TSO Věžky s.r.o., Věžky č.p.61, 768 33 Morkovice
PODZIM - 24.9.- 28.9.
Ič: 018 60 038, Bank.účet č.: 2700448803/2010 FIO KM
Ing. Roman Jelínek - tel.: 728 599 049, 573 363 025 (OÚ)
www.vystava-vezky.cz
Nejsme plátci DPH.
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY
na prodejní výstavu "ZAHRADA VĚŽKY - JARO 2014"
konané ve dnech
30.4. - 4.5. 2014 ve Věžkách
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31.3.2014
Vystavovatel (firma):
LÉTO - 6.8.- 10.8.
Adresa:
PSČ:
Dič:
Ič:
Plátce DPH:
Odpovědná (kontaktní) osoba:
JARO - 30.4.- 4.5.
Výstava ZAHRADA VĚŽKY v roce 2014:
E-mail: [email protected]
ano
ne
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Http:
Vystavovaný sortiment:
Popište, prosím, zboží, které vystavujete
Registrační poplatek:
500,- Kč
(- součástí je parkovné 1 auta na parkovišti pro vystavovatele)
Požadovaná výstavní plocha:
* - nehodící se škrtněte
Nabízená výstavní (prodejní) plocha je pouze venkovní a pronajímá se na celých 5 dnů.
Cena je stanovena na 700,- Kč/m 2 na celých 5 dnů. Prodávají se pouze celé délkové metry .
2
Minimální hloubka stánku - 2 m , minimální šířka stánku - 2 m , minimální plocha stánku = 4 m .
Šířka
Hloubka Plocha celkem
Voda *
Pitná
Užit.
Sortiment
Auto za
stánkem *
1. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
2. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
3. stánek
ano / ne
ano / ne
ano / ne
Požadovaná plocha celkem:
Auto za stánkem:
- v prostorách parku - 2 000,- Kč/ks
- na ostatních plochách - 500,- Kč/ks
Přípojka elektrické energie:
( bude kontrolován skutečný odběr el.energie )
příp. 220 V do 3 kW
á 1 300,- Kč
příp. 380 V do 9 kW
á 3 000,- Kč
příp. 220 V do 6 kW
á 2 500,- Kč
příp. 380 V do 15 kW
á 6 000,- Kč
Pro větší odběry je stanovena povinnost individuální domluvy s p. R. Jelínkem (tel.: 728 599 049).
Podpisem této přihlášky povrzuji seznámení se všeobecnými podmínkami účasti na akcích v areálu
výstaviště ve Věžkách.
V
, dne
Podpis, razítko
Download

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY