Návod k obsluze
T-12 FG
č. F 8059 35 MHz
č. F 8060 40 MHz
T 12 FG
OBSAH
Kapitola
Strana
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.
Obsah setu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.
Všeobecný popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.1 Vysílač T12FG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.2 PCM-1024 přijímač R-149 DP a R-319 DPS . . . . . .5
3.
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3.1 Vysílač T12FG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3.2 PCM-1024 přijímač R-149 DP . . . . . . . . . . . . . . . . .6
PCM-1024 přijímač R-319 DPS . . . . . . . . . . . . . . 6
4.
Ovladače vysílače T12FG . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1 NiMH-vysílačové baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
• Vyjmutí / Výměna vysílačových aku . . . . . . . . . . .6
• Doporučení pro nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
• Odběr proudu / Provozní doba . . . . . . . . . . . . . .7
4.2
Nabíjení vysílačových/přijímačových aku . . . . . . . .7
• Nabíjení vysílačových aku . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
• Nabíjecí zásuvka vysílače (CHG) . . . . . . . . . . . . . .7
4.3 VF-Modul zabudování / výměna . . . . . . . . . . . . . . .8
4.4 Nastavení ovladačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Nastavenídélky délky ovladačů . . . . . . . . . . . . . .8
• Nastavení pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Aretační / brzdící pružina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Aktivace aretační pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Aktivace brzdící pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4.5 Mód ovladačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4.6 Paměťový modul SD karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Zabudování SD-karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Vyjmutí SD-karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Přenos dat do PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Ukládání dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Kapacita paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Pokyny k obsluze SD- karty . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4.7 Režim učitel/žák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.8 DSC-provoz / Provoz na leteckém simulátoru . . . .10
4.9 Programovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• LCD-Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• 3-D-Hotkey / ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Programovací tlačítka tlačítka (S1) . . . . . . . . . . .11
4.10 LED-Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4.11 Digitální trimování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4.12 Otočný ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.13 Boční otočné ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.14 Anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
5.
Zapojení serv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Nové pořadí funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5.1 Letecké modely s klasickou výškovkou . . . . . . . .14
5.2 Letecké modely s dělenou výškovkou . . . . . . . . . .15
5.3 Samokřídla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.4 Vrtulníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6.
Zapnutí / vypnutí vysílače . . . . . . . . . . . . . .18
6.1 Přestavba ovladačů
. . . . . . . . . . . . . . 18
7.
Výměna krystalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
8.
Změna frekvenčního pásma a typu modulace20
• Ländererkennung (Area Code) . . . . . . . . . . . . . .20
• Frequentbandwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Volba modulace (PCM-G3, PCM-1024, PPM8) .20
• ID přijímače (Receiver ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Kapitola
Strana
9.
Popis základního displeje . . . . . . . . . . . . . . .21
9.1 Home displej pro letecké modely . . . . . . . . . . . . .21
9.2 Home displej pro vrtulníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
10.
Struktura menu a navigace . . . . . . . . . . . . .22
11.
Systém menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
11.1 Režim učitel/žák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Režim učitel jako vysílač učitele . . . . . . . . . . . . .23
• Režim učitel jako žákovský vysílač . . . . . . . . . .23
11.2 Displej nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Kontra nastavení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
11.3 Počitadlo provozních hodin/ Modell Timer . . . . . .24
11.4 Uživatelské jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
11.5A Hardwarové přepólování ovladačů . . . . . . . . . . . .25
11.5B Stick Mode (mód plynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
11.6 Informace (volba jazyka, typ softwaru apod.) . . . .26
12.
Základní menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
12.1 Servo monitor (ukazatel dráhy) . . . . . . . . . . . . . . .27
12.2 Volba paměťové pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Vyvolání paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Nová paměť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Mazání paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Přejmenování paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Kopírování paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
12.3 Volba typu modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
• Volba typu křídel a výškovky . . . . . . . . . . . . . . . .29
• Volba cykliky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
12.4 Volba frekvence a modulace . . . . . . . . . . . . . . . . .30
12.5 Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Přiřazení řídících ovladačů . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Volba ovladače trimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Nastavení trimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Virtuální kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
12.6 Nastavení středové polohy (SUB-TRM) . . . . . . . . .32
12.7 Reverse otáčení serv (SERVO-REVERSE . . . . . . .33
12.8 Nastavení Fail-Safe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
12.9 Nastavení dráhy serva (ATV) . . . . . . . . . . . . . . . . .34
12.10 Odpojení motoru (THROTTLE CUT) . . . . . . . . . . . .35
12.11 Nastavení plynu (volnoběh 2) . . . . . . . . . . . . . . . . .35
12.12 Mix cykliky
. . . . . . ............... . . . . . . . . . .35
12.13 Nastavení cykliky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
12.14 Nastavení stopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
12.15 Zobrazení pozice trimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
12.16 Mazání (Reset) dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
12.17 FZS HOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
13.
Menu modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
13.1 Volba letových režimů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
13.2 Nastavení řídících ovladačů (AFR) Dual-Rate
křivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
13.3 Nastavení Dual-Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
13.4 Programovatelný mix (PROG. MIXES) . . . . . . . . . .44
14.
Menu modelů (modely letadel) . . . . . . . . . . .46
14.1 Diferenciace křidélek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
14.2 Nastavení klapek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.3 Mix křidélka -> vztlakové klapky . . . . . . . . . . . . . .48
14.4 Mix křidélka -> brzdící klapky . . . . . . . . . . . . . . . .48
14.5 Mix křidélka -> směrovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
14.6 Mix brzdící klapky -> výškovka . . . . . . . . . . . . . . .50
14.7 Mix směrovka -> křidélka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
14.8 Mix brzdící štíty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
14.9 Mix výškovka -> vztlakové klapky . . . . . . . . . . . . .52
2
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!
Kapitola
Strana
14.10 Mix vztlakové klapky -> výškovka . . . . . . . . . . . .53
14.11 Mix Butterfly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
14.12 Trim mixů 1 a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
14.13 Mix brzdících klapek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
14.14 Nastavení gyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
14.15 V mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
14.16 Funkce výškovky s křidélkem . . . . . . . . . . . . . . . .58
14.17 Nastavení pro winglety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
14.18 Nastavení pro elektromotory . . . . . . . . . . . . . . . . .59
14.19 Mix směrovka -> výškovka . . . . . . . . . . . . . . . . .59
14.20 Funkce Snap Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
15.
Menu modelů (vrtulníky) . . . . . . . . . . . . . . .61
15.1
Nastavení křivky kolektiva . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
15.2
Nastavení křivky plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
15.3
Funkce zrychlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
15.4
Nastavení autorotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
15.5
Mix cykliky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
15.6
Mix plyn / motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
15.7
Pitch -> Düsennadel Mischer . . . . . . . . . . . . . . . .67
15.8
Pitch -> ocasní rotor (revo) mix . . . . . . . . . . . . . . .67
15.9
Nastavení gyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
15.10 Nastavení regulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
15.11 FZS HOLD) ................................. . . . . . . . . . . . . . 69
16.
Funkce menu volby přepínače . . . . . . . . . .70
17.
Update vysílačového softwaru . . . . . . . . . .71
18.
Tipy pro instalaci přijímače . . . . . . . . . . . . . . .72
18.1
Přijímačová anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
18.2
Vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
18.3
Servokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
18.4
Odrušovací filtry serv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
18.5
Isntalace serv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
18.6
Dráhy serv / páky serv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
18.7
Instalace táhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
19.
Doporučení pro provoz . . . . . . . . . . . . . . . .75
19.1
Pořadí zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
19.2
Elektromagnetické výboje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
19.3
Elektromotory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
19.4
Elektronické zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
19.5
Kapacita a provozní doba přijímačových aku . . . .75
20.
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
21.
Zákonná ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
22.
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
23.
Doporučené příslušenství . . . . . . . . . . . . .77
24.
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
25.
Adresy servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Dodržujte bezpečnostní pokyny! Před prvním uvedením do
provozu si důkladně přečtěte Návod k obsluze, zvláště pak
naše bezpečnostní upozornění. Pokud s řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na
nějakého zkušeného modeláře. Toto dálkové ovládání je
určeno a povoleno výhradně k řízení dálkově ovládaných
modelů. Robbe Modellsport nepřebírá žádnou odpovědnost v
případě jiného použití.
Bezpečnostní pokyny
Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu
a nesmějí být ovládány dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělých Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování. Chyby nebo
nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným
škodám nebo i úrazům.
Výrobce ani prodejci nemohou v žádném případě převzít zodpovědnost za chyby vzniklé při stavbě nebo provozování
modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňujeme a
vylučujeme jakékoli záruky.
Technické chyby elektronického i mechanického rázu mohou
vést např. k nechtěnému spuštění motoru, kdy může dojít k
uvolnění dílů a jejich odlétnutí. Ke stejným důsledkům může
vést i provoz přijímače bez zapnutého vysílače. Může tak dojít
k vážných úrazům. Všechny díly motoru, které se točí, představují neustálé nebezpečí.
Proto se vyhýbejte jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se
nezdržujte v nebezpečné blízkosti vrtulí nebo rotujících části
elektromotorů s připojenými bateriemi. Dávejte pozor také na
to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné předměty.
Chraňte aparaturu před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy
nevystavujte horku, chladu a vibracím. RC soupravu lze provozovat jen v teplotním rozsahu -15° až + 55°.
K nabíjení používejte jen doporučené nabíječe a články nabíjejte vždy jen udávanou dobu. Dbejte pokynů výrobců baterií
Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi článků.
Dbejte také na správnou polaritu.
Vyvarujte se nárazům a nikdy nepokládejte na vysílač těžké
předměty. Překontrolujte i obal vysílače a kabeláž. Vysílače
poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už
neměly používat. Buď je nechejte přezkoušet v robbe servisu
nebo si opatřete nové.
Pádem nebo vlhkem může dojít ke skrytým poškozením, která
mohou vést k výpadkům funkcí po krátkodobém provozu. Pro
vysílač lze používat jen námi doporučené komponenty a příslušenství.
K zabudování funkčních modulů je zapotřebí nářadí. Dbejte
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Používejte vždy
originální robbe-Futaba konektory a krystaly. Na vysílači nesmějí být prováděny žádné úpravy (porušení záručních podmínek). Pokud je na letišti více modelářů, ujistěte se dříve než
zapnete vysílač, že není Váš kanál obsazen.
3
T 12 FG
BĚŽNÉ KONTROLY PŘED STARTEM
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu.
Pokud je na letišti více pilotů, ujistěte se, že je Váš kanál
volný dříve než zapente vysílač.
Během řízení a startu modelu musí být anténa úplně vytažena
a neměla by směřovat na model. V tomto směru má vysílač
nejmenší vysílání. Nejlepší je, když anténa míří na model ze
strany. Při současném provozu více RC aparatur by měli stát
piloti, eventuelně jezdci, ve volné skupině. Opodál stojící piloti
mohou ohrožovat svůj model i modely ostatních.
• dbejte na správné upevnění antény a nezapomeňte ji úplně
vytáhnout
• zapněte vysílač
• dříve než zapnete přijímač se ujistěte o tom, že je ovladač
plynu na vysílači v nulové poloze
• zapínejte vždy nejdříve vysílač a potom přijímač • při vypínání je pořadí opačné, nejdříve vypněte přijímač, poté vysílač
• po zapnutí vysílače a přijímače zkontrolujte prvně LED
diody, jestli je přijímač opravdu napojený na vysílač, jinak
žádné funkce • před startem proveďte test dosahu
• zvolili jste správný typ paměti modelu?
• proveďte zkoušku funkcí, přezkoušejte smysl otáčení serv a
výchylky na modelu
• jsou funkce mixů a přepínačů správně nastaveny?
• jsou baterie dostatečně nabité?
• pokud máte jakékoli pochybnosti, nikdy s modelem nestartujte!!!! Mohli byste ohrozit sebe i ostatní.
POJIŠTĚNÍ
Upoutané modely stejně jako i větroně bez pohonu jsou větši
nou pojištěny v rámci soukromého pojištění. Pro motorové
modely je nutné dodatečné připojištění nebo rozšíření pojistky.
Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste dostatečně
krytí.
PROVOZ MODELU
• Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty.
• Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí.
• Neohrožujte lidi ani zvířata.
• Nelétejte s modelem na veřejných komunikacích, ulicích
apod..
1.
Obsah setu:
35 MHz 12/9/0
40 MHz
12/9/0
F 8060
OBSAH SETU
č. F 8059
č.
1 vysílač T12FG FM / PCM 1024/G3,
plně vybavený na 12 kanálů
1 HF-Modul MZ-FM
1 vysílačové aku NiMH 7,2V-1700 mAh
1 síťový nabíječ 230 V Tx/Rx
1 přijímač R 149 DP
1 vypínač s nabíjecím konektorem
PCM-1024 přijímač R-149DP
Doporučené příslušenství:
vysílač T-12 FG (s odšroubovanou anténou)
PCM-1024 přijímač R-319DPS
PLL-HF-Modul FM-MZ
vypínač s
nabíjecím
konektorem
230 V NiMH-automatický nabíječ
kabel učitel/žák -> T12FG speciál
kabel učitel/žákl -> T-12 FG, FF-9, apod.
kabel učitel/žák - > F-série (DIN 6-pol)
kabel učitel/žákl -> FX-Serie (2,5mm)
kabel učitel/žák -> F-Serie (3,5mm)
adaptér kabel k simulátoru FF-9
vysílačová pult (Acryl) T12FG
nabíjecí kabel vysílače T12FG
nabíjecí kabel přijíamče
Alu-kuft na vysílač “Aero-Team”
náhradní vysílačové aku
samostatný vysílač bez přijíamče
Obsah setu
4
1
1
1
1
1
1
vysílač T12FG
vysílačové aku NiMH 7,2V 1700 mAh
síťový nabíječ 230V TX/RX
přijímač R 319DPS
HF-Modul MZ-FM
vypínač s nabíjecím konektorem
č. F 1314
č. F 1591
č. F 1592
č. 8236
č. 8238
č. 8239
č. 8394
č. 8260
č. F 1416
č. F 1556
č. F 1311
č. F 1313
č. F8065
T 12 FG
2.
VŠEOBECNÝ POPIS
not trimů v paměti modelů, volitelné obecně pro všechny
letové režimy nebo pro každý režim pdděleně.
Zakoupením dálkového ovládání T12FG jste získali RC aparaturu vyšší třídy, která v mnoha oblastech poskytuje nové možnosti.
2.1
• Volně programovatelná 17-ti bodová AFR křivka chodu řídících ovladačů s odděleným nastavením rychlosti pro každý
z 12 proporcionálních kanálů.
VYSÍLAČ T12FG
• 10 volně programovatelných 17-ti bodových křivek mixů,
překryvných se 6 rozdílnými nastaveními D/R., se samostatně nastavitelnou prodlevou a rychlostí pro obousměrný
chod serv.
• PCM systém 3. generace (PCD-G3), který je nepřekonatelný v rychlosti přenosu a přesnosti. V porovnání s dosavadním systémem PCM 1024 se počet kroků zdvojnásobil
na 2048 a přesto je doba opakování 28,5 ms snížena asi o
40 %, tedy na 17,6 ms.
Dodatečně byla snížena i doba reakce (Response Time) od
pohybu ovladačem do spuštění chodu serv, a to cca. o 25%.
.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• Mix mód „Stick to Stick“ nebo „Stick to Servo” s oddělenou
možností nastavení prodlení a rychlosti vypínání a zapínání
mixování. Mix lze zapínat jeden po druhém (kaskádovitě),
jako ovladače lze volit přepínače, řídící ovladače nebo virtuální funkce.
Tento výsledek odpovídá téměř řízení v reálném čase.
Řídící signály jsou předávány servům okamžitě a plnohodnotně.
Samozřejmě lze také přepínat typ modulace na PCM systém 1024 a 12 CH PPM (FM), aby bylo možno dále používat
stávající přijímače.
• Funkce Offset a nastavení citlivosti přes externí podílu mixu
přes otočné potenciometry, přepínače nebo ovladače.
• 8 letových režimů s prioritní volbou a nastavitelný přepínač
čaové prodlevy (zpoždění), stejně jako i zadávání názvů a
funkce kopírování.
• Obsluha aparatury je velmi jednoduchá, a to především díky
velmi srozumitelné a graficky dobře zpracované uživatelské
kontaktní ploše (uživatelský interface).
Zcela nová a velice jednoduchá volba mixů pro modely, které
jsou graficky znázorněny. Jednoduše zvolíte typ křídel a kormidel, ze kterého vysílač nastaví potřebné mixy a pořadí
funkcí.
Zadávání dat probíhá přes 3-D tlačítko s integrovanou funkcí
ENTER.
• Sériově je vysílač vybaven systémem učitel-žák a DSC
zásuvkou. Systém U/Ž se samostatnou funkcí přepínání a
obsluhou mixu.
• Součástí sady jsou NiMH baterie a síťový nabíječ.
• Stopky, které lze naprogramovat pro obousměrný chod
(počítání od 0 nebo odpočítávání) s více než 100 mezičasy.
• Frekvence je ve vysílači určena bez krystalu pomocí přímé
digitální syntézy (Direkt Digital Synthetiser – DDS). Zvolit lze
všechny kanály, které jsou v Evropě přípustné pro pásma 35
(A+B), 40 a 41 MHz (s odpovídajícím VF modulem). V VF
modulu se zvolená frekvence zesílí na oblast povoleného
výkonu.
2.2
PCM-1024 PŘIJÍMAČ R-149 DP
Malý, 34 g duální PCM přijímač (PCM 1024 systém) s vývody pro 9-10 serv na čelní straně.
Tento přijímač je vysoce spolehlivý, přestože je velmi malý a
lehký.
• Přijímač má taktéž DD syntézu, která má ale pevné frekvenční pásmo a nelze ji přepnout. Pokud se změní pásmo na
vysílači, musí se použít přijímač odpovídajícího frekvenčního pásma. Pokud je provedena změna vysílačového
kanálu, je k přijímači vyslána bezdrátově informace o volbě
kanálu frekvence (WFSS), a ten se přepne na správný
kanál.
PCM-1024 PŘIJÍMAČ R-319 DPS
9-ti kanálový duální PCM přijímač. 1024 PLL syntézový přijímač. Volba kanálu probíhá pomocí dvou BCD spínačů, přičemž nastavené číslo kanálu si lze jednoduše přečíst podle
polohy přepínače. Kromě toho je přijímač vybaven duálním
směšováním.
• Dostačující paměť pro modely díky sériově dodávané interní
paměti pro 30 modelů. Místo pro dodatečné paměťové
pozice až pro 1958 modelů lze pak najít na 1 GS CD kartě.
Pomocí SD karty je také možno přehrávat data o modelech
jednoduše z jednoho vysílače na druhý. SD kartu je možno
zakoupit v obchodech s elektronikou nebo fotografickými
potřebami.
• Nově vyvinuté citlivé ovladače se čtvero kuličkovými ložisky
a průmyslovým potenciometrem s vysokou životností.
Dobře promyšlené vedení kabelů potenciometrů má za následek ještě větší kroutivost kabelů, cca 45º, čímž se zamezí
jejich poškození.
• Digitální trimování pro všechny funkce ovladačů, volitelně s
normální, středící nebo ATL (asymetrickou) funkcí trimu.
Přehledné zobrazení pozic trimů na displeji. Ukládání hod5
T 12 FG
3.
Počet kanálů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Frekvenční pásmo ................................... ... .........35/40 MHz
Mezifrekvenční kmitočet: . . . . . . . . . .10,7 MHz und 455 kHz
Systém přenosu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PCM-1024
Kanalraster: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kHz
Rozestup kanál: . . . . . . . . . . .4,8 -6 V (4-5 Zellen NC/NiMH)
Odběr proudu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 mA
Rozměry : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 x 32,6 x 20,8 mm
Váha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 g
TECHNICKÁ DATA
3.1 Vysílač T12FG
Ovládací kanály: . . . .8 FM,-12K / 9 PCM-1024 / 12 PCM-G3
Frekvenční pásmo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 /40 MHz
Frekvenční kanály:
49, 22
Systém přenosu:. . . . . . . . . .FM (PPM) oder PCM ,PCM G3
Rozestup kanálů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kHz
Zdroj proudu: . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2 V NiMH Akku / 1.7 Ah
Odběr proudu ................................
ca.150 mA bez HF- a
cca. 350 mA s VF vysíláním
Rozměry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 x 180 x 60 mm
Váha (včetně aku): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca.750 g
3.2
4.
PCM-1024 PŘIJÍMAČ R-319 DPS
Počet kanálů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Frekvenční pásmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35/40 MHz
Mezifrekvenční kmitočet: . . . . . . . . . .10,7 MHz und 455 kHz
Systém přenosu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PCM-1024
Rozestup kanál:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kHz
Provozní napětí: . . . . . . . . . . .4,8 -6 V (4-5 Zellen NC/NiMH)
Odběr proudu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5 mA
PCM-1024 PŘIJÍMAČ R-149 DP
OVLÁDACÍ PRVKY VYSÍLAČE T12FG
držák
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
držákšroubovací teleskopické antény
otočný potenciomet ‘LD’
otočný potenciometr ‘RD’
přepínač ‘H’
přepínač ‘B’
přepínač ‘G’
přepínač ‘F’
přepínač ‘E’
přepínač ‘C’
přepínač ‘D’
přepínač ‘A’
potenciometr 'RS'’
potenciometr 'LS'’
Monitor-LED
Power LED
ovladač výškovka /
křidélkal
ovladač plyn / směrovka
trim výškovky
hlavní vypínač
trim křidélek
trim plynu
trim směrovky
programovací tlačítko
‘3-D-Hotkey’
LCD-Monitor
4.1
očko pro závěsný popruh
NiMH vysílačové aku
VYJMUTÍ/VÝMĚNA VYSÍLAČOVÝCH AKU
6
• Nejdříve vypněte vysílač.
• Otevřete zadní kryt, který chrání místo uložení baterie a
vyklopte jej směrem nahoru.
• Lehkým tahem vyjměte konektor baterie (netahejte za
kabel, ale za konektor) a odpojte z vysílače.
• Lehkým kroutivým pohybem směrem dopředu akupack vyjměte z držáku.
• Při opětovném zabudování baterií do vysílače nasuňte do
držáku nejdříve spodní stranu akupacku.
• Lehkým tlakem na horní stranu akupacku baterie zaklapne
zpět do držáku.
T 12 FG
• Zapojte zpět konektor baterie. Dbejte přitom na správnou
polaritu.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Když se servo dostane do nastavené polohy, jeho motor se
vypne a servo tak odebírá pouze "klidový proud". Toto platí, i
když je servo v neutrálu, koncové poloze nebo mezipoloze.
Proto dbejte na to, aby měla táhla lehký chod a servo nebylo
mechanicky omezováno.
Upozornění
Nikdy nevytahujte akupack z vysílače, pokud monitorovací
LED dioda ještě bliká. Mohlo by dojít k poškození uložených
hodnot nebo paměťových čipů. Pokud se tak stane, vysílač už
nezapínejte a obraťte se na servis.
Vybité přijímačové baterie poznáte podle toho, že se serva
pomalu pohybují. Pokud to zjistíte, musíte okamžitě zastavit provoz a články dobít.
4.2 Doporučení pro nabíjení a zacházení s bateriemi
Po zapnutí vysílače se na displeji zobrazí aktuální napětí vysílačových akumulátorů.
Pro běžné nabíjení vysílačových a přijímačových aku doporučujeme použít přiložený síťový nabíječ.
Nejdříve zapojte nabíječ do zásuvky a až poté připojte články.
Po ukončení nabíjení nejdříve odpojte akupack a teprve potom
nabíječ ze sítě.
Pozor!
Pokud necháte akupack napojený na nabíječ, mohou se články
znova vybít, i když nabíječ nebude v zásuvce, proto vždy akupack od nabíječe odpojte.
Přestože je ve vysílači zabudovaná ochranná dioda proti
přepólování, měli byste při zapojování vždy dbát na správnou polaritu.
Pokud je akumulátor vybitý tak, že napětí dosáhlo hodnoty
7,4V, zazní varovný signál. Z bezpečnostních důvodů by měly
být akumulátory při poklesu napětí pod jmenovité napětí 7,4V
okamžitě nabity.
Předtím, než uvedete vysílačové baterie do provozu je nabíjejte 1/10 kapacity po dobu 24 hod. Po použití nebo delší době
nepoužívání by se měly všechny vysílačové baterie před každým použitím nabíjet 14 hod 1/10 kapacity (normální nabíjení),
bez ohledu na to, jak dlouho byly předtím používány. Tím se
vyrovná samovybíjení článků a akumulátory se zformátují.
Vysílač i přijímač musí být během vybíjení bezpodmínečně
vypnutý.
Pokud chcete nabíjet vysílačové nebo přijímačové akumulátory
vyšším proudem než 1/10 kapacity, měli byste použít nabíječ
se systémem automatického odpojování Delta Peak, např.
robbe Power Peak FUN DUO POWER č. 8468 nebo Power
Peak Infinity 3 č. 8429.
Obzvláště při použití NiMH článků je automatické odpojení jistější, neboť NiMH články jsou velmi citlivé na přebíjení. V
zásadě lze použít jakýkoli rychlonabíječ s automatickým odpojováním.
Můžete zakoupit samostatný nabíjecí kabel č. 8260.
(Př. akumulátor 1700 mAh, normální nabíjecí proud = cca 170
mA)
NiMH články mají poměrně vysokou hodnotu samovybíjení, a
to cca 1,5% za den, takže jsou asi po 75 dnech vybité, aniž
byste je použili.
Vysílačové baterie je možné nabíjet uvnitř vysílače, aniž byste
akupack museli vyjímat. Na pravé straně vysílače je zásuvka
pro nabíjení.
Nastavení tuhosti pružiny
Na ovládacích kniplech je možno nastavit tvrdost pružiny dle
individuálních zvyklostí pilota.
Odejměte gumové krytky na zadní straně vysílač. Pomocí 1,5
mm imbusového klíče nastavte pružinu na označených místech.
Při rychlonabíjení vysílačových akumulátorů by hodnota
nabíjecího proudu neměla přesáhnout 1A. Jinak dojde k
přetížení zásuvky pro nabíjení a interního vedení nabíjecího proudu.
Po delším skladování (např. po zimním období), by se měly
akumulátory několikrát vybít a nabít. Teprve po tomto zformátování dosáhnete plné kapacity a doby provozu článků.
otočení dorpava =
tvrdší pružina
Upozornění:
Nabíjení je nutno provést přímým napojením baterie na
nabíječ, neboť ochranná dioda proti zkratu nepovolí vybíjení přes zásuvku vysílače.
Doporučujeme použití přijímačového nabíjecího kabelu č- F
1415, aby bylo možno vysílačové aku připojit přímo na nabíječ.
zásuvka nabíjení
síťový nabíječ 230V
NiCD i NiMH akumulátory se recyklují, recyklační poplatek je
již zahrnut v ceně článků. Akumulátory nevyhazujte do běžného odpadu. Vadné nebo použité články vždy odevzdejte na
místech k tomu určených. Akumulátory jsou dále zpracovávány
a předány k recyklaci.
vstupní konektor k
nabíječi
Provozní doba akumulátorů
Pokud ve vysílači použijete doporučené NiMH 1700 mAh
AA (č. F 1311), má vysílač při plně nabitých akumulátorech k
dispozici cca 4,5-5,5 hodin provozu.
Toto ovšem neplatí pro přijímačové akumulátory, zde je provozní doba velmi závislá na počtu připojených serv, lehkosti
chodu ovládacích prvků, jako i četnosti řídících pokynů. Servo
v chodu odebírá něco mezi 150 - 600 mA, v klidu cca 5-8 mA.
výstup na
vysílač
Zapojte nabíječ do zásuvky.
Zapojte konektor pro nabíjení vysílačových aku do vysílače.
Ujistěte se, že je vysílač opravdu vypnutý a kontrolní dioda
svítí.
Nabíjení ukončete po max. 15 hodinách.
Nabíječ nemá funkci automatického odpojení!
7
T 12 FG
4.3
VSAZENÍ / VÝMĚNA VF-MODULU
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
PŘESTAVBA ARETAĆNÍ / BRZDÍCÍ PRUŽINY
Součástí vysílače jsou 2 různé pružiny pro nesamostatnou
neutrální funkci plynu. Jedna se používá pro vrtulníky, druhá
pro modely letadel.
Tyto funkce lze volitelně aktivovat a nastavovat. Změnu nastavení lze provést na ovládacím kniplu plynu.
• Předtím než zabudujete VF modul vysílač vypněte.
• Vsaďte VF modul rovně a potom jej vmáčkněte dokud se
postranní zámky nezacvaknou.
• Při vyjmutí stiskněte boční zámky a modul rovně vytáhněte.
4.4
NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH KNIPLŮ
Vysílač T12FG je vybaven obzvláště citlivými ovladači, které lze
nastavit dle individuálních zvyklostí pilota. .
nastavení pružiny
ovladač J3
nastavení
pružiny
ovladač J1
nastavení pružiny
ovladač J2
nastavení pružiny
ovladač J4
Nastavení délky ovládacích kniplů
Délku kniplů lze plynule nastavit tak, aby byla optimálně přizpůs
obena pilotovu způsobu řízení (viz obrázek).
• uvolněte části A a B
• nastavte držák na požadovanou délku
• část A zajistěte zpět s částí B
díl A
díl B
Nastavení se provádí zvenku,
podle módu plynu odstraňte
Ratsche
vlevo, popř. vpravo popř.
gumové krytky na zadní
straně vysílač. 1,5 mm
imbusovým klíčem aktivujete a nastavíte tuhost aretační nebo brzdící pružiny.
8
brzda
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
AKTIVACE ARETAČNÍ FUNKCE
VYJMUTÍ SD-KARTY
Aretační pružina se u leteckých modelů dává většinou na páku
plynu. Zašroubujte aretační pružinu směrem doprava až na
požadovanou tuhost. Dávejte pozor na to, aby nebyla současně aktivní také brzdící funkce nebo nebyl šroub brzdící pružiny
vyšroubovaný.
Zatlačte prstem proti konci SD karty, dokud se mírně nevysune
a neuslyšíte slabé cvaknutí. Poté se už karta z otvoru sama
vysune a lze ji vyjmout.
Aretační a brzdící funkce nemohou být současně aktivní,
neboť se překrývají.
Pro přenos dat do PC je zapotřebí čtečky karet. Tu lze zakoupit v Elektru nebo Foto prodejnách.
AKTIVACE BRZDÍCÍ FUNKCE
Důležité upozornění:
PŘENOS DAT DO PC
• Nejdříve musíte uvést aretační pružiny mimo provoz, a to
opatrným vyšroubováním šroubu.
• Poté opatrně zašroubujte brzdící pružinu směrem doprava až
na požadovanou tuhost.
4.5
Software
Updatepřepínač prostor pro SD kartu
MÓD OVLÁDACÍCH KNIPLŮ
Vysílač je sériově dodáván v módu 2, tzn., že aretační a brzdící funkce motoru je na levém kniplu.
U této aparatury lze rozložení funkcí změnit, a to výměnou
funkce směrovky a křidélek.
odklápěcí kryt aku
Výměna dat mezi 2 vysílači
Data nejsou uložena ve formátu Windows a nelze je na PC
číst. Speciální software pro nahlédnutí a přenos dat na T12Z,
T14 a FZ 40 se připravuje.
výškovka
Nick
motor
plyn
směrovka
Heck
Před zápisem dat z
PC na SD kartu je
nutné kartu nejdříve
inicializovat ve vysílači. Zasuňte kartu
do vysílače a vysílač
zapněte.
křidélka
Roll
BEZPEČNOST DAT
Pokud je požadován mód ovladačů 1 nebo 3 (plyn vpravo),
může být tato změna provedena samotným uživatelem nebo v
servisu robbe. Další informace k přestavbě plynu najdete na
str. 18.
Životnost SD karty je více než 100 000 cyklů zápisu. Pokud by
po delším a častém užívání docházelo k nějakých potížím při
čtení nebo zápisu dat, je nutné kartu vyměnit. Za bezpečnost
dat na kartě nemůžeme v žádném případě přebírat odpovědnost, proto doporučujeme vytvoření kopie dat.
Při ukládání dat na SD kartu i do vysílače není potřeba proud.
Při výměně vysílačových baterií zůstanou data zachována.
Paměťová baterie ve vysílači slouží pouze pro základní funkce.
4.6
KAPACITA PAMĚTI
PAMĚŤOVÝ MODUL SD-KARTA
Na samostatné kartě, kterou lze dokoupit, je možno ukládat
data pro různé modely. Doporučujeme Vám použití rychlé SD
karty. Mohou být taktéž použity SD karty z digitálních foťáků,
ale vzhledem k obrovskému množství různých typů není
možné zaručit jejich bezchybné fungování.
