeho pětileté martyrium a jasně jsem viděla, že
cesta bolestivých screeningů, které nepoznají příčinu potíží, aplikování jedovatých látek a pálení tkání
nevede k uzdravení, ale jen k těžkému utrpení všech
zúčastněných. Z těchto let mám stále traumatický
stres a moje celá činnost je mimo jiné i způsob, jakým se psychicky vyrovnávám se ztrátou svého otce.
Nechci, aby další tatínkové, maminky nebo děti trpěli podobně jako moje celá rodina. Proto apeluji na
všechny, aby se starali o svoje zdraví včas a chápali,
co je může ohrozit, jaké procesy, nadbytečné látky
a vetřelci v těle vedou k různým negativním proje-
4 |
Nová Regena červen 2014
vům těla.
Postupy jako je nezátěžová strava, odčervení,
odkovení, odkyselení, odhlenění, detoxikace jater,
střeva a cévního systému, odrušení elektrosmogu
a odstranění psychických traumat a bloků, to jsou
věci, které klasická medicína nemá chuť ani čas řešit.
Lékaři na to také nemají vzdělání z lékařských fakult.
Musí je tedy řešit někdo jiný. Naturopat si nehraje na
lékaře, ale dělá vše, co oni nedělají a nemají to ani
v nějakém dlouhodobém plánu. Ctím lékaře a vážím
si jejich práce v oborech, kde skutečně dělají zázraky,
ale s rýmou, ekzémem a křečovými žilami (žádné
nemám) už k nim nikdy nepůjdu. A nemusí tam
s tím jít ani kdokoli jiný, pokud se naučí jednoduché
principy naturopatie. Proč taky chodit k lékaři s ekzémem 26 let a nemít úlevu, že? A mám klienty, kteří
mají ekzémy i mnohem déle. Já říkám, že dokud
budou lékaři léčit (nejen) ekzémy desítky let, lidé
prostě budou chodit k „šarlatánům“. Říkám lékařům,
prosím, nezlobte se na ty lidi a nezlobte se na nás
„šarlatány“, vždyť ze zoufalství hledáme prostě jinde. Pomožte těmto všem lidem a nebudou mít žádný
důvod obracet se jinam.
Mně už zkrátka nikdo nikdy nevysvětlí, že naturopatie nefunguje. Důkazem, že funguje, jsou lidé, kterým pomohla. S těmito lidmi jsem ráda. Jsme báječná parta. Když se sejdeme, vyprávíme si o červech,
o zakovení, o žlučových kamenech a detoxikační
krizi a je nám fajn. Máme své světlo na konci tunelu.
Naději, že nemusíme žít desítky let s „nevyléčitelnými“ obtěžujícími a kvalitu života ničícími chorobami.
Z mnohých mých klientů se stávají profíci v oboru
naturopatie. Kolikrát je to kouzelné sledovat, jak se
ti lidé před vašima očima mění, nejen zdravotně,
ale jak nalézají svůj smysl života, svůj životní oheň.
Stejně jako jsem ho nalezla já. Vděčím tomu všem
svým nemocem a vděčím tomu všem lékařům, kteří
mi nepomohli. Nesmím také zapomenout na lékaře,
bylinkáře a další představitele přírodní medicíny,
kteří mi dali cenné rady a nasměrovali mě správným
směrem, i těch bylo hodně. S mnohými dnes spolupracuji. Děkuji za ně.
Čtenáře by jistě zajímal Váš názor na věčné
rozpory alternativy a klasické medicíny.
Občas se objeví mediální kachna, jak někdo šel
k „léčiteli“, a ten ho připravil o zdraví a o peníze. Ale
podívejte se na fakta, o kolik životů a peněz připraví
pacienty klasická medicína jen v Americe ZA ROK.
Tabulka je z knihy Smrt z medicíny (Death by Medicine). Chytá mě panická hrůza, když si pomyslím, že
by se někdo z mých blízkých dostal do takovéto péče
s tak velkou chybovostí.
Jsou statistiky u nás milosrdnější k pacientům,
kteří vkládají své životy do rukou lékařů? Jak
se tedy díváte na českou alternativu?
