Zima 2011/ 2012
SYMBOL ÚSPĚCHU
Jiří
Cairola
Podnikatelé
nám důvěřují
Pavel
Žurav
Zachráněný
milion
Radoslav Kubiš
Splníme, co slíbíme
EDITORIAL
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník VIII.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ!
ž je to tady! Prodloužené babí léto skončilo a přes
krátký podzim začíná rovnou přituhovat. A nejen
v počasí, ale i v politice a v ekonomice. Mnozí lidé, kteří
loni a letos říkali, že dobře už bylo, budou totéž říkat i příští rok, a možná v dalších šesti až deseti letech se sentimentální vzpomínkou na „bezstarostnost“ roku 2011. Opakuje
se totiž historicky vážná situace. V ekonomice nevzdělaní
politici Evropy převálcovali vzdělané ekonomy a přivedli
civilizaci starého kontinentu na pokraj krize. Učinili tak
v dobré víře, že se lze mít nekonečně dobře za vypůjčené
peníze. Ostatně, proč by politici měli být prozíravější než
jejich voliči, kteří si rovněž půjčují na drahé vánoční dárky a dovolené, aby později
s pláčem rvali exekutorům z rukou klíče od bytu a nesplacené televizory? Nepředpokládám, že by to mohlo dojít až tak daleko, jako v případě Říše římské a jiných starověkých civilizací, které zanikly na vrcholu blahobytu z důvodu rozežranosti. Lidé se
možná budou chvíli škrábat za uchem a nadávat na všechny a na všechno, než jim
dojde, že nejlepší prevencí utopení je nelézt do vody a nestavět si dům na břehu řeky.
Že nejlepší prevencí zabloudění je nechodit do neznámého hustého lesa. Že je lepší
– byť těžší – vydrápat se na kopec a rozhlédnout se, kudy a kam k lepšímu příštímu.
Protože vždy a všude se najde nějaká cesta z ničeho k něčemu. Chce to jen šlapat
a nečekat sedíc na patníku na to, že nás někdo odveze.
U
Za okny přituhuje, blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky lásky, míru a pohody. Nadělme našim blízkým pod stromeček optimismus a dobrou náladu! A o silvestrovské půlnoci si přiťukněme na to, že rok 2012 nebude až tak špatný!
S úctou
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
Tisk
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
24. 11. 2011
JAN STRUŽ,
předseda Sdružení CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
HLAVNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 1
OBSAH
16 VŽDY NA STRANĚ
4 KDO JE
KLIENTA
SKUTEČNĚ NEJ?
Pojistné makléřství očima
předsedy představenstva
OK Group Ing. Radoslava
Kubiše
O poslání a činnosti
Sdružení CZECH TOP 100
s jeho předsedou
Ing. Janem Stružem
20 BANKA,
8 VÍCE NEŽ
KTERÁ CHODÍ
KE KLIENTOVI
JEN POVINNOST
Už známe nejlepší
výroční zprávy
a firemní časopisy
za rok 2010
Ing. Jiří Cairola má v Komerční
bance na starosti korporátní
a municipální klientelu
24 ANKETA
12 PALIVO DOBRÉ
POD STROMEČEK
I PRO ALONSA
Které je nejoblíbenější
místo známých osobností
a jak odhadují kurz eura
v únoru 2012
Nový Country Chairman
Shellu Czech Republic Petr
Pražský věří svým prémiovým
pohonným látkám
36 MÁME
SPOLEČNÝ ZÁJEM
Hovoříme s jednatelem
Českomoravské myslivecké
jednoty Ing. Jaroslavem
Kostečkou, Ph.D.
46 O DAKARU
BEZ DAKARU
Sedminásobný účastník
slavného maratonu Martin
Macík radí, jak správně
najet dunu
58 ŠŤASTNÉ
A VESELÉ
Malý průvodce
vánočními zvyklostmi
a magickými obřady
26 AUTA SE
14 POSUN V KVALITĚ
SPORTOVNÍ DUŠÍ
PŘÍSTUPU
V hlavních kategoriích soutěže Top Odpovědná firma
2011 zvítězily Plzeňský
Prazdroj a Hotel Adria Praha
Vozy Seat už zajímají
i podnikatele, tvrdí šéf
jeho tuzemského zastoupení
Michal Čížek
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
SE BÁT NEMUSÍTE
Jihočeské město se umístilo
na prvním místě v žebříčku
sociální situace v ČR, sestaveném odborníky Vysoké
školy ekonomické
42
2 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
www.czechtop100.cz
Podporujte KLASU.
Žádejte výrobky s logem KLASA ve svých obchodech!
Řekněte svým přátelům o Vašich zkušenostech
s výrobky KLASA.
Naše kvalita zaručena
www.eklasa.cz
KDO JE SKUTEČNĚ NEJ?
Před osmnácti lety vzniklo Sdružení CZECH TOP 100 a zahájilo sběr dat pro tvorbu žebříčku firem podle jejich významu v tuzemské ekonomice. V České republice, která v té
době neoplývala dostatkem informací k vytvoření objektivního a věrohodného obrazu
stavu národního hospodářství, šlo o průkopnický krok. Zakladatelem a po celou dobu
předsedou Sdružení CZECH TOP 100 je Ing. Jan Struž.
SETKÁNÍ SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100 SE
ODEHRÁVAJÍ NA
ATRAKTIVNÍCH
MÍSTECH, JAKO
NAPŘÍKLAD VE FRANCOUZSKÉ RESTAURACI
OBECNÍHO DOMU
V PRAZE
CZECH TOP 100 Pane předsedo, jak
jste jako bankéř přišel na nápad
organizovat žebříčky firem?
Důvod byl zcela pragmatický. Jako generální ředitel ING Bank odpovědný za
korporátní aktivity v České republice jsem
potřeboval zmapovat situaci a získat pro
banku klienty z řad opravdu významných
firem. V roce 2001 však žádný zdroj
poskytující takový přehled neexistoval.
Ukázalo se, že to, čemu jsme začali říkat
žebříček nejvýznamnějších firem, může
4 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
mít širší význam a využití i pro další instituce včetně vládních. Přidaly se Vysoká
škola ekonomická v Praze, Svaz průmyslu
a dopravy ČR, B.I.G. Prague, zapojily se
osobnosti jako Břetislav Ošťádal, Štěpán
Popovič, Jaroslav Míl, Jan Seger, Karel
Muzikář, Petr Kostka, Ladislav Bartoníček, Petr Dvořák a další autority. Během
let se vyhlašování žebříčku 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR stalo vyhledávanou a prestižní společenskou událostí a žebříček sám důležitým a vlivným
zdrojem informací. K bezplatné účasti
vyzýváme všechny firmy a všechny také
zařazujeme, a to nejen do první vyhlašované stovky. Možná víte i to, že jde
o akci výrazně odbornou, nepolitickou,
že k ničemu včetně účasti na vyhlašování nezveme politiky. Není to snad výraz
neúcty k nim, ale nepovažujeme za nutné
dodávat falešný lesk přítomností členů
vlády. Lesk a slávu vytváří management
firem, jejichž životaschopnost je trvalá,
i když se mění ministři.
www.czechtop100.cz
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PŘI SESTAVOVÁNÍ POŘADÍ 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM ČESKÉ REPUBLIKY VYCHÁZÍME Z KONKRÉTNÍCH ČÍSEL. NELZE ZDE NAJÍT NIC SUBJEKTIVNÍHO.
chu, s níž jsme začínali v CZECH TOP
100, zúčastňují, tak proč ne? Žebříčku
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM nekonkuruje, je o něčem jiném. Když k nám
nedávno přišla delegace z malé čínské
provincie se šedesáti miliony obyvatel,
první, co ji zajímalo, bylo našich 100 nejvýznamnějších.
CZECH TOP 100 Každý rok ovšem
CZECH TOP 100 Pár let na to však
vznikl obdobný žebříček 100 nejlepších firem České republiky, vyhlašovaný společností Comenius.
Nemyslím, že to je obdobný žebříček,
protože nerozumím slovům nejlepší
firma. V čem je která firma lepší nebo
nejlepší? Kritéria CZECH TOP 100 jsou
zcela a bezvýhradně objektivní. Vycházejí z konkrétních čísel vyjadřujících například aktiva a vlastní jmění, tržby, přidanou hodnotu, hospodářský výsledek,
počet zaměstnanců, tedy měřítka skutečného významu firmy v národní ekonomice. Nelze zde najít nic subjektivního,
nic ovlivnitelného. Z porovnání žebříčků
z jednotlivých let lze získat obraz vývoje firem a směřování ekonomiky. Nejen
v tom se lišila moje filozofie od té kolegy Muzikáře, který ze sdružení odešel
a vytvořil si žebříček Best. Nic proti tomu,
je to akce společenská, ničemu neškodí,
manažeři i politici se slavnostního vyhlašování i konference Klíčové faktory úspě-
také vyhlašujete žebříček 100 obdivovaných firem. Tam už však
zřejmě tato číselná kritéria nerozhodují.
Firmy do tohoto žebříčku nominují manažeři z celé republiky a skutečně neberou
v úvahu jejich velikost a výkony. Občas
se sice sejdou s výsledky žebříčku Nejvýznamnějších, ale ve svém hodnocení
nevycházejí z čísel, nýbrž posuzují například dlouhodobou hodnotu firmy,
inovační schopnosti, kvalitu managementu, schopnost udržet kvalifikované
zaměstnance, odpovědnost k životnímu
prostředí, tedy hodnoty čísly nevyjádřitelné, ale dle názorů hodnotitelů hodné
obdivu. Tak se dostanou do žebříčku
i malé firmy, jejichž význam není v objemu produkce či v počtu zaměstnanců,
ale v jejich řekněme morálním či sociál-
ně a společensky odpovědném přínosu.
Některé z nich ani netuší, že byly nominovány, dozvědí se to až z pozvánky na
vyhlášení výsledků.
CZECH TOP 100 Aktivity Sdružení
CZECH TOP 100 v průběhu let narůstaly a stále narůstají. Hodnotíte a vyhlašujete nejlepší výroční
zprávy, nejlepší firemní časopisy,
podílíte se na vyhlašování TOP
100 ICT FIREM, TOP FIREMNÍ FILANTROP…
LETOŠNÍ VYHLÁŠENÍ
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM ČR SE KONALO
V REPREZENTAČNÍCH
PROSTORECH PALÁCE
ŽOFÍN
V JEHO PRŮBĚHU SE
NA PÓDIU NAVZÁJEM
PROMÍSILY FOLKLOR
MORAVSKÝ A PRAŽSKÝ
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 5
Dnes už zdaleka nejde jen o žebříčky. Je
pravdou, že žebříček 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM inspiroval mnohé jednotlivce i instituce a spustil lavinu různých
soutěží a anket, takže dnes už skoro není
oboru, v němž by nebyl nějaký NEJ. My
však udržujeme standard žebříčku ekonomických a veřejně prospěšných subjektů. Naše činnost je celoroční a stále
se odvíjí od ekonomické problematiky.
Připomenu například prezentace České
republiky a jejích podnikatelských subjektů v zahraničí formou Českých dnů
od Vídně přes Bělehrad a Moskvu po
Dubaj. Připomenu konference a sympozia k aktuálním a závažným tématům.
V letošním roce jsme například iniciovali setkání odborníků k penzijní reformě,
k jaderné energetice nebo ke stavu liberalizace české ekonomiky. Dali jsme si
také za cíl přispět ke kultivování atmosféry a polidšťování vztahů mezi podnikateli
a státní správou. Vím, že jsou to jen drobečky, ale neformální setkání osobností,
jež přijmou naše pozvání na společnou
oslavu narozenin lidí, kteří přišli na svět
ve stejném znamení, na zápas v kopané
s internacionály, k návštěvě divadla či
galerie, na golfový turnaj a podobné neformální akce, mají za následek překvapivě srdečné vztahy mezi zúčastněnými,
kteří o sobě vzájemně možná věděli, ale
nikdy by se bez této příležitosti nesetkali.
Zajímavý postřeh máme i z akcí organizovaných v regionech, zejména pak
z těch, které probíhají v továrnách a záVŠE NEJLEPŠÍ A HODNĚ
ZDRAVÍ V NOVÉM
ROCE 2012 PŘEJE
ČTENÁŘŮM PŘEDSEDA
SDRUŽENÍ CZECH TOP
100 ING. JAN STRUŽ
ČINNOST SDRUŽENÍ
SE TĚŠÍ ZNAČNÉ
A SOUSTAVNÉ
POZORNOSTI
SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDKŮ
6 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
vodech. Nevěřil byste, že osobnosti žijící
a pracující nedaleko od sebe v jednom
městě mají mnohdy poprvé příležitost
se osobně poznat. Že s velkým zájmem
a s povděkem procházejí dílnami hostitele, překvapeni tím, „jak se co dělá“.
Počátkem listopadu jsme kupříkladu pozvali manažery z východních Čech do
firmy Petrof. Samozřejmě, že všichni o ní
slyšeli, ale poprvé v životě měli příležitost
vidět výrobu klavírů a pian a seznámit se
osobně a popovídat si s majiteli. Bylo to
příjemné a svým způsobem poučné pro
obě strany. A nám se znovu potvrdilo, že
čím blíže lidé k sobě mají zeměpisně, tím
méně se znají.
CZECH TOP 100 Předpokládám, že
na takový rozsah činnosti potřebuje Sdružení CZECH TOP 100 pár desítek zaměstnanců a budovu o několika patrech?
www.czechtop100.cz
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
máhají mi Jana Turinská, vzdělaná a pečlivá důchodkyně, která taktně, ale důsledně
na vše dohlíží a napravuje nedostatky
mužského kolektivu, aktivní důchodce Antonín Fischer, novinář v.v., který si vzal do
hlavy, že náš původní časopis CZECH BUSINESS FORUM nebyl to pravé ořechové
a po milimetrech mě dotlačil k tomu, že
jsme změnili název, vydavatelství i obsah,
takže dnešní CZECH TOP 100 FORUM by
se už mohlo prodávat i na stáncích, a Láďa
Jakči, mladíček, nadšenec, který kdyby
mohl, dělal by všechno jinak, ale naštěstí
jsem tady já. Všichni sedíme ve dvou kancelářích v podnájmu v reprezentativní vile
v diplomatické ulici Na Zátorce v PrazeBubenči. Disponujeme velkou zahradou,
takže když přijde početnější návštěva
a neprší… Sdružení CZECH TOP 100 má
výhodu, že není státní, protože kdyby bylo,
na naši činnost bychom skutečně potřebovali kus Kalouskovy pokladny, budovu, sekretariát i tiskovou mluvčí.
Foto archiv CZECH TOP 100
Rád říkám pravdu, i když z toho nebudu
velký ani slavný. Se mnou od počátku pracuje ve funkci tajemníka sdružení Tomáš
David, člověk s geniální pamětí na lidi
a jména. Další moje letitá souputnice, nenahraditelná Mika Gregorová, usoudila,
že se chce dožít vyššího věku v menším blázinci a odešla do Bankovní asociace. Po-
DNES UŽ ZDALEKA NEJDE JEN O POUHÉ SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ. NAŠE
ČINNOST JE CELOROČNÍ A STÁLE SE
ODVÍJÍ OD EKONOMICKÉ PROBLEMATIKY.
SDRUŽENÍ JE ROVNĚŽ
POŘADATELEM SERIÁLU
GOLFOVÝCH TURNAJŮ
EKONOMIKA
A KULTURA MOHOU
MÍT K SOBĚ NEČEKANĚ
BLÍZKO
MEZI NEJVZÁCNĚJŠÍ
HOSTY SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100 PATŘIL
VLÁDNOUCÍ LICHTENŠTEJNSKÝ KNÍŽE
HANS ADAM II.
CZECH TOP 100 To jste mi připomněl
– kdo Sdružení CZECH TOP 100 a jeho
činnost financuje?
Financuje je v našem případě silné slovo.
Ale pomáhají nám partneři, kteří chápou
význam naší činnosti, a – můžu to říct naplno, aniž by se jich to dotklo – vědí, že
sousedství se značkou CZECH TOP 100
je kytičkou na jejich image. Pomoc je tedy
vzájemná. A, protože jsem nikdy nebyl
zbytečně skromný, veřejně prospěšná.
ANTONÍN ZNOJEMSKÝ
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 7
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Více než jen povinnost
PŘI VYHLAŠOVÁNÍ
NEJLEPŠÍCH
VÝROČNÍCH ZPRÁV
SE SETKÁVAJÍ
VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI
EKONOMICKÉ
TEORIE I PRAXE
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ
ZPRÁVOU SE OPĚT
MŮŽE POCHLUBIT
SKUPINA ČEZ
Vítězství v 18. ročníku tradiční a prestižní soutěže Nejlepší výroční zprávy
České republiky za rok 2010 obhájila Skupina ČEZ. Na dalších pozicích
se umístily Skupina PPF a společnost ŠKODA AUTO, a. s.
alší pozice za první trojicí zaujaly
výroční zprávy společností New
World Resources, Komerční banka, Česká
pošta, Pražská energetika, Severočeské
doly, OKD a desítku nejlepších uzavřela pojišťovna UNIQA.
„Upřímně nás potěšilo, že ani současná ekonomická situace nevzala firmám chuť soutěžit se svými publikacemi.
Oproti loňskému ročníku jsme dokonce
zaznamenali nárůst přihlášek a celkový
počet zúčastněných přesáhl stovku,“
uvedl Jan Struž, předseda Sdružení
CZECH TOP 100.
Již tradičně byla také udělena Zvláštní
cena KPMG Česká republika. K jejímu vý-
D
8 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
znamu a náplni se vyjádřil Pavel Závitkovský, partner KPMG Česká republika: „Již
popáté se soustřeďujeme rovněž na výroční zprávy, které do soutěže přihlašují subjekty neziskového sektoru. S velkými giganty z oblasti energetiky, stavebnictví či
finančních institucí nemohou vždy objektivně soupeřit a proto Zvláštní cenou KPMG
Česká republika chceme ocenit, že i v této
kategorii je řada velmi kvalitních a originálně zpracovaných publikací.” Letos ji
získala Nadace VIA.
V souběžně pořádaném hodnocení firemních časopisů se soutěžilo ve dvou kategoriích. Porota posuzovala jednak časopisy, určené pro klienty a zákazníky, a jed-
www.czechtop100.cz
SPOLEČNÝ
SNÍMEK LAUREÁTŮ
LOŇSKÉHO ROČNÍKU
SOUTĚŽE
NA STŘÍBRNÉ
PŘÍČCE SE UMÍSTILA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
SKUPINY PPF
DYNAMICKY
POJATÁ VÝROČNÍ
ZPRÁVA SPOLEČNOSTI
ŠKODA AUTO
SKONČILA TŘETÍ
nak periodika pro zaměstnance. V první
kategorii zvítězil časopis Vlastní cestou
(Rodinný pivovar Bernard) před tituly VISIONS (Siemens Group ČR) a Open Mine
(New World Resources). Mezi časopisy
pro zaměstnance byl za nejlepší označen
ČEZ NEWS (Skupina ČEZ), následován
ČKD Magazínem (ČKD Group) a Pěnou
dní (Heineken Česká republika).
Odbornou porotu i tentokrát tvořili
profesionálové z celé řady oblastí – finanční analytici, auditoři, grafici, umě-
lečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí
a komunikační odborníci. Přihlášené výroční zprávy hodnotili podle více než 30
kritérií, zahrnující například správnost
a úplnost prezentovaných údajů, popis
a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, uměleckou kvalitu fotografií,
výtvarné pojetí a celkový estetický dojem,
jazykovou a stylistickou správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování,
kvalitu tisku a mnoho dalších.
TOMÁŠ DAVID
ČÍM SE ZABÝVÁ
FIRMA NWR, JE
ZŘETELNÉ UŽ Z TITULNÍ
STRANY VÝROČNÍ
ZPRÁVY
LOŇSKÉ VYHLÁŠENÍ
PROBĚHLO V PRAŽSKÉ
AULE KOMERČNÍ
BANKY
MEZI BANKOVNÍMI
SUBJEKTY ZAUJALA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
KOMERČNÍ BANKY
VÝROČNÍ ZPRÁVY
JSOU HODNOCENY PODLE 35 KRITÉRIÍ, MEZI NĚŽ PATŘILY:
Naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy | Rozsah, komplexnost
a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku | Zveřejnění údajů nad rámec minimálních
legislativních požadavků | Uvedení vybraných ekonomických ukazatelů ve tříletém a víceletém období | Popis
a komentář činností za uplynulé období | Popis trhu a podíl společnosti na něm | Přiměřenost použitého jazyka
a stylu | Logická struktura a výstavba textu, celková redakce | Výtvarný návrh a celková výtvarná koncepce |
Grafické zpracování výtvarného návrhu | Umělecká kvalita fotografických ilustrací zprávy | Technická kvalita
fotografických ilustrací | Kvalita tisku a použitého materiálu | Knihařské zpracování | Speciální efekty | Úroveň
polygrafického zpracování | Soulad vizuální a obsahové složky výroční zprávy | Přiměřenost zvoleného
jazyka a stylu | Jazyková a stylistická správnost | Využití a úroveň prostředků komunikace výroční zprávy
s uživatelem | Propojení obsahu a výtvarného zpracování výroční zprávy | Strukturování výroční zprávy,
přehlednost a srozumitelnost | Podpora image firmy prostřednictvím výroční zprávy.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 9
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
TOP 50 SOUTĚŽE VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ČEZ, a. s.
Energetika
PPF, a. s.
Finanční instituce
ŠKODA AUTO a. s.
Lehký průmysl
New World Resources Plc
Těžký průmysl
Komerční banka, a. s.
Finanční instituce
Česká pošta, s. p.
Obchod a služby
Pražská energetika, a. s.
Energetika
Severočeské doly a. s.
Těžký průmysl
OKD, a. s.
Těžký průmysl
UNIQA pojišťovna, a. s.
Finanční instituce
Philip Morris ČR a. s.
Lehký průmysl
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Těžký průmysl
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Finanční instituce
České dráhy, a. s.
Obchod a služby
Česká pojišťovna a.s.
Finanční instituce
HOCHTIEF CZ a. s.
Stavebnictví
Nadace Naše dítě
Nadace
CTP Invest, s. r. o.
Stavebnictví
MORAVIA STEEL a. s.
Těžký průmysl
Pražská plynárenská, a. s.
Energetika
AERO Vodochody a. s.
Obchod a služby
Czech Property Investments, a. s.
Stavebnictví
Telefónica Czech Republic, a. s.
Obchod a služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Nadace
AL INVEST Břidličná, a. s.
Těžký průmysl
ŠKO-ENERGO, s. r. o.
Energetika
ČESKÝ ROZHLAS
Nadace
CETELEM ČR, a. s.
Finanční instituce
Subterra a. s.
Stavebnictví
Dalkia Česká republika, a. s.
Energetika
Plzeňská teplárenská, a.s.
Energetika
Akademie věd ČR
Nadace
OHL ŽS, a. s.
Stavebnictví
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Finanční instituce
Lesy České republiky, s. p.
Lehký průmysl
Nadace OKD
Nadace
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Finanční instituce
Česká daňová správa
Nadace
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Obchod a služby
Dětské krizové centrum, o. s.
Nadace
RATOLEST BRNO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Nadace
ČEPS, a. s.
Energetika
RUDOLF JELÍNEK a. s.
Lehký průmysl
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Nadace
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Obchod a služby
Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.
Energetika
AGEL a. s.
Obchod a služby
Nadace VIA
Nadace
ČEPRO, a. s.
Energetika
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Nadace
SLOŽENÍ POROTY
Pavel Závitkovský, partner, KPMG Česká republika | Martin Kupka, hlavní
analytik, ČSOB | Prokop Sirotek, grafik, Studio MOTOR | Jiří Mikeš, katedra
obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE v Praze | Jitka Vysekalová,
prezidentka, Česká marketingová společnost | Petr Studnička, ředitel, Patria
Corporate Finance | Klára Tichá, CSR koordinátor, KPMG Česká republika |
Babeta Ondrová, grafik, studio LAV MI | Petr Slavíček, senior partner, BDO Audit |
Radovan Šubín, fotograf, PHOTOLAND | Robert Domnosil, ředitel, BoomTisk |
Tomáš Reiter, BoomTisk | Miroslav Honsů, šéfredaktor, měsíčník Strategie | Martin
Zoubek, Asociace pro podporu kulturních a sportovních aktivit | Zdeňka
Indruchová, Asociace českých pojišťovacích makléřů | Věra Hloušková, Muzeum
hlavního města Prahy | Daniel Köppl, šéfredaktor, týdeník Marketing & Média |
Věra Kudynová, marketingová konzultantka
JE POTĚŠITELNÉ, ŽE NAVZDORY SLOŽITÉ
EKONOMICKÉ SITUACI SE LETOS PŘIHLÁSILO DO OBOU SOUTĚŽÍ VÍCE ÚČASTNÍKŮ NEZ V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH.
V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA. TÍMTO
HESLEM SE ŘÍDILI TVŮRCI VÝROČNÍ ZPRÁVY
STÁTNÍHO PODNIKU ČESKÁ POŠTA A JE
TŘEBA JIM DÁT ZA PRAVDU.
ZÁKAZNICKÝ ČASOPIS RODINNÉHO
PIVOVARU BERNARD SE VYDAL VLASTNÍ
CESTOU JIŽ PŘED NĚKOLIKA ROKY. NABRAL
ROZHODNĚ SPRÁVNÝ SMĚR.
VESELÁ OBÁLKA KLIENTSKÉHO ČASOPISU
FIRMY ALCATEL-LUCENT CZECH
VISIONS OD
SIEMENS GROUP ČR –
SOFISTIKOVANÉ ČTENÍ
PRO SOFISTIKOVANÉ
ČTENÁŘE
10 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Foto archiv
OPEN MINE
SPOLEČNOSTI
NWR DOKAZUJE,
ŽE POUTAVĚ SE DÁ
PSÁT I O TĚŽAŘSKÉM
PRŮMYSLU
www.czechtop100.cz
TOP 10 VÝROČNÍCH ZPRÁV DLE OBSAHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ČEZ, a. s.
Pražská energetika, a. s.
ŠKODA AUTO a. s.
PPF, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
New World Resources Plc
OHL ŽS, a. s.
Komerční banka, a. s.
Dalkia Česká republika, a. s.
Energetika
Energetika
Lehký průmysl
Finanční instituce
Finanční instituce
Těžký průmysl
Těžký průmysl
Stavebnictví
Finanční instituce
Energetika
TOP 10 VÝROČNÍCH ZPRÁV DLE GRAF. ZPRACOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I V LOŇSKÉM ROCE PŘEVZAL PRVNÍ CENU V SOUTĚŽI VÝROČNÍCH ZPRÁV ČEZ
PPF a. s.
ČEZ, a. s.
Severočeské doly a. s.
Česká pošta, s. p.