Vysílač je vybaven interní pamětí pro 30 modelů. Na 32 MB SD
kartu je možno uložit dalších 240 modelů. Přitom pro paměť
modelu s 8 letovými režimy je potřeba asi 132 kB. Při požadavku větší paměti je možno SD kartu vyměnit za větší.
Upozornění: Podporovány jsou SD karty s max. kapacitou 1G!
• Výměna karty během načítání nebo zapisování dat, může to
vést k poškození dat nebo i SD karty.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S SD KARTOU
• Nikdy kartu nevytahujte během ukládání dat.
• Nevystavujte kartu působení magnetického a elektrického
pole. Mohly by dojít k poškození dat i karty.
• Nevystavujte kartu přímému slunečnímu záření a vysoké
vlhkosti.
• Při zasunování a vysunování kartu berte vždy po stranách.
• Zasunujte kartu vždy správným směrem.
• S kartou manipulujte pouze při vypnutém vysílači.
ZABUDOVÁNÍ SD-KARTY
Při zabudování a výměně SD karty
postupujte následovně:
• Vypněte vysílač
• Odklopte kryt baterií
• Otvor pro zabudování SD karty
je viditelný
Kartu zasuňte do určeného otvoru až po zarážku, karta se zac
vakne. Popis Updatu viz str. 72.
9
T 12 FG
4.7 REŽIM UČITEL-ŽÁK
Vysílač T12FG je na zadní straně vybaven několika zásuvkami, mimo jiné také zásuvkou učitel-žák, kterou lze využít i pro
DSC provoz a letecký simulátor.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• Proveďte kontrolu funkcí obou vysílačů. Stiskněte tlačítko
L/S (U/Ž) a překontrolujte řídící funkce na žákově vysílači.
• Po uvolnění tlačítka přebírá řízení zpět vysílač učitele.
Pomocí softwaru lze zvolit, jestli žákův vysílač disponuje vlast
ními funkcemi mixů řízení nebo bude používat funkce učitelova
vysílače. Jako alternativu lze zvolit i kombinovaný provoz, kdy
oba vysílače mohou řídit.
Bližší informace o nastavení najdete v kapitole „Systém
menu“ v menu nastavení „Učitel“.
Vysílač T12FG lze použít jako vysílač učitele i žáka v kombinaci s jinými robbe/Futaba vysílači. Je pouze nutno dodržet
požadavky na určité kabely v následujících kombinacích:
Režim U/Ž umožňuje začátečníkům naučit se ovládat model za
pomoci zkušeného pilota. Vysílač T12FG je standardně dodáván se zásuvkou na připojení kabelu učitel-žák.
Vysílač T12FG jako učitelský v kombinaci a následujícími
vysílači:
Propojte vysílače učitele a žáka pomocí příslušného kabelu.
Vysílač T12FG lze používat jako učitelský i žákovský.
• vysílač T12FG, T12Z, T14MZ, FX-40, FF-9, FF-7 (T7CP),
T4EX, Skysport T4YF = kabel U/Ž č. F1591
• vysílač FX-14 / 18 = kabel U/Ž č.8236
• vysílač F-Serie s kabelem U/Ž 4: F1574 = kabel U/Ž č. 8238
• vysílač F-Serie s 6-pinovým DIN-konektorem Skysport 4
(T4VF), FF-6, FF-8 und PCM 1024-9Z) = kabel U/Ž č.
F1592 se musí upravit v servisu robbe.
Dodržujte, prosím, následující pokyny:
• Podle typu vysílače se žákovský vysílač zapíná zasunutím
kabelu U/Ž. Abyste zabránili vysokofrekvenčnímu vysílání,
doporučujeme vytáhnout z žákova vysílače krystal nebo VF
modul a anténu.
• Na žákovském vysílači musí být nastavena PPM (FM)
modulace (kromě případu, když je vysílač T12FG použit
jako žákovský vysílač).
• Pokud nemají oba vysílače stejný mód, musí se na žákově
vysílači provést příslušná změna (mód 1 … 4).
• Propojte oba vysílače pomocí kabelu U/Ž.
• Zapněte vysílač učitele.
• Podle typu žákovského vysílače zapněte i žákovský vysílač.
POZOR: U vysílačů s 8čl. NiMH vysílačovými bateriemi je
nutné použít kabel č. F1314. To neplatí pro vysílače T14,
T12Z a FX40.
Vysílač T12FG jako žákovský v kombinaci a následujícími
vysílači učitele:
• vysílač T12FG, T12Z, T14MZ, FX-40, FF-9, FF-7 (T7CP),
T4EX, Skysport T4YF = kabel U/Ž č. F1591
• FX-14 / 18 = kabel U/Ž č.8236
• Skysport 4 (T4VF), FF-6 ,FF-8, FC-28, FC-18 und FC-16 se
DIN-zásuvkou nebo PCM 1024 vysílač = kabel U/Ž č. F1592
musí se upravit v servisu robbe.
• F-14, FC-16, FC-18 oder vysílač s Trainer 4 modulem
F1574 = kabel U/Ž č.8238
4.8 DSC-PROVOZ / PROVOZ NA LETECKÉM SIMULÁTORU
Do zásuvky na zadní straně vysílače lze zapojit DSC kabel
(Direct Control Servo), aby bylo možné ovládat přijímač i zapojená serva přímo bez vysokofrekvenčního vysílání. To je např.
velmi výhodné během závodů. I když je Váš kanál obsazen,
můžete měnit různá nastavení. Lze použít i k přeladění kanálu
přijímače R 5014 / R 5114.
Upozornění:
Vysílač T12FG nemá žádný vlastní měnič napětí jako např.
aparatury T14, T12Z nebo FX40. Proto nelze propojit žákovský
vysílač, který je zásobován proudem z učitelova vysílače. Jinak
by zazněl alarm nízkého napětí. Jako řešení pro vysílače s 6-ti
pólovými mikro konektory použijte kabel U/Ž T12FG Spezial (č.
F1314).
Učitel
Žák
Kabel U/Ž
T12FG
T4EX, T6EX, T7C, T9C
T12FG speciál
T12FG
T12Z, T14MZ,
FX-40
běžný Trainer
kabel (Rect.-Rect.)
T12FG
T4V
běžný Trainer
kabel (Rect.-Round)
T12FG
FC28, FC 18,
F-14, FC-16
s učitel. moduleml 4
a kabelem č. F1592
ostatní
vysílače
T12FG
T12FG
T6X, T7U, T8U, T9Z
Rect.- Rect.
Rect.- Round
Rect.- FX série
Možno enchat předělat v servisu
robbe.
Upozornění:
DSC funkce lze využít jen alternativně k funkci U/Ž. Deaktivujte (INA)
provoz U/Ž v „Systém menu“, menu
nastavení „Trainer“ (učitel).
• Připojte přiložený DSC kabel do zásuvky B/C na přijímači.
• Zapněte zdroj proudu přijímače.
• Poté zapojte konektor do vysílače, přičemž se vysílač automaticky zapne, aniž by vysílal signál. Na displeji se objeví
hlášení „DSC kabel připojen (angeschlossen), řídící signály
jsou do přijímače přenášeny kabelem.
Pokud chcete přes vysílače T12FG provozovat letecký simulátor, musíte použít příslušný adaptér kabel č. 8239.
10
T 12 FG
Vysílač musí být bezpodmínečně nastaven na 8 kanálů a FM
modulaci
v základním menu, menu nastavení frekvence). Kapitola 12.4.
4.9
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
4.10 LED-MONITOR
Monitor-LED
PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKA
Vysílače T12FG se programují přes 3-D tlačítko s funkcí
ENTER a přes tlačítko S1 za podpory přehledného LCD monitoru.
lače.
• Po zapnutí se dioda rozsvítí nejprve červeně.
• Když se spustí interní chod, bliká dioda rychleji a zeleně.
• Po ukončení interního procesu dioda přestane blikat a jen
zeleně svítí. V tomto okamžiku ještě neprobíhá žádné vysílání. Poté, co je otázka Senden? (vysílat) potvrzena, začne
dioda svítit zeleně.
• Zelená dioda je standardní oznámení aktivního vysílání dálkového ovladače.
• Pomalé blikání zelené diody signalizuje přenos frekvenčního kanálu na přijímač. Pokud je přenos úspěšně dokončen, změní se blikání na trvalé zelené světlo.
• Pokud se připojí DSC kabel nebo je vysílač aktivován jako
žákovský, změní monitorovací LED dioda barvu na modrou.
• Rychlé blikání červené diody poukazuje na to, že není zabudován VF modul nebo použitý VF modul není vhodný pro
vysílač, popř. zvolené frekvenční pásmo.
LCD MONITOR
‘LCD-Monitor
Na přední straně vysílače
je umístěn LED monitor a
signalizační LED dioda,
která pomocí blikání a
barev zobrazuje stav vysí-
tlačítko S1
S1
EDIT
PUSH
DIGITAL PROPORTIONAL RADIO CONTROL SYSTEM
Shrnutí nejdůležitějších barevných signálů:
‘3-D-Hotkey / ENTER
Velký přehledný a kontrastní LCD grafický monitor s 255 x 96
doty poskytuje uživateli během provozu i programování veškeré nezbytné informace. Díky tomuto monitoru probíhá komunikace s vysílačem velice jednoduše.
Zelená
Červená / růžová
Modrá
Schéma zobrazuje základní displej. Popis jednotlivých údajů je
uveden v kapitole 9.
= vysokofrekvenční vyzařování vysílače
= žádné vysokofrekvenční vyzařování
vysílače
= režim DSC nebo U/Ž
4.11 DIGITÁLNÍ TRIM
Tlačítko 3-D / ENTER
Vysílač má pro každou funkci kniplu jeden digitální trim (tlačítko T1…T6). Při každém stisknutí se hodnota trimu změní o
předem nastavený krok.
Pokud se tlačítko trimu podrží, aby bylo dosaženo větší změny
nastavení, následuje automatické zrychlení změny nastavení
(Autorepeat - funkce automatického opakování). Digitální trimy
lze kromě toho každé funkci volně přiřadit. Mimoto může každý
ovladač také odpovídat za spínač digitálního trimování.
Data se při programování zadávají především 3-D tlačítkem,
otáčením se zvyšují nebo snižují hodnoty. Stisknutím jsou nastavení nových hodnot potvrzeny (funkce ENTER).
T6
Programovací tlačítko S1
Tlačítkem S1 můžete listovat v jednotlivých podmenu tam a
zpět bez toho, aniž byste se nacházeli přímo v nějakých speciálních nastaveních. Krátkým stiskem tlačítka přeskočí kurzor
zpět na výstup z podmenu. Pokud se chcete dostat zpět na
základní displej, musíte stisknout tlačítko S1 a podržet jej min.
po dobu 1s.
T3
T4
T5
T2
T1
Pokud poloha trimu dosáhne neutrálního bodu (středová poloha) nebo je neutrální bod překročen, zazní akustický signál.
Aktuální pozice trimu se zobrazí na displeji. Tlačítka trimu lze
11
T 12 FG
volně přiřadit každé funkci a tím pádem použít i jako ovladače
pro funkce mixu.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
4.14 ANTÉNA
V menu „Funkce“ se nastavuje vždy pro příslušný trim hodnota „WEG“ (chod) a rozsah kroku „MODE“.
Vysílačová anténa je při pohledu zepředu na boční straně vpravo pod pouzdrem vysílače. Na obrázku je místo pro anténu
zobrazeno.
4.12 OTOČNÉ POTENCIOMETRY
Při provozu vysílače anténu vyjměte a zašroubujte do příslušného otvoru. Při transportu anténu vždy odšroubujte a uložte.
Úhel sklonu antény je nastavitelný. Pokud chcete nastavení
změnit, uvolněte označený šroub (viz obr.), natočte anténu do
požadovaného úhlu a šroub zpátky opatrně přitáhněte.
Otočné potenciometry LD a RD jsou analogové ovladače, které
lze přiřadit libovolné funkci. Mají velmi jemné elektronické blokování a při dosažení středové polohy zazní akustický signál.
Díky označení lze jednoduše pozici rozeznat.
anténa
šroub
4.13 BOČNÍ OTOČNÉ POTENCIOMETRY
Oba boční otoční potenciometry jsou analogové ovladače,
které lze přiřadit libovolné funkci. Mají velmi jemné elektronické
blokování a při dosažení středové polohy zazní akustický signál.
Ovladač na levé straně vysílače je označen písmeny LS, ovladač na pravé straně RS. Oba ovladače lze pohodlně ovládat
ukazováčky, takže nemusíte pouštět ovládací kniply.
RS
LS
12
T 12 FG
5.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
ZAPOJENÍ SERV
Zapojte serva a přijímač dle uvedeného schématu.
Zapojení:
Výstup 1 … 12:
B/C = přijímačové aku nebo DSC kabel
1…12 proporcionálních kanálů pro serva. Dva z těchto výstupů lze libovol
ně zapojit přes připojený Multi dekodér a rozšířit každý z nich o 8 kanálů
(nelze použít s T12Z a T12FG).
Výstup DG1+2: 2 výstupy spínacích kanálů pro serva (nelze použít s T12Z a T12FG).
Monitorovací LED: zobrazuje stav bezdrátového přenosu frekvenčního kanálu (WSSF)
1 x bliká
OK, kanál změněn
Stálá signalizace: chyba, změna kanálu neproběhla
l
Upozornění:
Při zapojování většího počtu silnějších serv nebo digitálních serv není
zdroj proudu s přiloženým vypínačem dostačující. V takové případě je
nutné zapojit mezi serva a přijímač
odpovídající zdroj proudu. Poraďte
se se svým prodejcem.
B/C Batterie
nebo DSC
Kanal
1 ... 12
Servo
1 . . 12
DG1
Monitor
LED
DG2
B/C
přijímačové aku
nabíjecí konektor
EIN/AUS tlačítko
NOVÝ SYSTÉM POŔADÍ FUNKCÍ
serva
cí se 2 nebo více servy jsou příslušné ovladače dokonce konfigurovány.
Aby zůstaly kompatibilní i malé 5/6 CH přijímače, je nutno dát
2. výstup křidélek u PCM-G3 systému na 5. výstup. Tím vznikne odlišné osazení přijímače než je u PCM 1024 systému. Tato
změna je mimo jiné podmíněna vyšším počtem kanálů.
V rámci jednoho typu modelu je menší variabilita konfigurací
poměrně malá. V závislosti na počtu kormidel a klapek se zvyšuje i počet osazených kanálů.
Kvůli kompatibilitě se systémem PCM 1024 lze na vysílači v
menu „FUNKTION“ (funkce) libovolně zvolit pořadí funkcí.
Jinak je tomu u změny typu modelu. Pokud se typ modelu
změní např. z normální ocasní plochy na plochu s 2. servem
výškovky (Ailvator), musí se změnit i pořadí funkcí.
Upozornění:
Jakmile je u systému PCM-G3 změněno pořadí funkcí, musíte
dávat pozor, aby byly spolu související funkce umístěny v
rámci kanálů 1 … 6 nebo 7 … 12. Takové funkce nedávejte na
kanál 6 + 7, mohlo by dojít k rozdílu průletových dob.
To platí samozřejmě také pro modely větroňů s motorem nebo
bez motoru, jako i pro samokřídla s wingletami nebo bez.
Na následujících stránkách najdete spoustu informací o pořadí
zapojení serv, uspořádaných podle typu modelu.
Nová grafická volba typu modelu jako základu pro funkce mixů
po volbě typu modelu automaticky navrhne funkce mixů a pořadí kanálů. Doporučujeme tuto pořadí pokud možno zachovat,
aby vysílač pracoval dle standardního osazení.
V menu „Funkce“ se přehledně zobrazí, na kterém výstupu se
příslušné servo zapojuje a kterým ovladačem je řízeno. U funk13
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
5.1
Čísla v kolečku znázorňují výstupy na přijímači.
POZOR!
3
V módu PCM-G3 s 12 kanály jsou k dispozici všechny typy modelů. Pokud zvolíte
FM 8-mi kanál nebo PCM-1024 modulaci,
je výběr modelů omezen. K dispozici sou
pouze ty typy modelů, které jsou v tabulkách šedě vyznačeny.
VC 1 … 4 virtuální funkce bez výstupu na
přijímači, ale ovlivňují více serv, např.
funkce Butterfly.
6
4
Q
8
7
5
W2
W
Q2
1
2
3
7
4
9
10
5
8
7
4
9
11
Q3
Q
W
W2
Q2
Q4
Q3
Q
W
B
14
5
8
B2
Q2
Q4
W2
1
1
2
12 10
2
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
5.2
Čísla v kolečku znázorňují výstupy na přijímači.
POZOR!
3
V módu PCM-G3 s 12 kanály jsou k dispozici všechny typy modelů. Pokud zvolíte
FM 8-mi kanál nebo PCM-1024 modulaci,
je výběr modelů omezen. K dispozici sou
pouze ty typy modelů, které jsou v tabulkách šedě vyznačeny.
VC 1 … 4 virtuální funkce bez výstupu na
přijímači, ale ovlivňují více serv, např.
funkce Butterfly.
6
4
7
Q
W
8
5
W2
Q2
1
2
6
7
4
9
11
Q3
Q
W
B
12 10
5
8
7
9
11
Q2
Q4
4
B2
Q3
Q
W
B
W2
1
2
H2
6
3
15
H
5
8
B2
Q2
Q4
W2
1
2
H2
12 10
3
H
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
5.3
Upozornění:
6
4
1
S
5
3
Q
2
S2
Q2
4
7
Q
W
1
8
5
W2
Q2
V módu PCM-G3 s 12 kanály jsou
k dispozici všechny typy modelů.
Pokud zvolíte FM 8-mi kanál
nebo PCM-1024 modulaci, je
výběr modelů omezen. K dispozici sou pouze ty typy modelů,
které jsou v tabulkách šedě vyznačeny.
6
1
4
7
9
Q
W
B
3
10
8
5
1
7
4
9
11
12
10
5
B2
W2
Q2
S Q3
Q
W
B
B2
W2
Q2
Čísla v kolečku znázorňují výstupy na přijímači.
16
8
2
Q4 S2
VC 1 … 4 virtuální funkce bez
výstupu na přijímači, ale ovlivňují
více serv, např. funkce Butterfly.
U samokřídel je i výškovka virtuální funkcí.
T 12 FG
5.4
POZOR!
V módu PCM-G3 s 12-ti kanály je k dispozici více funkcí.
Pokud zvolíte FM 8-mi kanál nebo PC-1024 modulaci, je
výběr modelů omezen.
VC 1 … 4 virtuální funkce bez výstupu na přijímači, ale ovlivňují více serv.
17
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
T 12 FG
6.
6.1
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ VYSÍLAČE
• Přepněte hlavní vypínač na vysílači směrem nahoru.
• Po fázi nabíjení a inicializace (monitorovací LED dioda svítí
červeně) se objeví textové pole pro potvrzení frekvenčního
kanálu a LED dioda se rozsvítí zeleně.
•
•
•
•
•
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
PŘESTAVBA OVLADAČŮ A ODEJMUTÍ ZADNÍHO
KRYTU
Uvolněte konektor akupacku (nikdy netahejte za kabel).
Vyjměte vysílačové baterie.
Vyjměte VF modul.
Šroubovákem uvolněte 4 šrouby na zadní straně vysílače
Odejměte kryt směrem dozadu.
Uzavření zadního krytu
• Nasaďte kryt opatrně zezadu na obal vysílače, dávejte pozor,
abyste nepřivřeli kabel.
• Upevněte kryt pomocí 4 šroubů.
• Zabudujte zpět VF modul.
• Zapojte konektor akupacku, vložte jej do vysílače a zajistěte
krytem.
• Otázka pro kontrolu kanálu se zobrazí při každém zapnutí.
• Pokud je zvolen požadovaný kanál a VF modul má vysílat,
zvolte 3-D tlačítkem funkci a potvrďte ji stisknutím tlačítka
ENTER.
• Barva LED diody se změní na trvalé zelené světlo na znamení VF vysílaní.
• Pokud zvolíte 3-D tlačítkem NE (Nein) a volbu potvrdíte,
dostanete se zpět na výchozí menu a VF nevysílá.
• Nastavení lze provádět bez VF vysílání nebo i kanál lze
změnit tak, aby byl při dalším zapnutí vysílače spuštěn provoz s požadovaným kanálem.
Odejměte zadní kryt vysíalče výše popsaným způsobem.
PŘESTAVBA PLYNU NA PRAVÝ KNIPL
Sériově je vysílač dodáván s plynem na levém kniplu (MOD 2). Tento
mód lze dle zvyklostí pilota jednoduše změnit a přehodit plyn na pravý
knipl.
Upozornění:
Zabudovaná SD karta o něco prodlužuje startovací fázi, neboť
vysílač nejdříve musí přečíst všechna data na kartě.
POZOR: Během inicializace (dioda bliká červeně) vysílač
nevypínejte, mohli byste tak poškodit naprogramovaná data.
Pos. 1
Uvolněte aretační/brzdící
pružinu plynu na pravé
straně a vytáhněte ven.
VYPNUTÍ VYSÍLAČE
• Přepněte hlavní vypínač na vysílači směrem dolů.
• Vysílání je tím přerušeno a data, která jsou v pracovní
paměti, se uloží do interní paměti nebo na SD kartu. Během
tohoto procesu bliká dioda červeně.
Pos. 2
Zabudujte aretační/brzdící
pružinu na levou stranu.
Pokud vysílač během vypínaní nebo ukládání dat znovu zap
nete, bude to vysílač z důvodu ochrany dat ignorovat.
Pos.3
dokončená přestavba
plynu
(směr vpravo/vlevo je udáván při pohledu zezadu)
MÓD OVLÁDACÍCH KNIPLŮ (STCK - VOLBA OVLADAČE PLYNU)
Vedle mechanické přestavby disponuje vysílač také funkcí přiřazování
ovládacích kniplů. Software vysílače má kromě předprogramovaného
módu 2 k dispozici ještě 3 další módy.
Díky tomu můžete systém optimálně přizpůsobit svým zvyklostem při
řízení. Přiřazení ovládacích funkcí na výstupech přijímače zůstává stejné, musí se pouze stanovit, jaké pořadí ovládacích funkcí pilot zvolí.
18
T 12 FG
7.
ZMĚNA FREKVENCE KANÁLU
• Vysílačový software se opět zeptá, jestli má vysílač začít
pracovat nebo ne. Pokud potvrdíte vysílání, začne vysílač
pracovat na nové frekvenci.
Aparatura má pro vytvoření kanálu systém DD syntetizér.
Volba kanálu probíhá ve vysílači přes software a na přijímač je
vysílána bezdrátovým systémem (WFFS), přičemž přijímač se
nastaví vždy na kanál, který je shodný s vysílačem. Tento kanál
pak zůstává v přijímači uložen (i když se vypne) až do další
změny kanálu. (Pouze u R 5014/5114).
Upozornění!
• Přenos frekvence probíhá jen s minimálním výkonem vysílače, dosah je asi 1-2 m. Je proto nezbytně nutné rozmotat
přijímačovou anténu a vysunout anténu vysílače.
• Pokud po přenosu frekvence dioda na přijímači nebliká,
popř. se tyto signály pro potvrzení přenosu na přijímači
vůbec neobjevily, neproběhl přenos úspěšně. Postup zopakujte a dejte přijímač a vysílač blíže k sobě.
Pokud chcete změnit frekvenci vysílače, stiskněte po dotazu
Vysílač? (Sender?) NEIN (Stiskněte ENTER 3-D tlačítka).
Zvolte 3-D tlačítkem textové pole s frekvencemi kanálů a stiskněte tlačítko.
• Přenos probíhá na frekvenci 35 MHz na kanálu 80, pokud
by byl zrovna obsazený jiným vysílačem, není výkon vysílače dostačující na změnu frekvence. Dejte pak obě antény
co nejblíže k sobě nebo použijte pro změnu frekvence DSC
kabel. Popř. ještě můžete špičku vysílačové antény přidržet
přímo na přijímači.
• Zkontrolujte, jestli je přeprogramované číslo přijímače (etiketa na zadní straně přijímače) správně zadáno (ID přijímače), neboť přenos kanálu frekvence se u PCM-G3 přijímačů může uskutečnit jen tehdy, pokud je současně vysíláno i správné číslo přijímače.
číslo přijímače
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
rozsah frekvence
Poté se obejví menu pro nastavení frekvence.
• Pomocí 3-D tlačítka se můžete kurzorem přesunovat na
údaje o frekvencích kanálu. V příkladu je tento stav zobrazen na displeji. Poté stiskněte ENTER.
• Otevře se nové okno displeje, ve kterém jsou zobrazeny
všechny kanály seřazené dle pořadí. Pomocí 3-D tlačítka
označte požadovaný kanál a potvrďte stisknutím tlačítka
ENTER.
• Nově nastavená frekvence se přenese na přijímač, kontrolní
dioda bude zeleně blikat.
• Během této doby přijímač zapněte, popř. vypněte a po 2-3 s
znova zapněte.
• Pro potvrzení příjmu signálu přijímačem a změny frekvence
1x zabliká kontrolní dioda na přijímači a servo, které je v přijímači zapojeno na výstupu 1 se 3x pohne kolem nulové
polohy.
19
T 12 FG
8.
ZMĚNA FREKVENČNÍHO PÁSMA A MODULACE
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
ČÍSLO PŘIJÍMAČE (ID přijímače)
V posledních 2 řádcích menu nastavení „Frekvence“ se zadávají čísla přijímačů. Každý přijímač má své individuální číslo,
které je na štítku na zadní straně přijímače.
Rozpoznání kódování dané země (AREA CODE)
Přes Area-Code mohou aparatury pracovat jen v takových frekvenčních pásmech, které povoluje daná země.
V souvislosti se zakódovanými VF moduly se vyberou přípustné frekvence a kanály v daném odvětví užívání. Software
akceptuje jen VF moduly se stejným kódováním, které má i
aparatura.
Pro Evropu jsou k dispozici pásma 35 a 40 MHz. Pokud jsou
použity odpovídající VF moduly, nabídne software automaticky
odpovídající rozsah kanálů.
Toto číslo je uloženo pro každou paměťovou pozici. Při bezdrátové změně frekvence je nezbytné toto číslo také vysílat, aby
se změnilo číslo kanálu právě jen na tomto přijímači.
V řádku „2. ID přijímače“ (2. Empfänger ID“) je možné u
modelu, který má 2 přijímače, zadat číslo druhého přijímače.
• Pokud je to nutné, změňte osmimístné identifikační číslo přijímače. Vyhledejte pomocí 3-D tlačítka odpovídající řádek a
volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
ZMĚNA FREKVENČNÍHO PÁSMA
Pokud chcete změnit frekvenční pásmo (např. z 35 na 40 Mhz),
musíte nejdříve vyměnit HF modul ve vysílači.
• V následujícím zobrazení displeje je možné pomocí 3-D tlačítka zvolit pro každou pozici ID kódu odpovídající číslo a
volbu potvrdit. Zadání ukončete tlačítkem ENTER, „Backspace“ vymaže poslední číslici.
• Poté vysílač zapněte.
• Potvrďte změnu VF modulu tlačítkem ENTER.
• Zvolte pomocí 3-D tlačítka textové pole kanálů a vyvolejte
tlačítkem ENTER.
• Pomocí tlačítka ENTER vyvolejte volbu frekvenčních
kanálů.
• Objeví se nabídka frekvenčních kanálů v pásmu 40 Mhz,
zvolte požadovaný kanál.
• Další postup je shodný s výše popsanou změnou frekvenčního kanálu v kapitole 7.
• Na závěr ještě jednou překontrolujte, zda byl ID kód správně
nastaven.
• Pokud pro velký model použijete 2 přijímače, musíte pro oba
dva nastavit ID kód. Při nastavování použijte druhé textové
pole displeje a postupujte stejným způsobem.
VOLBA MODULACE (PCM-G3, PCM-1024, PPM8)
Důležité upozornění:
Typ modulace je možno taktéž zvolit v tomto menu nastavení.
Ve vysílači je přeprogramovaný nový PCM-G3 systém.
Během testů bylo zjištěno, že se při smíšeném provozu 9 a 12ti kanálových IPD přijímačích MPX mohou vyskytnout pro
blémy. Pokud je chod serv nastaven na více než 135%, popř.
budou spolu mixovány 2 kanály a celková dráha je 135%, je
možné, že přijímač setrvá v Hold módu. Proto doporučujeme
před použitím jiných než robbe produktů vyzkoušet kompatibi
litu, popř. kontaktovat výrobce.
Robbe Modellsport v takových případech nemůže přebírat žád
nou záruku.
Aby bylo možno používat i jiné běžné přijímače, je možné
modulaci změnit na dosavadní systém PCM-1024 nebo na
standard FM (PPM8) 8 … 12 CH FM systém.
• Přejděte pomocí 3-D tlačítka na řádek „Modulation“ (modulace). Potvrďte volbu tlačítkem ENTER a zvolte požadovaný
typ modulace a pásmo a volbu po kontrolní otázce potvrďte
stisknutím 3-D tlačítka (ENTER).
• Zvolená modulace je pro tento model po vypnutí uložena.
Při dalším zapnutí je již tento nový typ modulace k dispozici.
Upozornění:
Při změně modulace z PCM-G3 na jiný typ modulace je k dis
pozici pouze 8 místo 12 kanálů. Software vysílače tuto skuteč
nost u volby modelu zohledňuje a potlačuje v nabídce modely s
větším počtem ovládacích funkcí.
20
T 12 FG
9.
POPIS ZÁKLADNÍHO DISPLEJE
9.1
HOME-DISPLAY V MÓDU LETECKÝCH MODELŮ
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Nejdůležitější informace programování vysílače se zobrazují
na displeji. Současně jsou jednotlivá textová pole tohoto základního nastavení i výchozími body pro jednotlivé programovací postupy. Tato textová pole se označují a potvrzují stisknutím 3-D tlačítkem tlačítka. Tak se dostanete do požadovaného
menu.
Název modelu
Označením a
potvrzením
vyvoláte menu
nastavování
Timer 1
Zobrazení
prvních stopek,
Označením a
potvrzením
vyvoláte menu
nastavení
Označením a
potvrzením
Modellnahme
vyvoláte menu
nastavení
Údaje o
režimu
Systémové
menu
Označením a
letovém p o t v r z e n í m
vyvoláte systémové menu
Ukazatel napětí
Při 6,8 V se spustí alarm
nízkého napětí. Okamžitě
přistaňte.
.
Základní menu
Označením a potvrzením toto menu
aktivujete
Timer 2
Zobrazení druhých stopek,
Označením a
potvrzením
vyvoláte menu
nastaven
Menu modelů
Označením a potvrzením vyvoláte
menu pro zadávání
rozšiřujících dat
modelu
Ukazatel pozic trimů
ovládacích kniplů
Zobrazení kanálu a
frekvenčního pásma
Označením a potvrzením vyvoláte menu
nastavení
System-Timer
Zobrazení doby provozu v hod., min,s.
Označením a potvrzením toto menu
aktivujete .
9.2
Údaj o VF vysílaní
Typ modulace
HOME-DISPLAY V MÓDU HELI
Zobrazení polohu plynu a
kolektiva (Pitch)
označení a potvrzení vyvolá menu zadávání
Pozor:
Označeny jsou pouze
rozdíly
základního
displeje Heli a motorových letadel a
větroňů
FZS Hold
Označením tohoto pole a
potvrzením přes 3D tl.
aktivujete/deaktivujete tuto
funkci (viz kap. 12.17).
FZS=letový režim
Důležité upozornění!
Kontrolujte zbytkové napětí akumulátorů tak často, jak je to
možné. Vysílačové aku nabíjejte včas. Pokud se přesto
během letu spustí alarm nízkého napětí (6,8V), okamžitě přis-
taňte, vypněte vysílač a baterie nabijte. Před startem se ujistěte, jestli jste zvolili správný model (paměťovou pozici modelu)!
21
T 12 FG
10.
STRUKTURA MENU A POHYB V MENU
11.
Struktura menu je jasně rozdělena do 3 volitelných menu:
Základní menu, Systémové menu a Menu modelů. Z volitelných menu se dostanete do různých menu nastavování.
Některé menu volby a nastavení mají další stránku nebo podmenu.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
SYSTÉM MENÜ
V tomto menu se programují základní nastavení vysílače, která
jsou nadřazená paměťových pozicím. Nastavení, která se zde
provedou, jsou platná pro všechny paměťové pozice. Data
jedné paměťové pozice v tomto menu nelze změnit ani ovlivnit.
Výjimka: mód učitel (Trainer).
Do často používaných menu nastavení, jako např. „Volba frekvence“, se dostanete přímo přes základní displej (viz také
popis základního displeje na předešlé straně).