Alternativa nejen v Česku je chaos, ale jsem přesvědčená, že tolik lidí fakt nezabije
a peněz se zde točí významně
méně než v klasické medicíně.
Riziko, že vás ohrozí na zdraví
potravinový doplněk nebo
bylinka je 797 940× nižší,
než že vás ohrozí kouření, 326
613× menší než riziko, že zahynete ve válce při vojenské
službě, 15 383× menší, než
že vám ublíží alkohol, 875×
nižší, než že vás ohrozí na ži-
votě špatná potravina, 51× nižší, než že zemřete po
zásahu elektrickým proudem a 62 000× menší než
že vás ohrozí negativní účinky podaných klasických
léků. To je britská statistika z roku 2012. Řekla bych,
že v alternativě je zásadní potíž s tím, že ne všechna „měření“, které všichni tito lidé používají, dávají
přesné výsledky. V lékařství je to podobné.
Kolik testů, které se používaly, už se nepoužívá,
protože dávaly falešně pozitivní nebo negativní
výsledky? Kolik léků a postupů bylo nahrazeno jinými, protože se ukázalo, že nepomáhají zas až tak,
jak se původně tvrdilo a myslelo? Všechno se vyvíjí
a na všem se přiživují i podvodníci a hraje zde roli
chybovost a lidský faktor. Bohužel je na trhu hodně
padělků a nesmyslů a je náročné to poznat. Na trh
jsou záměrně uváděny i prostředky, které jsou placebo nebo pseudoplacebo, jen za účelem prodat. Mrtvá nebo vykastrovaná probiotika, produkty špatně
technologicky udělané, s naředěnou účinnou látkou,
s falešnými certifikáty a patenty, z krmných surovin,
se slibem zázračných účinků, které neexistují. Někdy
to poznáte až po měsících používání.
Jsem šťastná, že jsem po letech objevila skutečně poctivé produkty, a používám jich jen hrstku.
Nedovedete si představit, kolik jsem toho musela
spolykat a vyzkoušet! Jenže podívejte se do klasické
medicíny. Šokové informace jsou například v knize
Zkorumpovaná farmacie, podle které jsou více než
100 let falšovány výsledky klinických studií a na
trh jsou uváděny léky, které nejen že nic neléčí, ale
mohou i škodit. A lékař o tom vůbec nemusí vědět.
V naturopatii je to podobné. Jsme odkázáni na tvrzení výrobců a prodejců a musíme vše pečlivě ověřovat.
Mnohokrát jsem sama byla uvedena v omyl.
Také se často pustí do éteru informace, která je
bohužel nepravdivá a dlouho trvá, než na to poctivý
terapeut přijde. Kdy ale třeba po desetiletí klamaní
lékaři přijdou na to, že očkování, které obsahuje toxické hladiny těžkých kovů překračující všechny bezpečné limity mnohonásobně, fakt škodí imunitnímu
systému a ničí zdraví našich dětí? Až bude každé
druhé dítě autistické? Nebo až budou děti umírat na
jehle, jak říká MUDr. Eleková? Až přijdou přirozeně
pulzující epidemie, jako třeba spalničky nebo černý
kašel u proočkované populace? Budou nám pak nutit neúčinné a jedovaté vakcíny násilím? Kdy přijdou
na to, že aplikovat jedy opravdu neléčí, že se na trh
dostávají chemoterapeutika, u nichž ani nebylo pořádně prokázáno, že vůbec mají nějaký vliv na přežití
(když navíc vezmeme v potaz, že klinické studie se
záměrně falšují) a o vyléčení ani nemluvě?
Když se vrátím k alternativě, hodně také hraje
roli dramatický vývoj všech těch zapálených lidiček,
kteří se snaží přijít na kloub příčinám zdravotních
potíží. Problém je s těmi, kteří uvíznou v myšlenkové
smyčce a přestanou se vyvíjet a přestanou přijímat
informace a vést dialog. Pokud třeba někdo řeší překyselení stravou a alkalickými minerály a opomíjí
to, že paraziti a toxické látky mnohem větší měrou
přispívají k acidobazické nerovnováze, pak nikdy
nemůže klientovi dostatečně pomoci od jeho potíží.
