MUDr. Martina Vondráčková
Kontakt: [email protected]
[email protected]
Vzdělání:
1988 – 1995 :
1998
:
2006
:
2009
:
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno - MUDr.
Atestace v oboru gynekologie a porodnictví
Licence ČLK pro obor gynekologie a porodnictví
Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
Odborná praxe:
1996 – 1998
1999 - 2001
2001 - 2005
2001 - 2007
2008 - dosud
-
Fakultní porodnice Brno Obilní trh – sekundární lékař
Gynekologie a ultrazvuková diagnostika- MUDr. Knápek Břeclav
Nemocnice Milosrdných bratří – sekundární lékař
Repromeda ,s.r.o. – reprodukční medicina
Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. – prenatální ultrazvuková diagnostika
Odborná stáž :
1995 Gynekologicko- porodnické oddělení univerzitní nemocnice Antwerpy
2010 VISUS kurs GE Vídeň : 4D ultrazvuková sonografie
2011 Londýn ISUOG Education : Advanced Diagnosis of Congenital Anomalies and Fetal
Echocardiography
2012 Paříž ISUOG Education : Congenital Anomalies
Členství v odborných společnostech:
Gyn. Por. Společnost ČLS JEP
Jazykové znalosti:
anglický jazyk - aktivně, německý jazyk
Download

MUDr. Martina Vondráčková - Centrum prenatální diagnostiky