Označte 3-D tlačítkem textové pole „Systém“ v home menu a
potvrďte volbu tl. ENTER. Poté se zobrazí přehled systémo
vého menu.
Tlačítko S1
S1
EDIT
PUSH
Otočením 3-D tlačítka provedete volbu funkcí, které jsou k dispozici. Jsou to:
‘3-D-Hotkey’,
‘ENTER’-,
•
•
•
•
•
Trainer:
nastavení režimu učitel/žák
Display:
kontrast displeje
System Timer: vynulování provozního počitadla
User Name:
zadání uživatelského jména
Gebereinstellungen: hardwarové přepólování ovladačů
(nastavení ovladačů)
• Information:
zobrazení softwarové verze, kapacity
paměti SD-karty
Obsluha vysílače T12FG je opravdu velmi jednoduchá a logicky řazená. Pro ovládání menu potřebujete 3-D tlačítko a tlačítko volby. Tlačítko S1 slouží k listování v různých úrovních
menu. Pod ním je umístěno tlačítko 3-D, které je vybaveno 2
ovládacími funkcemi. Pro potvrzování volby je nutné jej stisknout, tím získává funkci ENTER. Otáčením tlačítka můžete
měnit data. Tak lze v podmenu např. zvyšovat (otočením
doprava) nebo snižovat (otočením doleva) nastavené hodnoty
v %.
11.1 REŽIM UČITEL ŽÁK
Režim učitel/žák umožňuje začátečníkům nácvik létání za
pomoci zkušeného instruktora.
Vysílač T12FG je sériově vybaven zásuvkou, do které lze připojit kabel pro režim U/Č. Tato zásuvka je umístěna na zadní
straně vysílače. Na str. 10 (kap 4.7) tohoto návodu je uvedeno,
s jakými ostatními vysílači řady robbe/Futaba lze vysílač T-12
kombinovat jako učitelský i žákovský. Zde najdete i odpovídající pokyny ke kabelům a modulům, stejně jako i bezpečnostní
pokyny pro provoz učitel (Trainer).
Důležité upozornění:
Pokud použijete vysílač T-12 pro učitele, je nezbytné změnit
modulaci žákova vysílače na PPM:
Označte 3-D tlačítkem funkci TRAINER v systémovém menu a
potvrďte volbu tl. ENTER.
22
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• NORM:
V tomto módu se taktéž předává odpovídající funkce dále
na vysílač žáka. Přitom používá žák nastavení mixů vlastního vysílače a potřebuje pro ovládání modelů požadované
funkce mixů. Pokud dojde k přepnutí na učitelův vysílač,
používá žák jeho funkce mixů. Učitel a žák model řídí alternativně, v závislosti na poloze přepínače režimu U/Ž.
V tomto menu můžete naprogramovat veškeré základní nastavení pro provoz U/Ž. Po označení požadované funkce lze provést změnu nastavení otočením 3-D tlačítka.
Režim U/Ž, vysílač učitele
K dispozici jsou následující funkce (strana 1/4):
• MIX:
Pokud zvolíte tento mód a přepínač režimu je v pozici EIN
(zapnuto), mají učitel i žák společný přístup k ovládání
modelu. Učitel i žák ovládají model přes nastavení a mixy v
učitelově vysílači.
• ACT/INA:
Mód nastavení, „ACT“ = funkce U/Ž zapnutá, „INH“ =
funkce U/Ž vypnutá.
• Učitel/žák
Zadání, zda má být vysílač použit jako vysílač učitele nebo
žáka.
Rozdílné módy lze pro každou funkci volit odděleně, kombi
nace módů pro různé funkce je také možná.
• 12/8 Kanal:
Změna z 12 kanálů na 8. Mějte na paměti, že má vysílač
T12FG jiné pořadí funkcí než dosavadní vysílače robbe/Futaba (neplatí pro T12MZ nebo FX 40). Pokud je propojen s
jiným vysílačem než s T12FG, T12MZ nebo FX 40 ve funkci
žákova vysílače, je nezbytné přepnout na osmikanálový
systém.
Software T12FG připouští přiřazení samostatného přepínače
pro každý kanál. Pro tuto volbu je nutno označit příslušné text
ové pole a provést aktivaci. V následujícím zobrazení displeje
je přehled volby přepínačů.
• Přepínače:
Volba přepínače pro změnu v ovládání mezi učitelem a
žákem. Označte a potvrďte tuto funkci. V dalším podmenu je
možno zvolený přepínač a jeho směr účinku potvrdit. Potvrdit lze také funkci přepínače. NORM znamená, že má přepínač definovanou polohu EIN (zapnuto) a AUS (vypnuto).
Po důkaldném zadání nastavení pro režim učitel/žák je možné
pro každý kanál určit, jestli bude po předání ovládán pouze
žákovým vysíalčem nebo bude nastaven tzv. MIX provoz, ve
kterém může do řízení zasahovat i učitel.
Přitom jsou k dispozici následující funkce:
• NULL:
Zvolený mód je pro tento kanál vždy aktivní.
• EIN/AUS: Podmenu směr přepínání
Režim U/Ž, vysílač žáka
Pokud je T12FG použit jako žákovský vysílač, proveďte nastavení, jak byla popsána výše.
Nastavení odpovídají naprosto stejně programování vysílače v
roli učitele. Rozdíl je jen v tom, že je k dispozici méně funkcí,
protože jich žákův vysílač méně potřebuje.
Přejděte na textové pole MODE na kanál, který má být změ
něn. Otočením tlačítka 3-D je možné potvrdit mód za následu
jících možností.
Důležité je zadání počtu kanálů. Podle toho, který vysílač je
současně používán jako učitelský, musíte nastavit počet
kanálů.
• Aus:
Tento kanál není dále předáván na žáka, je obsluhován výhradně učitelem.
• 12 kanálů, pokud má učitel vysílač T12FG, T12MZ nebo
FX40
• 8 kanálů pro všechny ostatní robbe/Futaba vysílače
• FUNKCE:
V tomto módu je odpovídající funkce dále předávána vysílači žáka. Přitom používá žák nastavení mixů učitelova vysílače a sám tedy nepotřebuje pro ovládání modelů žádné
funkce mixů. Učitel a žák model řídí alternativně, v závislosti
na poloze přepínače režimu U/Ž.
23
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
11.2 NASTAVENÍ DISPLEJE
11.3 POČITADLO PROVOZNÍCH HODIN / MODELL TIMER
V menu nastavení „DISPLAY“ je možné změnit nastavení
kontrastu.
Počitadlo provozních hodin zobrazuje čas zapnutí, který uplynul od posledního resetu – vynulování hodin. Údaj se zobrazuje v hodinách / minutách / sekundách. Počitadlo provozních
hodin se zobrazuje dole vlevo v Home displeji.
NASTAVENÍ KONSTRASTU DISPLEJE
V menu nastavení „SYSTEM ZEIT“ je možné hodiny vynulovat,
a to tak, že si 3-D tlačítkem tuto funkci označíte v menu systému a volbu potvrdíte tlačítkem ENTER.
Popis nastavování:
Aktivujte textové pole „LCD CONTRAST“ a změňte nastavení
kontrastu otáčením 3-D tlačítka. Otáčením doleva displej zesvětlíte, otáčením doprava bude displej tmavší.
Pokud chcete kontrast uvést zpět na původní nastavení, stiskněte po volbě a označení řádku tlačítko ENTER a podržte jej
min. 1s. Tím se displej dostane zpět na výchozí nastavení.
1) TOTAL: V tomto módu vidíte buď celkovou provozní dobu
nebo dobu provozu baterií.
2) Model: Timer paměti modelu uloží příslušnou dobu provozu
jednotlivých modelů.
3) RESET: Touto funkcí je možné hodiny vynulovat. V menu
Systemzeit přejděte na řádek „System Zeit“. Pro
potvrzení zadání stiskněte tlačítko EDIT a 1 s
podržte.
24
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
11.5A NASTAVENÍ OVLADAČŮ
11.4 UŽIVATELSKÉ JMÉNO
Touto funkcí lze změnit směr účinku veškerých ovladačů a
přepínačů (hardwarové přepólování). Přepólování hardwaru
způsobují obrácení směru funkcí. Údaje na displeji (procentu
ální hodnota / znaménka) se tím nemění.
Touto funkcí můžete naprogramovat své jméno.
UŽIVATELSKÉ JMÉNO (USER NAME)
Pokud označíte textové pole Nutzername a potvrdíte tlačítkem
ENTER, objeví se na displeji menu pro výběr znaků, pomocí
kterých zadáte své jméno.
Pokud nemáte nějaké speciální požadavky, doporučujeme
nechat nastavení na NORM. Tato funkce je myšlena jen pro
zvláštní případy, kdy piloti potřebují určité funkce přizpůsobit
svým individuálním zvyklostem.
Jméno se zadává hůlkovým písmem a číslicemi.
Označte 3-D tlačítkem funkci H/W-REVERSE v systém menu a
volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
DJméno uživatele může obsahovat až 12 znaků (včetně
mezer).
Nejdříve označte 3-D tlačítkem písmeno, která má být změněno, poté z nabídky požadované písmeno zvolte pomocí 3-D
tlačítka a potvrďte tlačítkem ENTER. Tím je nové písmeno přijato. Pokud chcete jméno vymazat, přejděte pomocí 3-D tlačítka na textové pole „Löschen“ a potvrďte tlačítkem ENTER.
Volba v rámci menu se provádí 3-D tlačítkem, kterým se ozna
čuje i textové pole MODE ovladače, který má být hardwarově
přepólován.
Otočením 3-D tlačítka lze mód změnit.
• NORM:
Ovladač pracuje v normálním módu s běžným směrem
účinku.
• REV:
Ovladač pracuje ve změněném módu s opačným směrem
účinku.
Pokud chcete provést změnu ve stávajícím jménu, přejděte na
tlačítko s šipkou. Nyní můžete stisknutím tlačítka ENTER posunovat kurzor požadovaným směrem. Pokud chcete písmeno
vymazat, klikněte kurzorem před tento znak, tlačítkem 3-D přejděte na volbu „Löschen“ a potvrďte tl. ENTER.
11.5B:
Pokud chcete jméno převzít, přejděte pomocí tlačítka 3-D na
textové pole ENTER a potvrďte.
STICK MODE / PLYN - VPRAVO/VLEVO
Popis funkcí
ZURÜCK: – zpět: Tlačítkem zpět je možné vymazat stávající
jméno.
ENTER: Tlačítko ENTER slouží k potvrzování a převzetí zad
aných dat.
Šipky se používají pro pohyb kurzoru.
Díky volbě pořadí je možné na této aparatuře změnou funkce
směrovky a křidélek a přehodit mód 2 na mód 4.
LÖSCHEN: vymazat: Tlačítkem „Löschen“ lze mazat jednotlivé
znaky
.
Abbrechen – přerušení:
Pokud chcete některou z činností přerušit (ukončit) a přejít zpět
do menu, přesuňte se tlačítkem 3-D na textové pole NUTZERNAME a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Pokud požadujete mód 1 nebo 3 (plyn vpravo), můžete tuto
změnu bez problémů provést.
Tlačítkem 3-D lze mód změnit. Otočte 3-D tlačítkem, aby se
kurzor přesunul na textové pole „MODE 2“. Stisknutím tlačítka
ENTER a otočením kolečka můžete zvolit požadovaný mód 1 ..
4.
25
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
11.6 INFORMACE
12.
BASIS MENÜ / ZÁKLADNÍ MENU
Toto menu podává informace o aktuální verzi softwaru. Dále je
zobrazena pamětní pozice na SD kartě, stejně jako i identifikační číslo vysílače. Kromě toho se zde nastavuje i jazyk.
Funkce základního menu, které budou dále jednotlivě popsány,
slouží k základnímu nastavování pro jeden model popř. jednu
paměťovou pozici. Tato individuální data jsou uložena pod jedním názvem modelu v oddělené paměti.
Označte 3-D tlačítkem textové pole Basiseinstellung (základní
nastavení) v home menu a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Poté se zobrazí přehled základního menu.
V prvním řádku je za identifikačním číslem zobrazeno identifikační číslo vysílače. Ve druhém řádku je volba jazyka, ve kterém Vás budou menu provázet.
Číslo verze použitého softwaru je uvedeno textovém poli
„Version“.
Na displeji není možné zobrazit všechny funkce základního
menu, proto je k dispozici ještě druhý displej, ve kterém lze
zvolit ostatní funkce. Tlačítkem S1 je možno mezi těmito displeji přepínat. Otočením 3-D tlačítka přes poslední pozici ven
se automaticky zobrazí další stránka. Volba probíhá potvrzením 3-D tlačítkem v odpovídajícím směru.
Druhé základní menu vypadá následovně:
Pokud je ve vysílači SD karta, je zde zobrazena volná kapacita počtu paměti modelů. Vysílač pracuje s SD kartami až do
1GB =1958 modelů.
Pokud SD karta ve vysílači není, objeví se údaj keine
Memorykarte (= žádná paměťová karta).
Samostatně jsou k dispozici následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servo Monitor:
zobrazení dráhy serva
Modell Auswahl:
volba paměti modelu
Modell Typ:
volba typu modelu
Frequenz:
volba frekvence a modulace
Funktion:
volba přepínače a pořadí zapoj.
Servomittenverstellung: nastavení středové polohy
Servoumpolung:
směna chodu serva
Fail Safe:
nastavení Fail Safe
End Punkt(ATV):
nastavení dráhy serv
Motor Aus:
funkce odpojení motoru
Leerlauf 2:
pozice pelyn-volnoběh 2
Taumelscheibe:
volba cykliky
(pouze u modelu vrtulníků)
Stoppuhr:
nastavení stopek
Trimmeranzeige:
ukazatel trimu / polohy regul.
Daten zurücksetzen:
vynulování dat
Gasvorwahl:
volba plynu
(pouze u modelu vrtulníků)
Upozornění:
Podle zvoleného typu modelu se zobrazení jednotlivých funkcí
v menu pro motorové modely, větroně a heli odlišují.
26
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.1 SERVO MONITOR
12.2 VOLBA PAMĚŤOVÉ POZICE
IV menu servo monitor jsou procentuálně zobrazeny hodnoty
všech drah serv, které vyplývají ze všech naposledy naprogramovaných nastavení a funkcí mixů. Toto menu je ideální jako
kontrolní program pro manuální kontrolu drah kormidel nebo
jako automatické testování všech serv.
Vedle vlastní volby dat paměťové pozice se v tomto menu provádí celkové ovládání modelu, jako např. nové ukládání, kopírování, mazání nebo přejmenovávání.
Paměť má kapacitu cca 500 kB, interně lze uložit 30 modelů,
na 32 MB SD kartu až 60 modelů. Vysílač je schopen pracovat
až s 1 GB kartami, díky kterým lze uložit až 1958 modelů.
Upozornění:
Všechna předprogramovaná nastavení Dual Rate (dvojí
výchylky), chod ovladačů apod. jsou při řízení serv zohledňována.
Upozornění:
Vytvořte si záložní kopii Vašich paměťových pozic, zvláště v
případě, pokud experimentujte s různými nastaveními. Při vypnutí vysílače se příslušná aktuální data zapíší do paměti.
Označte 3-D tlačítkem tuto funkci v základním menu a potvrďte
volbu tlačítkem ENTER.
Vyvolání paměťové pozice
Monitor serv disponuje 3 různými módy:
• Servotest “Aus”
V tomto módu se zobrazují všechny aktuální dráhy
serv/pozice serv odpovídajících pozic řídících ovladačů pro
manuální kontrolu funkcí mixů a nastavení drah jednotlivých
servokanálů.
Přesuňte se 3-D tlačítkem na pravé textové pole a přesuňte
požadovaný ovladač. Testovací mód musí být vypnutý (Test
Aus). Na displeji se při odpovídajících kanálech zobrazí velikost výchylek ve formě diagramu a v procentech.
• Nejdříve je nutno určit místo paměti
- interní paměť (INTERN) nebo
- SD karta
Označte odpovídající textové pole a 3-D tlačítkem proveďte
volbu požadovaného média pro ukládání.
• V levé části displeje se objeví přehled modelů zvoleného
média pro ukládání. Jsou zde všechny uložené paměťové
pozice s názvy modelů. 3-D tlačítkem označte požadovaný
model a potvrďte tlačítkem ENTER.
• Nulová pozice „Neutral“
Všechny kanály se pomocí vysílače uvedou do nulové
polohy. Tato funkce je perfektní pro kontrolu serv a uvedení
servopák do správné nulové polohy. Dále lze tuto funkci
využít i při zástavbě serv při hledání nulové polohy.
3-D tlačítkem přesuňte testovací mód z polohy Aus na Neutral.
• Objeví se potvrzující dotaz, který ještě jednou musíte potvrdit tlačítkem ENTER. Poté je nová paměťová pozice aktivována.
• Automatický servotest „Bewegen“
Tento mód aktivuje automatický servotest, všechny kanály
jsou pomalu procházeny od jednoho konce ovladače na
druhý. Tato funkce je ideální pro testování serv nebo maximálních výchylek kormidel.
Zapněte testovací mód (Bewegen). Zvolte 3-D tlačítkem
požadované textové pole, mód aktivujte a potvrďte.
• Pro jistotu je nejdříve ještě pozdrženo VF vysílání. Musíte
ještě potvrdit otázku Senden“ (Vysílat?) - JA. Teprve potom
je vysílač se změněnou paměťovou pozicí připraven k provozu.
Nová paměťová pozice
• Nejdříve je nutno určit místo paměti
- interní paměť (INTERN) nebo
- SD karta
Označte odpovídající textové pole a 3-D tlačítkem proveďte
volbu požadovaného média pro ukládání.
• Poté je nutno textové pole znova označit a aktivovat. Z bezpečnostních důvodů je funkční spojení přerušeno.
• Následující dotaz musíte potvrdit tlačítkem ENTER.
• Zobrazení displejů, která automaticky následují
- volba typu a potvrzení změny
- volba kanálu, typu modulace
- případné uložení nového čísla přijímače
27
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Kopírování paměti modelu
• Potvrďte změnu frekvence, vypněte a znova zapněte vysílač, abyste obnovili funkční spojení.
• Paměť modelu je možno přenést v rámci stejného ukládacího média, ale také do jiného příslušného paměťového
média.
• Na displeji se zobrazí dotaz, který ještě jednou budete
muset potvrdit tlačítkem ENTER. Poté je nová paměťová
pozice aktivována.
• Nejdříve je nutno určit místo paměti zdroje dat (Quelle)
- interní paměť (INTERN) nebo
- SD karta
• Z bezpečnostních důvodů je nejdříve ještě pozdrženo VF
vysílání. Nejdříve musíte potvrdit otázku Senden? (Vysílat).
Teprve potom je vysílač se změněnou paměťovou pozicí připraven k provozu.
Označte odpovídající textové pole a 3-D tlačítkem proveďte
volbu požadovaného média pro ukládání.
Nový model je uložen pod jménem „New“, před kterým je ještě
číslování a takto je i uveden v seznamu modelů. Na závěr
byste pak měli modelu přiřadit jeho jméno.
1. Zvolte zdroj dat, ze které má být udělána kopie, např. z
interní paměti nebo z paměťové karty.
Reset paměťové pozice
Z bezpečnostních důvodů není možné vymazat paměťovou
pozici aktivního modelu.
• Model, který chcete vymazat vyberte 3-D tlačítkem ze seznamu modelů a potvrďte tlačítkem ENTER.
• Poté označte textové pole Löschen (reset) a potvrďte tlačítkem ENTER.
• Potvrzením otázky (JA) spustíte proces mazání. Otočením
tlačítka 3-D nebo S1 mazání přerušíte.
2. Poté musíte označit kurzorem místo uložení cílových dat a
potvrdit tlačítkem ENTER.
3. Na závěr je nutno provést příkaz COPY. Označte si textové
pole COPY kurzorem a volbu potvrďte stisknutím tlačítka
ENTER. Otočením 3-D tlačítka můžete proces přerušit.
Přejmenování paměťové pozice
• Model, jehož jméno má být změněno, zvolte ve správném
paměťovém médiu ze seznamu modelů pomocí 3-D tlačítka
a potvrďte tlačítkem ENTER.
• Poté si označte textové pole „NAMNEU“ (přejmenování) a
potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí menu se
všemi znaky, které lze použít pro přejmenování modelu.
Kopírovat je možno jen aktivní paměťovou pozici. Pokud
budete kopírovat na stejné paměťové médium, musíte změnit
název modelu.
Např.: NEW1 -> NEW1+1.
S1=blättern
Jméno je možno zadat pomocí písmen a číslic. Název modelu
může mít až 8 znaků (včetně mezer).
• Nejdříve označte 3-D tlačítkem písmeno, která má být změněno, poté zvolte z nabídky požadované písmeno pomocí 3D tlačítka a potvrďte tlačítkem ENTER. Tím je nové písmeno
přijato.
• Pomocí šipek je možno znak vymazat, klikněte kurzorem
před tento znak a písmena následující za kurzorem budou
vymazána.
• Tímto způsobem lze písmeno po písmenu zadat nový název
modelu.
• Když je zadání kompletní, potvrďte jej tlačítkem ENTER.
• Pokud chcete zadávání přerušit a znova aktivovat starý
název, přejděte kurzorem na volbu modelu (Modellwahl) a
stiskněte ENTER.
28
T 12 FG
12.3 VOLBA TYPU MODELU
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
VOLBA TYPU KŘÍDLA A OCASNÍCH PLOCH
Pokud jste zvolili jeden z typů letadel, můžete v následujícím
kroku určit pro tento model také odpovídající typ křídel a kormidel.
Objeví se menu volby pro modely letadel.
V tomto menu se volí pro modely letadel typ modelu, typ křídel
a kormidel a u vrtulníků typ mixování cykliky. Podle volby jsou
pak nabídnuty co nejvhodnější odpovídající funkce mixů. Tím
se redukuje množství zobrazených údajů na nutné minimum a
displej je přehlednější.
Upozornění:
Volbu typu modelu byste měli provádět před nastavováním
modelu, protože změna typu modelu vymaže všechna nastavení, která byla před tím provedena.
Označte si 3-D tlačítkem funkci „Model Typ“ v základním menu
a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Objeví se níže uvedený
příklad displeje, který může podle daného typu modelu vypadat
trošku jinak.
V zásadě jsou k dispozici následující možnosti volby:
• Typ modelu (motor. model, větroň, vrtulník a elektrovětroň)
• Typ křídel (7 druhů pro motorové modely a větroně)
• Typ kormidel (3 druhy pro motorové modely a větroně)
• Typ cykliky (8 druhů pro modely vrtulníků)
Nejdříve si zvolte požadovaný typ modelu. Pokud označíte 3-D
tlačítkem odpovídající typ modelu a volbu potvrdíte tl. ENTER,
zobrazí se na displeji následující údaje:
Pokud aktivujete zobrazení pro volbu typu křídel, změní se
údaj na následující zobrazení, ze kterého pak vyberete určitý
typ křídel. Aby bylo možné zobrazit všechny typy křídel, jsou k
dispozici 3 za sebou jdoucí displeje. Číslo strany je znázorněno na pravé straně. Grafická zobrazení mluví sama za sebe a
proto není třeba podobnějších vysvětlení. Volba a aktivace probíhá pomocí 3-D tlačítka a pro potvrzení stisknete ENTER.
Segler = větroň, Flächen = křídla, Leitwerk = kormidlo,
Querruder = křidélka, Rudertyp = typ kormidla, Nurflügel =
samokřídla, Auswahl = volba
Ze tří kategorií, které jsou k dispozici, si vyberte a označte typ
modelu a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Při změně typu
modelu se na displeji pro jistotu objeví odpovídající zobrazení.
Po volbě jsou pak automaticky k dispozici příslušné typy křídel,
kormidel a cyklik.
Pokud tímto způsobem aktivujete schéma pro výběr typu kormidel, změní se zobrazení na následující schéma, ze kterého
si vyberete určitý typ kormidel.
29
T 12 FG
VOLBA TYPU CYKLIKY
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.4 VOLBA FREKVENCE A MODULACE
Pokud zvolíte jako typ modelu vrtulník, může být v následují
cím kroku pro model určen odpovídající typ cykliky.
Toto menu je již detailně popsáno na stranách 19-20 v kapitolách 7 a 8. Zde uvádíme jen pro připomenutí stručný přehled.
Dále jsou zde zobrazena schémata displejů s krátkým komentářem.
Pokud již známým způsobem aktivujete schéma pro výběr typu
cykliky, změní se zobrazení na následující schéma, ze kterého
si vyberete určitý typ cykliky.
Aparatura má DD systém syntézy pro tvorbu kanálů. Volba
kanálů probíhá přes software vysílače a je přenášena na přijímač bezdrátovým systémem přenosu frekvence, přičemž se
přijímač přepne na stejný kanál.
(Pouze G3 přijímače).
Označte si pomocí tlačítka 3-D funkci Frekvence (Frequenz) v
základním menu a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Čísla na pravé straně signalizují, jsou k dispozici ještě další
typy cyklik.
Od tohoto zobrazení je pak možno zvolit kanál, …
Dohromady jsou k dispozici následující typy cyklik:
• H1:
• H2:
• H3 140O:
• HR3 120O:
• HE3 90O:
• HN3 120O:
• H4:
• H4X:
řízení pomocí 3 serv
řízení pomocí 3 serv (Heim systém)
CCPM ovládání pomocí 3 serv s prodlouže
ním řídících bodů pro obě serva klonění
(Roll)
ovládání pomocí 3 serv (vždy 1 servo pro
Nick (klopení), Roll (klonění) a Pitch (úhel
náběhu kolektiva), které jsou navzájem k
sobě uspořádány pod úhlem1200
ovládání pomocí 3 serv, které jsou navzájem
k sobě uspořádány pod úhlem 900
ovládání pomocí 3 serv (2 serva pro Nick 1
servo pro Roll), které jsou navzájem k sobě
uspořádány pod úhlem 1200
ovládání pomocí 2 serv pro Nick (klonění) a
2 serv pro Roll (klopení)
ovládání pomocí 2 serv pro Nick (klonění) a
2 serv pro Roll (klopení) + 45° virtuálního
otáčení
frekvenční pásmo (předem dáno podle typu použití),
typ modulace a ….
Aktivace probíhá shodně jako vyvolání různých typů křídel.
V kapitolách 5.1 až 5.4 na str. 14-17 tohoto návodu jsou ve
formě tabulky přehledně uvedeny přehledy osazení servy
všech typů křídel a cyklik v závislosti na ovladačích.
zadat kód přijímače.
V tomto menu probíhá také přenos informací o kanálech do
PCM-G3 přijímače (viz str. 19).
30
T 12 FG
12.5 FUNKCE
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
změní a objeví se menu volby, které symbolicky zobrazuje
jednotlivé ovladače vysílače.
Nová grafická volba typu modelu jako základu pro funkce mixů
a pořadí ovladačů probíhá automaticky jako optimální konfigurace pro zvolený typ modelu. Pokud je to možné, doporučujeme Vám tuto funkci zachovat, aby byl vytvořen jakýsi jednotný standardní typ přiřazení serv.
V menu „Funkce“ je přehledně zobrazeno, na kterém výstupu
má být odpovídající servo připojeno a kterým ovladačem
řízeno. U funkcí se dvěmi nebo i více servy jsou dokonce odpovídající ovladače konfigurovány. V rámci jednoho typu modelu
variuje konfigurace jen málo. Počet přiřazených kanálů je podmíněn počtem kormidel a klapek.
• V tomto zobrazení displeje je možné přiřadit jen požadovaný
ovladač vybrané funkci, a to přesunutím blikajícího kurzoru
pomocí 3-D tlačítka a potvrzením tl. ENTER.
Jinak je tomu u změny typu modelu. Pokud se typ modelu
změní např. z normálních kormidel na kormidlo s 2. servem
výškovky (Ailvator), musí se nutně změnit i pořadí funkcí. To
platí samozřejmě také pro modely větroňů s motorem i bez
motoru, stejně jako i pro samokřídla s wingletami nebo bez
nich.
• Přes textové pole „Global“ popř. „Separat“ lze předvolit, zda
má být ovladač ve všech letových režimech pro tuto funkci
stejný (Global). Pokud je tato funkce přepnuta na „Separat“,
může být ovladač pro tuto funkci pro každý letový režim rozdílný. Volba probíhá otočením tlačítka 3-D doprava nebo
doleva. Údaj se změní potvrzením zvoleného přepínače
letového režimu. Kombinace ovladačů „Global“ a „Separat“
je možná.
Aby mohly zůstat kompatibilní i malé 5/6 kanálové přijímače,
byl 2. výstup křidélek u PCM-G3 systém přeložen na výstup 5.
Tím vznikne rozdílné osazení přijímače se systémem PCM
1024 / PPM 8, což je podmíněno i větším počtem kanálů. Pro
kompatibilitu s PCM 1024 popř. PPM 8 systémem lze i v tomto
menu volit 3 typy pořadí funkcí.
VOLBA OVLADAČE TRIMU
Upozornění:
Pokud je u PCM-G3 systému změněno pořadí funkcí, musíte
dávat pozor na to, aby byly umístěny spolu související funkce v
rámci kanálů 1 … 6 nebo 7 … 12. Takové funkce nedávejte na
kanál 6 a 7, mohlo by to vést k rozdílům průletových dob.
I ovladače trimů lze libovolně zvolit. Postup je stejný jako u
volby ovladače. Označíte textové pole „TRIM“ odpovídající
funkce, potvrdíte a poté se objeví menu pro nastavení trimů
(Trimm-Einstellmenü).
V tomto menu je možné ze symbolických znázornění na levé
straně displeje zvolit ovladače trimů a přiřadit je.
Tabulky přiřazení serv najdete v kapitole 5.1 až 5.4 (Zapojení
serv) na stranách 14 – 17 tohoto návodu.
NASTAVENÍ TRIMU
PŘIŘAZENÍ ŘÍDÍCÍCH OVLADAČů
Označte si 3-D tlačítkem menu nastavení funkcí a potvrďte
volbu tlačítkem ENTER. Zobrazí se následující displej.
Kromě toho je v tomto menu možno provést ještě následující
nastavení:
• Trimm Rate / hodnota trimu
Nastavení dráhy trimu probíhá plynule od -150 do + 150%
chodu (dráhy) ovladače. Předprogramované nastavení má
hodnotu 30%. Po označení a aktivaci této funkce lze otočením tlačítka 3-D nastavit požadovanou hodnotu v %. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se znovu aktivuje původní
hodnota nastavení (30%).
K dispozici jsou i další schémata tohoto druhu, číslování na
pravé straně udává, o které z nich se jedná. Pro všechny
funkce lze v tomto menu přiřazovat ovladače a trimy a určovat
pořadí funkcí.
Každé řídící funkci lze přiřadit libovolný ovladač.
• Nejdříve musíte 3-D tlačítkem označit textové pole „FUNKTION“ a potvrdit tl. ENTER.
• Poté označte odpovídající funkci, např. „HÖHE“ pro výškovku (Höhenruder) a potvrďte.
• Nakonec určíte požadovaný ovladač pro tuto funkci. Označte si textové pole „GEBER“ (ovladač) a aktivujte je. Údaj se
31
T 12 FG
• Trimm Mode / mód trimu
Po označení a potvrzení volby tohoto textového pole stisknutím 3-D tlačítka máte k dispozici následující módy.
Normal = běžný způsob trimování, rozsah trimu je symetricky rozložen kolem středu. Zvolený rozsah trimu se přesune kolem středu, přičemž se určí koncové body tohoto
rozšíření.
ATL = asymetrické trimování, mění hodnotu trimu jen na
jednom ovladači, většinou pro funkci plynu, aby bylo možno
trimovat volnoběh bez ovlivňování pozice plného plynu.
CTRM = Center Trimm (středové trimování). Funkce
trimu, která pracuje taktéž v rozsahu kolem středové polohy
ovladače, ale nemění koncové body. Protože jsou koncové
body pevně nastavené, mění se u této úpravy trimů dráhy
trimu a stávají se asymetrickými.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.6 NASTAVENÍ NULOVÉ POLOHY SERV
Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou
páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové
poloze.
Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se při použití jiných serv nebo již zabudovaných serv neutrální poloha
odchylovala, je možné pomocí této funkce úvést serva všech
kanálů do přesné nulové polohy.
Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky,
jinak bude chod serva omezený a asymetrický.
Doporučujeme postupovat následovně:
• Global nebo Separat-mód
Přes textové pole „Global“ popř. „SEPA“ lze určit, jestli má
být ovladač trimu ve všech letových režimech pro tuto funkci
stejný (global). Pokud se funkce přepne na „SEPA“, může
být ovladač trimu pro tuto funkci v každém letovém režimu
jiný. Volbu provedete otočením 3-D tlačítka doprava nebo
doleva. Údaj se změní stisknutím přepínače zvoleného letového režimu.
