List numerologické syntézy
Tělesná čísla komplet
4
Jednota těla a ducha
9 9
2 2
4 4
Jednota těla, ducha, duše
9 9
2 2
4 4
9 9
2 2
9
3 3
5
7
3 3
5
7
3 3
3
1 1
5
7 7
3
6
1 1
1
7
6
1 1
1 1
6
1 1
Tělesná čísla
9 9
4
označ jedničkou
2
Jméno:
Dana Nováková
Datum narození:
7
1 1
Žena:
12.9.1947
Čas narození:
3
1
Muž: 0
1 2 0 9 1 9 4 7
2 0 1 5
20:15
Číslo roku pro výpočet os.ročního osud.čísla
Duchovní čísla
1
2 0 1 3
Vývojové číslo
9
9
Osobnostní číslo
22
22
Souhláskové číslo - číslo vztahů
12
3
Samohláskové číslo - číslo srdce
10
1
Dědičné číslo
7
7
Osudové číslo života
33
6
Číslo dne narození
12
3
Osobní roční osudové číslo
18
9
Číslo Pa-kua
7
7
Duševní čísla
9
Znamení
VEPŘ
Meridián
Živel
oheň
Orgány
7
Energie roku
jin
7
Typ člověka
Člověk srdce
Založení
jang
Šťastné směry
játra
srdce/krev.oběh
SZ,JZ,SV,Z
Nešťastné směry
JV,V,J,S
Skupina
západní
List numerologické analýzy
Pomocné tabulky:
Křestní jméno + domácká forma nebo přezdívka
D a n a
4
5
D a n u š k a
D a n č a
45 9
4
4
35 8
1
5
1
3 2
6
5 3
1
10 1
1
Příjmení
35 8
N o v á k o v á
5
6
7
2
1
19 1
6
7
16 7
1
Rodné příjmení po otci
V e s e l á
23 5
6
12 3
3
5
3
5
11 2
1
Dívčí jméno matky
Příjmení otce
K r u p i č k o v á
V e s e l ý
61 7
2 2
6
35 8
8
6
3 2
1
6
7
1
3
5
Tabulka pro výpočet libovolných slov, např. adresy
3
5
1
26 8
Čísla
0 0
0 0
0 0
Součet jang č.
27
Součet jin č.
15
Rozdíl
12
3
List výkladu významů jednotlivých čísel
1. Vývojové číslo
9
Devítka je obecně sympatická a přitažlivá. Umí si zjednat respekt a je schopná přenášet hory pro nějakou
věc, která se jí týká. Jinak ale snadno upadá do melancholie a do fatalistického odevzdání osudu. Devítka
by chtěla, aby byli všichni lidé šťastní. Přeje si mír na Zemi a velmi trpí tím, když narazí na dvojznačné nebo
nejasné situace, které nemůže a nechce pochopit. Snadno se nechá zatlačit do defenzívy. Devítka je
dobrosrdečná, velmi citlivá, senzitivní a sentimentální, ale často také plachá. Umí se dobře pohybovat na
veřejnosti a mohla by mít velký úspěch při podnikání, které vyžaduje kontakt s lidmi. Ale právě to ji někdy
stojí obrovské úsilí, protože má velký strach z toho, že by se veřejně vydala všanc. Snáze se jí na veřejnosti
vystupuje, když to nedělá sama za sebe, ale za nějaký podnik, třetí osobu nebo pro velkou věc. 9 je od
přírody zvídavá, ale bojí se prázdných tlachů a klepů. Je to spolehlivý přítel, schopný zcela nasadit tělo i duši
pro přítele nebo za nějakou ušlechtilou věc. 9 je vytrvalý a pravidelný pracovník. Kráčí pomalu, spořádaně
a energicky kupředu. Je smyslná, ráda dobře jí a pije.
2. Osobnostní číslo 22
Dvacet dvojka v sobě spojuje motivaci, praktické schopnosti, sílu prosadit se a vyšší duchovní nadání. V jistém smyslu
jde o vnitřní mistrovství, které však musí stále znovu dokazovat. Je třeba varovat zejména před zneužitím velkých
praktických a duchovních vloh. 22 sjednocuje pozitivní možnosti z karmy čísel 1 až 9.
22 je schopná se z vlastního rozhodnutí nebo z cizího popudu obětovat pro druhé. Kvůli tomu to lidé s tímto číslem
jména mohou mít opravdu těžké i přes své velké schopnosti.
