ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IPPA
Konference pro koncové uživatele výsledků projektu IPPA
(Implementing Public Participation Approches – implementace přístupů zapojování
veřejnosti)
30. 9. - 1. 10. 2013 Praha Břevnovský klášter
Stěžejním tématem projektu IPPA je: jak může zapojení veřejnosti pomoci řešit
celospolečenské otázky a posílit demokratické rozhodovací procesy při vyhledávání
lokality pro úložiště radioaktivních odpadů. Projekt IPPA se zabývá především
uplatněním teorií participace veřejnosti do praxe. Závěrečná konference koncových
uživatelů projektu IPPA je příležitostí pro komunikaci a rozšiřování předběžných
výsledků projektu IPPA (projekt končí v prosinci 2013), zveřejnění předběžných
závěrů a hodnocení tříleté výzkumné činnosti. Záměrem je také poskytnout širší
pohled na povědomí o participaci a transparentnosti při umísťování úložiště
radioaktivních odpadů v různých státech Evropy a co je zásadní – v různých fázích
a přístupech k zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.
Hosté:
Partneři Projektu IPPA
Členové české Pracovní skupiny pro dialog
Pracovních/Referenčních skupin (POL, SK, RU, SLO)
o
HÚ
i
zahraničních
Z každé lokality zástupce: obce, kraje, senátor či poslanec, nevládní organizace
Další hosté:




Tomáš Kostelecký, ředitel SOU AV ČR,
Vítězslav Jonáš, obec Dukovany, bývalý senátor, předseda Energetického
Třebíčska
Zahraniční hosté
Studenti
1. DEN - 30. 9. 2013
09.30 Uvítání (Jiří Slovák, SÚRAO)
09:40 Úvodní slovo (Vítězslav Jonáš – Energetické Třebíčsko)
10:00 Projekt IPPA – součást 7. Rámcového programu Euratom (Kateřina
Ptáčková – Evropská komise)
10:15 Představení projektu IPPA a závěrečné konference (Kjell Andersson, Karita
Research, Švédsko)
10.30 Jak mohou participační přístupy podpořit rozhodovací proces při
umísťování úložiště radioaktivních odpadů?




Polské zkušenosti a budoucí plány (Zbigniew Kubacki, ředitel oddělení jaderné
energetiky, Ministerstvo hospodářství, Polsko)
Slovenské zkušenosti
České zkušenosti (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Budoucnost a nové iniciativy Evropské komise
Panelová diskuse:
Vítězslav Jonáš – Energetické Třebíčsko, Zbigniew Kubacki, Oddělení jaderné
energetiky, Ministerstvo hospodářství (Polsko); Wolfgang Hilden (Evropská komise),
zástupce Slovenska, Petra Humličková (Zelený kruh – členka Pracovní skupiny)
12.15 Oběd
13.30 Od pochopení k uplatnění
 Projekt IPPA a přístup k participaci veřejnosti (Kjell Andersson, Karita,
Švédsko)

Česká zkušenost z projektů ARGONA a IPPA (Hana Vojtěchová, ÚJV
Řež, ČR)

Polská zkušenost (Grazyna Zakrzewska, Institut jaderné chemie
a technologie, Polsko)

Slovenská zkušenost (Adéla Mršková, DECOM; Peter Mihók, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Slovinská zkušenost (Marko Polic, Lublaňská Univerzita, Slovinsko)

Rumunská zkušenost (Daniela Diaconu a Marin Constantin, Institut
jaderného výzkumu, Rumunsko)
15.30 Přestávka
16.00 Znalostní základna participačních procesů projektu IPPA a její nástroje
(Phil Richardson, Gaston Science, Velká Británie a Beate Kallenbach-Herbert
a Anne Minhans Öko institut, Německo)
16.30 Panelová diskuse
Zdenka Vajdová (předsedkyně Pracovní skupiny ČR); Jay Redgrove (Úřad pro
vyřazování jaderných zařízení z provozu, Velká Británie); Rolf Persson (zástupce
lokality Oscarshamn, Švédsko), zástupce nevládní organizace a jaderného průmyslu
18:30 Prohlídka Břevnovského kláštera a baziliky
19:30 Večeře v klášterní vinárně
2. DEN – 1. 10. 2013
09.00 Společné průřezové otázky

Regionální úložiště a veřejnost (Adéla Mršková, DECOM)

Zhodnocení současných zkušeností v oblasti přeshraniční spolupráce
zainteresovaných stran v rámci mezinárodních procesů EIA/SEA (Peter
Mihók, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko) Aarhuská
úmluva a její aplikace (Gilles Heriard-Dubreuil, MUTADIS, Francie a Kaidi
Tingas, Regional Environment Center for Central and Eastern Europe)

Názory účastníků na téma „přidaná hodnota“ (Matti Kojo, University of
Tampere, Finsko)
10.30 Přestávka
11.00 Výsledky projektu InSOTEC (Anne Bergmans, Univerzita Antwerpy, Belgie)
11.30 Diskuse
12.00 Oběd
13.00 Rozšiřování výsledků projektu IPPA jejich koncovými uživateli
Panel koncových uživatelů:
Wolfgang Hilden - Evropská komise
Holmfridur Bjarnadottir, ředitelka Úřadu pro radioaktivní odpady
Švédsko, předsedkyně FSC (OECD/NEA)
Andrej Hanzel, Centrum pre vedu a výzkum, Slovensko
Starosta obce z lokality vytipované pro HÚ v ČR
IPPA Panel: Kjell Andersson, Hana Vojtěchová, Adela Mršková, Gilles
Heriard-Dubreuil, Phil Richardson, Beate Kallenbach-Herbert nebo Anne
Minhans
14.15 Závěrečné shrnutí a poznámky Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického
ústavu Akademie věd ČR
14:45 Závěr konference
Download

IPPA EUC program.pdf