Nejdříve byste měli nastavit zalétané hodnoty trimů pokud
možno co nejpřesnější montáží servopák a seřízením táhel
kormidel. Paměť trimu a nastavení v tomto menu by měly být
nastaveny na 0%. Poté byste měli využít tohoto menu pro
přesné nastavení nulové polohy.
Označte si 3-D tlačítkem v základním menu funkci „Servomitte“
a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Upozornění:
Přepnutí trimu z Global na SEPA neumožňuje pouze konfiguraci různých ovladačů trimů pro každý letový režim, ale také
nastavení a ukládání různých hodnot trimů příslušného letového režimu.
Příklady použití:
1. Různé ovladače trimů pro 1 letový režim
V letovém režimu Normal jsou ovladače trimu T1+T4 přiřazeny řídícím funkcím
J1+J4. V letovém režimu „akrobacie“ jsou ovladače trimů
T1+T4 přiřazeny
přiřazeny do kříže (Cross Trimmung). Tím je umožněno
řízení funkcí jednou a
trimování funkcí druhou rukou.
Toto menu má pro kanály 9 – 10 další úroveň, což signalizuje i
čítač stran na pravé straně. Polohy serv jsou na displeji vždy
zobrazeny jako hodnota a % hodnoty.
2. Odlišné hodnoty trimů pro 1 letový režim
U velkých vrtulníků je velkou výhodou, když jsou rozdílné
hodnoty trimů pro letový režim „visení“ a dynamický režim
„akrobacie“ nastavovány a ukládány odděleně.
Pokud chcete změnit nastavení,
musíte označit kurzorem odpovídající
kanál. Po zvolení požadovaného
kanálu můžete změnit nastavení kroků
trimu otočením 3-D tlačítka. Rozsah
nastavení je -240 až + 240 kroků, což
odpovídá +/-20 ° dráhy serva. Výchozí
nastavení je 0 kroků.
VIRTUÁLNÍ KANÁLY
V tomto menu nastavení jsou konfigurovány virtuální funkce
VC-1 až VC-4. Jako virtuální jsou označovány takové funkce,
které nemají žádné vlastní kanály serv a využívají ostatní
kanály „dvojitou funkci“. Příkladem je funkce Butterfly, která
využívá servo křidélek a vztlakových klapek nebo funkce výškovky u samokřídel, kde jsou křidélka řízena ve dvojité funkci
také jako výškovka. Přepínací kanály 9+10 v módu PCM 1024
jsou řízeny přes ovladače DG1 + DG2.
Pokud chcete vrátit nastavení na výchozí hodnotu (0 kroků),
stiskněte 3-D tlačítko a podržte jej minimálně 1s.
V tabulce osazení serv (kap. 5.1 – 5.4) na stranách 14-17 jsou
virtuální funkce zmíněny.
32
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.7 ZMĚNA SMYSLU OTÁČENÍ SERV
12.8 NASTAVENÍ FAIL-SAFE
Touto funkcí lze elektronicky přepólovat směr otáčení všech
serv. Díky tomu není nutné během montáže serv brát ohled na
směr jejich otáčení. Dříve než začnete programovat další data
byste měli touto funkcí nastavit požadovaný směr otáčení serv.
Tato funkce je k dispozici pouze v módu PCM-G3 nebo PCM 1024. Ve vysílači je zapotřebí nastavit odpovídající postup
modulace a v modelu musí být nainstalován příslušný přijímač.
Označte tlačítkem 3-D v základním menu funkci „Servoumpolung“ a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
V menu Fail-Safe můžete naprogramovat pro kanály 1 .. 8 následující nastavení:
1. „HOLD“ mód: V přijímači se uloží poslední bezchybně vysílané signály, které budou v případě rušení dále předány servům. S těmito signály bude přijímač pracovat tak dlouho,
dokud nepřijdou z vysílače nové bezchybné signály. Tento mód
je předprogramovaný.
2. Serva se přesunují do pozice, která je naprogramovaná přes
vysílač a je dočasně uložena i v přijímači.
3. Funkce „Batterie-Fail-Safe“.
Jakmile klesne napětí přijímačových aku pod hodnotu 3,8V,
přesunou se serva, pro které je zvolena funkce B/FS na předprogramovanou pozici a tím dají pilotovi na vědomí, že jsou
akumulátory vybité. Poté musíte okamžitě přistát!!
Toto menu má pro kanály 9-12 další úroveň, což signalizuje i
čítač stran na pravé straně. Směr otáčení serv se zobrazuje v
příslušném textovém poli jako „NORMAL“ a „REVERSE“.
Pokud chcete změnit nastavení, musíte označit 3-D tlačítkem
textové pole odpovídajícího kanálu. Po zvolení požadovaného
kanálu můžete změnit směr otáčení 3-D tlačítkem z „NORMAL“
na „REVERSE“ popř. naopak. Stisknutím tlačítka ENTER je
změna nastavení ukončena.
U modelů vrtulníků nastavte plyn na 80%.
Označte si 3-D tlačítkem v základním menu funkci „FAILSAFE“ a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Na obrázcích je znázorněn normální a přepólovaný chod serv.
Toto menu má pro kanály 5-12 další úroveň, což signalizuje i
čítač stran na pravé straně. Označte si 3-D tlačítkem textové
pole F/S kanálu, pro který má být nastavení Fail-Safe změněno. Otočením 3-D tlačítka doleva provedete změnu z módu
HOLD na F/S. Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko ENTER.
Pro nastavení Fail Safe musíte nakonec naprogramovat
správný smysl otáčení serv. Označte 3-D tlačítkem textové
pole (úplně vpravo) odpovídajícího kanálu. Poté přesuňte příslušný ovladač do požadované polohy a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Daná výchylka serva se zobrazí jako % hodnota.
Tento postup nastavení musíte provést pro všechny kanály.
Pokud chcete přepnout mód zpět z F/S na HOLD, musíte označit textové pole odpovídajícího kanálu (úplně vlevo), otočit 3-D
tlačítkem doprava a potvrdit tlačítkem ENTER
33
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.9 NASTAVENÍ DRÁHY SERV (ENDP. ATV)
Stejným způsobem lze pro každý kanál naprogramovat Battery-Fail Safe. Zadání probíhá otočením tlačítka 3-D v pravém
textovém poli pro nastavení ‘BAT-F/S’. Údaj se změní z AUS na
‘B.F/S’. Zadání pro výstražnou polohu serva probíhá již výše
popsaným způsobem jako % hodnota. Doporučujeme pro tuto
funkci stanovit servo plynu, brzdy nebo popř. přistávacích klapek.
Tato funkce umožňuje nastavení d
ráhy serv, odděleně pro každou
stranu, pro všech 12 kanálů. Použití
30-140% 30-140%
této funkce je nezbytné, pokud
links
rechts
chcete zabránit příliš velké dráze
serva, než kterou povoluje i mechani
cké omezení. Pro speciální případy
lze dráhu serva také zvětšit. Funkce
ovlivňuje příslušný kanál serva a
všechny přimixované funkce tohoto
kanálu. V tomto menu lze pro každý
kanál nastavit také mezní bod dráhy serva (Limit) a rychlost
serva.
Funkci Battery-Fail-Safe je možné vynulovat. Pokud ji chcete
využít, musíte si pro ni určit řídící ovladač. K tomu si 3-D tlačítkem označte na displeji vpravo dole odpovídající textové pole a
volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Poté se zobrazí menu volby
přepínače - Schalterauswahl-Menü. Označte si 3-D tlačítkem
požadovaný přepínač a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Nastavený ovladač se zobrazí v příslušném políčku.
Nastavení F/S se provádí podle konkrétního typu modelu.
Např. u vrtulníků pozice visení, u leteckých modelů velká
zatáčka. Jedná se o nastavení, která v případě krátkého rušení
umožňují, aby model v takových situacích i bez řízení zaujal
samostatnou nebo dokonce autostabilní letovou pozici, dokud
se znovu neobnoví kontakt s vysílačem. Podku zvolíte funkci
plynu, nenastavujte příliš nízkou hodnotu plynu, abys e motor
nevypl.
Prosím, nezapomínejte na to, že všechna změněná nastavení
rovněž ovlivňují proporcionálně dráhu trimu a příp. nastavené
podíly dvojích výchylek (Dual Rate).
Označte si 3-D tlačítkem Funkci „Limit“ v základním menu a
potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Na displeji se objeví následu
jící údaje:
Nastavení přezkoušíte tak, že vypnete vysíalč a otestujete
reakce serv na přijímači.
Upozornění:
U motorových letadel a vrtulníků je při volbě modelu automaticky nastaveno pro funkci plynu nastavení Fail Safe.
Přesvědčte se, zda je to pro Váš konkrétní model opravdu
s právně, eventuelně změňte hodnotu nastavení nebo
funkci přepněte na HOLD.
• Nastavení dráhy serv
Označte si 3-D tlačítkem sloupec WEG (dráha) pro výchylky
serv vpravo a vlevo. Textové pole se tmavě vysvítí. 3-D tlačítkem nastavte dle svých zvyklostí procentuální hodnotu
dráhy serva. Pokud chcete změnit dráhu serva pro oba
směry, musíte změnit hodnotu i ve sloupci WEG. Přeprogramovaná hodnota je 100%, dráhu lze nastavit v rozsahu 30 140%. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se vrátíte zpět
na původní nastavení.
• Limit-Point Vorgabe (nastavení hraničního bodu)
Určení hraničního bodu probíhá stejným způsobem. Kurzorem si označíte odpovídající textové pole a nastavíte tlačítkem 3-D požadovanou hodnotu. I tento bod lze nastavit individuálně pro každou stranu výchylky serva. Předprogramovaná hodnota nastavení je 135%, rozsah nastavení je 0135%. Stisknutím tlačítka ENTER na minimálně 1s se
vrátíte zpět na původní nastavení.
• Nastavení rychlosti serva
Pokud chcete přizpůsobit rychlost serva svým požadavkům,
označte si odpovídající textové pole (pravý sloupec) tlačítkem 3-D. 3-D tlačítkem lze nastavit rozsah rychlosti serva
po krocích od 0 do 27 kroků. Přeprogramovaná hodnota je 0
kroků. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se vrátíte zpět
na původní nastavení.
34
T 12 FG
12.10 FUNKCE VYPNUTÍ MOTORU
Touto funkcí lze pomocí přepínače
vypnout motor, aniž byste změnili
trimování volnoběhu. Pro motorové
modely a vrtulníky je to velmi elegantní způsob, jak motor vypnout.
Označte si 3-D tlačítkem funkci
„Motor Aus“ v základním menu a
volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Na displeji se objeví následující
zobrazení:
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.11 VOLBA POLOHY PLYNU (VOLNOBĚH 2)
Servoweg
Funkce „Leerlauf 2“ (volnoběh 2) umožňuje díky přepínači
rychlé nastavení předvolené pozice plynu v rozsahu nízkých
otáček, např. při přistávacím manévru. Předpokladem pro spuštění této funkce je taková poloha páky plynu, která drží motor
v nízkých otáčkách.
Drosselabschaltweg
Označte si 3-D tlačítkem funkci „Leerlauf 2“ (volnoběh 2) v základním menu a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se
objeví následující zobrazení:
• Aktivujte funkce tak, že označíte řádek AKT/INA. 3-D tlačít-
kem přepnete mód z „INA“ na „ACT“ nebo „EIN“, podle
polohy spínače a volbu potvrdíte tlačítkem ENTER.
• Poté zvolte spínač, kterým budete motor vypínat. Volbu provedete tak, že označíte textové pole „SCHALT“ a stisknutím
tlačítka ENTER vyvoláte menu Volba přepínačů. Zvolte požadovaný spínač a aktivujte zapnutý režim.
• Funkci aktivujete tak, že označíte řádek ACT/INA. 3-D tlačítkem přepnete mód z „INA“ na „ACT“ nebo „EIN“, podle
polohy spínače a potvrďte tlačítkem ENTER.
• Poté zvolte spínač, kterým budete motor vypínat. Volbu provedete tak, že označíte textové pole „Schalter“ a stisknutím
tlačítka ENTER vyvoláte menu Volba přepínačů. Zvolte požadovaný spínač a aktivujte zapnutý režim.
• Označte si 3-D tlačítkem pozici „OFF SET“ a nastavte volitelnou polohu klapky karburátoru jako procentuální hodnotu
dráhy serva. Rozsah nastavení je 0 – 100%, předprogramovaná hodnota je 0%. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s
se vrátíte zpět na původní hodnotu nastavení.
• Označte si 3-D tlačítkem pozici „Motor aus“ (CUT) a nastavte moment pro odpojení jako procentuální hodnotu dráhy
serva. Rozsah nastavení je 0 – 50%, přeprogramovaná hodnota je 17%. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se vrátíte zpět na původní hodnota nastavení.
Stisknutím vybraného spínače se karburátor nastaví tak, že se
motor bude točit v požadovaných otáčkách.
12.12 MIX NASTAVENÍ DRÁHY SERV CYKLIKY
Zvoleným přepínačem motor vypnete, pokud je knipl plynu v
poloze volnoběhu.
Nový mix cykliky omezuje dráhy serv funkcí Roll (klonění) Nick
(klopení) a Pitch (nastavení úhlu náběhu kolektiva) na předprogramovanou hodnotu. I při spuštění dvou funkcí (Roll a Nick)
se maximální dráha automaticky omezí tak, aby zabránila
mechanickému blokování serv.
Tato funkce je velmi užitečná především u vrtulníků pro 3-D
létání, neboť se zde pracuje s extrémními dráhami serv.
Prosím, dodržujte během nastavování následující pokyny:
• Pokud chcete motor spustit, musí být spínač pro nouzové
zhasnutí motoru (throttle cut) v neaktivní pozici AUS.
• Nastavte procentuální hodnotu tak, aby byl karburátor
zavřený. Dbejte přitom na mechanický doraz serv!
• Pokud je během zapnutí vysílače ještě zapnutá funkce
odpojení motoru, spustí software alarm. Alarm vypnete
pomocí externího spínače mixů.
• Tato funkce alarmu by měla uživatele upozornit na to, že je
karburátor ještě zavřený a motor nelze nastartovat.
35
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.B NASTAVENÍ CYKLIKY
Touto funkcí lze pro vrtulníky předprogramovat funkce mixů pro
řízení cyklik. Tato funkce není k dispozici u cykliky typu SWH1,
neboť zde není mixována funkce Pitch (úhel nastavení kolektiva).
Pokud aktivujete vrtulník s jinými typy cykliky, můžete v tomto
menu nastavit a přepólovat dráhy řídících kniplů funkcí Roll,
Nick a Pitch. Kromě toho lze naprogramovat potřebné funkce
mixů.
• Nastavení hodnot mixů
Na příkladu cykliky HR-3 je vysvětleno nastavování hodnot
mixů. Postup nastavování pro ostatní cykliky je víceméně
shodný, ale nastavení se přeci jen mírně odlišují.
Označte si 3-D tlačítkem v základním menu funkci „Taumel“ a
volbu otvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se znázorní následující údaje:
Nejprve uveďte páku plynu do nulové polohy. Nastavte řídící
táhla tak, aby byla cyklika přesně horizontálně vyrovnaná.
Drobné změny lze provést pomocí funkce „Nastavení
nulové polohy“.
Nejdříve optimalizujte hodnoty mixů pro funkci Roll (ROL->
PIT) Hodnoty mixů lze nastavit odděleně pro obě strany
výchylek jako procentuální hodnotu. Nastavte tyto hodnoty
tak, aby nedošlo k ovlivnění funkcí Nick a Pitch, když je
funkce Roll spuštěna přes celou dráhu.
Poté optimalizujte hodnoty mixů pro funkci Nick (Nick->
ROL a Nick-> Pit). ). Hodnoty mixů lze nastavit odděleně pro
obě strany výchylek jako procentuální hodnotu. Nastavte
tyto hodnoty tak, aby nedošlo k ovlivnění funkcí Roll a Pitch,
když je funkce Roll spouštěna přes celou dráhu.
• Nastavení nulového bodu
Nejdříve optimalizujte nastavení bodu neutrálu, hodnota se
zadává v procentech. Nastavte páky serv mechanicky tak,
aby byl nulový bod cca při 50%. Potom označte textové pole
„Punkt“ (bod) a přesuňte knipl pro ovládání „Pitch“ tak, aby
páka serva a táhla přesně svíraly pravý úhel. Potvrďte tlačítkem ENTER. Potom si přečtěte zobrazenou % hodnotu.
Tato hodnota je znázorněna i na sloupcovém grafu.
Nakonec optimalizujte hodnoty mixů pro funkci Pitch (Pit ->
ROL a Pit -> Nick/Nick2). ). Hodnoty mixů lze nastavit odděleně pro obě strany výchylek jako procentuální hodnotu.
Nastavte tyto hodnoty tak, aby cyklika zůstala v horizontální
poloze, i když pohnete pákou plynu přes celou dráhu.
• Nastavení dráhy serva
Pro funkci Roll, Nick a Pitch lze nastavit dráhy cykliky. Označte si odpovídající textové pole a 3-D tlačítkem zadejte hodnotu v %. Rozsah nastavení je -100% až + 100%. Předprogramovaná hodnota nastavení je 50%. Stisknutím 3-D tlačítka na min. 1s se vrátíte zpět na původní hodnotu nastavení.
Ve spojení s funkcí přepólování serv nastavte směr chodu
tak, aby se při pohybu pákou funkce Pitch všechna serva
souhlasně otáčela. Poté pomocí znamének -/+nastavte
správný směr chodu pro funkce Nick a Roll.
Po aktivaci poslední úrovně displeje se zobrazí následující
nastavení:
Nastavte pokud možno velký rozsah dráhy serv, ale dávejte
pozor,a by serva nevyjela mimo doraz. Otestujte si přesně
maximální dráhu serv, když jsou funkce Roll, Nick a Pitch v
extrémních výchylkách. Podle typu řízení a typu rotorové
hlavy lze u příliš velké dráhy serva cykliku ohraničit nebo
omezit pomocí kruhového mixu cykliky.
Menu cykliky má více úrovní displeje, což znázorňuje čítač
stran na pravé straně. Stisknutím tlačítka S1 se dostanete do
dalších úrovní. Údaje na displeji se změní a objeví se následu
jící zobrazení. Ve kterém lze nastavovat hodnoty mixů.
V tomto menu můžete vykompenzovat účinky rozdílných táhel.
36
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.14 NASTAVENÍ STOPEK (TIMER)
Nejdříve uveďte páku plynu do takové polohy, aby se nastavily co nejmenší otáčky. Pohněte pákou křidélek (Roll) přes
celou dráhu zleva doprava. Nastavte kompenzační hodnotu
pro funkci tak, aby nebyla ovlivněna funkce Pitch A Nick.
Zadávání dat, která jsou programována individuálně pro
každou stranu, se provádí pomocí 3-D tlačítka.
Pomocí menu Timer (Stopky) lze provést nastavení elektronických hodin. Hodiny se zobrazují ve dvou oknech displeje.
Díky tomu máte stálý přístup k údajům např. o celkové době
letu a u elektromotoru o délce provozu motoru. Hodiny lze individuálně nastavit pro každý model. Při změně modelu se hodnoty automaticky uloží.
Poté musíte kompenzovat funkci Nick. Proveďte nastavení
tak, že při pohybu pákou pro funkci Nick přes celou dráhu
neovlivníte funkce Roll a Pitch.
K dispozici jsou 2 možnosti provozu – odpočítávání (countdown) nebo počítání od nuly (count-up). Při count-down, tedy
odpočítávání, lze pro každý model zadat maximální dobu letu,
např. v závislosti na objemu nádrže nebo kapacitě pohonných
akumulátorů. Jakmile jsou stopky zapnuty, začne se odpočítávat čas směrem dolů od zadané hodnoty. Na displeji se zobrazuje zbývající čas.
Oba kroky opakujte také pro případ, kdy je páka plynu v
poloze nejvyšších otáček.
V menu pro Nastavení cykliky lze provést i vyrovnání rychlosti. Přesuňte páku plynu do nulové polohy. Poté pohněte
kniplem funkce Nick co nejrychleji. Nastavte hodnotu pro
rychlost v procentech tak, aby to neovlivnilo funkci PITCH.
Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje doba , která
uplynula od aktivace. Během posledních 20s pípá co 2s akustický signál, asi. V posledních 10 sekundách naprogramovaného času akustický hlásič pípá každou sekundu. Po uplynutí
nastavené doby se na pár sekund rozezní delší tón. Čas pak
běží dál se znaménkem -.
Při zadávání označte textové pole a otočte 3-D tlačítkem.
Označte si 3-D tlačítkem funkci „Timer“ (časovač) v základním
menu a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se objeví
následující zobrazení:
V hlavním menu funkce Timer následuje nejdříve volba stopek
(Stopuhr), pro které má být provedeno nastavení. Označte si
zvolenou funkci a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro TIMER 1 se
zobrazí následující displej.
• Zvolte typ provozu (počítat směrem dolů nebo nahoru)
Nejdříve musíte určit jestli mají aktivované stopky čas odpočítávat (count-down) nebo počítat od nuly nahoru (countup). Pokud chcete provést změnu, označte si odpovídající
textové pole a hodnotu změňte tlačítkem 3-D.
• Nastavení časového údaje
Označte si textová pole „10“ a „00“ pro zadání minut a
sekund. Nastavení provedete 3-D tlačítkem.
37
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• Volba přepínače
12.15 ZOBRAZENÍ POZICE TRIMU
Poté si určete přepínač, kterým budete stopky obsluhovat.
Můžete si zvolit vždy přepínač pro:
- reset hodin
- spuštění stopek
- zastavení stopek
- měření časových okruhů (Split Time)
Označte si 3-D tlačítkem funkci „Trimmeranzeige“ (zobrzaení
trimu) v základním menu a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Zobrazí se následující displej:
Jednotlivým funkcím hodin lze přiřadit i stejný přepínač. Ozna
čte si vždy příslušné textové pole vedle výčtu přepínačů, potv
rďte tlačítkem ENTER a určete si v menu Volba přepínačů
(Schalterauswahl) požadovaný přepínač a směr účinku.
Trimm-Step údaj
Aktuální nastavení jsou zobrazeny po jednotlivých krocích pro
tlačítko trimu T1 … T6. Kromě toho je možné pro tlačítka trimu
zvolit módy Global nebo Separat.
Pokud chcete hodiny vrátit na výchozí hodnotu, můžete toto
stavení provést pomocí přepínače. Existuje však i možnost
aktivace textové pole Reset příslušné funkce hodin. Poté potv
rďte tlačítkem ENTER.
38
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
12.16 MAZÁNÍ (RESET) DAT
12.17 FZS-HOLD (ZACHOVÁNÍ LETOVÉHO REžIMU)
Pokud chcete zadat data nového modelu, je často nutné,
abyste vymazali data paměti, kterou už nebudete potřebovat.
Reset se provádí v tomto menu. Přitom jsou k dispozici 4 možnosti:
Tato funkce se používá v případě, když chcete provést nastavení v jiném letovém režimu. Abyste se vyvarovali nechtěnému
kontaktu s pákou motoru, je motor udržován ve volnoběhu.
FZS HOLD lze aktivovat pouze v letovém režimu „Normal“ a to
jen tehdy, když je páka plynu v poloze volnoběhu.
Jakmile je FZS HOLD aktivní, zazní zvukový signál, který Vás
upozorní, že změna polohy páky plynu nezpůsobí žádné
změny na motoru. Přepnutím odpovídajícího přepínače letových režimů můžete letový režim změnit a provést v něm určité
změny nastavení.
• Předvolby trimu (T1 – T6, všechny FZS-Global) FZS =
letový režim
Pomocí tohoto podmenu lze všechna nastavení trimů aktuálního letového režimu a všechna Glob/Sepa nastavení vrátit zpět na původní hodnotu.
• Předvolby trimu (T1 – T6, AKT-FZS-Global)
Pomocí tohoto podmenu lze nastavení trimů aktuálního letového režimu a všechna Glob/Sepa nastavení vrátit zpět na
původní hodnotu.
• Vynulování nastavení menu modelů
Pomocí tohoto podmenu lze všechny funkce menu modelů,
až na funkci „Condition Select“ (volba letových režimů) vrátit
zpět na původní nastavení.
• Vynulování dat všech modelů
Pomocí tohoto podmenu lze všechna data modelů základního menu jako typ modelu a volba modelu, až na funkci
nastavení frekvence, vrátit zpět na výchozí nastavení.
Pokud je tato funkce aktivována, nachází se servo plynu v
předprogramované poloze. Pokud chcete provést nastavení
pro kanál, kterým je servo plynu řízeno, musíte nejdříve funkci
FZS deaktivovat.
Nezapomeňte na to, že FZS nelze aktivovat nebo deaktivovat,
když:
je přepínač letových režimů zapnutý nebo
je knipl plynu na vyšší hodnotě než 1/3 dráhy kniplu
plynu
Označte si 3-D tlačítkem v základním menu funkci „DATARESET“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Zobrazí se násle
dující displej:
Při nastavování musíte kurzorem označit textové pole a uvést
páku plynu do požadované polohy. Nezapomeňte na to, že
musí být knipl v poloze menší než 1/3 dráhy. Stisknutím tlačítka
ENTER se aktivuje CND HOLD.
Označte si tlačítkem 3-D textové pole, které odpovídá vašemu
požadovanému postupu a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Vlastní mazání dat pak spustíte stisknutím tlačítka. Stisknutím
jiného tlačítka reset dat přerušíte.
Na základním displeji se stav této funkce zobrazí.
Vysvětlivky:
• FZS HOLD IS ON: funkce je zapnutá
• FZS HOLD :
funkce je vypnutá
39
T 12 FG
13.
MENU MODELŮ
13.1
Funkce menu modelů, které jsou níže samostatně popsány,
slouží k naprogramování rozšiřujících nastavení pro model
popř. paměťovou pozici. Tato data jsou uložena pod naprogra
movanými názvy modelů v příslušné paměti.
LETOVÝ REŽIM
Software vysílače T12FG má pro jednotlivé paměti modelů k
dispozici vždy 8 letových režimů. Pro různé letové úlohy se tak
dají uložit odpovídající optimální nastavení, která lze v případě
potřeby přepínačem vyvolat.
Touto funkcí lze např. pro model větroně naprogramovat optimální nastavení kormidel pro start přes gumicuk, kdy jsou křidélka a klapky se vysunou směrem dolů, aby měl model co nejmenší odpor. Pro zajištění stabilní letové polohy je zde k dispozici možnost nastavit výškovkou vyrovnání momentu kolem
příčné osy (boční osa letadla) a naprogramovat offset. Během
fáze startu je možné tyto hodnoty pomocí přepínače nebo určitého ovladače vyvolat.
Na displeji nelze zobrazit všechny funkce, které menu modelů
nabízejí, a proto je zde ještě druhá možnost zobrazení, ve
které lze zvolit zbývající funkce. Čítač stran na pravé straně
signalizuje, že jsou ještě k dispozici další data. Volba se pro
vádí stisknutím tlačítka S1. Druhé menu modelů je zobrazeno
tak, jak je uvedeno v příkladu.
V závislosti na zvoleném typu modelů jsou mimo jiné k dispo
zici ještě další funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Pokud je pro jednu paměť modelu naprogramované více letových režimů, je možné libovolně naprogramovat jejich prioritu.
Letové režimy lze kopírovat, individuálně pojmenovávat nebo
přejmenovávat a stejně tak mazat. Pro každý kanál je možné
naprogramovat dobu prodlevy, aby nebylo přepnutí příliš
prudké a přechod proběhl hladce.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „Flugzustand“
(letový režim) a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Na displeji se zobrazí následující informace:
Proces programování zahrnuje následující kroky:
SERVO MONITOR:
ukazatel dráhy serva
Flugzustand/let. režim: volba letových režimů
Geberweg (D/R):
nastavení křivkt ovladače./Dual-Rate
PROG. Mischer:
programovatelný mix
Querruder DIFF.:
diferenciace křidélek
Klappen Einstellung:
nastavení klapek
ROL->Spoiler:
mix křidélka -> brzdící štíty
ROL->Bremsklappe:
mix křidélka-> brzdící klapky
ROL->RUD:
mix křidélka -> směrovka
Störklappe->NIK:
mix brzdící štítyn -> výškovka
Wölbklappe->NIK:
mix vztlak. klapky. -> výškovka
RUD->ROL:
mix směrovka -> křidélka
RUD->NIK:
mix směrovka. -> výškovka
SNAP Roll:
funkce Snap-Roll
Spoiler:
mix brzdících klapek
Gemischeinstellung:
nastavení směsi
Kreisel:
nastavení gyra
V-Leitwerk:
nastavení V kormidel
• přidání dalšího letového režimu
Označte si 3-D tlačítkem menu „Neu“ (nový) a potvrďte volbu
tlačítkem ENTER. Poté se zobrazí číslo, které je možno zadat
pro nový letový režim. Po opětovném potvrzení tlačítkem
ENTER se na displeji zobrazí nový letový režim.
Upozornění:
V následujícím odstavci nejsou popsány všechny funkce. Částečně byly zmíněny již v předešlých menu nebo budou popsány v menu typů modelů v následující kapitole, neboť tato menu
tam lze také aktivovat. Podle zvoleného typu modelu se zobrazení jednotlivých funkcí mírně odlišují.
Označte si textové pole pro volbu přepínače (Schalterauswahl)
(--) a vyvolejte menu Schalterauswahl stisknutím tlačítka
ENTER. Zvolte požadovaný přepínač a směr pro aktivaci popř.
deaktivaci letového režimu.
40
T 12 FG
• Mazání letových režimů
Označte si 3-D tlačítkem v seznamu přiložených letových režimů řádek s nápisem Flugzustand (letový režim), který chcete
smazat. Číslo označeného letového režimu bliká. Přesuňte
kurzor na textové pole „Löschen“ (smazat). Stisknutím tlačítka
ENTER proces mazání spustíte. Objeví se upozornění. Pokud
stiskněte tlačítko ENTER znova, zvolený letový režim vymažete. Stisknutím jiného tlačítka se proces mazání přeruší.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• Změna priority
Označte si 3-D tlačítkem v seznamu letový režim, jehož prioritu chcete změnit. Pomocí 3-D tlačítka lze označený řádek (letový režim) přesunout nahoru nebo dolů a tím změnit i jeho prioritu. Přitom platí, že má poslední řádek nejvyšší prioritu.
Stisknutím tlačítka ENTER je tento proces uzavřen.
• Nastavení zpoždění
Označte si v seznamu letový režim, ve kterém chcete provést
změny. Poté aktivujte textové pole „VERZ“ (zpoždění/prodleva)
a potvrďte tlačítkem ENTER. Údaj se změní a zobrazí se následující displej:
• Přejmenování letových režimů
Označte si 3-D tlačítkem v seznamu přiložených letových režimů řádek s nápisem Flugzustand (letový režim), který chcete
přejmenovat. Číslo označeného letového režimu bliká.
Přesuňte se 3-D tlačítkem na textové pole „NAM NEU“ (nové
jméno). Stisknutím tlačítka ENTER proces přejmenování spustíte.
Objeví se menu pro volbu písmen, číslic a znaků (viz strana
29). 3-D tlačítkem si označte písmeno, které chcete změnit. 3D tlačítkem pak zvolte z nabídky nové požadované písmeno,
číslici nebo znak a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Nové písmeno je tím přijato. Poté musíte stejnou změnu provést u
všech 8 pozic názvu.
Když je nový název zadán, mustíte označit textové pole
ENTER a stisknout tlačítko ENTER. Přejmenování letového
režimu je tím ukončeno.
Pomocí 3-D tlačítka označte ve sloupci „VERZ“ kanál, pro který
chcete dobu prodlevy změnit. Nastavení provedete otočením
3-D tlačítka. Rozsah nastavení je 0-27 kroků. Původní hodnota nastavení je 0 kroků, tzn., že není naprogramovaná žádná
prodleva.
• Kopírování letových režimů
Označte si 3-D tlačítkem textové pole Copy a volbu potvrďte
tlačítkem ENTER. Poté se zobrazí následující menu pro kopírování letových režimů.
Nakonec můžete naprogramovat mód. Přitom lze přepínat
mezi skupinovým (global) a jednotlivým (Separat) módem. Ve
skupinovém módu ovlivňují nastavení všechny letové režimy, v
jednotlivém módu pouze ten letový režim, u kterého byla zadání naprogramována.
Upozornění:
Pokud má být aktivováno více letových režimů, musí se přepnout také odpovídající křivky řídících kniplů (AFR) z Global na
Separat, aby bylo ovlivňováno v každém letovém režimu jiné
nastavení. Pokud zůstane nastavení na Global, působí ovladač
ve všech letových režimech stejně.
