Možnosti připojení
Úspěšně s WALTHER PILOT
Pro dvoukomponentní
disperzní lepidla
PILOT
Premium-2K
Stříkací systém s tlakovým zásobníkem a pistolí
PILOT Premium – 2K
Doprava materiálu membránovými pumpami
Přívod A-komponentu
membránovou pumpou
a aktivátoru tlakovým
zásobníkem
Odsávací systémy
WALTHER PILOT vyvinul speciálně odsávací zařízení
pro lepidla. K tomu patří zařízení se suchou filtrací nebo
vodním odlučováním v různých velikostech a pracovních
šířkách.
-Ruční a automatické stříkací pistole
-Materiálové tlakové zásobníky a míchací zásoníky
- Míchací stanice a míchadla
- Bezvzduchá Airless zařízení a kapalinová čerpadla
- Odsávací systémy a lakovací kabiny
- Pracovní ochranné pomůcky, filtrační technika
a čistící systémy
WALTHER Spritz- und Lackiersysteme GmbH
Kärntner Str. 18-30 · D-42327 Wuppertal
Tel.: +49(0)202/787-0 · Fax: +49(0)202/787-2217
[email protected]
w w w. w a l t h e r- p i l o t . d e
Nejlepší technika
Vysoká variabilita
WALTHER PILOT vyvinul novou stříkací pistoli pro
dvoukomponentní lepidla na vodní bázi PILOT Premium 2K. Robustní model se vyznačuje tím, že má
všechny díly přicházející do styku s materiálem zhotoveny v nerez oceli. Aktivátor je přiváděn nerezovým
dílem, umístěný přímo na pistoli. Tím je umožněno, že
hadicové propojení B-komponentu nepřekáží v práci.
Pro použití běžně dostupných 2K disperzních lepidel. Promíchání obou komponentů se provádí ve
vzduchovém paprsku. Nastavení paprsku pistole
PILOT Premium lze přímo na pistoli. Další nastavení paprsku lze provést otočením vzduchové
hlavy dle potřeby.
U 2K aplikací lepidel
je technologie
vzduchové hlavy
rozhodující. Nová
vzduchová hlava
WALTHER PILOT
toto umožňuje.
B-komponent
A-komponent
Doprava materiálu s tlakovým zásobníkem
Doprava materiálu je nejlepší prostřednictvím
tlakového zásobníku, protože je zaručen
rovnoměrný paprsek bez pulzací. Mísící poměr
je tak optimálně nastavitelný na pneu armatuře
tlakového zásobníku. Vhodný zásobník pro
komponent A a B může navrhnout i přímo WALTHER PILOT. Pro tuto stříkací pistoli je speciálně
navržena sada propojovacích hadic, která se
skládá ze vzduchové hadice, materiálových hadic
pro oba komponenty a ochranné hadice pro
snadnou manipulaci. (obj. číslo V8700554060)
TECHNICKÉ DATA:
- Doporučený rozprašovací tlak : cca. 2 bary
- Spotřeba vzduchu při 2 barech vstupního tlakového vzduchu ( široký paprsek): cca. 200 L / min
- Maximální viskozita : komp. A: cca. 400 mPa s, komp. B: cca. 10 mPa s
Připojení :
- Rozprašovací vzduch : vnitřní Ø 6 mm
- A-komponent : vnitřní Ø 6 mm
- B-komponent : vnitřní Ø 4 mm
-Speciálně zhotovená jednotka vzduchové hlavy
-Samotné díly přicházející do styku s
materiálem: nerez
-Možnosti nastavení širokého paprsku a různých stříkacích vzorů
-Široké spektrum velikostí trysek :
A – komponent 0.8 – 1.0 – 1.2 – 1.5 – 1.8 – 2.0 mm Ø
B – komponent 0.3 – 0.4 mm Ø
Standardní osazení tryskou A – komponent : 0.8 mm Ø,
B – komponent 0.4 mm Ø
-Mísící poměr je od 4 : 1 do 15 : 1
-Tělo pistole z kvalitní slitiny Al, povrch pro snadné čištění poteflonován
-Nízká hmotnost : 604 g
-Doporučená sada hadic : V8700554060
Pohodlná práce
Stříkací pistole PILOT Premium má hmotnost jen 604 g.
Při návrhu pistole byl kladen důraz na ergonomický design
a snadné používání.
Kombinace všech trysek v přehledové tabulce.
A-komponent
B-komponent
Obj. číslo
0,8 mm ø
0,3 mm ø
V1074000083
1,0 mm ø
0,3 mm ø
V1074000103
1,2 mm ø
0,3 mm ø
V1074000123
1,5 mm ø
0,3 mm ø
V1074000153
1,8 mm ø
0,3 mm ø
V1074000183
2,0 mm ø
0,3 mm ø
V1074000203
0,8 mm ø
0,4 mm ø
V1074000084
1,0 mm ø
0,4 mm ø
V1074000104
1,2 mm ø
0,4 mm ø
V1074000124
1,5 mm ø
0,4 mm ø
V1074000154
1,8 mm ø
0,4 mm ø
V1074000184
2,0 mm ø
0,4 mm ø
V1074000204
Spolupráce s výrobci materiálů
Styl a provedení stříkací pistole byl ovlivněn úzkou
spoluprací s mnoha výrobci lepidel. V naší zkušební
laboratoři jsou pravidelně prováděny zkoušky nástřiků.
Pro dopravu disperzních materiálů
je vhodné použití
zásobníku z nerez
oceli, popř. odpovídají
vložky do zásobníků.
WALTHER PILOT
má pro tyto aplikace
vhodné zásobníky.
Kontaktujte nás.
Výborný poměr cena – výkon
Při koupi samotné stříkací pistole PILOT Premium 2K
nebo celého systému můžete pouze vydělat.
Download

PILOT Premium-2K