Jaro 2014
SYMBOL ÚSPĚCHU
JARO 2014
Eva
Samková
Dívka se zlatým
knírkem
Martin
Foukal
JAN STRUŽ
Všechno nějak dopadne (dobře)
Foto Jadran Šetlík
CZECH TOP 100 FORUM
Mediátor
mezi stranami
EDITORIAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
lověk během svého života projde řadou zaměstnání,
postů a s nimi spojených oslovení, z nichž většina
začíná slovem Pane (paní). Na obálkách a v dopisech nacházíme k pánům a paním ještě přídavné jméno Vážený (á),
což občas bývá v rozporu se skutečným názorem pisatele
na adresáta. Leč hodí se to, byť by logicky mělo být v některých případech použito upřímné Nevážený. Adresát stejně
většinou ví, jak málo si ho pisatel váží. Když to neví, zjistí to
z obsahu či z tónu dopisu.
Oslovení se vyvíjí i v rodinách, jen ten pán (paní) chybí.
Začíná to Honzíčku!, pokračuje Honzo!, následuje Miláčku!, Lásko!, Muži!, Choti!, Starej!, Tatínku!, Taťko!, Táto!, Otče!... Kupodivu je málo frekventované, přitom právně odůvodnitelné a věcně správné oslovení Macecho! (Otčíme!),
Adoptivní otče (matko)!, Osvojiteli (osvojitelko)!
Když vám tchán (tchyně) nemůže přijít na jméno, zařadí vás pod titul Poslyšte!, Hele!,
Vy tam! Trochu problémů může mít zeť (snacha) s oslovením Tatínku (Maminko), když
ve skutečnosti nejste pokrevní příbuzní, ba jste vcelku úplně cizí lidi vyženění jen náhodou
a někdy i proti jejich vůli. Kdyby vás přece jen trochu občas nepotřebovali, možná by
tu důvěrnost v oslovení přes zuby neprocedili, zůstali by u formálního Pane tcháne (paní
tchyně)!
Potud mi vše připadá normální, nehodné pozoru. Můj problém začíná u vnoučat.
Když ještě fiflají a říkají Deda, deda!, přijde mi to roztomilé. Teď už řádně vyslovují Dědo!
a nikterak se mě to nedotýká. V poslední době na mě občas zavolají Dědečku! To už je
ovšem o něčem jiném! Mimo to, že si potom připadám jako bělovlasý a bělovousý stařík
z ruské pohádky Mrazík („Je ti zima, děvče?“, „Teplo, dědečku, teplo!“), vnímám toto
oslovení jako výraz pro vetché a bezzubé stáří. A to se mi opravdu, ale opravdu nelíbí,
byť to může být projevem lásky vnoučat k člověku, který jim (na rozdíl od rodičů) nic
nezakazuje, nepřikazuje, jen si s nimi hraje a kupuje jim nezdravé laskominy a zbytečné
hračky. Chápu, že babičky se neoslovují Bábo!, protože Bába je nadávka (i když na
Moravě „baba“ znamená pěkná ženská). Děda je funkce! A u toho bych rád zůstal.
Č
MAGAZÍN
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník X.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Obchodní manažer
Jakub Schneider
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
František Kubíček
Tisk
Uniprint, s.r.o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
28. 3. 2014
S úctou
JAN STRUŽ
předseda CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce 1994
CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH
TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky
a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 1
OBSAH
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM
4
24
Reportáž z vyhlášení
tradiční ankety, v níž
nehrají rozhodující úlohu
strohé ekonomické údaje
DOPADNE (DOBŘE)
26 ZAMĚŘENO
NA BUDOUCNOST
Jan Struž jako předseda
Sdružení Czech Top 100,
sportovec, gurmán
i zahrádkář
MALÍŘ
FOTOGRAFIE
30
Lékař Tomáš Kučera
vrátil šanci pacientům,
trpícím syndromem
diabetické nohy
PLES CZECH
TOP 100
32
V sále pražského Žofína
šly pro tento večer
práce a byznys z cesty
uvolněné zábavě
2
l
DÍVKA SE ZLATÝM
KNÍRKEM
Náš sport je zábavnej,
tvrdí olympijská vítězka
ve snowboardcrossu
Eva Samková
O ARCHITEKTUŘE
S PŘESAHEM
S architektem Josefem
Pleskotem o panelákovém
pekle, ve švech
praskajícím Rudolfinu
a jednom bývalém
plynojemu ve Vítkovicích
PŘÍSTROJE NEJSOU
VŠECHNO
40
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CO ŽÁDNÁ
ŠKOLA NEDÁ
Georg Hozman má
v Národním fondu expertů
na starosti komunikaci
se zahraničím
48 DRAMA
AŽ DO KONCE
Šéf českého zastoupení
BMW Josef Reiter věří
v perspektivu alternativních
pohonů
Jadran Šetlík se inspiruje
Rembrandtem a lituje,
že neudělal portrét
Arnošta Lustiga
18
36
Prezident Notářské
komory ČR Martin Foukal
chtěl být v mládí
hudebníkem
12 VŠECHNO NĚJAK
17
MEDIÁTOR
MEZI STRANAMI
Autem roku 2014
v České republice nakonec
hlasující novináři
zvolili Mazdu6
60
MUZIKANTI
NA ŠŇŮŘE
Pohled do zákulisí
jedné štace během
vánočního turné orchestru
Václava Hybše
Kvalitní byty
NEJNIŽŠÍ CENY
1+kk 1,3 mil.
2+kk 1,7 mil.
3+kk 2,5 mil.
Nové
Měcholupy
ĚJŠÍ
N
A
V
Á
D
O
R
P
J
E
N
PROJEKT V ČR
Panorama Kyje
NEJLEVNĚJŠÍ BY
NA METRU! TY
tel.: 233 372 021
www.ekospol.cz
www.facebook.com/ekospol
PARCELY ĎÁBLICE
• exkluzivní lokalita v klidném sousedství
luxusních vil a rodinných domů
Další projekty:
Dubeč•Barrandov
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 3
• kompletní
inženýrské sítě
• Ďáblický háj v bezprostřední blízkosti
• 13 parcel 660–3960 m2
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Alpine Pro poprvé
mezi All Stars
Jedním z hlavních žebříčků, které Sdružení CZECH TOP 100 publikuje, je žebříček obdivovaných firem. Letos již po šestnácté zhodnotili manažeři významných společností, finanční analytici, zástupci oborových svazů, sdružení a profesních asociací a další ekonomičtí odborníci
to, které z firem české ekonomiky v něm mají svoje místo.
4
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMY ČR 2014 ALL STARS
Firma
2013
2012
2011
1.
ŠKODA AUTO a.s.
1.
1.
1.
2.
AGROFERT HOLDING, a.s.
3.
4.
8.
3.
ČEZ, a.s.
2.
2.
2.
4.
STUDENT AGENCY, s.r.o.
4.
3.
3.
5.
Kofola a.s.
5.
5.
4.
6.
Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G.
7.
-
-
7.
Alza.cz a.s.
9.
-
-
8.
ALPINE PRO, a.s.
-
-
-
9.
Komerční banka, a.s.
10.
9.
5.
10.
Česká spořitelna, a.s.
6.
8.
7.
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMY V KRAJI
Jihočeský
BRISK Tábor a.s.
Jihomoravský
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Karlovarský
MOSER, a.s.
Královéhradecký
PETROF, spol. s r.o.
Kofola a.s.
Olomoucký
Meopta - optika, s.r.o.
Pardubický
CZ LOKO, a.s.
Plzeňský
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Praha
ČEZ, a.s.
Středočeský
ŠKODA AUTO a.s.
Ústecký
Severočeské doly a.s.
Vysočina
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Zlínský
Lázně Luhačovice, a.s.
«ZPRAVA LEO NOVOBILSKÝ
«
PŘEDSEDU SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100 JANA STRUŽE
UVEDL MODERÁTOR
JAN KOVAŘÍK
«
JABLOTRON, s.r.o.
Moravskoslezský
«
Liberecký
PŘEDSTAVITELÉ OBDIVOVANÝCH
FIREM SE TRADIČNĚ SEŠLI
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ
FRANCOUZSKÉ RESTAURACE
OBECNÍHO DOMU V PRAZE
(LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ)
A JÁN HUDÁK (SPORTEN)
PŘI PŘEVZETÍ PLAKET SYMBOL
ÚSPĚCHU ZPRAVA JAN ŽŮREK (KPMG ČR),
JAN BURIAN (NÁRODNÍ DIVADLO),
PAVEL SMUTNÝ (CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ)
A JAN STRUŽ
EKONOMICKÁ DATA, MĚŘÍCÍ
OBJEM TRŽEB, ZISKU, PŘIDANÉ
HODNOTY A DALŠÍCH
UKAZATELŮ, JSOU URČITĚ
VÝZNAMNÁ. NE VŽDY ALE
MOHOU VYJÁDŘIT VŠE.
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 5
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
«
ZPRAVA MICHAELA
CHALOUPKOVÁ (ČEZ),
JAN ŽŮREK (KPMG
ČR) A LADISLAV LÁBUS
(DĚKAN FAKULTY
ARCHITEKTURY ČVUT)
Ž
ebříček 100 obdivovaných firem
ČR vzniká od roku 1999 podle
stanovených kritérií, kterými jsou například
dlouhodobá hodnota firmy, kvalita výrobků, schopnost přilákat a udržet talentované
zaměstnance, odpovědnost k životnímu
prostředí, vztah ke společnosti a podpora
obecně prospěšných projektů atd. Eko-
«
ZPRAVA MARCO
VENTURINI
(PEUGEOT ČR),
MICHAELA
CHALOUPKOVÁ (ČEZ),
MARIE MALETIČOVÁ
(PROSTOR),
PETR ODVÁRKA
(ARCHEUS DESIGN)
A KAROLÍNA
TOPOLOVÁ
(AAA AUTO)
6
l
nomická data, měřící objem tržeb, zisku,
přidané hodnoty a dalších ukazatelů, jsou
ŽEBŘÍČKY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ
Zemědělství, lesnictví,
těžba dřeva a rybolov
1.
AGROFERT HOLDING, a.s.
2.
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
3.
Vodňanská drůbež, a.s.
4.
AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
určitě významná. Ne vždy ale mohou
Dobývání nerostných
surovin
vyjádřit vše. „Vytvořením tohoto žebříčku
1.
Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s.
hodno obdivu. A tak v první desítce nej-
2.
Severočeské doly a.s.
obdivovanějších firem najdete jak Škodu
3.
DIAMO, státní podnik
Auto a ČEZ s tržbami v řádech stovek mili-
4.
MND a.s.
jsme chtěli zdůraznit, že nejen vše velké je
ard, tak i ALPINE PRO a společnost Alza.
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
Dřevozpracující,
papírenský
a polygrafický průmysl,
vydavatelská
činnost
1.
SAPELI, a.s.
2.
Biocel Paskov a.s.
3.
KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.
4.
Dřevozpracující družstvo
Chemický,
farmaceutický,
gumárenský
a plastikářský průmysl
Potravinářský
a tabákový průmysl
1.
Linde Gas a.s.
2.
ELMARCO s.r.o.
1.
Kofola a.s.
3.
MITAS a.s.
2.
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
4.
ČEPRO, a.s.
3.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
4.
MADETA a.s.
Textilní, oděvní
a kožedělný průmysl
Průmysl skla, keramiky,
porcelánu a stavebních
hmot
1.
ALPINE PRO, a.s.
1.
BEST, a.s.
2.
GRUND a.s.
2.
MOSER, a.s.
3.
MOIRA CZ, a.s.
3.
RÜCKL CRYSTAL a.s.
4.
JUTA a.s.
4.
LASVIT s.r.o.
oborech,“ říká předseda Sdružení CZECH
Hutnictví
a zpracování kovů
Elektrotechnika,
elektronika a optika
1.
Vítkovice Holding a.s.
1.
BRISK Tábor a.s.
2.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
2.
JABLOTRON, s.r.o.
3.
KORADO, a.s.
3.
Siemens, s.r.o.
4.
SANDVIK CHOMUTOV
PRECISION TUBES, spol. s r.o.
4.
Meopta - optika, s.r.o.
TOP 100 Jan Struž.
O tom, že způsob sestavování žebříčku umožňuje reagovat na aktuální situaci,
svědčí i ostatní výsledky. Letos se v porov-
PŘI PŘEDÁVÁNÍ
OCENĚNÍ ZPRAVA
JAN STRUŽ
(CZECH TOP 100),
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
(AAA AUTO)
A JAN KOVAŘÍK
«
cz, které rovněž patří k leaderům ve svých
nání s loňským ročníkem v něm objevilo
sedmnáct nových společností – mimo jiné
Lasvit, MND, CZ Loko nebo Řízení letového provozu. Výrazně se také obměnilo
Ostatní zpracovatelský
průmysl
pořadí v některých kategoriích (například
Strojírenství
- bez automobilové
výroby
1.
L I N E T spol. s r.o.
z oborů, ve kterých patříme ke světové
2.
PETROF, spol. s r.o.
špičce – například Avast nebo AVG Tech-
3.
SPORTEN, a.s.
1.
TOS VARNSDORF a.s.
nologies v oblasti antivirových programů.
4.
RAVAK a.s.
2.
SIGMA GROUP a.s.
3.
ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
4.
CZ LOKO, a.s.
ve stavebnictví) a prosazují se i firmy
Slavnostní vyhlášení obvykle spojujeme
s příležitostí setkat se s dalšími osobnostmi,
Výroba a rozvod elektřiny,
vody, plynu a páry
které patří k obdivovaným v jiných oblas-
1.
ČEZ, a.s.
roce jsme ve spolupráci s Marií Maletičo-
2.
RWE Česká republika a.s.
vou, předsedkyní správní rady sdružení
Automobilová výroba
a související činnosti,
výroba dopravních
prostředků
3.
ČEPS, a.s.
PROSTOR – architektura, interiér, design,
4.
Pražská plynárenská, a.s.
které mimo jiné připravuje každoročně Ro-
1.
ŠKODA AUTO a.s.
Stavebnictví
2.
BRANO GROUP, a.s.
1.
HOCHTIEF CZ a.s.
3.
MOTOR JIKOV Group a.s.
2.
AŽD Praha s.r.o.
Architektura), Jan Fousek (FADW) nebo
4.
Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o.
3.
OHL ŽS, a.s.
Radim Kousal (Siadesign).
4.
STRABAG a.s.
tech – vědě, kultuře, sportu... V letošním
čenku české architektury, pozvali k účasti
významné architekty. Pozvání přijali například profesor Ladislav Lábus (děkan Fakulty architektury, ČVUT), Jiří Řezák (QARTA
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 7
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ŽEBŘÍČKY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ
Prodej, údržba a opravy
motorových vozidel
a prodej pohonných hmot
Telekomunikační
a poštovní služby
Měnové instituce
1.
Komerční banka, a.s.
1.
T-Mobile Czech Republic a.s.
2.
Česká spořitelna a.s.
1.
Shell Czech Republic a.s.
2.
Telefónica Czech Republic, a.s.
3.
2.
HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
3.
Vodafone Czech Republic a.s.
Československá
obchodní banka, a. s.
3.
ENI Česká republika, s.r.o.
4.
GTS Czech s.r.o.
4.
Air Bank a.s.
4.
BENZINA s.r.o.
MICROSOFT s.r.o.
1.
Alza.cz a.s.
2.
AVAST Software a.s.
2.
Mountfield a.s.
3.
AVG Technologies CZ, s.r.o
3.
Globus ČR, k.s.
4.
SAP ČR, spol. s r.o.
4.
H R U Š K A , spol. s r.o.
Pohostinství a ubytování
Činnosti v oblasti
nemovitostí,
služby pro podniky
1.
Sodexo s.r.o.
2.
Léčebné lázně
Mariánské Lázně a. s.
1.
PASSERINVEST GROUP, a.s.
3.
AMBI CZ, s.r.o.
2.
CTP Invest, s.r.o.
4.
Lázně Luhačovice, a.s.
3.
KPMG Česká republika, s.r.o.
4.
M.C.TRITON, spol. s r.o.
Doprava, pomocné
činnosti v dopravě
a cestovní kanceláře
1.
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Ostatní veřejné, sociální
a osobní služby
2.
Český Aeroholding, a.s.
1.
Národní divadlo
3.
Řízení letového provozu ČR,
státní podnik
2.
Nadace Naše dítě
3.
Nemocnice Na Homolce
4.
DHL Expres
(Czech Republic) s.r.o.
4.
Zoologická zahrada
hl. m. Prahy
8
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
1.
Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
V.I.G.
2.
Allianz pojišťovna, a.s.
3.
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
4.
Česká pojišťovna a.s.
Finanční
zprostředkovatelé
a ostatní finanční instituce
1.
ŠkoFIN s.r.o.
2.
CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.
3.
CETELEM ČR, a.s.
4.
Home Credit a.s.
K SLAVNOSTNÍMU
OBĚDU HOSTY
POZVALI ŘEDITEL
FRANCOUZSKÉ
RESTAURACE
MICHAL VEVERA
A ŠÉFKUCHAŘ
JAN HORKÝ
«
1.
Pojišťovny
a penzijní fondy
ZPRAVA
TOMÁŠ BŘEZINA
(BEST)
A JAN PERTL
(VLTAVA-LABE-PRESS)
«
Informační technologie
a systémy
ZPRAVA
JAN ŘÍHA (MOSER),
JIŘÍ RÜCKL
(RÜCKL CRYSTAL)
A MOJMÍR ČAPKA
(BRISK TÁBOR)
«
«
Velkoobchod, maloobchod
a zprostředkování
obchodu
VÍCE INFORMACÍ
NA WWW.CZECHTOP100.CZ
«
ZPRAVA JAN STRUŽ,
IVAN VODIČKA
(ALPINE PRO),
JAN VRÁTNÍK
(ČESKÁ SPOŘITELNA),
JAROMÍR ŘÁNEK
(ALZA.CZ),
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
(AAA AUTO),
MILAN MEDEK
(KOOPERATIVA)
A MILOSLAV SODOMKA
(KOMERČNÍ BANKA)
«
V POPŘEDÍ ZPRAVA
FRANTIŠEK VACULÍK
(PSJ), MARIE KONEČNÁ
(KPMG ČR) A PAVEL KŘÍŽ
(DŘEVOZPRACUJÍCÍ
DRUŽSTVO)
Foto archiv
«ZPRAVA
MICHAL KADERA
(ŠKODA AUTO),
MICHAELA
CHALOUPKOVÁ (ČEZ),
JAN ŽŮREK (KPMG ČR),
JAROSLAVA MUSILOVÁ
(KOFOLA),
KAREL VABROUŠEK
(AGROFERT) A JAN STRUŽ
ČESKÁ ARCHITEKTURA – CZECH ARCHITECTURE / ročenka
Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s.
- dokumentuje více než 15 let dění na tuzemské architektonické scéně
- prezentuje vždy v dubnu výběr nejzajímavějších staveb v ČR formou Ročenky české architektury
- přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi
- prohlubuje povědomí o české kultuře v zahraničí
děkuje všem partnerům a zve ostatní zájemce, aby se k projektu připojili. Zároveň zve zájemce
o Ročenku české architektury, aby se přišli podívat na slavnostní prezentaci 15. ročníku, která
se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna od 18.30 hod. v prostorách Observatoře Žižkovské televizní
věže v pražských Mahlerových sadech.
www.prostor-ad.cz
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 9
OBDIVOVANÁ FIRMA
Stroje s doživotní péčí
TOS Varnsdorf je známý nejen u nás, ale téměř po celém světě, protože po dlouhá desetiletí je
osvědčeným a žádaným výrobcem vodorovných vyvrtávaček. Čelné umístění této strojírenské
společnosti z českého severu v aktuálním žebříčku nejobdivovanějších firem proto není náhodné.
pracovního vřetena 100 až 150 mm)
je jako takové. Spolu s nimi zajišťujeme
prodejem a servisem obráběcích
a dále velké deskové stroje s označením
zákazníkům celou řadu služeb, jakými
strojů, které jsou určeny pro opracování
WRD pro nejtěžší technologické operace
jsou zpracování technologické studie,
obrobků od velikosti 1 m3 s finální výrob-
na obrobcích do hmotnosti 130 tun (prů-
pomoc při návrhu základu stroje, dodání
ní přesností dílců na úrovni setin milimet-
měr vřetena 130 až 170 mm). Třetí sku-
nástrojů, nářadí a upínacího příslušenství,
ru. Sortiment výrobků tvoří skupiny podle
pinou jsou obráběcí centra pro využívání
zaškolení obsluhy včetně programování,
typu technologického užití a zákazníků.
nejmodernějších technologií s nejprogre-
záruční a pozáruční servis a také kom-
Jsou to stolové obráběcí stroje pro uni-
sivnějšími nástroji. Jedná se stroje řady
pletní modernizace nebo přestavba zaří-
verzální použití a výkonné obrábění
WHtec a TOStec s pracovním vřetenem
zení,“ vysvětluje statutární ředitel Ing. Jan
dílců od 5 do 30 tun (stroje s průměrem
100 až 130 mm.
Rýdl ml.
VÝROBNÍ AREÁL
TOS VARNSDORF
«
irma se zabývá vývojem, výrobou,
F
Produkty z Varnsdorfu se uplatňují
Společnost ovšem neposkytuje jen své
v mnoha oblastech průmyslové výroby.
produkty a služby, běžná je trvalá péče
« OBRÁBĚCÍ CENTRA
„Naše nabídka se neomezuje jen na stro-
po celou životnost prodaného stroje. Vy-
WHTEC VYUŽÍVAJÍ
NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE
užívá k tomu celosvětovou prodejní síť
a dceřiné společnosti dislokované na stranablízku a dokáže reagovat na jejich poLADISLAV PLAŇANSKÝ
Foto TOS Varnsdorf
třeby.
TOS VARNSDORF
SE SPECIALIZUJE
NA VODOROVNÉ
VYVRTÁVAČKY
«
tegických trzích. Tím je svým zákazníkům
10
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
OBDIVOVANÁ FIRMA
Přemýšlet o své práci
Brisk Tábor a. s. je soukromou českou firmou, zabývající se výrobou
zapalovacích svíček, senzorů, technické a elektrotechnické keramiky.
Je jediným producentem zapalovacích svíček v České republice a druhým největším v Evropě, ve světě se řadí mezi pět nejvýznamnějších.
řes 90 % produkce firma exportu-
roba zapalovacích svíček činila asi 10
«PŘEDSEDA
je do více jak 70 zemí světa včet-
milionů kusů, snímače žádné, nízká pro-
ně USA. Silnou pozici zaujímá na trhu
duktivita práce z přidané hodnoty, ale
v Rusku a postsovětských republikách.
zajímavý výrobek, chytří technici a za-
PŘEDSTAVENSTVA
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
BRISK TÁBOR ING.
MOJMÍR ČAPKA
Brisk je držitelem všech potřebných
městnanci hrdí na to, že pracují právě
certifikátů kvality. Dodávky z něj jdou
v této firmě.
P
také přímo na montážní pásy řady automobilek. Významným odběratelem je
CZECH TOP 100
Co považujete za
koncern VW. V oblasti zapalovacích sví-
svá zásadní rozhodnutí z této
ček nabízí Brisk široký sortiment jak pro
doby?
benzinové motory, tak i pro plynové ap-
Jedním z nich bylo zcela určitě nasmě-
likace CNG a LPG, a to nejen pro osob-
rování obchodních aktivit na Rusko
ní vozy, ale i pro autobusy a nákladní
– v době, kdy většina firem toto území
opouštěla. Dalším bylo ponechání si
vlastního vývoje a investování do něj.
Díky tomu se dnes můžeme věnovat novým projektům a držet tak krok s konkurencí. Velice důležité bylo rozhodnutí
o vybudování divize snímačů, která zde
automobily. Značnou část produkce tvoří
vůbec nebyla. Bylo to hodně práce,
i svíčky pro malou zahradní techniku (se-
hodně investic, ale byla to dobrá volba.
kačky, pily, traktory atd.).
« VSTUPNÍ BRÁNA
Stoprocentním
vlastníkem
společnosti
DO PODNIKU
V poslední době jsme se zaměřili přede-
mu jsme položili několik otázek:
vším na vývoj elektrod z různých materiálů. Některé typy těchto speciálních sví-
Co se vám vybaví
ček již na trh dodáváme, na některých
při vzpomínce na první návštěvu
Bylo to v roce 1995. V té době zde
působilo kolem tisícovky lidí, roční vý-
se ještě stále pracuje. Právě v minulých
«
továrny v Táboře?
Zmínil jste nové
projekty. O jaké se jedná?
Brisk Tábor je Ing. Mojmír Čapka, které-
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
LETECKÝ POHLED
NA AREÁL TÁBORSKÉ
TOVÁRNY
dnech jsme další řešení zapsali jako
patent. Obdobná situace je i v divizi
snímačů: úspěšně jsme například prošli dvoudenní produkcí u jejich nového
typu pro koncern VW. Zavedené snímače vyrábíme v nepřetržitém režimu.
CZECH TOP 100
Jaké
jsou
vaše
další plány?
Firma je v dobré kondici, je stabilizovaná, máme zpracovaný Podnikatelský
plán, takže zaměstnanci znají naše cíle
a management své úkoly. Staráme se
o to, aby všichni spolupracovníci měli
vytvořeny dobré podmínky, podporujeme je ve vzdělávání, pečujeme o jejich
zdraví a chceme za to, aby nejen odváděli dobrou práci, ale aby o ní také
přemýšleli a přinášeli nové nápady
a zlepšení. A pro naše zákazníky se
Foto Brisk
snažíme připravovat stále něco nového,
hodláme je i do budoucna překvapovat
progresivními řešeními.
JOSEF MILER
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 11
ROZHOVOR
Všechno nějak
dopadne (dobře)
Předseda CZECH TOP 100 Jan Struž patří k lidem těžko zastižitelným, protože jeho aktivity
a nápady vydají na tři pracovní doby denně. Proto také rozhovor s ním probíhal po etapách,
místy taky mezi dveřmi.
Jak se cítíte jako
starosti, jezdím na hrob táty, bratra, pra-
Odmítačům všeho předlistopadového se
naplavenina z Hlučínska v Praze?
rodičů. Vzpomínám na spolužáky a ka-
to asi nebude líbit, ale k lásce k Francii
Měl bych asi říci, jako všichni Pražá-
marády i na některé příbuzné, s nimiž
mne přivedla moje základní škola už
ci, kteří mají svůj původ na Moravě či
jsem si rozuměl a rozumím. Je dobře, že
v době totality v šedesátých letech. Světe
ve Slezsku. Tedy jako příslušník větši-
kamarády si člověk vybírá sám.
div se, ale v takové vesničce, jakou teh-
CZECH TOP 100
dy Dolní Benešov byl, si učitelka češtiny
ny. Samozřejmě do svého Dolního Bepracoval
mohla dovolit otevřít kurz francouzštiny
maminka peče nejlepší dorty a cukroví
jste pár let v Londýně, máte rád
a naučila nás nejen jazyk, ale i historii
na světě. Rodná hrouda je rodná hrou-
Francii. Pokuste se stručně srov-
a kulturu Francie tak, že jsme si tu „kapi-
da. Prožíval jsem tu první lásky i první
nat život tam a v Česku.
talistickou“ zemi zamilovali. Srpen 1968
nešova se rád vracím, nejen proto, že
12
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CZECH TOP 100
Žil
a
jsem prožil na prázdninách v horské vesničce ve střední Francii a bojoval jsem
s rozhodováním: Vrátit se domů či ne?
Vrátil jsem se a nikdy jsem toho nelitoval.
Až mé zaměstnání v „tuzexové bance“,
jak se tehdy Živnostenské bance říkalo,
mě přivedlo na druhou stranu kanálu La
Manche, do bankovního světa londýnské City. Úžasné, výborné, nic lepšího
bych si nevymyslel ani ve svých dětských snech – a to jsem už ve třinácti trval na tom, že chci být Hanzelkou a Zikmundem najednou. Ale to, čím byli oni
dva slavní cestovatelé, mi někde v srdci
a v duši zakotvilo: Jít urputně za svým
cílem i na hony vzdáleném. A to se mi,
pravda někdy lopotně, dařilo.
Srovnání života ve Francii, v Anglii
a v Česku by vydalo na stovky stran, ale
stejně jsou věci, které srovnávat nelze. Přečtěte si knihu Angličana Stephena Clarka
Rok v Paříži. Lépe bych to nevysvětlil.
CZECH TOP 100
Prožíval jste nějak
rozpad Československa?
jíždění evropských branek nás dostává
ných firem, které nejenže produkují kva-
do cíle příliš pomalu.
litní věci, o které je zájem i na vyspělých
Prožívám ho nyní. Zdá se mi, že se nám
Slovensko stále víc vzdaluje, že jej ztrá-
trzích, ale čeští podnikatelé skupují nebo
CZECH TOP 100
Zato k nám přišla
budují i továrny v zahraničí. Není důvod
címe i jako zemi a národ, s nímž jsme
spousta zahraničních firem.
k sentimentálnímu oplakávání bot ze Svi-
dlouho žili. Vysoké Tatry nejsou tak vy-
A lidé si naivně mysleli, že nám přišly po-
tu, které už bychom neprodali ani v Ru-
soké, jak se nám zdálo, lyžovat jezdíme
moci. Řekněte mi jediný důvod, proč by
munsku, dokonce už není důvod k pláči
do Alp, na halušky si v Praze nastrouhá-
soukromník šel pomáhat cizí zemi. Chce
nad průmyslem českého skla a keramiky,
me brambory dovezené z Francie, nasy-
pomoci sobě, najít levnější pracovní
který se znovu zvedá na nohy a získává
peme na ně brynzu ze Šumavy a omastíme slaninou vyrobenou v Německu
z českých vepřů. Myslím, že v době
globalizace od nás Slovensko odešlo
zbytečně. Na druhé straně přijalo euro
dřív než Česko. Má náskok! My pořád
hovoříme o tom, jak jsme evropští, jak
náročná odbytiště. I naše traktory Zetor
znovu dobývají svět, vinaři vyrábějí vína
ABY NĚCO DOBŘE DOPADLO,
JE TŘEBA PŘEDTÍM VYVINOUT
OPRAVDU MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ.
