Podzim 2013
SYMBOL ÚSPĚCHU
Jan
Mühlfeit
Podmínka
ekonomického
rozvoje
Robert
Špott
Stavařina nejsou
jen projekty
ZDENĚK REIBL
Dobrý makléř je něco jako dobrý advokát
ENGINEERED WITH
CASTROL EDGE
NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ OLEJ
DOPORUČOVÁN PŘEDNÍMI
VÝROBCI AUTOMOBILŮ
Produktová řada CASTROL EDGE je vyrobena na bázi Fluid Strength Technology™,
která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším jízdním
podmínkám. CASTROL EDGE vydrží až o 35% déle a je o 40% účinnější ve snížení
kontaktu kovových součástek motoru oproti přednímu konkurenčnímu produktu.
CASTROL EDGE, náš nejsilnější olej pro zajištění maximálního výkonu.
EDITORIAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
oba hromadných letních dovolených je za námi a já se
těším, že se v elektronické poště přestanou objevovat automatické odpovědi sdělující, že na naléhavý dotaz dostanu odpověď až za čtrnáct dní, v lepším případě je mi doporučen někdo, kdo stejně odpovědět neumí. Že když už se někam dovolám,
bude na místě ten, s kým potřebuji hovořit, a ne operátorka, která
neví, kdy se vrátí šéf nebo aspoň jeho sekretářka. Určitě dělám
chybu, když si neberu vcelku dovolenou delší než týden, a myslím
si, že v létě i v tom největším horku musí být všude někdo, kdo
všechno ví a je za všechno odpovědný. Divím se, že ten, kdo se
dovolenkuje déle, nemá strach, že když to jde ve firmě nebo
v úřadě bez něho v létě, může to jít bez něho i v zimě. Že je vlastně zbytečný! Ale taky vím, že
mnohé problémy, které by chtěl člověk okamžitě řešit, se v jeho nepřítomnosti většinou vyřeší samy,
případně vyhnijí. Takže doba dovolených je obdobím síta, v němž propadají záležitosti nepodstatné, zůstávají jen ty zásadní a tak důležité, že je stejně jedním telefonem či mailem nevyřešíte.
D
MAGAZÍN
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník IX.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
Tisk
Triangl, a. s.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
26. 9. 2013
A tak si říkám, jestli bychom na podzim, v zimě a na jaře neměli myslet a pracovat jako v létě.
Nezatěžovat sebe ani druhé maličkostmi, nezacházet do zbytečných sporů, pořád někoho nekontrolovat, neshánět něco, bez čeho se obejdeme, neřešit problémy, které dokáže zvládnout někdo
jiný, nehledat chyby a nedostatky, nespěchat s něčím, co se uspěchat nedá, důvěřovat svým spolupracovníkům, že znají a dovedou to co my a že jen náhodou nejsou na našem vedoucím místě
a my jen náhodou nejsme na pozici jim podřízené. Protože stojí psáno, že ne každému, komu dal
Bůh rozum, přidal i úřad. Máme-li v tom směru pochybnosti, pochybujme sami o sobě, o naší
schopnosti obklopit se lidmi schopnými a poctivými. Naslouchejme pozorně těm, kteří s námi nesouhlasí! Co kdyby měli náhodou pravdu a inspirovali nás k našemu vlastnímu nápadu? Ti, kteří
s námi vždy souhlasí, mají jen tu naši pravdu. Na tu si stačíme sami!
Doba hromadných letních dovolených je za námi. Přežili jsme ji ve zdraví, život, výroba a obchod
se nezastavily, dokonce se nezastavila ani politika a novináři nemuseli sáhnout po kachnách.
Přeji Vám příjemný podzim!
S úctou
JAN STRUŽ,
předseda Sdružení CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 1
OBSAH
4 PODNIKŮM
24 PROUDOVÉ
SE DAŘÍ LÉPE
LETADLO
Analýza ekonomických
výsledků ankety 100
nejvýznamnějších firem
České republiky
Letoun poháněný
elektřinou už nepatří
do vědeckofantastické
literatury
12 NĚCO JAKO
30 KOUZLO
DOBRÝ ADVOKÁT
ČESKÉ KUCHYNĚ
S ředitelem skupiny
Respect Zdeňkem Reiblem
nejen o makléřově
odpovědnosti
20 DEJTE JIM
Kuchařská legenda
Jaroslav Sapík pořád
věří poctivě udělanému
domácímu jídlu
32 ZLATÉ DĚVČE
PODMÍNKY
OD VODY
Musíte si to umět
zorganizovat, tvrdí
naše přední vědkyně
profesorka Blanka Říhová
22 JAZZMANŮV SEN
Skifařka Miroslava
Knapková porazila na
olympiádě soupeřky
i nesnesitelnou bolest
ZNOVU NA CESTÁCH
Tentokrát se naši
přední výtvarníci
vydali tvořit ke břehům
alpských jezer
42 ŽIVOT
SE ZÁMKEM
Kterak se čistokrevný
Ital stal „feudálním“
pánem v Ořechově
u Uherského Hradiště
44 AMBICIOZNÍ
ASI JSEM
Ve Znojmě skloubili
klasickou hudbu
a ušlechtilé víno do
pozoruhodné syntézy
38 JSEM VDĚČNÁ
O NEW YORKU
OSUDU
Zpěvák a režisér
Ondřej Havelka
v zajetí barokní opery
i swingových rytmů
PODMÍNKA
EKONOMICKÉHO
ROZVOJE
Jana Mühlfeita, evropského
ředitele Microsoftu, děsí
stav našeho školství
40 S LA FEMME
Kamila Moučková
bilancuje v nové knize
Fejetony život plný
vzestupů a pádů
8
2 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
ANALÝZA
Významným podnikům
se daří lépe
Česká ekonomika prošla v posledních letech významnými peripetiemi. Po letech konjunktury (roky 2004 až 2007 s průměrným šestiprocentním tempem růstu HDP) dochází ke zpomalení růstu (rok 2008, růst HDP o 3,1 %) a nakonec i k poklesu ekonomiky
(rok 2009, pokles HDP o 4,5 %). Výsledky, jež už devatenáctým rokem zjišťuje a poskytuje sdružení CZECH TOP 100, ukazují, že úspěchy i neúspěchy celého národního
hospodářství jsou jen zrcadlem toho, co se odehrává v podnicích.
éta ekonomického růstu 2004 až
2007 znamenala pro stovku nejvýznamnějších podniků, sledovaných v anketě
CZECH TOP 100, růst tržeb, vývozu i zisku.
Rok 2009 se projevil zejména poklesem zisku, ale i tržeb a vývozu. Výsledky stovky
nejvýznamnějších podniků v roce 2010 (meziroční růst tržeb o 12,9 %, vývozu
o 22,6 %) dávaly malou naději, že česká
ekonomika se z krize rychle zotaví. Rok
L
2011 jsme na základě výsledků ankety
CZECH TOP 100 (i národohospodářských
údajů) hodnotili mírně optimisticky. Rok
2012 ale znamenal pokles výkonnosti celé
ekonomiky o 1,2 %. Z hlediska podniků
účastnících se ankety CZECH TOP 100 ukázal rok 2012 mírný růst tržeb, vývozu a zisku, stagnaci přidané hodnoty a zaměstnanosti u stovky a zejména desítky těch
nejvýznamnějších.
4 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
PŘEDSTAVITELÉ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM TUZEMSKÉ
EKONOMIKY BĚHEM
SLAVNOSTNÍHO
VYHLÁŠENÍ ŽEBŘÍČKU
CZECH TOP 100 NA
PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ
V anketě 100 nejvýznamnějších firem ČR
sdělují podniky na principu dobrovolnosti své
individuální údaje o tržbách, zaměstnanosti,
zisku či ztrátě, přidané hodnotě atd. Základním ukazatelem jsou tržby neboli obrat z prodeje výrobků a služeb nefinančních podniků.
Podle hodnoty tohoto souhrnného ukazatele
jsou podniky, účastnící se ankety CZECH TOP
100, už od roku 1994 řazeny do základního
žebříčku. V prvních dvou letech (1994–1995)
www.czechtop100.cz
Foto archiv
byly v anketě hodnoceny pouze podniky, jejichž akcie byly obchodovány na Pražské
burze. Toto omezení padlo již při hodnocení
výsledků za rok 1996 a postupně (v letech
1998, resp. 1999) byly do ankety zařazeny
i další ukazatele, vypovídající o ekonomické
činnosti podniků (vývoz, přidaná hodnota,
zaměstnanost, zisk). To s sebou přineslo možnost sestavovat vedle hlavního žebříčku nejvýznamnějších firem podle tržeb i doplňkové
pořadí nejvýznamnějších vývozců či tvůrců
přidané hodnoty, největších zaměstnavatelů
či nejziskovějších podniků. Větší bohatost zjišťovaných ukazatelů umožnila dále sestavování žebříčků podle hodnot relativních ukazatelů (produktivita práce, rentabilita tržeb), což
otevřelo příležitosti k vyniknutí pro menší podniky. Po roce 2000 se pak do hledáčku
CZECH TOP 100 dostaly i finanční instituce
(banky, pojišťovny, penzijní společnosti, ostatní finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce). Jejich vcelku malý počet na
území ČR ve srovnání s nefinančními podniky
a heterogenita jejich činnosti (a tudíž i dominantních ukazatelů vyjadřujících jejich ekonomickou sílu) je ovšem určitou objektivní překážkou sestavování rozsáhlejších žebříčků
a hlubších analýz. Sledováním všech těchto
údajů vznikla rozměrná databáze informací
o podnicích, ze které lze v historickém pohledu vysledovat některé zajímavé postřehy
a tendence.
Údaje za rok 2012 nám prozradily, že se
dařilo těm největším hráčům, tj. zejména podnikům v první desítce. Srovnání s předkrizovými roky vyznívá v neprospěch finanční institucí a vývoje zisku nefinančních podniků
(i přes významný meziroční růst).
Tradičně, i když již neplatí, že každoročně, se nejvýznamnějším podnikem v České
republice za rok 2012 měřeno velikostí tržeb
stala opět ŠKODA AUTO a.s. (tržby ve výši
262,7 mld. Kč). Ta byla v daném roce zároveň největším exportérem (242,7 mld. Kč,
což představuje 92,4 % tržeb), druhým nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (83,5
mld. Kč), čtvrtým největším zaměstnavatelem
(26 404 zaměstnanců) a třetím nejziskovějším podnikem (17,9 mld. Kč). Ankety CZECH
TOP 100 se ŠKODA AUTO a.s. zúčastňuje
pravidelně od roku 1996 a s výjimkou roku
2009 vždy z ní vychází jako vítěz, tj. jako
podnik s nejvyššími tržbami. Díky výraznému
růstu tržeb ŠKODA AUTO a.s. a jejich pomalejšímu vzestupu u ČEZ, a.s. se i v roce 2012
udržel tradičně významný rozdíl mezi prvními dvěma nejvýznamnějšími podniky (42,8
mld. Kč; v roce 2008 a 2010 se tento rozdíl
snížil na 20 mld. Kč).
V ROCE 2012 SE DAŘILO TĚM
NEJVĚTŠÍM HRÁČŮM, TJ.
PODNIKŮM V PRVNÍ DESÍTCE.
V DESÍTCE
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
PODNIKŮ JSOU
TŘI ZE SEGMENTU
ENERGETIKY
Tržby desítky nejvýznamnějších podniků
představovaly částku 1 266,8 mld. Kč, což
je o 10,5 % (o 120,8 mld. Kč) více než
v roce 2011. Stovka nejvýznamnějších realizovala tržby za 2 527,3 mld. Kč, tj. o 2,8 %
(o 69,3 mld. Kč) více než stovka nejvýznamnějších v roce 2011 a překročila tak nejen
úroveň roku 2011, ale i z předkrizového roku
2007 (2 452,6 mld. Kč). Pokles zaznamenaly v roce 2012 jen necelé dvě pětiny ze stovky nejvýznamnějších, z nichž největší část
(šest podniků) je z odvětví obchodu a pět ze
stavebnictví. Čtyři z deseti nejvýznamnějších
podniků jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (strojírenství, elektrotechnika, chemie),
tři z energetiky (výroba a rozvod elektřiny).
V první stovce je 41 podniků z odvětví průmyslu, 34 ze služeb, 11 z energetiky, osm ze
stavebnictví a šest z odvětví prvovýroby. Průměrné umístění průmyslových podniků je na
55. místě, podniky služeb zaujímají v průměru 52. místo, energetické podniky jsou v průměru na 36. příčce, stavební firmy na 48.
a podniky prvovýroby na 45. pozici. Při podrobnějším odvětvovém členění mají nejsilnější zastoupení v první stovce podniky z odvětví obchodu (20) s průměrným pořadím na
51. místě.
Žebříčku nejúspěšnějších podniků podle
zisku v roce 2012 vévodí, stejně jako v sedmi
předchozích letech, ČEZ, a. s. (zisk ve výši
51 mld. Kč), a to i přes meziroční pokles (o 1
mld. Kč s tím, že zisk poklesl o 6,7 mld. již
v roce 2011 a o 6 mld. Kč v roce 2010).
ČEZ, a.s. je zároveň nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (127,6 mld. Kč, tj.
3,3 % HDP), druhým nejvýznamnějším pod-
nikem měřeno velikostí tržeb (215,1 mld. Kč)
a druhým největším zaměstnavatelem (31
308 zaměstnanců). Ankety CZECH TOP
100 se ČEZ, a.s. zúčastnil každým rokem.
Nejlépe se (měřeno tržbami) umístil jako první (v roce 1994, 1995 a 2009), nejhůře jako
třetí (v letech 2000–2002 a v roce 1997).
Vývoj zisku byl v roce 2012 nejvýraznější, i když první stovka jen obtížně dotahuje
předkrizové hodnoty z roku 2007. Hospodářský výsledek deseti nejziskovějších podniků v roce 2012 představoval 168,4 mld. Kč,
a byl tak o 27,9 % vyšší než v roce 2011
a o 25,4 mld. Kč vyšší než v předkrizovém
roce 2007. Zisk první stovky podniků byl
s částkou 230 mld. Kč o 21,6 % vyšší než
v roce 2011, ale ještě téměř 20 mld. Kč chybí
do úrovně předkrizového roku 2007.
Průměrný zisk první stovky ve výši 2,3
mld. Kč překročilo v roce 2012 jen 14 podniků (v roce 2007, tj. v roce s nejvyšším průměrným ziskem ve výši 2,5 mld. Kč, bylo nadprůměrných podniků 23, v roce 2011 byla výše
průměrného zisku 1,9 mld. překonána 16
podniky). Vezmeme-li v úvahu všechny podniky, které v anketě CZECH TOP 100 deklarovaly za roky 2012 a 2011 svůj zisk, pak meziroční pokles zisku v roce 2012 (o 27,3
mld. Kč) byl výrazně nižší než jeho meziroční
přírůstek (o 62,9 mld. Kč) s tím, že počty podniků v obou skupinách se lišily jen nevýznamně (170 vykázalo růst zisku, 152 jeho pokles). V roce 2011 byl meziroční přírůstek
zisku všech podniků 50,4 mld. Kč a pokles
29 mld. Kč při opět málo významném rozdílu
počtu podniků v obou skupinách. Největší
meziroční přírůstek zisku (38,9 mld. Kč) vykázala RWE Česká republika a.s., největší meziroční pokles pak OKD, a.s. (–6 mld. Kč).
Meziroční přírůstek zisku vyšší než 1 mld. Kč
realizovaly 4 podniky, stejně velký pokles vykázalo 6 podniků.
Největším exportérem je již tradičně
ŠKODA AUTO a.s. s 240,7 mld. Kč vývozu
(tj. 9,3 % vývozu celého národního hospodářství) při meziročním růstu jeho objemu
o 10 mld. proti roku 2011. Deset nejvýznamnějších vývozců prodalo v roce 2012 do zahraničí zboží a služby za 759,9 mld. Kč, což
je o 15,7 % (o 102,9 mld. Kč) více než stejně
úspěšná desítka v roce 2011. Stovka nejvýznamnějších vývozců realizovala v zahraničí
v roce 2012 zboží a služby za 1 130,7
mld. Kč, tj. o 15,8 % (o 154,7 mld. Kč) více
než v roce 2011. Meziroční zvýšení vývozu
zaznamenalo v první stovce největších exportérů 72 podniků. Přírůstku vývozu vyššího než
10 mld. Kč dosáhly tři podniky (RWE Česká
republika a.s., ALPIQ ENERGY SE a ŠKODA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 5
ANALÝZA
AUTO a.s.), které jsou zároveň v první desítce
nejvýznamnějších podle tržeb. V první desítce největších exportérů jen dva subjekty zaznamenaly meziroční pokles vývozu (Toyota
Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
o 5,5 mld. Kč a ArcelorMittal Ostrava a.s.
o 1 mld. Kč). Desítka nejvýznamnějších vývozců v roce 2012 zajistila 24,8 % exportu
celé české ekonomiky – v historii ankety
CZECH TOP 100 jde o dosud nejvyšší podíl.
Necelých 37 % vývozu národního hospodářství bylo výsledkem zahraničních aktivit stovky největších vývozců, což je srovnatelné
s předkrizovým rokem 2007 a o 3 procentní
body více, než činí dlouhodobý průměr.
Deset podniků nejlepších z pohledu přidané hodnoty vytvořilo 8,2 % HDP, tj. 314,4
mld. Kč. Podíl první stovky představoval
s 491,7 mld. Kč více než 12,8 % HDP, což
odpovídá hodnotám z roku 2011. Vývoj přidané hodnoty desítky a stovky nejvýznamnějších podniků vykazuje nejvyšší variabilitu
ze všech sledovaných ukazatelů. Příčinou je
zjevně menší podíl stejných podniků v první
desítce a v první stovce při meziročním srovnávání než v případě jiných ukazatelů.
Největším zaměstnavatelem se stala již
počtvrté Česká pošta, s.p., s 33 470 zaměstnanci. Na dalších místech jsou ČEZ, a.s.
(31 308 zaměstnanců), AGROFERT HOLDING, a.s. (28 008), ŠKODA AUTO a.s. (26
404) a České dráhy, a.s. (26 082). Česká
pošta, s.p. se nachází na 28. místě v tržbách
(18,9 mld. Kč) a na pátém z pohledu přidané
hodnoty (14,1 mld. Kč). Ankety CZECH TOP
100 se zúčastnila dosud osmkrát při průměrném umístění podle tržeb na 35. příčce.
V desítce největších zaměstnavatelů pracovalo 4,2 % osob (tj. 207,5 tisíc; 203 tisíc
v roce 2011, 181 tisíc v roce 2010) zaměstnaných v národním hospodářství, v první
stovce pak 8,8 % (429,9 tis., 429,1 tis.
v roce 2011, 414 tis. v roce 2010). Mezi stovkou největších zaměstnavatelů převládají
podniky, které snížily zaměstnanost (50) nad
těmi, které ji meziročně zvýšily (43). Růst zaměstnanosti ve 43 podnicích znamenal přírůstek 19,6 tis. pracovních míst, pokles u padesátky podniků pak snížení jejich počtu
o 12,3 tisíc. Počet zaměstnanců sta největších zaměstnavatelů byl tedy v roce 2012
přibližně na úrovni roku 2011, kdy vzrostl
poprvé po třech letech meziročních poklesů
a vrátil se tak k hodnotám let 2002 až 2003
(podobný závěr platí i pro desítku největších
zaměstnavatelů i pro podíly na zaměstnanosti v národním hospodářství).
Největší ztráty (4,7 mld. Kč) dosáhl stejně jako v roce 2011 UNIPETROL, a.s., který
se z pohledu tržeb umístil na 5. příčce
(107,3 mld. Kč). Dalšími podniky s významnou ztrátou jsou ČD Cargo (2 mld. Kč; 39.
pořadí v tržbách) a České dráhy (1,3
mld. Kč; 18.). Hospodářský výsledek deseti
nejvíce ztrátových podniků dosáhl v roce
2012 částky –10,1 mld. Kč. Podobný zaznamenala desítka nejztrátovějších podniků
v roce 2003, tj. v roce počátku růstu výkonu
národního hospodářství. V desítce nejztrátovějších podniků je osm těch, které patří do
první stovky nejvýznamnějších z hlediska tržeb (s průměrným pořadím na 41. příčce).
Dosud nejvyšší celkovou ztrátu (16,1
ČESKÝ TĚŽEBNÍ
PRŮMYSL ZAŽÍVÁ
NELEHKÉ ČASY
ROK 2012 PŘINESL POKLES VÝKONNOSTI CELÉ
EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY O 1,2 PROCENTA.
6 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
mld. Kč) zaznamenala desítka nejztrátovějších podniků v roce 2010.
Mezi nejvěrnější účastníky ankety
CZECH TOP 100, kteří se zúčastnili dosud
každého jejího ročníku, patří kromě již výše
zmíněné společnosti ČEZ, a.s. (průměrné
pořadí v tržbách 2,1, nejlepší 1., nejhorší 3.)
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (průměrné pořadí v tržbách 6,2, nejlepší 3.,
nejhorší 11.), OKD, a. s. (průměrné pořadí
v tržbách 10, nejlepší 5., nejhorší 18.), TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (průměrné pořadí v tržbách 16,5, nejlepší 7., nejhorší 24.),
Skanska CZ a.s. (průměrné pořadí v tržbách 20,4, nejlepší 12., nejhorší 32.), Metrostav, a.s. (průměrné pořadí v tržbách
33,6, nejlepší 19., nejhorší 56.) a Pražská
energetika, a.s. (průměrné pořadí v tržbách
34,7, nejlepší 19., nejhorší 50.).
Mezi finančními institucemi dominují
z pohledu výnosů, respektive předepsaného pojistného, zisku a počtu zaměstnanců
Československá obchodní banka, a.s. (35
mld. Kč výnosů, 17,5 mld. Kč zisku, 7785
www.czechtop100.cz
Tržby nejvýznamnějších firem 1994–2012 (v mld. Kč)
Top 1
Top 10
Přidaná hodnota nejvýznamnějších firem 1998–2012 (v mld. Kč)
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele tržeb
každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného
souboru podniků.
Top 10
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele přidané hodnoty
každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru
podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2011, resp. 2010 či dříve.
Zisk nejvýznamnějších firem 1999–2012 (v mld. Kč)
Top 10
zaměstnanců), Komerční banka, a.s. (32,7
mld. Kč výnosů, 16,4 mld. Kč zisku, 8822
zaměstnanců), Česká spořitelna, a.s. (26,3
mld. Kč výnosů, 20,6 mld. Kč zisku, 10 760
zaměstnanců) a Česká pojišťovna a.s. (32
mld. Kč hrubého předepsaného pojistného,
4,6 mld. Kč zisku, 3977 zaměstnanců).
Tato čísla vypadají sice optimisticky, ale
srovnáme-li je s daty, která tyto společnosti
vykázaly v anketě CZECH TOP 100 v roce
2008, zjišťujeme pro některé z nich vcelku
nepříjemné skutečnosti. Za rok 2008 vykázala Česká spořitelna, a.s. výnosy ve výši
42,7 miliard korun (tedy o 16,4 mld. více
než v roce 2012) a Česká pojišťovna a.s.
pak hrubé předepsané pojistné ve výši 40,4
miliard korun (tj. o 8,4 mld. více než v roce
2012). Úroveň výnosů z předkrizového
roku (33,7 mld. Kč v roce 2008) si udržela
Komerční banka, a.s. Proti roku 2008 (19,2
mld. Kč) si pak se svými výnosy výrazně polepšila Československá obchodní banka,
a.s., resp. vrátila se na jejich úroveň z roku
2007 (31,6 mld. Kč).
Vývoz nejvýznamnějších firem 1998–2012 (mld. Kč)
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku.
Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň
nejlepších v roce 2011, resp. 2010 či dříve.
Top 100
Top 10
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele vývozu každého
roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků.
Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele
zároveň nejlepších v roce 2011, resp. 2010 či dříve.
Mezi penzijními fondy si nejlépe vedl
Penzijní fond České pojišťovny a.s. s 11,3
mld. Kč spravovaných příspěvků. Nejvýznamnější penzijní společnosti zaznamenaly opět meziroční pokles objemu spravovaných příspěvků; nejvíce Allianz penzijní
fond, a.s. (o 6,6 mld. Kč, v roce 2011 byl
pokles 4,2 mld. Kč), Česká spořitelna –
penzijní společnost, a.s. (o 4,4 mld. Kč,
v roce 2011 o 0,5 mld. Kč), Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (o 1,3 mld. Kč,
v roce 2011 o 0,9 mld. Kč) a KB penzijní
společnost, a.s. (o 1,2 mld. Kč). AXA penzijní společnost, a.s. a ING penzijní společnost naopak objem spravovaných příspěvků v roce 2012 mírně navýšily.
Ve skupině ostatních finančních institucí,
v níž jsou hlavním ukazatelem tržby, si nejlépe vedly leasingové společnosti – ČSOB Leasing, a.s. (6,6 mld. Kč, při meziročním poklesu o 1,1 mld. Kč), Home Credit (4,7 mld.
Kč), VB Leasing CZ, spol. s r.o. (4,4 mld. Kč,
při meziročním poklesu o 0,4 mld. Kč) a ŠkoFIN s.r.o. (3 mld. Kč, při meziročním poklesu
o 0,5 mld. Kč). Rovněž pro leasingové společnosti nevychází příznivě srovnání s tržbami v předkrizovém roce 2008 – ČSOB Leasing, a.s. realizovala tržby za 18,7 mld. Kč,
VB Leasing CZ, spol. s r.o. vykázala tržby
8,9 mld. Kč a ŠkoFIN s.r.o. prodala zboží
a služby za 10,3 mld. Kč.
Údajová základna, postupně vytvořená
za devatenáct let trvání ankety CZECH TOP
100, má nesporné kvality co do reálné výpovědi o ekonomické situaci hodnocených podniků. Shrnuje individuální data za nejvýznamnější podniky národního hospodářství, která
bychom v takovém množství a v takové srovnatelnosti a dostupnosti (viz www.czechtop100.cz) jinde hledali jen velmi obtížně.
Jejich hlubší rozbor včetně vzájemných vazeb
ukazuje, že v nich lze zřetelně nalézt reliéf
souhrnného vývoje národního hospodářství
České republiky v časech dobrých i horších.
prof. Ing. STANISLAVA
HRONOVÁ, CSc., dr.h.c.,
prof. Ing. RICHARD HINDLS, CSc.,
dr.h.c., Fakulta informatiky a statistiky VŠE
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 7
OSOBNOST
Podmínka ekonomického rozvoje
Jan Mühlfeit, ředitel pro Evropu společnosti Microsoft Corporation,
je nejvýše postaveným českým manažerem ve světě. V průběhu své
kariéry komunikoval a komunikuje i s vládami mnoha zemí. Vedle
svých odborných znalostí týkajících se aktivit Microsoftu má přehled
o globální sociální a ekonomické problematice. Jeho vystoupení na
Konferenci o spolupráci ČR se zeměmi BRICS, spoluorganizované
Sdružením CZECH TOP 100, patřilo k nejsledovanějším.
CZECH TOP 100 Dobrý manažer má
plán, dobrý lídr má sen a dokáže
pro něj získat ostatní. Můžete to
prosím rozvést?
Je velký rozdíl mezi manažerem a lídrem.
Dobrý manažer je schopen najít, vytáhnout
a zdůraznit u svých pracovníků jejich silné
stránky a pracovat s nimi. Dobrý lídr to
dotáhne ještě dál. Je schopen svým lidem
v týmu dát nějakou společnou platformu,
vizi, já tomu občas říkám betterland. To je
jeden z důvodů, proč má Anglie mužstvo
hvězd, ale nemá hvězdné mužstvo. Všichni
jednotlivci jsou fotbalové hvězdy, ale mají
špatného kouče, který není schopen je dát
dohromady jako tým. Další rozdíl mezi ma-
8 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
JAN MÜHLFEIT,
ŘEDITEL PRO EVROPU
SPOLEČNOSTI
MICROSOFT
CORPORATION
nažerem a lídrem je v motivaci a inspiraci.
Manažer je schopen motivovat, ale není to
o srdci. Lídr je schopen inspirovat. In spirit
znamená v latině v duši a to je o tom srdci.
A proto také Martin Luther King, kterého
považuji za jednoho z největších tvůrců
světových dějin, neříkal I have a plan, ale
I have a dream. Domnívám se, že dnes
v politice a částečně ani v byznysu těch
lídrů moc není.
CZECH TOP 100 Když se bavíme
o stylu vedení, jaký je Microsoft po
Billu Gatesovi?
Hodně času jsem s Billem Gatesem trávil
do roku 2008, kdy jsme spolu cestovali.
Myslím, že byl a pořád je vizionář. Ale
Steve Ballmer je manažer i lídr. Stejně jako
každý člověk udělal dobrá rozhodnutí,
www.czechtop100.cz
v některých případech by dnes volil jiná.
Ale je to osobnost, která je schopna motivovat a inspirovat davy lidí v Microsoftu,
ale i mimo něj. U Billa Gatese jste museli
mnohem víc vnímat obsah toho, co říkal.
Ballmer je extrovert a svým způsobem
i dobrý herec.
CZECH TOP 100 Jaký je rozdíl mezi
manažery dříve a dnes?
Svět se i díky technologiím zrychlil. Dnes se
dbá především na kvartální výsledky, ale
na dlouhodobější vizi dnešní lídři nemyslí.
