10let
TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA
SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
ÚVODNÍ SLOVO
PAVLÍNA KALOUSOVÁ
MILÍ PŘÁTELÉ,
když jsme s oceňováním odpovědného přístupu
firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si splnit
jeden sen. Sen o zástupu firem tlačících se ve frontě
na ocenění. Sen o firmách, které mají tak zajímavé
přístupy, že nebudeme vědět, kterou z nich ocenit dříve
a sen o tom, že se o oceněných příkladech bude psát
na titulních stranách. Naše snaha byla vždy vedena tím,
aby se odpovědný přístup v praxi firem stal strategickou
součástí jejich fungování.
Před deseti lety byla skutečně situace taková, že
se o něčem takovém dalo jen uvažovat. Firmy se
orientovaly pouze na dárcovství potřebným a jen hrstka
z nich měla odvahu zveřejnit o sobě tyto informace.
Mnoho z nich bylo obezřetných a pro mnoho z nich to
nebylo prioritní téma. I přesto se podařilo namotivovat
prvních odvážných 10 firem a v dalším roce již jejich
příkladu následovaly desítky dalších.
Za deset let, co cenu TOP udělujeme, jsme do naplnění
našeho snu zapojili nejen desítky firem, zástupců státu
a Parlamentu a médií. Podmínky a kritéria nám pomáhají
nastavovat odborníci z firem a státní správy, naši
zahraniční partneři i zástupci neziskových organizací.
TOP Odpovědná firma tedy není pouze autoritou, ale
stala se otevřenou platformou pro sdílení dobré praxe,
motivace a inspirace.
Za deset let jsme se setkali s ohromnou podporou našich
partnerů a konkrétních lidí z firem, kteří nám nejen radou,
ale i otevřenou zpětnou vazbou pomohli k dnešnímu úspěchu.
A je třeba si v dnešní hektické době cenit těch, kteří s námi
byli od samotného začátku. Za všechny bych zmínila
generálního partnera Plzeňský Prazdroj.
Letos oslavujeme desetileté výročí, a kromě bilancování,
bychom se chtěli dívat i dopředu. Nestojíme na místě
a reagujeme na měnící se priority firem. Našimi cenami
inspirujeme některá odvětví k tomu, aby odpovědnost
vnímala jako pozornosti hodnou. A stejně, jako jsme před
několika lety přepracovali podmínky i název soutěže tak,
aby se zaměřila více na celkovou odpovědnost, přidáváme
i kritéria udržitelného podnikání a sdílení hodnot. Co jsme však
za celou dobu soutěže nezměnili, jsou hodnoty, na kterých
naši práci stavíme, a to je etika, respekt, otevřenost, férovost,
nezávislost, transparentnost a bezplatnost.
Oslavte s námi naši desetiletou cestu a tuto oslavu berte
i jako poděkování. Poděkování za to, že se náš sen stal
snem společným.
Byznys pro společnost
je největší odborná
platforma firem pro sdílení
a šíření principů CSR
a udržitelného podnikání.
SPOLEČNÁ MYŠLENKA VŠAK ZŮSTÁVÁ STEJNÁ:
PODPOŘIT ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V ČESKÉ
REPUBLICE A MOTIVOVAT DALŠÍ FIRMY
K ZAVÁDĚNÍ UDRŽITELNÉHO BYZNYSU V PRAXI.
TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA – PRESTIŽNÍ CENA
ZA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST
Soutěž TOP Odpovědná firma je cena za udržitelné
a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje
platforma Byznys pro společnost.
Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky
věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech
společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení
v rámci udržitelného podnikání.
RENOMÉ SOUTĚŽE:
10 LET KULTIVUJEME
ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V ČR
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA JE JEDINÝ ŽEBŘÍČEK
V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ DLOUHODOBĚ OCEŇUJE
A HODNOTÍ FIREMNÍ CSR STRATEGIE A PROJEKTY.
CÍLEM SOUTĚŽE JE:
ZVÝŠIT POVĚDOMÍ O VÝZNAMU
UDRŽITELNÉHO A ODPOVĚDNÉHO
PODNIKÁNÍ PRO SPOLEČNOST.
ZVIDITELNIT A SDÍLET VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY
V OBLASTI UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ V ČR.
V roce 2004 ceny poprvé vyhlásilo Fórum dárců pod názvem TOP Filantrop s cílem ocenit největší
firemní dárce v České republice. Téma odpovědného podnikání se v českém prostředí stává stále
více aktuálním.
OCENIT FIRMY, KTERÉ JSOU LEADERY
V KLÍČOVÝCH OBLASTECH
ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ.
Původní rozměr soutěže, zaměřený pouze na oblast firemní filantropie, se tak během let
rozšířil na oceňování odpovědného podnikání firem v celé řadě kategorií, reflektující všechny
čtyři hlavní oblasti CSR: životní prostředí (environment), pracovní prostředí (workplace),
dodavatelsko-odběratelské vztahy (market place) a vztahy vůči komunitě (community).
Od roku 2010 ceny vyhlašuje a udílí platforma Byznys pro společnost a Fórum dárců se nadále
na soutěži podílí partnersky, v kategoriích firemní filantropie.
MOTIVOVAT K ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJI
ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ V PRAXI.
SOUTĚŽ JE ZALOŽENA
NA PRINCIPECH
TRANSPARENTNOSTI,
FÉROVOSTI
A OTEVŘENOSTI
Soutěž vyzdvihuje firmy, které ve své praxi věnují pozornost
odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování
dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.
Rozhodující je kvalita strategie, inovativnost projektů
a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo výše
finanční podpory či investice.
SOUTĚŽ JE URČENA MALÝM I VELKÝM
FIRMÁM, KTERÉ SE MOHOU HLÁSIT
DO NĚKOLIKA STRATEGICKÝCH
A PROJEKTOVÝCH KATEGORIÍ.
Vyhodnocení přihlášek provádí nezávislá odborná komise
složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní
správy, expertů a významných osobností, které se aktivně
podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
PŘI VYHODNOCOVÁNÍ SOUTĚŽE
JE KLADEN DŮRAZ NA ZAPOJENÍ
STAKEHOLDERŮ.
Soutěž je tak skutečně kredibilní a nezávislá.
ZÁJEM FIREM
O SOUTĚŽ ROSTE
Počet firem a projektů přihlášených do soutěže
TOP Odpovědná firma se každý rok neustále zvyšuje. To je
signálem o rostoucí popularitě a prestiži soutěže, ale také
o rostoucím zájmu firem o oblast společenské odpovědnosti.
NÁRŮST POČTU
SOUTĚŽÍCÍCH FIREM
A PROJEKTŮ
250
200
150
LENKA KOHOUTOVÁ
POSLANKYNĚ PČR
A POROTKYNĚ TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
100
50
0
2004
FOTO: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA
„Byla jsem velmi mile
překvapena různorodostí
přihlášených firem do soutěže,
a že většina jejich projektů
je promyšlena z hlediska
dlouhodobé strategie.“
2005
počet firem
počet projektů
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SOUTĚŽ SE TĚŠÍ
ZNAČNÉ PUBLICITĚ
Přední ekonomická tištěná a on-line média
pravidelně pokrývají výsledky soutěže,
a podtrhávají tak význam odpovědného podnikání
v ČR. Na výherce v konkrétních kategoriích se pak
zaměřují navíc média regionální a odborná.
„V průběhu roku 2012 publicita Byznys
pro společnost narostla nejvýše v listopadu,
kdy byly v médiích hojně prezentovány výsledky
soutěže TOP Odpovědná firma.
Pozitivně zabarvené příspěvky patřily převážně
soutěži TOP Odpovědná firma, kterou platforma
pořádala. Soutěž byla označována za prestižní
a bylo uváděno, že se jí v roce 2012 zúčastnil
rekordní počet firem a projektů. Vyzdvihován
byl také význam soutěže jako zpětné vazby
pro samotné firmy: „TOP Odpovědná firma není
jen klasickou soutěží, ve které jde o to zvítězit
a získat promo body. Firmy mohou zjistit, jak
na tom jsou ve srovnání s konkurencí a zpětná
vazba od komisí odborníků je také cenná
pro jejich další rozvoj.“
ZDROJ: ANALÝZA MEDIÁLNÍHO OBRAZU
PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST
ZA ROK 2012, NEWTON MEDIA.