NIC NEJDE SAMO O SOBĚ.
vítězící na mezinárodních výstavách... To
jen hodně staří pamětníci mají slzu v oku
při vzpomínkách na škodovky, na které
šetřili půlku života a mohli si je opravit
kleštěmi a šroubovákem. Ještě nějaký čas
nám sedí evropská kultura. Ale i ta stojí
potrvá, než se vše staré vymění za nové,
na penězích. Jsem přesvědčen, že euro
sílu, daňové zvýhodnění – a až vyčerpá
ale leckde se to už daří díky šikovnosti
jsme měli mít už dávno, že opatrné ob-
všechny výhody, přesunout se dál na vý-
českých rukou a bystrosti českých hlav. To
chod nebo na jih, případně i na jiný
vše dobré chceme ve spolupráci s Čes-
kontinent. Ale je pravda, že v daný čas
kou televizí a s tištěnými médii zachytit
na daném místě je pro Česko užitečný.
v seriálu s pracovním názvem Mapa
Což mi připomíná jednotku dočasnosti
úspěchů. Úvodem k němu bude konfe-
pobytu sovětských vojsk, překládanou
rence na téma Úspěchy a otazníky změn
kdysi pesimisty jako jeden furt. Ukázalo
české ekonomiky za poslední čtvrtstoletí,
se, že nic není na furt, tedy česky napo-
na kterou jsme pozvali i premiéry a eko-
řád! Ani pivo nepijeme z jedné lahve.
nomické ministry od roku 1990.
CZECH TOP 100
Nevidíte to moc
CZECH TOP 100
Vymyslel jste a s
černě?
CZECH TOP 100 hledáte gentle-
Naopak, oponuji všem, kteří pláčou nad
manské firmy. Co to znamená?
tím, kolik starých českých firem a zna-
Nic víc a nic méně, než že mnohé firmy
ček zaniklo. Pravda, na místech fabrik,
se chlubí takzvanou společenskou od-
jejichž výrobky se staly neprodejnými,
povědností, deklarují vztah k životnímu
vyrostla nákupní centra nebo parkoviště.
prostředí, lásku k lidem, péči o pracují-
Ale vzniká a roste řada nových úspěš-
cí a ve skutečnosti tím jen za pár šupů
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 13
ROZHOVOR
nerálním ředitelem, mužem, který
schvaloval či neschvaloval úvěry
začínajícím podnikatelům. Bylo to
těžké rozhodování?
Já sám jsem o úvěrech nerozhodoval,
na to byl úvěrový výbor, jehož návrhy
posuzovalo ústředí v Amsterodamu. Ale
když už mluvíme o úvěrech, vůbec každé
rozhodování o penězích je těžké. Když
špatně naložíte se svými soukromými
investicemi, je to váš osobní problém,
zkrachujete a jdete na pracovní úřad.
Když špatně rozhodnete o tom, komu má
nebo nemá dát banka úvěr, připravíte
o peníze akcionáře – nebo zlikvidujete
na samém počátku dobrý podnikatelský
záměr, spoluobčané přijdou o možná
pracovní místa, stát o daně.
CZECH TOP 100
Nesetkal jste se
tehdy s nabídkou, že když ty mně,
tak já tobě?
Myslíte na úplatky? Asi nejsem typ, k němuž lidé s takovou nabídkou přijdou.
Úplatkáři jsou určitě natolik vnímaví,
získávají reklamu. Je úsměvné, když
CZECH TOP 100
Pijete pivo?
že vycítí, kde mohou narazit. Ostatně
ve všech novinách vyjde snímek šéfa ta-
Když alkohol, tak becherovku! Ale
ti, jimž jsme úvěr poskytli, se se mnou
bákové továrny, který na pódiu předává
i dobrou slivovici. Na povzbuzení,
i po letech přátelí. To by mezi korupční-
šek na podporu výzkumu a léčby rakovi-
tedy příležitostně a k nadlehčení nad
ky nebylo možné.
ny plic, nebo zpráva o tom, že lichvář-
věcí. A nevěřím moc lidem, kteří o sobě
ská společnost věnovala sto tisíc na po-
tvrdí, že jsou abstinenti. Buď neříkají
moc bezdomovcům. To je velmi levný
pravdu, nebo mají strach se napít, aby
a efektivní marketing – ostatně z peněz
kuřáků a oškubaných naivních dlužníků.
Ať si myslí kdo chce, co chce, ale gentlemanským podnikatelem byl Tomáš Baťa,
který poskytl obživu chudákům z kotárů,
dal jim byty a naučil je pracovat a bydlet, rozvinul sociálně a ekonomicky za-
CZECH TOP 100
Ale každý žadatel
o úvěr jistě předkládal dostatečně
přesvědčivé argumenty v číslech
DOMNÍVÁM SE, ŽE PODSTATNOU A DŮLEŽITOU INFORMACI
NETŘEBA PODÁVAT
S OMÁČKOU A S PŘÍLOHOU.
a plánech.
Určitě! Podle toho by úvěr mohl dostat
každý s patřičnou vyřídilkou. Ale bankéř, který sice celý život pracuje se suchými čísly a grafy, musí mít ještě šestý
smysl. Říkejme mu třeba intuice.
ostalý kraj. Samozřejmě byl motivován
vidinou zisku, ale z jeho podnikání měli
neřekli něco, co nechtějí slyšet. Všeho
prospěch všichni, včetně státní kasy.
přiměřeně! Totéž platí o jídle. Nejsem
která vás z bankovnictví přivedla
Doba a místo už neumožňují vyrůst dal-
gastromaniak, jsem polévkový, ale rád
do CZECH TOP 100?
ším Baťům, ale jsou podnikatelé, o nichž
si občas pochutnám na italských, fran-
To bylo trochu složitější. V době, kdy
ani nevíme, ale kteří ve svých regionech
couzských či asijských specialitách. Pro
byla československá ekonomika v pře-
jsou stejně užiteční.
maso nehoruji, ale gothaj s cibulí v hos-
stavbě – a řekněme i v trochu těžko sle-
podě zbožňuji. Možná mám štěstí, že
dovatelném chaosu, nepříliš fungovala
mi trávení slouží a nemusím zrovna moc
statistika a i ekonomická ministerstva ne-
Například Tomáš Březina se svým Bes-
držet diety. Co by to ostatně bylo za ži-
stačila sledovat změny ve svých rezor-
tem a Mojmír Čapka s Briskem Tábor.
vot na sucharech, mrkvi a ovesných vloč-
tech, vzniklo za účasti různých institucí
Ale takových osobností a firem je víc,
kách, přepočítávat pozřené kalorie, po-
Sdružení CZECH TOP 100, jehož čle-
a právě o nich je nejméně slyšet. Bude-
čítat zrníčka soli a kostky cukru. Jeden
nem byla i naše ING banka. Dali jsme
me je hledat, najdeme je, a i když sami
můj známý lékař říká: Žít můžeš dlouho
si za úkol sledovat vývoj firem. K tomu,
po tom netouží, vystavíme jejich jména
nebo dobře! Já chci žít dlouho dobře.
aby nám poskytly potřebné informace,
CZECH TOP 100
Například?
ve výkladní skříni CZECH TOP 100. Ne
pro jejich slávu, ale jako příklad lidí
CZECH TOP 100
Byla
to
intuice,
jsme je motivovali vyhlašováním žebříčPolovinu svého do-
ků nejvýznamnějších společností. Tak se
a podniků, kterým i v současném ještě
savadního aktivního života jste
nám podařilo podchytit nejen ty největší
stále raném českém kapitalismu jde sice
prožil v bankách. Právě v letech
s celostátní působností, ale i stovky firem
o peníze, ale také o čest.
privatizačního přítmí jste byl ge-
významných ve svých regionech. Po od-
14
l
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
borné stránce nám významně pomáhala
ničí. Nedublujete tak akce přísluš-
Vysoká škola ekonomická v Praze, s níž
ných státních institucí?
plesu CZECH TOP 100, obědů nad
dodnes spolupracujeme i při jiných ak-
Je rozdíl mezi oficiální prezentací
Prahou, cyklu Spolu za špičkovou
tivitách. Z našich tabulek často čerpali
za účasti ministra, a organizovanou
kulturou…?
i státní úředníci a různé instituce zabý-
zcela volně soukromým subjektem. My
Ale i všech ostatních akcí. Všimněte si,
vající se ekonomikou a historií. Činnost
stavíme na osobních kontaktech se za-
že i vyhlašování našich žebříčků je vždy
CZECH TOP 100, zejména možnost re-
hraničními partnery, ať již to jsou pod-
ve své oficiální, formální, dejme tomu „je-
alizovat v ní široké spektrum užitečných
nikatelé nebo představitelé měst a re-
vištní“ části velmi krátké, aby bylo víc času
nápadů, mne natolik zaujala, že jsem
gionů. S ekonomikou představujeme
na popovídání si v kuloárech, u stolků,
se rozhodl věnovat se jí naplno.
i kulturu, obchodní jednání spojujeme
u skleničky. Věřím tomu, že tím přispívá-
se společenskými a zcela neformálními
me k vytváření příznivé celospolečenské
Některé instituce,
setkáními. Účastníci tak mají příležitost
atmosféry, spojujeme osobnosti na dálku
které CZECH TOP 100 zakládaly,
k bližšímu, řekněme lidskému poznání
nespojitelné, často i v důsledku neznalosti
však již nejsou členy sdružení.
svých budoucích zahraničních partnerů.
jeden druhého konfrontační. Možná to
To má své logické důvody. Jedním z nich
Státní instituce s námi v tom směru rády
přispívá k rozšíření obzoru, snad i k ob-
byla náročnost práce v takovém sdruže-
spolupracují, protože svým způsobem
jektivnějšímu pohledu účastníků na svět.
ní, za níž nejsou ani peníze, ani sláva.
nastavujeme jejich možnosti.
CZECH TOP 100
Rovněž kolektivní řízení v konfrontaci názorů a cílů bylo někdy kontraproduktivní.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
V programech akcí
To je tedy cílem
Jste znám tím, že
nemáte rád dlouhé porady, dlou-
V jednom případě se objevil i názor, že
CZECH TOP 100 se slova neformál-
há jednání.
by firmy měly za zařazení do žebříčku
ní a společenské objevují často.
I školáci mají učební hodinu jen pětačtyři-
nejvýznamnějších platit. To by ovšem
Jsou takové akce efektivní?
cet minut, což je maximální doba plného
byla rána jeho důvěryhodnosti.
Mimořádně na otázku odpovím otáz-
soustředění mladého člověka. Přes tuto
kou. Je efektivní, když se vrcholoví ma-
dobu už by učitel mluvil do vzduchu,
Sdružení
nažeři setkají s umělci, sportovci, vědci,
i kdyby dětem popisoval erotické scény.
CZECH TOP 100 už není sdruže-
lékaři a vůbec s osobnostmi z různých
K čemu se při pracovní schůzce nebo
ním?
oborů lidské činnosti, aniž by při tom
na poradě nedojde za hodinu, k tomu
De iure ne, de facto ano. Sdružují se
mluvili o svých starostech s firmou, ob-
se nedojde ani za dvě nebo tři hodiny.
s námi jako partneři konkrétních akcí in-
chodech, aniž by řešili problémy, které
Ano, u mnou svolaných jednání stanovuji
stituce a firmy, které tato činnost zajímá,
se na ně valí sedm dní v týdnu? Je efek-
limit jednu hodinu a projevy i na velkých
a které ji v dobrém slova smyslu využijí
tivní, když se setkají a poznají lidé, kteří
ekonomických konferencích, organizova-
i ke svému zviditelnění, nebo – chcete-li
o sobě jen čtou nebo slyší?
ných CZECH TOP 100, do pěti minut.
CZECH TOP 100
Takže
– k propagaci svého jména a produktu.
CZECH TOP 100
Na
webových
stránkách CZECH TOP 100 však již
zdaleka není jen žebříček Nejvýznamnějších firem. Mimochodem,
v čem se liší od pořadí Obdivova-
ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH JE PODOBNÝ
ZÁVODU V RYCHLOBRUSLENÍ MĚŘENÉM STOPKAMI,
OBDIVOVANÍ SE BLÍŽÍ KRASOBRUSLENÍ,
V NĚMŽ SE HODNOTÍ I UMĚLECKÝ DOJEM.
ných firem ČR?
Žebříček nejvýznamnějších vzniká na základě přesných čísel vyjadřujících například tržby, zisk, vývoz, přidanou hodnotu, produktivitu, počet zaměstnanců
a podobně. Do žebříčku obdivovaných
nominují odborníci z řad managementu,
analytici, představitelé státní správy, akademici a další autority kandidáty podle
inovací, kvality managementu a produktu, vztahu k životnímu prostředí, finanční
spolehlivosti. Kdybych použil srovnání se
sportem: Žebříček nejvýznamnějších je
podobný závodu v rychlobruslení měřeném stopkami, obdivovaní se blíží krasobruslení, v němž se hodnotí i umělecký
dojem.
CZECH TOP 100
Organizujete i pre-
zentace České republiky v zahra-
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 15
ROZHOVOR
Podstatnou a důležitou informaci netřeba
podávat s omáčkou a s přílohou. Když
chci vědět, kolik je hodin, nemusím znát
historii měření času od slunečních přes
přesýpací hodiny až po digitální.
CZECH TOP 100
Jste sportovec?
Určitě ne právě výkonný. Ani při golfových turnajích organizovaných CZECH
TOP 100 nevynikám. Ale sport mám rád
a myslím si, že patří ke zdravému životu. I opravdový workoholik by si měl najít čas na pravidelné pohybové aktivity.
Námaha svalů ulehčuje mozku. Vyrazit
jednou ročně na lyže nestačí.
CZECH TOP 100
Proto jste se roz-
hodl podpořit firemní sporty?
Všechny firmy na západ od našich hranic podporují sportovní aktivity svých
zaměstnanců. Nečiní to jen někomu pro
radost, zaměstnavatelé si jsou vědomi,
že sportující zaměstnanec sílí na těle
i na duchu, že podá lepší výkon, že
tato investice se rychle vrátí. Podpora
sportu je benefitem určitě efektivnějším
a zdravějším, než jakých se dostává zaměstnancům v Česku. V rozvinutějších
telé, starostové, exportéři. Přicházejí jakž-
JEDEN MŮJ ZNÁMÝ LÉKAŘ
ŘÍKÁ: ŽÍT MŮŽEŠ DLOUHO
NEBO DOBŘE! JÁ CHCI ŽÍT
DLOUHO DOBŘE.
a bohatších zemích se už léta organi-
takž připraveni teoreticky – a řeší dávno
vyřešené, často se dopouštějí stejných chyb
či omylů, jako jejich předchůdci. Chyb
a omylů jichž by se vyvarovali, kdyby měli
vedle sebe zkušeného rádce. Vím, že to je
běh na dlouhou trať, že sebevědomé mládí
nebude hned ochotné přijímat rady, že zku-
zují turnaje za účasti tisíců amatérských
Toto moje heslo je spíš motivační, proto-
šení experti se sami o sobě nepohrnou, ale
sportovců, reprezentujících své firmy.
že ke všemu je třeba přistupovat s opti-
když to jde jinde, půjde to i u nás. V kaž-
mismem. Pesimismus je začátek konce.
dém případě to prospěje všem, i konkuren-
Jeden můj spolupracovník by nejradši
ceschopnosti české ekonomiky.
A v Česku?
Najdou se společnosti, které už spor-
vše rok předem do puntíku naplánoval
tování zaměstnanců podporují, ale jen
a dělal si fajfky u termínů a splněných
tak jaksi uvnitř, tiše a skromně. Existuje
úkolů. To je sice dozajista správné, ale
řili o všech aktivitách CZECH TOP
dokonce Český svaz firemního sportu,
když potom něco přesně nevyjde podle
100, které jsou ostatně k naleze-
ale chybí popularizace, podnět k maso-
plánu, může nastat deprese.
ní na www.czechtop100.cz, trval
vému rozšíření.
CZECH TOP 100
Kdybychom hovo-
by náš rozhovor hodně nad vámi
CZECH TOP 100
A když opravdu
respektovaný čas jedné hodiny.
něco nevyjde?
Máte čas taky na sebe?
dát CZECH TOP 100?
Tak to víme jenom my. Už Jan Werich
Rozdělme to na čas pracovní a na čas
Využijeme svých kontaktů na tisíce ma-
říkal, že nevadí, když herec zapomene
na koníčky. V tom pracovním se zabý-
nažerů tisíců firem a vyprovokujeme je
text, protože divák, který nečetl scénář,
vám aktivitami CZECH TOP 100, ko-
ke snaze prezentovat zdatnost svých
neví, o co přišel.
níčkem je CZECH TOP 100. Ve zbylém
CZECH TOP 100
Ten podnět chce
spolupracovníků na zářijovém 1. Sportfestivalu v Praze.
čase se chci věnovat vnoučatům a všem
CZECH TOP 100
Inicioval jste také
vznik Národního fondu expertů,
blízkým, kteří mi přinášejí elán a radost,
a také zahrádce.
přesvědčen,
osobností s celoživotními znalost-
že se to podaří?
mi a zkušenostmi.
Mám takové životní heslo: Všechno ně-
To rovněž není nic nového pod sluncem.
bory?
jak dopadne, v závorce dobře!
Například v Německu obdobná instituce
Pěstuji, na co přijdu. Samozřejmě bram-
sdružuje tisíce vynikajících odborníků, kteří
bory, protože si ze Slezska pamatuji rče-
už nepotřebují být zaměstnaní, ale jejichž
ní: Špatný sedlák, velké brambory. Je to
vždy?
zkušenosti a znalosti jsou pro ty mladší
pravda, bramborám se na mé zahrádce
Zatím ano! Ale samozřejmě, aby něco
k nezaplacení. Máme heslo: Nenechte
daří. Ale také ostálkám, tulipánům, fe-
dobře dopadlo, je třeba vyvinout ma-
chytré mozky zahálet! I u nás spousta lidí
nyklu, rajčatům… A s každým jarem přes
ximální úsilí. Nic nejde samo o sobě.
i vysokoškolsky vzdělaných někde začíná.
zahrádku přicházejí slunce a radost.
A vždy víme, co příště udělat ještě lépe.
Ať už jsou to konstruktéři, vědci, podnika-
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
16
l
Jste
Vychází vám to
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CZECH TOP 100
Pěstujete
bram-
ANTONÍN FISCHER
Foto archiv CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
UMĚNÍ
Malíř fotografie
Jméno fotografa Jadrana Šetlíka je spojeno s portréty osobností nejrůznějších zemí i profesí. Už počátek jeho kariéry byl ve znamení hvězd. Před jeho objektivem prošly ty nejzářivější jako Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Raquel Welch, Peter Sellers, Anthony Quinn
i Robert Kennedy.
P
osledních patnáct let se zabývá výhradně portrétní tvorbou, ze které
vyústilo několik galerijních projektů: Osobnosti naší vlasti - odkaz budoucím generacím, Významné osobnosti české medicíny,
Galerie veteránů R.A.F., Lica Rossii, Galerie veteránů Velké vlastenecké války, Souznění árií a portrétů, Galavečery portrétů
a houslí, Andělské portréty a další. Svým
osobitým pojetím, umocněným originální
technologií přenosu fotografie na malířské
plátno, vytváří Jadran Šetlík fotografické
obrazy, které evokují pocit malířského
plátna, vytvořeného starými mistry.
CZECH TOP 100
popudem
pro
Co bylo hlavním
vznik
takového
souboru portrétů?
V každém galerijním cyklu, který má své
téma, profesi, chci vyzdvihnout a ukázat
ty osobnosti, které se nejvíce zasloužily
o věhlas svého oboru, společnosti či firmy,
regionu, země. Zachytit auru, charakter i charizma daného člověka. Vytvořit
obraz, jaký jsme zvyklí vídat v galeriích
a muzeích. Portrét, který je nadčasový
a stane se tak odkazem příštím generacím.
jsem se v italském Terstu, maminka byla
kdy jsem s ním mluvil naposledy. Tehdy mi
Slovinka, otec český novinář. Život jsem
řekl: Tak už to, kamaráde, asi nenafotíme.
strávil z poloviny v Itálii. Pracoval jsem
Nosím jeho obraz v mysli, i když jsem jej
pouze slavné lidi?
a vystavoval v nejrůznějších zemích světa.
nikdy neudělal...
Zdaleka ne. Velmi často mívám před ob-
Cítím se jako Evropan. S rodinou bydlím
jektivem celé rodiny i dynastie. Dospělí
v Čechách, v Praze. I když je dnes možné
nechávají portrétovat své starší rodiče
vybrat si pro život jakékoliv místo na svě-
spirací?
a opačně. Velmi oblíbené jsou dětské por-
tě, nikdy jsem neuvažoval, že by to trvale
Nemyslím si, že bych měl někoho vylože-
tréty. Právě z tohoto důvodu jsem inicioval
mělo být někde jinde.
ně jako inspiraci. Mám rád Rembrandta
CZECH TOP 100
Fotografujete tedy
«
JADRAN ŠETLÍK
TENTOKRÁT STOJÍCÍ
PŘED OBJEKTIVEM
projekt Andělské portréty, jehož nedílnou
součástí jsou právě dětské obrazy. Má na-
Kdo je pro vás in-
pro jeho jednoduchou kompozici, klasicCZECH TOP 100
Které
osobnosti
víc i charitativní rovinu. Podporuje nadač-
byste rád zachytil, ale již to není
ní fond Dobrý anděl, který pomáhá rodi-
možné?
nám, postiženým vážným onemocněním.
Určitě se některé najdou. Jedna mě však
ké světlo, které také používám, ale bližší
srovnání si snad ani nemohu dovolit.
CZECH TOP 100
Co
je
hlavním
obzvlášť mrzí. Byl to můj dobrý přítel Ar-
hnacím motorem vaší práce?
Považujete se za
nošt Lustig. Dlouho jsme se na focení chys-
Chuť vytvářet nové a nové portréty, pozná-
českého patriota? Je to výraz va-
tali, několikrát se za tím účelem i potkali.
vat další osobnosti z nejrůznějších oborů
šeho vlasteneckého postoje?
Vždy jsme však skončili u skleničky vína
lidské činnosti.
Jsem přesvědčen, že k tomu, abych vy-
a klábosili. Arnošt vždycky říkal, že je
A když přijde chvilka klidu, jdu se nechat
tvářel hodnoty pro tuto zemi, se nemu-
dost času, ať to necháme na příště. Pak
„dobít“ svými malými dětmi.
sím hned nazývat patriotem. Narodil
přišla nemoc. Nezapomenu na chvíle,
CZECH TOP 100
Foto archiv
CZECH TOP 100
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 17
20 LET CZECH TOP 100
Ples CZECH TOP 100
Když jsem se rozhlížel po plakátovacích plochách a listoval kulturními přehledy, měl jsem
pocit, že plesy z českých a moravských měst vymizely. Dověděl jsem se však, že v Praze není
týdne, kdy by se nějaký nekonal.
«
VE VELKÉM SÁLE
PALÁCE ŽOFÍN
PROTANČILA SVŮJ
PRVNÍ PLES
I BOŽENA NĚMCOVÁ,
BEDŘICH SMETANA
ZDE UVEDL PREMIÉRU
MÉ VLASTI. NEMĚLI
OVŠEM NA STOLE
VÍNA OD SPOLEČNOSTI
BACCHUS, OVOCE
Z ČEROZFRUKTU
A MASÍČKO
OD ŘEZNÍKŮ FIRMY
LOUŽECKÁ
A LOUŽECKÝ.
18
l
S
ály v paláci Žofín nebo v Ná-
bývá vyprodán dřív, než zahradníci
na níž by se mohly pobavit bez myšle-
rodním domě na Vinohradech
vyvěsí plakáty.
nek na starosti všedního dne. Řečeno
je dobré si zamluvit rok předem, ale
Léta jsme odolávali přání mnoha
zkrátka a lidově, trochu se rozšoup-
skoro všechny plesy jsou organizovány
osobností, abychom uspořádali ples
nout na úrovni a při tom i reprezen-
jako jakési interní, tj. firemní, oborové,
jako velkou (a zároveň tak trochu
tovat. Nikoho asi nepřek- vapí, že víc
svazové, národnostní, školní, veřejnos-
rodinnou) akci bez jakýchkoliv ofici-
než muži vyslovovaly toto přání ženy,
ti utajené akce. Snad jen tradiční Za-
alit, na kterou by mohly přizvat své
zejména manželky prací přetížených
hradnický ples je volně přístupný, ale
partnery,
manažerů. Jejich názor by šlo nakupit
přátele,
spolupracovníky,
MNOHÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ BY RÁDY USPOŘÁDALY
VLASTNÍ PLES, ALE ZE SKROMNOSTI NEBO Z RŮZNÝCH
JINÝCH DŮVODŮ SI NA TO NETROUFAJÍ, REPREZENTAČNÍ
PLES CZECH TOP 100 VZALY ZA SVŮJ.
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
jdeme, tam pracuje!
Podlehli jsme, a před rokem uspořádali první ples CZECH TOP 100, Nejvýznamnějších a Obdivovaných firem
České republiky. Obecenstvo, složené
z manažerů ze širokého spektra firem
a společností z různých odvětví a do-
U STOLU S VÝHRAMI
BYLO STÁLE RUŠNO.
DAVID POSPÍŠIL
(UPROSTŘED) SE ŠEL
PODÍVAT, CO JEHO
MANŽELKA, KTERÁ
MU ZA LOSY
VYPRÁZDNILA
PENĚŽENKU,
JEŠTĚ NEVYHRÁLA.
«
na asi takovouto hromádku: Kam při-
zdobené známými osobnostmi kultury,
zalo jako ideální pro příjemný večer
plný setkání, poznávání, žertování,
zábavy, při níž nikdo ani chvíli neřešil
žádné problémy – snad s výjimkou těch
KAREL IV. BY ŘEKL:
„OKOŠTUJ,
A NEODTRHNEŠ VÍCE!“
A KAFÍČKO
OD DELONGHI
TAKÉ BODLO.
«
sportu a společenského života, se uká-
s oživením zapomenutých tanečních
kroků.
Podařilo se!
A podařilo se i něco, na co jsme
původně nemysleli!
Mnohé společnosti, které by rády
uspořádaly vlastní ples, ale ze skrom-
«V BOHATÉ TOMBOLE
BYLY I CIHLA STŘÍBRA
A CIHLIČKA ZLATA
OD FIRMY VSDK.
ALE VÝHRY DAŇKA
OD I.C.S. A.S.
A DIVOČÁKA OD BELETU POBAVILY NEJVÍC.
nosti nebo z různých jiných důvodů si
vzaly za svůj. Na letošním II. plese
CZECH TOP 100 to již bylo výrazné.
Prezentovalo se na něm kolem sto
dvaceti společností, jejichž manažeři
UMĚNÍ ODÍVÁNÍ
Z ATELIÉRŮ AL PIANO
V KOEXISTENCI
S UMĚNÍM PORTRÉTU
Z ATELIÉRU JADRANA
ŠETLÍKA
«
na to netroufají, ples CZECH TOP 100
pozvali své přátele. Šest desítek se jich
podílelo přímo jako partneři, tedy svým
způsobem jeho spolupořadatelé.
Vzniklo tak početné neformální konsorcium, které se už s námi těší na Ples
CZECH TOP 100 roku 2015.
Těšíme se i my, i když jsme si v letošním roce 20. výročí činnosti CZECH
TOP 100 k dosavadním aktivitám
na sebe naložili několik nových a náročných úkolů. Připravujeme prezentace České republiky v zahraničí, pro
Evropský sociální fond realizujeme
projekt Motivované ženy 50 plus – poklad k objevení, založili jsme a rozvíjíme Národní fond expertů, podílíme
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 19
20 LET CZECH TOP 100
« VÍNO Z KOŠTÝŘE
JAKO VE SKLÍPKU
«PŘEDSEDA
MORAVSKO-ITALSKÉ
KULTURNÍ
SPOLEČNOSTI
ALESSANDRO ALAGIO
(VLEVO) VYSVĚTLUJE
JADRANU ŠETLÍKOVI,
JAK FOTOGRAFOVAT
« PRVNÍ VEŘEJNÉ
VYHLÁŠENÍ
SPORTFESTIVALU,
FIREMNÍCH
SPORTOVNÍCH HER,
NA JEJICHŽ PŘÍPRAVĚ
SE PODÍLÍ CZECH
TOP 100
se na přípravě celostátního firemního
Sportfestivalu…
Možná vás napadne otázka, proč
se při všech těch zcela vážných činnostech zabýváme plesáním. Jak tanec
souvisí s ekonomikou, konferencemi,
sociální problematikou, společenskou
odpovědností, ochranou životního prostředí, obnovováním aktivit věhlasných
expertů ve prospěch současnosti a budoucnosti.
«
JAKO SKORO
NA VŠECH AKCÍCH
CZECH TOP 100
PŘIVEZLO VINAŘSTVÍ
ZLOMEK A VÁVRA
Z BORŠIC U BLATNICE
S DOBRÝM VÍNEM
I DOBROU NÁLADU
20
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
Odpověděl jsem již v úvodu tohoto
článku a dodávám: Nejen prací živ je
člověk!
JAN STRUŽ
předseda
CZECH TOP 100
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
O
bohatili jste svůj život o kulturní
zážitek. Nebo! Přijmete pozvání
CZECH TOP 100 na činohru ve Stavovském divadle, na operu ve Státní opeře,
na balet na mateřské scéně Národního divadla… V reprezentačním salónku vás vedle sklenky sektu bude čekat řada manažerů
významných společností a jiných osobností
ze všech sfér lidské aktivity. O přestávce si
v doprovodu skvělého průvodce a pečovatele o sponzory Národního divadla Davida Pospíšila prohlédnete místa, do nichž
se běžný návštěvník nikdy nedostane.
Po představení si opět u sklenky šumivého
moku a něčeho na zub popovídáte s herci, herečkami, baletními a operními mistry,
jejichž výkony jste před několika minutami obdivovali z hlediště. A protože jste si
vyměnili navštívenky se zajímavými lidmi,
s nimiž si ještě máte o čem popovídat, možná ani nebudete spěchat domů a zajdete si
s nimi ještě do nejbližší kavárny. Chcete si
přece prodloužit tak hezký večer.
Obohatili jste svůj život o zážitek kulturní i společenský, viděli jste to, co ostatní
diváci ne, poznali jste zákulisí a osobně
i umělce s jejich pocity a názory… A o to
CZECH TOP 100 v již sedmém ročníku neformálních setkání Spolu za špičkovou kulturou jde především. ANTONÍN FISCHER
S CZECH TOP 100
za kulturou
Z TOHOTO MÍSTA
DIRIGOVAL VE
STAVOVSKÉM DIVADLE
W. A. MOZART
«
« ODVRÁCENÁ
TVÁŘ LESKU DIVADEL
– PRACOVNÍ PROSTORY
POD JEVIŠTĚM
« BESÍDKA
PO PŘEDSTAVENÍ
S NEJVĚTŠÍM ZNALCEM
VŠECH SCÉN
A ZÁKULISÍ PRAŽSKÉHO
NÁRODNÍHO DIVADLA
A VÝBORNÝM
VYPRAVĚČEM DAVIDEM
POSPÍŠILEM A S HERCI
JANOU PIDRMANOVOU,
RADÚZEM MÁCHOU
A PAVLOU BERETOVOU
(NA SNÍMKU ZLEVA)
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 21
Foto Antonín Fischer
Je to prosté! Koupíte si lístek do divadla, před
posledním zvoněním korzujete chodbami kolem
portrétů a bust slavných, o přestávce si dáte v bufetu chlebíčky. Po představení usednete do taxíku nebo tramvaje, spěcháte domů, cestou si ještě
s partnerem letmo povíte, jaké to bylo.