Zásadní problém je s těmi, kteří místo dialogu
vedou útoky na jiné terapeuty nebo na lékaře, místo, aby se snažili těsně se semknout. Také mám na
některé směry nebo produkty v alternativě vyhraněný negativní názor, ale to si můžeme říct soukromě.
Kdysi jsem byla zastáncem přísné veganské stravy,
pak jsem pochopila, že i v zelenině jsou toxické kovy
a že je kontaminována mnohými chemickými látkami včetně herbicidů, insekticidů a fungicidů. Logicky
jsem musela přehodnotit, že stravou fakt všechno
vyřešit nepůjde. Že tady prostě jsou toxické látky
a je potřeba je z těla odstranit přesnými postupy.
V USA se tyto postupy již vyučují na univerzitách
a u nás se problematika toxických kovů v životním
prostředí, živých organismech včetně lidského těla
systematicky popírá. Jsme asi o 20 let pozadu oproti
světu. V našich naturopatických poradnách jsme
nyní schopni detekovat toxické látky třemi různými
způsoby a brzy k nim přidáme i testy moče, krve, slin
a vlasů v akreditované laboratoři (sledujte můj nový
projekt www.deteko.cz).
Zátěž organismu však nezpůsobují jen toxické
kovy a další chemické látky, ale také různé parazitární mikroorganismy…
Toxické kovy a chemikálie jsou jedna věc, o trochu později jsem pochopila, že vážně můžeme mít
i parazity. Leta jsem s touto skutečností ve své praxi
vůbec nepočítala. Knížku paní doktorky Clarkové,
kterou jsem před 15 lety hodila za skříň se slovy, že
ta paní byla blázen, tak nyní s pokorou používám
jako vodítko a ctím její zkušenosti. Ona říkala, že za
všechno mohou paraziti a toxické látky a blokace
jater. V podstatě jsem po dlouhé době dospěla k podobným závěrům, jen jsem je rozšířila o další příčiny
potíží, a aplikovala jsem poznatky na naše konkrétní
podmínky (např. Češi a Slováci nemají až tolik motolic fasciolopsis buskii, ale motolice úplně jiného druhu, na měření parazitární zátěže mám dnes přesný
přístroj s certifikací Medical Device Class IIA, který
pracuje s přesností 96 %).
Mnohá hodnocení podle různých přístrojů jsou
subjektivní anebo vyžadují hluboké znalosti terapeuta, které často chybí. I dobrý objektivní přístroj
v rukách neznalé obsluhy je na nic. Ale to platí i v lékařství. U mého táty lékaři žádnou sofistikovanou
diagnostikou nepoznali, že má 3 dny prasklé střevo
a při otevření břišní dutiny mu prořízli zdravý močový měchýř, což další tři roky tajili. Pak mu spálili močovody radioterapií a odsoudili ho k dožití s naživo
napíchnutými ledvinami. V nemocnici mu ještě jako
bonus zanesli nosokomiální infekci pseudomonázou, která ho pak rozežrala zaživa.
Viděla jsem oči popálené laserem při běžné operaci šedého zákalu, setkala jsem se s lidmi léčenými
leta na diagnózu, která poté byla vyvrácena, aby
mezitím trpěli negativními účinky zbytečně podávaných léků, viděla jsem lidi, kteří podstupovali
pravidelné testy, aniž by byla navržena nějaká léčba a jen se sledovalo, jak se onemocnění zhoršuje,
viděla jsem lidi, kteří byli „léčeni“ chemoterapií pro
údajné nádory, zatímco měli vnitřnosti plné červů,
viděla jsem lidi, kteří byli „léčeni“ foukadly na astma
a kteří pak po přesném naměření a naplazmování
na RPZ 14 zvraceli škrkavky, kterých měli plné plíce. Jeden náš klient, který bohužel přišel pozdě, po
absolvování 2 kol chemoterapie přinesl červy, které
z něj vycházely po podání antihelmintik k lékaři,
a lékař mu tvrdil, že je to zakroucená vláknina, že jí
moc zeleniny. Je dost šílené, když se několik lidí dívá
na stejnou věc a každý to vidí jinak. Ale červ je přece
červ a vláknina je vláknina.
