LED-JAPA CZ, s.r.o.,
S O K O L Morkovice
Z v e m e V á s na konferenci s
ANTONÍNEM
PONČÍKEM
(KANADSKÝM LÉČITELEM ČESKÉHO PŮVODU)
“V I D Ě N Í B E Z O Č Í”
Která se bude konat v Morkovicích
ve čtvrtek 4. října 2012 v 15.00 hodin a v neděli 7 října
ve 14 hodin v SOKOLOVNĚ, Sokolská 410
Antonín Pončík, certifikovaný kanadský terapeut , studoval a prováděl
praktické výzkumy na Universitě Mc Gill v Montrealu s Dr.Bernardem
Grádem v oblasti bio-energie.
A. Pončík je specializován na pomáhání lidem od bolesti v nervovém
systému.
Tento člověk je výjimečný tím, že co normální člověk cítí přes kůži, on
pomocí bio – energie je schopen vidět pomocí různých barev ( v zahraničí je
pro tuto schopnost pojem dermo – optika).
V praxi se to projevuje tak, že při působení bio energie na zdravé části těla vidí
na úrovni čela bílou SUBSTANC a bolestivá nebo nemocná místa vidí modře.
Tato diagnostika nemocných míst je pro něj 100 %.
Působením bio energie může některé nemoci léčit popřípadě zmírňovat bolest,
což pro něj znamená měnit modrou barvu na bílou. Pokud zůstává modrá
barva, nemůže pomocí bio energie člověku pomoci.
Konference bude zaměřena:
-
Vysvětlení, jak vidí bez očí v těle modrou a bílou barvu
Předvedení přístroje na detektování bio-energie ( tu má každý člověk. a během
konference si můžete vyzkoušet sílu Vaší bio energie na tomto přístroji).
- Předvedení na osobě s bolestmi - eliminování těchto bolestí
- Diskuse
Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele : Ing. Jan Ledvina ( 603562189, [email protected] )
Regina Beránková (rozená Ledvinová – spolupracovnice Antonína Pončíka v Kanadě)
Info o A.Pončíkovi : www.antoninponcik.com
Knihu o A. Pončíkovi od M.Havlina: Naděje I pro ty, kteří už propadli beznaději je možné zapůjčit v Městské knihovně v Morkovicích nebo zakoupit při konferenci.
Download

“V I D Ě N Í B E Z O Č Í”