FIREMNÍ FINANCE
Klíčový vztah
k pojistníkům
Více než polovina českých pojišťoven tvrdí, že způsob, jakým nyní
komunikují se svými zákazníky, zatím neodpovídá jejich představám. Ačkoliv mají ve vlastních databázích o klientech dostatek dat,
jen desetina je už dnes dokáže efektivně využít.
íce než polovina generálních ředi-
tribučních sítí a produktových oddělení.
telů deseti největších českých po-
Pojišťovny si navíc samy uvědomují, že
jišťoven se shoduje, že způsob a četnost
nabízejí produkty, kterým jejich klienti
komunikace se svými zákazníky nestačí,
ne vždy správně rozumějí. Zákaznická
aby s nimi mohli vybudovat správný
loajalita je nicméně pro dlouhodobý
vztah a udržet jejich loajalitu. Dotazo-
úspěch pojišťoven klíčová. Ve vysoce
která se často nacházejí na různých
vaní rovněž pociťují, že tento vztah osla-
konkurenčním prostředí totiž hraje kvalit-
úložištích a nemívají vždy požadova-
buje neustále rostoucí vliv pojišťovacích
ní vztah s klienty čím dál větší roli.
nou kvalitu. Pouhá desetina českých
V
zprostředkovatelů. Jen necelá třetina reZÁKAZNICKÁ
LOAJALITA JE PRO
POJIŠŤOVNY KLÍČOVÁ
22
l
Roger Gascoigne
Partner odpovědný za služby
pro pojišťovnictví
respondentů je přesvědčena, že dostup-
spondentů pak plně souhlasí s tvrzením,
JAK VYTĚŽIT DATA?
né informace o svých klientech využívá
že jejich pojišťovna dokáže upřednostnit
Informační systémy pojišťoven dnes ob-
v maximální možné míře. Hodnota dat
potřeby zákazníka před požadavky dis-
sahují velké množství zákaznických dat,
nicméně nespočívá v jejich množství,
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
ZA NEJVĚTŠÍ RIZIKA A VÝZVY, KTERÝM
BUDOU POJIŠŤOVNY V NÁSLEDUJÍCÍCH
TŘECH LETECH MUSET ČELIT, OZNAČILO
OSMDESÁT PROCENT ČESKÝCH
RESPONDENTŮ TÉMA REGULACE.
Jak zrušit
rezervní fond?
Nový zákon o obchodních korporacích přináší uvolnění
ale ve schopnosti je analyzovat. Práce
jišťovny z ostatních zemí regionu střední
s nimi, přechod na nové technologie
a východní Evropy jsou v tomto směru op-
a sofistikované analytické metody tak
timističtější – novou regulaci chápe coby
pro pojišťovny nadále zůstávají velkou
hybatele zásadních změn ve svém podni-
výzvou.
kání jen necelých 40 procent jejich ředitelů. Postoj oslovených tak odráží obavy
REGULACE PLNĚ VYTĚŽUJE
z aktuálních regulatorních nařízení, jež
Za největší rizika a výzvy, kterým budou
chystá Evropská unie, zejména v podobě
pojišťovny v následujících třech letech
směrnice Solvency II. České pojišťovny se
muset čelit, označilo 80 procent čes-
však bojí i lokálních daňových a legisla-
kých respondentů téma regulace. Navíc
tivních změn, včetně nového občanského
70 procent českých ředitelů si myslí, že
zákoníku, či dlouhodobě nízké úrokové
právě dohled bude vyžadovat výrazné
míry a celkově špatné kondice finančních
změny v jejich podnikání. Naopak po-
trhů.
pravidel ohledně
rezervního fondu.
Dříve jej musely
vytvářet všechny
společnosti s ručením
omezeným a akciové
společnosti jako určitou rezervu na horší
časy pro krytí případných ztrát. Dnes již
zákon, až na některé
výjimky, tuto povinnost neupravuje.
Nově zakládané
Viktor Dušek
společnosti se tedy
advokát KPMG Legal
tvorbou rezervního
fondu příliš trápit
nemusejí. Nicméně
i ty založené před
rokem 2014 mohou
uvolnění předpisů
využít a povinně vytvořený rezervní fond zrušit. Nejprve
však musejí přijmout takzvaný generální opt-in, tj. musejí
se podřídit nové úpravě zákona o obchodních korporacích
jako celku a do budoucna vyloučit použití obchodního
zákoníku. Dále musejí upravit společenskou smlouvu,
respektive své stanovy a vypustit z nich ustanovení
o rezervním fondu. Jinak by platilo, že se společníci
na jeho tvorbě dohodli.
Pokud uvedené kroky učiní, mohou prostředky ze zrušeného rezervního fondu převést jinam, například do nerozděleného zisku z minulých let, nebo je dokonce vyplatit společníkům. V takovém případě ale nesmějí zapomenout dodržet
nová pravidla pro výplatu prostředků z vlastních zdrojů.
HODNOTA DAT
NESPOČÍVÁ V JEJICH
MNOŽSTVÍ,
ALE SCHOPNOSTI
JE ANALYZOVAT
O průzkumu
S tím, jak roste význam externích zprostředkovatelů, máte jako pojistitelé pocit,
že skutečně držíte vztah s klientem stále pevně ve svých rukou?
Průzkum společnosti KPMG CEE,
který volně navazuje na globální
iniciativu The Valued Insurer, probíhal
od srpna do října 2013 mezi čelními
představiteli největších pojišťoven
v České republice, Maďarsku, Polsku,
Slovensku, Slovinsku a Srbsku a zúčastnily se ho bezmála čtyři desítky
Foto KPMG
generálních ředitelů. Otázky se týkaly
především vztahu pojišťoven s jejich
zákazníky.
Česká republika
Č
Ostatní země střední a východní Evropy
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 23
Mediátor mezi stranami
Notáře si vesměs každý představuje jako vysoce seriozního džentlmena s perfektním vystupováním. Přesně takového, jakým je dlouholetý prezident Notářské komory České republiky
JUDr. Martin Foukal. I když on sám měl v mládí o svém budoucím povolání úplně jiné představy…
JUDR. FOUKAL BĚHEM
PŘEDNÁŠKY PRO
SPOLEK STUDENTŮ
PRÁV VŠEHRD
torie, kterou s oblibou hledal ve starých
Ta je nejvyšším důkazním prostředkem
vila muzika.
pozemkových knihách. Doktora Jindřicha
v případě budoucího sporného řízení před
Už na gymnáziu. Mým snem bylo stát
jsem zase vždy považoval za osobu, která
soudem. Navíc notářství ve své privátní po-
se profesionálním hudebníkem. Jeho rea-
nám při diskusích dělala potíže, protože
době nezatěžuje státní rozpočet, protože
lizace se mně ale nepovedla do té míry,
si velmi tvrdošíjně stál za svým výkladem
tuto státem garantovanou službu si platí jen
abych mohl svým blízkým garantovat jisto-
jednotlivých paragrafů, navzdory naší
ten, kdo ji potřebuje. A z tohoto příjmu stá-
tu stabilní existence a příjmu. Takže zůsta-
důrazné oponentuře. Ve finále se nicméně
tu odvádí notář daně. Chytré, ne?
lo jen u koníčku.
obvykle ukázalo, že má pravdu. Není roz-
CZECH TOP 100
Prý vás hodně ba-
hodně náhodou, že je dlouhodobě velmi
24
l
CZECH TOP 100
Jak probíhala zá-
Často vzpomínáte
platným členem Legislativní rady vlády.
sadní proměna notářství po roce
na své notářské působení v Bene-
Jsem soutěživý typ, a když jsem viděl, jak ti
1989, na níž jste měl značný osob-
šově. Proč?
dva notařinu berou vážně, jak v ní spatřují
ní podíl?
Tato zkušenost byla pro můj profesní růst
hlubší smysl, který jsem do té doby zdaleka
Už začátkem prosince 1989 se začala vy-
naprosto klíčová. Potkal jsem se tam se
nechápal, tak jsem se stále více nořil do stu-
tvářet aktivistická skupina notářů. Dodnes
dvěma výjimečnými osobnostmi, Martinem
dia a práce, abych jim mohl být rovnocen-
si pamatuji na naše první setkání ve vinár-
Šešinou, tehdy vedoucím státním notářem,
ným partnerem. Dokonce jsem v kanceláři
ně na Malé Straně. Diskutovali jsme, jak
a Miloslavem Jindřichem, jeho zástupcem.
i přespával. Až mě to pohltilo zcela a zjistil
nejlépe zařídit, aby se notářství stalo opět
Naše soudržnost a přátelství byly vytvoře-
jsem, že právě toto odpovídá mému natu-
svobodným povoláním. Tím přestalo být
ny především vzájemnou odlišností povah,
relu. Že notářství je vlastně geniální myš-
v roce 1950 jako logický důsledek tehdejší
charakterů a schopností, přitom však spoje-
lenka, spočívající v předcházení sporům
společenské situace. Naše skupina jedna-
ných do jednoho ohniska, jímž byla práce
činností, jíž se dnes říká „mediace“. Této
la s politiky, ale šlo to ztuha. Transformace
notáře. Doktor Šešina byl člověk, který po-
cestě ke smíru a kompromisu dává notář
byla totiž svázána s mnoha zákonnými
užíval zdravý selský rozum a čerpal z his-
podobu zápisu, který je veřejnou listinou.
normami, které bylo třeba přijmout.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
OSOBNOST
V této souvislosti si vzpomínám na své
první televizní vystoupení v druhé polovi-
JUDr. Martin Foukal
ně roku 1991. V Aktualitách mě tenkrát
Narodil se 4. srpna 1953 v Olomouci. Po absolvování Právnické
zpovídal Ladislav Špaček, pozdější mluvčí
fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil jako notářský čekatel
prezidenta Havla. Jeho poslední dotaz
u Státního notářství Praha-západ, jako soudní zapisovatel, jako
zněl, kdy se domnívám, že by privatiza-
státní notář v Benešově a posléze jako notář v obvodu Okresního
ce notářství měla proběhnout. Tehdy jsem
soudu Praha-východ.
vypustil do éteru, že k 1. červenci 1992.
Od roku 1993 je prezidentem Notářské komory České republiky.
Následně jsem si uvědomil moc médií.
Tuto instituci zároveň zastupuje ve Výkonné radě Mezinárodní
Pan doktor Rychetský, pan doktor Motejl
unie notářství. Řadu let byl výkonným redaktorem odborného ča-
a další mě bleskově kontaktovali a namíta-
sopisu Ad Notam.
li, že se to v tomto termínu nedá stihnout.
V roce 1999 mu prezident Rakouské republiky Thomas Klestil
Byla to pro mě skvělá odpověď, protože
propůjčil Velké stříbrné čestné vyznamenání za zásluhy.
z ní bylo konečně jasné, že to tito činitelé
Martin Foukal má syna Jana a dceru Markétu, oba se věnují umě-
disponující tehdy značnými pravomocemi
ní, zvláště hudbě. Mezi jeho největší záliby patří muzika a moto-
myslí s touto záležitostí skutečně vážně.
ristický sport.
Nakonec se odstátnění povedlo realizovat
k 1. lednu 2013. Bohudík, protože nevím,
sepisovat v takzvaně kvalifikované formě
ný zájem o poradenství a následné sepi-
jak by to po rozpadu federace dopadlo.
listiny týkající se práva obchodních společ-
sování listin, spojených s pořízením pro
ností. Soudy již tyto dokumenty nepřezkou-
případ smrti. Souvisí to s přijetím nového
mávaly po stránce obsahové, ale pouze
občanského zákoníku. Jistý nárůst agendy
kontrolovaly jejich formální náležitosti.
také registruji v úkonech spjatých s uspořá-
CZECH TOP 100
Stál jste i u zrodu
Notářské komory ČR. Čím to, že
dáním majetkových vztahů mezi manželi.
o této instituci a jejích členech se
nepíše a nehovoří, na rozdíl například od advokátů a exekutorů,
v souvislosti se skandály, trestními
stíháními a podobnými negativními jevy?
Štěstím nakonec bylo to, že mezi státními
a později zprivatizovanými notáři převažovali lidé s menšími osobními nároky,
OD SOUDU ODCHÁZEJÍ LIDÉ
VĚTŠINOU JAKO VÍTĚZOVÉ
NEBO PORAŽENÍ. OD NOTÁŘE
BY TO MĚLO BÝT VE SMÍRU
A S POCITEM JISTOTY.
telských listin kapitálových společností tak,
aby byly v souladu s ustanoveními nového
zákona o obchodních korporacích, což by
se mělo uskutečnit do poloviny tohoto roku.
CZECH TOP 100
Dostačuje
podle
CZECH TOP 100
Zmínil
jste
se
činných notářů v České republice
vání. Někteří politicky nespolehliví soudci
o poklidnějším charakteru notář-
potřebám?
byli přeřazeni na místo notáře za trest, což
ské práce. Jenže vy kupříkladu
Myslím, že ano, i v porovnání se soused-
vypovídalo často o jejich morálních kvali-
také řešíte pozůstalosti, a to přece
ními zeměmi. V horizontu zhruba jedno-
tách. Svoji roli určitě hraje i náplň práce.
není vždy selanka.
ho roku bude vhodné udělat analýzu, jak
S přímo konfliktními situacemi nepřichází-
Dědické řízení je soudním řízením před
jsou notáři vytíženi a případně rozhodnout
me do styku tak často jako advokáti nebo
notářem - soudním komisařem, který má
o upravení jejich počtu.
soudní exekutoři. Od soudu odcházejí lidé
postavení soudce 1. stupně. Výhodou je,
většinou jako vítězové nebo poražení.
že jste v civilu, bez taláru, a vaším cílem
Od notáře by to mělo být ve smíru a s po-
je pokusit se přivést účastníky k dohodě.
Notářských kandidátů je přibližně 220.
citem jistoty. Je to kus umění, aby k tomu
Máte pravdu, že je to mnohdy těžký úkol.
Studenti práv mají příležitost, aby se s no-
dokázal účastníky jednání přivést. Snad
Často vstupujete do vztahů, které jsou
tářstvím seznámili, sám přednáším na Práv-
nejlépe to vystihuje tato poučka: Soudce
po léta jitřeny různými rozepřemi. Přesto,
nické fakultě Univerzity Karlovy. Záleží
stojí nad stranami, advokát za stranami
když vezmeme v úvahu, že řádově v Čes-
na individuálním přístupu a rozhodnutí
a notář mezi stranami.
ké republice dojde k 120 tisícům úmrtím
každého jedince, jestli tuto profesi chce vy-
ročně a notáři se každým z nich musejí
konávat. Po studiu má absolvent možnost
zabývat, je počet sporů, které končí u od-
po tři roky vykonávat praxi u notáře jako
volacího soudu, minimální.
koncipient a poté je připuštěn k notářské
CZECH TOP 100
Jak byste charak-
terizoval vztah komory, v jejímž čele
CZECH TOP 100
A bude kým?
zkoušce. Ta je postavena naroveň zkoušce
stojíte již více než dvě desítky let,
Foto archiv Martina Foukala
čtem požadavků na přizpůsobení zaklada-
vašeho názoru 450 v současnosti
bez ambicí, s menší ctižádostí, tedy skromní, slušní, bez velkých kariérních očeká-
V podnikatelské sféře počítám s větším po-
Jaký druh činnosti
advokátní, justiční nebo exekutorské a je
Notářství vždy politikům nabízelo potenci-
tvoří hlavní část vaší agendy? Jsou
velmi náročná. Po minimálně dalších dvou
ál, který v něm spočíval. Nikdy to nebyl
to právě ony pozůstalosti?
letech se dotyčný může zúčastnit konkurzu
tlak, útok nebo dokonce snaha získat
Dědická řízení rozděluje předseda kraj-
na uvolněné místo notáře. V posledním
kompetence na úkor někoho jiného. Tím
ského nebo městského soudu mezi notáře
období je tato výměna opravdu intenzivní
jsme snad vzbuzovali důvěru. Význam-
na základě předem stanoveného rozvrhu,
a těší mě, že mladí notáři jsou podle mého
ným přelomem byla v roce 2001 změna
pokud možno rovnoměrně. V posledních
soudu skutečně dobře připraveni.
obchodního zákoníku, kdy notáři začali
dnech a týdnech zaznamenávám výraz-
vůči zákonodárcům a exekutivě?
CZECH TOP 100
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 25
AUTO/MOTO
Zaměřeno
na budoucnost
Značka BMW patří mezi přední světové výrobce prémiových automobilů a motocyklů a skalní příznivci si ji rovněž automaticky
spojují s kultovními vozy MINI a Rolls-Royce. O současném postavení a perspektivách automobilky nejen na tuzemském trhu jsme
hovořili s generálním ředitelem BMW Group Česká republika
Dr. Josefem Reiterem.
«ŘEDITEL BMW GROUP
ČESKÁ REPUBLIKA
DR. JOSEF REITER
stojí, jedná se však o investici, která se
v budoucnu nakonec vyplatí.
CZECH TOP 100
BMW má v Čes-
ké republice velmi dobré jméno
i mezi příznivci jednostopých vozidel. Byl jste vloni spokojený s prodejem motocyklů?
Ten je pro mě velmi zajímavým ukazatelem celkového rozvoje ekonomiky
státu. Motocykly jsou v České republice
v současné době poměrně luxusním zbožím a do značné míry odrážejí kupní
potenciál zdejších obyvatel. Podívám-li se na loňské výsledky značky BMW
Motorrad, která v produkci luxusních
« MODEL I3 JE VARIACÍ
AUTOMOBILKY
NA TÉMA ELEKTRICKÉHO
POHONU
CZECH TOP 100
Jak hodnotíte loň-
ský rok z hlediska prodeje vozů
motocyklů představuje absolutní světovou
špičku, řekl bych, že Česká republika si
stojí v rámci Evropy opravdu dobře. A letošní rok by mohl být ještě lepší, ostatně
běhu uvedeme na trh hned několik velice
to naznačily i výborné prodejní statistiky
zajímavých novinek.
v prvních dvou letošních měsících.
BMW a MINI na českém trhu?
CZECH TOP 100
Jak čeští zákazní-
Prodeje v prémiovém segmentu byly do-
ci reagovali na technicky převrat-
slova jako na houpačce a nakonec za-
ný model BMW i3?
znamenaly meziroční pokles o více než
V současné době máme asi 30 objed-
pět procent oproti roku 2012. Za této
návek na nové BMW i3, což považuji
situace se nám podařilo zvýšit tržní po-
za velmi pozitivní ohlas. Jestli se nepletu,
díl značky BMW na českém trhu na his-
přibližně stejný počet elektromobilů byl
torické maximum, což já osobně pova-
zaregistrován v České republice za celý
žuji za obrovský úspěch. Celkem jsme
loňský rok. S BMW i3 jsme rozhodně
vloni zaregistrovali 3730 nových BMW
na správné cestě. Pokud nedokážeme
a naše společnost BMW Group prodala
s tímto vozem prolomit ledy, pak je ne-
4094 osobních automobilů, včetně 360
prolomíme nikdy! S modelem i3 přináší
vozů MINI a 2 modelů Rolls-Royce. Loň-
značka BMW nový pohled na téma elek-
ský rok byl tedy pro nás nesmírně úspěš-
trického pohonu, který dle mého soudu
ný, když se nám podařilo obhájit vedoucí
zaznamená v blízké budoucnosti nebýva-
postavení v prodeji prémiových vozů.
lý boom a příliv nové klientely. Vývoj elek-
O to více optimisticky naladěni jsme
trických vozů a naše pionýrské postavení
vstoupili do roku letošního, v jehož prů-
v tomto segmentu nás pochopitelně něco
26
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CZECH TOP 100
Vraťme se k no-
vinkám letošního roku. Nedávný
TAKÉ V ČESKÉ
REPUBLICE SE ZVYŠUJE
POPTÁVKA PO
MOTOCYKLECH BMW
«
Byl velmi zajímavý a dost nás prověřil.
autosalon v Ženevě naznačil, že se
mají milovníci značek BMW, BMW
i a MINI opravdu na co těšit.
Jak jsem již naznačil, i nadále bychom
si chtěli v České republice udržet vedoucí pozici v prémiovém segmentu trhu
«NA ŽENEVSKÉM
AUTOSALONU SE
V PREMIÉŘE PŘEDSTAVILO
I BMW M4 COUPÉ
a jsem přesvědčen, že se nám to podaří,
neboť pro rok 2014 máme připraveno
skutečně mnoho zajímavých novinek.
Již za několik dnů začneme prodávat
nové modely BMW řady 2 Coupé, velmi
atraktivní BMW řady 4 Cabrio a revoluční sportovní model BMW i8 s plug-in hybridním pohonem, který bude pro
nás takovou vlajkovou lodí v komunikaci
značky na zdejším trhu. O nové BMW
i8 je velký zájem, již dnes máme dlouhý
LOŇSKÝ ROK BYL PRO NÁS NESMÍRNĚ ÚSPĚŠNÝ,
KDYŽ SE NÁM PODAŘILO OBHÁJIT VEDOUCÍ
POSTAVENÍ V PRODEJI PRÉMIOVÝCH VOZŮ.
seznam zákazníků. Opravdovým milovníkům sportovní jízdy nabídneme nové
modely BMW M3 Sedan a BMW M4
Coupé. Velmi významnou novinkou jsou
rovněž Cran Coupé čtyřkové řady, BMW
X4 a kompaktní crossover BMW 2 Active
nové MINI se opravdu povedlo, je pře-
Během uplynulých let jsme analyzovali její
Tourer, který se na začátku druhého po-
vratné v mnoha detailech, má vynikající
kvalitu, zejména v Praze, protože ta je
loletí představí s novou generací motorů
pohonné jednotky, propracovaný interiér
v rámci České republiky pro nás nejdůleži-
BMW TwinPower Turbo, včetně revoluč-
a poskytuje doslova povznášející požitek
tější a vlastně i nejvýznamnější z hlediska
ního zážehového tříválce s výkonem 136
z jízdy.
celkových prodejů. A dospěli jsme k závěru, že musíme v hlavním městě poněkud
změnit prodejní strategii. To jsme také
udělali. Jistě jste si všimli, že zde máme
několik nových autorizovaných prodejců,
například Stratos Auto, CarTec Praha,
a od října loňského roku reprezentativní prodejní a servisní centrum Renocar
v Čestlicích. V modernizaci naší prodejní
sítě v Praze nadále pokračujeme a troufám si říci, že ve třetím čtvrtletí letošního
roku bude naše prezentace na opravdu
světové úrovni. Zbrusu nové obchodní zastoupení jsme otevřeli rovněž v Olomouci
a výrazně jsme zvýšili kvalitu námi nabízených služeb u prodejců v Karlových Varech, Liberci a v Brně. Takže, když to shr-
koní. Posledně jmenovaným automobilem
Prodejní úspěchy
nu, v rozvoji sítě BMW v České republice
jsou těsně svázány s kvalitou na-
jsme udělali opravdu velký krok a stejně
bízených prodejních a servisních
tak ve snaze nabízet našim zákazníkům
konkurenty, mimo jiné i s odvěkým riva-
služeb. Můžeme v letošním roce
služby zaměřené na budoucnost.
lem, značkou Mercedes-Benz. Model 2
očekávat další pozitivní posun
Active Tourer se může pochlubit nejen
v úrovni vaší prodejní sítě?
vstupujeme do zcela nového segmentu,
v němž se budeme poměřovat s mnoha
«
HATCHBACKY MINI
JSOU UŽ VPRAVDĚ
KULTOVNÍ ZÁLEŽITOSTÍ
CZECH TOP 100
ANTONÍN MATĚJKA
A PETR DUFEK
atraktivním designem, ale i velmi prostorným a variabilním interiérem, který ocení
zejména lidé s aktivním životním stylem.
Tento vůz se ještě do konce roku objeví
s inteligentním pohonem všech kol BMW
xDrive. A samozřejmě bych nechtěl zapomenout na novou generaci hatchbacků
MINI, jejímuž vývoji jsme věnovali oprav-
Foto BMW
du mimořádnou pozornost. Uvědomovali
jsme si, že modernizace tohoto kultovního skvostu musí být nesmírně uvážlivá,
s ohledem na zachování jeho celkového
charakteru a jeho tradici. Musím říci, že
«NOVÉ BMW X3
OBSTOJÍ I V NÁROČNÉM
TERÉNU MIMO
ASFALTOVÉ SILNICE
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 27
MEDICÍNA
Chceme pomáhat
Na světovém i českém trhu se objevují stovky, tisíce značek globálních firem, nabízejících produkty zaručeně prodlužující život,
krásu, zdraví. Je to obrovský byznys, v němž se sotva orientují
i odborníci. Ryze česká společnost Juwital s.r.o. se ani v nejmenším nesnaží manipulovat vědomím spotřebitelů, lákat je na prázdné slogany a nesplnitelné sliby všeho na všechno. Její ředitelkou
a jednatelkou je Eva Andrsová.
ředitelko,
cílové skupiny - především podniků.
jakou filozofii staví vaše společ-
Pozitivní výsledky se potvrzují v praxi
nost proti konkurenci nadnárod-
v nejnáročnějších podmínkách.
CZECH TOP 100
Paní
«EVA ANDRSOVÁ,
ŘEDITELKA
A JEDNATELKA
JUWITAL S.R.O.
ních koncernů?
CZECH TOP 100
Například?
nosti na čtrnáctiletou tradici výzkumu
Antisept Juwim Gel účinně pomáhal při
v oblasti imunomodulace. Každý náš
ošetřování raněných při přírodních ka-
produkt prochází náročným výzkumem
tastrofách, například při záchranných
a vývojem. Výrobky jsou koncipovány
pracích po ničivé tsunami na Srí Lan-
ve spolupráci s renomovanými výzkum-
ce. Za tento produkt jsme v roce 2010
nými pracovišti a předními odborníky
získali od mezinárodní organizace Me-
tak, aby se co nejvíce přiblížily poža-
dicina Alternativa vyznamenání Gold
davkům individuálního řešení potřeb
Award, ocenění Medicina Alternativa,
PŘÍPRAVKY, VYRÁBĚNÉ SPOLEČNOSTÍ
JUWITAL, JSOU
URČENY ŠIROKÉMU
SPEKTRU UŽIVATELŮ
«
Vznikli jsme v roce 2003 v návaz-
dále ocenění Řádu Maltézských rytířů
a první cenu v kategorii zdraví nadace
prince Charlese - Cena zdraví a bezpečného životního prostředí.
CZECH TOP 100
Pokud si pama-
tuji, o tom se v médiích nepsalo
a nemluvilo.
Právě tak se nepsalo o tom, že Juwital
byl po 43 letech první českou firmou,
která spolu s dalšími šestnácti společnostmi získala mezinárodní ocenění
Actualidad - Za úspěchy managementu
a kvalitu výrobků. Ale pro nás není důležité, jak moc se hovoří o našich diplomech, uznáních a oceněních, k nimž
každý rok nějaké přibývá. Máme
z nich radost, ale nikterak nezvyšují
naše sebevědomí. Víme, že podstatné
na naší práci je to, že pomáhá lidem.
Celá naše firma to bere jako základní
a neopominutelnou motivaci.
CZECH TOP 100
Ale cílem každé-
ho podnikání je přece dosažení
zisku!
Ale ne zisku za každou cenu. Možná jsme trochu konzervativní, možná
jsme příliš opatrní, možná jsme málo
agresivní, ale nemohli bychom usnout,
kdybychom pustili na trh produkt s pochybným účinkem. Krátké peníze zkrátka nebereme.
28
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
i útulkům pro opuštěná zvířata, zoologickým zahradám i jednotlivcům.
CZECH TOP 100
To ovšem vypa-
dá, že jste obrovský kolos s miliardovým obratem.
Naopak, to vypadá na seriózní firmu,
která si získává postavení na trhu účinky
a pověstí svých výrobků bez nabubřelé
propagace. Když soused sousedovi řekne: „To mi opravdu pomohlo!“, je to víc
než reklama v televizi. Ne náhodou si
také část naší produkce objednávají pro
ventivní aplikaci i při podpoře léčení
ment se značkou Juwital tak pes-
nemocných. Určitě nechcete, abych vy-
trý?
jmenovala všechny produkty, které před-
Je tak pestrý, nakolik stačily náš vlastní
stavujeme na www.juwital.cz.
SPOLEČNOST
ZAMĚSTNÁVÁ TAKÉ
TĚŽCE INVALIDNÍ
PRACOVNÍKY
«
Proto není sorti-
CZECH TOP 100
aby splnily svoji povinnost, stanovenou
zákonem číslo 435/2004 Sbírky, o zaměstnanosti. Určitě by neutrácely peníze
vývoj, výzkum, výroba a distribuce. Více
než dvacet let se především zabýváme
své zaměstnance stále častěji podniky,
za něco, čemu nevěří.
CZECH TOP 100
Naši čtenáři jsou
výzkumem a vývojem přípravku pro
internetově gramotní, určitě se
podporu imunitního systému. Výsledkem
v nich zorientují. Vysvětlete, proč
v konkurenci obstojíte?
je originální produkt - ověřený prepa-
je vaše společnost členem Aso-
Jsme česká firma a věříme tomu, že
rát Juwim. Jeho účinnost je podložena
ciace zaměstnavatelů zdravotně
český zákazník dá přednost kvalitnímu
mnoha studiemi i praktickými výsledky.
postižených. Není to jen reklam-
českému produktu. Ale je nám také jas-
Všechny naše humánní a veterinární vý-
ní tah?
né, že konkurenci odoláme nejen tradi-
robky ho obsahují.
Opět to navazuje na naši filozofii, kte-
cí, ale především neustálým vědeckým
CZECH TOP 100
rou je pomáhat. Jsme společensky odpovědná firma. Zaměstnáváme 33 těžce
dobných firem vyrábíte i vete-
invalidních zaměstnanců, pomáháme
rinární přípravky a prostředky
neziskovým organizacím, ústavům soci-
na ochranu rostlin. Je to vedlejší
ální péče, léčebnám pro postižené - ale
tedy,
že
vývojem a výzkumem. Je to nekonečPREPARÁTY
PŘEDEVŠÍM POSILUJÍ
IMUNITNÍ SYSTÉM
U LIDÍ VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
«
Na rozdíl od po-
CZECH TOP 100
Věříte
ná, věčná, náročná, ale jediná cesta
ke konkurenčně schopnému produktu.
A na tom nemůžeme nikdy šetřit.
ANTONÍN FISCHER
produkt?
