CENÍK PROGRAMU
DAROVANÝCH BUNĚK
Platný od 1. 7. 2014
Tento ceník je platný pro klienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v České republice.
IVF cykly jsou hrazeny klienty, kteří již nemají nárok na úhradu cyklu z veřejného zdravotního pojištění. Dle § 15
odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. se hradí péče v souvislosti s umělým oplodněním
nejvíce třikrát za život, nebo pokud bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1
lidské embryo čtyřikrát za život. Pokud má klient nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, je cyklus
účtován přímo zdravotní pojišťovně.
Úspěšnost programu darovaných vajíček se pohybuje nyní kolem 68% ve všech věkových skupinách. Garantujeme
pro příjemkyni alespoň 6 zralých oocytů. Garantujeme dále 2 embrya vhodná k transferu 3 den kultivace, za
předpokladu, že kvalita použitého spermatu je dobrá. Pokud toho nedosáhneme, nabízíme příjemkyni další cyklus
zdarma.
Navíc pokud příjemkyně neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s darovanými vajíčky u nás (po
transferu všech embryí vzniklých během těchto cyklů), nabízíme třetí cyklus zdarma.
Pacienti uhradí před výkonem zálohu na cyklus ve výši 13.725,- Kč. Výkony je možné hradit hotově nebo platební
kartou.
CYKLUS S DAROVANÝMI VAJÍČKY – bez úhrady IVF cyklu od ZP
88.000,- Kč
Cena zahrnuje:
konzultace a utrazvuky v průběhu cyklu
náklady spojené s dárkyní
(monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada výdajů dárkyně)
testy na HIV, Hep B, C a Syphilis pro partnera příjemkyně použité při OPU dárkyně
spermiogram a zamražení spermatu partnera příjemkyně pro cyklus
ICSI, prodloužená kultivace, ev. asistovaný hatching
embryotransfer
zamražení všech zbývajících embryí (slow freezing)
uchování embryí po dobu 1 roku
Cena nezahrnuje:
PICSI – doplatek za PICSI v rámci tohoto balíčku je 4.118,00 Kč
vitrifikaci
CYKLUS S DAROVANÝMI VAJÍČKY – s úhradou IVF cyklu od ZP
39.000,- Kč
Cena zahrnuje:
konzultace a utrazvuky v průběhu cyklu
náklady spojené s dárkyní
(monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada výdajů dárkyně)
testy na HIV, Hep B, C a Syphilis pro partnera příjemkyně použité při OPU dárkyně
spermiogram a zamražení spermatu partnera příjemkyně pro cyklus
embryotransfer
zamražení všech zbývajících embryí (slow freezing)
uchování embryí po dobu 1 roku
Cena nezahrnuje:
ICSI, prodloužená kultivace, ev. asistovaný hatching
PICSI
vitrifikaci
GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ27080234
V3
[email protected] | www.gennet.cz
1/2
CENÍK PROGRAMU
DAROVANÝCH BUNĚK
CYKLUS S DAROVANÝMI EMBRYI
Cena zahrnuje:
Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
Výdaje spojené s darováním
1 embryo
2 embrya
19.215,- Kč
38.430,- Kč
Garantujeme embrya vhodné k transferu 3 den kultivace.
Doplatek za embryo ve stádiu blastocysty je 5. 490,- Kč. V případě neúspěšného rozmrazení, pacient zůstává
v přednostním pořadí. Platba je účtována pouze za skutečně přenesená embrya.
Pokud příjemkyně neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s darovanými embryi u nás (po
transferu všech embryí vzniklých během těchto cyklů), nabízíme třetí cyklus zdarma.
GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ27080234
V3
[email protected] | www.gennet.cz
2/2
Download

CENÍK PROGRAMU DAROVANÝCH BUNĚK