SYSTÉM HODNOCENÍ
SPLŇUJE EVROPSKÉ
STANDARDY
Byznys pro společnost, organizátor ceny TOP Odpovědná firma,
se stal pro Českou republiku národním partnerem a organizátorem
evropské ceny European CSR Award, kterou pořádá organizace CSR
Europe a BITC za podpory Evropské komise.
JEDINÁ CENA
S PŘESAHEM DO EVROPY
Oceněné firmy v soutěži TOP Odpovědná firma
slaví úspěch i v Evropě
2011
EVROPSKÁ CENA PŘI PŘÍLEŽITOSTI
EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ 2011
Finalisté české soutěže TOP Filantrop 2010 v kategorii
„Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010“ byli
hodnoceni dle dalších kritérií v rámci Evropské ceny za firemní
dobrovolnictví 2011 vyhlášené při příležitosti Evropského roku
dobrovolnictví 2011 / The European Year of Volunteering 2011.
Vítězem se stala společnost T-Mobile Czech Republic s projektem
Jeden den pro váš dobrý skutek.
2012
Monitoring mediálních dat o ceně
TOP Odpovědná firma poskytuje
Newton Media
EVROPSKÁ CENA ZA PRACOVIŠTĚ
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE
v soutěži TOP Odpovědná firma 2012 v kategorii
Firma vstřícná seniorům. Vítězstvím postoupila
ŠKODA AUTO do evropského kola soutěže.“
HANA KOIŠOVÁ, WEB MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
V soutěži vyhlašované Evropskou komisí a CSR Europe
při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012 získala ŠKODA AUTO
za Program seniority 2. místo v kategorii Cena za pracoviště
pro všechny věkové generace.
2013
LOGO DRŽITELE CEN –
ZVIDITELŇUJEME
ODPOVĚDNÉ FIRMY
Všichni výherci strategických, projektových
i speciálních cen získávají od roku 2012 logo držitele
ceny TOP Odpovědná firma. Tímto logem oceněné
firmy mohou dát svým zákazníkům, zaměstnancům
a partnerům znát, že jejich projekty či strategie jsou
kvalitní a podporují odpovědné podnikání.
VÍTĚZNÉ ČESKÉ FIRMY ZÍSKALY OCENĚNÍ V BRUSELU
V PRVNÍ EVROPSKÉ CENĚ EUROPEAN CSR AWARD
European CSR Award je první evropská cena oceňující
společenskou odpovědnost firem, kterou podporuje Evropská
komise. Vítězné české firmy z národního kola získali ocenění
i v Bruselu.
Vítězem v kategorii Malá a střední firma zvítězila První
chodská stavební společnost s projektem Schody do života.
Vítězem v kategorii Velká firma se stala firma Accenture se
svým projektem Accenture Academy, na kterém spolupracuje
s nadací Terezy Maxové dětem.
European CSR
Award Scheme
TOP
ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2013
VÍTĚZ
TOP ODPOVĚDNÁ
VELKÁ FIRMA
TOP
ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2013
DRUHÉ MÍSTO
TOP ODPOVĚDNÁ
VELKÁ FIRMA
Inspiring partnerships
Co-led by
Supported by
TOP
ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2013
DRŽITEL OCENĚNÍ
„ŠKODA AUTO byla oceněna za své jednání vůči starším
zaměstnancům. Společnost získala nejprestižnější nezávislou
národní cenu za udržitelné a odpovědné podnikání
TOP ODPOVĚDNÁ
VELKÁ FIRMA
The European CSR Award Scheme
is being implemented in
Czech Republic through:
„Kvalita hodnotícího procesu
přihlášených projektů firem
mne potěšila a jsem rád,
že jsem se na hodnocení
podílel. CSR a obecně
zodpovědnější podnikání
je strašně důležitá věc.“
LUDĚK NIEDERMAYER
BÝVALÝ VICEGUVERNÉR ČNB,
DNES ŘEDITEL CONSULTINGU
SPOLEČNOSTI DELOITTE
A POROTCE TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
2004
2005
2006
2007
TOP FIREMNÍ FILANTROP
3 KATEGORIE
ROZDĚLENO 129 MIL KČ
ZAPOJENO 10 FIREM
TOP FIREMNÍ FILANTROP
4 KATEGORIE
ROZDĚLENO 665 MIL KČ
ZAPOJENO 57 FIREM
TOP FIREMNÍ FILANTROP
6 KATEGORIÍ
ROZDĚLENO 920 MIL KČ
ZAPOJENO 55 FIREM
TOP FIREMNÍ FILANTROP
4 KATEGORIE
ROZDĚLENO 758 MIL KČ
ZAPOJENO 47 FIREM
2008
2009
2010
2011
TOP FIREMNÍ FILANTROP
6 KATEGORIÍ
ROZDĚLENO 750 MIL KČ
ZAPOJENO 44 FIREM
59 PROJEKTŮ
TOP FILANTROP
8 KATEGORIÍ
ROZDĚLENO 799 MIL KČ
ZAPOJENO 59 FIREM
86 PROJEKTŮ
TOP FILANTROP
9 KATEGORIÍ
ROZDĚLENO 818 MIL KČ
ZAPOJENO 48 FIREM
95 PROJEKTŮ
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
10 KATEGORIÍ
ZAPOJENO 60 FIREM
127 PROJEKTŮ
OCENĚNÍ ZA DÁRCOVSTVÍ, DOBROVOLNICTVÍ A CSR
OCENĚNÍ ZA ODPOVĚDNÉ A UDRŽITELNÉ STRATEGIE A PROJEKTY
2012
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
13 KATEGORIÍ
ZAPOJENO 80 FIREM
147 PROJEKTŮ
2013
13 KATEGORIÍ
ZAHÁJENÍ 16. 5. 2013
PŘEHLED
VÍTĚZNÝCH
PROJEKTŮ
TOP FILANTROP 2004
TOP FILANTROP 2005
První ročník soutěže jsme v roce 2004 vyhlásili
ve spolupráci se sdružením Czech Top 100, jako nový
prestižní žebříček „TOP FIREMNÍ FILANTROP 2004“.
Cílem projektu bylo zviditelnit problematiku firemního
dárcovství a poskytnout pozitivní publicitu firemním
dárcům v České republice prostřednictvím žebříčku firem,
které dárcovství a společenskou odpovědnost považují za
důležitou součást svých podnikatelských aktivit. V tomto
ročníku jsme začínali s třemi kategoriemi, ve kterých jsme
sledovali finanční i nefinanční příspěvky, jež firmy vyčleňují
na filantropické projekty a podporu potřebných oblastí.
Předmětem dotazování byly rovněž údaje týkající se zisku
a obratu, nezbytné pro správné vyhodnocení výsledků.
V roce 2005 jsme se rozhodli soutěž zvýraznit použitím
evaluačních nástrojů, a proto firmy poprvé reportovaly
údaje v žebříčku na základě ověření metodikou
Standard Odpovědná Firma (SOF). Metodika sleduje
přesné údaje týkající se podpory veřejně prospěšných
projektů ze strany firem a zároveň měří účinnost takto
vynaložených prostředků. Nejen díky této skutečnosti,
ale na základě potřeb trhu, jsme dosáhli zásadního nárůstu
přihlášených firem.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
10
Přehled kategorií a vítězů
OBJEM DAROVANÝCH PENĚŽITÝCH PROSTŘEDKŮ
1. ČEZ – 34 MILIONŮ KČ
2. ČESKÁ SPOŘITELNA – 29 MILIONŮ KČ
3. EUROTEL – 20 159 400 KČ
POMĚR DARŮ K HRUBÉMU ZISKU
JOHNSON & JOHNSON – 8 % Z HRUBÉHO ZISKU
VĚCNÉ DARY
MICROSOFT – 9 000 000 KČ
PRVNÍCH DVACET FIREM V ŽEBŘÍČKU
VĚNOVALO DOHROMADY 761 MILIÓNŮ KČ
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
57
Přehled kategorií a vítězů
ABSOLUTNÍ OBJEM DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
1. ČEZ – 199 992 864 KČ
2. ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 154 500 000 KČ
3. MITTAL STEEL OSTRAVA – 88 342 996 KČ
POMĚR DARŮ K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – 26 %
VÝJIMEČNÝ PROJEKT
EUROTEL PRAHA – MINIMALIZACE ŠIKANY
REGIONÁLNÍ DÁRCE
SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ – 12 800 000 KČ
TOP FILANTROP 2006
TOP FILANTROP 2007
V roce 2006 byla cena vyhlášena v rámci 4. celostátní konference CSR a firemní filantropie
s názvem „CSR – značka, která se vyplácí“. Na programu večera bylo vyhlášení vítězů
v jednotlivých kategoriích a předání cen za účasti významných hostů z veřejného života
a podnikové sféry. Cenu pro novináře za podporu rozvoje filantropie v České republice
předal oceněnému novináři osobně její autor, fotograf Tomki Němec. Oproti žebříčku
z roku 2005 bylo firmami proinvestováno na veřejně prospěšné účely o 105 milionu korun
více. Zájem firem o žebříček také vzrostl – přihlásilo se 22 nových firem.