V žádném případě. Tyto výrobky procházejí vlastním vědeckým vývojem,
jsou registrovány Ústavem pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským v Praze.
CZECH TOP 100
Vraťme se k vaší
práci pro člověka, k tabletám,
kapkám,
rozpustným
práško-
vým směsím. Komu jsou určeny?
Nacházejí uplatnění v preventivních,
ozdravných i ochranných pitných programech především v podnicích, ale
pomáhají i dětem ve školkách a školách,
dospělým i seniorům. Ještě podstatnou
informaci: Juwim je přírodní směsí nukleotidů, aminokyselin, krátkých, středních
i dlouhých řetězců bílkovin a stopových
prvků, která prokázala účinnost při podpoře zdraví lidí všech věkových kategorií. Samotný, či v kombinaci s dalšími
Foto Juwital
bioaktivními látkami je schopen výrazně
podporovat tvorbu bílé krevní složky.
To přirozenou cestou zajišťuje správnou
funkci organizmu, pomáhá udržovat imunitní systém v optimální hladině při pre-
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 29
OSOBNOST
Moderní přístroje nejsou
v nemocnici všechno
Přímo geometrickou řadou přibývá těžce nemocných, u kterých byl diagnostikován diabetes.
Jedním z pracovišť, kde je vrací do života, je i ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec
Králové a její septické oddělení, které vede MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Zeptali jsme se ho,
čím si vydobylo tak skvělou pověst.
CZECH TOP 100
Jak se vám studo-
valo na Karlově univerzitě?
Určitě vzpomínám na spolužáky a kamarády. Stýkáme se dodnes. První roky
byly hodně teoretické. Anatomii nám
přednášel profesor Doskočil, což byla
významná osobnost. Laskavý a moudrý
muž, který látku dokázal podat tak, že
jsme se jí učili snadněji, než bychom
očekávali. Člověk si ale také vybavuje
toho, kdo ho naučil v praxi to pravé
chirurgické řemeslo. Za všechny chci
jmenovat doktora Františka Šimona
z Kolína, který již bohužel zemřel. Ten
mně pomohl přenést teoretické znalosti
do praxe s použitím takzvaného zdravého selského rozumu a také měl velmi
lidský přístup ke kolegům i pacientům.
CZECH TOP 100
Kdy jste se rozhodl
pro ortopedii?
úvodem
přístup k pacientovi, dá se praktikovat
stručně představit hradeckou ne-
jak v Praze, tak i na obvodě v horách,
mocnici?
protože to je jeden z nejdůležitějších
Fakultní nemocnice Hradec Králové se
aspektů. Kvalita medicíny bývá posuzo-
dynamicky rozvíjí. Postavila se řada
vána podle toho, zda nemocnice zahrne
nových budov, funguje zde významná
pacienta různými nejmodernějšími způ-
mě zaujala traumatologie pohybového
spolupráce jak s Lékařskou fakultou, jež
soby vyšetření. Pracoviště vybavené nej-
ústrojí v podání profesora Zemana.
je součástí Karlovy univerzity, tak s Vojen-
progresivnějšími diagnostickými přístroji
Po škole jsem byl zaměstnán v nemoc-
skou lékařskou fakultou v rámci Univerzity
a odborníky s moderními léčebnými me-
nici v Rychnově nad Kněžnou na orto-
obrany. Působili zde průkopníci moderní
todami je sice důležité, ale někdy chybí
pedicko-traumatologickém oddělení. Za-
medicíny v naší zemi, zakladatelé neu-
osobní přístup, což není dobře.
bývali jsme se jak ortopedií, tak úrazy
Můžete
rochirurgie, kardiochirurgie a dalších
oborů včetně ortopedie. Nemocnice patří
ODDĚLENÍ SEPTICKÉ
ORTOPEDIE FN
HRADEC KRÁLOVÉ
SE SPECIALIZUJE NA
LÉČBU SYNDROMU
DIABETICKÉ NOHY
«
CZECH TOP 100
V průběhu studia řada z nás ve volném
čase docházela na různá chirurgická
pracoviště. Já praktikoval u profesora
Pirka na kardiochirurgii nebo na Karlově náměstí na všeobecné chirurgii, kde
pohybového ústrojí. Pak jsem tři roky
CZECH TOP 100
Chtěl jste být dok-
strávil v Kolíně a od roku 2003 pracuji,
k největším v České republice. Jsou zde
torem od malička?
ač původem Pardubák, v Hradci Králo-
zastoupeny prakticky všechny obory
Rodiče říkají, že jsem chtěl, ovšem já si
vé na ortopedické klinice.
s odborníky, kteří jsou srovnatelní s kapa-
to moc nepamatuji. Ve čtyřech letech jsem
citami jinde, a to i v evropském měřítku.
prý běhal s kufříkem a krmil lidi Celasko-
CZECH TOP 100
Když jste zde na-
nem. Postupně, jak přišel nástup počítačů,
stoupil, zamířil jste rovnou na sep-
Dá se tedy dělat
mě ale uchvátila technika, a proto jsem
tické oddělení ortopedie?
kvalitní medicína i mimo hlavní
vystudoval gymnázium se zaměřením
Ne, prošel jsem všemi ostatními odděle-
město?
na matematiku a fyziku. Nakonec jsem
ními: všeobecné ortopedie, aloplastik –
Otázkou je, co si představujete pod tím-
se stejně vrátil k medicíně, ale je fakt, že
to znamená kloubních endoprotéz, naší
to pojmem. Pokud zohledníme celkový
i ortopedie má k technice docela blízko.
jednotkou intenzivní péče a oddělením
CZECH TOP 100
30
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
dětské ortopedie. Roku 2007 jsem byl
jmenován vedoucím septického odděle-
MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
ní. Od minulého roku jsem zástupcem
Narodil se 9. října 1972. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univer-
přednosty pro školství a výzkum.
zity Karlovy v Praze. Rovněž absolvoval základní a instruktorský
kurz Advanced Trauma Life Support v britském Nottinghamu.
Co si pod septic-
Pracoval na ortopedicko-traumatologických odděleních nemocnic
kou ortopedií můžeme představit?
v Rychnově nad Kněžnou a Kolíně. V současnosti působí jako ve-
Je to podobor ortopedie, věnující se lé-
doucí lékař oddělení septické ortopedie a zástupce přednosty pro
čení infekcí pohybového ústrojí – kloubů
vědu a výzkum na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec
a kostí. Intenzivně se zabýváme infek-
Králové. Coby odborný asistent zároveň přednáší na Lékařské fa-
cí kloubních endoprotéz, což je jedna
kultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
CZECH TOP 100
z nejzávažnějších komplikací této operace. Naše pracoviště je výjimečné tím,
mu diabetické nohy, tedy choroby, která
může vést až ke ztrátě končetiny.
CZECH TOP 100
Lákalo vás dělat něco nového, co
PRACOVIŠTĚ VYBAVENÉ
NEJPROGRESIVNĚJŠÍMI
DIAGNOSTICKÝMI PŘÍSTROJI
JE SICE DŮLEŽITÉ, ALE NĚKDY
CHYBÍ OSOBNÍ PŘÍSTUP.
že se také specializuje na léčbu syndro-
Kolik takto orien-
tovaných pracovišť v České republice je?
Z hlediska rozsahu prováděných ope-
předtím ještě nikdo nezkusil?
O mém zařazení na septické oddělení
rozhodl tehdejší přednosta kliniky docent
Karpaš. Na začátku jsem to bral jako
dočasnou zkušenost. Pozice vedoucího
oddělení mně však umožnila řadu věcí
změnit a společně s celým kolektivem oddělení začít něco smysluplného vytvářet,
račních výkonů podle informací od diabetologů žádné. Máme pacienty z celé
republiky. Pohled na operační léčbu
diabetické nohy se mění rychleji v Evropě než u nás. Empirická zkušenost byla
taková, že selhávaly tradiční operační
pracujeme s odbornicí na mikrobiologii,
že se mi již od rozdělané práce nechtě-
která se zabývá problematikou kostních
lo odejít. Její množství se však neustále
infektů. Kooperujeme rovněž s angiology
zvětšuje. Vedle činnosti na oddělení učím
a intervenčními radiology ohledně úprav
také naše i zahraniční mediky, s kolegy
cévního zásobení. To vše je nezbytný
publikujeme články v odborných časopi-
předpoklad k tomu, aby se léčba dařila.
sech, přednášíme. Vlastním ale i licenci
postupy. Na rekonstrukční a preventivní
lékařské komory na urgentní medicínu.
operační výkony se většina odborníků
CZECH TOP 100
Kdy jste s opera-
Už jedenáct let sloužím u záchranné
cemi začali?
služby, dělám zdravotní dozor na spor-
Na septické oddělení jsem jako vedoucí
tovních akcích, zejména při motokrosu.
lékař v roce 2007 nastupoval s tím, že
propojenost s diabetologií zde fungovala
CZECH TOP 100
Nemocnice, zách-
již v předešlých letech. S rekonstrukčními
ranka a ještě studium. Máte vůbec
operacemi jsme začali v roce 2008. Prv-
nějaký volný čas?
ní pacient pocházel ze západních Čech.
Moc ne, ale snažím se ho využít zejména
V místě bydliště mu byla indikována am-
pro rodinu. S manželkou máme čtyři děti
putace v bérci, s čímž se nechtěl smířit.
a každé z nich má do jisté míry jiné poža-
Podařilo se nám končetinu zachránit a pa-
davky. Skloubit vše bývá často náročné,
cient je dodnes bez obtíží. To byl takový
ale na otázku, jak se mám, odpovídám,
odrazový můstek k dalším případům.
že manželka říká, že jsem šťastně ženatý.
A mohu říci, že má jako vždy pravdu.
CZECH TOP 100
právě
plikací bylo významné. Když jsem byl
na kongresu v USA, pořídil jsem si k to-
septickém
jste
zůstal
oddělení?
JIŘÍ HÁJEK
V PRACOVNĚ BĚHEM
PŘÍPRAVY NA DALŠÍ
OPERAČNÍ VÝKON
«
dívala skrz prsty, protože procento kom-
na
Proč
muto tématu hromadu literatury. S kolegy
jsme začali jednotlivé metody aplikovat
a zkoušet. Postupně se začaly osvědčovat
a rozvíjet. K operační léčbě diabetické
nohy je potřeba přistupovat komplexně:
ze zorného úhlu kompenzace diabetu,
Foto archiv
léčby infekce či nedokrvení, takže potřebujeme okolo sebe spoustu dalších
kolegů z jiných oborů. To nám prostředí
Fakultní nemocnice umožňuje zejména
v rámci Diabetologického centra. Spolu-
«MUDR. KUČERA
SE VĚNUJE TAKÉ
PŘEDNÁŠKOVÉ
ČINNOSTI
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 31
SPORT
Dívka se zlatým knírkem
Mezi snowboardisty je prý pořád legrace. Před pár lety k ní dívka z Vrchlabí přispěla tím,
že si před startem pod nos namalovala černý knírek. Závod se povedl. Od té doby se svým
knírkem mezi soupeři proslavila. A když ho Eva Samková na olympiádě v Soči pozlatila,
zná ho už celá republika.
a na podzim. V zimě se o něj bude starat moje ségra Jana.
CZECH TOP 100
Dočetl jsem se, že
jste si na lyže stoupla ve dvou letech a v sedmi už na prkno. To je
dáno rodinnými tradicemi nebo
jen tím, že jste z Vrchlabí?
Mamka je z Litoměřic a taťka z Kutné
Hory, do Vrchlabí přišel v osmé třídě,
kdy se tam přestěhovala celá rodina.
A máma se v pětadvaceti rozhodla,
že chce na hory, tak si našla na nich
práci. Nejsou to tedy rození horalové,
ale chovají se tak a i tak žijou. Maminka vzpomíná, že ve dvou letech jsem
do toho sama hupsla, když jsem viděla
ostatní kolem sebe, a jezdila jsem prý
docela normálně. Když jsem byla malá,
tak prkno bylo u nás novinkou, to byla
moje velká výhoda. Přišla jsem k němu
v dobrým věku. Kluci, kterým je teď přes
«
EVA SAMKOVÁ
SE ZLATOU
OLYMPIJSKOU
MEDAILÍ ZE SOČI
Jiří Raška, hoke-
To asi ne. Zvíře zvládnu a udržím se,
třicet, na něm začali ve čtrnácti a já
jisté, Aleš Valenta a Eva Samková.
ale že bych nějak skvěle jezdila... Něco
v šesti nebo sedmi, takže závodíme
Dostala jste se do dobré společnos-
skočím, ale nikdy jsem nějak extra ne-
vlastně stejně dlouho, i když jsou o tři-
ti českých vítězů zimní olympiády.
trénovala.
náct let starší.
CZECH TOP 100
Jak se v téhle společnosti cítíte?
Opravdu jsem netušila, že je nás tak
CZECH TOP 100
Jak se váš nový
CZECH TOP 100
Jaké to je, mít obě
málo. Řekli mi to až po vítězství v Soči.
společník jmenuje?
nohy spoutané na jednom místě?
Nejsem žádný sportovní teoretik. No, je
Pepin. Věnovaly mně ho město Vrchlabí
Já si takhle líp užiju oblouk. Navíc snow-
to prima.
a Sportovní klub Spartak Vrchlabí. Je
board, který teď mám, je skvělý.
CZECH TOP 100
Ale když jste na
vrchlabském náměstí před davem nadšených fanoušků dostala
za odměnu vlastního koně, byla
jste dojatá možná víc, než v Soči
při přebírání zlaté medaile. Proč?
KDYŽ MNĚ DÁVALI ZLATO, BYLO TO
ÚPLNĚ FAJN, VŠICHNI JSME ZPÍVALI
HYMNU, ALE KDYŽ JSEM DOSTÁVALA
KONĚ, ROZBREČELA JSEM SE.
Koně jsem od dětství měla ráda. Vždycky jsem k nim chtěla chodit a v páté tří-
mu pět let, takže je ještě docela mladej.
dě jsem konečně našla stáj, v níž to bylo
Mám ho teď ustájenýho přes zimu v Zá-
Je z dobrýho materiálu, vnitřek je dřevěnej
možný. Teď jsem poprvé dostala svého
rybech u Brandýsa nad Labem.
a vnějšek karbonovej. Do minulý sezony
CZECH TOP 100
Myslíte si, že jste
dobrá jezdkyně?
32
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CZECH TOP 100
Jak si ho při va-
mám švýcarský. Má odlišný tvar, vypadá
šem časovém vytížení užijete?
trošku jako vrata, je rovnější. Je to kvůli
Za první dva týdny jsem naštěstí za ním
tomu, aby mělo větší rádius, já potřebuju
zvládla už třikrát zajet. Hlavně se budu
alespoň osmnáctimetrový, běžně je osmi-
snažit vozit se na něm na jaře, v létě
metrový. Díky tomu jede rychle a nevlní se
Foto ČTK a Jiří Křenek
mi v dětství nezdálo…
Jak se to pozná?
jsem jezdila na českejch prknech, teď
vlastního koně. Splnil se mi dávný dětský
sen. O zlatých olympijských medailích se
CZECH TOP 100
jako had. Máme taky jinak zbroušený hrany. To je hrozně poznat. Skluznice je celá
Eva Samková
černá, protože grafitová je nejrychlejší.
Narodila se 28. dubna 1993 ve Vrchlabí. Ve dvou letech si stoupla na lyže a v sedmi na snowboard. Původně se věnovala fre-
CZECH TOP 100
Děláte si na něm
estylu, ale po zlomeninách nohy a ruky přešla v roce 2008 na
něco sama nebo na to máte lidi?
snowboardcross. Od té doby se stala třikrát juniorskou mistryní
Dřív jsem si ho mazala sama jako šílená.
světa (2010, 2011 a 2013), vybojovala stříbro na X-Games 2014
Tenhle rok jsme zaměstnávali tři servisáky,
v coloradském Aspenu a zlato na Zimních olympijských hrách
jednoho kanadskýho a dva český. Kluci se
2014 v Soči. Kromě toho vyhrála čtyři závody světového poháru
střídají a makaj na něm už celý podzim.
ve snowboardcrossu. Závodí za Duklu Liberec, trenéry jsou Ma-
Ono se musí promazávat, než se jde vů-
rek Jelínek a Jakub Flejšar. Ráda jezdí na koni, hraje na saxofon
bec na sníh.
a na bicí. Absolventka gymnázia ve Vrchlabí studuje na vysoké
škole v Praze. Poznávací znamení: namalovaný knírek!
kilometrů
spolykáte během tréninku?
Ty jó, to se nedá takhle říct. Někdy jste
na soustředění, kde máte jenom skoky
nebo jenom sjezdovku, někde zase jenom
kousek trati. Takže třeba pořád dokola pilujeme start, ani nepoužíváme vlek. Pak
toho víc našlapeme, než najezdíme.
CZECH TOP 100
Odborníci během
ZÁVODY VE SNOWBOARDCROSSU JSOU
DIVÁCKY VELMI
ATRAKTIVNÍ
«
Kolik
TOMÁŠ VANĚK
Z TOYOTY CZECH
REPUBLIC PŘEDAL
EVĚ SAMKOVÉ JMENOVÁNÍ AMBASADORKOU
MODELU AYGO
«
«
CZECH TOP 100
vždycky. Druhej den jsem zvládla jenom
CZECH TOP 100
Nerozhodilo vás to?
poslední jízdu, tedy jednu ze tří. Padala
Jo, rozhodilo, první den byl strašnej. To
jsem kvůli tomu, že jsem to sice udělala
jsem byla fakt naštvaná. Nazítří jsem byla
správně, ale měla jsem větší rychlost než
spíš beznadějná. Bohudík to nakonec vy-
ostatní a přelítala jsem skoky. Pak se to
šlo.
zlepšovalo. Ale to bylo i tím, že trať postupně upravovali, protože to nevycházelo nikomu.
CZECH TOP 100
Oddechla jste si,
když jste se dozvěděla, že vaše
největší konkurentka Lindsey Ja-
přenosů z olympiády upozorňo-
cobellisová
vali, že váš styl je od soupeřek
do finále?
odlišný. V čem spočívá podle vás
Neřešila jsem to, protože na to ani nebyl
vaše největší přednost?
čas. I bez ní to nebylo jednoduchý. Hlav-
Celkově jsem hypermobilní, mám vý-
ně jsem se potřebovala dostat po začátku
bornej rozsah pohybu. Můžu jít v dřepu
dopředu, aby to bylo víc v klidu, abych se
na doraz, to mně nedělá problém. Po-
s někým nepřetahovala. Samozřejmě, po-
měrně dobře dokážu reagovat na to, co
dle toho, jak vyšla kvalifikace, mně Lind-
mně říkaj trenéři. Nejdůležitější je, že oni
sey měla být asi nejblíž. Možná se ještě
věděj, jak se to má dělat správně a co já
potkáme na příští olympiádě v Pchjong-
kazím. Kdybych je neměla, tak takhle v ži-
čchangu.
vůbec
nepostoupila
votě nejezdím.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
A to pružení v ko-
Jste emotivní?
Třeba jsem brečela, když mně dávali
lenou, v němž tak vynikáte?
koně. Ale když mně pověsili na krk me-
To je přesně o tom, že já umím maximální
daili, tak ne. Spíš pláču, když mně něco
rozsah. Jenže ta, co byla v Soči druhá, je
nejde, když jsem na sebe rozzlobená.
zase o hlavu větší, takže ona disponuje
sice polovičním rozsahem, ale v porov-
CZECH TOP 100
Jste půvabná sleč-
nání se mnou je to stejný, protože jsem
na a přitom jste byla už několikrát
menší. Takže potřebujete bejt vysokej
pořádně rozbitá, více než rok jste
a současně mít nízko těžiště. Na olympiá-
nezávodila. Jaký to mělo na vás
dě se navíc sešlo několik faktorů. Už delší
vliv?
dobu jsem podávala stabilní výkony, trať
Přetrhla jsem si tenkrát křížový vaz. Zase
nám seděla, protože byla poměrně těžká
jsem ale mohla s klidem odmaturovat,
a bylo tam hodně věcí na maximální se-
takže jsem nemusela vůbec přerušovat
šlapy, kde já ostatním mohla ujet. Maxi-
gympl ve Vrchlabí, fungovala jsem nor-
mální sešlap, to je maximální dřep na sko-
málně čtyři roky. Díky úrazu jsem také
ku, abyste neletěl daleko vzduchem. Taky
začala víc posilovat, jsem silnější. Vypa-
vyšlo mazání, jelo to jako blázen.
dá to, že to mělo jenom kladný dopad
na moje ježdění.
CZECH TOP 100
Pokud si ale pa-
matuji, tak jste s sebou na trénin-
CZECH TOP 100
Hledal jsem vaše
cích párkrát praštila…
fotky na sněhu a místo nich jsem
Asi stokrát. První tréninkový den jsem
našel seriál v plavkách. Proč jste
nedojela ani jednou. To jsem spadla
ho nafotila? Zase nějaká recese?
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 33
SPORT
Já nevím, tyhle věci neřeším. Požádali mě
Na vaší webové
Evropskýho poháru, protože to ode mě
o to, řekla jsem v pohodě, ale tyhle fotky
stránce je napsáno: Vítejte u nej-
nikdo nečekal. Před Soči přišly větší tlak
zbytečně nikde nevystavuju.
rychlejší holky vesmíru. Jak jste
a větší očekávání lidí. Od mala jsem ni-
CZECH TOP 100
kdy nesnila o olympiádě. Až poslední
na to přišla?
To napsal můj manažer, takže to asi
příjemné, když se líbí. Na sním-
bude pravda. On to ví líp. Mně se to do-
cích vypadáte moc dobře!
cela líbí. Třeba jsou nějaký mimozemšťa-
To jo, ale nemusím se líbit půlce národa!
ni, kteří dělají kros.
ZA VOLANTEM
TOYOTY AYGO PŘI
PREMIÉŘE
NA ŽENEVSKÉM
AUTOSALONU
«
Ale každé ženě je
CZECH TOP 100
Mně stačí, když se líbím kámošům.
rok, dva jsem nad tím začala uvažovat,
že by to bylo hezký. Ale na startu jsem
nebyla nervózní a z mého pohledu to
bylo stejný jako nějakej svěťák. Když
mně dávali medaili, fajn, všichni jsme
zpívali hymnu, ale když jsem dostávala
knír-
koně, rozbrečela jsem se. Ale chápu,
ku se už mluvilo hodně. Co vás
že když někdo absolvuje padesát kiláků
na ten nápad přivedlo?
na běžkách a udělá výsledek, tak je to
To byla jenom sranda. S polským ka-
něco docela jinýho. Já dřu v tréninku,
marádem, závodníkem, kterej si nechal
abych si pak užila jízdu. Ale oni při ní
narůst knírek jako skokan Adam Maly-
dřou možná ještě víc než v tréninku.
CZECH TOP 100
O
vašem
sz, jsem se jednou hecla. To bylo v roce
2011. Od tý doby si to maluju vždycky
CZECH TOP 100
na finále, na kvalifikace ne.
Máte už vymyšle-
no, kam medaili uložíte?
Zatím ji tahám s sebou, protože ji pořád
CZECH TOP 100
Je
mezi
snow-
někdo chce vidět. Doma nemám žádnou
boardisty pořád velká legrace?
Jo, je to docela zábavný. Hlavně, když
se vyhrává.
CZECH TOP 100
Myslíte,
že
se
kvůli vám vaše disciplína teď stane populárnější?
Snowboarding už docela populární je.
Jenže ne přímo jako sport, člověk si pro-
vitrínu, kde bych ji vystavila.
UŽ SE OBJEVILI TAKOVÍ, KTEŘÍ
MĚ VYZÝVAJÍ, ABYCH MEDAILI
KVŮLI UKRAJINĚ VRÁTILA.
JÁ SI ALE MYSLÍM, ŽE BY TO
NIČEMU NEPOMOHLO.
stě vezme prkno a jde si zajezdit. Jinak
CZECH TOP 100
Byli rodiče s vámi
v Soči?
Ne, ono by to bylo i finančně hodně náročný. Olympiádu, stejně jako svěťáky,
sledovali v televizi. Se mnou nejezdí,
nemají na to čas, pracujou.
CZECH TOP 100
Od loňského pod-
snowboardcross je asi s freestylem nej-
zimu máte k dispozici Toyotu Au-
známější, je hustej a cool. I pro diváky
ris. Jak vám vyhovuje z hledis-
je to celkem jednoduchý. Ani tomu tolik
ka vašich potřeb? Vejde se vám
nemusíte rozumět, prostě se předjíždějí
do ní prkno?
čtyři nebo šest lidí. Ve freestylu se něko-
Jinak bych ji neměla. Kombík je v po-
likrát otočí ve vzduchu a vy přesně neví-
hodě. Je ohromně příjemný, že si můžu
te, jak jsou ty triky náročný. Mně přijde
připojit telefon, takže si hraju moje pís-
kros jako zajímavej a taky většinou vy-
ničky. Když uháníte sto padesát, tak vám
jde na olympiádě jako nejsledovanější.
to v něm ani nepřijde. Tedy v Německu
na dálnici, pochopitelně.
CZECH TOP 100
Doporučila byste
ho mladým dívkám, i s ohledem
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
Je olympijská me-
PRKNO I AYGO
JSOU BAREVNĚ
VYLADĚNÉ A S OBĚMA
BUDE LEGRACE!
«
Ta byla, ale to můžete jít po chodníku
Řídíte sama?
Obvykle se střídáme, ale za volantem se-
na zranění, která vás potkala?
dím docela ráda. Jednou se mně dokonce povedlo odřídit tisíc kilometrů sama
a klidně vám něco spadne na hlavu.
daile splněním vašeho dlouhodo-
Navíc, když pořádně posilujete, tak
bého snu?
jdete zdraví naproti. Vaz jsem si utrhla,
Asi ne. Náš sport je sám o sobě docela
vyrazili s kámoškou, furt jsme kecaly,
protože jsem byla slabá a teprve jsem
zábavnej. Takže tohle je doplněk. Jízdu
kecaly a najednou, jé, my už jsme tady.
začínala. Většinou jsem si všechny malé-
si můžete užít i na českejch závodech,
ry způsobila, když jsem nebyla fyzicky
když se tam dobře předjíždíte. Je to
připravená.
pak větší legrace, než když jste první
v Ženevě jste se stala ambasa-
na olympiádě a jedete tam celou dobu
dorkou nové Toyoty Aygo. Jak se
sama.
vám líbí?
CZECH TOP 100
Co byste chtěla dě-
lat po skončení aktivní kariéry?
Studuju na ekonomce média a komunika-
Netvrďte mně ale,
že nechcete vyhrávat!
trénovat malý děti. Nechám se překvapit.
Chci, ale úplně to nerozlišuju. Třeba bylo
Určitě nechci skončit někde v kanceláři.
skvělý, když jsem poprvé vyhrála závod
l
CZECH TOP 100
Na
autosalonu
Myslím, že je super. Hodně mně pomůže
CZECH TOP 100
ci. Uvidím, co dál. Bavilo by mně třeba
34
a ani jsem si toho nevšimla. Ráno jsme
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
parkovací asistent. Na kratší cesty budu
jezdit s aygem, na delší s aurisem.
PETR DUFEK
ANKETA
Zákon roku 2013
České firmy a podnikatelé pátým rokem po sobě vybírají nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. Do ankety Zákon roku 2013, do níž se pravidelně aktivně zapojují stovky významných společností z tuzemského byznysu, jsou i letos nominovány právní předpisy přijaté
v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí.
nominovaných právních předpisů jsou
mezi českými podnikateli, politiky
uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří
a odbornou veřejností o kvalitě právních
k přijetí předpisu jinak významně při-
předpisů. Její pátý ročník realizuje advo-
spěli. „Smyslem ankety je kultivovat
kátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte
a upevňovat konsensus podnikatelů, co
Legal ve spolupráci s partnery.
je pro ně v právním prostředí důležité.
Foto archiv
Nominovány mohou být obecně zá-
Svým hlasováním a další činností vysíla-
vazné právní předpisy České republiky
jí signály, kudy si přejí, aby se legislati-
či Evropské unie, jež nabyly platnosti
va ČR a EU ubírala, a že jsou schopni
v uplynulém roce: ústavní zákony, záko-
se na potřebě tohoto směru dohodnout
ny, vyhlášky ministerstev, nařízení vlá-
a svým dílem se o to zasadit,“ zdůraz-
dy, směrnice a nařízení EU. Nominace
nil Tomáš Babáček.
5. BŘEZNA 2014
PROBĚHLO V DELOITTE
SETKÁNÍ KLIENTŮ,
PODNIKATELŮ,
ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
A ČLENŮ NOMINAČNÍ
RADY ANKETY ZÁKON
ROKU 2013. ZLEVA:
TOMÁŠ BABÁČEK,
LUDĚK NIEDERMAYER,
JOSEF KOTRBA
(VŠICHNI DELOITTE).
«
ílem ankety je přispět k diskusi
C
roku přihlížela zejména k očekávanému
praktickému dopadu a zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních
právních norem. Počet členů nominační rady se oproti loňskému roku zvýšil
o sedm (ze 13 na 20). Tvoří ji primárně
odborníci napříč právnickými profesemi, zejména z řad advokátů a podnikových právníků, a další osobnosti, které
sledují právní problematiku.
Úplné nominace a hlasování o vítězích v kategoriích Zákon roku a Pask-
se mohou vztahovat i na nové meziná-
Nominační rada, složená mj. z řady
vil roku jsou zveřejněny na webových
rodní smlouvy s dopadem na podnika-
právníků profesních organizací a vý-
stránkách www.zakonroku.cz. Hlasova-
telské prostředí ČR. V kategorii Nejhorší
znamných
přípravě
cí proces bude uzavřen 9. května 2014
legislativní počin roku mohou hlasující
nominací brala v potaz i tipy, které
a o šest dní později (15. května 2014)
vybírat i mezi právními předpisy, které
mohla od ledna 2014 zasílat veřejnost
budou na webových stránkách ankety
v daném roce pozbyly platnosti zejmé-
prostřednictvím webových stránek www.
zveřejněny i konečné výsledky.
na v důsledku zrušení Ústavním soudem
zakonroku.cz. Při stanovení pěti nomi-
ČR či Soudním dvorem EU. Jako autoři
nací v kategoriích Zákon roku a Paskvil
společností,
při
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 35
NÁRODNÍ FOND EXPERTŮ
Co žádná škola nedá
s dlouhým nosem. „Vezl jsem jim tak skvělou nabídku, ale nikdo se se mnou nechtěl
bavit. Ani mě nepustili přes vrátnici,“
hořekoval. Nevěděl, že bez doporučení
jedné místní autority se k jiné nedostane,
že trvá měsíce a léta, než získá důvěru
a potřebné konexe. U nás obvyklé pracovní obědy, při nichž vyřídíme obchod
mezi polévkou a řízkem, by tam byly hrubým společenským prohřeškem. Kdyby
ten hoch měl s sebou zkušeného člověka,
který již v Kazachstánu podnikal, nebo se
s ním aspoň poradil, určitě by uspěl jinak.