New World Resources Plc
Komerční banka, a. s.
ŠKODA AUTO a. s.
Philip Morris ČR a. s.
Nadace Naše dítě
AL INVEST Břidličná, a. s.
Finanční instituce
Energetika
Těžký průmysl
Obchod a služby
Těžký průmysl
Finanční instituce
Lehký průmysl
Lehký průmysl
Nadace
Těžký průmysl
NEJLEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ ČASOPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Časopis
Vlastní cestou
VISIONS
Open Mine
Mojo
McSport
Čiperka
Pupp Journal
ČD pro Vás
COOP Rádce
PAPERMAN
Firma
Rodinný pivovar BERNARD a. s.
SIEMENS Group ČR
New World Resources Plc
Alcatel-Lucent Czech, s. r. o.
McDonald‘s ČR, spol. s r. o.
COOP Centrum družstvo
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s.
České dráhy, a. s.
COOP Centrum družstvo
ANTALIS s. r. o.
NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS
NENÍ DIVU, ŽE ABSOLVENTI CHTĚJÍ
PRACOVAT U SPOLEČNOSTI ČEZ. VYDÁVÁ
TOTIŽ SKVĚLÝ ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS!
HOKEJ A TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ
SE SETKALY V TOMTO ČÍSLE MAGAZÍNU,
JEHOŽ VYDAVATELEM JE ČKD GROUP
HEINEKEN ČR MĚL URČITĚ ŠŤASTNOU
RUKU PŘI VOLBĚ NÁZVU SVÉHO PERIODIKA
SOMOS JE URČEN ZAMĚSTNANCŮM
TELEFÓNIKY 02 CZECH REPUBLIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Časopis
ČEZ News
ČKD Magazín
Pěna dní
Horník
Akademický bulletin
SOMOS
McNoviny
Náš AGEL
Metrostav – čtrnáctideník
Hornické listy
Firma
ČEZ, a. s.
ČKD GROUP, a. s.
Heineken Česká republika, a. s.
OKD, a. s.
Akademie věd ČR
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
McDonald‘s ČR, spol. s r.o.
AGEL a. s.
Metrostav a.s.
Severočeské doly a. s.
ZVLÁŠTNÍ CENA KPMG ČESKÁ REPUBLIKA
Nadace VIA
AKCIOVÁ SPOLEČNOST SEVEROČESKÉ DOLY TISKNE SVÉHO HORNÍKA
V KLASICKÉM NOVINOVÉM FORMÁTU. NA KVALITU JEHO OBSAHU TO
VŠAK NEMÁ SEBEMENŠÍ VLIV.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 11
Palivo dobré
I PRO ALONSA
Média zaznamenala v polovině letošního roku důležitou změnu
ve vedení společnosti Shell Czech Republic. Jejím novým nejvyšším
představitelem byl jmenován Petr Pražský. Hovořili jsme s ním nejen o současných aktivitách firmy, možných akvizicích a formuli 1,
ale dotkli jsme se i ožehavého tématu prodeje levných pohonných
hmot nejasného původu na českém trhu.
CZECH TOP 100 Kolik má Shell v sou-
časné době v České republice čerpacích stanic?
Momentálně jich je 184 a každým rokem
nějaká přibývá. Počítáme s dalším nárůstem jejich počtu, teprve budoucnost však
ukáže, zda půjde o novou výstavbu nebo
akvizice.
CZECH TOP 100 V této souvislosti se
zákonitě naskýtá otázka, zda neuvažujete o případném převzetí sítě společnosti OMV, která údajně v ČR končí.
Tak především, zatím nikdo oficiálně neoznámil, že OMV opouští Českou republiku.
12 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
FERNANDO ALONSO
NATANKOVAL
U ČERPACÍ STANICE
SHELL A VYRÁŽÍ
ZA DALŠÍM TRIUMFEM
VE F1
Pokud taková situace nastane, tak se pochopitelně na tuto možnost podíváme. Průběžně
vyhodnocujeme, co je pro nás na trhu výhodné. Proto nelze v tuto chvíli jednoznačně říci,
jaká by byla naše reakce. Je třeba rovněž
vzít v úvahu, že Shell i OMV vlastní významné sítě čerpacích stanic, takže by případná
přímá akvizice byla komplikovanou záležitostí i z hlediska antimonopolního.
CZECH TOP 100 Jakým směrem budete orientovat další modernizaci
čerpacích stanic?
Máme připravený nový koncept pro
střední a východní Evropu, v jehož rámci
budeme poskytovat rozšířený sortiment
a novou kvalitu v sektoru občerstvení. Rozsah nabídky bude samozřejmě odpovídat
tomu, kde se čerpací stanice nachází, zda
je postavena u dálnice, v městské lokalitě
nebo v menší obci.
CZECH TOP 100 Shell proslavila pře-
DOBRÝM POMOCNÍKEM ŘIDIČE JSOU
PLATEBNÍ KARTY
EUROSHELL
devším technologicky pokročilá, leč
poněkud dražší prémiová paliva. Jak
se uchytila na cenově orientovaném
českém trhu?
Z jednoho našeho nedávného průzkumu
vyplynulo, že většina řidičů častěji posílá
na preventivní prohlídky své auto než sami
sebe. To o mnohém vypovídá. Také u nás
přibývá motoristů, kteří chápou, že za lepší
www.czechtop100.cz
PETROCHEMIE
levnějších nepovolených přísad. Potěšitelné je, že ta část veřejnosti, která tato rizika
vnímá, je odmítá podstoupit, i když cenová
výhoda může být značná. Čerpacích stanic,
u nichž netušíte, co jsou zač a zda u nich
můžete bez dalšího nebezpečí natankovat,
pomalu ubývá. Významnou roli v tomto
hraje zveřejňování výsledků kontrol kvality
Českou obchodní inspekcí.
Petr Pražský
Původní profesí je stavební inženýr,
absolvoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického. Ke
společnosti Shell nastoupil v roce 1992
a postupně v ní měl na starosti problematiku výstavby čerpacích stanic,
strategického rozvoje, akvizic, marketingu a restrukturalizačních procesů,
a to v českém, evropském i globálním
měřítku. Od roku 2011 je v pozicích
předsedy představenstva a Country
Chairmana, nejvyššího představitele
společnosti Shell Czech Republic, a.s.
Foto Shell
kvalitu je třeba zaplatit. My konzistentně
trváme na tom, že se nehodláme prezentovat slogany typu Lepší kvalita za stejné
peníze, protože už z logiky věci to takhle
nemůže fungovat. Pro skutečné fajnšmekry
máme připravena paliva Shell V-Power, která mají velmi blízko k F1. To není fráze, protože dvojnásobný mistr světa F1 Fernando
Alonso absolvoval s palivem Shell V-Power
Racing v monopostu Ferrari F 2009 na
továrním okruhu v italském Fioranu tři kola
a dosahované časy se jen minimálně lišily
od těch, které zajížděl se závodní směsí.
Ekonomicky orientované zákazníky zase
od letošního června oslovujeme novými
úspornými palivy Shell FuelSave, která díky
unikátní aditivaci čistí motor, zajišťují lepší
spalování a tím především snižují spotřebu.
CZECH TOP 100 Jak velkou konkurencí jsou pro vás distributoři extrémně levných pohonných hmot?
Konkurence to pochopitelně je, protože
řada zákazníků není informována o tom,
jaké jsou původ a složení jimi prodávaných
produktů. Tím přímo nemyslím, že musejí být
zákonitě nekvalitní. Ale všichni víme, že Česká republika se dlouhodobě potýká s tím,
že při dovozu pohonných hmot nejsou vždy
zaplaceny příslušné daně tak, jak by měly.
Existuje i praxe zvyšování biosložky v palivu
nad povolenou hranici nebo domíchávání
MŮŽETE PROVOZOVAT SEBELÉPE
VYBAVENÉ LABORATOŘE A ČERPACÍ STANICE, ALE BEZ VYNIKAJÍCÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ NIČEHO
NEDOSÁHNETE. MY JE MÁME.
CZECH TOP 100 Jak si stojí Shell v České republice v oblasti maziv?
Náš tržní podíl neustále posiluje. Začínali
jsme s velmi jednoduchým portfoliem a postupem doby jsme dosáhli toho, že se naše
nabídka vedle motorových olejů a maziv
pro osobní a nákladní automobily rozšířila
i do sféry průmyslových řešení, jako jsou
třeba důlní stroje nebo průmyslové linky.
I zde jsme vytvořili ucelenou produktovou
řadu od technologicky špičkových olejů až
po ty, poskytující ideální kombinaci výborné jakosti a přijatelné ceny.
CZECH TOP 100 Prodáváte v České
republice i letecké palivo?
Ano, jsme jeho dlouholetým dodavatelem
pro pražské, brněnské i ostravské mezinárodní letiště. Největším obchodním partnerem naší divize Shell Aviation na pražském
letišti jsou České aerolinie.
CZECH TOP 100 Poměrně málo zná-
mou součástí vašeho výrobního programu jsou asfalty...
TAKÉ V OBLASTI
MAZIV UPEVŇUJE
SHELL NEUSTÁLE
SVOJI POZICI
NA ČESKÉM TRHU
SHELL V-POWER –
PALIVO DOBRÉ
I PRO FORMULI 1
Česká republika je jedinou zemí ve střední
a východní Evropě, v níž s tímto artiklem
obchodujeme. Je to důležitá součást našeho byznysu, i když je tento segment přímo
řízen z Německa. Naši obchodní zástupci
spolupracují s významnými českými subjekty, které využívají asfalty při budování
dopravní infrastruktury.
CZECH TOP 100 Spojení Shell – Ferrari – F1 existuje již řadu let. Co vám
konkrétně přináší?
Jednu věc, kterou ovšem lze obtížně kvantifikovat. Naší značce dodává atraktivitu
a dynamičnost. Podle jedné britské ankety
se respondentům při vyslovení názvu Shell
nejvíce asociovaly tři pojmy: F1, Ferrari
a kvalita. A po technologické stránce je pro
nás F1 neocenitelnou laboratoří k testování
a vývoji nových paliv a maziv i dalších náplní, které vozidla potřebují ke svému provozu.
CZECH TOP 100 Shell je v ČR aktivní
i na poli charitativních projektů.
To je nedílná součást společenské zodpovědnosti společností Skupiny Shell kdekoliv
na světě. Vyzdvihl bych zejména dlouholetou úspěšnou spolupráci s Nadačním
fondem Kapka naděje. Ale dobročinných
a humanitárních organizací, jimž pomáháme, je daleko více.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 13
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2011
Posun v kvalitě přístupu
TOP Odpovědná firma 2011, národní cena platformy Byznys pro
společnost za společensky odpovědné podnikání, vyhlásila vítěze svého osmého ročníku 9. listopadu 2011. Porota ocenila inovace v životním prostředí, angažovanost v řešení problémových
oblastí a příklady malých a českých firem.
ítězem hlavní ceny se v kategorii
TOP Odpovědná velká firma stal
Plzeňský Prazdroj za svůj dlouhodobý
odpovědný přístup k podnikání, ekologické inovace a přínos místní ekonomice. Na dalších místech skončily společnosti IBM a Vodafone. V kategorii TOP
Odpovědná malá firma 2011 zvítězil
Hotel Adria Praha, který se stal příkladem pro svou angažovanost v ekologickém způsobu podnikání a aktivity ve
spolupráci se zaměstnanci.
„Letošní výběr přinesl výrazný posun
v kvalitě přístupu. Osobně jsem za něj
ráda u ryze českých malých a středních
firem. Výrazněji posílily i průmyslové
společnosti, a to je velmi pozitivní zpráva s ohledem na nastávající ekonomickou situaci,“ uvedla Pavlína Kalousová
z platformy Byznys pro společnost. „Pozitivní je i rostoucí role generálních ředi-
V
VÍTĚZOVÉ VŠECH
KATEGORIÍ
DRAHOMÍRA MANDÍKOVÁ (PLZEŇSKÝ PRAZDROJ) A KAREL DOUBEK
(HOTEL ADRIA PRAHA)
14 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
telů a majitelů firem v tématu odpovědného podnikání.“
TOP odpovědná firma 2011 je nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a udě-
luje platforma Byznys pro společnost,
fórum odpovědných firem. Oceňuje subjekty, které se dlouhodobě a strategicky
věnují odpovědnému podnikání, rozvoji
společnosti, snižování dopadu své činnosti na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Do letošního ročníku se
přihlásilo celkem 60 společností.
„Ocenění je pro nás velkou poctou
a zároveň inspirací. Trvale udržitelnému rozvoji se dlouhodobě věnujeme
a mezi hlavní oblasti našeho systematického přístupu patří podpora odpovědné konzumace alkoholu nebo
ochrana přírodních zdrojů. Naše pivo
pochází z čisté přírody, i proto o ni pečujeme. Zaměřujeme se přitom především na snižování spotřeby vody, energií, fosilních paliv čí úrovně emisí. Stejně tak je pro nás důležitá kvalita života
lidí v regionech, kde máme pivovary,
a proto již desátým rokem v rámci programu Prazdroj lidem podporujeme
veřejně prospěšné projekty. Jsme rádi,
že odborná porota náš přístup ocenila,“ prohlásila Drahomíra Mandíková,
ředitelka oddělení firemních vztahů
a komunikace z Plzeňského Prazdroje,
www.czechtop100.cz
který zvítězil v hlavní kategorii TOP Odpovědná velká firma 2011.
Mezi projektovými cenami překvapil
například projekt Konzumu v Ústí nad
Orlicí, který nakupuje primárně čerstvé
produkty z regionu. Pozitivně byly hodnoceny i projekty, které se věnují integraci zaměstnanců do trhu práce. Česká
spořitelna pracuje se ženami a Škoda
Auto zase zabodovala svým přístupem
k seniorským a handicapovaným spolupracovníkům.
PAVLÍNA KALOUSOVÁ
ODPOVĚDNÝM
LEADEREM 2011 BYL
ČTENÁŘI SERVERU
AKTUÁLNĚ.CZ ZVOLEN
JAN SVĚTLÍK
Výsledky TOP Odpovědná firma 2011
TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA
ROKU 2011
cena pro velkou firmu za společensky
odpovědný přístup k podnikání
1. Plzeňský Prazdroj, a.s.
2. IBM Česká republika, s.r.o.
3. Vodafone Czech Republic, a.s.
NEJANGAŽOVANĚJŠÍ
ZAMĚSTNANCI 2011
ODPOVĚDNÝ PRODUKT
A UDRŽITELNÝ MARKETING 2011
cena společnosti Tchibo
1. Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group
– Projekt Zaměstnanci pro lepší život
1. KONZUM, obchodní družstvo
2. Telefónica Czech Republic, a.s.
– Projekt Jsme tu doma
– Zaměstnanci O2 pomáhají
2. Veolia Voda CZ, a.s.
3. T-Mobile Czech Republic, a.s.
4. E.ON Česká republika, s.r.o.
– Fond T-Mobile pro zaměstnance
5. PwC, Česká republika, s.r.o.
4. GE Money Bank, a.s. – GE Volunteers
6. Siemens Česká republika
5. ČEZ, a. s. – Pomáháme tam, kde působíme
– Čerstvá kohoutková? Stačí říct!
3. Telefónica Czech Republic, a.s.
– Hovor pro neslyšící
4. Plzeňský Prazdroj, a.s. – Na pivo s rozumem
5. GE Money Bank, a.s. – Život nápadům
7. ČEZ, a. s.
8. Telefónica Czech Republic, a.s.
9. Československá obchodní banka, a. s.
NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE 2011
cena Fóra dárců
10. Česká spořitelna, a.s.
1. Johnson& Johnson, s.r.o.
11. AHOLD Czech Republic, a.s.
2. KPMG Česká republika, s.r.o.
12. Veolia Voda Česká republika, a.s.
3. PDQM, s.r.o.
13. GE Money Bank, a.s.
4. PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
14. ŠKODA AUTO a.s.
5. GlaxoSmithKline, s.r.o.
cena společnosti Plzeňský Prazdroj
pro malou firmu za společensky
odpovědný přístup
1. Hotel Adria Praha
NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE 2011
cena Fóra dárců
1. ČEZ a.s.
2. Česká spořitelna, a.s.
3. Československá obchodní banka, a.s.
4. Telefónica Czech Republic, a.s.
4. Santé Network s.r.o.
5. PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ
PROJEKT 2011
cena společnosti Tesco SW
1. Škoda Auto, a.s.
PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2011
cena společnosti LMC
1. Česká spořitelna, a.s. – Projekt Diversitas
2. OKD, a.s. – Bezpečnost na prvním místě
3. Santé Network, s.r.o. – Detašovaná
Foto archiv
pracoviště linky Santé
4. GE Money Bank, a.s. – GE Pro zdraví
5. PwC Česká republika, s.r.o. – Komplexní
systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
– Projekt Green Office 2011
2. Vodafone Czech Republic, a.s.
3. KPMG Česká republika, s.r.o.
– PET man odchází – TAP woman přichází
4. PwC Česká republika, s.r.o.
– Environmentální akční plán
5. Siemens Česká republika
– Přechod na ekologickou flotilu aut
5. OKD, a.s.
2. LMC s.r.o.
3. Inreko, spol. s.r.o
1. Unilever Česká republika, s.r.o.
– První zelená síť
15. KONZUM, obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí
TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA
ROKU 2011
INOVÁTOR V ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ 2011
cena společnosti Tetra Pak
ODPOVĚDNÝ LEADER 2011
cena společnosti Telefónica
Czech Republic
Jan Světlík, generální ředitel a předseda
představenstva, VÍTKOVICE, a. s.
– Síť chráněných pracovišť: zdravotní pool
2. RPG Real Estate – Práce s komunitou
– cesta k vzájemnému porozumění
3. Accenture Central Europe B.V.
– Accenture Academy
4. Globus Česká republika, k.s.
– Auta bez bariér/Cesty k lidem
5. ČEZ, a.s.
– Oranžové schody
VÍTĚZI V HLAVNÍCH
KATEGORIÍCH SE
STALY PLZEŇSKÝ
PRAZDROJ A HOTEL
ADRIA.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 15
Vždy na straně klienta
Určitě i ve vaší poště se už objevila nabídka některého pojišťovacího makléře. A s ní vyvstala
i řada otázek. V čem mně nebo mému podnikání může být prospěšný? Skutečně dokáže stlačit
náklady na pojištění, jak slibuje? A není to jen další způsob, jak mně vytáhnout peníze z kapsy?
Proto jsme, doufáme i za vás, požádali o rozhovor předsedu představenstva jedné z největších
makléřských firem v ČR, akciové společnosti OK GROUP a.s., Ing. Radoslava Kubiše.
CZECH TOP 100 Jste jedním z nejsilnějších hráčů v českém makléřském
byznysu. Jaké ale byly začátky OK
Group?
Mateřská společnost vznikla v roce 1999.
Založili jsme ji společně s mým někdejším
kolegou z České pojišťovny Ing. Milanem Ondrou. Z počátečních písmen pří-
16 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
jmení nás obou jsme sestavili i název OK,
který současně chápeme jako pozitivní
signál, vysílaný vůči našim klientům. Začínali jsme na hodnotě zprostředkovaného pojistného přibližně 18 milionů korun.
V současné době tato částka činí u akciové společnosti OK GROUP 680 milionů
korun, v rámci holdingu to v České repub-
lice dělá přibližně miliardu korun a na
Slovensku necelých stopadesát milionů
českých korun. V pomyslném žebříčku
makléřských firem, kterých u nás působí
údajně asi 650, se řadíme na pátou, šestou příčku, odmyslíme-li si dva subjekty,
které jsou přímo navázané na leasingové
společnosti.
www.czechtop100.cz
POJIŠŤOVNICTVÍ
CZECH TOP 100 Nedávno jste přešli
na organizační strukturu holdingu.
Proč?
Reagovali jsme tak na rozvoj trhu v rámci České republiky. Osobně se totiž domnívám, že se začíná hodně zahušťovat
a posilovat. Podle mého názoru bude na
našem pojistném trhu v blízké budoucnosti mezi sebou soupeřit desítka nejsilnějších
makléřských společností. Zachována
zůstane i vrstva drobných poskytovatelů,
jak já říkám jednohlavých makléřů, kteří
spravují pět, deset, dvacet milionů korun pojistného. Ovšem střední segment,
společnosti, mající v portfoliu dvacet až
padesát milionů korun pojistného, bude
postupně mizet. Stane se totiž součástí
mohutných holdingových uskupení s vlastní sítí poboček. Proto jsme k tomuto kroku přistoupili i my. V našem případě se
konkrétně spojilo šest makléřských firem,
jimiž jsou mateřská OK GROUP s centrálou v Brně, dále OK Group Slovakia, OK
Klient, Bohemia Brokers, Steiner & Makovec a ABC-Consulting. V současné době
posilujeme pozice a rozšiřujeme kancelář
v Praze, v níž bychom chtěli napříště dělat
podstatně větší obchody. Nutí nás k tomu
i klienti, jichž razantně přibývá, a my jsme
povinni dostát závazkům, které jsme vůči
nim přijali. Aktivnější chceme být také
v regionu severozápadních Čech a Východočeského kraje.
V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI BUDE NA NAŠEM POJISTNÉM
TRHU MEZI SEBOU SOUPEŘIT POUHÁ DESÍTKA
NEJSILNĚJŠÍCH MAKLÉŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ.
odhadnout míru rizikovosti a použít odpovídající sazby pojistného. Zároveň by
měl uskutečnit analýzu, co je z hlediska
pojištění v klientových provozech ošetřeno
dobře, kde je naopak potřebná náprava,
případně co je potřeba opravit z hlediska
bezpečnosti práce a protipožární ochrany.
Jeho úkolem je samozřejmě i vyjednávání
s pojišťovnou, a to jak po stránce obchodu, kdy je jeho snahou ušetřit na vstupu
klientovy peníze a dohlédnout, aby zaplatil správnou cenu za správnou službu, tak
po stránce likvidace, kdy musí zajistit, aby
byla pojistná událost správně zlikvidována, ve správné výši, ve správném čase.
CZECH TOP 100 Jaký je trend v zájmu o služby pojišťovacích makléřů?
„ZA POSLEDNÍCH PĚT,
DESET LET PODÍL FIREM,
VYUŽÍVAJÍCÍCH MAKLÉŘSKÝCH SLUŽEB,
RAPIDNĚ NARŮSTÁ“
Za posledních pět, deset let podíl firem,
které využívají makléřských služeb, rapidně narůstá. Jestliže předtím jich bylo maximálně 10 % z celkového počtu, teď je
to zhruba tak padesát na padesát. Makléř totiž přinese nabídku většího počtu
pojistitelů. V rámci našich zkušeností už
víme, krytí jakých rizik je pro konkrétního
zájemce, ať už z průmyslové, komunální
nebo zemědělské sféry, nejdůležitější.
A zároveň mu umíme poradit, jaké pojistné
produkty a od kterých pojistitelů jsou pro
něj optimální. Také učíme klienta číst mezi
řádky všeobecných pojistných podmínek,
protože ne vždy je nejlepší cenová nabídka pro něj také nejvýhodnější. Musíme rovněž rozlišovat, že tu fungují, měřeno jejich
velikostí, silní a slabší pojistitelé, s různými
CZECH TOP 100 Se slovem makléř
si lidé většinou spojují činnost na
burze. Jak se dá charakterizovat
makléř pojišťovací?
Odpověď můžeme nalézt v tom, proč jsme
vlastně tehdy před dvanácti lety založili
OK GROUP. Chtěli jsme našim zákazníkům nabídnout maximální, respektive komplexní servis služeb, jak obchodního charakteru, tak při likvidaci škod. Pojišťovací
makléř se liší od pojišťovny tím, že je, jak
ostatně zní i náš dlouholetý slogan, pokaždé na straně klienta. Základní premisou
mé podnikatelské filozofie vždy bylo, že
je bezpodmínečně nutné dodržet všechno, co jsme mu slíbili. Pokud bude spokojen, může nám přivést tři další, pokud ho
zklameme, pět jiných odradí. Makléř musí
zkrátka zaštiťovat klienta po všech stránkách a nahradit, na základě mandátní
smlouvy s plnou mocí, zaměstnance firmy,
který měl dosud tuto problematiku na starosti. Měl by pro něj vypracovat kompletní rizikové zprávy a prohlídky. Na jejich
základě totiž pojistitel dokáže správně
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 17
POJIŠŤOVNICTVÍ
způsoby zajištění na světových trzích. Konkrétně my, protože hodně děláme zemědělskou klientelu, vycházíme z toho, že ze
všech pojišťoven činných v České republice má pouze přibližně pět z nich speciální
produkty orientované tímto směrem.
CZECH TOP 100 Zmínil jste se o ze-
mědělském pojištění. O jaké jeho
druhy je největší zájem?
Nejprve bych měl asi vysvětlit, že ačkoliv
jsme makléři, zabýváme se touto činností
dlouhodobě a je to pro nás nosná záležitost, tak v rámci jedné z našich společností OK Agro jsme zároveň zemědělskými prvovýrobci. Hospodaříme na výměře
zhruba 1750 hektarů orné půdy, máme
kolem 400 kusů dojnic s tržní produkcí kolem 9 tisíc litrů mléka. Takže mohu vlastně
mluvit jak za prvovýrobce, tak i za makléře. Vždycky tvrdím: Je úplně jedno, zda
podnikáte v průmyslu nebo v zemědělství,
v obou případech je naprosto nezbytné
mít sjednané pojištění. To znamená, vedle
pojištění, vyplývajícího ze zákona, dobře
pojistit budovy, ve kterých se podniká,
plus uzavřít pojištění odpovědnosti za
způsobené škody. To je produkt, který byl
dříve opomíjen, ale nyní nabývá stále více
na významu v souvislosti s tím, že v tomto
státě se začíná objevovat snaha, co nezískám v obchodním procesu, to vysoudím.
Trochu naopak ustupuje do pozadí pojištění hospodářských zvířat, protože jejich
stavy setrvale klesají. Nezbytností by mělo
naopak být pojištění plodin. Na rovinu: zemědělec, který toto pojištění odmítá uzavřít, je vlastně tak trochu hazardér, protože
v okamžiku, kdy přijdou pásové kroupy,
může během pár minut přijít o úrodu.
V posledních letech je zemědělské pojištění ze strany státu prostřednictvím Podpůrného garančního, rolnického a lesnického
VŽDY RADÍM DIVERZIFIKOVAT RIZIKA, OVŠEM JEN
MEZI SILNÉ POJISTITELE. MUSÍM MÍT JISTOTU O KVALITĚ JEJICH PRODUKTŮ A SCHOPNOSTI PLNĚ DOSTÁT
SVÝM ZÁVAZKŮM PŘI LIKVIDACI PŘÍPADNÉ ŠKODY.
fondu dotováno, a to až do výše 50 % jeho
ceny. Kdyby se tak nedělo, což může reálně
hrozit, vzhledem k tomu, v jaké ekonomické situaci se nachází celá Evropská unie,
by to bylo mnohem složitější. Protože OK
GROUP je partnerem Zemědělského svazu,
což je zájmová nevládní organizace, která
sdružuje zemědělské podniky, tak se snaží-
me i o osvětu, kdy podnikatelům v zemědělství vysvětlujeme výhody pojištění.
