Žádost o převedení provozovny IRZ na nového provozovatele
Žádáme o převedení provozovny IRZ na nového provozovatele.
Nový provozovatel (žadatel)
IČO:
Název subjektu:
Adresa subjektu:
Původní provozovatel
IČO:
Název subjektu:
Adresa subjektu:
Provozovna
IČP:
Název:
Adresa provozovny:
Datum změny provozovatele:
Při změně provozovatele nedošlo/došlo ke změně hlavní činnosti provozovny IRZ. (nehodící
škrtněte)
Žádost o převedení provozovny IRZ na nového provozovatele odešlete listině na adresu
CENIA, české informační agentury životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00, Praha 10.
Download

Žádost o převedení provozovny IRZ na nového provozovatele