Ale nejde jen o zahraniční obchod. V každém oboru, dokonce i na každé radnici
je dobré mít někoho, který ví, který zkusil,
který našel, který chyboval, který uspěl…
To žádná vysoká škola nenahradí.
CZECH TOP 100
Zahraniční firmy,
které v devadesátých letech vstupovaly do našich podniků, posílaly do vedení své odborníky.
Dlouholetý expert zahraničního obchodu, úspěšný byznysmen, světoběžník Georg Hozman je občanem Spolkové republiky Německo, ale
se dvěma dospělými dětmi žije i v Praze. V Národním fondu expertů
má na starosti komunikaci s obdobnými organizacemi v zahraničí.
Ano, došlo to až tak daleko, že starý
český časopis, který koupila zahraniční
společnost, řídil Ind v turbanu. Neuměl
česky, ale kdo jiný než Ind rozumí mentalitě zdejšího čtenáře? I cizinci už ale
poznali, že Česká republika má zlatý
poklad fundovaných odborníků, jejichž
schopností je dobré využít. Nezajímá je
léta,
kurence. Ta okamžitě začala obsazovat
překonal jste vážnou chorobu. Co
někdejší výsostné pozice ve světě, které
vás přivedlo k aktivitě v Národ-
tam zaujímaly týmy špičkově sehraných
ním fondu expertů?
specialistů československých firem. Opus-
Mám možnost pohledu zvenčí, mohu si
tili jste svá odbytiště v Indii, Číně, Rusku,
dovolit nadhled a vidím, s jakými mnohdy
v Jižní Americe, Asii, v arabsky hovořícím
využít?
zbytečnými problémy se Česká republika
regionu. Návrat bez odborníků se zku-
Zaujala mne myšlenka Jana Struže a jeho
potýká. Na české hospodářství, školství,
šenostmi a znalostmi těchto zemí bude
CZECH TOP 100 vytvořit spolek expertů
správu věcí veřejných i další sektory do-
zdlouhavý a obtížný. Existují také státy
a nabídnout jeho služby současné a nastu-
Máte
svá
GEORG HOZMAN
SE PODÍLÍ NA PRÁCI
NÁRODNÍHO FONDU
EXPERTŮ
«
CZECH TOP 100
politická příslušnost ani lustrace, nýbrž
vzdělání, praxe, profesionalita.
CZECH TOP 100
Jak
ten
poklad
padají důsledky generačního problému
naruby, kdy po roce 1989 – jako už víckrát v dějinách - odešli zkušení odborníci,
zpřetrhaly se obchodní vazby, byla přeskočena střední generace a do top managementů instalováni lidé bez zkušeností.
I CIZINCI UŽ ALE POZNALI, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA
MÁ ZLATÝ POKLAD FUNDOVANÝCH ODBORNÍKŮ,
JEJICHŽ SCHOPNOSTÍ JE DOBRÉ VYUŽÍT.
Byla přerušena kontinuita v mnoha vašich
odvětvích a oborech. To mělo neblahý do-
s tradičními mravy a zvyky, které je třeba
pující generaci od státní a regionální sprá-
pad na řadu oblastí včetně českého učňov-
nejen znát, ale také si je osvojit.
vy až po vědu a techniku. Český Národní
fond expertů je první takovouto asociací
ského školství a vzdělávání vůbec, průmyslu, zahraničního a domácího obchodu,
CZECH TOP 100
Například?
ve východním bloku. V březnu tohoto roku
kdy místo upevňování i víc jak stoletých
Na letišti ve Frankfurtu jsem se setkal
jsme byli ohledně jeho přijetí pozváni
vazeb a pozic na tradičních odbytištích
s mladým ambiciózním obchodníkem,
na celoevropský kongres Confederation of
byla tato direktivně vyklízena ve prospěch
který by u nás možná uměl prodat i ze-
European Senior Expert Services do Bru-
západoevropské, americké a asijské kon-
lený salám, ale z Kazachstánu se vracel
selu. Chceme využívat zkušeností zahra-
36
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
ničních kolegů, zejména z Německa, Švýcarska a Rakouska, a máme už přislíbeny
jejich návštěvy. V zemích západní Evropy
totiž mají tyto instituce dlouholetou tradici.
Ve Švýcarsku jsou aktivní seniorští odborníci z nejrozmanitějších oborů registrováni
padesát let, v Německu a Rakousku třicet.
neprožili, ale s nimiž se v rámci své dlou-
„V KAŽDÉM OBORU,
DOKONCE I NA KAŽDÉ
RADNICI JE DOBRÉ
MÍT NĚKOHO,
KTERÝ VÍ,
KTERÝ ZKUSIL,
KTERÝ NAŠEL,
KTERÝ CHYBOVAL,
KTERÝ USPĚL…“
holeté činnosti setkávali a dokázali vypořádat starší odborníci. Myslím, že tito
praktici by měli vést cvičení a semináře
i na vysokých školách.
CZECH TOP 100
Otočme to! Budou
V nejúspěšnější evropské ekonomice,
naši experti ochotni pomáhat a ra-
v Německu, je nás seniorů – odborníků
dit mladým?
evidováno na jedenáct tisíc a zpracovává-
Jsem přesvědčen, že jako každý slušný
me několik stovek projektů. Ve Švýcarsku
člověk a vzdělanec mají vedle odbornosti
je jich kolem osmi tisíc a podílejí se na sto
i pocit spoluodpovědnosti za budoucnost
čtyřiceti projektech. A všichni pracujeme
české země. Že jim není jedno, kam a jak
na dobrovolné bázi.
straně“, ke kvalitnímu řízení procesů a ve-
se vyvíjí obor, jemuž věnovali kus živo-
dení lidí nestačí.
ta. Samozřejmě si nemyslím, že se hned
Rozumní vedoucí, kteří nemají zapotřebí
hromadně pohrnou do Národního fondu
těchto seniorských institucí?
obklopovat se „nulami“, aby se udrže-
expertů. Někteří se možná cítí zneuzna-
Je jím zejména využití odborně vysoce
li být „jedničkami“, sestavují své týmy
ní, někteří se na titul experta necítí, pro-
fundovaného lidského potenciálu svých
z kompletního věkového portfolia pra-
tože kdo opravdu něco umí a znamená,
zemí ve prospěch zvyšování jejich kon-
covníků, včetně zkušených odborníků.
bývá až příliš skromný. Musíme je vyhle-
kurenceschopnosti. Tedy i odbornosti,
Vyhnou se tím opakování častých chyb
dat, oslovit, přesvědčit, že je společnost
znalostí a bohatých celoživotních zku-
a jejich pracoviště mohou těžit z kontak-
potřebuje, že je škoda, aby své znalosti
šeností seniorek a seniorů – odborníků.
tů, znalostí a zkušeností získaných starší-
a zkušenosti nechali odpočívat.
Ve prospěch nastupujících generací,
mi kolegy. Také žákům odborných učilišť
To je i výzva čtenářům CZECH TOP 100
ve prospěch rozvoje obchodu, školství,
a škol i studentům se mnohde nedostává
FORUM. Porozhlédněte se kolem a pošle-
vědy, průmyslu, služeb a podobně, včet-
příležitosti ověřovat si jim vštěpované te-
te nám adresu či jiný kontakt na osobnos-
ně služeb cestovního ruchu a destinační-
oretické vědomosti v praxi, zejména pak
ti, jejichž odborných znalostí si ceníte!
ho managementu, ve kterých dominují
při řešení situací, které jejich učitelé sami
CZECH TOP 100
Jaké
jsou
cíle
ANTONÍN FISCHER
zejména švýcarští a rakouští specialisté.
Využívání zkušeností, znalostí i osobních
kontaktů starších generací je také mottem
celoevropské asociace expertů.
CZECH TOP 100
Budou mít mladí
Foto archiv
sami zájem o zkušenosti starších?
NÁRODNÍ FOND EXPERTŮ
MÍŘÍ DO EVROPY
Č
eský spolek Národní fond expertů, aktivizující nejzkušenější odborníky ze všech odvětví lidské činnosti,
se stal 22. členem Confederation od European Senior Expert Services a.i.s.b.l. (CESES), a to jako první
Kdo neví, že neví, často opakuje před-
ze střední a východní Evropy. Na březnovém zasedání této konfederace, které se v Bruselu věnovalo vzájemné
chozími generacemi překonané chyby.
komunikaci, předávání životních a odborných zkušeností, porozumění a překonávání překážek mezi gene-
Praxe totiž přináší situace, kdy teorie,
racemi, uvedli český spolek Jan Struž a Georg Hozman. Informace o NFE najdete na www.fondexpertu.cz.
natož jenom členství v „té zrovna správné
Dovoluji si Vás pozvat
na golfový turnaj CZECH TOP 100
GOLF TROPHY 2014
CZECH TOP 100
GOLF TROPHY 2014
23. dubna
GOLF RESORT BLACK BRIDGE PRAHA
20. května
PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ
21. května
GOLF COURSE OSTRAVICE
10. června
ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
9. září
GOLF RESORT KARLOVY VARY - OLŠOVKY
1. října
GOLF RESORT HAUGSCHLAG - RAKOUSKO
S úctou Jan Struž
předseda CZECH TOP 100
Pro další informace kontaktujte: [email protected]
,
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 37
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝ SEKTOR
Neziskový
není amatérský
Neziskový sektor je podstatnou součástí české společnosti, ale
i naší ekonomiky. To je fakt, který si zdaleka ne všichni uvědomují.
Nejčastěji s ním přicházíme do styku jen skrze různé sbírky a žádosti o podporu.
středí neziskového sektoru zdaleka každý. Také zde se musí umět efektivně
pracovat a dobře hospodařit. Daleko
více než jiné subjekty jsou navíc tyto organizace závislé na důvěře dárců, kterou je možné získat jedině kvalitní prací
a poskytováním zcela transparentních
informací. K tomu jsou však potřeba
znalosti a dovednosti, za jejichž získání si neziskovky obvykle nemohou dovolit zaplatit běžné komerční ceny. Proto
už před dvaceti lety vznikla obecně
prospěšná společnost Neziskovky.cz,
jejímž posláním je pomáhat ostatním
k větší profesionalitě a samostatnosti.
„Řídíme se starým čínským příslovím,
které říká: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho ryby
chytat, dáš mu potravu pro celý život,“
představuje vizi Neziskovky.cz její ředitel Jiří Kučera.
Co to znamená konkrétně? Neziskovky.
cz pořádá semináře a workshopy pro
zaměstnance i dobrovolníky, v jejichž
rámci se účastníkům dostává ucelených
informací a návodů, jak efektivně a profesionálně dělat svoji práci. Lektory jsou
přitom přední odborníci na marketing,
účetnictví, fundraising a další témata,
která jsou pro každou neziskovku životně důležitá. „Důraz klademe nejen
na kvalitu, ale také na cenovou dostupnost. Jen díky podpoře našich dárců se
nám daří již druhým rokem udržet cenu
650 Kč za jednodenní seminář,“ vysvětluje Jiří Kučera.
Nemenší význam mají informační služby, včetně poskytování odborných konzultací, které také spadají do oblasti
působení Neziskovky.cz. Kromě provozování informačního portálu vydává
také on-line měsíčník Svět neziskovek,
který patří k nejvlivnějším periodikům
českého neziskového sektoru. Zájemci
se mohou k jeho odběru přihlásit zcela zdarma a pravidelně pak dostávat
zprávy o dění, novinkách a trendech
www.neziskovky.cz
v oblasti nezisku. Poradenské služby
elké a známé neziskovky použí-
působí, řádově se však jedná o dese-
prospěšné projekty teprve chtějí reali-
vají billboardy a televizní spoty,
titisíce. Kromě toho, že jsou nezbytnou
jejich letáky nacházíme v poštovních
součástí společnosti a dávají práci
schránkách. Díky rozsáhlým a profesio-
mnoha lidem, si zaslouží naše uznání
neziskové organizace a jak se vyhnout
nálním kampaním jsou pro svoji činnost
především za to, že vykonávají široké
zbytečným právním, účetním či finanč-
schopny získávat značné částky. Tito
spektrum veřejně prospěšných činností.
ním nesnázím, které je mohou na cestě
velcí hráči však představují jen špičku
Pouhé nadšení a dobré úmysly však
za vytyčenými cíli potkat.
ledovce. Nikdo sice nezná přesné čís-
ani v nezisku nestačí. Podobně jako
lo, kolik neziskovek v České republice
v jiných oblastech, neobstojí ani v pro-
38
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
ale využívají je i lidé, kteří své veřejně
zovat. Mohou díky nim získat osvědčený návod, jak postupovat při zakládání
ALEŠ MRÁZEK
Foto archiv
«
V
ŘEDITEL OBECNĚ
PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NEZISKOVKY.CZ
JIŘÍ KUČERA
slouží nejen zaběhlým organizacím,
MOZAIKA
Klub manažerek u kardinála
Téměř čtyři desítky členek klubu přijal v audienci v Arcibiskupském paláci na pražských
Hradčanech kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
anažerky překvapila kardinálo-
M va skromnost i jeho hluboké zna-
losti české historie. Připomněl dámám
byznysu, jak silné kořeny a ohromný
zdroj inspirace máme ve významných
ženských postavách našich dějin, nejen ve svaté Ludmile a svaté Anežce
České, ale i mnoha dalších: „Byly to
královny, matky představené, osobnosti, které dokázaly moudře hospodařit
a vládnout, a zároveň pomáhat potřebným i ovlivňovat dějiny.“ Společné foto
symbolicky vzniklo pod portrétem císařovny Marie Terezie.
Porsche
na lidský
pohon
Partnerství pokračuje
A
utorizovaný dealer vozů Škoda a Volkswagen
PŘEROST A ŠVORC-AUTO, s.r.o. poskytu-
je svým zákazníkům komplexní služby od prodeje
nových i ojetých vozů přes rychlý a pečlivý servis
ejen auty živo je Porsche. Pod
po non-stop asistenční službu. Patří také k firmám,
stejnou značkou nyní uvádí
které se angažují ve veřejně prospěšných, charitativ-
na trh kolekci tří jízdních kol z pro-
ních sportovních a ekologických aktivitách. Je dlou-
gramu Porsche Drivers Selection.
holetým partnerem CZECH TOP 100. Oboustranně
U nás se již nyní dají objednat v pro-
výhodné a veřejně prospěšné partnerství na příští
dejních centrech společnosti Porsche
léta potvrdili na počátku letošního roku jednatel spo-
Inter Auto CZ v Praze a Brně.
lečnosti Libor Přerost (na snímku vpravo) a předseda
N
Porsche Bike ZX je určeno pro
CZECH TOP 100 Jan Struž (na snímku uprostřed).
nezpevněné cesty a je vybaveno
dvacetistupňovým řazením Shimano
a koly s průměrem 27,5 palce. Rám
je vyroben z uhlíkových kompozitů.
Porsche Bike RS zaujme svojí
hmotností, která díky použitým karbonovým dílům nepřesahuje devět
kilogramů. Uplatnění nalezne jak
na městských ulicích, tak při sportovních vyjížďkách.
Porsche Bike má osmistupňové
řazení Shimano Alfine integrované v náboji kola. Tichý přenos síly
Nový ředitel Spolany
Ke změně na postu generálního ředitele
a místopředsedy představenstva došlo
v akciové společnosti Spolana. Neratovickou firmu nyní povede Karel Pavlíček,
který vystřídal Ivana Olivu.
K
arel Pavlíček je absolventem fakulty strojírenství Vysoké školy
báňské - Technické univerzity v Ostravě. Ve studiu pokračoval
zajišťuje řetěz s minimalizovaným
na britské Henley Management College v oboru mezinárodní kon-
opotřebením, pocit bezpečí jezdci
sorcia. Později působil v oblasti strategie trhu a rozvoje produktů
dodávají kotoučové brzdy Magura.
v regionu střední a východní Evropy, v Rusku a Turecku. Plynně hovoří
Všem popsaným modelům je
anglicky a polsky. Mezi jeho obecné zájmy náleží strategické a pro-
společné umístění speciálního kódu
cesní řízení, rozvoj podnikání a IT.
s identifikačním číslem pod lak.
Dosavadní ředitel Ivan Oliva přechází do skupiny Unipetrol. Předsta-
V případě odcizení by měl urychlit
venstvo Spolany v současné době pracuje ve složení: Krzysztof Dzu-
odhalení zloděje a tím i vrácení bi-
ba, předseda, Karel Pavlíček, místopředseda, Jaroslaw Ptaszynski,
cyklu jeho majiteli.
místopředseda, a Artur Slawomir Jablonski, člen.
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 39
OSOBNOST
O architektuře
s přesahem
V ateliéru uznávaného českého architekta je k vidění mnoho modelů staveb a objektů. Mezi nimi se však vyjímá rekonstrukce bývalého plynojemu v průmyslové oblasti Dolních Vítkovic – multifunkční
hala Gong – kterou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
ocenila titulem Stavba roku 2013. Nejen o tomto projektu jsme si
povídali s jeho autorem Josefem Pleskotem.
«
mu jako u nás. Nejhorší je, že kvůli tomu
Fakultu architek-
ku zprůmyslnění stavebnictví. Tu rozvíjel
tury ČVUT jste vystudoval za mi-
a dovedl ji v jistém smyslu až k absurd-
nulého režimu, měl jste tušení,
nosti a hlouposti, protože nešlo dělat nic
jaké jsou trendy v zahraničí?
jiného, než čerpat ze systematizované
To víte, že ano, i když člověk neměl mož-
stavební banky, ať materiálové či tech-
nost vidět všechno na vlastní oči, protože
nologické. Samozřejmě, že všude jsou
plány po dokončení studia?
cestovat nebylo možné. Vysokou školu
nějaká omezení, ale na Západě se s ar-
Nejdříve jsem se chtěl zabývat teorií ar-
jsem studoval v době tuhé normalizace,
chitekturou pracovalo mnohem citlivěji,
chitektury, proto jsem nějakou dobu zů-
ale měl jsem kolem sebe přátele nebo
normálně.
stal ve škole jako pedagog. Teprve když
CZECH TOP 100
OCENĚNÁ
KONVERZE PLYNOJEMU
NA MULTIFUNKČNÍ
AULU V OSTRAVĚ
-VÍTKOVICÍCH
docházelo k vybourávání centrálních částí měst, například Kladna nebo Benešova.
CZECH TOP 100
Jaké
byly
vaše
to začalo zavánět vstupem do strany,
příbuzné, kterým se čas od času podařilo
Takže bychom tam
odešel jsem do projekce a až do same-
nějaké publikace. S lidmi, kteří se o archi-
nenašli jeden druh paneláku té-
tové revoluce jsem pracoval v Krajském
tekturu zajímali, jsme samozřejmě pečlivě
měř všude?
projektovém ústavu. Na začátku 90. let
sledovali veškerou dostupnou literaturu.
Například v Nizozemsku ano, protože to
jsem si otevřel vlastní ateliér, který vedu
dovedlo panelovou prefabrikaci k doko-
dodnes.
vyjet ven, takže mi posílali časopisy nebo
CZECH TOP 100
Jak byste charak-
nalosti. Od nich jsme vlastně převzali typ
terizoval tehdejší českou architek-
paneláků Larsen-Nielsen, jenomže jsme
turu?
ho přetvořili k totalitní pitoresknosti. Tím,
jeho první zakázku?
Architektura socialistická neboli ta, co
že bylo stavebnictví ekonomicky řízené,
Šlo o studii na restauraci za naprosto
vznikala za železnou oponou, byla
se sice stavělo hospodárně, ale mimo
centrálně ovlivňována, to je její typický
zájem architektury. Panelákovou dobu
rys. Existoval jakýsi její výzkumný ústav,
obecně najdete všude, jen ne v takové
který nějakým způsobem převzal myšlen-
mase a v takovém režimovém dogmatis-
CZECH TOP 100
Vzpomenete si na
marginální cenu sedmi tisíc korun. Byla to
POHLED
DO INTERIÉRU
BYTOVÉHO DOMU
VÁPENCOVÁ
«
CZECH TOP 100
samozřejmě velká radost, že přišla první
nabídka, ale prvním vážným projektem
byla až rekonstrukce radnice v Benešově.
CZECH TOP 100
Jak jste se k ní
dostal?
K Benešovu jsem přišel jako slepý k houslím, když jsem ještě působil v projektovém
ústavu. Měl jsem tuto oblast v pracovní
gesci a oblíbil jsem si ji, protože jsem
si tam na sklonku 80. let našel přátele.
S nimi se daly společně měnit věci a třeba bojkotovat výstavba těch panelových
sídlišť, takže režimovou změnu jsem zažil
právě tam.
CZECH TOP 100
Které typy projek-
tů patří k vašim nejoblíbenějším?
Rád se ztotožňuji s takovými, které mají
nějaký společenský přesah. Tomu odpo-
40
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
vídají zakázky, které děláme v poslední
době pro Ostravu. Tam cítím, že má
Ing. arch. Josef Pleskot
architekt co pohledávat a že práce pro
Narodil se 3. prosince 1952 v Písku. Je absolventem Fakulty ar-
veřejnost má nějakou cenu.
chitektury ČVUT v Praze. V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář AP Atelier. Je členem Spolku výtvarných umělců
CZECH TOP 100
Máte
na
mysli
Mánes. Mezi jeho nejznámější realizace patří rekonstrukce rad-
průmyslovou oblast v Dolních Vít-
nice v Benešově, průchod valem Prašného mostu na Pražském
kovicích. V čem tamní rekonstruk-
hradě nebo stavba Ústředí ČSOB v Praze-Radlicích. V roce 2012
ce plynojemu spočívá?
vydal publikaci s názvem Na cestě, která zachycuje a komentuje
Je dobré si uvědomit, že v Dolních Vítkovi-
jeho dosavadní tvorbu. V současné době se zabývá rekonstrukcí
cích byl nějaký harmoničtější stav, než tam
a revitalizací historického areálu vítkovických železáren.
vyrostla továrna. Bavíme se o době okolo
roku 1800. Na tomto území se nacházely
kontextu industriálních staveb. Jde o Vel-
je to rozumné. Samozřejmě, že se dají
pole, louky, krásná čistá řeka Ostravice,
ký svět techniky - Science and Techno-
budovat babylonské věže, ale rozhodu-
aleje a sady. Nicméně začala průmyslová
logy Center (STC). Jde o formát budov,
jící je, jestli to dotyčný jednotlivec nebo
revoluce a postupem času bylo všechno
jaké jsou postaveny v rámci zeměkoule
společnost využijí. Například ve Spoje-
zlikvidováno a nahrazeno na dobu dvou
v různých podobách, úrovních i kvali-
ných arabských emirátech vznikají růz-
set let industriálním komplexem nezměrné
tách, ale všechny slouží hlavně k tomu,
né divy světa. Ale je rozumné, když se
velikosti. Teď tato éra skončila a našim úko-
aby v mladých lidech probouzely zájem
v prostředí, kde je přirozeně +40 °C,
lem je vrátit prostor zpět veřejnému životu.
o vědu, výzkum a technické disciplíny.
chladí obrovské haly na -10 °C, aby se
Samozřejmě se nejedná jen o rekonstrukci
S plánovanou rekonstrukcí oblasti sou-
tam mohlo lyžovat?
jednoho plynojemu, ale o nalezení nové
STAVEBNÍ FIRMY JSOU ZA PENÍZE SCHOPNY REALIZOVAT
TÉMĚŘ VŠECHNO. JDE O TO, JESTLI JE TO ROZUMNÉ, JESTLI
TO DOTYČNÝ JEDNOTLIVEC NEBO SPOLEČNOST VYUŽIJÍ.
funkce pro objekty, které sloužily primárně
k něčemu úplně jinému.
CZECH TOP 100
Ze zmiňovaného
plynojemu vznikla hala Gong.
Jakou má funkci?
visí jak úpravy ulic, chodníků a náměstí,
To je jednoduché: Koncerty, výstavy, kul-
tak výsadba zeleně a parků. Dá se říci,
podílet se na některé velké reali-
tura, veřejný život… V budoucnosti by
že na starých základech tvoříme nové
zaci v zahraničí?
projekt mohl souviset se Slezskou univer-
živé město.
Dokud je u nás dost práce, tak ne. Já
zitou, protože je zde velká snaha, aby se
CZECH TOP 100
Takže vás neláká
ani netoužím po velkých úkolech, vy-
do této oblasti soustředilo vzdělávání. Pra-
Přesuňme se do
stačím si s těmi, které jsou k dispozici
cuje se na tom, aby tam vznikl univerzitní
Prahy. Nemyslíte si, že hlavnímu
tady. Dostal jsem se do takového stá-
kampus, protože Gong je aula, které by
městu chybí podobné moderní ob-
dia života, kdy si občas kladu otázku:
slušela denní využitelnost například pro
jekty, jakým je Gong?
A stojí mi ta práce vůbec za to, abych
přednášky vysokoškolským studentům.
Určitě, o tom není pochyb. Sám jsem
ji dělal? Tak ji třeba nedělám, protože
členem spolku lidí, kteří usilují například
čím dál tím víc chci, aby mi přinášela
Předpokládám tedy,
o vznik nové filharmonické haly. Praha
radost a společnosti nezpochybnitelný
že tím ostravský projekt nekončí…
postrádá stavby se soudobou typologií
užitek. Navíc si myslím, že člověk dělá
- typu galerie, knihovna, divadlo a po-
věci dobře, pokud chápe kulturu, pro
dobně. Problém je v tom, že všechny
kterou pracuje. A já prostě nerozumím
Ne, právě otevíráme jeho další část.
Je to sice novostavba, ale opět v rámci
BYTOVÝ DŮM
VÁPENCOVÁ
V PRAZE 4
«
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
budovy pro tyto účely byly postaveny
arabskému světu. Proto se snažím zabý-
do konce 19. století, ale od té doby sto
vat kulturou naší.
let nic. Například Rudolfinum je dobrá
Foto Tomáš Novák, Tomáš Souček
komorní hala, ale zdaleka není dimen-
CZECH TOP 100
Když už jste jed-
zována pro koncerty s plným filharmo-
nou architektem, navrhl jste si
nickým obsazením. Sto čtyři hudebníků
vlastní dům nebo chatu?
se sborem se tam prostě nevejde. V Ru-
Ne. Rád se vracím na jedno místo v již-
dolfinu nelze provozovat hudbu někte-
ních Čechách. Ten dům je sice zděděný,
rých skladatelů a určitého žánru. To se
ale je mi sympatický tak, jak je. Samo-
mi nezdá možné v zemi, která dala svě-
zřejmě, že jsem si ho trochu přizpůsobil
tu Dvořáka, Smetanu, Janáčka, Martinů.
k obrazu svému, ale pro mě je na něm
daleko cennější v něm přítomná rodinná
Může architekt na-
paměť. Mám rád tradici a s oblibou se
razit na problém při realizaci tech-
vracím na stará místa. Baví mě jedna
nicky složitého projektu?
zahrada na celý život.
CZECH TOP 100
Stavební firmy jsou za peníze schopny
realizovat téměř všechno. Jde o to, jestli
TOMÁŠ LICHNOVSKÝ
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 41
REALITY
Zedníci si pořádně
plivnou do dlaní
Odborníci se vzácně shodují. Realitní trh v České republice se po několika vskutku hubených
letech konečně začíná probouzet k životu. Šrámy z minulosti však stále o sobě dávají vědět.
eská tisková kancelář zveřejnila
Č
nedávno analýzu poradenské fir-
my Colliers International. Vyplývá z ní,
že objem realitních investic u nás vzrostl
v uplynulém roce o plných 82 procent.
Investoři mezi sebou uzavřeli obchody
za celkem 1,1 miliardy eur, přičemž
největší transakci představovala akvizice administrativního komplexu The Park
americkou společností Starwood Capital, která ji přišla na 280 milionů eur.
The Park se nachází v Praze na Chodově, v těsné blízkosti dálnice D1 a obřího nákupního centra. Prostory si v něm
pronajímají mj. 3M, Accenture, Castrol,
Dell, DHL, Fujitsu, Honeywell, IBM,
Ness, Samsung či Sony.
Ovšem nejen u již stávajících nemo-
ku Rudé Právo. V roce 2010 je získala
vitosti je znát pohyb. Ačkoliv laik by
od rakouské společnosti S+B CEE Betei-
snadno mohl dojít k závěru, že kancelá-
ligungverwaltungs, o dva roky později
ří je zejména v hlavním městě více než
započala s výstavbou a loni v říjnu už
dost, realizují se další a další projekty.
probíhala kolaudace. Náklady se vy-
V poslední době na sebe stáhly největší
houply na 5,5 miliardy korun. Vrátí se
cent se developer chce dostat nejpoz-
pozornost dva.
někdy?
ději v roce 2015. Experti to, navzdory
«
BYTOVÁ VÝSTAVBA
SE PŘESOUVÁ DO
OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ
PRAHY. OBJEKTY NA
SNÍMKU REALIZUJE
EKOSPOL V UHŘÍNĚVSI.
na pozemcích, na nichž předtím stály
objekty tiskárny Česká typografie a redakce někdejšího komunistického dení-
z celkem 50 tisíc metrů čtverečních dostupné kancelářské plochy. Na sto pro-
představované
zejména
Quadriem, považují za reálné. Ani
ní polohu nedaleko vlakového i autoPenta se rozhodla stavět na Florenci,
se podařilo již pronajmout 70 procent
konkurenci,
Hodně silný hráč vsadil na centrálbusového terminálu. Finanční skupina
Tiskový mluvčí Penty Martin Danko
počátkem letošního ledna oznámil, že
OBJEM REALITNÍCH INVESTIC
U NÁS VZROSTL V UPLYNULÉM
ROCE O PLNÝCH 82 PROCENT.
umístění ve středu metropole nemusí být
takovým handicapem, jak se, zejména
s ohledem na svízelnou dopravní obslužnost, často tvrdí. K dispozici je ostatně 620 parkovacích míst. „Může to být
zajímavé pro společnosti, které musejí
zůstat v centru, například konzultantské a právní,“ vysvětluje Petr Markvart
z kancelářského oddělení přední světové poradenské agentury Cushman &
Wakefield. „Je zde možné i při vyšší
hodnotě nájmu uspořit na celkových
nákladech - po zohlednění nájemních
pobídek typu nájemních prázdnin, díky
nižším provozním nákladům a vyšší
efektivitě využití kancelářských prostor,“
42
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
« TAKTO EXKLUZIVNÍ
dodává. Pronajímatele ve starších budo-
VÝHLED SE NASKYTNE
TĚM, KTEŘÍ BUDOU
PRACOVAT V QUADRIU
NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ
vách nová konkurence tlačí k rekonstrukcím a tím ke zvyšování kvality. To je pro
ně výhodnější cesta, než v podstatě vy-
nucené snižování nájmu. Dodejme, že
«VIZUALIZACE
Penta Investment se chystá rozjet další
DOKONČENÉHO
QUADRIA PŘI POHLEDU
ZE SPÁLENÉ ULICE
obří záměr za pět miliard korun, a to
v areálu někdejší továrny Walter v Praze-Jinonicích.