Adam Smith ve své knize The Wealth of the
Nation, kterou napsal před 230 lety, tvrdí,
že zisk a péče mohou být v rovnováze. A já
se domnívám, že za posledních 30 let se
lidská společnost strašně vychýlila na stranu
zisku a hrozně málo se věnujeme péči, ať
už je to v oblasti lidských zdrojů nebo životního prostředí, ale i třeba, pokud se týká
Afriky. Ta je sama o sobě příkladem krátkodobých řešení. Nahrnout tam peníze, které
jsou potom rozebrány politickými vůdci, to
je k ničemu. Musím říci, že Čína v tomto nyní
odvádí lepší práci než EU. Číňané zůstanou
na místě s infrastrukturou, učí, trénují a motivují Afričany. Stejné postupuje i nadace Billa
Gatese. Neposílá peníze. Dodává vakcíny,
věnuje se školství, zemědělství a tak dále.
Podle mě je třeba jít tímto směrem. A root
cause je to, že tradiční kurzy MBA učí jen
profit, ne péči. Pokud se toto nezmění, nezmění se ani chod lidské společnosti.
Je tedy důležité
umět to, co nebudou v budoucnosti
moci nahradit počítače, tedy vcítit
se do ostatních a mít vysokou emoční inteligenci?
Rozhodně je tomu tak. Existuje o tom krásná
knížka Daniela Pinka Whole New Mind –
Úplně nová mysl. Napsal jsem k ní předmluvu. Mluví o něčem, čemu já říkám digitální
paradox. Z technologií se stane komodita
široce dostupná. Konkurenceschopnost firem a národních ekonomik bude tedy záviset stále více na tvůrčích schopnostech,
iniciativě a vynalézavosti lidí, na mozcích
a mozkových trustech. Protože počítač je inteligentní blbec, ten dokáže rozlišit jen nulu
a jedničku, černou a bílou, byť hrozně rychle. A to, co je nad ním, to, co ho ovládá dál,
je lidská mysl. Kreativitu, emoce, fantazii
počítače ještě dlouhou dobu mít nebudou.
Ony jsou velmi schopné se učit novým věcem, ale nejlepší počítač na světě je pořád
lidský mozek. Proto bude potřeba mnohem
více rozvíjet pravou mozkovou hemisféru.
Foto archiv
CZECH TOP 100
nenásledovala konkurence, nebyla vytvořena žádná poptávka. V případě mobilních
zařízení a tabletů jsme s tou inovací přišli
brzy, trh na to nebyl dostatečně připraven.
A pak jsme trošku podcenili nástup Apple.
Jednou věcí je tradiční Microsoft business,
druhou je svět device a services. A zase
v cloudových řešeních je Microsoft Azure
hodně vpředu. Naše akvizice Skype měla
v době, kdy jsme ji získali, 100 milionů uživatelů, nyní jich má 300 milionů. Nicméně
je potřeba říci, že konkurence je velká,
na jedné straně Apple, na druhé Google.
Ovšem, když se dnes podívám, jaké technologie máme a jaké přicházejí na trh, tak
mám velmi dobrý pocit. Naše zařízení jsou
DOMNÍVÁM SE, ŽE ZA POSLEDNÍCH 30 LET SE
LIDSKÁ SPOLEČNOST VYCHÝLILA NA STRANU
ZISKU A MÁLO SE VĚNUJEME PÉČI, AŤ V OBLASTI
LIDSKÝCH ZDROJŮ NEBO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
„POČÍTAČ JE
INTELIGENTNÍ
BLBEC, TEN DOKÁŽE
ROZLIŠIT JEN NULU
A JEDNIČKU, ČERNOU
A BÍLOU, BYŤ HROZNĚ
RYCHLE.“
„STAV ČESKÉHO
ŠKOLSTVÍ – TO ŘÍKÁM
NAPROSTO VEŘEJNĚ
– JE KATASTROFÁLNÍ.“
Dobře je to vidět například na státech v Latinské Americe, kde je ve školách povinné
hraní na hudební nástroj.
CZECH TOP 100 V čem spočívá hlavní
výhoda Microsoftu? V softwaru nebo
spíše v hardwarových novinkách?
Microsoft je výborný v tradičních věcech,
jakou je desktopový software Windows office, ale i ve velkých softwarových řešeních.
To jsou ty velké produkty. Oblastí, v níž
jsme nezačali včas, byly tablety a mobilní
zařízení, ačkoliv jsme je na trh uvedli první.
Bohužel příliš brzy. Ale v té době Microsoft
ideální pro lidi, kteří chtějí informace vytvářet, ne pouze konzumovat. Pak je zde ještě
Samsung, který je technologicky ohromně
vpředu. Korea je vůbec výborný příklad.
V roce 1960 měla hrubý domácí produkt
na úrovni Ghany, protože ale vsadila všechno na školství, je dnes tam, kde je.
CZECH TOP 100
Jak vidíte české
školství?
Stav českého školství – a to říkám naprosto veřejně – je katastrofální. V mezinárodním srovnání, které organizuje OECD pod
názvem PISA, tedy Programme for Inter-
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 9
OSOBNOST
national Assesment, jsme byli v roce 1997
na sedmém místě a nyní jsme na dvacátém
sedmém. Taková je u nás tendence, propadáme se volným pádem. Podle této studie jedna třetina studentů vůbec neví, co
čte, nerozumí obsahu. Problém je v tom,
že ČR sice naříká, že zde již není tolik
investic jako v minulosti, ale toto srovnání
je jedním z parametrů, které potenciální
investor sleduje. Studie ukazuje, jak kvalitní
lidi dostanete za 5 nebo 7 let. Výsledky
jsou velmi žalostné. V ČR ale téma školství
a vzdělávání není zkrátka prioritou. Nemyslím si, že by do školství plynulo málo
peněz, problém tkví v několika věcech.
Říkám si, kdy čeští rodiče začnou chápat,
jak je kvalitní vzdělání důležité. Pravděpodobně tehdy, až jejich děti nebudou moci
najít práci, což nastane velmi brzy, protože
nebudou přicházet investoři. Dále se jedná o kvalitu vyučujících. Dobrými příklady
jsou třeba Finsko nebo Korea. Dostat se
tam k povolání učitele není jednoduchou
záležitostí, protože ve společnosti požívá
všeobecné vážnosti. I dalšímu vzdělávání
pedagogů je věnován velký prostor. Stejně
tak je v těchto zemích vyvinut dobrý systém mentoringu a koučinku, nikdo z žáků
tedy nezaostává. Ostatně v Koreji je podíl
hrubého domácího produktu věnovaného
jen na doučování vyšší, než v ČR na celé
školství. V těchto státech je zkrátka vzdělání absolutní prioritou.
CZECH TOP 100 Jaká část byznysu
Microsoftu se realizuje v ČR?
V Česku máme 250 zaměstnanců, kteří dělají tradiční Microsoft business, tedy prodávají produkty. Pak je tady 200 lidí ze Skype, kteří řídí rozvoj jeho služeb a zároveň
je i testují. Outsourcing využíváme hlavně
v oblasti financí a právních záležitostí.
CZECH TOP 100 Vaše úloha?
V rámci Emerging markets cabinet působím
jako co-chair, druhým kolegou je Orlando
Ayala. Společně jsme bráni za odborníky na problematiku emerging markets. Já
jsem vedl region východní Evropy pět let
v období 2000–2005 a čtyři roky to byl
nejlepší business pro Microsoft worldwide.
Východní Evropa byl tehdy emerging market, ale už byla blízko Západu. Dnes si
myslím, že v Indii jsme již průlom udělali,
ale v Číně ještě ne. Je pravda, že v ní například nelze realizovat stejný model, který
jsme uplatňovali v Rusku. Takhle jednoduché to není. Zároveň, když se rozhodneme
dělat v dané zemi byznys, tak garantujeme
lidé mohou všechno, i parkování, platit
prostřednictvím mobilních telefonů. Cloud
computing šetří peníze, umožní větší efektivitu podniku i lidí, ale i států, podpoří celý
inovační proces. Mimochodem, jednou
ze zemí, která by pomocí cloud computingu chtěla přeskočit ostatní, je Kazachstán.
zákony, které v ní platí. To se táhne celou
historií firmy Microsoft.
CZECH TOP 100 Na konferenci o ekonomické spolupráci Česka se zeměmi
BRICS jste zdůrazňoval termín leap
frogging.
Nyní má každý Afričan k dispozici telefon,
který má větší výpočetní kapacitu, než jakou disponovala celá NASA před padesáti lety. V našem průmyslu platí Moorův
zákon – tedy, že každé dva roky musíme
mít o 100 % lepší procesor, což je srdce
informačních technologií. Tato exponenciála znamená, že v ekonomikách, ať již jsou
vyspělé nebo emerging markets, platí, že
se nemění to, co se bude dělat, ale velmi
významně způsob, jak se to bude dělat.
Technologie a obzvlášť ty informační a telekomunikační mění nově vznikající trhy. Za
prvé se domnívám, že spolu se vzdělávacím procesem umožňují, aby se lidé velice
rychle ekonomicky přesouvali ze spodku
pyramidy do střední vrstvy, a vytvářejí nové
spotřebitele. A to je dobře pro trhy vznikající i rozvinuté. Další věcí je fakt, kterému se
v angličině říká leap frogging, tedy to, že
země přeskočí jednu éru technologií. A to
jí umožňuje získat výhodu nad státy s konzervativním přístupem. Například Estonsko
přeskočilo vývojové etapy, rychle ovládlo a pracuje s digitálními technologiemi,
10 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
„ŘÍKÁM SI, KDY ČEŠTÍ
RODIČE ZAČNOU
CHÁPAT, JAK JE
KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
DŮLEŽITÉ.“
CZECH TOP 100 Jak se chová Microsoft na trzích BRICS a emerging
markets?
Já jsem psal v roce 2004 první celosvětovou strategii pro emerging markets v rámci
Microsoftu. Myslím, že jsme tam hodně
věcí udělali dobře, ale jednu záležitost
jsme nedomysleli. Tehdy jsme se domnívali,
že emerging markets a mezi nimi i tehdy jenom BRIC (JAR přistoupila až v roce 2010,
pozn. autorky) budou mít tři etapy. V první
se tam budou věci vyrábět. Poté, až si tam
lidé vydělají, budou zboží mnohem více
spotřebovávat v místě. Nakonec se tamní
podniky stanou konkurencí ekonomikám
západní hemisféry. Chyba byla, že všechny etapy se překrývají, nenásledují jedna
za druhou, ale můžeme je na trzích sledovat současně – a to právě díky technologiím. Proto se domnívám, že jsou to právě
ony, které uspíšily vývoj těchto trhů.
CZECH TOP 100 Co by měla dělat
česká ekonomika vzhledem k zemím BRICS?
Máme malou otevřenou ekonomiku, takže musíme být agresivní v exportu a atraktivní pro
investory. To jsou dvě důležité složky strategie.
Musíme mít vzdělanou a flexibilní pracovní
sílu a dobré vztahy s partnerskými zeměmi.
Domnívám se, že státem, který by nám mohl
NYNÍ MÁ KAŽDÝ AFRIČAN
K DISPOZICI TELEFON S VĚTŠÍ
VÝPOČETNÍ KAPACITOU, NEŽ
JAKOU DISPONOVALA CELÁ
NASA PŘED 50 LETY.
být příkladem, je Německo, i když je daleko
větší. Svoje tradiční silné stránky aplikovalo na
nové technologie a byznys modely. Včas si
uvědomilo, že 70–80 % ekonomického růstu
přijde z těchto nových trhů. A protože je Německo naším obchodním partnerem, můžeme
se na ně dostávat přímo nebo i jeho prostřednictvím. Česká republika má na nich velice
dobré jméno. Je třeba si pospíšit.
ING. KRISTYNA KAUCKÁ
www.czechtop100.cz
INZERCE
CH4
Linde Gas. Jsme spolehlivým partnerem Íeského prđmyslu.
Dodáváme produkty, které pokrývají široký rozsah aplikací technických plynđ v prđmyslu, potravináăství,
lékaăství, výzkumu i vývoji. Stavíme zaăízení na výrobu technických plynđ. Naší prioritou je bezpeÍnost
a ochrana životního prostăedí.
S našimi produkty se mđžete setkat na každém kroku.
www.linde-gas.cz
final prvky 184x126 mm.indd 1
6.6.2013 13:13:10
RYCHLÁ KOLA
8.–10. 11. 2013
14. ročník výstavy závodních
a soutěžních automobilů a motocyklů
Výstaviště
Lysá nad Labem
• exponáty, které jinde neuvidíte
• ukázky atraktivních disciplín
• autogramiády slavných sportovců
ÝCH
NOV ÁCH!
V
É
V
TOR
POPR H PROS
C
TŠÍ
A VĚ
Otevřeno denně
od 9 do 17 hodin
Vstupné 60 Kč
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 11
FINANCE
DOBRÝ MAKLÉŘ JE NĚCO
JAKO DOBRÝ ADVOKÁT
Jak ochránit svůj majetek, podnikání či zdraví? Správně nastaveným pojistným programem s garancí pojišťovacího makléře. Přibývá těch, kteří si umějí spočítat, že nejlepší
prevencí, jak zabránit výpadku tržeb či finančním ztrátám, je spolehlivé pojištění. „Dobrý
makléř je něco jako dobrý advokát“, tvrdí generální ředitel největší česko-slovenské pojišťovací makléřské skupiny RESPECT Ing. Zdeněk Reibl, MBA.
12 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
V PŘÍPADĚ VZNIKU ŠKODY NÁŠ KLIENT PRÁVEM
OČEKÁVÁ, ŽE SE MU O HLADKÝ A RYCHLÝ PRŮBĚH
JEJÍHO VYPOŘÁDÁNÍ KOMFORTNĚ POSTARÁME.
znalostí konkrétní rizikové situace navrhnout komplexní pojištění, za jehož kvalitu
a bezpečnost umíme převzít osobní záruku. V naší práci nestačí pouze „něco“
prodat, musíme vědět přesně, co a proč
našemu klientovi doporučujeme a jakým
nástrahám či hrozbám je při svém podnikání vystaven.
V případě vzniku škody klient právem
očekává, že se mu o hladký a rychlý
průběh jejího vypořádání komfortně postaráme. Tuto jednoduchou rovnici v naší
každodenní práci považuji osobně za
nejdůležitější přínos makléře pro klienta,
neboť právě v tuto chvíli klient realizuje
přidanou hodnotu spolupráce s námi.
CZECH TOP 100 Je dnes postavení
CZECH TOP 100 Společnost RESPECT
slaví 20 let své existence. Co vás
vedlo k založení makléřské společnosti?
Zkušenost ze zahraničí, kde byl již makléřský trh velmi rozvinutý a měl své pevné
a respektované místo. V České republice
před dvaceti lety nic takového ještě nebylo. Společně s Ing. Tomášem Urbanem jsme se rozhodli založit makléřskou
firmu, která by mohla přenést západní
trendy i na český trh. Šli jsme do toho
s přesvědčením, že tato služba si najde
své příznivce i u nás a stane se přínosnou a samozřejmou součástí života. Již
od počátku jsme se snažili proniknout do
problematiky klientova podnikání a se
pojišťovacího makléře jiné než
před dvaceti lety?
Změnilo se podnikatelské prostředí, změnily se obchodní praktiky, změnilo se i postavení makléře. Klient od pojišťovacího
makléře očekává profesionální službu,
která mu zaručuje, že jeho pojištění garantuje odborník, jenž se v labyrintu světa pojištění denně pohybuje, zná úskalí
a souvislosti pojišťovací praxe a rychle
a spolehlivě mu vyřídí případnou škodu
či finanční újmu. Profese pojišťovacího
makléře je v současnosti již také dostatečně zakotvena v české legislativě. O odbornou způsobilost a etické chování makléřů se systematicky a dlouhodobě stará
Asociace českých pojišťovacích makléřů,
finanční a profesní odpovědnost dozoruje Česká národní banka. Dovolím si tedy
tvrdit, že se profese pojišťovacího makléře u nás nyní těší obdobnému respektu
jako v jiných evropských zemích.
CZECH TOP 100 Jak si vybrat toho
správného pojišťovacího makléře?
Když pomineme důvěryhodná doporučení a reference, tak určitě platí heslo:
Důvěřuj, ale prověřuj. Správný makléř by
měl mít kromě odborných znalostí, orientace na trhu, komunikačních dovedností
i schopnost empatie, umět se vcítit do situace klienta a rozumět jeho potřebám.
Zároveň jako v každém jiném obchodním
ZDENĚK REIBL,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
RESPECT, a.s.
vztahu by měly existovat také vzájemný
respekt a snaha se pochopit. Já osobně
považuji za velký přínos pro naše klienty
možnost účastnit se odborných seminářů
na témata z oblasti pojištění, které pravidelně pořádáme v rámci RESPECT ACADEMY. Jsou určeny jak pro vzdělávání
našich vlastních zaměstnanců, tak pro
naše klienty s cílem poskytnout jim zpětnou vazbu a rámcový přehled o trendech
a novinkách v pojišťovnictví. Zkušenosti
napovídají, že díky těmto školením se
i naši klienti naučili „číst mezi řádky“, spolupráce je pak pružnější a efektivnější. Já
bych se při výběru pojišťovacího makléře
zaměřil především na schopnost a ochotu se přizpůsobit, pochopit individuální
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 13
FINANCE
zájmy a potřeby mého podnikání, a také
zejména na poskytovanou záruku na spolehlivost a efektivitu poskytované služby.
CZECH TOP 100 Lidé často nedoceňují služby pojišťovacího makléře;
čím myslíte, že to je způsobené?
Vše je o důvěře a o pozitivním vnímání
věci. Pokud klient dopředu bude mít odmítavý postoj k nabízeným službám, s největší pravděpodobností si poradit nenechá a služby makléře bude považovat za
zbytečné. Pokud ovšem připustí možnost
odborného servisu a to, že se o něj makléř postará také při vyřizování komplikovaných škod, stanou se z nich partneři,
kteří si mohou být oboustranně přínosní.
Na druhé straně chápu i počáteční nedůvěru klientů, neboť při špatně nastaveném
pojistném programu mohou následovat
poměrně velké a nevratné finanční ztráty při pojistné události. Bohužel, v dnešní
době je trh až přesycen nedostatečně
kvalifikovanými pojišťovacími poradci,
kteří vytvářejí rutinní pojistné smlouvy jak
na běžícím pásu, často bez zjevné přidané hodnoty, a skutečné problémy klienta
neřeší. Takoví našemu oboru neprospívají.
V RESPECTu si uvědomujeme, že důvěru
našich klientů si musíme v první řadě zasloužit nejlépe odvedenou prací a osobní
odpovědností za naše doporučení. Možná právě díky tomuto přístupu máme s našimi stálými klienty dlouhodobé obchodní
vztahy založené na vzájemné důvěře
a respektu.
CZECH TOP 100 O jaké služby je
dnes největší zájem?
Přirozeně o likvidaci pojistných událostí,
která je z mého pohledu jakousi alfou
DŮLEŽITÝM PŘÍNOSEM MAKLÉŘE JE JEHO SCHOPNOST NAVRHNOUT A VYJEDNAT OPTIMÁLNÍ
ROZSAH A STRUKTURU KONKRÉTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
a omegou dobrého makléře. S lehkou
nadsázkou lze říci, že pojistit umí každý,
odškodnit však už ne. Na druhé straně
oba tyto procesy spolu bezesporu souvisejí. Bez dobrého pojištění nelze dobře odškodnit. Pokud se vše podaří navíc
udělat v co nejkratším možném čase
a bez zbytečných průtahů a s minimální
administrativou pro klienta, je vyhráno.
Naši pracovníci z divize likvidací pojistných událostí jsou soustavně vzděláváni
a proškolováni tak, aby byli skutečně
kompetentní a klientům nápomocni za
každé situace. Jejich práce není vždy
jednoduchá, neboť jsou na straně klientů,
a v komunikaci s pojišťovnami se občas
mění v bojovníky usilující o to, aby klient
nebyl nikterak poškozen a náhrada škody
byla vyřízena rychle a spravedlivě.
Dobrým příkladem naší práce mohou
být letošní povodně, kdy se pro většinu
našich klientů podařilo vyjednat okamžité
14 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
„LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ JE
Z MÉHO POHLEDU
JAKOUSI ALFOU
A OMEGOU DOBRÉHO MAKLÉŘE.“
poskytnutí finanční zálohy, a to v rekordním čase 3 až 5 dnů ode dne prohlídky
a opadnutí vody. Velmi důležitým přínosem makléře je schopnost navrhnout
a vyjednat optimální rozsah a strukturu
pojištění. Není nutné pojišťovat vše proti
všemu, ale je důležité postarat se o to,
aby finanční prostředky vynakládané na
pojištění byly investovány účelně a efektivně. Makléř musí klientovi garantovat
bezpečnost a spolehlivost doporučeného
pojistného systému. Právě o tyto znalosti
a know-how mají klienti největší zájem.
CZECH TOP 100 Jaký máte názor
na negativní zprávy o pojišťovacích makléřích?
www.czechtop100.cz
Foto archiv
Média občas kritizují makléře, že pouze
zprostředkovávají pojištění mezi pojišťovnou a zákazníkem za vysoké provize. Ale
dobrý makléř jedná v zájmu svého klienta a přebírá plnou odpovědnost. Jestliže
u klienta nastane nepojištěná škoda a on
nebyl svým makléřem při uzavírání pojistky na toto nepojištěné riziko upozorněn,
má právo po něm požadovat náhradu
vzniklé škody. Makléř je tedy ze zákona
povinen uzavřít profesní pojištění. Jeho
odpovědnost je velmi široká a klient je
proti případným chybám makléře dostatečně chráněn. Při současné konkurenci
na pojistném trhu je více než jasné, že
provize makléře musí odrážet jeho náklady, udržení vysoké kvalifikovanosti odborného týmu a každodenní režii při správě
a servisu pojistného portfolia.
Dobrý makléř si je vždy vědom, že
jediným kritériem smysluplné práce je
důvěra a spokojenost klientů. Ta se dá
získat jedině usilovnou a dlouhodobou
prací v jejich prospěch. V případě, že by
makléř doporučoval pojištění předražené
nebo bezúčelné, je jisté, že v silné konkurenci důvěru klientů rychle ztratí.
CZECH TOP 100 Razíte heslo, že za
kvalitu přebíráte osobní odpovědnost. To je jako za dob Římanů, kteří nutili stavební inženýry
spát pod mostem, dokud stavbu
nedokončili.
Přesně tak – od konkurence se opravdu
snažíme odlišit právě tím, že za pojistný program, který jsme nastavili a jenž
pokrývá všechna možná rizika spojená
s podnikáním dané firmy, ručíme a jsme
v případě vzniku situace, která by odhalila jeho nedokonalost, připraveni vzít
na sebe následky. Přijetí odpovědnosti
považuji za důležitý předpoklad pro
kvalitní rozhodování a tedy i pro poskytnutí kvalitní služby. Kromě osobní
odpovědnosti respektujeme i morální
odpovědnost vůči našim klientům, což
dokazuje situace, kdy jsme jednohlasně
odsouhlasili zrušení plánovaných oslav
při příležitosti našich 20. narozenin.
Část prostředků, které byly určeny na
tuto akci, jsme věnovali klientům postiženým při letošních povodních. V důsledku
je to asi nejlepší způsob, jak zdůraznit,
že tu jsme již 20 let. Odráží to i filozofii
naší společnosti.
K našim dvacetinám jsme na oplátku
dostali milý dárek. Pojistný trh nás ocenil
pěkným vyznamenáním TOP 5 Pojišťova-
cí makléř roku 2012. To je ocenění, kterého si v RESPECTu všichni vážíme a považujeme je za certifikát kvality naší práce.
CZECH TOP 100 Vaše společnost je
založena na tradicích. Jste i vy
sám tradicionalista?
Samozřejmě jsem tradicionalista a mám
rád tradiční věci i přesto, že se těm netradičním také nebráním. Ovšem pokud
chcete vytvořit tradiční hodnoty ve firmě, musíte jim věřit a být jejich ochráncem, bez toho by společnost neměla
tvář a byla rozpolcená. Jsem přesvědčen, že pokud tomu, co děláte, věříte
vy sám osobně, věří tomu i vaši zaměstnanci, potažmo vaši klienti. Dáváte tak
jistotu, že vše je tak, jak má být. Členství
v mezinárodní síti pojišťovacích makléřů
UNiBA mi dává příležitost k otevření se
i jiným, často ne zcela tradičním cestám
a přístupům, které jsou v zahraničí běžnou praxí. Společně s celým týmem RESPECTu se neustále snažíme o nastavení
jakési symbiózy mezi tradicí a zároveň
udržením kroku s dobou tak, abychom
byli pro naše klienty i do budoucna rovnocenným a flexibilním partnerem.
„NAUČIL JSEM SE
NELÁMAT VĚCI PŘES
KOLENO A PŘIJMOUT
SKUTEČNOST, ŽE NĚKTERÉ Z NICH PROSTĚ
NELZE ZMĚNIT.“
CZECH TOP 100
Je ještě vůbec
něco, čeho byste chtěl ve svém životě dosáhnout?
Považuji se za člověka, který se snaží
vzdělávat a jít dopředu. Stále mám proto několik cílů, ať už v osobním nebo
profesním životě, na které však někdy
marně hledám volný čas. Důležité je
si uvědomit priority a nechtít všechno
hned. Naučil jsem se také nelámat věci
přes koleno a přijmout skutečnost, že některé z nich prostě nelze změnit. To je
osvobozující. Jsem přesvědčen, že každý by měl být vyrovnaný především sám
se sebou a dělat to, co mu přijde v dané
chvíli správné.
Přejeme vám další úspěšné roky!
SILVIE PALAŠČÁKOVÁ
Ing. Zdeněk Reibl, MBA
Skupina RESPECT
✔ Věk: 49
✔ Znamení: Blíženci
✔ Děti: dcera, syn
✔ Záliby: turistika, golf, hudba,
historie
✔ Životní motto: Víte-li, co chcete, určitě toho dosáhnete.
✔ 1993 založení společnosti
✔ 260 zaměstnanců
✔ 41 poboček v ČR a SR
✔ 38 000 zlikvidovaných pojistných událostí ročně
✔ 28 dní na vyřízení pojistné události (průměr)
✔ přes 2 mld. ročního objemu vyplacených škod
✔ přes 5 mld. ročního objemu zprostředkovaného pojistného
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 15
FIREMNÍ FINANCE
PRÁCE Z DOMOVA?
ČEŠI ŘÍKAJÍ ANO
Češi stojí o širší nabídku alternativních pracovních úvazků –
například možnost pracovat z domova by uvítalo 76 procent
z nich. Kromě tzv. home office zaměstnavatelé dnes nejčastěji
umožňují pružnou pracovní dobu či zkrácené pracovní úvazky.
lternativní pracovní úvazky, které
jsou v západních zemích zcela
běžné, se začínají více prosazovat
i u nás. Z průzkumu Co si přejí zaměstnanci vyplynulo, že je nabízí 61 procent
zaměstnavatelů. Pro firmy je ale nejjednodušší zavést pružnou pracovní dobu,
která přináší jen mírné zvýšení nákladů
a mnoha oborům umožňuje přizpůsobit
se jejich sezonnosti. Firmy, které se
zabývají například poradenstvím či finančními službami, ji tak mohou uplatňovat celoročně. A právě tento typ alternativního úvazku je v České republice
A
O PRÁCI Z DOMOVA
STOJÍ 76 PROCENT
RESPONDENTŮ
vůbec nejrozšířenější – nabízí jej 41
procent firem.
ZKRÁCENÉ ÚVAZKY
– ANO, ČI NE?
Téměř třetina firem poskytuje v různých
formách zkrácené pracovní úvazky. Poptávka je však nejednoznačná – polovina Čechů je spokojená s plným týdnem, třetina naopak stojí o kratší
pracovní dobu než standardních 40
hodin týdně. Někteří zaměstnanci však
mají se zkráceným pracovním týdnem
špatné zkušenosti. Zaměstnavatel od
Andrew Krenek
Senior Manager
Poradenství v oblasti lidských zdrojů
KPMG Česká republika
PŘEJEME SI HOME OFFICE
Zajímavým trendem posledních let se stává možnost práce z domova, kterou nabízí 28 procent zaměstnavatelů. Tzv. home
office Češi mnohdy vnímají jako pracovní
benefit, proto se s ním můžeme nejčastěji
setkat zejména u manažerských pozic.
TÉMĚŘ TŘETINA FIREM V ČESKÉ REPUBLICE
POSKYTUJE V RŮZNÝCH FORMÁCH
ZKRÁCENÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY.
nich totiž očekával stejný objem práce
jako při plném úvazku za nižší finanční
ohodnocení. Obecně ale platí, že kratší pracovní týden by více využily ženy
než muži.
Podle průzkumu dnes tuto možnost využívá zhruba každý osmý zaměstnanec.
Zájem je nicméně o mnoho větší – o práci
z domova stojí 76 procent respondentů
bez ohledu na vzdělání, pracovní zařa-
Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké formy alternativních pracovních úvazků?
41 %
Pružná pracovní doba
Práce z domova
28 %
Práce na dohodu o pracovní činnosti nebo
o provedení práce s docházením do zaměstnání
18 %
Zkrácený fixní úvazek
14 %
Plný úvazek kombinující práci z domova
s prací v zaměstnání
13 %
Zkrácený flexibilní úvazek
Stlačený pracovní týden
2%
Zkrácený úvazek v podobě práce z domova
2%
Plný úvazek v podobě práce z domova
2%
Nevím, dosud jsem se o to nezajímal/a
16 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
10 %
Práce na dohodu o pracovní činnosti
nebo o provedení práce s prací z domova
Zkrácený úvazek kombinující práci z domova
s docházením do zaměstnání
Práce na dohodu kombinující práci z domova
s docházením do zaměstnání
Sdílení pracovního místa
4%
4%
3%
10 %
Zdroj: KPMG Česká republika
www.czechtop100.cz
Foto KPMG Česká republika a archiv
10 %
NOVINKY V PROCESU
UZAVÍRÁNÍ SMLUV
S účinností nového občanského zákoníku budou muset podnikatelé výrazně zrevidovat procesy fungování společnosti při uzavírání smluv a upřesnit s tím související kompetence svých zaměstnanců či obchodníků.
