MENO SEBASTIANO ARGENTI
Dátum narodenia
0
Súčet dáta narodenia
Osudové číslo
čas narodenia
Osobnostné číslo
Spoluhláskové číslo
Samohláskové číslo
číslo Pakua
Dedičné číslo
Vývojové číslo
4
0 9 1
0
8 7 0
2 9
2
0 0 0
1
6
3
3
1
9
Osudové číslo
Osudová cesta 5 je často nebezpečná. Dosiahnuť žiarivých úspechov na nej je
možné len so železným zdravým a s radosťou z dobrodružstva. Cesta je spojená
silne s fyzickými pocitmi, zmyselnosťou a so športom. To hovorí o túžbe zasadiť
sa o niečo celým telom a dušou. To však má aj riziká - nehody a choroby. Tu
treba byť dobre pripravený a vážne i vyvážene sa starať o svoje zdravie.
5 neznáša stojaté vody, bezpečie, malosť, priemer. Tu sa veľa trpí, pokiaľ nie je
osoba tvrdá. Ale je tu šanca prežiť veľkolepé chvíle plné nadšenia.
Osobnostné číslo
Títo ľudia majú typický zmysel pre celok. Sú cieľavedomí, dôslední a väčšinou
úspešní, zároveň ctižiadostiví, majú dobré orientačné schopnosti aj v cudzom
prostredí, dobrá pamäť a schopnosť dobre si zadeliť čas. Tvorivá sila hlavne na
technickom poli, bohatosť nápadov a vôľa vytvárať. Zároveň majú autoritatívne
chovanie, sú bezohľadní, majú problémy sa niekomu otvoriť, citové reakciu majú
skôr vo forme temperamentných výbuchov.
K doplneniu osobnostného čísla
Osoba dobrosrdečná, prívetivá, ochotná motivovaná. Aktívna plná energie,
praktická. Majú radi harmonické partnerstvo a sú ochotní do neho investovať. Radi
hľadajú a nachádzajú šťastie. Sú štedrí, keď vedia, že druhým urobia radosť. Sú
rodení učitelia, lebo sa vedia dobre naladiť na druhých. Musia si dávať pozor, aby
nebrali príliš veľkú zodpovednosť na seba. Môžu byť žiarliví, neschopní odpúšťať,
precitliveli.
Spoluhláskové číslo
Vonkajšia podoba: elegantné pohyby, žena je vo svojom vystupovaní často
pôvabná a jemná, uvoľnená tvár môže však pôsobiť ochablo. Väčšinou veľmi
pekné telesné tvary ale aj sklon k plno štíhlosti. Niekedy nie je telesnú hmotnosť
vidieť na prvý pohľad ale prejavuje sa v maličkostiach., častý milý smiech, pekný
rukopis, vkus pri obliekaní.
Samohláskové číslo
Vnútorné vlastnosti: ešte neodhalená kreativita, netušené možnosti osobného
rozvoja, šťastie nie je vždy navonok viditeľné, miesto toho však dotyčná býva
veľmi šťastná. Spokojný človek, ktorý by mohol precvičovať svoj rečnícky talent
a vyťažiť ešte viac zo svojho nadania nadväzovať kontakty. Skrytá domýšľavosť,
alebo na prvý pohľad nerozoznateľne preceňované vlastné ja.
Dedičné číslo
Zem: aktívna, cieľavedomá, neúprosná, vodcovská, obnovujúca
Túžba po úspechu, sláve, cti a majetku. Náročnosť, žiadostivosť. Veľká sila vôle,
pevnosť istota, odvaha, chladnokrvnosť. Drzosť sebaisté vystupovanie.
Vývojové číslo
je sympatická a príťažlivá. Vie si zjednať rešpekt a je schopná hory prenášať pre
nejakú vec, ktorá sa jej týka. Inak ale ľahko prepadá do melancholie a do
fatalistického odovzdania sa osudu. Chcela by aby boli všetci ľudia šťastní. Praje
si mier na zemi, veľmi trpí keď narazí na nejasné situácie, ktoré nemôže a nechce
pochopiť. Ľahko sa nechá zatlačiť do defenzívy. Dobrosrdečná, veľmi citlivá,
senzitívna a sentimentálna, ale často aj plachá. Veľmi dobre sa pohybuje na
verejnosti a mohla by mať veľký úspech pri podnikaní. Kde sa vyžaduje kontakt
s ľuďmi. Ale to ju stojí práve veľké úsilie, pretože má veľký strach že by sa
verejne dala v šancu. Ľahšie sa jej vystupuje na verejnosti, keď to nerobí sama za
seba ale za nejaký podnik, tretiu osobu alebo pre veľkú vec. je od prírody zvedavá
ale bojí sa prázdnych rečí a klebiet. Je to spoľahlivý priateľ, schopný celkom
nasadiť telo a dušu aj pre priateľov.
