Máme rešení
ˇ
pro lepší topení
Pokud nemáte správně navrženou otopnou soustavu v místnosti, dochází k průniku studených proudů od oken, balkónových dveří a ostatních
míst se slabší izolací, což vyvolává pocit chladu v oblasti podlahy u našich kotníků a působí celkovou tepelnou nepohodu v obytné místnosti.
Abychom zamezili těmto nepříjemným pocitům včetně vzniku plísní, musíme do místnosti dodat další množství tepla, které se nám hromadí
u stropu. Toto přetápění vnímáme jako moment „vydýchaného vzduchu“ a nutí nás často větrat, což způsobuje velkou ztrátu tepla.
BEZ AKTIVÁTORU
Topení má slabý výkon.
Závěsy a nábytek brání průchodu tepla.
Od balkonových dveří proniká studený proud
vzduchu.
S AKTIVÁTOREM
AKTIVÁTOR
společnosti Elsymco nasává chladný
vzduch z podlahy a vyfukuje ho skrze
vaše otopné těleso směrem nahoru,
a tím způsobí cirkulaci vzduchu. Ta má
za následek eliminování studeného
vzduchu u podlahy a přehřátého u stropu.
Aktivátor společnosti Elsymco zvýší
výkon vašeho otopného tělesa a zajistí
lepší distribuci tepla v místnosti. Sníží
se teplota v těsné blízkosti otopného
tělesa a zvýší se teplota na vzdálenějších
místech.
Úspory, které tímto můžete dosáhnout,
se pohybují od 600-2.000Kč/rok
na místnost. Záleží na tom, na jak
vysokou teplotu vytápíte, jaké jsou
tepelné mosty v dané místnosti
a pochopitelně na ceně tepla. Úspory
a lepší tepelná pohoda nejsou však
jediným aktivem, který Aktivátor Elsymco
nabízí. Přidáním filtru získáte čističku
vzduchu s kapacitou až 3m3 za minutu /
1 metr délky.
SNADNÁ MONTÁŽ
NA SUCHÝ ZIP
V horkých letních dnech vám Aktivátor
Elsymco vytvoří z vašeho bytu otevřenou
terasu, kde vás bude ovívat lehký vánek,
aniž byste slyšeli hluk nějakého
ventilátoru.
w w w. e l s y m c o . c z
Download

Máme rešení pro lepší topení ˇ www.elsymco.cz