Již vzpomenuté Quadrio, umístěné
nad stanicí linky B metra Národní třída,
si na své dokončení ještě několik měsíců počká. CPI Group, patřící jednomu
z nejbohatších Čechů Radovanu Vítkovi, plánuje jeho zprovoznění v prosinci
2014. Historie jeho vzniku v sobě zahrnuje i některá rizika, které podnikání
v tomto oboru skrývá: až příliš dlouhá
a administrativně náročná přípravná
fáze, odpor různých občanských sdružení a organizací (k nimž se mnohdy
připojují i municipality), nestabilní ekonomická situace (u Quadria došlo ke změně developera), protahování výstavby
(stačí, aby něco objevili archeologové...), a dalších potenciálních zádrhelů bychom našli ještě mnoho. Quadrio
Group Igor Klajmon. Jeho kolega z od-
že i v tomto segmentu ledy začaly ko-
navíc vyžadovalo netradiční technické
dělení pronájmu kanceláří Pavel Skřivá-
nečně praskat a vleklá krize, zdá se,
řešení, dané malými rozměry staveniště
nek se vyjadřuje o poznání opatrněji:
je zažehnána. „Myslím si, že tento rok
a současně probíhající obnovou stanice
„Jsme v pokročilé fázi jednání s pěti
bude dobrý. Do nabídky chceme dát
metra. I kvůli těmto faktorům se koneč-
významnými zájemci, kteří v případě
1300 až 1500 nových bytů,“ prohlásil
ný účet vyšplhá na 3,3 miliardy korun.
uzavření smlouvy obsadí větší část cel-
na diskusním setkání Stavebního fóra
Na rozdíl od Florentina je zde poměr
kové kapacity.“
předseda představenstva Central Group
mezi kancelářskou a obchodní plochou
Apartmá přes celé podlaží, které
Dušan Kunovský. Zhruba dvě miliardy
vyrovnanější (16 400 m2 : 8500 m2),
skýtá Quadrio, nejsou určitě typickou
korun má v úmyslu nainvestovat do re-
samostatně stojící dům navíc poskytne
ukázkou bytového developmentu. Už
zidenčních čtvrtí na Žižkově, v Horních
proto, že zákazníci u standardních
Měcholupech i v Kamýku. Jeho největší
projektů zaplatí za 1 m2 v průměru
protivník na trhu Ekospol bude aktivní
zhruba polovinu (v Praze to bylo loni
zejména v Praze-Uhříněvsi (300 bytů),
konkrétně 61 tisíc korun). Důležité je,
dále v Řeporyjích (150 bytů) a chystá
zí od 100 do 150 tisíc korun). „Zbývá
posledních pět neobsazených bytů,“
chlubí se ředitel developmentu CPI
AKTUÁLNÍ VÝSTAVBA
PODSTATNĚ MĚNÍ
TVÁŘ TAKÉ MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA – HORNÍ
MĚCHOLUPY
«
luxusní bydlení (s cenou za m2 v rozme-
i projekt luxusního bydlení na Praze 4.
Pozadu nehodlá zůstat ani Skanska,
která předpokládá, že dokončí 300 až
500 jednotek. Nálada je proto optimistická. Realitní kanceláře vesměs hlásí,
že předprodeje se rozbíhají nad očekávání zdárně, byť cenová hladina se
nejspíše zvedne. „Zdražuje se stavební
materiál, vstupy od firem už také nemohou jít níže. Výraznou roli bude hrát
také nově zavedené zdanění pozemků, které my ve všech lokalitách téměř
plně promítneme do ceny,“ upozorňuje
Kunovský. Podmínky při sjednávání hy-
Foto Ekospol a CPI Group
poték nicméně zůstávají pro klienty výrazně příznivé. Na druhou stranu ovšem
stále zbývají řádově stovky bytů, které
se nepodařilo makléřům „udat“ po několik let. Mnohé z nich mají svůj původ
před rokem 2009, jsou důsledkem nereálných představ tehdejších investorů
a tudíž značně nadhodnocené.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 43
NEMOVITOSTI
BB CENTRUM
Where Business Comes to Life
Šestnáct dokončených, architektonicky rozmanitých moderních budov, sedmnáctá a největší Budova DELTA - ve výstavbě. Atraktivní rezidenční projekt i rozlehlý park s půvabnou vodní fontánou. Exkluzivní fitness a wellness Balance Club Brumlovka, obchody, služby, školka, škola…
dopravní dostupnost, ale i pohodlné bydlení, příjemné prostory pro relaxaci, fyzický a duchovní rozvoj i křesťanské vzdělávání. A jeho rozvoj zdaleka nekončí. Již
nyní je ve výstavbě sedmnáctý a současně
největší objekt – Budova DELTA, která vyrůstá na rohu ulic Vyskočilova a Václava
Sedláčka. Na konci letošního roku poskytne v osmi nadzemních podlažích více
než 38 tisíc metrů čtverečních prvotřídních
pronajímatelných prostor. DELTU tvoří dvě
samostatné části s velmi efektivním půdorysem ve tvaru písmene H. Ty mohou být
navíc na každém poschodí propojeny
spojovací lávkou, díky níž lze na jednom
patře získat plochu dosahující až 4300
metrů čtverečních, což je v současné době
na trhu opravdovým unikátem.
Pro zájemce, kteří hledají kanceláře
o vše najdete v pražské Michli
Centrum, neměl jsem - po pravdě řečeno -
v rozsahu od 200 do 2000 m2, je pak
„pod jednou střechou“ - v areálu
nejmenší tušení, do jakých rozměrů se tato
k dispozici komorněji pojatá Budova G,
nazvaném velmi stručně: BB Centrum.
má vize rozroste. Po mnoha letech mohu
nacházející se přímo u autobusové za-
Rozsáhlý multifunkční komplex, který je
jako věřící člověk konstatovat, že Pán Bůh
stávky, na rohu ulic Michelské a Baarovy.
z velké části tvořen administrativními bu-
mnohonásobně předčil všechny mé pů-
I ta má již své první nájemce – v průběhu
dovami, v nichž pracuje dvanáct tisíc lidí,
vodní představy,“ vzpomíná na počátky
března 2014 již byl pro milovníky golfu
získal své jméno podle míst, mezi nimiž
BB Centra a na své plány.
otevřen nový GolfProfi Store Praha a pro
T
leží: Baarovou ulicí a Brumlovkou. Develo-
BB Centrum, rozkládající se na ploše
perem BB Centra je společnost PASSERIN-
dvaceti hektarů, je už dnes jakousi malou
PASSERINVEST GROUP však nepů-
městskou částí uvnitř Prahy, která lidem na-
sobí pouze v Praze. Mezi její významné
bízí nejenom kvalitní pracovní prostředí,
multifunkční projekty patří architektonicky
pestrou občanskou vybavenost, skvělou
ojedinělý Nová Karolina Park, jenž je citli-
Architektonicky působivé a zároveň
rozmanité moderní stavby nepřehlédne
V BB CENTRU MÁ
SVÉ KANCELÁŘE ŘADA
RENOMOVANÝCH
SVĚTOVÝCH FIREM
«
VEST GROUP.
sportovní nadšence obchod RunExpert.
nikdo, kdo míří po magistrále do hlavní-
vě zasazen do nově urbanizovaného úze-
ho města. Každá je jiná a navíc se pyšní
mí v centru Ostravy. Skýtá prvotřídní kan-
logy mnoha proslulých společností z nej-
celářské plochy, které doplňují prodejní
různějších oborů – za všechny jmenujme
jednotky, služby a gastronomie. V součas-
například Hewlett-Packard, GE Money
né době se do něj stěhují první nájemci,
Bank, Telefónica Czech Republic, ČEZ,
mezi které patří společnost NESS, meziná-
Unicredit Bank, Microsoft či Škodu Auto.
rodní dodavatel informačních technologií,
A samozřejmě mezi nimi nesmí chybět to
a Česká spořitelna. Ta zároveň provozu-
společnosti PASSERINVEST GROUP, čes-
je v přízemí společně s UniCredit Bank
ké developerské firmy, v jejímž čele stojí
a Raiffeisen Bank svoji pobočku.
po celou dobu její existence Radim Passer.
„Když jsem před dvaceti lety, tedy na pod-
PASSERINVEST GROUP, a.s.
zim roku 1993, začal poprvé vážněji
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
uvažovat o tom, že se v pražské Michli
www.passerinvest.cz
pokusíme zrealizovat projekt s názvem BB
www.bbcentrum.cz
44
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
BUDOVA
DELTA
TERMÍN DOKONČENÍ: PROSINEC 2014
[email protected]
PRVOTŘÍDNÍ KANCELÁŘE
A OBCHODY K PRONÁJMU
BB CENTRUM, PRAHA 4
tNový administrativní projekt v BB Centru na Praze 4
t38 300 m2 pronajímatelných ploch v 8 nadzemních podlažích
t3 000 m2 obchodních prostor v přízemí budovy
t794 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích
tDva objekty spojené parterem, které mohou být v kancelářském podlaží propojeny spojovací
lávkou – nájemce tak může získat až 4 400 m2 na jednom patře
tFlexibilní půdorys ve tvaru písmene H
tZelené střešní terasy a rozsáhlá zeleň v okolí budovy
tMezinárodní cerfitikát pro zelené budovy BREEAM
www.budova-delta.cz
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 45
CESTOVNÍ RUCH
Naším cílem je kvalita
Skupina Vienna International Hotels&Resorts provozuje v současné době v ČR osm hotelů
v Praze, Plzni a Karlových Varech, přičemž její renomé zejména u business klientely neustále roste. Proč tomu tak je, jsme se zeptali jejího regionálního ředitele Francoise Maryho.
Čím jsou hotely
CZECH TOP 100
Který
z
hotelů
Vienna International v České re-
v České republice je váš nejoblí-
publice zvláštní a jak se odlišují
benější?
od konkurence?
Pokud mohu jmenovat hotel provozova-
Naše hotelová společnost se liší zejmé-
ný naší společností, pak rozhodně první
na širokou škálou nabízených služeb,
místo patří hotelu angelo. Kromě toho, že
jejich rozsahem a úrovní. Díky unikátní-
je součástí mé každodenní práce a odpo-
mu portfoliu hotelů jsme schopni naplnit
vědnosti, pojí mě s ním příjemné osobní
očekávání a požadavky každého hosta.
vzpomínky. Určitě nejsem jediný, komu
Jen v hlavním městě můžeme nabídnout
učarovaly jeho barevný design a mo-
služby šesti hotelů, od centrálně umístěné-
derní architektura. O tom zajisté svědčí
ho tříhvězdičkového Chopin Hotelu Pra-
i úspěch tohoto hotelového projektu v dal-
ha City až po pětihvězdičkový Le Palais
ších městech, jakými jsou Plzeň, Mnichov,
Hotel Prague. Nemůžeme opomenout ani
Katovice, Bukurešť a Jekatěrinburk. Abych
designové čtyřhvězdičkové hotely andel’s
však zmínil i konkurenci, musím uvést ho-
a angelo a konferenční hotel Diplomat.
tely skupiny Hilton. Líbí se mi zejména Sky
Dále provozujeme hotely v Plzni a Karlo-
Bar na hotelové střeše, výhled na Prahu je
vých Varech, čímž umožňujeme klientům
zde opravdu jedinečný. Velmi rád bych
výběr nejen z různých zařízení, ale také
podobný projekt zrealizoval na některé
z různých lokalit.
z našich budov.
CZECH TOP 100
Jaké obchodní pro-
CZECH TOP 100
Jakou zajímavou
story nabízíte?
destinaci jste navštívil a máte ji
Naše hotely disponují velkým množstvím
rád?
konferenčních místností s denním světlem
Narodil jsem se v Paříži, velkou část živo-
a nejmodernějším technickým vybavením.
ta jsem tak strávil ve Francii. Pracovní pří-
Jen hotel Diplomat poskytuje 2000 m2
ležitost mě zavála do Prahy, za což jsem
výstavních prostor s kapacitou až 1050
velmi vděčný, neboť jsem díky tomu mohl
osob! Díky více než tisícovce pokojů
poznat krásy tohoto města. Mám rád jeho
a vlastním stravovacím zařízením jsme
kouzelnou atmosféru, bohatou kulturu
jsou spokojeni a když jsou věrni značce
kongresů a konferencí jak z České re-
Vienna International natolik, že využívají
publiky, tak ze zahraničí. Velmi si vážíme
služeb hotelové skupiny i při svých ces-
zpětné vazby od našich zákazníků, po-
tách mimo Českou republiku. V Evropě
skytuje nám cenné informace, které nám
nabízíme možnost ubytování v 28 sester-
napomáhají v dalším rozvoji a zkvalitňo-
ských hotelech.
«
a nadstandardní péčí. Jsme rádi, když
Spolupracujeme s předními organizátory
REGIONÁLNÍ ŘEDITEL
VIENNA INTERNATIONAL
HOTELS&RESORTS
CZECH REPUBLIC
FRANCOIS MARY
MEZONETOVÝ
POKOJ V PRAŽSKÉM
HOTELU ANDEL´S
«
schopni hostit i velké globální události.
a krásné památky. Samozřejmě je mnoho
dalších míst a lokalit, které jsem poznal
a které na mě zapůsobily, seznam by byl
opravdu dlouhý.
CZECH TOP 100
Kam se chystáte
v nejbližší době vyrazit?
vání služeb. Nejvyšší důraz klademe vždy
Velmi rád bych navštívil města Tokio
na spokojenost hostů, naším cílem je před-
a Šanghaj. Fascinuje mě ruch velkoměst,
čít očekávání každého z nich. Snažíme
jejich bohatý noční život a nádherné noč-
se být jiní svou vstřícností a proaktivním
ní osvětlení. Určitě bych také chtěl zažít
přístupem, přidanou hodnotou je pak kva-
východ slunce na severním pólu. Pravou
litní tým profesionálů, který napomáhá při
dovolenou snů by však pro mě byla plav-
budování dlouhodobých vztahů s klienty.
ba okolo karibských ostrovů, lovení humrů
a setkávání se s místními obyvateli – po-
CZECH TOP 100
Co jim můžete po-
znávat jejich kulturu a dozvídat se od nich
skytnout?
o jejich jednoduchém, ale autentickém ži-
Samozřejmostí je profesionální servis.
votě.
Vždy se setkají s individuálním přístupem
46
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
JARMILA ŠMÍDOVÁ
Foto Vienna International
CZECH TOP 100
REALITY
Žádný zlatý důl
Již 22 let působí na našem trhu společnost Ekospol. Zprvu malá
stavební firma se vypracovala mezi dva největší rezidenční developery v České republice. O rozhovor jsme požádali jejího zakladatele, v současnosti generálního ředitele a předsedu představenstva RNDr. Evžena Korce, CSc.
rovnávají, jaký je poměr mezi cenou
«PŘEDSEDA PŘEDSTA-
v počátcích svého podnikání?
a kvalitou. U takzvaných ležáků vyjde
Začínali jsme jako stavební podnik. De-
m2 na více než 55 tisíc korun a přitom
velopment potřebuje kapitál, a ten jsme
nevykazují žádné atributy luxusního
VENSTVA A GENERÁLNÍ
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
EKOSPOL RNDR. EVŽEN
KOREC, CSc.
neměli. Proto jsme nejprve budovali
bydlení. Tento stav vzniká vinou develo-
s vlastními pracovníky inženýrské sítě.
pera, který není schopen postavit byty
Pak jsme se posunuli výš a připravova-
za odpovídající peníze, nebo jeho ne-
li stavební parcely. Developerem v tom
schopností se smířit s tím, že tento obor
pravém smyslu slova jsme se stali až
už není zlatým dolem, nýbrž především
650 bytů, letos chceme překročit hranici
na počátku tohoto tisíciletí. Naším prv-
službou klientům.
700 bytových jednotek.
CZECH TOP 100
Jak si Ekospol vedl
ním počinem byly Výhledy I, situované
do Suchdola.
CZECH TOP 100
Co plánujete pro
CZECH TOP 100
Pozorujete někte-
Kolik bytů jste za
Je třeba zdůraznit, že nestavíme jen ví-
vých bytů?
těch necelých patnáct let posta-
cepodlažní bytové domy, ale i viladomy
Poptávka se od úplně malých bytů pře-
vili?
a luxusnější komplexy. Vždy se snažíme,
souvá k těm trochu větším. Dnes je nej-
Realizovali jsme dosud 45 bytových
aby projekt dobře zapadl do vybra-
prodávanější položkou dvoupokojový byt
projektů a máme více než 8000 klientů.
né lokality. Pokračujeme ve výstavbě
s kuchyňským koutem. Řada klientů, podle
Celkem jsme postavili téměř 3000 bytů,
v Horních Měcholupech, další záměry
našich zkušeností je jich téměř 30 %, si na-
dalších bezmála 600 aktuálně stavíme.
realizujeme v Kyjích a v Uhříněvsi. No-
Kromě toho jsme realizovali i několik
vinkou jsou Slunečné terasy v Řeporyjích
velkých projektů s mnoha stovkami par-
a také Michelské zahrady na Praze 4.
cel pro rodinné domy. Dohromady jsme
Jestliže Ekospol v minulém roce prodal
CZECH TOP 100
«
příští období?
ré odlišné trendy při nákupu no-
JEDEN Z AKTUÁLNÍCH
PROJEKTŮ REALIZUJE
EKOSPOL V SOUČASNÉ
DOBĚ TAKÉ V PRAŽSKÉ
ČÁSTI KYJE
víc nemovitost pořizuje jako investici.
JIŘÍ HÁJEK
WWW.EKOSPOL.CZ
připravili více než 1000 parcel.
CZECH TOP 100
Existuje v historii
byt, který se vám nepodařilo prodat?
Ne. A zmíním ještě jednu raritu. Máme
vyprodáno vždy ještě před dokončením.
Jen výjimečně se stává, že zůstane volný
jeden byt. Ale i pro ten se zatím vždy podařilo nalézt kupce. Například u projektu Nové Měcholupy IV, který bude hotov
v červenci 2014, jsme poslední bytovou
jednotku prodali již na konci minulého
roku. Přitom jenom v Praze je v současnosti 2000 dokončených bytů, o které
nemá nikdo zájem.
CZECH TOP 100
V čem tedy tkví ta-
Foto Ekospol
jemství úspěchu Ekospolu?
Především v poměru ceny a kvality.
Doba, kdy se prodal každý nový byt
nezávisle na ceně, je nenávratně pryč.
Dnes zákazníci pečlivě prověřují a po-
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 47
AUTO ROKU
ejí aktuální ročník, který měl v ná-
nářů a Klubem motoristických publicistů.
zvu letopočet 2014, byl jubilejní,
Obě skupiny se poprvé potkaly v říjnu
dvacátý. Na jeho počátku stálo na jed-
2013 v pražském Top Hotelu v rámci
né straně 37 nominovaných automobi-
prvního kola testovacích jízd. Porotci
lů, které jako novinky přišly do prodeje
pak i na základě poznatků, které si
v České republice v průběhu kalendář-
z nich odnesli, vybrali pětici finalistů. Tu
ního roku 2013. Jejich spektrum bylo ši-
si mohli opět důkladně „osahat“ během
roké, sahalo od „pojízdných nákupních
další seznamovací seance, tentokráte
tašek“ až k supersportům a luxusním
na zámku Berchtold nedaleko Prahy
limuzínám. Na straně druhé se nachá-
a samozřejmě i na silnicích v jeho oko-
zelo 42 žurnalistů, vyslaných oběma vy-
lí. Potom už jen na příslušném formuláři
hlašovateli, Klubem motoristických novi-
přidělili jednotlivým modelům body, při-
J
večera. Nikdo tudíž do poslední chvíle
nevěděl, jak to vše dopadlo.
Mezitím se ovšem dostali ke slo-
mohli na stránkách www.autoroku.cz
ZLEVA MARKETINGOVÝ MANAŽER
FIRMY ALCAR BOHEMIA
JIŘÍ POLÍVKA
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SUBARU ČR PETR
NEUMAN
«MAZDA SE
PROSADILA I V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI.
CENU JEJÍM PŘEDSTAVITELŮM PŘEDAL
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI EST+
JAN HEVESSY (VLEVO).
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
až během slavnostního závěrečného
experty na každém kroku…), kteří
ŘEDITEL MAZDA CR
ALEXEJ KIRIAKOVSKÝ,
PR MANAŽERKA FIRMY
MARKÉTA KUKLOVÁ,
MAZDA6, PŘEDSEDA
POROTY TOMÁŠ HYAN
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SHELL CR PETR PRAŽSKÝ
l
v zalepených obálkách. Ty se otevíraly
o auta, tak v našich krajích najdeme
« ZLEVA GENERÁLNÍ
48
dali slovní odůvodnění a vše odevzdali
vu i všichni „laici“ (i když pokud jde
«
Které auto je nejlepší? Co člověk, to jiný názor, jednoznačného verdiktu se nedobereme. Přesto existuje důležité vodítko. Anketa Auto roku v ČR totiž
zprostředkovává mínění jak odborníků, tak široké
veřejnosti.
«
Drama
až do konce
PĚTICE FINALISTŮ
NA ZÁMKU BERCHTOLD.
ZLEVA:
MERCEDES -BENZ S,
MAZDA6,
PEUGEOT 308,
ŠKODA OCTAVIA
A JAGUAR F-TYPE.
zvolit svého favorita v celkem pěti kategoriích. Této šance využilo bezmála
čtyřicet tisíc respondentů. Každý týden
se nádavkem soutěžilo o zajímavé ceny
a po zaslání SMS zprávy se zájemcům
dokonce naskýtala příležitost být zařa-
«V KATEGORII
NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDY
ZVÍTĚZILA ŠKODA
OCTAVIA. ŠÉFOVI
ŠKODY AUTO ČR
LUBOŠI VLČKOVI
(UPROSTŘED)
A PR MANAŽEROVI
VÍTĚZSLAVU PELCOVI
(VPRAVO) K TOMU
BLAHOPŘÁL
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI
INTERACTION
MARTIN PÍSAŘÍK.
POSTUPNĚ VYKRYSTALIZOVALI DVA HLAVNÍ UCHAZEČI,
MAZDA6 A ŠKODA OCTAVIA. ČESKO-JAPONSKÝ DUEL
NAKONEC VYZNĚL VE PROSPĚCH REPREZENTANTA
ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE.
organizace Mazda Czech Republic Alexej Kiriakovský.
Moderátor Jan Kovařík rovněž prozradil, jak dopadly dvě speciální kategorie. Za Technickou inovaci roku 2014
v České republice byla označena technologie výroby karbonových dílů na BMW
se prosadila Mazda6. Sportovní vozy
PRO OCENĚNÍ
ZA PRVENSTVÍ RANGE
ROVERU SPORT SI NA
PÓDIUM K PAVLOVI
STRAPKOVI Z GLOBAL
ASSISTANCE (VLEVO)
PŘIŠLI ALEXANDER
VÝŠEK (JAGUAR LAND
ROVER CR) A OLGA
VESELÁ (AGENTURA
GRAYLING)
našly svého šampiona v Subaru BRZ
«
«
i3. Stejný vůz se od nynějška může nazýzen do slosování o šek v hodnotě 500
tisíc korun, určený k nákupu některého
z nominovaných vozů. Tato část se
uzavřela již s příchodem nového roku
2014. Nejvíce hlasů mezi městskými
vozy posbíral Renault Captur. V segmentu nižší střední třídy se dařilo Škodě
Octavia. Ve střední a vyšší střední třídě
a konečně ve skupině velkoprostorových a terénních automobilů triumfoval
Range Rover Sport.
Vraťme se nyní k samotné anketě
o Auto roku 2014 v České republice,
na jejímž pořádání se podílely také
Sdružení
automobilového
průmyslu
(AutoSAP) a Svaz dovozců automobilů
(SDA). Jak jsme se již zmínili, ve hře
vat Zeleným autem roku 2014.
-Benz S, Peugeot 308 a Škoda Octavia.
Průběh večera, který stejně jako celou
Napětí v Kongresovém sále Top Hote-
anketu organizačně zajišťovala agentura
lu, kde se v polovině letošního ledna
Sport-Press, bylo možné vůbec poprvé
konalo vyhlášení výsledků a předávání
sledovat i prostřednictvím přímého inter-
jednotlivých trofejí, by se dalo krájet.
netového přenosu. Jeho nejpodstatnější
Průběžně zveřejňované dílčí součty věš-
momenty pak zaznamenal třicetiminuto-
tily, že souboj o nejvyšší příčku a tím
vý dokument, odvysílaný Českou televizí
i o kýžený titul bude napínavý do samot-
na kanále ČT2.
ného závěru. Postupně vykrystalizovali
dva hlavní uchazeči, Mazda6 a Škoda
MAREK CHVÁLA
Octavia. Česko-japonský duel nakonec
vyzněl ve prospěch reprezentanta země
vycházejícího slunce. Putovní pohár pro
vítěze převzal z rukou zástupce hlav-
Finálové pořadí ankety Auto
roku 2014 v České republice:
ního partnera, předsedy představen-
1. Mazda6
274
stva a generálního ředitele společnosti
2. Škoda Octavia
243
Shell Czech Republic Petra Pražského,
3. Mercedes-Benz S
205
a za asistence předsedy poroty Tomá-
4. Jaguar F-Type
168
še Hyana generální ředitel importérské
5. Peugeot 308
135
Foto Sport-Press
zbývalo kvinteto finalistů. Tvořily ho
MEZI MĚSTSKÝMI
VOZY TRIUMFOVAL
RENAULT CAPTUR,
JAK O TOM SVĚDČÍ
DIPLOM V RUKÁCH
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE RENAULTU ČR
ZDEŇKA GRUNTA.
VPRAVO PR MANAŽERKA ČESKÉHO
RENAULTU JITKA
SKALIČKOVÁ,
VLEVO ZDENĚK
CHLUBNA (CONSTRUCT).
Jaguar F-Type, Mazda6, Mercedes-
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 49
OSOBNOST
Kormidelník
v dravém proudu
V půlce ledna přejímal při vyhlášení výsledků ankety Auto roku 2014 v ČR tolik cen, že je
ani sám nemohl odnést. Generálního ředitele tuzemského zastoupení automobilky Mazda
Alexeje Kiriakovského však mohou těšit i strohá čísla prodejních výsledků, stejně jako brzký
příchod atraktivních novinek.
CZECH TOP 100
Takže vám k úpl-
né spokojenosti vlastně nic nechybí.
Meziročně vykazujeme nárůst o 47 procent, z čehož mám pochopitelně velkou
radost. Firma se po ekonomické stránce
sice neřídí kalendářním, ale fiskálním rokem, který pro nás končí v březnu, ale už
teď víme, že jsme plán výrazně překročili,
a to nejen v České republice, nýbrž i celoevropském měřítku. Navíc během roku
bude představena nová Mazda2 a do té
vkládáme velká očekávání.
CZECH TOP 100
Existuje ještě po-
tenciál pro další vzestup odbytu?
Pokud ano, tak v jaké sféře?
Když se podívám do minulosti, tak máme
stále co dohánět. Poptávku po některých
vozech, například stávající Mazdě2, negativně ovlivnila hospodářská krize. Tudíž
pokud jde o objem, prostor zde nepochybně stále je. Komplikovanější je to ve vztahu k finančním ukazatelům. Čím více totiž
zařazujete do modelové řady levnější
auta, tím samozřejmě v průměru za každé
prodané vozidlo inkasujete méně. O profitu se už proto dnes v České republice nedá
moc hovořit. I vzhledem k tomu, co se stalo
s eurem. To nás hodně poškodilo.
Jak vnímají češ-
S GENERÁLNÍM
ŘEDITELEM SHELLU CR
PETREM PRAŽSKÝM
NA PÓDIU PRAŽSKÉHO
TOP HOTELU BĚHEM
PŘEDÁVÁNÍ HLAVNÍ
CENY ANKETY AUTO
ROKU 2014 V ČR
«
CZECH TOP 100
né, jsou hodně komplexní. Neřeší momen-
CZECH TOP 100
Myslíte si, že kli-
tálně tolik hybridy a elektroauta, protože
entův první dojem je při rozhodo-
u nich stále vidí mnohé otazníky. Podle
vání o případné koupi určující?
nich není dosud vyčerpán potenciál spa-
Design auta v tomto směru jednoznačně
lovacího motoru. Snaží se jít konvenční
rozhoduje. A barva. Zastávám názor, že
cestou, ale nekonvenčním způsobem. Pro-
to vozu musí slušet ve všech odstínech.
kazníkům se jednoznačně líbí. Například
to jsme jako jedni z prvních začali auta
Mazda měla z „japonců“ vždy nejevropš-
nová Mazda6 je naprosto odlišná od své-
odlehčovat, aby navzdory úbytku koní
tější tvář. Zřejmě je to způsobeno také tím,
ho předchůdce - má jinou karoserii, jiný
poskytovala lepší pocit z jízdy. Důležitý je
že jedno z vývojových středisek automo-
motor, jinou převodovku, jiný interiér. To
přitom i ekologický aspekt. Takový produkt
bilky se nachází v německém Oberurselu.
nebývá u konkurence tak častým zvykem.
spotřebuje méně surovin při výrobě, méně
Je to možná dáno i tím, že Japonci se
komponent během provozu a méně toho
k mnoha jevům stavějí jinak než Evropa-
z něho zbude při konečné likvidaci.
tí zákazníci v současnosti značku
Mazda?
Zavedení technologie Skyactiv a designové koncepce Kodo se určitě vyplatilo.
Automobily mají nyní jednotný styl a zá-
50
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
CZECH TOP 100
Na ženevské au-
tomobilové přehlídce se Mazda
prezentovala konceptem Hazumi.
chou jsme se ale nedokázali na některých
Zůstane jenom u studie nebo se
záležitostech shodnout a nakonec jsme
dočkáme i sériově vyráběné po-
se v dobrém rozešli. Přijal jsem nabídku
doby?
Peugeotu, u něhož jsem z postu zónového
Koncept Hazumi už silně charakterizuje
manažera postoupil až do funkce obchod-
to, co přijde v nejbližší době. Mazda ni-
ního ředitele. Opustil jsem ji v roce 2006
kdy studii nepojímá jako obrovské futuro,
s tím, že pár let nechci mít s auty nic spo-
ze kterého se pak nic nepoužije. Vždy
lečného. Jenže mě oslovila Mazda, zda
předchází uvedení nového modelu na trh.
bych nedělal obchodního ředitele u ní.
