TSO Věžky s.r.o., Věžky č.p.61, 768 33 Morkovice
Ič: 018 60 038, Bank.účet č.: 2700448803/2010 FIO KM
Ing. Roman Jelínek ‐ tel.: 728 599 049, 573 363 025 (OÚ)
E‐mail: [email protected]
Nejsme plátci DPH.
www.vystava‐vezky.cz
PŘEDBĚŽNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY
na prodejní výstavu "ZAHRADA VĚŽKY ‐ JARO 2014"
konané ve dnech 30.4. ‐ 4.5. 2014 ve Věžkách
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 14.4.2014
Vystavovatel (firma):
Adresa:
PSČ:
Dič:
Ič:
Plátce DPH:
Odpovědná (kontaktní) osoba:
ano
ne
Funkce:
Telefon:
E‐mail:
Fax:
Http:
Vystavovaný sortiment:
Popište, prosím, zboží, které vystavujete
(‐ součástí je parkovné 1 auta na parkovišti pro vystavovatele)
Registrační poplatek: Požadovaná výstavní plocha:
* ‐ nehodící se škrtněte
Nabízená výstavní (prodejní) plocha je pouze venkovní a pronajímá se na celých 5 dnů.
Minimální plocha stánku je šířka 2m x hloubka 2m ( = 4 m 2 ) .
Šířka
Hloubka Plocha celkem
Voda *
Pitná
Užit.
Sortiment
1. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
2. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
3. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
Požadovaná plocha celkem:
Přípojka elektrické energie:
příp. 220 V do 3 kW
příp. 380 V do 9 kW
příp. 220 V do 6 kW
příp. 380 V do 15 kW
Větší odběry je nutno jednotlivě domluvit s jednatelem firmy p. R. Jelínkem (tel.: 728 599 049).
V
Auto za stánkem *
, dne
Podpis, razítko
Download

Objednavka - Zahrada Věžky