V roce 2007 jsme opět ocenili největší firemní dárce
a výjimečné projekty. Do třetího ročníku se přihlásilo
téměř padesát firem, které dohromady darovaly 758
milionů korun. Nad slavnostním večerem převzali
záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl
Sobotka, velvyslanec Spojených států v ČR Richard
Graber, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
a místopředseda vlády pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra.
Pro ročník TOP Filantrop 2006 jsme zavedli formát sledování údajů, jaký je používán
pro obdobné zahraniční žebříčky: vedle absolutního objemu prostředků darovaných
na veřejně prospěšné účely je sledováno též procento, které daná firma věnovala
z hrubého zisku (v zahraničí z pre-tax profit). V zahraničí bylo tou dobou běžné,
že se darované objemy pohybovaly kolem 1 % z hrubého zisku.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
55
Přehled kategorií a vítězů
ABSOLUTNÍ OBJEM DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
1. ČEZ – 209 167 355 KČ
2. ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 155 000 000 KČ
3. MITTAL STEEL OSTRAVA – 116 169 700 KČ
POMĚR DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI
JOHNSON & JOHNSON – 14 %
REGIONÁLNÍ DÁRCE
DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA – 10 700 000 KČ
FIRMA DO 49 ZAMĚSTNANCŮ
WHIRLPOOL ČR – 1 500 000 KČ
VÝJIMEČNÝ PROJEKT
DROGOVÁ LÉČBA A PREVENCE – ČESKÁ SPOŘITELNA
CENA FÓRA DÁRCŮ PRO NOVINÁŘE
Cena vyjadřuje poděkování za dlouhodobý
přínos k rozvoji filantropie v ČR
BARBORA KROUŽKOVÁ
Údaje v žebříčku zahrnují investice firem na veřejně
prospěšné projekty. Pro účely měření a ověřování
používá celá řada firem mezinárodní metodiku Standard
odpovědná firma – LBG. Pro hodnocení tohoto ročníku
jsme použili právě tuto metodiku.
Mottem tohoto ročníku se stala věta: „Odpovědnost
přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost“.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
47
Přehled kategorií a vítězů
ABSOLUTNÍ OBJEM DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
1. ČEZ – 241 870 386 KČ
2. ČESKÁ SPOŘITELNA – 59 033 154 KČ
3. MÍSTO ČESKÁ POJIŠŤOVNA - 56 448 000 KČ
POMĚR DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI
1. JOHNSON & JOHNSON – 25,30 %
2. WHIRLPOOL ČR – 17,19 %
3. DELOITTE ADVISORY – 8,98 %
VÝJIMEČNÝ PROJEKT
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ – PROJEKT OBČANSKÁ VOLBA
Plzeňský Prazdroj získal ocenění za transparentní přístup
k dárcovství se zapojením veřejnosti a zaměstnanců a za
systematický přístup k rozvoji neziskových organizací
v regionu. Občanská volba je jeden z hlavních programů
firmy v oblasti investice do komunity a firemní filantropie.
Jeho cílem je podpora zdravého rozvoje regionů, v nichž
společnost působí (v Plzni, Frýdku-Místku, Třinecku,
Ostravě a ve Velkých Popovicích). Systém využívá
transparentního rozdělování finančních prostředků,
za aktivní účasti zástupců regionu, jež mají o dění ve městě
a o činnosti neziskových organizací nejlepší přehled.
Program je modelem vzájemné spolupráce mezi všemi
sektory – privátním, státním, neziskovým, mezi veřejností
a zaměstnanci.
ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
DO PROGRAMU FIREMNÍHO DOBROVOLNICTVÍ
GLAXOSMITHKLINE – PROJEKT ORANGE DAY
Orange Day byl jeden z prvních programů firemního
dobrovolnictví v České republice. GlaxoSmithKline nabízí
pomoc svých dobrovolníků těm neziskovým institucím,
které poskytují péči nemocným dětem, pacientům
s onemocněním AIDS a seniorům. Forma pomoci se
odvíjí od typu neziskové organizace. Většinou se jedná
o pomocné manuální práce na zahradě, natírání plotů
nebo pomoc s úklidem po malování či vyklizením půdy.
V domovech důchodců se pak dobrovolníci věnují práci
s klienty, jako je čtení nebo trénink paměti. Vedle manuální
práce pomáhali někteří zaměstnanci marketingového
oddělení též s přípravou propagačních materiálů
a s přípravou budoucí strategie neziskové organizace.
Celkově se do dobrovolnických aktivit zapojuje zhruba
třetina zaměstnanců celé firmy.
„Ocenění je potvrzením správnosti
firemní strategie. Jako ryze česká,
rodinná firma, chceme dělat férové
obchody a chovat se odpovědně
vůči svým zaměstnancům,
partnerům a okolí.“
VLADIMÍR ZÁBRANSKÝ
JEDNATEL SPOLEČNOSTI PRVNÍ CHODSKÁ,
VÍTĚZ KATEGORIE TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2012
A VÍTĚZ ZA ČESKOU REPUBLIKU V CELOEVROPSKÉ
CSR SOUTĚŽI EUROPEAN CSR AWARD
V KATEGORII MALÁ A STŘEDNÍ FIRMA
TOP FILANTROP 2008
Pátý ročník soutěže s sebou přinesl rozšíření kategorií.
Kromě tradičních kvantitativních se dostaly ke slovu i nové
kvalitativní kategorie, a to Výjimečný projekt, který ocenil
zejména inovativní projekty a Dlouhodobá podpora projektu,
který je určen dlouhodobě efektivním veřejně prospěšným
projektům. Celková částka, kterou firmy věnovaly na veřejně
prospěšné projekty, byla 750 milionů korun. Ceny byly
předány v Českém muzeu hudby za účasti velvyslance
USA v ČR Richarda Grabera a velvyslankyně Velké Británie
Lindy Duffieldové.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
44
POČET PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ
59
Přehled kategorií a vítězů
ABSOLUTNÍ OBJEM DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
1. ČEZ – 241 571 961 KČ
2. ČESKÁ SPOŘITELNA – 60 299 525 KČ 3. JOHNSON & JOHNSON – 37 582 849 KČ
POMĚR DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI
JOHNSON & JOHNSON – 30,99 %
Švýcarsko. Cílem této výsadby byla obnova unikátních
lesních ekosystémů na území, které aspiruje na zapsání
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
TOP FILANTROP ZA DLOUHODOBOU EFEKTIVITU
MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA –
PROJEKT POČÍTAČE PROTI BARIÉRÁM
Projekt je určen přímo občanům se zdravotním
hendikepema Microsoft na něm spolupracuje s Kontem
Bariéry, charitativním projektem Nadace Charty 77.
Cílem Počítače proti bariérám je pomoci postiženým
občanům uplatnit se v běžném životě a odstranit
bariéry, které se kolem nich vytvářejí. V tomto úsilí
mají nezastupitelnou úlohu právě počítače a znalost
jejich používání. Díky počítači totiž mohou lidé se
zdravotním hendikepem komunikovat s okolím, nalézt si
kvalitní zaměstnání a stát se tak sociálně i ekonomicky
nezávislými.
TOP FILANTROP V OBLASTI
ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
ČESKÁ SPOŘITELNA – PROJEKT DEN PRO CHARITU
V rámci tohoto projektu umožňuje firma věnovat 2 dny
v roce na charitativní a dobročinné účely. Zaměstnanci
se mohou zapojit do hromadných či individuálních
dnů kdykoli během roku. Pomoc dobrovolníků směřuje
do následujících oblastí: životní prostředí, sociální oblast,
zdravotní oblast, senioři a drogová prevence.
Na metodice obou těchto kategorií odborně spolupracovala
poradenská společnost PwC Česká republika.