Nejdříve si zvolte letový režim (zdroj), který chcete kopírovat.
Označte si 3-D tlačítkem odpovídající textové pole a potvrďte
volbu tlačítkem ENTER. Letový režim, který má být kopírován,
se v tomto poli zobrazí. Poté si označte cílové textové pole, do
kterého se má letový režim zkopírovat a potvrďte opět tlačítkem ENTER. Letový režim, který má být přepsán lze v tomto
poli zvolit.
Volba letového režimu, který má být kopírován, ale také toho,
který má být přepsán, se provádí vždy otočením 3-D tlačítka.
Poté co jsou všechna nastavení provedena si označte textové
pole Copy a potvrďte tlačítkem ENTER. Tím je proces kopírování spuštěn. Objeví se ještě bezpečnostní otázka, kterou
musíte potvrdit tlačítkem ENTER. Poté je kopírování letového
režimu provedeno.
41
T 12 FG
13.2 NASTAVENÍ DRÁHY KNIPLŮ / KŘIVKA DUAL RATE
(DVOJÍ VÝCHYLKY)
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Obsluha:
• Realizace nastavení:
Nejdříve si 3-D tlačítkem označte textové pole pro stavení 2.
strany (FUNK). Otočením 3-D lze zvolit ovladač, pro který
má být nastavení provedeno.
Nyní musíte určit, zda má být provedené nastavení platné
pro všechny letové režimy (Glob) nebo pouze pro jeden
(Sepa). Otočením 3-D tlačítka se nastavení změní a tlačítkem ENTER je změna potvrzena.
Nastavením dráhy kniplů (AFR) se určuje charakteristika
(Expo1, Expo2, křivka), kterou řídící knipl působí na příslušný
výstup na přijímači (servo) popř. na mixované funkce. Dohro
mady je k dispozici 13 AFR křivek, 12 řídících ovladačů pro 12
servokanálů a 4 VC křivky řídících ovladačů pro 4 virtuální
kanály, jejichž ovladače nemají žádný přímý výstup serva, ale
podle funkce mixu řídí servo s další rozdílnou křivkou.
V tomto menu lze v políčku menu „Speed“ nastavit rychlost
serv. Přitom se nejdříve nabízí možnost naprogramování
módu. Lineární mód se používá pro řízení serva plynu nebo
pro přepínač. Tento mód není sám o sobě neutralizující.
Tato vlastnost je vlastní symetrickému módu, který se
zadává pro všechna kormidla.
Př. Křidélka/vztlakové klapky, obě funkce ovlivňují stejné servo,
ale odlišnou funkcí a křivkou. Funkcí D/R (Dual Rate – dvojí
výchylky) je možno až pro 6 řídících ovladačů nastavit druhou
řídící křivku, která se přepíná pomocí přepínače. Přitom je
jedno, jestli má ovladač 6 přepínatelných křivek nebo 3 řídící
ovladače až 2 křivky nebo 6 ovladačů a 1 křivku. Tuto funkci lze
využít k přizpůsobení řídících ovladačů daného modelu v urči
tých letových fázích (start, přistání). Díky tomuto pohodlnému
nastavování je k dispozici ještě možnost naprogramovat přes 8
letových režimů výše uvedených 16 křivek + 6 D/R křivek
znovu individuálně pro každý letový režim.
Pro oba směry chodu – tam i zpět – (Hin- a Zurück (ZUR) je
možno zadat rychlost. Rozsah nastavení je 0-27 kroků, přičemž platí, že čím je číslo vyšší, tím je servo pomalejší.
Rozsah 27 kroků odpovídá prodlevě cca 9s. Změna nastavení se provádí 3-D tlačítkem. Výchozí nastavení má hodnotu 0 kroků. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se dostanete zpět na základní nastavení.
Shrnutí:
8 letových režimů po 12 křivkách plynu plus 4 VC křivky, plus 6
přepínatelných (D/R) křivek. Pohodlněji to už snad ani nejde.
Každá křivka umí zpracovat 2 .. 17 bodů, stejně jako i odděleně
programovatelné nastavení rychlosti. Pro každou funkci lze
naprogramovat všechny úpravy.
Upozornění:
Než začnete nastavovat křivky řídících ovladačů, měli byste
mít nastaveny následující funkce:
1. Volba typu modelu
2. Přiřazení serv a pořadí funkcí
3. Směr chodu serv
4. Dráhy serv (ATV)
5. Nastavení nulové polohy serv
Změna pořadí funkcí totiž způsobí vymazání již nastavené
křivky.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci dráhu ovladače
„Geberweg“ (AFR) a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Na displeji se zobrazí následující:
• Programování křivek
Nejdříve je nutno určit formát křivek. Označte si v hlavní
nabídce textové pole „MODE“ a proveďte 3-D tlačítkem
volbu. Pro formu křivek jsou k dispozici následující možnosti:
Linear:
EXP1:
EXP2:
VTR:
LINIE:
KURVE:
lineární průběh křivky
exponenciální průběh křivky (křivka 1)
exponenciální průběh křivky (křivka 2)
průběh křivky pro 3-D létání
rovně probíhající 9-ti bodová křivka (2-17)
9-ti bodová (2-17) křivka s body přechodu
Stisknutím tlačítka ENTER aktivujete zvolenou formu křivky,
která je graficky znázorněna. V příkladu je zobrazen výřez dis
pleje lineární křivky.
Nastavení se provádí odděleně pro pravou (RATE A) a
levou (RATE B) stranu křivky. Nejdříve si musíte označit
odpovídající textové pole a tlačítkem 3-D změnit hodnotu.
Rozsah nastavení je -200% až +200%. Výchozí nastavení
má +100%. Stisknutím tlačítka ENTER na 1s se původní
nastavení znova aktivuje.
Tento displej má 2 úrovně, což signalizuje čítač stran na pravé
straně. Druhá úroveň vypadá následovně:
Křivky lze posunovat jak vertikálně (OFFSET), tak i doprava
a doleva (X-OFFSET). K tomu si musíte označit příslušné
textové pole a zadat hodnotu Offset tlačítkem 3-D a volbu
potvrdit ENTEREM. Hodnoty se znaménkem plus posunují
křivku nahoru, popř. doprava, hodnoty se znaménkem
minus posunují křivky dolů, popř. doleva.
Každá změna křivky je okamžitě graficky zobrazena na displeji. Díky tomu máte neustále přehled o účincích programování na křivky.
42
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
13.3 NASTAVENÍ DUAL-RATE (DVOJÍ VÝCHYLKY)
Stejným způsobem se provádí nastavení i pro obě exponenci
ální křivky. Obě zobrazení ukazují příklad těchto křivek.
Pomocí exponenciální funkce ovlivňujete charakteristiku řídí
cích kniplů, lineární souvislost mezi dráhou řídících ovladačů a
dráhou serva je změněna na exponenciální dráhu. Tím je
umožněno velmi citlivé řízení.
Dodatečně je možno přes textové pole „Rate A+B“ nastavit
ještě dráhu ovladačů, a to odděleně pro každou stranu.
Na vysílači můžete zadat až 6 různých nastavení Dual Rate.
Označte si textové pole Dual Rate a potvrďte tlačítkem
ENTER. Údaj se změní, v následujícím podmenu můžete pro
vést nastavení.
Pro volně volitelné křivky je nezbyté definovat body křivky. Obě
zobrazení ukazují výřezy displeje jako příklady těchto křivek.
Nejdříve musíte aktivovat nastavení D/R, které chcete použí
vat. Přesuňte kurzor na požadovaný řádek na první textové
pole. Otočením 3-D tlačítka provedete aktivaci (z INA na ACT).
Změnu musíte potvrdit tlačítkem ENTER.
Volba bodu pro změny, které mají být provedeny, probíhá přes
3-D tlačítko. Když je požadovaný bod aktivován, lze hodnotu v
textovém poli „RATE“ naprogramovat otočením 3-D tlačítka.
V předprogramovém nastavení je k dispozici 9 různých bodů.
Počet ale může kolísat pro speciální účely nastavení, a to mezi
2 .. 17 body.
V textovém poli „Funktion“ lze zvolit stejným způsobem kanál,
pro který mají nastavení D/R platit. Poté musíte zvolit přepínač.
3-D tlačítkem si označte textové pole a stiskněte tl. ENTER. Ve
volbě menu přepínačů, které následuje, si určíte požadovaný
přepínač a směr.
Poté je nezbytné určit pozici bodu křivky. Označte si odpovída
jící textové pole a nastavte hodnotu přes 3-D tlačítko. Poté
musíte stisknout tlačítko ENTER a podržet jej min. 1s, aby byl
nový bod uložen.
Pokud chcete nějaký bod vymazat, postupujte následovně:
Označte si textové pole POINT, 3-D tlačítkem zvolte bod, který
chcete vymazat a potvrďte tlačítkem ENTER. (Podržte mini
málně 1s).
Také tyto dva typy křivek je možno pomocí Offsetu vertikálně
posunout již výše popsaným způsobem.
43
T 12 FG
13.4 PROGRAMOVÁNÍ MIXU
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Do vlastních programovacích vzorů se dostanete tak, že si v
levém sloupci „Mix“ označíte textové pole a potvrdíte tlačítkem
ENTER. Údaj se změní, zobrazí se první menu pro programování mixu. Jsou zde 3 úrovně, na které Vás upozorní čítač
stran na pravé straně.
Vysílač T12FG disponuje kromě pevně naprogramovaných
funkcí mixů ještě 10 volně programovatelnými mixy pro každou
paměťovou pozici. Pomocí těchto mixů lze předprogramovat
nastavení řídících ovladačů, které lze vyvolat. Jedná se o lineární 9-ti bodové křivky, které je možno pro zvláštní účely rozšířit až na 17 bodů.
Pro optimální ovládání modelu letadla, např. při akrobatickém
létání, lze tyto mixy použít ke kompenzaci vzájemného ovlivnění jednotlivých funkcí. Díky tomu je ovládání jednodušší a
pohodlnější. Mix propojuje libovolné funkce a kanály (Master a
Slave kanál).
Pro nastavení řídících ovladačů jsou k dispozici 3 typy křivek (2
exponenciální a jedna lineární). S odděleně nastavitelnou
prodlevou je možné naprogramovat všechny úpravy, takže je
přechod při aktivaci mixu plynulý. Volitelně lze naprogramovat
Gruppenmodus (skupinový mód, který je účinný pro všechny
letové režimy) nebo jednotlivý – oddělený mód (Einzelmodus),
který ovlivňuje jen určitý letový režim.
Funkce volba trimu určuje, jestli má trimování master kanálu
ovlivňovat i Slave kanál. Funkce Offset dovoluje přizpůsobení
mixovaných kanálů na hlavní funkci, aby nedošlo k výchylce
kormidla v nulové poloze. Individuálně lze zvolit přepínače
nebo ovladače, kterými mají být různé mixy aktivovány. Je
možné definovat jeden ovladač, kterým lze provést přesné
nastavení.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „PROGR
MIXER“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej se zobrazí
následovně:
Programování zahrnuje následující kroky:
• Aktivace mixu
Přesuňte se 3-D tlačítkem na textové pole v řádku „STATUS“. Předprogramované nastavení je na „INH“ (deaktivováno). Otočením 3-D tlačítka doleva mix aktivujete, což je
potvrzeno blikajícím údajem AKT. Tlačítkem ENTER musíte
tento postup uzavřít.
• Určení přepínače mixu
Přesuňte se 3-D tlačítkem na textové pole v řádku
„SCHALT“ a potvrďte tl. ENTER. Poté se zobrazí menu
volby přepínačů. Zvolte zde přepínač pro obsluhu a směr
mixu. Pokud má být mix neustále zapnutý, musí zůstat nastavení v pozici „NULL“.
Jednotlivé mixy jsou uvedeny po řádcích. Na displeji jsou
zobrazeny první 4 mixy. Displej má však ještě další úrovně, což
signalizuje čítač stran na pravé straně. Postup programování je
uveden na příkladu 1, mixu. S mixy 2-10 se pracuje shodně.
• Programování Master kanálu
Pro normální mixování mixu proveďte nastavení podle následujícího schématu.
Nejdříve si označte textové pole „MASTER“. 3-D tlačítkem
můžete zvolit funkci, která má být použita jako Master
kanál. Volbu musíte potvrdit tlačítkem ENTER.
V tomto menu lze mixy naprogramovat. Ve sloupci „Glob“
můžete zadat, zda bude mix kompetentní pouze pro jeden
(Sepa) nebo pro všechny (Glob) letové režimy.
Předprogramovaný je Glob mód. Pokud chcete toto nastavení
změnit, označte si 3-D tlačítkem textové pole mixu, který chcete programovat. Textové pole se tmavě vysvítí, otočením 3-D
tlačítka doleva přehodíte mód na „Sepa“. Tlačítkem ENTER
aktivujete provedenou změnu.
Pokud tento mix propojíte s nějakým jiným mixem, musíte v
levém sloupci „Link“ naprogramovat odpovídající zadání.
Funkce Link se používá tehdy, když chcete programovatelný mix propojit s jinými funkcemi mixu. Př.: model má dvě
serva křidélek, přičemž každé je připojeno na přijímači na
samostatném výstupu. Pokud má následovat propojení
44
T 12 FG
směrovky na křidélko, je při pohybu směrovkou ovládáno
jen jedno servo. Pokud je funkce „Link“ aktivní, je do stávající mixu přimixován, takže jsou ovládána obě křidélka.
0%, pokud přesunete ovladač doprava
nebo doleva, hodnotu zvětšíte popř. zmenšíte.
V levé koncové poloze vysílače má přimixovaná
hodnota 0%, pokud přesunete ovladač doprava,
hodnota se zvětší.
V pravé koncové poloze vysílače má přimixovaná
hodnota 0%, pokud přesunete ovladač doleva,
hodnota se zmenší.
Ve středové pozici ovladače má přimixovaná hodnota také 0%. Pokud přesunete ovladač doprava
nebo doleva, hodnota se vždy zvětší.
Mód Link lze nastavit z „AUS“ (přeprogramováno) na „+“
nebo „-„. Příslušné znaménko udává směr účinku. Změny se
provádí otočením 3-D tlačítka.
Nakonec je možné nastavit funkce trimů. Přitom je nutno
určit, jaký má mít trimování obou kanálů účinek. V odpovídajícím oknu „TRIM“ je možné nastavit „AUS“ nebo „EIN“. V
provozu „EIN“ ovlivní trimování master kanálů také Slave
kanál. V opačném případě jsou oba kanály nezávislé. Po
označení textového pole následuje přepnutí módu tlačítkem
3-D a potvrzení tlačítkem ENTER.
• Nastavení rychlosti serva / zpoždění
V řádku „SPEED“ je možno naprogramovat pro oba směry
chodu tam i zpět (Zurück – ZUR) rychlost. Rozsah nastavení
je 0 – 27 kroků. Přitom platí, že čím je číslo vyšší, tím je
servo pomalejší. Rozsah kroků 27 odpovídá prodlevě 9 s.
Změnu provedete 3-D tlačítkem. Výchozí naprogramovaná
hodnota je 0. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se dostanete zpět na výchozí nastavení.
V řádku „Verz“ je možno pro fázi zapínání (EINSCHALT) a
vypínání (AUSSCHALT) nastavit prodlevu 0-4s. Při zapínání
je tím myšlen čas, který uplyne od manipulace s přepínačem
do účinku mixu. Přes „STOP“ lze naprogramovat časovou
prodlevu.
Než začnete programovat, musíte označit odpovídající textové pole a provést zadání 3-D tlačítkem. Výchozí nastavení
je 0,0s. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s aktivujete
zpět původní nastavení.
• Programování Slave kanálu
Nastavení probíhá stejným způsobem. Označte si textové
pole Slave, zadejte 3-D tlačítkem funkci a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Pokud chcete, můžete na závěr ještě aktivovat společný mód (Verbindungsmodus) výše popsaným
způsobem.
Poté musíte určit, který AFR mód má platit pro Slave kanál.
(„STK-STK“ = Stick to Stick mód) STK-STK= OFF.
Funkce Master působí na Slave kanál bez přeprogramovaných nastavení Master-řídících ovladačů a také mixuje
pouze žádaný Slavekanál.
V tomto módu jsou mixovány nastavení Master – řídících
ovladačů, jako D/R, AFR, EXPO apod. také na Slave kanál.
Kromě toho v tomto módu funkce mixů způsobí také příp.
další přimixování slave kanálu.
• Master / Slave funkce
Pomocí funkce Master / Slave můžete ovládat nastavené a
naprogramované křivky přes jeden přepínač.
V módu Slave můžete nechat proběhnout cílový bod s nějakým nastaveným časem. Přitom nebude brán zřetel na
nějaké případné mezibody, ale bude akceptován pouze koncový bod. V Master módu je to jinak, zde můžete nastavit
křivku se 17 mezibody, které jsou všechny, i po nastavení
funkce, akceptovány. Tzn., že mohou dát během několika
sekund Vašemu modelu nový Setup, nebo pouze přepnout
na případné letové vlastnosti.
Př.: Typ modelu 2 křidélka:
Mixování výškovky na křidélka v módu STK-STK ovlivňuje obě
křidélka.
Zvolte odpovídající mód a přepněte mód z „AUS“ na „EIN“ ot
čením 3-D tlačítka. Tlačítkem ENTER proces ukončíte.
• Programování přesného nastavení
Na vysílači je možno naprogramovat ovladač, pomocí kterého je možno provést přesné nastavení mixů. Nastavení
probíhá v řádku „TRIMM“. Nejdříve musíte určit požadovaný
ovladač „GEBER“, poté označit odpovídající textové pole a
zadat volbu 3-D tlačítkem. Zvolit lze jakýkoli z doplňkových
ovladačů.
Poté je nutno určit provozní mód pro ovladač. Následuje
volba podle známého schématu. Tlačítkem 3-D si označíte
textové pole „Mode“ a 3-D tlačítkem provedete volbu. Dohromady jsou k dispozici 4 módy, jejichž funkce je schématicky zobrazena na displeji.
Ovladač ve středové pozici má přimixovanou
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
hodnotu
45
T 12 FG
14.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.1 DIFERENCIACE KŘIDÉLEK
MENÜ MODELŮ (LETADLA)
V tomto odstavci jsou popsána speciální nastavení pro modely
letadel. Přitom se jedná o funkce, které ještě nebyly popsány v
kapitole 13 (viz str. 41). Označte si model v home menu a potv
rďte tlačítkem ENTER. Poté se zobrazí přehled menu modelů
pro modely letadel.
Obecně je u leteckých modelů potřebná diferenciace křidélek
pro kompenzaci negativního kroutícího momentu. Při zatáčce
se vnější křídlo pohybuje vzduchem rychleji, má větší vztlak,
ale současně také větší odpor (odpor je zde vedlejším produktem obtékání křídla vyvozujícího vztlak). Proto i u křidélka
tohoto křídla, které je vychýleno dolů, dochází k většímu
odporu než u křidélka, které je vychýleno nahoru. V zatáčce
pak vzniká opačný kroutící moment kolem kolmé osy letadla a
trup má tak tendenci vybočovat ze zamýšleného oblouku
zatáčky.
Diferenciace křidélek způsobuje, že se křidélka automaticky
vychýlí více nahoru než dolů, což pomáhá zmenšit indukovaný
odpor. Pak nedochází k žádnému negativnímu kroutícímu
momentu.
bez diferenciace
50% diferenciace
100% diferenciace (Split)
Touto funkcí jsou navzájem mixována dvě oddělená křidélka,
přičemž lze nastavit velikost výchylek „křidélka nahoru“ a „křidélka dolů“ samostatně pro každé křidélko. Některým z přídavných ovladačů
lze
provést
přesné nastavení.
Podle typu (motorový model, větroň nebo křídla) se liší zobra
zení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
QUER-DIFF:
KLAPPEN-EINST:
SPOILER:
QUER->BREMSKL:
QUER->SEITE:
STÖRKLAP->HÖHE:
SEITE->QUER:
CAMBER MIX:
HÖHE->WÖLBKLAP:
WÖLBKLAP->HÖHE:
BUTTERFLY:
TRIM MIX 1/2:
AIRBRAKE:
KREISEL:
V-TAIL:
AILEVATOR:
WINGLET:
MOTOR:
RUD->ELE:
SNAP ROLL:
diferenciace křidélek
nastavení klapek
mix křidélka -> brzdící štíty
mix křidélka. -> brzdící klapky
mix křidélka -> směrovka
mix brzdící štíty. -> výškovka
mix směrovka -> křidélka
mix vztlakových klapek
mix výškovka -> vztlakové klapky
mix vztlakové klapky. -> výškovka
Butterfly Mischer
mix trimu 1 a 2
mix brzdících klapek
nastavení gyra
nastavení V ocasních ploch
výškovka s funkcí křidélek
Winglet-nastavení
nastavení pro elektro motory
mix směrovka. -> výškovka
funkce Snap-Roll
Pro
každou
klapu je nutno
křidélko 3
křidélko 4
použít samostatné servo. U
vysílače T12FG lze nastavit individuální přiřazení ovladače. Na
tomto obrázku je názorně předvedena možnost 2 klapek křidélek pro jednu polovinu křídla.
křidélko 1
křidélko 2
Označte si 3-D tlačítkem funkci „Quer-Diff“ v menu modelů a
potvrďte volbu ENTERem. Displej má následující zobrazení:
46
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.2 NASTAVENÍ KLAPEK
Při programování postupujte následovně:
V tomto menu
je možno nastavit všechny
vnitřní klapky
křídel. U složitějšího modelu
brzdící
vztlaková brzdící
(viz obr.) se
vztlak.
klapka
klapka
klapka
klapka
jedná o brzdící
(BRKL)
(BRKL2) (Wölb2)
(Wölb)
klapky úplně na
vnitřní straně
křídla a vztlakové klapky. Pro každou klapku lze individuálně
nastavit výchylku nahoru i dolů. Funkce Offset umožňuje
přesné přizpůsobení výchylkám. Kromě toho lze, jako u mnoha
jiných funkcí, naprogramovat, jestli mají být nastavení platná
pro všechny letové režimy (Global) nebo jen pro aktivovaný
letový režim (Separat). Dále je možné naprogramovat mix,
který bude ovládat při pohybu výchylky brzdících a vztlakových
klapek.
• Programování výchylek diferenciace
Označte si na displeji serva křidélek (je možno až 4), vždy
pro pravou a levou stranu odpovídající textové pole nastavení. Nastavení provedete 3-D tlačítkem a potvrzením tlačítkem ENTER. Přesuňte knipl odpovídajícím směrem do koncové polohy do pravé nebo levé výchylky.
• Programování křivek
V této úrovni displeje je možno naprogramovat křivku
diferenciace křidélek. Kromě formy křivky je možno pro každou stranu (Rate A a Rate B) zadat hodnotu v %. Přesný
průběh programování křivky je již popsán v kapitole 13.2 na
straně 44.
• Programování přesného nastavení
Na vysílači je možno naprogramovat přepínač nebo ovladač, kterým lze provést velmi citlivé nastavení diferenciace
křidélek. Nastavení se provádí v řádku „Fein Tuning“. Označte si toto textové pole a stiskněte ENTER. Objeví se menu
volby ovladač/přepínač (Geber/Schalter), ve kterém si
můžete zvolit požadovaný ovladač/přepínač. Pro přesné
nastavení je možno zadat i křivku.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „Klappen Einstellung“ a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Displej má 3
úrovně zobrazení:
• Určení citlivého nastavení
V textovém poli „Global“ lze již výše popsaným způsobem
zadat mód Sepa nebo Global.
Přes textové pole „Que-AFR“ se dostanete přímo k nastavení AFR pro křidélka.
Uprostřed druhého zobrazení displeje jsou znázorněny případné funkce mixu křidélek.
Pro každou kapku je možné nastavit pro každý směr individuální dráhu již výše popsaným způsobem. Totéž platí pro funkci
Offset, kompenzace nastavíte 3-D tlačítkem jako % hodnotu.
Také účinky a zadání pro módy Glob a Sepa již byly několikrát
popsány. Mix brzdících a vztlakových klapek zajišťuje současnou výchylku vztlakových klapek při manipulaci s brzdícími
klapkami. Stupeň mixu pro každý směr výchylky, Offset nebo
mód pro letové režimy a přepínač lze naprogramovat.
47
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.3 MIX KŘIDÉLKA -> VZTLAKOVÉ KLAPKY
14.4 MIX KŘIDÉLKA -> BRZDÍCÍ KLAPKY
V tomto menu
lze naprogramovat zadání
mixu, který při
pohybu kniplem
pro
křidélka
vztlak.
vztlak.
křidélko
křidélko
vychýlí souh(kř.2 u.
klapka
klap(kř 1 .a
lasně s křidélky
kř. 3)
(Wölb)
ka(Wöl2) kř. 4)
i brzdící klapky.
Tento mix zlepšuje rychlost klopení modelů větroňů, protože kromě křidélek
se vychýlí i vztlakové klapky a tím vznikne větší klonivý
moment. Současně se minimalizuje individuální odpor křídla v
zatáčce.
V tomto menu
lze naprogramovat zadání
mixu, který při
pohybu
kniplem
křidélek
křidélko
brzdící
brzdící křidélko
vychýlí souh(kř 1 .a
klapka
klapka (kř.2 u.
kř. 3)
lasně s křidélky
kř. 4 )
(BRKL)
(BRK2)
i brzdící klapky.
Tímto mixem
se zvyšuje ovladatelnost modelu kolem podélné osy, protože
kromě křidélek se vychýlí i vztlakové klapky, a tím vznikne větší
klonivý moment. Současně se minimalizuje individuální odpor
křídla v zatáčce.
Kromě hodnoty mixu je možno nastavit i křivku pro přesné přizpůsobení se dráze klapky. Funkci lze aktivovat přepínačem a
přes Link propojit s ostatními mixy, což umožňuje zapojit i
funkci mixu křidélek-vztlakových klapek.
Kromě hodnoty mixu je možno nastavit i křivku pro přesné přizpůsobení se dráze klapky. Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem a přes Link propojit s ostatními mixy.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „Quer-Wölbklap.“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má dvě
úrovně zobrazení:
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „QuerBremskl.“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má dvě
úrovně zobrazení:
Po aktivaci této funkce v řádku „AKT/INA“ výše popsaným způsobem, je možné pro obě vztlakové klapky, vždy pro výchylku
křidélka vpravo a vlevo, nastavit 3-D tlačítkem hodnotu mixu v
%. Znaménkem +/- se určí směr účinku nastavení. Účinky i
zadávání možných nastavení Global a Sepa módu již byly
několikrát popsány.
Pokud má být mix propojený s mixem křidélek-brzdících klapek, musí být provedena odpovídající nastavení v řádku
„LINK“. Funkci musíte aktivovat a zvolit přepínač pro její vypínaní a zapínání. Jak již bylo výše popsáno, lze v prvním zobrazení displeje určit a naprogramovat křivku mixu.
Po aktivaci této funkce v řádku „AKT/INA“ výše popsaným způsobem, je možné pro obě vztlakové klapky, vždy pro výchylku
křidélka vpravo a vlevo nastavit 3-D tlačítkem hodnotu mixu v
%. Znaménkem +/- se určí směr účinku nastavení. Účinky i
zadávání možných nastavení Global a Sepa módu již byly
několikrát popsány. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) lze již
známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení.
Pokud má být tento mix propojený s jiným mixem, musí být provedena odpovídající nastavení v řádku „LINK“. Funkci musíte
aktivovat a určit mix, se kterým ji chcete propojit.
Jak již bylo výše popsáno, lze v prvním zobrazení displeje určit
a naprogramovat křivku mixu.
48
T 12 FG
14.5 MIX KŘIDÉLKA -> SMĚROVKA
Winglet
(RUD1)
Chip
klapka
křidélka
(AIL3)
Winglet
(RUD2)
hlavní
křidélko
(AIL1)
hlavní
křidélko
Chip
klapka
křidélka
(AIL4)
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
pleje určit a naprogramovat křivku mixu. Touto křivkou mixu je
zadáván stupeň mixu, a tím je určeno, o kolik se má směrovka
souhlasně vychýlit s křidélky při pohybu kniplem křidélek.
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
který souhlasně
vychýlí
při
pohybu pákou
křidélek směrovku a pokud
jsou k dispozici,
tak i winglety.
Ve druhé úrovni displeje lze ve vyznačeném rámečku provést
nastavení citlivého trimování „Fein Trimm“. Můžete zde naprogramovat ovladač, kterým lze provést přesně naprogramovatí
nastavení mixu. Nejdříve musíte v políčku „Geber“ (ovladač)
určit ovladač. K tomu označte odpovídající textové pole a potvrďte volbu tlačítkem 3-D v menu volba přepínače/ovladače
(Schalter-/Geberauswahl). Zvolit lze jakýkoli z přídavným ovladačů.
Poté musíte určit provozní mód ovladače. Volba probíhá podle
známého schématu. Musíte si 3-D tlačítkem označit textové
pole „Modus“ a provést volbu. Dohromady jsou k dispozici 4
módy, jejichž funkce jsou na displeji schematicky znázorněny:
RUD2
RUDDER
V-ocasní plochy
běžné ocasní plochy
Aktivací této funkce jsou křidélka a směrovka propojeny, takže
při zatáčce stačí pohnout pouze kniplem směrovky. Tato funkce
je velmi užitečná obzvláště u velkých modelů, neboť potlačuje
negativní kroutivý moment modelu. Čím pomaleji model létá,
tím větší výchylku směrovky musíte přimixovat a naopak.
Hodnotu mixu lze přesně nastavit přes křivku. Funkci lze aktivovat libovolným přepínačem. Kromě toho lze, tak jako u mnohých jiných funkcí, určit, zda budou nastavení platit pro
všechny letové režimy (Global) nebo pouze pro ten, který je
aktivovaný (Separat). Pro citlivé nastavování je možno naprogramovat dodatečný ovladač.
Ve středové poloze ovladače je hodnota mixu 0%,
pokud přesunete ovladač doprava nebo doleva, hod
nota se zvětší popř. zmenší.
V levé koncové poloze ovladače je hodnota mixu 0%,
pokud přesunete ovladač doprava, hodnota se zvětší.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „Quer-Seite“
(křidélka-směrovka) a potvrďte volbu ENTERem. Displej má 2
úrovně, jak je následně zobrazeno:
V pravé koncové poloze ovladače je hodnota mixu
0%, pokud přesunete ovladač doleva, hodnota se
zmenší.
Ve středové poloze ovladače je hodnota mixu 0%,
pokud přesunete ovladač doprava nebo doleva, hod
nota se zvětší.
Mode
mód
Také tyto funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku
„AKT/INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku se
pak, podle postavení přepínače, objeví nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Taktéž zadání pro programování „Global“ a „Separat“ již bylo
několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku „Mode“. V
řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno již známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované
nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý.
Jak již bylo několikrát popsáno, je možné i v první úrovni dis49
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.6 MIX BRZDÍCÍ ŠTÍTY -> VÝŠKOVKA
brzdící štít
levý
ELE
brzdící štít
pravý
ELE2
V-ocasní plochy
ELE
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
který vychýlí při
pohybu pákou
brzdících klapek
i výškovku.
Také tato funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku
„AKT/INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku se
pak, podle postavení přepínače, objeví nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Taktéž zadání pro programování „Global“ a „Separat“ již bylo
několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku „Mode“. V
řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno již známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované
nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý.
ELE2
Ve druhé úrovni displeje lze ve vyznačeném rámečku provést
nastavení citlivého trimování „Fein Trimm“. Můžete zde naprogramovat ovladač, kterým lze přesně naprogramovat citlivé
nastavení mixu. Nejdříve musíte v políčku „Geber“ (ovladač)
určit ovladač. K tomu označte odpovídající textové pole a potvrďte volbu tlačítkem 3-D v menu volba přepínače/ovladače
(Schalter-/Geberauswahl). Lze zvolit jakýkoli z přídavným ovladačů.
Ailvator
Při vysunutí brzdících štítů dochází u mnoha modelů ke změně
zatížení kolem boční osy letadla. Tento moment musí pilot
vykompenzovat výškovkou. Mix vysílače T12FG tuto kompenzaci automaticky naprogramuje.
Hodnotu mixu pro servo/serva výškovky lze naprogramovat
přesně pro každou klapku. Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem. Kromě toho lze, tak jako u mnohých jiných funkcí,
určit, zda budou nastavení platit pro všechny letové režimy
(Global) nebo pouze pro ten, který je aktivovaný (Separat). Pro
citlivé nastavování je možno naprogramovat dodatečný ovladač.
