REFERENCE
ØEZ B-B
VYBRANÉ PROJEKTY
Vedoucí projektant:
Projekční tým:
ØEZ A-Á
Ing. Zdeněk Bobek
Mojmír Menšík
Jaroslav Roznos
František Hladký
Zdravotní středisko Novosedly
Výtah je řešen do malého prostoru se vstupy
do kříže. Zařízení nevyžaduje strojovnu jako
samostatnou místnost.
eře
š
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Požární odolnost š.dveří:
Vyvažovací závaží, závěs:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítka klece:
Vodítka protiváhy:
Omezení přetížení:
Ing. Zdeněk Bobek
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1,
ČSN EN 81-70, vyhl. 369/01Sb., a Nařízení
vlády č. 27/2003Sb
Investor: Obec Novosely
OTDA 450/ 0,63ms-1
A1O, tř. I.
450 kg, 6 osob
0,63 ms-1
3,30 m
2/2
mikroprocesorové frekvenční řízení, jednoduché,tlačítkové
BV 110, třecí kotouč ∅ 400mm
ELEKTRIM, jednorychlostní, frekvenčně řízený, 3kW, brzda LENZE
LK 200, s dálkovým ovládáním, obousměrný
4 ks ocelových lan, ∅ 10 mm, ČSN 02 4340
typ Ruksak, kabina ocelová, lamelová, průchozí diagonálně
spodní, odpružený
Dynatech, PR 2000 UD, klouzavý, obousměrný, ovl. zařízení T3
plastové, prům. 125 x 100mm -E2 40
Výmyslický, 2ADT, automat., teleskop., dvoudílné, sv.š x v = 900x2000
Výmyslický, 2ADT, automat., teleskop., dvoudílné, sv.š x v = 900x2000
EW 15D1
ocelová kostra, výplň beton, pevný závěs, odpružený
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BVM
Cu 5 x 6 mm2
VS25 –1104.A4.S, uzamykatelný ve vypnuté stavu, umístěný v rozvaděči
16A
T 89/62/15.88, postavená
T 50/50/5, postavená
pružinové, elektronické snímání vzdálenosti BIT
[email protected]
Panelový dům Dobšice
ROZVADĚČ
á část konstrukce šachty včetně opláštění
Výtah je řešen jako rekonstrukce stávajícího
výtahu z r. 1980. Byl maximálně využit
prostor konstrukce zrcadla schodiště. Kabina
byla zvětšena tak, aby se do ní pohodlně vešel
kočárek. U výtahu byla zvýšena rychlost.
Zároveň nebyla zvýšena energetická spotřeba,
která nastává u rekonstrukcí výtahů, kde bylo
odstraněno protizávaží.
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1 a
Nařízení vlády č. 27/2003Sb
Investor: Sdružení nájemníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Vážící zařízení:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Požární odolnost:
Vyvažovací závaží:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Ing. Zdeněk Bobek
OTNR 350/ 0,85ms-1
A1O, tř. I.
350 kg, 4 osoby
0,85 ms-1
11,22m
9/9
jednoduché, tlačítkové
GEKO , třecí kotouč ∅ 360mm
SASSI, 3,3kW, jednorychlostní, frekvenčně řízený
LK 300, obousměrný
5ks ocelových lan, ∅ 8mm, ČSN 02 4340
ocelová, lamelová, neprůchozí
horní, pevný
PR 2000 UD, válečkové, kluzné
Dynacell VK + snímače BPP-CP
pryžové, průměr 125 x 100mm -E2 40
WITTUR, automatické, BUS, 750x2000mm
BV, poloautomatické, otočné, š x v -700x2000mm, uzávěra BV4
EW 60D1
odpružený závěs, ocelová kostra, výplň beton, železo
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BV
Cu 5B x 6 mm2
S25 VS012, 25A uzamykatelný ve vypnutém stavu
20A
T 70/60/12, zavěšená, původní
T 50/50/5, postavená, nová
[email protected]
Dům odborových služeb
šachta
=
=
150
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Vyvaž. závaží, závěs:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Ing. Zdeněk Bobek
Výtah je řešen jako rekonstrukce stávajícího
výtahu. Byla využita otevřená šachta, do které
se umístila prosklená kabina. Ruční otočné
dveře byly vyměněny za automatické
teleskopické stranou posuvné.