Jak číslo 11, tak i číslo 22 je formováno duševní silou, jíž si nositelé odpovídajícího čísla jména často vůbec nejsou
vědomi. Lidé často obdivují jejich osobní kouzlo a přitažlivost i vysokou úroveň jejich duchovních schopností. V
každém případě se zde jedná o skutečně mimořádné osobnosti ať už v pozitivním nebo v negativním smyslu.
3. Souhláskové číslo - číslo vztahů
3
Stejně jako jednička mívá trojka rozmáchlé pohyby, paže jsou zřídkakdy těsně u těla. Vnitřní síla se zde však
ještě pojí s vtipem, z očí mu kouká čtveráctví. Osoby s trojkou mají většinou velmi rovné, ale uvolněné
držení těla, hlavu někdy nosí trochu vysoko, pohled pak může působit poněkud arogantně, oči jsou často
neklidné mohou mít nervózní gesta. 3 mají silnou potřebu pohybu.
4. Samohláskové číslo 1
Vnitřní vlastnosti: nevědomé nároky na vůdčí úlohu, také zneuznané talenty ve smyslu tvůrčího působení na
ši ší
l č t í V k žd d
í ži tě
t l é kl
dit l t í ůli t d
tl č
é
i
širší společenství. V každodenním životě neznatelné sklony prosadit vlastní vůli, tedy potlačované energie
nebo nevyužité schopnosti. Kromě toho mají jedničky skrytý egoismus nebo smysl pro společenství, který je
třeba teprve rozvinout.
5. Dědičné číslo
7
voda = odvrácená od světa, mystická, tajemná
Píle. Meditace. Zdravá zvědavost, zájem o život. Opatrnost, rozum prozíravost. Schopnost chopit se příležitosti ke
štěstí hned, jakmile se nabízí.
6. Osudové číslo
6
severozápad, erotika, citovost, mučednictví, citlivost, nečekané štěstí
Osudová cesta čísla 6 je cesta, která vyžaduje velkou pozornost a schopnost rozlišovat. Abychom se mohli po ní
pohodlně pohybovat, musíme přemýšlet a umět zvolit správné odbočky. Abychom svůj život vedli touto cestou k
úspěchu, je nutné dobře znát sebe sama i druhé a mít schopnost poučit se z minulých zkušeností. Tato cesta je
obecně charakterizována náhlými změnami, nepředvídanými obraty, ale i nečekaným štěstím. Nesnese polovičatost,
nejvíc se na této cestě vyplatí odvaha.
Kdo má 6 jako osudové číslo, bude pravděpodobně aktivní v humanitární oblasti. Lidé, kteří se šestkou řídí, jsou
loajální, velkorysí a nesobečtí. Mohou zacházet až k mučednictví, protože jsou velmi citliví a cituplní.
7. Roční osobní osudové číslo
9
Osobní rok 9 znamená nutnost převzít větší zodpovědnost pro dosažení vysokého společenského cíle.
Tento rok uzavírá kruh, který pak znovu začíná číslem 1
Obecná tendence
Vysoké, duchovní, spirituální výsledky, dosažení vysokého cíle, vhodné předpoklady pro nový začátek.
Osobní rok 9 může být velmi namáhavý, protože vždy znamená uzavření „ devítiletého cyklu“ a vliv
nové energie, současně tedy předpoklady pro nový začátek, ačkoli minulost ještě nabyla úplně završena.
Je to rok zodpovědnosti a pocitu povinnosti vůči druhým i vůči sobě samému.
Lidé, kteří mají problémy se zvládnutím změny nebo nového začátku, dostávají v tomto roce velké výzvy.
Prověřuje se zde hlavně oblast zdraví a financí. Tento rok jasně ukazuje, že minulost se musí definitivně
uzavřít, abychom včas rozpoznali to, co je v životě nové, a připustili to.
Tím, že s e rozloučíme s minulostí, se můžeme připravit na to, co přijde, dívat se dopředu a vytvořit si v
životě i novou vůdčí pozici. Osobní rok 9 je tak smutným rokem loučení i vzrušujícím rokem zdárného
začátku, protože člověk má možnost vybudovat si novou a lepší budoucnost.
Zdraví: Osoba, která je ovlivněna číslem 9 má sklon k horečnatým onemocněním a infekčním chorobám,
ohrožena je hlava, obličej, zuby a orgány podbřišku.
Vhodná léčivá bylina je muškátový oříšek.