CENA ZA VÝJIMEČNÝ PROJEKT
ŠKODA AUTO ČESKÁ REPUBLIKA –
PROJEKT ZA KAŽDÉ PRODANÉ AUTO
V ČR JEDEN ZASAZENÝ STROM
Společnost Škoda Auto zvolila výsadbu stromků jako
symbol firemní orientace na ekologické hodnoty a svého
zájmu přispívat k ochraně životního prostředí. Pilotní
projekt Za každé prodané auto v České republice jeden
zasazený strom odstartoval v roce 2007, kdy bylo vysazeno
65 171 sazenic buku lesního na území Národního parku České
SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ SOUTĚŽE
ORIFLAME – PROJEKT ORIFLAME DĚTEM
Projekt byl realizován ve spolupráci s Nadací
Terezy Maxové. V rámci projektu vznikla
speciální řada výrobků, u kterých zákazníci
vědí, kolik putuje na charitu. Díky tomuto
cause-related marketingovému projektu
putovalo dětem více než 8 milionů korun.
Koncepce projektu vhodně propojila média,
komerční a neziskovou sféru. Tím se program
stal komplexní pro všechny zúčastněné strany.
SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ
VODAFONE – PROJEKT GHETTOUT
Cílem projektu je ukázat veřejnosti, jak se žije
v sociálně vyloučené lokalitě nebo těm, kteří
si myslí, že dostat se z ghetta je jednoduché.
Prostřednictvím této interaktivní hry mají
všichni možnost vyzkoušet si specifické životní
zkušenosti této skupiny lidí.
CENA FÓRA DÁRCŮ PRO NOVINÁŘE
ZA POUTAVÝ A INOVATIVNÍ ZPŮSOB
MEDIALIZACE
DANIELA BRŮHOVÁ – ČESKÝ ROZHLAS
TOP FILANTROP 2009
Pro 6. ročník prestižního žebříčku jsme připravili řadu novinek. Rozhodli
jsme se reagovat na aktuální situaci, kdy v souvislosti s finanční krizí
důvěra ve firmy a jejich dobročinné aktivity značně poklesla a chtěli
podpořit a ocenit ty, které se společenské odpovědnosti věnují skutečně
systematicky. Evropským leaderem v oblasti CSR je Velká Británie,
proto jsme se spojili s naším britským partnerem, organizací Business
in the Community, která v tomto oboru působí již 30 let. Ve spolupráci
s nimi jsme vytvořili unikátní metodiku, která umožňuje firemní projekty
komplexně hodnotit, a to včetně kvality procesů jejich realizace.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
59
POČET PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ
86
Přehled kategorií a vítězů
FIRMA PRACUJÍCÍ VE PROSPĚCH KOMUNITY
Hlavní kvalitativní kategorie, v rámci které jsou hodnoceny veřejně
prospěšné projekty velkých firem s více než 250 zaměstnanci.
Je určena pro firmy, které se systematickým způsobem angažují
v komunitě a ve prospěch místa, kde působí. Hodnocení probíhalo
na základě sledování kritérií jako jsou oblast angažovanosti firmy
v komunitě, partnerství a přístup firmy, zapojování zaměstnanců
a leadership a měření, evaluace a komunikace.
VODAFONE CZECH REPUBLIC
PARTNERSTVÍ SE ZÁKAZNÍKY
OD ROKU 2008 PROJEKT UMOŽŇUJE PRÁVNÍ
POMOC NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM.
SPORADICKY SE OBJEVUJÍ I VÝPOMOCI
V OBLASTI IT NEBO EXTERNÍ KOMUNIKACE.
V ROCE 2007 SE DO PROJEKTU ZAPOJILO
600 DOBROVOLNÍKŮ – POMÁHALI
V 65 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH
PO CELÉ ČR.
Cena pro projekt, který účinně zapojuje zákazníky do veřejně
prospěšného projektu. Při hodnocení byl brán zřetel na partnerský
přístup, efektivitu a konkrétní dopady pro vybraný projekt.
SPAR ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST – PROJEKT TERIBEAR
Produkty charitativní kolekce Teribear jsou exkluzivně k dispozici
v obchodní síti Interspar a Spar a výtěžek z jejich prodeje je určen
na pomoc znevýhodněným. Partnerem projektu je Nadace Terezy
Maxové dětem.
PARTNERSTVÍ SE ZAMĚSTNANCI
Cena je určena projektu, ve kterém jsou efektivně zapojeni
zaměstnanci do veřejně prospěšných aktivit v rámci strategie
firmy. V rámci hodnocení kandidátů na tuto cenu byly reflektovány
především faktory jako dlouhodobá strategie, efektivita a partnerský
přístup k zaměstnancům.
ČESKÁ SPOŘITELNA –
PROJEKT UMOŽŇUJEME ZAMĚSTNANCŮM POMÁHAT
V projektu firemního dobrovolnictví Česká spořitelna poskytuje
svým zaměstnancům podmínky pro pomoc ve veřejně prospěšných
organizacích. Svým rozsahem a formou projekt přispívá ke kultivaci
firemního prostředí ve vztahu k společenské odpovědnosti.
ROZVOJ PARTNERSTVÍ VE PROSPĚCH KOMUNITY
PRVNÍ CHODSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST –
PROJEKT SCHODY DO ŽIVOTA
Projekt podporuje děti z dětských domovů. Jeho cílem je
poskytnout zázemí a podmínky k tomu, aby se studenti mohli vyučit
řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu.
ABSOLUTNÍ OBJEM DARŮ
1. ČEZ – 1 261 274 376 KČ
2. OKD – 78 506 200 KČ
3. ČESKÁ SPOŘITELNA – 3 50 440 423 KČ
SKOKAN ROKU
Cena pro společnost, která se ročníku účastní poprvé a získala
nejlepší umístění v jedné ze sledovaných kategorií TOP Filantrop.
SKOK V KATEGORII NEJVÍCE
POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDKŮ
OKD: 78 506 200 KČ
POMĚR DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ
K HRUBÉMU ZISKU SPOLEČNOSTI:
KPMG ČESKÁ REPUBLIKA – 19,61 %
OSOBNOST ROKU
Ladislav Čerych za osobní mecenášství a celoživotní přínos
a Martin Kovář za rozvoj firemní odpovědnosti.
TOP FILANTROP 2010
V TOMTO ROČNÍKU, KROMĚ TŘÍ CEN
ZA ODPOVĚDNÝ LEADERSHIP, UDĚLIL BYZNYS
PRO SPOLEČNOST JEŠTĚ CENY ZA PROJEKTY
V PĚTI STRATEGICKÝCH OBLASTECH.
Navíc jsme v tomto roce úzce spolupracovali
s britskou organizací Business in the Community.
Finalisté české soutěže TOP Filantrop v kategorii
Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci
byli zároveň hodnoceni dle dalších kritérií
v rámci Evropské ceny za firemní dobrovolnictví
2011, vyhlášené při příležitosti Evropského roku
dobrovolnictví.
Jedna z cen byla určena osobnosti, která se
významným způsobem angažuje ve společnosti.
O vítězi ceny mohla poprvé hlasovat i veřejnost.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
48
POČET PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ
95
Přehled kategorií a vítězů
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ VELKÁ FIRMA
CENA PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE
PRO VELKOU FIRMU ZA SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP
Cena pro velké firmy, které se systematickým
a inovativním způsobem angažují v komunitě, mají
profesionální přístup, sledují dopad své činnosti
a jsou leadery v této oblasti.
VODAFONE CZECH REPUBLIC
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA
CENA PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE PRO STŘEDNÍ
A MALOU FIRMU ZA SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP
Oceňuje firmy za jejich komplexní a inovativní přístup
ke komunitě ve všech hlavních oblastech.
LMC
NEJLEPŠÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE
CENA PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST
ZA ROZVOJ SPOLEČNÝCH VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ FIREM A ORGANIZACÍ
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC –
OPEN AIR FESTIVAL
Projekt společnosti Telefónica O2 Czech Republic
– Open Air Festival – byl zaměřen na změnu
naučeného chování účastníků multikulturního
festivalu. Ve spolupráci s pořadající agenturou
Abaton Production a environmentálním partnerem
BIOplanetou podpořila Telefónica O2 realizaci
„zeleného“ festivalu v České republice. Více než 90 %
vytříděného odpadu z celé akce, ekologická doprava
a řada dalších nástrojů strhla přes 18 tisíc návštěvníků
a udělala festival opravdu výjimečným. Festival
uspěl se zeleným konceptem i v mezinárodní soutěži
The Greener Festival Award (GFA).