Nově může totiž dojít k uzavření smlouvy i přesto, že smluvní
partner vámi zaslanou nabídku pozmění (tj. přijme ji s výhradou). Musí jít však o změnu, která podstatným způsobem nezmění podmínky původní nabídky (na rozdíl od současné úpravy, kdy je jakákoli změna odmítnutím návrhu).
Budete-li se tomu chtít vyhnout, musíte možnost změny nabídky
v nabídce buď přímo vyloučit, nebo změny provedené protistranou bez zbytečného odkladu odmítnout.
Pozor také na návrh dodat zboží či poskytnout službu reklamou,
katalogem nebo vystavením zboží. Takový návrh bude nově
v některých případech považován za nabídku k uzavření smlouvy, nikoli za výzvu k podání nabídek, jako je tomu dnes. Smlouva tak bude uzavřena již ve chvíli, kdy podnikatel obdrží přijetí
nabídky, například doručením objednávky.
zení či pohlaví. Vliv na preference
má pouze věk – nejvíce láká tato
forma zaměstnání věkovou skupinu
18–29 let (88 procent), nejméně
pak nad 45 let (67 procent).
SOLIDÁRNÍ ČEŠI
Se stoupající oblibou alternativních
úvazků cítí Češi jejich zvýšenou potřebu u sociálně znevýhodněných
skupin. Rozdělení zajímavě kopíru-
je celospolečenské klima, kdy se
mladé matky potýkají s největším
nedostatkem pracovních příležitostí
a zároveň mají s dětmi zvýšené výdaje: na 74 procent respondentů
by tak možnost alternativního úvazku prioritně nabízelo matkám s dětmi předškolního a školního věku
a více než polovina (54 procent)
by upřednostnila seniory, případě
studenty (31 procent).
Změn v procesu uzavírání smluv je však mnohem více.
Jste na ně již připraveni?
Martin Hrdlík,
Senior advokát,
KPMG Legal
Průzkum společnosti KPMG Česká republika Co si přejí zaměstnanci provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect.
Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu
2013 u 300 zaměstnanců v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmů a kraje.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 17
STAVEBNICTVÍ
Ve stavebním byznysu se pohybuje téměř dvacet let. Řídil výrobu, obchod, nyní už pět let šéfuje velké stavební společnosti. Patří mezi manažery, pro něž platí v pravidlech hry nikoliv papír, ale podaná ruka. Umí
vyjednávat, v byznysu neodpouští podrazy. Robert Špott, jednatel a výkonný ředitel SYNER, s.r.o., odpovídal na otázky CZECH TOP 100 Forum.
CZECH TOP 100 Co je na stavařině
tak úchvatné, že už vás drží bezmála 20 let?
Zcela určitě týmový duch a zejména
hmatatelné výsledky stavařské práce.
V SYNERu jsem obklopen kolegy s efektivními nápady a hlavně proto realizu-
jeme zajímavé zakázky, ať objemem
výstavby, nebo udělenými tituly Stavba
roku. Takových staveb máme desítky,
ale bez lidí, kteří ke každému projektu přistupují individuálně, do každého
dávají kus srdce, by naše úspěšnost
brzy vyprchala. Měl jsem štěstí i v roce
18 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
Z PAPÍRU DO BETONU
2006, kdy jsem při příchodu do SYNERu na takové profíky nejen v kancelářích, ale také na stavbě, narazil. Úchvatnost stavařiny je spojená s úspěšností
jednotlivých staveb a jejím základem je
zase technicky i ekonomicky smýšlející
lidský potenciál uvnitř firmy. Je to také
jeden z mála oborů, kde dlouhodobě
plánujete, kapacitu vidíte na rok a někdy i více let dopředu. Samozřejmě má
toto odvětví v posledních letech i negativní stránku, která už tak atraktivní není,
a tou je přetlak kapacit stavebních firem
vzhledem k nízké poptávce, ale s tím se
dá bojovat.
CZECH TOP 100 Zmínil jste realizaci zajímavých staveb. Předsedu CZECH TOP 100 Jana Struže
www.czechtop100.cz
Foto Ota Mrákota
STAVAŘINA NEJSOU
JEN PROJEKTY
stejné kategorie miliardových zakázek
patří i tento administrativní komplex
v Argentinské ulici. Zde za pár týdnů
od zahájení prací vyrostl téměř celý
skelet a výsledkem budou desetipodlažní a sedmipodlažní budova, složená ze tří věží. Oba objekty v součtu
nabídnou kolem 28 tisíc čtverečných
metrů užitné plochy a dokončené budou na podzim příštího roku.
Robert Špott
✔ Narodil se v roce 1974.
✔ Pochází z Čelákovic u Prahy.
✔ Hovoří anglicky a rusky.
✔ Mezi jeho zájmy patří cestování,
lyžování, cyklistika a motorka.
✔ Je ženatý, má syna.
jste provedl po staveništi pozoruhodného projektu ArtGen Office Gallery v pražských Holešovicích.
Pan Struž při jednom setkání prohodil,
že denně kolem jezdí z domova do
práce, tak jsem rád, že pozvání přijal.
Diskutovali jsme o rizicích i náročnosti
takových staveb, dimenzování statiky
i vlastních kapacitách budovy. Postavili
jsme několik objemově podobných miliardových projektů, například v květnu
dokončený závod na výrobu radiálních
pneumatik Mitas v Otrokovicích nebo
pražský obytný komplex Zelené město.
V Třinci stavíme víceúčelovou Werk
Arénu, kterou se pan Struž v době
její výstavby také chystá navštívit, a do
CZECH TOP 100 Jak to vypadá
s ekonomikou firmy, když stavebnictví je dlouhodobě v poklesu?
S veškerou pokorou říkám, že v polovině stavební sezony je na tom SYNER jak
v ekonomických výsledcích, tak v počtu
i objemu podepsaných kontraktů dobře.
Dlouhodobě se mu podařilo stabilizovat roční obrat na 3,5 miliardy korun.
Nemáme ambice ho, alespoň v současnosti, diametrálně navyšovat a už vůbec
ne obvyklou cestou nabízení dumpingových cen, protože to je cesta do pekel.
Raději se zaměřujeme na snižování režijních nákladů a spoříme uvnitř firmy.
JAN STRUŽ
(VLEVO) NA EXKURZI
S ROBERTEM ŠPOTTEM
Osobně počítám s tím, že recese potrvá ještě nejméně dva roky. Ale z pohledu strategie firmy to nic nemění na
tom, že naším cílem je udržet si dobré jméno jako společnost, která chce
BEZ LIDÍ, KTEŘÍ KE KAŽDÉMU PROJEKTU PŘISTUPUJÍ INDIVIDUÁLNĚ A DÁVAJÍ DO NĚJ KUS SRDCE,
BY NAŠE ÚSPĚŠNOST BRZY VYPRCHALA.
V této době si i více ceníme nedávno
získaného ratingu vynikající AA od kapitálové agentury Čekia.
JEŠTĚ JEDNO PATRO
DO VYHLÍDKY NA CELOU
PRAHU
CZECH TOP 100 Kde vidíte vámi ří-
STAVBA
ADMINISTRATIVNÍHO
CENTRA V PRAŽSKÝCH
HOLEŠOVICÍCH
zenou společnost za dalších pět let?
a umí kvalitně a efektivně stavět a jež
si cení loajality i kvality svých zaměstnanců. Určitě chceme být i v dalších
letech klíčovým hráčem na stavebním
trhu.
JAN NOVÁK
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 19
DEJTE JIM
PODMÍNKY
Když přebírala letos v květnu v pražském Karolinu medaili Učené
společnosti ČR, prohlásila: „Jestliže jste žena, tak si to buď zorganizujete, nebo holt vědu dělat nebudete!“ Profesorka RNDr. Blanka Říhová, DrSc., emeritní ředitelka Mikrobiologického ústavu
Akademie věd České republiky a imunoložka světového věhlasu,
si to zjevně zorganizovat uměla.
Jak jste to, paní profesorko, dokázala?
Ale to je docela dobře možné. Máme řadu
příkladů, které to dokumentují. Třeba paní
profesorka Eva Syková, ředitelka Institutu
experimentální medicíny Akademie věd,
senátorka, která výborně připravila pro život dva kluky, totéž paní profesorka Tereza
20 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
PROFESORKA BLANKA
ŘÍHOVÁ LETOS PŘEDSEDALA POROTĚ PRO
UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ
L'OREAL
Fučíková, klinická imunoložka mezinárodní
úrovně, nebo paní profesorka Helena Tlaskalová, jež navíc skvěle vaří…
Nějak jste zapomněla na sebe.
Ano, vychovala jsem dvě dcery, obě mají
dnes vynikající postavení, jsou nebo byly
ředitelkami. Jeden z mých zeťů dokonce
prohlásil, že „ty holky Říhovic jsou přírodní
úkaz“. Ale je to hlavně o schopnosti učit se
a také i o určitém talentu pro věc. A víc než
o čemkoliv jiném o dovednosti si vše správně zorganizovat.
Stává se, že přicházejí do výzkumu
mladé dívky s tím, že vědě obětují
osobní život, že nebudou mít děti?
Žádnou takovou jsem během své kariéry
nepotkala. Občas ale žena, která touží po
rodině a „sežene“ šikovného manžela, volí
snazší profesní cestu. Nechá se zaměstnat
v laboratoři, v níž vykonává spíše rutinní
činnosti. Nemusí po večerech číst papíry, ne-
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
musí během víkendů a dovolených sepisovat
publikace. Rozhodně to ale není pravidlem.
Jenže označení vědkyně či spíše
„vědátorka“ má u laické veřejnosti pořád lehce pejorativní nádech.
Hodně lidí si pod ním představí
ošklivou, nepraktickou a potrhlou
ženštinu.
Vědecká činnost mě neomezila v tom, že se
ráda pěkně oblékám, že s oblibou cestuji,
že navštěvuji divadla. Když jsem se před
dvěma roky stěhovala, ze všeho nejdřív
jsem zjišťovala, jak dlouho mně to bude trvat k Rudolfinu, protože do něj na koncerty
chodím někdy i jednou týdně. Možná mám
dokonce více kulturních zážitků než ti, kteří
vykonávají méně náročnou práci. Budu se
opakovat, ale klíčová je správná organizace času. Neznám, že bych přišla z oběda,
dala si kafíčko a s někým plácala nesmysly.
Foto L'Oreal a archiv
Přejděme k prozaičtějšímu tématu.
Domů je třeba přinést také nějaké
peníze. Začínající vědecký pracovník si asi v tomto ohledu nemůže
moc pískat.
To, jak je financována věda v České republice, není špatné, je to skandální. Kdy už si konečně někdo odpovědný uvědomí, že když
nedáte schopným odborníkům odpovídající
plat, oni jednoduše odejdou tam, kde dostanou více? My, genově mimořádně nadaná
země, se postupně stáváme dealery a montovači. Abych byla konkrétní. Doktorandská
stipendia se stále pohybují někde kolem
sedmi až osmi tisíc, maximální plat v mém
oboru je 33 tisíc. Hrubého, prosím. Zkušený
vedoucí laboratoře bere takových 25–28 tisíc. To jsou tabulkové platy, existují ještě různé příplatky. Ale stejně se večer v hospodě
dozvíte, že za takové peníze může dělat jen
blázen. Že jinde se dá vydělat mnohem víc.
Předseda AV ČR Jiří Drahoš nedávno uvedl, že vláda pouze předstírá nárůst investic
do vědy. Řada z nich končí v soukromých
rukou. Stát financuje privátní výzkum. To je
přece úplně špatně!
Občas přijde na přetřes, že ani dnes
neexistuje v České republice rovnoprávnost mezi ženami a muži, pokud jde o odměňování. Setkala jste
se s tím osobně?
Nikdy. Za svůj život jsem nepoznala diskriminaci žen ve vědě. A to ani z pohledu odborného, ani finančního. Pokud jsem sama měla
možnost rozdělovat určité prostředky, nerozlišovala jsem, jestli je to holka nebo kluk. Roz-
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
V roce 1964 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, na níž v současnosti sama přednáší. V témže
roce nastoupila do Mikrobiologického ústavu tehdejší ČSAV,
v němž pracuje dosud, přičemž v letech 2000–2007 byla jeho
ředitelkou. Doktorkou věd se stala v roce 1993. Ve stejném roce
se habilitovala, profesorkou Univerzity Karlovy byla jmenována v roce 2001. Od roku 2000 je hostující profesorkou farmacie
a farmaceutické chemie na University of Utah (USA).
Předsedá České imunologické společnosti, v období 1994–
2000 zasedala v Akademické radě AV ČR a mezi lety 2004 až
2007 vykonávala funkci místopředsedkyně Učené společnosti
ČR. Je mj. držitelkou medailí J. E. Purkyně, České hlavy, Akademie věd ČR, Ruské akademie přírodních věd, Senátu ČR a Učené společnosti ČR.
hodovalo, co dotyčný udělal nebo neudělal.
Když přednášíte, záleží na tom, co říkáte. Že
máte dlouhé nohy, je víceméně jedno. Absolutně nesouhlasím s militantními feministkami,
které soustavně brojí proti mužům. Vždyť
chtějí bojovat s někým, koho milují! Chce to
jen trochu pochopení na obou stranách.
to jako jistá oběť, ovšem za okolností diametrálně odlišných od našich.
Jaká je vůbec podle vás současná
nastupující generace? Teď nemám
na mysli jen vaše mladší kolegy.
To nelze jednoduše vyjádřit. Na jedné straně máte extrém, kdy cílem jsou drahé auto,
kostýmek od Diora a bohatý partner. Tako-
MY, GENOVĚ MIMOŘÁDNĚ NADANÁ ZEMĚ, SE POSTUPNĚ STÁVÁME DEALERY A MONTOVAČI.
vých je, bohužel, dost. Opačný pól představují studenti z obou fakult, na nichž působím.
Úžasně chytří, pracovití, skromní, jeden lepší
než druhý. Jen mě mrzí, že my je toho strašně
moc naučíme a pak hodně z nich k sobě přetáhnou farmaceutické společnosti. Nemůžu
jim to ale mít za zlé. Je to byznys.
Působila a působíte i v zahraničí,
dlouhodobě například na University of Utah v USA. Čím se liší americký přístup ke studiu od našeho?
Tam se především neopisuje, nenapovídá.
Považuje se to za krádež, oni vědí, že se
učí pro sebe. Získat titul PhD. je pro ně daleko těžší, skládají více opravdu náročných
zkoušek. Naopak migrace za zaměstnáním, třeba z jednoho konce Států na druhý,
je jednoduchou záležitostí - fungují rychlé
prodeje domů, prostě v něm všechno necháte a stěhujete se jinam. Čerství PhD.
většinou míří do soukromé sféry, na univerzitách jich zůstává relativně málo. Bere se
V letošním roce jste předsedala porotě, která rozhodovala o udělení
stipendií L´Oreal ČR Pro ženy ve
vědě, předtím jste byla její členkou.
Jak byste zhodnotila úroveň předložených projektů?
Jako rok od roku stoupající, včetně jejich
prezentace v angličtině. Soutěž v současnosti snese srovnání s jakoukoliv jinou podobnou ve světě. Tentokrát se do přírodních
a matematických oborů přihlásilo přes třicet
uchazeček a z nich jsme v několika kolech
vybrali 10 finalistek. Z těch jsme pak v závěrečném kole tajně zvolili tři, které stipendium dostaly. Poskytnuté částky nejsou sice
závratné, ale L´Oreal zaujímá značně
velkorysý postoj, pokud jde o jejich užití.
Mohou jít na nákup přístrojů a materiálu
do laboratoře, ale třeba i na zaplacení
au-pair. Každopádně je to pro stipendistky
opravdu velká pomoc a také plusový bodík
do životopisu.
Nemůžu se nicméně zbavit dojmu,
že se tímto způsobem supluje povinnost někoho úplně jiného.
Stát by se opravdu mohl angažovat více.
Několik let jsem rovněž zasedala ve výběrové komisi v soutěži Česká hlavička, určené studentům gymnázií, ale také základních
škol. Některé elaboráty gymnazistů byly
opravdu vynikající, o rozsahu 150 stran,
s precizní dokumentací. Splňovaly úroveň
bakalářské práce, v několika výjimečných
případech bych je s klidným svědomím podepsala jako diplomku. Talentovaných dětí
máme pořád dost a byla by škoda, kdyby
odcházely do ciziny. Kdo nám tu zůstane?
Jakápak emigrace, dejte jim podmínky.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 21
HUDBA
Jazzmanův sen o New Yorku
Rozhovor s Ondřejem Havelkou, zpěvákem, režisérem, tanečníkem a (dle vlastních slov bývalým) hercem, se neodvíjel
podle zažité šablony. Umělecký ředitel populárních Melody
Makers po položení otázky obvykle dlouho přemýšlel, aby
odpověděl s noblesou a jistou cudností, která by spíše patřila
do meziválečné doby, jež je jeho životní láskou a vášní.
u společnosti Opus Arte její záznam na
DVD, který byl oceněn jako nejlepší produkt
svého druhu za poslední čtvrtletí německou
společností kritiků, obdržel Preis der deutschen Schallplattenkritik.
CZECH TOP 100 Barokní a klasicistní
zpěvohry jsou, pokud jde o jevištní
akci, poměrně statické. Jak se s tímto problémem ve filmové podobě
vypořádáte?
Tentokrát nevolíme cestu dobové rekonstrukce. S Bejunem jsme se domluvili na trochu
zvláštním postupu naší interpretace. Budou
se v ní potkávat dva světy. Jeden vycházející
z dekorativní barokní estetiky, kterou pochopitelně v plné míře naplníme díky krumlovskému zámeckému divadlu, druhý intimní,
postavený na hodně komplikovaném vztahu mezi Orfeem a Eurydikou. Ten se bude
sice také odehrávat v divadle, ale v místech
mimo jeviště, ztvárněný prostředky současného civilního herectví.
CZECH TOP 100 Nejde o vaše první
setkání s operou, její režii jste ostatně absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění. Na svém kontě
máte Prodanou nevěstu, Hoffmannovy povídky, Bohému, ale také hokejový opus Nagano. Zrovna tohle
téma mně k vám nějak nepasuje…
Jenže lidé, kteří mě znají blíže, se tomu nediví vůbec. Vědí o mně totiž, že jsem velký
fanda hokeje a že jsem ho dokonce amatérsky provozoval s týmem Palety vlasti, třeba
s bratry Formanovými. Stejně tak jsem postavil Prodanou nevěstu na masopustním reji
a posunul ji oproti libretu do předjaří, protože jsem zamilovaný do horňáckého folkloru. Můj zájem o něj byl tak intenzivní, že
jsem v tomto regionu trávil skutečně hodně
času a absolvoval s místními všechny svátky
a slavnosti, které provázejí jejich rok.
CZECH TOP 100 Za pár dní odjíždíte
točit do Českého Krumlova. O co se
konkrétně jedná?
Budu režírovat filmovou verzi Gluckovy
opery Orfeus a Eurydika. Prvotní nápad
pochází od producenta Jiřího Hubače. A z
věci, která začala vcelku nevinně, se vyvinul
úžasný projekt. Titulní roli bude zpívat Bejun
Mehta, jedna z největších kontratenorových
hvězd současnosti. Je neuvěřitelná klika, že
měl v tomto období právě čas a že ho náš
úmysl natolik zaujal, že do toho šel.
CZECH TOP 100 Do historického jihočeského města se vracíte po dvou letech…
Ano, a na tehdejší inscenaci opery buffa
Giuseppea Scarlattiho Dova e amore, e gelosia mám krásné vzpomínky. Navíc to celé
dostalo ještě příjemnou dohru. Letos vyšel
22 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
ZPĚVÁK, REŽISER,
TANEČNÍK, HEREC
A NOBLESNÍ ČLOVĚK
ONDŘEJ HAVELKA
CZECH TOP 100 V povědomí veřejnos-
ti jste však přece jen spojen zejména
s jazzovou a swingovou meziválečnou
hudbou, které se věnujete už bezmála
čtyři desítky let. Je možné v ní i po tak
dlouhé době objevovat něco nového?
Pořád. Teď mě například oslovil Český
rozhlas, abych se ujal nového jazzového
pořadu na stanici Vltava. Souhlasil jsem za
podmínky, že najdu kompetentního part-
www.czechtop100.cz
nera, aby vše neleželo na mých bedrech.
Oslovil jsem Pavla Klikara, kapelníka Originálního pražského synkopického orchestru,
se kterým se tak po letech zase potkávám.
Chceme se hlavně zabývat méně známými
osobnostmi jazzu, které ale přitom byly na
stejné nebo možná vyšší umělecké úrovni
než ty slavné. To, co pro mě Pavel vybírá ze
svého obrovského archivu, je fascinující.
CZECH TOP 100 Čím to, že malá Československá republika se mohla ve
třicátých letech vykázat tak neuvěřitelnou plejádou skvělých jazzmanů
a swingařů?
Byl to pochopitelně dlouhodobější proces.
To byl ale případ celé Evropy, kromě takových center, jakými byly Londýn nebo Paříž,
v nichž vystupovali černošští muzikanti z
Ameriky. Jenže u nás to uzrálo, stejně jako
v řadě dalších oborů, trochu rychleji. Jak to
popisuje pianista, skladatel, textař a aranžer
Jiří Traxler, oni tenkrát, byť zprostředkovaně, tušili, že něco nového vzniká. Možností
slyšet americké nahrávky bylo samozřejmě
celkem málo, první pokusy z počátku třicátých let proto vyzněly hodně naivně. Ale
třeba právě Jiří Traxler nebo Kamil Běhounek se na přelomu třicátých a čtyřicátých let
propracovali k tomu, že jejich tvorba začala
mít opravdu jazzovou podobu. Za protektorátu a po válce se pak objevily bigbandy,
které už hrály velmi poučeně a dobře. Byla
hrozná škoda, že další vývoj byl násilně přerušen, že takové persony, jakými byli Karel
Krautgartner, Karel Vlach nebo Ladislav
Habart, nemohly uplatnit celý svůj potenciál.
Dnes už ideologickým zásahům naštěstí odzvonilo, do
popředí se však dostala ekonomická stránka. Jak těžké je uchovat při
životě patnáctičlenný soubor s tak
specifickým repertoárem?
Tahle doba je obecně špatná pro všechny.
Nicméně si nemůžeme stěžovat, že bychom
před pro vás určitě netypickým obecenstvem. Nebyl to trochu risk?
Všechny letní festivaly, jichž jsme se zúčastnili, znamenaly pro nás velmi milé překvapení.
Od jejich organizátorů je to docela dobrý
tah, když do programu, který je kompletně
složen ze současné muziky, najednou vloží
něco, co se vymyká a vybočuje. Navíc dokážeme udělat show, takže ohlasy byly vesměs pozitivní. Speciálně Trutnov byl v tomto
ohledu mimořádný. Byli jsme rádi, že jsme si
tam mohli už dvakrát zahrát a doufám, že se
to bude ještě opakovat.
SNÍM O TOM, ZAHRÁT SI TAK
DVA, TŘI TÝDNY V NEWYORSKÉM JAZZOVÉM KLUBU.
MELODY MAKERS
PŘED BRNĚNSKOU
VILOU TUGENDHAT
CZECH TOP 100
MELODY MAKERS
V ROCE 2013...
CZECH TOP 100 Účinkovali jste také
na známém trutnovském festivalu,
CZECH TOP 100 A kde Melody Makers, teď už reálně, v nejbližší době
uslyšíme?
Kompletní přehled našich vystoupení najdete na www.melodymakers.cz. Speciálně
bych ale upozornil na náš tradiční předvánoční koncert v Lucerně 14. prosince, který
je pro nás pravidelně vrcholem sezony.
MAREK CHVÁLA
Foto Jan Malíř a Melody Makers
...A STROJEM ČASU
PŘESUNUTÍ KAMSI DO
30. LET 20. STOLETÍ
nevyprodávali sály, včetně pražské Lucerny.
Problém je v tom, že koncertní pořadatelé mají pevný finanční strop pro honoráře
a přes něj nemohou za žádných okolností
jít. Inkasované částky proto nejsou v takové
výši, aby náš band bezproblémově uživily.
Zvláště, když to, co nám předtím zásadně
pomáhalo, tedy firemní akce, téměř vymizelo. Většina kluků má proto ještě vedlejší aktivity. Jsem ale šťasten, že Melody Makers
jsou stále jejich preferencí a že se přizpůsobují jejich kalendáři. Proto můžeme průběžně pracovat na stylu a zkoušet. Zkrátka
se nám daří držet stabilní obsazení, a to je
vskutku v našem oboru asi světový unikát.
CZECH TOP 100 Představte si, že
byste měl, bez ohledu na realitu,
šanci si někde zahrát. Jaká by byla
vaše volba?
V tomto ohledu jsem realista, ale dobře, tak
třeba... ale je to naprosto nereálný sen. Zahrát si v některém newyorském jazzovém klubu, tak pro tři sta lidí, ale ne jeden koncert,
kdybychom tam mohli vystupovat denně tak
dva, tři týdny. V Americe je totiž nejdůležitější, aby se o vás lidé dozvěděli. Už jsme za
oceánem koncertovali, jenže pro pořadatele jste většinou no name nebo si říkají, proč
vozit někoho z Evropy, když my, Američané,
hrajeme jazz nejlíp. Jsem však přesvědčený,
že takový pátý den by se to po New Yorku
trochu rozkřiklo. V současnosti vědí, že jsme
dobří, hlavně ti, kteří se věnují swingovému
tanci. Takže, když jsme předloni a loni přijeli
do Anglie na dva velké festivaly, bylo na nás
narváno a podobné je tomu při naší jarní
„taneční“ Lucerně.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 23
LETECTVÍ
PROUDOVÉ LETADLO
Lidé kolem letadel měli vždycky smysl pro humor. Když řekli továrnímu pilotovi Radku Surému, že bude zalétávat nový
proudový letoun, divil se. Pod pojmem proudové letadlo si
představoval tryskáč, ne to, co ho 25. března 2013 čekalo před
hangárem: SportStar EPOS, lehký sportovní stroj, poháněný
motorem na elektrický proud.
éfkonstruktérem projektu EPOS
(Elektric POwered Small Aicraft)
v kunovickém Evektoru je Ing. Martin Drštička, vedoucí oddělení vývoje malých letadel. Jako mnoho letců a leteckých konstruktérů začínal v mládí stavbou modelů a byl
při tom, když jejich tvůrci počali benzinové
motorky nahrazovat elektrickými. Levnějšími, tichými, jednoduššími v provozu
i při údržbě. Ing. Drštička otočil vývoj. Zatímco modeláři kopírovali skutečná velká
letadla s benzinovými motory, Ing. Drštička
začal před dvěma roky podle elektricky
Š
TOVÁRNÍ PILOT
RADEK SURÝ ZA
KNIPLEM „PROUDOVÉHO“ LETADLA
24 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
DVOUMÍSTNÝ SPORTSTAR EPOS PŘEDSTAVUJE
KONCEPT SPORTOVNÍHO LETOUNU BUDOUCNOSTI. JE POHÁNĚNÝ ELEKTRICKÝM MOTOREM,
PŘÍVĚTIVÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, S NÍZKÝMI
NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU.
JEHO ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: ROZPĚTÍ
10,462 METRŮ, DÉLKA 5,980 M, VÝŠKA 2,476 M,
MAXIMÁLNÍ LETOVÁ HMOTNOST 600 KG,
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 260 KM/H IAS, CESTOVNÍ
RYCHLOST 150 KM/H IAS. EVEKTOR-AEROTECHNIK
JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ
LEHKÝCH SPORTOVNÍCH A CVIČNÝCH LETOUNŮ,
DODÁVANÝCH DO VÍCE NEŽ 40 ZEMÍ SVĚTA.
poháněných modelů vypočítávat, kreslit
a stavět skutečný letoun s elektrickým pohonem. Evektor spol. s r.o., která je vedoucím
vývojovým a konstrukčním centrem leteckého průmyslu a jejíž konstruktéři se podílejí
také na tvorbě automobilů koncernu
Volkswagen, spolupracovala i na vzniku
letadel L 159 ALCA a Ae270. Od roku
1996 vyvíjí vlastní letouny. Dvoumístný EV97 Eurostar si objednalo více než 1000
zákazníků, 150 letounů SportStar našlo
kupce v USA. Ve vývoji jsou čtyřmístný jednomotorový VUT100 Cobra a údajně co
www.czechtop100.cz
Foto Antonín Fischer a archiv Evektoru
do technické a technologické náročnosti
revoluční typ EV-55 Outback, určený pro
přepravu devíti osob nebo 1800 kg nákladu. U všech novinek Evektor spolupracuje
s podniky sdruženými v Asociaci leteckých
výrobců ČR a s Leteckým ústavem Vysokého učení technického v Brně. I na SportStar
EPOS jsou osazeny kompaktní a výkonný
stejnosměrný elektromotor z ROTEXelektric, třílistá kompozitová vrtule z VZLU
Praha, řídící jednotka z MGM COMPRO,
zobrazovací jednotka vyvinutá Fakultou informačních technologií VUT v Brně z AEROEORKS… Významný podíl má i Letecká
amatérská asociace, která pomohla zastřešit projekt z hlediska leteckého právního
řádu a předpisů. Jde o kompletně českou
záležitost. Výjimku tvoří bateriové kontejnery firmy Kokam Co.,Ltd. z Koreje.