8. Číslo dne v měsíci
12
Lidé, kteří se narodili ve 12. dni měsíce, mají energii trojky, ale i individuální sílu jedničky a dvojky.
Jsou tak mnohostrannější než lidé, kteří se narodili 3. dne. Výborně dokážou prodat sebe a své ideje. Jsou
okouzlující, zábavní a vynikající partneři při rozhovoru. Umí se dobře a přesně vyjadřovat. Kromě toho jsou
duševně velmi pružní, zvědaví a rádi chodí mezi lidi. Mají ochotnou, přívětivou povahu a jsou velmi družní.
Jejich negativní stránkou je, že snadno propadají malomyslnosti a pak se vyhýbají lidem. Měli by v sobě
rozvíjet takt a diplomacii, protože mají sklon mluvit příliš otevřeně a dělat si tak nepřátele. To by mohlo
negativně ovlivnit jejich úspěch. Jsou velmi praktičtí a mají rádi aktivitu. jejich bujná fantazie si často
přikrášluje pravdu. Mají potenciál tvůrčím způsobem zpracovat své zajímavé představy. Mají sklon k
netrpělivosti a nejraději by všechno chtěli hned.
Důležité téma je pro ně vyváženost. Na druhé působí skutečně silně touto energií rovnováhy. Mají velké
nároky na morálku v životě. Chtějí vždy vyslechnout argumenty obou stran a pro každého mít pochopení,
ale pak je pro ně těžké skutečně zaujmout nějaké stanovisko nebo se pro něco definitivně rozhodnout. To
je háček na jejich pověstné vyváženosti. Jsou to lidé, kteří by byli nejraději neustále na cestách, mají hlad po
prožitcích, jsou zvědaví.
Vhodná povolání: Rození spisovatelé, vynálezci. Další povolání, která jim mohou vyhovovat, jsou řečník,
zábavní umělec, advokát, lékař, ředitelkliniky, podnikatel, drogista, odborník na reklamu nebo vedoucí
salónu krásy.
S druhým pohlavím mají občas potíže. Důvodem je jejich touha po svobodě.
7
9. Číslo Kua
Cílový směr: západ
Živel:
kov
Kchan - to, co je neproniknutelné
Vnitřní vývoj
od 3 k 7
Sedmička hledá rodinnou soudržnost
Člověk je koruna stvoření; studovat jeho povahu je nejušlechtilejší úkol v našem životě
Šťastné směry:
JZ Štěstí
umožňuje rychlé zotavení z nemocí, dobrý lékař, finanční situace je stabilní, ochota druhých
SV Dlouhý život vynikající životní situace, vitalita
SZ Životní síla
Z
znamená bohatství, dlouhověkost a zdraví, každoroční pokrok
Život poskytuje štěstí a zdraví v průměrné míře
Nešťastné směry:
JV Nešťastné vlivy neschopnost ušetřit peníze, časté hádky a soudní spory, okřikování a pomluvy
J
Pět duchů
S
Neštěstí
finanční ztráta, špatné zdraví, špatná finanční situace
vždy vhání do něštěstí, špatné zdraví, špatná finanční situace
V Smrt špatný život, chudoba, nemoc
Duchovní dispozice: plánování času, stavba domu, stěhování, různí lidé na různých místech, velká síla a
poznání, že štědrost prohlubuje spiritualitu a radost
Témata k vizualizaci:
kreativita, výchova, disciplína, děti; nervový systém, ucho
Příznivé dny:
pondělí, čtvrtek
Kameny pro štěstí:
ametyst, korál, safír,chryzolit,měsíční kámen
Barvy:
bílá, fialová, smaragdově zelená, hnědá, žlutá
Léčivá tinktura
petržel
Člověk srdce
Centrum srdce se stará, jakým způsobem se co děje
Člověk srdce má vegetativní a senzitivní duši a živou a cítící čchi.
Doménou těchto lidí je svět subjektivních pocitů, jejich tématem jsou mezilidské vztahy. Ke svým vlastním
citům nemají přímý přístup, protože se více zabývají druhými lidmi než sebou. Prožívají sami sebe v reakci na
city a chování jiných lidí.
Srdce a oběhový systém jsou centrem jejich ducha, velmi vyvinutý mají hmat a také chuť.