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PARTNERSTVÍ
SE ZAMĚSTNANCI
CENA ČESKÉ SPOŘITELNY ZA ODPOVĚDNÝ
PŘÍSTUP FIRMY K ZAMĚSTNANCŮM
Cena pro firmu, která zavedla nástroje pro zapojování
zaměstnanců do veřejně prospěšných programů
a aktivně podporuje angažovanost svých
zaměstnanců ve spolupráci veřejně prospěšného
a podnikatelského sektoru.
T-MOBILE CZECH REPUBLIC –
JEDEN DEN PRO VÁŠ DOBRÝ SKUTEK
Program Jeden den pro váš dobrý skutek existuje v T-Mobile
od roku 2005. Díky němu mohou pracovníci strávit jeden
den v roce placený firmou pomocí potřebným nebo veřejně
prospěšnou činností. Placený den v roce, který mohou
zaměstnanci využít na dobrovolnictví, začal T-Mobile poskytovat
jako jedna z prvních firem v ČR. T-Mobile se snaží do všech
svých CSR aktivit zapojovat maximum zaměstnanců – nabízí jim
takové spektrum možností, aby si vybral opravdu každý. Počet
zapojených zaměstnanců neustále stoupá. Z původních 109
v roce 2005 se zapojilo už skoro 600 dobrovolníků, a to včetně
top managementu.
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PARTNERSTVÍ
SE ZÁKAZNÍKY A DODAVATELI
Cena pro firmu, která aktivně řídí dopad své komerční činnosti
a vyráběných produktů a služeb na společnost v nejširším
kontextu. Oceňuje inovativní způsoby komunikace se zákazníky
a dodavateli s cílem zvýšit jejich povědomí o sociálních,
ekologických a zdravotních vlivech výrobků, služeb a komerční
činnosti firmy.
RAIFFEISENBANK – eKONTO PRO CHARITU
Raiffeisenbank na konci roku 2008 zahájila kampaň eKonto
pro charitu, která umožňuje všem klientům banky pravidelně
přispívat ve prospěch vybraných neziskových subjektů. Banka
měsíčně poukazuje všem klientům splňujícím věrnostní kritéria
bonus 20 Kč, jehož se každý klient může prostřednictvím svého
internetového bankovnictví vzdát ve prospěch čtyř neziskových
subjektů: NROS – Pomozte dětem!, Český červený kříž, Konto
bariéry, H. Stepic CEE Charity. Cílem projektu je zvýšit povědomí
o možnostech a podpoře neziskového sektoru u klientů i širší
veřejnosti, a umožnit tak klientům se do této pomoci zapojit
jednoduchým a motivačním způsobem. Dalším z cílů je podpořit
neziskový sektor finančně a klíčový produkt propojit se CSR
strategií.
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Cena pro firmu, která dodržuje etické a environmentální předpoklady
odpovědného přístupu k životnímu prostředí, snaží se minimalizovat svůj
negativní dopad na životní prostředí a aktivně propaguje svůj odpovědný
přístup svým zaměstnancům, partnerům i veřejnosti. Na přípravě této kategorie
odborně spolupracovala Nadace Partnerství a Ekologický institut Veronica.
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA –
ŠETRNĚ A ZDRAVĚ
Zdravé životní prostředí je nutnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost
společnosti. Proto při výstavbě nového ústředí v Praze v Radlicích dbala ČSOB
na ekologické aspekty. Výsledkem je přátelská, otevřená a vstřícná budova, která
je ohleduplná ke svému okolí. Ekologické myšlení se snaží ČSOB podporovat
i u svých zaměstnanců. V roce 2009 je oslovila ekologickou kampaní Šetrně
a zdravě. Každý měsíc se zaměstnanci mohli účastnit přednášek na téma
Šetrný spotřebitel, Nízkoenergetické a pasivní domy aj., které byly realizovány
ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Kampaň Šetrně a zdravě i bez velkých
finančních zdrojů dosáhla toho, že se velká část zaměstnanců zamyslela nad
svým způsobem života. Společnost díky vhodně koncipovaným aktivitám
podpořila ekologické myšlení zaměstnanců.
NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ ZA NEJVÍCE POSKYTNUTÝCH
PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ
1. ČEZ – 374 528 313 KČ
2. OKD – 134 000 000 KČ
3. ČESKÁ SPOŘITELNA – 53 130 091 KČ
NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ ZA VĚNOVÁNÍ NEJVĚTŠÍ
ČÁSTI ZISKU V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ
KPMG ČESKÁ REPUBLIKA
Poměr výše prostředků vůči hospodářskému výsledku 16,90 %.
Na přípravě kvantitativních kategorií odborně spolupracovala
společnost PwC Česká republika.
OSOBNOST ROKU
Vítěz čtenářského hlasování na Aktuálně.cz
ŠIMON PÁNEK
Za dlouholetou osobní angažovanost v humanitární oblasti
a zapojování firem do podpory lidských práv.
„V kategorii velkých firem
je portfolio přihlášených
firem celkem stabilní,
roste ale i počet v kategorii
malých firem, které se
systematicky začínají
o oblast CSR zajímat.“
MILAN MEDEK
ŘEDITEL ÚSEKU MARKETINGU
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA
A POROTCE TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2011
Cenu za odpovědný přístup a inovace mohly firmy získat
v devíti kategoriích. Porota ocenila inovace v životním
prostředí, angažovanost v řešení problémových oblastí
i projekty malých českých firem. Tento ročník přinesl
výrazný posun v kvalitě firemních strategií. Výrazněji
posílily i průmyslové firmy, a patrná byla i rostoucí role
generálních ředitelů a majitelů firem v tématu odpovědného
podnikání. Pozitivně byly také hodnoceny projekty, které
se věnují integraci zaměstnanců na trh práce. Slavnostním
večerem v Divadle Archa provázel Jaroslav Dušek.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
60
POČET PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ
127
Přehled kategorií a vítězů
TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA
CENA SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
HOTEL ADRIA PRAHA
ODPOVĚDNÝ LEADER
CENA SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
ZA OSOBNÍ PŘÍNOS K ROZVOJI ODPOVĚDNOSTI A CSR
JAN SVĚTLÍK,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA VÍTKOVICE
NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI
Cena pro firmu, která zavedla systémové nástroje
pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně
prospěšného sektoru a řešení společenských problémů
a aktivně podporuje jejich angažovanost v dané oblasti.
KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP –
PROJEKT ZAMĚSTNANCI PRO LEPŠÍ ŽIVOT
Aktivita zahrnuje projekty Den pro lepší život a Strom
pro lepší život. Prvním je celoroční firemní dobrovolnictví
a druhým je vánoční projekt, kdy nakupují zaměstnanci ze
svých prostředků dárky pro klienty vybraných neziskových
organizací. V loňském roce se projektu zúčastnilo
538 dobrovolníků.
INOVÁTOR V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
CENA SPOLEČNOSTI TETRA PAK ČESKÁ REPUBLIKA
Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobého inovativního
projektu zavádí opatření vedoucí ke snižování dopadu
činnosti firmy na životní prostředí nebo nabízí svým
zákazníkům a klientům produkty a služby, které jim
umožňují výrazné snížení jejich ekologické stopy.
UNILEVER ČR – PROJEKT GREEN OFFICE 2011
Projekt má za cíl snížit spotřebu elektřiny, emise CO2
a množství vyprodukovaného odpadu o 10 %. Tato
iniciativa se zaměřuje na pražskou centrálu a souběžně byla
aplikována i v Maďarsku a na Slovensku. Nejdůležitějším
cílem projektu je informovat a motivovat zaměstnance,
aby se naučili ekologicky šetrnějším způsobům a změnou
svých každodenních činností přispěli k úspěšnému snížení
ekologické stopy.
NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ VE SPOLUPRÁCI S PWC
ČESKÁ REPUBLIKA ZA VĚNOVÁNÍ NEJVĚTŠÍ ČÁSTI
ZISKU V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ HODNOTY
POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDKŮ VŮČI VÝŠI
TRŽEB SPOLEČNOSTI
JOHNSON & JOHNSON
Poměr výše poskytnutých prostředků vůči tržbám
společnosti: 0,98 %.
NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ VE SPOLUPRÁCI S PWC
ČESKÁ REPUBLIKA ZA NEJVÍCE POSKYTNUTÝCH
PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ
1. ČEZ – 374 302 963 KČ
2. OKD – 134 000 000 KČ
3. ČESKÁ SPOŘITELNA – 60 606 998 KČ
SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT
CENA SPOLEČNOSTI TESCO SW
Cena za inovativní projekt, který podporuje a rozvíjí
společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální
témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá
k jejich řešení.