Já jsem celý minulý rok chodila po doktorech
s bolestí v břiše a intenzívním pocitem cizího tělesa
velikosti menšího tenisáku ve střevech. Podle lékařů
zcela zdráva, jen s jakousi vychlípeninou ve střevech,
se kterou si nevěděli rady a neřešili jí. Co na tom, že
se s tím nedalo spát a co na tom, že to stále rostlo
a utlačovalo to pravou ledvinu? Musela jsem si pomoci sama, ale nikdo mě nemůže nařknout, že jsem
u lékařů nebyla, že je obcházím. Po přesném měření, přesném naplazmování a speciálním zákroku
u mého terapeuta ze mě vyšla cysta plná trichinella
spiralis (svalovec stočený).
Jeden náš klient s diagnostikovanou „rakovinou“
jater byl po operaci poslán domů, že má v játrech
parazita, se kterým si lékaři stejně neví rady. Takže mu červa zase pěkně v játrech zašili a poslali ho
domů. Bylo mu pak následně řečeno, že antihelmintika pojišťovna neproplácí, že si je musí koupit sám.
Ale červi přeci neexistují, paní Konrádová, tvrdit to
je šarlatánství! Zřejmě jsem hloupá a měla jsem ve
střevech jenom zakroucenou vlákninu. Takže potom
RPZ 14 zvládne naplazmovat i zeleninu, která se
Vám nakumuluje v těle a utlačuje ostatní orgány.
Pokud v sobě také máte tuto zakroucenou zeleninu,
doporučuji na RPZ 14 nastavit frekvence 403 850–
405 570 Hz klouzavou v posunu 0,001. Nebála bych
se plazmovat zakroucenou „zeleninu“ v podobě cyst
a myomů v děloze. Máme klientku, ze které po plazmě vypadl polyp velikosti menšího vajíčka. Máme
malou klientku, které po plazmě zmizely cysty v prsou. Že by se zelenina zakroutila i pod kůží hrudníku
a prsou? Elektromagnetická vlna na kHz frekvencích
nemá negativní účinky na lidské buňky při krátkodobé expozici, a pokud to nepomůže, alespoň to
neublíží. V klasické medicíně spousta postupů nejen
že nepomůže, ale dramaticky ublíží, a za tyto výkony
se navíc pojišťovnám fakturují statisíce korun. To my
alternativci jsme oproti tomu žabaři. Myslím si, že
lékaři a alternativci si nemají co vyčítat, všichni chybují a někdy se chovají diletantsky díky ukvapenému
úsudku, neznalosti nebo prostě proto, že i oni jsou
klamáni. Měli by se pokořit, vzájemně si odpustit
a spolupracovat.
Objevily se dohady i z úst některých představitelů alternativy, že RPZ 14 nefunguje. Jaký
je Váš názor?
Nechápu, co s tím přístrojem provádějí, protože nic
lepšího na ničení bakterií, virů a hlístů neexistuje.
Ovšem pokud někdo špatně naměří na nepřesných
nebo padělaných přístrojích, špatně interpretuje
výsledky objektivního měření, nebo špatně zadá do
plazmového generátoru frekvence nebo jejich délku,
www.e-regena.cz
| 5
pásmo a posuny, pak jistě výsledek skutečně nedostane. Jsou i chytráci, kteří měří stále dokola mrtvé
parazity, jelikož je z těla nejprve nevyloučí a přístroje
stále zachytávají jejich frekvence nebo biorezonanční odezvu.
Dalším faktorem je to, že pokud si někdo myslí,
že za všechno mohou paraziti, plazmuje a plazmuje a zapomíná na to, že klient může být zakovený,
překyselený, žít nevědomky v silném elektrosmogu
apod…, no a rádobyterapeut čeká a čeká, že plazmový generátor možná společně s neúčinnými produkty vše vyřeší, pak asi chyba nebude v plazmovém
generátoru, že by nefungoval. Možná spíš nefunguje
ten „terapeut“ a jeho postupy.
Mnohé postupy jsme museli vyzkoušet a ověřit,
byla to velká práce. Děkuji tímto všem klientům, kteří měli trpělivost a důvěru nám v této práci pomáhat.