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1,
vyhl. 369/01Sb., a Nařízení vlády č.
27/2003Sb
Investor: MS DUOS Praha
OTNA 500/ 0,7ms-1
A1O, tř. I.
500 kg, 6 osob
0,7 ms-1
19,05 m
5/5
mikroprocesorové frekvenční řízení, sběr směrem dolů
BV 130, levý, třecí kotouč ∅ 450mm
ELEKTRIM, jednorychlostní, 5,5 kW
LK 200 bez dálkového ovládání
4ks ocelových lan, ∅ 10mm, ČSN 02 4340
neprůchozí, kostra ocelová, stěny - ocelové lamely a bezp.sklo
pevný, odpružený
Dynatech, PR 2500 UD, klouzavý, obousměrný
plastové, prům. 125 x 100mm -E2 40
FERMATOR, automat., teleskop., dvojdílné, sv.šxv = 800x2000
FERMATOR, automat., teleskop., dvojdílné, sv.šxv = 800x2000
ocelová kostra, výplň litinové bloky
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech
BVM
Cu 5 x 10 mm2
VS60 –1104.A4.S, uzamykatelný ve vypnuté stavu
35A
T 90/70/15, zavěšená
T 50/50/5, zavěšená
[email protected]
Divadlo Reduta
Výtah je řešen jako celoprosklený včetně
podlahy a stropu. Veškerá technologie je
přesunuta na bok šachty tak, aby nerušila
celkový pohled na výtah. Výtahy jsou dva a
situovány jako vzájemně zrcadlově otočené.
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-2,
ČSN EN 81-70, vyhl. 369/01Sb., a Nařízení
vlády č. 27/2003Sb
Investor: Imos a.s. Brno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Hydraulický agregát:
Elektromotor:
Pohon kabiny:
Typ pístu:
Nosné prostředky:
Kabina:
Kostra klece / závěs::
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítka klece:
Vodítka pístu:
Ing. Zdeněk Bobek
OH 900/ 0,5ms-1
A1O, tř. I. (dle ČSN ISO 41-90-1)
900 kg, 12 osob
0,5 ms-1
13,37m
4/4
mikroprocesorové řízení, tlačítkové, sběr směrem dolů
CA/A, jmenovitý / záběrový proud 44/52A, bezp. ventil typu 1-1/2
18,5 kW
přímý, poháněný hydraulickým třístupňovým teleskopickým pístem
98/3-G2, třístupňový teleskopický píst s vnějším vedením všech stupňů
nejsou
ocelové lamely, strop, podlaha a část.stěny prosklená bezp.sklem
typ RUKSAK, pevný závěs pro přímý pohon pístem
nejsou
polyuretanové, prům. 125 x 100mm -E2 45
2ADT,automat., teleskop., dvoudílné, prosklené,. sv.šxv = 800x2000
2ADT,automat., teleskop., dvoudílné, prosklené, sv.šxv = 800x2000
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BVM
Cu 5 x 35mm2
100A, čtyřpólový (odpínání nouzové jízdy), uzamykatelný ve vypnuté
63A
T 89/62/15.88, postavená
T50/50/5, postavená
[email protected]
Technologická linka BARUM Continental Otrokovice
ROZVADĚČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TYP ZAŘÍZENÍ:
Druh zařízení
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Stroj zařízení:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec zařízení:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Vyvažovací závaží:
Závěs závaží:
El. síť:
El. instalace:
Rozvaděč zařízení:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Vážení klece:
Ing. Zdeněk Bobek
Zařízení je řešeno jako vertikální dopravník
technologické linky automatického rozvozu
palet. Celek pracuje tak, že paleta je založena
na začátku horizontálního dopravníku, ten ji
posílá do vertikálního dopravníku, který
paletu podle druhu nákladu rozváží do
vyšších pater. Vše je plně automatizováno.
Investor: Continental s.r.o.