Poté musíte určit provozní mód ovladače. Volba probíhá podle
známého schématu. Musíte si 3-D tlačítkem označit textové
pole „Modus“ a provést volbu. Dohromady jsou k dispozici 4
módy, jejichž funkce jsou na displeji schematicky znázorněny:
S touto funkci lze pracovat jen v tom případě, pokud byl v menu
modelů aktivován ve volbě typu křídel (Modelltyp-Auswahl) typ
křídel s brzdícími štíty.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „StörklapHöhe“ (brzdící štíty-výškovka) a potvrďte volbu ENTERem.
Displej má 3 úrovně, jak je v následujících schématech zobrazeno:
Ve středové poloze ovladače je hodnota mixu 0%.
Pokud přesunete ovladač doprava nebo doleva, hod
nota se zvětší popř. zmenší.
V levé koncové poloze ovladače je hodnota mixu 0%,
pokud přesunete ovladač doprava, hodnota se zvětší.
V pravé koncové poloze ovladače je hodnota mixu
0%, pokud přesunete ovladač doleva, hodnota se
zmenší.
Ve středové poloze ovladače je hodnota mixu 0%,
pokud přesunete ovladač doprava nebo doleva, hod
nota se zvětší.
Křivku mixu lze naprogramovat již výše popsaným způsobem,
odděleně pro každou stranu výchylky. Vlastní zadání hodnoty
mixu pro klapky výškovky se provádí ve 3. úrovni displeje. Pro
každou klapku je možno zadat % hodnotu mixu. Přitom platí již
několikrát zmiňovaný postup.
Mode
Mode
50
T 12 FG
14.7 MIX SMĚROVKA -> KŘIDÉLKA
Winglet
(RUD2)
Winglet
(RUD1)
Chipklapka
křidélka
(AIL3)
hlavní
křidélko
(AIL1)
hlavní
křidéko.
(AIL2)
Chipklapka
křidélka
(AIL4)
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.8 SPOILER
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
který vychýlí při
pohybu pákou
směrovky i křidélka.
V tomto menu
lze
nastavit
zadání pro mix,
kterým je provedeno celkové
zakřivení křídla
brzdící hlavní
(profilu)
pro
hlavní brzdící
klapka křidélko. maximalizaci
křidél- klapka
(FLP2) (AIL2)
vztlaku.
ko.
(FLP1)
(AIL1)
Této funkce lze
Bremsvyužít např. u
Klappen
větroňů, kde se
(FLP3 u. 4)
v zájmu zvýšení
vztlaku při vleku
ELE
ELE2
ELE2
ELE
nebo kroužení v
V-Leitwerk
Ailvator
termice vychylují klapky a křidélka dolů. Podobně mohou činit makety, pokud chtějí
dosáhnout pomalejšího, realističtějšího letu.
Chip-křidélko
(AIL3)
Tato funkce je
používána především u velkých modelů při
řízení, které má
kormidla
RUD2
odpovídat reálV-ocasní plochy
běžné ocas. plochy
nému
řízení
modelů. Dále je
mix velmi nápomocný pro určité letové obraty při 3-D akrobacii.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „Seite-Quer“
(směrovka-křidélka) a potvrďte volbu ENTERem. Displej má 2
úrovně, jak je v následujících schématech zobrazeno:
Chipkřidélko
Nastavit lze výchylky pro všechny klapky, nahoru i dolů, aby
bylo možno připravit pro všechny letové úlohy co nejlepší geometrii křídel. Dráhy serv a směr výchylek lze přesně zadat
pomocí křivky mixu. Naprogramovat lze dobu prodlevy, rychlost serv, i spínač.
Mode
Také tato funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku
„AKT/INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku se
pak, podle postavení přepínače, objeví nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Taktéž působení a zadání pro programovaní „Global“ a „Separat“ již bylo několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku
„Mode“. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno již známým
způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý.
Jak již bylo několikrát popsáno, je možné v 1. úrovni displeje
určit a naprogramovat křivku mixu. Touto křivkou mixu se
zadává stupeň mixu, a tím se určuje, o kolik se křidélko souhlasně vychýlí při pohybu kniplu směrovky.
Ve druhé úrovni displeje lze ve vyznačeném rámečku provést
nastavení citlivého trimování „Fein Trimm“. Můžete zde naprogramovat ovladač, kterým lze provést přesné nastavení mixu,
jak je popsáno na str. 49 u mixu křidélka-směrovka.
51
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.9 MIX VZTLAKOVÉ KLAPKY -> VÝŠKOVKA
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „Spoiler“a potvrďte volbu ENTERem. Displej má 4 úrovně, které vypadají následovně:
V tomto menu lze naprogramovat zadání mixu, který při
pohybu kniplem výškovky provede zakřivení křídla (profilu).
Tím je podporována účinnost výškovky a umožněny obzvláště
malé zatáčky a pravoúhlé figury. Funkci lze aktivovat volitelným
přepínačem.
Možnosti nastavení jsou sice obsáhlé, ale stejně logicky postavené, jako dosavadní menu.
I tuto funkci mixu musíte nejdříve aktivovat v řádku „AKT/INA“.
Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku se pak podle
postavení přepínače objeví nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
vztlaková klapka
vlevo (FLP1)
Taktéž účinky a zadání pro programovaní „Global“ a „Separat“
již bylo několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku
„Mode“. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno již známým
způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý. Pokud chcete nastavit časovou prodlevu pro plynulý přechod při přepínání letových režimů, musíte si nejdříve označit
řádek „VERZ“. Poté 3-D tlačítkem proveďte volbu a potvrďte
ENTERem.
ELE
ELE2
vztlaková klapka
vpravo (FLP2)
ELE
ELE2
v-ocasní plochy
Pro tento mix je možno naprogramovat křivku. Funkci můžete
aktivovat volitelným přepínačem. Kromě toho lze, jako u
mnoha jiných funkcí, naprogramovat, jestli mají platit nastavení
pro všechny letové režimy (Global) nebo pouze pro aktivovaný
režim (Separat). Dále je možno určit doplňkový ovladač, kterým provedete přesná nastavení.
Ve druhé úrovni displeje se programují AFR nastavení pro mix
vztlakových klapek. Do tohoto podmenu se dostanete tak, že si
označíte textové pole „Wölbkl AFR“ a potvrdíte ENTERem.
Postup programování je popsán v kapitole 14.2 na straně 47.
Křivky mixů a zadání drah serv lze provádět individuálně pro
křidélka, vztlakové i brzdící klapky, stejně jako i pro výškovku.
V ohraničeném textovém poli „Kurve and Rate“ si musíte označit odpovídající řádek a volbu potvrdit ENTErem. V dalším
zobrazení displeje lze již dříve popsaným způsobem naprogramovat křivku mixu, odděleně podle levé a pravé strany křivky.
Dále je k dispozici možnost posunutí křivky, jak vertikálně (Offset), tak horizontálně (X-Offset).
V odděleném displeji je možno individuálně zadávat dráhy serv
jako % hodnotu, např. pro všechna 4 serva křidélek. V tomto
displeji lze naprogramovat i rychlost serva. Pro oba směry
chodu Hin a Zurück (tam a zpět) lze zadat rychlost. Rozsah
nastavení je 0 – 27 kroků. Přitom platí: čím vyšší číslo, tím
pomalejší chod serva. Rozsah 27 kroků odpovídá prodlevě 9s.
Změna se provádí tlačítkem 3-D. Výchozí nastavení má hodnotu 0. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se dostanete
zpět na původní hodnotu.
Nakonec musíme upozornit na to, že se možnosti programování a znázorňování displeje mohou mírně odlišovat podle zvoleného modelu popř. typu křídel.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „Wölbkl-Höhe“
(vztlakové klapky-výškovka) a potvrďte volbu ENTERem. Displej má 3 úrovně, jak je v následujících schématech zobrazeno:
Také tyto funkce mixu se musí nejdříve aktivovat v řádku
„AKT/INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku se
52
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.11 MIX BUTTERFLY
pak podle postavení přepínače objeví nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Chip-kři- V tomto menu
délko.
lze
nastavit
(Que3)
zadání pro mix,
díky kterému
docílíte velmi
vysokého brzdívztlak. hlavní
hlavní vztlak.
účinku
klapka
klapka
křidélkřidélko cího
(Wölb)
(Wöl2) (Que2)
modelu
při
ko.
souhlasném
(Quer)
brzdící
výchylení křidéklapky
(FLP3 u. 4)
lek nahoru a
vztlakových
(brzdících) klavýšk.
výš.2 výš.
pek dolů.
výš. 2
V-ocasní plochy
Ailvator
Taktéž působení a zadání pro programování „Global“ a „Separat“ již bylo několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku
„Mode“. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno již známým
způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý.
Chipkřidélko.
(Que3)
Ve čtvrté úrovni displeje je možno provést přesné nastavení.
Můžete naprogramovat ovladač, kterým provedete citlivé nastavení mixu. Nejdříve si musíte označit ovladač textovém poli
„Geber“ (ovladač). Označte si odpovídající textové pole a proveďte volbu 3-D tlačítkem v menu volba přepínače/ovladače.
Můžete zvolit kterýkoli z doplňkových ovladačů. Aktuální nastavení a směr účinku se zobrazí.
Jak již bylo několikrát popsáno, je možné naprogramovat
odděleně pro každou stranu výchylky křivku mixu. Vlastní
zadání hodnoty mixu pro klapky výškovky probíhá ve třetí
úrovni zobrazení displeje. Pro každou klapku kormidla je
možno zadat hodnotu v %. Přitom platí již výše popsaný postup.
Tato funkce je velmi užitečná při přistávání rychlejších modelů
na menší ploše. Zadání pro modely se 4-klapkovým křídlem
lze provést tak, že se na brzdícím účinku podílí všechny klapky.
Můžete naprogramovat i křivku mixu. Funkci lze aktivovat volitelným přepínačem. Kromě toho lze, tak jako u mnohých jiných
funkcí, určit, zda budou nastavení platit pro všechny letové režimy (Global) nebo pouze pro ten, který je aktivovaný (Separat).
Rychlost serv křidélek a klapek lze individuálně nastavit.
Můžete naprogramovat i dobu prodlevy a bod Offsetu. Kromě
toho můžete v tomto menu nastavit diferenciaci křidélek.
Vlastní nastavení pro dráhy až 4 serv křidélek a 4 serv klapek
se provádí v oddělených menu. Pro každé servo lze pro každou stranu výchylky nastavit dráhu serva v %. Nastavení probíhá již známým způsobem. Označte si textové pole, volbu
potvrďte a poté zadejte 3-D tlačítkem hodnotu v %.
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle typu
modelu nebo typu křídel.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „BUTTERFLY“
a potvrďte volbu ENTERem. Displej má 5 úrovní, jak je v následujících schématech zobrazeno:
V
Mode
53
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.12 TRIM MIXU 1 A 2
hlavním menu mixu butterfly lze zadávat hodnoty mixu dle zvoleného typu modelu (popř. typu křídel) až pro 4 serva křidélek a
klapek. Z hlavního menu se dostanete do menu nastavení Butterfly křivky AFR (D/R) pro tento mix (displej 4) a do menu programování příslušných výchylek výškovky (displej 5). Tlačítkem S1 se dostanete do obou podmenu (Displej 2 a 3).
Chip
křidélko
hlavní
křidélko
(AIL1)
ELE
Chip
křidélk.
(AIL3)
brzdící
klapka
(FLP1)
brzdící
klapka
(FLP2)
hlavní
křidélko
(AIL2)
brzdící
klapky
(FLP3 u. 4)
ELE2
V-ocasní plochy
ELE
ELE2
Ailvator
V tomto menu lze
zadávat nastavení pro všechny
klapky křídel a
výškovky, vždy
pro určitý letový
režim. Software
T12FG má k dispozici 2 mixy
letových
fází
(TRIM MIX 1 a
2). Oba mixy se
shodně programují. Proto je zde
popsán postup
nastavování jen
pro MIX 1.
Tak lze např. zadávat pro modely větroňů prvním mixem (TRIM
MIX 1) optimální výchylky kormidel pro start přes gumicuk.
Přitom se vychýlí obě křidélka a klapky mírně dolů, aby měl
model maximálně možný vztlak. Pro zajištění stabilní letové
pozice je zde možnost naprogramovat výškovkou kompenzaci
momentů kolem příčné osy.
Mode
Druhým mixem (TRIM MIX 2) je možné naprogramovat např.
pro modely větroňů optimální nastavení kormidel pro rychlou
fázi letu. Přitom se obě křidélka i klapky mírně vychýlí nahoru,
aby měl model co možná nejmenší odpor.
Ve druhé úrovni menu musíte mix Butterfly nejdříve aktivovat v
řádku „AKT/INA“. Nejdříve si označte textové pole, proveďte
nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V
políčku se pak podle postavení přepínače objeví nápis „AN“
popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Tato funkce umožňuje naprogramovat během letových fází
nastavení, která lze opakovat. Nastavení pak lze vyvolat
jakýmkoli přepínačem.
Taktéž účinky a zadání pro programování „Global“ a „Separat“
již bylo několikrát popsáno. Zadávání se provádí v řádku
„Mode“. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno známým
způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý. V řádku „Offset“ lze nastavit referenční bod jako % hodnotu. Zvolte referenční bod pro tento mix a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Pro všechny klapky na křídle lze individuálně nastavit Offset
(displej 1-3). Dále je možno určit ovladač pro citlivé nastavování. Poté lze pro všechny klapky zadat předvolbu kompenzace.
Jako u všech mixů lze možno zadat „Global“ nebo „Separat“
mód.
Kromě toho je možné určit spínač, kterým lze nastavení pro
určité letové fáze aktivovat. Kromě toho je možno zadat, jestli
mají být předprogramovaná nastavení vyvolána přes přepínač
(manuální mód) anebo před ovládací knipl (automatický mód).
Ve druhé úrovni displeje lze naprogramovat již několikrát popsaným způsobem individuální nastavení rychlosti serv křidélek a
klapek, vždy pro směr tam a zpět. Ve třetí úrovni menu je
možné naprogramovat % hodnotu pro stupeň diferenciace křidélek a dobu prodlevy.
Jak pro serva křidélek, tak i pro serva vztlakových klapek a výškovky lze individuálně zadat rychlost, a to odděleně pro směr
tam i zpět. Kromě toho je možné pro tuto funkci mixu naprogramovat dobu prodlevy, aby přechod neprobíhal náhle, ale
plynule.
Křivku mixu AFR popř. Dual Rate lze naprogramovat několikrát
popsaným způsobem a stejně tak i hodnoty mixu odděleně pro
každou stranu (viz displej 4). Pokud chcete nastavit kompenzaci vyrovnání momentu kolem boční (příčné) osy, je v posledním menu k dispozici možnost naprogramování příslušné
výchylky výškovky. Zadat lze rychlost až dvou serv pro výškovku.
Označte si tlačítkem 3-D v menu modelů funkci „TRIM MIX 1
nebo TRIM MIX 2“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej
má 5 úrovní, které se zobrazují následujícím způsobem:
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle typu
modelu nebo typu křídel.
54
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Taktéž působení a zadání pro programování „Global“ a
„Separat“ již bylo několikrát popsáno. Zadávání se provádí v
řádku „Mode“. V řádku „SCHLATER“ (přepínač) je možno známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení.
Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix
stále zapnutý.
5
Můžete určit, zda se má mix aktivovat manuálně přes zvolený
přepínač nebo přes ovládací knipl. Pokud chcete zadat automatický mód, musíte si nejdříve označit textové pole a potvrdit
ENTERem. V následujícím menu je možné známým způsobem
naprogramovat požadovaný knipl a spouštěcí bod.
5
Pro všechny tři typy klapek (křidélka, vztlakové-brzdící klapky
a výškovku) je možné naprogramovat rychlost serv, vždy odděleně pro oba směry chodu.
V posledním zobrazení menu je možné zvolit ovladač pro přesné nastavování. Po označení textového pole a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí menu volby přepínače. Známým způsobem je možno v tomto menu individuálně určit ovladač.
Nakonec je ještě k dispozici možnost naprogramovat časovou
prodlevu. Způsob byl již několikrát popsán. Nové je, že se určí
přepínač, kterým lze časovou prodlevu aktivovat nebo deaktivovat. Díky tomu jsou při přepínaní mezi letovými režimy k dispozici oba typy přechodů, strmý nebo s citlivým přechodem.
Volba přepínače je shodná jako u běžného určování přepínačů.
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle
typu modelu nebo typu křídel.
4 5
MODE
5 5
Čítač stran na pravé straně displeje signalizuje, že je k dispozici ještě více úrovní menu. Ve 3 prvních menu se nastavení
provádí prakticky shodně. Rozdíl spočívá v tom, že v nejvýše
stojícím menu se programují zadání pro křidélka, ve druhém
pro vztlakové a brzdící klapky a ve třetím pro výškovku.
Přitom je vždy zadána příslušná hodnota Off setu tak, že si
označíte odpovídající textové pole, tlačítkem 3-D provedete
nastavení a potvrdíte ENTERem. V příslušném řádku pod ním
provedete stejným způsobením zadání citlivého nastavení.
Ve čtvrté úrovni si již známým způsobem aktivujete v řádku
„AKT/INA“ mix. Nejdříve si označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete ENTErem. V políčku
se pak podle postavení přepínače objeví nápis „AN“ popř.
„AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
55
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.13 MIX BRZDÍCÍCH KLAPEK
(Jen u určité volby typu modelů)
V tomto menu
lze zadat nastavení
pro
všechny klapky
křídel i výškovky
tak, že se sníží
vztlak. hlavní
hlavní vztlak.
rychlost modelu,
klapka křidélkřidél- klapka
ale současně
(Wöl2) ko
(Wölb)
ko.
díky geometrii
(AIL2)
(Que1)
brzdící klapky
křídel vznikne
(BRKL u. BRK2)
potřebný vysoký
vztlak
pro
pomalý
let.
Klapky
na
křídvýšk.
výš. 2
výš. 2 výšk.
lech se vyklopí
V-ocasní plochy
Ailvator
směrem dolů.
Odpovídající
výchylkou výškovky se v mnoha případech tento vznikající
moment kompenzuje kolem boční osy letadla.
Chip
křidélko.
(Que3)
Chipkřidélko
Přes čítač stran na pravé straně displeje lze přecházet z jedné
úrovně menu do druhé. Ve 3 prvních menu se nastavení provádí prakticky shodně. Rozdíl spočívá v tom, že v nejvýše stojícím menu se programují zadání pro křidélka, ve druhém pro
vztlakové a brzdící klapky a ve třetím pro výškovku.
Ve čtvrté úrovni se aktivujete v řádku „AKT/INA“ mix brzdících
klapek (Bremsklappen). Kromě toho lze naprogramovat zadání
pro případné nastavení módů „Global“ a „Separat“ v řádku
„Mode“. V řádku „SCHALTER“ (přepínač) je možno známým
způsobem určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý.
Pro všechny klapky na křídle lze individuálně nastavit Offset kompenzaci (displej 1-3). Dále je možno určit ovladač pro citlivé nastavování. Poté je možno pro všechny klapky zadat
předvolbu pro kompenzaci. Jako u všech mixů je možno volit
mezi „Global“ nebo „Separat“ módem.
Dále můžete určit, zda se má mix brzdících klapek aktivovat
manuálně přes zvolený spínač nebo přes ovládací knipl. Pro
všechny tři typy klapek (křidélka, vztlakové-brzdící klapky a
výškovku) je možné naprogramovat rychlost serv, vždy odděleně pro oba směry chodu.
Kromě toho je možné určit spínač, kterým lze předprogramovaná nastavení pro určité letové fáze aktivovat. Dále můžete
určit, jestli má být vyvolání provedeno přes spínač (manuální
mód) anebo ovládacím kniplem (automatický mód).
V posledním zobrazení menu je možné zvolit ovladač pro citlivé trimování. Nakonec je ještě k dispozici možnost naprogramovat časovou prodlevu. Způsob byl již několikrát popsán. U
brzdících klapek je možné stejně jako u obou mixů trimů definovat přepínač, kterým lze přepínat časovou prodlevu jako
aktivní nebo deaktivní. Kompletní postup programování tohoto
mixu z velké části odpovídá nastavení zadání obou mixů trimů.
Detaily o tomto menu si můžete pročíst (viz kapitola 14.12, str.
54).
Jak pro serva křidélek, tak i pro serva vztlakových klapek a výškovky lze individuálně zadat rychlost, a to odděleně pro směr
tam i zpět. Kromě toho je možné pro tuto funkci mixu naprogramovat časovou prodlevu, aby byl přechod plynulý.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „Bremsklappen“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má více
úrovní, které se zobrazují následovně:
Nakonec musíme ještě upozornit na to, že se možnosti programování a zobrazení displeje mohou mírně odlišovat podle typu
modelu nebo typu křídel.
56
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.14 NASTAVENÍ GYRA
14.15 V-MIX
Pokud ve svém modelu použijete gyro ke stabilizaci některé
osy, můžete v tomto menu provést určitá nastavení. Pro 3 gyra
lze naprogramovat 3 různé módy (Normal-AVCS) a odpovídající citlivost a vyvolat je přepínačem.
Toto menu má k dispozici
všechny funkce mixů pro ovládání V-ocasních ploch. Přitom
jsou mixovány signály ovladače
výšk.
směrovky a výškovky. Dráhy pro
(směr.
směr.
2)
funkce výškovky ( souhlasná
(výšk. 2)
výchylka) a pro funkci směrovky
(opačná výchylka) lze nastavit nezávisle na sobě. Na obrázku
je znázorněno přiřazení u V typu ocasních ploch.
Kromě nastavení % hodnoty citlivosti gyra lze zvolit typ gyra.
Je možné naprogramovat přepínač, kterým změníte citlivost ve
3 stupních. Kromě toho lze určit, jako u mnoha jiných funkcí,
zda má být funkce platná pro všechny nebo pouze pro jeden
letový režim (mód Global nebo Separat).
Označte si tlačítkem 3-D funkci „V-Leitwerk“ v menu modelů a
volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Displej má následující zobrazení:
Označte si tlačítkem 3-D funkci „Kreisel“ (gyro) v menu modelů
a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má následující
zobrazení:
MODE
MODE
V řádku „mode“ lze již několikrát popsaným způsobem předprogramovat zadání pro případné nastavení módu „Global“
nebo „Separat“.
Menu má tři shodné úrovně nastavování tří různých typů gyro.
Také tato funkce musí být nejdříve aktivována v řádku
„AKT/INA“. Nejdříve si označte příslušné textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a aktivaci ukončete stisknutím
ENTER. V políčku se pak podle postavení přepínače objeví
nápis „AN“ popř. „AUS.
AN=zapnuto / AUS=vypnuto
Pro obě klapky kormidel ocasních ploch je možné naprogramovat zadání v % odděleně podle funkce výškovky a směrovky,
stejně jako i podle směru výchylky a dráhy serv. Postup programování byl již několikrát popsán. Po označení a potvrzení
odpovídajícího textové pole můžete 3-D tlačítkem zadat hodnotu v % a potvrdit tlačítkem ENTER.
Předprogramovaná hodnota nastavení je 50%, stisknutím tlačítka ENTER na min. 1 s se výchozí hodnota znovu aktivuje.
V řádku „TYPE“ se nastaví použitý typ gyra. Pro AVCS nebo
Heading Hold gyra zadejte typ „G“, jinak typ „NORMAL“. V
řádku „SCHALTER“ (přepínač) se již známým způsobem určí
přepínač a jeho směru chodu. Předprogramované nastavení je
na „NULL“, tzn., že je funkce stále zapnutá. Účinky a programování případného nastavení módu „Global“ a „Separat“ již
byly několikrát popsány. Je možno nastavit v řádku „Mode“.
Po zadání dat se ujistěte, že mix ocasních ploch opravdu funguje a všechna nastavení jsou v pořádku. Ujistěte se, že není
celková dráha příliš velká a dráha serva tak není mechanicky
omezena.
Ve sloupci „Mode“ lze naprogramovat, zda má použité gyro
pracovat v AVCS (Heading Hold) nebo normální módu. Další
pokyny a doporučení budou uvedeny v návodu příslušného
gyra. Citlivost pro tři možné typy gyra lze nastavit již několikrát
popsaným způsobem ve sloupci „RATE“.
Př. (3 – osá stabilizace, 2 serva křidélka)
Gyro 1 (GYA351) kanál 7, Gyro 2 (GYA352) kanál 8, Gyro 3
(GYA352) kanál 9, (přiřazení kanálu nastavit vždy v menu
funkcí)
RATE 1: OFF; GY; SW-E; GRP; NORM (60%); NORM (60%)
NORM (60%)
RATE 2: INH; GY; NULL; GRP; AVCS (0%); AVCS (0%);
AVCS (0%);
RATE 3: OFF; GY; SE-E; GRP; AVCS (60%); AVCS (60%)
AVCS (60%)
57
T 12 FG
14.16 VÝŠKOVKA OVLÁDANÁ 2 SERVY
výškovka
(Que 5)
výškovka 2
(Que 6)
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.17 NASTAVENÍ WINGLET
Toto menu má k dispozici
všechny funkce mixu k ovládání
modelů s výškovkou se 2 servy,
která se pohybují souhlasně v
odezvě na pohyb ovladače výškovky a proti sobě v odezvě na
ovladače křidélek. Tato funkce
zvyšuje obratnost 3D akrobati-
Toto menu má k
dispozici
všechny funkce
mixu k ovládání
RUD1
klapek na wingletách.
Tyto
klapky
mají
RUD2
stejný
účinek
jako směrovka,
ale jsou účinnější, neboť nejsou vystaveny proudu vzduchu od
vrtule. Snížením odporu se zlepšují letové výkony.
ckých modelů.
Používá se pro zvýšení účinku při klopení modelu. Předpokladem pro tento mix je použití dvou serv pro výškovku zapojených na samostatných výstupech v přijímači. Tato funkce se
označuje názvem Ailvator. Lze ji použít nejen pro běžné
modely, ale i pro modely s V kormidly (Rudervator). Na obr. je
znázorněno přiřazení funkcí u běžného typu výškovky.
Tato funkce se používá výhradně pro modely samokřídel s bočními wingletami. Na obrázku je znázorněno přiřazení jednotlivých funkcí.
Označte si tlačítkem 3-D funkci „Quer-Diff“ v menu modelů a
potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má následující zobrazení:
Označte si tlačítkem 3-D funkci „WINGLET“ v menu modelů a
potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má následující zobrazení:
MODE
MODE
V řádku „Mode“ lze předprogramovat již několikrát popsaným
způsobem možné nastavení módu „Global“ nebo „Separat“.
V řádku „Mode“ lze předprogramovat již několikrát popsaným
způsobem možné nastavení módu „Global“ nebo „Separat“.
Pro obě klapky kormidel výškovky je možné naprogramovat
zadání v % odděleně podle funkce výškovky a směrovky,
stejně jako i podle směru výchylky a dráhy serv. Postup programování byl již několikrát popsán. Po označení a potvrzení
odpovídajícího textové pole můžete 3-D tlačítkem zadat hodnotu v % a potvrdit tlačítkem ENTER.
Pro obě klapky winglet (strana 1 a 2) je možné naprogramovat
odděleně podle směru výchylky dráhy serv v %. Postup programování byl již několikrát popsán. Po označení a potvrzení
odpovídajícího textové pole můžete 3-D tlačítkem zadat hodnotu v % a potvrdit tlačítkem ENTER.
Přeprogramovaná hodnota nastavení je 100%, stisknutím tlačítka ENTER na min. 1 s se výchozí hodnota znovu aktivuje.
Přeprogramovaná hodnota nastavení je 100%, stisknutím tlačítka ENTER na min. 1 s se výchozí hodnota znovu aktivuje.
Po zadání dat se ujistěte, že mix ocasních ploch opravdu funguje a všechna nastavení jsou v pořádku. Ujistěte se, že není
celková dráha příliš velká a dráha serva tak není mechanicky
omezena.
Nezapomeňte, že lze tuto funkci zvolit pouze tehdy, když je
zvolen odpovídající typ křídel (Nurflügel/Delta samokřídla/delta).
58
T 12 FG
14.18 NASTAVENÍ ELEKTROMOTORŮ
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.19 MIX SMĚROVKA -> VÝŠKOVKA
(Jen pro motorové modely)
V tomto menu lze naprogramovat zadání pro spuštění elektromotoru. Obzvláště zajímavá je tato funkce u hotlinerů přes přepínač. Je možné zadat dvě různé rychlosti – pro pomalý a rychlý let (Speed1/Speed 2). Přitom se doporučuje použití 2-polohového přepínače.
Tato funkce je zapotřebí v případě, že chcete při výchylce směrového kormidla zároveň pohybovat i výškovkou. Tato funkce je
potřebná pro potlačení tendence některých modelů působit
opačně při řízení směrovky a mírně se vychylovat. Tato funkce
je zajímavá např. i pro extrémní 3-D akrobacii.
Hodnoty mixů lze přesně nastavit pomocí křivky. Funkci lze
aktivovat libovolným přepínačem a propojit přes link s ostatními mixy. Kromě toho lze určit, jako u mnoha jiných funkcí, zda
má být funkce platná pro všechny nebo pouze pro jeden letový režim (mód Global nebo Separat). Je zde ještě možnost
naprogramování dodatečného ovladače pro přesné dotrimování.
Především u nastavení „SPEED 2“ se bezpodmínečně ujistěte,
že použitá vrtule zvládne zatížení. K dispozici je tzv. „einzel"
mód, kterým určíte, že lze nastavení měnit jen v rámci menu.
Označte si tlačítkem 3-D funkci „MOTOR“ v menu modelů a
potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má dvě úrovně, které
jsou zobrazeny následovně:
Označte si tlačítkem 3-D funkci „Seite-Höhe“ (směrovka-výškovka) v menu modelů a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Displej má 2 úrovně zobrazení:
MODE
MODE
Funkce se programuje shodně jako mix křidélek-směrovky
(Querruder-Seitenruder). Popis se proto omezuje pouze na
nejnutnější. Vše ostatní je podrobně popsáno v kapitole 14.19
na str. 59.
V řádku „AKT/INA“ si musíte již vícekrát popsaným způsobem
aktivovat funkci. V řádku „Mode“ si naprogramujete nastavení
módu „Global“ nebo „Separat“.
Také volba přepínače probíhá podle známého schématu.
Předprogramovaný je přepínač „G“. V řádku „Motor Aus“ se
určí poloha, ve které je motor vypnutý. Poté si označíte textové
pole a uvedete přepínač do polohy „AUS“. Pro potvrzení musíte stisknout ENTER. Nastavení se uloží a zobrazí na displeji
jako %hodnota i graficky.
Také tato funkce musí být nejdříve aktivována v řádku
„AKT/INA“. Poté lze určit, zda má platit mód „Global „ nebo
„Separat“. Nakonec musíte určit přepínač a jeho směr působení. Předprogramované nastavení je na nule „NULL“.
Jak již bylo několikrát popsáno, je možné v první úrovni menu
naprogramovat křivku mixu. Přes tuto křivku se zadává stupeň
mixu a tím určuje, o kolik se vychýlí výškovka při pohybu kniplem směrovky.
Ve druhé úrovni displeje se provádí ve vyznačeném rámečku
nastavení pro přesnou kompenzaci. Je možné naprogramovat
ovladač, kterým lze provést citlivé a přesné dotrimování mixů.
Kromě toho lze nastavit mód účinnosti tohoto ovladače (viz str.
54).
Ve druhém displeji lze provést zadání rychlosti – Speed. Toto
menu musíte nejdříve aktivovat v řádku „AKT/INA“. Poté musíte určit, jestli má být aktivován „Einzel“ mód. Nastavení probíhá naprosto shodným způsobem jako aktivace některého z
mixů.
Nakonec je možno provést odděleně nastavení rychlosti
SPEED 1 a SPEED 2. K tomu si označte odpovídající textové
pole a nastavte % hodnotu 3-D tlačítkem.
Nakonec je možno použít link, aby mohl být mix propojen s ostatními. K tomu musíte označit textové pole Link a uvést do
pozice „AN“.
Ujistěte se, že jsou zadané hodnoty pro „Motor-Aus“ shodné s
nastavením Fail Safe pro ovládání motoru.
59
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
14.20 FUNKCE SNAP ROLL
FunSnap Roll neboli „kopaný výkrut“. Touto funkcí lze určit
polohu ovládacích kniplů, které vedou k určité letové figuře.
Tento manévr se pak provádí pomocí příslušným přepínačem.
Polohy serv pak nelze „přetočit“.
Pro všechny tři kormidla (křidélka, směrovka, výškovka lze v
první úrovni menu naprogramovat pro každý směr pohybu
dráhu serva jako % hodnotu. Nejdříve si musíte příslušné textové pole označit, naprogramovat 3-D tlačítkem požadovanou
hodnotu a poté celý postup uzavřít stisknutím tlačítka ENTER.