CZECH TOP 100 Jak vysoká je propojištěnost v zemědělství?
Co se týče základního majetkového pojištění, může tu být až 50 % podniků, které
jej nemají sjednané. Propojištěnost země-
18 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
„ZEMĚDĚLEC, KTERÝ
ODMÍTÁ SI SJEDNAT
POJIŠTĚNÍ PLODIN,
JE SVÝM ZPŮSOBEM
HAZARDÉR“
dělských plodin na orné půdě se dlouhodobě v České republice pohybuje někde
na úrovni 35 %. Přitom pro jejich pěstitele
to je existenční záležitost. Porovnejte to třeba s automobily. Hned jak si koupíte auto,
tak ho přece i pojistíte, co kdyby se náhodou něco stalo.
CZECH TOP 100 Doporučujete svým
klientům být pojištěn u jednoho
ústavu nebo raději rozprostřít rizika mezi více pojistitelů?
Musel bych dlouho přemýšlet, abych si
vzpomněl na podnik, který je pojištěn jednobarevně, to znamená u jednoho pojistitele. Takový klient z toho může samozřej-
www.czechtop100.cz
mě čerpat výhody. V praxi je to nastaveno
tak, že využívá různé slevové balíčky. Jenže, jak už jsem říkal, máme u nás pojistitele, kteří umějí perfektně zemědělské pojištění. Pak jsou tu jiní, kteří představují špičku
v pojištění strojů a strojních zařízení a technologií. Další mají zase skvělé produkty
na auta. Pokud chcete slyšet moje osobní
doporučení, radím diverzifikovat rizika,
ovšem jen mezi silné pojistitele. Musím mít
jistotu, že v okamžiku, kdy mi klient zavolá, budu mu schopen nabídnout produkt,
který bude plně vyhovovat jeho potřebám
a o jehož poskytovateli jsem přesvědčen,
že plně dostojí svým závazkům při likvidaci případné škody.
CZECH TOP 100 Orientujete se i na
Foto Jiří Křenek
retailový obchod?
U nás dlouho působily makléřské společnosti, které se soustřeďovaly jen na velkou
klientelu a tvrdily, že zákazník pod 300
tisíc korun ročního pojistného je pro ně
nezajímavý. Myslím si, že i ony se poučily
z celkového vývoje na našem pojistném
trhu a zvolily mnohem širší záběr. Ostatně
hranice, určující, co může ještě zvládnout
„obyčejný“ pojišťovací poradce a co už
spadá do kompetence makléře, podle
mého názoru vůbec neexistuje. Konkrétně
u naší společnosti je to členěno tak, že
pokud jde o podnik, lhostejno, zda velký,
střední nebo malý, živnostníka, právnickou
či fyzickou osobu, stará se o ně makléř.
Občanská klientela je zpracovávána naší
finančně-poradenskou společností OK Klient. Finanční poradce by přitom de facto
měl být jakýmsi osobním makléřem rodiny.
CZECH TOP 100 Na internetu najdeme spoustu nabídek na on-line sjednání pojištění, případně jeho zprostředkování. Jak moc jim můžeme
důvěřovat?
S dovolením použiji příměru. Jsem typ
člověka, který když bude chtít přispět na
charitativní projekt, tak přesnou finanční
částkou na jasně stanovený účel a na
konkrétní bankovní účet. Pokud na tomto
místě mohu udělat malou odbočku, OK
GROUP například dlouhodobě podporuje dětskou onkologii ve Fakultní nemocnici
v Brně-Černých Polích. Je to bezesporu
jedno z nejšpičkovějších pracovišť na
světě ve svém oboru. Ovšem financovat
nějaký anonymní internetový projekt bych
se zdráhal. Netvrdím samozřejmě, že to je
automaticky podvod. Jen prostě chci vědět, kam mé peníze míří a komu budou ad-
Ing. Radoslav Kubiš
✔ Narodil se roku 1967. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, obor fytotechnika.
✔ Po absolutoriu pracoval krátkou dobu jako agronom
v zemědělském podniku a následně nastoupil do České
pojišťovny, v níž postupně působil jako likvidátor pojistných událostí, zástupce ředitele agentury Brno a ředitel
agentury Brno-venkov.
✔ V roce 1999 založil akciovou společnost OK Group, v současnosti je jejím předsedou představenstva.
✔ Mezi jeho záliby patří jízda na motocyklu, potápění a výtvarné umění.
resně prospěšné. Naprosto stejný přístup
se vyplatí zachovat i u vámi uváděných
on-line pojistek. Je pravda, že v tomto směru existuje několik skutečně spolehlivých
serverů, v Česku i na Slovensku. Pokud za
nimi stojí značka, která už má u nás určitou
tradici, tak bych se toho jako občan asi nebál. Nicméně i v tomto případě platí, že
cenově nejvýhodnější nabídka nemusí být
ta nejlukrativnější z hlediska rozsahu krytí
pojistných rizik. Zvážit bychom také měli,
na koho se budeme moci obrátit v případě
vzniku škodní události, kdo nám pomůže
s likvidací. Zákazník je u nás stále poměrně konzervativní a rád setrvává na standardních postupech a hodnotách. Chce
vidět na druhém konci stolu konkrétního
člověka, který s ním sepíše pojistnou smlouvu. Chce znát jeho telefon a email a chce
vědět, zda v případě potřeby dokáže zareagovat a vyřešit jeho potíže. Podíváme-li
se na problematiku on-line sjednávaného
pojištění z pozice pojišťovacího makléře,
musím konstatovat, že z důvodu velmi složitého vyjednávání s jednotlivými pojistiteli
tento produkt příliš nefunguje. Problém je
v tom, že když si klient řekněme v sobotu
v 15 hodin sjedná on-line například havarijní pojištění a v 16 hodin téhož dne havaruje, nejsme zatím schopni mu garantovat,
že mu bude vyplaceno pojistné plnění. Je
ostatně známou skutečností, že nárůst pojištění po internetu není, i přesto, že žijeme
v České republice na počátku 21. století,
takový, jak se očekával.
„FINANČNÍ PORADCE
BY MĚL BÝT DE FACTO
JAKÝMSI OSOBNÍM
MAKLÉŘEM RODINY“
svého pojištění rozhodně neplýtvají finančními prostředky a pojišťují se hlavně
z důvodu možných existenčních problémů v případě vzniku škodní události.
Navíc na trhu pojišťoven i pojišťovacích
makléřů zuří už poměrně dlouhou dobu
ostrý konkurenční boj. Ceny jsou extrémně stlačeny napříč celým spektrem pojistných produktů. Což je samozřejmě pro
klienta pozitivní informace.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 Ekonomické vyhlídky na příští léta nejsou právě nadějné. Nemáte strach, že firmy začnou
redukovat náklady na pojištění?
Já bych z toho až tak velkou obavu neměl, a to z jednoho prostého důvodu.
Podnikatelé v České republice v rámci
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 19
FINANČNÍ TRH
Aktivně se obchodní centra zaměřují na firmy s ročním obratem od 60 milionů korun,
bez ohledu na předmět podnikání.
Stane se, že odmítnete potencionálního zájemce?
Stává se to zcela výjimečně. S některými
odvětvími podnikání nechceme být spojováni a nefinancujeme je. Týká se to například hazardu.
BANKA
KTERÁ CHODÍ KE KLIENTOVI
Komerční banka, a. s. je již po léta v poněkud neklidném světě
finančních operací symbolem solidnosti a jistoty. Je proto hojně
využívána také podnikatelskou veřejností. O tom, co jí konkrétně může nabídnout, jsme hovořili s Ing. Jiřím Cairolou, vedoucím Marketingu pro podniky a municipality Komerční banky.
Jste často označováni za peněžní
ústav s výrazně konzervativními
rysy. Vadí vám to?
To je pravda, tvrdí to o nás i konkurenti. Já
si myslím, že to většina našich podnikových
klientů vnímá pozitivně. To je také důvod,
proč s námi aktivně spolupracuje téměř polovina podnikových subjektů na našem trhu.
bankovní poradci. Každý z nich má vlastní portfolio klientů. Je naprosto běžné, že
jednání neprobíhají v bance, ale naši obchodníci vyjíždějí přímo do firmy ke klientovi a v případě potřeby přibírají s sebou
i kolegu – specialistu. Těmi jsou například
regionální Trade Finance specialisté, kteří
se mj. starají o naše exportéry a importéry.
Také disponujeme sektorově zaměřenými
odborníky. U každého klienta se snažíme
o zcela individuální přístup.
S KOMERČNÍ BANKOU
SPOLUPRACUJE
TÉMĚŘ POLOVINA
PODNIKOVÝCH
SUBJEKTŮ NA ČESKÉM
TRHU
Kdo může využívat služeb obchodních center?
Jak tyto klienty obsluhujete? Předpokládám, že nikoliv klasickou
metodou přes přepážku.
To skutečně ne. Pro potřeby této klientely
máme vytvořeno celkem dvacet obchodních center, rozmístěných po celé republice. Sídlí obvykle v budově pobočky
Komerční banky, ale jedná se o důsledně
oddělenou část, kanceláře, v nichž pracují
20 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Poskytujete služby také mnoha
municipalitám, tedy obcím a městům. Předpokládáme, že i tady je
potřebný diferencovaný přístup.
Dělící hranice existuje i tady, není však tak
striktně definována. Mnohé ovlivňuje i velikost obchodu, který s dotyčnou municipalitou realizujeme. Takže i relativně malá
víska může být přiřazena ke korporátním
klientům. I pro municipality, respektive celý
veřejný sektor, existuje v Komerční bance
specializované oddělení, protože tito klienti mají například jiné finanční výkazy,
jinak se poměřuje jejich kvalita a navíc se
řídí zákonem o veřejných zakázkách. Samozřejmě i u nich se snažíme o konkrétní
řešení jejich potřeb.
MAREK CHVÁLA
Ing. Jiří Cairola
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou. V bankovnictví
pracuje 20 let, postupně působil v České spořitelně, Union
bance a Erste Bank Sparkasse. Ve své kariéře zastával různé obchodní pozice, zabýval se rovněž risk managementem
a podporou prodeje. Do Komerční banky nastoupil v roce
1999. Do své současné funkce byl jmenován v červenci 2010.
Ing. Jiří Cairola je ženatý a má dvě děti. Jeho největší zálibou je historie.
www.czechtop100.cz
Foto Komerční banka
Jak byste charakterizoval současnou pozici Komerční banky, zvláště
ve vztahu k podnikatelské sféře?
Jsme, měřeno objemem aktiv, třetí největší bankou v České republice. Pokud jde
o korporátní klientelu, jsme číslo jedna.
Komerční banka je známá svým aktivním přístupem k projektům budování alternativních zdrojů energie.
Vedle své univerzálnosti samozřejmě vyhledáváme na trhu i konkrétní obchodní
příležitosti, kterými jsou kromě jiných i obnovitelné zdroje energie. Nejde jen o solární byznys, ale věnujeme se i bioplynovým stanicím a vodním elektrárnám. Je to
zároveň projev společenské odpovědnosti, kterou Komerční banka jako významný
ekonomický subjekt pociťuje vůči této zemi
a jejímu trvale udržitelnému rozvoji. Problematice obnovitelných zdrojů energie se
u nás věnuje zvláštní tým, který je v tomto
směru důležitou podporou pro bankovní
poradce. Jde totiž často o firmy bez historie, vzniklé tak říkajíc na zelené louce.
FINANCE
Nebankovní financování
nabízí neomezené možnosti
Trh nebankovního financování je do značné míry ovlivňován častými legislativními změnami. Z čistě leasingových společností se postupně stávají univerzální finanční instituce. To je také směr, kterým
se před několika lety vydala společnost UniCredit Leasing a který
ji dopomohl stát se jedničkou na trhu nebankovního financování.
souladu s tím, jak se postupně produktové portfolio leasingových společností rozrůstá o další finanční produkty,
především úvěry pro podnikatele i spotřebitele, podíl ryze leasingových produktů na
celkových obchodech začal postupně klesat. Tento vývoj se od roku 2008 se změnou
legislativy ještě urychlil. Na konci třetího
čtvrtletí 2011 činil podle údajů ČLFA finanční
i operativní leasing pouze necelých 40 %
celkového financování. Vzhledem k platnosti
zákona o spotřebitelském úvěru nabízí řada
Foto UniCredit Leasing a archiv
V
společností nepodnikajícím fyzickým osobám především úvěrové produkty.
U firem je stále patrnější postupné přesouvání zájmu klientů od leasingového k úvěrovému financování. Například v případě UniCredit Leasing využívaly firmy k nákupu nových
osobních vozů v roce 2010 především úvěry
pro podnikatele, kdy se financovaný předmět
stává ihned majetkem zákazníka, a to více než
ze 70 %. Pro subjekty, které čerpají na pořízení předmětu státní dotace, je navíc úvěrové financování jediným možným řešením.
AUTOR ČLÁNKU
ING. JIŘÍ VINTR JE
MANAŽEREM ŘÍZENÍ
PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI UNICREDIT
LEASING
K NÁKUPU
VOZIDEL POUŽÍVAJÍ
FIRMY STÁLE VÍCE
PODNIKATELSKÉ
ÚVĚRY
UNICREDIT LEASING JE DLOUHODOBĚ JEDNIČKOU
NA DOMÁCÍM TRHU NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ.
Narůstající oblibě se těší tzv. operativní
leasing, kdy po ukončení nájmu (vlastníkem
předmětu je po celou dobu nájmu leasingová
společnost) se předmět vrací zpět leasingové
společnosti, a to především v oblasti osobních
a užitkových vozidel do 3,5 tun. Stále větší
počet firemních zákazníků upřednostňuje
z ekonomických důvodů nájem vozidel s doprovodnými službami před jejich vlastnictvím
či financováním s následnou koupí.
Stále atraktivnější se zejména pro fyzické
osoby stává tzv. značkové financování. Jde
v podstatě o dohodu mezi finanční institucí
na jedné straně a dovozcem nebo výrobcem
osobních vozů a další dopravní techniky, ale
i strojů a zařízení, na straně druhé. Tato úzká
spolupráce přináší zákazníkům další benefity v rámci zvýhodněných akčních nabídek.
Tou nejlákavější je skutečnost, že ve většině
případů je nakonec pořizovací cena produktu financovaného úvěrem nebo leasingem
nižší, než kdyby klient zaplatil hotově celou
částku najednou (při započtení pojištění).
Klientsky atraktivní jsou rovněž rychlé a jednoduché vyřízení smlouvy o financování
a možnost uzavření pojištění za zvýhodněných podmínek a pojistných sazeb.
Pojištění se již stalo přirozenou součástí
finančních služeb nebankovního financování.
Široká nabídka havarijních a majetkových pojištění, jakož i povinného ručení a doplňkových pojistných produktů je součástí leasingové nebo úvěrové smlouvy. Klient získává
jedním podpisem i výhodné pojištění, které by
si jinak musel sjednat zvlášť. Kromě toho si
ušetří starosti a odjíždí od prodejce s již pojištěným vozem, za finančně zvýhodněných
podmínek a od renomovaného pojistitele.
JIŘÍ VINTR
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 21
FIREMNÍ FINANCE
Obnovená
důvěra v reality
Zatím poslední průzkum s názvem CEE Property Lending
Barometer 2011 celosvětové sítě poradenských společností
KPMG přinesl mírně optimistické zprávy ze střední a východní
Evropy (CEE). Odpovědi respondentů naznačují, že dochází
k oživení investic do realitních projektů.
ůbec nejvyšší důvěra bank ve financování realitních projektů je
v Polsku, Rakousku a České republice.
S její nejnižší úrovní se naopak potýkají
V
pobaltské země. Rostoucí důvěra bank
se pozitivně promítla i do celkové výše
investičních transakcí na trhu s realitami
– ta v regionu CEE dosáhla v prvním
V
REALITNÍ TRH VE
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ
EVROPĚ VYKAZUJE
ZNÁMKY MÍRNÉHO
OŽIVENÍ
Pavel Kliment
Partner
KPMG Česká republika
pololetí roku 2011 hodnoty 5,2 miliardy
eur, což je téměř stejně jako za celý rok
2010 (5,6 mld. eur). Banky ve většině středo- a východoevropských zemí očekávají
v nadcházejících měsících nárůst svého
úvěrového portfolia realitních projektů.
PRŮŘEZ RESPONDENTŮ
Aktuálního průzkumu se zúčastnilo 50
významných bank a finančních institucí
z České republiky, Rakouska, Bulharska, Pobaltí, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska.
Sběr dat se realizoval formou rozhovorů s vedoucími představiteli bank z oddělení nemovitostí, financování projektů
a řízení rizik.
TRANSAKCE JAKO V ROCE 2006
Z hlediska odhadu celkové výše transakcí
na regionálním realitním trhu pro rok
2011 je částka 10 miliard eur srovnatelná
s rokem 2006. Přestože je výrazně nižší
než v předkrizovém roce 2007 (15 miliard eur), jde o pozitivní signál, neboť v krizovém období 2009 a 2010 se investice
do realitního trhu výrazně propadly.
ÚVĚRY RESTRUKTURALIZOVAT!
Průzkum ukázal, že většina bank má z krizových let ve svém portfoliu realitních projektů
řadu problematických úvěrů. Jejich nejvyšší
podíl najdeme v Rumunsku a Pobaltí, nejnižší
naopak v Rakousku, České republice, Polsku
a Bulharsku. V celém regionu se banky snaží
najít cestu k restrukturalizaci těchto úvěrů
a vyjednávat s věřiteli. K realizaci a převzetí
zástavy zatím ovšem přistoupit nechtějí.
Podle investorů bude ve všech zkoumaných zemích restrukturalizace proble-
22 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
www.czechtop100.cz
Odhadovaná úspěšnost restrukturalizace
problematických úvěrů na realitní projekty
Novinky
v převodních
cenách
2010 průměr v regionu
ROM
SLV
2011 průměr v regionu
POL
HUN
BAL
SRB
SVK
BUL
CZE
AUT
40
50
60
70
80
90
V červenci roku 2010 došlo v návaznosti na rozvoj převodních cen v předchozích letech k inovaci prvního
vydání Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní
podniky a daňové správy. Její aktuální vydání se nyní
postupně uplatňuje v praxi.
Zdroj: KPMG, CEE Property Lending Barometer 2011
BANKY OPATRNĚ ZKOUMAJÍ MOŽNOSTI
UVOLNĚNÍ PODMÍNEK PRO FINANCOVÁNÍ
NOVÝCH REALITNÍCH PROJEKTŮ.
matických úvěrů na realitní projekty
úspěšná. Nejvíce optimismu v tomto
ohledu vládne v českých, slovenských
a bulharských finančních institucích.
BANKY OPOUŠTÍ STRACH
Oproti loňsku banky opouští strach financovat nové realitní projekty. Přednost ale dávají dokončeným projektům,
které generují stabilní peněžní příjem.
V České republice banky nejvíce preferují výstavbu kancelářských a obchod-
ních prostor, nejméně pak realizaci nových hotelů.
Obecně vzato vykazuje Česká republika spolu s Polskem, Rakouskem
a Rumunskem největší ochotu nové realitní projekty financovat. Banky opatrně
zkoumají možnosti uvolnění příslušných
podmínek. Průzkum nicméně jasně poukazuje na přetrvávající vliv globální ekonomické krize. Důvěra bank ve financování realitních projektů se proto bude
obnovovat jen velmi pomalu.
Preference bankovního sektoru ohledně financování
jednotlivých typů realitních projektů
ROM
Podstata transfer pricingu spočívá v posuzování ekonomických vazeb a podmínek podnikání mezi společnostmi ve skupině podle principu tržního odstupu. Sjednané
převodní ceny a podmínky jednotlivých transakcí by
proto měly být nastaveny stejně jako mezi nezávislými
subjekty za obdobných podmínek. Základní myšlenku
obměňují nové přístupy týkající se způsobu, jak tohoto
principu dosáhnout a jak jej doložit.
Kromě formulace základního principu tržního odstupu
u transakcí mezi spřízněnými podniky směrnice blíže
definuje metody používané pro stanovení převodních
cen, které jsou nově stavěny sobě na roveň. Rovněž poměrně podrobně upravuje podmínky pro srovnávací
analýzy, věnuje se přístupům daňových správ při řešení
sporů s poplatníky a mezi daňovými správami navzájem a specifikuje pravidla a obvyklé postupy spojené
s jejich dokumentací. Významná část je zaměřena na
řešení specifik nehmotného majetku, vnitroskupinových
služeb a takzvaných dohod o sdílení nákladů. Zcela
nový je pak oddíl týkající se restrukturalizací a souvisejících dopadů a kompenzací.
CZE
POL
AUT
SVK
HUN
BAL
Lubomír Moučka
Senior Manager
Daňové poradenství
KPMG Česká republika
BUL
SRB
Foto KPMG Česká republika
SLV
O
20
40
60
80
100
Kanceláře
Průmyslové a logistické projekty
Rezidenční projekty
Hotely, rekreační projekty
Obchodní prostory
Pozn.: Čím delší zabarvené pole, tím prefeovanější typ realitních projektů ze strany bank.
Zdroj: KPMG, CEE Property Lending Barometer 2011
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 23
OSOBNOSTI
ANKETA POD STROMEČEK
Na sklonku roku 2011 jsme oslovili osm významných osobností, ➊ Mezi ty špatné patří zpráva o tom, že
v hodnocení PISA (The Programme for
které znáte ze stránek Czech Top 100 Fora, a položili jim pět otáInternational Student Assessment) úroveň znalostí našich patnáctiletých žáků
zek. Už za pár měsíců budete sami moci posoudit, jak se vyrovnali
v klíčových předmětech v mezinárods tou poslední a asi nejzáludnější...
ním srovnání rapidně klesá. To je vážné
➊ Jakou nejlepší a jakou nejhorší zprávu jste letos četl v novinách?
➋ Jaký vánoční dárek vás v životě nejvíce potěšil?
➌ Kdy a podle jakých kritérií začnete plánovat letní dovolenou?
➍ Které je vaše nejoblíbenější místo v České republice?
➎ Jaký bude kurz české koruny k euru v únoru 2012?
varování do budoucnosti. A nějaká obzvláště dobrá zpráva se mi nevybavuje.
➋ Nejvíce mě na Vánoce vždy potěšila
radost mých dětí z dárků, které jsem jim
připravil. A také radost z dárků, které
jsem od nich dostal.
➌ Neplánuji dovolenou nikdy moc dopředu. Ale docela bych si uměl představit, že ji strávím jen tak v Praze. Moje
práce je velmi pestrá a proto bych pro
změnu svůj volný čas klidně probrouzdal po ní.
➍ Praha.
➎ Jedno euro za 25,10 Kč.
LUDĚK KELTYČKA
předseda představenstva
a generální ředitel Credium, a.s.
MARTIN KRATOCHVÍL
➌ Ani manželka, ani já nejsme spokojeni
prezident podnikatelského
Golem clubu v Praze
➊ Nejlepší: Po světě ubylo pár ošklivých
diktátorů. Nejhorší: Česko si ve srovnání s evropskými favority stále nevede
moc dobře.
➋ Nominace mojí kapely Jazz Q anglickým prestižním hudebním časopisem na
osmou nejvlivnější evropskou skupinu
minulého století.
➌ V létě pracuji. Na expedici do Himalájí
jezdím před nebo po monzunu, tedy na
jaře nebo na podzim.
➍ Mnichovice a Voděradské bučiny, kde
bydlím.
➎ Je to jako ve snu: koruna rovná se tvrdá
a skoro rezervní měna. No, řekli byste
to před třiceti lety?
se svými golfovými handicapy. Dovolená bude tudíž golfová a plánovat ji budeme, jako většinou, na poslední chvíli.
➍ Hotel VEBA v Broumově.
➎ Který den v únoru? 29. 2. 2012 to bude
24,940 (+/–5 %).
RICHARD HINDLS
rektor Vysoké školy
ekonomické v Praze
JOSEF NOVÁK
generální ředitel Veba, a.s.
➊ Dobrých zpráv je v novinách jako šafránu. Tou nejlepší bylo zvýšení ratingu
ČR. Obávám se, že ty nejhorší zprávy
teprve přijdou.
➋ Nejvíce mě těší dárky, které dávám.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
➊ Nejlepší – jsme z krize venku. Nejhorší
– zase má podražit plzeňské pivo.
➋ Narození dcery Terezky, ale počkala si
na ráno 25.12.
➌ Dle předpovědi počasí.
➍ Každé, kde nefunguje mobilní spojení
a potkáte minimum lidí.
➎ Ono bude ještě euro existovat?
KDO NEJLÉPE ODHADL KURZ
EURA V ÚNORU 2012? DOZVÍTE SE TO V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!
www.czechtop100.cz
➋ Keramika vlastnoručně vyrobená mým
tehdy šestiletým synem.
➌ Již mám naplánovanou, nesmějí chybět
moře, loď a akce.
➍ Všude dobře, doma nejlépe.
➎ Stále 25.
PETR ZUNA
prezident Inženýrské
akademie ČR
➊ Nejlepších zpráv moc není. Měl jsem
radost ze zprávy o vítězství Petry Kvitové ve Wimbledonu. Nejhorší zprázprávě ovšem byl termín dědeček. To
žádného chlapa do šedesáti nepotěší.
Dovolená
je pro starostu, který je jedi➌
ným uvolněným zastupitelem v obci, silné
slovo. Opsal bych ji jako dny, ve kterých
pracuji mimo radnici a obec. Nemusím
moc plánovat, mám hausbót zakotvený
na Oravské přehradě. Ale že bych vypnul
mobil a vůbec nezaběhl k internetu, to ne.
➍ Boršice u Blatnice. To u Blatnice zdůrazňuji, protože na Uherskohradišťsku jsou ještě
jedny Boršice, s nimiž jsme se nedávno nechtěně dostali do křížku. Zavinila to ministerská úřednice, která nevěděla, že jsou
dvoje Boršice a poslala poštu na špatnou
adresu. Ale už se to vysvětlilo.
➎ Jedno euro za pětadvacet..
ISTVÁN LÉKO
šéfredaktor portálu
www.ceska.pozice.cz
➊ Nejhorší zpráva byla, že Pavel Dobeš
ze strany Věci veřejné, klon Víta Bárty,
se stal ministrem dopravy. Nejlepší:
Obžaloba manažerů kolem privatizace Mostecké uhelné společnosti, soud
bude bohužel ve Švýcarsku. Ale možná, že je to tak dobře.
➋ Dva lístky do Bayreuthu na Soumrak
bohů od Richarda Wagnera.