Vertikální dopravník
Technologický dopravník v horizontálním i vertikálním
2000 kg se zákazem vstupu osob
0,4 ms-1
9,15 m
3/6
BV Brumovice výtahy, Teramex
SB 405.3, pravý
Sg 132M-4, 7,5 kW, třecí kotouč ∅ 725mm
není
4ks ocelových lan, ∅ 11,2 mm, ČSN 02 4340
ocelová, průchozí
horní závěs, převáděcí kladka ∅ 450mm - 1ks
Nejsou použity
plastové, prům. 125 x 100mm -E2 40, 6 + 4ks
Světelná závora
svisle výsuvné dveře 1900 x 1750mm, motorově ovládané,
ocelová kostra, výplň beton,
převáděcí kladky ∅ 450mm –1ks
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
BV Brumovice výtahy
BV Brumovice výtahy
Cu 5 x 35 mm2
..…A, uzamykatelný ve vypnutém stavu
..…A
T 89/62/15.88, postavená, 2ks (1 pár)
T 50/5010, postavená, 2ks
Dinacell
[email protected]
DPS Klobouky u Brna
(
)
(STROJOVNY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
27
28
29
30
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Vyvažovací závaží, závěs:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Ing. Zdeněk Bobek
Výtah je řešen do budovy, kde nebylo možné
umístit strojovnu jako samostatnou místnost.
Jedná se o tzv. bezsrojovnový výtah. Kabina
je určena také pro převoz lůžek. Zařízení jako
celek splňuje podmínky provozu pro
nemocniční prostředí, tj. nerezové provedení
kabiny, evakuační jízda v případě požáru,
rychlost výtahu apod.
Investor: Imos a.s., Brno
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1,
vyhl. 369/01Sb., a Nařízení vlády č.
27/2003Sb
LTDA 1000/ 0,5ms-1
A1O, tř. I.
1000 kg, 12 osob
0,5 ms-1
9,00m
4/4
Rozvaděč VDN O5F/A, sběr směrem dolů
ALPHA, EPM 300, hnací kotouč ∅ 480mm
EPM 300, 6,6kW
LK 200, s dálkovým ovládáním
5 ks ocelových lan, ∅ 10mm, ČSN 02 4340
ocelová, lamelová, neprůchozí,
převáděcí kladky pod klecí ∅ 400mm - 2ks
Global Lift, PR 2500, klouzavý, obousměrný
pryžové, prům. 125 x 100mm -E2 40
FERMATOR, automat., teleskopické, dvoudílné, sv.šxv = 900x2000
FERMATOR, automat., teleskop., dvoudílné, sv.šxv = 900x2000,
ocelová kostra, výplň beton, převáděcí kladka ∅ 400mm
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BV -M.16.2
Cu 5 x 10 mm2 (3x10+10+10)
63A uzamykatelný ve vypnuté stavu
35A
T 89/62/15,88, postavená
T 50/50/5, postavená
[email protected]
Dřevozpracující družstvo Lukavec
VE STROJOVNĚ ANI ŠACHTĚ NESMÍ BÝT ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ NEBO
INSTALACE, KTERÁ SE ZAŘÍZENÍM NESOUVISÍ. VÝJIMKOU JE VĚTRÁNÍ
NEBO VYTÁPĚNÍ TĚCHTO PROSTOR, S VYLOUČENÍM PARNÍCH A
PŘETLAKOVÝCH TEPLOVODNÍCH TOPENÍ !!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Hydraulický agregát:
Elektromotor:
Pohon kabiny:
Typ pístu:
Nosné prostředky:
Kabina:
Kostra klece / závěs::
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Uzávěrka šach.dveří
PO šachetních dveří:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
26.
27.
28.
Pojistky:
Vodítka klece:
Vodítka pístu:
Převáděcí kladka:
Ing. Zdeněk Bobek
Výtah je navržen pro těžký provoz závodu, který
zpracovává dřevo. Do výtahu je navážen materiál
pomocí vysokozdvižných vozíků. Pro plnou
automatizaci je výtah opatřen automatickými dveřmi
o rozměrech 3100 x 3000 mm. Vysokou přesnost,
spolehlivost a tuhost konstrukce zajišťuje vhodně
zvolené technické řešení, které spočívá ve
zdvojování pevnosti nosných prvků (např. dvojité
vedení apod.).