Všechny zkušenosti předávám studentům v elektroherbalistickému kurzu, který pořádám pro všechny,
kteří si u nás kupují plazmový generátor RPZ 14.
Zaznamenala jste třeba rozdíl mezi vegetariány či lidmi, kteří skutečně dbají na správné
stravování a běžnou většinou, která se v rychlém životním tempu stravuje „běžně“ – tedy
bez zvláštních ohledů na kvalitu a řídí se především hladem a chutí?
Mohu říci, že jsem vůbec nevypozorovala podstatný
rozdíl mezi tím, co člověk jí a jeho zdravotním stavem v případě zátěže toxiny. Bohužel. Protože i člověk, který jí ukázkově, může mít silné zdravotní potíže, silné kontaminace, ať už ze životního prostředí,
třeba toxickými kovy a chemickými látkami, ale i z té
„zdravé stravy“, jelikož málokdy známe původ lokality, půdní zátěž, atd. Jen má jiné problémy, než třeba
člověk, který se stravuje hrozně – vypije denně litry
coly, jí tučné, sladké, smažené… atd. Prostě každý
má své specifické potíže. Ale pakliže se jedná o toxické látky, tak je úplně jedno co jí… opravdu. Zdravá
strava může přispět v případě hloubkových detoxikací, pak je proces rychlejší a průběh snazší. Ale my
se stravou pracujeme tak, že já lidem beru a zakazuji
6 |
Nová Regena červen 2014
„to nejhorší “… takové ty
likvidní záležitosti, které
třeba přispívají ke špatnému PH, protože pak se
může například zarazit
detoxikace střeva, nejdou
pořádně vyčistit játra atd.
toxoplazmózu. Za chronickými rýmami a záněty
dutin, je z 90 % adenovirus. Je to velmi zajímavé,
a pokud je správné měření, tak toto perfektně zlikviduje plazmový generátor a úleva bývá třeba už i do
druhého dne. Měli jsme i případ, kdy pak klientka
druhý den po plazmování zvracela škrkavky a lezly jí
nosem… Naštěstí to není tak časté.
Co to je, co zakazujete
především?
Každopádně
zakazuji
sladké, ve všech podobách. Dále ztužené
rostlinné tuky, extrémní
množství živočišných bílkovin a tuků, zejména ty
SFA tuky a transmastné
kyseliny, také uzeniny,
salámy. Nadužívání masa
je u nás obrovské a pravda je, že jsme jedni z nejlepších také v požívání alkoholu. A to rozhodně detoxikaci nepřispívá, paraziti
mají alkohol moc rádi.
A co alergie?
S alergiemi je to trošku komplikovanější, ale ukázalo
se, že každý alergik je dost „zakovený“, má v sobě
vyšší množství toxických kovů – a lékařské publikace
o tom dávno píší, že kovy v určitých koncentracích
způsobují alergické reakce. Toxické kovy způsobují i takové věci, že když jich máte hodně v trávicím
traktu, tak podporují i růst bakterií jako jsou shigelly,
E.coli, salmonelly… a spoustu těchto drobných bakterií, které potom přemnožené způsobují záněty ve
střevech a dále umocňují i alergické reakce na některé potraviny.
Čím jsme podle Vás v poslední době nejmasověji promořeni, s čím se u klientů nejvíce setkáváte?
Úplně nejvíc zaznamenáváme Toxocaru Canis – škrkavku psí, což vám řeknou i ve veterinárním ústavu,
že 90 % štěňátek má škrkavky a 40 % dospělých psů,
dále Ascaris Lubricoides, děti mají bezkonkurenčně
nejvíc roupy, opravdu hodně, snad 80 % dětí. Dělá
jim to spoustu problémů, i záněty v pánvi, noční
pomočování, neklidné spaní, hyperaktivitu atd. Co
měříme z větších červů silně, jsou háďátka střevní
– strongyloides stercoralis… a když zabrousím do
těch menších, tak toxoplasmosa gondi… ta je úplně
bezkonkurenčně nejvíc, to je nitrobuněčný parazit.