Ve druhé úrovni menu lze naprogramovat pro spouštění mód
Master nebo Single. Jak již bylo řečeno, u Master módu je
kromě hlavního přepínače zapotřebí ještě bezpečnostního spínače. Oba přepínaje lze naprogramovat v této úrovni menu již
několikrát popsaným způsobem. Kromě toho lze určit, jako u
mnoha jiných funkcí, zda má být funkce platná pro všechny
nebo pouze pro jeden letový režim (mód Global nebo Separat).
Pro příslušnou letovou figuru je možné pro 3 hlavní kormidla
(křidélka, směrovka, výškovka) zadat vždy 4 nastavení
(Rechts/Auf = doprava/nahoru, Rechts/Ab = doprava/dolů,
Links/Auf = doleva/nahoru, Links/Ab = doleva /dolů). Můžete
také zvolit mód (Master nebo Single), kterým určíte, zda má být
k zahájení / provedení letové figury použit Master nebo jakýmkoli jiný libovolný přepínač. V Master módu se musí pro spouštěcí přepínač (Master-Schalter) dodatečně určit bezpečnostní
spínač. Master přepínač je pak aktivní jen v případě, že je bezpečnostní spínač zapnutý. Toto opatření by mělo zabránit
nechtěnému spuštění funkce Snap Roll.
Ve třetí úrovni menu lze již známým způsobem určit přepínač
pro každý ze 4 směrů. K tomu si musíte označit příslušné textové pole a provést volbu 3-D tlačítkem. Podle postavení přepínače je ve sloupci „ACT“ pomocí pozice AN nebo AUS zobrazen stav přepínače.
Pro každý směr lze individuálně zadat rychlost serva všech tří
kormidel, odděleně pro chod tam i zpět.
V poslední úrovni menu lze zadat pro každé kormidlo a pro
každý směr pohybu rychlost serva, a to odděleně pro chod tam
i zpět. Jako u všech nastavení pro zadání rychlosti serva je
možno naprogramovat hodnotu 0-27.
Označte si v menu modelů 3-D tlačítkem funkci „SNAP ROLL“
a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má 4 úrovně zobrazení:
Po naprogramování funkce Snap Roll musíte přezkoušet
všechny funkce kormidel.
MODE
60
T 12 FG
15.
MENÜ MODELŮ (VRTULNÍKY)
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.1 NASTAVENÍ KŘIVEK PITCH
Při pohybu kniplem pro ovládání Pitch (úhel nastavení kolektiva) není ovládáno pouze Pitch servo, ale automaticky také
servo plynu. Pro individuální sladění mezi řízením úhlu náběhu
a motoru je možno funkci Pitch přiřadit jednu ze 3 možných
typů křivek, pro kterou lze vždy naprogramovat až 17 bodů.
Kromě toho je vysílač T12FG vybaven přepínatelnými „FlightConditions (letové režimy), které umožňují provést pro jednotlivé letové režimy optimální nastavení Pitch (úhlu náběhu
kolektiva).
V tomto oddíle jsou popsány speciální nastavování pro modely
vrtulníků. Přitom se jedná o funkce, které ještě nebyly popsány v
kapitole 13. Všechny funkce menu modelů lze aktivovat v níže
zobrazeném menu. Některé funkce jsou již ale popsány v nadřazeném menu modelů (viz. str. 41-47). Pro aktivaci musíte zvolit 3D tlačítkem v základním (Basis) menu typ modelu „Heli“ a volbu
potvrdit tlačítkem ENTER. Poté se zobrazí přehled menu modelů vrtulníků.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci
„PITCH KURVE“ (křivka úhlu náběhu kolektiva) a potvrďte
ENTERem.
Displej má 4 úrovně, které jsou následovně zobrazeny:
Dále jsou objasněny dosud nepopsané funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PITCH KURVE:
GAS KURVE:
BESCHLEUNIGUNG:
AUTOROTATION:
TAUMEL MIX:
GAS/MOTOR MIX:
PITCH -> NADEL:
PITCH -> HECK:
KREISEL:
DREHZ-REG:
* FZS HOLD =
nastavení křivky Pitch
nastavení křivky plynu
funkce zrychlení
nastavení autorotace
mix cykliky
cyklika -> mix plynu
Pitch -> mix jehly trysky
Pitch -> mix vyrovnávacího rotoru
nstavení gyra
nastavení regulátoru
MODE
MODE
Flugzustand Halten, viz str 39
MODE
V tomto menu lze nastavit pro následující letové režimy křivku
Pitch
• Normal:
• Idle up1
• Idle up2
• Idle up3
• HOLD
• Condit 6-8)
61
= pro spuštění a vypnutí motoru
= volba plynu 1: visení
= volba plynu 2: kruhový let
= volba plynu 3:akrobacie
= autorotation: autorotační přistání
= letové režimy 6-8: volitelně
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
• Trimování PITCH (úhlu náběhu kolektiva)
V obou úrovních displeje 2 a 3 lze trimování Pitch optimalizovat. Ve druhé úrovni se nastavuje výhradně trimování pro
visení (HOVER). Nejdříve si musíte již popsaným způsobem
tuto funkci aktivovat. K tomu si kurzorem označte textové
pole. Aktivaci proveďte tlačítkem 3-D a celý postup uzavřete
stisknutím tlačítka ENTER. Poté můžete určit, jestli mají být
nastavená zadání platná pro všechny letové režimy (Global)
nebo pouze pro příslušný režim (Separat).
Pokud chcete provést odlišná nastavení křivek Pitch, je nezbytné přepnout příslušný letový režim ze skupinového módu
(Global) na SEPARAT (samostatný mód).
Přepínání mezi těmito křivkami letových režimů probíhá přes
přepínač, který je vždy danému letovému režimu přiřazen (viz
kap. 13.1, strana 40). Při zapnutí musíte zvolit normální (Normal) letový režim, jinak zazní alarm mixu. Zapnutí vysokofrekvenčního modulu je možné pouze v módu Normal.
V řádku „Geber“ (ovladač) určíte ovladač, kterým lze trimování upravovat. Po označení 3-D tlačítkem a aktivaci ENTERem se zobrazí menu pro volbu ovladače (Geberauswahl).
Již několikrát popsaným způsobem si vyberete požadovaný
ovladač.
Poté určíte v textovém pole „MODE“ mód trimování Pitch. K
dispozici jsou módy „NORM“ a „CTRM“. U normální typu
trimu je rozsah trimování rozložen symetricky kolem středu,
z čehož vyplývá i posunutí koncových bodů. Centrální
funkce trimu pracuje taktéž kolem středové polohy ovladače, ale nemění koncové body. Dráhy trimu jsou tak asymetrické.
Příklad křivky PITCH pro letový režim
Normal.
Základní křivka má lineární průběh.
Naprogramujte křivku tak, aby zůstal
počet otáček přes celkový rozsah nastavení pokud možno konstantní. Pro
většinu účelů jsou dostačující 5-ti
bodové křivky.
Dále lze určit rozsah trimu (Bereich). Pokud zvolíte menší
rozsah, působí trimování pouze v blízkosti středové polohy
řídícího ovladače. Nakonec zadáte hodnotu trimu (RATE) a
dráhu trimu. Nastavení probíhá plynule od -30 do +30%
dráhy ovladače. Předprogramovaná hodnota je 30%. Po
označení a aktivaci této funkce je možné 3-D tlačítkem nastavit požadovanou hodnotu v %. Stisknutím tlačítka ENTER
na min. 1s se dostanete zpět na výchozí hodnotu (30%).
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl 1“ (Volba plynu 1). Základní
křivka má lineární průběh. Pro visení
jsou hodnoty optimalizované tak, aby si
motor držel při každém nastavení
PITCH správný počet otáček. Pro
většinu účelů jsou dostačující 3bodové křivky.
Ve třetí úrovni se zadává trimování pro „Min-“ a „Max-Pitch“
(koncové výchylky Pitch serva). Programování je naprosto
identické se zadáváním hodnot pro trimování visu. V tomto
případě se ale samozřejmě nezadává mód a rozsah trimu.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl 2“ (Volba plynu 2). Základní
křivka má lineární průběh. Pro kruhový
let jsou hodnoty optimalizované tak,
aby si motor držel při každém nastavení PITCH správný počet otáček.
Pro většinu účelů jsou dostačující 3bodové křivky.
• Nastavení serva Pitch
Ve čtvrté úrovni displeje lze kromě určení toho, zda má příslušná křivka platit pro všechny (Global) nebo pouze pro
daný letový režim (Separat), určit především rychlost a mód
Pitch serva.
Příklad křivky pro letový režim „Autorotace“. Základní křivka má lineární průběh. Při křivce HOLD se motor vypne
nebo uvede po pozice volnoběhu, viz
menu LTHR HOLD“ (kap- 15-4).
Spodní hodnota Pitch byla snížena,
aby se během klesání vrtulníku udržely
pokud možno vysoké otáčky rotorové
hlavy. Minimální hodnota byla zvýšena,
aby bylo možno model s větším úhlem nastavení lehce vyrovnat a přistát s ním. Pro většinu účelů jsou dostačující 3- bodové
křivky.
Nejdříve programujte mód. Lineární mód se používá pro
řízení funkce, která není autoneutrální. Symetrický mód se
pak používá pro neutralizující funkce. Pro oba směry, tam i
zpět (ZUR), lze naprogramovat rychlost. Rozsah nastavení
je 0 – 27 kroků. Čím je číslo vyšší, tím je servo pomalejší.
Rozsah 27 kroků odpovídá časové prodlevě 9 s. Změna v
nastavení se provádí 3-D tlačítkem. Předprogramovaná
hodnota je 0. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s se dostanete zpět na výchozí hodnotu nastavení.
Zobrazené křivky musíte na Vašem modelu optimalizovat až na
základě zkušebních letů!
Postup programování pro všechny letové režimy je následující:
• Programování křivky PITCH (úhlu náběhu kolektiva)
Programování křivky v první úrovni nastavení probíhá již
známým způsobem. Nejdříve si musíte určit formu křivky.
Označte si v horní části displeje textové pole „MODE“ a proveďte volbu 3-D tlačítkem. Nastavení se provádí shodně
jako programování křivky Dual Rate. Přečtete si v kapitole
15.1 na str. 62.
62
T 12 FG
15.2 NASTAVENÍ KŘIVEK PLYNU
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Pokud chcete nastavit odlišné křivky plynu, je nezbytné přepnout příslušný letový režim ze skupinového módu (Global) na
SEPARAT (samostatný mód).
Při pohybu kniplem pro ovládání plynu není ovládáno pouze
servo plynu, ale automaticky také servo úhlu náběhu (Pitch).
Pro individuální sladění mezi řízením úhlu náběhu a motoru je
možno funkci Pitch přiřadit jednu ze 6 možných typů křivek, pro
kterou je vždy k dispozici až 17 nastavitelných bodů. Kromě
toho je vysílač T12FG vybaven přepínatelnými „Flight-Condi
tions (letové režimy), které umožňují pro jednotlivé letové rež
imy provést optimální nastavení plynu.
Přepínání mezi těmito křivkami letových režimů probíhá přes
přepínač, který je vždy danému letovému režimu přiřazen (viz
kap. 13.1, strana 40). Při zapnutí musíte zvolit normální letový
režim(Normal), jinak zazní alarm mixu. Zapnutí vysokofrekvenčního modulu je možné pouze v módu Normal.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci „GAS
KURVE“ (křivka plynu) a potvrďte ENTERem.
Příklad křivky plynu pro letový režim
Normal.
Naprogramujte křivku tak, aby zůstal
počet otáček přes celkový rozsah nastavení pokud možno konstantní. Pro
většinu účelů jsou dostačující 5-ti
bodové křivky.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl 1“ (Volba plynu 1). Pro visení
jsou hodnoty optimalizovány tak, aby
si motor podržel při každém nastavení
PITCH správný počet otáček. Pro
většinu účelů jsou dostačující 5-ti
bodové křivky.
Příklad křivky pro letový režim „Gasvorwahl 2“ (Volba plynu 2). Pro kruhový let jsou hodnoty optimalizovány
tak, aby si motor podržel při každém
nastavení PITCH správný počet otáček. Pro většinu účelů jsou dostačující 5-ti bodové křivky.
MODE
Zobrazené křivky musíte bezpodmínečně na Vašem modelu
optimalizovat až na základě zkušebních letů!
Postup při programování křivky plynu jednotlivých letových režimů je naprosto shodné se zadáváním nastavení křivky Pitch.
Postup si tedy můžete přečíst v předešlé kapitole na str. 62.
MODE
Totéž platí pro programování zadání trimů serva plynu v letovém režimu visení ve druhé úrovni displeje.
Displej má 3 úrovně, které jsou následovně zobrazeny:
Taktéž nastavení pro servo plynu ve třetí úrovni displeje je
naprosto shodné a postup si můžete přečíst na straně 62.
V tomto menu lze nastavit pro následující letové režimy křivku
plynu:
• Normal:
• Idle up1
• Idle up2
• Idle up3
• HOLD
• Condit 6-8)
= pro spuštění a vypnutí motoru
= volba plynu 1: visení
= volba plynu 2: kruhový let
= volba plynu 3:akrobacie
= autorotation: autorotační přistání
= letové režimy 6-8: volitelně
63
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.3 FUNKCE ZRYCHLENÍ
15.4 NASTAVENÍ AUTOROTACE
Tuto funkci využijete v případech, když chcete zabránit funkci
plynu i úhlu náběhu kolektiva,a vy při změně otáček vyvolaly
stoupavý let. Funkce zrychlení/rozběhu zajišťuje, aby při
změně plynu následovalo dočasné přizpůsobení. Díky tomu
nedochází při zvýšení úhlu náběhu k prudké změně počtu otáček a na druhé straně ke zvýšení počtu otáček při potlačení
kolektiva. Tato funkce je velmi užitečná pro 3-D akrobacii.
Funkce slouží k takovému nastavení autorotace, aby při letovém režimu „HOLD“ Autorotace běžel motor na volnoběh nebo
byl vypnutý, a to nezávisle na poloze páky plynu.
Naprogramovat lze dvě nezávislá nastavení – motor ve volnoběhu (Leerlauf Mode) a vypnutý motor (AUS-Modus). Pro trénink autorotačních letů doporučujeme mód volnoběhu
(Leerlauf Modus). Jeden nebo druhý mód autorotace můžete
vždy aktivovat libovolným přepínačem.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „BESCHLEUNIGUNG“ (zrychlení) a potvrďte volbu tlačítkem ENTER.
Displej má dvě úrovně, které jsou následovně zobrazeny:
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů funkci „AUTOROTATION“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má dvě úrovně, které jsou následovně zobrazeny:
Mode
Mode
Mode
Mode
Obě úrovně náleží odděleně nastavování Pitch a nastavování
plynu. V první úrovni se nastavují zadání pro úhel náběhu
(Pitch), ve druhé pak pro plyn. Programování v obou úrovních
probíhá naprosto shodně. Pouze označení „Min“ a „Max“ u
nastavení úhlu náběhu se u nastavení plynu označuje jako
„ENDE“ (Leerlauf-volnoběh) a „OFFEN“ (otevřený karburátor)
pro stavy karburátoru. Popis je proto kombinovaný, ale v podstatě popsaný na příkladu nastavování úhlu náběhu.
Obě úrovně náleží odděleně nastavování autorotace s vypnutým motorem nebo motorem běžícím na volnoběh. V první
úrovni se nastavují zadání pro vypnutý motor, ve druhé pro
motor ve volnoběhu. Obě nastavování se provádí naprosto
shodně. Pouze označení pro „AURO POS“ u vypnutého motoru se u motoru na volnoběh označuje jako „Leerlauf OFS“.
Kromě toho se v prvním displeji graficky zobrazuje bod Offsetu
pro automatický mód. Popis je proto kombinovaný, ale v podstatě popsaný na příkladu módu „Motor-AUS“ (vypnutý).
Nejdříve musíte již známým způsobem aktivovat funkci v řádku
„AKT/INA“. Poté zvolíte mezi módem „Global“ a „ Separat“.
Pro obě pozice „Min“ a „Max“ popř. „ENDE“ a „OFFEN“ je
možné nastavit odděleně % hodnotu (RATE). K tomu si označte textové pole, 3-D tlačítkem proveďte volbu a programování
ukončete stisknutím tlačítka ENTER. Nastavení se na displeji
zobrazí jak graficky, tak i v %. V textovém poli „Dämpfung“ (tlumení) lze zadat čas jako % hodnotu, která určuje, jak dlouho
po ukončení změny má být funkce účinná. Ve spodním řádku
„AKT-POS“ lze určit pro obě strany bod, od kterého může být
funkce účinná.
Nejdříve musíte již známým způsobem aktivovat funkci v řádku
„AKT/INA“. Poté zvolíte mezi módem „Global“ a „ Separat“.
Poté zadáte ve druhém řádku mód pro autorotaci. K dispozici
jsou různé módy:
• MANUELL:
• AUTO:
Ujistěte se, že mají při použití této funkce ovládací táhla plynu
i uhlu náběhu kolektiva dostatečnou volnost pohybu a nejsou
mechanicky omezena. Nastavení musíte odpovídajícím způsobem upravit.
manuální mód
automatický mód
V manuálním módu se stav autorotace spouští výhradně přes
zvolený přepínač. V automatickém módu se autorotace spouští v závislosti na poloze kniplu plynu. K tomu je nutné definovat
„spouštěcí bod“. Přesuňte páku plynu do požadované polohy a
stiskněte ENTER. Poloha pro spuštění se graficky zobrazí v
pravé části displeje.
64
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.5 MIX CYKLIKY
Následně musíte nastavit pozici karburátoru pro autorotaci jako
% hodnotu v nejnižším řádku displeje. V módu „MOTOR AUS“
musí být motor úplně vypnutý. Nyní nastavte příslušnou dráhu
serva. V módu „Leerlauf Modus (motor ve volnoběhu) by měl
být karburátor nastavený tak, aby motor zabíral v jistém, ale ne
příliš vysokém volnoběhu. Při nastavování si musíte vždy
označit příslušné textové pole, provést volbu 3-D tlačítkem a
celý postup uzavřít stisknutím tlačítka ENTER.
Tato funkce umožňuje perfektní nastavení cykliky celkové
dráhu. Navzájem lze mixovat veškeré funkce (Roll / Nick a
Pitch). K tomu jsou zapotřebí 4 mixy, pro které musíte vždy
aktivovat příslušnou křivku mixu a určit ovládací přepínač.
Označte si pomocí joysticku v menu modelů vrtulníků funkci
„TAUMEL MIX“ (mix cykliky) a volbu potvrďte tlačítkem
ENTER. Displej má jednu úroveň, ale pro každý mix je při
programováníkřivky mixu k dispozici jeden graf.
V řádku „Schalter“ je možno určit spouštěcí přepínač. Označte
si textové pole a potvrďte tlačítkem ENTER. V následujícím
menu volby přepínačů (Schalterauwahl Modus) určete požadovaný přepínač a směr ovládání.
Mode
Nakonec zadejte rychlost serva plynu pro spuštění režimu
autorotace. K tomu si označte textové pole „Speed“. 3-D tlačítkem proveďte nastavení číselné hodnoty. Přitom platí, že čím
je vyšší číslo, tím pomaleji se servo přesune do požadované
pozice.
Ujistěte se, že je při spuštění motoru vypnutá funkce autorotace.
Ve druhém sloupci „ACT“ si nejdříve musíte označit mix, který
chcete aktivovat. Nejdříve si označte textové pole, proveďte
nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci potvrďte tlačítkem ENTER.
V textovém poli se pak podle polohy přepínače zobrazí buď
„AN“ (zapnuto) nebo „AUS“ (vypnuto).
Účinky a zadání pro možné naprogramování módu „Global“
nebo Separat“ již bylo několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“. Ve sloupci „SCHALTER“ (přepínač)
lze již známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení.
Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě příslušné
křivky v podmenu. K tomu si ve sloupci „MIXER“ označte
odpovídající řádek a potvrďte ENTERem. Poté se na displeji
zobrazí křivky. Programování křivek probíhá dle několikrát
popisovaného schématu. Nejdříve si musíte určit formu křivky.
Označte si v horní části displeje textové pole „MODE“ a 3-D
tlačítkem proveďte volbu. Programování křivek je přesně popsáno v kapitole 15.5 na straně 64.
Virtuální natáčení cykliky (rozsah nastavení 0-900)
Pokud chcete dosáhnout virtuálního nastavení otáčení cykliky
o 40st., musíte aktivovat oba první mixy Roll-Nick a Nick-Roll
pomocí trimu „AN“, vždy s hodnotou trimu 100%.
Pro přesné nastavení případné diferenciace řízení cykliky je
možné upravit pomocí mírně odlišného nastavení udržování
přímého směru letu vrtulníku. Virtuální otáčení cykliky o 450
probíhá přes volbu typu modelu H4X.
65
T 12 FG
15.6 MIX PLYNU MOTORU
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
„MIXER“ označte odpovídající řádek a potvrďte ENTERem.
Poté se na displeji zobrazí křivky. Programování křivek probíhá
dle několikrát popisovaného schématu. Nejdříve si musíte určit
formu křivky. Označte si v horní části displeje textové pole
„MODE“ a 3-D tlačítkem proveďte volbu. Programování křivek
je přesně popsáno v kapitole 15.2 na straně 63.
Touto funkcí lze naprogramovat vždy odděleně pro obě funkce
cykliky Roll i Nick, stejně jako i pro vyrovnávací rotor, mix, který
ovlivňuje polohu serva plynu. Toto nastavení je nezbytné proto,
aby při pohybu kniplem jedné ze tří funkcí nedocházelo k nechtěnému ovlivňování otáček motoru. Pro optimální nastavení lze
kromě mixu naprogramovat vždy funkci zrychlení pro servo
plynu.
Ve třetím zobrazení displeje probíhá nastavení funkce zrychlení. Postup si přečtete v kapitole 15.3 na straně 64. Pro každý
mix a obě maximální výchylky ovládacího kniplu (levého a pravého) lze odděleně nastavit % hodnotu (RATE). K tomu si
označte textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a programování ukončete tlačítkem ENTER. Nastavení se zobrazí
jako % hodnota. V textovém poli „Dämpfung“ (tlumení) lze
zadat čas jako % hodnotu, která určí, jak dlouho má být funkce po ukončení změny účinná.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci „GAS
MOTOR MIX“ (mix plynu motoru) a volbu potvrďte ENTERem.
Displej má jednu úroveň, ale pro každý mix jsou k dispozici dvě
podmenu. Vždy jedno oddělené zobrazení, jeden graf pro
každé programování křivky mixu a jeden pro nastavení funkce
zrychlení. Na obou níže uvedených displejích jsou uvedeny
příklady zobrazení pro mix „Roll –Gas“ (klopení – plyn).
Ve spodním řádku „AKT-POS“ lze pro obě strany určit bod, od
kterého má být funkce účinná. K tomu si označte příslušné
textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a postup uzavřete stisknutím ENTER. Původní nastavení je 50% doleva a
+50% doprava. Stisknutím tlačítka ENTER na min. 1s aktivujete zpět výchozí hodnotu nastavení.
MODE
Ve druhém sloupci „ACT“ si nejdříve musíte označit mix, který
chcete aktivovat. Nejdříve si označte textové pole, proveďte
nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci potvrďte tlačítkem ENTER.
V textovém poli se poté podle polohy přepínače zobrazí buď
„AN“ (zapnuto) nebo „AUS“ (vypnuto).
Účinky a zadání pro možné naprogramování módu „Global“
nebo Separat“ již bylo několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“. Ve sloupci „SCHALTER“ (přepínač) lze
již známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení.
Předprogramovaná hodnota polohy přepínače je na „—„, tzn.,
že je mix stále zapnutý.
Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě příslušné
křivky ve druhém zobrazení displeje. K tomu si ve sloupci
66
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.7 MIX PITCH -> JEHLA TRYSKY
15.8 PITCH -> REVO MIX
Touto funkcí lze naprogramovat nastavení jehly trysky v závislosti na poloze páky Pitch. Díky tomu lze naprogramovat, aby
při každém zatížení motoru vyvolaném rozdílným úhlem nastavení rotorových listů byla optimálně nastavena směs.
Revo mix je funkce, která mixuje kolektiv do výchylek vyrovnávacího rotoru za účelem potlačení reakčního momentu způsobeného změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru a rychlosti
jeho otáčení.
Touto funkcí se změny kroutícího momentu hlavního rotoru
využívají přes mix pro řízení vyrovnávacího rotoru tak, že má
vyrovnávací rotor stále správnou hodnotu direktivního
momentu a kompenzuje tak nechtěné momenty kolem kolmé
osy. Správné nastavení ulehčuje gyru vyrovnávacího rotoru
spoustu práce. Chybně nastavený Revo mix může pracovat
proti funkci gyra. Proto je přesné nastavení tohoto mixu
opravdu velmi důležité. Pro optimalizaci je možno naprogramovat funkci zrychlení.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci
„PITCH-NADEL“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má
dvě úrovně, které jsou zobrazeny následovně:
Pokud máte ve vrtulníku moderní gyro v Heading Hold /
AVCS módu, musíte bezpodmínečně vypnout Revo mix!!
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci
„PITCH-HECK“ a potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má
dvě úrovně, které jsou zobrazeny následovně:
MODE
Ve druhém displeji si musíte nejdříve aktivovat mix. Nejdříve si
označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci ukončete tlačítkem ENTER. V textovém poli se poté dle
polohy přepínače objeví nápis AN nebo AUS. AN=zapnuto /
AUS= vypnuto.
MODE
Účinky a zadání pro možné naprogramování módu „Global“
nebo Separat“ již bylo několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“. Ve sloupci „SCHALTER“ (přepínač) lze
již známým způsobem určit přepínač a jeho směr působení.
Předprogramovaná hodnota polohy přepínače je na „—„, tzn.,
že je mix stále zapnutý.
Ve druhém displeji musíte nejdříve aktivovat mix. Nejdříve si
označte textové pole, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci ukončete tlačítkem ENTER. V textovém poli se poté dle
polohy přepínače objeví nápis AN nebo AUS. AN=zapnuto /
AUS= vypnuto. Účinky a zadání pro možné naprogramování
módu „Global“ nebo Separat“ již bylo několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“. Ve sloupci „SCHALTER“
(přepínač) lze již známým způsobem určit přepínač a jeho
směr působení. Předprogramovaná hodnota polohy přepínače
je na „—„, tzn., že je mix stále zapnutý.
Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě příslušné
křivky podle známého schématu. Nejdříve si musíte určit formu
křivky. K tomu si v horním displeji označte textové pole
„MODE“ a 3-D tlačítkem proveďte volbu.
Programování křivek je přesně popsáno v kapitole 15.7 na
straně 67.
Ve druhém zobrazení displeje probíhá nastavení funkce zrychlení. Postup si přečtete v kapitole 15.3 na straně 64. Pro každý
mix, pro obě maximální výchylky ovládacího kniplu (levého i
pravého) lze odděleně nastavit % hodnotu (RATE). K tomu si
označte textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a programování ukončete tlačítkem ENTER. Nastavení se zobrazí
jako % hodnota. V textovém poli „Dämpfung“ (tlumení) lze
zadat čas jako % hodnotu, která určí, jak dlouho má být funkce po ukončení změny účinná. Ve spodním řádku „AKT-POS“
lze na obou stranách určit bod, od kterého má být funkce účinná. K tomu si označte příslušné textové pole, 3-D tlačítkem
proveďte nastavení a postup uzavřete stisknutím ENTER.
Vlastní nastavení funkce mixu probíhá na základě příslušné
křivky podle známého schématu. Nejdříve si musíte určit formu
křivky. K tomu si v horním displeji označte textové pole
„MODE“ a 3-D tlačítkem proveďte volbu. Ve většině případech
je pro Revo mix ideální lineární křivka. Programování křivek je
přesně popsáno v kapitole 15.2 na straně 63.
Nastavení provádějte velmi opatrně a v malých krocích.
Všechna nastavení důkladně překontrolujte, mimo jiné i opatrnými testovacími lety. Ve stabilního visu nesmí vrtulník při přidání plynu nebo zvětšení úhlu náběhu vykazovat žádnou tendenci k otáčení kolem kolmé osy. Je jedno, jestli provedete
67
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.9 NASTAVENÍ GYRA
změnu rychle nebo pomalu. Taktéž v opačném případě, při snížení otáček motoru nebo úhlu náběhu se vrtulník nesmí začít
otáčet kolem kolmé osy.
Touto funkcí lze nastavit přes vysílač citlivost gyra. Kromě nastavení citlivosti v % lze zvolit i typ gyra. Pro jedno gyro lze pro
každý letový režim nastavit 3 předprogramované nastavení
gyra (citlivosti, hodnota 1, 2 a 3) a vyvolat je přepínačem.
Kromě toho lze, jako u mnoha jiných funkcí určit, zda má
funkce platit pro všechny letové režimy (Global) nebo pouze
pro jeden (Separat).
Ve druhém zobrazení displeje probíhá také nastavení funkce
zrychlení. Postup si přečtete v kapitole 15.3 na straně 64. Pro
obě maximální výchylky ovládacího kniplu (Min a Max) lze
odděleně nastavit % hodnotu (RATE). K tomu si označte textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a programování
ukončete tlačítkem ENTER. Nastavení se zobrazí jako % hodnota.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci „Kreisel“ (gyro) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Displej má následující zobrazení:
V textovém poli „Dämpfung“ (tlumení) lze zadat čas jako %
hodnotu, která určí, jak dlouho má být funkce po ukončení
změny účinná. Ve spodním řádku „AKT-POS“ lze na obou stranách určit bod, od kterého má být funkce účinná. K tomu si
označte příslušné textové pole, 3-D tlačítkem proveďte nastavení a postup uzavřete stisknutím ENTER.
MODE
Menu má pro nastavení 3 různých citlivostí 3 shodné úrovně
(RATE 1-3).
Také tuto funkci musíte nejdříve aktivovat v řádku „ACT“.
Označte si textové pole 3-D tlačítkem a aktivaci uzavřete stisknutím tlačítka ENTER. V textovém poli se podle postavení
přepínače objeví „AN“ nebo „AUS“.
V řádku „TYPE“ můžete nastavit použité gyro. Pro AVCS- nebo
HOLD gyra se jako typ nastavuje “GY/NORM“.
V řádku „SCHALTER“ (přepínač) lze již známým způsobem
určit přepínač a jeho směr působení (pro přepínání citlivosti).
Předprogramovaná hodnota polohy přepínače je na nule
„NULL“, tzn., že je mix stále zapnutý. Účinky a zadání pro
možné naprogramování módu „Global“ nebo Separat“ již bylo
několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“.
Ve sloupci „MODE“ lze nastavit, zda má gyro pracovat v módu
AVCS (Heading Hod) nebo v normálním módu. Další pokyny
najdete v návodu příslušného gyra.
Pod označením „FEIN Trimm“ (citlivé trimování) lze nastavit
zadání pro dotrimování. Můžete naprogramovat ovladač, kterým je přesné nastavení mixu provedeno. Nejdříve si musíte v
textovém poli „Geber“ zvolit požadovaný ovladač. Toto pole si
pak označíte a volbu provedete 3-D tlačítkem v menu Schalter/Geberauswahl. Můžete zvolit jakýkoli z doplňkových ovladačů. Aktuální nastavení a směr působení se zobrazí.
68
T 12 FG
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
15.10 NASTAVENÍ REGULÁTORU
a min. 1s se dostanete zpět na tuto původní hodnotu.
Pomocí této funkce lze změnit nastavení regulace počtu otáček vysílačem, popř. vyvolat předprogramované hodnoty.
Požadovanou hodnotu regulace počtu otáček lze naprogramovat v %. Naprogramujete si přepínač, kterým budete moci
měnit počet otáček ve 3 stupních (RATE 1,2 a 3) v rámci jednoho letového režimu v módu Separat. Kromě toho lze, jako u
mnoha jiných funkcí určit, zda má být funkce platná pro všechny letové režimy (Global) nebo pouze pro daný režim (Seprat).
Pro přesné nastavování je možno naprogramovat ovladač.
V textovém poli „UNIT“ je možno zvolit jednotku zadání pro
regualci otáček. K dispozici je jeden údaj jako % hodnota a
jeden jako přímá hodnota počtu otáček (rpm). Pokud chcete
provést změnu, označte si textové pole, změnu proveďte 3-D
tlačítkem a celý postup uzavřete tlačítkem ENTER. V textovém
poli „FEIN Trimm“ můžete provést nastavení pro přesné doladění. Dále je možno naprogramovat ovladač, kterým budete
moci tato přesná nastavení počtu otáček provádět. Nejdříve si
musíte určit požadovaný ovladač v textovém poli „Geber“. Poté
si označíte odpovídající text. pole a provedete volbu v menu
volby přepínače/ovladače (Schalter/Geberauswahl Menu).