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-2 a Nařízení vlády
č. 27/2003Sb
Investor: Dřevozpracující družstvo Lukavec
NH 7000
A2N, tř. IV. (dle ČSN ISO 41-90-1)
7000kg
-1
0,23 ms
4,69m
2/2
mikroprocesorové řízení, jednoduché, tlačítkové
OMAR 380/36,8/680 /, bezp. ventil VP 112, pumpa 380l/min.
36,8 kW, jmen./ záběr.proud 102 / 144A
přímý, poháněný hydraulickým dvoustupňovým teleskopickým pístem
OMAR 130/7, přímý píst 1:1, 2ks
nejsou
ocelová kostra, ocelové lamely, kabina je neprůchozí
pevný závěs pro přímý pohon pístem
nejsou
ACLA, polyuretanové, prům. 125 x 100mm –typ EN2
WITTUR Hydra -62/C, automatické, světlost š x v= 3200x3000mm
WITTUR Hydra -61/C, automatické, světlost š x v= 3200x3000mm
Wittur Typ 61/CM – certifikát ATV 443/1
EW 15D1
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BVM
2
Cu 5 x ……….mm
HV s jističem SCHRACK 80-100A MC 110136, uzamykatelný ve vypnutém
stavu, s nastavením na 85A (jistič je zároveň Hlavní vypínač)
nejsou třeba
T 125/82/16, 2 páry, postavená
nejsou
není
[email protected]
Rodinný dům Brno Lerchova
Výtah je navržen do rodinného domku pro dvě
osoby. Má minimální požadavky na zastavěný
prostor. Hydraulický pohon umožňuje umístění
strojovny dál než u lanového provedení.
Rovněž klade menší finanční náklady na
pořízení. Pro rodinný dům je tato varianta
nejlepším poměrem výkonu a ceny.
Investor: Soukromý dům
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Hydraulický agregát:
Elektromotor:
Pohon kabiny:
Typ pístu:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítka klece:
Převáděcí kladka:
Ing. Zdeněk Bobek
OH 180/ 0,18ms-1
A1O, tř. I.
180 kg, 2 osoby
0,18 ms-1
9, 745m
4/4
mikroprocesorové řízení, tlačítkové, jednoduché
OMAR 25/2,5/110, náplň olej OSO 46, 110l
2,6 kW
nepřímý, poháněný hydraulickým plunžrovým teleskopickým válcem, 1:2
OMAR C 70-5, teleskop., plunžrový, průměr válce-pístu 114/106-70/60
4ks ocelových lan,  8 mm, ČSN 02 4340
ocelová, lamelová, neprůchozí,
spodní, typ RUKSAK, odpružený závěs, hlídač lan
SP 50, jednosměrné
polyuretanové, prům. 125 x 100mm -E2 45
WITTUR BUS, automatické., sv.š x v = 650x2000
BV, poloautomatické, otočné 650 x 2000mm s uzávěrou BV4, s EW
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BV -MP
Cu 5 x 6 mm2
25A uzamykatelný ve vypnuté stavu
20A
T 70/60/12, postavená
 320 mm
[email protected]
Okresní soud Znojmo
PŮDORYS STROJOVNY
ŘEZ ŠACHTOU
A-A
šířka
.
Výtah je řešen jako rekonstrukce původního
výtahu z r. 1912. Byl zachován původní styl
výtahu a zároveň plocha kabiny odpovídá
provozu pro zdravotně – tělesně postižené.
Původně ručně otočné dveře byly nahrazeny
automatickými teleskopickými stranou
posuvnými.
Investor: Okresní soud Znojmo
KOTVY NA HMOŽDINY
2. Dveře do strojovny uzamykatelné, otevíratelné zvenčí klíčem,
zevnitř klikou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Vážící zařízení:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Vyvažovací závaží,
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Ing. Zdeněk Bobek
OTDA 350/ 0,5ms-1
A1O, tř. I.