➌ V létě a daleko od hlučícího davu, kde
je moře, dobré jídlo a kde není vedro.
➍ Praha. Jednoznačně!
➎ Nejsem Nostradamus, ale něco kolem
23,80.
ZIKMUND MROZ
předseda představenstva DEKRA
Automobil, a.s.
➊ Nejlepší: Život v ČR se za 20 let protáhl u mužů o sedm a u žen o pět let,
tedy toho více stihnu. Nejhorší: březen
2011: havárie ve Fukušimě.
JIŘÍ RÜCKL
prezident Rückl Crystal, a. s.
➊ Nejlepší: vítězství Petry Kvitové ve Wimbledonu. Nejhorší: všechny aktuality, popisující letošní parlamentní obstrukce.
vou bylo zemětřesení, tsunami a v důsledku toho havárie jaderné elektrárny
ve Fukušimě. To silně narušilo renesanci jaderné energetiky.
Když
jsem jako kluk dostal malou dřevě➋
nou loďku. Říkalo se jí maňásek.
➌ Vždy začátkem roku. Týden v České
republice – máme zmapované oblasti,
které jsme ještě nenavštívili. Dalších deset
dní u moře. Máme rádi řecké ostrovy, uvidíme, jaké budou možnosti v příštím roce.
➍ Praha.
➎ Myslím, že současný kurs se výrazněji
nezmění.
Foto archiv
BOHUSLAV VÁVRA
starosta Boršic u Blatnice
➊ Špatnou zprávou bylo, že Boršice nedostanou peníze na některé pro obec životně důležité investice, dobrou zprávou
bylo, že je nakonec přece jen dostanou.
➋ Sdělení, že je na cestě nová občanka
Boršic, moje vnučka. Méně radostný v té
➋ Každoroční
posezení celé rodiny
u vánočního stolu.
➌ Neplánuji letní dovolenou.
➍ Nižbor a řeka Berounka sevřená krásnými křivoklátskými hvozdy.
➎ 25,00 Kč.
ANTONÍN FISCHER a JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 25
OBCHOD
Auta se sportovní duší
CZECH TOP 100 Ve funkci ředitele divize SEAT společnosti IVG působíte
právě rok. S jakými představami jste
do ní nastupoval a jak se naplnily?
Nastoupil jsem ke značce, která na českém
trhu měla velmi dobrou pozici, s nárůsty
prodejů většími než jinde v Evropě. Jsem
rád, že jsme naše postavení dále upevnili
a získáváme stále více zákazníků, jak mezi
soukromou, tak i podnikovou klientelou.
Zvláště si cením toho, že výrazně posilujeme ve fleetovém obchodě, tedy v oblasti,
kde se dříve naše značka prakticky nevyskytovala. Těší mě také, že se nás obracejí
investoři, kteří se chtějí stát dalšími prodejci
automobilů SEAT. Svědčí to o jejich důvěře
v naši značku, naše produkty i lidi, kteří ji
na českém trhu – ať už u importéra nebo
v prodejní síti – reprezentují.
Málokterý výrobce automobilů zaznamenal na českém trhu tak
razantní vzestup, jako SEAT. Jeho energií nabité modely získávají stále silnější pozici i v korporátní sféře. Vedoucí Divize SEAT
společnosti Import Volkswagen Group Michal Čížek může být
proto s dosaženými ekonomickými výsledky spokojen.
CZECH TOP 100 Předtím jste praco-
CZECH TOP 100 SEAT se prezentuje
především jako výrobce automobilů
se sportovní duší. Jaký ohlas má tato
filozofie u tradičně poněkud konzervativních českých zákazníků?
Mnoho českých zákazníků dnes již zdaleka
tak konzervativně nesmýšlí. Naopak řada
z nich dnes hledá něco, čím se od ostatních
majitelů vozů odliší, avšak ne na úkor kvality či dalších klíčových technických a bezpečnostních parametrů. A právě zákazníci
SEATu ocení design a sportovní duši našich
modelů. Těm z nich, kteří se chtějí ještě více
individualizovat, pak SEAT nabízí možnost
úpravy vozů pomocí originálního příslušenství. Pevně věřím, že si stále více českých
motoristů zvolí automobil značky SEAT
a bude se těšit z jeho spolehlivosti, hospodárnosti, krásy a jízdních vlastností.
SEAT ALHAMBRA
JE NYNÍ K DISPOZICI
I S POHONEM
VŠECH KOL
Michal Čížek (40)
Vystudoval Institut pro průmyslový a finanční management.
U společnosti Import Volkswagen Group působí již 13 let a prošel zde různými manažerskými pozicemi. Začínal jako vedoucí
oblasti u značky Volkswagen osobní vozy, poté přešel do divize Audi, kde pracoval nejprve jako vedoucí oblasti a později
byl jmenován vedoucím prodeje a zástupcem vedoucího divize.
Ve volném čase se věnuje rodině a koníčkům, k nimž patří jízda
na motocyklu a vše, co souvisí s motorismem.
26 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
CZECH TOP 100 Na jaké novinky se
můžeme těšit v nejbližší době?
Nedávno jsme uvedli na trh Alhambru
s pohonem všech kol a Leon FR. O oba modely je velký zájem. V současné době stále
nabízíme všechny modely ve velmi atraktivní verzi COPA. I ty jsou u našich zákazníků
velmi úspěšné. V průběhu prvního čtvrtletí
přijde Ibiza po faceliftu a koncem roku se
můžete těšit na nový SEAT Leon.
CZECH TOP 100 České zastoupení
SEATu se vždy výrazně projevovalo
jako partner různých společenských,
kulturních a sportovních akcí. Hodláte v tomto trendu pokračovat?
Ano, účast na kulturních a sportovních akcích je stěžejním prvkem sociálního marketingu SEATu. Letošní podzim se nesl ve znamení obrovských úspěchů špičkových českých
sportovců, sponzorovaných značkou SEAT.
Pětinásobná Atletka roku oštěpařka Barbora
Špotáková vybojovala na světovém šampionátu v atletice v korejském Tegu vynikající
stříbrnou medaili a letošní Král cyklistiky Jaroslav Kulhavý získal ve švýcarském Champéry titul mistra světa v cross country horských kol. Spolupráce značky SEAT s nimi
bude pokračovat i v příštím roce.
JIŘÍ HÁJEK
www.czechtop100.cz
Foto SEAT
val u sesterských divizí Volkswagen
a Audi. Jak byste charakterizoval
postavení značky SEAT v rámci koncernu?
SEAT je mladistvý výrobce automobilů ze
Španělska, který přináší jedinečný a inovativní design s využitím nejvyspělejších technologií koncernu, při současném dosažení
mimořádné úrovně kvality. To vše nabízíme
našim zákazníkům a navíc k tomu přidáváme podmanivý flair středomořského životního stylu. Naše technologie mají lidem dělat
radost, proto se hlásíme ke konceptu vyjádřenému slovem „enjoyneering“. Zároveň se
modely SEAT vyznačují vysokou úrovní hospodárnosti, šetrnosti k životnímu prostředí,
funkčnosti a mimořádně příznivým poměrem
výkon/cena. SEAT tím zpřístupňuje inovativní technologie širokým vrstvám zákazníků.
SETKÁNÍ DLE ZVĚROKRUHU
Ve znamení kultury i byznysu
Panny s Pannami a Váhy s Váhami se sešly na společné oslavě
narozenin osobností, které přišly na svět ve stejném znamení.
GOTICKÉ SKLEPENÍ
GOLEM CLUBU SE
STÁLOU VÝSTAVOU
VÝTVARNÝCH DĚL JE
PRO KOMORNÍ SETKÁNÍ JAKO STVOŘENÉ
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
ING. JAN STRUŽ
(VLEVO) S HOSTITELEM MARTINEM
KRATOCHVÍLEM
CUKRÁŘ HOTELU
KINGS COURT UPEKL
PRO OSLAVENCE, NAROZENÉ VE ZNAMENÍ
VAH, SKVĚLÝ DORT
galerie La Femme Miroslav Lipina přivezl ze své expozice na ukázku několik
zajímavých obrazů a hosty, kteří ovládají umění v byznysu, zasvěceně (jak ji-
ro Panny připravilo Sdružení CZECH
TOP 100 setkání ve středověkém
sklepení klubu podnikatelů Golem, sídlícího v sousedství pražského Betlémského
náměstí. Nebyl v tom jiný úmysl, než jim
představit místo, v němž probíhají besedy
se zajímavými lidmi, výstavy obrazů a uměleckých fotografií či komorní koncerty, a jemuž šéfuje Martin Kratochvíl, hudebník,
spisovatel, filmař a cestovatel. Ten svým nesmírně poutavým vyprávěním o svých nesčetných cestách do Nepálu zaujal všechny přítomné.
P
Foto Antonín Fischer
MARTIN KRATOCHVÍL ZAUJAL PŘÍTOMNÉ
STRHUJÍCÍM VYPRÁVĚNÍM O SVÝCH ČETNÝCH CESTÁCH DO TAJEMNÉHO NEPÁLU.
Osobnosti narozené ve znamení Vah
byly mezi první tisícovkou návštěvníků
společenského salonku a baru hotelu
Kings Court nedaleko Obecního domu.
Také na ně čekal kulturní zážitek. Majitel
nak!) seznámil s byznysem ve výtvarném
umění. Cukrář hotelu Kings Court pak
pro všechny upekl a nazdobil dort ve
znamení Vah.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 27
PŘÍBĚHY OBRAZŮ
MILION U POPELNICE
Seděli jsme na jednom z nejkouzelnějších míst staré Prahy, na místě, které mohou objevit a vidět jen návštěvníci galerie Peron. Pod
námi tiše tekla Čertovka a já jsem se snažil vymámit z majitele galerie Pavla Žurava přiznání jeho nejoblíbenějšího obrazu. Marně!
CZECH TOP 100 Máte galerii na
atraktivním místě, kolem projdou
denně tisíce turistů…
Pro galerii jsou důležití stálí, tedy místní
zákazníci, solventní Pražané. A ti do turisticky zajímavých míst moc nechodí. Turisté
mají úplně jiné zájmy a většina spíše nakupuje v prodejnách suvenýrů. Když se mi
do krámu náhodou nahrne velká skupina
černovlasých návštěvníků, můžu si být jistý,
že jsou to Jihoameričané, které přilákala
tabule s nápisem Peron. Hledají spojitost
s legendárním argentinským prezidentem
Juanem Domingem Peronem nebo aspoň
s jeho manželkou Evitou. Když jim vysvětlím, že nejde o osobnost, ale o nástupiště,
odcházejí zklamaní.
CZECH TOP 100 Proč tedy Peron?
Co má nástupiště společného s obrazy?
Když jsme s bývalým společníkem hledali
místo pro galerii, vyhlédli jsme si prostory
Fantovy kavárny na Wilsonově nádraží.
Název Peron měl tedy logiku. Ale nevyšlo to, místo jsme nakonec nedostali.
Rok jsme pobyli v prostorách Národního
domu na Vinohradech, známého dříve
jako Ústřední dům železničářů, tam se to
jméno rovněž hodilo. Značka se zavedla
a nebyl důvod ji měnit ani tady na Malé
Straně. Slovo peron zní dobře, je zapamatovatelné.
CZECH TOP 100 Proč to nechcete
prozradit?
Nevím, jak jsou na tom jiní galeristé, ale ve
mně se smíchaly názory mých klientů a autorů natolik, že se mi líbí a mám rád vše, co
v krámě pověsím na zeď. Je to profesionální
deformace. Představte si, kdybych se do nějakého obrazu opravdu zamiloval. To bych
ho nemohl prodat. Přestal bych být galeristou, stal bych se sběratelem. A na to nemám.
28 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
MAJITEL GALERIE
PERON PAVEL ŽURAV
CZECH TOP 100 Máte tu díla s cenovkami s pěti i šestimístnými čísly. Musíte být bohatý.
Nejsem ani tak bohatý, abych si některý
z těch obrazů mohl koupit. Nemyslím, že je
mezi galeristy moc zámožných lidí. Konkurence je velká, znalců, kteří chtějí a dovedou investovat do výtvarných děl, přibývá
jen zvolna. Přesto lze i u tuzemské klientely
pozorovat určitý vývoj. Přibývá zájemců
o současnou tvorbu, hlavně o mladé autory, na které sázím i já. Stále více sběratelů
se odpoutává od pojistky známých jmen
a začíná nakupovat vlastním citem. Hodně
k tomu napomáhá i adrenalinový pocit, že
mám šanci pořídit si za pár korun budoucího nového „Picassa“. Přesto bych spíše
prodal lacinou malůvku než obraz mladého začínajícího malíře, u něhož není pochyb, že jednou bude slavný a že se cena
jeho obrazů léty znásobí.
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Ale malůvky tu nemáte!
Vím, že jsou galerie, které dohánějí zisk
tím, že vedle velkého umění prodávají
i „konfekci“. Nemám jim to za zlé, vím, že
musejí vydělat na nájem, na mzdy, energii
– a taky na to, aby mohly vystavovat dokonalá díla a čekat na jejich kupce. V mé
expozici si to nemohu ani nechci dovolit,
konfekce se sem prostě nevejde. Vsadil
jsem na mladé a talentované autory. Ani
krásné místo na Čertovce však nezajistí
nezbytný komerční úspěch. Mnozí návštěvníci při pohledu z terasy galerie na
romantické zákoutí kanálu podobného
benátským a na sto metrů vzdálený Karlův
most zapomenou, proč vlastně přišli. Místo prohlížení uměleckých děl se začnou
věnovat pořizování fotografií pro svá rodinná alba. Proto bylo potřeba je přilákat
atraktivními artefakty. O tom, že se jedná
o opravdu kvalitní díla, se galerista nejlépe přesvědčí tím, že zaujmou i zahraniční
milovníky umění, kteří nemají představu
o místní významnosti nebo bezvýznamnosti toho či onoho umělce.
CZECH TOP 100
Daří se to aspoň
CZECH TOP 100 Považujete se za
úspěšného galeristu?
Při vší skromnosti ano. Dokud mám na
nemalý nájem, dokud mi dobří výtvarníci
nabízejí svá díla, jsem úspěšný. A jsem
úspěšný i v tom, že můžu dělat práci, kterou mám rád. To se každému nepodaří.
CZECH TOP 100 Peron je rodinný
podnik?
Nemám zaměstnance. Občas za mě, když
potřebuji něco vyřídit mimo galerii, zaskočí
dcera. Studuje na VŠE obor ARTS management, takže to má jako jakousi praxi.
NEJSEM ANI TAK BOHATÝ,
ABYCH SI MOHL NĚKTERÉ
Z VYSTAVENÝCH DĚL KOUPIT.
OBRAZ MIKULÁŠE
MEDKA MĚL SKUTEČNĚ
POHNUTÉ OSUDY
DISKUSE NA TERASE
GALERIE BĚHEM JEDNÉ
Z VERNISÁŽÍ
EXPOZICE GALERIE
PERON NA VELETRHU
ART PRAGUE
však bylo zjevné, že nějaké pochybnosti
o jeho hodnověrnosti by se ho hluboce
dotkly. V bance, kam jsem po jeho odchodu hned běžel, peníze přijali bez váhání.
Jindy koupil anglický profesor, vyučující
mineralogii na Oxfordu, obraz jednoho
z hlavních představitelů moderní české
figurace Jiřího Načeradského za cenu
přesahující 10 000 €, což byl i přes významnost autora u práce českého žijícího
umělce skoro nemyslitelný obnos. Dnes
CZECH TOP 100 Na této stránce časopisu vypravují významné osobnosti příběhy svých oblíbených výtvarných děl. Prozraďte nám jako
galerista příběh některého obrazu,
který nevlastníte.
Všechny obrazy od svého vzniku žijí
svým vlastním životem, mnohé se staly
součástí dějin. Osudy některých jsou velmi dramatické, jiné, dnes slavné, málem
skončily na smetišti.
Mladý a tehdy ještě málo známý Mikuláš Medek namaloval v padesátých letech
portrét dvou dětí, který daroval jejich matce. Té se však zřejmě obraz moc nelíbil
a časem se rozhodla ho vyhodit. Do popelnice se nevešel, tak ho o ni opřela. Její
děti ho ale našly cestou ze školy a přinesly
zpět domů. Uprosily maminku, aby si ho
mohly nechat. Začátkem nového tisíciletí
jsme tento obraz v galerii Peron vydražili
za více než milion korun.
ANTONÍN FISCHER
Foto Galerie Peron
občas?
Nedávno se v galerii například jeden
mladý čínský obchodník zamiloval do
sochy plavkyně od Jaroslava Hladkého
a neváhal zaplatit téměř čtvrt milionu
korun, aby se z ní mohl těšit dál v Pekingu. Byla to šťastná náhoda, právě jsem
si dělal starosti se zaplacením nájmu.
Japonský milovník umění zase vysázel
za vázu téměř sto tisíc korun ve velkých
japonských bankovkách, o kterých jsem
neměl ani mlhavou představu, jak by
měly vypadat a zda se nejedná o losy
nebo něco podobného. Z jeho chování
by kdekdo rád zaplatil za podobné dílo
i dvojnásobek, ale už je převážně vyprodáno.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 29
KLUB MANAŽEREK
VÁNOCE BEZ STRESU
ní. Kromě mnoha vánočních inspirací budou
nachystány i relaxační program a gastronomické lahůdky – ostatně jak už to je v TOP
HOTELu zvykem.
Poslanecké sněmovně jsme navštívili
seminář, který se zabýval analýzou
hlavních faktorů, způsobujících růst a úpadek společnosti, a cestami, které vedou k její
regeneraci. Dotkl se také problematiky vztahu klimatu a lidských společností a toho,
jaké existují možnosti čelit cyklickým úpadkům. Toto téma bylo natolik zajímavé, že
máme v plánu samostatnou klubovou akci
s profesorem Miroslavem Bártou z Českého
egyptologického ústavu FF UK.
Nezapomenutelná a plná zajímavých
informací a souvislostí, vstřícnosti a dobré
pohody jsou vždy setkání s Janem Mühlfeitem, působícím ve funkci Chairman Europe
společnosti Microsoft. To zatím poslední se
konalo v 19. patře hotelu Olympik a jeho
patronkou byla JUDr. Eva Winklerová, majitelka advokátní a realitní kanceláře.
Každé pondělí přichází několik z nás do
sálu Akademického gymnázia ve Štěpánské
ulici v Praze 1, kde se učíme kolovým tancům
na kurzech www.prateletance.cz. Neméně
příjemná jsou setkání manažerů dle zvěrokruhu, která pořádá Sdružení CZECH TOP 100.
Členky klubu měly také svá želízka v podobě
V
rodinných příslušníků v týmu CZECH TOP
100, který se utkal na stadiónu AC Sparta
Praha s fotbalovými internacionály.
Politická a ekonomická situace není tím,
co nám (a nejen nám) činí radost. Proto jsme
se rozhodly připravit projekt Jak zvládat
stres – aneb Lázeňské pohlazení pro gurmánky. Prosincové dny bývají pro každého
náročným obdobím, a tak se dvoudenní seminář, jenž se uskuteční v Teplicích, zaměří
na psychologické a praktické kroky, vedoucí
k úspěšnému zvládnutí stresu. Zároveň se setkáme s předními manažery z hostitelského
města. Součástí akce jsou totiž návštěva Českého porcelánu, a.s. Dubí a beseda s jeho
předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Vladimírem Feixem. Sejdeme se
také s vedoucími pracovnicemi Lázní Teplice
v Čechách.
Již několik let se v restaurantu Domyno
koná tradiční předvánoční klubový večírek,
jehož patronkou je Zdeňka Molnárová,
předsedkyně dozorčí rady Eltodo. Letos je
naplánován na 20. prosince. Ještě předtím,
6. prosince, pořádáme spolu s Dámským klubem pražského TOP HOTELu adventní setká-
30 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
KLUB SE PRAVIDELNĚ PREZENTUJE NA
AKCÍCH SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
ČLENKAMI KLUBU
JSOU PŘEDNÍ ČESKÉ
PODNIKATELKY, MANAŽERKY A DALŠÍ VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI
CZECH TOP 100
(Klub manažerek)
Na Zátorce 12
160 00 Praha 6
[email protected]
Zdeňka Molnárová, předsedkyně
dozorčí rady Eltodo: Co mi dávají klubové akce? Setkání s přítelkyněmi a poznávání
širokého spektra činností, které se za každou
jednotlivou členkou klubu skrývají. Typ
akce? Všehochuť, ať už jsou to komorní posezení u členek klubu, které jsou spjaty
s výše citovanou rozmanitostí činností či
předmětem podnikání, nebo velkolepé akce
typu kloboukové party.
Přeji všem čtenářům CZECH TOP 100
Forum pohodové a spokojené Vánoce
a v novém roce hodně zdraví, úspěchů, radosti a štěstí.
LENKA TOMEŠOVÁ
předsedkyně Klubu manažerek
Foto Klub manažerek
Klub manažerek sdružuje podnikatelky, manažerky a další ženy, výjimečné svými zkušenostmi v různých oborech. Jeho členky denně dokazují své schopnosti při řízení firem a nesou na svých bedrech odpovědnost nejen za osud svůj, ale i mnoha rodin svých spolupracovníků.
Členky odpovídají na otázku: Co vám
dávají klubové akce a který jejich typ
preferujete?
Ing. Štěpánka Lubinová, výkonná
manažerka Sdružení výrobců stínící
techniky: Hlavně odreagování od shonu
a stereotypu pracovního prostředí a stále
stejných kontaktů (přesněji řečeno stále stejného typu pracovních kontaktů). Je příjemné
stýkat se s lidmi podobné intelektuální úrovně, aniž by přitom ale člověk musel neustále
řešit profesní otázky a problémy. A které
akce preferuji? Setkání se zajímavými osobnostmi, akce společenského a polospolečenského charakteru. O něco méně vzdělávací semináře – zajímají mne, ale protože je
to můj vlastní obor, mám někdy chuť si od
nich také odpočinout.
www.czechtop100.cz
KONFERENCE
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Některé české firmy, exportující do zemí Evropské unie, začínají v souvislosti s očekávanou krizí otáčet hlavy na Východ,
směrem k perspektivním a hlavně obrovským trhům. Z nich
zeměpisně i historicky nejbližší jsou nám země bývalého Sovětského svazu, zejména pak Ruská federace.
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR KONFERENCE
A SEMINÁŘE, MÍSTOPŘEDSEDA ČESKO-RUSKÉ PODNIKATELSKÉ
RADY ZDENĚK ZBYTEK
(NA SNÍMKU VLEVO)
S MICHAILEM MAJLCEVEM, VÝKONNÝM
ŘEDITELEM URALSKÉ
ASOCIACE TURISTIKY
VLADIMÍR STRAŠKO,
VICEPREZIDENT
OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÉ KOMORY RUSKÉ
FEDERACE
když se politikům po roce 2000
„podařilo“ uvolnit zavedená odbytiště našich výrobků ve prospěch nových spojenců, v Ruské federaci mají stále české značky v paměti jako symboly
kvality a spolehlivosti. Nestátní Českoruská podnikatelská rada, v jejímž čele
stojí Ing. Jan Struž, předseda Sdružení
CZECH TOP 100, je volným seskupením
českých a ruských podnikatelů s tradičními osobními obchodními vztahy, které
jsou stále ještě silnější než oficiální pre-
I
zentace exportérů pod křídly ministrů
a prezidentů. Ministři se mění, značky
zůstávají, praktické zkušenosti a osobní
Foto autor
AYSEN NIKOLAJEV (VLEVO) ZASTÁVÁ
FUNKCI PRVNÍHO MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY
REPUBLIKY SACHA (JAKUTSKO)
kontakty znamenají víc než reference
ambasád. Proto konference na téma roz-
voje česko-ruského turistického ruchu
a seminář o průmyslových a obchodních
možnostech vzájemné spolupráce při obnově a budování energetických zařízení
v Ruské federaci přilákaly desítky zájemců. Čeští účastníci zjistili, že je třeba umět
nabízet nejen Prahu a Karlovy Vary, že
v naší zemi je řada pro ruskou klientelu
turisticky atraktivních a zcela opomíjených lokalit, jakými jsou Znojmo, Český
Krumlov, Olomouc, Kroměříž a další místa. Jakoby příslušné tuzemské státní instituce a zejména regionální a místní útvary
cestovního ruchu byly smířeny s tím, že
na Prahu a Karlovy Vary nikdo nemá. To
ruská strana je aktivnější. I když nemáme
takový potenciál, abychom zaplavili turisty všechny zajímavé oblasti Ruské federace, přece jen například i představitelům
Sachy (Jakutska) stálo za to přijet do Prahy domluvit se zdejšími cestovkami spolupráci. Protože nejsou jen Moskva a Sankt-Petěrburg!
Pokud jde o spolupráci v oblasti energetiky, v Ruské federaci existují pro české
budovatele a dodavatele zařízení tepláren a malých regionálních elektráren tisíce příležitostí k uplatnění. Samozřejmě je
ale nelze hledat na dálku nebo přes internet. Seminář organizovaný Česko-ruskou
podnikatelskou radou mohl být pro
opravdové zájemce z řad domácích podnikatelů dobrou inspirací a návodem, jak
v Ruské federaci nacházet uplatnění pro
svoji produkci a zaměstnance.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 31
CZECH TOP 100 REGION
VEČÍREK MEZI PIANY
Pozvat Pardubičáky na setkání Východočechů do Hradce Králové by mohlo být kvůli tradiční rivalitě obou měst riskantní. Ale
protože jsme, ve spolupráci se společností MARSH, oslovili v souvislosti s akcí CZECH TOP 100 REGION skutečné osobnosti, nedošlo k žádnému lokálně patriotickému slovnímu pošťuchování.
ožná i proto, že hostitelem byla vě-
M kem i slávou své produkce úctyhodná a od roku 1864 stále česká firma PETROF. Sotva by se v našich zemích našlo
více podniků s tak starou tradicí, které jsou
stále v majetku rodiny zakladatele. V elegantních prostorách PETROF PIANO SALONU jsme se mezi piany a klavíry,
z nichž každý je nejen dokonalým hudebním nástrojem, ale i uměleckým dílem
(v ceně až dva miliony korun), cítili tak trochu jako v chrámu, v němž se nehodí mluvit
nahlas. Po úvodním slově předsedy Sdružení CZECH TOP 100 Jana Struže, který
hosty přivítal slovy: “Vítám vás mezi pia-
ny!“ s výslovností zdůrazňující v posledním
slově hlásku j, ovšem ostych vyvolaný prostředím zmizel. Rozvinula se přátelská beseda na zajímavá témata, hudbou počínaje a aktuálními a dosud nepublikovanými
informacemi o situaci v obou východočeských krajích ze studie Česká centra rozvoje, se kterými přítomné seznámil její autor
Milan Damborský z VŠE v Praze, konče.