Po určitých personálních změnách jsem
Mazda6 byla vy-
pak byl jmenován generálním ředitelem.
hlášena Autem roku 2014 v České
Začínal jsem tedy opravdu odspoda, ob-
republice. Domníváte se, že zisk to-
čas o sobě s nadsázkou říkám, že jsem
hoto titulu se nějakým způsobem
takový McDonalds produkt.
CZECH TOP 100
projeví i na zájmu o tento vůz?
CZECH TOP 100
Přiznávám, že jsem byl docela překvapeCZECH TOP 100
Auta se momen-
ALEXEJ KIRIAKOVSKÝ
S TROFEJÍ ZA VÍTĚZSTVÍ
V ANKETĚ AUTO ROKU
2014 V ČR
«
ný, když jsme vyhráli. Tipoval jsem spíše
Co kromě povolá-
ní ještě ve vašem životě hraje dů-
domácí značku. Veřejnost to každopádně
tálně prodávají hůř. Jak na to rea-
vnímá, alespoň po určitou dobu. Poptáv-
gujete?
ku jsme navíc v průběhu ledna a února
Nemůžeme tvrdit, že se máme špatně.
ve Dvoře Králové nad Labem. Mám rád
podpořili i reklamní kampaní na Mazdu6
Ani naši prodejci. Musíme ale zapracovat
sportovní brokovou střelbu a pravidelně
a rovněž na Mazdu3. Celé nám to hez-
na takových součástech marketingového
chodím střílet trap i skeet. V létě k tomu
ky zapadá, filozofií značky Mazda je jít
mixu, jakými jsou místo a lidé. V prvním
přidávám i golf s přáteli. Rozhodl jsem
ležitou úlohu?
Hlavně moje dcera a rodina, kterou mám
proti konvencím, dělat věci jinak. Proto
jsou také součástí naší kampaně takzvaní. challengers, lidé, kteří se nebáli řešit
věci jinak – a dosáhli skvělých výsledků.
Jedním z nich je třeba známý atlet, Dick
Fosbury. Ten jako první skočil na Olympijských hrách v Mexiku v roce 1968
JSTE SOUČÁSTÍ TÝMU, V NĚMŽ SI KAŽDÝ MUSÍ
UDĚLAT SVOJI PRÁCI. JEN TAK MÁTE ŠANCI
POSUNOUT SE DÁL. POKUD SE NĚJAKÝ ČLÁNEK
ŘETĚZU ROZPOJÍ, JE OVŠEM OKAMŽITĚ PO VŠEM.
do výšky zády napřed a podle něj se
dodnes tomuto způsobu zdolání laťky říká
případě hodláme změnit vizualizaci dea-
se také naučit řecky, protože moji rodiče
Fosbury Flop. Netřeba dodávat, že díky
lerů. Ve druhém se soustředíme zejména
z této země do Československa v roce
tomuto odvážnému přístupu k věci získal
na servis, aby se zákazník ke značce
1948 přišli. Je to obtížné studium, nicméně
zlatou olympijskou medaili. I my chceme
vracel, protože byl spokojený s poskyto-
zároveň výborný trénink pro mozek a jak
dělat věci jinak – a dosahovat skvělých
vanými službami. Tady jsme ještě zdaleka
jsem řekl, považuji to trochu za pokus
výsledků.
nedosáhli optimálního stavu.
o splacení svého dluhu vůči sobě i rodině.
CZECH TOP 100
Mazda
není
to-
CZECH TOP 100
Zmínil
jste
pro-
Jste
bezesporu
dejní síť. Plánujete v ní výraznější
úspěšným manažerem. Jak se jím
sportovních nebo kulturních akcí.
změny?
člověk stane?
Jaká je její strategie v této oblasti
Nyní jednáme s kandidátem v Pardubi-
Sám nedosáhnete ničeho. Jste součástí
marketingu?
cích, abychom byli zastoupeni v každém
týmu, v němž si každý musí udělat svoji
Opravdu není naším záměrem spojovat se
krajském městě. Vyjma Karlových Varů,
práci. Jen tak máte šanci posunout se dál.
s gigantickými projekty. Z marketingové-
které zatím supluje showroom v Chebu.
Pokud se nějaký článek řetězu rozpojí,
ho hlediska jde zejména o to, vystupovat
„Přežije“ zřejmě i několik prosperujících
je po všem. Svoji pozici bych přirovnal
všude po světě stejně. Protože hodnoce-
dealerů v menších sídlech. Reálně počítá-
k úkolu kormidelníka. Unáší vás proud a je
ní Mazdy je pořád odlišné v Čechách,
me tak s 22-26 obchodníky.
potřeba řídit loď tak, aby plula nejkratší
cestou, co nejbezpečněji a rovně. Nesmíte
na Slovensku, v Americe nebo Austrálii.
této
skončit na ostrých skaliscích. Snažím se vy-
jako prémiové, ale dostupné za rozumné
branži prošel vším, tak říkajíc
varovat arogantních rozhodnutí, a pokud
peníze. Nejsem však přesvědčen o tom,
od píky. Co je na tom pravdy?
něco chci, tak si to zargumentuji. Někteří
že vhodným nástrojem k jeho dosažení
Po absolvování vysoké školy zemědělské
spolupracovníci to mají ovšem se mnou
je sponzoring motoristického sportu. To
jsem hledal zaměstnání. Nakonec jsem
těžké, protože totéž požaduji od nich.
možná funguje v USA. V Evropě spíše
zakotvil u svého bratra, který provozoval
A na tomto poli jsem pro mnohé z nich asi
inklinujeme k lifestylu, k věcem, spojeným
ve Dvoře Králové nad Labem autosalon
silnější hráč. Pokud ale přijdou s dobrou
s lidskou komunitou. Sem spadá i aktivita
Škoda a později k němu připojil i Seat.
myšlenkou, tak za ni bojuji ze všech sil.
s laureáty Nobelovy ceny míru, v níž se
Právě ten mi „hodil na krk“. Postupem času
PETR DUFEK
bude pokračovat.
jsem šéfoval i Škodovce a servisu. S brá-
A ANTONÍN MATĚJKA
Cílem je, aby její vozy byly vždy vnímané
Foto Mazda a Sport-Press
CZECH TOP 100
lik „vidět“ jako sponzor velkých
CZECH TOP 100
Prý
jste
v
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 51
STYL/AUTA
Honem do terénu
Hledáte auto, které je jako doma na všech druzích povrchu? U kterého budete cítit, že ho máte
pevně v rukou i za ztížených jízdních podmínek?
Které nabízí pohodlí i bezpečnost cestujícím na
předních i zadních sedadlech? Pak při svém výběru nezapomeňte na Subaru Forester.
ahle značka má vyhraněné fanouš-
kol AWD s aktivním rozdělováním točivého
ky. Říká se – a mohu to potvrdit
momentu je u nového Foresteru ještě prak-
i na několika známých – že kdo jednou
tičtější díky převratnému řídicímu režimu
usedne do subaru, nakazí se charismatem
X-Mode, který zajišťuje spolehlivé výkony
japonské automobilky natolik, že už ne-
na všech površích i špatných cestách. Kro-
chce přesednout do jiného vozu. Během
mě lepší kompenzace otáček diferenciálu
několikadenního svezení jsem sice téhle
dokáže zvýšit přesnost rozdělování hna-
nákaze odolal, ale dobrý pocit ve mně zů-
cího momentu mezi přední a zadní kola.
stal. K dispozici jsme měli Subaru Forester
Výsledkem jsou kultivovanější počáteční
2.0i-L 6MT Executive na 18´´ kolech. Tedy
reakce řízení při vjezdu do zatáček a efek-
auto, jehož cena v základní výbavě začíná
tivní potlačení projevů brzdění v zatáčkách.
ještě pod milionem.
Zároveň se omezilo protáčení kol při akce-
Subaru je největším světovým výrobcem
cela mizerným terénem. Na safari v Africe
leraci z klidu na kluzkých vozovkách.
osobních aut s pohonem všech kol. Není
Forester vychází z modelu Legacy, ale
proto žádným překvapením, že největší
jako SUV využívá vyšší světlou výšku. Po-
chloubou Foresteru je právě AWD (All-
kud je někdo přesvědčen, že jde o vozítko
-Wheel Drive), tedy symetrický pohon všech
pro dámy na vyjížďky do nákupních cen-
kol. Nová generace stálého pohonu všech
ter, je na omylu. „Lesník“ si poradí i s do-
to není, ale na spolehlivé dojetí po polní
cestě k chalupě i za špatných klimatických
ANI PŘEPRAVA
HORSKÉHO KOLA
VE FORESTERU NENÍ
PROBLÉMEM
«
T
podmínek určitě ano. Byť se někomu může
zdát naladění podvozku jako příliš měkké.
Pro tyto účely potřebuje auto řádnou
výkonovou dotaci pod kapotou. Výběr
„LESNÍK“ SI PORADÍ I S DOCELA MIZERNÝM TERÉNEM.
NA SAFARI V AFRICE TO NENÍ, ALE NA SPOLEHLIVÉ
DOJETÍ PO POLNÍ CESTĚ K CHALUPĚ I ZA ŠPATNÝCH
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK URČITĚ ANO.
52
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
motorizací u dvoulitrů začíná u čtyřválcového zážehového agregátu 2,0 l DOHC
s protiběžnými písty, disponujícím solidními 110 kW (150 k). Další alternativu
představuje pohonná jednotka 2,0 I DIT
s přímým vstřikováním paliva a přeplňováním turbodmychadlem Twin Scroll,
která už dává 177 kW (240 k). Příznivci nafty zřejmě sáhnou po boxeru 2,0
DOHC (108 kW/147 k) s vysokotlakým
vstřikováním typu Common Rail, které
umožňuje, aby levé a pravé písty navzájem potlačovaly své setrvačné síly.
Maximální rychlost se šplhá poměrně
výrazně za hranici 200 km/h, což u automobilu této kategorie zcela jistě bohatě
stačí. Nepočítejte také s tím, že s ním budete na dálnici lámat rekordy v akceleraci
z nuly na 100 km/h, zato ani v ostrých
serpentinách si nebudete připadat jak
Převodovky jsou v nabídce dvě, klasic-
ním solidnosti, která by k takovémuto autu
takže i transport notně zablácených pasa-
měla nepochybně patřit. Místo samoúčel-
žérů nemusí znamenat katastrofu.
ných ozdůbek tak řidič nalezne ve svém
Volant příjemně padne do ruky. Přístro-
nulou změnou převodů. Tu jsme používali
dosahu vše potřebné, navíc ve vskutku by-
jové desce ovšem vévodí multifunkční dis-
i my. Patrně měla lví podíl na tom, že oba-
telném provedení. Sedadla spolehlivě drží
plej, který přináší sice jen základní, zato
vy z astronomické spotřeby se nenaplnily.
tělo i při poskakování po nerovnostech, při
však nejpotřebnější informace. Z ekono-
Při rozumné jízdě po běžných komunika-
dlouhých štrekách nebolí záda. Na přání
mického hlediska jsou zřejmě nejcennější ty
je lze mít i potažená kůží, u skutečného
o hospodárnosti jízdy a okamžité spotřebě.
„teréňáku“ však toto řešení příliš nedoporu-
Důležitou funkci má varování před možným
čujeme. Už proto, že standardní čalounění
nebezpečným povrchem vozovky, indiko-
je mimořádně odolné a dá se dobře čistit,
vané na základě analýzy venkovní teploty.
cích ji lze stlačit někam k deseti litrům. Dokonce jsme nalezli v recenzích i údaj o cestě Praha – Mělník, zvládnuté za necelých
osm litrů. To už však musel šofér skutečně
DO ZAVAZADELNÍKU
SE DAJÍ PO SKLOPENÍ
ZADNÍCH SEDADEL
NAKLÁDAT I DLOUHÉ
PŘEDMĚTY
«
ká šestistupňová i nová Lineartronic s ply-
Foto Subaru
INTERIÉR
PŘESVĚDČUJE
PŘEDEVŠÍM SVOJÍ
ÚČELNOSTÍ
«
na řetízkovém kolotoči.
mocně krotit svůj temperament. V plném
Cestování zpříjemňuje množství odklá-
zápřahu je pochopitelně Forester poněkud
dacích prostor. Za povedenou vychytávku
žíznivější, ale ani tady jsme se přes patnáct
považujeme otočnou středovou konzoli.
litrů na sto kilometrů nedostali.
Po překlopení se změní na držák dvou ke-
Zavazadelník svým objemem 505 litrů
límků pro cestující vzadu. To oceníte zejmé-
asi neohromí, nezapomínejme však, že se
na při únavných dlouhých trasách s dětmi
jedná o SUV a nikoliv rodinný stěhovák.
během prázdninových měsíců.
Vcelku pohodlně se v něm odveze běžná
Podtrženo a sečteno. Subaru Forester
nálož pro dovolenou, po sklopení zadních
je správnou volbou pro ty, kteří automobil
sedadel i předměty o délce až 180 centime-
považují především za prostředek, posky-
trů, například horské kolo. Navíc se další pří-
tující radost z jízdy, a současně hledají „dr-
hodný prostor nachází pod jeho podlahou.
žák“, jenž se nezalekne ani sebevětší sloty.
Interiér, pravda, není právě kandidá-
Jim se odvděčí bezpečností, spolehlivostí
a vytrvalostí.
tem na cenu za design. Je však zosobně-
Ideální dárek
pro fanoušky
JAKUB SCHNEIDER
rallye
Kompletní kariéra
Jana Kopeckého,
letošního mistra Evropy v rallye.
Stovky krásných fotografií a kompletní
přehled dosažených výsledků.
Cena 390 Kč (včetně poštovného a balného)
Objednávky:
Sport-Press, Okrasná 116, 103 00 Praha 10
[email protected], tel. 267 712 647
www.zlatyvolant.cz
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 53
SPORT
Z potu stvořené zlato
Pokud si někdo myslí, že se v zimě automobiloví a motocykloví závodníci oddávají slastnému nicnedělání, je na velikém omylu. Tvrdě makají na sobě i technice. Ti nejlepší si pak
chodí pro zasloužená ocenění.
«
«
VÍTĚZ KATEGORIE
ZÁVODŮ DO VRCHU
LUKÁŠ VOJÁČEK (VPRAVO)
S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM
PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI
EST+ JANEM HEVESSYM
CENY NEJLEPŠÍM
MOTOKÁRISTŮM
PŘEDÁVAL
ZA SPOLEČNOST PRAGA
PETR PTÁČEK
54
l
těm, majícím ve vitrínách vyhra-
Historie Zlatých volantů sahá hluboko
stopě. V každé z těchto disciplín se mohou
zená nejčestnější místa, patří ta,
do minulého století, vždyť poprvé se udělo-
čeští reprezentanti vykázat dlouhou řadou
která se rozdávala během lednového
valy, ovšem v daleko skromnějších podmín-
mezinárodních úspěchů, v některých do-
Zlatého večera motoristického sportu
kách, již v roce 1976. Počáteční dvě kate-
konce patříme k velmocím. Do značné míry
v pražském TOP Hotelu. Právě tady se
gorie (okruhy a automobilové soutěže) byly
to potvrdila i žeň uplynulé sezony 2013.
totiž vyhlašovaly výsledky 37. ročníku
postupem času rozšířeny o další – autokros
Například v Závodech na okruzích,
ankety Zlatý volant, 8. ročníku ankety
a rallyekros, motokáry a závody do vrchu.
jimž po dlouhá léta vládl náš první pilot
Zlatá řídítka a 9. ročníku fotografické
V posledních letech se navíc v anketě o Zla-
F1 Tomáš Enge, na sebe výrazně upozor-
soutěže Zlaté oko.
tá řídítka utkávají nejlepší borci v jedné
nil Petr Fulín svým triumfem v Evropském
K
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
ji převzal Milan Špinka, světový šampion
na ledové ploché dráze z roku 1974 a vítěz
pardubické Zlaté přilby z roku 1973.
Snímek Petra Luska s názvem Ruskou
pouští, pořízený na Rallye Hedvábná stezka,
určila za nejlepší porota soutěže Zlaté oko.
Program uváděli moderátorka České
televize Barbora Černošková a ředitel pořádající agentury Sport-Press Petr Dufek.
Hostům zazpívaly zpěvačky Olga Lounová
a Markéta Procházková, nechyběla ani
ukázka špičkového akrobatického rokenrolu v podání klubu Silueta.
MAREK CHVÁLA
Zvláštní ceny
Cena Elišky Junkové
Gabriela Jílková
ný matador tak předčil bohužel nepřítomného
v tomto seriálu Michal Matějovský obsadil třetí
Ladislava Hanáka (3. v ME v autokrosu v divi-
místo a mezi ně se vklínil se svým tahačem
zi SuperBuggy) a Romana Častorala (3. v ME
trucker David Vršecký.
v rallyekrosu v divizi TouringCar).
Na existenci pozoruhodné tuzemské tra-
O nejvyšší příčku v Motokárách se urputně
dice automobilových soutěží se významným
přetahovala trojice Patrik Hájek (1. ve WSK
způsobem podílela a podílí značka Škoda.
Final Cupu v kategorii KZ2), Adam Kout (3.
Loni se její tovární jezdec Jan Kopecký stal su-
v ME superkartů) a Jan Midrla (3. ve WSK
verénně mistrem Evropy a neméně přesvědči-
Euro Series v kategorii KZ2). Až opravdu
vě ovládl, již posedmé, kategorii Rallye a ma-
poslední hlasovací lístky odborných motoristic-
ratony. Opominout však nešlo ani statečný boj
kých novinářů doručené těsně před uzávěrkou
Martina Prokopa ve světovém šampionátu
stanovily právě toto pořadí.
a vytrvalou pouť Václava Pecha za domácím
primátem.
TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MOTOCYKLOVÍ JEZDCI
ROKU 2013 SE
ZLATÝMI ŘÍDÍTKY:
(ZPRAVA) MARTIN
MICHEK, KAREL
HANIKA A LIBOR
PODMOL
«
poháru cestovních vozů. Další náš zástupce
Cena Jiřího Sedláře
Adam Kout
Cena Zdeňka Vojtěcha
Josef Kopecký
Spolujezdec roku
Pavel Dresler
Cenu Elišky Junkové pro nejlepší ženu-závodnici získala motokáristka Gabriela Jílková,
Do poslední chvíle sahal Lukáš Vojáček
Cenu Jiřího Sedláře pro nejlepšího závodníka
po titulu ve vrchařském ME skupiny 1. Alespoň
do 23 let Adam Kout a Speed Award za nej-
částečnou náplastí se pro něj stal zisk Zlatého
vyšší průměrnou rychlost v jednom kole Jan
volantu. Na pódium ho doprovodili v anketě
Charouz (216,419 km/h, 22. 6. 2013 bě-
stříbrný Miloš Beneš (1. v mezinárodním mis-
hem závodu 24 hodin Le Mans). Spolujezd-
trovství republiky) a bronzový Vladimír Vitver
cem roku je navigátor Jana Kopeckého Pavel
(3. v ME skupiny 2).
Dresler. Mezi laureáty Ceny Zdeňka Vojtěcha
Cena rychlosti (Speed Award)
Jan Charouz
«« KRÁSNÉ KŘIŠ-
Zejména v autokrosu bývalo běžné, že v kon-
V anketě Zlatá řídítka kraloval mimořádně
tinentálních kláních brali v nejprestižnějších
talentovaný silničář Karel Hanika, který v mi-
třídách všechny medaile. Tato doba je sice,
nulém roce nenašel přemožitele ani v Red Bull
doufejme, že dočasně, pryč, přesto ani loň-
FIM MotoGP Rookies Cupu, ani v ME ve třídě
ŤÁLOVÉ TROFEJE
BYLY DÍLEM MISTRŮ
ZE SKLÁRNY RÜCKL
CRYSTAL. JEDNU
Z NICH PŘEVZAL
OD OBCHODNÍHO
MANAŽERA FIRMY
MICHALA SZABÓ
SPOLUJEZDEC
ROKU PAVEL
DRESLER.
ská bilance nebyla k zahození. Rozhodování
Moto3. Po jeho boku se na pódiu ocitli dva
« POZORNOST
ve společné kategorii Autokros a rallyekros
vicemistři světa - Libor Podmol (ve freestylu)
proto nebylo jednoduché. Nakonec nejvíce
a Martin Michek (v motokrosu v kategorii
zavážila druhá příčka Václava Fejfara v ME
MX3). Obdobou Ceny Zdeňka Vojtěcha je pro
v autokrosu v divizi TouringAutocross. Ostříle-
motorkáře Cena Františka Šťastného. Tentokrát
POUTALA TAKÉ
V PŘEDSÁLÍ
VYSTAVENÁ
ZÁVODNÍ
TECHNIKA
Terénní bitvy byly vždy doménou českých
se zařadil a do pomyslné síně slávy vstoupil
šikulů, tvořících své invencí překypující stroje
někdejší skvělý pilot na okruzích i kopcích (mj.
ve skromných podmínkách dílniček a garáží.
mistr Evropy 1994) Josef Kopecký.
Cena Františka Šťastného
Milan Špinka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výsledky 9. ročníku soutěže Zlaté oko
Petr Lusk (Ruskou pouští)
Výsledky 8. roč. ankety Zlatá řídítka
Karel Hanika
Libor Podmol
Martin Michek
Jakub Kornfeil
Karel Abraham
Josef Franc
217
122
110
82
25
16
Foto: Sport-Press
Výsledky 37. ročníku ankety Zlatý volant
Závody na okruzích
Automob. soutěže a maratony
1. Petr Fulín
219
2. David Vršecký
114
3. Michal Matějovský 59
4. Adam Lacko
58
5. Robert Šenkýř
57
6. Jan Charouz
33
1. Jan Kopecký
2. Martin Prokop
3. Václav Pech
4. Martin Kolomý
5. Jan Černý
6. Jaromír Tarabus
237
163
125
49
31
29
Závody do vrchu
1. Lukáš Vojáček
2. Miloš Beneš
3. Vladimír Vitver
4. Otakar Krámský
5. Jaromír Malý
6. Jiří Los
126
111
67
43
35
34
Autokros a rallyekros
1. Václav Fejfar
142
2. Ladislav Hanák
107
3. Roman Častoral
87
4. Ondřej Musil
70
5. Jakub Kubíček
43
6. Otakar Výborný
22
Motokáry
1. Patrik Hájek
2. Adam Kout
3. Jan Midrla
4. Martin Doubek
5. Gabriela Jílková
6. Václav Šafář
103
99
91
37
16
14
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 55
STYL/CESTOVÁNÍ
Na Šumavě u moře
Žena chce sedačku bílou, já černou. Kompromisem je šedá. Nelíbí se nikomu z nás. Já mám
rád dovolenou v lesích, žena u moře. Kompromisem je Agios Nikitas na řeckém ostrově
Lefkáda. Líbí se nám oběma.
místo táboráku zapálí na balkoně svíčku
a hlasitě hýří dlouho do noci. Ale přátelská domluva na ně působí, i když nejsou
v zahraničí příliš družní. Kdykoliv jsem se
podle hesla Já Slovan, ty Slovan! pokusil
o družbu s turisty z Ruska nebo Srbska
a rusky či srbsky s dokonalým českým
přízvukem jsem nahodil téma o pogodě
či vremeni, nechytili se. To asi ta cizina,
možná taky trochu špiónomanie, doma
jsou k návštěvníkům velmi přátelští a družní. Ale ani Češi nemají v Řecku příliš sklony k projevům slovanské vzájemnosti. Ti,
kteří si sami vaří v apartmánech a večeří
lunchmeat na balkóně, se nebaví s těmi,
kteří mají na taverny. Ti, kteří mají peníze
na taverny, se nebaví s nikým. Naštěstí
většina místních Řeků mluví anglicky stejně špatně jako Češi nad čtyřicet let věku,
ůže za to tak trochu Aristoteles
M Onassis, který svého času u vlá-
domků, kde sice není špína, ale nikdo si
dy vyloboval ochranu „zeleného ostro-
a starých krámů. Pokud si půjčíte auto, dá-
va“ před bandurským pleněním krajiny
vejte pozor u vjezdů k objektu. Jak beton
zenstvem, jděte se radši projít do olivové-
výstavbou kolosálních hotelových areá-
vytekl, tak ztvrdnul. Utrhnout nápravu je
ho háje. Frekvence a hlasitost jejich mno-
lů. Když jsem si poprvé kupoval pobyt
snadné. Tak trochu jako v některých stře-
hologů jsou nesnesitelné. Hovoří všichni
v Agios Nikitas, solidní dáma v cestovce
dočeských a srbských vesnicích. Ostatně,
najednou, i když plavou, možná i když
mne upozornila: „Pokoje jsou malé, noč-
Srbové poté, co přišli o Jadran, našli Řec-
se potápějí. Ale jako praví jižané nevydr-
ní život žádný.“ „To je dobře,“překvapil
ko. Zvolna vytlačují Rusy a Skandinávce
ží dlouho na slunci, takže odpoledne už
jsem ji. „Nejedu bydlet a hýřit, jedu
a po chorvatských kempech s večeřemi
budete mít tichou pláž jen pro sebe.
do přírody.“ A byl jsem v ráji!
z kotlíku si zvykají na apartmány. Někte-
Rybářská vesnička Agios Nikitas
nedělá starosti s odklízením stavební suti
ří mohou občas lézt na nervy, protože si
ČASNÉ RÁNO
I S ROSOU JAKO
NA ŠUMAVĚ…
… SE RYCHLE ZMĚNÍ
V PARNÝ DEN
takže je možné se s nimi spřátelit. Pokud
se však o víkendu objeví na pláži početné
místní rodinky s dětmi a se širokým příbu-
Pláž! Chybí tu ony nekonečné řady lehátek a slunečníků, na nichž a pod nimiž
leží v hlubokém údolí mezi zalesněnými
můžete za šest euro užívat blahobytný
kopci, tvoří ji vlastně jediná ulice taveren
luxus. Ne, že by se nenašel podnikatel,
a krámků. Začíná na křižovatce u stanice
který by chtěl na půjčovném rychle a hod-
autobusů (nevím, podle čeho místní cestu-
ně vydělat. Nejsou tu ani tobogány a jiné
jí, protože za deset let jsem tam neviděl
vodní atrakce… Onassisovo lobby ochra-
jízdní řád) a končí přímo v moři u přísta-
ňuje zdejší přírodu i v tomto směru. Písek,
viště vodních taxíků. Kolem na stráních
oblázky, skály, tráva, keře, stromy, ptáci!
sice pomalu přibývají penziony, ale ni-
Ráno vás probouzí kohoutí kokrhání
kterak neruší krajinu. Příslušný stavební
do oparu a mraků podobných šumav-
úřad zřejmě přísně dbá na dodržování
ským. Slunce je rychle vytlačí za kopce.
vzhledu a velikosti staveb v řeckém ven-
Vůně olivových hájů, kvetoucích keřů
kovském stylu (pražští památkáři mohou
a lesa obklopujícího vesnici až k zápra-
závidět). I v těch nejskromnějších penzi-
žím penzionů. Po snídani si můžete vy-
onech vás překvapí čistota a až otravné
brat z pláží. Nejbližší na konci dokonale
denní převlékání lůžkovin a výměna ruč-
vymetené a vodou opláchnuté „hlavní
níků, které ani nestihnete ušpinit. Dost to
třídy“ je písečná, vpravo můžete skákat
kontrastuje s dvorky a nejbližším okolím
do vody ze skal, zdatnější přejdou kopec
56
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
Řecka. Jídlo a pití se vezměte s sebou,
stánky, ba i sprchy, jsou tam zakázány.
Nejsou tam ani toalety, takže co si přinesete, to si i odnesete. Kupodivu, tohle
všichni dodržují bez zákazových tabulek.
To krása a čistota přírody je vychovávají.
Při návratu do pokoje pochopíte, že
Řekové neberou moc vážně předpisy
«
KDO SI NEPOTRPÍ
NA PÍSKOVOU PLÁŽ
S DĚTMI, NAJDE
ZA SKÁLOU TICHOU
ROMANTICKOU PLÁŽ…
…NEBO PŘES
ZALESNĚNÝ HŘEBEN
PŘEJDE NEBO VODNÍM
TAXÍKEM ZAJEDE
NA PLÁŽ MILÓS
«
na Milos, jednu z nejkrásnějších pláží
lutně průzračné mořské vodě. Tak ještě
lečením a s bižutérií a rovnou do hajan.
kávu na balkóně, a pokud vám devalva-
Nebo, abyste nešli spát s plným bři-
ce koruny příliš nesnížila úspory, můžete
chem, doporučuji procházku vesničkou
si zajít na večeři do taverny. Už jsem se
od taverny doleva kolem romantického
naučil nechodit do těch, před nimiž lákají
hřbitova, druhý večer od taverny dopra-
„náboráři“ stojící na ulici, vynechávám
va kolem téhož romantického hřbitova.
i tu nejatraktivnější. Preferuji tu na prv-
Na noc nezavírejte okno a nepouštějte
ní pohled nejjednodušší, která si na nic
klimatizaci. Noci jsou dost chladné a při-
nehraje, je stylově řecká. Připomíná tro-
šli byste o vůni Šumavy u moře.
Evropské unie. Elektroinstalaci, lampičky
chu závodní jídelnu, ale sedí v ní nejvíc
a zásuvky možná nikdy neviděl vyučený
Řeků (protože se v ní vaří řecky nejlépe)
elektrikář, vodovodní síť tvoří plastové ha-
a nejvíc Čechů, protože není nejdražší.
ANTONÍN FISCHER
VŮNĚ OLIVOVÝCH HÁJŮ, KVETOUCÍCH KEŘŮ A LESA
OBKLOPUJÍCÍHO VESNICI AŽ K ZÁPRAŽÍM PENZIONŮ.
PO SNÍDANI SI MŮŽETE VYBRAT Z PLÁŽÍ.
dice zalité v betonu, použitý toaletní papír
Má jídelní lístek v češtině, rozšafný majitel
Foto: Antonín Fischer
se nesmí splachovat, aby neucpal kanalizaci neevropského průměru. Bůhvíproč
jsou i zástěny kolem sprchových koutů
o několik centimetrů kratší, než je třeba,
takže ať děláte, co děláte, vždy vystoupíte
z vaničky do zatopené podlahy. Ale máte
za sebou krásný den s koupáním v abso-
Kosmas Lefteris se věnuje každému hostu,
«KDYŽ MÁTE ŠTĚSTÍ
NA DELEGÁTA, JAKÝM
JE VLADISLAV TOMÁŠEK, ZORIENTUJETE SE
VE VŠEM DOBŘE NEJEN
V AGIOS NIKITAS,
ALE NA CELÉM
OSTROVĚ LEFKÁDA
umí česky říct rybičky, chleba, bílé víno,
dekuji, prosím… Na drahou řeckou rybu
vám udělá českou cenu.