350 kg, 4 osoby
0,5 ms-1
11,9 m
4/4
tlačítkové, sběr směrem dolů
WYKOV, S3, jednorychl., s plynulou regulací ot., třecí kotouč 
ATM 180, - 3,5kW
LK 200, s dálkovým ovládáním
4ks ocelových lan,  8 mm, ČSN 02 4340, l = 24m
ocelová, lamelová, neprůchozí, excentrické uložení RUKSAK
pevný závěs ruksaku
Global Lift, PR 2000, klouzavý, obousměrný
pryžové, prům. 125 x 100mm -E2 40
FORMAT, typ SD 150, 230V
3201-HYDRA 12P, teleskop., dvoudílné, sv.šxv = 800x2000
3201 -ARIES, 11P, teleskop., dvoudílné, sv.šxv = 800x2000, s EW
ocelová kostra, výplň ocelové profily, odpružený závěs
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech na zdi
BV -M.16.2, řízení s plynulou regulací
Cu 5 x 6 mm2 (3x6+6+6)
25A uzamykatelný ve vypnuté stavu
20A
T 70/60/12, postavená
T 50/50/5, postavená
[email protected]
Keramické závody Znojmo
ZÁKAZNÍK PROVEDE VLASTNÍM NÁKLADEM (dle SOD):
Ve výtahové šachtě:
1. Čelní stěny musí být rovné, max úchylka od svislice +5,-0mm
2. Zbývající stěny šachty max. úchylka ±10mm
3. Pomocné lešení pro montáž výtahu
4. Osvětlení nákladišť a přístup. cest dle ČSN EN 81.1.
5. Pomocné práce zednické a řemeslnické
6. Větrání šachty do vnějšího prostředí dle ČSN EN 81.1.
7. Zazdění šachet.dveří, úprava omítek
8. Vybílení šachty
9. Vybetonování rámu protiváhy
10. Otvory pro rošty zavěšení lan,průchod lan stropem šachty,OR.EI
11. Ocelové nosníky pro přivaření kotvení vodítek
12. Zábrany proti pádu do šachty otvory pro šach. dveře
13. Dno a stěny šachty musí být dimenzovány pro síly na ně působící
14. Zásuvka pevné telefon. linky, nebo pobočkové ústředny
K
Strojovna umístění stroje a rozvaděče
1. Přístup ke strojovně (rozvaděči) dle ČSN EN 81.1.
2. Hlavní přívod proudu,dimenzovaný s ohledem
na vzdálenost napájecího zdroje tak, aby úbytek napětí
při rozběhu el.motoru výtah.stroje nepřesáhl 10%
jmenovité hodnoty a HV
3. Osvětlení strojovny v místě stroje,rozvaděče a přístup. cest
4. Podlaha s protiskluznou a protiprašnou úpravou
K
VS 63
ROZVADĚČ
BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR
VS 63
VS 63
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
TYP VÝTAHU:
Druh výtahu, třída:
Nosnost:
Jmenovitá rychlost:
Zdvih:
Počet stanic / nástupišť:
Systém řízení:
Výtahový stroj:
Elektromotor:
Omezovač rychlosti:
Nosné prostředky:
Klec výtahu:
Závěs klece:
Zachycovače:
Nárazníky:
Kabinové dveře:
Šachetní dveře:
Požární odolnost š. dveří:
Vyvaž. závaží, závěs:
El. síť:
El. instalace:
Výtahový rozvaděč:
Hl. přívod:
Hlavní vypínač:
Pojistky:
Vodítko klece:
Vodítko protiváhy:
Vážení klece:
Ing. Zdeněk Bobek
Výtah je řešen jako rekonstrukce starého
původního dvoutunového výtahu. Původní
předlohový stroj byl nahrazen novým frekvenčně
řízeným strojem. Výtah byl osazen novými
dveřmi. Kabina se nahradila novou tuhou
konstrukcí s kabinovými dveřmi, vážícím
zařízením apod. Pro větší komfort a zvýšení
bezpečnosti byla provedena i výměna protiváhy
a vodítka byla přitužena novými kotvami ve
větším počtu.
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1 a Nařízení
vlády č. 27/2003Sb
Investor: Dřevozpracující družstvo Lukavec
NTNR 2000, lanování 1:2
A2N, tř. IV.
2000 kg, spolujízda 4 osoby
0,40 ms-1
17,1m
5 / 6, průchozí
jednoduché, tlačítkové.