ŠKODA AUTO –
PROJEKT SÍŤ CHRÁNĚNÝCH PRACOVIŠŤ:
ZDRAVOTNÍ POOL
Program se zaměřuje především na zřizování chráněných
pracovišť pro starší zaměstnance nebo zaměstnance se
zdravotními omezeními. V rámci tohoto programu
jim nabízí změny pracovního místa s garantovaným
původním příjmem po určitou dobu, rekvalifikace,
rehabilitační pobyty s finančním příspěvkem, pět
pracovních dnů placeného volna navíc, atd.
PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI
CENA SPOLEČNOSTI LMC
ODPOVĚDNÝ PRODUKT A MARKETING
CENA SPOLEČNOSTI TCHIBO
Cena pro firmu, která efektivně uplatňuje principy
odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti produktového
portfolia a marketingu. Je určena firmám, které vyvíjejí
nebo zavádějí produkty, které slouží některé znevýhodněné
skupině nebo aktivně přispívají k odpovědnému přístupu
spotřebitelů, a to v jakékoliv oblasti společenské
odpovědnosti.
KONZUM, OBCHODNÍ DRUŽSTVO –
PROJEKT JSME TU DOMA
Projekt zaměřený na podporu českých lokálních výrobců
potravin a jejich výrobků spojil obchodní družstvo a jeho
lokální dodavatele čerstvého zboží. Družstvo ve svých
95 prodejnách nabízí přes 97 % pečiva od lokálních pekařů
či 95 % uzenin vyrobených v lokalitě Orlickoústecka.
Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobého inovativního
projektu zavedla systémové interní procesy zaměřené
na péči o lidské zdroje a podporu spokojenosti a rozvoje
zaměstnaných.
ČESKÁ SPOŘITELNA – PROJEKT DIVERSITAS
Projekt na podporu zaměstnávání a kariérního růstu
žen, má pomocí zvýhodněných podmínek pro rodiče
pečujících o malé děti, zlepšit integraci matek po mateřské
dovolené zpátky do pracovního procesu. Ve společnosti
Česká spořitelna tvoří 74 % zaměstnanců ženy, přičemž
v pobočkové síti je to až 85 %.
TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2012
V roce 2012 se soutěž rozrostla na 13 kategorií, do kterých
se přihlásilo osmkrát více firem než v roce 2004. Ocenění
obdržely společnosti, které jsou ve svém podnikání inspirací
pro své okolí a do svých strategií zahrnují odpovědný
přístup k životnímu prostředí, zaměstnancům, k místu
kde působí či vůči zákazníkům a obchodním partnerům.
Předávání cen v České národní bance moderovala za účasti
200 hostů Simona Babčáková.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
80
POČET PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ
156
Přehled kategorií a vítězů
TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA
Tato kategorie oceňuje firmy za odpovědné a udržitelné
podnikání a komplexní a inovativní přístup ve všech
hlavních oblastech CSR.
SKANSKA
Skanska má vypracovanou strategii udržitelného podnikání
a sleduje a reportuje její dodržování. Komise zejména
ocenila komplexní přístup, který je průkopnický v oboru
stavebnictví. Skanska se aktivně podílí na zlepšování
prestiže oboru, má přísná a jasná kritéria v oblasti etiky.
Je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné
zakázky a podporuje transparentnost veřejných zakázek
v České republice.
TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA
CENA SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Cena pro střední a malou firmu za společensky odpovědný
přístup k podnikání ve všech hlavních oblastech CSR.
PRVNÍ CHODSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Komise ocenila dlouhodobost a různorodost přístupu
firmy. Odpovědnost je součástí firemní kultury a strategie.
Firma má pro své zaměstnance systém benefitů a vytváří
podmínky pro zapojení zaměstnanců do CSR, včetně
projektu První chodská kapka krve. Firma aktivně
podporuje projekt Schody do života, v rámci něhož
zaměstnává děti z dětského domova, o které se také
zaměstnanci aktivně starají.
REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU
CENA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ,
PARTNER CENY REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Cena pro odpovědné prodejce, kteří systematicky rozvíjejí
své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti
s důrazem na podporu regionu, kde působí.
KONZUM, OBCHODNÍ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
KONZUM vytvořil a podporuje model, ve kterém pomáhá
místním producentům prodávat své výrobky a výpěstky
v regionu. Tento model je zákazníkům komunikován
v rámci projektu Jsme tu doma, díky němuž se podařilo
dosáhnout nadstandardního podílu v zásobování lokálními
potravinami. Některé produkty družstvo prodává výhradně
z regionu (97 % je lokální pečivo, 95 % uzenina od lokálních
výrobců).
ODPOVĚDNÝ HOTEL A RESTAURACE
CENA SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Cena pro odpovědné hotely a restaurace, které
systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé
udržitelnosti.
OREA WELLNESS HOTEL SANTON
OREA Wellness Hotel Santon vnímá téma společenské
zodpovědnosti a ekologie jako přirozenou součást svého
fungování. V Brně a okolí již třetím rokem ve spolupráci
s městskou částí Brno-Bystrc organizuje farmářské trhy.
Nově byla akce v tomto roce rozšířena o Bylinkový trh.
V roce 2011 byl hotel také jedním z hlavních organizátorů
Festivalu zdraví a pohody, který se na podzim 2012 stal,
za podpory kanceláře statutárního města Brna, stěžejní
akcí projektu Brněnské dny pro zdraví.
SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT
CENA SPOLEČNOSTI NEW WORLD RESOURCES
Cena za inovativní projekt, který podporuje a rozvíjí
společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální
témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá
k jejich řešení.
ACCENTURE – PROJEKT ACCENTURE ACADEMY
Accenture Academy je unikátní projekt v partnerství
s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí,
prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti
a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu
v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. Projekt
pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy
a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti.
FIRMA VSTŘÍCNÁ SENIORŮM
CENA SPOLEČNOSTI GLAXOSMITHKLINE
Cena pro firmu, která realizuje efektivní projekty zaměřené
na vzájemně prospěšnou spolupráci mezi generacemi nebo
systémové programy zacílené na podporu, rozvoj a využití
potenciálu seniorů. Cena byla vyhlášena pod záštitou
MPSV ČR při příležitosti Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.
ŠKODA AUTO – PROGRAM SENIORITY
Speciální program, v rámci něhož například aktivně řeší
vhodnost pracovní pozice svých seniorů nebo zajišťuje
a organizuje preventivní programy, které mají význam
pro upevňování zdraví. Společnost navíc vytvořila 200
pracovních pozic na chráněných pracovištích, které jsou
rovněž určeny i pro seniory. Program je zaměřen tak, aby se
zkušenosti seniorů mohly i nadále uplatňovat v praxi, neboť
lidé v seniorském věku strávili ve škodovce většinu svého
pracovního života.
PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI
CENA SPOLEČNOSTI LMC
Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobého inovativního
projektu zavedla systémové interní procesy zaměřené
na péči o lidské zdroje a podporu spokojenosti a rozvoje
zaměstnanců.
DELL COMPUTER – ZÁSADY PRÁCE Z DOMOVA
Oceněný projekt nabízí zaměstnancům, jejichž pracovní
pozice umožňuje práci na dálku, pracovat i mimo kanceláře
společnosti. V současné době se účastní projektu
zhruba 20 % všech zaměstnanců české pobočky a jejich
počet stále roste. Projekt přinesl větší spokojenost
a motivovanost zaměstnanců, nižší náklady na pronájem
kancelářských prostor a zejména větší harmonii mezi
osobním a pracovním životem zaměstnanců firmy.
NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI
CENA POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA
Cena pro firmu, která zavedla systémové nástroje
pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně
prospěšného sektoru a řešení společenských problémů
a aktivně podporuje jejich angažovanost v dané oblasti.
LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
CENA SPOLEČNOSTI TETRA PAK ČESKÁ REPUBLIKA
Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobého inovativního
projektu zavádí opatření vedoucí ke snižování dopadu
činnosti firmy na životní prostředí nebo nabízí svým
zákazníkům a klientům produkty a služby, které jim
umožňují výrazné snížení jejich ekologické stopy.
ČEZ – PROJEKT DOBROVOLNÍCI A DÁRCI Z ČEZ
Zaměstnanci Skupiny ČEZ ze všech regionů ČR poskytují
dobrovolně práci či peníze na dobrou věc. Přes 400
dobrovolníků pomohlo téměř 50 neziskovkám ve všech
regionech ČR, a to za aktivní podpory managementu.
Současně stovky zaměstnanců podpořily neziskové
organizace či mimořádné události formou sbírky.