Dále chlamydie pneumonie, chlamydie trachomatis,
ureoplasmata, mycoplasmata, trichomonáda…to
je klasika, záněty močových cest jsou tu pořád. Strašně častá záležitost je kingella kingae – bordatella
moraxella – to je také bakterie častá u dětí a způsobuje respirační infekce, ale bohužel jde i do kloubů.
Spoustu juvenilní artritidy je způsobeno kingellou
kingae, je to bohužel bakterie, která se šíří kapénkami. Děti mají hodně často černý kašel – bordatella
pertusis. Ono se řekne: jsou proočkovaní, nemůžou
mít černý kašel… tak se to nehledá! A přitom na
biorezonancích, které mají lékařskou certifikaci,
se opravdu naměří a dítě nebo dospělý má jasné
symptomy. Očkování totiž nefunguje až tak, jak je
nám předkládáno… Ještě se ukazuje jedna častá,
zvláštní souvislost – pokud se vyskytne toxocara
canis – tak ta škrkavka když putuje do plic, ze střeva
s sebou roznáší adenovirus. Lékaři, když dělají výtěry
kvůli problémům v dutinách, tak adenovirus nikdy
nehledají. A když je škrkavka psí, tak prakticky vždy
je s ní i adenovirus a ti lidé potom mívají chronické
záněty horních dýchacích cest a dušnost.
Také jsme přišli na to, že astmatici mají většinou
buď toxocaru canis nebo ascaris lubricoides, nebo
Co když je to malé miminko, to se přeci ještě
nestihlo „zakovit“ z životního prostředí…
Bohužel často dostane tuto zátěž už v prenatálním
stádiu, protože existuje genetická toxicita těžkými kovy a z maminky, pokud je těžce zakovená, to
samozřejmě přechází na děcko. Proto také v naturopatických poradnách doporučujeme a děláme detoxikace před plánovaným otěhotněním. Což lékaři
třeba vůbec neberou v potaz… během těhotenství
a kojení pak detoxikaci neděláme, suplementaci ano,
ale ne detox. A je to problém, protože zakovené děti
mají silné reakce na očkování – čím větší genetická
toxicita při narození, tím větší riziko toho, že je očkování poškodí, protože tam určitá dávka toxických
látek je. Dítě už má vysokou hladinu z prenatálního
stádia a každé očkování je pro něj další zátěž.
Pokud alergie vznikají až v pozdějším věku,
hraje roli další faktor – pokud lidé trpí na záněty
a ty záněty jsou ale tlumené antibiotiky, případně
i někdy kortikoidy, tak při zánětlivé reakci dochází
k velkému uvolnění histaminu a pakliže se histamin
nesprávně zpracuje – tím, že se potlačí zánět – tak
se v určité formě uloží do tkání. Tam zůstává a potom také spouští alergie. Většinou jsou to špatně
potlačované záněty, nakumulovaný histamin, plus
zakovení a chemické látky v těle, a potom tělo reaguje silně alergicky. Tito lidé mají cestu v detoxikaci
komplikovanější, protože začnou užívat detoxikační
prostředky, začne se jim uvolňovat histamin, ještě
se jim rozbouří hladina kovů a oni jdou nejvíc do
silných detoxikačních projevů – nejvíc se odhleňují, jdou do zánětů, celkově se jim přitíží… proto je
potřeba opravdu rozumět a vědět, co se v těle děje,
kdy přesně nasadit jaký produkt, kdy něco stáhnout
a jiné přidat.
S přístroji, které v poradnách máme, jsme schopni
to klientovi vizualizovat – může nastat důvěra, klient lépe spolupracuje s naturopatem a lépe se společně dobereme k výsledku – zlepšení a úlevě.
Když se odkovíme, zbavíme parazitů, celkově
detoxikujeme… tak jak dlouho zůstaneme
čistí?
To je začarovaný kruh. Vydržím bez obtíží tak dlouho, dokud škodliviny zase nenastoupají do nějaké
hladiny, se kterou už si naše tělo samo neporadí.
Proto považuji naturopatické detoxikační techniky
za součást životního stylu. Prostě jako sport, jako
kulturu, jako setkávání se s přáteli, tak i pravidelnou
detoxikaci. Parazita také můžu získat kdykoli – sním
v mase či třeba zelenině nějaké vajíčko a vůbec o tom
nevím… takže… je to takový nekonečný příběh,
ale rozhodně je lepší, když budu mít správné návyky
v detoxikacích v průběhu celého roku a bude mi lépe.