V centru pozornosti byli pochopitelně hlavně hostitelé, rodina Petrofů, přesněji její
čtvrtá a pátá generace. I když na přerušenou tradici mohli navázat až v roce 1991,
43 let od znárodnění, a továrnu plně převzali v roce 2001, tedy 137 let od jejího
32 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
V PETROF PIANO
SALONU SI ÚČASTNÍCI
SETKÁNÍ POSLECHLI
ZVUK KŘÍDLA V CENĚ
NECELÝCH DVOU
MILIONŮ KORUN
GENERACE PETROFŮ:
(ZLEVA) ZUZANA
PETROFOVÁ-CERALOVÁ
A IVANA PETROFOVÁ
(5. GENERACE), ZCELA
VPRAVO JAN PETROF
(4. GENERACE)
www.czechtop100.cz
Foto Antonín Fischer
vzniku, produkci světoznámých nástrojů
nepřerušili ani na okamžik. A o tom, že
mají tuto práci v krvi a že si celý svět značky Petrof stále váží, svědčí i to, že současná šéfka firmy Mgr. Zuzana Petrofová-Ceralová byla v roce 2005 zvolena prezidentkou Evropské konfederace výrobců
hudebních nástrojů CAFIM.
Samozřejmě, že podnik prožil i těžké
chvíle, pod jejichž tíhou by mnozí jiní restituenti všechno vzdali, rozprodali a odjeli
si užívat někam na tropické ostrovy. To
však není styl Petrofů, kteří po zakladateli
dynastie Antonínovi podědili vytrvalost,
vůli a lásku ke klavírům. Paní Dagmar Petrofová (čtvrtá generace) se stará o odbyt
v tuzemsku a ještě stačí na vnoučka ze šes-
ALESPOŇ SE PODÍVAT NA NÁSTROJE,
Z NICHŽ KAŽDÝ JE
UMĚLECKÝM DÍLEM
V UNIKÁTNÍ
BEZODRAZOVÉ
TESTOVACÍ KOMOŘE
PRO AKUSTICKÁ
MĚŘENÍ
SPOLEČNOST PETROF JE OD ROKU
1864 STÁLE V ČESKÝCH RUKOU.
TĚŽKO BYCHOM NAŠLI V ČR FIRMU
S PODOBNĚ ÚCTYHODNOU TRADICÍ.
té generace, Ivana Petrofová (pátá generace) o obchod v zahraničí…
Mohla by z toho být napínavá knížka,
obsahující i kapitoly o tom, jak se Číňané
pokusili klavír Petrof padělat, či o tom,
kdo slavný má piano Petrof nebo na ně
aspoň hraje, případně o tom, že kdosi
přišel s nápadem přidat i malou zakázkovou výrobu luxusního nábytku. A bohužel
také o tom, že náročné řemeslo, byť má
i u Petrofů zlaté dno, se rok od roku z Česka vytrácí, takže výroba vyžadující nejen
šikovné ruce, ale i dobré uši a přesný
zrak, by se mohla dostat do problémů.
U Petrofů jsme se znovu přesvědčili
o tom, jak jsou setkání organizovaná Sdružením CZECH TOP 100 užitečná. Nejen, že
přivážíme zajímavé a aktuální informace, že
vytváříme uvolněnou a přátelskou atmosféru
k seznámení osobností, jimž je každá hodina týdne vzácná, ale zároveň také přibližujeme místním jejich nejbližší okolí. Věřili byste, že manažeři z jedné firmy neměli nikdy
možnost podívat se do té sousední? Stejně
tak tomu bylo u Petrofů. Všichni přítomní
znali značku i výrobek, ale se zaujetím si
prošli i výrobu. Tak takhle se to dělá…?
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 33
LITERATURA
PSANÍ JE DŘINA
Magda Váňová patří k nejúspěšnějším českým spisovatelkám současnosti. Její romány pro
ženy se dobře prodávají. Byť sama podobné členění do kategorií neuznává. A když se zeptáte,
zda píše o tom, co sama prožila, jen se usměje: „Kdepak, vymýšlím si. A je to pořádná dřina!“
MAGDA VÁŇOVÁ
BĚHEM VELETRHU
SVĚT KNIHY
CZECH TOP 100 První otázka, která se ozve při vašich autogramiádách, zní: Prožila jste ten příběh
vy nebo někdo z vašich blízkých?
Nikdo mi nevěří, že si náměty vymýšlím. Já
se horko těžko snažím vysvětlit, že k napsání románu mám vždy pranepatrné důvody.
V jedné mé knížce se například chystají
dvě ženské, že se navzájem otráví muchomůrkou zelenou, a nakonec zemře nešťastnou náhodou chlapeček jedné z nich, které-
ho mají obě nesmírně rády. A teď se všichni
ptají: To se skutečně stalo? Já odpovídám:
ne, jenom jsem jela jednou na kole do Šárky a poslouchala rádio, v němž vykládala
nějaká holka, jak její kamarádka na koleji
umřela, a nevědělo se, proč. Nakonec se
ukázalo, že se otrávila muchomůrkou zelenou, ale že byla sušená, a proto se na to tak
špatně přišlo. Tohle mně stačí a kolem toho
vznikla absolutně jiná knížka.
Vaším nejnovějším
románem je Pavouk v síti. Co vás
k jeho napsání inspirovalo?
Na dovolené v Řecku mě zaujal starší pár,
byli to Holanďané. Moc hezky se k sobě
chovali a skutečně si to užívali. Když jsem
CZECH TOP 100
KAŽDÝ ROMÁN MÁ V SOBĚ
STŘÍPKY Z MÉHO ŽIVOTA. ALE
JEN TAKOVÉ DROBNOSTI.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
se vrátila, tak jsem se rozhodla, teď napíšu
knížku o lásce lidí, kteří už dospěli do určitého věku, něco si prožili, ale jejich cit je
stále krásný a pevný. Moje stará maminka
mně říkala: No, to bude krásný, já už se na
to těším! Samozřejmě, je to o něčem absolutně jiném. Z ženské se vyklubala potvora
non plus ultra. Ale vždycky k tomu přistupuji s dobrým úmyslem.
CZECH TOP 100 Ale popisovat něco,
co člověk sám prožil, musí přece
být snazší. Nikdy jste se o to nepokusila?
Pro mě ne. Protože já jsem zjistila, že se
mně při tom úplně mění jazyk. Když mám
popisovat něco, co dobře znám, je to pro
www.czechtop100.cz
mě daleko, daleko těžší, než si to celé vymyslet.
měsíc špatně od žaludku, protože vím, že
přetahuju a že jsem už měla psát. Je to tím,
že se mně do toho fantasticky nechce. Cítím se unavená. Přitom mám náhodou na
tuhle knížku nejvíce poznámek, daleko
více, než jsem zvyklá mít. Dokonce mám
i název, což se stalo poprvé, protože já ho
vždycky vymýšlím, až když je knížka úplně hotová. Takže moje smlouvy vždycky
vypadají jako smlouva na knížku xy. Tahle
poslední by se měla jmenovat Ať myši nepláčou. To je takové přísloví, které by mělo
znamenat, ať je doma stále dostatek.
ZATÍM POSLEDNÍM
ROMÁNEM MAGDY VÁŇOVÉ JE PAVOUK V SÍTI
CZECH TOP 100 Takže žádný z vašich deseti románů nezachycuje nic
z vašeho života?
Ale určitě, každý. Každý román má v sobě
střípky mého života, drobnosti, ale ne ten
základ. Nepůjčuji si osudy, ale půjčuji si
interiéry, podoby lidí. Je to ovšem hlavně
z pohodlnosti, mně se potom lépe píše.
CZECH TOP 100 Máte při psaní ně-
jaké pomůcky?
Teď už jsem to dvě knížky nedělala, ale
předtím mně to dost pomáhalo. Na záchodě jsem měla na nástěnce velkou čtvrtku a na ní jsem měla fixem nakreslených
svých šest hlavních hrdinů, aby byly vidět
vlasy, abych viděla, kdo byl přehnaně
tlustý, kdo přehnaně hubený. Je fakt, že
když na tom záchodě sedíš a pořád na ně
čumíš, tak si to dobře zapamatuješ...
Romány
Magdy Váňové
z nakladatelství
Šulc – Švarc
Tereza
Zapomeň na minulost
Sestra a sestřička
Když ptáčka lapají
S tváří beránka
Štěstí Aloise Peina
Past
Přítulný zajíček
Kukaččí mládě
Pavouk v síti
CZECH TOP 100 Jak se člověk vlast-
ně stane spisovatelkou?
Žádné vnitřní pnutí to nebylo. Byl to akt
zoufalství, další způsob, jak se uživit. Když
se mě na to ptají, říkám: To můžete dělat
taky, jen musíte umět sedět na zadku, být
pracovitý a na sebe strašně přísný. Mnozí
s tím nesouhlasí, ale mně to tak připadá.
Pomohl vám společný život s básníkem a spisovatelem Vlastimilem Maršíčkem?
Určitě. Spolu jsme žili šestnáct let. On mě
naučil literárně pracovat, stejně jako zodpovědnosti k tomu, co píši. V době, kdy
jsme se znali, jsem překládala, takže mě
spíše učil překladatelskému řemeslu, ale
pořád zdůrazňoval, že musím především
ovládat dobře češtinu, abych mohla tlumočit myšlenky z jiného jazyka. Když žijete
tak dlouho s někým, kdo se živí pouze slovem, tak to ve vás něco zanechá.
Foto Nakladatelství Šulc-Švarc
CZECH TOP 100
VE SPOLEČNOSTI ČLENŮ
NAKLADATELSTVÍ –
MAJITELE MILOSLAVA
ŠVARCE, VERONIKY
BAŠTOVÉ A JIŘÍHO
KOREJČÍKA
takových padesát stránek. A to hlavní začíná po Vánocích, na začátku jara, na jaře.
Vím, že vždycky v květnu, když se pořádá
pražský knižní veletrh, to u mě začíná jít
takzvaně z tlustých do tenkých, protože
to už je potřeba zavírat knížku, jelikož se
musejí začít dělat korektury. A z vlastní
zkušenosti vím, že čím větší časový prostor
na ně mám, tím je ta knížka nakonec lepší.
Dělám si dvě korektury, než to vůbec dám
z ruky, a pak děláme ještě tři další s redaktorem. To je na dnešní dobu, myslím,
nadstandard.
CZECH TOP 100 Jak si vybíráte náměty?
Cokoliv mě napadne, hned si dělám poznámky do počítače. Třeba teď už je mně
CZECH TOP 100 Připravujete se i po
stránce faktografické?
V jedné knížce jsem měla kupříkladu postavu sládka. Tak jsem kvůli tomu přečetla
pět knížek o pivu. Ale objevilo se toho tam
z nich jen hodně málo. A pak to hned zapomenu.
CZECH TOP 100 Proč se v knihkupectvích nejvíce prodávají romány
pro ženy?
Je statisticky dokázáno, že ženské čtou
více. Navíc chlapi patrně nepovažují knihy o vztazích za literaturu a nebaví je to.
Když se řekne ženský román, každý to
automaticky považuje za něco pokleslého.
Jenže já vůbec nevidím rozdíl mezi ženskou a jinou literaturou. Chápu odlišnosti
například tvorby pro děti a mládež, ale
v tomto případě opravdu ne.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 Promítl se váš partner v některém z vašich románů?
Snad nejvíce v postavě Josefa v knize Zapomeň na minulost. Ale i ti, kteří ho dobře
znali, by ho v ní neodhalili. Protože to je
mrzák, který skončil na vozíku. Ale jsou
tam takové drobnosti.
CZECH TOP 100 Jaký je váš pracovní režim?
Na podzim začnu psát. Něco upíšu do
Vánoc, vždycky se snažím udělat alespoň
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 35
Máme společný zájem
Jednatel Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), organizace s téměř osmdesátitisícovou členskou základnou, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., ztotožnil svůj sen se skutečností. Je stejně myslivcem, lesníkem, jako i vášnivým kynologem. Vidí však i četné problémy,
které koexistence volně žijící zvěře a bující lidské civilizace přináší.
CZECH TOP 100 Z jakých tradic a kořenů vychází české myslivecké hnutí?
Jsme spojeni a propojeni ve svém konání
nejbohatšími tradicemi. Československá
myslivecká jednota byla založena v roce
1923 v Brně. Smyslem jejího vzniku bylo
sjednocení a spojení různých mysliveckých, loveckých, střeleckých a kynologických spolků do jedné organizace. Její
zakladatelé si uvědomovali nutnost společného postupu a hlavně pociťovali odpovědnost vůči budoucímu vývoji.
CZECH TOP 100 Předpokládáme, že
nezačínali od nuly.
36 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
VELKÝM PROBLÉMEM
SE STALO PŘEMNOŽENÍ DIVOČÁKŮ A Z NĚJ
VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY
NA ZEMĚDĚLSKÝCH
PLODINÁCH
Mohli se opřít o bohaté zkušenosti. Čecha, Moravana, Slezana, ale i Slováka
jsme mohli najít v každém revíru téměř
po celé střední Evropě. Jako národní
myslivecká jednota jsme se záhy po svém
založení podíleli, spolu s Polskem, Rumunskem a Francií, na ustavení Mezinárodní
rady pro lov a ochranu zvěře – CIC. Po
druhé světové válce se ČSMJ zúčastnila
přípravy nového zákona o myslivosti,
který byl přijat v roce 1947. V roce 1961
došlo ke sjednocení Československé myslivecké jednoty a Zväzu poĺovnických
ochranných sdružení na Slovensku v Československý myslivecký svaz, ze kterého
se později vyvinul Český myslivecký svaz
www.czechtop100.cz
MYSLIVOST
KDYBY SE DVA ROKY V ČESKÉ REPUBLICE NELOVILO,
DOŠLO BY K TOMU, ŽE BY NA POLÍCH NEVYROSTL
ANI KLAS A V LESÍCH SE NEUJAL JEDINÝ STROM.
jí z premisy, že zvěř je přírodní bohatství
a les je národním bohatstvím států. Ale
když přírodní bohatství kousne do národního bohatství, myslivci za to musejí platit.
CZECH TOP 100 Vyvíjí se, v souvislosti s měnícími se ekonomickými
podmínkami, i lovecká legislativa?
Zcela určitě. Dnes již platí modernější předpisy. Přísné prvky vnesli do režimu i Němci
za protektorátu, kdy u nás začala platit
ustanovení z říšského mysliveckého zákona. Zákon o myslivosti je v každé době
a dějinné etapě vždy velmi složitý a často
pro jednotlivé skupiny kontroverzní. Vždyť
tu jsou na jedné straně vlastníci pozemků,
na druhé pak myslivci a především volně
žijící zvěř. Ale je důležité, že vedle legislativy se vyvíjejí i vzdělanost a osvěta. Plným
právem se můžeme pochlubit vzdělanostní
úrovní našich myslivců. V minulosti to byli
většinou zaměstnanci panovníků nebo velkých vlastníků a hraběcích rodů. Pokaždé
absolvovali složitou praxi, museli být adjunkty. Byli i takzvaní facíři, kteří cestovali
od panství k panství, chodili na zkušenou.
Posléze se z nich stávali správci, revírníci,
lesní radové, vrchní lovčí...
CZECH TOP 100 Existuje u nás ještě
dostatek lokalit pro výkon myslivosti?
Jsem přesvědčen, že ano. Česká kotlina
je vynikajícím prostorem. Byť jsme malým
územím, máme zde významné rozdělení
MYSLIVOST NENÍ
ZDALEKA JEN STŘÍLENÍ,
JAK SI LECKDO
PŘEDSTAVUJE
ŽIVOTNÍ PROSTOR
ZVĚŘE SE BOHUŽEL
NEUSTÁLE ZMENŠUJE
a z něj v roce 1992 Českomoravská myslivecká jednota.
CZECH TOP 100 Jak pohlížíte na lovectví, jaké místo zaujímá v lidské
aktivitě?
Kdyby nebyl lov, nebyl by člověk dnes tím,
čím je. Naše tělesné parametry se začaly
rozvíjet, až když jsme začali konzumovat
živočišnou bílkovinu. Je zcela nepopiratelně dokázáno, že u mužů je lov přímo geneticky zakódován. Vždyť v každém z nich
je kus lovce. Žijeme ve střední Evropě a lov
tu existoval mnohem dříve než zemědělství.
Již od 9. století se u nás začaly objevovat
myslivecké zákony, které omezovaly lov
nebo nařizovaly přísná pravidla. Od 17.
století pak vytvářel celý systém nařízení, určujících doby lovů, co se smí a nesmí lovit.
Za vlády Marie Terezie a Josefa II. padla
určitá privilegia. Nové úpravy daly právo
lovit kromě panovníků a šlechtických rodů
i měšťanům. Zakotvily však i povinnost, že
za škody způsobené zvěří ručí „nájemce“
honitby. Tak vznikly zvláštnosti, přesná
pravidla, která jsou dnes platná pouze
v několika státech střední Evropy. Vycháze-
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 37
MYSLIVOST
krajiny – od nejvyšších hor až po nížiny.
Přes třiatřicet procent plochy státu je zalesněno, to je téměř nejvíce v Evropě. Obce
jsou od sebe relativně vzdálené, honitby
poskytují dostatek místa pro volně žijící živočichy. Vhodného prostředí máme opravdu dostatek a disponujeme také dobrou
druhovou rozmanitostí zvěře. Dosahujeme
i slušných početních stavů.
CZECH TOP 100 Je nás kolem deseti
milionů, kolik zvěře s námi přebývá na území republiky?
Přibližně 25 000 kusů jelení zvěře, 15 000
dančí zvěře, 12 000 muflonů a jelenů sika,
350 000 srnčí zvěře. Máme problémy
s černou zvěří. Její počet u dospělých
jedinců je okolo 35 000 kusů, ale reprodukce je obrovská. Vloni se u nás ulovilo
144 000 divočáků. Je to historicky největší
počet. Ubývá zajíců, bažantů, koroptví.
Mizí i tetřev, tetřívek a mnoho jiných. Jejich
životní prostředí se mění a přestává vyhovovat jejich základním potřebám. Naopak
se množí bobr, kormorán, volavka, vydra.
Jejich stavy ovšem budeme eliminovat jedině jako službu státu, byť již nyní způsobují
milionové škody.
CZECH TOP 100 Obešli bychom se
bez organizované myslivosti?
Myslivost je významná hospodářská činnost v naší krajině a přírodě. Musí být
cílevědomě organizována a lidská populace by měla být k této prospěšné činnosti
vychovávána a připravována. Kdyby se
dva roky v České republice nelovilo, tak
by na polích nevyrostl ani klas a v lesích
ani jediný strom. Dynamičnost reprodukce
jednotlivých druhů a populací je obrovská.
A to především u spárkaté, hlavně jelenovité, zvěře a divočáků. V tomto smyslu se
snažíme působit i na děti, aby pochopily,
jaké jsou běžné životní procesy. Realita je
ovšem taková, že mladá generace spíše
vnímá zvěř v Africe nebo v Austrálii, již
méně pak tu, která žije za jejich zahrádkami. Snažíme se vytvářet myslivecké
kroužky, organizujeme nejrůznější vzdělávací akce, soutěže a přebory o Zlatou
srnčí trofej.
je několik. Roli hrají nepochybně značné
finanční náklady, dnešní mládež má také
oproti minulým pokolením širší spektrum zájmů, je méně koncentrovaná, často jí nezbývá dostatek času na provozování myslivosti.
CZECH TOP 100 Jaké je složení členské základny Českomoravské myslivecké jednoty?
Jsme organizací s poměrně vysokým průměrným „mysliveckým“ věkem, ten činí kolem osmapadesáti let. Generační otázka
je proto na pořadu dne. Příčin tohoto stavu
38 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
ZVĚŘ JE POTŘEBA PRAVIDELNĚ DOKRMOVAT
SVOU NEZASTUPITELNOU ÚLOHU V PŘÍRODĚ MÁ I TZV. ŠKODNÁ
Ale myslím si, že ke zvýšení její přitažlivosti
mohou hodně přispět osvěta, škola, rodina
i mediální podpora. Někdy se pozornost
sdělovacích prostředků soustřeďuje hlavně
na senzace, nedostatky, zjevné problémy.
Přesto je názor veřejnosti na myslivost veskrze pozitivní. Dokonce se jí věnuje stále více
žen, především kynologii, trubačství nebo
sokolnictví. Nyní vzniká i Klub českých dam
v myslivosti při ČMMJ.
CZECH TOP 100 Na co jste v naší
myslivosti nejvíce pyšný?
Jsem hrdý na českou myslivost jako celek,
nicméně je potřeba vyzdvihnout vynikající
úroveň našeho sokolnictví a kynologie. Sokolnictví patří mezi prastaré způsoby lovu
a my se můžeme pochlubit jedním z nejstarších sokolnických klubů. Každoročně
na počátku října pořádáme v Opočně
mezinárodní sokolnické setkání, na které
přijíždějí účastníci z celého světa. Obdob-
www.czechtop100.cz
ně patříme dnes ke špičce i v oboru kynologie. Těší mne spolupráce s myslivci ze
sousedních zemí. Vysoce nadstandardní
vztahy máme především se Slovenskem,
ale i s Němci, Poláky, Maďary, Rakušany
a mnoha dalšími. Organizujeme pro nás
i pro ně různá společná setkání či soutěže, například mistrovství ve vábení jelenů.
Toho se například zúčastňuje dvanáct
až třináct států. Existují také mezinárodní
soutěže trubačů, přičemž klub trubačů při
ČMMJ má přes 400 členů.
CZECH TOP 100 Jsou pytláci stále
tak velkým nebezpečím?
I u nás je pytláctví považováno za jednu
z nejstarších lidských činností. Boj s ním
je stále složitější, protože se dostalo na
vysokou technickou, přímo elektronickou
úroveň. Vyskytuje se v několika podobách,
přičemž největší hrozbou je to organizované, buď pro maso nebo pro trofeje. Jde
o skupiny, operující v odlehlých oblastech,
velmi často ve vojenských prostorech, které
jsou nedostatečně střežené. Policie i myslivci jsou mnohdy bezmocní.
Vystudoval střední lesnickou školu v Písku a lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Doktorandské
studium absolvoval v Ústavu ochrany lesů a myslivosti lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Působí jako lektor a zkušební komisař
pro všechny stupně mysliveckého vzdělávání a také jako
mezinárodní rozhodčí ČMMJ pro všechny stupně a typy
zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů malých plemen. Od
roku 2006 je jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.
Zélandu, zatímco u nás se pohybuje okolo
140 až 170 kilogramů. Jelen se musí ukrývat před člověkem, před civilizací. Přitom
má během dne až šestnáct potravních period. Měl by stát na louce a pást se, ale je
zahnán mimo tyto prostory. Aby ukojil hlad,
kousne do stromu. V tom okamžiku přiběhne lesník a vypočítává škody. Hned za ním
dorazí ekologický aktivista a volá: Vystřílejte jeleny, žerou nám naše lesy! To je sou-
PLNÝM PRÁVEM SE DNES
MŮŽEME POCHLUBIT
VYSOKOU VZDĚLANOSTNÍ
ÚROVNÍ NAŠICH MYSLIVCŮ.
časná realita v České republice, protože
ekologičtí aktivisté skutečně požadují, aby
byli výrazně eliminovány veškeré druhy
spárkaté zvěře. Někde prosazují dokonce
jejich totální likvidaci. O tomhle veřejnost
nic netuší. Jiní naši spoluobčané se čtyřkolkami zase vytrvale brázdí všechny naše
hory a lesy. Policie je vůči nim bezmocná,
lesní stráž dokonce již přinesla své oběti,
zaviněné těmito gangstery, kteří si mohou
dovolit téměř všechno.
K POVINNOSTEM
MYSLIVECKÝCH SDRUŽENÍ PATŘÍ I ÚDRŽBA
POSEDŮ A DALŠÍCH
ZAŘÍZENÍ
ZIMA JE PRO OBYVATELE LESŮ A POLÍ
OBDOBÍM NAMÁHAVÉHO SHÁNĚNÍ POTRAVY
CZECH TOP 100 Přesto je třeba si asi
přiznat, že určité druhy zvěře se skutečně přemnožily a škodí.
Spárkatá zvěř má v důsledku podivného pojetí zemědělské výroby stále lepší podmínky
pro svou existenci. Nejtypičtějším příkladem
je černá zvěř, divočák. Jde o velmi přizpůsobivý druh vůči všem přírodním podmínkám.
Divočáci začali využívat stávajících aktivit
člověka. Od poloviny dubna vytvoří řepka
na obrovských lánech dokonalý kryt, do něhož se okamžitě přesunují. Žerou, rozmnožují
se, odpočívají. Z řepky přejdou plynule do
pšenic, následně do kukuřic, které se pěstují
až do zimy. Dvě třetiny roku je divočák těžko
lovitelný. Kde je problém, je snad nabíledni.
Zemědělci přitom chtějí po myslivcích, aby jim
škody uhradili. Ale jak lovit uprostřed třísethektarového lánu, to už nikoho z pěstitelů nezajímá. Divočák navíc likviduje jako všežravec
veškerou drobnou zvěř – zajíce, koroptve, bažanty. Prochází krajinou a konzumuje vše, co
objeví. To je tvrdá realita. A také další důkaz
toho, že bez vzájemné spolupráce myslivců,
zemědělců a lesníků se neobejdeme. Zájem
všech zúčastněných by přece měl být stejný,
trvalá ochrana přírody a zachování druhové
rozmanitosti.
ZDENĚK HRABICA
Foto Zdeněk Hrabica a archiv ČMMJ
CZECH TOP 100 Jak idylické nebo
konfliktní je soužití lidské a zvířecí
komunity?
Urbanizace a stavby silnic a dálnic významně ovlivňují i chov zvěře. Člověk si
málo uvědomuje, jak nežádoucím způsobem jsme změnili životní cykly mnoha
druhů zvířat. Vezměme si například jelena.
Historicky žil na volných plochách nebo na
okrajích lesů. Dnes ho člověk zatlačil do
nejvyšších hor, do nejhustších lesů, kde má
poměrně málo možností k získávání vhodné potravy. Je prokázáno, že geneticky by
mohl dosahovat až 300 kilogramů hmotnosti, jako je tomu například na Novém
Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 39
CHOVATELSTVÍ
stavení. Ale pamatuji se, že když jsem
v šestnácti přijel do Hradce Králové za nestorem chovu gigantů Viktorem Engelem,
nechtěl se se mnou vůbec bavit. Prý, že jsem
moc mladý, že na to nemám peníze. Jenže
já pořád šetřil, to, co utratili jiní kluci po diskotékách, jsem vrážel do holubů. Nakonec
jsem jeden pár od něj koupil. Řekl si o sto
marek. Pro mě to tehdy byla obrovská částka, ale nikdy jsem nelitoval. Tímto krokem
totiž začal můj špičkový chov gigantů.
Pamatujete si na svoji první soutěž?
