ISO-ELECTRONICS
P. O. BOX 93
541 01 TRUTNOV
FORMULÁŘ
REKLAMAČNÍ / VRÁCENÍ / VÝMĚNY * ZBOŽÍ
• nehodící se škrtněte
¨
Požadáme Vás, abyste vyplnili formulář VELKÝMI PÍSMENY!
Jméno a příjmení
reklamujícího
Uživatelské jméno
(Uživatelské jméno z Aukro)
Číslo aukce
(název předmětu)
DŮVOD REKLAMACE:
POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:
POZNÁMKY:
Datum:………………………………..
Podpis:……………………………………….………………………………
Download

ISO-ELECTRONICS P. O. BOX 93 541 01 TRUTNOV