Motto:
„ Lidskou ukrutnost nazývají někdy zvířecí,
ale je to hrozně nespravedlivé a urážlivé
pro zvířata.“
Dostojevskij
LOZ ČR ORGANIZACE OLOMOUC
Kontaktní adresa:
J. Glazarové 5 , 779 00 Olomouc
Tř. Míru (areál letiště), 779 00 Olomouc-Neředín
tel. 585 418 484
útulek pro psy LOZ ČR OLOMOUC
, e-mail.:[email protected]
Vyplněné přihlášky posílejte, prosím, na e-mail: [email protected]
číslo účtu: 670100-2201140076/6210 mBank, var. symbol = vaše.čl.číslo
ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA LOZ OLOMOUC
PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
DATUM NAROZENÍ:
POVOLÁNÍ:
ADRESA BYDLIŠTĚ:
TELEFON:
PSČ:
E-MAIL.:
Zájem o aktivní činnost (venčení psů, nehodící se škrtněte) :
ANO
NE
Vaše možnosti pomoci: ………………………………………………………………………..
Děkujeme za přízeň a podporu naší činnosti. Jsme přesvědčeni, že za podpory všech slušných lidí se podaří dosáhnout zákonné
ochrany všech bezbranných tvorů.
Roční členský příspěvek je 100,-Kč, studenti, nepracující a důchodci 50,-Kč, zápisné do klubu je 200,-Kč, úhradu proveďte
převodem na účet, popřípadě poštovní poukázkou.
O činnosti LOZ informujeme vydáváním Zpravodaje, nástěnnou vitrínou v ul. Riegrova, na členských schůzích a na
http://www.olomouckyutulek.cz/
Datum:
Podpis:
Download

zde - Psí útulek Olomouc