Co s načatým večerem? Nic! Chtěli
jste klidnou dovolenou v přírodě, máte
ji. Snad ještě navštívit pár krámků s ob-
Dopâejte si to nejlepší z aecka!
Dlouhá 50, 110 00 Praha 1
www.greece-tours.cz
GT_inzerat_184x83.indd 1
CZECH TOP 100 FORUM l JARO19.3.14
201412:59
l 57
Národní divadlo představuje novou 132. sezonu
Soubor Činohry nabídne osm nových titulů, reflektujících čtvrt století od sametové revoluce. Zároveň přenese tituly z Divadla Kolowrat na Novou scénu, kde budou
uváděny v komorní úpravě sálu. Nová scéna se stane
jednou z domovských scén Činohry a prostorem pro
soudobé divadlo všech souborů. Stávající repertoár
obohatí malé jevištní experimenty na aktuální témata,
čtení, mikroinscenace či happeningy, a to jak ve vlastní
produkci, tak ve spolupráci s nezávislými divadelními
skupinami. Novou premiéru představí Laterna magika.
Na piazzetě se připravuje pokračování projektu BOUDA.
Posilou Činohry se stane nový kmenový režisér Daniel
Špinar.
Národní divadlo pro divadelní sezonu 2014/2015 chystá ve svých čtyřech divadelních budovách (Národní
divadlo, Státní opera, Stavovské divadlo a Nová scéna)
19 premiér a desítky repertoárových titulů.
„Jsem rád, že se po náročném létě a podzimu můžeme více soustředit na divadlo. Po několika letech jsme
navzdory finanční situaci rozšířili počet premiér,“ říká
ředitel Národního divadla doc. Jan Burian. „Divadlo,
které nezkouší, nežije,“ dodává s humorem.
Balet Národního divadla uvede tři premiéry. Poprvé
v historii se na jevišti Státní opery představí známý
klasický titul La Bayadère. Na původní hudbu Ludwiga
Minkuse a v návaznosti na originální verzi Mariuse
Petipy vytvoří choreografii a režii Javier Torres. Na
stejném jevišti představí i druhou premiéru sezony baletní triptych s názvem Ballettissimo. Komponovaný večer zahájí 1. symfonie Gustava Mahlera, opus,
který vytvořil umělecký šéf Baletu ND Petr Zuska
v roce 2010 a který měl svou světovou premiéru na
výstavě EXPO v čínské Šanghaji. Závěr večera bude
patřit Ludwigu van Beethovenovi a jeho 7. symfonii
v úžasné choreografii německého tvůrce Uwe Scholze. Mezi těmito dvěma symfonickými a již uvedenými díly se jako kontrast objeví opus zcela nový, jehož
choreografem bude Ital Jacopo Godani, který patří
mezi nejpodstatnější a nejosobitější jména současné evropské taneční scény. S třetí premiérou se pak
Balet ND přesune na Novou scénu, kde přivítá do svého
repertoáru dílo světoznámého izraelského choreografa
Ohada Naharina.
58
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
Operní soubory Národního divadla, tedy Opera Národního divadla a Státní opera, plánují pro sezonu
2014/2015 celkem osm velkých operních premiér
a jedno poloscénické provedení. V nabídce nebude chybět ani komorní a experimentální opera, která se od
příští sezony zabydlí na Nové scéně. Vedle operních
premiér připravuje Opera Národního divadla na listopad a prosinec 2014 také tradiční Adventní koncerty
a na 27. ledna každoroční oslavu Mozartových narozenin ve Stavovském divadle. I v nové sezoně poběží
oblíbený zábavný a vzdělávací cyklus Opera nás baví
pro děti a jejich rodiče.
PŘEDPLATNÉ
Od 3. března 2014 zahajuje Národní divadlo
prodej předplatného na sezonu 2014/15.
Nabídka obsahuje celkem 33 abonwentních
skupin, ve kterých si diváci mohou vybírat buď
podle žánru, nebo podle zaměření skupiny.
Oblíbenými skupinami se v posledních
letech staly odpolední skupiny pro rodiny
s dětmi či pro seniory a nezapomínáme ani
na studentské řady. Výhodou předplatného
je především cenové zvýhodnění oproti běžnému prodeji, zajištění vstupenek dopředu na celou sezonu, garance stálého místa
v hledišti a další bonusy.
www.narodni-divadlo.cz
Premiéry v sezoně 2014/15
NÁRODNÍ DIVADLO
STÁTNÍ OPERA
STAVOVSKÉ DIVADLO
NOVÁ SCÉNA
Zdeněk Fibich
PÁD ARKUNA
Premiéry 9. a 10. 10. 2014
Richard Strauss
SALOME
Premiéry 23. a 26. 10. 2014
William Shakespeare
OTHELLO
Premiéry 18. a 19. 12. 2014
Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.
PO SAMETU
Světová premiéra 17. 11. 2014
Ariane Mnouchkinová
1789
České premiéry
4. a 5. 12. 2014
Ludwig Minkus
LA BAYADÈRE
Premiéry 20. a 21. 11. 2014
Wolfgang Amadeus Mozart
DIE ZAUBERFLÖTE
(Kouzelná flétna)
Premiéry 5. a 7. 2. 2015
PODIVUHODNÉ CESTY
JULESE VERNA
Premiéra 19. 2. 2015
Alois Hába
NOVÁ ZEMĚ
(poloscénické provedení)
12. 12. 2014
Modest Petrovič Musorgskij
BORIS GODUNOV
Premiéry 26. a 29. 3. 2015
Leoš Janáček
Z MRTVÉHO DOMU
Premiéry 14. a 16. 5. 2015
Arrigo Boito
MEFISTOFELE
Premiéry 22. a 24. 1. 2015
BALLETTISSIMO
Premiéry 5. a 6. 3. 2015
Engelbert Humperdinck
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Premiéry 23. a 25. 4. 2015
Hanoch Levin
STRASTI ŽIVOTA
Česká premiéra: 12. 3. 2015
Peter Morgan
AUDIENCE U KRÁLOVNY
České premiéry
19. a 20. 3. 2015
Mike Bartlett
ZEMĚTŘESENÍ V LONDÝNĚ
Česká premiéra 2. 4. 2015
Marius von Mayenburg
KÁMEN
České premiéry
28. a 29. 5. 2015
VEČER OHADA NAHARINA
České premiéry 4. a 5. 6. 2015
Giuseppe Verdi
MACBETH
Premiéry 11. a 13. 6. 2015
Jiří Traxler, Martin Vačkář,
Ondřej Havelka
V RYTMU SWINGU
BUŠÍ SRDCE MÉ
Světové předpremiéry
25. a 26. 6. 2015
ONLINE NÁKUP VSTUPENEK
www.narodni-divadlo.cz,
www.novascena.cz
SÍDLO
Kde bydlíme
V pražské Bubenči jsou 93 ulice, v nichž podle posledního sčítání lidu žije 22 389 obyvatel, z toho
9059 mužů nad 15 let, 1330 chlapců do 15 let,
10 730 žen nad 15 let a 1270 děvčat do 15 let.
Další stovky lidí zde pracují.
ezi nimi jsme i my, pět CZECHTOP-
Foto archiv
M STOtníků v ulici Na Zátorce číslo 12.
v pravěku, že pod ulicemi leckde leží po-
připadla purkrabství Pražského hradu) po-
zůstatky neolitických sídlišť, žárová pohřebi-
výšen na město (1904) a v roce 1922 se
I když jsme v té napohled luxusní vile jen
ště, kostrové hroby, půdorysy eneolitických
spojil s Velkou Prahou.
v podnájmu ve dvou místnostech v přízemí
chat v opevněných osadách, bronzové
Takže – ať k nám půjdete pěšky, nebo
a o zeleň na zahradě, do níž občas pozve-
šperky únětické kultury…, ale genius loci
pojedete autem, rozhlížejte se i kolem
me vážené partnery a spolupracovníky, se
této čtvrti možná inspiroval stavebníky a ar-
sebe. Je na co koukat. V každém případě
dělíme s dalšími společnostmi, bydlí se nám
chitekty k výstavbě nádherných vil ve stylu
na křižovatce s ulicí U Vorlíků, tam, kde
v ní dobře. Od metra Hradčanská to k nám
vegetativní i geometrické secese, z nichž
končí stromořadí a je vidět na rohu vlaj-
má každý kousek pěšky, návštěvníci přijíždě-
nejkrásnější vyrostly na počátku 20. století
ka CZECH TOP 100, dejte nohu z plynu.
jící auty najdou vždy v blízkosti parkování.
právě v okolí ulice Na Zátorce. To už byl
Nebyli byste první, kdo přehlédl, že vjíždí
I naše cesta do práce je pěkná a zají-
Bubeneč (dříve Přední Ovenec, kolem roku
z vedlejší na hlavní.
mavá. Na první pohled sice není zřejmé,
1197 majetek kláštera sv. Jiří na Pražském
že Bubeneč patří k územím osídleným již
hradě a kláštera v Teplé, později část obce
V TÉTO SECESNÍ VILE
SÍDLÍ SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100
Na shledanou Na Zátorce 12!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 59
KULTURA
Muzikanti na šňůře
Hodina H. Na nikoho se nečeká, na nikoho se taky čekat nemusí, protože nikdo z hudebníků
a zpěváků orchestru Václava Hybše si nedovolí přijít pozdě. Směr Liberec!
Praze je slunečno, ale v půli cesty
V
se začne sypat sníh. „Jsou to šílen-
ci,“ brblá na adresu několika předjíždějících řidič autobusu Josef Šedivý, který
těleso vozí už jedenáct let. „Ušetří pár
minut – a taky možná nedojedou vůbec!“
Má pravdu. Za chvíli vidíme dva ze „šílenců“ na střeše v příkopu. Na šňůře,
které se bůhvíproč říká nečesky turné, se
musí jet rozumně a dorazit včas. „Šofér
má předem počítat s možnými komplikacemi a raději naplánovat dřívější odjezd,“ komentuje Šedivý, který po příjezdu na místo na sebe hodí černý oblek,
bílou košili a kravatu, načež ve foyer
rozbalí stánek s cédečky a fotografiemi.
I když, ale to se stalo zcela mimořádně a ještě hodně dávno, ČSAD jednou poslalo orchestru autobus, který už
na první pohled potvrzoval Murphyho
zákon: Může-li se něco porouchat, porouchá se to! Koncert v Zábřehu na Moravě měl začít v osm večer, začal ve čtvrt
na dvanáct v noci. Publikum si na své muzikanty počkalo. Naďa Urbánková, která
tím diváky bavila vyprávěním, písničkami
KAPELNÍK V ROLI
VELITELE VOZU
«
na štaci přijela po své ose, tedy včas, zabez hudebního doprovodu. Až do chvíle,
kdy se jich zeptala, jestli někdo z nich
neumí na něco zahrát. Našel se jeden,
skočil domů pro „nástroj“. Naďa poprvé
v životě zpívala za doprovodu pily!
Orchestr Václava Hybše má věrné
příznivce a jeho “šňůry“ bývají vyprodané. Manažerka Jarmila už dnes ví, kdy
koncertů na konci roku 2014. Pořadatelé
vesměs podepisují smlouvy hned po vystoupení. A kapelník, dirigent a hudební
aranžér v jedné osobě Václav Hybš už
od ledna pracuje na novém programu,
rozepisuje noty, aranže. V září začne
zkoušet po sekcích, potom s celým orchestrem a nakonec se zpěváky, aby
na konci listopadu mohli vyrazit. Tak jako
loni, kdy od 20. listopadu do 23. prosince hráli a zpívali v Čelákovicích, Domažlicích, Českých Budějovicích, Brně, Ostrově nad Ohří, Sokolově, České Kamenici,
Opavě, Havířově, Zlíně, Třebíči, Bratisla-
«HUDEBNÍCI COBY
vě, Ružomberoku, Olomouci, Zábřehu
STAVĚČI
l
Semilech, Nové Pace, Hronově, Novém
České Třebové, Jičíně, Náchodě, Polici
Městě na Moravě, Ústí nad Orlicí, Pardu-
nad Metují, Jaroměři, Kostelci nad Ohří,
bicích, Solnici, Děčíně a třikrát v Praze.
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
MÁ VĚRNÉ PŘÍZNIVCE A JEHO
ŠŇŮRY BÝVAJÍ BEZNADĚJNĚ
VYPRODANÉ.
a kde bude pokračovat turné vánočních
60
na Moravě, Liberci, Kolíně, Teplicích,
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
Ujeli při tom 7100 kilometrů. To už nevypadá jako šňůra, ale jako síť! Jak se
to všechno dá stihnout? Tolik dní na cestách, tolik nocí na pódiích… To, čemu se
dnes moderně říká logistika, to je v tomto
případě zcela jednoduchý trik. Z Prahy
orchestr vyjíždí jen do měst v dosahu ko-
půdky na večeři. Alkohol je na šňůře
tabu, před koncertem si nikdo nedá ani
decinku. To by na místě skončil. V tom je
kapelník nekompromisní (sám si dá svačinku až v autobuse po vystoupení, když
z něho spadne odpovědnost), stejně
jako je nesmlouvavý k těm pořadatelům,
kteří podcení technické požadavky uvedené ve smlouvě: „Nemáte praktikábl?
Budeme hrát, až ho seženete!“ Nakonec je i to, co není.
Muzikanti s chutí hráli, zpěváci zpívali, jakoby ani ne za honorář, ale pro
radost. Publikum tleskalo vestoje, několik diváků se ještě vedralo do zákulisí
pro autogramy. Řidič Šedivý se vrátil
« ZÁKULISÍ ŽÁDNÝ
rou nakoupil u stánku na náměstí. Šňůra
a slovenské větvi má základnu s ubyto-
sekáči s kosou na louku. Do začátku
KOMFORT NENABÍZÍ
už byla skoro v polovičce. Zítra Kolín,
váním v hotelu Společenský dům, do vý-
koncertu zbývá pár hodin, tak se ladí,
pozítří Praha. A popozítří Teplice, kde
chodních Čech vyráží z Pardubic. Je to
zkouší, vykládají noty na pultíky, ově-
časově a finančně méně náročné.
řují světla a zvuk. Pár nešťastníků, kteří
POSLEDNÍ
VTEŘINY PŘED
NÁSTUPEM
HRÁČI
NA „HŘIŠTI“
posvícení!
I tak by pro mnohé pořadatele bylo
nemají s sebou z domova zabalenou
vystoupení velkého ansámblu se zpěvá-
stravu, si ještě odběhne do místní hos-
«
láři, žádní pomocníci…, jak když jdou
«
do svetru a rozdělil se o zabíjačku, ktelem hodiny cesty. Pro štace na moravské
mu místní pobudové během koncertu
vykradou autobus. Inu, není každý den
ANTONÍN FISCHER
ky nedostupné, nebýt příspěvků místních
podnikatelů, jimž je dobrá hudba bližší
než firemní logo na fotbalovém hřišti.
V nevýhodě jsou hlavně provozovatelé
malých sálů s pár stovkami míst, zejména oproti divadlům a kulturním domům,
které mohou prodat i tisíc vstupenek.
A důležití jsou především generální
partneři, jimiž na posledních Vánočních koncertech byly Sigma Group a.s.
VÍCE NEŽ MĚSÍC V AUTOBUSE, V ŠATNÁCH A V HOTELÍCH
HROZÍ PONORKOVOU NEMOCÍ. KAPELNÍK SÁZÍ NA
PREVENCI. PŘEDEVŠÍM OKAMŽITĚ VYLOUČÍ NOTORICKÉ
POTÍŽISTY, BRBLAČE, POŠŤUCHOVAČE, KTEŘÍ BY MOHLI
PARTU ZNECHUTIT. KVALITNÍ MUZIKA SE DÁ HRÁT JEN
V PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE.
a Sdružení CZECH TOP 100.
Více než měsíc v autobuse, v šatnách
a v hotelích hrozí ponorkovou nemocí.
Kapelník sází na prevenci. Především
okamžitě vyloučí notorické potížisty,
brblače, pošťuchovače, kteří by mohli
partu znechutit. Kvalitní muzika se dá
hrát jen v přátelské atmosféře. Na únavu platí plavání, běhání nebo i turnaj
v bowlingu. Případně dirigent koupí
maso a společně s muzikanty uklohní tataráky s topinkami. Na Moravě se o povyražení pravidelně postará fanoušek
orchestru, majitel restaurace Moravská
chalupa Pavel Čup. Každoročně přiveze kapele do divadla v Havířově dvě
Foto Miroslav Martinovský
stovky teplých řízků a kbelík bramborového salátu, i s talířky a příbory. V zákulisí se pak utužuje družba s místními
zaměstnanci a ještě zbude na snídani.
Autobus se promotal libereckými
ulicemi k Divadlu F. X. Šaldy. Hudebníci s nástroji a se šatními pytli kloužou
po zasněženém chodníku ke služebnímu vchodu. Žádní nosiči, žádní kabe-
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 61
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
Nad Prahou a nad věcí
O
bdrží-li někdo pozvánku na Oběd
Dnes moderně používaný výraz netpřekládám do srozumitelnějšího – setkat
zúčastnit, nebo abych se neztrapnil,
se, poklábosit, najíst, napít, najít nové
tak radši ne! Vězte však, že pozvánku
přátele. A mít nádherný pocit z dobře
na Oběd nad Prahou, kterou zasílá
strávených tří až čtyř hodin, které mě
ve spolupráci s partnery CZECH TOP
obohatily o další příležitosti - to je ba-
100, neodmítá nikdo (pokud mu to do-
nální popis Oběda nad Prahou v režii
voluje časový program).
Sdružení CZECH TOP 100. Zveme ve-
ředitele, právníky, vědce, lékaře, bankéře, sportovce, bafuňáře, umělce, učitele,
«
spisovatele, aristokraty a další zajímavé
osobnosti, abychom se společně v re-
« SVĚT VELKÉHO
BYZNYSU (JAN
MÜHLFEIT) SE SVĚTEM
MÓDY (BLANKA
MATRAGI)…
stauračních prostorách s nádherným výhledem na Prahu povznesli nad všední
starosti a užili si téměř všeho příjemného.
Sdružení CZECH TOP 100 pořádá
takováto setkání měsíčně U Zlaté studně
… A SVĚTEM FILMU
(JIŘÍ MENZEL)
nebo v restauraci Oblaca na Žižkovské
SVĚT DOSTIHŮ
(JOSEF VÁŇA)
SE SVĚTEM VĚDY
(REKTOR UK
TOMÁŠ ZIMA)
mrakodrapu v Aureole. Příště snad při-
věži, případně ve 27. patře pražského
dáme i jiná místa nad Prahou a možná
pozvání obdržíte i vy. Těšíme se na vás.
JAN STRUŽ
Foto archiv
working, nebo-li česky „síťování“, raději
řejné činitele, majitele firem, generální
profesory, starosty, malíře, architekty,
«
nad Prahou, tak je také nejistý.
Co to bude za „kulišárnu“, mám se toho
PRAHA Z RESTAURACE OBLACA
NA ŽIŽKOVSKÉ VĚŽI
«
Jestli někdo prohlašuje „jsem nad věcí“, tak váháme, dlouze nebo krátce, co vlastně chce říci. Utápí se v tom tématu, nebo neví, o čem má mluvit,
nechce hovořit vůbec, je arogantní nebo naopak
uťápnutej, nebo je to velký frajer?
62
l
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Škola hrou
P
oslední smysluplnou a účelnou
reformu školství nařídila císařov-
na Marie Terezie vydáním Všeobecného školního řádu ze dne 6. prosince
1774. Určitě se jednalo o změnu, která
byla pro život tehdejší společnosti výraznější a čitelnější, než je pro naši současnost v mnohém až toporně nekoncepč-
REPUBLIKA PREZIDENTŮ
áme nejen prezidenta republiky, ale i republi-
M ku prezidentů. Zlatý zdroj pro všechny země,
proč to či ono prezident naopak neřekl (řekl), neudělal
které si chtějí vybrat nejchytřejší a nejlepší hlavu stá-
tem, nikdo z nich z vrozené skromnosti jím být nechce.
tu. Schopné kandidáty bychom mohli vyvážet. Jeden
Nebo je to tak, že „Kdo to neumí, ten to komentuje“?
se až diví, jak málo lidí kandidovalo v první české
přímé volbě prezidenta.
(udělal). Géniové! Každý z nich by mohl být preziden-
Nic proti názorům! Přiznám se, že i já mám občas
vlastní. Ten však může mít k pravdě hodně daleko.
Kdykoliv a cokoliv řekne nebo udělá prezident
Hlavně vůbec nepotřebuji, aby mi stále někdo vysvět-
Zeman (Putin, Obama, Hollande…, doplňte libovolné
loval, co tím chtěl básník říci – tak, jak to komentátoři
jméno prezidenta libovolné země), okamžitě se v mé-
a moderátoři dělají okamžitě po každém vystoupení
diích objeví komentátoři, politologové, sociologové,
nejen prezidenta, ale každé veřejně známé osobnos-
neúspěšní kandidáti na prezidenta i politici nižšího
ti. Už Jan Werich ve svých forbínách hodnotil dobře
ranku, někdy dokonce i psychologové a psychiatři,
míněné vzdělávací vysvětlivky v knihách vydávaných
kteří přesně vědí, co a proč říci měl a neřekl, co, proč
před čtyřiceti lety: „Nakladatel si myslí, že co čtenář,
a jak udělat měl a neudělal. Jejich bystrý úsudek pře-
to blbec!“
konává dlouhé hodiny, dny a týdny zvažování a roz-
Doba pokročila, ke čtenářům přibyli posluchači
hodování prezidentů a jejich poradců nad tím, co říci
a diváci. A opět se nabízí parafráze Werichova výro-
(neříci), udělat (neudělat). Jsou i tací, kteří dovedou
ku: „Šašci museli být! Noviny nebyly, rozhlas nebyl,
předpovědět, co ten či onen prezident řekne (neřek-
televize nebyla! Kdo měl lidem říct pravdu?“
ne), udělá (neudělá), aby vzápětí bleskově vysvětlili,
ANTONÍN FISCHER
ní, nepřesvědčivá, často nedomyšlená
a krátkodechá transformace školství
dnešního. Marie Terezie bývá někdy
vzpomenuta také v souvislosti s výrokem, že „škola je politikum“. Neškodí
si však připomenout, že naši předkové
už před sto lety považovali právě toto
tvrzení za příčinu mnohých neduhů školství. Vedlo podle nich k tomu, že o školských otázkách rozhodovali často spíše
politici než na slovo vzatí odborníci.
Prosazovali proto zásadu, že „škola je
pedagogium“, a požadovali, aby veškeré problémy vzdělávání byly řešeny
v těsné spolupráci s odborníky, jejichž
hlasů a názorů by se mělo vždy dbát.
Historie – zejména nedávná – svědčí
o tom, že vítězí politikum. Od roku
1918 do roku 1989 řídili české školství
34 ministři (průměrná životnost ve funkci
dva roky) a od roku 1990 do dneška se
jich v úřadě vystřídalo sedmnáct s průměrnou životností 1,35294117647
roku. Vezmeme-li v úvahu, že těch
Nenapadla
posledních sedmnáct ministrů bylo produktem deformovaného socialistického
školství, nelze se divit, že každý z nich
chtěl něco změnit k lepšímu. V dobrém
estující metrem stojí s rozloženými novinami
ostatními. Potom ovíněného řidiče nenapadne, že se
ve vchodu do vozu a nenapadne ho odstoupit,
za volantem může stát zabijákem, producenta nebo
aby nezdržoval vystupování a nastupování ostatních
prodejce pančovaného alkoholu nenapadne, že
pasažérů. Muž s batohem na zádech nebo s brašnou
s největší pravděpodobností způsobí smrt desítkám
na počítač přes rameno se prodírá tramvají a nena-
nešťastníků a neštěstí stovkám jejich dětí a příbuzných
padne ho, že kdyby vzal zavazadlo do ruky, měl by
a sám skončí v kriminále. „Nenapadlo“ může dojít až
víc místa pro sebe a neohrožoval by lidi kolem.
tak daleko, jako v případě známého fotoreportéra,
C
Na přechodu pro chodce se dvojice řítí po levé
jemuž lékařka s výtkou v hlase oznámila: „Člověče,
straně zebry a nenapadne ji, že kdyby šla vpravo,
vy jste prolezlý rakovinou!“ Když už jí nenapadlo
nenarážela by do protijdoucích. Školáka nenapadne
sdělit tuto zprávu taktně, mohlo jí napadnout aspoň
pozdravit na ulici paní učitelku, šéfa nenapadne po-
to, že se může mýlit, že by v takovém případě bylo
děkovat podřízenému za to, že udělal víc, než musel,
přinejmenším vhodné nechat si diagnózu potvrdit ji-
chřipkou usouženého diváka v divadle nenapadne
ným kolegou. Naštěstí to napadlo nebohého pacien-
dát si při kýchání před nos kapesník, natož necho-
ta, takže úspěšně a ve zdraví přežil jistou smrt.
dit mezi lidi a nešířit kapénkovou infekci. Nezdá se
Šířící se „nenapadlo“ považuji za větší nebezpe-
vám, že takových „nenapadlo“ v naší společnosti
čí pro lidstvo, než je pravděpodobnost srážky Země
přibývá? Jsou bezvýznamná jen zdánlivě, protože
s meteoritem. Obojí hrozí zánikem civilizace, ale
svědčí nejen o nedobrých mezilidských vztazích, ale
„nenapadlo“ je jisté!
i o jistém úpadku vědomí a umění jednotlivců žít mezi
ANTONÍN FISCHER
úmyslu, zejména pak tak, aby všechno
bylo jinak. Skromným cílem reformy
Marie Terezie bylo naučit postupně
všechny občany monarchie aspoň číst,
psát a počítat. Dosavadním výsledkem
moderních reforem je, že mnoho absolventů základních škol neumí ani číst,
psát a počítat, natož pak porozumět
psanému textu. Děti se mají na základním stupni učit dva cizí jazyky, aniž by
zvládly aspoň češtinu. Výuka pravidel
jejího pravopisu je považována za nezdravé biflování, takže i vysokoškoláci
dělají v diplomkách hrubky. Škola má
být pro děti hrou, ale ani Jan Ámos to
nemyslel tak, že nejlepší metodou výuky
matematiky bude počítání, kolikrát kdo
trefí mokrou houbou učitele.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014 l 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
JUDr. Olga Letáčková
vrchní ředitelka,
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
Patrice Le Guyader
výkonný viceprezident,
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s.r.o.
RNDr. Miloš Kužvart
manažer řízení projektů,
TZÚS, s. p.
Ing. Jaroslav Besperát
předseda představenstva
a generální ředitel ČPP, a.s.
Karolína Topolová
gen. ředitelka AAA Auto
Václav Horák
generální ředitel,
Cetelem ČR, a.s.
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek
na obálce
ING. JAROMÍR
HÁJEK
generální ředitel,
LeasePlan Česká
republika, s.r.o.
dále
Mojmír Hampl
viceguvernér,
Česká národní banka
Martina Fuksová
manažerka obchodní sítě
a telesales,
Seznam.cz, a.s.
Miloš Holakovský
obchodní ředitel,
TOS Varnsdorf a.s.
Tamara Kotvalová
jednatelka,
Carollinum s.r.o.
Mgr. Ivan Konečný
ředitel pro rozvoj a strategii,
Impromat CZ, spol. s r.o.
Zbyněk Kusý
generální manažer,
SK Slavia Praha - fotbal, a.s.
na obálce
RADIM
PASSER
předseda
představenstva,
Passerinvest Group
dále
Ing. Miloš Zeman
prezident
České republiky
Ing. Bohdan Wojnar
člen
představenstva,
Škoda Auto a.s.
Ing. Tomáš Březina
předseda představenstva,
Best, a.s.
a ve spolupráci s předními odborníky
vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních
časopisů… Tyto mediálně sledované
žebříčky přispívají image zúčastně-
Ing. Radek Dohnal
generální ředitel,
Top Hotels Group a.s.
Josef Hůla
člen představenstva,
Sunkins a.s.
Karel Ksandr
generální ředitel NTM
ných společností a jsou současně
věrohodnou pomůckou pro případné investory či domácí i zahraniční
zájemce o informace z vývoje české
ekonomiky a jednotlivých společností
v celku i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje
v České republice i v zahraničí odbor-
Ondřej Havelka
zpěvák, režisér
a tanečník
Jan Burian
ředitel,
Národní divadlo
Jaroslav Sapík
šéfkuchař
Mgr. Jan Duspěva
generální ředitel,
Čepro, a.s.
Mirka Knapková
olympijská vítězka ve
veslování
na obálce
ZDENĚK
REIBL
generální
ředitel,
Respect, a.s.
dále
Jan Mühlfeit
ředitel pro Evropu,
Microsoft Corporation
Robert Špott
jednatel a výkonný
ředitel,
Syner, s.r.o.
Prof. RNDr. Blanka
Říhová, DrSc.
imunoložka
64
l
Kamila Moučková
bývalá televizní
hlasatelka
Alessandro Alagio
majitel zámku
Ořechov
Jiří Ludvík
ředitel,
Znojemský hudební
festival
Ing. Walter Müller
předseda,
Svaz českých
filatelistů
Zdeněk Halík
majitel pálenice
CZECH TOP 100 FORUM l JARO 2014
na obálce
JAN
HEVESSY
generální
ředitel,
EST+, a.s.
dále
Marian Piecha
generální ředitel,
Czechinvest
Jiří František
Potužník
generální komisař české
účasti na EXPO 2015
Profesor
MUDr. Jan Pirk, DrSc.
lékař
Ing. Petr Bold
generální ředitel
Global Assistance, a.s.
né konference, semináře a summity
na aktuální téma za účasti nejvýznamnějších osobností z oboru. Připravuje
prezentace firem, oborů, regionů
a České republiky vůbec v ekonomicky
zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci
s domácími i zahraničními subjekty. Pro-
Ing. Radoslav Kubiš
předseda
představenstva
OK Group a.s.
střednictvím časopisu CZECH TOP 100
FORUM umožňuje prezentaci firem,
zkušeností a názorů před rozhodujícími
osobnostmi ekonomiky i politiky.
PhDr. Ladislav Špaček
odborník na etiketu
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje
Prof. Milan Knížák
rektor,
Art & Design Institut
a spoluorganizuje neformální spole-
JUDr. Alexander
Károlyi
ombudsman,
Český olympijský výbor
odborných, společenských, kulturních
Jan Kopecký
mistr Evropy v rallye
čenská setkání významných osobností
ekonomického i veřejného života při
a sportovních příležitostech v Praze
i v krajích. Výsledkem těchto setkání
jsou nová osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané
důležité a aktuální informace.
Download

JAN STRUŽ - Czech Top 100