PAKUA číslo
Šťastné smery:
Východ – život – cieľový smer: ponúka šťastie a zdravie primerane
Severozápad – šťastie: poskytuje rýchle zotavenie
Juh – životná sila: Bohatstvo, dlhovekosť, zdravie, každoročný pokrok
Juhovýchod – dlhý život: vynikajúca finančná situácia , vitalita
Nešťastné smery:
Juhozápad -nešťastné vplyvy: strata peňazí, hádky, súdne spory, pomluvy
Sever -päť duchov :špatná finančná situácia, špatné zdravie
Západ -smrť: špatný život, chudoba, nemoc, duševní a telesná smrť
Severovýchod -Nešťastie: vždy sa ženie do nešťastia, choroby, zlé financie
7 je trigram ohňa LI - to čo lipne a čistí
Duchovná dispozícia: elektromagnetická energia, prenikajúca Qi vesmíru, sila
draka, plánovanie jednanie.
Téma vizualizácie: starší ľudia, predkovia, rodina, zdravie, všetko čo podporuje
vnútorný a vonkajší rast. kontemplácia, disciplína a koncentrácia, liečivé ruky
Materiálne uskutočnenie: nepohyblivosť, bezpečie, skladovanie, sejfy, trezory.
Bezpečnostné technológie.
Keď chceš mať v živote úspech, musíš si sama vytvoriť šancu, aby ťa druhí
nevyužili k svojmu prospechu
Treba byť otvorený, prejavovať pravú nestrannú náklonnosť
Človek hlavy
Osoba je spojená s mozgom hlavy, energia hlavy je sťahujúca dozadu a preto tieto
osoby v konfliktných situáciách urobia najprv krok späť, aby popremýšľali. Riadi
ich centrálny nervový systém a zrak a rozhodujú sa podľa toho, čo vidia. Život
vnímajú ako každodennú hádanku a tajomstvo. Zdá sa, že majú málo vlastných
potrieb a vedia dať priestor druhým. Postupujú metodicky. Navonok pôsobia často
nekomplikovane, presvedčivo, zatiaľ čo vnútorne sú izolovaní a zmätení. Pôsobia
dojmom, že ich duchovný život je suchý, abstraktný a plný povinností avšak
v skutočnosti vedia premýšľať o sociálnych veciach a rozvíjať vrelé city k svojim
blížnym. Preto musia prejsť od myslenia ku konaniu práve v sociálnych veciach.
Priradenie k emóciám a dispozície k nemociam:
Oslabenie obličiek – nenaplnená túžba po láske, urazenosť, strach stáť na
vlastných nohách, pocit zronenosti, obviňujúce chovanie
Oslabenie pľúc – smútok a túžba sa menia na chronické súženie, „všetko je
zakázané“
Oslabenie hrubého čreva – dogmatizmus, prehnane kritické a kontrolujúce
chovanie, cynizmus voči inak zmýšľajúcim, strach o prežití, uchvatiteľské sklony
Oslabenie tenkého čreva – pocit podvedenia a opustenia, tvrdé srdce, túžba po
peniazoch a po moci, nezaslúžené vavríny, uzavretosť
Úlohy: výchova a vzdelávanie detí, výživa, dohľad nad centrálnym nervovým
systémom. Pripomínať si výrok: nič nie je tak fantastické, aby sa to jedného
dňa nemohlo stať realitou.
Jemno hmotní sprievodcovia: bohovia a démoni
SLÁVA, MAJETOK
MOC, PENIAZE
44
MERIDIÁN ŽLČNÍKA
ZDRAVIE, RODINA
333
MERIDIÁN PEČENE
9999
MERIDIÁN SLEZINY
CENTRUM ČLOVEKA
DETI
5
MERIDIÁN
HRUBÉHO ČREVA
KARIÉRA
ZRUČNOSTI, VEDENIE
8
MERIDIÁN ŽALÚDKA
MANŽELSTVO
MERIDIÁN SRDCA,
TROJITÉHO ŽIARIČA,
TENKÉHO ČREVA
111
MERIDIÁN OBLIČIEK,
MOČOVÉHO
MECHÚRA
2
7
NÁPOMOCNÍ
PRIATELIA
6
MERIDIÁN PĽÚC
Magický štvorec
Oslabený meridián hrubého čreva. Je potrebné ho pravidelne masírovať posilňovať
napr. Akupresúrou, detoxikáciou, cvičením chikungu, častá chôdza v lese.
Meditácia na spodný Tantien a zem. Rušivé emócie: dogmatizmus, nadmerná
kritičnosť, prehnaní kontrola, obavy o prežitie, perfekcionizmus.
Oslabený meridián žalúdka na telesnej úrovni je kompenzovaný v rovine duševnej
a duchovnej. Slabý koreňový základ je kompenzovaný silným postnatálom.
Potreba dobíjať sa cez zem, pestovať korene. Potreba kultivovať sexuálnu energiu,
posilňovať obličky a element vody. Deviatky predstavujú vysokú duchovná
a spirituálnu dokonalosť, kreativitu a nebeskú lásku. Je tu veľmi silná energia,
treba dávať pozor na uzatváranie sa, prílišnú impulzívnosť, tvrdosť.
Najslabšia je línia spirituality a pravého vedenia života. – je tu tendencia podliehať
osamelosti. Liečenie: vzdelávanie sa v liečení, bojových umeniach, vyrovnávať jin
a jang, aktivácia obranných síl - masáže, akupresúra, meditácie.
Download

MENO SEBASTIANO ARGENTI Osudové číslo Osudová