„Jsem rád, že jsme mezi prvními na světě, kterým se podařilo myšlenku sportovního
letadla na elektropohon realizovat na úrovni stroje směřujícího k sériové produkci. Potenciál elektropohonu sportovních letadel je
velmi široký,“ tvrdí šéfkonstruktér Ing. Martin
Drštička.
Dodal bych, že také potenciál českých
leteckých konstruktérů a leteckého průmyslu je nejen široký, ale i hluboký a velký.
Vzpomínám si, jak kdysi RVHP rozhodla
o tom, že se u nás přestanou vyrábět i v zahraničí populární práškovací LET Z-37
Čmelák a že se budou z Polska dovážet
zemědělská turboletadla. Všichni věděli, že
na malých plochách se polský typ neosvědčí. Nemělo smysl protestovat. Konstruktéři v LET Kunovice a v Moravanu Otrokovice v tichosti, v utajení a ve volném
čase rychle vyvinuli a postavili turbočmelá-
ŠÉFKONSTRUKTÉR
ING. MARTIN
DRŠTIČKA SVÉ
„DÍTĚ“ MILUJE.
SOUČASNĚ SE
VŠAK PODÍLÍ
I NA DALŠÍCH
PROJEKTECH
EVEKTORU.
ka Z-37T Agro Turbo s odpovídajícími parametry pro práci v českých a moravských
podmínkách. Soudruzi z ÚV KSČ a vlády
se o něm s překvapením dověděli až z tribuny leteckého dne v Kunovicích, kde vystoupil v programu. „Iniciativa pracujících“
vyhrála a Čmeláci se vyráběly dál. Dnes už
se využívají jen na chemické ošetřování lesních porostů, protože na polích jsou levněj-
ší pozemní stroje. Pár kousků létá po přestavbě jako školní a dopravní letadla.
Jako laik jsem si mohl dovolit namítnout,
že „letadlo na baterky“ je sice velký pokrok,
ale že kdesi už létá letoun poháněný solárními články, které dokáží jeho baterie nabít
tak, že vydrží ve vzduchu čtyřiadvacet hodin, tedy i za tmy. Ing. Drštička mi vysvětlil,
že do doby, než takové letadlo unese víc
než samo sebe, uplynou dlouhá desetiletí,
zatímco SportStar EPOS bude za rok schopný sériové výroby a výkonů současných
sportovních letadel se spalovacím motorem.
Proč už za rok? Protože Evektor dostal na
vývoj letadla tříletý grant od Technologické
agentury ČR. Dva roky už uplynuly, je třeba
ještě rok zkoušet, ověřovat, vylepšovat zástavbu, ovladatelnost, funkce pohonné jednotky a její vliv na letové vlastnosti, režim
v zimě a v létě – tedy létat, létat, létat. Zatím
baterie vydrží na hodinu letu (nabíjení trvá
rovněž hodinu), což už nyní může vyhovovat například leteckým školám. Ing. Drštička
předpokládá, že do pěti let už budou k dispozici baterie s kapacitou na několik hodin.
„Vývoj jde dopředu stále rychleji, teď naše
letadlo musejí dohnat výrobci baterií,“ uzavírá s úsměvem Ing. Drštička.
ANTONÍN FISCHER
, JEDNODUCHÝ
ELEKTRICKÝ A SLOŽITÝ
BENZINOVÝ MOTOR.
ELEKTROMOTOR
RE X90-7 FIRMY
ROTEXELECTRIC MÁ
JMENOVITÝ VÝKON
50 KW, DOSAHUJE
MAXIMÁLNÍCH
OTÁČEK 3000/MIN.
A VÁŽÍ POUHÝCH
17 KILOGRAMŮ.
POHONNÁ JEDNOTKA
JE NAVRŽENA TAK,
ABY JEJÍ MODIFIKACE
BYLA VYUŽITELNÁ
I V JINÝCH
TYPECH LETADEL
A V POZEMNÍCH
DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDCÍCH.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 25
SPOLU ZA ŠPIČKOVÝM VÍNEM
S CZECH TOP 100 DO NEJVĚTŠÍ
GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN
Od roku 2009 doprovázejí slavnostní vyhlašování žebříčků Nejvýznamnějších firem České republiky hudba, zpěv a tanec folklorních souborů ze
Slovácka a špičková vína firmy ZLOMEK & VÁVRA z obce Boršice u Blatnice. Její starosta Bohuslav Vávra získal letos na Žofíně ocenění CZECH
TOP SMILE 2012 za dobrou náladu, kterou se svými přáteli a spolupracovníky přináší na akce CZECH TOP 100 i do řešení všech problémů své
obce. Vinařství ZLOMEK & VÁVRA už patří k týmu CZECH TOP 100 a k rodině nejvýznamnějších firem České republiky. Rodiny jsou mimo
jiné také od toho, aby se jejich členové občas navštívili a pohostili.
PŘEDSEDA CZECH TOP 100 JAN STRUŽ
A STAROSTA BORŠIC U BLATNICE BOHUSLAV VÁVRA
VÁS ZVOU NA KŘEST
VIP KLUBU PŘÁTEL DOBRÉHO VÍNA CZECH TOP 100 + 1
DO NEJVĚTŠÍ GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN
V NÁDHERNÝCH HISTORICKÝCH JEZUITSKÝCH SKLEPÍCH V UHERSKÉM HRADIŠTI,
na přátelské posezení u cimbálu s bezplatnou ochutnávkou patnácti špičkových vín, dvou v lahvích zrajících sektů, moravských sýrařských a uzenářských
lahůdek (a unikátní čokolády k vínu), doprovázené zajímavým výkladem jednoho z největších odborníků na pěstování a výrobu vína a skvělého
vypravěče Libora Zlomka. Kdo vydrží, bude mít možnost pokračovat se 150 nejlepšími víny z patnácti pečlivě vybraných slováckých vinařství.
Abyste se všichni vešli,
proběhne křest nadvakrát
5. a 19. října 2013
vždy od 16 hodin
do konce výdrže posledního účastníka.
Těšíme se na vás!
Účast oznamte na [email protected],
uveďte jméno a příjmení, název firmy
a vaše postavení v ní (stejně tak u vašeho
doprovodu), případně požadavek
na zprostředkování ubytování.
Přihlášky na termín 5. října prosím
odešlete do 1. října.
JAN STRUŽ VYHLAŠUJE NA PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ
BOHUSLAVA VÁVRU CZECH TOP 100 SMILEM 2013
VÍNEČKO BÍLÉ, VÍNEČKO RUDÉ…!
Foto xxxx
ČÁST EXPOZICE GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN PŘED
ODŠPUNTOVÁNÍM
26 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
S CZECH TOP 100 RANNÍ PRAHOU
Nešílený nápad
Pozvat partnery a přátele CZECH TOP 100 k procházce ranní Prahou v sobotu v půl sedmé ráno vypadalo
jako šílený nápad. Kdo tak brzy vstane? Na druhé
straně však by bylo hloupé zvát na ranní procházku
začínající v jedenáct dopoledne. Když ranní, tak ráno!
ešlo se nás Jan Struž a čtyřicet.
U Prašné brány, tradičního místa srazu milenců. Dokonce i Jaroslav Holoubek
dorazil přesně v 6.30, což básníkům a bonvivánům jeho typu a jemu zvláště nesluší, leč
i on chtěl být tento den „top“. A na „topu“ se
držel i jako průvodce po Královské cestě.
Žádné obligátní vpravo vidíte, vlevo vidíte,
žádné letopočty, dějepis, gotika, baroko,
renesance – to každý rodilý a naplavený
Pražan zná. Příběhy z pestrých životů
Holoubkova a známých literátů, s nimiž se
celý život setkával, trochu sarkasmu na Staroměstském náměstí o smutně po staletích
zaniklém slavném knihkupectví v domě
U jednorožce, i novodobá historka o tom,
jak se na místě popravy sedmadvaceti českých pánů sešlo na počátku 21. století sedmadvacet spisovatelů s úmyslem napsat společně knihu o každém z nich… A do toho
občas zvučným hlasem recitované vtipné
(a místy i poněkud košilkaté) verše z poslední Holoubkovy básnické sbírky. Dopolední
skupiny zahraničních turistů s vykroucenými
S
krky a unavené monotónním výkladem průvodkyň s přemírou letopočtů, jmen a faktů
zjevně nechápaly, cože může být na výkladu o Praze tak veselého a zábavného. Nepochybně by se k nám přidaly, zvláště, kdyby tušily, že z vážného Muzea Karlova
mostu s nejstaršími pamětihodnostmi odjedeme lodí a se šampaňským na Malou Stranu
a že Pražský hrad budeme sledovat z okouzlující vyhlídky na rautovými stoly obložené
terase hotelu Aria, odkud nás majitel Miro
Voštiar provede „tajnou zkratkou studní“ (výtahem hotelu U Zlaté studně) do cíle, do Královských zahrad. Tam se však cíl poněkud
posunul ve chvíli, kdy jsem se zmínil, že na
Hradě je Pražské vinobraní a v Míčovně stánek našich přátel z Boršic u Blatnice. Tak ti
vytrvalejší ještě vyšli do kopce…
Až vám přijde pozvánka na setkání
s CZECH TOP 100 kdykoliv, kdekoliv, na cokoliv a v kolikkoliv, přijďte! Uvidíte, že i nápady vypadající jako šílené jsou jen neobvyklé, že mají racionální a dobré jádro.
ANTONÍN FISCHER
o
p
q
r
s
n
n STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE SI JEN ODSKOČILA DO KRÁMKU. PODLEHLA JANU STRUŽOVI,
Foto Antonín Fischer
KDYŽ JÍ SLÍBIL VRÁTIT SLUŽEBNÍ KOLO, POKUD SE S NÁMI NECHÁ VYFOTOGRAFOVAT.
o ČTYŘICET RANNÍCH PTÁČAT U KARLOVA MOSTU
p FLAMENDŘI VYCHÁZEJÍCÍ Z BARŮ SI NÁS PLETLI S PŘEDVOLEBNÍ MANIFESTACÍ
q A r DÁMY VESMĚS NESNÍDAJÍ, TAKŽE SVAČINKA NA TERASE HOTELU ARIA S VYHLÍDKOU
NA PRAHU PŘIŠLA VHOD
s JAROSLAV HOLOUBEK (UPROSTŘED) POBAVIL I HOTELIÉRA MIRA VOŠTIARA
t KDYŽ POTKÁTE V SEDM RÁNO U KARLOVA MOSTU SNOUBENCE, URČITĚ BUDOU MLUVIT RUSKY.
TITO NÁM I RUSKY PODĚKOVALI ZA TO, ŽE JSME Z JEJICH MALÉ SVATBY UDĚLALI VELKOU.
t
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 27
MOZAIKA
Stříbro pro Bohemia Sekt
Společnost Bohemia Sekt ze Starého Plzence dosáhla velkého úspěchu na 33. ročníku největší americké vinařské soutěže San Francisco
Wine International Competition 2013.
ejí letošní novinka Bohemia Sekt
Prestige Chardonnay získala stříbrnou medaili. Bohemia Sekt Prestige demi
ilí bronzosec byl oceněn medailí
nná mezivou. Dvaapadesátičlenná
tila celkem
národní porota hodnotila
řiceti zemí
4539 vzorků vín ze třiceti
celého světa a 29 států USA.
Bohemia Sekt Prestige
stige Chardonnay, sekt typu Blanc de Blancs,
je připravován tradičníí metodou
vasinkách
kvašením v lahvi. Na kvasinkách
leží 15 až 18 měsíců.. Vyniká
zlatavě žlutou barvou a jemvoří po
ným perlením, které tvoří
hatou
obvodu hladiny bohatou
antní
korunu. Vůně je elegantní
usos bohatým aroma citrusooce,
vého a sadového ovoce,
ých
v pozadí s tóny bílých
atá,
květů. Chuť je šťavnatá,
omímedově hebká, připomínající sušené ovoce, s delším závěrem.
J
Eurolines myslí
také na cyklisty
Na nejlepší evropské cyklostezky je
nyní možné se dostat mnohem levněji
a pohodlněji, bez toho, že byste museli sami usedat za volant. Jízdní kolo
vám do vybraných destinací dopraví
autobusy společnosti Eurolines, a to
jako druhé zavazadlo zcela zdarma.
Přepravu je však nutné si předem objednat a bicykl uložit do textilního obalu s maximálními povolenými rozměry
140 x 35 x 80 centimetrů.
Tuto službu lze zatím využít při cestě do těchto měst: Vídeň, Lutych, Brusel, Antverpy, Gent, Drážďany, Berlín,
Frankfurt nad Mohanem, Heidelberg,
Mnichov, Štrasburk, Paříž, Orléans,
Tours, Angers, Nantes, Dover, Londýn,
Budapešť, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Bratislava, Záhřeb
a Kodaň.
S FABIÍ ZA NECELÉ TŘI LITRY
entokrát se do ní přihlásilo 65 posádek z České republiky, Slovenska,
Polska a Ruska. Zahraniční škodováci jsou
již tradičními účastníky. Ve startovní listině se
objevily jak nejnovější typy vozů Škoda, tak
i dnes již prakticky historická Škoda Favorit.
Trasa měřila 309,6 km a byla rozdělena na
dvě etapy.
Absolutním vítězem se stala dvojice Marek Tribula - Martin Kadlec, která nastoupila
se Škodou Fabia I Hatchback 1,2 HTP 40
kW. Mohla se vykázat průměrnou spotřebou paliva 2,6 l/100 km. V této souvislosti
je třeba připomenout, že všechny zúčastněné vozy jsou používány v běžném silničním
provozu. Nejde tedy o upravované speciály. Jejich řidiči „pouze“ dodržovali zásady
úsporné jízdy, spočívající především v její
maximální plynulosti. Prostě žádný styl „brzda-plyn“. Dokázali byste to také?
PRAVIDLA SOUTĚŽE JSOU PŘÍSNÁ:
JE ZAPEČETĚNA PALIVOVÁ NÁDRŽ...
...STEJNĚ JAKO JE ZABRÁNĚNO JAKÝMKOLIV
MANIPULACÍM V MOTOROVÉM PROSTORU
T
28 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
ŠKODOVÁCKÁ ECONOMY RUN SE V LETOŠNÍM ROCE KONALA V OKOLÍ
MLADÉ BOLESLAVI JIŽ PODVAATŘICÁTÉ
www.czechtop100.cz
Foto: Petr Hájek, TPCA, Kolo pro život, Bohemia Sekt a archiv
Mezinárodní automobilová soutěž Economy Run si na pomyslné počítadlo přidala již 32. kuličku. Akce, která
je zaměřena na dosažení co nejnižší spotřeby a emisí vozů Škoda, je nejen v Česku ojedinělým podnikem.
KOLO PRO ŽIVOT POD JEŠTĚDEM
Letošní seriál cyklistických závodů Kolo pro život pomalu spěje do finále. Jeho již dvanáctým pokračováním byl Ještěd Tour Kooperativy.
a jeho start se opět postavily tisíce
N rekreačních bikerů, kteří se snažili vypořádat s nástrahami náročné tratě.
Největší pozornost však byla zaměřena na
hlavní klání o délce 56 kilometrů. V mužské
kategorii ho vyhrál Pavel Boudný (Česká
spořitelna-Specialized), v ženské pak Pavla
Havlíková (KC Kooperativa SG Jablonec).
Už tradičním zpestřením byla účast vynikajících sportovců z jiných odvětví. Tentokrát
do sedel horských kol usedli lyžař Martin
Koukal a rychlobruslařka Karolína Erbanová. Ta si vedla nad očekávání dobře
a nakonec obsadila druhé místo! „Pořádně
jsem nevěděla, do čeho jdu, ale dopadlo to
výborně. Na kole v rámci přípravy jezdíme
dost, ovšem závod na biku jsem fakt ještě
nikdy nejela,“ svěřila se v cíli.
KOLO PRO ŽIVOT JE
URČENO AMATÉRŮM
I SKUTEČNÝM
ZÁVODNÍKŮM
TPCA otevřelo Galerii pod širým nebem
V sobotu 14. září byla v Kolíně slavnostně zpřístupněna netradiční Galerie pod širým nebem.
Zároveň tím vyvrcholil mezinárodní festival TPCArt aneb Kolín galerií.
eho pořadatelem byla automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën ve spolupráci se samosprávnými
orgány Kolína a Kutné Hory a Galerií
Středočeského kraje.
V jednom z městských parků jsou od
nynějška umístěna čtyři monumentální
díla výtvarníků Tetse Ohnariho (Japonsko), Sylvaina Sambreho (Francie), Jana
Kalába a Jana Holuba. Jejich zvláštností je, že vznikla s využitím komponent,
J
JAPONSKÝ UMĚLEC
TETSE OHNARI SE
SVÝM DÍLEM
používaných v nedaleké továrně TPCA.
Konkrétně šlo o 1500 kg ocelových plechů a trubek, jednu celou karoserii, 4 výfukové systémy, 8 předních náprav, 4 zadní
brzdy, 8 sedaček, dvoje přední a zadní
dveře, 12 metrů brzdových trubiček, 4 stěračové mechanismy, 10 pedálových sad...
Jak se tento nepoetický materiál podařilo
umělcům přetvořit ve svébytné artefakty,
se můžete ve středočeském městě přesvědčit na vlastní oči.
PLES CZECH TOP 100
8. března 2014, Praha, palác Žofín
více na www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 29
GASTRONOMIE
Kouzlo české kuchyně
Maličká víska Klokočná na východ od hlavního města se stala
v posledních dvou dekádách poutním místem všech gourmetů.
Přijíždějí do zdejší restaurace U koně, aby se vrátili ke kořenům
poctivé české kuchyně. Takové, jakou dokáže naservírovat
snad právě jen Jaroslav Sapík. Paličák, který se stejnou zarputilostí prosazuje na jídelní lístek domácí chřest a raky a zároveň sedm let dává dohromady automobilového veterána.
CZECH TOP 100 Jste sedmou a určitě ne poslední generací kuchařského rodu, jehož kořeny sahají až do
17. století. To je úctyhodná tradice.
To je pravda, i když zpočátku to bylo tak,
že lidé měli také další profesi, hodně mých
předků bylo třeba řezníků. Nebo přes den
dělali na poli, v lese a o hospodu se staraly
ženské. Chlapi se do toho zapojovali až
navečer. Zlom, myslím, nastal u mého praděda, někdy před první světovou válkou.
Ten se uchytil ve Vídni, ale kromě kuchařiny i truhlařil a měl vystudovanou lesnickou
školu. Máme dokonce doklady o tom, že
se v Plzni zúčastnil jedné z prvních gastronomických soutěží u nás.
CZECH TOP 100 Kdo vás, obrazně
řečeno, postrčil k vařečce?
Mě nikdo popostrkovat nemusel. Já se
v hospodě narodil, v Ořešíně u Brna.
Vedla ji moje maminka a od malička jsem
30 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
JAROSLAV SAPÍK
PŘED VINOHRADEM,
KTERÝ VYSADIL
V SOUSEDSTVÍ
SVÉ RESTAURACE
V KLOKOČNÉ
musel pomáhat. Na čas se přitom nehledělo. Ještě teď se na mě Marcelka, tedy
moje manželka, občas zlobí, že nedokážu odhadnout, kdy mají jít zaměstnanci
domů. Také si z té doby pamatuji pár
mouder. Třeba, že u nabídek těsně před
výplatami se muselo jít s cenou dolů, po
nich se mohlo zase podražit. Takhle to
ostatně, alespoň u střední vrstvy klientů,
funguje dodnes.
CZECH TOP 100 Vzpomenete si ještě na svoje první jídlo, které jste
sám stvořil?
Počkejte… Je fakt, že jsem hodně brzy
poznal, co si mám nandat, aby mně chutnalo. Taky jsem nikdy v životě nechodil
do školní jídelny nebo potom do závodky. První jídlo? Asi plněný kotlet se zelím.
To jsem tak trochu experimentoval. Nebo
spíš napodoboval něco, co jsem viděl.
Ale jakž takž to dopadlo.
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Vyučil jste se v pražském hotelu Ambassador, což byl
tenkrát, na sklonku šedesátých let,
pojem. Jak na tuto životní etapu
vzpomínáte?
Mělo to božské kouzlo. Ony to byly vlastně dva spojené hotely: vlastní Ambassador
a sousední Zlatá husa. Restaurace v prvním
z nich byla vedená ve francouzském stylu,
omáčky se dělaly po jednotlivých litrech.
Působili tam staří chlapi, kteří měli prvorepublikovou školu, praxi ve Francii, Itálii,
Španělsku. Husa byla víc fabrika, ale i v ní
se výtečně vařilo. Ambassador byl hlavně
určen pro cizince, Zlatou husu vyhledávali
mimopražští návštěvníci, kteří si chtěli pochutnat za rozumné peníze.
CZECH TOP 100 Jak si vlastně ten-
krát stála česká gastronomie? Byla
tak mizerná, jak o tom v současnosti slýcháme?
Řeknu vám jednu věc. Plošně jsem tehdejším restauracím věřil víc, v každé byl
vyučený kuchař, denně se vařila čerstvá
jídla. Zároveň jsme měli snad nejpřísnější
hygienické předpisy na světě. V naší rodině
je zvykem nestěžovat si na žádný systém.
Svět se vyvíjí, svět běží, ale člověk musí pořád odvádět prvotřídní práci. Kdo se flákal
za komunistů, ten už dneska nedělá vůbec.
CZECH TOP 100 Během své kariéry
Foto Petr Dufek a archiv Jaroslava Sapíka
jste připravoval menu pro mnoho
státníků a celebrit. Na koho vzpomínáte nejraději?
Na Pražský hrad jsem se dostal na brigádu
ještě jako učeň. Mohu proto prohlásit, že
jsem na něm zažil tři prezidenty: Svobodu,
Husáka a Havla. Jídlo jsem chystal skutečně pro obrovský počet státních návštěv. Asi
nejvíc mně v paměti utkvěl papež Jan Pavel
II. Byl jiný, bylo na něm vidět, že dlouho žil
obklopen obyčejnými lidmi. Zážitek to byl
nicméně pokaždé, Hrad má svoji zvláštní
atmosféru, jako žádná restaurace nebo
stupně přechází na syna a dceru, ho přejmenujeme na U Sapíků.
hotel. Asi bych měl také zmínit, že ve Vídni
jsem měl tu čest vařit i pro tehdy ještě svobodnou princeznu Dianu.
DAŇČÍ PEČENĚ
NA HOUBÁCH
CZECH TOP 100 Čím to, že věhlasný
šéfkuchař z Václavského náměstí
najednou přesídlil do tiché vesničky kousek za Prahu?
Protože v centru mě všechno začínalo štvát.
Václavák se postupně měnil k horšímu, tenhle trend se ostatně doteď nezastavil. Zatoužil jsem po něčem klidnějším. Můj děda
mně vždy kladl na srdce: Když budeš dob-
KDYŽ BUDEŠ DOBŘE VAŘIT,
LIDÉ ZA TEBOU VŽDY PŘIJDOU.
ře vařit, zákazníci za tebou přijdou. Hledal
jsem objekt do 35 kilometrů od Prahy, na
kopci, v neprůjezdné obci. V roce 1990
jsme si s mojí ženou vyhlédli tuhle hospodu
v Klokočné. Roku 1991 jsme ji zrekonstruovali a napřesrok na jaře otevřeli. Mnozí
kolegové si tehdy klepali na čelo a měli mě
za blázna. Jenže většina z nich už dávno
zkrachovala a my se pořád držíme.
CZECH TOP 100 Jméno U koně jste
převzali?
Ne, to je právě na počest mého dědečka,
který byl velkým koňákem. Ale plánujeme,
že letos, v souvislosti s tím, jak podnik po-
KRÁLIČÍ PAŠTIKA
POVIDLOVÉ TAŠTIČKY
S OŘECHY
CZECH TOP 100 Proslavil jste se
jako věrný rytíř klasické české kuchyně. Mnozí takzvaní modernisté
vám to permanentně vyčítají.
Právě to, jak začala být odsuzovaná a likvidovaná, mě zabejčilo. Ze všech sil jsem
začal bojovat za její záchranu. Inovovat
něco je hezká věc. K tomu ale musíte znát
samotné základy. V opačném případě je
to k ničemu. Dokonce jsem přesvědčen,
že některé recepty se ani modernizovat
nedají. Zlobí mě publicisté, kteří z české kuchyně vytrhují jen ty nejtěžší pokrmy a na
nich dokazují její nezdravost. Přitom spolu
s Francouzi máme asi nejvíce jídel na světě.
Problém je v tom, že drtivou většinu z nich
neznáme, přesněji, zapomněli jsme na ně.
CZECH TOP 100 Jak byste tedy charakterizoval českou kuchyni?
Je složena z jednotlivých regionálních kuchyní, ke kterým se dnes pozvolna vracíme. Vždy
vycházela z toho, co dávala příroda. Bylo
v ní hodně luštěnin, moučných jídel. Venkov
obecně málo chodil do obchodů, vše bylo
založeno na domácích zvířatech – slepicích,
králících, kuřatech. Hovězí byl skoro nadstandard. Ve velkém se také jedla zvěřina. Pak
tu existovala měšťanská linie, která se zase
inspirovala u šlechty. Tak nějak vznikla kupříkladu svíčková. Samozřejmě se nic nevyvíjelo
izolovaně, působil tu silný německý vliv, na
Moravě pak italský, turecký a dokonce i francouzský, což má souvislost s Napoleonem.
CZECH TOP 100 Co byste odpověděl
restauratérům, hájícím se tím, že nemohou dělat pořádné jídlo, protože
by ho strávníci nezaplatili?
Že kvalitní se v žádném případě nerovná
drahé! Když zabijí býka a má bezvadnou
svíčkovou, je jasné, že podobně jakostní
bude i ořez. A z něj můžete vyrobit pochoutku, jenže si s tím holt musíte dát větší
práci. V tom je zakopaný pes. Špičková
surovina jí samozřejmě vyžaduje méně,
ovšem úměrně s tím klesá i marže.
CZECH TOP 100 Kdybychom si prohodili role a pozvali vás na večeři,
čím bychom vás nejvíce potěšili?
S manželkou jsme milovníky ryb, zvěřiny
a salátů, i když já na to nevypadám. Žádná kuchyně na zeměkouli ale není špatná.
Jsou pouze dobří a špatní kuchaři.
PETR DUFEK a MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 31
ZLATÉ DĚVČE OD VODY
Jejím příběhem žila před rokem snad celá Česká republika.
Mirka Knapková se na londýnské olympiádě doslova protrpěla ke skifařskému zlatu, se zraněním, s nímž by normální smrtelník pomalu ani nemohl chodit. Dáma, která teď proti mně
usedla, však na heroickou bojovnici zrovna nevypadá.
CZECH TOP 100 Promiňte, ale jako
veslařku bych si představoval
ženu přece jen robustnější postavy. Vy jste hodně štíhlá.
Moje soupeřky udělané jsou, v tom mají
výhodu. My totiž používáme tělo jako
páku, která nám pomáhá loď posouvat. Já
to musím dohánět technikou.
CZECH TOP 100 Váš otec Miroslav
Knapek byl veslař, reprezentoval
tehdejší Československo na dvou
olympiádách. Mohlo by se proto
zdát, že volba tohoto sportu byla
pro vás jasnou záležitostí. Přesto
jste do lodě poprvé usedla až v devatenácti letech. Proč?
Rodiče mě vedli k pohybovým aktivitám od
malička, jenom si nemysleli, stejně jako já,
že je optimální začínat právě veslováním.
Takže jsem dělala tanečky, gymnastiku,
pár let jsem zůstala v kroužku běžeckého
lyžování. Dlouho jsem se věnovala lehké
atletice, běhala jsem na středních a dlouhých tratích. Jenže po určité době mně to
přestalo jít, stagnovala jsem. Možná jsem
byla i trochu přetrénovaná, chyběla mně
motivace. Nakonec jsem to vzdala. Přibližně rok jsem si užívala svobody jako každý
„normální“ mladý člověk, bez pravidelné
32 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
VLTAVA JE TEĎ
PRO MIROSLAVU
KNAPKOVOU
OPRAVDU DOMOVSKOU ŘEKOU
disciplíny. Ale moc mě to nenaplňovalo.
Pak jsem se náhodou ocitla v Třeboni
a potkala se tam s jedním veslařem. Dlouho jsme se spolu o veslařině bavili. Začala
mě zajímat a taťkovi jsem oznámila, že
bych ji chtěla zkusit.
CZECH TOP 100 On své nejlepší závody absolvoval ještě před vaším
narozením. Věděla jste, že patřil
minimálně do evropské špičky?
Popravdě řečeno, zjistila jsem to až ve
svých dorosteneckých letech. Táta nebyl
takový, že by se tím chlubil.
CZECH TOP 100 Stal se i vaším prv-
ním rádcem?