Často jde lidem srdce (i když nevědomě) o prestiž a image. Pozitivní stránkou přitom je, že mají většinou silný
smysl pro zodpovědnost. Mají sklon se přizpůsobovat, dělat si nároky na pozornost a místo pro sebe a
projevovat se, jakoby všechno vědělo lépe. Nechávají se ovládat tím, co si o nich myslí druzí, a často se
domnívají, že vědí, co je pro ostatní dobré. Zatím však přehnaně prožívají svou starostlivost, potlačují své
agrese a schovávají se za maskou dobromyslnosti a aktivity.
Navenek působí často sebejistě, vesele a harmonicky, zatímco vnitřně se prožívají jako neschopní, prázdní,
smutní a zahanbení.Tuto skupinu lidí silně přitahují spolky a bratrstva, kde jsou úzké přátelské vztahy bez
sexuálního pozadí. Musí se ale především naučit udělat na své duchovní cestě krok do ticha a do samoty.
Lidé srdce si myslí, že všechno dokážou sami. Proto je pro ně těžké vidět řešení problému jako dar srdce. Jejich
životní úkol spočívá v tom, aby ze všeho, v co neustále doufají a čeho by chtěli dosáhnout, vznikla realita tím,
že k víře a naději se připojí i skutečné činy.
List výkladu osmi pilířů života
1. Cesta plánování a pravého názoru
8-3-4
Tuto cestu nemá paní Dana dobře obsazenou, chybí zde osmička, znamená to, že může v životě zažít ztráty a
škodu. Může slepě narážet na životní situce nebo si budoucí vývoj umí jen těžko představit.
2. Cesta vůle a pravého myšlení
1-5-9
Tato cesta je velmi dobře obsazena, Takový člověk má silnou vůli, je sebejisý, umí se o sebe postatrat a varuje
se situací, které jsou pro něj nevýhodné. Rovnoměrně pečuje o tělo i ducha, aktivita a klid jsou u něj ve
vyváženém poměru.
3. Cesta činu a pravého mluvení
6-7-2
Tato linie je opět velmi dobře obsazena, tato linie popisuje vztah ke společnosti. Při dobrém obsazení jsou
pocit vlastní hodnoty a jeho úspěch ve společnosti jisté.
4. Cesta intelektu a pravého jednání 2 - 9 - 4
Tuto linii má paní Dana obsazenou nejsilněji, její životní cesta proto bude jasná. Mezníky a změny jsou
zvládány s celkově kladným postojem k životu
5. Cesta spirituality a pravého vedení života 7 - 5 - 3
Tato řada popisuje vědomé duchovní schopnosti i nevědomé a intuitivní zkušenosti. Paní Dana bude tyto
schopnosti pružně používat pro sebe i druhé.
6. Cesta blahobytu a pravého úsilí 6 - 1 - 8
Tato linie není zcela obsazena díky chybějící osmičce. Dana bude žít život bez vlastní iniciativy, nebude mít
žádný cíl, žádné nároky, pouze nejrůznější touhy.Pravděpodobně bude konfrontována s materiálními a
finančními ztrátami.
7. Cesta rozhodnosti a pravé bedlivosti 2 - 5 - 8
Zde je možné, že člověk nevidí nebo své možnosti plně nevyužívá. Paní Dana by mohla prožívat zklamání a
pochybnosti
8. Cesta emocionální rovnováhy a pravého pohroužení 6 - 4 - 5
Tato linie je plně obsazena a symbolizuje tělesnou a duševní sílu, symbolizuje zdraví a dlouhověkost.
List doporučení
Paní Dana má téměř plně obsazenou mřížku. Chybí jí pouze osmička, což by mohlo mít zdravotní vliv na
oslabení žaludku a také absence osmičky může způsobit například nelásku k sobě, odmítání, nedostatek
jistoty, pocity nenávisti a bezmoci, žádostivost. Pomoci by tady mohla umírněná strava zejména opatrně s
kávou, alkoholem a tučnými jídly. Bylo by dobré, aby se Dana naučila provádět pravidělně relaxační
techniky a věnovala se cíleně studiu duchovních nauk.
Kromě žaludku by bylo dobré preventivně pečovat i o játra a srdce, jednak např. omezením smaženého a
tučného nebo si zvyknout na pravidelné procházky lesem nejlépe i kolem vody, láskyplným chováním a
prožíváním.
Pro Danu bude velice důležitá rodina a měla by udržovat hezké vztahy s dětmi i s rodiči a stát se " tmelem"
rodiny.
Také by bylo dobré opečovat ve svém bytě či domě sektory vědění (SV), kreativity a dětí (Z) a rodiny, předků
a zdraví (V)
Download

zde ve formátu *.pdf - O tai-chi