Jak využít numerologii a čísla v běžném každodenním životě
Tak jako všechno kolem nás i čísla mají svou energii. Díky numerologii jim můžete porozumět
a zjistit z nich informace o vás samých. Proč jste takoví jací jste, proč vás někdo neznámý
přitahuje a rozumíte si s ním a třeba se svými blízkými v rodině nedokážete zase najít
společnou řeč.
Protože číslům se dá krásně porozumět a jejich energie se dá běžně využít každý den, založila
jsem Numerologickou školičku, kde předávám lidem své poznatky, které jsem načerpala
jednak z kurzů, také samostudia a hlavně mé dlouhodobé terapeutické praxe s lidmi.
Co všechno se dá naučit a pochopit, když se rozhodnete absolvovat seminář
Numerologické školičky?
Z data narození se dozvíte svůj charakter tzn. individuální vlastnosti a předpoklady se kterými
vstupujete do života v den, kdy jste přišli na svět. Pochopíte také své slabosti a naučíte se je
zvládat a vzít si z nich ponaučení. Porozumíte tak jednak sami sobě, ale i svým blízkým
v rodině, partnerovi, dětem, přátelům, spolupracovníkům a všem lidem, které potkáte a
osvojíte si tak způsob, jak s nimi vycházet a chovat se k nim k oboustranné spokojenosti. Tak
můžete předcházet nedorozuměním, které vznikají, když druhé lidi dostatečně nepoznáte.
Dozvíte se také jaký mají vliv čísla na vaše zdraví, co znamená vaše jméno a příjmení, které
místo je pro vás vhodné na bydlení či práci, jak vám bude sloužit váš telefon a jaké vlastnosti
bude mít vaše auto dle SPZ.
Sami si poté dokážete určit období, kdy je vhodné začít s něčím novým, např. práce,
studium. Dále, kdy se máte zabývat partnerským vztahem, nejlépe jej řešit a vzájemně
spolupracovat. Kdy je ta nejlepší doba určená pro vaše zájmy a komunikaci s druhými i
prostřednictvím dopisů, mailů apod. Kdy je čas zase na práci, organizování, návštěvu lékaře a
nákup věcí, které chcete déle používat aniž byste je museli reklamovat např. televize,
lednička, apod. Kdy je dobré udělat v životě změnu a osvobodit se od toho, co vás zatěžuje a
přijímat vše jako novou příležitost, věnovat se poznávání, cestování aj. Kdy je období
nejvhodnější pro navázání milostného vztahu, svatbu, založení rodiny apod. Kdy se máte
zase věnovat své duši a hledat v sobě odpovědi na své otázky, vnímat nejlépe svou intuici a
všímat si svého zdraví. Kdy je čas myslet na úspěch v práci a získat tak finanční prospěch. A
také, kdy je potřeba něco ukončit, uklidit si v sobě i kolem sebe a rozloučit se s tím, co už
nechcete v životě mít.
Své poznání čísel pak můžete v životě využít jako dobrou pomůcku a to tím, že už nebudete
muset snášet následky různých životních okolností, které vás potkají, ale přímo si budete
pomáhat řídit svůj život. A to tak, že neponecháte nic náhodě, ale naopak využijete energie
čísel k tomu, abyste si svůj život pozitivně ovlivnili. Pomocí čísel si vždy budete vědět rady, co
kdy je vhodně udělat a jak se v dané situaci zachovat.
Zvu vás tedy srdečně do Numerologické školičky 
Obsahová náplň Numerologické školičky - 10 hodin
Co je to numerologie a její význam pro život
Symbolika základních čísel
 Co nám čísla připomínají
 Význam čísel a jejich přiřazení k planetám
Rozdělení čísel dle jejich významu a důležitosti
 Číslo dne
 Číslo měsíce a roku
 Číslo životní
 Dny v týdnu
Numerologická mřížka
 Čísla v mřížce a jejich význam dle počtu
 Chybějící čísla v mřížce
 Izolovaná čísla v mřížce
 Plné, prázdné a skryté roviny
Rozlišení jednotlivých vibrací, jejich výpočet a význam
 Roční vibrace
 Osobní roční vibrace
 Měsíční vibrace
 Osobní měsíční vibrace
 Denní vibrace
 Osobní denní vibrace
 Devítileté vibrace
 Primární čísla
Úskalí a jeho význam
 Charakteristika úskalí a jeho výpočet
 Sklony, potřeba k jejich zvládnutí a vliv na zdraví
Charakteristika jména a příjmení a ostatních osobních údajů
 Psychologický profil
 Význam čísel v mřížce
 Vlastnosti jména a příjmení
 Další osobní údaje a jejich význam
Využití numerologie v životě
Download

Jak využít numerologii a čísla v běžném každodenním životě