Ano. Ale docházelo ke komickým situacím: všichni si říkali, holka z veslařské rodiny, ta už bude všechno znát. Jenže já
byla naprostá začátečnice. Trenéři mysleli,
že mně poradí táta, ten zase spoléhal na
ně… Dokázala jsem se ovšem rychle učit,
přece jen jsem v sobě zřejmě měla nějaký
www.czechtop100.cz
SPORT
NEÚSPĚCH V PEKINGU MNĚ MOŽNÁ PARADOXNĚ POMOHL PŘEKONAT ZDRAVOTNÍ SVÍZELE, VYVOLAL TOUHU
NEVZDAT TO. MĚLA JSEM CHUŤ RVÁT SE DO POSLEDNÍCH
CHVIL. PŘITOM JSEM NEBYLA VŮBEC SVÁZANÁ.
talent a předpoklady. Od počátku mě to
hrozně chytlo, i když jsem nepociťovala
hned ty nejvyšší ambice. Vzpomínám si,
že jsem do veslařského klubu brněnských
Lodních sportů přišla na podzim. V zimě
se na vodě moc nejezdí, hlavně se nabírá kondice na trenažérech. A mě to bavilo i na nich, což ostatní uvádělo v úžas.
V lodi jsem pak na vodě trávila všechny
soboty i neděle.
o soupeřkách, soustředila jsem se jen na
svůj vlastní výkon.
CZECH TOP 100 Ještě k vašemu tolik medializovanému zdravotnímu
hendikepu. Byla bolest opravdu
taková, že byste jiný závod vzdala?
Určitě. Když jsem se rozcvičovala před
čtvrtfinále, nebyla jsem schopná udělat ani tempo. Znám svoje tělo a vím,
že když se člověk na chvíli oprostí od
bolesti, tak ji dokáže překonat. Tehdy
to nešlo.
CZECH TOP 100 Pekingská olympi-
áda vám příliš nevyšla, z Londýna
jste si přivezla zlato. Byla jste tentokrát lépe připravena, zejména
po psychické stránce?
Těžko říct. Určitě jsem byla zkušenější
a paradoxně mně možná ten neúspěch
v Pekingu pomohl překonat zdravotní svízele, vyvolal touhu nevzdat to. Měla jsem
chuť rvát se do posledních chvil. Přitom
jsem nebyla svázaná, udržovala jsem si
potřebný nadhled. V Číně jsem asi na tom
byla lépe fyzicky, ale moc jsem chtěla. To
někdy bývá na škodu.
TAHLE FOTOGRAFIE
OBLETĚLA SVĚT:
MIRKA A JEJÍ
„OCHUTNÁVKA“
LONDÝNSKÉHO
ZLATA
CZECH TOP 100 Nakonec jste ji ale
stejně porazila.
Hodně mně pomohl fyzioterapeut Pavel
Kolář, který našel mechanismus, pomocí
něhož se tělo nějakým způsobem vykompenzovalo. Já jsem navíc zvyklá se se
zdravotními problémy prát. Už jako atletka jsem obrečela, když jsem pro nemoc
nemohla nastoupit. Totéž, když mně doktoři před MS 2002 oznámili, že místo něj
půjdu na operaci.
CZECH TOP 100 Nejste tedy typem
ulejváka?
Přesně naopak, trenér mě někdy musí brzdit.
CZECH TOP 100 Ale proslýchalo se
o vás, že na trénincích hodně diskutujete, snažíte se prosadit vlastní názory.
Spíše pořád přemýšlím o jejich náplni, aby
měly hlavu a patu. Musím mít jistotu, že to
má smysl.
CZECH TOP 100 Veslování vyžadu-
je obrovské fyzické vypětí. Není to
spíš disciplína pro chlapy?
Náročné to je, ale já mám moc ráda pocit,
když loď klouže po hladině. Navíc trénujeme a závodíme v hezkém prostředí. No,
a s deštěm a větrem se vždycky nějak vypořádáme.
CZECH TOP 100 Co ta masivní zátěž
na záda?
Ta tak zlá není. Můj táta, kterého záda
trápí, dokonce začal znovu veslovat, aby
se obtíží zbavil. U našeho sportu se po-
CZECH TOP 100 Václav Chalupa bě-
hem přenosu v České televizi tvrdil, že vás zranění přinutilo změnit
styl a že vám to prospělo. Souhlasíte s ním?
Nevím… Malinko asi ano. Zřejmě jsem se
snažila šetřit síly a veslování je o tom, že
je musíte vydávat co nejefektivněji. Když
vynakládáte nadbytek energie, loď vám
stejně o moc rychleji nepojede. Faktem
je, že technicky jsem to zvládla hodně
dobře. Jenže to bylo především zásluhou
kvalitní přípravy. Báli jsme se nepřízně počasí, velkých vln. Proto jsem tolik pilovala
právě techniku.
CZECH TOP 100 Ve finále jste ujela
ostatním hned po startu, to bylo
v plánu?
Vůbec ne, my jsme s trenérem vymýšleli
celý rok trochu jinou taktiku. Až okolnosti
mě přinutily improvizovat. Chtěla jsem prostě jet, jak nejlépe to půjde. Nejkritičtějších
bylo prvních dvě stě, tři sta metrů, kdy je
odpor vody největší a zranění se mohlo
zhoršit. V dané chvíli jsem nepřemýšlela
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 33
SPORT
CZECH TOP 100 Hovoříme spolu na
břehu Vltavy. Kolik toho po ní najezdíte?
V posledním čase dost kilometrů. Přesně
nevím, nejsem statistik.
CZECH TOP 100 A která část nábře-
ží je pro vás nejkrásnější?
Asi zatáčka u Vyšehradu, ale já se spíše
vyznám přímo na řece.
CZECH TOP 100 Kdy vás na ní můžeme zastihnout?
Většinou začínám v březnu, končím v říjnu, listopadu. Vesluji každý den, kromě
neděle.
CHTĚLA BYCH V BUDOUCNOSTI PŘIVÉST VÍCE ŽEN K VESLOVÁNÍ A PŘEDÁVAT JIM SVÉ ZKUŠENOSTI. POZNALA
JSEM TOTIŽ NA VLASTNÍ KŮŽI, JAK TĚŽKÉ JE SE DO
NĚČEHO POUŠTĚT, KDYŽ JSTE PAK NA TO ÚPLNĚ SAMA.
CZECH TOP 100 Kolik máte lodí?
Dvě. To je nutnost, protože na vzdálenější
podniky musíte skif posílat v kontejneru třeba i dva měsíce dopředu, tak abych měla na
čem trénovat. Jedna stojí kolem 230 tisíc korun, není to laciná záležitost, ze svého bych
ji nezaplatila. Vydrží mně tak dva, tři roky.
CZECH TOP 100 Jak se hledá motivace po vyhrané olympiádě? Je
obtížné se přinutit trénovat?
Tuhle otázku dostávám často. Já to moc
neřešila. V prvních týdnech to byl záběr
kvůli různým společenským aktivitám. Trenérovi se to moc nelíbilo, žádal, abych už
začala pořádně makat.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
ŠŤASTNÁ NA BŘEHU
TEMŽE, S TOWER
BRIDGE V POZADÍ
A NEJCENNĚJŠÍ
MEDAILÍ KARIÉRY
V RUCE
CZECH TOP 100 Když už jsme nakousli tohle téma. Jak se vám líbilo
v prostředí, v němž se místo trička
nosí večerní róba?
Copak o to, pěkně se obléct mně nečiní
potíže. Spíše jsem byla nesvá, že jsem se
stala centrem pozornosti, všichni na mě
koukali.
CZECH TOP 100 Tomáš Kacovský
byl po určitou dobu vaším trenérem i životním partnerem. Byla to
výhoda?
Všechno má svá pro a proti. Plus je, že trávíte všechen čas spolu. To ovšem zároveň
znamená, že dotyčného máte vedle sebe
www.czechtop100.cz
Foto ČTK
silují všechny svalové partie, zpevňuje se
celá postava. Samozřejmě, když ho provozujete vrcholově, tak se jednostranně
přetěžujete a musíte nasadit kompenzační
cvičení. Proto hodně využívám služeb fyzioterapeutky.
videm Svobodou je obrovská sranda,
máme podobný smysl pro humor. Vsadili
jsme se například, kdo z nás bude rychlejší v závodě v běhu, jenže on bohužel
onemocněl a nenastoupil, takže jsem se
prohlásila za vítězku. Aby to ale bylo
fér, dohodli jsme se, že každý vyzkouší
disciplínu toho druhého. Takže David už
vesloval a já zítra jdu na koně. Už mám
pro něj nachystaná jablíčka a mrkev, aby
byl hodný.
24 hodin denně a on má na vás navíc
neustále vysoké požadavky. Někdy bylo
proto nelehké oddělit trenérský vztah od
partnerského.
CZECH TOP 100 Čím to, že jste dokázali spolupracovat i po vašem
rozchodu?
Možná to bude v tom, že jsme oba schopní tvrdě pracovat, dáváme si vysoké cíle
a míříme k nim navzdory všem překážkám. Během těch třinácti let, kdy mě Tomáš
připravuje, jsme si prošli různými etapami.
Naučila jsem se třeba, jak komunikovat
s tím druhým, jak řešit konflikty.
Jistý olympionik,
též vodák, své medaile prodal. Dokázala byste to taky?
Prodat medaile? O tom jsem vůbec nepřemýšlela. Beru to nicméně tak, že je to
každého věc.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Co vyžadujete od
trenéra? Cukr nebo bič?
Já bych raději cukr, ale trenér spíše používá bič. Jsem sama na sebe dost přísná,
tak bych uvítala, kdyby mě alespoň někdy
pochválil. To se učil sedm let… Je hodně
tvrdý, ale zároveň kreativní, pořád hledá
nové prostředky, neupadá do stereotypu.
To mě na něm baví. Vážím si ho i za jeho
skromnost a pokoru, neostýchá se zeptat
jiných odborníků, požádat o radu.
CZECH TOP 100 Kde vy tu svoji
máte? Schovanou nebo ji vystavujete?
Tahle je na očích. Spíše proto, že ji chce
pořád spousta lidí vidět. Jinak mám trofeje
většinou uložené u rodičů v Brně, ve svém
bývalém dětském pokojíčku.
CZECH TOP 100 Jste jedním ze čtyř
zlatých českých medailistů z posledních olympijských her. Co na těch
třech dalších nejvíce obdivujete?
Všichni jsou přátelští a absolutně v pohodě. Srší vyloženě pozitivní energií. S Da-
BĚHEM PŘIJETÍ NA
PRAŽSKÉM HRADĚ
U TEHDEJŠÍHO
PREZIDENTA ČR
VÁCLAVA KLAUSE
CZECH TOP 100 určitě to ještě není
aktuální, přesto asi už pomýšlíte
na to, co budete dělat po skončení
aktivní činnosti.
Vím, že závěr kariéry se blíží. Chystám
se ještě na olympiádu do Ria. Ráda bych
zůstala ve sportovním prostředí, zatím ne-
MIRKA KNAPKOVÁ
úspěchy
1. místo 2012
Olympijské hry,
Londýn
1. místo 2011
Mistrovství světa, Bled
1. místo 2013
Mistrovství Evropy,
Sevilla
1. místo 2011
Mistrovství Evropy,
Plovdiv
1. místo 2008
Mistrovství Evropy,
Athény
1. místo 2012
Světový pohár
1. místo 2009
Světový pohár
1. místo 2012
Akademické
mistrovství světa
jsem rozhodnutá, jestli jako trenérka nebo
funkcionářka. Proto jsem také vystudovala
FTVS a někdy to byla velká fuška. Chtěla
bych přivést více žen k veslování a předávat jim své zkušenosti. Poznala jsem
na vlastní kůži, jak je těžké se do něčeho
pouštět, když jste na to sama.
CZECH TOP 100 Způsobily úspěchy
vaše, ale třeba i Ondřeje Synka, že
do loděnic našli cestu mladí adepti
veslování?
Objevilo se jich tu dost. Teď jde o to, aby
se té dřiny nezalekli a vydrželi.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 35
MEDICÍNA
Nová naděje z Prahy
Proton Therapy Center (PTC) v Praze na Bulovce je jediným zařízením tohoto typu ve
střední a východní Evropě. Již téměř rok léčí pacienty s rakovinou pomocí nejmodernější
metody současnosti, která postupně nahradí dosud používané způsoby ozařování.
BUDOVA PROTON
THERAPY CENTRA
V PRAZE NA BULOVCE
VĚŘILI BYSTE,
ŽE JDE O RECEPCI
ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ?
rotonový paprsek cíleně likviduje
nádorové buňky a jen minimálně
zasahuje zdravou tkáň. To vede mimo
jiné i k zachování vysoké kvality života
během léčby a po jejím ukončení, ke
zvýšení možnosti vyléčení onkologicky
nemocných pacientů a zároveň otevírá
dveře pro doposud těžce léčitelná nádorová onemocnění.
V pražském protonovém centru se léčí
pacienti, kteří jsou indikováni k léčbě ozařováním. Jedná se o děti, dále osoby s nádory plic, prostaty, hlavy a krku, mozku
nebo slinivky břišní. Na jednotlivá ozáření
docházejí ambulantně s výjimkou dětí do
věku šesti let, u nichž se zákrok provádí
v anestezii. Unikátnost českého proto-
P
36 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
nového centra nespočívá ovšem pouze
v nejmodernější dostupné technologii, nýbrž i v mezinárodním kolektivu špičkových
odborníků, který se o nemocné stará.
„Radioterapie je oborem medicíny,
kde se snad nejvíce prolíná spolupráce
mezi lidmi různých odborností. Na jedné straně jsou to lékaři rozličných specializací, kteří jsou ve styku s nemocným
a rozhodují o léčbě samotné, a na druhé
straně radiologičtí fyzici, kteří se starají
o to, aby tato velmi složitá ozařovací
technika co nejlépe posloužila v léčbě.
Mezi nimi jsou radiologičtí asistenti
a sestry, kteří provádějí jednotlivá ozáření a jsou v nejužším kontaktu s pacienty.
Těsná vzájemná spolupráce je výjimeč-
www.czechtop100.cz
poměrně intenzivní péči, včetně hospitalizací, a v dlouhodobé perspektivě vedou
u určitého procenta nemocných k trvalým,
neovlivnitelným následkům. V řadě případů neumožňuje nebezpečí vzniku nežádoucích účinků aplikaci dávky, která by
dávala šanci na vyléčení nádoru.
Protonová radioterapie je nejpokročilejší formou léčby ionizujícím zářením.
Díky fyzikálnímu principu absorpce protonů ve tkáních lokalizuje nejpřesněji
z dostupných technologií dávku záření
do tkáně za současné minimalizace jejího
účinku na okolí. Při léčbě ionizujícím záře-
šedesátiletý člověk, trpící karcinomem
prostaty v raném stadiu, má v případě
klasické operace jen dvacetiprocentní
šanci, že u něj v jejím důsledku nenastane
impotence, každého pátého rovněž čekají problémy s inkontinencí moči. Naopak
u jedinců, kteří podstupují protonovou
radioterapii, vyvstává jen pětiprocentní
riziko impotence a méně než procentní
hrozba poškození konečníku. Teď si to
převedeme na peníze. Protonová radioterapie stojí 260 tisíc korun, klasická radioterapie 160 až 350 tisíc, samotná robotická operace sice 150 tisíc, ale u cca
POUŽITÍ PROTONOVÉ RADIOTERAPIE
PŘINÁŠÍ I ZNAČNÝ EKONOMICKÝ
EFEKT. VŠE PROBÍHÁ JEN AMBULANTNĚ,
A TO JIŽ OD POUHÝCH PĚTI DNŮ.
POROVNÁNÍ
ZDRAVOTNÍCH
NÁSLEDKŮ KONVENČNÍ
RADIOTERAPIE
A PROTONOVÉ LÉČBY
U ČLOVĚKA TRPÍCÍHO
RAKOVINOU PROSTATY.
NA OZAŘOVACÍCH
PLÁNECH JSOU JASNĚ
PATRNÉ ZBYTEČNĚ
ZASAŽENÉ ZDRAVÉ
TKÁNĚ.
HLAVNÍ LÉKAŘ
PROTON THERAPY
CENTRA MUDR. JIŘÍ
KUBEŠ, PHD.
SRDCEM CELÉHO
KOMPLEXU
JE CYKLOTRON
ním platí, že pravděpodobnost lokálního
zničení nádoru i postižení zdravých tkání
závisí na aplikované dávce. Protonová
radioterapie dosahuje nejlepšího poměru
dávek na nádor a okolí, tedy nejlepšího
terapeutického okna.
Současné radioterapie v České republice se potýká s řadou problémů. Patří k nim
vysoká incidence akutních a pozdních
nežádoucích účinků. Oproti zahraničí je
u nás indikováno k radioterapii nízké procento nemocných a ti ještě na léčbu čekají
řadu týdnů. Přístrojové vybavení rychle zastarává a neobnovuje se. Navíc 85–90 %
prostředků je vynaloženo na farmakoterapii, většinou na zmírnění pacientových obtíží a prodloužení jeho života v řádu měsíců.
Účinnost protonové radioterapie jasně
vyplývá z následujících čísel. Například
30 % pacientů je nutné připočítat náklady
na ozařování.
Použití protonové radioterapie ovšem
přináší i další nezanedbatelný ekonomický
efekt. Vše probíhá ambulantně, a to již od
pouhých pěti dnů. Nejsou proto nutné hospitalizace a pracovní neschopnost. Odpadá i rekonvalescence. Cena léčby v pražském centru se pohybuje od 250 tisíc po
jeden milion korun, což je výrazně méně
než na srovnatelných pracovištích v cizině
(USA 1 až 8 milionů korun, Evropa 800
tisíc až 1,9 milionu korun). Pro úplnost je
nicméně třeba dodat, že k uvedeným částkám je vzhledem k ambulantnímu charakteru zákroku ještě třeba připočítat výdaje na
cestu, ubytování a další služby. To zvyšuje
náklady řádově o statisíce.
VLADIMÍR ŠULC
Foto Proton Therapy Center
nou a inspirativní charakteristikou PTC,“
vysvětluje hlavní lékař Proton Therapy
Centra MUDr. Jiří Kubeš, PhD.
Radioterapie (protinádorová léčba
ionizujícím zářením) je jednou ze tří základních modalit onkologické terapie
(společně s chirurgickou léčbou a farmakoterapií – hormonální, cytostatickou či
biologickou). Tento typ léčby je indikován
u 50–70 % onkologických pacientů v některé fázi jejich onemocnění. V současné
době je standardní technologií lineární
urychlovač, využívající fotonového svazku. Přes značný pokrok učiněný v posledním desetiletí neumožňuje fyzikální
podstata fotonového záření ochranu
orgánů poblíž nádorového ložiska. Důsledkem jsou nežádoucí účinky léčby,
které v krátkodobém horizontu vyžadují
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 37
OSOBNOST
o sobě hodně náročná záležitost, sedí vám
za krkem, protože jednou řeknete blbost
a už ji neodpářete. Je to docela vyčerpávající profese, kterou jsem ovšem milovala. Jenže vedle ní byly doma tři děti a babičky nefungovaly. Jedna vůbec nebyla a moje maminka byla po koncentráku úplně zruinovaná. Občas vypomohly paní na hlídání a babičky z domu.
Můj druhý partner, doktor Moučka, byl
naštěstí máma-slepice, což jsem já opravdu
nebyla. Odcházela jsem ve dvě hodiny do
televize na službu, on se vracel z nemocnice kolem čtvrté a byl schopný se o děti postarat. Pohlídat dcery, vykoupat malého
a dát všem večeři, kterou měl ode mne samozřejmě připravenou včetně jídla pro něj.
Děti jsem měla poměrně brzo, Káča se mi
narodila, když mi bylo dvacet.
Nedávno se mě jedna paní ptala, jakpak je moje dcerka stará a když jsem jí řekla, že letos oslavila pětašedesátiny, omdlela. Netušila, že je mi tolik. Za tři roky po ní
přišla Bára a za dalších pět let Ondřej. Nebyla to žádná legrace.
V květnu letošního roku vydalo nakladatelství BVD knihu Kamily
Moučkové Fejetony. Je to půvabné bilanční zamyšlení nad životem z pera statečné ženy, která se stala symbolem odporu proti sovětské okupaci v roce 1968. Není tajemstvím, že je určena
především ženám. Čerstvá pětaosmdesátnice a držitelka Ceny
Arnošta Lustiga za statečnost mnohé ve své knize překvapí nejen
otevřeností, ale hlavně zvláštní životní moudrostí.
Kniha vašich fejetonů má podtitul
„pro ženy, které přijdou z práce
domů a čeká je druhá šichta“. Zřejmě jste si vzpomněla na svůj život,
na profesi hlasatelky a domácnost
se třemi dětmi…
Přesně tak. Dobře vím, jaké to je, když
ženy nemají po dvou šichtách sílu na to pře-
38 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
číst si kus knížky. Tyhle nezávazné, tři- až
pětiminutové fejetony jim k usínání třeba
udělají dobře.
Co dělalo dobře vám?
Jsem noční můra a bez knížky neumím vůbec
usnout. Ale je fakt, že jsem padala doslova
na hubu. Živé vysílání v televizi je samo
Jak jste se s tím vypořádala? Ve vašem příběhu se najdou určitě i jiné
ženy a bude je to zajímat o to víc.
Na soužití partnerů jsem měla blbou profesi,
vždyť jsem byla po večerech pořád mimo
domov. Ale s Jirkou Zahajským jsem vydržela
jednatřicet let. Než začal ten poslední rok
hodně pít, bylo to nádherné, milovali jsme se
jako blázni. Zamilovanost trvá určitou dobu,
někdy je kratší, někdy delší, já tomu říkám
krásné onemocnění. Pak se vytratí a záleží
na tom, co z toho vzejde. Samozřejmě, že se
vztah musí pěstovat. Když se pro něj nic nedělá, zahyne jako kytička. Je potřeba se
o něj starat, uvědomovat si druhého člověka
vedle sebe, nebýt sobecká. Zároveň si ale žít
svůj život, a to s vykřičníkem! Ze všeho nejvíc
miluju osobní svobodu a nenávidím lidi – manipulátory, kteří se mě snaží nějak přeonačit.
www.czechtop100.cz
Foto BVD
Jsem vděčna osudu
Měla jste vůbec čas na partnera? Takový život, „střídání stráží“ rodičů
u dětí a náročná profese bývají zabijákem vztahů…
Zrovna s Moučkou se to povedlo! Když byl
Ondřej malý, tak trochu ze soucitu jsme si
najali na výpomoc jednu patnáctiletou holčinu, kterou její otčím vyhodil z domova.
Původně jsem si myslela, že bude chodit jen
se synem na procházky, měla všechno připravené, navařené, ale ona byla velice šikovná a starala se tak, až se postarala
i o mého muže.
Mimochodem, odpustila jste Jiřímu
Zahajskému, že vás opustil a odešel
za vaší paradoxně tenkrát velkou
kamarádkou, herečkou Janou Brejchovou?
Po osmašedesátém roce byli lidé silní, méně
silní, někteří sklonili hlavu, někteří odešli, někteří chtěli, aby děti studovaly a neměli
v sobě tu sílu se režimu postavit. Nemám jim
to za zlé. Srovnám to teď s jednou věcí: celý
život jezdím autem a bojím se, abych někomu neublížila, protože i kdybych dostala
doživotí, tak nejstrašnější trest by byl ten, který bych si nesla v sobě až do smrti. Přestože
v sobě neumím nosit zlobu, jediný člověk,
kterému jsem nikdy neodpustila, je právě
Jana. Nemůžu, nejde to. Radila jsem se už
PAVEL LANDOVSKÝ,
KAMILA MOUČKOVÁ,
DAGMAR VEŠKRNOVÁ A ŠEDESÁTILETÝ
OSLAVENEC VÁCLAV
HAVEL (1996)
TITULNÍ STRANA
KNIHY
KAMILA
MOUČKOVÁ SLEDUJE
S JANEM WERICHEM
VÍTĚZSTVÍ NAŠICH
HOKEJISTŮ NAD
SOVĚTSKÝM SVAZEM
V ROCE 1969
se spoustou lidí. Na otázku, co s tím mám
dělat, odvětili, že nic.
Ale jinak jsem odpustila všem lidem, kteří mi ublížili, i když jich moc nebylo, spíš
jsem kolem sebe měla takové, kteří na mě
byli hodní.
Je dobré odpouštět.
Nevím, jestli je Pánbůh, já mám Pánaboha v sobě. A určitě jsem nějak propojená
s vesmírem. Třeba musím říct, že krásně usínám.
Jsou lidé, kteří ještě stojí a už spí. A já si
vlezu do postele a honí se mi hlavou myšlenky na to, co bylo před třiceti lety, ale taky
včera a mám pocit, že to nějakým způsobem vysílám do vesmíru a naopak z něj i přijímám. To je pak krásné usínání…
Život je jako houpačka, jednou je člověk nahoře, jednou dole, sama jste
těch pádů zažila několik. Jaký je recept na to znovu se zvednout a jít dál?
U mě za to může asi trochu to moje znamení
Berana. Těch jednadvacet let bylo krutých
a dlouhých, ale i za ně jsem osudu vděčná.
Měla jsem i s těmi pády na dlažbu a následně zase stoupáním do oblak hodně bohatý
a zajímavý život. A moje duše zažívá nádherný stav, protože když se za sebe ohlídnu,
tak tam mám čisto. Já jsem nikdy neudělala
nikomu nic zlého, nikoho jsem nepodrazila,
nikoho nepodvedla, nikomu vědomě neublížila, a to je ten nejlepší pocit, který můžu
v tomhle věku mít. Pocit za všechny peníze.
ANDREA JEŽKOVÁ
Základní dílo české literatury v jedinečné knižní úpravě
Karel Jaromír Erben
Kytice
Nakladatelství BVD přichází s replikou nejvíce ceněného
vydání z roku 1924 s ilustracemi akademického malíře
Václava Součka.
Výjimečná příležitost! Knihu nekoupíte v žádném
knihkupectví, pouze prostřednictvím našeho e-shopu
knihakytice.cz.
Třináct klasických básnických skladeb – Kytice, Poklad,
Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den,
Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina
kletba a Věštkyně.
Pouhých 999 číslovaných kusů – každý výtisk je originálem.
Číslo 1 obdržel prezident republiky Miloš Zeman,
číslo 2 předseda Senátu Milan Štěch, číslo 3 předseda
vlády a číslo 4 ministr kultury.
Exkluzivní polygrafické zpracování – použitý papír
a tisková technologie (plátěná vazba, sítotisk) jsou téměř
identické s vydáním z roku 1924.
ze
2990 Kč
Cena
včetně poštovného a balného
(kniha vám bude doručena společností PPL)
www.knihakytice.cz
vá
ý
Zb
u
po
6
53
!
ků
s
i
ýt
v
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 39
UMĚNÍ
S GALERIÍ LA FEMME
OPĚT NA CESTÁCH
Letos na jaře se skupina umělců pod vedením Galerie La
Femme vydala do Kostnice u Bodamského jezera a zároveň
do alpské vesničky Villars ve Švýcarsku, poblíž Ženevského jezera. Toto sympozium navázalo na tradici podobných
mezinárodních uměleckých projektů, jež Galerie La Femme
v posledních deseti letech zorganizovala.
KAMENNÍ MUŽÍČCI
U BODAMSKÉHO JEZERA
BOHUMIL ELIÁŠ,
POHLED Z PETIT POUCET,
KOMBINOVANÁ
TECHNIKA
osud se uskutečnily cesty do
Brazílie, Kanady, Ekvádoru, na
Galapágy, vícekrát se putovalo po
Francii, Španělsku a také po České republice. Z nekonečné inspirace těchto
D
výprav vznikly stovky skvělých uměleckých děl, které ozdobily mnoho
galerií jak u nás, tak ve světě, a řada
z nich si našla své místo v soukromých
interiérech.
DVĚ SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ TVOŘILY SOUČASNĚ NA DVOU MÍSTECH, INSPIROVÁNY TAMNÍ
KRAJINOU A CELKOVOU ATMOSFÉROU LOKALITY.
40 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
Foto Galerie La Femme
Dvě skupiny tvořily zároveň na dvou
místech, inspirovány krajinou a celkovou
atmosférou lokality. Na závěr byla 3.
května na Staré radnici v Kostnici uspořádána vernisáž, na které zúčastnění
umělci představili svoji tvorbu. Návštěvníci se mohli seznámit s díly Borise Jirků,
Miroslava Jiránka, Mariána Komáčka,
Jana Tichého, Milana Chabery, Karla
Práška, Miroslava Pošvice, Bohumila Eliáše mladšího, Miroslava Maliny, Zdeňka Tománka, Tomáše Hřivnáče, Mony
Lipi, Rudolfa Brančovského a Petry Šnokhausové. Tato skupina je jak věkově,
tak výtvarně velmi různorodá. Patří do
UMĚLCI A PŘÁTELÉ
PŘED BUDOVOU ČESKONĚMECKÉHO SPOLKU
V KOSTNICI
BORIS JIRKŮ,
SVĚTLO BODENSEE,
KOMBINOVANÁ
TECHNIKA
MIROSLAV MALINA,
ILUMINACE II.,
KOMBINOVANÁ
TECHNIKA
ní profesoři uměleckých škol i zástupci
mladší generace. Spojují je však talent,
touha nechat se inspirovat jinou kulturou
a krajinou a přátelskost, se kterou dokáží tvořit na různých místech světa.
Nejzajímavější díla z této cesty budou spolu s artefakty z dalších sympozií
představena v roce 2014 v souborném
katalogu. Výstava prací vzniklých v Kostnici a Villars se uskuteční od 10. září
do 6. října 2013 v Galerii La Femme
v Bílkově ulici v Praze a od 13. září do
10. listopadu v Liliová 8 Atrium Gallery
v Liliové ulici 8. V roce 2014 bude mít
reprízu v Táboře, jakožto partnerském
městě Kostnice. Letošní projekt vznikl ve
spolupráci s Jaromírou a Ottokarem Kirsteinovými a výstavním prostorem Liliová
8 Atrium Gallery. Více informací o něm
a o zmiňované výstavě najdete na nových internetových stránkách www.glf.cz.