Na holubářskou výstavu jsem se poprvé přihlásil ve svých sedmnácti. Dobře si vzpomínám i na své první vítězství v Poděbradech.
Nejvíce si pochopitelně cením svých tří titulů
mistra Evropy.
OKŘÍDLENÝ KONÍČEK
Všichni, kteří mají holuby zafixované jen jako obtížné, nákazy
šířící špindíry, by si měli přečíst následující řádky. Chov ušlechtilých plemen těchto opeřenců je totiž v České republice na vysoké úrovni. Ondřej Matouš (v „civilu“ ředitel Výstaviště v Lysé
nad Labem), s nímž jsme na toto téma hovořili, se dokonce stal
v tomto oboru již třikrát mistrem Evropy.
ONDŘEJ MATOUŠ
S JEDNÍM ZE SVÝCH
CHOVANCŮ
TENTO PŘEDSTAVITEL
PLEMENE GIGANT MU
SVÝM VZHLEDEM DĚLÁ
SKUTEČNĚ ČEST
Jak dlouho se téhle zálibě věnujete?
Od svých sedmi let. Začínal jsem, společně
s bratrem, s poštovními holuby. Závodně
jsem ale nikdy „nelétal“. V jedenácti jsem si
potom pořídil kingy, což je jedno z největších chovných plemen. S jejich prvním párem mám zajímavou historku. Všichni mě
ubezpečovali, že king nelétá, že je to něco
jako chodící slepice. Tak ten pár, první co
udělal, bylo, že vyletěl na střechu a zmizel.
Po dvou dnech se vrátila holubice. Vylezl
jsem za ní s podběrákem, ale jak jsem jí
chtěl ulovit, tak jí klepla pepka.
Kdo vám pomáhal a radil?
Velkou oporu jsem našel ve svých prarodičích. Holuby jsem měl u nich v Milovicích,
kam jsem dojížděl jen o víkendech, a oni
se o ně přes týden starali, včetně kroužkování. To je hodně důležité, protože když
holuby neokroužkujete včas, tak už to nezvládnete nikdy. U holouběte to musíte
stihnout během dvou dnů.
Jak se ze začátečníka stane uznávaný chovatel a mistr Evropy?
Strašně těžko. Pro mě bylo výhodou, že
plemeno Gigant, které v současnosti chovám, nebylo v České republice takzvaně
založeným druhem. Já se stal, ve svých 22
letech, iniciátorem vzniku Klubu chovatelů
gigantů. Přes sebe jsem tak dal dohromady
i mnohem starší chlapy, kteří měli ta nejlepší
zvířata, a tím si získal mezi nimi určité po-
Co všechno se na soutěžích hodnotí?
Posuzuje se celý tělesný rámec, od zobáku
po šíři ocasu, dále kondice zvířete, ale i to,
zda není například zahmyzeno. Hodnocení
je přísně anonymní, posuzovatel nikdy nezná
majitele. Maximum přidělených bodů je
100, ale to je jen teorie. Evropská elita dosahuje 97, domácí 95-96 bodů.
Člověk by řekl, že holubářství je nenáročné hobby, pták se postará z velké části sám o sebe...
Je to každodenní starost. Holubi už dávno
nepolaří, tedy neživí se na polích, protože by
se otrávili používanými pesticidy. Chováme
je proto ve voliérách, staráme se o krmení,
napájení, čištění. Tvrdí se, že holub dostane
čistou vodu maximálně jednou týdně. Ve většině případů se totiž do ní přidávají vitamíny
a probiotika. Vše je podřízeno dosažení potomstva a úspěchu na výstavách. Musíme se
rovněž vyznat v genetice, dokázat sestavit
páry tak, abychom se dostali až na vrchol. Je
nicméně paradoxem, že když už se nám podaří odchovat dokonalé zvíře, nikdy nám
nedá potomky podobné kvality. Takže stejnou cestu musíme opakovat znova a znova.
JIŘÍ HÁJEK
40 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Foto archiv
JE ZVLÁŠTNÍM PARADOXEM, ŽE KDYŽ UŽ SE NÁM
PODAŘÍ ODCHOVAT DOKONALÉ ZVÍŘE, NIKDY
NÁM NEDÁ POTOMKY PODOBNÉ KVALITY.
www.czechtop100.cz
ČERSTVÉ OVOCE
A ZELENINA
OD VAŠEHO SPOLEHLIVÉHO PARTNERA
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ
EVROPĚ
ČEROZFRUCHT s. r. o., P. O. Box 137, Na Výsluní 765/23, 100 00 Praha 10
Tel: +420 283 001 111, Fax: +420 283 001 222, E-mail: [email protected] www.ceroz.com
STUDIE
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
SE BÁT NEMUSÍTE
pro tuzemskou ekonomiku, ale hlavně přinese nové příležitosti a lepší kvalitu života místním obyvatelům.“ Oproti loňskému
roku, kdy byla pozornost věnována kvalitě
života a ekonomické kondici padesáti nejvýznamnějších českých měst, má veřejnost
nyní nově k dispozici srovnání šedesáti tří
největších sídel České republiky, a to z hlediska sociální situace.
JINDŘICHŮV HRADEC
Nejlepší sociální situací v České republice
se může pyšnit jihočeský Jindřichův Hradec.
„Města Jihočeského kraje se i v minulých
letech v průzkumech MasterCard česká
centra rozvoje těšila velmi dobrým celkovým výsledkům. Proto není umístění Jindřichova Hradce na vrcholu žebříčku nikterak
nečekané. V tomto městě byl zaznamenán
nejnižší počet trestných činů na 1000 oby-
Jindřichův Hradec s poměrně velkým náskokem předčil Prahu
a umístil se na prvním místě v žebříčku sociální situace v České republice. Na jeho opačném konci podle očekávání skončila
města z regionů, trpících značnými ekonomickými problémy.
polečnost MasterCard ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100
přišla s výsledky již 4. ročníku unikátní so-
S
cioekonomické studie MasterCard česká
centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval
tým odborníků z Vysoké školy ekonomické
v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnocení 63 největších českých měst. Podle
projektu MasterCard česká centra rozvoje
je nejlepší sociální situace v Jindřichově
Hradci, který získal 91,81 bodů. Na druhém místě se umístila Praha s 90,09 body.
Třetí příčku obsadil Hradec Králové (89,38
bodů).
Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe, k projektu uvedl: „Již
z minulých let jej považujeme za úspěšný
a chceme jej podporovat i nadále. Pozitivní rozvoj jednotlivých měst a potažmo
regionů České republiky není důležitý jen
NA NEJVYŠŠÍ PŘÍČCE
SE UMÍSTIL JIHOČESKÝ
JINDŘICHŮV HRADEC
VYTVÁŘENÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH PODMÍNEK
PRO RODINY S DĚTMI
JE DŮLEŽITÝM PŘEDPOKLADEM ZDRAVÉHO
ROZVOJE MĚST
V PRAZE JSOU
NEJVYŠŠÍ MZDY
A STAROBNÍ DŮCHODY,
ALE I CENY BYTŮ
A KRIMINALITA
O PRVENSTVÍ JINDŘICHOVA HRADCE ROZHODLY
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ ÚROVEŇ KRIMINALITY A VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY V POLITICE ZAMĚSTNANOSTI.
42 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
www.czechtop100.cz
Foto archiv
vatel a zároveň také nejnižší hodnota násilných činů na 10 tisíc obyvatel, což souvisí
s výbornými výsledky na trhu práce. Spolu
s Českými Budějovicemi vykazovalo město
Jindřichův Hradec k 30. 4. 2011 s 22 %
druhý nejnižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti. Registrovaná nezaměstnanost,
která v Jindřichově Hradci činí 5,4 %, je
pak třetí nejmenší v republice. Mezi negativní faktory ovšem patří v porovnání
s ostatními městy nízký starobní i invalidní
důchod,“ okomentoval první místo v žebříčku prof. RNDr. René Wokoun, Csc., ředitel
Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické a současně vedoucí
metodického týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.
PRAHA
V žebříčku sociální situace se metropole
MĚSTA Z KONCE
ŽEBŘÍČKU SE
POTÝKAJÍ ZEJMÉNA
S NEDOSTATKEM
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
NÁRŮST TRESTNÉ
ČINNOSTI TRÁPÍ
PŘEDEVŠÍM VELKÉ
MĚSTSKÉ AGLOMERACE
České republiky umístila na výborném
druhém místě s 90,09 indexních bodů.
Přestože hlavní město dominovalo v mnoha kategoriích studie, několik faktorů mu
znemožnilo získat v průzkumu nejvyšší
příčku. Praha například zaujala čelní
pozici v žebříčcích nejnižší míry nezaměstnanosti, nejvyšší úrovně mezd a starobního důchodu. Zároveň ovšem vykazuje také nejvyšší ceny bydlení a první
místo jí připadlo i v tabulce kriminality.
S 57,57 trestnými činy na 1000 obyvatel
tak může být označena za centrum kriminálních aktivit v České republice. V tom
jí „konkuruje“ Ostrava, v níž bylo registrováno jen o něco menší počet trestných
činů. Na druhé straně je třeba připomenout, že hlavní nebo největší města jsou
postižena masivním nápadem kriminality
i v jiných zemích.
HRADEC KRÁLOVÉ
Krajské město Hradec Králové se v žebříčku sociální situace v České republice umístilo na celkovém třetím místě
s 89,38 indexními body. Prosazovalo
se ostatně i v minulých ročnících studie MasterCard česká centra rozvoje,
v roce 2010 v ní bylo dokonce vyhodnoceno jako vůbec nejlepší. Letos získal
Hradec Králové první pozici v kategorii
naděje dožití mužů. Také se v něm dobře hledá zaměstnání. K 30. 4. 2011 měl
totiž s 24 % pátý nejnižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti a stejnou příčku
zaujal i v žebříčku nejnižší míry nezaměstnanosti (6,0 %).
„Problém nezaměstnanosti a poskytování
sociálních dávek je úzce propojen. Jedním
ze způsobů, jak zlepšit jejich distribuci, je
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 43
STUDIE
Celkové výsledky sociální situace
v 63 největších českých městech
MĚSTA S PODPRŮMĚRNOU
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
MĚSTO S NEJLEPŠÍ
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
1. Jindřichův Hradec (JHČ)
91,813
MĚSTA S VYNIKAJÍCÍ
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
38. Nový Jičín (MSK)
84,996
39. Litoměřice (ULK)
84,952
40. Olomouc (OLK)
84,943
41. Valašské Meziříčí (ZLK)
84,922
84,888
2. Praha (PHA)
90,090
42. Kroměříž (ZLK)
3. Hradec Králové (KHK)
89,377
43. Bohumín (MSK)
84,877
44. Příbram (STČ)
84,852
45. Cheb (KVK)
84,702
46. Opava (MSK)
84,671
MĚSTA S VÝBORNOU
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
4. Náchod (KHK)
88,825
47. Litvínov (ULK)
84,671
5. Pardubice (PAK)
88,662
48. Chomutov (ULK)
84,597
6. Písek (JHČ)
88,345
49. Karlovy Vary (KVK)
84,585
50. Děčín (ULK)
84,585
51. Vsetín (ZLK)
84,515
52. Havířov (MSK)
84,487
MĚSTA S DOBROU
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
7. České Budějovice (JHČ)
87,877
53. Most (ULK)
84,373
8. Třinec (MSK)
87,613
54. Břeclav (JMK)
84,340
9. Tábor (JHČ)
87,558
55. Přerov (OLK)
84,102
87,512
56. Hodonín (JMK)
84,088
11. Plzeň (PLK)
87,460
57. Ostrava (MSK)
84,009
12. Blansko (JMK)
87,238
13. Jablonec nad Nisou (LIB)
87,124
14. Zlín (ZLK)
86,959
MĚSTA SE ZHORŠENOU
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
15. Vyškov (JMK)
86,945
58. Orlová (MSK)
83,972
16. Strakonice (JHČ)
86,793
59. Znojmo (JMK)
83,788
17. Teplice (ULK)
86,595
60. Krnov (MSK)
83,659
18. Žďár nad Sázavou (VYS)
86,457
61. Šumperk (OLK)
83,503
19. Havlíčkův Brod (VYS)
86,278
62. Sokolov (KVK)
83,470
20. Jihlava (VYS)
86,203
63. Karviná (MSK)
83,016
21. Trutnov (KHK)
86,202
22. Brno (JMK)
86,025
10. Mladá Boleslav (STČ)
MĚSTA S PRŮMĚRNOU
SOCIÁLNÍ SITUACÍ
23. Jirkov (ULK)
85,749
24. Český Těšín (MSK)
85,718
25. Kutná Hora (STČ)
85,699
26. Klatovy (PLK)
85,678
27. Chrudim (PAK)
85,657
28. Ústí nad Labem (ULK)
85,527
29. Třebíč (VYS)
85,451
30. Liberec (LBK)
85,418
31. Kladno (STČ)
85,390
32. Česká Lípa (LBK)
85,275
33. Frýdek-Místek (MSK)
85,247
34. Uherské Hradiště (ZLK)
85,198
35. Kolín (STČ)
85,129
36. Prostějov (OLK)
85,128
37. Kopřivnice (MSK)
85,039
Zdroj: Studie MasterCard česká centra rozvoje 2011,
hodnota uvedena v indexních bodech.
Studie byla zpracována týmem Vysoké školy
ekonomické v Praze, který pracoval ve složení
prof. RNDr. René Wokoun, Csc., Ing. Milan Damborský,
Ph.D. a RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
podle společnosti MasterCard využití sociálních karet. Jejich cílem je nejen celý
proces zjednodušit a zamezit případnému
zneužívání, ale i dosáhnout finanční úspory pro stát. Tento systém využívá již mnoho evropských i mimoevropských státních
MÍSTO, V NĚMŽ
ŽIJEME, BY NÁM MĚLO
POSKYTOVAT VÍCE NEŽ
JEN POUHOU OBŽIVU
V HRADCI KRÁLOVÉ
MÁTE ŠANCI SE DOŽÍT
VYSOKÉHO VĚKU
správ, kde se sociální karty těší velkému
úspěchu,“ poznamenala k problematice
sociálních dávek Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Slovinsko.
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NAJDETE NA
INTERNETOVÉ ADRESE WWW.CENTRAROZVOJE.CZ.
ORGANIZÁTOR
44 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
www.czechtop100.cz
CESTOVÁNÍ
NA STŘEŠE EVROPY
Výše se vlakem na našem kontinentě nedostanete. Však také konečná švýcarské Jungfraubahn nese název Top of Europe. Celé toto
pozoruhodné technické dílo oslaví v příštím roce 100 let provozu.
ní to až cimrmanovsky. V létě roku
1893 putoval finančník Adolf GuyerZeller se svojí dcerou impozantním krajem Berner Oberlandu, pod majestátními štíty alpských
velikánů Jungfrau a Eigeru. V jednu chvíli se zastavil a pozoroval hluboko pod sebou vláček
nedávno otevřené Wengeralpbahn, mířící do
horského městečka Kleine Scheidegg. Zamyslel
se a náhle vykřikl: „Mám to!“
Na co přišel? Na to, že nebude nic jednoduššího, než protáhnout koleje z Kleine
Scheideggu až na vrchol 4158 metrů vysoké
Jungfrau. Legenda praví, že ještě téhož večera sepsal v penzionu v Mürrenu první verzi
projektu. K jeho realizaci však bylo daleko.
Švýcarsko je sice zemí horským drahám
a lanovkám zaslíbenou, nicméně bylo jasné,
že rozpočet bude v tomto případě astronomický. I naprostým laikům bylo totiž zřejmé,
že závěrečná partie bude muset mít podobu
tunelu, navíc raženého ve složitých klimatických i geologických podmínkách. Jenže
Guyer-Zeller na to šel šikovně. Založil za tímto účelem vlastní banku a rozhodl se jít cestou
postupného otevírání dílčích úseků, výnos
z jejichž provozování by hradil další výstavbu. Fungovalo to, ale vše se tím zpozdilo,
takže původní termín dokončení, rok 1901, se
brzy ukázal jako zcela nereálný. Teprve roku
Foto Jungfraubahn
Z
VRCHOLOVÁ STANICE
JUNGFRAUBAHN,
OBKLOPENÁ KULISOU
ALPSKÝCH VELIKÁNŮ
OZUBNICOVÝ
VLÁČEK NA CESTĚ
DO SEDLA
JUNGFRAUJOCH
1903 byla otevřena první tunelová stanice
Eigerwand, o dva roky později následovaná
další provizorní konečnou Eismeer. Do sedla
Jungfraujoch (3454 metrů nad mořem) přijel
první vlak až 1. srpna 1912. To už ale byl
Guyer-Zeller třináct let po smrti a jeho dědicové na „dobytí“ vrcholu Jungfrau rezignovali.
I tak je ale výlet do ledového království
úchvatným zážitkem. Výchozím bodem je ná-
draží Interlaken Ost. Z něj vyjedete po prozatím nikterak strmé trati Berner Oberland Bahn
do Grindelwaldu nebo Lauterbrunnenu. Tam
přestoupíte do zelenožlutých vagonů Wengeralpbahn a začnete rychle nabírat výšku.
V Kleine Scheideggu, už nad hranicí dvou tisíc metrů na mořem, na vás bude čekat souprava vlastní Jungfraubahn. Z poslední venkovní zastávky Eigergletscher se vám
naskytne úžasný výhled na pověstnou severní
stěnu Eigeru. Závěrečných 1400 metrů převýšení zdoláte tunelem, ale v již vzpomenutých
stanicích Eigerwand a Eismeer je možné vystoupit a díky ve skále proraženým oknům se
kochat fantastickou scenérií okolních zasněžených čtyřtisícovek. Potom už vjíždíte do
lehce futuristicky koncipovaného cílového nádraží Jungfraujoch. Můžete se vydat na některou z vyhlídkových teras, navštívit podzemní ledovcový palác nebo využít služeb údajně
nejvýše položeného (byť samoobslužného)
poštovního úřadu v Evropě. O tělesné blaho
turistů, kterých sem denně dorazí až pět tisíc,
se stará několik restaurací a pochopitelně nechybějí ani obchody s originálními suvenýry.
Za zmínku stojí také některá technická řešení, svědčící o tom, že v krajině helvétského
kříže se k přírodě chovali ohleduplně dávno
předtím, než přišel do módy pojem ekologie.
Tak kupříkladu objekt v sedle Jungfraujoch nepotřebuje žádné vytápění. Je dokonale izolován a vystačí si s teplem, které vyprodukují
jeho návštěvníci. Vlakové soupravy jsou zase
vybaveny rekuperačním zařízením, které akumuluje energii, vznikající při brzdění (na stejném principu funguje systém KERS ve formuli
1). Ta se potom využívá při následujícím výjezdu vzhůru. Veškerou potřebnou elektřinu
navíc vyrábí v údolí umístěná vodní, a tudíž
životní prostředí neznečisťující elektrárna.
V poslední době se intenzivně diskutuje
o možném prodloužení Jungfraubahn o několik set metrů výše. Nad Jungfraujoch je totiž postavena retranslační anténa, spojená
s Top of Europe servisní štolou. O dostavbě
železnice až na vrchol Jungfrau a tím i splnění snu Adolfa Guyera-Zellera se však prozatím neuvažuje.
MAREK CHVÁLA
OBJEKT V SEDLE JUNGFRAUJOCH NEPOTŘEBUJE
VŮBEC ŽÁDNÉ VYTÁPĚNÍ. VYSTAČÍ SI ZCELA
S TEPLEM, VYPRODUKOVANÝM SVÝMI NÁVŠTĚVNÍKY.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 45
O DAKARU BEZ DAKARU
Prvních čtrnáct dní v lednu pravidelně držíme palce našim reprezentantům ve věhlasné Rallye Dakar. Maličko jim i možná závidíme. Saharu sice vystřídaly jihoamerické pampy, ale ta
romantika panenské přírody... Skutečnost je ovšem daleko drsnější, což nám potvrdil i sedminásobný účastník tohoto maratonu, šéf sedlčanského KM Racingu Martin Macík.
LIAZKA KM RACINGU
NA PRAŠNÉ ARGENTINSKÉ CESTĚ-NECESTĚ
CZECH TOP 100 Kdy jste se poprvé
doslechl o tom, že existuje dobrodružství zvané Dakar?
To bylo někdy v osmdesátých letech, ještě
předtím, než ho začaly jezdit liazy.
v podstatě jen přejezd mezi Mauretánií
a Senegalem. Jenže stejně jsem se už chytil
drápkem. V srpnu 2002 jsem potom koupil
liazku.
CZECH TOP 100 Nasedl do ní a vy-
CZECH TOP 100 A kdy jste začal
uvažovat o tom, že se ho aktivně
zúčastníte?
V lednu 2002 jsem se sebral a se svým
nedospělým synem jsem odletěl do Senegalu, s tím, že něco uvidíme. Neviděli jsme
samozřejmě nic, protože poslední etapy
už o ničem nerozhodovaly. Sledovali jsme
46 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
razil...
Vůbec ne. Původně jsem chtěl tatrovku, ale ve fabrice mě dost vyšplouchli.
Na to se ozval jeden mládenec, že má
liazku připravenou pro Dakar. Tak jsem
vysypal čtyři sta tisíc za auto, které stálo
v kopřivách. Ono skutečně rallye jelo,
ale naposled někdy v dvaadevadesá-
tém. Asi tušíte, v jakém bylo stavu. No,
ale slovo dalo slovo, pořídil jsem si tady
v Sedlčanech dílnu, kterou ostatně vlastním dodnes, a ještě se dvěma klukama
se pustil do práce s tím, že vyhrajeme
Dakar. Dali jsme to nějak dohromady
a ve třech lidech, spolu s Láďou Fajtlem
a Jirkou Žákem, kteří už měli na Dakaru
něco odzávoděno, vyrazili na start do
Marseilles.
CZECH TOP 100 Jak jste dopadli?
Samozřejmě jsme každý den opravovali
až skoro do rána a nakonec dojeli mezi
www.czechtop100.cz
SPORT
CZECH TOP 100 V kabině trucku
obvykle sedíte tři. Co dělá řidič, je
celkem jasné, ale jaké úkoly plní
jeho kolegové?
Navigátor je tam v podstatě od toho, aby
našel trať tak perfektně, jak to jen jde.
Na tom se dá strašně moc získat. Třetí do
party, mechanik, patří obvykle do okruhu
těch, kteří auto stavějí, a, stručně řečeno,
je zodpovědný za to, že dojedete do
cíle. Pomáhá šoférovi sledovat různé provozní teploty a tlaky, současně analyzuje
záběry z kamer, které jsou na vozidle namontovány.
Zůstaňme ještě
chvíli u navigace. Jak obtížné je orientovat se v terénu, v němž chybějí
jakékoliv orientační prvky?
CZECH TOP 100
kamiony dvanáctí. Na nováčky to ale
zase nebylo tak špatné.
CZECH TOP 100 Co vás tenkrát v Africe nejvíce překvapilo?
Nikdy jsem ji předtím pořádně nepoznal,
takže všechno. Ze závodnického hlediska míra fyzické zátěže. Během rallye jsem
shodil osm kilo.
Vždycky po tvrdé, tedy návětrné straně,
zásadně kolmo k ní, nikdy šikmo. Když je
duna opravdu mohutná, musíte mít více
podfouknuto. Hledám si nejlepší cestu na
vrchol a buď se mně to povede, nebo ne.
Ale ještě se mně bohudík nestalo, že bych
se převrátil. Hodně pomáhá to, že současná auta disponují skutečně obrovským
výkonem, takže to většinou nějak urvete.
PRO MÍSTNÍ
OBYVATELE JE RALLYE
VELKOU ATRAKCÍ
MOTOCYKLISTÉ
SE MUSEJÍ VYROVNAT
S NÁSTRAHAMI
TRATĚ I VLASTNÍ
OSAMĚLOSTÍ
CZECH TOP 100 Jak na vás zapůsobila poušť?
Jsou to nekonečné lány písku a pustiny.
Přitom má Sahara několik různých podob.
Někde jedete po písku jako po tvrdé hmotě. Potom existuje měkký písek, ale pořád
v rovině. Konečně máte i sypký písek, který
je nahrnutý do dun. Vůbec nejzrádnější jsou
soliska. Asi bych je přirovnal k bahnu z vypuštěného rybníku. Když do nich najedete
s náklaďákem, už se ven nevyhrabete. Naštěstí se takové úseky dají objet. V zásadě
stejné druhy písku najdete i v Jižní Americe.
CZECH TOP 100 V průměru kolikrát za jeden ročník jste byli nuceni vyhrabávat uvízlé auto?
Nechci se nijak chlubit, ale kopali jsme
jen jednou, v roce 2010. Možná jsem měl
štěstí, možná mám nějaký vyvinutý čich
na to, kudy jet. Samozřejmě se mně mnohokrát stalo, že jsem nevyjel dunu, ale
vůz je vybaven centrálním dofukováním
pneumatik a pokud s tímhle zařízením
citlivě pracujete, zvládnete neuvěřitelné
věci. Byť třeba i na šestý pokus.
CZECH TOP 100 Jak se správně na-
jíždí duna?
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 47
SPORT
Navigátora nemůže dělat každý. Musíte mít k tomu, řekl bych, přirozený talent.
První věc je, že dneska vede devadesát
procent tratě po pistách. To jsou cesty,
vyjeté domorodci. Vy musíte přesně trefit
místo, kde z ní máte odbočit. Je to obtížné
hlavně v Jižní Americe, kde těch cestiček je
více. Navíc se všude práší. Když se netrefíte, má to fatální následky, najedete navíc
třeba i 25 kilometrů. Pokud jste ve volném
terénu, v dunovišti, tak zase máte někde
uprostřed něj bod, kterým je nutné projet.
Jenže GPS vám ukáže šipkou směr k němu
až v posledních třech stech metrech. Teď si
představte, že těch dun je tam třeba patnáct. Potom záleží na zkušenosti navigátora, aby našel nejvhodnější trasu.
CZECH TOP 100 Vy v rámci vašeho
týmu KM Racing vozy pro Dakar pronajímáte. Jak se vám daří, i v souvislosti s tím, co jste řekl před chvílí, nacházet vhodné kandidáty?
Nejvíce zájemců se nám, vcelku logicky,
hlásí po skončení Dakaru. Obvykle jim
nechybějí dvě věci: chuť prožít dobrodružství a prachy. Jenže 99 % z nich po-
stupně odpadne. Někteří hned poté, co
se dozvědí, kolik tahle legrace stojí, další
brzy po nich. Ono to totiž opravdu není
o tom, že si nasadíte přilbu a šlápnete
na plyn. Musíte podstoupit celoroční přípravu, sžít se s tím nebo těmi, kteří s vámi
budou sedět v kabině, a hlavně se umět
podřídit. Což bývá u osob, zvyklých poroučet a rozhodovat, často kámen úrazu.