FIRMA A MĚSTO
CENA SPOLEČNOSTI VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA
Cena za projekt realizovaný ve spolupráci s místní
samosprávou, který podporuje a rozvíjí udržitelné
fungování dané lokality.
OKD – PROJEKT ORLOVÁ: SÍDLIŠTĚ ŽIJE
Komise ocenila program Sídliště žije, který finančně
podporuje inovativní projekty obnovy komunitního života
na velkých sídlištích. Snahou projektů je nejen investiční
obnova dvou zanedbaných částí města, ale také renesance
vztahů mezi lidmi a přirozená spolupráce všech, kterým
není osud města lhostejný: např. projekt Letňák – Areál
pro všechny – obnova zchátralého letního kina a projekt
Vesele uprostřed sídliště – přeměna nevyužívané zahrady
mateřského centra na místo, které bude sloužit k trávení
volného času dětí i dospělých.
ČSAD HAVÍŘOV – IMPLEMENTACE
EKOLOGICKÉ DOPRAVY V HAVÍŘOVĚ
Ocenění projektu za aktivní zlepšování vlivu na životní
prostředí, zejména ovzduší na území města Havířova,
a to tím, že snižuje emise škodlivin z autobusů. Tohoto
se podařilo dosáhnout nákupem a uvedením do provozu
autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG),
vybudováním čerpací stanice na CNG a snížením
energetické náročnosti budov a dalšími navazujícími
nástroji.
ODPOVĚDNÝ PRODUKT A MARKETING
CENA SPOLEČNOSTI TCHIBO PRAHA
Cena pro firmu, která efektivně uplatňuje principy
odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti produktového
portfolia a marketingu. Je určena firmám, které vyvíjejí
nebo zavádějí produkty, které slouží některé znevýhodněné
skupině nebo aktivně přispívají k odpovědnému přístupu
spotřebitelů, a to v jakékoliv oblasti společenské
odpovědnosti.
TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC –
PROJEKT OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ
SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Projekt je zaměřený na péči o handicapované zákazníky.
Obsahem nabídky společnosti jsou nejen speciální zařízení,
ale i slevy pro zákazníky s handicapem, kterých je u firmy
přes 50 tisíc. V provozu je i linka Hovor pro neslyšící. V roce
2012 byl spuštěn koncept O2 Guru, kdy jsou zástupci firmy
speciálně vyškoleni na komunikaci s handicapovanými
zákazníky. Školení připravili sami handicapovaní lektoři
a absolvovalo jej celkem 130 zaměstnanců.
NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ
Cena za největší objem poskytnutých prostředků,
věnovaných na řešení společenských problémů a podporu
veřejně prospěšného sektoru.
1. ČEZ – SPOLEČNOST VĚNOVALA 376 769 964 KČ
NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY
2. OKD – 79 869 884 KČ
3. ČSOB – 55 867 764 KČ
NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE
CENA FÓRA DÁRCŮ
JOHNSON & JOHNSON – POMĚR VÝŠE
POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDKŮ VŮČI TRŽBÁM
SPOLEČNOSTI JE 0,79 %.
Na přípravě těchto kategorií odborně spolupracovala
společnost PwC Česká republika.
ODPOVĚDNÝ LEADER
CENA SPOLEČNOSTI TESCO SW ZA OSOBNÍ
PŘÍNOS K ROZVOJI SPOLEČNOSTI A CSR
Cena pro osobnost roku oceňuje jednotlivce z byznysu a je
udělována platformou Byznys pro společnost. Oceňuje
osobnost, která se významným způsobem zasloužila
o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem
a osobní odpovědnosti vůči společnosti. Výsledného vítěze
vybírají čtenáři Aktuálně.cz.
MILOSLAV HLAVSA,
ŘEDITEL DRUŽSTVA KONZUM ÚSTÍNAD ORLICÍ
Miloslav Hlavsa působí v čele Konzumu, který prosazuje
odpovědnost přímo v principu firmy. Osobně se zasazuje
o podporu místních výrobců a podporuje lokální
udržitelnost. Miloslav Hlavsa aktivně prosazuje férový
obchod, jeho etický přístup k obchodu lze vidět u výběru
dodavatelů, v přístupu k zákazníkům, členům i regionu.
Pokud výrobky neodpovídají etice a potřebám regionu,
nejsou v Konzumu prodávány. Přesto patří družstvo k těm
nejziskovějším.
POČTY
SOUTĚŽÍCÍCH
V PROJEKTOVÝCH
KATEGORIÍCH
2012
3
REGIONÁLNÍ
OBCHODNÍK
4
FIRMA
VSTŘÍCNÁ
K SENIORŮM
5
ODPOVĚDNÝ
HOTEL
A RESTAURACE
13
PRACOVIŠTĚ
BUDOUCNOSTI
20
SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ
PROJEKT
9
ODPOVĚDNÝ
PRODUKT
A MARKETING
6
FIRMA
A MĚSTO
8
NEJANGAŽOVANĚJŠÍ
ZAMĚSTNANCI
14
LEADER
V ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ
15
NEJVĚTŠÍ/
NEJŠTĚDŘEJŠÍ
FIREMNÍ
DÁRCE
Zapojujeme veřejné
činitele do oceňování
odpovědného podnikání.
ZA POSLEDNÍCH 10 LET PODPOŘILY SVOU ZÁŠTITOU
ČI ÚČASTÍ CENY TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA TYTO OSOBNOSTI
Rút Bízková
v r. 2010 náměstkyně ministra, MŽP ČR
Lenka Kohoutová
poslankyně PČR, předsedkyně správní rady NFOZP
Petr Bendl
ministr, Ministerstvo zemědělství ČR
Jan Michal
ředitel Zastoupení Evropské komise
v České republice
William J. Cabaniss
v r. 2004 velvyslanec USA v České republice
Bedřich Danda
náměstek ministra, MPO ČR
Linda Duffield
v r. 2008 velvyslankyně Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
Jan Dusík
v r. 2007 náměstek ministra, MŽP ČR
Jan Dobeš
náměstek pro sociální začleňování
a rovné příležitosti, MPSV ČR
Petr Nečas
předseda vlády České republiky
Miroslava Němcová
předsedkyně Poslanecké Sněmovny PČR
Martin Plíšek
náměstek ministra zdravotnictví, MZ ČR
Stuart Schaag
obchodní rada Velvyslanectví
Spojených států v Praze
Karel Schwarzenberg
ministr zahraničních věcí ČR
Hana Frištenská
sekretariát Rady vlády pro neziskové organizace
Přemysl Sobotka
předseda Senátu Parlamentu ČR
Richard W. Graber
v r. 2008 velvyslanec Spojených států v ČR
Hana Šilhánová
ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
Petr Hejma
v r. 2009 starosta městské části Praha 1
Milan Štěch
předseda Senátu PČR
Martin Jahn
v r. 2004 místopředseda vlády ČR pro ekonomiku
Karel Vít
ředitel, odbor implementace fondů EU, MPSV ČR
Michael Kocáb
v r. 2009 ministr vlády ČR pro lidská práva
Alexandr Vondra
místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti
Motivujeme
k rozvoji odpovědného
podnikání v praxi
SOUTĚŽ JIŽ 10 LET OCEŇUJE FIRMY,
KTERÉ SE DLOUHODOBĚ A STRATEGICKY
VĚNUJÍ ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ
A MOTIVUJE JE K ROZVOJI ODPOVĚDNÉHO
A UDRŽITELNÉHO BYZNYSU V PRAXI.
Děkujeme všem členům
hodnotící komise,
kteří se během let do hodnocení
projektů a strategií zapojili:
HODNOTÍCÍ KOMISI TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
TVOŘÍ VŽDY ZÁSTUPCI NEZISKOVÉHO A KOMERČNÍHO SEKTORU
A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÉ SE AKTIVNĚ PODÍLEJÍ
NA ROZVOJI CSR V ČESKÉ REPUBLICE.