A když mi bude špatně a přístroj mi pomůže a ukáže
mi, co mám za zátěž, nebo když chytnu nějakou nákazu a porozumím třeba i symptomům a spojím si to
dohromady… My vlastně děláme to, že nechceme,
aby na nás byli klienti závislí, ale máme rozsáhlou
výukovou činnost také pro naše klienty, nejen pro
naturopaty. Také vydávám i informační brožury, kde
si lidé potřebné informace načtou, jelikož třeba není
čas na to, abychom každému podrobně popisovali,
jak probíhá detoxikační krize, proto jsem to sepsala.
Bavíme se o tom, co se všechno naměří a nachází… můžete říci na jakých pilířích ale naturopatická praxe stojí? Co konkrétně člověku
pomáhá?
Zásad je několik hlavních… když jde o červa – plazmujeme. Pakliže se nám stane, že něco nemůžeme
vyplazmovat, tak máme možnost udělat opačné
spektronosodum na biorezonančním přístroji. Když
naměříme třeba patogen – kingela kingae – to jde
vyplazmovat hůře, protože se evidentně kingela posunula do jiných frekvencí, a ty zatím ještě nejsou
ověřené…
Druhá věc je, že malé bakterie jdou vyplazmovat, ale rychle se zase namnoží, takže musíme začít
současně i měnit prostředí v těle – zbavíme tělo
střevních kalů, toxické zátěže v játrech, zbavíme
tělo toxických těžkých kovů a chemikálií, což děláme
navázáním na speciální potravinové doplňky, které
jsme si vyzkoušeli a o kterých víme, že umí toxické
látky vyplavit a potom navázat ve střevním traktu,
protože 90 % toxických látek se vstřebává ve střevech
na nějaký sorbent a musí k tomu být dostatek žluči,
obory a poskládat si souvislosti, nemůže být specialista jen na koleno, on musí znát obstojně vše, čímž
pádem potřebuje třeba 10–15 let praxe a nabírání
zkušeností! Takže takoví ti syroví naturopaté za rok,
pokud jsou poctiví, uvědomují si, že musí držet krok
s týmem, musí se neustále vzdělávat, komunikovat
a být v obraze. Práce v týmu má obrovský potenciál,
protože prostě víc hlav víc ví a dá se pořád někam
posunovat. A funguje to dobře, protože tým se neustále vzdělává, vychytávají se mouchy a tým je lepší
a lepší.
aby se vyvazovaly toxiny ven. Jakmile nefunguje
dobře žluč, játra, tak je odchod toxických látek hrozně špatný. Proto děláme jaterní kúry. A pak můžeme
dělat podpůrné věci, třeba biorezonančně podpořit
orgán, který vylučuje toxické látky, a také pracujeme
s lidmi ve smyslu změny stravovacích návyků, které
jim blokují odchod toxických látek, či způsobují, že
se v nich množí určité druhy patogenních organismů
a přispívají třeba k tomu, že se tvoří kyselá struska
v těle. Učíme navozovat acidobazickou rovnováhu,
protože ta je také zásadní…ale mnohem zásadnější
je pro acidobazickou rovnováhu zbavit se červů a toxických látek, než jenom dávat alkalické minerály
a jíst zeleninu, to bohužel nestačí.
Většina překyselení a oxidativního stresu vzniká
jinde, než se dosud 20 let hlásalo. Když někdo bude
sedět 16 hodin denně u počítače, kde bude mít zapnutou wifi, vedle dva telefony, bude bydlet u vysílačů či kde je nějaká silná geopatogenní zóna, tak to
také nebude ničemu přispívat… Pokud bude klient
stále ve škodlivých elektromagnetických polích, tak
klienta také úplně neuzdravím. Spoustu arytmií
třeba u mladých lidí vzniká hodně z toho, že mají
extrémní zatížení elektrosmogem. Takže celý ten
proces je poměrně komplexní záležitost.
Velkou roli hraje jistě i emoční zátěž…
Ano, samozřejmě nesmím zapomínat na emoce.