CZECH TOP 100 V roce 2008 potkal
originální africký Dakar neslavný konec, když soutěž byla pár hodin před
svým začátkem zrušena. Hodně se spekulovalo o tom, zda uváděné bezpečnostní důvody nebyly jen záminkou.
Já si myslím, že ze strany francouzských
organizátorů šlo o legitimní rozhodnutí
a nějaké sponzorské zájmy bych za tím
nehledal.
CZECH TOP 100 Myslíte, že ještě někdy bude cíl Dakaru zase v Dakaru?
Ne, alespoň v nejbližších letech. To, že
v lednovém termínu, kdy se koná oficiální
Rallye Dakar, pořádá její bývalý ředitel
Hubert Auriol podnik, který se jmenuje
PŘEHLED ETAP RALLYE DAKAR 2012
1.
1. 1.
Mar de Plata – Santa Rosa de la Pampa
856 km
2.
2. 1.
Santa Rosa de la Pampa – San Rafael
781 km
3.
3. 1.
San Rafael – San Juan
501 km
4.
4. 1.
San Juan – Chilecito
714 km
5.
5. 1.
Chilecito – Fiambalá
423 km
6.
6. 1.
Fiambalá – Copiapó
641 km
7.
7. 1.
Copiapó – Copiapó
598 km
8.
9. 1.
Copiapó – Antofagasta
686 km
Antofagasta – Iquique
566 km
9. 10. 1.
10. 11. 1.
Iquique – Arica
694 km
11. 12. 1.
Arica – Arequipa
552 km
12. 13. 1.
Arequipa – Nasca
686 km
13. 14. 1.
Nasca – Pisco
352 km
14. 15. 1.
Pisco – Lima
283 km
Legenda: etapa, datum, místa startu a cíle, délka.
Africa Race, považuji za nešťastné a nedávám tomu velkou perspektivu.
PÍSEK, ČLOVĚK,
TECHNIKA A SVĚTLO
V JEDINEČNÉ
KOMBINACI
48 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
CZECH TOP 100 Už počtvrté se místo na černý kontinent vydáte do
Jižní Ameriky. Tamní příroda připravila soutěžícím mnohá úskalí,
na něž nebyli předtím zvyklí. Hodně se diskutovalo například o extrémní nadmořské výšce.
Mě nejvíce překvapila Atacama. Viděl
jsem kromě Sahary pouště v Austrálii,
střední Asii, Mongolsku, Číně, ale něco
tak dokonale pustého jsem spatřil poprvé. A nadmořská výška, to je kapitola
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Za několik týdnů,
na Nový rok, začne v argentinském Mar de Plata Rallye Dakar
2012, která účastníky zavede poprvé také do Peru. Bude se projíždět i přes planinu Nasca se záhadnými kresbami. Předpokládáme,
že u toho nebudete chybět.
Nebudu, ale kvůli zdravotním problémům už ne jako aktivní závodník. KM
Racing vysílá do boje šestikolového
mana a čtyřkolovou liazku, které podpoří dva asistenční trucky. Součástí týmu
budou i dva off-roady Toyota, jeden novinářský, jeden servisní, a také dakarská
legenda Josef Macháček na čtyřkolce.
Dohromady nás odlétá osmnáct plus
žurnalisté.
sama pro sebe. Ono je neskonale obtížné zajít si ve čtyřech tisících metrech nad
mořem na záchod, natož měnit pneumatiku. Nejhorší je, že vám chybí čas na aklimatizaci, během pár hodin vystoupáte
z nížiny do vysokohorského průsmyku.
V jednom z nich jsem vylezl ve tři ráno
z auta u chilské celnice, okamžitě se mně
zatočila hlava a málem jsem sebou praštil. Byl to navíc i teplotní šok, dole bylo
čtyřicet stupňů, tady tři pod nulou! Nic
podobného jsem předtím nezažil.
Foto KM Racing (Petr Lusk)
UPROSTŘED DUNOVIŠTĚ MUSÍTE PŘESNĚ NAJÍT PRŮJEZDNÍ BOD. ALE TĚCH
DUN TAM KLIDNĚ MŮŽE BÝT I PATNÁCT.
MARTIN MACÍK
(PÁTÝ ZLEVA V HORNÍ
ŘADĚ) S OSTATNÍMI
ČLENY TÝMU
NA VNÍMÁNÍ FANTASTICKÝCH PŘÍRODNÍCH
SCENÉRIÍ NENÍ ČAS
NAVIGACE HRAJE
V PRŮBĚHU SOUTĚŽE
ZCELA KLÍČOVOU ROLI
STARTOVNÍ POLE
OBOHACUJÍ I ČTYŘKOLKY
NEBOLI QUADY
CZECH TOP 100 Jste současně i podnikatelem, majitelem prosperující
tiskárny. Jak se vám daří všechno
časově zvládat?
V mnohém se spoléhám na své osvědčené spolupracovníky. Díky tiskárně
jsem mohl začít závodit, ale projekt KM
Racingu je nastaven tak, aby byl samofinancovatelný. Existuje teprve druhým
rokem, ale zdá se, že jdeme správným
směrem.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 49
Od Stalingradu k Mercedesu
Jiří Křenek dnes patří mezi nejuznávanější světové fotografy, kteří se pohybují ve světě
rychlých kol. Na svém kontě má přes dvě stovky velkých cen formule 1 a jeho snímky
obdivovali návštěvníci výstav od Česka až po Japonsko.
OCENĚNÁ FOTOGRAFIE
ZE SOUTĚŽE CZECH
PRESS PHOTO
POCHÁZÍ Z GRAND
PRIX SILNIČNÍCH
MOTOCYKLŮ V BRNĚ
RADOST LEWISE
HAMILTONA
Z VÍTĚZSTVÍ
VE VC ABÚ ZABÍ 2011
CZECH TOP 100 Jak jste se dostal
k práci fotografa?
Od mládí jsem rád kreslil, modeloval
nebo vyřezával. Na vysvědčení jsem
vyznamenání neměl, a když jsem se
rozhodoval, co budu dělat po základní
škole, volba padla na učební obor ateliérový fotograf. Vyučil jsem se v družstvu
Fotografia a nastoupil do provozovny
v Uhříněvsi. Občas jsem někoho vyfotil
na občanský nebo řidičský průkaz. To mě
moc nebavilo, ale měl jsem štěstí. Otec
mé přítelkyně pracoval ve vydavatelství
Magnet-Press. Tak jsem se do redakce
Světa motorů zašel zeptat, jestli nehledají
fotografa. Paradoxní bylo, že do té doby
50 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
www.czechtop100.cz
FOTOGRAFIE
jsem nevyfotil jediné auto. Ale tehdejší
šéfredaktor Petr Dufek se nade mnou slitoval a dal mi za úkol přes Vánoce nafotit zimní atmosféru na silnicích. Druhého
ledna jsem už od osmi hodin přešlapoval
před redakcí. Asi se mi ta práce povedla
a během měsíce jsem mohl nastoupit. Ještě mi nebylo ani 18 let.
CZECH TOP 100 A to jste se hned dostal k fotografování formule 1?
Tak rychle to nešlo. Ale měl jsem štěstí,
protože jsem byl přijat na Slezskou univerzitu v Opavě, přestože jsem neměl
maturitu. Na školu se hlásilo asi 200
uchazečů a já jsem se dostal do třicetičlenného užšího výběru. K této době se
váže i práce, kterou jsem se prezentoval
při nástupu do Světa motorů. Můj bratr
byl komparsistou při natáčení koprodukčního filmu Stalingrad. Točilo se
v bývalé Poldovce na Kladně a já jsem
se propašoval do štábu. Udělal jsem pár
fotografií a to byla moje vůbec první fotoreportáž.
CZECH TOP 100 Ale pořád jsme se
nedostali k motoristickému sportu.
Moje první práce pro Svět motorů byla
fotoreportáž z tiskové konference motocyklového závodníka Jardy Huleše.
A pak už to šlo ráz na ráz. A zase jsem
měl štěstí. Cyril Svoboda tehdy provozoval záchranný systém Narex. Při Velké
ceně Maďarska v roce 1992 zajišťoval
jeho tým bezpečnost na okruhu při formuli 1. A šéfredaktor Světa motorů ho požádal, zda by mě nevzal s sebou. Ale na získání akreditace již bylo pozdě. Tak jsem
na první závod F1 v životě odjel jako
člen záchranného týmu. Vyfasoval jsem
kombinézu traťového komisaře. Dokonce jsem jeden trénink opravdu proseděl
Jiří Křenek
✔ Narodil se 25. února 1974 v Praze
✔ 1988–1991 Střední odborné učiliště fotografie Praha
✔ 1991–1994 Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě
Opava. Studium zakončeno ziskem titulu bakaláře umělecké fotografie.
✔ 1998–2001 Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě
Opava. Studium zakončeno ziskem titulu
MgA. umělecké fotografie.
✔ Od roku 1992 fotoreportér Světa motorů, poslední čtyři roky
působí jako volný fotograf.
JIŘÍ KŘENEK SE STAL JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH FOTOREPORTÉRŮ FORMULE 1 NA SVĚTĚ. VYNIKÁ SKVĚLÝM
ZACHYCENÍM ATMOSFÉRY A PRACOVITOSTÍ.
pro mě nejlepší trénink. A samozřejmě
jsem fotografoval i ostatní motoristické
disciplíny.
v tatrovce. Ale pak jsem to už nevydržel
a přikrčený za svodidly jsem fotil.
CZECH TOP 100 Co vám za těch dvacet let nejvíce utkvělo v paměti?
Když vzpomínám na začátky, tak se
někdy musím i smát. Formuli 1 jsem
znal z televize, ale jednotlivé jezdce
ne. A tak se mi stalo, že jsem zpočátku
fotil mechaniky, kteří jsou jako závodníci rovněž oblečeni v kombinézách,
v domnění, že to jsou hvězdy. Šel jsem
fotit do první zatáčky a málem jsem
ohluchl. Motory formule 1 vydávají neskutečný řev a já na to nebyl připravený. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem
si do uší nacpal nedopalky cigaret. Ale
v tom roce jsem především fotografoval
Tomáše Engeho, který začal závodit,
a s Petrem Dufkem jsem absolvoval
celý Ford Fiesta Cup. Tyto závody byly
TATO FOTOGRAFIE
VZNIKLA JEŠTĚ V ÉŘE
PŘEDDIGITÁLNÍ, TEDY
NA DIAPOZITIV
ÚSPĚŠNÉ ROKY
FERRARI: ZLEVA TODT,
BARRICHELLO
A SCHUMACHER
CZECH TOP 100 Dnes patříte k nejlepším motoristickým fotografům.
Co všechno jste pro to musel udělat?
Základ všeho vychází od Petra Dufka
a od práce v redakci Světa motorů. Po
vzniku vydavatelství Automedia jsem dostal možnost každoročně být na několika
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 51
FOTOGRAFIE
velkých cenách F1. Až do roku 1995
jsem byl na formuli vždy jen jednou za
rok v Maďarsku. Počet závodů postupně
přibýval a už několik let jezdím na všechny velké ceny.
CZECH TOP 100 Ale vy máte za sebou nejen fotografování sportu.
To je pravda. Během studia na univerzitě
jsem si vybral zadání magisterské práce
na téma Hypermarkety. To byla doba,
kdy velká obchodní centra na okrajích
měst teprve začínala. Používal jsem tehdy
zelený blesk. Vybrané fotky jsem poslal
do soutěže Czech Press Photo. Sice jsem
nevyhrál, ale moje práce zaujala. Poté
jsem požádal o grant na téma Satelitní
městečka a celý rok jsem dokumentoval
život v nově vznikajících okrajových částech Prahy. Zajímavý projekt s názvem
Mobilní telefony byl celosvětovým. Fotografoval jsem díky svým cestám na formuli po celém světě. Opět z toho vznikl
zajímavý výsledek.
ŠPIČKOVÝ FOTOREPORTÉR SE MUSÍ UMĚT
DÍVAT KOLEM SEBE
V ZIMĚ LÁKAJÍ
JIŘÍHO KŘENKA TŘEBA
LEDNÍ HOKEJ NEBO
SNOWBOARDING
ZA TENTO SNÍMEK
PŘEBÍRAL HLAVNÍ
CENU V HOTELU RITZ
V PAŘÍŽI
KOUZLO RYCHLOSTI
LZE OBJEVIT I V ZÁVODECH NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
vystavoval obrazy, já fotografie ze závodů formule 1. Byly to velkoformátové fotky
až o rozměru 170 x 100 cm. Tato výstava
byla putovní a velký úspěch měla i v Německu v Koblenzi. Spolu s dalšími čtyřmi
fotografy jsem měl výstavu v Tokiu. Jednalo se o charitativní akci s názvem Rosso
Rosso a byla zaměřena pouze na vozy
Ferrari. Po jejím skončení se konala aukce
a výtěžek byl určen pro oblasti postižené
zemětřesením. Ale za svůj největší profesní úspěch považuji, že jsem se dostal do
týmu Mercedes GP. Nyní jsem jedním ze
tří jeho oficiálních fotografů!
JIŘÍ HÁJEK
52 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Foto Jiří Křenek
CZECH TOP 100 Máte za sebou
řadu výstav a ocenění. Kterých si
nejvíce vážíte?
Získal jsem první cenu v soutěži Czech
Press Photo za zachycení pádu při silničních závodech motocyklů v Brně. Ale asi
největším oceněním byla cena za nejkrásnější uměleckou fotografii z motoristického
sportu. Bylo to v roce 2004 a slavnostní
předávání cen se uskutečnilo v hotelu Ritz
v Paříži. Z řady prezentací rád vzpomínám na společnou výstavu v Mánesu se
synem výtvarníka Theodora Pištěka. On
www.czechtop100.cz
Foto © Jiří Křenek 2011
Rezervace a prodej: CK Prima Italia s.r.o., Pobřežní 16, 186 00 Praha 8
tel: 234 134 279, 604 276 000, e-mail: [email protected]
Paddock Club | Kurzy jízd ve F1 na okruhu v Monze | Privátní lety na F1
MONAKO, BARCELONA, VALENCIE, MILANO, ABU DHABI, DILLI, SINGAPUR, MONTREAL a další
VSTUPENKY | UBYTOVÁNÍ | DOPRAVA | VIP SERVIS
Jed´te s námi
na formuli 1 v roce 2012
TERÉNNÍ SUBARU
s novým srdcem
Průkopník kategorie SUV přijíždí ve své nové podobě i v kombinaci s úspornými motory originální konstrukce Boxer třetí generace.
ro nového Forestera, oblíbeného
zvláště pro svoji houževnatost
a nezničitelnost, je také typická vysoká
úroveň všestrannosti a pohodlí. Nabízí nejen bezpečné a stabilní jízdní vlastnosti
podpořené jedinečným systémem stálého
pohonu všech kol Symmetrical AWD, ale
vyniká navíc i novými motory typu Boxer
třetí generace pod přední kapotou, které
potěší zejména spořivé povahy. Model
Forester 2.0D se může pochlubit vůbec
nejnižší hladinou emisí CO2 (167 g/km)
v kategorii kompaktních vozů SUV. Byly
provedeny tři hlavní změny, které se týkají
P
54 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
nasazení motoru Subaru Boxer nové generace, přepracovaného systému zavěšení kol a úprav exteriéru i interiéru.
SRDCE JAKO ZVON
Zcela nový dvoulitrový motor Subaru Boxer umně vyvažuje vylepšené ekologické
parametry s hladkou akcelerací. Subaru ho
vyvinulo jako základ strategie budoucích
pohonných jednotek s cílem dosáhnout příznivých ekologických ukazatelů u všech
nových generací. Třetí generace čtyřválcového zážehového motoru s protiběžnými
písty se vyznačuje nízkými emisemi a vý-
tečnými výkonovými parametry. Nabízí
hladší akceleraci v celém pásmu otáček,
což je vlastnost, na kterou se konstruktéři
Subaru zaměřili v reakci na požadavky
kladené na motory příští generace. Nové
výkonové parametry však nemají žádné
negativní dopady na stávající výhody ploché konstrukce s protiběžnými písty, jakými
jsou nízká hmotnost, kompaktní rozměry,
nízké těžiště a výtečné tlumení vibrací.
Oproti předchozím motorům doznala výrazného snížení také spotřeba paliva (pokles cca o 10 %). Díky prodloužení zdvihu
narostl točivý moment v nízkých až středních otáčkách a tak si řidič může vychutnávat plynulé zrychlování (bez intenzivního
šlapání na plynový pedál) a okamžitou
reakci při práci s akcelerátorem. Samozřejmě došlo i ke snížení emisí výfukových plynů, k čemuž opět přispěly delší zdvih, kompaktní rozměry spalovací komory a aktivní
řídicí systém časování sacích i výfukových
www.czechtop100.cz
STYL / AUTA
NOVÝ BOXER POTĚŠÍ
SVOU ÚSPORNOSTÍ.
SPOTŘEBA KLESLA
CCA O 10 %
je na úrovni 5,6 l/100 km. O občerstvování motoru vzduchem se stará turbodmychadlo, které je umístěno pod ním a je přímo
fyzicky spojeno s katalyzátory kvůli snížení
emisí. Výsledkem je také lepší reakce motoru na sešlápnutí plynového pedálu a současně i snížení jeho těžiště.
Foto Subaru
FORESTER 2.0D SE MŮŽE
POCHLUBIT VŮBEC NEJNIŽŠÍ
HLADINOU EMISÍ CO2
(167 g/km) V KATEGORII
KOMPAKTNÍCH VOZŮ SUV.
ventilů (systém AVCS). Motory s dostatečnou rezervou splní přísnější emisní normy
platné v budoucnu.
Na evropských trzích se stále silněji
prosazují turbodieselové motory, které jsou
hospodárné a lépe vyhovují zdejším jízdním podmínkám. Ani zde Subaru neobětovalo tradiční výhody plochého agregátu,
které svým zákazníkům nabízí již od počátku své existence. Po několika letech vývoje
vznikl kompaktní dvoulitrový šestnáctiventilový čtyřválcový „Boxer“. Konstruktéři
u něj zmenšili rozteč mezi válci a navrhli
velmi tuhou konstrukci levého i pravého
bloku pro upevnění klikového hřídele, což
umožnilo použít blok válců z hliníkové litiny
a tak snížit celkovou hmotnost pohonného
agregátu. Výsledkem je turbodiesel, jehož hmotnost se řadí na špičku třídy dvoulitrových motorů. Subaru naladilo jeho
výkon na slušných 108 kW (147 k) při
3600 1/min, přičemž největší točivý moment se může pyšnit hodnotou 350 N.m
při 1800 1/min. To je na objem 1998 cm3
celkem solidní hodnota, která není vykoupena zbytečně vysokou spotřebou. Ta se
podle technických údajů výrobce pohybu-
NA ESTETICKÉ
ÚROVNI INTERIÉRU
SE PROJEVILO
UŽITÍ KVALITNÍCH
MATERIÁLŮ
VŠESTRANNÝ POMOCNÍK
Nový Forester se po designové stránce
více přiblížil ostatním SUV v segmentu,
dostal líbivý kabát, který působí solidně
a nadčasově. Novinka také vypadá
majestátněji, to kvůli rozvoru delšímu
o 91 mm (nyní 2616 mm) a vyšší světlé
výšce, která narostla o dva centimetry
na 225 mm. Poslední generace Foresteru má zbrusu nový interiér, jež na první
pohled působí velice hodnotným dojmem. Všech pět cestujících může očekávat dostatek místa ve všech směrech
a také množství odkládacích prostor.
Obdobné je to s místem na hlavu. Zavazadlový prostor má slušný základní objem 450 litrů, který se dá navíc jednoduše zvětšit sklopením zadních sedadel dělených v poměru 60/40 až na 1660 litrů.
Co se týče jízdy v terénu, ctí Forester tradice svých předchůdců. U modelového provedení 2011 byla použita nová konstrukce ventilů u zadních tlumičů s cílem dosáhnout co nejrychlejší reakce. Optimalizace
tlumicích sil u předních i zadních tlumičů
se odrazila v přesnější ovladatelnosti, vyšší stabilitě a pohodlí jízdy. Změnila se
i charakteristika pouzder zadní nápravnice s ohledem na lepší odezvu zavěšení
zadních kol. Terénní vlastnosti novinky
jsou proto opět zásluhou symetrického
pohonu všech kol velmi dobré a závisejí
víceméně na obutí. Zajímavá je i možnost
tažení až dvoutunového brzděného přívěsu. Subaru Forester je na českém trhu
nabízen ve čtyřech úrovních výbavy
Trend, Active, Comfort a Executive. Tradičně bohatá základní výbava samozřejmě zahrnuje automatickou klimatizaci,
vyhřívaná sedadla, tempomat, integrovanou HF sadu, lita kola, USB vstup, zadní
parkovací kameru, metalízu či perleť
atd. Vůz je sice vybaven šestici airbagů,
ale skvělý podvozek s trvalým pohonem
všech kol stále usiluje o to, abyste airbagy nikdy nepoužili.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 55
STYL / CESTOVÁNÍ
Každé ráno jiný přístav
Pokud toužíte po pestré dovolené plné zajímavých zážitků, může vás uspokojit okružní
plavba lodí. Třeba po Středozemním moři. Během jediného týdne pak můžete navštívit
Savonu, Barcelonu, Palmu de Mallorca, Valettu, Palermo a Řím. Pozor: vyplouváme!
plachetnici z romantických filmů má
ovšem taková loď hodně daleko. Je
to spíš obrovský plovoucí hotel s několika tisíci pasažéry. Zhruba dvě třetiny z nich – prý
kolem tří tisícovek – tvořili turisté ze všech
koutů světa. Zbytek úslužný personál, pocházející většinou z Filipín. Ale nemějte strach.
Loď je natolik prostorná, že si na ní vždy najdete i kousek soukromí. Pokud po něm
ovšem toužíte.
K
HISTORICKÉ
CENTRUM SICILSKÉ
METROPOLE PALERMA
56 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Jinak máte k dispozici zábavu všeho druhu. Počínaje prostorným divadlem se dvěma
balkony, několika restauracemi, bary, diskotékou či kasinem. Každý večer si můžete vybrat z hudby několika žánrů a možná přijde
i kouzelník. Toužíte-li po klidu, dáte přednost
knihovně či salonku s internetovým spojením.
Velmi rozmanité je i sportovní vyžití.
Snad vás nezarmoutí, že na skluzavku, která
ční až vysoko nad kapitánský můstek, pouštějí jen malé děti. Do bazénů či vířivky však
mají volný přístup třeba i důchodci. Ostatně
nebylo jich na lodi málo. Na horní palubě
najdete i volejbalovou síť či basketbalový
koš. A především skvěle vybavený fitness, doplněný masážními a kosmetickými salonky.
Pohyb je nutný, protože jinak během
plavby pořádně přiberete. Ne nadarmo se
říká, že lodní kuchaři patří k nejlepším. Bohatá snídaně, jednodušší oběd, ale ta večeře!
Personál se pohyboval mezi stoly převážně
v poklusu, aby stihl během hodiny servírovat
všech sedm chodů. Dvakrát v průběhu týdne
se dámy pochlubily slavnostními šaty, pánové oblékli saka a podávalo se Gala Menu.
Stálo za to. Tak třeba Gratinata di frutti di
mare, pak Carpaccio di manzo servito noc
scaglie di grana e grissino al sesamo, Crépes farcite noc funghi e formaggio, Scaloppina di maiale noc salsa al Marsala a na
závěr třeba Selezione di formaggi italiani
ed internazionali. Až to všechno spořádáte,
dáte si něco sladkého pro mlsný jazýček. Že
jste tomu nerozuměli? Nevadí, věřte, že ať
vyberete, co vyberete, špatně určitě nezvolíte. A na italštinu si postupně zvyknete. Když
ne, na lodi postavené v Janově a provozované italskou společností Costa personál
běžně hovoří i dalšími světovými jazyky.
Pokud si chcete udělat představu o velikosti lodi Costa Concordia, musíte vyjet výtahem do 14. patra, odkud je krásný výhled
po celém plujícím kolosu. Jen od recepce ve
třetím poschodí jezdí takových výtahů jede-
www.czechtop100.cz
VELKORYSÝ
A KOMFORTNÍ
INTERIÉR VELKOLODI
COSTA CONCORDIA
HORNÍ PALUBA
SLOUŽÍ K ODPOČINKU
CESTUJÍCÍCH
ma de Mallorca každoročně navštíví dvanáct milionů turistů, tedy dvanáctinásobek
počtu obyvatelů celého ostrova! Prohlídka
města obvykle začíná na Placa de la Reina
nebo na nedalekém náměstí Placa de
España a první kroky vedou ke katedrále
Světla (třetí největší ve Španělsku) a ke královskému paláci Almudaina s průčelím z 15.
století. Kdo ušetří trochu času, může dojít až
do areálu Pueblo Español se zmenšeninami
NA LODI JE K DISPOZICI ZÁBAVA
SKUTEČNĚ VŠEHO DRUHU.
KATEDRÁLA
SVĚTLA V PALMĚ
DE MALLORCA
VALETTA, NĚKDEJŠÍ
NEDOBYTNÁ PEVNOST
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
nejvýznamnějších španělských domů, paláců a dalších památek.
Cesta z Mallorky na Maltu je nejdelší
z celé okružní pouti. Trvá den a dvě noci
a za tu dobu si můžete dosyta užívat komfortu plovoucího hotelu. Za ranního svítání
loď připluje ke skalnatému ostrovu. Na první pohled se zdá, že jeho severovýchodní
Foto Petr Dufek
náct! Pobyt na lodi je opravdu po všech
stránkách komfortní a mnohým hostům se ani
nechce vystupovat na pobřeží.
Hlavním lákadlem okružní cesty je však
možnost vyrazit každé ráno do jiného přístavu. Tím prvním byl barcelonský. Za půl dne
stačíte projít proslulou La Ramblu, táhnoucí
se od Kolumbova sloupu u přístavu až po
nejznámější náměstí Placa Catalunya. Po
celé délce je lemovaná malíři, hudebníky
i kejklíři, stánky se suvenýry či restauracemi
s výtečnou španělskou paelou. Z náměstí
zcela jistě zamíříte ke světoznámým stavbám
katalánského architekta Antoniho Gaudího.
Především k jeho vrcholnému dílu – katedrále Sagrada Familia. Její stavba byla zahájena v roce 1883 a dodnes není dokončena.
Po dobré večeři si chvilku posedíte na
palubě nebo na balkonku u vlastního pokoje, to podle toho, jakou kategorii ubytování
jste zvolili. A pak se během noci jako ve snu
přenesete na prosluněnou Mallorcu, největší
z Baleárských ostrovů. Její hlavní město Pal-
část tvoří jediné velké město. Zdání klame,
zejména kvůli velmi rychlé výstavbě v posledních třiceti letech. Hranice jednotlivých
měst jsou dnes rozeznatelné pouze z místního značení. Valetta s historickou pevností,
nákupní středisko Sliema nebo největší město Birkirkara splývají v jeden celek. Málokdo pak vynechá historické centrum bývalého hlavního města Mdina s živým předměstím Rabat.