OLGA VÁCLAVKOVÁ
CZECH TOP 100 FORUM | 41
ŽIVOT SE ZÁMKEM
Někdo si za rok a za miliony postaví přepychovou vilu, jiný si za
stejné peníze koupí a léta restauruje zchátralý zámek. Ve vile se dá
žít a užívat ji od kolaudace, na zámku až když je vše hotovo, tedy
nikdy. Na stavbu vily si můžete vzít hypotéku, na zámek sotva.
ilu vám závidí leckdo, zámek všichni.
A když ještě stojí na kopci nad moravskou návsí, je lépe nechodit do místní hospody, v níž by se vůně piva mísila s pachem
feudalismu.
Alessandro Alagio má do něj daleko, byť
vlastní zámek v Ořechově nedaleko Uherského Hradiště. Ve druhé polovině osmdesátých
let občas využil pohostinnosti svého přítele,
aby mohl prožít hezkou a levnou dovolenou
ve Slavičíně. Potom se stalo to, co se přihodí
každému cizinci, který má vkus. Zamiloval se
do Moravanky. Tu pochopitelně lákala
Alessandrova temperamentní Itálie, takže prvního půl roku spolu prožili pod apeninským
sluncem. Sen se však brzy rozplynul. Politická
a hospodářská nestabilita, marné hledání
V
dobré a dobře placené práce, podnikatelský
elán svazující byrokracie, korupce, daně, nejistota z každého příštího rána. Alessandro
nemusel svou ženu přemlouvat, aby se v roce
1991 vrátili a začali od píky pokus o naplnění
moravského snu. Nejdříve časově i fyzicky
náročné nabízení zabezpečovacích systémů,
později prodej telefonů a služeb mobilního
operátora, tu a tam obchod s nemovitostmi…
„Češi rádi nadávají na poměry. Ale já
jsem tu spokojen, kdo umí a chce, ten si svoji
existenci zajistí. Mám jedinou noční můru:
Aby naši čeští politici nepřivedli Česko do
takové situace, do jaké dovedli naši italští
politici Itálii.“
Alessandro zůstal italským a stal se i moravským patriotem. Založil Italsko-morav-
42 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA
LETY HROZILO, ŽE
OŘECHOVSKÝ ZÁMEK
SKONČÍ V ROZVALINÁCH. DNES SE
STÁVÁ KULTURNÍM
A SPOLEČENSKÝM
CENTREM REGIONU.
skou kulturní a historickou asociaci o.s., organizuje Italské dny na Moravě a oslavy Dne
Italské republiky.
„Moravu jsem si zamiloval a cítím se zde
dobře. Krajina, slunce, voda, zahrady, vinice,
každý kousek úrodné půdy obdělávaný! Příjemní, přátelští a poctiví, skromní a pracovití
lidé, dovedou se bavit, zpívat, tancovat. Popíjejí vlastní dobré víno a vlastní dobrou slivovici, když je jim dobře. Nepijí, aby se jim dobře
udělalo.“
Podnikání a hlavně obchod s nemovitostmi se dařily, s úvěry a s jejich splácením
nebyly problémy. Zcela náhodou se
Alessandro v roce 2007 dověděl o tom, že
je levně k mání renesanční zámek ze 16.
století v Ořechově. Levný v tom případě
znamená značně zchátralý, ruina, tedy perspektivně velmi drahý.
„Byl ve velmi špatném stavu, nebyly tu ani
voda, elektřina, plyn. První rok jsme budovali
jen inženýrské sítě, potom jsme začali opravovat interiéry a nakonec fasádu. Vnitřní prostory byly prázdné, vyrabované. Pracně
PŘIŠLI, ZŮSTALI, USPĚLI
Foto Antonín Fischer
a draze jsem sháněl vhodný nábytek a zařízení. Nedávno jsme konečně opravili i věže
a nádvoří. Ještě zbývají terénní úpravy nejbližšího okolí – a potom asi začneme od
začátku, protože, jako u každého domu, je
i tady stále co opravovat a udržovat.“
Zámek v Ořechově je považován za významnou památku Slovácka. Do jeho oprav
a úprav mluví prostřednictvím památkářů stát.
„Rozumím tomu, že kdo platí, ten poroučí. Památkáři – tedy stát – mají pochopitelně zájem na tom, aby byl zámek uveden do
původní podoby, abychom z něj neudělali
architektonickou slátaninu. To beru, byť je
to drahé. Respektuji je, i když víc poroučejí,
než platí.“
Během prvního roku restaurování nedostal nic, druhý rok 380 tisíc, třetí 300 tisíc,
čtvrtý opět nic. Kdyby objekt zůstal v majetku
státu, zřítil by se, památka- nepamátka. Hledalo by se, čím zaplatit odklízení trosek. Asi
by to vyšlo dráž, než příspět soukromníkovi
na udržování historicky cenného zámku.
„Jak se mění politici, mění se úředníci,
chvíli trvá, než se někdo usadí a seznámí
s problematikou, rozhodne o prioritách. Obývám v zámku s rodinou jen asi dvě stě metrů
čtverečních, ostatní části slouží a budou sloužit veřejnosti. Pro místní a charitu zdarma, pro
ALESSANDRO
ALAGIO S DCERAMI
NICOLE A DOMINIQUE
PODZÁMČÍ UŽ DÁVNO PŘEROSTLO ZÁMEK,
V NĚMŽ SE OD 16. STOLETÍ VYSTŘÍDALA ŘADA
MAJITELŮ. FUNGOVALY
V NĚM I ŠKOLA SNB,
SKLAD CIVILNÍ OBRANY
NEBO ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAKTORISTŮ. POČÁTKEM DEVADESÁTÝCH
LET HO ODMÍTL OKRESNÍ
ÚŘAD V UHERSKÉM
HRADIŠTI S TÍM, ŽE NA
JEHO OPRAVU NEMÁ
FINANCE.
NA MORAVĚ SI LIDÉ PRÁCE
VÁŽÍ, DOVEDOU ZABRAT OD
SVÍTÁNÍ AŽ DO SKLÍPKU.
PODLE POVĚSTI ŽIL
NA ZÁMKU KRUTÝ
PÁN MAGNIS, KTERÝ
PO SMRTI VYJÍŽDĚL
V OHNIVÉM KOČÁŘE.
VYBUDOVANÁ
KAPLE STRAŠIDLO
ZASTAVILA.
komerční akce pochopitelně za peníze. Ani
tak se mi vynaložené prostředky nevrátí, těch
dvě stě metrů bytu přijde draho. Ale každá
radost něco stojí. A zámek Ořechov s vyhlídkou na nekonečné moře vinic je moje radost.“
Všechno je relativní. I bohatství! Alessandro Alagio je vlastníkem zámku a řady nemovitostí, z jejichž pronájmů financuje rekonstrukci. Po regionu jezdí elektromobilem
s dojezdem 150 kilometrů. Benzin je drahý,
baterie dobíjí na noční proud.
„Mám nemovitosti, ale nemám tiskárnu
na peníze. Na rodinu a na sebe si musím
vydělat prací jako kdokoliv jiný. Takže s nohama na stole a s rukama za hlavou mě nikdo nevidí ani o víkendu.“
Alessandro mluví dobře česky s moravským přízvukem a s italskou kadencí. Stačí
ještě pochválit italské politiky, že za veřejné
zakázky sice berou větší úplatky než čeští,
ale zato pečlivě a ostražitě dbají na to, aby
uplácející dodavatelé odvedli dokonale kvalitní práci. Zvlněnou dálnici si nedovolí po-
stavit ani ten největší korupčník. Protože
úplatek (neprokázaný) se ještě snese, ale
zmetek je politickou sebevraždou. Nevím,
neověřoval jsem si to. Ale určitě je lepší velký
italský úplatek s neošizenou stavbou, než
český malý úplatek se značnou škodou pro
daňové poplatníky. Alessandro Alagio
o úplatcích v Česku slyšel, ale zatím je po
něm nikdo nechtěl. Přivezl si z Itálie šikovného správce, který sežene a zařídí kdykoliv
cokoliv, vždycky dobře a relativně levně.
„Na Moravě si lidé práce váží, jsou
zruční, ovládají mnoho řemesel, dovedou
zabrat od svítání do sklípku. Neznají siestu
a všechno dělají poctivě a kvalitně. Řeknou
si o plat, ne o úplatek.“
Začal jsem trochu nesprávně tím, že
není vhodné, aby zámecký pán chodil do
vesnické hospody. „Do ní opravdu nechodím, volný čas věnuji rodině. Ale s místními
obyvateli a s lidmi z radnice vycházím dobře. Pochopili, že nejsem zámecký pán ve
zlatém kočáře, ale jejich spoluobčan, který
se stará o svůj dům stejně jako oni o svá
stavení a zahrady. Vědí, že restaurovaný
zámek je a bude ozdobou obce a příležitostí ke kulturnímu vyžití všech místních i návštěvníků Ořechova.“
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 43
KULTURA
Ambiciózní asi jsem
Je překvapující, když vám třicetiletý vzdělaný muž na přímou
otázku: „Nemyslíte, že jste příliš ambiciózní?“ odpoví: „Nevím,
jestli příliš, ale ambiciózní asi jsem!“ Během dalšího rozhovoru zjistíte, že ambicemi třiatřicetiletého středoškolského učitele
znojemského gymnázia a předsedy občanského sdružení Znojemský hudební festival Jiřího Ludvíka není vyniknout nad jiné,
ba dokonce ani ne zbohatnout.
JIŘÍ LUDVÍK –
NA GYMNÁZIU
RESPEKTOVANÝ
PROFESOR,
NA FESTIVALU
NEÚNAVNÝ
ORGANIZÁTOR,
PŘED PUBLIKEM
SHOWMAN
době, kdy peníze a moc jsou až na
prvním místě, je lze shrnout do poněkud archaického: Být užitečný městu, ve kterém žije.
Znojmo je metropolí vína a k němu patřily a patří hudba a zpěv. Ke kvalitnímu vínu
pak kvalitní hudba a zpěv. Tak nějak uvažovali před deseti lety Jiří Ludvík s dirigentem
V
44 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
Roma nem Válkem a tím nasadili vysokou
laťku budoucímu Hudebnímu festivalu Znojmo. Založili stejnojmenné občanské sdružení, specializující se na minoritní žánry, jakými jsou klasická, folklorní a jazzová hudba.
Patronem se stal houslový virtuos Pavel
Šporcl (kterého nedávno svázal se Znojmem i kus nového vinohradu na nejkrásněj-
www.czechtop100.cz
Foto archiv občanského sdružení Znojemský hudební festival
ší stráni města pod farou svatého Mikuláše).
Festival už od prvního ročníku není náhodnou přehlídkou ve stylu KMČ (kdo má čas),
je zcela unikátní svojí pevnou dramaturgickou strukturou a vlastní uměleckou produkcí,
i specifickým spojením s vinařským charakterem regionu. Stačí vyjmenovat motta minulých ročníků: Na Händela Bacha, Ne(vinná) degustace Mozarta, Ludvík wein
Beethoven, In vino Vivaldi, Haydn, víno,
Napoleon, Haendel, Purcell a číše vína
s anglickou královnou, Il div(í)no Znoyemo,
Baroko, Král Slunce aj. B. Bully, nebo připomenout letošní červencový Hudební festival
Znojmo v italském stylu, věnovaný dílu skladatele Claudia Monteverdiho při příležitosti 370. výročí jeho úmrtí. Madrigaly milostné a válečné byly součástí scénické koláže
s názvem Combattimento –víra, láska, naděje, umělecky odvážného, leč úspěšného
počinu organizátorů i hudebníků. Osmnáct
dní koncertů na nádvořích, v kostelích, v kláš-
NA KONCERTY
ZNOJEMSKÉHO
FESTIVALU SE SJÍŽDÍ
PATNÁCT TISÍC
POSLUCHAČŮ
RODNOU KAPELOU
ZNALCE VÁŽNÉ HUDBY
JIŘÍHO LUDVÍKA JE
CIMBÁLOVKA
PROSTŘEDÍ
UMOCŇUJE KRÁSU
KLASICKÉ HUDBY
terních a zámeckých sálech Znojma a Vranova nad Dyjí, v Olbramkostele, v Uherčicích
a v Jevišovicích, v parcích, v ulicích a na náměstích, i početná řada účinkujících (Pavel
Šporcl, Vojtěch Dyk, B – Side Band, King’s
Singers, Pavlina Senič, Josef Moravec, Viktor
Preiss a mnoho dalších až po cimbálovku Antonína Stehlíka) dokazují náročnost celoročních příprav i uměleckou úroveň festivalu, jehož význam už dávno překročil hranice regionu a návštěvností 14–15 tisíc posluchačů se
blíží velkým celostátním akcím. Zvláštností je
způsob spojení hudby a vína. Přední someliéři
vybrali z 54 vzorků osmnáct „festivalových“
vín. Jejich ochutnávky potěší návštěvníky na
koncertech i při doprovodných vinařských akcích a ve dvaceti vybraných restauracích s přívlastkem festivalová.
I když festival zabírá Jiřímu Ludvíkovi
většinu volného času, ve snaze o nápravu
věcí veřejných zavadil i o komunální politiku. Jako nestraník byl zvolen dvěma tisíci
Znojemčany zastupitelem. Jako všechno,
i toto poslání vzal naplno a vážně. V jisté
chvíli se nerozpakoval podílet se na odhalení korupce na radnici.
„Jsem tvrdohlavý a neústupný, mám-li
věcné argumenty. Vím, že politika je o kompromisech, ale je-li něco černé a oponent
tvrdí, že je to bílé, kompromisem je šedá.
Komu to prospěje?“
Zjistil, že politika je složitější, i když časově méně náročná, než organizování festivalu. „Když jsme chtěli udělat velký a výborný festival, šli jsme za svým. Dělali jsme různé kompromisy v organizaci, ne však v základním směřování a v koncepci. Zůstat nekompromisní v politice je velmi těžké, zažil
jsem několik zklamání. Zatímco při přípravě
festivalu držíme všichni při sobě a máme jeden společný zájem – aby dopadl dobře,
v politice mnozí upřednostňují osobní a klientelistické zájmy. Donesly se mi i zvěsti
o tom, jak na festivalu vydělávám.“
A nevydělává? Festival má rozpočet kolem čtyř milionů korun. Platí se z něj honoráře účinkujícím, produkčním, brigádníkům
z řad studentů, stavby, dekorace, ozvučení,
doprava… Něco přece musí zůstat na hlavního organizátora!
„Není vám divné, že v době hrabivých
pracujete zadarmo?“ zeptal jsem se ho stejně
přímo jako na začátku našeho setkání. Odpověděl opět přímo: „Je mi to divné. Ještě divnější mně je, že do festivalu vkládám i vlastní
peníze. Vůbec nejdivnější mně je, že se tomu
diví i lidé, kteří tvrdí, že mají Znojmo rádi
a chtěli by, aby bylo stále krásnější a kulturnější. Někteří z nich to neříkají zadarmo, čímž
se stávají politiky. Festival je mé dítě. Možná,
až jednou vyroste a vydělá, něco mi vrátí.“
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 45
DIVADLO
Spolu za špičkovou kulturou
Každý si může koupit vstupenku do divadla, ale prohlédnout si zákulisí, posedět po představení s představiteli hlavních rolí u skleničky sektu, to se mu podaří jen s CZECH TOP 100. To obnovilo tradici akcí Spolu za špičkovou kulturou pro partnery a manažery významných společností.
SETKÁNÍ A „RODINNÁ
FOTOGRAFIE“ S PŘEDSTAVITELI HLAVNÍCH ROLÍ PO
PŘEDSTAVENÍ ZEYEROVA
RADÚZE A MAHULENY
, RADOVID JIŘÍ
ŠTĚPNIČKA A MAHULENA
PAVLA BERETOVÁ SI I PO
SKORO TŘÍHODINOVÉM
HERECKÉM VÝKONU
UDĚLALI ČAS PRO HOSTY
CZECH TOP 100
S CZECH TOP 100 SE MŮŽETE PODÍVAT
I DO ZÁKULISÍ NAŠÍ PRVNÍ SCÉNY, KAM SE
BĚŽNÝ SMRTELNÍK JEN TAK NEDOSTANE.
46 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
Foto Antonín Fischer
HOSTÉ CZECH TOP 100
NA PRKNECH JEVIŠTĚ
PRAŽSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA V DOPROVODU NEÚNAVNÉHO
PEČOVATELE O SPONZORY
ND DAVIDA POSPÍŠILA
POKRAČOVATELÉ
VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS
V porevoluční době, kdy se ti odvážnější dali na podnikání, pracoval Ing. Vladimír Skoumal
v největším zemědělském družstvu na Znojemsku jako inženýr v oboru elektro. Uvědomil si, že
na „přestavbu“ družstevního majetku v privátní firmu nemá v podniku dost vysoké postavení,
že vše si rozeberou staré kádry, že v nejlepším případě zůstane jako zaměstnanec. Tehdy se rozhodl postavit na vlastní nohy a podle rčení Čerte, drž se svého kopyta! podnikat ve svém oboru.
aložil firmičku EIKA (Elektro-Inženýrská KAncelář). Vypracovával
projekty, které pod jeho dohledem realizovali dva zaměstnanci. Dařilo se! Jeho
syn Marek Skoumal, který po něm společně s matkou Janou Skoumalovou před
rokem zdědil firmu o padesáti zaměstnancích, vzpomíná: „V roce 1989 jsem právě
dokončoval studia na pedagogické fakultě. Pod vlivem mé maminky učitelky jsem
se rozhodl pro toto povolání. Mým koníčkem byl odmalička sport, a tak jsem si zvolil tělocvik a biologii. Zlom v mém životě
nastal, když táta začal podnikat. Bylo to
pro mě nesmírně lákavé. Ve chvíli, kdy
se otci podařilo zprivatizovat jednu zapadlou prodejnu hutního materiálu, jsem
nabyl přesvědčení, že se k němu musím
připojit a pracovat s ním. V té době u nás
probíhal stavební boom, rozjíždělo se
podnikatelské baroko, hutní materiál šel
na odbyt. Táta se do toho pustil s prázdnou peněženkou, potřebné miliony sháněl
za pomoci příbuzných a kamarádů, kteří
ručili i svými zahradami. Věřili mu! Později jsme se já s mámou paradoxně snažili
brzdit jeho rozlet. Báli jsme se dluhů. Co
nastane, když nebude na splátky? A taky
se mnohokrát opakovala situace, kdy odběratelé neplatili a otec musel s odřenýma ušima zaplátovat faktury dodavatelů.
Vždy však dodržoval zásady: „Kdo včas
platí, dvakrát platí!“ a „Dobré jméno si
buduješ léta, přijít o ně můžeš za minu-
Z
Foto Antonín Fischer
DENNĚ SE PŘESVĚDČUJI O TOM, ŽE TÁTOVY TEHDY
PRO MĚ MNOHDY ŠÍLENÉ NÁPADY MĚLY SVŮJ
SMYSL A ŽE SE TYTO INVESTICE PO LETECH VRACEJÍ.
tu!“ A jméno Vladimír Skoumal se v kraji
časem stalo větší zárukou než nemovitosti
v centru Prahy. Možná tomu nebudete
věřit, ale když hrozilo, že by společníci
mohli firmu rozebrat, a jediným východiskem bylo odkoupit jejich podíly, přišli
zaměstnanci a podniku půjčili ze svého.
Takže rodina rodinné firmy se rozšířila
o zaměstnance, byť bez podílu, ale s vírou a jistotou ve slušnou existenci.
Byl jsem tehdy příliš mladý, nezkušený,
spokojil bych se docela s prodejnami hut-
MAREK SKOUMAL
ZDĚDIL ŽELEZO
I ŽELEZNOU VŮLI
ního materiálu a železářstvím ve Znojmě
a Brně. Dnes už vím, že táta byl vizionář.
Denně se přesvědčuji o tom, že jeho tehdy pro mě šílené nápady měly smysl a že
se investice po letech vracejí. I takové
„hračky“, které táta vytvořil sobě pro radost, jakými jsou čerpací stanice pohonných hmot, zejména ta na stlačený zemní
plyn – CNG, obrazová galérie a vinotéka, jež s hlavním předmětem podnikání
nemají nic společného, se nakonec slušně
uživí. „Všechno má svůj čas,“ říkával otec.
Ale jeho zájem se neomezoval jen na
firmu a věci s ní spojené. Finančně podporoval i archeologický výzkum a kulturní
akce v regionu se slovy, že: “Zemi a lidem,
kteří ti přinesou úrodu, se sluší něco vrátit!“
Bohužel, i táta měl svůj čas. Po šedesátce těžce onemocněl a řízení celé firmy
nechal na mně. Stále jsem však potřeboval jeho cenné rady a čerpal z jeho zkušeností. Naučil mě víc než jakákoliv vysoká
podnikatelská nebo ekonomická škola.
A já se teď společně s dobrým týmem
snažím, aby tátova EIKA rostla a zachovala si pověst solidní firmy. Musím! Když
jsem si před lety liboval, že je fajn být sám
sobě šéfem, nad kterým nestojí žádný ředitel a inspektor, že za svoje omyly jsem
odpovědný jen sám sobě, táta mi řekl:
„Neodpovídáš jen za sebe, ale za padesát zaměstnanců, za padesát jejich rodin.
Víš, kolik lidí by si odskákalo tvoji chybu
nebo špatné rozhodnutí?“
Poznámka autora: Z rodinného domku, který Ing. Vladimír Skoumal vybudoval na místě polorozpadlé chaloupky, je
vyhlídka na starý hrad, Loucký klášter
a údolí řeky Dyje. Před třemi lety přikoupil ještě pod zahradou kus svahu
s kamennými terasami. „Tady pěstovali
víno už Římané,“ řekl mi tehdy. „Chci vinohrady obnovit.“ Už to nestihl. Bude to
na Markovi, až se jednou podělí o starosti s firmou se svými dětmi.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 47
MLADÍ NECHTĚJÍ,
ALE POTŘEBUJÍ RADU
Reaguji na článek v minulém čísle časopisu CZECH TOP 100
Forum o založení Národního fondu úspěšných. Léta pracuji s mladými lidmi především na ČVUT. Učil jsem je self
management, aneb jak se uplatnit v pracovním procesu po
absolvování vysoké školy.
OSTŘÍLENÍ MANAŽEŘI
BY MĚLI NA
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
VÉST CVIČENÍ,
ZAMĚŘENÁ NA
ŘEŠENÍ MODELOVÝCH
SITUACÍ Z PRAXE
jistil jsem, že většina škol v ČR nevěnuje pozornost umění vlastní prezentace a komunikaci. Od toho se potom
odvíjí i chování mladých absolventů.
K tomu nutno dodat, že ti, kteří absolvují
jakoukoli stáž na zahraniční univerzitě,
jsou ve svém profesním chování ještě horší.
Mají především nadmíru ambicí. Jejich
atributem je načerpání nejmodernějších
znalostí ze školy a internetu, k tomu znalost cizího jazyka. Domnívají se, že jsou
nejlepší. V 95 % případů jim chybí kinderstube a praxe. To je často dostává do
problémů, které řeší „logikou“ vyčtenou
Z
48 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
z učebnic. Jsou zaskočeni tím, že to nefunguje. Představte si mladíka na místě marketingového manažera společnosti se zaměřením na prodej s ročním obratem zhruba
200 milionů Kč. Z vysoké školy ví něco
o marketing managementu, umí anglicky.
Firma ho vyšle do zahraničí, kde sice získá
různé informace, které však neumí aplikovat v praxi. Má vysoký plat, dobré místo,
kouče si však nezaplatí. Jakmile se na
něho kdokoliv obrátí, je nervózní, odsekává, nemá čas, protože si ho neumí řídit.
Jeho systémem řízení času jsou počmáraný jednoduchý diář a lístky nalepené všu-
de na počítači a monitoru. V situaci, v níž
má o něčem důležitém rozhodnout, zpanikaří. S nadřízeným, často majitelem firmy,
se bojí poradit, aby nedal najevo svoji nezkušenost. Potřeboval by radu někoho nezávislého. Někoho z Národního fondu
úspěšných, který nemá zájem o jeho místo, ale rád předá svoji zkušenost. Firmy
investují do množství vzdělávacích akcí,
na nichž ale chybějí skutečné příběhy
z praxe. Takový senior manažer je schopen právě díky nim vytvořit jasnou ukázku
praktických zkušeností a ty velice rychle
předat svým posluchačům.
Jakousi elitou ve firmách jsou mladí PR
manažeři, obchodní ředitelé, marketingoví specialisté. Na mnohé z nich se hodí
označení frikulín (jsou free, cool, in). Jen
ovšem do chvíle, kdy mají rozhodnout
o něčem důležitějším, než je jejich účast
v golfovém turnaji. Pokud pro ně a za peníze zaměstnavatele rovnou nepracuje
reklamní nebo marketingová agentura,
svolávají nekonečné porady, aby se mohli
zaštítit kolektivním rozhodnutím. Chybí jim
praxe, znalost dopadu jejich samostatného rozhodování. Kdyby se tak mohli poradit s veteránem, který svého času dokázal
prodat čtverečky jako kolečka bez jediné
reklamace! Vím, že i leckterá teoreticky
vybavená ředitelka moderních „lidských
zdrojů“ by byla ušetřena mnoha škobrtnutí, kdyby si nechala poradit od zkušené
nemoderní personální ředitelky, byť i z bývalého národního podniku.
Setkávám se také s druhou polohou
nepříjemné situace mladých manažerů
a manažerek sedících na pozicích ředitelů. V případě řešení určitých otázek si vás
pozvou na schůzku, chovají se nadřazeně, nechají vás několik minut čekat. Potom
se vás s významným výrazem ve tváři zeptají: „Co si dáte?“ Já odpovídám: „Řízek
s hranolkami.“ Často nechápou!
Nakonec se dozvíte, že nemají pravomoci cokoliv řešit. Zajímavé je, že vám jak
telefonicky, tak emailovou poštou potvrdí,
že oni jsou ti, co to s vámi vyřeší. Potom
předávají vaše požadavky k vyřízení kamsi výše.
Jejich nadřízený se bojí jim dát pravomoc rozhodnout, dělá to za ně, a oni jsou
pouze, řekl bych, vyššími asistentkami, asistenty. Nikdo si však neuvědomuje ztrátu
času a obrazu firmy navenek. Praxe, praxe, praxe! To je slabina současných mladých manažerů a manažerek.
Prvním krokem by měla být skutečná
práce ve firmách už v době vysokoškol-
www.czechtop100.cz
Foto archiv
NÁRODNÍ FOND ÚSPĚŠNÝCH
ského studia. Je to v současnosti skoro
neřešitelná věc? Nedávno mi do podniku
volala studentka, chtěla by „chodit na
praxi“. Ale stačilo by jí potvrzení, že
u nás byla. Když jsem jí vysvětlil, že to
takto nechodí, řekla, že asi tedy raději
zajde za známým.
Bylo by dobré pozvat zkušené manažery na vysoké školy, ke cvičením řešení
modelových situací vznikajících v praxi.
Domnívám se proto, že vytvoření Národního fondu úspěšných je aktuální a potřebné
nejen jako příležitost k aktivizaci odpočívajících individualit, ale také – nebo snad
především – pro využití zkušeností a znalostí, k nimž se úspěšné osobnosti dopracovávaly celá desetiletí a které mladým
budou ještě dlouho chybět.
V minulém článku mne zaujala věta:
„Najít cestu k nastupující mladé generaci, která bude chtít a umět znalosti využít“. Sama o sobě vyjadřuje situaci, týkající se právě umění komunikace nejen s
nastupující generací, ale především s tou
současnou, již pracující a doslova šlapající v oblasti marketing managementu
jako sloni v porcelánu. Ta bude potřebovat umravnit v plné šíři marketing managementu, aby dosáhla výkonů, které
zvládnou zkušení manažeři i ve svých
70–80 letech věku.
SENIOR MANAŽER
DOKÁŽE RYCHLE
PŘEDAT PRAKTICKÉ
ZKUŠENOSTI SVÝM
POSLUCHAČŮM
NÁRODNÍ FOND ÚSPĚŠNÝCH BY URČITĚ MOHL
SPOLUVYTVÁŘET KONTINUITU VE VÝVOJI FIREM,
VĚDNÍCH OBORŮ – A NAKONEC I CELÉHO STÁTU.
Národní fond úspěšných by mohl spoluvytvářet kontinuitu ve vývoji firem, vědních
oborů – a nakonec i státu. Tak, jak otcové
vychovávají a vedou své potomky, než jim
předají k řízení rodinnou firmu. Pokud se Národnímu fondu úspěšných podaří reaktivovat
zkušené a najít takový systém komunikace,
jenž bude přijatelný pro sebevědomé mladé
i skromné starší (život stále ukazuje, že čím
víc člověk dokázal, tím je skromnější), učiní
jeden z nejúčinnějších prorůstových kroků
k ekonomickému a sociálnímu pokroku.
MIROSLAV SANYTRÁK
PŘIHLASTE SE
do 20. ročníku soutěže
NEJLEPŠÍCH VÝROČNÍCH ZPRÁV A FIREMNÍCH ČASOPISŮ.
Přihlášku pošlete nejpozději do pondělí 30. září 2013!
Přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.czechtop100.cz
partneři
mediální partneři
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 49
SBĚRATELSTVÍ
Víc než potištěné papírky
Poštovní známky jsou pro někoho studnicí poznání,
pro jiného objektem často intenzivní vášně. Mnozí
v nich nicméně vidí také téměř ideální investiční nástroj se zárukou trvalého navyšování hodnoty. Věc
však není zdaleka tak jednoduchá.