Sassi TORO, třecí kotouč ∅ 600 mm, převod 1: 61
frekvenčně řízený, 240118A, 8,1 kW, jmen.proud: 18,3 A
LK 200 bez dálkového ovládání
5ks ocelových lan, ∅ 12,5mm, ČSN 02 4340
průchozí, kostra ocelová, stěny - ocelové lamely
pevný, převáděcí kladky ∅ 500mm, 2ks
WITTUR, LADP 16, klouzavý, obousměrný
plastové, prům. 100 x 80mm, EN2 , 2+1ks
ASVKD, automat., čtyřdílné, svisl výsuvné, sv.šxv = 1950x2200, 2ks
Eman 93, ruční, dvoukřídlové, sv.šxv = 1950x2200
není požadovaná
nová, ocelová kostra, výplň beton, převáděcí kladka ∅ 500mm
3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Cu vodič v PVC žlabech
BVM, mikroprocesorový
Cu 5 x 25mm2
63A, uzamykatelný ve vypnuté stavu
50A
T 90/70/15, postavená
T 50/50/10, postavená
Dinacell – TCA 800
[email protected]
Další projekty:
Univerzitní kampus Brno, Bohunice*
12 ks osobních výtahů OT 630, OT1000, OT1250
Odbavovací terminál letiště Brno
1 ks osobní výtah OH 630
Charita Strážnice
1 ks osobní výtah OT 630
Zachráněná 359, 360, 361
3 ks osobní výtah OT 320
Davídkova II, Praha
1 ks osobní výtah OT 630
BD pro seniory Kostice
1 ks osobní výtah OT 630
Palace Engel Šafránka, Praha
3 ks osobních výtahů OT 630, OT800
Hotel Eliška, Mikulov
1 ks osobní výtah OT 630
Dukelských Bojovníků 99, Znojmo
1 ks osobní výtah OT 320
DD Plaveč
1 ks osobní výtah OT 1800
NSS Brno
3 ks osobních výtahů OT 320, OT630, OT1000
Hotel Réva, Mikulov
1 ks osobní výtah OH 400
DChB Rousínov
1 osobní výtah OT 1200
Česká pošta Břeclav*
1 ks osobní výtah OT 450
Divadlo Reduta, Brno
2 ks osobních výtahů OH 630
Továrna na piana, Mor. Krumlov
1 ks nákladní výtah NGS 700
Agrodružstvo Plaveč
1 ks nákladní výtah NG 1000
Keramické závody Znojmo
1 ks nákladní výtah NT 2000
Obytný dům Náměstí Svobody, Brno
1 ks nákladní výtah SNV 250, "chodníkový"
Dům pánů z Lipé, Nám. Svobody Brno
1 ks malý nákladní výtah SNV 250
Česká pošta, Pohořelice
1 ks malý nákladní výtah MNV 250
Truhlárna Oskořínek u Nymburka
1 ks nákladní výtah NGS 1000
Sklenářství Třískalova, Brno
1 ks nákladní výtah NG 1000
BARUM Otrokovice
1 ks technologické zařízení TZ 2000
Restaurace "Žebětínský dvůr", Brno-Žebětín
1 ks malý nákladní výtah MB 100
Restaurace , Burianovo nám., Brno
1 ks malý nákladní výtah MB 100
Sladovna Hodonice
1 ks nákladní výtah NT 1000
VINSELEKT Rakvice
1 ks nákladní výtah NH 1000
Vazební věznice Světlá nad Sázavou
1 ks nákladní NG 500
Jízdarna pražského hradu
3 ks nákladních výtahů NH 100,NH 500,NH 2100
Univerzitní kampus Brno, Bohunice
1 ks nákladní výtah NH 2600
Sluneční Brána Čejkovice
1 ks nákladní výtah NT 1250
Carling s.r.o., Brno
1 ks nákladní výtah NT 1450
Karoseria a.s., Brno
1 ks nákladní výtah NH 2600
MZLU Brno, fakulta Lednice
1 ks nákladní výtah MB 100
Medicasto s.r.o., Znojmo
1 nákladní výtah NT 1000
Sportovní Hala Lysá nad Labem
1 nákladní výtah MB 200
Ing. Zdeněk Bobek
[email protected]
Download

REFERENCE VYBRANÉ PROJEKTY