Ale rychle dál, na další ostrov. Čeká nás
Sicílie a tajemné, téměř tři tisíce let staré Palermo. Za centrum města se považuje nevelké náměstí Quattro Canti (Čtyři strany), obklopené čtyřmi barokními budovami. Každá
z nich nese na své fasádě tři sochy uspořádané v patrech nad sebou. Nenavštěvovanější církevní stavbou v Palermu je kostel
Martorana. Tato původně byzantská stavba měla sloužit jako mešita, avšak během
dostavby byla změněna na křesťanský svatostánek.
Poslední zastávkou je přístav Civitavecchia. Cílem však je osmdesát kilometrů
vzdálené věčné město. Do Říma pak vyrazíte buď s organizovaným zájezdem, nebo si
za desetinu ceny na nedalekém nádraží koupíte jízdenku na vlak. Vystoupíte jen pár stovek metrů od baziliky sv. Petra a Svatopetrského náměstí. Podle kondice a času se můžete rozhodnout pro pěší túru nebo pohodlnější jízdu vyhlídkovým autobusem. Až budete opravdu uťapkaní, sedněte si na vynikající
italskou kávu.
A pak už rychle zpátky na loď, než naposled zahouká, abyste nezmeškali poslední etapu do Savony. Až budete potom doma
třídit stovky krásných fotografií, můžete zároveň plánovat další cestu – třeba po Karibiku.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 57
ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
Současná podoba Vánoc se hodně liší od těch, jak je prožívali naši předkové. Honba za
dárky, ledničky přeplněné pochoutkami, spěch, chaos, nervozita. Ale naštěstí se v mnoha rodinách stále udržují staré zvyky. Některé z nich připomeneme.
JESLIČKY SE BĚHEM
VÁNOC STAVÍ NEJEN
V KOSTELÍCH, ALE
I V MNOHA
DOMÁCNOSTECH
ADVENT
Samotným vánočním svátkům předchází
advent, doba očekávání narození Ježíška. Začíná čtvrtou neděli před Štědrým
večerem a může připadnout na jakoukoliv
neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Slovo advent pochází z latinského
„adventus“, což znamená „příchod“. Už
od 11. století se jeho doba trvání ustálila
na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém
se měli lidé namísto požívání nadměrného
množství jídla a pití věnovat zbožnému
58 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy,
tanec a zpěv. Až do třetí adventní neděle
byla charakteristickou postní barvou temně
fialová, potom ji nahradila barva symbolizující radost - růžová. Každá z adventních
nedělí měla své lidové označení (železná,
bronzová, stříbrná a zlatá).
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména
u dětí, který jim pomáhal urychlit a zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého
večera. Adventní kalendář neobsahoval
celou adventní dobu, začínal vždy 1. pro-
since a končil Štědrým dnem. Pro každý
ze 24 dní bylo připraveno nějaké drobné
překvapení.
BARBORKA
K předvánočnímu období patří řada zvyků,
z nichž mezi nejznámější patří řezání třešňové větvičky „barborky“. Rozkvetlá nejen
zdobila místnosti, ale měla prý i čarovnou
moc. Kolikátý den od uříznutí „barborka“
vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce
byl pro majitele větvičky tím šťastným. Traduje se, že děvčata si často uřízla větviček
www.czechtop100.cz
VÁNOCE
ADVENT BYL ČASEM PŮSTU, PŘI KTERÉM SE MĚLI
LIDÉ NAMÍSTO POŽÍVÁNÍ NADMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ JÍDLA A PITÍ VĚNOVAT ZBOŽNÉMU ROZJÍMÁNÍ.
DŮLEŽITOU ROLI VE
VÁNOČNÍCH ZVYCÍCH
HRAJÍ TAKÉ JABLKA
DNES SI HO MŮŽEME
KOUPIT, ALE PRAVÉMU
DOMÁCÍMU VÁNOČNÍMU CUKROVÍ SE
NIC NEVYROVNÁ
MODERNÍ TECHNIKA
A VÁNOČNÍ TRADICE
NEMUSEJÍ BÝT
ZÁKONITĚ V ROZPORU
více a každé dala jméno jednoho z chlapců,
kteří jim byli sympatičtí. Věřila, že se stanou
nevěstou toho, po němž pojmenovaná větvička vykvete nejdříve.
JMELÍ
Tato rostlina, jež by neměla o Vánocích
chybět v žádné domácnosti, je vlastně
parazitem. Od svého hostitele potřebuje
pouze vodu a minerály. Jmelí bylo součástí
pohanských obřadů coby symbol života
a ochranný talisman. Věřilo se, že díky
svým lepivým semenům má moc vyvolat
nebo udržet svazek mezi dvěma osobami
opačného pohlaví. Podle jedné z křesťanských legend rostlo jmelí jako strom. Z jeho
větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku
pro Ježíška. Po třiatřiceti letech pak strom
porazili Římané. Z jeho kmene vyrobili kříž,
na kterém Ježíše ukřižovali. Strom jmelí následně seschnul do malých keříků a stejně
jako věřící jsou živi z Kristova těla, tak i jmelí využívá živin jiných stromů.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce
bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad
v žádné domácnosti a v předvánočním čase
se bez něho neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy obchodů. Zelený stromek,
ověšený ozdobami, cukrovými řetězy a čokoládovými figurkami je samozřejmou součástí nejkrásnějších chvil v roce. Kdo si ale
dnes ještě pamatuje, odkud se vzal?
Podle jedné legendy vznikla tradice vánočního stromku díky opatu Kolumbánovi
z Luxeuilu a Bobba. Tento kněz, jenž žil v 6.
století, se sice narodil v Irsku, ale misionář-
ská činnost ho zavála do Bretaně a Burgundska. Tamní obyvatelé byli stále ještě
pohané, a proto Kolumbán, aby jim trochu
přiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten
slavný den zapálenými pochodněmi do tvaru kříže starobylý jehličnan, který byl domorodci uctíván o každém zimním slunovratu.
Zář ohně přilákala zástupy lidí a Kolumbán
k nim pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené
Marii. A tak je možné, že v tento den vznikl
krásný zvyk strojit vánoční stromek.
Do Čech se vánoční stromeček dostal
z Německa. Vůbec první se rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana
K. Liebicha roku 1812. Byl ozdobený sušenými jablíčky, švestkami, cukrovím, ořechy
a řetězy. Ale trvalo třicet let, než se tento
tradiční symbol Vánoc stal v Praze běžným.
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na
veřejných prostranstvích se v Evropě ujal po
první světové válce. Na českém území patří
v tomto směru podle dochovaných zpráv
primát Plzni, kde ho mohli kolemjdoucí obdivovat na náměstí Republiky již roku 1925.
DÁRKY
Pod vánoční stromek patří dárky. Bez nich by
to určitě nebyly opravdové Vánoce. Dávali si
je, i když na oslavu příchodu nového roku, lidé
již ve starém Římě. Později se zimní slunovrat
stal vánočním svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské
lásky k bližnímu. Od šestnáctého století existují
důkazy o vyměňování dárků mezi přáteli a příbuznými. Nejvíce jich dostávaly a stále dostávají především děti. V následujících dvou stech
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 59
VÁNOCE
letech už nosil dárky Ježíšek, Santa Claus či
Vánoční muž. Bývalo zvykem, že se začaly
rozbalovat až v okamžiku, kdy se objevila na
nebi první hvězdička. Tím se připomínala betlémská hvězda, která zářila nad tímto městem
v době narození Ježíška. Dnes se ve většině
zemí dárky rozdávají na Štědrý den nebo druhý den ráno na Boží hod vánoční. U nás přiveze Ježíšek na saních dárky na Štědrý večer
a nadělí je pod stromeček. V Kanadě či Spojených státech amerických dopravuje dárky
Santa Claus, který s nimi o štědrovečerní noci
proleze komínem a vloží je do připravených
sáčků v podobě boty. Dárky se rozbalují až
druhý den ráno.
ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. U svátečně
prostřeného stolu se scházela celá rodina.
Jeho přípravě byla proto věnována velká
pozornost. Většinou se symbolicky na jeden
roh pokládal pecen chleba, aby se zachovala hojnost jídla po celý rok. Na druhý
konec přišla slaměnka s trochou všeho, co
pole dalo, a s přáním, aby v následujícím
roce byla dobrá úroda. Na třetí roh patřily peníze, které měly slibovat blahobyt. Do
posledního koutu se někde pokládala miska
na kousky jídla pro dobytek a slepice. Byl-li
počet stolujících lichý, prostírala hospodyně
pro jednoho navíc. Podle lidové pověry prý
totiž chodila smrt těsně před večeří obhlížet
prostřené tabule, a kde napočítala lichý
počet, tam se v následujícím roce pro někoho vrátila. Počet a rozmanitost chodů byla
v každém kraji jiná. Jediným jídlem, které se
objevilo na všech stolech, byla vánočka.
VÁNOČKA
Možná se budete divit, ale nic, co by odpovídalo naší klasické vánočce, jinde nena-
jdete. Můžeme tedy s hrdostí tvrdit, že to je
česká a moravská specialita. Název by napovídal tomu, že tento druh pečiva přicházel odedávna na stůl jen během Vánoc, ale
nebylo tomu tak. Dříve se totiž připravoval
i o Velikonocích, dalších církevních svátcích,
ale i při rodinných oslavách. Také vánočka
I LETOS OZDOBÍ
PRAŽSKÉ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OBŘÍ
VÁNOČNÍ STROM
ROZDÁVÁNÍ DÁRKŮ
UDĚLÁ VŽDY NEJVĚTŠÍ
RADOST DĚTEM
HISTORICKY VŮBEC PRVNÍ
JESLIČKY V SOUČASNÉM
CHÁPÁNÍ SESTAVILI JEZUITŠTÍ
KNĚZI V PRAZE ROKU 1562.
je až novodobé jméno, v minulosti se jí říkalo pletenice, pletanka, štricka, štrucka, žemle
nebo ceplík. Je ale pravdou, že na Štědrý
den do ní hospodyně přidaly trochu více
másla, oříšky nebo na zvýraznění chuti med,
marmeládu, někdy i meltu s mlékem. Pro ta-
VÁNOCE JSOU
SPOJENY I S ŘADOU
MAGICKÝCH OBŘADŮ
kovou dobrotu se pak používalo označení
štědrovice nebo štědrovečernice. A od ní už
byl jen krůček k vánočce.
JESLIČKY
Málokdo si dnes dokáže představit vánoční svátky bez betlémů čili jesliček (přičemž
druhý výraz je asi správnější). Zobrazování
scény narození Ježíše Krista má už úctyhodnou tradici. Je ale pozoruhodné, že v raném
křesťanství se omezilo na postavy Ježíška
a zvířátek – vola a oslíka. Panna Marie přibyla až ve středověku, svatý Josef dokonce
ještě později. Dnes doplňuje sestavu klasických jesliček ještě pastýř se stádem ovcí, tři
králové z Východu, přicházející pozdravit
budoucího vykupitele, a zvěstující anděl.
V minulosti bývalo toto téma častou součástí divadelních představení, jak na panovnických a šlechtických dvorech, tak v podání
kočovných komediantů na náměstích a tržiš-
Strelicia
Zdeňka KVASNIČKOVÁ
aranžování a údržba živých
a sušených květin v interiéru,
údržba venkovní zeleně
Prostřední 212, 252 03 Řitka
Mobil: 602 378 984
Firemní vzkazy: [email protected]
Internetové stránky: www.strelicia.cz
60 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
www.czechtop100.cz
V České republice se můžeme pochlubit
dokonce Muzeem betlémů. Nachází se ve
východočeských Třebechovicích pod Orebem a ve svých sbírkách jich má více než
160. Nejslavnější z nich je bezesporu ten
místní, jehož tvůrci jsou lidoví řezbáři Josef
Probošt a Josef Kapucián. Začali na něm
pracovat roku 1885 a trvalo čtyřicet let, než
získal dnešní podobu! Je sedm metrů dlouhý, tři metry široký a dva metry vysoký, opatřený mechanickým pohybem celkem 171
figurek (zpočátku pomocí kliky, dnes elektromotorem). Zajímavé je, že oproti obvyklým
zvyklostem zachycuje i další etapy Kristova
života včetně Zmrtvýchvstání.
tích. Nešlo však o dramatické útvary podle
dnešních měřítek, spíše o jakési živé obrazy.
Dřevěné jesličky vznikly jako reakce na tyto
spektákly, které se některým církevním hodnostářům nezdály příliš důstojné (například
v Neapoli v nich vystupovali herci v maskách, typických pro Commedii dell´arte).
Také méně zámožní a neurození lidé chtěli uctít jeden z nejvýznamnějších svátků
v roce, a to přímo ve svých domovech.
Uvádí se, že vůbec první jesličky v současném chápání sestavili jezuité v Praze
roku 1562. Nový obyčej se pak rychle šířil
do rakouských a německých zemí a z nich
do celé Evropy. Měl však i nemálo odpůrců.
Reformační teologové a kazatelé stavění
betlémů odsuzovali jako projev modloslužebnictví, za Marie Terezie a jejího syna
Josefa II. bylo dokonce zakázáno jejich
umisťování ve veřejných budovách včetně
kostelů. Přežily však všechno.
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŠTĚNÍ
Součástí Štědrého večera bylo tajemné
vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál,
přesto se každým rokem znovu a znovu
snažil poodhrnout clonu budoucnosti. Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování
jablíček. Objevila-li se hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, signalizovalo
to smrt nebo vážné onemocnění. Podobně
se věštilo z vlašských ořechů. Černý vnitřek
předpovídal neštěstí a smutek, zdravý plod
pak radost a štěstí. Skořápky ořechů našly
uplatnění u dalšího obřadu, kdy se do nich
umístila svíčka a puštěné po vodě naznačovaly svým chováním něco málo z toho, co
se stane. Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se
zády ke dveřím, do pravé ruky vzaly pantoflíček nebo jinou vhodnou botu a hodily ji za
sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu, opačný
případ znamenal, že dotyčná zůstane ještě
nejméně jeden další rok „na ocet”. Hospodář zase často vzal dvanáct jablečných
jadérek, které vložil do misky s vodou. Podle toho, kolik jich vyplavalo na hladinu, se
Foto archiv
DŘÍVE BÝVALO ZVYKEM, ŽE SE DÁRKY ZAČALY ROZBALOVAT AŽ V OKAMŽIKU, KDY
SE OBJEVILA NA NEBI PRVNÍ HVĚZDIČKA.
Materiálem pro jejich zhotovení bývalo
vždy dřevo, nejčastěji lipové. Dostat zakázku
na jejich vyřezání znamenalo, že dotyčný řemeslník je ve svém oboru skutečným mistrem. Není
proto divu, že mnohé z nich jsou i významným
uměleckým dílem. Moderní doba ovšem přinesla i jesličky keramické, porcelánové, skleněné,
papírové a bohužel také plastová zvěrstva, na
nichž pastýř jezdí na skútru a jeden ze tří králů
má podobu Michaela Jacksona.
usuzovalo, kolik bude v příštím roce suchých
měsíců. Zvykem, který dodnes dodržuje ještě hodně lidí, bylo lití olova do nádoby s vodou. Získaný vychladlý odlitek se zkoumal
a zjišťovalo se, čemu se nejvíce podobá.
Vánočních zvyků a tradic je pochopitelně
mnohem, mnohem více. Vzpomněli jsme ale
hlavně na ty, které jsou nejvíce spjaty s našimi zeměmi a kulturou.
JIŘÍ HÁJEK a MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012 | 61
VOLNOMYŠLENKÁŘ
O PŘIDÁVÁNÍ HODNOTY
dyž jsem dnes šel do kanceláře,
abych bílému papíru přidal na hodnotě svými nápady a myšlenkami, předběhly mne dvě přibližně stejně mladé ženy.
Jedna tlačila sportovní kočárek směrem
k mateřské škole a táhla za sebou školáka
s brašnou na zádech, druhá za sebou táhla elegantní kufřík v rozměru palubního
zavazadla. Té první, oblečené zřejmě ve
spěchu a nenamalované, jsem se nemusel
ptát, kam že to po ránu cestuje. Bylo to jasné! Ta druhá, v botách na jehlách a s kosmetickou dekorací přetvářející přírodu, mi
na otázku „Kudy, kam?“ odsekla, že na letiště, na služební cestu, a víc si nechtěla
povídat, neboť na první pohled poznala,
že jsem ve věkové kategorii Vanilka.
Leč obě mě přivedly k zamyšlení o způsobu přidávání hodnot. Slečna, která už
v této chvíli možná zdobí firemní stánek někde na veletrhu, přidává hodnotu výrobkům
firmy, u níž je zaměstnána, svým půvabem,
šarmem, brilantní angličtinou a presíčkem
z presovaru. Je za to slušně a jistě po zásluze zaplacená, protože bez ní by se možná
lecčehos prodalo méně a státní kasa by přišla o nějaké to DPH. Slečna dělá svoji práci
určitě dobře, protože ji umí a má na to
K
všechny předpoklady. Za peníze firmy a jejích zákazníků v určené pracovní době. Nic
proti tomu, je to normální, je to v pořádku.
Spěchající mladá maminka rovněž přidává hodnotu, ale svým vlastním (s prominutím za ten výraz) výrobkům. Dětem! Od
početí celým vlastním tělem včetně vápníku z vlastních kostí. Od porodu mlékem
z vlastních prsou, čtyřiadvacetihodinovou
„pracovní dobou“ s často bezesnými nocemi, běháním po doktorech, praním, žehlením, vařením, vychováváním, později
zlobením se, doučováním a dalšími rodičovskými aktivitami – nejméně do chvíle,
MAMINKA PŘIDÁVÁ
HODNOTU SVÝM
VLASTNÍM DĚTEM
kdy dítě doroste a postaví se na vlastní
nohy s vysvědčením nebo s vysokoškolským diplomem. To všechno dělá nejen
zadarmo, ale ještě za svoje peníze, přesněji za peníze, které ušetří sama na sobě.
I to je normální, i to je v pořádku!
Jen mě tak napadlo, že na konci toho
nejméně dvacetiletého přidávání hodnoty
člověku by měla být také nějaká DPH.
Vždyť ona maminka dodá společnosti tvůrce dalších hodnot. Navrhuji, aby jí tuto
DPH zaplatil finanční úřad, který její zásluhou získal dalšího daňového poplatníka,
a to buď jednorázově, nebo ve splátkách
jako provizi z každé daně zaplacené jejími potomky. Ostatně, zkuste si spočítat, na
kolik peněz přijde matku přidávání hodnoty dítěti až do promoce! Přidejte k tomu
i mzdu odpovídající platům chův, kuchařek
a hospodyněk, pracujících na tři směny po
osmi hodinách denně. To žádná podpora
v mateřství a daňové úlevy nepokryjí.
Vím, že žádný parlament, žádná vláda a už vůbec ne žádný ministr financí na
DAŇ Z HODNOTY PŘIDANÉ ČLOVĚKU
neskočí. Ale je dobré se nad tím aspoň
v nadsázce zamyslet.
ANTONÍN FISCHER
ULICE DOBROČINNOSTI
kde jsem si přečetl, že u nás působí několik
set takových sbírkovacích organizací a nadací. Když si představím, že každá z nich
má kancelář a profesionální pracovníky, kteří (a právem) pracují za peníze a tudíž odčerpávají z financí vybraných na výzkum
a léčení vážných chorob, na pomůcky pro
tělesně postižené, na pomoc hladovějícím
dětem v chudých zemích atd., nemůže mě
nenapadnout: Zrušte všechny ty bohulibé
spolky a nahraďte je jedním jediným, jakýmsi univerzálním s jednou kanceláří, s jedním
ředitelem, s jedním služebním vozem, s jedním telefonem! Pár stovek lidí sice přijde
o dobrý džob, ale z ušetřených peněz se
pořídí mnohem víc dobrého a užitečného.
Jsem přesvědčen, že mnoho lidí radši pošle
jednu stovku celonárodnímu a veřejnoprávnímu fondu, než po pěti korunách jednou na
léčení kolen, podruhé na nevidomé, jindy na
školu v Africe, příště na něco, o čem dosud
neslyšeli. Určitě by se našel klíč, podle něhož by se vybrané peníze rozumně rozdělo-
62 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
TUŠÍME VŮBEC,
KAM PLYNOU
NEMALÉ PENÍZE,
SESBÍRANÉ, ÚDAJNĚ
NA DOBROČINNÉ
ÚČELY, PO ULICÍCH
DO KASIČEK?
valy, a způsob, jak rozdělování veřejně kontrolovat a zabránit vytunelování. Samozřejmě by tento fond musel být na hony vzdálen
státní kase, protože co kdyby nevyšly peníze
třeba na panďoury?
ANTONÍN FISCHER
Foto archiv
ej, bude ti dáno! Věřím tomu, proto
občas dávám, i když bych radši
bral. Jsou však dny, kdybych radši někomu
nadal. To když během hodiny potkám čtyři
výběrčí různých dobročinných sbírek,
z nichž každá míří na tři cíle: 1. Sesbírá peníze například na nemocné mnoha různými chorobami, což je ta lepší stránka sbírek. 2. Prodá tisíce různých pimprlat, čímž
podpoří zaměstnanost v regionu firmy vyrábějící pimprlata, firmě zajistí odbyt a zisk,
což by nemělo být cílem žádné dobročinné
sbírky. 3. Zajistí finance na pronájem kanceláře a odměny členům správní rady či
případným zaměstnancům charitativní organizace, na její mobily a služební vozy,
což považuji za nehoráznost.
Když jsem byl tuhle hezkou slečnou osloven, abych přispěl na narkomany (určitě
myslela na boj proti drogám), už jsem se
poněkud neovládl a odpověděl jsem jí, že
bych rád, ale že sám nemám na další dávku. Protože čeho je moc, toho je moc! Ně-
D
www.czechtop100.cz
2011/12
kniha o závodech formulí
304 stran
st
report
reportáže z velkých cen
předst
představení jezdců a týmů
zajíma
zajímavosti ze zákulisí
komp
kompletní statistiky
formu
formulové šampionáty
Kniha FO
FORMULE 2011/12 vyjde už 8. prosince.
Její cena v běžném prodeji bude opět 545 Kč.
objednání na dobírku pouze
Při obje
445
Kč
(plus poštovné)
SPE
SPECIÁLNÍ
DÁREK
UŠ
UŠETŘÍTE 200 Kč!
Při pl
platbě předem
super
supervýhodná cena 345 Kč
včetně poštovného a balného!
BONUS PRO
FANOUŠKY F1
KOMPLET ROČNÍKŮ
2001/02, 2002/03,
2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07,
2007/08, 2008/09,
2009/10, 2010/11
za výjimečnou cenu
Při platbě předem
jen
2 695
Kč
včetně poštovného a balného
Spojení pro platbu složenkou a zasílání objednávek pro platbu bankovním převodem:
Sport-Press, Okrasná 116, 103 00 Praha 10 | Tel./fax: 267 712 647 | E-mail: [email protected]
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
Jiří Zrůst, MBA
Chief Executive Officer
skupina CS Cargo
RNDr. Jakub Strnad
předseda představenstva
Allianz pojišťovna a.s.
Petra Vrabcová
ředitelka Kinnarps, a.s.
Ing. Oldřich
Černoch, CSc.
náměstek ministra zemědělství
Svatoslav Novák
prezident
ICT Unie o.s.
na obálce
JAN
ŽŮREK
řídící partner
KPMG
Česká republika, s.r.o.
dále
Ing. Petr Choulík,
CSc.
generální ředitel
Linde Gas, a.s.
JUDr. Aleš Hušák
generální ředitel
Sazka, a.s.
na obálce
BERNARD
CHRÉTIEN
akademický malíř
Josef Velčovský
výtvarník
Marek Vrabec
umělecký ředitel
festivalu Struny podzimu
Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj
Ing. Helena Rögnerová
jednatelka
Mediterra, s.r.o.
na obálce
PAVEL
HURDA
předseda
představenstva
Pražská plynárenská a.s.
Ing. Richard Jukl
generální ředitel
FC Hradec Králové, a.s.
dále
Pavel Řehák
výkonný ředitel
Česká pojišťovna, a.s.
Ing. Martin Soukup
předseda představenstva
HC VCES
Hradec Králové a.s.
Ing. Tomáš
Kolář
výkonný ředitel
Linet, spol. s r.o.
Ing. Jan Hladík
ředitel IT4CARE, o.p.s.
Zdeněk Mahler
spisovatel, dramatik,
historik a scénárista
Jan Přeučil
herec
Ondřej Synek
mistr světa ve veslování
Mgr. Jiří Zimola
hejtman, Jihočeský kraj
Ing. Milan Šlachta
obchodní ředitel
Robert Bosch, spol. s r.o.
Ing. Jiřina
Tapšíková, MBA
jednatelka
ŠkoFIN s.r.o.
Mgr. Andrea
Šmatláková
jednatelka
Fresharena, s.r.o.
Ing. Václav Horák
místopředseda
představenstva
a generální ředitel
CETELEM ČR, a.s.
Theodor Pištěk
malíř a kostýmní výtvarník
Petr Jonák
ředitel korporátní
komunikace
skupina AWT
Jaroslav Hampl
jednatel a výkonný ředitel
Car Club
na obálce
LUDĚK
KELTYČKA
Tomáš Ivančík
manažer pro energetiku
Dassault Systémes
generální ředitel
Renault
Česká republika, a.s.
Jan Smiovský
obchodní ředitel
RPM Service s.r.o.
předseda představenstva
a generální ředitel
Credium, a.s.
Jaroslav Kulhavý
mistr světa v cyklistickém
cross-country
dále
Ing. Pavel Pilát
generální ředitel
Metrostav a.s.
MUDr. Petr Krejčí
lékař
fotbalové reprezentace
Ústřední vojenská nemocnice
dále
Prof. Ing. Petr Zuna,
CSc., D.Eng.h.c.FEng.
prezident
Inženýrská akademie ČR
Jana Vaňhová
hejtmanka
Ústecký kraj
Ing. Pavel Elis, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel
Pražská energetika, a.s.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
Kraj Vysočina
Jaroslav Drlík
dostihový trenér
Zdeněk Kratochvíl
generální ředitel
ICOM transport a.s.
64 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2011/2012
Jan Klíma
ředitel
AC&C Public Relations
Jaroslav Svěcený
houslový virtuos
Ing. Vladimír Feix
dr.h.c.
generální ředitel
Český porcelán, a.s.
Kamil Čermák
předseda představenstva
ČEZ ICT Services, a. s.
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za
účasti nejvýznamnějších osobností
z oboru. Připravuje prezentace
firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
Download

Radoslav Kubiš - Czech Top 100