ZNÁMKA
POŠTOVNÍ MUZEUM
PRAHA BYLA V ROCE
2010 VYHLÁŠENA
NEJKRÁSNĚJŠÍ NA
SVĚTĚ
V MEZINÁRODNÍCH
ANKETÁCH SKLÍZELA
CENY I POŠTOVNÍ
ZNÁMKA Z ROKU
2011, VĚNOVANÁ
OSOBNOSTI W. A.
MOZARTA. JEJÍ AUTORKOU JE MARINA
RICHTEROVÁ.
zení, týkající se vývozu a prodeje známek v cizině, stejně jako jejich dovozu.
Naši členové se stali součástí globálního
filatelistického hnutí, mohli se plnohodnotně zúčastnit světových výstav, trhů,
budovat přímé kontakty s kolegy stejného
či podobného odborného zájmu kdekoliv na zeměkouli. V neposlední řadě musím připomenout i snadnější dostupnost
informací, co se dřív pracně hledalo v literatuře, dnes zjistíte pomocí několika kliků na počítači.“
Jenže nová doba přinesla i odliv zájmu o spolkový život jako takový, což se
nevyhnulo ani filatelii. „Zejména vlivem
komunikačních vymožeností, jakými jsou
sociální sítě, internet či chytré mobilní telefony, se celosvětově snížila potřeba
osobního setkávání, na kterém je klubová
činnost založena v Česku stejně jako ve
staré dobré Anglii,“ tvrdí Ing. Müller.
„V České republice tak klesá počet organizovaných filatelistů rychlostí asi 7 %
ročně, což je trend odpovídající ostatním
evropským státům. Nyní je ve svazu registrováno 7000 sběratelů a podle mého
odhadu učarovaly u nás známky přibližně stejnému počtu neorganizovaných jedinců.“
Zásadními proměnami prošel rovněž
byznys se známkami, který má ostatně
v tuzemsku bohatou historii: „Velký zájem
veřejnosti už za Rakousko–Uherska
nvestování do předmětů sběratelského zájmu má dlouhou tradici
a jako obor ve světě dokonce roste. Je
však třeba říci, že i tady jde o investice
jako všechny jiné – také u nich samozřejmě musíme počítat s tím, že výnos rozhodně není automaticky zajištěn. Nelze
očekávat, že by například pouhé odebírání novinek od pošty přinášelo zhodnocení vložených prostředků. K tomu vede
jen promyšlené a cílevědomé sbírání,“
vysvětluje Ing. Walter Müller, předseda
Svazu českých filatelistů (SČF), organizace, která u nás zastřešuje sběratelství poštovních známek po stránce organizační,
odborné i reprezentace na mezinárodní
scéně.
Sám vnímá jako zlomové změny, jež
nastaly po roce 1989: „Skončily restrikce, týkající se styků se zahraničím. Začalo se volně cestovat, padla veškerá ome-
I
50 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
šími replikami a fantaskními produkty,
které předstírají, že souvisejí s oficiální
činností pošt, i když jsou ryze soukromého původu. Běžná jsou také pirátská vydání existujících států, které s tím nemají
nic společného, nebo rovnou vymyšlených zemí, parazitující na zájmu sběratelů o určité populární téma. Jde kupříkladu
o série a aršíky k olympijským hrám a jiným sportovním událostem, o náměty
květin, zvířat nebo uměleckých děl.
Z časů dělení SSSR a Jugoslávie pochází
mnoho údajně lokálních přetisků, ve skutečnosti dodatečně privátně vyrobených
za pomoci levných známek. Ochrana
proti nim není snadná, ale například Svě-
naštěstí tak obtížné. Známka jakožto polygrafická rozmnoženina se dá totiž vždy
porovnat se zaručeným originálem, uloženým ve sbírkách Poštovního muzea. Při
SČF pracuje komise znalců, na níž se
může obrátit i laik (více na www.informace-scf.cz).
Zoubkované poklady však bohudík
v sobě neskrývají jen samá úskalí. Ty české jsou například právem vyhlášené svojí
krásou. Známka Poštovní muzeum Praha
(navrhl ji Dušan Kállay a vyryl Miloš Ondrášek) byla v roce 2010 v prestižní soutěži Grand Prix de l´Exposition WIPA vyhlášena tou nejkrásnější na světě. „Vynikající úroveň naší známkové tvorby ovliv-
Foto Svaz českých filatelistů
ZNÁMKA POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA
AUTORŮ DUŠANA KÁLLAYE A MILOŠE
ONDRÁČKA BYLA V ROCE 2010 VYHLÁŠENA
VŮBEC NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ.
a pak po vzniku Československa vedl
k tomu, že se řada filatelistů začala zabývat i obchodováním. Ne všichni to dělali
profesionálně. Za první republiky bylo
běžné, že mnoho úředníků, lékařů, advokátů a podobně tak činilo z domova –
doslova z kuchyně vyřizovali poštou chyběnky a rozesílali do klubů výběrové sešity. Když pak byly koncem čtyřicátých let
znárodněny kamenné obchody, pokračovalo se na výměnných schůzkách. Ty byly
pořádány v mnoha městech, například
v Praze každý den, a to někdy dokonce
i dvě. Jejich návštěvnost byla poměrně
velká. Díky nim po roce 1989 rychle
vznikla řada soukromých filatelistických
prodejen, které nahradily zaniklou distribuční síť státního podniku Pofis,“ vzpomíná předseda SČF a jedním dechem zdůrazňuje, že současní obchodníci jsou obvykle zkušenými odborníky a nákup zboží u nich je tudíž vesměs bez rizika. Zakopaný pes je ovšem v tom, že klasický
pultový prodej si dnes může dovolit jen
málokdo a většina transakcí se tak odehrává na internetu. Jeho anonymita nahrává řadě nepoctivců. Ti se však vyskytovali již dávno před jeho rozšířením: „Už
krátce po listopadu 1989 byly v tisku masově nabízeny „filatelistické rarity ve zlatě“, ve skutečnosti napodobeniny zhotovené na papíře potaženém slabou zlatou
vrstvičkou, mající nepatrnou cenu. Dnes
se podobné výrobky přestěhovaly na internet, kde se můžeme setkat s nejrůzněj-
ING. WALTER
MÜLLER, PŘEDSEDA
SVAZU ČESKÝCH
FILATELISTŮ
NEJKRÁSNĚJŠÍ
ČESKOU POŠTOVNÍ
ZNÁMKOU ZA ROK
2012 SE STAL ARŠÍK,
VYDANÝ K VÝROČÍ
800 LET ZLATÉ BULY
SICILSKÉ
tová poštovní unie provozuje web, na
němž na ně upozorňuje. Své stránky s oficiálními emisemi mají rovněž jednotlivé
národní pošty. V orientaci pomohou i katalogy, které si členové Svazu filatelistů
mohou vypůjčit v naší knihovně.“
Věčným problémem bude zřejmě výskyt padělků. První případy falzifikátů,
vzniklých ke škodě sběratelů, známe již
z druhé poloviny 19. století. Oproti například obrazům nebývá jejich odhalení
ňují dva faktory. Předně se jí věnovali
a věnují špičkoví výtvarníci: Alfons Mucha, Max Švabinský, Jaroslav Benda,
Karel Svolinský, Cyril Bouda, Josef Liesler,
ze současných umělců pak nedávno zesnulý Oldřich Kulhánek, Zdeněk Ziegler,
Jan Kavan, manželé Knotkovi, a mohl
bych jmenovat řadu dalších. Zároveň je
třeba také vyzvednout perfektní práci rytců a zaměstnanců Poštovní tiskárny cenin
v Praze. Část emisního plánu je totiž realizována zcela ojedinělou a v mezinárodním měřítku doslova unikátní technologií vícebarevného ocelotisku z plochých
desek. Jedná se o rukodělnou produkci,
která se jinde používá nanejvýš pro tisk
grafických listů. Dá se proto říci, že naše
známky jsou vlastně malými grafikami,“
říká s pýchou v hlase Ing. Müller.
Je samozřejmě otázkou, jakou perspektivu známky před sebou mají. Poštovní přeprava budoucnosti se bez nich
zjevně obejde. Nebo ne? „Určitý segment trhu si listovní zásilky, které je třeba
vyplácet známkami, podrží. Počítají s tím
nakonec i noví operátoři, kteří po liberalizaci konkurují tradičním poštám. Domnívám se, že poštovní známka není
úplným přežitkem. Zůstane zachována
pro ty, kteří stále rádi pošlou papírovou
pohlednici z dovolené nebo přání k narozeninám, jmeninám, na Vánoce nebo
Velikonoce,“ uzavírá naše povídání
Ing. Walter Müller.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 51
NÁPADY Z PÁLENICE
Prosím vás, kde se tady pálí slivovice? Tož, vidíte ten kostel? Tak to je jediné stavení, ve kterém se nepálí. Předpokládám, že ten starý moravský vtip už neplatí, že nikdo už neriskuje
pokutu nebo oslepnutí z nekvalitně vypálené „lavórovice“. Že každý (nebo aspoň skoro
každý) pěstitel ovoce si raději zaplatí vypálení kvasu v akreditované pěstitelské pálenici.
Jinak by se asi Zdeněk Halík v Boršicích u Blatnice neuživil.
a uživení to není,“ namítá Zdeněk
Halík. „Jsou to jen slušný přivýdělek
k zaměstnání a postupné pokrytí investic,
které moderní pálenice vyžaduje.“ Sezona
pálení začíná v říjnu, končí v únoru. V dob-
N
HALÍKŮV VYNÁLEZ
– ORIGINÁLNÍ ODLUČOVAČ PECEK OD
MAZLAVÉHO KVASU
52 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
rém roce zpracuje Halík dvě až tři tuny kvasu denně a vyrobí až 15 tisíc litrů stoprocentního alkoholu, přepočteno na padesátiprocentní slivovičku 30 tisíc litrů. To už je slušný
počinek i pro státní pokladnu, do níž na spotřební dani pošle 2 145 000 Kč. Plus DPH
za plyn, plus DPH za likvidaci odpadu…
„Na odpad jsem vyzrál. Vymyslel
a zkonstruoval jsem zařízení, které z vypáleného kvasu odděluje pecky, kterými topím doma v kotli na peletky. Vystačí mi na
celou zimu, jsou velmi výhřevné a jedna
„nálož“ vydrží hořet tři dny.“ Nápad!
Ušetří za likvidaci odpadu, protože vyváží
jen jeho měkkou podobu, ušetří za topení.
A chrání životní prostředí. Potom že slivovice nebystří rozum!
„Když se to rozkřiklo, obraceli se na mě
i majitelé pálenic ze zahraničí. Divili se, že
jsem si to nenechal patentovat, ještě víc se
divili, že jim radím zadarmo.“ Potom, že
slivovice nerozehřívá srdce!
Zdaleka se však nepálí jen slivovice. Klienti přivážejí kvas ze špendlíků, mirabelek,
rynglí. A samozřejmě z meruněk, hrušek,
jablek, třešní, broskví. Někde, při menší úrodě ovoce, zkoušeli dokonce i pálenku z mrkve. Ta se ovšem nevyplatí, na sto litrů mrkvovice by bylo třeba půl druhé tuny suroviny.
Ať pálíš, co pálíš, vždycky je na konci
jen a jen alkohol. „To na Moravě neříkejte
nahlas, měli by vás za opilce z Prahy. Je
staré pořekadlo: Opilcovi je aj Morava
enom po kolena. Pravda, opít se můžete
www.czechtop100.cz
NA EXKURZI
jakoukoliv pálenkou, ale každá má chuť
a vůni ovoce, z něhož je vyrobena. Je to
jako s vínem, jen je potřeba mít vytříbenější
jazýček a nos. Hodně záleží i na kvalitě
kvasu a průběhu kvašení. Do kvasné, nejlépe padesátilitrové nádoby musí přijít jen
vyzrálé a zcela zdravé ovoce bez stopek
a bez jakýchkoliv nečistot. Čistotu nelze
podceňovat, není pravda, že kvašením
a pálením se špína odstraní. Kvašení ovoce
má probíhat za stálé teploty mezi 15 až 20
stupni. Když se budete snažit kvas urychlit
při vyšších teplotách, zmizí charakteristické
aroma. Jak říkám, je to jako s vínem, jen
VÝROBNÍ PROCES
V MODERNÍ PÁLENICI
JE OD NASÁTÍ KVASU
PO HOTOVÝ DESTILÁT
ZAUTOMATIZOVÁN
KONEC DESTILACE.
Z NEVÁBNĚ VYHLÍŽEJÍCÍHO KVASU VYTÉKÁ
DO NEREZOVÝCH
NÁDOB KŘIŠŤÁLOVĚ
ČISTÁ PÁLENKA.
NEPÁLÍ SE JEN SLIVOVICE. ZPRACOVÁVAJÍ SE I MERUŇKY, JABLKA,
TŘEŠNĚ, HRUŠKY, BROSKVE...
Foto Antonín Fischer
cukr se nesmí v žádném případě přidávat.
Zvyšuje sice obsah alkoholu, ale ochuzuje
destilát o aromatické látky.“
Kvašení trvá podle druhu ovoce čtyři
až šest týdnů, v říjnu už je většina posledních kvasů hotová. Co s nimi? Přece nemohou přijet všichni klienti na pálenice najednou. Nezkazí se dobrý kvas do doby,
než na něj přijde řada? „Kvasy z letního
ovoce, jakým jsou meruňky, musí, nejsou-li
dobře uskladněny, jít na řadu první. Dobře ošetřené kvalitní kvasy ze švestek, hrušek a jablek vydrží do jara. Ani mráz jim
neublíží.“
O DANĚ Z PÁLENIC SE STÁT OŠIDIT
NEDÁ. ZDENĚK HALÍK
UKAZUJE OCEJCHOVANÝ A ZAPEČETĚNÝ
MĚŘIČ VYROBENÉHO
ALKOHOLU.
Pálenice i celý dům jsou nevyvětratelně
nasáklé vůní pálenky. Napadlo mě, že
bych ochutnal skleničku čerstvě vydestilované pálenky s kusem špeku. Ale za chvíli
usednu za volant a jak se znám, u jedné
skleničky by nezůstalo. Mohli by mi naměřit
krev v alkoholu. „To byste si nepochutnal.
Destilát obsahuje sedmdesát procent alkoholu, k pití je až po zředění čistou vodou,
nejlépe destilovanou nebo pro kojence, na
padesát, nejvýš dvaapadesát procent. Ani
potom byste neměl to nejlepší. Pálenka potřebuje odvětrat a pár měsíců i let uležet,
aby se zbavila ostrosti a získala jemnost.“
To ano! Někde jsem se dočetl, že slovo
alkohol vzniklo z arabského al-khol, česky
jemná látka. Tak si počkám aspoň do Vánoc,
kdy budu potřebovat trochu povzbudit trávení. Samozřejmě dám přednost slivovici vypálené v moravské pěstitelské pálenici. Protože ji
však majitelé nesmějí prodávat, ale mohou ji
darovat, nechám auto za vesnicí a dojdu pěšky. Koho potkám, tomu povykládám, jak to ti
Pražáci všechno dělají špatně, když jim zákonem dovolují vypálit ročně jen šedesát litrů
padesátiprocentní pálenky na jednu (moravskou!) rodinu. To by v tom byl čert, aby si se
mnou nechtěl někdo připít na Moravu a strčit
mi do kapsy půllitrovku „jemné látky“. Když si
z ní doma naliju a ve skleničce se vytvoří praménky křišťálových bublinek – prstýnky, budu
vědět, že si pochutnám na tom nejlepším.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 53
STYL / CESTOVÁNÍ
Město, které nikdy
Před pěti sty lety prozkoumal zdejší pobřeží jako první Evropan italský
mořeplavec Giovanni da Verrazzano. Kdyby k němu připlul dnes, nestačil
by se divit. Spatřil by jedno z nejpodivuhodnějších měst světa – New York.
NA „VELKÉ JABLKO“,
JAK SE NEW YORKU
PŘEZDÍVÁ, PADÁ
SOUMRAK
éměř každý sní o tom, že ho jednou navštíví. Rozkládá se na několika ostrovech na severovýchodě Spojených států přímo u Atlantského oceánu.
Ne nadarmo se o něm říká, že nikdy nespí. Řada restaurací a obchodů je otevřena 24 hodin a barevné osvětlení budov
a mrakodrapů nedá lidem usnout. New
York nabízí pestrou škálu muzeí, mnoho
kostelů a více než 1900 veřejných parků.
Jeho architektura si vzala inspiraci z modernismu, postmodernismu, federálního
slohu, ale i renesance a francouzských
staveb.
Nejznámější částí a centrem všeho
dění je jednoznačně ostrov Manhattan.
Měří pouze 59 km2, ale žije v něm více
než 1,5 milionu obyvatel. Mrakodrapy
se tu ve větší míře začaly stavět po roce
1920 a dnes tvoří jeho neodmyslitelnou
kulisu.
T
54 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
Už v 17. století se zde usazovaly nejrůznější etnické skupiny a dnes tady najdete
obyvatele ze všech koutů světa. Nejpočetnější kolonii zřejmě vytvořili Asiaté. Číňané
se soustřeďují v China Town. Všudypřítomní pokřikující prodavači, stojící na každém
rohu, vás lákají do svých sklepů na levné
oblečení, suvenýry a kdo ví, co všechno.
Není žádným tajemstvím, že pokud chcete
ve městě nakoupit ve velkém a levně, ať už
jde o trička s nápisem I love New York nebo
o nejexotičtější ovoce, tak jedině tady.
V úzkých uličkách Little Italy na vás dýchne atmosféra jihu Evropy. V nesčetných restauracích můžete ochutnat místní delikatesy
včetně jednoho z nejpopulárnějších dezertů,
kterým jsou cannoli všeho druhu. Vybranými pochoutkami se ale v New Yorku chlubí
i kuchyně židovská, irská, ukrajinská, německá… Nabídka je opravdu nepřeberná, občas narazíte i na něco „original“ českého.
Manhattan se dělí na Uptown, Midtown
a Downtown. Administrativně se člení na
15 čtvrtí a v každé najdete něco, co stojí
za návštěvu. Například jeden ze symbolů
New Yorku, 443 metrů vysoký Empire State
Building. V letech 1930 až 1971 byl nejvyšší
stavbou na zeměkouli. Pokud si přivstanete,
bez čekání vyjedete za 25 dolarů do 86.
patra, odkud se vám naskytne opravdu bezkonkurenční výhled. Když si připlatíte, vyveze vás výtah dokonce až do 101. podlaží.
Z Empire State Buildingu si také prohlédnete jeden z prvních mrakodrapů
v New Yorku, Flat Iron Building z roku
1903. Je zajímavý svým trojúhelníkovým
půdorysem a nemůže ho minout nikdo,
kdo se vydá do Dolního Manhattanu.
V něm byste neměli vynechat Wall Street.
Na jejím křížení s Broad Street stojí asi
nejznámější newyorská církevní stavba,
neogotický Trinity Church z roku 1846.
www.czechtop100.cz
Foto Madeleine Fehrensová
nespí
Sousedící Federal Hall se stala po získání
nezávislosti první sněmovnou amerického Kongresu a George Washington v ní
skládal prezidentskou přísahu (dnešní budova, známá jako Federal Hall National
Memorial, však byla postavena až v letech 1834–1842). Nejslavnější institucí
na této ulici je ovšem burza, fungující od
roku 1817. Zažila chvíle slavné i dramatické včetně krachu z 29. října 1929, který
odstartoval největší hospodářskou krizi
v dějinách. Jen kousek odsud se 11. září
2001 odehrála jiná tragédie. Tisíce lidí
tehdy zahynuly při teroristickém útoku na
Světové obchodní centrum.
Ground Zero, tedy místo, na němž
předtím stála „dvojčata“, je dnes běžně
přístupné. Z Church Street se dostanete
k památníku, zatím skrytému za stavební
ohradou. Ke vstupu je potřebný bezplatně vydávaný lístek. Za asistence početné
ochranky projdete detekčním rámem a dostanete se ke dvěma velkým fontánám. Do
jejich černého mramoru jsou vytesána jména všech 2977 obětí.
Večer je správný čas vyrazit na Time
Square a Broadway. Time Square, pravi-
delný středobod silvestrovských oslav, vás
oslní září billboardů, leskem zdejších obchodů, restaurací a zábavních podniků.
Na Broadwayi, nejdelší newyorské tepně,
jsou doma ty nejlepší muzikály. Navštívit
některý z nich stojí sice dost peněz, ale
tento zážitek vám navždy zůstane v hlavě.
Zlevněné vstupenky jsou každý den nabízeny v obchodě TKTS na Time Square.
Počítejte ale s tím, že si postojíte ve frontě.
Pátá avenue je vyhlášenou luxusní nákupní zónou, v níž jsou zastoupeny všechny
přední značky včetně slavného zlatnictví
Tiffany & Co. Oproti obecně panujícímu
názoru tu lze však hodně věcí pořídit za
„normální“ ceny. Třeba v prodejnách řetězců H&M, Abercrombie a Holister nebo ve
vyhlášeném knihkupectví Barnes&Noble.
Způsoby lákání zákazníků jsou rozličné, někde se třeba můžete před vchodem zdarma
vyfotografovat se svalnatým modelem.
Kam se ještě v New Yorku vydat? Třeba do Central Parku, oázy rekreace rozprostírající se na ploše 340 hektarů a skýtající prostor pro všechny druhy sportu,
s proslulým Bow Bridge, Belveder Castle,
několika jezery a více než 500 000 rostoucími stromy. Bydlení v domech v sousedství Central Parku patří k nejdražším.
Pamětní deska připomíná, že před jedním
z nich byl zastřelen John Lennon. Poklady
neuvěřitelné ceny skrývají zdejší muzea –
asi nejslavnější je Metropolitní, pominout
nejde ani Národní přírodovědecké muzeum. V komplexu Lincoln Center for the
Performing Arts na Lincoln Square našly
útočiště Newyorská filharmonie a Metropolitní opera. A náš výčet by mohl mít ještě
hodně dalších řádek…
NA TIME SQUARE
TO ŽIJE VE DNE
V NOCI
SOCHA SVOBODY
PROŠLA NEDÁVNO
NÁROČNOU REKONSTRUKCÍ
SILUETA MANHATTANU JE BEZ
MRAKODRAPŮ
NEMYSLITELNÁ
V New Yorku objevíte na každém
kroku něco zajímavého a několikadenní
návštěva na jeho poznání nestačí. Na
jeho tempo a živou atmosféru nikdy nezapomenete.
MADELEINE FEHRENSOVÁ
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 55
GASTRONOMIE
I SKVĚLOU KÁVU
MŮŽE POKAZIT
NEKVALITNÍ VODA
Z KOHOUTKU.
z východní Afriky na Arabský poloostrov.
Robustu je naproti tomu možné pěstovat
i v nadmořské výšce nad 600 metrů. Navíc roste rychleji a dosahuje vyšších výnosů. Z ekonomického hlediska představuje
Robusta 60 % světové produkce, zbytek
připadá na Arabiku.
ČERNÉ POTĚŠENÍ
Je ušlechtilá, lahodná a nádherně voňavá. Káva si rozhodně
zaslouží lepší osud, než být bezmyšlenkovitě prolévána hrdlem.
ultura pití kávy je u nás bohužel stále
na poměrně nízké úrovni. Mnohé její
konzumenty zajímají pouze v ní obsažené
povzbuzující látky, jejichž nadužívání však
vede k závažným zdravotním potížím. Touto
cestou se určitě vydat nechceme. Následující řádky jsou proto určeny všem, kteří si
tento skvělý nápoj chtějí opravdu vychutnat.
K
ŽÁDNÝ MALÝ KEŘÍK
Asi nás překvapí, že kávovník, tedy „mateřská“ rostlina kávy, může dorůst až do výšky
10 metrů. Na plantážích se však udržuje
ve výšce 1,5–3 metry, která je vhodná pro
sklizeň. Kávovník v průměru nese 5 až 8 kilogramů kávových plodů, z nichž je možné
získat 1 až 2 kilogramy kávových zrn.
Ideálním podnebným pásmem pro
kávovník jsou tropy. Prospívají mu kraje
s relativně konstantní teplotou v rozmezí
15–25 °C a ročním úhrnem srážek 1500–
2000 mm. Káva se v současnosti pěstuje asi
v 80 zemích světa, z nichž ovšem jen 50
sehrává významnější úlohu na trhu s touto
komoditou. Uhodnout největšího světového
producenta není obtížné – je jím samozřejmě Brazílie.
KÁVA JE I VELMI
DŮLEŽITOU
KOMODITOU NA
SVĚTOVÝCH TRZÍCH
CESTA K PERFEKTNÍMU ŠÁLKU
Začíná se pražením. Jde o nesmírně důležitý proces, který rozhoduje o správné chuti
kávy. Obecně platí, že čím déle pražení
trvá, tím jsou kávová zrna tmavší a chuť
kávy výraznější. Ne všem národům však
právě taková dlouho nad plamenem ponechaná káva (říká se jí full nebo dark roast)
„šmakuje“. Vyznávají ji kupříkladu Italové
a Španělé, zatímco Němci jdou zlatou
střední cestou (medium roast) a Američané
a Seveřané upřednostňují lehce praženou
kávu (light roast).
Zatímco pražení přenecháme odborníkům, mlít už můžeme sami. K tomu samozřejmě potřebujeme mlýnek na kávu. Pokud
máme doma krásný exemplář ještě po babičce, nebudeme ho vyhazovat, protože nám
poslouží stejně dobře jako ten nejmodernější
přístroj. Kávu meleme, pokud možno, bezprostředně před jejím spařením.
Jak najemno mlít? Záleží na tom, jakou
kávu chceme připravovat. Čím jemnější prášek vyrobíme, tím rychleji se budou v kávě
obsažené složky uvolňovat. Například pro
tureckou kávu Mocca nesmí zrnitost překročit 0,1 mm. Druhý stupeň jemnosti (0,2 mm)
platí pro espreso, na překapávanou kávu je
vhodná surovina o zrnitosti 0,3 mm. Velké
konve, které známe z jídelen a různých společenských akcí, skrývají kávu, zhotovenou
NENÍ KÁVA JAKO KÁVA
Rozeznáváme dva základní druhy kávovníku (tedy rostliny z rodu Coffea) a tím také
dvě odrůdy kávy. Za ušlechtilejší z nich je
považována Arabica. Dostala své jméno
podle Arabů, kteří ji v 15. století dovezli
56 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
www.czechtop100.cz
z hutnějšího základu o zrnitosti 1–3 mm.
Extrémně nahrubo namletá káva o zrnitosti
2–3 mm je určena do ručních espresovačů
neboli caffetiérů.
Kupodivu nejvíce chyb se vyskytuje u tak
běžné suroviny, jakou je voda. I vysoce jakostní káva se totiž lehce znehodnotí použitou vodou z kohoutku, pakliže z něj tekoucí
kapalina má příliš vysoký stupeň tvrdosti
(III nebo IV). To jsou ony případy, kdy se
divíme, jaký odporný „hořčák“ najednou
pijeme. Potíží nás zbaví namontovaný filtr
pomocí pístu se sítkem pomalu protlačujeme
na dno nádoby. Spařenou kávu přelijeme
do jiné nádoby, abychom zabránili uvolňování zbývajících hořkých látek z mleté kávy.
b) ruční filtr
Předehřejeme konvici. Do filtru nasypeme
rozemletou kávu, zvlhčíme ji malým množstvím horké vody a necháme krátce nabobtnat. Pak postupně naplníme filtr od středu
vodou. Až ta úplně proteče, vlijeme podle
potřeby do filtru dostatečné množství vřelé
vo dy podruhé.
KÁVOVÉ RECEPTY
Café au lait
1/2 šálku kávy, 1/2 šálku mléka, cukr
Kávu zalijeme a dolijeme ohřátým mlékem. Dle chuti osladíme.
Cappucino Mafioso
1 šálek espresa, 2 cl Amaretta, mléko
Připravíme espreso a smícháme ho s Amarettem. Navrch
nalijeme napěněné mléko. To připravíme tak, že do dlouhé,
kónické skleničky dáme 1 kostku ledu, 1–1,5 dcl studeného
nízkotučného mléka a 2 kostky cukru. Ručním nebo bateriovým našlehávačem vytvoříme hustou pěnu, kterou opatrně
klademe lžičkou na připravenou kávu.
Farizej
1 kávová lžička kakaového prášku, 1 kávová lžička cukru,
1 likérová sklenka rumu, 3/4 šálku horké kávy, 2 polévkové
lžíce šlehačky
V zahřátém šálku rozmícháme cukr, kakao a rum, přilijeme
kávu a navrch nastříkáme šlehačku.
NEJVĚTŠÍM VÝVOZCEM KÁVY JE BRAZÍLIE
KÁVOVNÍK BĚŽNĚ DORŮSTÁ VÝŠKY
AŽ DESETI METRŮ
Foto archiv
TAKÉ V ČESKÉ REPUBLICE SI UŽ MŮŽEME
KOUPIT KÁVU NEJVYŠŠÍ KVALITY
nebo sáhneme po balené nesycené minerální vodě.