Aktuální nastavení a směr působení se zobrazí na displeji.
Označte si 3-D tlačítkem v menu modelů vrtulníků funkci
„Drehz-REG“ a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Displej má tři
úrovně, které jsou zobrazeny následovně:
15.11 FZS-HOLD
Tato funkce se používá při nastavování zadání v jiném letovém
režimu. Abyste zabránili nechtěnému spuštění motoru, je motor
udržován ve volnoběhu. Funkci „FZS-Hold“ lze aktivovat pouze
v normálním letovém režimu, a to jen v případě, že je páka
plynu v pozici volnoběhu.
Jakmile je „FZS-Hold“ aktivní, zazní varovný signál, který signalizuje skutečnost, že žádný pohyb pákou plynu nezpůsobí
změny na motoru. Přepnutím odpovídajícího přepínače letových režimů lze letový režim změnit a provést v něm změny v
nastavení.
Pokud je tato funkce aktivovaná, nachází se servo motoru v
pevně naprogramované pozici. Pokud chcete pro kanál, kterým
se řídí servo plynu, provést nějaká nastavení, musíte zpátky
deaktivovat funkci „FZS-Hold“.
MODE
Dbejte na to, aby se funkce FZS HOLD neaktivovala nebo
nedeaktivovala, když:
se zapnul přepínač letových režimů nebo
je páka plynu v poloze na vyšší hodnotě než 1/3 dráhy ovládacího kniplu
Tuto funkci lze obsluhovat ze základního displeje modelů vrtulníků. Pro nastavení zadání musíte označit textové pole a uvést
páku plynu do požadované polohy. Dávejte pozor na to, aby byl
knipl na minimálně hodnotě, menší než 1/3 dráhy.
V základní menu i menu modelů a hlavním menu displeje se
stav této funkce zobrazí.
MODE
Menu má 3 shodné úrovně pro nastavení tří různých zadání
regulace otáčekr (RATE 1-3).
Také tuto funkci musíte nejdříve aktivovat. Označte textové
pole „AKT“, proveďte nastavení 3-D tlačítkem a aktivaci ukončete tlačítkem ENTER. V textovém poli se poté dle polohy
přepínače objeví nápis AN nebo AUS. AN=zapnuto / AUS=
vypnuto.
Vysvětlivky:
„EIN“:
funkce „FZS-Hold“ je aktivní
„INA“: funkce „FZS-Hold“ není aktivní
V řádku „SCHALTER“ lze již známým způsobem určit přepínač
pro přepínání zadání pro regulaci a směr působení.
Předprogramovaná hodnota polohy přepínače je nastavená na
„NULL“ tzn., že je počet otáček nastavených na regulátoru
účinný.
Účinky a zadání pro možné naprogramování módu „Global“
nebo Separat“ již bylo několikrát popsáno. Nastavení se provádí ve sloupci „Mode“.
Podle polohy přepínače lze v textovém poli „RATE“ zadat %
hodnotu pro parametry počtu otáček 1,2 nebo 3. K tomu si
musíte označit textové pole a provést nastavení 3-D tlačítkem.
Původní hodnota nastavení je 50%. Stisknutím tlačítka ENTER
69
T 12 FG
16.
FUNKCE MENU VOLBY PŘEPÍNAČŮ
Nyní můžete naprogramovat lineární nebo symetrický mód přepínače (LINEAR popř. NORMAL). Bod pro přepnutí je daný
pod „SCHALT“:INA, uveďte ovládací knipl do požadované
polohy a potvrďte tlačítkem ENTER.
Software vysílače T12FG nabízí bohaté menu volby přepínačů
(Schalterauswahl Menü). U mnoha funkcí je možno určit ovladač. Volba ovladače-přepínače je zde popsána v zastoupení
pro všechny funkce. Proto zde následuje podrobný popis volby
přepínače.
Jakmile se u nějaké funkce označí textové pole pro volbu přepínače/ovladače a potvrdí tlačítkem ENTER, objeví se následující menu volby (Auswahlmenu). Musíme upozornit na to, že
se toto menu u jednotlivých funkcí vždy mírně odlišuje a dle
použití se mění zobrazování a volba. Příklad znázorňuje volbu
přepínače pro funkci „Programierbarer Mischer“ (programovatelný mix).
J1 … J4
SA … SH
LD … RD
LS … RS
EIN/AUS
=
=
=
=
=
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Z této kombinace vyplývají 4 přepínací módy
• Lineární rozsah módu (normal)
U tohoto postupu se definuje rozsah, ve kterém je možno
přepínat přes ovládací knipl. Body pro přepínání jsou volně
definovatelné amohou ležet libovolně daleko od středové
polohy kniplů. 3-D tlačítkemmůžete naprogramovat, zda
má být určen EIN – (AN) nebo Ausschaltpunkt (OFF) – tedy
bod pro zapnutí nebo vypnutí. Poté uveďte knipl do požadované polohy a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Tím je bod
nastaven. Body přepínačů jsou zobrazeny jako % hodnota
nebo ve sloupcovém grafu.
ovládací kniply 1 … 4
přepínač A … H
levý/pravý otočný ovladač
levý/pravý boční otočný ovladač
poloha přepínače
• Symetrický mód
Tento mód odpovídá lineárnímu módu, ovšem přepínací
body leží přesně symetricky kolem neutrální polohy řídícího
kniplu. Displej tento mód volby přepínačů zobrazuje.
Veškeré ovladače, přepínače a páky trimu jsou zobrazeny
symbolem a označeny. Označte si požadovaný přepínač nebo
ovladač a potvrďte tlačítkem ENTER. POvolbě
přepínače se objeví podmenu pro určení směru
účinku. V příkladu je
zobrazen přepínač „G“.
Způsob přepínaní (okamžitý nebo s prodlevou - Memory popř. NORMAL), úrovně přepínání a příslušný stav přepínače jsou zobrazeny. Směr účinku
je možno individuálně přiřadit.
Označte odpovídající textové pole, 3-D tlačítkem proveďte požadovanou volbu a celý postup uzavřete tlačítkem ENTER.
V textovém poli se zobrazí nový stav. Stisknutím tlačítka
„RETURN“ aktivujete znova původní pořadí přepínačů. Pokud
si zvolíte nějaký přepínač nebo ovladač, je možno v následujícím displeji provést dodatečná nastavení. Přiklad zobrazuje
menu pro ovladač „J1“. Typ přepínání kniplupřepínače (okamžitý nebo s prodlevou - Memory popř. NORMAL) je zobrazen.
70
T 12 FG
17.
UPDATE SOFTWARU VYSÍLAČE
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Pokud není vložena žádná karta nebo karta s chybnými údaji,
objeví se následující chybové hlášení. Vysílač vypněte a zkontrolujte kartu, popř. data.
Software vysílače T12FG lze nahradit aktuální verzí. Update
data lze volně stáhnout na stránkách robbe. Doporučujeme
přihlašovat http://support.robbe.com abyste mohli být o novém
update informováni e-mailem a obdrželi přístup k chráněným
informacím.
Tato data musíte zkopírovat přes čtečku karet na SD kartu.
Přenos softwaru do pracovní paměti vysílače probíhá následovně:
Software update:
1. Stáhněte si zazipovaná data softwaru z podporovaného ser
veru robbe
12. Po stisknutí tlačítka ETNER se spustí kopírování dat (Viz
displej).
2. Odzipujte data.
3. Objeví se soubor „T12FG update“.
4. Otevřete soubor a dvakrát klikněte na data
T12GFupdate.exe.
13. Jakmile je přenos dat úspěšně dokončen, zobrazí se na
displeji následující hlášení:
5. Otevře se Vám „Futaba File Systém Utility“.
6. Zvolte jednotku, ve které se nachází SD karta a klikněte na
OK.
7. Systém se Vás nyní zeptá:
„Data Copy on the SD Card OK? (Chcete data kopírovat na
SD kartu?) Potvrďte kliknutím na OK.
8. Následuje hlášení:
„The copy to the SD-card ended normally“ (kopírování bylo
úspěšné).
14. Vysílač vypněte a uveďte Update přepínače do původního
stavu (pozice směrem doleva).
9. Vsunutí SD karty do vysílače:
Update Schalter
SD-Card Slot
Vsuňte SD kartu do zásuvky na pravé straně vysílače.
10. Přesuňte Update spínač pomocí šroubováku doprava.
11. Zapněte vysílač. Po cca 10 se na displeji objeví hlášení.
Postupujte dle návodu a stiskněte tlačítko ENTER min na
3s.
71
T 12 FG
18.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Dále uvádíme pár doporučení pro co nejlepší provoz přijímače:
TIPY PRO ZABUDOVÁNÍ RC KOMPONENTŮ
Technické vybavení modelů se v posledních letech výrazně
změnilo. Pohony se střídavými motory a k tomu příslušnými
regulátory, Li-Poly akumulátory, telemetrické systémy, GPS systémy atd.…
Pokud možno, uložte pod úhlem 90º a snižte tak záviselo na
poloze modelu
Neukládejte paralelně s vodivými materiály jako jsou kabely,
bovdeny, táhla kormidel, uhlíková táhla apod. nebo uvnitř popř. i
vně na elektricky vodivý trup.
Také použité materiály se s příchodem uhlíkových vláken změnily. Pro získání lehčích a stabilnějších modelů se používá stále
více uhlíkových dílů,s tejně jako Li-Poly akumulátorů a střídavých motorů. U vrtulníků je pohon s ozubeným řemenem pro
zadní rotor téměř standard.
Kabely, které jsou do přijímače zapojeny (serva, baterie apod.)
by neměly mít stejnou délku jako anténa
Pokud možno co nejdále od:
- vodivých kabelů regulátoru a motoru
- zapalovacích svíček a žhavení
- míst se statickými výboji jako jsou ozubené řemeny turbíny
apod.
- u trupů s clonícími materiály (uhlík, kov apod.) vést na co
možno nejkratším úseku trupu
- neupevňujte konec antény na vodivý materiál (uhlík, kov)
Při konstrukci je brán ohled především na zástavbu serv, motoru
a pohonných akumulátorů. Na přijímač se většinou nějaké to
místo už vždycky najde. Téměř za samozřejmost se pokládá to,
že RC komponenty vytvoří dálkově ovladatelnou konečnou konfiguraci pohonu modelu. Tohle ovšem není možné chápat jako
samozřejmost, neboť kombinace kovových, plastových a uhlíkových dílů, zvláště pak ve spojení s pohonem s ozubeným řemenem, mohou ve své rozmanitosti vést k příliš silnému nebo naopak slabému příjmu. Podle kombinací různých elektricky vodivých popř. i nevodivých materiálů může díky statickým výbojům
na přechodech materiálů docházet k jiskření, které podstatně
ovlivňují příjem.
Přijímač
Pro umístění přijímače platí v zásadě to, co již bylo uvedeno.
Pokud je to možné, neumísťujte do bezprostřední blízkostí
žádné další elektronické součástky.
Nejen umístění přijímače je rozhodující pro kvalitní příjem signálu. Zvlášť důležité je také uložení antény. Mimoto všechny přijímače nejsou stejné, podle použití jsou žádány menší lehčí a
užší typy. V různých použitích je zapotřebí velký počet kanálů,
což zase dále rozšiřuje poptávku po různých přijímačích. Každý
typ přijímače má individuální vlastnosti v souvislosti s citlivostí
na signál vysílače a rušivé vlivy.
Zdroj proudu by měl být z akumulátorů s co možná nejmenším
odporem.
Měli byste se vyvarovat taktovaným BEC systémům, tyto „generátory frekvencí“ vyrábí neustále se měnící frekvenční spektrum
s vysokým výkonem. To je pak přímo vedeno přes připojovací
kabel do přijímače. Díky neustále se měnícímu zatížení a úrovni
napětí nemohou tyto systémy nabízet ani dostačující zdroj proudu. Obzvláště přijímače se syntézou, které mají poměrně vysokou spotřebu proudu, jsou touto skutečností ovlivňovány.
Také počet serv, jako i délka kabelů a jejich uložení má vliv na
kvalitu příjmu signálu. Pokud jsou velké díly trupu nebo jeho
zesílení z vodivých materiálů (uhlík, alufólie, kov), mohou tyto
signál stínit, čímž dochází ke značnému snížení kvality příjmu
signálu. To platí také pro barvy na trup, které jsou silně pigmentované nebo barvy s obsahem kovu.
Regulátor pro vyšší počet článků, který nemá BEC systém, mají
vlastní vnitřní systém pro zásobování proudem, které pracuje na
stejném principu, pouze s nižším výkonem. Přes zapojení je zde
naprosto stejně veden zdroj proudu do přijímače. Doporučujeme
použít odrušovací filtr (č. F1413), abyste tomuto rušení přijímače
zabránili. Na rozdíl od jiných filtrů, které mají často jen feritový
kroužek, filtruje Futaba odrušovací filtr také vstupní impuls.
Táhla, uhlíkové rovingy, servokabely, které jsou uloženy souběžně s anténou posunují elektrické textové pole kolem antény
a odčerpávají vysílači energii, čímž je energie vysílacího signálu
získaná v anténě přijímače značně redukována.
Různé typy přijímačů reagují také různě na připojení elektronických součástek, jako jsou žhavení svíček, řídící jednotky turbíny, telemetrické a GPS systémy apod. Také v tomto případě
doporučujeme za jistých okolností použití odrušovacích filtrů
(F1413) pro neutralizaci.
Svúj vliv má i počasí, při suchém počasí klesá vlhkost vzduchu,
kdy častěji dochází k elektrostatickým výbojům než za vlhkých
dní. Když je vlhko, tak zase klesá reflexe vyzařování vysílače na
zemi. Podle úhlu a vzdálenosti antény může docházet také k
výpadkům spojení, protože se navzájem ruší nebo zesilují vzduchem vyzařované a na zemi reflektované vysílací signály. Při
provozu uvnitř v halách, které často mívají kovovou nebo železobetonovou konstrukci dochází často k výpadkům signálu.
Je nemožné, aby všechny tyto kombinace modelů, materiálů,
nastavení úhlu antény, polohy antény výrobce testoval. Vzhledem k těmto okolnostem může docházet k drobných výpadkům.
To již musí vyzkoušet konkrétní uživatel.
72
T 12 FG
Model
18.1 PŘIJÍMAČOVÁ ANTÉNA
Pokud chcete zabránit elektrickým výbojům na modelu, musíte
učinit potřebná opatření
Vrtulníky
Propojte zadní rotor a podvozek zemnícím páskem. V případě
pohonu s ozubeným řemenem připevněte eventuelně !měděné
kartáčky“,a byste odvedli výboje od ozubeného řemenu. U
elektro vrtulníků doporučujeme spíše propojení zadního rotoru s
pláštěm motoru.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
Anténa přijímače je připojena
přímo na přijímači. Její délka
je ca. 100 cm a nesmí se
prodlužovat ani zkracovat.
Pokud je to možné, měli byste
anténu zabudovat už v trupu na
nějakém malém kousku nejlépe
ve svaru S. Vhodné je také
uchycení na nějakém malém
kousek umělohmotné nebo překližkové destičky, tak jak je znázorněno na schematickém obrázku. V žádném případě by to
nemělo ovlivnit dosah přijímače.
U vývodu z trupu můžete anténu zabezpečit kouskem táhla
nebo hadičky. Anténa by se samozřejmě neměla nikdy dostat
do vrtule!
Turbíny
Propojte stínící kryt s turbínou pomocí zemnícího pásku, abyste
zabránili statickým výbojům.
Test dosahu:
Před uvedením nového modelu eventuelně nového přijímače
do provozu doporučujeme provést v každém případě zkoušku
dosahu. Přitom by model neměl stát na zemi, ale měl by být asi
o 1-1,5 cm vyvýšen nad zem. K tomu můžete použít dřevěnou
nebo plastovou krabici, v žádném případě něco, co obsahuje
kov. V blízkosti by neměly být ani jiné vodivé materiály (např.
ploty).
18.2 VYPÍNAČ
Vypínač přijímače musí být možno obsluhovat v každém směru
bez jakéhokoli mechanického omezení. Výřez v trupu musí být
dostatečně velký. U modelů se spalovacím motorem musí být
spínač připojen na opačnou stranu než tlumič, aby se do něj
nedostal olej a neznečistil kontakty. Při použití většího počtu
digitálních serv doporučujeme použití dvojích zdrojů proudu.
- nejdříve uveďte model do provozu bez motoru
- pomalu se vzdalujte od modelu a ovládejte pomalu, ale stále
některou z funkcí kormidel
- během toho, co se budete vzdalovat od modelu, budete pozo
rovat, jestli funkce kormidla vysazuje nebo zůstává stát. Even
tuelně si můžete vzít na pomoc někoho, kdo bude funkci kor
midla pozorovat.
- během testu natočte vysílač i doprava a doleva, abyste simu
lovali jinou pozici antény směrem k modelu
- se zataženou anténou by měl být dosah u G3 přijímačů
cca 50 m
- pokud je tento první test dosahu úspěšný, proveďte jej ještě
jednou se zapnutým motorem
- naměřený dosah by měl nyní být pouze nepatrně menší (cca o
20%). Pokud je výrazně nižší, znamená to, že motor přijímač
ruší. Přesvědčte se, že jste dodrželi všechna výše popsaná
opatření.
- Na závěr ještě proveďte test s plně vytaženou anténou a běží
cím motorem. Dosah by měl být minimálně 500 m.
18.3 SERVOKABEL
Při instalaci kabelů dbejte na to aby nebyly příliš napnuté nebo
přetržené. Ujistěte se, že izolaci kabelů nemohou poškodit
žádné ostré hrany. Všechna propojení musí být pevná. Pokud
chcete konektor odpojit, nikdy netahejte přímo za kabel.
Nikdy neinstalujte kabely křížem krážem. Nejlepší je, když
kabel připevníte lepící páskou, např. po stranách trupu nebo na
podvozek. Dávejte také pozor na to, aby nedošlo k přepólování
nebo zkratům na součástkách, které proti tomu nejsou chráněny.
18.4 ODRUŠOVACÍ FILTR PRO KABELY SERV
Při použití dlouhých servokabelů nebo prodlužovacích kabelů
(např. pro serva křidélek, která jsou zabudována v křídlech)
někdy dochází k rušení. Pokud jsou kabely delší než dva normální připojovací kabely (ca. 50 cm), použijte alespoň kroucené kabely. (č. F 1452).
Ještě lepší je použít odrušovací filtry (obj. č. F 1413).
73
T 12 FG
18.5 ZÁSTAVBA SERV
Pro robbe serva se dodávají různé páky serv.
Serva s tzv. Zahnkranz pákou umožňují mechanické nastavení
nulové polohy. Nastavíte ji tak, že nejdříve uvolnítě pojistný
šroub a páku odejmete. V požadované nulové poloze páku
zpět nasadíte a připevníte šroubem. Na níže uvedném obrázku
je znázorněno servo s připevnými táhly.
Pro zástavbu serv používejte vždy přiložené gumové části a
mosazné nýty. Při šroubování serv dávejte pozor na to, abyste
šrouby nepřitáhli příliš pevně a nezmáčkli mosazné nýty. Jinak
nebudou gumové části zabraňovat vibracím.
Následující obrázek znázorňuje montáž serv. Na obrázku A
probíhá montáž do dřeva, na obrázku B na aluminiovou nebo
plastovou přepážku.
1
18.7 ZABUDOVÁNÍ TÁHEL
Obecně platí pro zabudování táhel a kormidel to, že musí být
velmi volné v chodu. Jinak bude potřeba hodně proudu a tím
se podstatně sníží doba provozu. Krom toho se také sníží přesnost zpětného nastavení kormidel, a to se zase negativně projeví na chování modelu.
1
2
3
2
3
4
5
4
5
táhla
6
1
2
3
4
5
vrut
podložka
silentblok
silentblok
deska
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
1
2
3
4
5
6
matice
podložka
silentblok
silentblok
alu deska
šroub
upevňovací
šroub
U RC aut se serva montují do předem připravených otvorů základní desky. U modelů lodí je možné použít rychloupínáky
robbe. Zástavbě serv věnujte velkou pozornost, neboť serva
velmi citlivě reagují na otřesy.
18.6 CHOD SERVA / PÁKY SERV
Každé servo musí jít na plný chod bez mechanických omezení
kormidla nebo táhel. To platí především pro řízení karburátoru.
Nastavení plný plyn a volnoběh musí být určen polohou kniplů,
ale v žádném případě ne mechanickým nastavením klapky.
Pokud tomu tak není, je servo motoru téměř neustále pod
plným zatížením, v důsledku čehož má enormně vysoké
odběry proudu.
74
T 12 FG
19.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
19.5 KAPACITA PŘIJÍMAČOVÉ BATERIE
POKYNY PRO PROVOZ
Pro všechny zdroje proudu platí: při nízkých teplotách se kapa
cita citelně zmenšuje, a proto jsou pak i doby provozu kratší.
Doba provozu je velmi závislá na počtu připojených serv, nas
tavení chodu táhel a stejně tak i četnosti řídících povelů. Stan
dardní servo odebírá při spuštěném motoru něco mezi 150 a
600 ba, pokud motor stojí, je to asi 8 ba. Silnější nebo digitální
serva potřebují při maximálním výkonu až 1300 ba špičkového
proudu.
Všechny robbe-Futaba přijímače pracují již od napětí 3V, a to
se stejným dosahem. To má výhodu v tom, že při výpadku jednoho bateriového článku (při zkratu) nedojde k výpadku přijímače, neboť ten pracuje při napětí 3,6 V dále, jen o něco
pomaleji a s menší silou. To je velice důležité v zimě při nízkých
venkovních teplotách, aby nedocházelo k výpadkům napětí.
Má to ale i svou nevýhodu - poškození jednoho článku není
vůbec zaznamenáno. Proto byste měli přijímačové baterie čas
od času zkontrolovat. Zvláště pak doporučujeme použití indikátoru aku (č. 8049).
Dbejte na to, abyste vždy zvolili počet serv, které mají takový
odběr, aby byla kapacita Vaší přijímačové baterie dostačující.
Dbejte na správné upevnění táhel, aby se mohla lehce pohy
bovat a nebyla v chodu nijak omezena. V opačném případě
dojde k vysokým odběrům proudu a eventuelním poškozením.
19.1 POŘADÍ PŘI ZAPOJOVÁNÍ
Zapínejte vždy nejprve vysílač, poté přijímač. Při vypínání postupujte v opačném pořadí. Po zapnutí přijímače se serva nastaví do nulové polohy. Doporučujeme každou funkci přezkoušet. Kromě toho je nutné ověřit správný směr otáčení. Pokud
se servo pohybuje špatným směrem, je nutno změnit smysl
otáčení.
Pokud je přijímačová baterie vybitá, poznáte to na chodu serv.
Ideální je použití indikátoru napětí přijímačové baterie. V tako
vém případě okamžitě přistaňte a baterii dobijte.
19.2 VÝBOJE STATICKÉ ELEKTŘINY
Pro bezpečný provoz se musíte bezpodmínečně vyvarovat
krátkodobým impulzům. Ty mhou vznikat třením kovových dílů
o sebe, jako např. táhel nebo vibracemi. Proto by mělo být
táhlo karburátoru apod. vždy navazovat plastovou vidličkou a
nemělo by být nikdy přímo napojeno na páku karburátoru.
19.3 ELEKTROMOTORY
Elektromotory musí být vždy odrušené, protože by jiskry, které
mohou vznikat mezi
100 nF
kolektorem a uhlíky mohly
100 nF
rušit.
Pokud používáte střídavé
motory a regulátory, dopokabely
ručujeme připojit regulátor
přes odrušovací filtr č.
8306, 8307 nebo odrušoE-Motor
vací kondenzátor č. 4008.
Každý motor musí být
47 nF
samostatně odrušen, tak
jak je uvedeno na obrázku.
19.4 ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ
I zapalování spalovacích motorů mohou způsobovat rušené,
které mohou negativně ovlivnit řídící funkce RC aparatury.
Zásobujete elektrické zapalování vždy ze samostatné baterie.
Používejte pouze odrušené svíčky a příslušné kabely. Mezi
zapalování a přijímačem vždy mějte dostatečný odstup.
75
T 12 FG
20. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
22.
Na tento vysílač Vám poskytujeme záruční lhůtu v délce 24
měsíců. Při uplatnění záruky je nutné předložit platný doklad o
zaplacení s datem koupě. Případné opravy neprodlužují záruční lhůtu!
V záruční lhůtě Vám bezplatně opravíme vzniklé závady nebo
vyměníme díly, které byly poškozeny např. špatným materiálem. Případné opravy neprodlužují záruční lhůtu.
V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za závady
a poškození, které vznikly během transportu. Proto Vám doporučujeme, v případě zaslání, balík pojistit.
Prosím, zasílejte vysílače servisům v příslušných zemích.
Obj. č.
35 MHz F 8059
40 MHz F 8060
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
Směrnice je nové evropské nařízení pro dálkové ovladače a
telekomunikační vysílací zařízení a vzájemné uznání jejich
souhlasu.
Směrnicí je určeno mimo jiné také uvedení do oběhu, jako i
uvedení dílkových ovladačů do provozu v EU.
Podstatnou změnou je zrušení povolení. Výrobce, popř.
dovozce musí aparatury před uvedením do oběhu přezkoušet
a na příslušných místech je označit.
Pro potvrzení splnění norem EU je výrobek označen touto značkou.
Pro uplatnění záruky musí být splněny následující podmínky:
U vysílačů je pak ještě dodatečně připojen i vykřičník jako
známka toho, že užívané frekvence ještě nejsou v Evropě jednotné.
• přiložte paragon
• přístroje byly obsluhovány v souladu s návodem k obsluze
• při obsluze byly výlučně používány jen doporučené zdroje
proudu a originální robbe-Futaba příslušenství
• k poškození nedošlo vlhkem, cizím zásahem, přepólováním, přetížením nebo mechanickým poškozením
• pokuste se stručně popsat vzniklý problém a ulehčit tak
odstranění závady
Toto označení je ve všech zemích
EU stejné. Ostatní země jako např.
Švýcarsko, Norsko, Estonsko a
Švédsko tuto směrnici také převzaly.
Ve všech těchto zemích je tato aparatura přihlášena (tedy přípustná) a je ji zde možno prodávat i provozovat.
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že za dálkové ovládání
nese zodpovědnost uživatel.
21 VYLOUČENÍ ZÁRUKY
23.
Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze,
jako i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC
komponentů nemůže robbe-Modellsport přebírat záruku.
Potud tedy firma Robbe nepřebírá v žádném případě odpovědnost za ztráty, škody a náklady, které souvisí jakýmkoli způsobem s chybnou obsluhou a provozem vysílačové aparatury..
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto firma robbe Modellsport prohlašuje, že je toto dálkové
ovládání v souladu se základními nařízeními a ostatními relevantními předpisy dle směrnice 1999/5/EG.
Originál prohlášení o shodě najdete na internetu na
www.robbe.com u příslušného popisu výrobku přes vyvolání
pomocí „Conform“.
76
T 12 FG
23.
-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAbel učitel/žák
š. F1591
Skysport T4YF, T4EX, FF9,
T12Z, T14MZ, FX-40
Nabíjecí kabel přijímačových
aku
Nabíjecí kabel vysílačových
č. F1416 aku T12FG
č. 8260
Adapterkabel pro připojení
leteckého simulátoru č. 8239
Skysport T4YF, T4EX, FF9,
T12Z, T14MZ, FX-40
Akku
5 NC/NiMH
2 Lipo
V-Kabel
č. F1423
pro paralelní připojení 2 serv
na jeden výstup přijímače
Vypínač s nabíjecím konektorem
č. F1407
pro připojení aku do přijímače
Umožňuje nabíjení aku přijímače přes samostatný konektor.
5,7V
6-VOLT-LIMITER LITHIUM
Č. 8476
Z 5 NiCd článků vytváří stabilní napětí, maximální trvalý produ
je 5A, krátkodobě i vzšší. Trvalý proud Li-aku cca 3A..
Náhradní vysílačové aku č. F1311
7,2 V /1,7Ah
Power Peak Infinity 3
č. 8429
Inteligentní nabíječ s pohodlným menu, pro nabíjení a vybíjení
NiCd-, NIMH-, Blei a Li- aku..
Zellenzahl
NiCd - aku:
1...30 Zellen,
NiMH - aku:
1...30 Zellen
Blei - aku:
1...6 Zellen
Lithium - aku:
1...12 Zellen
Nabíjecí/vybíjecí proud 0,1..10 A
12 V nabíječ disponuje 2 samsotatnými nabíjecími výstupy,
které pracují podle předprogramovaných nastavení.
77
24. Likvidace
Uvedený symbol upozorňuje na sktuečnost, že musí být nabíječ zlikvidován v místě k tomu určenému a ne v běžném domácím odpadu.
Toto platí pro země, které jsou členy EU i pro ostatní evropské země
s odlišnými sběrnými systémy.
Upozornění: (platné pouze pro Německo)
Od 1. října Am 998 vstoupil v plastnost nový předpis o bateriích, který upravuje likvidaci a
zpětný příjem použitých baterií. Vzniká tak povinnost zpětně přijímat, skladovat a likvidovat
všechny baterie.
Baterie můžete odevzdat zpět na těchto místech:
• komunální sběrny
• Váš prodejce
• kdekoli, kde se baterie prodávají, i když jste je tam nekoupili
Pokud máte ve vysílači lithiové baterie, odevzdejte je také na výše jmenovaných místech.
Výjimka:
Za likvidaci baterií, které jsou v přístrojích pevně zabudovány, zodpovídá ten, kdo je do zařízení
zabudoval!
Přístroj, který jste si zakoupil, podléhá těmto nažízením, neboť je ve vysílači zabudována
lithiová baterie pro interní pamět, která je letována platinou.
Pokud jsou baterie použité, postupujte následovně:
• vysílač otevřete, vystřihněte lithiové baterie a odevzdejte na výše uvedených místech. Zaizolujte póly nebo je zabalte do igelitového sáčku, abyste předešli zkratu.
• nebo zašlete k likvidaci do servisu robbe kompletní vysílač
25. SERVISNÍ ADRESY
Land
Firma
Strasse
Andorra
Dänemark
Deutschland
England
Frankreich
Griechenland
Italien
SORTENY
MAAETOFT DMI
robbe-Service
robbe-Schlüter UK
S.A.V Messe
TAG Models Hellas
MC-Electronic
Jan van Mouwerik
130 LES ESCALDES
Niederlande/Belg.
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Stadt
Telefon
8900 RANDERS
Metzloser Str. 36
LE10-1UB
BP 12
D-36355 Grebenhain
Leicestershire
0044-1455-63 7151
Via del Progresso 25
I-36010 Cavazeale (Vi) 00390-0444-94 5992 00390-0444-94 5991
3101 TØNSBERG
A-1220 Wien
Minicars Hobby A.B.
75323 Uppsala
Spahr Elektronik Gotthelfstrasse 12 CH-2543 Legnau
Slowakische Rep. Fly Fan
91105 Trencin
28850 Torrejon de Ardoz
Spanien
Modelimport S.A.
Tschechische Rep. Hobby - Land
České Budějovice
Formula Modelsports
35060 Pinarbasi-Izmir
Türkey
Hosnedlgasse 35
robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloser Strasse 36
D-36355 Grebenhain
Telefon +49 (0) 6644 / 87-0
robbe Form AFAH
0044-1455-63 5151
0033-387-94 6258 0033-387-94 6258
143 41 Nea Philadelfia 0030-1-25 84 380 0030-1-25 33 533
F-57730 Folschviller
Slot de Houvelaan 30 NL-3155 Maasland 0031-1059-13 594 0031-1059-13 594
Norwegian Modellers
Robbe Service
Fax
0037-6-82 0827
0037-6-82 5476
0045-86-43 6100 0045-86-43 7744
0049-6644-87-777 0049-6644-87-779
0047-333-78-000 0047-333-78-001
0043-01259-65 5214 0043-01259-1179
0046-18-71 2015 0046-18-10 8545
0041-032-65 22 3 68 0041-032-65 37 364
0042-1831-74 442 03 0042-1831-74 447 15
0034-91-67 747 20
0034-91-67 798 60
00420-736-641917
00420-387-251175
0090-232-47 912 58
0900-232-47 917 14
Chyby a technické změny vyhrazeny.
Copyright robbe-Modellsport 2007
Kopírování a tisk, jako i výňatky jsou povoleny pouze
s písemným souhlasem robbe-Modellsport
GmbH & Co.KG
Download

manual_FG_12CZ.pdf