Duben 2013
obsah
4
NEWSLETTER
Nové kultivační médium EMBRYOGEN ......................................... 2
Nové ceníky pro rok 2013 ............................................................. 4
Výsledky 2012 .............................................................................. 3
Úprava prostoru čekáren pro pacienty........................................... 4
Výsledky IVF .......................................................................... 3
Představení zdravotnického personálu gennet ARCHA.................. 5
Výsledky PRENASCAN .......................................................... 4
MUDr. Milan DANĚK............................................................... 5
NOVÉ KULTIVAČNÍ MÉDIUM
EMBRYOGEN
V našem IVF centru jsme začali používat nové médium EmbryoGen, což je
kultivační médium představující novou pomoc pro pacientky, které trpí samovolnými potraty. Médium obsahuje růstový faktor cytokin (tj. signální protein
významně se podílející na imunitní odpovědi organismu), který má prokazatelně pozitivní vliv u skupiny pacientek trpících samovolnými potraty.
Samotný potrat je způsoben nerovnováhou mezi endokrinním a imunitním
systémem a nekvalitním vývojem embrya, placenty a dělohy. To v důsledku
vede k chybné komunikaci mezi embryem a dělohou, ke špatnému řízení
implantace a nakonec k odmítnutí (vypuzení) implantovaného embrya.
Cytokiny jsou důležitým regulátorem komunikace mezi embryem a dělohou.
Cytokin (GM-CSF) obsažený v médiu EmbryoGen prokazatelně zlepšuje vývoj embrya i placenty a není nebezpečný pro kultivaci lidských embryí. Tento
široce působící cytokin vytváří pro embrya kultivované in vitro prostředí, které
se více podobá prostředí in vivo (v přirozených podmínkách), a tím zvyšuje
jejich schopnost implantovat se (zabořit se do sliznice děložní) a zůstat implantované (udržet se ve sliznici a dále růst).
Médium se používá pro kultivaci oplozených vajíček a embryí do stáří 3 dnů.
NEWSLETTER
4
strana 2
VÝSLEDKY 2012
KET
Byla publikována výroční zpráva za rok 2012, která shrnuje výsledky ze
všech našich oborů fetální medicíny, lékařské genetiky a asistované reprodukce.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ET
46
218
207
357
351
328
522
Těhotenství
10
57
46
127
117
127
201
Těhotenství
na ET v%
22 %
26 %
22 %
36 %
33 %
39 %
Rok 2012 byl pro GENNET velmi úspěšným. Celkem jsme vyšetřili
23 676 pacientů a 12 235 rodin.
Kompletní výroční zprávu je možné si přečíst na našich webových stránkách www.gennet.cz.
39 %
KET
600
500
VÝSLEDKY IVF
400
V roce 2012 byla úspěšnost v cyklech s vlastními vajíčky 46 % bez
ohledu na věk pacientky, což je o 6 % více, než v roce předchozím.
300
200
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
384
622
1020
1120
1373
1432
1554
333
534
877
985
1173
1189
1497
0
Těhotenství
102
174
326
437
509
476
687
Těhotenství
na ET v%
31 %
33 %
37 %
44 %
43 %
40 %
IVF/ICSI
2006
OPU
ET
2006 2007
2008
2009
ET
46 %
2010
2011
2012
Těhotenství
IVF/ICSI
1500
ED
1000
2008
2009
2010
2011
2012
ET
2006
2007
51
147
209
261
314
Těhotenství
26
79
111
158
217
Těhotenství
na ET v%
51 %
54 %
53 %
61 %
500
69 %
ED
350
0
2006 2007
2008
ET
2009
2010
2011
Těhotenství
2012
300
250
200
150
Úspěšnost dle věkových skupin:
35 <
46 %
35 – 38 45 %
> 38
31 %
100
50
0
2006 2007
2008
ET
NEWSLETTER
4
2009
2010
2011
2012
Těhotenství
strana 3
VÝSLEDKY PRENASCAN
V projektu PRENASCAN, který jsme uvedli do praxe ke konci minulého roku,
bylo dosud vyšetřeno více než 300 těhotných. Byly diagnostikovány a přímým
vyšetření plodu potvrzeny tři trizomie (2x trizomie chromozomu č. 21 a jednou
trizomie chromozomu č. 13).