Spaření kávy může probíhat v zásadě
čtyřmi základními způsoby:
a) filtrovací konvice (caffetiére)
Do skleněné nádoby dáme přiměřenou porci nahrubo mleté kávy a dolijeme požadovaným množstvím vřelé vody. Necháme louhovat asi tři minuty, potom kávovou sedlinu
c) domácí kávovar
Jeho funkce využívá principu ručního filtrování. Téměř vždy se skládá z průtokového
ohřívače a držáku papírového filtru. Nezapomeneme na jeho pravidelné čištění a případné odvápnění.
d) espreso
Držák s filtrem naplníme čerstvě umletou kávou
a lehce slisujeme. Poté ho nasadíme do přístroje na espreso a spustíme vodní čerpadlo. To
protlačuje horkou vodu o teplotě 92 až 95 °C
tlakem 8 až 10 bar přes jemně umletou kávu.
Příprava porce 25 až 30 ml espresa by měla
trvat 20–25 sekund. Čím kratší tato doba je,
tím jemněji umletou kávu musíme použít.
Na jeden šálek spotřebujeme 6–8 gramů mleté kávy. U kávy rozpustné to jsou
ovšem jen 2 gramy. Spařenou kávu nenecháme stát déle než 30 minut, jinak dojde
ke zhoršení chuti.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 57
MOZAIKA
SVĚTOVÝ LÍDR Z CHRUDIMSKA
Jeden z největších zaměstnavatelů na Chrudimsku, společnost Alukov, v polovině prázdnin slavnostně otevřel novou výrobní halu v Orli u Chrudimi. Stojí na ploše 4000 m2 a vznikla díky investici 25 milionů korun.
ostavena byla během pouhého půl
roku a umožní zvýšit množství vyrobených zastřešení zhruba o 15 %. Proto
byla už v dubnu letošního roku přijata stovka nových pracovníků. V současnosti Alukov
zaměstnává přibližně 360 lidí převážně
z Chrudimska. Umožnil to rostoucí zájem
o zastřešení bazénů, vířivých van a teras.
V červnu 2013 Alukov otevřel nový výrobní závod ve městě Bátonyterenye v Maďarsku. „Symbolicky vstupujeme po osmnácti letech do doby dospělosti. Žádný zázrak
a štěstí, ale tvrdá každodenní práce. A díky
tomu jsme se vypracovali na pozici světového lídra ve svém oboru,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel společnosti Jan Zitko.
JAN NOVÝ
EXPREZIDENT VÁCLAV KLAUS, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ALUKOV HZ JAN ZITKO (VLEVO) A POSLANEC MAĎARSKÉ
NÁRODNÍ RADY A HEJTMAN ŽUPY NÓGRÁD, V NÍŽ LEŽÍ MĚSTO BÁTONYTERENYE, ZSOLT BECSÓ PŘI OTEVŘENÍ HALY
Foto Alukov
P
SPOLEHLIVÁ OCHRANA
Technicom, s.r.o. pracuje na významném projektu
zabezpečení důležitých objektů kritické infrastruktury.
www.technicom.cz
TECHNICOM
SE PODÍLÍ NA
PROJEKTU OCHRANY
PLYNÁRENSKÉ SÍTĚ
58 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
lečnost Litoměřice, SÚS Račiněves, Mondi
a.s., RWE Transgas NET, s.r.o., RWE Gas
Storage, s.r.o. nebo NET4GAS, s.r.o. Především zakázky pro společnosti z holdingu
RWE představovaly pro firmu TECHNICOM, s.r.o. možnost uplatnění zkušeností,
tvůrčího potenciálu projektantů a technikůspecialistů i zručnosti montážníků.
Technicom, s.r.o. se mimo jiné podílí na
významném projektu ochrany plynárenské
sítě investora RWE DSO s.r.o., zahrnující
komplexní řešení zabezpečení s využitím
venkovní (perimetrické) i vnitřní ochrany,
propojení více technologií (systémy kamerové CCTV, přístupové EKV, audio …)
i celkovou integraci do specializovaného
softwaru s dálkovým připojením.
Firma je aktivní v oboru technického zabezpečení objektů prostřednictvím vlastních
produktů, jakými jsou datové řídící převodníky umožňující propojení zařízení (např.
CCTV a detekce plynu a další), čtečky ve
specializovaných podobách pro uplatnění v průmyslu (na které se firma především
orientuje), až po vývoj a implementaci nadstavbového bezpečnostního řídícího softwaru, který dokáže fungovat a dokonce řídit
mimo jiné i perimetrické systémy izraelského
výrobce Magal.
DĚVČATA V BORŠICKÉM KROJI
Oživlé tradice
Nový Dům lidových tradic v Boršicích
u Blatnice, který místní zřídili z nejstaršího zdejšího stavení, se od jiných podobných zařízení liší neutuchajícím ruchem.
Mnoho exponátů, zejména v kuchyni, je
funkčních. Místní i přespolní si v nich mohou sušit ovoce, vařit povidla, moštovat
ovoce, uspořádat zabíjačku i s uzením
masa, nebo si uvařit a upéct lahůdky
na svatbu či na jinou rodinnou oslavu
a pozvat hosty ke stolům rovnou do
domečku a na dvorek. Nebo si jen tak
přijít v listopadu na předhodové zpívání
a na hody, v únoru na fašank, v září na
ovocné slavnosti, v zimě na draní peří
a povyprávění. Obci se tak podařilo
spojit užitečné s ekonomickým – a to
vše v příjemné podobě (více na www.
borsiceublatnice.cz).
SELSKÁ KUCHYNĚ S KAMENNOU PECÍ
www.czechtop100.cz
Foto Jana Bujáková
polečnost Technicom, s.r.o. se od
počátku svého působení, které
začalo ještě před zápisem firmy pod současným jménem v roce 1991, zabývala
instalacemi zebezpečovacích systémů.
V průběhu své více jak dvacetileté praxe se jí podařilo prosadit v konkurenci
a uskutečnit některé významné projekty
z oboru technického zabezpečování, do
něhož zahrnujeme i protipožární elektronické systémy. Získala tím bohaté zkušenosti, především v perimetrické ochraně.
Z významných klientů, pro něž realizovala zakázky často zahrnující všechny etapy – tedy od projekce přes instalaci až
po servis – jmenujme Synthos Kralupy,
a.s., Českou rafinérskou, a.s., Lesní spo-
S
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 A SIGMA GROUP, a.s.
přinesou do vašeho města
VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE a jeho sólistů
Orchestr Václava Hybše je už padesát let nejstálejší hvězdou na scéně populární hudby. Těžko byste našli některého slavného českého zpěváka,
který by s ním neměl repertoár. Orchestr působil také v zahraničí, například v pařížské Olympii, v Montrealu, v Německu, v Rakousku (zejména
na plesech vídeňských filharmoniků), absolvoval turné po Švýcarsku a Ruské federaci. Natočil řadu LP, CD a MK, které byly vydávány u nás
i v cizině. Obdržel Zlatou desku Supraphonu za dva miliony prodaných nosičů, Zlatou desku společnosti Edit za nejprodávanější vánoční LP,CD
a MK České vánoce a Zlatou desku firmy Multisonic za Zlaté hity operety. Jeho koncerty bývají vyprodané. Gigantické turné, zahrnující 38
vánočních koncertů během 34 dní ve 33 městech, je bezkonkurenční ukázkou nejen hudebního mistrovství a vitality členů orchestru, organizačních schopností manažerky Jarmily Hybšové, ale i fyzických a duševních sil Mistra Václava Hybše, který letos v červnu oslavil 78 let.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POSLECHNOUT:
20. 11. ČELÁKOVICE – Kulturní dům ❙ 21. 11. DOMAŽLICE – Městské kulturní středisko ❙ 23. 11. ČESKÉ BUDĚJOVICE – DK Metropol
24. 11. BRNO – Národní divadlo ❙ 25. 11. OSTROV n. O. – Dům kultury Ostrov ❙ 26. 11. SOKOLOV – Městské divadlo ❙ ČESKÁ KAMENICE
– Dům kultury ❙ 28. 11. OPAVA – Kino Mír ❙ 29. 11. HAVÍŘOV – Kulturní dům Petra Bezruče ❙ 30. 11. ZLÍN – Městské divadlo ❙ 1. 12. TŘEBÍČ –
Divadlo Pasáž ❙ 2. 12. BRATISLAVA– Dům odborů ISTROPOLIS ❙ 3. 12. RUŽOMBEROK– Kulturní dům (dva koncerty) ❙ 4. 12. OLOMOUC– Kino
Metropol ❙ 5. 12. ZÁBŘEH na M. – Kulturní dům ❙ 6. 12. LIBEREC – Divadlo F. X. Šaldy ❙ 7. 12. KOLÍN –Městské divadlo ❙ 8. 12. PRAHA – Divadlo
ABC (tři koncerty) ❙ 9. 12. TEPLICE - Dům kultury ❙ 10. 12. ČESKÁ TŘEBOVÁ – Kulturní centrum ❙ 11. 12. JIČÍN – Masarykovo divadlo
❙ 12. 12. NÁCHOD – Městské divadlo (dva koncerty) ❙ 13. 12. POLICE n. M. – Kollárovo divadlo ❙ 14. 12. JAROMĚŘ – Městské kulturní středisko
❙ 15. 12. KOSTELEC n. O. – Sdružený klub Rabštejn ❙ 16. 12. SEMILY - Kulturní centrum Golf ❙ 17. 12. NOVÁ PAKA – Městské kulturní středisko ❙ 18. 12.
HRONOV – Jiráskovo divadlo ❙ 19. 12. NOVÉ MĚSTO n. M. – Městský klub ❙ 20. 12. ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Roškotovo divadlo ❙ 21. 12. PARDUBICE
– Východočeské divadlo (dva koncerty) ❙ 22. 12. SOLNICE – Společenský dům ❙ 23. 12. DĚČÍN – Městské divadlo
❙
=xJLPUMVYTHJxUH^^^RVUMLYLUJLTR[PJa
H^^^JTZJTHJa
MÍSTO PŘEDPRODEJE VSTUPENEK A ZAČÁTKY KONCERTŮ NAJDETE NA PLAKÁTECH VE SVÉM MĚSTĚ.
VK !
̶LZRmTHYRL[PUNV]mZWVSL̷UVZ[
H4HYRL[PUNV]ûPUZ[P[\[W̿P=÷,
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 59
STYL / AUTA
TURISTA I SPORTOVEC
Kufr, batoh, krabice … věci, které člověk vymyslel, aby mohl snáze něco přemisťovat. Ve světě osobních automobilů tuto roli nejlépe plní vozidla zvaná kombi. Ta dnes nabízejí nejen velký přepravní prostor, ale i mnoho dalších důležitých a chytrých součástí.
obrým příkladem pro toto tvrzení
je nové kombi modelu Toyota Auris, které o prázdninách rozšířilo nabídku japonské značky i na českém trhu.
Jeho přednosti prozradí už označení,
které je sice maličko delší, ale o to výstižnější: Touring Sports.
D
NEJDELŠÍ ROVNÁ PLOCHA
První část názvu naplňuje japonské kombi hodnotou 530 litrů základního objemu zavazadlového prostoru. To je téměř
o polovinu víc, než dokáže nabídnout
Auris coby hatchback a snese srovnání
i se všemi kompaktními kombi, která jsou
v současnosti na trhu. Kombi má s hatch-
backem Auris shodný rozvor (tedy
260 cm) a poloměr otáčení (5,2 metru),
ale je o 28,5 cm delší, přičemž nárůst
délky vozu byl plně využit na zvětšení
zavazadelníku.
To se, kromě jiného, projevuje i v délce zavazadlového prostoru ve výšce
podlahy, která je bezkonkurenční a mimo
jiné o šest centimetrů překonává i novou
Octavii Combi, jež bývá obecně považována za lídra mezi kombíky. Při nesklopených zadních sedadlech je zavazadelník
Aurisu kombi dlouhý 111 a široký 145
centimetrů. Po sklopení zadních sedadel
dělených v poměru 60:40 do úplné roviny pak v japonském autě vzniká prostor
60 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
TOYOTA MÁ PO
ŠESTI LETECH OPĚT
KOMPAKTNÍ KOMBI
NA NEDOSTATEK
MÍSTA UVNITŘ SI NEBUDOU STĚŽOVAT CESTUJÍCÍ
ANI ZAVAZADLA
pro náklad o délce až 204 centimetrů
s maximální výškou až 89 centimetrů.
Vůz i díky tomu nabízí v dané třídě největší přepravní objem – 1658 litrů. Díky jinak koncipovanému nárazníku a odlišným pátým dveřím se nakládací hrana
nachází ve výšce pouhých 62 centimetrů
nad zemí, tedy o deset méně než u varianty se splývavou zádí.
SKLÁPĚNÍ JEDINÝM DOTYKEM
Nejsou to jediné přednosti, jimiž si vás
může Auris Touring Sports získat. Co v jiném autě zatím nenajdete, je praktický
systém Toyota Easy Flat, tedy sklápění
zadních sedadel jediným dotykem.
K tomu můžete připočíst dvojitou podlahu
zavazadelníku, dvojúrovňový kryt, roletovou síť na zavazadla, háčky na nákupní
tašky, hliníkové střešní ližiny, tři 12voltové
zásuvky na příslušenství (včetně jedné
v zavazadlovém prostoru) a lampičky
u podlahy zavazadlového prostoru.
www.czechtop100.cz
Praktičnost těchto funkčních prvků je
ještě znásobena velkorysou nabídkou dalších úložných prostor, k nimž patří třeba
příruční schránka v přístrojové desce, držák na sluneční brýle, háčky na oblečení,
schránka na mince, čtyři držáky nápojů
a držáky na lahve, posuvná loketní opěrka
ve středové konzole s držákem dokumentů
nebo schránky na menší předměty v přístrojové desce a v zadní středové konzole.
Foto Toyota
PRVNÍ PLNĚ HYBRIDNÍ KOMBI
Toyota se u svého nového kombi nezaměřila pouze na praktičnost, ale i na další
důležitou věc – jízdní parametry. To naplňuje označení Sports v názvu. A i tady
výrobce přidává něco navíc – Auris kombi je k dispozici s celou řadou pohonných
jednotek na benzín i naftu, ale poprvé přidává také plně hybridní techniku. Zákazníci se mohou rozhodnout pro zážehový
motor 1,33 Dual VVT-i nebo 1,6 Valvematic, či pro zdokonalené vznětové agregáty 1,4 D-4D a 2,0 D-4D na straně jedné,
nebo pro pohonnou soustavu HSD na
straně druhé.
Hnací ústrojí HSD je zase o něco dokonalejší než dosavadní obdobné jednotky. Úpravou řídicí logiky systému Hybrid
Synergy Drive s hladkým přenosem pomocí planetových převodů bylo dosaženo plynulejší a přirozenější zpětné vazby
při akceleraci vozidla, s lepším propojením jeho rychlosti s otáčkami motoru. Zážehový motor 1,8 VVT-i a elektromotor
soustavy pohonu HSD mohou fungovat
nezávisle nebo ve vzájemné součinnosti.
Hnací ústrojí hybridu bylo navrženo tak,
aby se zážehový motor při jízdě po městě zapojoval v nejmenší možné míře. Dohromady obě pohonné jednotky disponují maximálním výkonem 100 kW
a umožňují Toyotě Auris Hybrid Touring
Sports zrychlovat z nuly na 100 km/h
za 11,2 sekundy a dosahovat nejvyšší
rychlosti 180 km/h. Vůz kromě toho ale
produkuje výrazně nižší emise NOx
a pevných částic než automobily se
vznětovým motorem o srovnatelném výkonu (88 g/km). Ale „umí“ jezdit i s nulovými emisemi…
NYNÍ ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
Nová Toyota Auris Touring Sports se
nabízí ve třech stupních výbavy: Power,
Active a Style. Ty se zřetelně odlišují
specifikací prvků výbavy a stylistickým
provedením exteriéru i interiéru. Tradičně jsou všechny stupně výbavy velmi
TOYOTA AURIS TOURING
SPORTS JE K DISPOZICI TAKÉ
S PLNĚ HYBRIDNÍM POHONEM.
bohaté. Už základní úroveň Power byla
volena tak, aby zjednodušila a zpříjemnila pobyt na palubě vozu, například
doplněním funkce zpožděného zhasínání světlometů a pomocníka pro rozjezd v kopci. Součástí standardní výbavy je i automatická klimatizace.
Vozy ve stupni výbavy Active rozšiřují nabídku stupně Power o stylové prvky
zkrášlující exteriér, jakými jsou napří-
BOHATOU VÝBAVU
NALEZNEME UŽ
V JEJÍM ZÁKLADNÍM
STUPNI POWER
AURIS TOURING
SPORTS NABÍZÍ
VE SVÉ TŘÍDĚ NEJVĚTŠÍ
PŘEPRAVNÍ PROSTOR
klad chrómový dekor masky chladiče,
lakované střešní ližiny ve stříbrném provedení nebo přední mlhová světla. Součástí standardní výbavy jsou připojení
přes Bluetooth, výškově nastavitelné sedadlo předního spolujezdce, středová
loketní opěrka pro zadní cestující a multimediální soustava Toyota Touch s připojením USB/iPod a zadní parkovací
kamerou. Style pak rozšiřuje nabídku
Active o čalounění a obklady v kůži,
elektrické ovládání zadních oken, dvouzónovou klimatizaci, světelné a dešťové
čidlo, automaticky stmívatelné vnitřní
zpětné zrcátko, tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti, inteligentní parkovací asistent, funkci nástupu do vozu
a spuštění motoru bez použití klíče nebo
16“ litá kola.
Na českém trhu zákazník vybírá ze
dvanácti možných variant u konvenčních
verzí a dvou u hybridních. Základní
cena startuje na 399 900 korunách, ale
v současné době ještě platí zaváděcí
ceny, které jsou o 45 až 55 tisíc Kč nižší.
V případně hybridních variant dokonce
až 70 tisíc korun.
MARTIN VACEK
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 61
VOLNOMYŠLENKÁŘ
DŮVĚRYHODNÉ ZDROJE
dyž si v novinách přečtu zprávu čerpanou „z důvěryhodných zdrojů,
které si nepřejí být jmenovány“, přestanu
těm novinám důvěřovat. Jak mám vědět, jestli si autor zprávu i zdroj nevymyslel?
Cituji z Wikipedie větu, který by měla
znepokojit čtenáře novin a časopisů, posluchače rozhlasu a diváky televize:
„Zdroje s nejasnou důvěryhodností
jsou zdroje, které podle dosavadních zkušeností ne vždy ověřují fakta, nebo kde je
nejasný nebo nespolehlivý způsob, jakým
K
s fakty pracují. Pokud pochází informace
pouze ze zdroje s nejasnou důvěryhodností, například z běžných veřejných sdělovacích prostředků, odstraňte ji!“
Když si přečtu zprávu z „důvěryhodných zdrojů z policie a justice“ o tom, na
čem policie a justice intenzivně pracují, jakou utajenou akci připravují, přestanu důvěřovat policii a justici. Protože oním důvěryhodným zdrojem není něco abstraktního,
ale konkrétní člověk, který v lepším případě
může i lhát, v horším se dopouští trestného
PODLE DŮVĚRYHODNÉHO ZDROJE FOTOGRAFUJE ZA VINETOUA
PŘEVLEČENÝ AGENT
PRAŽSKÝ HRAD
A POBRUKUJE SI PŘITOM INTERNACIONÁLU
činu. Zřejmě tak činí z důvodů zištných, tedy
za úplatek od novináře, redakce, vydavatele, možná i od zločinců, na něž mají policie
a justice políčeno. Jak takový „zdroj“ mohou média považovat za důvěryhodný?
Čekal bych, že v podobných případech vyrukují celé BIS a GIS a do čtyřiadvaceti hodin „zdroj“ dopadnou a přiváží na pranýř
dřív, než se z jiného zdroje dozví, že jsou
mu strážci strážců zákona v patách. Zřejmě
se to příliš nedaří, informace stále unikají.
Výjimky potvrzují pravidlo: Nikdo z policie a justice na jaře novinám nevyžvanil,
že je policií tajně sledováno tajné sledování nejtajnější českou tajnou službou. Ani
sami nejtajnější agenti si pro samé sledování nevšimli, že jsou sledováni. Stane se!
I mistr krejčí se střihne. Ale od důvěryhodného zdroje, kudrnatého taxikáře zcela
černé pleti mluvícího slovensky s finským
přízvukem, který si přál být jmenován jako
Imre Jánošík, vím, že jsou na stopě nebezpečného špióna, který v převlečení za Vinetoua fotografuje z Petřínské rozhledny
starou flexaretou Pražský hrad a pobrukuje si Internacionálu. Pod vydutým pončem
zřejmě ukrývá skládací luk a teleskopické
šípy s jadernými hlavičkami.
ANTONÍN FISCHER
leduji historii „obohacování“ češtiny
od germanismů přes rusismy a vojenskou českoslovenštinu k anglicismům.
Smířil jsem se už s tím, že například v Praze
názvům mnoha prodejen, restaurací, hotelů, ba i ryze českých firem porozumí spíš
Angličan, že v Karlových Varech jsem s češtinou cizincem, že při čtení inzerátů nabízejících zaměstnání bych se mohl ucházet
o zajímavě znějící post unskilled labourer
(pomocný dělník), kdybych už neměl šanci
stát se purschasing officerem (nákupčím),
salesmanem (prodavačem), ba ani bulldozer operatorem (řidičem buldozeru), či ice
cream vendorem (pouličním prodavačem
zmrzliny). Na protest proto o bývalém prezidentovi USA G. Bushovi hovořím jako o Jiřím Křovím, o BB jako o Bridžitě Mezkovi,
o Jeanu Maraisovi jako o Honzovi Bahno,
prezident Francie je pro mne Franta Holandský. Naopak – kamarád Jirka Nečas si
nechává říkat George Miserableweather,
S
Honza Kovář John Blacksmith. Já se kompromisně občas podepisuji Antony Rybář.
Ústav pro jazyk český Akademie věd
opět přichází se zjednodušující úpravou pravopisu, kterou lze shrnout pod pravidlo: Obojí je správné. Aniž bych se chtěl dotknout
úctyhodné a určitě potřebné instituce se čtyřmi radami, atestační komisí, ředitelstvím, devíti odděleními, odborem, knihovnou a kabinetem, sídlících ve čtyřech budovách a vydávajících čtyři časopisy, mám za léta pocit, že
upravuje pravopis podle statistiky sledující
druh a četnost vyskytujících se pravopisných
chyb ve školách, v úředních písemnostech
a v televizních titulcích. Jakmile se jednou zjistí, že počet nesprávně zvolených ypsilonů
přesáhne padesát procent, Ústav doporučí
jen měkké i. Postupně vymizí s nebo z, mě
nebo mně, zruší se interpunkce, možná i háčky a čárky, všechna podstatná jména začnou
velkým písmenem. Čeština se podřídí chybující většině. Konečně budou mít všichni jednič-
62 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
TOHLE NEBUDE PLATIT
NIKDY. ALE ČEŠTINA SE
OPĚT PODŘÍDÍ CHYBUJÍCÍ
VĚTŠINĚ.
ku z macešského jazyka. Všichni budeme
mluvit a psát heski ceski. Není vyloučeno,
že obdobný ústav matematiky zjistí, že většina školáků vypočítává, že 2 + 2 = 5,
úřad na to dá razítko a historici budou mít
problém vysvětlit, že to jen za komunistů trvaly pětiletky 5 x 1 rok.
No nic, ještě si dám percolated coffee a půjdu do home. Přijde repairman
na flush lavatory, který jednou spláchne,
jednou nespláchne. Obojí je správné,
ale purity je purity.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
Foto archiv
HESKI ČESKI
STYL / GASTRONOMIE
BON APPÉTIT!
Čtrnáctého července 1789 padla v Paříži Bastila a začala Velká revoluce. Pro Francouze je dnes tento den státním a nejvýznamnějším
svátkem v roce. Slaví ho v duchu své pohodové životní filozofie, třeba
i dobrým jídlem a pitím. Letos jsme se o tom mohli přesvědčit i v Praze.
ZAPOMEŇTE NA
PSUDOPÁRKY ZE SUPERMARKETU. FRANCOUZSKÉ
KLOBÁSCE SE NIC
NEVYROVNÁ!
Foto Kazak a Marek Chvála
FRANCOUZSKÝ TRH
SE NA PRAŽSKÉ KAMPĚ
KONAL JIŽ POPÁTÉ
JE LIBO OCHUTNAT
PRAVÝ NUGÁT?
a jednom z nejmalebnějších míst
N české metropole, na Kampě v sou-
sedství Karlova mostu, vyrostl uprostřed
prvního prázdninového měsíce již popáté
nefalšovaný Francouzský trh. Slavnostně
ho otevřel velvyslanec Francouzské republiky Pierre Levy. A potom se už mohli
všichni „vrhnout“ k některému z více než
třiceti stylových stánků a zahájit gurmánskou degustaci. Klobásy z Auvergne, paštiky z Limousinu, palačinky a ústřice
z Bretaně, levandule z Provence, vína
z Bordeaux, Languedocu, údolí Rhony, Alsaska či Burgundska, armagnac z Gaskoňska (čestného hosta trhu, jehož reprezentoval také hudební soubor Dandys de
Saint Mont) – téměř každý region země
galského kohouta se tu pochlubil něčím de-
likátním. K tomu je třeba připočítat sýry,
hlemýždě, olivy, husí játra, ryby, mušle, žabí
stehýnka, šampaňské, domácí pečivo...
Akce byla zároveň dobrou příležitostí
pro české firmy, zabývající se dovozem
těchto produktů, prezentovat se na veřej-
nosti. Ta o tom, že i v České republice je
možné za rozumnou částku koupit pravý
nugát nebo cidre někde jinde než v předražených „značkových“ prodejnách, ve
své většině vůbec netuší.
MAREK CHVÁLA
FRANCOUZSKÉ PRODUKTY
NEMUSÍTE KUPOVAT JEN V PŘEDRAŽENÝCH PRODEJNÁCH.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013 | 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
Tomio Okamura
podnikatel a politik
Tomáš Töpfer
ředitel, Divadlo
na Vinohradech
Ing. Jiří Dvorjančanský,
MBA
ředitel Marketingu, Telefonica Czech Republic a.s.
JUDr. Václav Růžička
majitel Hotel Zámku
Berchtold
Aleš Kočí
ředitel
Yellow Point, spol. s r. o.
Petr Ambrož
předseda představenstva,
Construct Czech a.s.
ING. KAREL
DOBEŠ
Petr Janeba
vedoucí divize
Volkswagen, Porsche
Česká republika, s.r.o.
vládní zmocněnec
pro kosmické
aktivity
Vít Podešva
jednatel
Intersport ČR, s.r.o.
olympijská vítězka
v hodu
oštěpem
dále
Ing. Pavel Pilát
generální ředitel,
Metrostav a.s.
Valerie Koshkina
výtvarnice
Josef Dvořák
herec
dále
Ing. Jan Veleba
prezident Agrární
komory České republiky
Alena Seoud
ředitelka, Česká
kapitálová informační
agentura, a.s.
Ing. Marcel Grün
ředitel, Hvězdárna
a planetárium hlavního
města Prahy
Petr Pečenka
ředitel,
Škoda Auto
Česká republika
na obálce
na obálce
BARBORA
ŠPOTÁKOVÁ
Karolína Topolová
generální ředitelka
AAA Auto
generální ředitel,
LeasePlan Česká
republika, s.r.o.
dále
Mojmír Hampl
viceguvernér,
Česká národní banka
Martina Fuksová
manažerka obchodní sítě
a telesales, Seznam.cz, a.s.
JUDr. Olga Letáčková
vrchní ředitelka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tamara Kotvalová
jednatelka,
Carollinum s.r.o.
na obálce
Mgr. Ivan Konečný
ředitel pro rozvoj
a strategii, Impromat CZ,
spol. s r.o.
předseda
představenstva,
Passerinvest Group
Zbyněk Kusý
generální manažer, SK
Slavia Praha – fotbal, a.s.
Ing. Roman
Podhorský
majitel, RPM Service
CZ a.s.
Helena Baker
znalkyně vína
64 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2013
Ing. Libor Kahoun
jednatel,
Agro Stošíkovice, s.r.o.
Ricard Cai
fotograf
Prof. MUDr. Valja
Stýblová, DrSc.
spisovatelka
Václav Horák
generální ředitel,
Cetelem ČR, a.s.
Miloš Holakovský
obchodní ředitel, TOS
Varnsdorf a.s.
ING. JAROMÍR
HÁJEK
Gabriela Demeterová
houslová virtuoska
Ing. Jaroslav Besperát
předseda představenstva
a generální ředitel,
Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s.
RNDr. Miloš Kužvart
manažer řízení projektů,
TZÚS, s. p.
na obálce
Ing. Radek Steinhaizl
generální ředitel, GMF
Aquapark Prague
RADIM
PASSER
dále
Ing. Miloš Zeman
prezident České republiky
Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva,
Škoda Auto a.s.
Patrice Le Guyader
výkonný viceprezident,
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s.r.o.
Ing. Tomáš Březina
předseda představenstva,
Best, a.s.
Ing. Radek Dohnal
generální ředitel,
Top Hotels Group a.s.
Josef Hůla
člen představenstva,
Sunkins a.s.
Karel Ksandr
generální ředitel,
Národní technické muzeum
Prof. RNDr. Pavel
Prošek, CSc.
klimatolog
Ing. Jaromír Kubů
kastelán hradu Karlštejn
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za
účasti nejvýznamnějších osobností
z oboru. Připravuje prezentace
firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
PODLEHNĚTE POKUŠENÍ
umíme splnit vaše sny
Tomáš Pivoda (SF Motors) za volantem Porsche 911
SF MOTORS
Prodej luxusních a supersportovních
vozu vybraných prestižních značek
Českomoravská 183/27
Praha 9 – Vysočany
Telefon 736 777 777
www.sfmotors.cz
Download

zde - Czech TOP 100