POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE
Potvrzuji, že zaměstnanec Knihovny AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1:
příjmení, jméno, titul ..........................................................................................
1) byl(a) na lékařském vyšetření*
2) byl(a) jako doprovod dítěte na nezbytně nutnou dobu*
Datum návštěvy lékaře ............................ od .................... do .................... hod. celkem: ...............
Toto vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
* nehodící se škrtněte
.....................................
razítko a podpis lékaře
POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE
Potvrzuji, že zaměstnanec Knihovny AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1:
příjmení, jméno, titul ..........................................................................................
1) byl(a) na lékařském vyšetření*
2) byl(a) jako doprovod dítěte na nezbytně nutnou dobu*
Datum návštěvy lékaře ............................ od .................... do .................... hod. celkem: ...............
Toto vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
* nehodící se škrtněte
.....................................
razítko a podpis lékaře
Download

potvrzení o návštěvě lékaře potvrzení o návštěvě lékaře