Salvador Anglada
v r. 2009 generální ředitel, Telefónica O2 Czech Republic
Tomáš Babáček
advokát, Ambruz & Dark, advokáti
Jiří Balík
rektor, Česká zemědělská universita
Vesselin Barliev
Public Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj
Vladimír Bártl
ředitel sekce podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kateřina Böhmová
tisková mluvčí a ředitelka Odboru komunikace, MZe ČR
Lenka Břeská
CSR Manager, GlaxoSmithKline
Robert Břešťan
v r. 2010 šéfredaktor, Český rozhlas, Rádio Česko
Vera M. Budway-Strobach
Program Manager, Diversity & Inclusion Česká spořitelna
Jan Dobeš
náměstek pro sociální začleňování a rovné příležitosti,
MPSV ČR
Dalibor Dostál
Brand Access & Corporate Affairs Manager, Novartis
Karel Doubek
ředitel, Hotel Adria
Vladimíra Drbalová
zástupce pro mezinár. organizace a EU,
Svaz průmyslu a dopravy
Zuzana Dvořáková
vedoucí katedry personalistiky, VŠE
Jiří Herzmann
Factum Invenio
Martin Jašmínský
Hospodářské noviny
Tomáš Jindříšek
v r. 2010 ředitel, Ogilvy Interactive
Drahomíra Mandíková
Corporate Affairs Manager
Plzeňský Prazdroj
Petr Skondrojanis
Business Development Manager,
LMC
Petra Mašínová
ředitelka PR a komunikace, OKD
Hana Šilhánová
ředitelka, Nadace rozvoje občanské
společnosti
Pavlína Kalousová
členka Leadership teamu BpS
Milan Medek
ředitel marketingu,
Kooperativa pojišťovna
Simona Kaňoková
specialista public relations-senior,
ČEZ a.s
Petr Milas
ředitel Odboru administrace podpory
kvalitních potravin, SZIF
Radka Kaslová
v r. 2010 tajemnice nadace,
Česká spořitelna
Jaroslava Mildorfová
odborná konzultantka
pro oblast RP ve firemní praxi
Lenka Kohoutová
poslankyně PČR, předsedkyně
správní rady NFOZP
Pavel Nepala
Managing Partner, Renomia
Alexandra Korman
ředitelka marketingu, Consumer
Segment, T-Mobile
Luděk Niedermayer
ředitel konzultingu, Delloite
Mikuláš Ostatnický
šéfredaktor, Wolters Kluwer ČR
Tereza Kostková
herečka, Nadační fond Veselý senior
Jarmila Plachá
Chief Marketing Officer, GE Money
Martin Kovář
ředitel rozvoje péče o klienta, ČSOB
Ján Polák
v r. 2010 referent specialista,
MŽP ČR
Eva Kučerová
ředitelka komunikace a marketingu
Veolia Eau pro kontinentální Evropu
Miroslav Kundrata
ředitel, Nadace Partnerství
Anna Putnová
poslankyně PČR, děkanka FP VUT
v Brně VUT Brno
Tomáš Rak
manažer udržitelného rozvoje,
New World Resources
Dana Dvořáková
ředitelka korporátní komunikace, Telefónica Czech Republic
Zita Lara
v r. 2010 výkonná ředitelka
a jednatelka, Česká společnost
pro rozvoj lidských zdrojů
Yvonna Gailly
ředitelka, Ekologický institut Veronica
Lenka Luňáčková
HR Manager, Tchibo Praha
Jana Riebová
viceprezidentka pro obchodní
příležitosti, Česká společnost
pro rozvoj lidských zdrojů
Milan Hejl
Managing Partner AMI Communications
(člen Leadership teamu BpS)
Libor Malý
zakladatel společnosti LMC
(člen Leadership teamu BpS)
Michal Růžička
šéfredaktor, CSR fórum
(člen Leadership teamu BpS)
Vladek Šlezingr
generální ředitel IBM Česká republika
(člen Leadership teamu)
Jiří Šuchman
v r. 2010 ředitel vnějších vztahů,
Telefónica O2
Josef Tesařík
generální ředitel, TESCO SW
Ondřej Tomas
generální ředitel, Geodis Brno
(člen Leadership teamu BpS)
Jakub Unger
obsahový ředitel, Centrum Holdings
(člen Leadership teamu BpS)
Vendula Valentová
CSR manažerka,
Veolia Voda Česká republika
Karel Vít
ředitel, odbor implementace
fondů EU, MPSV ČR
Michal Vyšín
člen výkonného výboru,
Hospodářství a ekonomika
Czeslaw Walek
náměstek ministra
pro lidská práva
Hana Zmítková
ředitelka pro styk s veřejností
a životní prostředí,
Tetra Pak Česká republika
Jiří Zouhar
partner, PwC Česká republika
DĚKUJEME VŠEM FIRMÁM,
KTERÉ SE V PRŮBĚHU LET
DO SOUTĚŽE ZAPOJILY:
3M Česko
ABB
Accenture
Active 24
Adler Czech
Ahold
Akzo Nobel Coatings CZ
Allen & Overy
Allianz Pojišťovna
Alpiq Generation
Ambruz & Dark, advokáti
ANECT
Arch.Design
Arthurinvest
Asseco Česká republika
Aviva, životní pojišťovna
Avon Cosmetics
AXA Česká republika
B. Braun Medical
Barclays Capital Services Limited
Bohemia Sekt
ČEPS
CETELEM ČR
ČEZ
Cisco Systems ČR
Citibank Europe
Conseq Investment Management
CPI Hotels
CS CABOT
Česká pojišťovna
Česká produkční 2000
Česká rafinérská
Česká spořitelna
Dalkia Česká republika
Česká televize
Českomoravská hypoteční banka
ČSOB
Český porcelán
ČSAD Havířov
DAMOVO Česká republika
Danone
DC Vision
DELL Computer
Deloitte Česká republika
DHL Express
DIRECT pojišťovna
dm drogerie markt
E.ON Česká republika
eBrána
ELROZ
ENERGIE AG BOHEMIA
Euro RSCG
Eurotel Praha
FEZKO
Financia
FREEBOARD EUROPE
FTL – First Transport Lines
GE Money Bank
GlaxoSmithKline
Globus ČR
GENOSERVIS
GfK Czech
Globus ČR
HRG Česká republika
HEINEKEN Česká republika
Henkel ČR
HESTEGO
Hotel Adria Praha
Chateau Mcely
Chemoplast
IBM Česká republika
Inekon Group
ING Bank
Inreko
Isolit – Bravo
Jednota, spotřební družstvo
České Budějovice
Johnson & Johnson
Komerční banka
K2 Finance
Konzum, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí
Kooperativa pojišťovna
Kovohutě Příbram nástupnická
KPMG Česká republika
KVADOS
L´Oréal
LBBW Bank CZ
Letiště Praha
Linde Gas
LMC
M.C.Triton
Mc Donald´s ČR
MEDIAN
MERO ČR
Metrostav
Microsoft ČR
Model obaly
Mostecká uhelná společnost
Moštárna Hostětín
MUCOS Pharma CZ
Nestlé česko
Ogilvy Public Relations
Nutricia
OEZ
OKD
Oriflame Czech Republic
OREA Wellness Hotel Santon
OSRAM Česká republika
PANAV
Plaza Alta Hotel
PDQM
Philip Morris ČR
Pivovary Staropramen
Plastika Kroměříž
Plzeňská teplárenská
Plzeňský Prazdroj
PwC Česká republika
PRVNÍ CHODSKÁ
PP Agency
Pražská energetika
PRK Partners
Provident Financial
PSJ Holding
Raiffeisenbank
Redvale
RESCOM
Rohde & Schwarz – Praha
RPG Byty
RPG Real Estate
RWE Transgas
Řízení letového provozu ČR
Sandvik Chomutov Precision Tubes
Santé Network
SCA Packaging Czech Republic
Sdružení automobilového průmyslu
Severočeská plynárenská
Severomoravská plynárenská
Shell Czech Republic
Sodexo Pass Česká republika
Siemens
SITA CZ
Skanska
Škoda Auto
Slovnaft Česká republika
SMP CZ
SPAR Česká obchodní
společnost
STACH & S. T.
STEM/MARK
STEP Trutnov
SYNER
SYNPO
Tesco Stores ČR
T-Mobile Czech Republic
Telefónica Czech Republic
Toyota Peugeot
Citroën Automobile Czech
T-Systems Czech Republic
Unilever ČR
Unipetrol
UNISTAV
VA TECH EZ
Veletrhy Brno
Veolia Voda Česká republika
Vitaminátor
Vodafone Czech Republic
Walmark
VSP DATA
Whirlpool ČR
Západočeská plynárenská
Živnostenská banka
Vydal Byznys pro společnost
V tůních 11, 120 00 Praha 2
www.byznysprospolecnost.cz
[email protected]
1. vydání, Praha 2013
Grafický design a sazba: Tereza Šerá
Tisk: Východočeská tiskárna
© 2013, Byznys pro společnost
ISBN: 978-80-905188-2-7
Download

10 let ceny TOP Odpovědná firma