Protože spoustu lidí má traumata, emocionální
bloky, stresy, strachy… ale já osobně se na toto
nesoustředím, když vidím tenhle problém, odesílám
klienta dál. Nemohu se specializovat na deset oborů,
ale mohu mít v týmu lidi, kteří s tím umí pracovat.
Když já toho člověka odčervím, odkyselím, odkovím, řeknu mu tyto zásadní věci, tak ho pak mohu
poslat dál, k někomu, kdo se specializuje na psychiku
a kdo to doladí. Proto v týmu vidím sílu, protože každý umí něco jiného – někdo je špičkový homeopat,
umí homeopatické detoxy na vakcínu, jiný umí EFT,
další je špičkový psycholog, někdo dělá skvěle a senzitivně masáže, lymfodrenáže… atd, atd. Když vidím, že problém je na reflexní reponaci páteře a pánve, tak klienta samozřejmě směřuji dál, protože i ty
mechanické bloky mohou hrát velkou roli… musím
to umět dávat do souvislostí, například pokud bude
mít dítě špatně utažená fixní rovnátka, může mu
z toho hučet v uších. Ale to napadne málokterého rodiče, málokterého zubaře i málokterého ušaře! Když
budu mít v puse mrtvý zub, může mi to ovlivňovat
třeba i dráhu močového měchýře… v podstatě naturopat to má velmi těžké, musí obsáhnout všechny
Paní Konrádová, jak hodně spolupracujete
s lékaři?
Intenzívně a velmi ráda. Studovala jsem v mnohých
kurzech, které lékaři vedli. Čtu lékařskou literaturu,
zejména tu anglickou. Mnoho lékařů jsou studenti
mých naturopatických kurzů a velmi často se s nimi
radím, pokud zrovna potřebuji něco z jejich specializace. Jejich otevřeného přístupu, znalostí a pokory si
nesmírně vážím.
Například jsme dlouho spolupracovali s mikrobiologem, který klientům zajišťoval přesné rozbory
sputa, výtěry z krku, ze stolice a stěry z kůže, a klienti tak přinášeli přesné názvy patogenů, které jsme
pak s rychlým výsledkem plazmovali na RPZ 14. Měli
jsme fantastické výsledky. Zničili jsme plazmou yersinia pestis (v 15. století vyhubila polovinu Evropy),
branhamellu, bordatela pertusis, všechny možné
streptokoky, zlatého stafylokoka, mykoplasmata,
ureoplasmata, chlamydie trachomatis, neisseria
gonnorhea (kapavka), gardnerella vaginalis, trichomonáda vaginalis a další lahůdky v močových
a gynekologických cestách. S velkým úspěchem
plazmujeme borrelie, toxoplazmózu. Nyní již tyto
rozbory nepotřebujeme, protože máme vlastní naprosto přesný měřící přístroj.
Nedávno jsem oslovila lékaře a zvěrolékaře – parazitology a poprosila jsem je o spolupráci, abychom
ukončili chaos a nepravdivé informace, které kolují
mezi lidmi a terapeuty alternativy. Setkala jsem se
s velmi pozitivním přístupem několika z nich a plánujeme společně pravdivou osvětu, školení alternativců i veřejnosti. Já osobně věřím na klidný dialog
a spolupráci, není třeba na sebe útočit a pomlouvat
se navzájem, ale hledat společná řešení. Všem intelektuálně poctivým lékařům bychom měli naslouchat a učit se od nich.
Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
Náš výzkum rozhodně není u konce. Stále se učíme.
Třeba za nějakou dobu zjistíme, že jsou oblasti, které
jsme dosud neodkryli. Nechám se překvapit.
Svůj dosavadní výzkum jsme sepsala a mám připravenou knihu, která brzy bude vydána.
Ještě jednu zásadní věc chci vzkázat všem lidem.
Prosím, choďte do naturopatických poraden včas
a ne když máte tělo zdevastované toxickými látkami,
nevratně poškozené a rakovinu v posledním stádiu.
Naturopati nemají žádné zázračné schopnosti a zázraky se moc nedějí. Moc jsem jich neviděla.
www.e-regena.cz
| 7
Download

Mgr. Kateřina Konrádová