ÚPRAVA PROSTORU ČEKÁREN
PRO PACIENTY
Kliniku Archa navštíví denně desítky pacientů a jedním z našich cílů je zajistit
jim maximální pohodlí během léčby i při vyšetření. Zároveň chceme pacientům
a jejich doprovodu zpříjemnit čas strávený při čekání na jednotlivé úkony.
NOVÉ CENÍKY PRO ROK 2013
Z tohoto důvodu dšlo na začátku měsíce dubna ke stavebním úpravám ve
druhém patře kliniky Archa.
Z důvodu změny pevného kurzu k 1. 4. 2013 vstoupil v platnost nový ceník, ve
kterém došlo ke zpřehlednění položek. Ceny však zůstaly zachovány na úrovni
roku 2012, nadále mohou pacienti využít našich zvýhodněných balíčků nebo
GENNET loyalty programme.
Výsledkem jsou samostatné oddělené sesterny zajišťující soukromí jednotlivým
pacientům.
Aktuální ceník je k dispozici na našich webových stránkách www.gennet.cz.
Pro větší komfort je pacientům v čekárnách zdarma k dispozici čerstvá káva,
voda a denní tisk v několika světových jazycích.
NEWSLETTER
4
Sestřička bude mít blíže k pacientovi a zároveň bude umožněna lepší komunikace mezi zdravotním personálem a pacientem.
strana 4
PŘEDSTAVENÍ
ZDRAVOTNICKÉHO
PERSONÁLU GENNET ARCHA
S narůstající poptávkou po našich službách k zajištění té nejkvalitnější
péče a zkrácení čekacích dob došlo k posílení našeho zdravotnického
personálu a koordinátorek zahraničního oddělení.
ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL IVF
MUDr. Michaela Bartošová ................... lékařka
MUDr. Simona Bukvová........................ lékařka
MUDr. Milan Daněk................................... lékař
MUDr. Tereza Kosová............................ lékařka
MUDr. Miroslav Landfeld........................... lékař
MUDr. Jiří Vokroj........................................ lékař
MUDR. MILAN DANĚK
MUDr. Milan Daněk vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na
Univerzitě Karlově v Praze, má specializaci II. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví a v tomto oboru disponuje téměř třicetiletou praxí. Své odborné zkušenosti nabyl v OÚNZ v Příbrami, na Gynekologicko-porodnické klinice v Londýnské v Praze,
ve FN Motol, v Nemocnici Prachatice a také během zahraničních stáží v Itálii, Izraeli, Švýcarsku a Kanadě, kde získal Fellowship
v prenatální diagnostice a fetomaternální medicíně, v jehož rámci složil
nostrifikační zkoušku (MCCEEFG).
Od roku 2011 je také registrovaným lékařem General Medical Council
ve Velké Británii.
Blanka Koutková, DiS....................vrchní sestra
Radka Kvasničková, Dis........... zdravotní sestra
Eva Opltová.................................. sálová sestra
Bc. Monika Pašková................. zdravotní sestra
Adéla Soukupová, DiS............. zdravotní sestra
Bc. Lucie Tlapáková................. zdravotní sestra
Bc. Daniela Zvoníčková............ zdravotní sestra
Veškerý personál je našim pacientům k dispozici od začátku do konce
léčby a rád zodpoví jakoukoliv jejich otázku.
Od roku 2007 je lékařem centra asistované reprodukce GENNET,
kde v současné době působí jako hlavní lékař kliniky Archa.
Je členem ESHRE, České lékařské společnosti, České gynekologicko-porodnické společnosti – a to Sekce perinatální medicíny, Sekce fetální
medicíny, Sekce laparoskopické a Sekce ultrazvukové a dále je členem
České lékařské komory.
Hovoří anglicky a německy.
NEWSLETTER
4
strana 5
Duben 2013
4
NEWSLETTER
CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY A REPRODUKČNÍ MEDICÍNY GENNET
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY A REPRODUKČNÍ MEDICÍNY GENNET
Kostelní 9, 170 00 Praha 7
CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY A REPRODUKČNÍ MEDICÍNY GENNET
Liliová 1, 460 01 Liberec
CITY FERTILITY LONDON
16 St. John Street, EC1M 4NT London
GENNET ART Centre: Where Excellence Meets Hope
Download

Jaro 2013